DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING NL HANDLEIDING PT INSTRUÇÕES SK NÁVOD...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD..."

Transkript

1 DIGITAL VOICE RECORDER WS-00/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING NL HANDLEIDING PT INSTRUÇÕES SK NÁVOD... 74

2 DK Kom i gang BETJENINGSVEJLEDNING Delenes betegnelser Hovedtelefonstik Optage/gengivelampe Diktermaskine Mikrofonstik Indbygget mikrofon* Display (LCD panel) FOLDER/MENU knap ERASE knap INDEX knap Indbygget højttaler REC (Optage) knap STOP knap PLAY knap FF (Hurtigt frem) knap REW (Tilbage) knap VOL (+) knap VOL ( ) knap USB stik * Den indbyggede mikrofon i WS-00 sidder i den ene side og der optages i mono. Batteridæksel Batteribeholder Batteribeholderen kan tages af diktermaskinen. Diktermaskinen kan sluttes til PC'ens USB stik eller en USB hub. Bemærk Sæt ikke andre ting i batteribeholderen end diktermaskinen. Det kan medføre batterilækage, overophedning, brand eller eksplosion. Tak fordi du valgte en Olympus digital diktermaskine. Læs venligst denne vejledning om brugen af produktet grundigt. Gem den til senere brug. Vi anbefaler at afprøve optagefunktioner samt lydstyrke inden brugen. 20 DK

3 Kom i gang Isætning af batteri Tryk let på pilen og åben batteridækslet. 2 Isæt et AAA alkalinebatteri og vend det rigtigt. 3 Luk batteridækslet helt i ved at trykke mod A og skubbe mod B. Tid/datomenuen vises. Timesymbolet blinker som tegn på start af tid/datoindstilling. (Se mere i»indstilling af tid/dato [TIME]«.) A B Man kan også bruge et genopladeligt batteri (BR40) fra Olympus til maskinen. Udskiftning af batteriet Når vises på displayet, bør batteriet udskiftes. Brug et AAA alkalinebatteri. Når batteriet er fladt, vises på displayet og maskinen stopper. Sørg for at sætte POWER kontakten på OFF, når batteriet skiftes. Hvis der går mere end 5 minutter med at skifte batteri, skal tiden indstilles igen. Strømforsyning Tænd ved at stille POWER kontakten på ON. Hvis POWER kontakten bagpå maskinen står på OFF, er der ingen funktioner der virker. Sæt derfor først POWER kontakten på ON. Sluk ved at stille POWER kontakten på OFF. POWER kontakt Hvilefunktion og slukket display Hvis maskinen stoppes i mere end 5 minutter i optage- eller gengivefunktion, går den i hvile (strømspare) funktion og skærmen slukker. Tryk på en vilkårlig knap for at starte igen. DK 2

4 Kom i gang Hold Sæt HOLD kontakten i HOLD position. Alle funktioner afbrydes. Denne funktion er nyttig når maskinenskal transporteres i en taske eller lomme. Husk at stille HOLD kontakten tilbage når maskinen skal bruges. Bemærk Maskinen gør følgende når HOLD kontakten står i HOLD position: Hvis maskinen gengiver, slukker displayet når filen er færdig. Hvis maskinen optager, slukker displayet når der ikke er mere hukommelse og maskinen derfor stopper. Sådan bruges remmen Remholder Vedrørende mapperne Maskinen har fem mapper, A, B, C og E. Man skifter mappe med FOLDER knappen med standset maskine. Hver optaget fil gemmes i en mappe. Det er praktisk at lægge filerne i mapper, og nemt efterfølgende at finde dem igen. Der kan være op til 99 beskeder i hver mappe. Aktuel mappe Indstilling af tid /dato (TIME) Når tid og dato er indstillet, optages tidspunkt for optagelsen samtidig med lydfilen. Timesymbolet blinker første gang maskinen bruges, eller hvis batteriet har været ude i længere tid. Indstil da tid og dato som vist i trin 4 til DK

5 Kom i gang Tryk på og hold MENU knappen i mere end sekund. Tryk på FF eller REW knappen indtil»time«blinker på displayet. Tryk på PLAY knappen. Indstil timer med FF eller REW knappen. Vælg minutter med PLAY knappen. Minutsymbolet blinker. Indstil minutter med FF eller REW knappen. År, måned og dag indstilles ved at gentage trin 5 og 6. Når datoen er indstillet, trykkes der på PLAY knappen. Dette afslutter indstillingen af tid/dato. Tryk på FOLDER/MENU knappen ved indstilling af timer eller minutter, for at vælge mellem 2 og 24 timers visning. Man kan ændre rækkefølgen af datovisningen med FOLDER/MENU knappen, medens man indstiller år, måned eller dag. (Eksempel 4. februar 2005) DK 23

6 Optage 2 Vælg en mappe med FOLDER knappen. Start optagelsen med REC knappen. Optage/gengivelampen lyser rødt og optagelsen starter. Hvis man sætter en hovedtelefon i hovedtelefonstikket inden optagelsen, kan man lytte med på optagelsen. Man kan indstille lyden med VOL (+) eller VOL ( ) knappen. a b c d 3 Stop optagelsen med STOP knappen. Optagelsen gemmes som nyeste fil i mappen. a b c d e e Aktuel mappe Aktuel optagefunktion Aktuelt filnummer Optagetid Resterende optagetid (REMAIN) Pause i optagelsen Pause Tryk på REC knappen under optagelsen.»pause«vises på displayet og optage/gengivelampen blinker. Fortsæt optagelsen Tryk atter på REC knappen. Optagelsen fortsætter fra hvor der blev holdt pause. Optagelse med ekstern mikrofon eller anden lydkilde Man kan tilslutte en ekstern mikrofon eller anden lydkilde og optage derfra. Når der sættes en ekstern mikrofon i mikrofonstikket, afbrydes den indbyggede mikrofon. Når man tilslutter en ekstern mikrofon eller anden lydkilde til mikrofonstikket, skal der vælges dertil egnet udstyr f.eks. monomikrofon (tilbehør). Lydsignal fra andet udstyr. 24 DK

7 Optage Bemærk Hvis»FULL«vises på displayet, kan der ikke optages. Slet da uønskede filer eller overfør til PC. Hvis maskinen står direkte på et bord under optagelse af et møde, kan den opfange rystelser fra bordet. Sæt da et eller andet blødt i mellem for at få bedre optagelse. Hvis der er mindre end 5 minutter tilbage af optagetiden, skifter displayet ikke til aktuel optagetid selv om der trykkes på FOLDER/MENU knappen. Når der er 60, 30 og 0 sekunder tilbage af optagetiden, lyder der et bip under optagelsen. Optage/gengivelampen blinker rødt, når der er mindre end 60 sekunder tilbage af optagetiden. Lampen blinker hurtigere, når der er 30 og 0 sekunder tilbage. Maskinen går i stop funktion hvis den står i pause i mere end 60 minutter. Det anbefales at optage i HQ eller HQ, hvis det er vanskelige akustiske forhold eller lav stemme fra den talende. Det vil også forbedre optagelsen hvis der benyttes en ekstern mikrofon (købes separat). Maskinens indgangsniveau kan ikke indstilles. Hvis maskinen sluttes til en ekstern lydkilde, bør man udføre en test og derefter indstille på det eksterne udstyr. LCD display information Man kan vælge hvad maskinens display skal vise. Det er en hjælp til gennemsyn og bekræftelse af forskellige indstillinger og filinformationer på maskinen. Maskinens tilstand Betjening Display I stop funktion Tryk på og hold STOP knappen Når knappen holdes nede, vises skiftevis antallet af alle filer og den resterende optagetid og resterende hukommelse. I optagefunktion Tryk på FOLDER/ MENU knappen Displayet skifter mellem aktuel optagetid og resterende optagetid. I gengivefunktion Tryk på FOLDER/ MENU knappen Spilletid resterende spilletid filens optagedato filens optagetid spilletid DK 25

8 Gengive Vælg en mappe med FOLDER knappen. 2 Vælg den ønskede fil med FF eller REW knappen. 3 Start gengivelsen med PLAY knappen. Optage/gengivelampen lyser grønt og den forbrugte gengivetid vises på displayet. a 4 Vælg den ønskede lydstyrke med VOL (+) eller VOL ( ). Displayet viser lydstyrken. Der kan vælges fra 0 til 30. a b Aktuelt filnummer Gengivetid b Stop gengivelsen Stop Tryk på STOP knappen. Maskinen stopper der hvor man er nået til i filen. Fortsæt gengivelsen Tryk atter på PLAY knappen. Gengivelsen fortsætter fra hvor den blev afbrudt. Frem og tilbage Hurtigt frem Tryk på og hold FF knappen ved gengivelsen af en fil. Når FF knappen slippes, fortsætter maskinen gengivelsen. Tilbage Tryk på og hold REW knappen ved gengivelsen af en fil. Når REW knappen slippes, fortsætter maskinen gengivelsen. 26 DK

9 Gengive Maskinen stopper ved slutningen af en fil. Hold FF knappen nede for at gå til starten af næste fil. Maskinen stopper ved starten af filen. Hold REW knappen nede for at gå til slutningen af forrige fil. Når indeksmærket vises i midten af en fil, stopper den midlertidigt ved indeksmærket. Skift gengivehastighed Gengivehastigheden kan ændres under gengivelse, med PLAY knappen. Normal speed Slow playback ( 25%) Fast playback (+50%) Ved langsom gengivelse vises»s.play«og ved hurtig gengivelse vises»f.play«i displayet. Maskinen stopper gengivelsen når der trykkes på STOP knappen ved langsom/hurtig gengivelse, eller når filen er slut. Hvis man trykker på STOP knappen og derefter starter gengivelsen, vil det ske med normal hastighed. Find starten af en fil Når maskinen gengiver, trykker man på FF eller REW knappen for at søge frem eller tilbage til starten af forrige eller næste fil. Hvis der er et indeksmærke undervejs, starter gengivelsen derfra. (Se mere under»indeksmærker«.) Brug af hovedtelefoner Man kan lytte til filerne med hovedtelefoner tilsluttet hovedtelefonstikket. Højttaleren bliver da frakoblet. Der kan lyttes i stereo med stereohovedtelefoner. (Ved gengivelse af stereofiler.) Skån ørerne ved at skrue ned før hovedtelefonerne tilsluttes. Skru ikke for højt op når der benyttes hovedtelefoner. Det kan skade hørelsen. DK 27

10 Slet Sletning Det er nemt at slette unødvendige filer. Filnumrene justeres automatisk. Sletning af en enkelt fil Vælg mappe med FOLDER knappen. 2 3 Vælg filen der skal slettes med FF eller REW knappen. Tryk på ERASE knappen i højest 3 sekunder.»erase«symbolet blinker. Filen der slettes 4 Tryk atter på ERASE knappen.»done«blinker i to sekunder og sletningen er færdig. 28 DK

11 Slet Sletning af alle filer i en mappe Vælg mappe med FOLDER knappen. 2 Tryk på og hold ERASE knappen i mindst 3 sekunder.»erase«symbolet blinker. Mappen der skal slettes 3 Tryk atter på ERASE knappen.»done«blinker i to sekunder og sletningen er færdig. Bemærk En slettet fil kan ikke genskabes. Slettesikrede (låste) filer kan ikke slettes. Hvis opgaven ikke er udført inden 8 sekunder, går maskinen i stop funktion. Sletningen kan tage mange sekunder. Fjern ikke batteri eller batteribeholder under sletningen. Det kan ødelægge data. Display (LCD panel) Q W E R T Y U I O P Q Mappe W Optagekvalitet E Mikrofonfølsomhed R VCVA (varabel stemmestyring) T Slettesikring Y Aktuel tid/dato, optagedato (REC DATE), resterende optagetid (REMAIN), menu, fillængde U Batterisymbol I Indeks O Stereo P Aktuelt filnummer DK 29

12 Menu Menuliste HQ HQ HI LO OFF On AM/PM Måned/Dag/År no yes OFF On On OFF OFF On SP LP : Tryk på FF eller REW knappen./ : Tryk på PLAY knappen./ : Grundindstilling. HQ kun med WS-200S. WS-200S står til HQ som standard. WS-00 står til HQ som standard. Grundlæggende betjening af menuen Med menufunktionerne kan man foretage indstillinger efter ønske. Tryk på og hold MENU knappen i mindst sekund med stoppet maskine. 2 3 Vælg indstilling med FF eller REW knappen. Vælg punkt med PLAY knappen. 30 DK

13 Menu Foretag ændringerne med FF eller REW knappen. Bekræft indstillingen med PLAY knappen. Luk menuen med STOP knappen. Maskinen stopper hvis den ikke betjenes i 3 minutter i menuindstilling, uden der er valgt et punkt. Hvis der trykkes på STOP eller REC under indstilling af menuen, stopper maskinen og anvender det der er valgt. Optagekvaliteter Der kan vælges mellem optagefunktionerne HQ (stereooptagelse i høj kvalitet) og HQ (optagelse i høj kvalitet), SP (standardkvalitet) og LP (langtidsoptagelse). Aktuel optagekvalitet Menuvalg HQ, HQ, SP, LP Kvalitet Model WS-200S WS-00 HQ HQ SP LP Ca. 4 timer 20 minutter Ca. 8 timer 50 minutter Ca. 7 timer 25 minutter Ca. 54 timer 50 minutter Ca. 4 timer 20 minutter Ca. 8 timer 40 minutter Ca. 27 timer 20 minutter Den angivne optagetid er for en uafbrudt fil. Optagetiden kan være kortere ved flere filer. (Resterende tid og forbrugt tid er kun vejledende.) HQ gælder kun for WS-200S. DK 3

14 Menu Mikrofonfølsomhed Mikrofonfølsomheden kan indstilles efter optagebehov. I menuen vælges HI, LO HI: Høj følsomhed der opfanger lyd fra alle retninger. LO: Lav følsomhed der er velegnet til diktering. Man får det bedste resultat ved først at foretage en prøveoptagelse før der vælges følsomhed. Med indstillingen»hi«, anbefales det at benytte HQ eller HQ for at udnytte den høje følsomhed. Når der vælges»hi«, kan der forekomme en del baggrundsstøj afhængig af optageforholdene. Låsning af filer (slettesikring) (LOCK) Låsning af filer sikrer vigtige data mod uønsket sletning. Låste filer slettes ikke ved sletning af alle filer i en mappe. I menuen vælges On, OFF On: Låser filen og sikrer mod sletning. OFF: Låser filen op så den kan slettes. Mikrofonfølsomhed symbol Slettesikringssymbol Formattering af maskinen (FORMAT) Når maskinen formatteres, går alle indstillinger til fabriksindstilling. Alle filer i maskinen slettes. Hvis man har vigtige filer der skal gemmes, sluttes maskinen til en computer og filerne overføres til denne. 2 3 Tryk på MENU knappen. Vælg»FORMAT«med FF eller REW knappen. Når der trykkes på PLAY knappen, vises»no«. 4 Vælg»yES«med FF eller REW og tryk på PLAY knappen. Først vises»are YOU SURE«og derefter»no«. 5 Vælg yes med FF eller REW og tryk på PLAY knappen.»done«vises når formatteringen er slut. Det kan tage op til adskillige sekunder at formattere. Under forløbet må man ikke fjerne batteri eller batteribeholder fra maskinen. Det kan ødelægge data. Maskinen må aldrig formatteres fra PC. Når maskinen formatteres, slettes alle data også slettesikrede filer. 32 DK

15 Menu Kontinuerlig gengivelse (All PLAY) Med denne funktion kan man gengive alle filer i en mappe uden stop imellem filerne. I menuen vælges On, OFF On: Kontinuerlig gengivelse. OFF: Går i normal gengivelse. Når den sidste fil i mappen er slut, vises»end«på displayet og maskinen stopper automatisk. Systemlyde (beep) Maskinen bipper ved tryk på knapper eller som advarsel om fejl. Systemlydene kan afbrydes. I menuen vælges On, OFF Brug af den variable stemmestyring (VCVA) Når mikrofonen registrerer lyd af en forvalgt styrke, startes maskinen automatisk af den variable stemmestyring (VCVA) og stoppes når lyden atter kommer under den forvalgte styrke. Dette er især nyttigt til optagelser i længere tid, da maskinen stopper i de stille perioder og gør samtidig gengivelsen mere effektiv og behagelig. I menuen vælges On, OFF VCVA følsomheden kan indstilles i 5 trin med FF eller REW knapperne. Optage/gengivelampen lyser under optagelse. Når maskinen står i standby, blinker optage/gengivelampen og»vcva«blinker i displayet. VCVA symbol DK 33

16 Andre funktioner Tilslutning til PC Ud over at fungere som optager, kan man bruge maskinen som en ekstern hukommelse til computer. Lydfiler optaget på denne maskine kan gemmes på en PC. Man kan gemme billeder, tekstfiler osv. på maskinen. Maskinen optager i WMA (Windows Media Audio) format. Lydfilerne der er optaget med denne maskine kan gengives på computeren med Windows Media Player. Man kan også overføre WMA filer, der er hentet ind med Windows Media Player, til maskinen og gengive dem der (undtagen filer med ophavsretslig beskyttelse). Husk at sætte POWER kontakten på OFF og se at displayet er slukket, før maskinen tages fra batteribeholderen. Hvis man ikke gør således, kan der mistes data. USB-kontakt 2 Slut maskinens USB stik til PC ens USB stik eller en USB fordeler. Når der tilsluttes med PC, vises»pc«blinkende. Når»PC LINK«vises kan man læse eller gemme data. Når der overføres data, vises»busy«og optage/gengivelampen blinker. 3 4 Overfør lydfiler til computer. Slut maskinen til computeren og kør Explorer. Maskinen vises da som et ikke-permanent drev. De fem mapper hedder DSS Player_FLDA, B, C, D og E. Lydfilerne gemmes i disse mapper. Alle lydfiler der optages på denne maskine er i WMA format. (dvs. V_20000.WMA) Man kan kopiere dem til en hvilken som helst mappe i computeren. Dobbeltklik på lydfilen hvorefter Windows Media Player åbner og starter gengivelsen. Hvis der benyttes Windows 2000, skal Windows Media Player installeres på PC'en. Før maskinen fjernes fra PC en, udføres»tag hardwareenhedens stik ud«og sørg for at displayet er slukket. 34 DK

17 Andre funktioner Brug af maskinen med PC PC: IBM PC/AT compatible PC Styresystem: Microsoft Windows Me/2000 Professional/XP Professional, Home Edition USB stik: Et ledigt stik Den tekniske service gælder ikke hvis PC'en er opgraderet fra Windows 95 eller 98 til Windows Me/ 2000/XP. Alle fejl med en selvbygget PC er ikke omfattet af garantien. Bemærk Man må aldrig tage USB kablet fra medens optage/gengivelampen blinker. Data kan ødelægges. Sørg for at kablet er sat helt i. Hvis ikke, fungerer maskinen ikke korrekt. Læs om USB stik eller USB fordeler i PC'ens vejledning. Brug det medfølgende USB forlængerkabel hvis det er nødvendigt. Indeksmærker Der kan sættes indeksmærker i en fil under optagelse og gengivelse, til hurtig og nem søgning af vigtige steder i en fil. Tryk på INDEX knappen under optagelse (optagepause) eller gengivelse, for at sætte et indeksmærke. Der vises et indeksnummer på displayet. Sletning af et indeksmærke Tryk på ERASE knappen medens indeksnummeret vises på displayet. Der kan sættes op til 6 indeksmærker i en fil. Indeksmærkernes rækkefølge ændres automatisk. Der kan ikke sættes eller slettes indeksmærker i en låst fil. Der kan kun sættes indeksmærker i en fil der er optaget med denne maskine eller Olympus IC maskine. DK 35

18 Almindelige forhold Læs denne vejledning omhyggeligt for at sikre korrekt og sikker betjening. Gem vejledningen til senere brug. Advarselssymbolerne henviser til vigtige sikkerhedsmæsige informationer. Det er vigtigt at læse og overholde anvisningerne, for ikke at skade sig selv og andre. Advarsel angående tab af data Indholdet i maskinens hukommelse kan ødelægges eller slettes ved uheld, fejl på udstyr eller ved reparation. Vi anbefaler derfor at have en kopi liggende på en PC. Til sikker og korrekt brug Læg ikke maskinen i varme, fugtige omgivelser f.eks. i en lukket bil i solen eller ved stranden. Maskinen bør ikke opbevares hvor der er fugtigt og støvet. Brug ikke organiske væsker f.eks. sprit og fortynder til at rense maskinen med. Maskinen bør ikke anbringes tæt på elektrisk udstyr f.eks. TV eller køleskabe. Undgå sand og støv. Det kan ødelægge maskinen. Undgå kraftige rystelser og stød. Forsøg ikke selv at adskille, reparere eller ændre maskinen. Brug ikke maskinen under brugen af et køretøj (f.eks. cykel, motorcykel eller go-cart). Hold maskinen uden for børns rækkevidde. Batterier Advarsel Sæt aldrig andet end maskinens hoveddel i batteribeholderen. Det kan medføre batterilækage, overophedning, brand eller eksplosion. Batterierne må ikke udsættes for ild, varme, kortslutning eller adskillelse. Forsøg ikke at oplade alkaline, lithium eller andre ikke genopladelige batterier. Brug aldrig et batteri der er revnet eller ødelagt. Hold baterier uden for børns rækkevidde. Hvis der under brugen bemærkes usædvanlig støj, varme, røg eller lugt af brand: Q fjern omgående batterierne, pas på ikke at brænde fingrene, og; W kontakt forhandleren eller Olympus. Fejlfinding Sp. Der sker ingenting når der trykkes på en knap. Sv. HOLD kontakten står på HOLD. Batterierne er flade. Batterier forkert isat. Sp. Der kommer ingen eller næsten ingen lyd fra højttaleren ved gengivelse. Sv. Hovedtelefonen er sat i. Der er skruet helt ned. Sp. Der kan ikke optages. Sv. Når maskinen er stoppet trykkes der gentagne gange på STOP knappenog der kontrolleres om displayet viser: Resterende optagetid i den valgte mappe har nået»00:00«. Der er 9 filer. Kontroller om displayet viser»full«når der trykkes på REC knappen. Sp. Der gengives for hurtigt (langsomt). Sv. Maskinen står på hurtig (langsom) gengivelse. 36 DK

19 Tekniske data Optagemedie: Optagetid: Mikrofon: Højttaler: Udgangseffekt: Hovedtelefonstik (stereo): Mikrofonstik: Strømforsyning: Batterilevetid (LP): Størrelse: Vægt: Indbygget flash-hukommelse WS-200S: 28 MB HQ: Ca. 4 timer 20 minutter HQ: Ca. 8 timer 50 minutter SP: Ca. timer 25 minutter LP: Ca. 54 timer 50 minutter WS-00: 64 MB HQ: Ca. 4 timer 20 minutter SP: Ca. 8 timer 40 minutter LP: Ca. 27 timer 20 minutter Electret kondensatormikrofon (mono) Indbygget 6 mm rund dynamisk højttaler 00 mw Diameter 3.5 mm, impedans 8 Ω Diameter 3.5 mm, impedans 2 kω (WS-200S: stereo) (WS-00: mono) AAA (LR03 eller R03) batteri eller Ni-MH genopladeligt batteri Alkalinebatteri: Ca. 3 timer, Ni-MH genopladeligt batteri: Ca. 2 timer 94 (L) x 40 (B) x 5. (H) mm WS-200S: 54 gr. (med batteri) WS-00: 54 gr. (med batteri) Batterilevetiden er målt af Olympus. Den kan variere meget afhængig af batteritype og brugsforhold. Dine optagelser er kun til personlig brug. Det er ikke tilladt at optage materiale der er ophavsretsligt beskyttet, uden først at have fået de fornødne tilladelser af materialets indehavere. Ret til ændringer i tekniske data og design, uden varsel, forbeholdes. Tilbehør (ekstra) Lader til Ni-MH genopladeligt batteri: BU-400 (kun Europa) Ni-MH genopladeligt batteri: BR40 Tilslutningskabel (hovedtelefonstik mikrofonstik): KA333 Stereomikrofon: ME5S (til WS-200S) Støjundertrykkende monomikrofon: ME2 Electret kondensatormikrofon: ME5 Telefonpickup: TP7 USA RFI This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 5 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. Canadian RFI This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.»CE«mærket viser at dette produkt overholder de Europæiske krav vedrørende sikkerhed, helbred, miljø samt brugerbeskyttelse. DK 37

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning December 2012 440530-001 Rev A Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com. Copyright

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk SkillGuide Brugervejledning Dansk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhed, der er designet til at give "real time" og opsummerende feedback på udførelse af HLR. www.laerdal.com Medfølgende dele SkillGuide

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10 Brugervejledning Bluetooth -musikmodtager BM10 Indholdsfortegnelse Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Parring og tilslutning...5 Afbrydelse og genoprettelse af forbindelse...6 Smart Connect...7

Læs mere

DP-211 NOTE CORDER BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus!

DP-211 NOTE CORDER BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-211 BETJENINGSVEJLEDNING DA Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! 2 DA Introduktion Tak, fordi du valgte en digital Olympus

Læs mere

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3 Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON Til brug med SoundGate 3 Indholdsfortegnelse Generelle retningslinjer og retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 SoundGate Mikrofon oversigt 9 Sådan virker SoundGate

Læs mere

LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-20 BETJENINGSVEJLEDNING

LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-20 BETJENINGSVEJLEDNING LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-20 BETJENINGSVEJLEDNING DA Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! 2 DA Introduktion Tak, fordi du valgte en digital Olympus

Læs mere

iwavit Quick Start Guide*

iwavit Quick Start Guide* * Denne manual findes også i andre sprog på www.iwavit.com / Manuals.html TM iwavit Quick Start Guide* Made for iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipod touch (1st and 2nd generation), og ipad Contents iwavit

Læs mere

NOTE CORDER DP-311 BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus.eu/register-product og få flere fordele fra Olympus!

NOTE CORDER DP-311 BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus.eu/register-product og få flere fordele fra Olympus! LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-311 BETJENINGSVEJLEDNING Registrer dit produkt på www.olympus.eu/register-product og få flere fordele fra Olympus! 2 Introduktion Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager.

Læs mere

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC DK BETJENINGSVEJLEDNING

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC DK BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC DK BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om,

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING 2 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 Oversigt over TV-adapter 2 9 Installation 11 Sådan aktiveres TV-adapter 2 første

Læs mere

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N 2 Tillykke med din nye RC-N fjernbetjening. Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at justere lydstyrken og skifte program på dine høreapparater. Før RC-N fjernbetjeningen

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugervejledning. Quick Charger UCH10

Brugervejledning. Quick Charger UCH10 Brugervejledning Quick Charger UCH10 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Anvendelse af Quick Charger...4 Opladning af enheden...4 Juridisk meddelelse...5 Declaration of Conformity for

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH20 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Opkald...6 Sådan hører du musik...6 Multipunktteknologi...7 Fejlfinding...7

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12 Brugervejledning Opladningsdæksel CP12 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Specifikationer...3 Brug af opladningsdækslet...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske oplysninger...6 2

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening Brugsanvisning RC-Dex fjernbetjening 2 Indhold Din nye Dex fjernbetjening... 4 Tilbehør....7 Batteriinformation...8 Udskiftning af batteri... 9 Anvendelse af fjernbetjeningen... 11 Senderækkevidde....

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50 Brugervejledning Bluetooth Keyboard BKB50 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Generelt overblik...3 Tastaturoversigt...3 Opladning af tastaturet...4 Sådan tænder og slukker du...5 Introduktion...6 Konfiguration

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

DK BETJENINGSVEJLEDNING

DK BETJENINGSVEJLEDNING DK BETJENINGSVEJLEDNING Tak fordi de valgte DIGITAL DIKTÉRMASKINE DS-4000, en digital diktérmaskine med skydeknapper, USB holder med dobbeltfunktion (overførsel og opladning) og det udskiftelige xd-picture

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH60 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Sådan slår du headsettet

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH50 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Stereo Bluetooth Headset...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Oversigt over

Læs mere

Synology Remote. Brugervejledning

Synology Remote. Brugervejledning Synology Remote Brugervejledning Remote08312010 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Overblik over Synology Remote 5 Pakkens indhold 6 Kom i gang 8 Nyd din musik med Synology Remote 11 Specifikationer for

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

WS-853 WS-852 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger

WS-853 WS-852 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger DIGITAL STEMME- OPTAGER WS-853 WS-852 Kom godt i gang Optagelse Gengivelse Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager. Yderligere

Læs mere

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater BRUGSANVISNING RC-DEX Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater SYMBOLER I denne brugsanvisning anvendes følgende symboler: ADVARSEL Beskeder med denne overskrift angiver bivirkninger, potentiel sikkerhedsrisiko

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Brugervejledning Magnetic Charging Dock Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Brug af den magnetiske opladningsdock...4 Brug af fikseringerne...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14 HEART RATE MONITOR DK Zone Indicator KCAL More Information www.sigma-qr.com PC 26.14 1 DANSK Indhold 1 Oversigt over display, knapfunktioner og navigation 3 2 Indstillinger 8 3 Træning med PC 26.14 15

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DIGITAL STEMME- OPTAGER VN-733PC VN-732PC VN-731PC Kom godt i gang Optagelse Afspilning Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager.

Læs mere

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s M A N U A L N I - 7 0 7 5 4 7 D A N S K n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Først og fremmest tak, fordi

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus-lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert. Gem

Læs mere

RUBY XL HD HD Håndholdt Video Forstørrelse Brugermanual. 440619-001 Rev. B

RUBY XL HD HD Håndholdt Video Forstørrelse Brugermanual. 440619-001 Rev. B RUBY XL HD HD Håndholdt Video Forstørrelse Brugermanual 440619-001 Rev. B Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com. Copyright

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

SOUNDGATE 2 BRUGERVEJLEDNING

SOUNDGATE 2 BRUGERVEJLEDNING SOUNDGATE 2 BRUGERVEJLEDNING 2 Tillykke med din nye SoundGate 2. SoundGate 2 giver dig mulighed for trådløst at forbinde dine høreapparater med en bred vifte af lydkilder via Bluetooth. Om du kommunikerer

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH80 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Batteristatus...5

Læs mere

DIGITAL OPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER DS-2500 BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Yderligere oplysninger om korrekt og sikker brug af produktet findes i denne brugervejledning. Gem

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

USB ADAPTER WIRELESS 150N

USB ADAPTER WIRELESS 150N USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUGERHÅNDBOG NI-707518 DANSK -PAKKENS INDHOLD 4 -TEKNISKE SPECIFIKATIONER 4 -ANVENDELSESOMRÅDE 4 -INSTALLATION AF HARDWARE 5 -INSTALLATION AF SOFTWAREN 6 -SOFTWARE-HJÆLPEPROGRAM

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

VP-10 DIGITAL STEMME-OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger

VP-10 DIGITAL STEMME-OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger DIGITAL STEMME-OPTAGER VP-10 Kom godt i gang Optagelse Gengivelse Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager. Yderligere oplysninger

Læs mere

RUBY HD HD Håndholdt Video Forstørrelse Brugermanual. 440648-001 Rev. A

RUBY HD HD Håndholdt Video Forstørrelse Brugermanual. 440648-001 Rev. A HD Hå ndhol dtel ek t r oni s kl up Br uger ma nua l I ns t r ul oga/ S Bj er r i ngbr ov ej 116 2610Rødov r e +4544979477 i nf o@i ns t r ul og. dk RUBY HD HD Håndholdt Video Forstørrelse Brugermanual

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Hvad er Moto? bring happiness to life. Lamperne Trykfølsomt område

Hvad er Moto? bring happiness to life. Lamperne Trykfølsomt område Brugermanual 1 bring happiness to life Hvad er Moto? Moto fliserne er et redskab til fysisk leg. De indgår under produktkategorien Playware, der kombinerer robotteknologi med leg, for at skabe produkter

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

7500/7600 HURTIGINSTALLATIONSVEJLEDNING

7500/7600 HURTIGINSTALLATIONSVEJLEDNING 7500/7600 HURTIGINSTALLATIONSVEJLEDNING Læs denne HURTIGINSTALLATIONSVEJLEDNING, før du tager P-touch i brug. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger. Brugervejledningen findes på cd-rom'en, der

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Hvis apparatet mishandles Easi-Speak Pro eller åbnes, annulleres denne garanti. Alle ud af

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere