august 2009 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "august 2009 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen www.hvidzone.dk"

Transkript

1 august 2009 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen

2 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen august Indledning Målet med Hvid Zone rekrutteringskampagne Undervisningsministeriet, Danske Regioner, Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere, Foreningen af Radiografer i Danmark, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Kommunernes Landsforening og Professionshøjskolernes Rektorkollegium påbegyndte i april 2009 en 3-årig rekrutteringskampagne for sundhedsområdet med dét formål at øge søgningen til bioanalytiker-, radiograf- og sygeplejerskeuddannelsen. Kampagnen har til hensigt at øge ansøgerantallet fra særligt udvalgte grupper, øge kendskabet til de tre uddannelser samt sundhedssektoren som arbejdsplads. Målet Det overordnede formål med rekrutteringskampagnen er at uddanne et tilstrækkeligt antal sygeplejersker, radiografer og bioanalytikere, således at arbejdsmarkedets behov imødekommes. Styregruppen har sat sig som mål, at ansøgningen til de tre uddannelser ved kampagnens udløb i 2011 skal svare til dimensioneringenen af uddannelsesstederne. Herudover er det et mål, at øge det generelle kendskab til de tre uddannelser. Konceptet Hvid Zone har til hensigt at øge kendskabet og optaget blandt unge med løftet om Starten på en intensiv fremtid. Den kreative eksekvering har fokuseret på det intensive ved livet som bioanalytiker, radiograf og sygeplejerske. Der er lagt vægt på, at det kræver overblik, mod og handlekraft at arbejde med syge eller udsatte mennesker. Navnet Hvid Zone og logoet med det røde kryds er inspireret af hospitalsverdenen og det stærke teamwork, der foregår mellem sundhedspersonalet. 2

3 01 Målgruppe, kampagneelementer, medier og realiserede ansøgertal 2009 Målgruppen Den primære målgruppe er unge i alderen år. Målet er at fortælle de unge, hvor mange muligheder uddannelserne byder på. Både i studietiden, hvor der veksles meget mellem teori og praktik, og efterfølgende, hvor job i udlandet, ledende stillinger eller muligheder for at specialisere sig eksempelvis venter. Kampagneelementer og medier Hovedvægten er lagt på digitale medier, herunder sociale medier som Facebook. Der er desuden anvendt TV-spots, TV-sponsorater og annoncering både nationalt og lokalt. Hvid Zone er også tænkt ind i de allerede eksisterende hjemmesider for uddannelserne og i aktiviteter på landets professionshøjskoler. For kampagnen i 2009 er valgt følgende kampagneelementer og medier: TV-film og sponsorat, viralfilm, onlinebannere til nettet Hvid Boks (beskrives ikke i det følgende) TV Kampagne TV-sponsorat (uge 21-22) TV-reklamespot (uge 24-26) Viralfilm seeding (uge 21) Search pakke (Google Adwords kampagne) (uge 18 35) Online banner kampagne (uge 22-26) Kampagnesitet Effekten af de sociale medier Realiserede ansøgertal 2009 I det følgende gennemgås kampagnens elementer, medier og realiserede mål. 3

4 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen august 2009 Kampagnens elementer Kampagnens elementer vises nedenfor, og beskrives yderligere under gennemgangen af medierne i næste afsnit. TV spot TV sponsorat Onlinebannere til nettet Viralfilm Sociale medier 4

5 02 Evaluering/effekt medier TV-kampagne: TV-kampagnen indeholdt både visninger af TV-sponsorat og visning af et klassisk reklamespot. TV-kampagnen blev gennemført med det formål at skabe kendskab om- og interesse for www. hvidzone.dk. I nedenstående figur dokumenteres den planlagte levering af visninger af TV-sponsoratet, mod det vi fik leveret set i forhold til mediebudgettet. Leverancen på TV måles i forhold til målgruppen og hedder TRP (Target Rating Point). TRP står for, hvor mange gange personer i målgruppen i gennemsnit ser sponsorat eller spot. Eksempelvis svarer et TRP-niveau på 210 til, at hver person i gennemsnit ser spottet 2,10 gange TV-sponsorat (uge 21-22) Planlagt Leveret SBS Viasat Total TV-reklamespot (uge 24-26) TV Planlagt Leveret Zulu SBS MTV Total Konklusion Der er blevet leveret 8 TRP (238 TRP 246 TRP) mindre end planlagt på TV-sponsoratet, hvorimod der blev leveret 28 flere TRP (248 TRP 220 TRP) end planlagt på TV-reklamespotdelen. Det vil sige, at der totalt set har været en lille overlevering på TV, hvilket er meget tilfredsstillende. Effekten af TV-kampagnen er tydelig, hvilket beskrives senere i rapporten under antal besøgende på 5

6 Viralfilm seeding: Viralfilm er film, som har et overraskende og skævt indhold, og som via nettet - sendes og modtages på anarkistisk vis. Seeding vil sige at placere forskellige steder på nettet. Denne placering har til formål at sprede filmen, således at flest mulige ser den. Placeringen af viralfilmen er sket gennem mediebureauet Vizeum og startede i uge 21. Garanteret antal personer som ser viralfilmen (views) views på 3 måneder fra uge 21 Realiseret antal personer som ser viralfilmen (views) De garanterede views blev realiseret efter 62 dage (30 dage tilbage). I alt antal views i perioden på de 3 måneder: views (139%) Pris pr person, der ser viralfilmen (Costs per View=CPV) efter 62 dage Realiseret CPV efter 62 dage, da views er opnået: 1,23 kr På nedenstående figur fremgår fordelingen på alder og køn af dem, der har set viralfilmen. 70 % 56 % 61 % Visninger fordelt på aldersgrupper 42 % 28 % 14 % 15 % 15 % 7 % 2 % 0 % << << 70 % 56 % 66 % Visninger fordelt på køn 42 % 34 % 28 % 14 % 0 % Kvinder Mænd 6

7 Der blev opnået i alt besøgende på direkte fra viralfilmen. På nedenstående figur fremgår den daglige trafik på kampagnesitet og den akkumulerede trafik, der er direkte afledt af viralfilmen. 150 Daglige kliks Ekstra kliks 0 Maj Juni Juli Klik i forhold til målet 2,000 Daglige akkumulerede kliks 1,600 1, Ekstra kliks 0 Maj Juni Juli Klik i forhold til målet Konklusion Resultatet af viralfilm seedingen er meget tilfredsstillende, idet målet vedrørende spredning af filmen blev opfyldt langt hurtigere end forventet. Årsagen hertil er at filmen var sjov og god, og at den derfor blev videresendt i stor skala. I forlængelse heraf genererede viralfilmen næsten direkte besøgende til hvilket også er tilfredsstillende. For endnu bedre spredning og effekt af kommende viralfilm, skal der arbejdes med mere kant i indholdet end tilfældet er i traditionelle reklamefilm. 7

8 Search pakke - Google Adwords kampagne Mål med kampagnen At gøre det nemt for brugeren at søge information om Hvid Zone-uddannelserne At drive trafik til og skabe ansøgere til uddannelserne, gennem: 1. At skabe visninger/søgninger (søgninger på udvalgte ord på Google som fører til visning af under sponsorerede links) 2. At skabe kliks (klik på under sponsorerede links som følge af at have søgt på udvalgt ord) At skabe synlighed på søgemaskinen Brand awareness Konkret mål: Antal visninger/søgninger: Antal kliks: Antal personer der har klikket på Ansøg nu! : Hvad opnåede vi med Google Adwords: Antal visninger/søgninger: Antal kliks: Antal personer der har klikket på Ansøg nu!,: 935 Af nedenstående tabel kan det ses, hvorledes visningerne/søgningerne og kliks er fordelt i de forskellige annoncegrupper: Annoncegrupper Visninger / søgninger Kliks Søgninger og kliks i annoncegrupper Generiske Sygeplejersker Radiograf Bioanalytiker Brand I alt Af tabellen ovenfor ses det, at den bedst performende annoncegruppe er den Generiske, når man ser på antallet af kliks. Den står for over halvdelen af de totale kliks. Derefter kommer gruppen Sygeplejerske. Ser man derimod på klikraten, altså kliks i forhold til søgninger, er gruppen Radiograf bedst. Dette giver mening, da det er mere unikke søgeord som er tilføjet i denne annoncegruppe. 8

9 Af nedenstående figur kan det ses, på hvilke dage visningerne/søgningerne og kliks fordelte sig: Søgninger pr. dag Kliks pr. dag Det ses tydeligt, at de unge søger langt mere i hverdagen end i weekenden. Af nedenstående figur kan det ses, hvilken effekt TV-kampagnen har haft på antal kliks: Kliks genereret i alt Kliks genereret i alt TV TRP Figuren viser, at TV-kampagnen har haft betydelig effekt på genereringen af antal kliks. Konklusion: Google Adwords er et meget effektivt i forhold til investeringen. Selvom der er høj konkurrence fra uddannelser generelt i perioden, har der været pæne klikrater. Der bliver søgt næsten dobbelt så meget i hverdagen end i weekenderne. Der har været flest klik i perioden med TV spottet. 9

10 Online bannerkampagne Mål med bannerkampagne At drive trafik til og skabe ansøgere til uddannelserne Det konkrete planlagte mål for antal visninger på bannere var Bannerkampagnen genererede i alt 3 millioner flere visninger end planlagt Bannervisninger i alt Planlagt Leveret I nedenstående figur ses antal visninger pr medie planlagt og leveret. Det ses, at Facebook leverer mere end 1 mio flere visninger end planlagt, hvorimod de øvrige medier leverer omtrent som planlagt Bannervisninger pr medie Arto.dk Facebook MSN MTV TV3.dk Planlagt Leveret Af nedenstående figur fremgår antal kliks pr medie Kliks pr medie Arto.dk Facebook Studieportalen MSN MTV TV3.dk 10

11 Det fremgår med al tydelighed, at Facebook er topscorer, når det handler om genererede klik. TV3.dk har også en flot klikrate set i forhold til antal visninger. Dette ses også af nedenstående graf, hvor omkostningen pr klik pr medie (cost per click=cpc) er skitseret. 86,58 Cost pr. click (CPC) 50,81 4,00 32,85 38,37 15,90 0,02 0,15 0,09 0,10 0,05 0,15 Arto.dk Facebook Studieportalen MSN MTV TV3.dk Som det fremgår, er Facebook det medie, hvor et klik gennem banner koster mindst, nemlig 4,00 kr. Herefter følger TV3.dk, hvor prisen pr klik er 15,90 kr. Omvendt er det tydeligt, at der betales en ALT for høj pris for et klik gennem MTV, hvorfor det helt klart anbefales at undlade at bannerannoncere her fremover. Af figuren nedenfor kan man se, hvor mange besøgende på bannerne har genereret totalt, både fra visninger og kliks Besøgende på Arto.dk Facebook Studieportalen MSN MTV TV3.dk View through leads Click through leads Total leads Igen er det meget markant, hvor meget Facebook har genereret af besøgende sammenlignet med de øvrige medier. 11

12 I figuren nedenfor ses endelig en fordeling på antallet af besøgende på hvor der naturligvis er langt flest, som har været på forsiden, hvorimod fordelingen på de 3 uddannelser har været noglelunde ligeligt fordelt Besøgende fordelt på siden Forside Bioanalytiker Radiograf Sygeplejerske 12

13 Brugen af kampagnesitet Kampagnewebsites er vanskelige at sammenligne og sidestille direkte, da formål, målgrupper, tidsrammer og succeskriterier ofte vil variere. Statistikkerne for kampagnewebsitet og de sociale medier analyseres således i høj grad efter de kvalitative rammer. Overordnet statistik I perioden fra lanceringen tirsdag den 28. april 2009 og tre måneder frem til fredag den 31. juli 2009, har kampagnesitet overordnet en brug som illustreret nedenfor: besøg Brugen af Kilde: Google Analytics sidehenvisninger 2,69 sider/besøg 00:01:58 gennemsnitlig tidsforbrug på siden Over unikke besøgende er registreret på domænet Dette afspejler udelukkende forskellige brugere og derved ikke, hvis den samme bruger genbesøger kampagnesitet. Generelt har der været en støt stigning i antallet af besøgende i perioden fra lanceringen den 28. april 2009 og frem til 1. juli 2009, hvor besøgstallet topper med næsten alene for juni måned. Da kampagnewebsitet kun indeholder en forside og tre undersider, bevidner 2,69 sidevisninger pr. besøg, at websitet har særdeles relevant indhold ift. målgruppen. Dette understøttes yderligere af næsten sidevisninger i alt og i gennemsnit 2 minutters tidsforbrug pr. besøg. Da siderne er forholdsvis tekstlette, skyldes det høje tidsforbrug sandsynligvis filmafsnittene på kampagnewebsitets forside. Den samlede konklusion er, at de besøgende bliver på websitet og klikker sig rundt på flere sider, hvilket bevidner om interessant indhold. Indholdsoversigt De fem mest besøgte sider på er som følger i prioriteret rækkefølge: Sider Sidevisninger % Sidevisninger Indholdsoversigt Kilde: Google Analytics /forside.aspx ,75 % /sygeplejersker.aspx ,92 % /radiograf.aspx ,47 % /bioanalytiker.aspx ,01 % /find-uddannelse.aspx?education= Sygeplejerske&institution=&step= ,45 % 13

14 Som forventet er forsiden på websitet stærkt repræsenteret med næsten halvdelen af alle visninger. Dette er websitets primære landingsside, altså hvor størsteparten af brugerne ankommer til websitet, og den har derfor langt størstedelen af alle visninger. Det essentielle er, at besøgstallet er jævnt fordelt på de tre undersites de tre uddannelser. På femtepladsen finder man kampagnesitets guide, hvor de besøgende kan finde uddannelsessted. Antal sidevisninger tyder på, at de besøgende har fundet det relevant at se, hvor de kan tage de enkelte uddannelser. Oversigt over trafikkilder At de besøgende primært besøger kampagnesitet fra forsiden, kan ligeledes afkodes af nedenstående diagram: Oversigt over trafikkilder Kilde: Google Analytics ,00 (94,83 %) 1.240,00 (3,46 %) 616,00 (1,72 %) Direkte trafik Henvisningswebsteder Søgemaskiner Den direkte trafik udgør næsten 95 % og bevidner, at stort set samtlige brugere har benyttet domænet som deres vej til websitet. Havde de derimod blot benyttet en søgemaskine, som Google, og søgt på f.eks. sygeplejerske, ville et langt større antal være landet direkte på undersiden for sygeplejersker udenom forsiden og muligvis ændre på fordelingen af sidevisninger. Lagkage-diagrammet illustrerer altså et stort kendskab til domænet, og at det fremadrettet kan være fordelagtigt at arbejde med flere henvisninger fra andre websteder og søgemaskiner (SEO). Nye versus returnerende brugere At kampagnewebsitet har et begrænset informationsindhold, antal sider og interaktionsmuligheder skaber en forventning om, at brugerne ikke vil fortsætte med at genbesøge sitet. Nye versus returnerende brugere Kilde: Google Analytics 86,11 % 13,89 % Nye brugere Genbesøg 14

15 For kampagnewebsites med denne type og mængde af indhold, må næsten 14 % genbesøg derfor betegnes som tilfredsstillende. Filmafsnittene på forsiden, der løbende blev opdateret med nye afsnit, må have sin del af denne fortjeneste, da de var med til at skabe indholdsfornyelse. Et andet element er testen, der var brugernes mulighed for interaktion og et legende element. Herudover er der indgået et samarbejde med Dansk Røde Kors, der har betydet, dels en beskrivelse af Røde Kors som en udstationeringsmulighed og dels et link til film, hvor en sygeplejerske fortæller om sine oplevelser. Digitale ansøgninger Fra forsiden og de tre undersider med uddannelserne, findes knappen Ansøg nu!. Fra denne kan brugeren klikke sig direkte videre til og ansøge om optagelse på uddannelserne. Da kampagnewebsitets primære formål er at skabe opmærksomhed og informere overordnet om de tre uddannelser, kan det ikke forventes, at brugerne efter deres besøg er fuldt rustet til at træffe det endelige valg angående deres videre uddannelsesforløb. Der linkes på undersiderne derfor videre til hver af de tre uddannelsesinstitutioners websites, der indeholder en langt større mængde af oplysninger. Alligevel har i alt 935 klikket sig videre fra knappen Ansøg nu!, men om de har gennemført det videre ansøgningsforløb vides ikke. 15

16 Effekten af de sociale medier Foruden kampagnewebsitet har Facebook været den digitale kontaktflade med brugerne. Her er oprettet en Hvid Zone side, der fungerer som et univers med interaktion og inddragelse af brugerne. Fans af siden kan holde sig opdateret, komme i dialog med hinanden og bakke op om kampagnen. Eksisterende studerende har benyttet siden som deres talerør i udbredelsen af kampagnen til interesserede og eventuelt kommende studerende. Alle brugere har desuden mulighed for at skrive kommentarer og tilkendegive, om de synes godt om et indlæg (video, information, events, etc.). Der føres generel statistik på baggrund af brugernes demografi, da alle fans skal have en Facebookprofil. I profilen registrerer brugerne personlige data såsom: køn, alder, hjemby, etc. Hvid Zones Facebook-side har i alt faste fans. Størstedelen af fans er kvinder hele 83 % - hvilket er en generel tendens på Facebook, der overordnet har 54 % kvindelige brugere fordelt på verdensplan. 16

17 Aldersfordelingen på siden ligger hovedsageligt mellem år. At størstedelen af fans er mellem år (46 %) matcher kampagnens succeskriterie om en målgruppe på årige. Flere af de ældre brugere skyldes sandsynligvis de eksisterende studerende, der bakker op om kampagnen. M K Mandlige Kvindelige % 1 % 4 % 5 % 4 % 1 % 0 % 83 % 2 % 42 % 22 % 11 % 5 % 1 % 3 % 46 % 27 % 15 % 6 % 1 % Demografi på besøgende Kilde: Google Analytics Top-lande Top-byer Top-sprog Danmark København 311 Dansk Kvalitativt kan værdien af sociale medier ikke konverteres direkte til tal, men er i højere grad en vurdering af indsatsen versus effekt. Nedenstående citat taget fra Hvid Zones Facebook-side taler sit tydelige sprog: Effekten af landsdækkende indsats Der har løbende været anvendt annoncer og events i forskellige medier for at tiltrække opmærksomhed til kampagnen. Dette har en omgribende effekt, der breder sig og også kan noteres i besøgstallet på kampagnewebsitet. Da der kun føres statistik på den overordnede trafik, kan det være vanskeligt at fastslå præcist, hvor meget det enkelte medie har påvirket kendskabet og interessen til kampagnen. Generelt har der været større udsving og stigende besøgstal på websitet, efter bl.a. den landsdækkende filmlancering 8. juni Nedenstående graf viser udsvingningerne fra 27. april frem til 31. juli

18 Nedenstående graf viser udsvingningerne fra 5. juni frem til 25. juni ,52 % (274) 1,24 % (224) 1,42 % (257 ) 3,20 % (578) 3,39 % (612) 3,81 % (688) 4,03 % (728) 3,45 % (622) 2,33 % (421) 3,11 % (562) 4,17 % (753) 3,43 % (619) 3,41 % (616) 3,61 % (652) 2,54 % (458) 2,17 % (391) 2,53 % (456) 3,42 % (617) 3,85 % (694) 5,40 % (974) 6,07 % (1.096) Markedsføring gennem avisannoncer i Politiken ses kortvarigt som et positivt og rekordhøjt udsving (9,23 %) mandag den 29. juni 2009, hvilket er dagen efter indrykningen. Den kan dog ikke fastholde interessen eller tilførslen af nye brugere til kampagnewebsitet, hvilket illustreres af diagrammet nedenfor: 6,64 % (698) 7,47 % (786) 9,23 % (971) 7,37 % (775) 6,93 % (729) 6,52 % (686) 5,62 % (591) 4,95 % (521) 2,50 % (263) 2,84 % (299) 2,45 % (258) 2,40 % (252) 2,40 % (252) 2,05 % (216) 1,53 % (161) 2,07 % (218) 2,54 % (267) 2,61 % (274) 2,09 % (220) 1,78 % (187) Det skal dog igen påpeges, at ét markedsføringselement ikke står alene for udsvingningerne og kan således heller ikke analyseres isoleret ift. disse målinger. 18

19 Realiserede ansøgertal 2009 Nedenstående tabel 1 viser ansøgertallene for Uddannelse Ansøgertal 2009 Stigning fra Bioanalytiker % Ansøgertal i 2009 med 1. prioritet (kvote 1+2) Kilde: Undervisningsministeriet Radiograf % Sygeplejerske % De sundhedsvidenskabelige uddannelser samlet Professionsbacheloruddannelserne samlet % 20 % Ansøgertallene til den koordinerede tilmelding (KOT) for 2009 viser, at der er sket en stigning i ansøgertallet til professionsbacheloruddannelserne generelt. Stigningen i ansøgertallet er særlig markant for de tre sundhedsuddannelser til bioanalytiker, radiograf og sygeplejerske, hvorfor målet for 2009 må siges at være opfyldt. 19

20 03 Samlet konklusion og anbefalinger Det kan samlet konkluderes, at den fælles kommunikation og indsats for de tre uddannelsesretninger har betydet en række fordele for alle parter: Markant stigning i ansøgertallet til de tre uddannelser Større rekrutteringspotentiale Delte udviklingsomkostninger og brug af fælles materiale til de uddannelsesspecifikke kampagner Større gennemslagskraft og højere kendskab Involvering og iværksættelse af handlinger nationalt og lokalt i synergi Ansøgertallet til de tre uddannelser (1. prioritet kvote 1+2) er steget markant. Den største stigning ses hos bioanlytikerne og radiograferne. Succeskriteriet for kampagnen er, at der ved dens udløb i 2011 ikke er ledige studiepladser på de tre uddannelser. Ifølge KOT er der p.t. ledige studiepladser på 17 ud af 22 sygeplejerske-udbudssteder, 1 ud af 5 bioanalytiker-udbudssteder og ingen af de 3 radiograf-udbudssteder. Det kan derfor konkluderes, at bioanalytikeruddannelsen og radiografuddannelsen pt. har opnået den største effekt. Det vurderes, at den fælles rekrutteringsstrategi og kampagne bag Hvid Zone på nuværende tidspunkt har givet en positiv effekt. Herudover skal finanskrisen også tillægges en vis betydning, idet mange vil søge tryghed i offentlige jobs. Det er dog værd at bemærke, at på en relateret sundhedsuddannelse som ergoterapeutuddannelsen er ansøgertallet faldet med 6 %. Kampagnen har samlet set skabt opmærksomhed udadtil i målgruppen og engagement indadtil ved høj grad af involvering af ambassadører. Hertil kommer den fælles lancering den 28. april 2009, der skabte stor opmærksomhed om Hvid Zone i de landsdækkende og lokale medier. Det vurderes, at lanceringen har haft en stor betydning i forhold til at få skabt en synlighed fra start om kampagnen. Involveringen af alle parter i lanceringen har betydet mange ambassadører, der efterfølgende har fungeret som ambassadører for kampagnen. 20

21 For at sikre den fortsatte succes for den fælles strategi skitseres nedenfor en række anbefalinger. Anbefalinger for den videre kampagne: At der fokuseres på taktiske aktiviteter, og optimeres ud fra dét, som skaber ansøgere/tilmeldinger. At momentum og den gode stemning om kampagnen fra uddannelsesinstitutioner, studerende og andre ambassadører bibeholdes og at de fortsat involveres løbende i kampagnen. At sygeplejerskerne optimeres i udvalgte medier. Den overordnede indsats bør kædes sammen med en lokal indsats i forhold til hvor der i dag er ledige studiepladser. At talentpleje af studerende med særlige forudsætninger tænkes ind i kampagnen (website, banner mv.) og i de uddannelsesspecifikke aktiviteter. At der i forbindelse med de kommende ansøgningsrunder laves en fælles landsdækkende Hvid Zone event som ved kampagnens start. At der skabes presseopmærksomhed ved de kommende ansøgningsrunder. Den allerede udarbejdede pressestrategi kan med fordel anvendes her. At der efter mødet med referencegrupperne den 29. september 2009 ses på eventuelle yderligere justeringer, når der er et samlet overblik over de uddannelsesspecifikke aktiviteter samt referencegruppernes tilbagemeldinger. Anbefaling i forhold til medier: Det anbefales generelt at de foreslåede medier i strategien bibeholdes, dog med en optimering i forhold til: Searchoptimering Google Adwords Perioden januar juli Kontinuerlig investering, hvor fokus er optimeret mod de perioder med højeste søgningsrater dage, og tidspunkter på dagen samt perioder op til selve ansøgningsfristen. Dette koordineres med de uddannelsesspecifikke searchoptimeringskampagner. Online bannerkampagne med fokus på Facebook To kampagner februar til marts 2010 samt juni til juli Online bannerkampagne på Facebook med et særskilt fokus på sygeplejerskerne 21

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Hvis du får en hjertekarsygdom, så ønsk, du er en mand historien om hvordan Hjerteforeningen fik kvinder og hjertekarsygdom på dagsordenen

Hvis du får en hjertekarsygdom, så ønsk, du er en mand historien om hvordan Hjerteforeningen fik kvinder og hjertekarsygdom på dagsordenen Hvis du får en hjertekarsygdom, så ønsk, du er en mand historien om hvordan Hjerteforeningen fik kvinder og hjertekarsygdom på dagsordenen Executive summary Mænd dør af hjerteanfald. Kvinder dør af kræft.

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK

IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK Michael Fester, Peter Gottlieb og Kasper Lund Kirkegaard 2015 Titel Idrætten i tal 2014 status på foreningsidrætten i Danmark Hovedforfatter Michael

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Lovregulerede erhverv og velfærdsprofessioner Tværgående analyse DAMVAD A/S NA2013:920 http://dx.doi.org/10.6027/na2013-920

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere