KarriereCoachUddannelsen. En unik coachuddannelse inden for job-, uddannelsesog karriererådgivning for ansatte på beskæftigelsesog uddannelsesområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KarriereCoachUddannelsen. En unik coachuddannelse inden for job-, uddannelsesog karriererådgivning for ansatte på beskæftigelsesog uddannelsesområdet"

Transkript

1 KarriereCoachUddannelsen En unik coachuddannelse inden for job-, uddannelsesog karriererådgivning for ansatte på beskæftigelsesog uddannelsesområdet

2 Uddannelsen og især alt det praktiske øvelser, simulator og mentorsparring har været enestående. Jeg har ikke prøvet en lignende uddannelse før. Dorthe Horup, Karrierevejleder og praktikkoordinator, Københavns Universitet Uddannelsen har helt klart givet vejlederne her i UU Odder Skanderborg endnu et praksisnært, brugbart værktøj i deres vejlederværktøjskasse. Jeg kan derfor anbefale KarriereCoachUddannelsen til dem, der arbejder professionelt med vejledning. Lone Buch, UU-leder, UU Odder Skanderborg Måske er det, fordi jeg egentlig er københavner, at jeg giver topkarakter til det hele. Men jeg synes at sådan en praksisorienteret uddannelse var rigtig god og virkelig flyttede noget hos en teoretiker som mig. At det så som en sidegevinst gav et godt netværk, var bare ekstrafint. Carsten Sestoft, fuldmægtig, ph.d., Aarhus Universitet Jeg havde en forudopfattelse af, at der var gået lidt inflation i begrebet coaching. Men min skepsis blev gjort til skamme. Jeg må indrømme, at underviserne har været inspirerende og engagerede. De har på en god måde indført mine kollegaer og mig i coaching Jan Christensen, Socialrådgiver i Svendborg Kommune

3 Indhold Forord KarriereCoaching som speciale Uddannelsens struktur og udbytte Uddannelsens indhold Læring, metode og principper Livslang KarriereCoaching Information og tilmelding Effektivt værktøj......der bidrager til at: Mindske frafald under uddannelse Fastholde mederbejdere i job og virksomhed Motivere ledige til nye udfordringer.

4 Forord Én karriere fl ere veje mange valg I den globaliserede verden er der mangfoldige uddannelses- og jobmuligheder og antallet af tilbud og valg stiger dag for dag. Det handler derfor ikke så meget om at træffe ét ultimativt og altafgørende karrierevalg tidligt i sin uddannelse eller i sin første ansættelse. Det handler derimod om målrettet at navigere og manøvrere blandt de mange tilbud, åbninger og tilfældigheder undervejs altså en løbende styring af uddannelses- og arbejdsliv med afsæt i bevidste karrierevalg. Der stilles store krav til ledere og medarbejdere inden for uddannelses- og beskæftigelsesområdet, idet fl ere skal vælge den rigtige uddannelse, gennemføre på normeret tid og hurtigst muligt fi nde et relevant job. Ledere og medarbejdere står således i dag over for langt mere komplekse udfordringer inden for job-, uddannelses- og karriererådgivning end for bare få år siden, hvilket gør prioriteringen af bevidste karrierevalg til en vigtig parameter.

5 Bevidste karrierevalg Karrierestyring med afsæt i bevidste valg starter principielt ved den første uddannelse eller det første job og slutter ved den sidste uddannelse eller det sidste job. Fra start til slut er KarriereCoachen en vigtig sparringspartner, der medvirker til at skabe overblik, motivation og ejerskab i fokuspersonens beslutninger uafhængigt af om det er under studie/uddannelse, i job/ansættelse eller i perioder med ledighed imellem disse. Udd. 1 Job 1 Job 2 Ledig Udd. 2 Job 3 Bevidste karrierevalg KarriereCoachUddannelsen er netop designet til at tilføre professionelle inden for job-, uddannelses- og karriere-rådgivning et effektivt kompetenceløft med afsæt i ovenstående scenarium. I denne folder samt på vores hjemmeside kan du læse om uddannelsen. Rigtig god fornøjelse. Venlig hilsen Mercuri Urval A/S

6 KarriereCoaching som speciale Unik coachuddannelse Mercuri Urval A/S udbyder en unik coachuddannelse inden for job-, uddannelses- og karriererådgivning KarriereCoachUddannelsen. KarriereCoachUddannelsen er en specialuddannelse, der kombinerer værktøjsbaseret coaching med ekspertviden inden for karriereområdet. Hvad er KarriereCoaching? KarriereCoaching er en motivationsfremmende proces, som tager afsæt i fokuspersonens egne vurderinger, svar og intuitioner, hvilket erfaringsmæssigt skaber stort og varigt ejerskab i fokuspersonens beslutninger. KarriereCoaching er: En metode til karriereudvikling baseret på professionel dialog En målrettet og konstruktiv metode til at afklare, defi - nere og nå karrieremæssige mål Et væsentligt supplement til at fuldende deltagernes værktøjskasser inden for situationsbestemt job-, uddannelses- og karriererådgivning Relevante redskaber for alle, som arbejder med mennesker, der har brug for at sætte sig job-, uddannelses- og karrieremål. Hvem kan blive KarriereCoach? KarriereCoachUddannelsen inden for job-, uddannelsesog karriererådgivning henvender sig til vejledere, rådgivere, konsulenter, ledere m.fl. inden for de to områder: Beskæftigelsesområdet herunder bl.a. jobcentre, organisationer fra Anden Aktør-området, faglige organisationer og brancheorganisationer Uddannelsesområdet herunder bl.a. karrierecentre, erhvervsvejledning, ungdomsuddannelsesvejledning, studievalg m.fl. 6

7 Uddannelsens struktur og udbytte Mentorordningen har betydet rigtig meget. Jeg er taknemmelig for, at mentorordningen var en del af uddannelsen, og jeg føler, at jeg personligt har rykket mig takket være flere og rigtigt kvalificerede samtaler. Trine Buhl, International koordinator, Københavns Universitet Struktur KarriereCoachUddannelsen består af 6 moduler fordelt på 10 uddannelsesdage og eksamen. Uddannelsen strækker sig over ca. 6 måneder, således at der er tid til at træne og anvende de tillærte værktøjer i praksis på uddannelsesmodulerne og i de mellemliggende perioder. Modul 1 Rodsystem Modul 2 Fundament Modul 3 Ramme/afklaring Modul 4 Motivation/handling Modul 5 Ejerskab Modul 6 Eksamination 5 x 2 dage 2 dage Mentorordning Under uddannelsesforløbet har deltagerne mulighed for at blive tilknyttet en konsulent fra Mercuri Urval som mentor. Mentorordningens formål er at understøtte og forankre uddannelsens teori og praksis hos deltagerne samt yde sparring i forbindelse med de spørgsmål og problemstillinger, der kan opstå i det praktiske virke som KarriereCoach. Udbytte Med KarriereCoaching lærer deltagerne at etablere positive og fremadrettede holdninger og handlingsmønstre hos deres fokusperson, således at vedkommende bliver motiveret til at arbejde med sine nye udfordringer. Uddannelsens sigte er at gøre deltagerne i stand til effektivt at arbejde med: Afklaring af job-, uddannelses- og karrieremål Afdækning af motivation og motivationsfaktorer Afdækning af forhindringer forudsætninger for at nå målet Udarbejdelse af handlingsplaner fra ønske til handling Skabelse af ejerskab i både mål og proces Forankring af job-, uddannelses- og karrieremål. 7

8 Uddannelsens indhold Modul 1 Rodsystem Historie og udvikling Intro til coaching generelt Defi nition af KarriereCoaching Principper for Co-Active Coaching Forudsætninger for at arbejde med professionel KarriereCoaching Forholdet mellem coach og fokusperson De 3 roller: Rådgiveren vejlederen coachen Modul 3 Ramme og afklaring Intro til 5-steps-modellen: Ramme/afklaring/motivation/ handlingsplan/ejerskab Rammesætning Karrierehjulet Værdi- og målafklaring Synlige og/eller underliggende job-, uddannelses- og/ eller karriereforhindringer Modul 2 Fundament De 10 basisforudsætninger Dialogmodeller Samtalepartnerskab Spørgeregler Modul 1 Rodsystem Modul 2 Fundament Modul 3 Ramme/afklaring Modul 4 Motivation/handling Modul 5 Ejerskab Modul 6 Eksamination

9 Modul 4 Motivation og handling Udvikling af motivation, fremtidsbilleder og hovedmål Motivationsstrategier Skal/skal-ikke -modellen Motivationstrappen Kreative procesværktøjer til udvikling og valg af løsninger Handlingsplan omsætning af mål til aktive og konkrete handlinger Modul 5 Ejerskab Fokuseringsproces undervejs mod fokuspersonens job-, udannelses- og/eller karrieremål Ejerskab i del- og slutmål samt processen undervejs Fastholdelse af fokus, handleplaner og job-, uddannelses- og/eller karrieremål Modul 6 Eksamination Eksamen med ekstern censor Eksamenssituationen betragtes som et læringsrum indeholdende: Praktisk coachingsession Dybdegående feedback på eksamenspræstation Refl eksion og diskussion af fremtidige motivationer inden for KarriereCoaching Udnævnelse til Eksam. KarriereCoach Modul 1 Rodsystem Modul 2 Fundament Modul 3 Ramme/afklaring Modul 4 Motivation/handling Modul 5 Ejerskab Modul 6 Eksamination

10 Læring, metode og principper Det passer godt til mig med det praksisorienterede med store krav om deltagelse fra kursisterne side så længe det er baseret på en eller anden grad af teori og bliver formidlet godt. Læringsprocessen var væsentlig for mit udbytte og gav mange aha-oplevelser. Læringskonceptet er virkelig vigtigt. Anne Teglborg, fuldmægtig, Aarhus Universitet Mercuri Urvals principper for læring og udvikling tager afsæt i vores mangeårige erfaring med professionel rådgivning og undervisning. KarriereCoachUddannelsen bygger på en grundlæggende holdning om at møde den enkelte med respekt, samt at det samarbejde, der etableres mellem coach og fokusperson, bygger på tillid, fortrolighed og professionelt arbejde med mennesker. Læring handler i vores optik om at udvikle nye vaner, holdninger og adfærdsmønstre. Dette kræver meget mere og andet end blot tilførsel af ny og inspirerende viden. Hos Mercuri Urval arbejder vi derfor med adskillige læringskanaler inden for udvalgte læringsområder. En kombination af følgende læringskanaler anvendes: Tilførsel af viden Træning af færdigheder i et læringsmiljø Refl eksion over egen profi l i relation til ønsket adfærdsændring Øvelse af ny adfærd i egen hverdag Mentoring og sparring om erfaringer/oplevelser i hverdagen Udvikling af nye vaner og holdninger til læringsområdet. KarriereCoaching er således et håndværk. Vi tror på, at intensiv, operationel træning af udvalgte færdigheder kan føre til ændret adfærd inden for læringsområdet. Et af de vigtigste mål i forhold til vores læringsprocesser er således, at læringen og træningen fører til ændret adfærd, nye vaner og nye holdninger i forhold til læringsområdet og arbejdet med KarriereCoaching i deltagerens hverdag. Undervisningen foregår ved refl eksionsoplæg, simulatortræning, praktiske øvelser og cases fra virkelige rådgivnings-, vejlednings- og coachingsessioner. Derudover vil der være hjemmeopgaver, som løses og øves i praksis mellem modulerne. Den praktiske færdighedstræning i dagligdagen mellem modulerne udgør en vigtig forudsætning for deltagernes læring. Læringsprocesserne på uddannelsen varetages af certifi cerede Business Coaches og KarriereCoaches fra Mercuri Urval A/S. 10

11 Livslang KarriereCoaching Først vil jeg nævne, at styrken ved KarriereCoachUddannelsen er dens omsættelighed til praksis. Vi bruger ikke så meget tid på teori i forhold til andre vejlederuddannelser, og det stemmer i min verden helt overens med, at coaching er et håndværk og i mindre grad en teoretisk opfindelse. Morten Birch Larsen, Vejleder, Studievalg Sydjylland KarriereCoaching har fra start til slut sin berettigelse i så godt som alle sammenhænge i en persons job-, uddannelses- og/eller karriereforløb. KarriereCoachens arbejds- og virkefelt spænder derfor meget vidt for mange mennesker kan behovet for KarriereCoaching endda være livslangt. Mellem job KarriereCoaching af ledige på vej mod nye arbejds- og uddannelsesmæssige udfordringer. KarriereCoaching af medarbejdere og ledere under og efter afskedigelse i offentlige og private virksomheder. Til og fra Grund På ungdomsuddannelse KarriereCoaching af elever på erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser samt andre ungdomsuddannelser. I job KarriereCoaching af medarbejdere og ledere i offentlige og private virksomheder. Job KarriereCoachens virkefelt/målgruppe Retning På videregående uddannelse KarriereCoaching af studerende på korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. 11

12 Mercuri Urval A/S Mercuri Urval A/S er en international konsulentvirksomhed med kontorer i 24 lande fordelt over hele kloden. I Danmark er vi ca. 140 medarbejdere fordelt på kontorer i København, Århus, Aalborg, Kolding og Odense. Vi har i 40 år været samarbejdspartner for en bred vifte af nationale og internationale virksomheder i den private og offentlige sektor. Mercuri Urval Karriere er et specialteam i Mercuri Urval A/S. Vi er KarriereCoaches med viden om og erfaring med job-, uddannelses- og karriereområdet. Siden 1992 har vi været og er fortsat aktør på beskæftigelses- og uddannelsesområdet, hvor vi samarbejder med jobcentrene, kommunerne, virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne m.fl. om at udmønte den danske beskæftigelsespolitik. Vores indsigt i de forhold, der afgørende medvirker til at etablere, udvikle og styre et motiverende job-, uddannelses- og/eller karriereliv, er derfor meget stor. Indhold I KarriereCoachUddannelsen er inkluderet: 10 uddannelsesdage samt eksamen Individuel mentorordning under hele uddannelsen med konsulent fra Mercuri Urval A/S Forplejning Undervisningsmappe og -materialer Eksamination/udnævnelse til KarriereCoach Opstart og yderligere information KarriereCoachUddannelsen udbydes til virksomheder/ organisationer inden for uddannelses- og beskæftigelsessektoren. For tilmelding eller yderligere oplysninger om uddannelsen kontaktes chefkonsulent Morten Juhl på telefon eller via mercuriurval.com. Den rigtige person i det rigtige job på det rigtige tidspunkt

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Det psykologiske udviklingsaspekt

Det psykologiske udviklingsaspekt EPU Det psykologiske udviklingsaspekt ORGANISATIONEN I ET PSYKOLOGISK PERSPEKTIV At arbejde i og med moderne organisationer kræver øget opmærksomhed på omgivelsernes hastige forandring og de psykologiske

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT PÅ VEJ MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere