august 2009 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "august 2009 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen www.hvidzone.dk"

Transkript

1 august 2009 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen

2 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen august Indledning Målet med Hvid Zone rekrutteringskampagne Undervisningsministeriet, Danske Regioner, Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere, Foreningen af Radiografer i Danmark, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Kommunernes Landsforening og Professionshøjskolernes Rektorkollegium påbegyndte i april 2009 en 3-årig rekrutteringskampagne for sundhedsområdet med dét formål at øge søgningen til bioanalytiker-, radiograf- og sygeplejerskeuddannelsen. Kampagnen har til hensigt at øge ansøgerantallet fra særligt udvalgte grupper, øge kendskabet til de tre uddannelser samt sundhedssektoren som arbejdsplads. Målet Det overordnede formål med rekrutteringskampagnen er at uddanne et tilstrækkeligt antal sygeplejersker, radiografer og bioanalytikere, således at arbejdsmarkedets behov imødekommes. Styregruppen har sat sig som mål, at ansøgningen til de tre uddannelser ved kampagnens udløb i 2011 skal svare til dimensioneringenen af uddannelsesstederne. Herudover er det et mål, at øge det generelle kendskab til de tre uddannelser. Konceptet Hvid Zone har til hensigt at øge kendskabet og optaget blandt unge med løftet om Starten på en intensiv fremtid. Den kreative eksekvering har fokuseret på det intensive ved livet som bioanalytiker, radiograf og sygeplejerske. Der er lagt vægt på, at det kræver overblik, mod og handlekraft at arbejde med syge eller udsatte mennesker. Navnet Hvid Zone og logoet med det røde kryds er inspireret af hospitalsverdenen og det stærke teamwork, der foregår mellem sundhedspersonalet. 2

3 01 Målgruppe, kampagneelementer, medier og realiserede ansøgertal 2009 Målgruppen Den primære målgruppe er unge i alderen år. Målet er at fortælle de unge, hvor mange muligheder uddannelserne byder på. Både i studietiden, hvor der veksles meget mellem teori og praktik, og efterfølgende, hvor job i udlandet, ledende stillinger eller muligheder for at specialisere sig eksempelvis venter. Kampagneelementer og medier Hovedvægten er lagt på digitale medier, herunder sociale medier som Facebook. Der er desuden anvendt TV-spots, TV-sponsorater og annoncering både nationalt og lokalt. Hvid Zone er også tænkt ind i de allerede eksisterende hjemmesider for uddannelserne og i aktiviteter på landets professionshøjskoler. For kampagnen i 2009 er valgt følgende kampagneelementer og medier: TV-film og sponsorat, viralfilm, onlinebannere til nettet Hvid Boks (beskrives ikke i det følgende) TV Kampagne TV-sponsorat (uge 21-22) TV-reklamespot (uge 24-26) Viralfilm seeding (uge 21) Search pakke (Google Adwords kampagne) (uge 18 35) Online banner kampagne (uge 22-26) Kampagnesitet Effekten af de sociale medier Realiserede ansøgertal 2009 I det følgende gennemgås kampagnens elementer, medier og realiserede mål. 3

4 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen august 2009 Kampagnens elementer Kampagnens elementer vises nedenfor, og beskrives yderligere under gennemgangen af medierne i næste afsnit. TV spot TV sponsorat Onlinebannere til nettet Viralfilm Sociale medier 4

5 02 Evaluering/effekt medier TV-kampagne: TV-kampagnen indeholdt både visninger af TV-sponsorat og visning af et klassisk reklamespot. TV-kampagnen blev gennemført med det formål at skabe kendskab om- og interesse for www. hvidzone.dk. I nedenstående figur dokumenteres den planlagte levering af visninger af TV-sponsoratet, mod det vi fik leveret set i forhold til mediebudgettet. Leverancen på TV måles i forhold til målgruppen og hedder TRP (Target Rating Point). TRP står for, hvor mange gange personer i målgruppen i gennemsnit ser sponsorat eller spot. Eksempelvis svarer et TRP-niveau på 210 til, at hver person i gennemsnit ser spottet 2,10 gange TV-sponsorat (uge 21-22) Planlagt Leveret SBS Viasat Total TV-reklamespot (uge 24-26) TV Planlagt Leveret Zulu SBS MTV Total Konklusion Der er blevet leveret 8 TRP (238 TRP 246 TRP) mindre end planlagt på TV-sponsoratet, hvorimod der blev leveret 28 flere TRP (248 TRP 220 TRP) end planlagt på TV-reklamespotdelen. Det vil sige, at der totalt set har været en lille overlevering på TV, hvilket er meget tilfredsstillende. Effekten af TV-kampagnen er tydelig, hvilket beskrives senere i rapporten under antal besøgende på 5

6 Viralfilm seeding: Viralfilm er film, som har et overraskende og skævt indhold, og som via nettet - sendes og modtages på anarkistisk vis. Seeding vil sige at placere forskellige steder på nettet. Denne placering har til formål at sprede filmen, således at flest mulige ser den. Placeringen af viralfilmen er sket gennem mediebureauet Vizeum og startede i uge 21. Garanteret antal personer som ser viralfilmen (views) views på 3 måneder fra uge 21 Realiseret antal personer som ser viralfilmen (views) De garanterede views blev realiseret efter 62 dage (30 dage tilbage). I alt antal views i perioden på de 3 måneder: views (139%) Pris pr person, der ser viralfilmen (Costs per View=CPV) efter 62 dage Realiseret CPV efter 62 dage, da views er opnået: 1,23 kr På nedenstående figur fremgår fordelingen på alder og køn af dem, der har set viralfilmen. 70 % 56 % 61 % Visninger fordelt på aldersgrupper 42 % 28 % 14 % 15 % 15 % 7 % 2 % 0 % << << 70 % 56 % 66 % Visninger fordelt på køn 42 % 34 % 28 % 14 % 0 % Kvinder Mænd 6

7 Der blev opnået i alt besøgende på direkte fra viralfilmen. På nedenstående figur fremgår den daglige trafik på kampagnesitet og den akkumulerede trafik, der er direkte afledt af viralfilmen. 150 Daglige kliks Ekstra kliks 0 Maj Juni Juli Klik i forhold til målet 2,000 Daglige akkumulerede kliks 1,600 1, Ekstra kliks 0 Maj Juni Juli Klik i forhold til målet Konklusion Resultatet af viralfilm seedingen er meget tilfredsstillende, idet målet vedrørende spredning af filmen blev opfyldt langt hurtigere end forventet. Årsagen hertil er at filmen var sjov og god, og at den derfor blev videresendt i stor skala. I forlængelse heraf genererede viralfilmen næsten direkte besøgende til hvilket også er tilfredsstillende. For endnu bedre spredning og effekt af kommende viralfilm, skal der arbejdes med mere kant i indholdet end tilfældet er i traditionelle reklamefilm. 7

8 Search pakke - Google Adwords kampagne Mål med kampagnen At gøre det nemt for brugeren at søge information om Hvid Zone-uddannelserne At drive trafik til og skabe ansøgere til uddannelserne, gennem: 1. At skabe visninger/søgninger (søgninger på udvalgte ord på Google som fører til visning af under sponsorerede links) 2. At skabe kliks (klik på under sponsorerede links som følge af at have søgt på udvalgt ord) At skabe synlighed på søgemaskinen Brand awareness Konkret mål: Antal visninger/søgninger: Antal kliks: Antal personer der har klikket på Ansøg nu! : Hvad opnåede vi med Google Adwords: Antal visninger/søgninger: Antal kliks: Antal personer der har klikket på Ansøg nu!,: 935 Af nedenstående tabel kan det ses, hvorledes visningerne/søgningerne og kliks er fordelt i de forskellige annoncegrupper: Annoncegrupper Visninger / søgninger Kliks Søgninger og kliks i annoncegrupper Generiske Sygeplejersker Radiograf Bioanalytiker Brand I alt Af tabellen ovenfor ses det, at den bedst performende annoncegruppe er den Generiske, når man ser på antallet af kliks. Den står for over halvdelen af de totale kliks. Derefter kommer gruppen Sygeplejerske. Ser man derimod på klikraten, altså kliks i forhold til søgninger, er gruppen Radiograf bedst. Dette giver mening, da det er mere unikke søgeord som er tilføjet i denne annoncegruppe. 8

9 Af nedenstående figur kan det ses, på hvilke dage visningerne/søgningerne og kliks fordelte sig: Søgninger pr. dag Kliks pr. dag Det ses tydeligt, at de unge søger langt mere i hverdagen end i weekenden. Af nedenstående figur kan det ses, hvilken effekt TV-kampagnen har haft på antal kliks: Kliks genereret i alt Kliks genereret i alt TV TRP Figuren viser, at TV-kampagnen har haft betydelig effekt på genereringen af antal kliks. Konklusion: Google Adwords er et meget effektivt i forhold til investeringen. Selvom der er høj konkurrence fra uddannelser generelt i perioden, har der været pæne klikrater. Der bliver søgt næsten dobbelt så meget i hverdagen end i weekenderne. Der har været flest klik i perioden med TV spottet. 9

10 Online bannerkampagne Mål med bannerkampagne At drive trafik til og skabe ansøgere til uddannelserne Det konkrete planlagte mål for antal visninger på bannere var Bannerkampagnen genererede i alt 3 millioner flere visninger end planlagt Bannervisninger i alt Planlagt Leveret I nedenstående figur ses antal visninger pr medie planlagt og leveret. Det ses, at Facebook leverer mere end 1 mio flere visninger end planlagt, hvorimod de øvrige medier leverer omtrent som planlagt Bannervisninger pr medie Arto.dk Facebook MSN MTV TV3.dk Planlagt Leveret Af nedenstående figur fremgår antal kliks pr medie Kliks pr medie Arto.dk Facebook Studieportalen MSN MTV TV3.dk 10

11 Det fremgår med al tydelighed, at Facebook er topscorer, når det handler om genererede klik. TV3.dk har også en flot klikrate set i forhold til antal visninger. Dette ses også af nedenstående graf, hvor omkostningen pr klik pr medie (cost per click=cpc) er skitseret. 86,58 Cost pr. click (CPC) 50,81 4,00 32,85 38,37 15,90 0,02 0,15 0,09 0,10 0,05 0,15 Arto.dk Facebook Studieportalen MSN MTV TV3.dk Som det fremgår, er Facebook det medie, hvor et klik gennem banner koster mindst, nemlig 4,00 kr. Herefter følger TV3.dk, hvor prisen pr klik er 15,90 kr. Omvendt er det tydeligt, at der betales en ALT for høj pris for et klik gennem MTV, hvorfor det helt klart anbefales at undlade at bannerannoncere her fremover. Af figuren nedenfor kan man se, hvor mange besøgende på bannerne har genereret totalt, både fra visninger og kliks Besøgende på Arto.dk Facebook Studieportalen MSN MTV TV3.dk View through leads Click through leads Total leads Igen er det meget markant, hvor meget Facebook har genereret af besøgende sammenlignet med de øvrige medier. 11

12 I figuren nedenfor ses endelig en fordeling på antallet af besøgende på hvor der naturligvis er langt flest, som har været på forsiden, hvorimod fordelingen på de 3 uddannelser har været noglelunde ligeligt fordelt Besøgende fordelt på siden Forside Bioanalytiker Radiograf Sygeplejerske 12

13 Brugen af kampagnesitet Kampagnewebsites er vanskelige at sammenligne og sidestille direkte, da formål, målgrupper, tidsrammer og succeskriterier ofte vil variere. Statistikkerne for kampagnewebsitet og de sociale medier analyseres således i høj grad efter de kvalitative rammer. Overordnet statistik I perioden fra lanceringen tirsdag den 28. april 2009 og tre måneder frem til fredag den 31. juli 2009, har kampagnesitet overordnet en brug som illustreret nedenfor: besøg Brugen af Kilde: Google Analytics sidehenvisninger 2,69 sider/besøg 00:01:58 gennemsnitlig tidsforbrug på siden Over unikke besøgende er registreret på domænet Dette afspejler udelukkende forskellige brugere og derved ikke, hvis den samme bruger genbesøger kampagnesitet. Generelt har der været en støt stigning i antallet af besøgende i perioden fra lanceringen den 28. april 2009 og frem til 1. juli 2009, hvor besøgstallet topper med næsten alene for juni måned. Da kampagnewebsitet kun indeholder en forside og tre undersider, bevidner 2,69 sidevisninger pr. besøg, at websitet har særdeles relevant indhold ift. målgruppen. Dette understøttes yderligere af næsten sidevisninger i alt og i gennemsnit 2 minutters tidsforbrug pr. besøg. Da siderne er forholdsvis tekstlette, skyldes det høje tidsforbrug sandsynligvis filmafsnittene på kampagnewebsitets forside. Den samlede konklusion er, at de besøgende bliver på websitet og klikker sig rundt på flere sider, hvilket bevidner om interessant indhold. Indholdsoversigt De fem mest besøgte sider på er som følger i prioriteret rækkefølge: Sider Sidevisninger % Sidevisninger Indholdsoversigt Kilde: Google Analytics /forside.aspx ,75 % /sygeplejersker.aspx ,92 % /radiograf.aspx ,47 % /bioanalytiker.aspx ,01 % /find-uddannelse.aspx?education= Sygeplejerske&institution=&step= ,45 % 13

14 Som forventet er forsiden på websitet stærkt repræsenteret med næsten halvdelen af alle visninger. Dette er websitets primære landingsside, altså hvor størsteparten af brugerne ankommer til websitet, og den har derfor langt størstedelen af alle visninger. Det essentielle er, at besøgstallet er jævnt fordelt på de tre undersites de tre uddannelser. På femtepladsen finder man kampagnesitets guide, hvor de besøgende kan finde uddannelsessted. Antal sidevisninger tyder på, at de besøgende har fundet det relevant at se, hvor de kan tage de enkelte uddannelser. Oversigt over trafikkilder At de besøgende primært besøger kampagnesitet fra forsiden, kan ligeledes afkodes af nedenstående diagram: Oversigt over trafikkilder Kilde: Google Analytics ,00 (94,83 %) 1.240,00 (3,46 %) 616,00 (1,72 %) Direkte trafik Henvisningswebsteder Søgemaskiner Den direkte trafik udgør næsten 95 % og bevidner, at stort set samtlige brugere har benyttet domænet som deres vej til websitet. Havde de derimod blot benyttet en søgemaskine, som Google, og søgt på f.eks. sygeplejerske, ville et langt større antal være landet direkte på undersiden for sygeplejersker udenom forsiden og muligvis ændre på fordelingen af sidevisninger. Lagkage-diagrammet illustrerer altså et stort kendskab til domænet, og at det fremadrettet kan være fordelagtigt at arbejde med flere henvisninger fra andre websteder og søgemaskiner (SEO). Nye versus returnerende brugere At kampagnewebsitet har et begrænset informationsindhold, antal sider og interaktionsmuligheder skaber en forventning om, at brugerne ikke vil fortsætte med at genbesøge sitet. Nye versus returnerende brugere Kilde: Google Analytics 86,11 % 13,89 % Nye brugere Genbesøg 14

15 For kampagnewebsites med denne type og mængde af indhold, må næsten 14 % genbesøg derfor betegnes som tilfredsstillende. Filmafsnittene på forsiden, der løbende blev opdateret med nye afsnit, må have sin del af denne fortjeneste, da de var med til at skabe indholdsfornyelse. Et andet element er testen, der var brugernes mulighed for interaktion og et legende element. Herudover er der indgået et samarbejde med Dansk Røde Kors, der har betydet, dels en beskrivelse af Røde Kors som en udstationeringsmulighed og dels et link til film, hvor en sygeplejerske fortæller om sine oplevelser. Digitale ansøgninger Fra forsiden og de tre undersider med uddannelserne, findes knappen Ansøg nu!. Fra denne kan brugeren klikke sig direkte videre til og ansøge om optagelse på uddannelserne. Da kampagnewebsitets primære formål er at skabe opmærksomhed og informere overordnet om de tre uddannelser, kan det ikke forventes, at brugerne efter deres besøg er fuldt rustet til at træffe det endelige valg angående deres videre uddannelsesforløb. Der linkes på undersiderne derfor videre til hver af de tre uddannelsesinstitutioners websites, der indeholder en langt større mængde af oplysninger. Alligevel har i alt 935 klikket sig videre fra knappen Ansøg nu!, men om de har gennemført det videre ansøgningsforløb vides ikke. 15

16 Effekten af de sociale medier Foruden kampagnewebsitet har Facebook været den digitale kontaktflade med brugerne. Her er oprettet en Hvid Zone side, der fungerer som et univers med interaktion og inddragelse af brugerne. Fans af siden kan holde sig opdateret, komme i dialog med hinanden og bakke op om kampagnen. Eksisterende studerende har benyttet siden som deres talerør i udbredelsen af kampagnen til interesserede og eventuelt kommende studerende. Alle brugere har desuden mulighed for at skrive kommentarer og tilkendegive, om de synes godt om et indlæg (video, information, events, etc.). Der føres generel statistik på baggrund af brugernes demografi, da alle fans skal have en Facebookprofil. I profilen registrerer brugerne personlige data såsom: køn, alder, hjemby, etc. Hvid Zones Facebook-side har i alt faste fans. Størstedelen af fans er kvinder hele 83 % - hvilket er en generel tendens på Facebook, der overordnet har 54 % kvindelige brugere fordelt på verdensplan. 16

17 Aldersfordelingen på siden ligger hovedsageligt mellem år. At størstedelen af fans er mellem år (46 %) matcher kampagnens succeskriterie om en målgruppe på årige. Flere af de ældre brugere skyldes sandsynligvis de eksisterende studerende, der bakker op om kampagnen. M K Mandlige Kvindelige % 1 % 4 % 5 % 4 % 1 % 0 % 83 % 2 % 42 % 22 % 11 % 5 % 1 % 3 % 46 % 27 % 15 % 6 % 1 % Demografi på besøgende Kilde: Google Analytics Top-lande Top-byer Top-sprog Danmark København 311 Dansk Kvalitativt kan værdien af sociale medier ikke konverteres direkte til tal, men er i højere grad en vurdering af indsatsen versus effekt. Nedenstående citat taget fra Hvid Zones Facebook-side taler sit tydelige sprog: Effekten af landsdækkende indsats Der har løbende været anvendt annoncer og events i forskellige medier for at tiltrække opmærksomhed til kampagnen. Dette har en omgribende effekt, der breder sig og også kan noteres i besøgstallet på kampagnewebsitet. Da der kun føres statistik på den overordnede trafik, kan det være vanskeligt at fastslå præcist, hvor meget det enkelte medie har påvirket kendskabet og interessen til kampagnen. Generelt har der været større udsving og stigende besøgstal på websitet, efter bl.a. den landsdækkende filmlancering 8. juni Nedenstående graf viser udsvingningerne fra 27. april frem til 31. juli

18 Nedenstående graf viser udsvingningerne fra 5. juni frem til 25. juni ,52 % (274) 1,24 % (224) 1,42 % (257 ) 3,20 % (578) 3,39 % (612) 3,81 % (688) 4,03 % (728) 3,45 % (622) 2,33 % (421) 3,11 % (562) 4,17 % (753) 3,43 % (619) 3,41 % (616) 3,61 % (652) 2,54 % (458) 2,17 % (391) 2,53 % (456) 3,42 % (617) 3,85 % (694) 5,40 % (974) 6,07 % (1.096) Markedsføring gennem avisannoncer i Politiken ses kortvarigt som et positivt og rekordhøjt udsving (9,23 %) mandag den 29. juni 2009, hvilket er dagen efter indrykningen. Den kan dog ikke fastholde interessen eller tilførslen af nye brugere til kampagnewebsitet, hvilket illustreres af diagrammet nedenfor: 6,64 % (698) 7,47 % (786) 9,23 % (971) 7,37 % (775) 6,93 % (729) 6,52 % (686) 5,62 % (591) 4,95 % (521) 2,50 % (263) 2,84 % (299) 2,45 % (258) 2,40 % (252) 2,40 % (252) 2,05 % (216) 1,53 % (161) 2,07 % (218) 2,54 % (267) 2,61 % (274) 2,09 % (220) 1,78 % (187) Det skal dog igen påpeges, at ét markedsføringselement ikke står alene for udsvingningerne og kan således heller ikke analyseres isoleret ift. disse målinger. 18

19 Realiserede ansøgertal 2009 Nedenstående tabel 1 viser ansøgertallene for Uddannelse Ansøgertal 2009 Stigning fra Bioanalytiker % Ansøgertal i 2009 med 1. prioritet (kvote 1+2) Kilde: Undervisningsministeriet Radiograf % Sygeplejerske % De sundhedsvidenskabelige uddannelser samlet Professionsbacheloruddannelserne samlet % 20 % Ansøgertallene til den koordinerede tilmelding (KOT) for 2009 viser, at der er sket en stigning i ansøgertallet til professionsbacheloruddannelserne generelt. Stigningen i ansøgertallet er særlig markant for de tre sundhedsuddannelser til bioanalytiker, radiograf og sygeplejerske, hvorfor målet for 2009 må siges at være opfyldt. 19

20 03 Samlet konklusion og anbefalinger Det kan samlet konkluderes, at den fælles kommunikation og indsats for de tre uddannelsesretninger har betydet en række fordele for alle parter: Markant stigning i ansøgertallet til de tre uddannelser Større rekrutteringspotentiale Delte udviklingsomkostninger og brug af fælles materiale til de uddannelsesspecifikke kampagner Større gennemslagskraft og højere kendskab Involvering og iværksættelse af handlinger nationalt og lokalt i synergi Ansøgertallet til de tre uddannelser (1. prioritet kvote 1+2) er steget markant. Den største stigning ses hos bioanlytikerne og radiograferne. Succeskriteriet for kampagnen er, at der ved dens udløb i 2011 ikke er ledige studiepladser på de tre uddannelser. Ifølge KOT er der p.t. ledige studiepladser på 17 ud af 22 sygeplejerske-udbudssteder, 1 ud af 5 bioanalytiker-udbudssteder og ingen af de 3 radiograf-udbudssteder. Det kan derfor konkluderes, at bioanalytikeruddannelsen og radiografuddannelsen pt. har opnået den største effekt. Det vurderes, at den fælles rekrutteringsstrategi og kampagne bag Hvid Zone på nuværende tidspunkt har givet en positiv effekt. Herudover skal finanskrisen også tillægges en vis betydning, idet mange vil søge tryghed i offentlige jobs. Det er dog værd at bemærke, at på en relateret sundhedsuddannelse som ergoterapeutuddannelsen er ansøgertallet faldet med 6 %. Kampagnen har samlet set skabt opmærksomhed udadtil i målgruppen og engagement indadtil ved høj grad af involvering af ambassadører. Hertil kommer den fælles lancering den 28. april 2009, der skabte stor opmærksomhed om Hvid Zone i de landsdækkende og lokale medier. Det vurderes, at lanceringen har haft en stor betydning i forhold til at få skabt en synlighed fra start om kampagnen. Involveringen af alle parter i lanceringen har betydet mange ambassadører, der efterfølgende har fungeret som ambassadører for kampagnen. 20

21 For at sikre den fortsatte succes for den fælles strategi skitseres nedenfor en række anbefalinger. Anbefalinger for den videre kampagne: At der fokuseres på taktiske aktiviteter, og optimeres ud fra dét, som skaber ansøgere/tilmeldinger. At momentum og den gode stemning om kampagnen fra uddannelsesinstitutioner, studerende og andre ambassadører bibeholdes og at de fortsat involveres løbende i kampagnen. At sygeplejerskerne optimeres i udvalgte medier. Den overordnede indsats bør kædes sammen med en lokal indsats i forhold til hvor der i dag er ledige studiepladser. At talentpleje af studerende med særlige forudsætninger tænkes ind i kampagnen (website, banner mv.) og i de uddannelsesspecifikke aktiviteter. At der i forbindelse med de kommende ansøgningsrunder laves en fælles landsdækkende Hvid Zone event som ved kampagnens start. At der skabes presseopmærksomhed ved de kommende ansøgningsrunder. Den allerede udarbejdede pressestrategi kan med fordel anvendes her. At der efter mødet med referencegrupperne den 29. september 2009 ses på eventuelle yderligere justeringer, når der er et samlet overblik over de uddannelsesspecifikke aktiviteter samt referencegruppernes tilbagemeldinger. Anbefaling i forhold til medier: Det anbefales generelt at de foreslåede medier i strategien bibeholdes, dog med en optimering i forhold til: Searchoptimering Google Adwords Perioden januar juli Kontinuerlig investering, hvor fokus er optimeret mod de perioder med højeste søgningsrater dage, og tidspunkter på dagen samt perioder op til selve ansøgningsfristen. Dette koordineres med de uddannelsesspecifikke searchoptimeringskampagner. Online bannerkampagne med fokus på Facebook To kampagner februar til marts 2010 samt juni til juli Online bannerkampagne på Facebook med et særskilt fokus på sygeplejerskerne 21

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

Markedsføringspakker

Markedsføringspakker Markedsføringspakker NÅR VORES KUNDER HAR SUCCES, HAR VI SUCCES SEO Gruppen Slotsgade 20C 2.sal TH Odense C 5000 Tlf: +45 78 77 97 10 E-mail: kontakt@seogruppen.dk Basis Markedsføringspakke 4.000,- kr.

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

Google. SEO, AdWords og Analytics. Thomas T. Sloth - www.i-strategi.dk

Google. SEO, AdWords og Analytics. Thomas T. Sloth - www.i-strategi.dk Google SEO, AdWords og Analytics Google Engage Dagens agenda Google styrer! SEO Gratis markedsføring AdWords Betalte annoncer Analytics Mål eller dø! Google styrer Hvis du findes på Google, findes du!...

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell Online annoncering Snak om emnet og med andre på #novicell 1 Agenda Facebook LinkedIn Banner & IP-baseret Affiliate AdWords Tracking 2 CPC (Cost Per Click ~ Pris pr. klik) TBF er CPM (Cost Per Thousand

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPLATFORME

KOMMUNIKATIONSPLATFORME KOMMUNIKATIONSPLATFORME HVAD ER EN KOMMUNIKATIONSPLATFORM? En kommunikationsplatform er populært sagt et hjem for jeres kommunikation og udgangspunktet for alt jeres andet kommunikation Det vil sige, at

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012 Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012 1 Om branchekampagnen Kampagnen sætter fokus på Brug advokat tidligere i forløbet (investeringen og forsikringen

Læs mere

Kom i gang med Adwords

Kom i gang med Adwords Kom i gang med Adwords Guide fra AdwordsForum skrevet af Jan P. Olsen Er du parat til at få del i alle de fordele Google Adwords kan give? Googles søgemaskine er i dag en af de mest besøgte websites overhovedet

Læs mere

AGENDA. Lidt om mig Markedsføring Hvorfor SEM? SEM Hvad består det af? DJØF Fredag d. 30. maj kl 16-18. Adwords SEO

AGENDA. Lidt om mig Markedsføring Hvorfor SEM? SEM Hvad består det af? DJØF Fredag d. 30. maj kl 16-18. Adwords SEO AGENDA DJØF Fredag d. 30. maj kl 16-18 Lidt om mig Markedsføring Hvorfor SEM? SEM Hvad består det af? Adwords SEO 1 Sarah Vos Thrysøe Arbejde 10 år hos IBM bl.a. som pipeline analytiker Udarbejdelse af

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Sådan bliver du klar til mere synlighed og salg

Sådan bliver du klar til mere synlighed og salg Sådan bliver du klar til mere synlighed og salg Tillykke med din Google AdWords Voucher. Nu kan du blive synlig for nye kunder og udvide din forretning online. Nu skal du i gang og have oprettet din AdWords

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

En lettere barndom. Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009

En lettere barndom. Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009 En lettere barndom Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009 Baggrund I Danmark er der mere end 1,3 mio. overvægtige, og noget af det mest bekymrende er, at flere og flere børn og unge kæmper med vægten.

Læs mere

Online Marketing. Online marketing

Online Marketing. Online marketing Online marketing 1 Agenda Kort om Novicell Track det i Google Analytics Google AdWords Søgemaskineoptimering Noget med hjem og viden fremover 2 Om Novicell 3 Alt kan og bør trackes! - Google Analytics

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 Men først lidt om mig selv Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden

Læs mere

EKSEMPEL PÅ STARTVÆKST-ANALYSE (SEO + KONVERTERING)

EKSEMPEL PÅ STARTVÆKST-ANALYSE (SEO + KONVERTERING) EKSEMPEL PÅ STARTVÆKST-ANALYSE (SEO + KONVERTERING) Hvad er organisk SEO? Søgemaskineoptimering er navnet på processen, der hjælper jeres forretning til at blive placeret højere på Google. Det betyder,

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Analytics for virksomheder

Analytics for virksomheder Analytics for virksomheder Agenda Hvorfor webanalyse? Datakvalitet Saml data ét sted Værdi Kampagnesporing Mobil trafik Spørgsmål Jacob Worsøe Online marketing specialist webdanmark.com Etableret 1998

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter.

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter. TV2.DK PRODUKTER 70 SPONSORAT 71 PRISER 72 EJERSKABER 73 RABAT 74 SPECIFIKATIONER 76 BETALINGSBETINGELSER 77 GODTGØRELSE 77 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 68 TV 2 NET vil i 2010 tilbyde

Læs mere

Hør nu far du kan, hvad du vil. Informationskampagne for realkompetencevurdering Referencegruppemøde fredag den 14. september 2012

Hør nu far du kan, hvad du vil. Informationskampagne for realkompetencevurdering Referencegruppemøde fredag den 14. september 2012 Hør nu far du kan, hvad du vil Informationskampagne for realkompetencevurdering Referencegruppemøde fredag den 14. september 2012 Dagens præsentation Mål og målgrupper Koncept og budskaber Mediaplan Elementer

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Analytics for webshops

Analytics for webshops Analytics for webshops Agenda Hvorfor webanalyse? Korrekt opsætning Opsætning af mål E-handelssporing Saml data ét sted Kampagnesporing Evaluering af trafikkilder Evaluering af AdWords kampagner Evaluering

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

6 af de hyppigste Google AdWords fejl. af Nicolas Zangenberg Search Marketing Director

6 af de hyppigste Google AdWords fejl. af Nicolas Zangenberg Search Marketing Director 6 af de hyppigste Google AdWords fejl White paper af Nicolas Zangenberg Search Marketing Director Tankerne bag dette white paper På de næste sider finder du 6 af de største brølere man kan lave, når man

Læs mere

BtB markedsføring: Skab resultater online

BtB markedsføring: Skab resultater online BtB markedsføring: Skab resultater online 1 Om mig Morten Longgaard Knudsen HD afsætning, IAA Diploma Arbejdet med BtB markedsføring siden 1995 TDC, Atea, Novicell Projektleder, marketingchef, marketing

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Skab trafik til dit website

Skab trafik til dit website Skab trafik til dit website Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye

Læs mere

Aaby Advice Online Strategi, konceptet.

Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Online strategi Måling og analyse Forbedringsforslag Løbende opfølgning ONLINE STRATEGI Vi sætter os ind i jeres situation internt (teknisk setup, organisationen

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

PRÆSENTATION AF KAMPAGNE SPILLEFUGLEN 2014. Mandag d. 16. februar 2015

PRÆSENTATION AF KAMPAGNE SPILLEFUGLEN 2014. Mandag d. 16. februar 2015 PRÆSENTATION AF KAMPAGNE SPILLEFUGLEN 2014 Mandag d. 16. februar 2015 Baggrund for kampagne Opdragsgiver: Center for Ludomani Baggrund/kampagneårsag: Siden liberaliseringen af det danske spilmarked er

Læs mere

NYHEDSBREVE OUTSOURCING AF NYHEDSBREV UDSENDELSE Pinkmarketing Bispensgade 10, 3 sal tv 9000 Aalborg www.pinkmarketing.dk I rigtig mange tilfælde er nyhedsbrevene virksomhedens bedste mulighed for at skabe

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Googles historie... Forord KAPITEL TO... 19. Introduktion til Google AdWords. Opret din AdWords-konto

INDHOLDSFORTEGNELSE. Googles historie... Forord KAPITEL TO... 19. Introduktion til Google AdWords. Opret din AdWords-konto INDHOLDSFORTEGNELSE Googles historie... Forord KAPITEL ET... 9 Introduktion til Google AdWords Hvad er en søgemaskine?... 10 Hvad er Google AdWords?...11 Eksempel på en AdWords-annonce... 12 Googles partnernetværk...

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Google AdWords Advanced

Google AdWords Advanced Google AdWords Advanced Novicell Præsenteret af Martin Skøtt 1 Dagens Agenda Quality Score & AdWords basic Struktur & keywords Enhanced kampagner Enheder, planlægning, geografi & mobil. Dynamiske annoncer

Læs mere

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Gennemgang af de vigtigste elementer i online markedsføring Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Hvem f.. er Jan Mortensen? Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden 1995 M&P e-marketing

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig status på grundlag og indhold BedreBolig-rådgiverens værktøjskasse : - BedreBolig-beregner, BedreBolig-plan, - Vejledning, tjeklister og kommunikationsguide,

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Hovedresultater fra Mobile advertising study 2014. Afrapportering til Danske Medier

Hovedresultater fra Mobile advertising study 2014. Afrapportering til Danske Medier Hovedresultater fra Mobile advertising study 2014 Afrapportering til Danske Medier De tre hovedspørgsmål for undersøgelsen 1. Er mobil og tablet i stand til at øge campaign awareness, brand awareness og

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

Guide til MetaTraffic Pro

Guide til MetaTraffic Pro Guide til MetaTraffic Pro - dit statistikværktøj på din webside eller webshop DanaWeb benytter statistikværktøjet MetaTraffic Pro både på basis hjemmesiderne og til webshop hjemmesiderne. Du vil derfor

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Velkommen til Google AdWords for begyndere. 2011 Gorm Larsen & Zornig A/S - Not for use or distribution without written permission.

Velkommen til Google AdWords for begyndere. 2011 Gorm Larsen & Zornig A/S - Not for use or distribution without written permission. Velkommen til Google AdWords for begyndere Om IVÆKST - Etableret i 2003 som Firmastart - Offentlig-privat samarbejde Mål: at skabe vækst i nystartede og mindre virksomheder - I 2006 Relanceret - privat

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE Kom i nærkontakt med dine lokale kunder i Sønderborg via web, mobil og Facebook. Med omkring 40.000 unikke læsere pr. måned har SønderborgNYT etableret

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE Kom i nærkontakt med dine lokale kunder i Sønderborg via web, mobil og Facebook. Med flere end 47.000 unikke læsere pr. måned har SønderborgNYT

Læs mere

Inden vi starter: Følg novicell på @novicelldk Check-ind på FB fb.com/novicelldk Få vores nyhedsbrev: http://www.novicell.

Inden vi starter: Følg novicell på @novicelldk Check-ind på FB fb.com/novicelldk Få vores nyhedsbrev: http://www.novicell. Inden vi starter: Følg novicell på @novicelldk Check-ind på FB fb.com/novicelldk Få vores nyhedsbrev: http://www.novicell.dk/blog/nyhedsbrev 15 Online Marketingtips i 2015 Martin Skøtt, Online Marketingchef,

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

Der er to forhold, der giver ejendomsmæglerne gode muligheder for at forfølge deres målsætning:

Der er to forhold, der giver ejendomsmæglerne gode muligheder for at forfølge deres målsætning: Præsentation af kampagne efterår 2009 Generelt Baggrund Kampagnen tager afsæt i det forhold, at tinglysning i forbindelse med bolighandler bliver digitaliseret fra den 8. september 2009 samt det forhold,

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere

It for professionelle

It for professionelle It for professionelle Version2 Version2.dk er et seriøst nyhedssite for it-professionelle. Sitet henvender sig til it-chefer softwareudviklere, itkonsulenter og projektledere. Sitet kan læses på både pc,

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 3. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 3. Del Salg med LinkedIn Online kursus 3. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

Sociale medier en katalysator for salget

Sociale medier en katalysator for salget Sociale medier en katalysator for salget Anne Tingleff 13/9 2012 2 Facebook versus LinkedIn i Danmark Sociale medier i Danmark Danmarks statistik 2011 54% af danskerne bruger sociale medier Ca. 85 % af

Læs mere

(c) 2010 Michael Bredahl - Foredrag for FOF 13.04.2020. Præsentationen findes på bredahl-it.dk/adwords. -Google AdWords

(c) 2010 Michael Bredahl - Foredrag for FOF 13.04.2020. Præsentationen findes på bredahl-it.dk/adwords. -Google AdWords Præsentationen findes på bredahl-it.dk/adwords -Google AdWords Forventninger til aftenen Hvorfor Google Reklametyper Opret konto, kampagner og annoncer Opdel annoncer, optimer landingspages Søgeord, negative

Læs mere

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google Danhost Webshop Bliv fundet på Google SEO - Søgemaskineoptimering Når du arbejder med SEO, er det med henblik på, at din hjemmeside eller webshop skal dukke op i søgeresultaterne på f.eks. Google når en

Læs mere

Fra 0-100 km/t Sådan fik vi succes online

Fra 0-100 km/t Sådan fik vi succes online Fra 0-100 km/t Sådan fik vi succes online Taler: IT-/Marketing Chef hos Cykelpartner.dk Program Hvem er? Hvem er Cykelpartner.dk? Kundeservice CPA / Affiliate marketing CPC / Adwords, Facebook Ads, Bing

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

Mere end 2000. destinationer. S n e m e l d i n g e r V e j r u d s i g t e r S n e d y b d e r P o w d e r al a r m s W e b c a m s

Mere end 2000. destinationer. S n e m e l d i n g e r V e j r u d s i g t e r S n e d y b d e r P o w d e r al a r m s W e b c a m s Mere end 2000 destinationer S n e m e l d i n g e r V e j r u d s i g t e r S n e d y b d e r P o w d e r al a r m s W e b c a m s Om skiinfo.dk SKIINFO Skiinfo blev startet i 1996 i Oslo som en informationsportal

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

FADDD. Kampagne for Vejdirektoratet/ Østjyllands Færdselssikkerhedsudvalg Forår 2008

FADDD. Kampagne for Vejdirektoratet/ Østjyllands Færdselssikkerhedsudvalg Forår 2008 FADDD Kampagne for Vejdirektoratet/ Østjyllands Færdselssikkerhedsudvalg Forår 2008 Baggrund Spirituskørsel er et kontinuerligt indsatsområde for Vejdirektoratet og dets regionale Vejcentre, herunder Østjyllands

Læs mere

ONLINE MARKEDSFØRING FOR BTB-VIRKSOMHEDER

ONLINE MARKEDSFØRING FOR BTB-VIRKSOMHEDER ONLINE MARKEDSFØRING FOR BTB-VIRKSOMHEDER 1 Morten Longgaard Knudsen HD afsætning, IAA Diploma Om mig Arbejdet med BtB markedsføring siden 1995 TDC, Atea, Novicell Projektleder, marketingchef, marketing

Læs mere

SEO TILBUD KORT FORANALYSE

SEO TILBUD KORT FORANALYSE SEO TILBUD Målet er at skabe mere trafik fra organiske søgninger og dermed flere leads både på kort og lang bane. Det er ikke før der er blevet udarbejdet en søgeordsanalyse muligt at vurdere, hvor meget

Læs mere

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Søgemaskineoptimering Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Agenda: Kl. 9.00 - kl. 9.10 Velkomst ved salgschef Kim Thrane Kl. 9.10 - kl. 9.40 Præsentation af CMS ved Kim Thrane Kl.

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

ANALYSE WONDERCOOL 2013

ANALYSE WONDERCOOL 2013 ANALYSE WONDERCOOL 2013 WONDERFUL COPENHAGEN ANALYSE & UDVIKLING 2013 Advisor, Mille Marcussen 1 INDHOLD 1 2 3 Introduktion til analysen s. 4 Hovedkonklusioner s. 4 Perspektiver s. 7 4 Publikumsanalyse

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Information og prisliste vedrørende partnerskab og annoncering på OplevByen.dk og tilhørende medier/kanaler

Information og prisliste vedrørende partnerskab og annoncering på OplevByen.dk og tilhørende medier/kanaler Information og prisliste vedrørende partnerskab og annoncering på OplevByen.dk og tilhørende medier/kanaler Primær kontaktperson Add Up Media & PR Kim Martin Sørensen E- mail: kim@addupmedia.dk Telefonnr.:

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

UNGES FORETRUKNE BIL 2014

UNGES FORETRUKNE BIL 2014 UNGES FORETRUKNE BIL 2014 2014 OM ANALYSEN Kommende rapport er resultatet af en analyse foretaget af CompanYoung, efteråret 2014. CompanYoung er et full-service mediebureau, der specialiserer sig i viden

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Gør dig klar til Google AdWords Workshop

Gør dig klar til Google AdWords Workshop Gør dig klar til Google AdWords Workshop Nu er du snart klar til at komme på workshop og blive ekspert i AdWords. Du skal inden kursusstart have oprettet din AdWords konto. Vi hjælper dig i gang med denne

Læs mere