Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne"

Transkript

1 Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

2 Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives dette års tema. Temaet om elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne udgør et supplement til opgørelsen af de ti faste uddannelsesresultater. De ti aktuelle uddannelsesresulater er beskrevet i publikationen Nordjysk Uddannelsesindblik Den offentliggøres i marts Udarbejdet for Region, Regional Udvikling af: Tilde Moos-Bjerre Tlf Thomas Lange Tlf Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik

3 Indhold 1. INDLEDNING 4 2. UNDERSØGELSENS HOVEDRESULTATER 6 Store forskelle i ungdomsuddannelsernes elevsammensætning 6 Analysens resultater opdelt på de 5 ungdomsuddannelsesretninger 7 3. FORSKELLE I FORÆLDRES UDDANNELSESNIVEAU 10 Udvikling i forældres uddannelsesbaggrund FORSKELLE PÅ AFGANGSKARAKTERER FRA GRUNDSKOLEN 16 Udvikling i forholdet mellem ungdomsuddannelse og karakterer fra grundskole ALDERSFORDELING PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE 20 Udvikling i aldersfordeling på ungdomsuddannelserne KØNSFORDELING PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE AFSLUTNING 26 Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik 2

4 3 Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik

5 1. Indledning Kan man tale om de unge på ungdomsuddannelserne som en samlet gruppe? Har de unge på de forskellige ungdomsuddannelser i Region ens forudsætninger for at vælge og gennemføre et uddannelsesforløb? Har alle unge uanset baggrund reelt et frit valg i forhold til ungdomsuddannelse, eller spiller den sociale arv stadig en stor rolle? Undersøgelsen er udført af Moos-Bjerre og Lange for Regional Udvikling, Region. Undersøgelsen fokuserer på fire centrale parametre: Det er kendt fra tidligere undersøgelser at de tre første parametre har stor betydning for hvordan de unge klarer sig i uddannelsessystemet og at væsentligt færre drenge end piger får en uddannelse. Vi ved fra dialogen med de forskellige ungdomsuddannelser at de oplever væsentlige forskelle mellem deres egen elevgruppe og elevgrupperne på andre typer af ungdomsuddannelser. Forældres uddannelsesniveau Vi ved at elevernes baggrund og forudsætninger har stor betydning for hvordan de klarer sig i uddannelsessystemet. Forskelle i elevernes forudsætninger har derfor stor betydning for de udfordringer de enkelte ungdomsuddannelser skal løfte. Forskellene siger også meget om hvor præget eleverne er af sociale og kulturelle faktorer i deres uddannelsesvalg. Karaktergennemsnit efter 9. klasse Men vi mangler en præcis og samlet opgørelse af, hvordan elevsammensætningen ser ud på hver type af ungdomsuddannelse i Region og hvor store forskellene er. Det har vi nu undersøgt som en del af 2015 opdateringen af Nordjysk Uddannelsesindblik. Aldersfordeling Denne publikation præsenterer resultaterne af undersøgelsen. Undersøgelsen giver for første gang en samlet og præcis opgørelse af elevsammensætningen på ungdomsuddannelserne i Region. Kønsfordeling Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik 4

6 5 Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik

7 Undersøgelsens hovedresultater STORE FORSKELLE I UNGDOMSUDDANNELSERNES ELEVSAMMENSÆTNING Kort fortalt bekræfter undersøgelsen opfattelsen af at der er stor forskel på elevgrupperne på de forskellige ungdomsuddannelser. Ungdomsuddannelserne repræsenterer vidt forskellige udsnit af de uddannelsesaktive i. De har derfor vidt forskellige udfordringer i forhold til at få eleverne gennem uddannelsen og forberedt til eventuel videreuddannelse. Oversigt over betegnelser af ungdomsuddannelser i publikationen: Almen gymnasial ungdomsuddannelse: STX Det tekniske gymnasium: HTX Handelsgymnasiet: HHX Erhvervsuddannelser: EUD Højere forberedelseseksamen: HF Der bruges samlebetegnelsen de gymnasiale uddannelser om STX, HTX, HHX og HF Forskellene kommer tydeligst til udtryk mellem det almene gymnasium og erhvervsuddannelserne: En elev i det almene gymnasium (STX) kommer typisk fra hjem med højt uddannelsesniveau, har høje grundskolekarakterer, går direkte til ungdomsuddannelse efter grundskolen og er typisk en pige. En elev på erhvervsuddannelserne (EUD) har typisk faglærte eller ufaglærte forældre, har typisk et karaktergennemsnit fra grundskolen under 7 (hver tredje har under 4), er i en tredjedel af tilfældene over 20 år ved påbegyndt uddannelse og er lige så ofte en dreng som en pige. De markant forskellige fordelinger i forhold til undersøgelsens fire parametre viser altså at STX-eleverne generelt har et bedre udgangspunkt for et succesfyldt uddannelsesforløb end EUD-eleverne og eleverne på højere forberedelseseksamen (HF). STX-elever: kommer typisk fra hjem med højt uddannelsesniveau har høje grundskolekarakterer går direkte til ungdomsuddannelse efter grundskolen er typisk en pige Det betyder således også at HF og EUD i udgangspunktet har en større udfordring i forhold til at hjælpe deres elever med at gennemføre ungdomsuddannelsen og eventuelt hjælpe dem videre på en videregående uddannelse. Udfordringen forstærkes af at de endvidere har en betydelig større andel elever der ikke er startet direkte efter grundskolen end STX, det tekniske gymnasium (HTX) og handelsgymnasiet (HHX). Det betyder på den anden side også at netop EUD og HF har det største potentiale i forhold til at bryde den sociale arv og sikre større social mobilitet. En stor del af deres elever har nemlig ved overhovedet at søge ind på en ungdomsuddannelse taget det der kan blive første skridt til et højere uddannelsesniveau end deres forældre. EUD-elever: har typisk faglærte eller ufaglærte forældre har typisk et karaktergennemsnit fra grundskolen under 7 (hver tredje har under 4) 32 % er over 20 år når de påbegynder uddannelsen er lige så ofte en dreng som en pige Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik 6

8 ANALYSENS RESULTATER OPDELT PÅ DE 5 UNGDOMSUDDANNELSESRETNINGER Sådan fordeler eleverne sig på de enkelte ungdomsuddannelser i forhold til analysens fire parametre. Karakteristika for elevsammensætningen på EUD: Karakteristika for elevsammensætningen på HF: 76 % kommer fra hjem uden videregående uddannelse. Heraf kommer 19 % fra hjem hvor begge forældre er ufaglærte. Det er den største andel på ungdomsuddannelserne. 14 % har fået et karaktergennemsnit over 7 efter 9. klasse. 34 % har fået et gennemsnit under 4. Det er den største andel på ungdomsuddannelserne. I forhold til elevernes alder er EUD den mest differentierede ungdomsuddannelse. De har således den største gruppe der er over 20 år (32 %), men har samtidig en stor gruppe på 42 % der er mellem 17 og 19 år og en mindre gruppe på 26 % der er under 17 år. 57 % af eleverne er drenge 65 % kommer fra hjem hvor forældrene ikke har en videregående uddannelse. Heraf har 13 % ufaglærte forældre. 11 % fik et karaktergennemsnit over 7 efter 9. klasse. Det er den mindste andel på ungdomsuddannelserne. 25 % fik under 4. Kun 15 % er under 17 år. Det er den mindste andel på ungdomsuddannelserne. Samtidig er hele 20 % over 20 år. De fleste elever på Hf (65 %) er dog mellem 17 og 19 år. 42 % af eleverne er drenge 7 Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik

9 Karakteristika for elevsammensætningen på STX: Karakteristika for elevsammensætningen på HHX: Karakteristika for elevsammensætningen på HTX: 62 % af eleverne har mindst én forælder med videregående uddannelse. Det er den største andel på ungdomsuddannelserne. Kun 4 % af eleverne kommer fra hjem hvor begge forældre er ufaglærte. 66 % havde over 7 i gennemsnit efter 9. klasse. Kun 2 % fik under 4. Det er henholdsvis den største og mindste andel på ungdomsuddannelserne. 67 % af eleverne på første årgang er under 17 år. Det er den største andel på ungdomsuddannelserne. 30 % er mellem 17 og 19 år. 37 % er drenge. Det er den mindste andel på ungdomsuddannelserne. 39 % af eleverne har mindst en forælder med videregående uddannelse. Det er en markant lavere andel end på STX. Kun 6 % af eleverne kommer fra hjem hvor forældrene er ufaglærte. 47 % havde over 7 i gennemsnit efter 9. klasse. 8 % fik under % af eleverne på første årgang er under 17 år. Det er den mindste andel på de gymnasiale ungdomsuddannelser. Det er dog væsentlig højere end på EUD og HF. 43 % er mellem 17 og 19 år. 56 % er drenge. Hermed har HHX den mest ligelige kønsfordeling. 49 % af eleverne har mindst en forælder med videregående uddannelse. Kun 4 % af eleverne kommer fra hjem hvor forældrene er ufaglærte. 54 % havde over 7 i gennemsnit efter 9. klasse. Det er den andenstørste andel på ungdomsuddannelserne. Kun 3 % fik under % af eleverne på første årgang er under 17 år. Det er den andenstørste andel på ungdomsuddannelserne. 34 % er mellem 17 og 19 år. Hele 72 % er drenge. Det er den klart største andel drenge. Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik 8

10

11 KAPITEL 3: Forskelle i forældres uddannelsesniveau Forældres uddannelsesniveau har stadig stor betydning for unges første uddannelsesvalg, nemlig valget af ungdomsuddannelse. Det gælder for Region såvel som for hele Danmark. Samtidig er det også tydeligt hvor forskellige ungdomsuddannelserne er i forhold til at tiltrække elever fra hjem med forskellige uddannelsestraditioner. EUD tiltrækker i langt højere grad end de gymnasiale uddannelser elever hvor forældrene ikke har en videregående uddannelse. Der er særligt forskel mellem EUD og STX: Andelen af elever hvor forældrene ikke har en videregående uddannelse er dobbelt så stor på EUD (76 %) som på STX (38 %). Andelen af elever med forældre uden en videregående uddannelse er dobbelt så stor på EUD som på STX. Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik 10

12 Figur 1 viser: at EUD er det foretrukne valg for både børn af forældre uden uddannelse og forældre der er faglærte. EUD har i dag, såvel som tidligere, den klart største andel elever hvor ingen af forældrene har en videregående uddannelse. at HF og HHX ligeledes har en overvejende andel elever med forældre uden videregående uddannelse. Over halvdelen har dog en faglært uddannelse. HF skiller sig ud ved at hele 13% af eleverne er fra hjem hvor begge forældre er ufaglærte. at STX derimod er det foretrukne valg for både børn af forældre med en mellemlang og en lang uddannelse. at HTX har den andenstørste andel elever fra hjem hvor en af forældrene har en lang eller en mellemlang uddannelse. UNGDOMSUDDANNELSE SOM FØRSTE SKRIDT TIL AT BRYDE SOCIAL ARV Positivt udlagt viser resultaterne at EUD er god til at tiltrække unge fra hjem hvor forældrene ikke har en videregående uddannelse. Samtidig er en femtedel fra hjem med ufaglærte forældre hvilket også indikerer en øget social mobilitet. Herudover er der på alle ungdomsuddannelserne en væsentlig andel elever fra sådanne hjem selvom andelen er markant lavere på de gymnasiale ungdomsuddannelser og særligt på STX. Der er altså en stor del af eleverne der ved at starte på en ungdomsuddannelse har taget det der kan blive første skridt til et højere uddannelsesniveau end deres forældre. Figur 1 Fordeling af forældres højst opnåede uddannelse, 2013 Hf Hhx Htx Stx Eud 4% 5% 5% 4% 6% 6% 17% 19% 12% 13% 34% 38% 43% 48% 52% 55% 50% 52% 55% 57% 8% 9% 11% 12% 32% 34% 10% 10% 8% 8% 7% 6% 28% 27% 24% 23% 24% 23% 17% 15% 22% 15% 14% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ufaglært Faglært Kort videregående Mellemlang videregående Lang videregående Kilde: Moos -Bjerre og Lange. Data fra Undervisningsministeriets Databank (EAK), % 3% 8% 6% 7% 5% Der er en stor del af eleverne der ved at starte på en ungdomsuddannelse har taget det der kan blive første skridt til et højere uddannelsesniveau end deres forældre 11 Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik

13 DEN SOCIALE ARV SLÅR IGENNEM En mere kritisk udlægning af resultaterne er dog at det lader til at den sociale mobilitet er begrænset: Forældrenes uddannelsesniveau har stor betydning for hvilken ungdomsuddannelse de unge vælger. Fra Nordjysk Uddannelsesindblik 2013 ved vi at langt færre elever på EUD får en videregående uddannelse sammenlignet med elever på STX. Ovenstående forskelle mellem ungdomsuddannelserne indikerer derfor at der også i årene fremover vil være en væsentlig større del, der får en videregående uddannelse, blandt børn af forældre med videregående uddannelse end blandt børn af forældre uden videregående uddannelse. De beskrevne forskelle mellem ungdomsuddannelserne gælder også for Danmark samlet set. Der er dog en lidt højere andel af elever med forældre uden videregående uddannelse på ungdomsuddannelserne i Region. Denne forskel skyldes sandsynligvis at andelen der har en videregående uddannelse i Region ligger lidt under landsgennemsnittet (jf. Nordjysk Uddannelsesindblik). Den sociale arv vises tydeligt ved at forældrenes uddannelsesniveau stadig har stor betydning for elevers valg af ungdomsuddannelse Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik 12

14 UDVIKLING I FORÆLDRES UDDANNELSESBAGGRUND De sidste ti år har der for alle ungdomsuddannelserne været et fald i andelen af elever hvor ingen af forældrene har en videregående uddannelse. Denne tendens følger udviklingen på landsplan hvor uddannelsesniveauet generelt er steget. Forskellene mellem de enkelte ungdomsuddannelser har været relativt stabile i forhold til elevandel fra hjem uden videregående uddannelse. Der har dog været interessante ændringer for HF, HHX og HTX. Figur 2: Udvikling i andel elever, hvor ingen af forældrene har en videregående uddannelse. Figur 2 viser: at HHX sammenlignet med HF frem til 2008 havde en større andel elever med forældre uden videregående uddannelse. Siden er andelen steget på HF så den nu ligger lidt over HHX. at HTX har haft et væsentligt fald i andelen af elever hvor ingen af forældrene har en videregående uddannelse. I midten af 90 erne lå forældrenes uddannelsesprofil tættest på HF, men i de senere år er den kommet tættere på STX. 100% 90% 80% 70% at STX i dag såvel som tidligere klart er den ungdomsuddannelse med den mindste andel elever fra hjem uden videregående uddannelse. 60% 50% 40% 30% Eud Hf Hhx Htx Stx Kilde: Moos-Bjerre og Lange. Data fra Undervisningsministeriets Databank (EAK), Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik

15 Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik 14

16

17 KAPITEL 4: Forskelle på afgangskarakterer fra grundskolen Der har i de seneste år været fokus på at flere unge skal vælge en EUD og at niveauet på EUD skal hæves. Det er således vigtigt at EUD ikke bare er noget man vælger, hvis man ikke kan komme ind på en gymnasial uddannelse, men at det er et aktivt tilvalg, der efterfølgende fører til faglært beskæftigelige eller videreuddannelse. Resultaterne i dette afsnit viser at der stadig er et stykke vej for indfrielsen af denne målsætning. Der er stadig en væsentlig skævhed når man ser på hvilke ungdomsuddannelser der vælges af elever med høje karakterer fra grundskolen og hvilke der vælges af elever med lavere karakterer. Figur 3 viser, således at der er en væsentlig større andel elever med høje karakterer fra grundskolen på de gymnasiale ungdomsuddannelser end der er på EUD og HF. Den tydeligste forskel ses mellem eleverne på STX, hvor langt størstedelen har et højt karaktergennemsnit fra grundskolen, og EUD, hvor de færreste har et karaktergennemsnit over middel. Denne tendens gælder både for Region og hele Danmark, og den er stort set uændret når man ser udviklingen over de sidste 5 år. Der er stor forskel på hvilke ungdomsuddannelser, der vælges af elever med høje karakterer fra grundskolen og hvilke der vælges af elever med lavere karakterer. Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik 16

18 Figur 3 viser: at EUD sjældent vælges af elever der har fået høje karakterer i grundskolen. Kun 14% af eleverne på erhvervsuddannelserne har fået et gennemsnit over 7 ved 9. klasses afgangsprøve. Heraf har kun 2 % fået top karakter (over 9). Samtidig har 34 % af eleverne på EUD fået 4 eller herunder. Det er den klart største andel på ungdomsuddannelserne. at HF er præget af samme tendens. HF har dog en endnu mindre andel på 11 % med et karaktergennemsnit over middel (karakteren 7). Til gengæld har HF en meget stor andel på 64 % med et karaktergennemsnit mellem 4 og 7. at STX er den ungdomsuddannelse hvor eleverne har det markant højeste karaktergennemsnit fra grundskolen. 68 % af eleverne på STX har et gennemsnit over 7. Heraf har hele 29 % et gennemsnit over 9. at HTX har den andenhøjeste andel elever (54 %) med et gennemsnit på mindst 7. Herefter følger HHX med en andel på 45 %. Figur 3 Fordeling af karakterer ved 9. klasses afgangsprøve, 2013 Eud Hf Hhx Htx Stx Hele landet 2% 2% Hele landet Hele landet Hele landet Hele landet 3% 3% 6% 8% 22% 25% 30% 32% 37% 34% 40% 42% 49% 47% 37% 37% 64% 64% 36% 35% 50% 52% 31% 32% 31% 29% 22% 19% 14% 13% 12% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Til og med 4 Fra 4 Dl og med 7 Fra 7 Dl og med 9 Mere end 9 Kilde: Moos-Bjerre og Lange. Data fra Undervisningsministeriets Databank (EAK), % 12% 2% 1% 2% 2% *Figuren opgør elevernes samlede gennemsnit ved udgangen af 9. klasse 17 Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik

19 UDVIKLING I FORHOLDET MELLEM UNGDOMSUDDANNELSE OG KARAKTERER FRA GRUNDSKOLE Figur 4 viser: at der i de seneste 5 år kun har været en meget lille udvikling i forholdet mellem elevers karakterer fra grundskolen og hvilken ungdomsuddannelse de går på. De gymnasiale ungdomsuddannelser har i hele perioden haft en væsentligt højere andel elever der har et gennemsnit over 7 fra 9 klasse. STX ligger alle årene i top efterfulgt af HHX og HTX. at elever på EUD med et karaktergennemsnit over 7 fra 9. klasse er steget fra 8 % i 2008 til 13 % i Det tyder på en positiv udvikling hvor lidt flere af de elever, der har klaret sig godt i grundskolen vil vælge en erhvervsuddannelse. at der i samme periode har været et næsten tilsvarende fald på 4 procentpoint i andelen af elever på HF der har fået over 7 i 9. klasse. Figur 4 Udviklingen i andelen, der har karaktergennemsnit over 7 efter 9. klasse 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Eud Hf Hhx Htx Stx Kilde: Moos -Bjerre og Lange. Data fra Undervisningsministeriets Databank (EAK), * Tallene er opgjort fra 2008, der er året efter det blev obligatorisk for alle at gennemføre 9. klasses afgangsprøver. ANDEL ELEVER PÅ EUD MED ET KARAK- TERGENNEMSNIT OVER 7 FRA 9. KLASSE: 8 % I % I 2013 Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik 18

20

21 KAPITEL 5: Aldersfordeling på ungdomsuddannelserne STX, HTX og HHX har en markant yngre elevsammen sætning end HF og EUD. Andelen af elever under 17 år kan ses som indikation på hvor mange der er gået direkte fra grundskole til ungdomsuddannelse. Langt de fleste under 17 år vil være gået direkte fra grundskolen til ungdomsuddannelsen. Det skal dog ikke forstås sådan at andelen under 17 år svarer præcist til andelen der er startet direkte. Der vil også være nogle i kategorien år der er gået i gang direkte efter grundskolen. Figur 5 viser: at på STX er 67 % af førsteårs eleverne under 17 at på HTX er den tilsvarende andel 64 % at på HHX er andelen 55 % at på EUD er andelen 26 % at på HF er andelen 15 % at HF og i endnu højere grad EUD har en betydelig større andel elever over 20 år end de øvrige ungdomsuddannelser. Figur 5 Aldersfordeling på ungdomsuddannelserne, 2013 Hf Hhx Htx Stx Eud 11% 15% 22% 26% 57% 55% 69% 67% 64% 64% 44% 42% 65% 66% 40% 43% 34% 32% 30% 30% 34% 34% 24% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Under 17 år år Mindst 20 år Kilde: Moos -Bjerre og Lange. Data fra Undervisningsministeriets Databank (EAK), 1% 2% 2% 2% 3% 3% Andelen af elever under 17 år er mere end fire gange så stor på STX og HTX som på HF. Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik 20

22 Det er måske ikke så overraskende at EUD og HF har en væsentlig mindre andel der er startet direkte efter grundskolen. Særligt HF er netop indrettet som tilbud til mennesker der ønsker en gymnasial uddannelse senere i livet. Ikke desto mindre er det værd at være opmærksom på. For i Nordjysk Uddannelsesindblik 2013 blev det dokumenteret at tidsspændet mellem afsluttet grundskole og påbegyndt ungdomsuddannelse har betydning for om eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse og om de efterfølgende vælger en videregående uddannelse. Jo længere tid der går fra afsluttet grundskole, jo lavere er sandsynligheden for at de gennemfører en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. Den høje gennemsnitsalder giver HF og EUD en større udfordring i forhold til at hjælpe deres elever med at gennemføre ungdomsuddannelsen og eventuelt hjælpe dem videre på en videregående uddannelse. Det betyder at HF og EUD i udgangspunktet har en større udfordring i forhold til at hjælpe deres elever med at gennemføre ungdomsuddannelsen og eventuelt hjælpe dem videre på en videregående uddannelse. Udfordringen forstærkes af at de endvidere har en betydelig større andel elever over 20 år end de gymnasiale uddannelser. Sammenlignet med landsgennemsnittet har dog en større andel elever, der er under 17 år, på første år af både EUD og HF. Til gengæld har de øvrigegymnasiale uddannelser i en lidt mindre andel end landsgennemsnittet. 21 Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik

23 UDVIKLING I ALDERSFORDELING PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE Figur 6 viser: at fordelingen af førsteårselever under 17 år har ligget ret stabilt mellem ungdomsuddannelserne de sidste 20 år. at HTX bryder den generelle tendens: Fra at have den mindste andel elever under 17 år (12 %) i 1993 har HTX i 2013 den andenstørste andel (64 %). Altså en femdobling på 20 år. at EUD havde en betydelig stigning i andelen under 17 år fra 1993 (24 %) til 2001 (39 %). De sidste 5 år er andelen dog faldet en del igen fra 40 % i 2008 til 26 % i at HHX har haft en forholdsvis jævn stigning fra 44 % i 1993 til 55 % i Figur 6 Udvikling i andelen af elever under 17 år på ungdomsuddannelserne i Region 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Eud Hf Hhx Htx Stx Kilde: Moos-Bjerre og Lange. Data fra Undervisningsministeriets Databank (EAK), Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik 22

24 Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik

25 KAPITEL 6: Kønsfordeling på ungdomsuddannelserne Der er stor forskel i kønsfordelingen på de forskellige ungdomsuddannelser i såvel Region som i hele Danmark. Figur 7 viser: at HTX har en markant overvægt af drenge på hele 72 %. at STX har en overvægt af piger. Hele 63 % af eleverne på de almene gymnasier er således piger. Hermed er STX den ungdomsuddannelse der har den største andel af piger. at HF ligeledes har en overvægt af piger på 58 % at HHX og EUD er de ungdomsuddannelser med de mest ligelige fordelinger mellem drenge og piger. De har dog begge en overvægt af drenge der udgør henholdsvis 56 % og 57 %. Det skal her påpeges at der er stor forskel på kønsfordelingen på de forskellige retninger på EUD. Figur 7 Fordeling af køn, 2013 Andelen af drenge er næsten dobbelt så stor på HTX (72 %) som på STX (37 %). Hf Hhx Htx Stx Eud 25% 28% 43% 43% 42% 44% 60% 63% 56% 58% 75% 72% 57% 57% 58% 56% 40% 37% 44% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kvinder Mænd Kilde: Moos-Bjerre og Lange. Data fra Undervisningsministeriets Databank (EAK), Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik 24

