MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning"

Transkript

1 ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt og sæt dig ind i afspillerens betjening.

2 Indhold Sikkerhed Systemkrav 1. Klargøring af afspilleren 1.1 Installation af driver 1.2 Ilægning af batteri 2. Tilslutning / download 2.1 Tilslutning til en PC via USB 2.2 Sådan frakobler du USB enheden 3. Grundlæggende betjening 3.1 Knapper og funktioner 3.2 Tænd / sluk 3.3 Afspillerens MENU 4. Betjening af MP3 afspilleren 4.1 Afspilning af musikfiler 4.2 Afspilning af diktafonfiler 4.3 Funktionsindstillinger Valg af EQ (equalizer indstilling) Valg af Play mode (afspilningsfunktion) Indstilling af Contrast (kontrast) Indstilling af Backlight (baggrundsbelysning) 1

3 4.3.5 Indstilling af Power (auto-sluk) Indstillinger for Recording (optagelse) Indstilling af Language (sprog) 4.4 Preview (funktionen Intro) 4.5 About (om afspilleren) 4.6 Folder (filhåndtering) 4.7 Exit (afslut) 5. Optagefunktioner 6. Afspilning A-B 7. Funktionen Hold (Tastelås) 8. Lyric (sangtekster) USB FAQ Tekniske specifikationer 2

4 Sikkerhed 1) Undlad at anvende afspilleren mens du fører et motorkøretøj eller på anden måde færdes i trafikken. I nogle lande er det ganske enkelt forbudt. Selv hvis du færdes til fods kan det stadig være farligt at have skruet for højt op for lyden, idet du ikke kan høre den omgivende trafik, når du skal krydse gaden. I potentielt farlige situationer bør du derfor for din egen sikkerheds skyld undlade at anvende afspilleren. 2) Sæt stikket til øretelefonerne i, inden du tænder afspilleren. Hvis du først sætter det i, når afspilleren er tændt, kan du beskadige både øretelefoner og afspiller. 3) Hold afspilleren ren og sørg for, at den ikke udsættes for direkte sollys, snavs, fugt eller regn. 4) Hvis afspilleren bliver snavset, skal du rengøre den med en blød klud fugtet med rent vand eller en mild sæbeopløsning. Rengør aldrig afspilleren med skrappe rengøringsmidler indeholdende alkohol eller opløsningsmidler. 5) Undlad at anvende afspilleren på ekstremt tørre steder, hvor der kan opstå statisk elektricitet. 6) Tag aldrig stikket til afspilleren ud af PC'en, mens der overføres filer til eller fra afspilleren, eller mens afspilleren formatteres. Gør du det, kan det medføre funktionssvigt. 7) Hvis du anvender afspilleren som flytbar lagerenhed, skal du følge den fremgangsmåde, der er beskrevet i denne vejledning, når du overfører filer til eller fra afspilleren. Denver påtager sig intet ansvar for tab af filer, der skyldes forkert betjening af afspilleren. 3

5 Systemkrav Systemkrav for denne MP3 afspiller: Microsoft Windows 98/2000/Me/XP Pentium 200MHz eller højere USB 120MB fri plads på harddisken Mus CD-ROM drev 4

6 1. Klargøring af afspilleren 1.1 Installation af driver til Windows 98 (Windows ME og nyere versioner kræver ingen driver). a. Forbind MP3 afspilleren til PC'ens USB port. Meddelelsen "Ny hardware fundet" vises på skærmen. Vælg punktet "Søg efter den nyeste driver", læg den medfølgende CD-ROM i PC'ens CD drev og klik på "Næste". b. Vælg punktet "Gennemse" og find mappen med "Drivers" på CD'en indeholdende afspillerens drivere. Klik dernæst på Ja. c. PC'en installerer automatisk driveren til Windows Ilægning af batteri Læg et stk. alkalisk batteri str. AAA 1,5V i afspillerens batterirum i overensstemmelse med markeringerne for polaritet. Tryk på knappen og hold den inde i 2 sekunder for at tænde MP3 afspilleren og stille den på standby. 2. Tilslutning / download 2.1 Tilslutning til en PC via USB Kontrollér, at afspilleren er slukket, inden du forbinder den til PC'en ved hjælp af et USB kabel. Sæt kablets ene stik i afspilleren og det andet stik i PC'ens USB port. USB 5

7 Bemærk: Vær opmærksom på, at afspilleren højst kan indeholde 500 musikfiler. 2.2 Sådan kobler du afspilleren fra USB porten a. Dobbeltklik på ikonet Sikker fjernelse af hardware på PC'ens proceslinje: b. I listen sikker fjernelse af hardware skal du nu vælge punktet "Fjern USB-lagerenhed" og klikke på knappen "Stop". Boksen "Fjern USB-lagerenhed " vises på skærmen. c. Klik på knappen "OK". Når meddelelsen "Sikker fjernelse af hardware" vises på skærmen, kan du uden problemer koble afspilleren fra PC'en. Bemærk: Fjern aldrig USB kablet, mens der overføres data mellem afspiller og PC, da dette kan beskadige afspilleren. Når de ønskede data er overført, skal du vente, indtil meddelelsen 6

8 "Sikker fjernelse af hardware" vises på skærmen. Alle afspillerens funktionsknapper er inaktive, mens der overføres data mellem afspiller og PC. Hvis noget går galt under overførelsen af filer, eller hvis du kommer til at fejlbetjene afspilleren, således at den ikke fungerer korrekt, skal du kigge i afsnittet FAQ. 3. Grundlæggende betjening 3. 1 Knapper og funktioner 1) Hold (lås) 2) Menu 3) Forrige 4) REC/A-B (optag / A-B) 5) Stik til øretelefoner 6) VOL+ 7) Næste 8) Afspil / Pause / Stop 9) VOL- 10) Mikrofon 7

9 3.2 Tænd / sluk Når afspilleren er slukket: Tryk på knappen og hold den inde for at tænde afspilleren og stille den standby til afspilning af MP3. Tryk på knappen og hold den inde i 3 sekunder under standby, pause eller afspilning, hvis du vil gemme positionen og slukke afspilleren MP3 standby Bemærk: Hvis strømmen til afspilleren afbrydes brat under afspilning eller standby, vil dine indstillinger gå tabt! 3.3 Afspillerens MENU Tryk på knappen MENU og hold den inde under afspilning eller standby, hvis du vil åbne hovedmenuen. Tryk på knappen eller for at vælge mellem undermenuerne Play Music (musikafspilning), Play Voice (diktafonafspilning), Setting (funktionsindstillinger), Preview (intro), About (om), Folder (filhåndtering) og Exit (afslut). Tryk på knappen MENU igen for at få adgang til en undermenu. 4. Betjening af MP3 afspilleren 4.1 Afspilning af musikfiler a) Tryk på knappen, mens afspilleren står standby til afspilning af MP3. Afspilningen 8

10 begynder. Tryk på knappen igen, hvis du vil holde pause i afspilningen, og tryk på knappen for tredie gang, når du vil fortsætte efter en afspilningspause. Afspilning Pause b) Tryk på knappen og hold den inde i 2 sekunder under afspilning eller pause, hvis du vil vende tilbage til standby for MP3. Tryk på knappen igen, hvis du vil gentage trin "a". c) Tryk på knappen eller under standby eller afspilning, hvis du vil springe til næste eller foregående musikfil. d) Tryk på knappen eller og hold den inde under afspilningsstop, hvis du vil søge hurtigt og effektivt frem eller tilbage efter en bestemt musikfil. e) Tryk på knappen eller og hold den inde under afspilning, hvis du vil gå hurtigt frem eller tilbage indenfor den aktuelle musikfil. f) Tryk på knappen V+ eller V- under afspilning, hvis du vil justere lydstyrken. g) Tryk på knappen og hold den inde i 3 sekunder under standby, pause eller afspilning, hvis du vil gemme positionen og slukke afspilleren. 4.2 Afspilning af diktafonfiler a) Tryk på knappen MENU og hold den inde, mens afspilleren står standby til afspilning af MP3 eller diktafonfiler. Tryk på knappen eller, vælg punktet voice og tryk dernæst på knappen MENU. Tryk på knappen for at afspille, tryk på knappen igen, hvis du vil holde pause i afspilningen, og tryk på knappen for tredie gang, når du vil fortsætte efter en 9

11 afspilningspause. Afspilning Pause b) Tryk på knappen eller under standby eller afspilning, hvis du vil springe til næste eller foregående diktafonfil. c) Tryk på knappen eller og hold den inde under afspilningsstop, hvis du vil søge hurtigt og effektivt frem eller tilbage efter en bestemt diktafonfil. d) Tryk på knappen eller og hold den inde under afspilning, hvis du vil gå hurtigt frem eller tilbage indenfor den aktuelle diktafonfil. e) Tryk på knappen og hold den inde i 2 sekunder, når du vil skifte fra diktafon til MP3 standby. Bemærk: Det er ikke muligt at vælge en equalizer-indstilling, mens der afspilles diktafonfiler Funktionsindstillinger Tryk først på knappen menu under afspilning eller afspilningsstop og hold den inde for at åbne menuen. Tryk dernæst på knappen eller, vælg den ønskede funktion og tryk på knappen MENU for at åbne undermenuen. Funktionsindstillingerne omfatter følgende punkter: EQ (equalizer), Play Mode (afspilningsfunktion), Backlight (baggrundsbelysning), Power set (auto-sluk), recording set (indstillinger for optagelse) og language (sprog). Tryk på knappen MENU for at gemme dine indstillinger. 10

12 4.3.1 Valg af EQ (equalizer indstilling) Tryk på knappen eller for at vælge den ønskede indstilling for equalizer mellem følgende muligheder: Normal, rock, jazz, classical, pop og bass. Tryk på knappen MENU for at gemme indstillingen Valg af play mode (afspilningsfunktion) Tryk på knappen eller for at vælge den ønskede afspilningsfunktion blandt følgende: Normal, repeat one (gentag én), repeat all (gentag alle) og shuffle (vilkårlig rækkefølge). Tryk på knappen MENU for at gemme indstillingen. Normal Gentag én Gentag alle Vilkårlig rækkefølge Indstilling af contrast (kontrast) Tryk på knappen eller for at justere kontrasten i afspillerens LCD display. Tryk på knappen MENU for at gemme indstillingen. 11

13 4.3.4 Indstilling af backlight (baggrundsbelysning) Tryk på knappen eller for at vælge den ønskede indstilling for baggrundsbelysning: Off (slukket), 5s, 10s, on (tændt). Tryk på knappen MENU for at gemme indstillingen Indstilling af Power (auto-sluk) Tryk på knappen eller for at vælge den ønskede indstilling for auto-sluk: 2m, 10m, 30m, off (ingen). Tryk på knappen MENU for at gemme indstillingen Indstillinger for recording (optagelse) Tryk på knappen eller for at vælge den ønskede indstilling for optagelse blandt følgende: 8000Hz, 11000Hz, 16000Hz, 22000Hz. Tryk på knappen MENU for at gemme indstillingen Indstilling af language (sprog) Tryk på knappen eller for at vælge det ønskede sprog: German (tysk), English (engelsk), French (fransk), Spanish (spansk), Italian (italiensk), Dutch (hollandsk). Tryk på knappen MENU for at gemme indstillingen. 12

14 4.4 Preview (funktionen Intro) Tryk på knappen MENU, mens afspilleren står standby til afspilning af MP3 eller diktafon, hvis du vil have adgang til funktionen Intro. Tryk på knappen eller, vælg punktet Preview (intro) og tryk på knappen MENU for at begynde afspilningen af intro'en. Under Intro afspilles de første 10 sekunder af hver musikfil, hvorefter afspilleren springer til næste fil. Tryk på knappen, når du vil afslutte funktionen. 4.5 About (om afspilleren) Tryk på knappen MENU, mens afspilleren står standby til afspilning af MP3 eller diktafon, hvis du vil se oplysninger om afspilleren. Tryk på knappen eller og vælg punktet About. Tryk dernæst på knappen MENU, hvorefter afspilleren viser oplysninger om samlet hukommelse og fri hukommelse. 4.6 Folder (filhåndtering) Tryk på knappen MENU, mens afspilleren står standby til afspilning af MP3 eller diktafon, hvis du vil have adgang til filhåndteringen. Tryk på knappen eller og vælg punktet folder og tryk på knappen MENU for at bekræfte. Tryk på knappen MENU og hold den inde, hvis du vil gennemse filerne i afspilleren, og tryk på knappen eller for at vælge en ud. 13

15 Når filhåndteringen er aktiveret, kan du trykke på knappen MENU for at aktivere en af funktionerne PLAY (afspil) eller DELETE (slet) og vælge det ønskede punkt ved hjælp af knapperne eller. Tryk på knappen MENU for at bekræfte. Hvis du vælger play, afspilles den valgte fil. Hvis du vælger delete, skiftes til funktionen slet. Her skal du trykke på knappen eller for at vælge mellem YES (ja) og NO (nej). Tryk på knappen MENU for at bekræfte og tryk på knappen for at afslutte. Bemærk: Du kan ikke se mappen med diktafonfiler, når afspilning af musik er valgt. Hvis du vil have adgang til disse filer, skal du aktivere funktionen diktafon først. 4.7 Exit (afslut) Sådan vender du tilbage til afspilning af MP3. Bemærk: Hvis du hurtigt vil lukke menuen opsætning, skal du trykke på knappen. 5. Optagefunktioner Tryk på knappen REC /A-B og hold den inde, mens afspilleren står standby til afspilning af MP3 eller diktafon, hvis du vil begynde en optagelse. Tryk på knappen REC /A-B igen, når du vil afbryde optagelsen. Tryk på knappen, hvis du vil afspille en diktafonfil, og tryk på knappen igen, hvis du vil holde pause i afspilningen. Tryk på knappen for tredie gang, når du vil fortsætte afspilningen efter pausen. Optagelse Afslutning af optagelse 14

16 Bemærk: Du kan højst optage / lagre 999 diktafonfiler. 6. Afspilning A-B Fra MP3 eller diktafon: 1) Tryk på knappen REC/A-B for at indsætte startpunktet, punkt A. 2) Tryk på knappen REC/A-B for at indsætte slutpunktet, punkt B. Afspilleren gentager sekvensen mellem A-B. 3) Tryk på knappen REC/A-B igen, når du vil afbryde funktionen og vende tilbage til normal afspilning af MP3 eller diktafonfiler. 7. Funktionen Hold (Tastelås) Hvis du vil låse afspillerens knapper under standby, afspilning eller optagelse af MP3 eller diktafon, skal du skubbe knappen HOLD i pilens retning. Afspillerens andre knapper låses i deres aktuelle positioner, og ikonet for lås vises på displayet. Når du vil låse afspilleren op igen, skal du skubbe knappen HOLD mod pilens retning. 15

17 8. Lyric (sangtekster) Denne afspiller understøtter visning af sangtekster. Bemærk: Navnet på filen med sangteksten skal være det samme som navnet på den sang, teksten hører til, for at teksterne vises korrekt. Der skal altså være to filer, en *.lrc fil med sangteksten og en *.mp3 fil med selve sangen, og disse skal ligge i den samme mappe. USB Forbind afspilleren til PC'ens USB port, hvorefter ikonet for USB vises på LCD displayet. LCD displayet viser et ikon, mens der foregår overførsel af filer mellem afspiller og PC. Nærmere oplysninger om, hvordan du opdaterer afspillerens software eller formatterer den flytbare lagerenhed finder du på vores hjemmeside. FAQ Problem Årsag Løsning Displayet blankt, når der trykkes på Intet batteri i afspilleren, eller batteriet er brugt op. Kontrollér batteriet og udskift det om nødvendigt med et nyt. knappen power. Ingen lyd under afspilning af musik. 1. Der er skruet ned for lyden, eller der er ingen musikfiler i din afspiller. 1. Indstil lydstyrken eller overfør nogle musikfiler. 2. Erstat batteriet med et nyt. 2. Lav batteristatus. 3. Overfør filen igen. 3. MP3 eller WMA filen er ødelagt. 16

18 Det er ikke muligt at overføre filer, når afspilleren er tilsluttet PC'en. 1. Afspilleren er låst med HOLD, eller disken er skrivebeskyttet. 2. USB stikket er ikke sat ordentligt i PC'en. 3. Du har valgt den forkerte mappe til lagring af filerne. 1. Skub knappen HOLD imod pilens retning for at låse afspilleren op. 2. Foretag USB tilslutningen igen og kontrollér, at PC'en genkender den flytbare disk. 3. Der kan højst ligge 256 mapper eller filer i afspillerens rodmappe (hvis filnavnene er på over 8 karakter, nedsættes antallet af mapper og filer tilsvarende); Hvis du har for mange mapper eller filer på roden, skal du oprette en ny mappe, inden du kopierer filerne over. 17

19 Det er ikke muligt at afspille en hjemmekomprimeret MP3 fil. PC'en kan ikke identificere MP3 afspilleren. Intet svar, når der trykkes på en knap. Det er ikke muligt at få adgang til indholdet i afspilleren, eller der gives en fejlmelding, når afspilleren tilsluttes PC'en. MP3 filer komprimeres almindeligvis ved forskellige bitrater og i forskellige formater, mens afspilleren udelukkende understøtter standard komprimerede MP3 filer. Anvend ikke layer 1 eller 2 komprimering. Fejlbetjening. Afspilleren er låst med knappen HOLD, således at knapperne er låst. Skyldes fejlbetjening. Overfør MP3 filer i standardformat til afspilleren. Formattér den flytbare disk. Skub knappen HOLD modsat pilens retning for at låse op. Tryk på knappen V+, hold den inde og sæt USB kablet i, når der vises en cirkel i den første boks. Tryk dernæst på punktet firmware for at formattere. Opgraderingen er gennemført, når cirklen skifter til et. 18

20 Tekniske specifikationer Bitrate: 8~320 Kb/s Justérbar LCD kontrast: 0-5 Signal/Støjforhold: >85db Baggrundsbelysning: 5s, 10s, on, off (fra) Dynamisk område: >80(1KHz) Opbevares ved: Luftfugtighed <90%, normal temperatur Forvrængning: <0,05% Understøtter ID3 tag, blå baggrundsbelysning USB port: Højhastigheds USB2.0 Hukommelse: 128MB/256MB /512MB/1GB Nettovægt: <30g Mål: 84 x 29 x 24 mm Driftsforhold: Luftfugtighed <85%, temperatur -10~40 o Udgangseffekt: 5mW x 2 Auto-sluk: 2min, 10min, 30min, off (fra) Batterets levetid: >10 timer, lavt strømforbrug Sprog: Tysk, Engelsk, Fransk, Spansk, Italiensk og Hollandsk 19

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Oversigt over funktioner

Oversigt over funktioner Denne afspiller tilhører den nye generation af bærbare afspillere. Den understøtter adskillige formater, som f.eks. MP1, MP2, MP3, WMA, WAV o.s.v. Afspillerens enestående lydkvalitet, ekstremt høje stabilitet

Læs mere

Oversigt over funktioner Erklæringer Advarsel Klar til brug

Oversigt over funktioner Erklæringer Advarsel Klar til brug Oversigt over funktioner Raffineret design Ligger godt i hånden. Understøtter mange filformater Denne afspiller understøtter formaterne MP3, WMA, WAV etc. Driverfri USB-nøgle Hold styr på filerne på din

Læs mere

Oversigt over funktioner Erklæringer Advarsel

Oversigt over funktioner Erklæringer Advarsel Oversigt over funktioner Raffineret design Ligger godt i hånden. Understøtter mange filformater Denne afspiller understøtter formaterne MP3, WMA, WAV etc. Driverfri USB-nøgle Hold styr på filerne på din

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DANISH DMP347 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620

BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620 BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620 www.denver-electronics.com Før du tilslutter, betjener eller indstiller dette produkt, bør du omhyggeligt læse denne betjeningsvejledning helt igennem. Introduktion 1. Opdatér

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

(ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD.

(ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. DENVER TCM-210 Betjeningsvejledning (ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. (FORSIGTIG( Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Oversigt over funktioner

Oversigt over funktioner Denne afspiller tilhører den nye generation af bærbare afspillere. Den understøtter formaterne MP3, WMA og WAV. Afspillerens enestående lydkvalitet, ekstremt høje stabilitet og tiltalende ydre gør den

Læs mere

2 Indholdsfortegnelse

2 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 3 Menuen Record... 26 Sådan begynder og slutter du en optagelse... 26 Indstillinger for optagelse... 26 Sådan finder du de indspillede filer... 27 Avancerede funktioner... 28 Equalizer...

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152 Micro Hi-Fi System Brugervejledning ENV-1152 Indhold Kom godt i gang... 2 Strømforsyning... 2 Antenne... 2 Højttaler ledningsforbindelse... 2 Brug af fjernbetjening... 2 Knapper... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

Å ÒÚ È Á ÔÛÒÍ Ú ÁÔÚË Ó ÚÍË

Å ÒÚ È Á ÔÛÒÍ Ú ÁÔÚË Ó ÚÍË Digital Audio Player SA170 Quick start guide 1 Hurtig start 57 Guide de démarrage rapide 8 Nopea aloitus 64 Kurzanleitung 15 Rychlý přehled 71 Guía de inicio rápido 22 Gyors áttekintés 78 Handleiding voor

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Introduktion Installation af software Denver MP-105 Firmware Upgrader Sådan betjener du din bærbare MP3-afspiller

Indholdsfortegnelse Introduktion Installation af software Denver MP-105 Firmware Upgrader Sådan betjener du din bærbare MP3-afspiller Indholdsfortegnelse Introduktion Bemærkning vedr. copyright 1 Sikkerhedsinformation 2 Forholdsregler 2 I pakken findes 3 Kend din bærbare MP3-afspiller 4 Opsætning af din bærbare MP3-afspiller 5 Sådan

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

MPG-1012 PLL / MPG-2012 PLL / MPG-4012 PLL

MPG-1012 PLL / MPG-2012 PLL / MPG-4012 PLL ALL RIGHTS RESERVED COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MPG-1012 PLL / MPG-2012 PLL / MPG-4012 PLL BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Introduktion... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Systemkrav...

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

DENVER DPF 517 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 517 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 517 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Betjeningsvejledning V1.1

Betjeningsvejledning V1.1 Betjeningsvejledning V1.1 Indhold Bemærk...2 Systemets mindstekrav...2 Knapper og kontroller...3 Indholdet i pakken...3 Sådan forbindes afspilleren til en PC...4 Tænd / Sluk...4 Menu-ikoner...4 Menufunktioner...5

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Indhold Forholdsregler...... 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Features. 4 Oversigt over knapper og kontroller. 5 Grundlæggende betjening.. 6 Hovedmenuens ikoner og betjening via menuen..

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

BOOMBAR + BLUETOOTH-HØJTTALER BRUGSANVISNING

BOOMBAR + BLUETOOTH-HØJTTALER BRUGSANVISNING Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

Tillykke. Produktnavne i denne vejledning kan være varemærker og/eller registrerede varemærker for de respektive virksomheder.

Tillykke. Produktnavne i denne vejledning kan være varemærker og/eller registrerede varemærker for de respektive virksomheder. DKBAF560_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder,

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

Inhaltsverzeichnis FCC NOTITS

Inhaltsverzeichnis FCC NOTITS VIGTIG OPLYSNING Sørg for at installere programmet Jockey (hvis ikke du har det i forvejen) på din PC, før du anvender afspilleren. Hvis du vil oprette playlists og overføre filer med "træk og slip", skal

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

MP3-afspiller. MPG-2019CPLL/ MPG-4019CPLL Betjeningsvejledning

MP3-afspiller. MPG-2019CPLL/ MPG-4019CPLL Betjeningsvejledning MP3-afspiller MPG-2019CPLL/ MPG-4019CPLL Betjeningsvejledning i INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion...1 Oplysning om regulativer: FCC stk. 15...2 Vigtige sikkerhedsanvisninger...4 Oversigt over afspilleren...6

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

EnVivo 4GB MP4 Afspiller m/fm Brugermanual

EnVivo 4GB MP4 Afspiller m/fm Brugermanual EnVivo 4GB MP4 Afspiller m/fm Brugermanual Tak for at du har købt en EnVivio 4GB MP4 afspiller. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden du tager afspilleren i brug Indhold Indhold 1 Kapitel

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugermanual. MP4 afspiller

Brugermanual. MP4 afspiller Brugermanual MP4 afspiller INDHOLD Brugermanual... 1 FORORD... 3 FUNKTIONER... 3 KEND AFSPILLEREN... 5 KNAP FUNKTIONER... 5 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER... 6 Tænd/sluk... 6 HOVEDMENUEN... 7 MUSIK... 8 Tilføj

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM I 3 DELE MODEL: MC Digital AM/FM Stereo Tuner CD/MP3 afspiller Ur Kan hænge på væggen Fjernbetjening

BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM I 3 DELE MODEL: MC Digital AM/FM Stereo Tuner CD/MP3 afspiller Ur Kan hænge på væggen Fjernbetjening BETJENINGSVEJLEDNING MODEL: MC-7150 SYSTEM I 3 DELE Digital AM/FM Stereo Tuner CD/MP3 afspiller Ur Kan hænge på væggen Fjernbetjening WWW.denver-electronics.com VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER * Undlad at

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugermanual Bolyguard SG520

Brugermanual Bolyguard SG520 Brugermanual Bolyguard SG520 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Bolyguard igennem GrejFreak.dk. Den danske importør af Bolyguard har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER Bagpanel 1. Knappen SNOOZE / DIM / SLEEP (snooze/dæmpning/autosluk)

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

ClassPad Add-In Installer

ClassPad Add-In Installer Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De ClassPad Add-In Installer (program til installation af tilføjelsesprogrammer) Brugervejledning http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ ClassPad Add-In Installer

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD DK TRUST WIRELESS KEYBOARD Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Opdatering af firmware til udvalgte kameraer med understøttelse af lokationsdata

Opdatering af firmware til udvalgte kameraer med understøttelse af lokationsdata Opdatering af firmware til udvalgte kameraer med understøttelse af lokationsdata Tak, fordi du har valgt et Nikon-produkt. Denne vejledning beskriver, hvordan du foretager opdatering af firmware til følgende

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

TPM II Sensor Controller Installationsvejledning

TPM II Sensor Controller Installationsvejledning TPM II Sensor Controller Installationsvejledning Introduktion: Tak fordi du besluttede at købe TPM II Sensor Controllert. De følgende sider vil gøre dig fortrolig med programmeringsværktøjet og programmerings-app

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

RIBBONS BLUETOOTH ØRETELEFONER

RIBBONS BLUETOOTH ØRETELEFONER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

Velkommen. Opsætningsvejledning. Tilslut. Installer. God fornøjelse

Velkommen. Opsætningsvejledning. Tilslut. Installer. God fornøjelse Velkommen Opsætningsvejledning 1 2 3 Tilslut Installer God fornøjelse Hvad der er i boksen CD140 basestation ELER CD140/CD145 Håndsæt CD 145 basestation Strømforsyningsenhed til basestation Net-ledning

Læs mere

Brugermanual DMP270E. 2GB MP3-Afspiller

Brugermanual DMP270E. 2GB MP3-Afspiller Brugermanual DMP270E 2GB MP3-Afspiller Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Produktoversigt... 5 Udpakning 5 Identifikation af dele og knapper 6 Forbindelse til computer... 7 Systemkrav

Læs mere

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere