Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015"

Transkript

1 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet november 2015

2 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet med øvrige perioder: BG2: (4037 besvarelser) BG3a: (3036 besvarelser) BG3b: (3895 besvarelser) BG4: (4.166 besvarelser) BG5: (3.674 besvarelser) BG6: (4.591 besvarelser denne undersøgelse)

3 Opsummering

4 Generelt 86 % er meget enige eller enige i, at der alt i alt er et positivt helhedsindtryk 4 % højere end i 2014 Jo oftere borger.dk bruges, jo bedre er helhedsindtrykket Generelt er tilfredsheden høj 88 % er meget tilfredse eller tilfredse. Det højeste målt på borger.dk For den generelle tilfredshed gælder, at jo oftere sitet bruges, jo højere er tilfredsheden Folk med en længerevarende uddannelse er de der er mindst tilfredse med borger.dk

5 Indholdet 83 % er enten meget enige eller enige i, at kvaliteten af indholdet er høj mod 77 % i % af de, der er meget uenige eller uenige i spørgsmålet om, at kvaliteten af borger.dks indhold er høj, finder ikke teksterne fyldestgørende. Dette var 30 % i % synes teksterne er svære at forstå 41 % synes teksterne indeholder for mange fagudtryk 38 % synes teksterne er skrevet i et uforståeligt sprog

6 Navigation 76 % er enige eller meget enige i, at det er nemt at finde rundt på borger.dk mod 72 % ved sidste måling 57 % har svært ved at afkode, hvad der ligger under det enkelte menupunkt en stigning siden sidste undersøgelse (54 %) 78 % er meget enige eller enige i, at de fandt det de ledte efter - samme niveau som ved sidste måling

7 Teknik 83 % er meget enige eller enige i, at borger.dk er hurtig og virker - mod 74 % ved sidste måling Lange svartider angives som et problem for 37 % af de, der oplever problemer, mens hver tredje (30 %) oplever, at siden viser fejl 26 % oplever at links/henvisninger ikke virker. Det var 21 % i 2014

8 Tryghed 88 % føler sig trygge, når de bruger borger.dk Tre grunde, der går igen hos mange af dem, der er utrygge, er: Brug af javascripts Historier om hacking på offentlige sites Borger.dks udseende ift. at se gammel ud

9 Digital Post 81 % har benyttet den digitale postkasse Størstedelen (42 %) er kommet ind til den digitale postkasse via en søgning på borger.dk. Jo ældre brugeren er, des flere bruger søgefunktionen til at finde den digitale postkasse 92% synes at den digitale postkasse er nem at finde

10 Brug af borger.dk på mobilen 16 % har besøgt borger.dk via en tablet, mens der er 12 %, som har besøgt sitet via en mobiltelefon Der er ikke den store forskel i tilfredsheden i forhold til at besøge borger.dk på hhv. en tablet og en mobiltelefon. 83 % er meget tilfredse eller tilfredse med besøget fra tablet, mens det for mobiltelefoner er 79 %. For begge enheder gælder det, at det er en stigning ift hvor tilfredsheden var 73 %.

11 For at højne tilfredsheden bør borger.dk koncentrere sig om kommunikation og tekster. Anbefaling fra Peytz & Co

12 Om brugerne

13 2% flere årige har deltaget sammenlignet med 2014 Køn Alder % % BG6 Befolkningstal år år år 60 år eller ældre Mand Kvinde BG6 Befolkningstal 2015 N = 4.591

14 Den geografiske sammensætning matcher Danmarks befolkning % Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland BG6 Befolkningstal 2015 I hvilket postnummer er du bosat? N = 4.591

15 Fordelingen er stort set som i % 26% 22% 2 16% 15% 12% 1 6% 9% 8% 5% Folke-/ mellem-/ realskole Studentereksamen/HF Erhvervsuddannelse Kort videregående uddannelse (fx multimediedesigner, farmakonom) Mellemlang videregående uddannelse (fx folkeskolelærer, sygeplejerske) Lang videregående uddannelse (fx cand. polit, cand. mag) Andet BG6 BG5 BG4 N = Hvad er din senest gennemførte uddannelse?

16 Størstedelen af brugerne (66 %) har ikke hjemmeboende børn % 7 66% % 8% 9% 7% 7% 6% 16% 16% 14% 7% 7% 7% 7% 6% 5% Ja, i alderen 0-3 år Ja, i alderen 3-6 år Ja, i alderen 6-15 år Ja, i alderen år Ja, over 18 år Nej, jeg har ingen hjemmeboende børn BG6 BG5 BG4 N = Har du hjemmeboende børn? Vælg evt. flere svar.

17 Borger.dk besøges primært i privat øjemed % 3% 3% Privat Erhvervsmæssigt Andet BG6 BG5 BG4 I hvilket øjemed besøger du primært borger.dk i dag? N = 4.591

18 Frekvensen af hvor ofte borger.dk besøges matcher nogenlunde sidste år 4 36% 35% 3 25% 2 18% 16% 23% 21% 18% 3 25% 25% 24% 22% 15% 1 5% 3% 3% 1% 9% 12% 5% 9% Dagligt Flere gange om ugen Ugentligt Flere gange om måneden Månedligt Sjældnere BG6 BG5 BG4 Hvor ofte benytter du borger.dk? N = 4.591

19 Overordnet tilfredshed

20 Tilfredsheden er steget de sidste 3 år % 81% 88% BG4 BG5 BG6 Hvor tilfreds er du alt i alt med borger.dk? Andel af de der har svaret meget tilfreds eller tilfreds

21 88 % er meget tilfredse eller tilfredse med borger.dk 8 68% % 2% 5% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke BG6 BG5 BG4 Hvor tilfreds er du alt i alt med borger.dk? N = 4.591

22 Kvinder er lidt mere tilfredse end mændene 10 86% 89% 88% 75% 5 25% Mand Kvinde Total Hvor tilfreds er du alt i alt med borger.dk? vs. Hvad er dit køn? Andel af de der har svaret Meget enig eller Enig

23 Den yngste målgruppe er mest tilfreds % 88% 88% 88% 75% 5 25% år år år 60 år eller ældre Total Hvor tilfreds er du alt i alt med borger.dk? Vs. Hvad er din alder? Andel af de der har svaret Meget enig eller Enig

24 Brugere med længere videregående uddannelse er mindst tilfredse % 89% 91% 87% 84% 82% 88% 75% 5 25% Folke-/ mellem-/ realskole Studentereksamen/HF Erhvervsuddannelse Kort videregående uddannelse (fx multimediedesigner, farmako Mellemlang videregående uddannelse (fx folkeskolelærer, syge Lang videregående uddannelse (fx cand. polit, cand. mag) Andet Total Hvor tilfreds er du alt i alt med borger.dk? Vs. Hvad er din senest gennemførte uddannelse? Andel af de der har svaret Meget enig eller Enig

25 Jo oftere man kommer på borger.dk des højere tilfredshed 10 95% 92% 92% 92% 89% 88% 75% 78% 5 25% Dagligt Flere gange om ugen Ugentligt Flere gange om måneden Månedligt Sjældnere Total Hvor tilfreds er du alt i alt med borger.dk? Vs. Hvor ofte benytter du borger.dk Andel af de der har svaret Meget enig eller Enig

26 86 % er meget enige eller enige i at helhedsindtrykket er positivt % BG2 BG3a BG3b BG4 BG5 BG6 Borger.dk giver alt i alt et positivt helhedsindtryk Andel af de der har svaret Meget enig eller Enig

27 Helhedsindtrykket er steget lidt siden sidste år BG2 BG3a BG3b BG4 BG5 BG6 Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 4 % flere end sidste år er meget enige i at helhedsindtrykket er positivt Borger.dk giver alt i alt et positivt helhedsindtryk N = 4.591

28 Der er ingen forskel i helhedsindtrykket mellem de to køn 10 85% 87% 86% 75% 5 25% Mand Kvinde Total Borger.dk giver alt i alt et positivt helhedsindtryk vs. Hvad er dit køn? Andel af de der har svaret Meget enig eller Enig

29 De unge er lidt mindre positive ift. heldhedsindtrykket 10 86% 85% 87% 87% 86% 75% 5 25% år år år 60 år eller ældre Total Borger.dk giver alt i alt et positivt helhedsindtryk Vs. Hvad er din alder? Andel af de der har svaret Meget enig eller Enig

30 Både lavt- og højtuddannede er tilfredse 10 88% 86% 88% 91% 86% 82% 82% 86% 75% 5 25% Folke-/ mellem-/ realskole Studentereksamen/HF Erhvervsuddannelse Kort videregående uddannelse (fx multimediedesigner, farmako Mellemlang videregående uddannelse (fx folkeskolelærer, syge Lang videregående uddannelse (fx cand. polit, cand. mag) Andet Total Borger.dk giver alt i alt et positivt helhedsindtryk Vs. Hvad er din senest gennemførte uddannelse? Andel af de der har svaret Meget enig eller Enig

31 Jo oftere man kommer på borger.dk des mere positivt helhedsindtryk % 91% 9 88% 86% 75% 76% 5 25% Dagligt Flere gange om ugen Ugentligt Flere gange om måneden Månedligt Sjældnere Total Borger.dk giver alt i alt et positivt helhedsindtryk Vs. Hvor ofte benytter du borger.dk Andel af de der har svaret Meget enig eller Enig

32 Indhold på borger.dk

33 83 % er enten meget enige eller enige i, at kvaliteten af indholdet er høj % BG2 BG3a BG3b BG4 BG5 BG6 Kvaliteten af borger.dk s indhold er høj Andel af de der har svaret Meget enig eller enig

34 Flere end sidste år er meget enige BG2 BG3a BG3b BG4 BG5 BG Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke Kvaliteten af borger.dk s indhold er høj N = 4.591

35 36 % af de meget uenige eller uenige mener ikke, teksterne er fyldestgørende mens 26 % har svært ved at forstå teksterne % 4 36% 3 26% 2 18% 15% 1 8% Teksterne er ikke fyldestgørende Teksterne er svære at forstå Der er for lidt indhold Der er for meget indhold Teksterne er ikke troværdige Andet BG6 BG5 BG4 N = 463 Hvad er grunden til, du ikke finder kvaliteten af indholdet høj? Vælg gerne flere svar.

36 86 % er enten meget enige eller enige i, at teksterne er skrevet i et klart og letforståeligt sprog % BG2 BG3a BG3b BG4 BG5 BG6 Teksterne på borger.dk er skrevet i et klart og letforståeligt sprog Andel af de der har svaret Meget enig eller enig

37 Stort set samme antal er meget enige som i BG2 BG3a BG3b BG4 BG5 BG6 Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke Teksterne på borger.dk er skrevet i et klart og letforståeligt sprog N = 4.591

38 41 % af de meget uenige eller uenige mener, teksterne indeholder for mange fagudtryk, mens 38 % synes teksterne er skrevet i et uforståeligt sprog 45% 4 35% 41% 38% 33% 3 25% 2 15% 1 16% 12% 1 21% 5% Teksterne indeholder for mange fagudtryk Teksterne er skrevet i et uforståeligt sprog Der er for mange links/henvisninger i teksterne Der er for få links/ henvisninger i teksterne Teksterne er for lange Teksterne er for korte Andet BG6 BG5 BG4 N = 399 Hvad er grunden til, du ikke synes teksterne er klare og letforståelige? Vælg gerne flere svar.

39 78 % er enten meget enige eller enige i, at borger.dk indeholder det, de har brug for % BG2 BG3a BG3b BG4 BG5 BG6 Borger.dk indeholder det, jeg har behov for Andel af de der har svaret Meget enig eller enig

40 3 % flere er meget enige ift BG2 BG3a BG3b BG4 BG5 BG6 Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke Borger.dk indeholder det, jeg har behov for N = 4.591

41 44 % mangler selvbetjeningsløsninger eller ansøgningsskemaer, 2 % flere end i % 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 44% Selvbetjeningsløsninger eller ansøgningsskemaer 37% 34% 27% Konkrete regler Kontaktoplysninger Konkrete data om mig (og min familie) 35% Andet BG6 BG5 BG4 Hvad mangler du? Vælg gerne flere svar. N = 304

42 Navigation

43 76 % er enten meget enige eller enige i, at borger.dk er nem at finde rundt på % BG2 BG3a BG3b BG4 BG5 BG6 Det er nemt at finde rundt på borger.dk

44 Andelen af dem, der sidste år var uenige, har rykket sig til at være enten meget enige eller enige BG2 BG3a BG3b BG4 BG5 BG Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke Det er nemt at finde rundt på borger.dk N = 4.591

45 Flere har fået svært ved at afkode de enkelte menupunkter 6 57% % 33% 33% 3 26% 2 14% 15% 1 Det er svært at afkode, hvad der ligger under det enkelte menupunkt Det forvirrer, at der er menupunkter flere steder på siden Det er uklart, hvor på borger.dk jeg står Indholdet på de enkelte sider er svært at overskue Designet virker forstyrrende Teksterne i menupunkterne er svære at forstå Andet BG6 BG5 BG4 N = 804 Hvad er grunden til, du ikke finder det nemt at finde rundt på borger.dk? Vælg gerne flere svar.

46 78 % er meget enig eller enig i at de fandt hvad de ledte efter % BG2 BG3a BG3b BG4 BG5 BG6 Jeg fandt let det, jeg ledte efter

47 Kun 2 % er meget uenige I, at de kan finde, hvad de leder efter BG2 BG3a BG3b BG4 BG5 BG6 Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke Der er ingen sammenhæng i hvad brugerne ikke kan finde, men er meget situationsbestemt Jeg fandt let det, jeg ledte efter N = 4.591

48 Teknik på borger.dk

49 83 % er meget enige eller enige i, at borger.dk virker som det skal % BG2 BG3a BG3b BG4 BG5 BG6 Jeg oplever, at borger.dk er hurtig og virker, som den skal Andel der har svaret Meget enig eller Enig

50 3 % flere er blevet meget enige BG2 BG3a BG3b BG4 BG5 BG6 Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke Jeg oplever, at borger.dk er hurtig og virker, som den skal N = 4.591

51 Sammenlignet med 2014 oplever færre fejl på siden, mens 5 % flere oplever at links/henvisninger ikke virker 4 37% 35% 3 25% % 26% 2 28% 15% 12% 1 5% Lange svartider sider er lang tid om at blive vist Siden viser, at der er en fejl Link/henvisningerne virker ikke Problemer med at logge ind (fx. med NemId) Login forvirrer (jeg ved ikke hvor jeg kommer hen efter login) Skal installere eller opdatere programmer på min computer Andet BG6 BG5 BG4 N = 439 Hvad er grunden til, du oplever, at borger.dk er langsom og ikke virker, som den skal? Vælg gerne flere svar.

52 56 % er meget enige eller enige i, at borger.dk giver fordele, der ikke kan opnås på andre måder % BG2 BG3a BG3b BG4 BG5 BG6 Borger.dk giver mig fordele, som jeg ikke kan opnå på andre måder (fx via telefon, brev/mail eller personlig kontakt). Andel der har svaret Meget enig eller Enig

53 Resultatet er stort set magen til sidste år BG2 BG3a BG3b BG4 BG5 BG6 Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke Borger.dk giver mig fordele, som jeg ikke kan opnå på andre måder (fx via telefon, brev/mail eller personlig kontakt) N = 4.591

54 76 % er enige eller meget enige i, at selvbetjeningsløsningerne fungerer % BG2 BG3a BG3b BG4 BG5 BG6 Jeg oplever, at selvbetjeningsløsninger på borger.dk er hurtige og virker, som de skal Andel af de der har svaret Meget enig eller Enig

55 14 % er meget enige i, at selvbetjeningsløsningerne virker som de skal BG2 BG3a BG3b BG4 BG5 BG6 62 Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke Jeg oplever, at selvbetjeningsløsninger på borger.dk er hurtige og virker, som de skal N = 4.591

56 Hver tredje er ikke sikker på, om deres ansøgning er blevet indsendt 4 35% 3 35% 29% 37% 25% % 16% 15% 11% 1 5% Jeg er ikke sikker på, om min ansøgning er blevet indsendt Jeg skal starte forfra, da jeg ikke havde de relevante oplysninger til min ansøgning Jeg bliver kun logget ind på dele af borger.dk Jeg kan ikke sende min ansøgning Jeg skal installere eller opdatere programmer på min computer Jeg kan ikke logge ind Andet BG6 BG5 BG4 N = 483 Hvad oplever du ikke virker, som det skal? Vælg gerne flere svar.

57 Tryghed

58 88 % føler sig trygge, når de bruger borger.dk 100,0 75,0 61,8 % 50,0 25,0 0,0 25,6 4,6 6,6 1,4 Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke Jeg føler mig generelt tryg, når jeg bruger borger.dk N = 4.591

59 NemID er Java-baseret. Java er ikke sikker. Det har adskillige ITeksperter gang på gang påpeget. Hvorfor føler du dig ikke tryg ved at bruge borger.dk?

60 Fordi systemet virker gammeldags, tungt, langsomt og ugennemskueligt. Hvorfor føler du dig ikke tryg ved at bruge borger.dk?

61 Fordi det viser sig at det offentlige i nogle afdelinger ikke har styr på IT og problemløsninger Hvorfor føler du dig ikke tryg ved at bruge borger.dk?

62 Digital Post

63 3 % flere end sidste år har brugt Digital Post 10 75% 81% 78% 5 25% 14% 18% 5% 4% Ja Nej Ved ikke BG6 BG5 Har du brugt Digital Post på borger.dk? N = 4.591

64 42 % har søgt for at finde den digitale postkasse 45% 42% 4 35% 36% 3 25% 2 15% 1 5% 9% 8% 5% Søgning på borger.dk Via knappen Digital Post øverst på siden Søgemaskine fx. Google Direkte via adressen post.borger.dk Ved ikke BG6 BG5 N = Hvordan kom du ind i din digitale postkasse?

65 Jo ældre brugeren er, des mere bruges søgefeltet % 5 46% 46% % 32% 37% 28% % 8% 8% 9% 1 7% 8% 9% 7% 4% 5% 3% Søgning på borger.dk Via knappen Digital Post øverst på siden Søgemaskine fx. Google Direkte via adressen post.borger.dk Ved ikke år år år 60 år eller ældre N = Hvordan kom du ind i din digitale postkasse?

66 92 % er enige i, at den digitale postkasse er nem at finde. Det er 5 % flere end i Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke BG6 BG5 N = Det var let at finde min digitale post på borger.dk

67 Mobil og tablet

68 Hhv. 16 % og 12 % har brugt borger.dk fra en mobil enhed Tablet Mobiltelefon % 85% 16% 14% 2% 1% Ja Nej Ved ikke % 89% 12% 1 2% 1% Ja Nej Ved ikke BG6 BG5 BG6 BG5 N = Har du besøgt borger.dk fra en tablet/mobiltelefon?

69 De yngre besøger oftere borger.dk fra mobile enheder 25% 23% % 16% 15% 13% 1 5% 1 7% år år år 60 år eller ældre Besøgt fra tablet Besøgt fra mobiltelefon Har du besøgt borger.dk fra en tablet/mobiltelefon? De der har svaret ja vs. hvad er din alder?

70 Siden sidste år er tilfredsheden steget mest på tablet 10 75% 73% 73% 83% 79% 5 25% BG5 BG6 Tablet Mobiltelefon Hvor tilfreds var du med oplevelsen, da du besøgte borger.dk fra en mobil/tablet?

71 Tilfredsheden er stort set ens på mobil og tablet Tablet Mobiltelefon % 55% % 55% % 18% 15% 1 7% 3% 4% 5% % 14% 15% 6% 7% 3% 4% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke BG6 BG5 BG6 BG5 Hvor tilfreds var du med oplevelsen, da du besøgte borger.dk fra en mobil/tablet? Mobil: N = 531 Tablet: N = 725

72 Udarbejdet af: Kristina Vehn Analysechef Tlf

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk Januar 2016 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007 Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk Foretaget i 2007 Rapporten er udarbejdet af Epinion Capacent November 2007 Om undersøgelsen Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk er foretaget i forbindelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Webstatus - DMI DMI

Webstatus - DMI DMI DMI 04.10.2011 Om undersøgelsen Fakta Undersøgelsen er foretaget som en pop-up-spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med en teknologi, som gør det muligt at deltage, selvom

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 11. marts 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Brugerundersøgelse 2012

Brugerundersøgelse 2012 Til KRA, AWU 16. juli 2013 LOU Formidlingscenter Danmarks Statistik, Web og Statistikbank, Louise Albæk Jensen Brugerundersøgelse 2012 Baggrund og resume...1 Spørgsmålene... 2 Brugernes overordnede indtryk

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

BrancheIndex TM Bank 2016

BrancheIndex TM Bank 2016 BrancheIndex TM Bank 2016 BrancheIndex Bank Om undersøgelsen BrancheIndex Bank 2016 afdækker danskernes loyalitet overfor deres bank. BrancheIndex Bank 2016 er gennemført af Loyalty Group oktober-november

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Brugertest af folkeskolen.dk

Brugertest af folkeskolen.dk Folkeskolen.dk Brugertest af folkeskolen.dk Undersøgelsen er udført af Peytz Analyse via en exit-pop på folkeskolen.dk. Undersøgelsen blev foretaget fra d. 2. juni 14. juni 2010. I alt har 818 gennemført

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Webstatus - DMI DMI

Webstatus - DMI DMI DMI 16.02.11 Om undersøgelsen Fakta Undersøgelsesperiode: 26.01.2011-09.02.2011 Undersøgelsen er foretaget som en pop-up-spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med en teknologi,

Læs mere

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating Rapport Teleindustrien Danmark 2017 Telecom Privatkunder - EPSI Rating RESUME Teleindustrien 2017 Sammenlignet med de andre nordiske lande, er der en højere tilfredshed med bredbånds- og mobilprodukter

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Alle Kvinde Mand år år år år

Alle Kvinde Mand år år år år Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Johanne er 32 og har for to år siden forladt sin kæreste. Ekskæresten Søren skylder hende dog penge fra et forfaldent lån, de har taget sammen, og

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål. Danish Online Gambling Association 26/2 2015

Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål. Danish Online Gambling Association 26/2 2015 Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål Danish Online Gambling Association 26/2 2015 Formål og metode Formål Afdække spilomfanget af sportsvæddemål blandt udbydere som ikke har dansk licens.

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,3. Kvinde ,9. Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8. I alt ,0. Hvad er din alder?

Er du mand eller kvinde? Mand ,3. Kvinde ,9. Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8. I alt ,0. Hvad er din alder? Er du mand eller kvinde? Mand 623 50,3 Kvinde 590 48,9 Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8 Hvad er din alder? 16-29 år 120 24,2 30-59 år 664 51,7 60 år eller derover 440 23,8 Ved ikke/vil ikke svare 2 0,2 Hvilken

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en Tandplejens brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Frederiksberg kommunes tandplejen ønsker din deltagelse i vores brugertilfredshedsundersøgelse. Tandplejens mål er, sammen med hjemmet, at sikre børn og

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag - 2015 ( 8-Jun-2015) TABEL 1. - NATURENS DAG - 2015 - VEJET DATA KØN ALDER ALDER

LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag - 2015 ( 8-Jun-2015) TABEL 1. - NATURENS DAG - 2015 - VEJET DATA KØN ALDER ALDER KØN ALDER ALDER INTERVIEW Mand Kvinde 18-29 år 30-39 år 40+ år 18-39 år 40+ år Q1. HVILKE AF DISSE DAGE HAR DU HØRT OM? Naturens Dag Skovens Dag De Vilde Blomsters Dag Fars Dag Vandets Dag Ørnens Dag Jordens

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Indhold Oversigt... 1 Fordeling af praktikanter... 2 Den typiske Studiepraktikant... 3 Hvorfor praktikanterne tager i praktik... 6 Hvor praktikanterne har

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Spørgeskema til slut-måling projekt Tab Ud i VIS

Spørgeskema til slut-måling projekt Tab Ud i VIS Spørgeskema til slut-måling projekt Tab Ud i VIS Formål Formålet er at undersøge effekter af Projekt Tab Ud hos de deltagende kommuner. Spørgeskemaet vil afdække tidsforbruget på de individuelle elementer

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak?

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Køn: Alder Geografi Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk Maj 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk.

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 Capacent Epinion 18-12-2008 1 Brugertilfredsheds unders gelse for gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INTRODUKTION...

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk www.dmi.dk DMI 12. september 2008 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen har kørt

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur Danmarkspanel uge 47 DIGNITY - Tortur Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget i A&B Analyses Danmarkspanel. Panelet består af ca. 15.000 tilfældigt udvalgte danskere. Indsamling

Læs mere

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 18. nov 2016 Summary for befolkningsundersøgelsen bruger offentligt transport Omkring

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Alle. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen.

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Alle. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen. Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

MENINGER OM MAD OG MÅLTIDER

MENINGER OM MAD OG MÅLTIDER MENINGER OM MAD OG MÅLTIDER -EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE AF ÆLDRES MÅLTIDER, SOCIALE RAMMER, FUNKTIONSEVNE OG LIVSKVALITET DEBATTEN ER HED! Mad til ældre behøver ikke smage godt. Uartigt. Uanstændigt.

Læs mere

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk 1 Borger.dk - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk PROGRAM Formålet med borger.dk og portalens indhold Brugernes respons statistik

Læs mere

Brugerundersøgelse af 2010

Brugerundersøgelse af  2010 Danmarks Statistik, Formidlingscenter Web og Statistikbank, Kristine Tønnesen 2010 KMT/- Akt.nr. Brugerundersøgelse af www.dst.dk 2010 Baggrund og resume 1 Fandt brugerne så den ønskede information? 2

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Opsumeringsrapport. Oplist alle spørgsmål i undersøgelsen og vis opsummering med graf for hvert spørgsmål. Fritekst svar er ikke inkluderet.

Opsumeringsrapport. Oplist alle spørgsmål i undersøgelsen og vis opsummering med graf for hvert spørgsmål. Fritekst svar er ikke inkluderet. Opsumeringsrapport Oplist alle spørgsmål i undersøgelsen og vis opsummering med graf for hvert spørgsmål. Fritekst svar er ikke inkluderet. Indholdsfortegnelse Rapport info...1 Spørgsmål 1Spørgsmål 1 Køn...2

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Mænd. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen.

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Mænd. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen. Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Kvinder. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Kvinder. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint.

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint. Marts 2017 Der er fortsat store forskelle på kvinder og mænds lederchancer Djøf har på baggrund af Danmarks Statistiks registre foretaget en analyse af kvinder og mænds sandsynlighed for at blive leder.

Læs mere

Undersøgelse blandt epilepsipatienter Rapport udarbejdet af Molecule Consultancy

Undersøgelse blandt epilepsipatienter Rapport udarbejdet af Molecule Consultancy Undersøgelse blandt epilepsipatienter Rapport udarbejdet af Molecule Consultancy Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget i oktober 2013 af blandt 260 epilepsipatienter, i behandling med receptpligtig

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Oktober 2017 24-10-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Borgerserviceopgaver på henholdsvis biblioteker og Fælleden... 2 Resume...

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,5. Kvinde ,5. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,8.

Er du mand eller kvinde? Mand ,5. Kvinde ,5. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,8. Er du mand eller kvinde? Mand 645 50,5 Kvinde 635 49,5 Hvad er din alder? 16-29 år 144 23,8 30-59 år 676 52,4 60 år eller derover 460 23,8 Hvilken region er du bosat i? Hovedstaden inkl. Bornholm 378 28,7

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 Undersøgelsesdesign For at gennemføre undersøgelsen med et så lavt ressourcemæssigt forbrug som muligt, blev en stringent

Læs mere