26 UDVIKLING I KØNSFORDELINGEN PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE Der har de sidste 20 år været en væsentlig udvikling i kønsfordelingen på ungdomsuddannelserne i. Køn har i dag ikke lige så stor betydning for valget af ungdomsuddannelse som det havde i Det er dog stadig en væsentlig faktor og der ses stadig væsentlige forskelle mellem ungdomsuddannelsernes kønsfordeling selvom de har nærmet sig hinanden. Figur 8 viser: at HTX har haft en væsentlig stigning i andelen af piger fra 10 % i 1993 til 28 % i Den faldende andel drenge er dog ikke udtryk for at et mindre antal drenge i dag tager en teknisk gymnasial uddannelse. Ændringen over tid skyldes at der i dag er et større antal piger og dermed også større antal elever samlet set der går på HTX. at STX har haft en forholdsvis stabil overvægt af piger de sidste 20 år. Figur 8: Udvikling i andel mænd på ungdomsuddannelserne 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% at HF har haft en væsentlig stigning i andelen af drenge fra 27 % til 42 %. Ændringen er udtryk for at der har været en væsentlig stigning i antallet af drenge der starter på HF og et (omend mindre) fald i antallet af piger. at kønsfordelingen på EUD samlet set har været meget stabil de sidste 20 år. at HHX har haft en væsentlig stigning i andelen af drenge fra 43 % i 1993 til 56 % i Eud Hf Hhx Htx Stx Kilde: Moos-Bjerre og Lange. Data fra Undervisningsministeriets Databank (EAK), Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik

27 KAPITEL 8: Afslutning Undersøgelsen viser samlet set at der stadig er væsentlige forskelle i elevsammensætningen på de forskellige ungdomsuddannelsesretninger. Det gælder for ungdomsuddannelserne i såvel som i Danmark samlet set. Der er sket en udvikling på flere områder, men det samlede billede er stadig at den sociale arv sammen med andre væsentlige karakteristika fortsat har stor betydning: Forældres uddannelsesniveau, fagligt niveau fra grundskolen, alder og køn spiller stadig en væsentlig rolle for valget af ungdomsuddannelse. Samtidig viser undersøgelsen at de forskellige ungdomsuddannelsesretninger har et meget forskelligt udgangspunkt for at sikre at deres elever gennemfører uddannelsen samt at de bliver kvalificeret til efterfølgende at gennemføre en videregående uddannelse og/ eller opnå varig beskæftigelse. Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik 26

28 Regional Udvikling - Uddannelse, Kultur & Oplevelsesøkonomi Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Tlf.: Nordjysk Uddannelsesindblik temaindblik

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse for billagsrapporten 1 BILAG 1: KEND DIN MÅLGRUPPE DETALJERET BESKRIVELSE AF DE 10 SEGMENTER... 3 1.1

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen Epinion for Undervisningsministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...5 1.1 Projektets opdrag og grundlag...5 1.2 Rapportens

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Baggrundsrapport Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet

Baggrundsrapport Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet Baggrundsrapport Hvordan får 6 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2 s vej gennem uddannelsessystemet REDAKTION: Uffe Laursen, pressechef, DEA Martin Junge, seniorøkonom, DEA Maria

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS

Læs mere

Et frit valg? Unges overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne om danske unge og unge fra etniske minoriteter

Et frit valg? Unges overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne om danske unge og unge fra etniske minoriteter Et frit valg? Unges overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne om danske unge og unge fra etniske minoriteter af Jill Mehlbye Pauline Hagensen Tue Halgreen AKF Forlaget August 2000 1 2 Forord Formålet

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009 Sag nr. 2 Emne: Konkluderende redegørelse for udfordringer og handleplaner mht. uligheder i uddannelsesvalg og studieadfærd

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Analyse af højskolernes effekt på uddannelse 1. Effekt opgjort som øget tilbagevenden til uddannelsessystemet efter afbrudt ungdomsuddannelse

Analyse af højskolernes effekt på uddannelse 1. Effekt opgjort som øget tilbagevenden til uddannelsessystemet efter afbrudt ungdomsuddannelse Analyse af højskolernes effekt på uddannelse 1. Effekt opgjort som øget tilbagevenden til uddannelsessystemet efter afbrudt ungdomsuddannelse 2. Effekt opgjort som mindsket frafald på videregående uddannelse

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere