august 2009 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "august 2009 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen www.hvidzone.dk"

Transkript

1 august 2009 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen

2 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen august Indledning Målet med Hvid Zone rekrutteringskampagne Undervisningsministeriet, Danske Regioner, Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere, Foreningen af Radiografer i Danmark, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Kommunernes Landsforening og Professionshøjskolernes Rektorkollegium påbegyndte i april 2009 en 3-årig rekrutteringskampagne for sundhedsområdet med dét formål at øge søgningen til bioanalytiker-, radiograf- og sygeplejerskeuddannelsen. Kampagnen har til hensigt at øge ansøgerantallet fra særligt udvalgte grupper, øge kendskabet til de tre uddannelser samt sundhedssektoren som arbejdsplads. Målet Det overordnede formål med rekrutteringskampagnen er at uddanne et tilstrækkeligt antal sygeplejersker, radiografer og bioanalytikere, således at arbejdsmarkedets behov imødekommes. Styregruppen har sat sig som mål, at ansøgningen til de tre uddannelser ved kampagnens udløb i 2011 skal svare til dimensioneringenen af uddannelsesstederne. Herudover er det et mål, at øge det generelle kendskab til de tre uddannelser. Konceptet Hvid Zone har til hensigt at øge kendskabet og optaget blandt unge med løftet om Starten på en intensiv fremtid. Den kreative eksekvering har fokuseret på det intensive ved livet som bioanalytiker, radiograf og sygeplejerske. Der er lagt vægt på, at det kræver overblik, mod og handlekraft at arbejde med syge eller udsatte mennesker. Navnet Hvid Zone og logoet med det røde kryds er inspireret af hospitalsverdenen og det stærke teamwork, der foregår mellem sundhedspersonalet. 2

3 01 Målgruppe, kampagneelementer, medier og realiserede ansøgertal 2009 Målgruppen Den primære målgruppe er unge i alderen år. Målet er at fortælle de unge, hvor mange muligheder uddannelserne byder på. Både i studietiden, hvor der veksles meget mellem teori og praktik, og efterfølgende, hvor job i udlandet, ledende stillinger eller muligheder for at specialisere sig eksempelvis venter. Kampagneelementer og medier Hovedvægten er lagt på digitale medier, herunder sociale medier som Facebook. Der er desuden anvendt TV-spots, TV-sponsorater og annoncering både nationalt og lokalt. Hvid Zone er også tænkt ind i de allerede eksisterende hjemmesider for uddannelserne og i aktiviteter på landets professionshøjskoler. For kampagnen i 2009 er valgt følgende kampagneelementer og medier: TV-film og sponsorat, viralfilm, onlinebannere til nettet Hvid Boks (beskrives ikke i det følgende) TV Kampagne TV-sponsorat (uge 21-22) TV-reklamespot (uge 24-26) Viralfilm seeding (uge 21) Search pakke (Google Adwords kampagne) (uge 18 35) Online banner kampagne (uge 22-26) Kampagnesitet Effekten af de sociale medier Realiserede ansøgertal 2009 I det følgende gennemgås kampagnens elementer, medier og realiserede mål. 3

4 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen august 2009 Kampagnens elementer Kampagnens elementer vises nedenfor, og beskrives yderligere under gennemgangen af medierne i næste afsnit. TV spot TV sponsorat Onlinebannere til nettet Viralfilm Sociale medier 4

5 02 Evaluering/effekt medier TV-kampagne: TV-kampagnen indeholdt både visninger af TV-sponsorat og visning af et klassisk reklamespot. TV-kampagnen blev gennemført med det formål at skabe kendskab om- og interesse for www. hvidzone.dk. I nedenstående figur dokumenteres den planlagte levering af visninger af TV-sponsoratet, mod det vi fik leveret set i forhold til mediebudgettet. Leverancen på TV måles i forhold til målgruppen og hedder TRP (Target Rating Point). TRP står for, hvor mange gange personer i målgruppen i gennemsnit ser sponsorat eller spot. Eksempelvis svarer et TRP-niveau på 210 til, at hver person i gennemsnit ser spottet 2,10 gange TV-sponsorat (uge 21-22) Planlagt Leveret SBS Viasat Total TV-reklamespot (uge 24-26) TV Planlagt Leveret Zulu SBS MTV Total Konklusion Der er blevet leveret 8 TRP (238 TRP 246 TRP) mindre end planlagt på TV-sponsoratet, hvorimod der blev leveret 28 flere TRP (248 TRP 220 TRP) end planlagt på TV-reklamespotdelen. Det vil sige, at der totalt set har været en lille overlevering på TV, hvilket er meget tilfredsstillende. Effekten af TV-kampagnen er tydelig, hvilket beskrives senere i rapporten under antal besøgende på 5

6 Viralfilm seeding: Viralfilm er film, som har et overraskende og skævt indhold, og som via nettet - sendes og modtages på anarkistisk vis. Seeding vil sige at placere forskellige steder på nettet. Denne placering har til formål at sprede filmen, således at flest mulige ser den. Placeringen af viralfilmen er sket gennem mediebureauet Vizeum og startede i uge 21. Garanteret antal personer som ser viralfilmen (views) views på 3 måneder fra uge 21 Realiseret antal personer som ser viralfilmen (views) De garanterede views blev realiseret efter 62 dage (30 dage tilbage). I alt antal views i perioden på de 3 måneder: views (139%) Pris pr person, der ser viralfilmen (Costs per View=CPV) efter 62 dage Realiseret CPV efter 62 dage, da views er opnået: 1,23 kr På nedenstående figur fremgår fordelingen på alder og køn af dem, der har set viralfilmen. 70 % 56 % 61 % Visninger fordelt på aldersgrupper 42 % 28 % 14 % 15 % 15 % 7 % 2 % 0 % << << 70 % 56 % 66 % Visninger fordelt på køn 42 % 34 % 28 % 14 % 0 % Kvinder Mænd 6

7 Der blev opnået i alt besøgende på direkte fra viralfilmen. På nedenstående figur fremgår den daglige trafik på kampagnesitet og den akkumulerede trafik, der er direkte afledt af viralfilmen. 150 Daglige kliks Ekstra kliks 0 Maj Juni Juli Klik i forhold til målet 2,000 Daglige akkumulerede kliks 1,600 1, Ekstra kliks 0 Maj Juni Juli Klik i forhold til målet Konklusion Resultatet af viralfilm seedingen er meget tilfredsstillende, idet målet vedrørende spredning af filmen blev opfyldt langt hurtigere end forventet. Årsagen hertil er at filmen var sjov og god, og at den derfor blev videresendt i stor skala. I forlængelse heraf genererede viralfilmen næsten direkte besøgende til hvilket også er tilfredsstillende. For endnu bedre spredning og effekt af kommende viralfilm, skal der arbejdes med mere kant i indholdet end tilfældet er i traditionelle reklamefilm. 7

8 Search pakke - Google Adwords kampagne Mål med kampagnen At gøre det nemt for brugeren at søge information om Hvid Zone-uddannelserne At drive trafik til og skabe ansøgere til uddannelserne, gennem: 1. At skabe visninger/søgninger (søgninger på udvalgte ord på Google som fører til visning af under sponsorerede links) 2. At skabe kliks (klik på under sponsorerede links som følge af at have søgt på udvalgt ord) At skabe synlighed på søgemaskinen Brand awareness Konkret mål: Antal visninger/søgninger: Antal kliks: Antal personer der har klikket på Ansøg nu! : Hvad opnåede vi med Google Adwords: Antal visninger/søgninger: Antal kliks: Antal personer der har klikket på Ansøg nu!,: 935 Af nedenstående tabel kan det ses, hvorledes visningerne/søgningerne og kliks er fordelt i de forskellige annoncegrupper: Annoncegrupper Visninger / søgninger Kliks Søgninger og kliks i annoncegrupper Generiske Sygeplejersker Radiograf Bioanalytiker Brand I alt Af tabellen ovenfor ses det, at den bedst performende annoncegruppe er den Generiske, når man ser på antallet af kliks. Den står for over halvdelen af de totale kliks. Derefter kommer gruppen Sygeplejerske. Ser man derimod på klikraten, altså kliks i forhold til søgninger, er gruppen Radiograf bedst. Dette giver mening, da det er mere unikke søgeord som er tilføjet i denne annoncegruppe. 8

9 Af nedenstående figur kan det ses, på hvilke dage visningerne/søgningerne og kliks fordelte sig: Søgninger pr. dag Kliks pr. dag Det ses tydeligt, at de unge søger langt mere i hverdagen end i weekenden. Af nedenstående figur kan det ses, hvilken effekt TV-kampagnen har haft på antal kliks: Kliks genereret i alt Kliks genereret i alt TV TRP Figuren viser, at TV-kampagnen har haft betydelig effekt på genereringen af antal kliks. Konklusion: Google Adwords er et meget effektivt i forhold til investeringen. Selvom der er høj konkurrence fra uddannelser generelt i perioden, har der været pæne klikrater. Der bliver søgt næsten dobbelt så meget i hverdagen end i weekenderne. Der har været flest klik i perioden med TV spottet. 9

10 Online bannerkampagne Mål med bannerkampagne At drive trafik til og skabe ansøgere til uddannelserne Det konkrete planlagte mål for antal visninger på bannere var Bannerkampagnen genererede i alt 3 millioner flere visninger end planlagt Bannervisninger i alt Planlagt Leveret I nedenstående figur ses antal visninger pr medie planlagt og leveret. Det ses, at Facebook leverer mere end 1 mio flere visninger end planlagt, hvorimod de øvrige medier leverer omtrent som planlagt Bannervisninger pr medie Arto.dk Facebook MSN MTV TV3.dk Planlagt Leveret Af nedenstående figur fremgår antal kliks pr medie Kliks pr medie Arto.dk Facebook Studieportalen MSN MTV TV3.dk 10

11 Det fremgår med al tydelighed, at Facebook er topscorer, når det handler om genererede klik. TV3.dk har også en flot klikrate set i forhold til antal visninger. Dette ses også af nedenstående graf, hvor omkostningen pr klik pr medie (cost per click=cpc) er skitseret. 86,58 Cost pr. click (CPC) 50,81 4,00 32,85 38,37 15,90 0,02 0,15 0,09 0,10 0,05 0,15 Arto.dk Facebook Studieportalen MSN MTV TV3.dk Som det fremgår, er Facebook det medie, hvor et klik gennem banner koster mindst, nemlig 4,00 kr. Herefter følger TV3.dk, hvor prisen pr klik er 15,90 kr. Omvendt er det tydeligt, at der betales en ALT for høj pris for et klik gennem MTV, hvorfor det helt klart anbefales at undlade at bannerannoncere her fremover. Af figuren nedenfor kan man se, hvor mange besøgende på bannerne har genereret totalt, både fra visninger og kliks Besøgende på Arto.dk Facebook Studieportalen MSN MTV TV3.dk View through leads Click through leads Total leads Igen er det meget markant, hvor meget Facebook har genereret af besøgende sammenlignet med de øvrige medier. 11

12 I figuren nedenfor ses endelig en fordeling på antallet af besøgende på hvor der naturligvis er langt flest, som har været på forsiden, hvorimod fordelingen på de 3 uddannelser har været noglelunde ligeligt fordelt Besøgende fordelt på siden Forside Bioanalytiker Radiograf Sygeplejerske 12

13 Brugen af kampagnesitet Kampagnewebsites er vanskelige at sammenligne og sidestille direkte, da formål, målgrupper, tidsrammer og succeskriterier ofte vil variere. Statistikkerne for kampagnewebsitet og de sociale medier analyseres således i høj grad efter de kvalitative rammer. Overordnet statistik I perioden fra lanceringen tirsdag den 28. april 2009 og tre måneder frem til fredag den 31. juli 2009, har kampagnesitet overordnet en brug som illustreret nedenfor: besøg Brugen af Kilde: Google Analytics sidehenvisninger 2,69 sider/besøg 00:01:58 gennemsnitlig tidsforbrug på siden Over unikke besøgende er registreret på domænet Dette afspejler udelukkende forskellige brugere og derved ikke, hvis den samme bruger genbesøger kampagnesitet. Generelt har der været en støt stigning i antallet af besøgende i perioden fra lanceringen den 28. april 2009 og frem til 1. juli 2009, hvor besøgstallet topper med næsten alene for juni måned. Da kampagnewebsitet kun indeholder en forside og tre undersider, bevidner 2,69 sidevisninger pr. besøg, at websitet har særdeles relevant indhold ift. målgruppen. Dette understøttes yderligere af næsten sidevisninger i alt og i gennemsnit 2 minutters tidsforbrug pr. besøg. Da siderne er forholdsvis tekstlette, skyldes det høje tidsforbrug sandsynligvis filmafsnittene på kampagnewebsitets forside. Den samlede konklusion er, at de besøgende bliver på websitet og klikker sig rundt på flere sider, hvilket bevidner om interessant indhold. Indholdsoversigt De fem mest besøgte sider på er som følger i prioriteret rækkefølge: Sider Sidevisninger % Sidevisninger Indholdsoversigt Kilde: Google Analytics /forside.aspx ,75 % /sygeplejersker.aspx ,92 % /radiograf.aspx ,47 % /bioanalytiker.aspx ,01 % /find-uddannelse.aspx?education= Sygeplejerske&institution=&step= ,45 % 13

14 Som forventet er forsiden på websitet stærkt repræsenteret med næsten halvdelen af alle visninger. Dette er websitets primære landingsside, altså hvor størsteparten af brugerne ankommer til websitet, og den har derfor langt størstedelen af alle visninger. Det essentielle er, at besøgstallet er jævnt fordelt på de tre undersites de tre uddannelser. På femtepladsen finder man kampagnesitets guide, hvor de besøgende kan finde uddannelsessted. Antal sidevisninger tyder på, at de besøgende har fundet det relevant at se, hvor de kan tage de enkelte uddannelser. Oversigt over trafikkilder At de besøgende primært besøger kampagnesitet fra forsiden, kan ligeledes afkodes af nedenstående diagram: Oversigt over trafikkilder Kilde: Google Analytics ,00 (94,83 %) 1.240,00 (3,46 %) 616,00 (1,72 %) Direkte trafik Henvisningswebsteder Søgemaskiner Den direkte trafik udgør næsten 95 % og bevidner, at stort set samtlige brugere har benyttet domænet som deres vej til websitet. Havde de derimod blot benyttet en søgemaskine, som Google, og søgt på f.eks. sygeplejerske, ville et langt større antal være landet direkte på undersiden for sygeplejersker udenom forsiden og muligvis ændre på fordelingen af sidevisninger. Lagkage-diagrammet illustrerer altså et stort kendskab til domænet, og at det fremadrettet kan være fordelagtigt at arbejde med flere henvisninger fra andre websteder og søgemaskiner (SEO). Nye versus returnerende brugere At kampagnewebsitet har et begrænset informationsindhold, antal sider og interaktionsmuligheder skaber en forventning om, at brugerne ikke vil fortsætte med at genbesøge sitet. Nye versus returnerende brugere Kilde: Google Analytics 86,11 % 13,89 % Nye brugere Genbesøg 14

15 For kampagnewebsites med denne type og mængde af indhold, må næsten 14 % genbesøg derfor betegnes som tilfredsstillende. Filmafsnittene på forsiden, der løbende blev opdateret med nye afsnit, må have sin del af denne fortjeneste, da de var med til at skabe indholdsfornyelse. Et andet element er testen, der var brugernes mulighed for interaktion og et legende element. Herudover er der indgået et samarbejde med Dansk Røde Kors, der har betydet, dels en beskrivelse af Røde Kors som en udstationeringsmulighed og dels et link til film, hvor en sygeplejerske fortæller om sine oplevelser. Digitale ansøgninger Fra forsiden og de tre undersider med uddannelserne, findes knappen Ansøg nu!. Fra denne kan brugeren klikke sig direkte videre til og ansøge om optagelse på uddannelserne. Da kampagnewebsitets primære formål er at skabe opmærksomhed og informere overordnet om de tre uddannelser, kan det ikke forventes, at brugerne efter deres besøg er fuldt rustet til at træffe det endelige valg angående deres videre uddannelsesforløb. Der linkes på undersiderne derfor videre til hver af de tre uddannelsesinstitutioners websites, der indeholder en langt større mængde af oplysninger. Alligevel har i alt 935 klikket sig videre fra knappen Ansøg nu!, men om de har gennemført det videre ansøgningsforløb vides ikke. 15

16 Effekten af de sociale medier Foruden kampagnewebsitet har Facebook været den digitale kontaktflade med brugerne. Her er oprettet en Hvid Zone side, der fungerer som et univers med interaktion og inddragelse af brugerne. Fans af siden kan holde sig opdateret, komme i dialog med hinanden og bakke op om kampagnen. Eksisterende studerende har benyttet siden som deres talerør i udbredelsen af kampagnen til interesserede og eventuelt kommende studerende. Alle brugere har desuden mulighed for at skrive kommentarer og tilkendegive, om de synes godt om et indlæg (video, information, events, etc.). Der føres generel statistik på baggrund af brugernes demografi, da alle fans skal have en Facebookprofil. I profilen registrerer brugerne personlige data såsom: køn, alder, hjemby, etc. Hvid Zones Facebook-side har i alt faste fans. Størstedelen af fans er kvinder hele 83 % - hvilket er en generel tendens på Facebook, der overordnet har 54 % kvindelige brugere fordelt på verdensplan. 16

17 Aldersfordelingen på siden ligger hovedsageligt mellem år. At størstedelen af fans er mellem år (46 %) matcher kampagnens succeskriterie om en målgruppe på årige. Flere af de ældre brugere skyldes sandsynligvis de eksisterende studerende, der bakker op om kampagnen. M K Mandlige Kvindelige % 1 % 4 % 5 % 4 % 1 % 0 % 83 % 2 % 42 % 22 % 11 % 5 % 1 % 3 % 46 % 27 % 15 % 6 % 1 % Demografi på besøgende Kilde: Google Analytics Top-lande Top-byer Top-sprog Danmark København 311 Dansk Kvalitativt kan værdien af sociale medier ikke konverteres direkte til tal, men er i højere grad en vurdering af indsatsen versus effekt. Nedenstående citat taget fra Hvid Zones Facebook-side taler sit tydelige sprog: Effekten af landsdækkende indsats Der har løbende været anvendt annoncer og events i forskellige medier for at tiltrække opmærksomhed til kampagnen. Dette har en omgribende effekt, der breder sig og også kan noteres i besøgstallet på kampagnewebsitet. Da der kun føres statistik på den overordnede trafik, kan det være vanskeligt at fastslå præcist, hvor meget det enkelte medie har påvirket kendskabet og interessen til kampagnen. Generelt har der været større udsving og stigende besøgstal på websitet, efter bl.a. den landsdækkende filmlancering 8. juni Nedenstående graf viser udsvingningerne fra 27. april frem til 31. juli

18 Nedenstående graf viser udsvingningerne fra 5. juni frem til 25. juni ,52 % (274) 1,24 % (224) 1,42 % (257 ) 3,20 % (578) 3,39 % (612) 3,81 % (688) 4,03 % (728) 3,45 % (622) 2,33 % (421) 3,11 % (562) 4,17 % (753) 3,43 % (619) 3,41 % (616) 3,61 % (652) 2,54 % (458) 2,17 % (391) 2,53 % (456) 3,42 % (617) 3,85 % (694) 5,40 % (974) 6,07 % (1.096) Markedsføring gennem avisannoncer i Politiken ses kortvarigt som et positivt og rekordhøjt udsving (9,23 %) mandag den 29. juni 2009, hvilket er dagen efter indrykningen. Den kan dog ikke fastholde interessen eller tilførslen af nye brugere til kampagnewebsitet, hvilket illustreres af diagrammet nedenfor: 6,64 % (698) 7,47 % (786) 9,23 % (971) 7,37 % (775) 6,93 % (729) 6,52 % (686) 5,62 % (591) 4,95 % (521) 2,50 % (263) 2,84 % (299) 2,45 % (258) 2,40 % (252) 2,40 % (252) 2,05 % (216) 1,53 % (161) 2,07 % (218) 2,54 % (267) 2,61 % (274) 2,09 % (220) 1,78 % (187) Det skal dog igen påpeges, at ét markedsføringselement ikke står alene for udsvingningerne og kan således heller ikke analyseres isoleret ift. disse målinger. 18

19 Realiserede ansøgertal 2009 Nedenstående tabel 1 viser ansøgertallene for Uddannelse Ansøgertal 2009 Stigning fra Bioanalytiker % Ansøgertal i 2009 med 1. prioritet (kvote 1+2) Kilde: Undervisningsministeriet Radiograf % Sygeplejerske % De sundhedsvidenskabelige uddannelser samlet Professionsbacheloruddannelserne samlet % 20 % Ansøgertallene til den koordinerede tilmelding (KOT) for 2009 viser, at der er sket en stigning i ansøgertallet til professionsbacheloruddannelserne generelt. Stigningen i ansøgertallet er særlig markant for de tre sundhedsuddannelser til bioanalytiker, radiograf og sygeplejerske, hvorfor målet for 2009 må siges at være opfyldt. 19

20 03 Samlet konklusion og anbefalinger Det kan samlet konkluderes, at den fælles kommunikation og indsats for de tre uddannelsesretninger har betydet en række fordele for alle parter: Markant stigning i ansøgertallet til de tre uddannelser Større rekrutteringspotentiale Delte udviklingsomkostninger og brug af fælles materiale til de uddannelsesspecifikke kampagner Større gennemslagskraft og højere kendskab Involvering og iværksættelse af handlinger nationalt og lokalt i synergi Ansøgertallet til de tre uddannelser (1. prioritet kvote 1+2) er steget markant. Den største stigning ses hos bioanlytikerne og radiograferne. Succeskriteriet for kampagnen er, at der ved dens udløb i 2011 ikke er ledige studiepladser på de tre uddannelser. Ifølge KOT er der p.t. ledige studiepladser på 17 ud af 22 sygeplejerske-udbudssteder, 1 ud af 5 bioanalytiker-udbudssteder og ingen af de 3 radiograf-udbudssteder. Det kan derfor konkluderes, at bioanalytikeruddannelsen og radiografuddannelsen pt. har opnået den største effekt. Det vurderes, at den fælles rekrutteringsstrategi og kampagne bag Hvid Zone på nuværende tidspunkt har givet en positiv effekt. Herudover skal finanskrisen også tillægges en vis betydning, idet mange vil søge tryghed i offentlige jobs. Det er dog værd at bemærke, at på en relateret sundhedsuddannelse som ergoterapeutuddannelsen er ansøgertallet faldet med 6 %. Kampagnen har samlet set skabt opmærksomhed udadtil i målgruppen og engagement indadtil ved høj grad af involvering af ambassadører. Hertil kommer den fælles lancering den 28. april 2009, der skabte stor opmærksomhed om Hvid Zone i de landsdækkende og lokale medier. Det vurderes, at lanceringen har haft en stor betydning i forhold til at få skabt en synlighed fra start om kampagnen. Involveringen af alle parter i lanceringen har betydet mange ambassadører, der efterfølgende har fungeret som ambassadører for kampagnen. 20

21 For at sikre den fortsatte succes for den fælles strategi skitseres nedenfor en række anbefalinger. Anbefalinger for den videre kampagne: At der fokuseres på taktiske aktiviteter, og optimeres ud fra dét, som skaber ansøgere/tilmeldinger. At momentum og den gode stemning om kampagnen fra uddannelsesinstitutioner, studerende og andre ambassadører bibeholdes og at de fortsat involveres løbende i kampagnen. At sygeplejerskerne optimeres i udvalgte medier. Den overordnede indsats bør kædes sammen med en lokal indsats i forhold til hvor der i dag er ledige studiepladser. At talentpleje af studerende med særlige forudsætninger tænkes ind i kampagnen (website, banner mv.) og i de uddannelsesspecifikke aktiviteter. At der i forbindelse med de kommende ansøgningsrunder laves en fælles landsdækkende Hvid Zone event som ved kampagnens start. At der skabes presseopmærksomhed ved de kommende ansøgningsrunder. Den allerede udarbejdede pressestrategi kan med fordel anvendes her. At der efter mødet med referencegrupperne den 29. september 2009 ses på eventuelle yderligere justeringer, når der er et samlet overblik over de uddannelsesspecifikke aktiviteter samt referencegruppernes tilbagemeldinger. Anbefaling i forhold til medier: Det anbefales generelt at de foreslåede medier i strategien bibeholdes, dog med en optimering i forhold til: Searchoptimering Google Adwords Perioden januar juli Kontinuerlig investering, hvor fokus er optimeret mod de perioder med højeste søgningsrater dage, og tidspunkter på dagen samt perioder op til selve ansøgningsfristen. Dette koordineres med de uddannelsesspecifikke searchoptimeringskampagner. Online bannerkampagne med fokus på Facebook To kampagner februar til marts 2010 samt juni til juli Online bannerkampagne på Facebook med et særskilt fokus på sygeplejerskerne 21

Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015

Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015 Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015 Kampagnen har udelukkende været digital med et miks af mediekanalerne: Adwords (50%) Search og bannerannoncering Facebook (10%) RTB (40%) - bannerannoncering

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 321 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål AK: Hvilke initiativer vil ministrene

Læs mere

Markedsføringspakker

Markedsføringspakker Markedsføringspakker NÅR VORES KUNDER HAR SUCCES, HAR VI SUCCES SEO Gruppen Slotsgade 20C 2.sal TH Odense C 5000 Tlf: +45 78 77 97 10 E-mail: kontakt@seogruppen.dk Basis Markedsføringspakke 4.000,- kr.

Læs mere

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers FÅ DIN JOBANNONCE PÅ De sociale medier er ikke til at komme udenom heller ikke når du skal rekruttere nye medarbejdere! Alligevel er der mange virksomheder, der

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012 Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012 1 Om branchekampagnen Kampagnen sætter fokus på Brug advokat tidligere i forløbet (investeringen og forsikringen

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell Online annoncering Snak om emnet og med andre på #novicell 1 Agenda Facebook LinkedIn Banner & IP-baseret Affiliate AdWords Tracking 2 CPC (Cost Per Click ~ Pris pr. klik) TBF er CPM (Cost Per Thousand

Læs mere

YouTube-annoncering. Udnyt potentialet

YouTube-annoncering. Udnyt potentialet YouTube-annoncering Udnyt potentialet Kort om mig Martin Trasmundi SEM specialist og digital rådgiver hos IIH Nordic Brænder for YouTube og video markedsføring Taget jagttegn Hvad stor er YouTube? DK s

Læs mere

Get Moving IUM kampagneevaluering Juni 2016

Get Moving IUM kampagneevaluering Juni 2016 Get Moving 2016 IUM kampagneevaluering Juni 2016 Medieplan Get Moving uge 21+22 Internet Reach 55% Avg. Frequency(OTS) 5 Impressions 4.400.000 Outdoor TV Title Placement Format Cadreon BT & RT 930x180,

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Frank Hansen JuniorPeople Peop!eGroup

Frank Hansen JuniorPeople Peop!eGroup Frank Hansen JuniorPeople Peop!eGroup JuniorPeople Frank/JP JuniorPeople har været reklamebureau på flere fagfolk kampagnen. Jeg har været den primære kontakt og projektleder. JuniorPeople er et reklamebureau

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Sådan kommer du i gang med Google Analytics. Mads Bloch Lemvigh

Sådan kommer du i gang med Google Analytics. Mads Bloch Lemvigh Sådan kommer du i gang med Google Analytics Mads Bloch Lemvigh Sådan kommer du i gang med Google Analytics Vil du gerne optimere din forretning og tjene flere penge på din webshop? Hvis ja, så læs videre

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPLATFORME

KOMMUNIKATIONSPLATFORME KOMMUNIKATIONSPLATFORME HVAD ER EN KOMMUNIKATIONSPLATFORM? En kommunikationsplatform er populært sagt et hjem for jeres kommunikation og udgangspunktet for alt jeres andet kommunikation Det vil sige, at

Læs mere

Google. SEO, AdWords og Analytics. Thomas T. Sloth - www.i-strategi.dk

Google. SEO, AdWords og Analytics. Thomas T. Sloth - www.i-strategi.dk Google SEO, AdWords og Analytics Google Engage Dagens agenda Google styrer! SEO Gratis markedsføring AdWords Betalte annoncer Analytics Mål eller dø! Google styrer Hvis du findes på Google, findes du!...

Læs mere

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Anden fase af markedsføringskampagnen forår 2012

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Anden fase af markedsføringskampagnen forår 2012 Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Anden fase af markedsføringskampagnen forår 2012 1 Om branchekampagnen Kampagnen sætter fokus på Brug advokat tidligere i forløbet (investeringen og forsikringen

Læs mere

Efterårsferie-kampagne 2011: Evaluering!

Efterårsferie-kampagne 2011: Evaluering! Efterårsferie-kampagne 2011: Evaluering! Baggrund: Der var flere grunde til at lave Efterårsferie kampagnen 2011. 1) Skabe en øget opmærksomhed omkring Efterårsferie-tilbud fra Linkpakkekunder 2) At vise,

Læs mere

Når begivenheden går online

Når begivenheden går online Når begivenheden går online Agenda Formål og set-up Facebook cases Brugerdrevne blogs og twitter Målemuligheder Next step Bilag blandet info Formål Opbygning af ambassadørnetværk Øget produktion af indhold

Læs mere

Online Marketing. Online marketing

Online Marketing. Online marketing Online marketing 1 Agenda Kort om Novicell Track det i Google Analytics Google AdWords Søgemaskineoptimering Noget med hjem og viden fremover 2 Om Novicell 3 Alt kan og bør trackes! - Google Analytics

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Roskilde Kommune Medieanbefaling

Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Kampagne: Alle Tiders Roskilde Formål Styrke image og branding af Roskilde kommune over for potentielle tilflyttere til kommunen Dvs. tiltrække nye borgere

Læs mere

SEO. en digital værktøjskasse for begyndere og øvede

SEO. en digital værktøjskasse for begyndere og øvede SEO en digital værktøjskasse for begyndere og øvede 1 Indholdsfortegnelse Hvad er SEO? 3 Stryg til tops i søgning og salg 4 Trends og stats om SEO 5 Best practices for SEO 6 4 gode råd til indhold 10 Linkbuilding

Læs mere

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet D E N N E E - B O G E R U D A R B E J D E T A F WILLE Digital Marketing ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2. udgivelse

Læs mere

AGENDA. Lidt om mig Markedsføring Hvorfor SEM? SEM Hvad består det af? DJØF Fredag d. 30. maj kl 16-18. Adwords SEO

AGENDA. Lidt om mig Markedsføring Hvorfor SEM? SEM Hvad består det af? DJØF Fredag d. 30. maj kl 16-18. Adwords SEO AGENDA DJØF Fredag d. 30. maj kl 16-18 Lidt om mig Markedsføring Hvorfor SEM? SEM Hvad består det af? Adwords SEO 1 Sarah Vos Thrysøe Arbejde 10 år hos IBM bl.a. som pipeline analytiker Udarbejdelse af

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009 Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009 IIA prisen 2009 Baggrund Kunden: Forsvaret Vigtig baggrundsviden: Forsvaret uddanner og udsender soldater til deltagelse i de internationale aktioner, som Danmark

Læs mere

Google AdWords. Opsætning og vedligeholdelse af effektive Google Adwords kampagner

Google AdWords. Opsætning og vedligeholdelse af effektive Google Adwords kampagner Google AdWords Opsætning og vedligeholdelse af effektive Google Adwords kampagner ------------------------------------------------------ Underviser: Andreas Solgaard fra Beruf Programmet for i dag: Hvad

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

Kom i gang med Adwords

Kom i gang med Adwords Kom i gang med Adwords Guide fra AdwordsForum skrevet af Jan P. Olsen Er du parat til at få del i alle de fordele Google Adwords kan give? Googles søgemaskine er i dag en af de mest besøgte websites overhovedet

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

EKSEMPEL PÅ STARTVÆKST-ANALYSE (SEO + KONVERTERING)

EKSEMPEL PÅ STARTVÆKST-ANALYSE (SEO + KONVERTERING) EKSEMPEL PÅ STARTVÆKST-ANALYSE (SEO + KONVERTERING) Hvad er organisk SEO? Søgemaskineoptimering er navnet på processen, der hjælper jeres forretning til at blive placeret højere på Google. Det betyder,

Læs mere

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af...

Så velfærdskæden ikke hopper af... Så velfærdskæden ikke hopper af... Temamøder om udvikling af en national handlingsplan for de videregående velfærdsuddannelser Temamøde 1: Øget rekruttering til uddannelserne 8. januar 2009 i Danske Regioner,

Læs mere

En lettere barndom. Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009

En lettere barndom. Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009 En lettere barndom Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009 Baggrund I Danmark er der mere end 1,3 mio. overvægtige, og noget af det mest bekymrende er, at flere og flere børn og unge kæmper med vægten.

Læs mere

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter.

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter. TV2.DK PRODUKTER 70 SPONSORAT 71 PRISER 72 EJERSKABER 73 RABAT 74 SPECIFIKATIONER 76 BETALINGSBETINGELSER 77 GODTGØRELSE 77 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 68 TV 2 NET vil i 2010 tilbyde

Læs mere

Sådan bliver du klar til mere synlighed og salg

Sådan bliver du klar til mere synlighed og salg Sådan bliver du klar til mere synlighed og salg Tillykke med din Google AdWords Voucher. Nu kan du blive synlig for nye kunder og udvide din forretning online. Nu skal du i gang og have oprettet din AdWords

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af som effektivt redskab SOCIALE MEDIER 2015 3.300.000 DANSKE BRUGERE PÅ FACEBOOK - svarende til 68% af den danske befolkning i aldersgruppen 13 år eller ældre.

Læs mere

MOOLA - sundhed for krop & sjæl. Velkommen til MOOLA. Information og inspiration til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl

MOOLA - sundhed for krop & sjæl. Velkommen til MOOLA. Information og inspiration til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl MOOLA - sundhed for krop & sjæl Velkommen til MOOLA Information og inspiration til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl sundhed for krop & sjæl Information og inspiration til en sund krop,

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Evaluering af Brug en sjat mindre

Evaluering af Brug en sjat mindre Bilag til pkt. 13 Maj 2012 Evaluering af Brug en sjat mindre 1 Indhold Formål med kampagne side 3 Kampagnesite side 4 Partnerskaber side 6 PR-events side 7 Betalt eksponering side 8 Ejerkommunerne side

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Facebook Annoncering 4 timers kursus Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Sociale Medier Sociale medier er en fællesbetegnelse for digitale tjenester, hvor brugere selv kan skabe og

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk Eniro Danmark // SMV-analyse 2015 Tabelrapport www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Tabel 1. Hvilken branche tilhører din?...1 Tabel 2. Hvilken gruppe af kunder kommer størstedelen af

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Periode: Side: 1 af 8. Facebook. Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier. Vi investerer i din fremtid

Periode: Side: 1 af 8. Facebook. Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier. Vi investerer i din fremtid Side: 1 af 8 Facebook Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier Vi investerer i din fremtid Side: 2 af 8 Facebook formål Dit overordnede formål med at være på Facebook F.eks. Få flere unge til

Læs mere

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Undersøgelsen viser at der er sket en kraftig stigning i brugen af webtracking værktøjer på danske websites over de seneste fire år. Således

Læs mere

Et stærkt lokalt aftryk kræver, at kommunen tager kampagnen til sig Kommuner og regioner får kampagnens elementer til rådighed

Et stærkt lokalt aftryk kræver, at kommunen tager kampagnen til sig Kommuner og regioner får kampagnens elementer til rådighed Forord Et stærkt lokalt aftryk kræver, at kommunen tager kampagnen til sig: Den landsdækkende kampagne vil blive rullet ud, hvor vi for færrest midler kan møde flest mulige borgere indenfor målgruppen.

Læs mere

PRÆSENTATION AF KAMPAGNE SPILLEFUGLEN 2014. Mandag d. 16. februar 2015

PRÆSENTATION AF KAMPAGNE SPILLEFUGLEN 2014. Mandag d. 16. februar 2015 PRÆSENTATION AF KAMPAGNE SPILLEFUGLEN 2014 Mandag d. 16. februar 2015 Baggrund for kampagne Opdragsgiver: Center for Ludomani Baggrund/kampagneårsag: Siden liberaliseringen af det danske spilmarked er

Læs mere

Analytics for webshops

Analytics for webshops Analytics for webshops Agenda Hvorfor webanalyse? Korrekt opsætning Opsætning af mål E-handelssporing Saml data ét sted Kampagnesporing Evaluering af trafikkilder Evaluering af AdWords kampagner Evaluering

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

Hovedresultater fra Mobile advertising study 2014. Afrapportering til Danske Medier

Hovedresultater fra Mobile advertising study 2014. Afrapportering til Danske Medier Hovedresultater fra Mobile advertising study 2014 Afrapportering til Danske Medier De tre hovedspørgsmål for undersøgelsen 1. Er mobil og tablet i stand til at øge campaign awareness, brand awareness og

Læs mere

De 7 trin til en LinkedIn Virksomhedsside, der skaber resultater

De 7 trin til en LinkedIn Virksomhedsside, der skaber resultater De 7 trin til en LinkedIn Virksomhedsside, der skaber resultater Tak fordi du har downloadet denne guide! Du er nu allerede godt på vej til at skabe bedre resultater med din Virksomhedsside på LinkedIn.

Læs mere

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Faldende interesse? http://www.cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/valgdeltagelse_i_kommunerne/ Massiv forskning i kommunalvalget Valgdeltagelsen i Aarhus

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Christina Søndergaard Online Marketingchef

Christina Søndergaard Online Marketingchef Christina Søndergaard Online Marketingchef Hvad skal vi igennem? 1. Overordnet overblik 2. Betjeningspanel, genveje og annoteringer 3. Realtid PAUSE 4. Målgruppe 5. Anskaffelse PAUSE 6. Adfærd 7. Konverteringer

Læs mere

Du har det sikkert på samme måde. Online marketing er en jungle og uigennemskueligt og du har helt ret.

Du har det sikkert på samme måde. Online marketing er en jungle og uigennemskueligt og du har helt ret. Indledning Jeg ved at halvdelen af mine marketingkroner er spildt jeg ved bare ikke hvilken halvdel! Du har det sikkert på samme måde. Online marketing er en jungle og uigennemskueligt og du har helt ret.

Læs mere

Analytics for virksomheder

Analytics for virksomheder Analytics for virksomheder Agenda Hvorfor webanalyse? Datakvalitet Saml data ét sted Værdi Kampagnesporing Mobil trafik Spørgsmål Jacob Worsøe Online marketing specialist webdanmark.com Etableret 1998

Læs mere

Seminar Google Analytics. Google Analytics. Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott

Seminar Google Analytics. Google Analytics. Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott Google Analytics Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott 1 Agenda Basis Analytics Hvem er dine kunder? Find potentialet Rapporteringer Mål på indsatsen Næste version 10 gode råd 2 Hvad er

Læs mere

Synlighed i jagten på kendskab og omdømme

Synlighed i jagten på kendskab og omdømme Vores hyldevarer SEAS-NVE Superbrand Synlighed i jagten på kendskab og omdømme Synlighed i jagten på kendskab og omdømme Sponsoraterne er en del af orkestreringen i jagten på resultater via kendskab

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Hør nu far du kan, hvad du vil. Informationskampagne for realkompetencevurdering Referencegruppemøde fredag den 14. september 2012

Hør nu far du kan, hvad du vil. Informationskampagne for realkompetencevurdering Referencegruppemøde fredag den 14. september 2012 Hør nu far du kan, hvad du vil Informationskampagne for realkompetencevurdering Referencegruppemøde fredag den 14. september 2012 Dagens præsentation Mål og målgrupper Koncept og budskaber Mediaplan Elementer

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Introduktion til. Kent Nygaard Christensen, SEM Konsulent kc@webjuice.dk 61719481

Introduktion til. Kent Nygaard Christensen, SEM Konsulent kc@webjuice.dk 61719481 Introduktion til Kent Nygaard Christensen, SEM Konsulent kc@webjuice.dk 61719481 Anatomien på Googles søgenetværk 0-3 sponserede links 0-8 sponserede links Organiske links Displayannoncering Display formater

Læs mere

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 Men først lidt om mig selv Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden

Læs mere

Optaget på de videregående uddannelser 2011

Optaget på de videregående uddannelser 2011 11-0731 Jørgen Pater - 10.08.2011 Kontakt: jopa@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Optaget på de videregående uddannelser 2011 Optaget på de videregående uddannelser i 2011 viser en rekordstor stigning. Gennemsnitlig

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet november 2015 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede

Læs mere

JOIN BADMINTON DANMARK

JOIN BADMINTON DANMARK JOIN BADMINTON DANMARK MEDIEINFORMATION ANNONCERING ONLINE På badminton.dk og på den engelske side badmintondenmark.com bestræber vi os på at holde læseren opdateret med de seneste nyheder fra badmintonverdenen.

Læs mere

Christina Søndergaard Online Marketingchef. Frederik Grøne Larsen Online Marketingkonsulent

Christina Søndergaard Online Marketingchef. Frederik Grøne Larsen Online Marketingkonsulent Christina Søndergaard Online Marketingchef Frederik Grøne Larsen Online Marketingkonsulent Hvad skal vi igennem? 1. Overordnet overblik 2. Betjeningspanel, genveje og annoteringer 3. Realtid 4. Målgruppe

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Sammen med Danmark spiser sammen - april 2017

Sammen med Danmark spiser sammen - april 2017 Sammen med Danmark spiser sammen - april 2017 Formålet med vores egen kampagnen er at skabe opmærksomhed omkring ensomhed komme med løsninger til hvordan man kommer ud af ensomhed inspirere til at få andre

Læs mere

EDC ERHVERV EFTERÅRSKAMPAGNE Mæglerbrief, oktober 2016

EDC ERHVERV EFTERÅRSKAMPAGNE Mæglerbrief, oktober 2016 EDC ERHVERV EFTERÅRSKAMPAGNE 2016 Mæglerbrief, oktober 2016 HVAD ER EFTERÅRSKAMPAGNEN? Hvad er efterårskampagne? Første fælles kampagne i EDC Erhverv hvor vi bl.a. vil være synlige på TV2 News og i en

Læs mere

Google AdWords Advanced

Google AdWords Advanced Google AdWords Advanced Novicell Præsenteret af Martin Skøtt 1 Dagens Agenda Quality Score & AdWords basic Struktur & keywords Enhanced kampagner Enheder, planlægning, geografi & mobil. Dynamiske annoncer

Læs mere

Opsætning af AdWords kampagne: v.1.0. AdWords opsætning: 6 trin til en god kampagnestruktur. med Kim Petersen fra OnlinePartners

Opsætning af AdWords kampagne: v.1.0. AdWords opsætning: 6 trin til en god kampagnestruktur. med Kim Petersen fra OnlinePartners Opsætning af AdWords kampagne: v.1.0 AdWords opsætning: 6 trin til en god kampagnestruktur med Kim Petersen fra OnlinePartners OPSÆTNING AF ADWORDS KAMPAGNE: 6 TRIN TIL EN GOD KAMPAGNESTRUKTUR Tjekliste

Læs mere

KOM HJEM, jyder! IAA Prisen August 2007

KOM HJEM, jyder! IAA Prisen August 2007 KOM HJEM, jyder! IAA Prisen August 2007 Indhold Baggrund & formål Målgruppe & målsætning Kampagne- og kommunikationsstrategi Mediestrategi Kreativt koncept Kreativ udformning Økonomi Effekt Evaluering

Læs mere

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Googles historie... Forord KAPITEL TO... 19. Introduktion til Google AdWords. Opret din AdWords-konto

INDHOLDSFORTEGNELSE. Googles historie... Forord KAPITEL TO... 19. Introduktion til Google AdWords. Opret din AdWords-konto INDHOLDSFORTEGNELSE Googles historie... Forord KAPITEL ET... 9 Introduktion til Google AdWords Hvad er en søgemaskine?... 10 Hvad er Google AdWords?...11 Eksempel på en AdWords-annonce... 12 Googles partnernetværk...

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

Aaby Advice Online Strategi, konceptet.

Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Online strategi Måling og analyse Forbedringsforslag Løbende opfølgning ONLINE STRATEGI Vi sætter os ind i jeres situation internt (teknisk setup, organisationen

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Gennemgang af de vigtigste elementer i online markedsføring Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Hvem f.. er Jan Mortensen? Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden 1995 M&P e-marketing

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig status på grundlag og indhold BedreBolig-rådgiverens værktøjskasse : - BedreBolig-beregner, BedreBolig-plan, - Vejledning, tjeklister og kommunikationsguide,

Læs mere

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE Kom i nærkontakt med dine lokale kunder i Sønderborg via web, mobil og Facebook. Med omkring 40.000 unikke læsere pr. måned har SønderborgNYT etableret

Læs mere

Agenda. Præsentation af Dynamicweb og Novicell. Marked og trends for e-handel. Online Marketing Center. 3 cases på 20 min. Spørgsmål og feedback

Agenda. Præsentation af Dynamicweb og Novicell. Marked og trends for e-handel. Online Marketing Center. 3 cases på 20 min. Spørgsmål og feedback Through loyal and certified partners we deliver products for sales and online marketing - fast, inexpensive and ready to use. Our products help businesses make and save money. make and save money Agenda

Læs mere

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE Kom i nærkontakt med dine lokale kunder i Sønderborg via web, mobil og Facebook. Med flere end 47.000 unikke læsere pr. måned har SønderborgNYT

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

AGENDA. Hvem er Jens Peter? SEO Seneste udvikling. Husk dine mantraer. Læser du i Google Analytics?

AGENDA. Hvem er Jens Peter? SEO Seneste udvikling. Husk dine mantraer. Læser du i Google Analytics? AGENDA Hvem er Jens Peter? SEO Seneste udvikling Husk dine mantraer Læser du i Google Analytics? Jens Peter Nielsen, Online Marketing Manager Forretningsorienteret SEO og Analyse nørd Står på quick dial

Læs mere