STJERNE. August , årgang Nummer 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STJERNE. August 1979 128, årgang Nummer 8"

Transkript

1 STJERNE August , årgang Nummer 8

2 ' M^. om msndcwsa& Organ August 1979 : fc HT U for Jesu Kristi Kirke af 1W BT Årgang 128 K^ JL w JCJ JI.W XM Mli Sidste Dages Hellige Nummer 8 Det øverste Præsidentskab: Spencer W. Kimball, N. Eldon Tanner, Marion G. Romney. De tolvs Råd: Ezra Taft Benson, Mark E. Petersen, LeGrand Richards, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, Bruce R. McConkie, L. Tom Perry, David B. Haight, James E. Faust. Rådgivende komité: M. Russell Ballard, Rex D. Pinegar, Hugh W. Pinnock. Redaktør af kirkens magaziner: M. Russell Ballard. International Magazines redaktion: Larry A. Hiller, Chefredaktør - chefredaktør - Roger Gylling, designer. Den danske Stjernes redaktion: Jørgen Ljungstrøm, Translation Division. Vodroffsvej 7, DK-1900 København V. Korrespondenter: Københavns Stav: -. Aarhus Stav: Carol Larsen, Assisterende Indholdsfortegnelse En praktisk religion. N. Eldon Tanner 1 Arbejde adler. Heber J. Grant 4 Mormon journal 10 Spørgsmål og svar 13 Nøgler, kontaktlinser og formålet med bøn. William G. Dyer 17 Opdagelse 21 Historien om en profets afsind. Bruce R. McConkie 25 Skam dig ikke".. åt møde problemer. Terry J. Mojer 30 Min fars opskrift. Henry Eyring 35 Børnestjernen Bare for sjov 1 Mikael's brev. Mauna Rae Allen 2 Giv det videre. Annabelle Sumera 4 Det skarpeste i verden. Louise Hurd 6 Om at betale gæld 8 Abonnement: Tegnes gennem wards/grensrepræsentanten: 12 numre dkr (inkl. moms og porto) Betaling over giro til Nordisk Distributions Center, Smedevangen 9, DK-3540 Lynge. United States and Canada: $ 8.00 (surface mail) by the Corporation of the President of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. All rights reserved. Distributions Centret, Smedevangen 9, DK-3540 Lynge. Høstscene, 22 x 36 tommer oliemaleri, i Beehive House, Salt Lake City (Kirkens historiske samling). Dette usignerede arbejde er blevet tillagt både Lopus Pratt ( ) og dennes kammerat John Hafen ( )

3 Budskab fra Det øverste Præsidentskab EN PRAKTISK RELIGION af præsident N. Eldon Tanner Førsterådgiver i Det øverste Præsidentskab Mange gange i tidens løb er jeg blevet spurgt: Hvad særligt er der ved Deres kirke, som får Dem til at gøre hvad som helst, De bliver bedt om at gøre, og til at rejse, hvorhen De end bliver sendt uden bekymring for Deres personlige virksomhed og privatliv?" Når jeg besvarer det spørgsmål, har jeg altid inkluderet mit vidnesbyrd om, at kirkens arbejde er guddommeligt og ledet af Jesus Kristus, og at der ikke findes noget mere vigtigt arbejde, jeg kunne engageres i, og intet mere lønnende. Ofte har én eller anden sagt dertil: Jeg ville ønske, at jeg kunne føle på den måde om religion." Så har jeg prøvet at fortælle ham, hvordan han for sig selv kan opnå sikkerhed for, at evangeliet er sandt, og at det er vejen til frelse og evigt liv. Hvad er der i denne religion, der gør den så tiltalende for alle de oprigtige, som vil undersøge den? Hvorfor vokser kirken så hurtigt og får så mange nye medlemmer over hele verden? Lad mig anføre nogle af årsagerne. De fleste menneskers hovedformål er at finde lykke og en indre fred, der kan hjælpe dem til at få det mest mulige ud af livet og klare de problemer og prøvelser, som vi alle kommer ud for. Som filosof-

4 fen siger: Det er ikke så meget, hvad der sker med os, men hvordan vi tager det, der gør forskellen." Og det er her, religionen spiller en afgørende rolle i tilværelsen. I begyndelsen, da Gud skabte Adam og Eva, gav han dem forskellige instruktiolokalsamfund og til nyttige borgere. Når vi ikke er i besiddelse af disse egenskaber, er det ikke evangeliet, der er noget galt med, men os, der ikke lever, som vi burde. Jesu Kristi evangelium forkynder, at mennesket er evigt... at vi levede som ner eller befalinger, og han fortalte dem, at deres lykke ville afhænge af deres lydighed mod disse befalinger. I vor tid har han sagt næsten det samme til os, idet han sagde: Jeg, Herren, er forpligtet, når I gør, hvad jeg siger, men når I ikke gør, hvad jeg siger, har I intet løfte." (L&P. 82:10) Det er gennem religionen, eller evangeliet, vi lærer, hvad befalingerne er, eller hvad Gud ønsker, vi skal gøre, og har til os. Jeg udfordrer enhver til at finde noget i Jesu Kristi evangelium, som ikke har til formål at gøre os lykkelige og fremgangsrige, elskede og respekterede, venlige, omsorgsfulde og hensynsfulde over for vore medmennesker, interesserede i vort ånder, før vi kom til jorden, og at vi efter døden vil opstå og komme til et sted, der afgøres af, hvordan vi har bestået vores anden prøvetid. Enhver må afgøre med sig selv, om han eller hun ønsker at leve for altid sammen med Gud, eller at udkastes fra Guds nærvær. Et af principperne i evangeliet er, at familien vil fortsætte som en evig enhed. Hvor der findes ægte kærlighed mellem mand og hustru, er det i høj grad beroligende at vide, at ved en særlig ordinans i det hellige tempel kan en mand og hustru besegles til hinanden for tid og evighed, og at de børn, der fødes i det ægteskab, vil være med dem for evigt. Det er vidunderligt!

5 En praktisk religion sørger for sine medlemmers timelige såvel som åndelige velfærd. Kirkens programmer sørger for, at alle medlemmer hjælper med i projekter, der oplagrer forsyninger til mangeltider. Ved talrige lejligheder har forrådshusene sendt forsyninger - lige fra sengetøj og møbler til fødevarer og medicin - overalt i verden til dem, som har været udsat for i katastrofer af den ene eller anden slags. Vi tror på den guddommelige befaling om, at vi skal være vor broders vogter. For at være sund og lykkelig, må man leve et liv, der omfatter en god afveksling af aktiviteter. Jesu Kristi kirke forestår sund rekreation og aktivitet, inkluderende lejrprogrammer, sportskonkurrencer, skuespil, dans og musikfestivaler. Medlemmer opmuntres til at udvikle sig i alle de kulturelle genrer, såvel som kunsthåndværk og hjemkundskaber. Fysisk kondi ved hjælp afpassende kost og motion tilrådes også. Som hjælp til at holde vore legemer rene og sunde har vi visdomsordet, der tilskynder os til at afstå fra indtagelse af sådanne ting, som er skadelige for sundheden. Vi holder af dyd og renhed og beklager den umoralitet og det moralske, forfald, der er så almindeligt i verden i dag. Vi tilslutter os alle gudfrygtige mennesker, som stræber efter at redde verden fra pornografiens, abortuvæsenets, homoseksualitetens og andre afvigende seksualvaners synder. Vi tror, at Guds herlighed er intelligens, og vi opretholder skoler og læreanstalter, for at vi kan blive mere fuldkomment undervist i evangeliets teori, principper, lære og love og i alle ting, som tilhører Guds rige og er nyttigt for os at forstå. Både om det, der er i himmelen, på jorden og underjorden, det, som har været, det, som er, og det, der snart skal ske, det, som er hjemme, og det, som er ude; nationernes krige og forviklinger og de straffedomme, der skal komme over landet og kundskab om lande og riger." (L&P. 88:78-79) Vi tilskyndes også af Herren: Tragt ikke efter rigdom, men efter visdom, og se, Guds hemmeligheder skal blive udfoldet Jeg udfordrer enhver til at finde noget i Jesu Kristi evangelium, som ikke har til hensigt at gøre os lykkelige, fremgangsrige, elskede og respekterede, venlige, omsorgsfulde og hensynsfulde over for vore medmennesker, interesserede i vort lokalsamfund og nyttige borgere. for jer, og da vil I være rige. Se, den, der ejer det evige liv, er rig." L&P. 6:7) Når vi søger Herren i bøn og holder hans befalinger, vil vi forstå livets mening og formål. Som han sagde, skal hans hemmeligheder blive åbenbaret for os, og vi er sandelig heldige, at vi har en levende profet, som kan vejlede os ind på sandhedens og retfærdighedens stier. Der er mange mennesker, som læser og accepterer Bibelens belæringer, og som tror og mener, at profeter levede og virkede blandt menneskene for at belære dem og advare dem om de ulykker, der kommer ved ulydighed mod Guds befalinger. Mange af disse mennesker kender ikke til eller forstår ikke, at Guds talerør lever blandt os i dag og advarer os og prøver at overtale os til at leve i henhold til Jesu (Fort. side 37)

6 ARBEJDE ADLER af Heber J. Grant Syvende præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

7 Heber J. Grant blev født den 22. november 1856 i Salt Lake City som søn af Jedediah Morgan og Rachel Ridgeway Ivins Grant. Han blev ordineret til apostel den 16. oktober 1882 og blev den 23. november 1918 opretholdt som kirkens præsident. Præsident Grants liv er fuld af værdifulde oplevelser, som forældre kan bruge som hjælp til at lære deres børn vigtige egenskaber. I denne artikel, der blev skrevet for Improvement Era i 1889 fortæller præsident Grant nogle få af dem. Jeg har altid søgt at påvirke de unges sind med forståelse for nødvendigheden af, at de arbejder lige så meget, de kan; og også at de aldrig, mens de sådan arbejder, må blive skuffede." Hustruen til markisen af Lambert sagde: Der findes intet så upassende for en ung mand, som den beskedenhed, der får ham til at tro, at han ikke er i stand til at udføre noget stort. Den beskedenhed er en sjælens svaghed, der hindrer ham i at udfolde sig. Der findes i nogle mennesker en overlegen genialitet og dyd, der siger dem, at intet er umuligt for dem." Så tag da fat, og Herren være med dig!" (1. Kron. 22:16) At gøre det, der ligger foran os i dagliglivet er den største visdom. Han, der mister rigdom, mister meget; den, der mister venner, mister mere; men den, der mister sin sjæl, mister alt." (Cervantes, spansk forfatter, ) Drøm, du skønne ungdom! Drøm ædelt og mandigt, og dine drømme skal blive dine profeter." (Lord Bulwer Lytton, engelsk forfatter, ) Hvis læserne vil lære disse citater udenad og gøre disse udtalelser til dagligdagens leveregler, så vil det være mere værd for dem, mange gange mere værd, end hvad Den danske Stjerne koster for et helt år. Jeg har ikke fundet noget i livets kamp, som har været af større værdi for mig end at udføre dagens pligter så godt, jeg formår; og jeg ved, at hvor unge mennesker gør dette, vil de være bedre forberedt til morgendagens gerning. Da jeg var en ung mand og gik i skole, blev en mand som førte bøger i Wells, Fargo and Company Bank i Salt Lake City udpeget for mig, og det blev sagt, at han havde en løn på 150 dollars om måneden. Ogjeg kan huske, at jeg regnede ud, at det blev til seks dollars om dagen, bortset fra søndagen, et vældigt beløb forekom det mig. Skønt jeg dengang endnu ikke havde læst de inspirerende ord af lord Bulwer Lytton, som citeret ovenfor drømte jeg alligevel om at blive bogholder og arbejde for den bank og meldte mig straks til en bogføringsklasse på Deseret University i håbet om en dag at komme til at tjene, hvad jeg dengang mente var en formidabel løn. Jeg er glad for yderligere at kunne citere fra lord Bulwer Lytton: Hvad mennesket behøver, er ikke talent men formål; ikke magt til at opnå, men vilje til at arbejde." Samuel Smiles (skotsk forfatter, ) har sagt: Formål har det ligesom æg; medmindre de udruges til handling, vil de opløses og svinde hen. Lord Lytton tog det utvivlsomt for givet, at hvor en ung mand drømmer ædelt og mandigt, vil det inspirere ham til et formål med livet og at føre det formål ud i handling, og ikke tillade det at opløses og svinde hen. Da jeg først havde bestemt mig til at blive bogholder, begyndte jeg straks at arbejde hen mod det mål. Jeg husker udmærket den morskab, det skabte hos mine studiekammerater. En af dem bemærkede, da han så mine bøger: Hvad er det? det ligner hønsespor!" En anden sagde: Mon et lyn har ramt en blækflaske?" Disse bemærkninger generede mig stærkt, selv om de ikke blev sagt i en ond hensigt, og de fik mig til at tage en be-

8 slutning. Jeg bestemte mig til at blive et forbillede med hensyn til smuk håndskrift, og til at udvikle mig til lærer i kunsten at skrive og i bogføring for universitetets elever. Da jeg havde et formål og også viljen til at arbejde" og var enig med lord Lytton i, at,,i det gode ungdomsleksikon findes ikke noget ord for at fejle", begyndte jeg at bruge min sparsomme fritid til at øve mig i at skrive og fortsatte dermed, indtil jeg mange år senere blev betegnet som,,den største skriver i verden". Resultatet blev at jeg nogle år senere fik arbejde som bogholder i et forsikringsfirma. Selv om jeg som femtenårig skrev ganske udmærket, og det var alt, der krævedes for i tilstrækkelig grad at opfylde betingelserne for den stillingjeg da havde, var jeg alligevel ikke helt tilfreds men fortsatte med at drømme og øve mig i at skrive, når jeg ikke havde andet for. Jeg arbejdede ved skranken i A. W. White and Co.'s bank, og når jeg ikke på anden måde var optaget, tilbød jeg at hjælpe med bankarbejdet og at gøre hvad som helst og hvor som helst for at udnytte min tid, uden nogen sinde at spekulere på, om jeg blev betalt for det eller ikke, men udelukkende på mit ønske om at arbejde og lære. Mr. Morf, bogholderen i banken, skrev særdeles smukt, og han tog sig tid og anstrengte sig for at hjælpe mig med at blive fuldkommen til at skrive skønskrift. Jeg lærte at skrive så godt, at jeg ofte tjente mere før og efter kontortid med at skrive kort, invitationer, o.s.v. og med at lave landkort, end det, jeg havde i regulær løn. Nogle år senere fik jeg præmie ved den territoriale udstilling som indehaver af den smukkeste håndskrift i Utah. Da jeg fik min egen virksomhed, var der en plads ledig på universitetet som lærer i håndskrivning og bogholderi, og for at opfylde mit løfte til mig selv, aflagt som trettenårig, at jeg en dag ville undervise i

9 Wells, Fargo and Company Bank, Salt Lake City, Utah. ( Hamlet", 1. akt. scene 3, V. Østerbergs oversættelse) Lad mig citere en hel lektie fra National Fifth Reader (USA's nationale læsebog for femte klasse), den gjorde et dybt indtryk på mig i min skoletid, og jeg har aldrig glemt den: Heber J. Grant, kirkens syvende præsident disse fag, ansøgte jeg om stillingen. Jeg fik den, og min forpligtelse overfor mig selv i den retning var blevet opfyldt. Unge mennesker, der arbejder på at forbedre sig på ét eller andet område, bør være ærlige over for sig selv, og når de beslutter sig til at fuldføre ét eller andet, bør de arbejde med glæde og beslutsomhed, indtil det løfte, de har givet sig selv, er blevet opfyldt. Jeg kan ikke stærkt nok fremhæve det princip over for mine læsere. Hvis vi kommer ind i den vane at aflægge løfter til os selv og aldrig at indfri dem, vil en sådan handlemåde have tilbøjelighed til også at gøre os ligegyldige med at indfri løfter til andre. Unge mennesker bør altid erindre sig det råd, som Shakespeare lægger i munden på Laertes' far, da Laertes drog hjemmefra: Fremfor alt: vær sanddru mod dig selv, da følger vist, som natten følger dag, at du kan ikke være falsk mod nogen." Fortvivl aldrig. Der er intet menneskeligt karaktertræk så vigtigt for ens velbefindende og fremgang som fasthed. For forretningsmanden er det helt afgørende. Stillet over for uimodståelig energi bliver selv de største vanskeligheder som barrierer af edderkoppespind over vejen. Vanskeligheder, der får dem, som er blevet forkælede, og som ikke er vant til at arbejde, til at vende sig bort, får blot den fastbesluttede til at smile. Hele vor races historie -ja, i virkeligheden hele naturen - er fuld af eksempler, der viser, hvordan vidundere kan udrettes gennem resolut udholdenhed og tålmodigt arbejde. Det fortælles om Timur Lenk, den højtansete kriger ( ), hvis hære spredte rædsel overalt i de østlige nationer, og som næsten altid gik sejrende ud af enhver kamp, at han engang af et insekt lærte udholdenhedens kunst, og at det fik vedvarende indflydelse på hans senere karakter og fremgang. Da han blev skarpt forfulgt af sine fjender - som en samtidig fortæller historien - søgte han tilflugt i nogle gamle ruiner, hvor han i sin ensomme meditation betragtede en myre, der sled og slæbte for at flytte en majskerne. Dens utrættelige forsøg blev gentaget 69 gange, og hver gang, når den nåede et bestemt punkt, tabte den balancen med sin byrde, ude af stand til at overvinde vanskeligheden; men den 70. gang lykkedes det, og den bar med synlig stolthed sit korn væk, efterladende vor undrende helt genopladet og jublende i håbet om kommende sejre.

10 . Denne hændelses budskab er overmåde betydningsfuld. Hvor mange tusinde tilfælde er der mon ikke, hvor vanærende nederlag har sat en stopper for den frygtsomme og opgivende, hvor udholdenhed kunne have bragt triumf og succes! Bestemthed er næsten almægtig. Sheridan 1 ) var til at begynde med genert og tilbøjelig til at sætte sig ned midt i en tale. Overbevist om og ydmyget over grunden til sin fiasko, sagde han en dag til en ven:,jeg har det i mig, og det skal få lov til at komme ud!' Fra det øjeblik hævede han sig til strålende succes ved en fuldendt talefærdighed. Her var tale om virkeligt moralsk mod. Og det udtryktes udmærket af en hedensk moralist, at det ikke er, fordi noget er vanskeligt, at vi ikke tør give os i kast med dem." Vær derfor åndeligt frimodig. Tillad ikke dig selv at tvivle - sådanne tanker er forrædere. Lad os aldrig i den praktiske forfølgelse af vore høje mål et øjeblik tabe det af syne: for det er i højere grad ved at silsidesætte små ting end ved åben og skamløst forbrydelse, at mennesker fejler i at opnå fortrinlighed. Der er altid rigtigt og forkert; og hvis du nogen sinde er i tvivl, så vær sikker på, at du ikke vælger det forkerte. Følg den regel og enhver erfaring vil for dig blive et middel til fremgang." Fortvivl aldrig" er blevet én af mit livs ledestjerner, eftersom jeg har syntes, at jeg ikke kunne lade mig overgå af et insekt. Som nittenårig førte jeg bøger og virkede som policekontorist for mr. Henry Wadsworth, agenten for Wells, Fargo and Company. Min tid var ikke fuldt optaget. Jeg arbejdede ikke for firmaet men for agenten personligt. Jeg gjorde det samme, som jeg havde gjort i mr. White's bank - tilbød at arkivere en bunke breve, o.s.v., og hjalp med at føre bøger for Sandy Smelting Company, for hvem mr. Wadsworth selv arbejdede. For at fremhæve sandheden i det ovenfor nævnte citat fra 1. Kong., vil jeg gerne sige, at min optræden i den grad behagede mr. Wadsworth, at han engagerede mig til at stå for indbetalingerne til Wells, Fargo and Company, og betalte mig 20 dollars om måneden for dette arbejde foruden min almindelige løn på 75 dollars fra forsikringsvirksomheden. Således var jeg blevet funktionær i Wells, Fargo and Company, og endnu én af mine drømme var blevet virkelighed. Da nytårsaften kom, var jeg på kontoret temmelig sent i færd med at skrive visitkort. Mr. Wadsworth kom ind og bemærkede venligt, at forretningen gik godt, eller at det aldrig regner men styrter ned, eller noget i den retning. Han talte om, hvordan jeg havde ført bøgerne for Sandy Smelting Company uden betaling, og sagde nogle komplimenter, som gjorde mig meget lykkelig. Og så gav han mig en check på 100 dollars, som dobbelt betalte mig for alt mit ekstra arbejde. Tilfredsstillelsen ved, at jeg havde vundet min arbejdsgivers tilfredshed og tillid, var for mig mere værd end to gange de 100 dollars. Enhver ung mand, som vil gøre sig umage for at arbejde hele tiden og aldrig standse op for at gøre op, hvilken kompensation har får for sit arbejde, men snarere lader sig inspirere af ønsket om at arbejde og lære, lover jeg, vil opnå succes i livets kamp.. I årene blev der gjort store anstrengelser for at oprette en sukkerindustri i Utahområdet. På grund af den økonomiske panik i 1891 var mange, som havde givet tilsagn om at købe aktier, ikke i stand til at betale, og jeg blev sendt østpå for at sikre de midler, der var nødvendige for at få industrien stablet på benene. Efter ikke at have haft succes i New York og Hartford til at få 8

11 hele beløbet dækket, blev jeg derpå sendt til San Francisco, hvor dollars blev sikret hos mr. Henry Wadsworth, kasserer i Wells, Fargo and Company's bank der. Jeg er overbevist om, at det, at jeg havde været trofast som ung mand i hans tjeneste, dengang han var agent for Wells, Fargo and Co- Jeg har ikke fundet noget i livets kamp, som har været af større værdi for mig end at udføre dagens pligter så godt, jeg formår; og jeg ved, at hvor unge mennesker gør dette, vil de være bedre forberedt til morgendagens gerning. mpany i Salt Lake City, havde nogen indflydelse på hans villighed til at låne os så stor en sum penge, selv på et tidspunkt, hvor der var stor mangel på ledige penge. En af dem, som underskrev garantibrev for mig, da jeg begyndte for mig selv i forsikringsbranchen, var bror Horace S. Eldredge, og eftersom et sådant brev kræver to underskrifter, foreslog han, at jeg skulle bede kaptajn William Hooper underskrive sammen med ham. Jeg forklarede, at jeg kun kendte kaptajnen meget overfladisk og var bange for, at han ikke ville bryde sig om at være ansvarlig, hvis det skulle gå galt for mig. Bror Eldredge mente det modsatte, så jeg bad kaptajnen om hans underskrift, men han sagde omgående nej. Jeg gik lige til mit kontor og havde kun været der et par minutter, da et bud fra Deseret National Bank, hvorjeg lige havde forladt kaptajnen, kom og sagde, at kaptajnen ønskede at se mig. Jeg svarede, at jeg netop havde været hos kaptajnen, og at vores samtale havde haft en sådan karakter, at jeg ikke havde noget særligt ønske om endnu et møde. Budet insisterede imidlertid, at han havde været hos kaptajnen siden da, og jeg bestemte mig derfor til, at jeg ville besøge ham endnu en gang. Da jeg kom til banken, sagde kaptajnen: Unge mand, giv mig de papirer. Han underskrev og sagde så:,,da De var her for et øjeblik siden, kendte jeg Dem ikke. Jeg har truffet Dem på gaden nu og da i en række år, og har talt med Dem, men jeg kendte Dem egentlig ikke. Efter at De var gået, spurgte jeg, hvem De var, og da jeg fandt ud af, at De var en søn af Jedediah M. Grant, sendte jeg straks bud efter Dem. Det er mig en fornøjelse at underskrive for Dem. Jeg vil næsten være parat til at garantere for en søn af bror Jedediah, selv om jeg var sikker på, at jeg kom til at betale hele garantisummen. Men i dette tilfælde er jeg sikker på, at jeg ikke kommer til det." Han fortalte om en række oplevelser sammen med min far, som viste kaptajnens kærlighed og tillid til ham. Hvad kaptajnen fortalte mig, fyldte mig med taknemmelighed til Gud for at have givet mig en sådan far, og kaptajn Hoopers bemærkninger er aldrig blevet glemt. De fyldte mig med et stærkt ønske om at leve og arbejde sådan, at mine børn ville have gavn deraf, selv efter at jeg havde forladt dette liv, gennem det indtryk, jeg har efterladt på andre. Kaptajn Hoopers reaktion gav mig et tydeligt billede af den gavn, min har af at have en god far. Selv om min far døde, da jeg kun var ni dage gammel, høstede jeg 20 år efter hans død gavn af hans ærlighed og trofaste arbejde. Den begivenhedjeg omtalte ovenfor, skete for 23 (Fort. side 24)

12 MORMON JOURNAL Diskussionerne i tegnsprog Steven A. Wolfe En af mine allerbedste missionærkammerater var ældste Nolan Bergeson. Selv om han absolut ikke var uvenlig eller uden sans for humor, så var ældste Bergeson noget reserveret; de fleste bedømte ham til at være en stilfærdig, alvorlig ung mand. Vi udgjorde et godt par, og mens vi fandt tilfredsstillelse og også succes i vort arbejde, fortalte vi også hinanden om nogle af vore tidligere oplevelser. Et tilfælde, han nævnede, næsten tilfældigt, har jeg aldrig glemt; den var et godt eksempel på ældste Bergesons fuldstændige optagethed af sin gerning. Han havde åbenbart været til møde i en lille menighed, hvor en dame, som var døv og ikke kunne tale, ofte kom. I årevis havde hun sagt til dem, som 10

13 forstod hende, at hun gerne ville blive medlem af kirken. Imidlertid var hun aldrig blevet døbt, fordi hun ikke var blevet undervist af missionærerne. Det var en fast regel i missionen, at alle nyomvendte skulle have 6 lektier af missionærerne, før de kunne blive døbt. Denne dame kunne kun kommunikere ved tegnsprog, og da ingen af missionærerne kunne de døves tegnsprog, kunne ingen af dem undervise hende. Ældste Bergeson traf hende og fandt ud af, at hun var blevet omvendt af at læse bogen Et stort og forunderligt værk". Han fik også et kort af hende med døvealfabetet. Ældste Bergeson var ikke usædvanlig hurtig til at lære, men han havde et stort ønske om at udføre Herrens værk. Han gik den aften hjem til sin lejlighed og lærte tegnet for hvert enkelt bogstav. Og næste dag gennemgik han i en intens seks timer lang fingerstavnings-lektie hele den første missionærlektie, idet han måtte stave hvert enkelt ord for hende og tålmodigt måtte betragte hende, mens hun med hænder og fingre besvarede hvert enkelt spørgsmål. Ældste Bergeson kunne have standset der og være blevet rigt belønnet. Men i stedet gik han til biblioteket, lånte nogle bøger om døvealfabetet og øvede sig hele tiden. Hver enkelt lektie blev lettere. Den sidste lektie tog kun en smule længere end normalt, end hvis begge parter havde kunnet tale almindeligt. Søsteren blev døbt, og endnu i dag velsigner hun på døvesproget ældste Bergesons navn. Når jeg tænker på ældste Bergesons eksempel, er jeg taknemmelig for at have haft ham som min ædle kammerat og lære af ham. Og jeg føler mig ydmyget ved at tænke på, hvor ofte jeg mon har skubbet en bror eller søster fra mig, som jeg kunne have hjulpet, hvis blot jeg havde haft den slags iver efter at gøre min pligt. Steven A. Wolfe er lærer og virker som vejleder for prcesternes kvorum og præsident for Unge Mænd i Homer gren i Alaska Anchorage mission. Nolan Bergeson er lærer for de dove i Utah State Training School. Han har undervist i døvesprog de sidste fire år. er døv!' Ned B. Combs "> >Men han For mange år siden havde jeg som andenrådgiver i et biskopråd vanskeligt ved at afgøre, hvilken af de unge i diakonernes kvorum, der skulle være den nye præsident. Biskoppen bad mig om bønsomt at overveje hver enkelt dreng og derefter anbefale én af dem til stillingen. Til sidst havde jeg indsnævret mulighederne til tre værdige trettenårs drenge. Men som jeg prøvede at udvælge én af de tre, var jeg ikke i stand til at opnå den rolige bekræftelse i sindet, som jeg beøvede. Så jeg gik i gang med en ny vurdering af de forskellige drenge i kvorummet. Denne gang samledes min opmærksomhed om Kevin, som jeg første gang straks havde set bort fra. Jeg havde kendt Kevin i adskillige år, og han var absolut værdig. Jeg vidste også, at alle 11

14 medlemmerne af kvorummet var hans venner, og at familien ville støtte ham. Men han er døv!" gentog jeg for mig selv, og jeg tøvede med min endelige afgørelse. Men jeg vidste, at det ville være uretfærdigt at holde ham fra kirketjeneste og derved gøre hans døvhed til noget, som han ikke kunne overvinde. Hans udtale ville ikke bedres, hvis han ikke fik muligheder for at tale, og jeg vidste, at hans lederskabsevner aldrig ville komme til udfoldelse, med mindre han fik lejlighed til at udvikle dem. Da jeg bad om afgørelsen om at anbefale Kevin som ny præsident for diakonernes kvorum, fik jeg en stærk bekræftelse, og jeg diskuterede det med biskoppen. Også han syntes godt om valget og bad mig tale med Kevins forældre om det. De var meget glade for det og udtrykte fuld tillid deres søn. Kevin accepterede kaldelsen og udtrykte sit ønske om at udføre et godt stykke arbejde. Jeg vidste, at han følte sin himmelske Faders kærlighed. Derefter begyndte et nært og gensidigt udbytterigt forhold mellem Kevin, hans familie, hans biskopper, lærere, vejledere og wardsfamilien. I løbet af de næste syv år skete der vidunderlige ting for Kevin. Han lærte effektivt lederskab - han uddelegerede myndighed, holdt taler, hjalp med tjenesteprojekter og velsignede nadveren. Han fik en god og stærk indfly- til delse på de unge. Det år ham kom ind på wardets junior-softball-hold, vandt holdet stavsmesterskabet, det regionale mesterskab, områdemesterskabet og områdets ærespris for god sportsånd. I alle disse kampe hørte Kevin aldrig wardets hyldest- og opmuntringsråb til ham, men han fornemmede virkelig deres kærlighed og støtte. Han følte, at han hørte til hos dem, og han ydede sit bidrag. Et par år efter at Kevin var blevet præsident for sit diakonkvorum, blev jeg kaldet som biskop. Jeg talte ved flere lejligheder med Kevin om en mission. Han ønskede at færdiggøre sin universitetsuddannelse først og havde faktisk ikke noget rigtigt ønske om at blive missionær under de foreliggende omstændigheder. Men så ved Kevins sidste aktivitet i Det aronske Præstedømme, da vi var samlet rundt om et lejrbål til et vidnesbyrdmøde, rejste Kevin sig og bevidnede, at han vidste, at Gud lever, og at han ville gøre, som biskoppen havde bedt ham om, og bede om Herrens råd med hensyn til en mission. Han modtog sit svar, og jeg sendte hans papirer ind. Nogle få uger senere kom han hjem til mig en aften og viste mig sin kaldelse, som han netop havde modtaget fra præsident Spencer W. Kimball. Han var begejstret. Og jeg glædede mig meget( Han var overbevist om, at kaldelsen kom fra hans himmelske Fader. Da han tog afsked på flyvepladsen, strømmede tårer ned ad hans smilende ansigt, og hans stemme dirrede: Tak for alt," sagde han ganske enkelt. I det øjeblik vidste jeg, at de fleste af os kun er så handicappede, som vi giver os selv lov til at være. Jeg var taknemmelig for Kevins forældre, venner, ledere og søskende i kirken. De havde altid behandlet ham som deres ligemand - et udvalgt Guds barn. Kevin havde hjulpet mig til at vi at forstå, ikke alene taler med vores naturlige tunge, ser med vore naturlige øjne og hører med vore naturlige øren. Snarere taler, ser og hører vi med åndelige sanser. Intet fysisk handicap behøver at holde os fra vor himmelske Fader eller det arbejde og den glæde, som han har gemt til os. 12

15 Spørgsmål og svar Spørgsmål af almen evangelisk interesse, besvaret som vejledning og ikke som officiel meddelelse om kirkens politik. Sherry Downing, mor til syv børn og medlem af hjælpeforeningsbestyrelse i Wilmington Delaware stav siger: Et medlem er lige blevet kaldet til en stilling, som jeg synes, at jeg kunne have udfyldt. Jeg føler endnu værre, fordi jeg er oprevet. Hvad kan jeg gøre ved mine følelser? Jeg er glad for, at dette spørgsmål blev sendt til mig, for det er et problem, som jeg har kæmpet med mange gange i de forgangne år. Jeg mente i årevis, at det at blive kaldet til præsident for hjælpeforeningen var det største, en SDH kvinde kunne opnå. Hvis det ikke ville ske, så var det at blive kaldet til præsidentinde for primary eller for Unge Piger næsten lige så tilfredsstillende. I stedet kom jeg til at tjene alle andre steder. Flere gange var jeg rådgiver i hjælpeforeningen, men aldrig præsidentinde. Jeg fandt på årsager: Jeg blev ikke kaldet, fordi jeg har for mange børn." Og så havde den næste præsidentinde fire børn under skolealderen: Jeg blev ikke kaldet, fordi jeg er for ung." Den næste præsidentinde var yngre. Jeg blev ikke kaldet, fordi jeg kun har været i wardet i fem år." Den næste præsidentinde var næsten lige flyttet ind. Endelig skulle der igen ske en forandring, og alting tydede på, at jeg ville blive afløst som juniorsøndagsskolekoordinator og kaldet til at lede hjælpeforeningen. Jeg var sikker på, at tiden var kommet. Biskoppen bad mig mødes med ham for at tale om, hvordan det går i juniorsøndagsskolen", men jeg vidste, at han bare ville overraske mig, når han kaldte mig til en stilling i hjælpeforeningen. Jeg var parat med en liste over ting, jeg mente ville være nye idéer; jeg havde endda besluttet, hvem jeg ville ønske mig som rådgivere. Så kom samtalen med biskoppen. Og ved du, hvad han talte om? Juniorsøndagsskolen! Jeg var virkelig skuffet. Jeg klagede til min mand over, at biskoppen ikke mente, jeg var i stand til at klare en sådan opgave. Da han venligt sagde, at kaldelser kommer fra Herren, begyndte jeg at græde: Det gør det ikke 13

16 bedre, at Herren heller ikke synes, at jeg kan klare den opgave." Jo, jeg led virkelig dengang, men der skete noget for mig, og jeg har aldrig siden haft sådanne følelser. Ligesom dig var jeg chokeret og skamfuld over mine negative følelser; jeg ønskede virkelig at forandre min indstilling. Og jeg gjorde til sidst, hvad jeg skulle have gjort før: I stedet for at finde årsager" til, at andre var blevet valgt, eller at skjule min skuffelse, gik jeg til Herren, indrømmede mine følelser - alle mine følelser - og søgte dybere end før efter Herrens begrundelser. Da jeg var parat til at lære, var han rede til at belære mig. De næste få uger begyndte en proces, der stadig varer ved. Efterhånden åbnedes min forståelse, og den sande natur af kaldelser i Herrens rige blev indprentet i mit sind. Jeg lærte at forstå dette: En kaldelse er en mulighed for at tjene, ikke en belønning. Fra forretningslivet tager vi sommetider den tanke med os, at medmindre vi er i stand til at arbejde os op" og blive præsident for en organisation, er vore evner ikke blevet tilstrækkeligt anerkendte. Vi må gøre os det klart, at Herren ikke giver os belønninger ved at kalde os, men han beder os om helhjertet tjeneste. En kaldelse kan vise sig at være en velsignelse for os, det er rigtigt, men det afhænger af vores indsats efter kaldelsen. Det virkelige hierarki i kirken er et retskaffenhedens hierarki. Herren bedømmer vore hjerter og handlinger, ikke vores kaldelses rang. Vi har celestiale besøgslærerinder i mange ward, og celestiale korledere og lærere. Det er karakteren, der behager Herren, ikke kaldelsen. Vi kan ikke forudse vor himmelske Faders handlinger. Mine veje er højere end eders og mine tanker er højere end eders." (Es. 55:8.) Når vi ser tilbage over nogle få år, ser vi Herrens formål udfoldes i vor tilværelse. Det kan være lige så vanskeligt for os at se dette, som det sommetider er det for vore børn at forstå den vejledning, vi giver dem. Vi forbløffes over, at Skaberen har udvirket tingene med så fin en balance i naturen. Så hvorfor ikke have tillid til ham og stræbe efter forståelse? Hvorfor ikke i sandhed sige med Maria: Mig ske efter dit ord!"? (Luk. 1:38) Vi kan udfylde vore kaldelser bedre. Præsident Duane Lloyd, rådgiver i Philadelphia Pennsylvania stavspræsidentskab, siger: Ingen udfører sin kaldelse så godt, som han kunne gøre det." Han anbefaler dobbelt indsats på vort eget område som anti-dosis mod at ønske os andres kaldelser. Det betyder at forandre vores indstilling derhen, at man føler, at ens egen kaldelse er den bedste i kirken. Det er et probat middel. Vi må være ydmyge. Jesus fortalte flere lignelser og gav ofte råd om betydningen af at være ydmyg. Han vidste, at vi (og vores omgangskreds) vil blive lykkeligere, når vi ikke opstemt i stolthed, lykkeligere, når vi ikke misunder andre deres muligheder. En af Lehis sønner, Jakob, opsummerede fornuftigt alle disse tanker, da han sagde: Søg derfor ikke at give Herren råd, brødre, men derimod at modtage råd af hans hånd. Thi se, I ved selv, at han giver råd i visdom og i retfærdighed og i stor barmhjertighed ved alle sine gerninger." (Jakob 4:10) Mit oprigtige håb ved at fortælle dig om disse erfaringer og tanker er, at dit hjerte må blødgøres til Herrens veje, 'og at du kan komme til at vide, at din Fader elsker dig og er interesseret i dig. Hvem ved, om ikke din tjeneste, hvorend den må være, kan blive et 14

17 eksempel for én eller anden, ukendt for dig, former sin indstilling efter din. Biskop H. Burke Peterson, førsterådgiver i Det præsiderende Biskopråd, siger: Hvor og hvornår bør vi opretholde nogen ved afstemning i kirken, og hvor og hvornår bør vi ikke gøre det?" Ethvert kirkemedlem er berettiget til at stemme om embedsmænd i enhver kirkeenhed, hvortil han hører. Et medlem kan opretholde ved afstemning i det ward eller den gren, hvor han bor. Imidlertid forventes det ikke af ham, at han skal stemme for embedsmænd i ward eller grene, hvor han ikke bor, selv om der sandsynligvis ikke er nogen, der vil have noget imod det, hvis han gør det. Et medlem kan afgive sin stemme i den stav eller mission, eller det distrikt, hvor han bor. Han kan støtte disse embedsmænd, hvor som helst de blive præsenteret til opretholdelse i et hvilket som helst møde, der holdes i staven, distriktet eller missionen, hvor han bor. Imidlertid forventes det ikke, at han skal stemme for stavs-, distrikts- eller missionsembedsmænd i andre sådanne enheder, end vor han bor, selv om ingen sandsynligvis vil gøre ophævelser derover, skulle han gøre det. Et medlem kan opretholde kirkens generalautoriteter ved et hvilket som helst møde hvor som helst i kirken, hvor generalautoriteternes navne præsenteres til afstemning. Når et medlem kaldes til en stilling i kirken, og han præsenteres for forsamlingen til opretholdelse, skal han vise sin egen opretholdende stemme for sig selv i den kaldelse. At stemme med opløftet hånd for at opretholde nogen i en stilling i kirken er et tegn på vor personlige forpligtelse til at støtte Herrens valg af den pågældende i den kaldelse. Præsident Harold B. Lee identificerede forpligtelsen, pagten, der ligger i det at stemme for at opretholde. Ved den højtidelige forsamling, der blev indkaldt for at opretholde Joseph Fielding Smith som kirkens profet, seer og åbenbarer, sagde præsident Lee: Enhver er fuldstændig fri til at stemme, som han ønsker. Der er ikke nogen som helst tvang ved denne afstemning. Når I stemmer positivt indgår I en hellig pagt med Herren om, at I vil opretholde, det vil sige yde jeres fulde loyalitet og støtte, uden udflugter eller forbehold til den embedsmand, for hvem I stemmer." {Conference Report, April 1970, s. 103) Vi er frie til at udøve vor handlefrihed til at opretholde eller ikke at opretholde, men vi bør bønsomt overveje præsident Joseph Fielding Smiths råd: Ingen mand kan, hvis menigheden modsætter sig det, præsidere over nogen forsamling af sidste dages hellige i denne kirke og dog er det ikke menighedens ret at nominere, at ud- 15

18 vælge, for det er præstedømmets ret. Præstedømmet udvælger under vor himmelske Faders inspiration og derefter er det de sidste dages helliges pligt - når de er forsamlet til konferencer eller andet steds - med opløftet hånd at tilkendegive, om de opretholder eller forkaster; og jeg forstår det således at intet menneske har ret til at løfte sin hånd imod eller stemme imod, medmindre vedkommende har en grund dertil; en grund, som vil være gyldig hvis den fremføres for dem, der står som ledere. Med andre ord har jeg ikke ret til at løfte min hånd imod en mand, der er udpeget til nogen stilling i kirken, blot fordi jeg ikke kan lide ham eller på grund af én eller anden personlig uenighed eller en følelse, jeg har, men kun på det grundlag, at han er skyldig i at have gjort noget forkert, i at overtræde kirkens love, som ville diskvalificere ham til den stilling, som han er kaldet til at indtage. Det er min forståelse af det." (Joseph Fielding Smith i Conference Report of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints", juni 1919, s. 92). Retten til at kalde medlemmer til stillinger i kirken ligger hos det præsiderende præstedømmes myndighed under vejledning af guddommelig inspiration. Retten til at opretholde eller støtte ligger hos kirkens enkelte medlemmer. Præsident John Taylor har sagt: Gud udpeger, folket opretholder." Præsident J. Reuben Clark jun. klargjorde dette princip i en generalkonference: Når en præsiderende myndighed således har,nomineret', udvalgt eller kaldet en mand til et embede, bliver den mand præsenteret for kirkens medlemmer for at blive, opretholdt', eller som det hedder i det politiske sprog, for at blive, valgt'. Således har kirkens medlemmer ikke nogen magt til at, kalde' eller at nominere', men kun magt til at opretholde eller sagt politisk til at, vælge'. Når den præsiderende myndighed præsenterer nogen for at blive opretholdt af kirkens medlemmer, er den eneste magt forsamlingen har, at stemme med opløftet hånd enten for at støtte eller ikke at støtte. Det er helt klart, at hverken kirkens medlemskab eller nogen af dens medlemmer kan foreslå, at andre mænd bliver kaldet til et embede, for magten til og funktionen at kalde medlemmer ligger alene hos den præsiderende myndighed. Derfor er al debat, al forslagsstillen af andre navne, al diskussion om dygtighed og værdighed helt meningsløs i en sådan forsamling." Conference Report, oktober 1940, s ) Vore præsiderende myndigheder på ethvert stade i kirken præsenterer os for Herrens valg; derefter har vi mulighed for at stemme med Herren. Præsident Spencer W. Kimball bekræftede dette princip, da præsident Harold B. Lee blev kaldet som Herrens udvalgte til at være profet, seer og åbenbarer: Det er beroligende at vide, at præsident Lee ikke blev valgt gennem komiteer og konferencer med alle deres konflikter, kritik og ved menneskers afstemning, men blev kaldet af Gud og derefter opretholdt af folket." Conference Report, oktober 1972, s. 28) Vi har derfor et helligt ansvar for at manifestere vores opretholdelse ved at stemme i henhold til korrekte principper, således som de belæres os af vore præsiderende myndigheder, og som bevidnet af Ånden. D 16

19 Nøgler, kontaktlinser og formålet med bøn Af William G. Dyer Bedstemor var på besøg hos os, og vi var lige parat til at påbegynde en morsom familieudflugt, da der indtraf en mindre katastrofe - vi kunne ikke finde bilnøglerne. Børn, forældre og bedstemor ledte alle vegne, men nøglerne kunne ikke findes, og vi tænkte med skræk på, at vi sandsynligvis måtte blive hjemme. Så undskyldte bedstemor sig og gik ind i sit soveværelse. I løbet af et par minutter fandt et af børnene pludselig nøglerne - de havde næsten skjult sig under et hjørne af et tæppe. Som vi glade drog afsted på vores udflugt, spurgte én: Bedstemor, hvorfor gik du ind på dit værelse i stedet for at lede efter nøglerne?" Bedstemors svar blev omhyggeligt modtaget af fem små børn: Jeg vidste, hvor skuffede I allesammen ville være, hvis vi ikke kunne komme på denne udflugt, så jeg gik ind og bad om, 17

20 at vi måtte finde nøglerne. Jeg vidste, at vi derefter ville finde dem." Nogen tid derefter opstod der en ny familiekrise. Min unge datter mistede sine kontaktlinser - begge to. Hun bebrejdede sig selv, idet hun sagde: Hvor kunne jeg være så tåbelig", og andre medlemmer af familien var i tavshed enige med hende. Og igen støvede allesammen omke fra unge piger? Har nogle mennesker større indflydelse på Herren end andre? Eller er spørgsmålet om at finde nogle nøgler eller kontaktlinser bare et spørgsmål om held, og Herren har ikke noget at gøre med det? For hvad og hvordan bør vi bede? Lad os for at besvare nogle af disse Det kræver stor modenhed eller tro at bede om, at vore egne ønsker tilsidesættes, og Herrens vilje ske... Set med Herrens øjne opvejer det, der behøves, langt det, som ønskes. kring og ledte overalt efter hendes kontaktlinser. Mens jeg gjorde min del af dette arbejde, kom jeg forbi min datters værelse. Døren stod en smule på klem, og jeg kunne se hende knæle ved sin seng og kunne høre hendes stille, tryglende ord, med hvilke hun bad sin himmelske Fader, om han dog ikke ville hjælpe os med at finde hendes kontaktlinser. Vi ledte alle i timevis, men til trods for vore anstrengelser dukkede linserne aldrig op. Min datter var forvirret; hun sagde: Efter at jeg havde bedt, vidste jeg, at vi ville finde dem. Bedstemors bøn hjalp os til at finde nøglerne. Men vi fandt ikke kontaktlinserne, og jeg kan ikke forstå hvorfor ikke." Denne unge pige baksede med ét af de største problemer, mange mennesker kommer ud for: hører og besvarer Herren virkelig vore bønner, for det ser ud til, at vore bønner somme tider bliver besvarede, og at de somme tider bliver ignorerede. Og yderligere spørgsmål opstår ved oplevelser som disse med kontaktlinserne og nøglerne... besvarer Herren bønner fra bedstemødre men ikspørgsmål gå til skrifterne. Da Frelseren var her på jorden, gav han os mønstret for vore bønner. Han sagde: Derfor skal I bede således" (Matt. 6:9-13) A. Vor Fader, du, som er i Himmelen! Helliget vorde dit navn." Først er der en anerkendelse og godkendelse af Gud som vor himmelske Fader og et udtryk for vor personlige ærbødighed over for ham. B. Komme dit rige; ske din vilje på jorden, som den sker i Himmelen." Når vi beder, tilråder Jesus os til altid at bede om, at Guds vilje må ske. Mange mennesker inkluderer ikke dette i deres bøn. Selv med hensyn til tabte nøgler eller kontaktlinser ønsker vi ofte, at vores vilje skal ske... vi ønsker dem fundet lige nu, vær så venlig. Når endnu vigtigere ting står på spil - en elsket er syg, et barn borte fra hjemmet, en vanskelig beslutning må tages... ønsker mange mennesker, at Herren skal besvare deres bønner på en bestemt måde. De er bange for, at hvis de beder om, at Guds vilje skal ske, at hans vilje eller plan er anderledes end deres egen. Det 18

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Kapitel 9 - Glæden ved missionering

Kapitel 9 - Glæden ved missionering Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 9 - Glæden ved missionering Oprettet: 14. december 2005 Der påhviler os et stort ansvar for at forkynde Jesu Kristi evangelium. Opfylder vi denne pligt, vil

Læs mere

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Kapitel 5 - Trøst i dødens stund

Kapitel 5 - Trøst i dødens stund Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 5 - Trøst i dødens stund Oprettet: 14. december 2005 Vor himmelske Faders fred og trøst kan have en helende virkning for alle, som sørger over deres kæres

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn.

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn. Præsident James E. Faust, Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Lyset i deres øjne Oprettet: 23. september 2007 Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

Kapitel 12 - Arbejde og uafhængighed

Kapitel 12 - Arbejde og uafhængighed Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 12 - Arbejde og uafhængighed Oprettet: 14. december 2005 Herren vil velsigne os, når vi arbejder af al evne. Fra Heber J. Grants liv Præsident Heber J. Grant

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig.

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. 22.s.e.trin.B. 2016 Matt 18,1-14 Salmer: 750-289-593 52-423-31 Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. Havde de ikke forstået noget som helst. Men det er jo såre

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis

7. søndag efter Trinitatis 7. søndag efter Trinitatis Salmevalg 492: Guds igenfødte, ny-levende sjæle 305: Kom, Gud Helligånd, kom brat 487: Nu fryde sig hver kristenmand 367: Vi rækker vore hænder frem 471: O glædelig dag Dette

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 6. s. e. påske II 8. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 252 Til himmels fór 299 Ånd over ånder 334 Guds kirkes grund 289 Nu bede vi den Helligånd 217 Min Jesus lad 288 Drag ind af disse porte Bøn: Vor Gud

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Studie 18. Kristen adfærd

Studie 18. Kristen adfærd Studie 18 Kristen adfærd 98 Åbent spørgsmål Enig/uenig Kristne bør skille sig ud i vores verden på grund af deres principper for påklædning, underholdning og sundhed. Hvorfor svarede du, som du gjorde?

Læs mere

Vær ikke bange. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Vær ikke bange. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Vær ikke bange Tillæg til serien Det lover jeg dig ; om forfølgelse Mål: Børn hører, hvordan andre børn i verden lider pga. deres tro på Jesus. De opmuntres til ikke at være bange og ikke at give op, selvom

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Bededag. 16.maj Hinge Kirke kl (skr.10.15). Vinderslev Kirke kl (nadver).

Bededag. 16.maj Hinge Kirke kl (skr.10.15). Vinderslev Kirke kl (nadver). Bededag. 16.maj 2014. Hinge Kirke kl.10.30 (skr.10.15). Vinderslev Kirke kl.19.00 (nadver). Salmer: Hinge kl.10.30: 497-500- 584/ 602-484- 722 Vinderslev kl.19: 497-500- 584/ 602-484- 722 Tekst Matt 7,7-14:

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING Inhold Indledning til Den Grundlæggende Enheds Program 2 De fem elementer i Den Grundlæggende Enheds Program 3 1. Organisation 3 2. Mødesteder 4 3. Kursusmaterialer

Læs mere

Pinsedag.B.2016 Johs 14,15-21 Salmer: Pinsedag fejrer vi Helligåndens komme og kirkens fødselsdag. Den dag, hvor Apostlene

Pinsedag.B.2016 Johs 14,15-21 Salmer: Pinsedag fejrer vi Helligåndens komme og kirkens fødselsdag. Den dag, hvor Apostlene Pinsedag.B.2016 Johs 14,15-21 Salmer: 290-725-282 291-282-298 Pinsedag fejrer vi Helligåndens komme og kirkens fødselsdag. Den dag, hvor Apostlene mærkede noget helt usædvanligt. De beskrev det som et

Læs mere