Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager"

Transkript

1 Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Udarbejdet af Dansk Miljørådgivning A/S for Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Dias nr. 1

2 Disposition Baggrund og formål Datagrundlag og metode for dataanalyse Udvikling i poreluftkoncentrationen: alle sager/data under ét koncentrationer vs. sagsspecifikke data midlertidige stigninger i koncentrationen Sammenfatning Dias nr. 2

3 Baggrund for erfaringsopsamlingen Siden vedtagelsen af Jordforureningsloven i 1999 er der via villatankforsikringen finansieret en lang række undersøgelser og oprensninger af spild fra villatanke. Der var inden projektets start erfaring for, at poreluftkoncentrationerne aftager kraftigt, relativt hurtigt efter spildtidspunktet; nogle gange med én eller flere størrelsesordner indenfor det første år. Dias nr. 3

4 Formål med erfaringsopsamlingen Primære formål: At undersøge om poreluftkoncentrationen af TVOC, benzen, summen af BTE og C9/C10 reduceres over tid. At undersøge hvor hurtigt poreluftkoncentrationen reduceres til under 100 gange afdampningskriteriet. Sekundære formål: At undersøge om udviklingen i poreluftkoncentration kan relateres til relevante oplysninger i sagerne. At undersøge om der er forskel på reduktionen før eller efter en oprensning, hvor der er efterladt restforurening, samt efter etablering af passiv ventilation. Dias nr. 4

5 Datagrundlag Først er der gennemført en grovscreening: I alt ca villatanksager siden ordningen startede i 2000; heraf 353 sager i Nordjylland og på Fyn (25%). Der er foretaget en indledende screening af disse 353 sager for at finde sager med flere poreluftmålerunder. Dette ledte til 61 igangværende eller afsluttede sager, som kunne være potentielt relevante. Dias nr. 5

6 Datagrundlag Dernæst er der gennemført en finscreening: Der foreligger mindst én tidsserie i samme målepunkt. Tidsserien ligger enten før eller efter der udført afværge (ikke hen over). Den første måling er udtaget max. 1 år efter spildtidspunkt eller afslutning af afværge. Tidsserien indeholder poreluftkoncentrationer, der overskrider detektionsgrænsen med mindst en faktor 10 for mindst én forureningskomponent. Tidsserier er ikke målt under drift af aktiv afværge. Dias nr. 6

7 Datagrundlag På baggrund af screeningen er der inddraget data fra 24 sager (12 fra Nordjylland og 12 fra Fyn). I alt tidsserier fra 53 poreluftmålepunkter. Samlet datagrundlag på 135 poreluftmålinger. 90 % af målepunkterne ligger under betongulv. Screeningen vurderes at sikre, at de inddragede data kommer fra de største og mest veldokumenterede villasager. Små sager er frasorteret, f.eks. ved: Afgravning uden restforurening. Intet behov for at måle én eller flere gange. Målte indhold ligger alle under 10 x detektionsgrænsen. Dias nr. 7

8 Sagsnr. Adresse Spilddato 1 Øster Vase 7. nov Afgravning af to omgange Metode for dataanalyse Afværge start/slut (Rest)forurening Serier der indgår i højre plot Dataanalyse (rapportafsnit) Afstand mellem PL Geologi Målepunkt Dato Kg Ton TVOC B BTE C og forurening I forurening Over forurening nov apr Bakkevej 6. jun Afgravning maj Mortensgade 5. jan Afværgetype Tætning af gulve, Afgravning 1. jan.-1. apr Forår ca Hækkebøllevej 2. feb Planlagt gravearbejde Gl. Højmevej 1. mar Planlagt gravearbejde Tofteløkkevej 1. apr Planlagt gravearbejde Klintevej 1. jun Ikke afklaret PL3 PL3 PL3 PL4 PL4 0,7 Vandret 0,5/lodret 0,2 ca. 0,4 ca. 0,4 ca. 0,4 1,1 1,85 1,1 1,9 0 Vandret 2,8/lodret 0 0 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,5 Sand, fint, siltet Ler, Sandet Sand, gruset Sandet ler, sand Vekslende fyld, moræneler, sand og leret sand/grus Moræneler, stedvist sandet Silt/sand, leret Sand, gruset m. org. indhold Muld/finsand, leret, siltet, org. indhold Sand, fint/ler, sandet. Muld, grus, sand er udtaget i top af forurening : Muld, stenet er udtaget i top af forurening Sand Fyld, muld, tørv er udtaget i top af forurening : Silt/sand, leret 8 Bystævnet 15. feb Forurening opgravet? (efter PL-målinger) ca. 0,8 Sand, fint-mellem Muld, sandet Afværgeperiode ukendt 9 Rullegårdsvej 13. dec Afgravning & aktiv ventilation 10 Kielstrupvej 19. aug Afgravning & manuel lænsning af fri fase 23. dec jan.-4. juli feb sept.-21. nov PL4 0,4 0,4 Vandret 2,0/lodret 0,5 0,5 Vandret 0,8/lodret 0,5 Sand, fint-mellem 11 Begonievej 16. jul Afgravning juli P2 Vandret 1,5/lodret 0,8 Ler, sandet, siltet Sand, fint-mellem, gruset 12 Horshøjvej 3. jan Afgravning af to omgange Start: 1. feb Start: 1. apr ca. 110 ca. 41 M2 M3 M4 2,7 2,7 Vandret 3,0/Lodret 2,7 13 Akkerupvej 9. mar Afgravning 14. mar ,45 Grus, sten, sand, ler og tørv Primært muld 14 Kirkeballe 2. okt Skimning af fri fase 10. feb.-23. jun ca. 27 PL3 1,4 Vandret 1,3/lodret 1,4 0 Sand, fint, siltet Sand, fint, siltet Silt/sand (fint), leret Sand, fint Fyldsand Rent fyldsand Rent fyldsand Sand, fint, siltet : Fyld, sand, ler, muldet : Fyld, sand, ler, muldet PL3 er udtaget i top af forurening 15 Åbyskovvej 1. okt Afgravning okt ca. 2,5 Vekslende ler/sand Muld, sand samt moræneler 16 Rosevej 16. dec Afgravning feb <1 ca. 2,5 PL4 PL5 PL6 ca. 0,7 Sand Sand, tørv 17 Skovmøllevej 7. aug Afgravning feb FP1 1,5 Ler, sandet Sand (fyld) Poreluftmonitering ifht. grundvandsforurening 18 Hamborgvej 7. nov Afgravning 29. nov.-21. dec ? Vandret 1,5/lodret 0,6 Kalk Sand, muldet Restforurening (ton) ikke anført 19 Toppen 28. sept Afgravning/passiv ventilation 29. okt Kærvej 20. dec Afgravning/passiv ventilation dec Harevej 25. jul Afgravning/passiv ventilation nov PL3 PL4 P5 P6 0 Vandret 1,5/Lodret 0 ca. 0,4 Vandret 1,5/lodret 0,4 0,5 0,5 Sand ml./moræneler, sandet Sand, fint-mellem Ler, sandet er udtaget i forurening Sand (horisontalt) 22 Holmevej 1. jul Afgravning/passiv ventilation 20. okt.-16. sept Udluftning ca. 1 m Ler, sandet Sand (fyld) 23 Tislumvej 18. jan Afgravning/passiv ventilation 1. apr.-1. jul ca. 210 M2 M3 M4 M5 M6 1,4 Vandret 0,5/lodret 0,2 Vandret 1,3/lodret 0,2 Vandret 0,5/lodret 0,2 0,2 Muld, sandet Sand, mellemkornet Sand, fint, siltet Sand (fyld) Restforurening (L) ikke anført 24 Svendborgvej 10. februar 2001 Afgravning/passiv ventilation 23. jan.-6. feb ca. 52 P3 0,15 Moræneler P3 er udtaget i top af forurening Restforurening (L) ikke anført TVOC = Totalindhold 2.3 Alle målepunkter 2.6 Produktmængde: < 500 kg B = benzen 2.4 Før afværge 2.6 Produktmængde: > 500 kg C = C9/C10-aromater 2.4 Efter afværge 2.7 Afstand < 1 m til jordforurening 2.4 Passiv ventilation 2.7 Afstand >= 1 m til jordforurening 2.5 Jordforurening: <100 ton 2.8 Lave jordkoncentrationer 2.5 Jordforurening: > 100 ton2.8 Høje jordkoncentrationer 2.9 Geo. over forurening: Sand 2.9 Geo. over forurening: Ler og muld Kommentarer Dias nr. 8

9 Sagsnr. Adresse Spilddato 1 Øster Vase 7. nov Afgravning af to omgange Metode for dataanalyse Afværge start/slut (Rest)forurening Serier der indgår i højre plot Målepunkt Dato Kg Ton TVOC B BTE C nov apr Bakkevej 6. jun Afgravning maj Mortensgade 5. jan Afværgetype Tætning af gulve, Afgravning 1. jan.-1. apr Forår ca Hækkebøllevej 2. feb Planlagt gravearbejde Gl. Højmevej 1. mar Planlagt gravearbejde Tofteløkkevej 1. apr Planlagt gravearbejde Klintevej 1. jun Ikke afklaret PL3 PL3 PL3 PL4 8 Bystævnet 15. feb Forurening opgravet? (efter PL-målinger) Rullegårdsvej 13. dec Afgravning & aktiv ventilation 23. dec jan.-4. juli 2005 Afgravning & 7. feb PL4 Dias nr. 9

10 Metode for dataanalyse Dataanalyse (rapportafsnit) Afstand mellem PL Geologi og forurening I forurening Over forurening 0,7 Vandret 0,5/lodret 0,2 ca. 0,4 ca. 0,4 ca. 0,4 1,1 1,85 1,1 1,9 0 Vandret 2,8/lodret 0 0 0,5 0,1 0,3 0,5 0 0,5 Sand, fint, siltet Ler, Sandet Sand, gruset Sandet ler, sand Vekslende fyld, moræneler, sand og leret sand/grus Moræneler, stedvist sandet Silt/sand, leret Sand, gruset m. org. indhold Muld/finsand, leret, siltet, org. indhold Sand, fint/ler, sandet. Muld, grus, sand er udtaget i top af forurening : Muld, stenet er udtaget i top af forurening Sand Fyld, muld, tørv er udtaget i top af forurening : Silt/sand, leret ca. 0,8 Sand, fint-mellem Muld, sandet Afværgeperiode ukendt 0,15 Moræneler P3 er udtaget i top af forurening 2.3 Alle målepunkter 2.6 Produktmængde: < 500 kg 2.4 Før afværge 2.6 Produktmængde: > 500 kg 2.4 Efter afværge 2.7 Afstand < 1 m til jordforurening 2.4 Passiv ventilation 2.7 Afstand >= 1 m til jordforurening 2.5 Jordforurening: <100 ton 2.8 Lave jordkoncentrationer 2.5 Jordforurening: > 100 ton2.8 Høje jordkoncentrationer 2.9 Geo. over forurening: Sand 2.9 Geo. over forurening: Ler og muld Dias nr. 10

11 Metode for dataanalyse To plots er benyttet ved databehandlingen: Alle datapunkter plottet uden hensyn til målepunkt opstillet i forhold til: 100 afdampningskriterium. Baggrundsniveau i Danmark. Detektionsgrænsen. Altså generelle betragtninger på alle de inddragede data. Alle datapunkter i en tidsserie fra et målepunkt er relateret til det maksimalt målte indhold i målepunktet. Altså en analyse af den tidslige udvikling af poreluftkoncentrationen i hvert punkt. Dias nr. 11

12 Metode for dataanalyse Plot A spænder over 5 dekader i koncentrationer. Lineære henfald er i virkeligheden eksponentielle henfald! Dias nr. 12

13 Alle sager/data under ét TVOC i alle målepunkter: Tydeligt fald i TVOC indenfor de første 2-4 år; og efter 2 år ligger 94% af data under 100 x afdampningskriteriet. 50% fraktil ligger under 100 x kriterium til alle tidspunkter; og efter 1 år ligger 50% fraktilet stabilt omkring 450 µg/m 3. Median-halveringstiden for TVOC er 7 mdr. Dias nr. 13

14 Alle sager/data under ét Benzen i alle målepunkter: 96% af alle målinger ligger under 100 x afdampningskriteriet. Tydeligt fald i benzen det første år; og efter 1 år ligger alle data under 100 x afdampningskriteriet. Stabiliseres omkring baggrundsniveauet i Danmark. Median-halveringstiden for benzen er 2,2 mdr. Dias nr. 14

15 Alle sager/data under ét BTE i alle målepunkter: Tydeligt fald i BTE indenfor de første 2 år. 50 % fraktil stabiliseres efter 1 år omkring baggrundsniveauet. Median-halveringstiden for BTE er 3,5 mdr. Dias nr. 15

16 Alle sager/data under ét C9/C10-aromater i alle målepunkter: Tydeligt fald i C9/C10-aromater de første 2-4 år. Efter 1 år ligger alle data under 100 x afdampningskriteriet. Median-halveringstiden for C9/C10-aromater er 3,4 mdr. Dias nr. 16

17 Alle sager/data under ét Sammenfattende tabel: Dataanalyse (alle data) %-del af samtlige data mindre end Signifikansgrænsen Baggrundsniveauet i DK 100 x afdampningskriteriet År før datafraktil < 100 x afdampningskriterium Halveringstid (år) 50% 75% 90% 50% 75% Alle målepunkter TVOC <0,09 1,0-0,58 2,2 Alle målepunkter benzen <0,06 <0,06 <0,06 0,18 0,75 Alle målepunkter BTE n.a. n.a. n.a. n.a. 0,29 1,6 Alle målepunkter C9/C <0,15 <0,15 0,17 0,28 4,7 TVOC er afgørende for risikovurderinger på villasager: %-del lave indhold, < 100 afdampningskriteriet og halveringstid. Benzen er mindst risikopotent (samme kriterier). Efter blot 2 mdr. (0,15 år) er der i 50% af de udtagne poreluftprøver ingen indhold der overskrider 100 x afdampningskriteriet! Tilsvarende er der i 75% af de udtagne poreluftprøver ingen indhold der overskrider 100 x afdampningskriteriet efter 1 år! De følgende analyser er udelukkende vist for TVOC! Dias nr. 17

18 Specifikke data: Jordforurening Jordforurening > 100 tons eller < 100 tons: Poreluftkoncentrationen falder hurtigere til et stabilt niveau ved jordforurening < 100 tons. Tendens til at jordforurening < 100 tons resulterer i at poreluftkoncentrationen stabiliseres på et lavere niveau. Dias nr. 18

19 Specifikke data: Produktmængde Produktmængde > 500 kg eller < 500 kg: Poreluftkoncentrationen falder hurtigere til et stabilt niveau ved produktmængde < 500 kg olie. Tendens til at produktmængde < 500 kg resulterer i at poreluftkoncentrationen stabiliseres på et lavere niveau. Dias nr. 19

20 Specifikke data: Afstand til jordforurening Afstand til jordforurening < 1 m eller 1 m: Poreluftkoncentrationen ligger på et lavere niveau ved 1 meter; efter 6 mdr. er der ikke målt TVOC > 100 x krit. For benzen og C9/C10-aromater er ingen indhold > 100 x krit. ved 1 m. Tendenser forstærkes når produktmængden er <500 kg olie, hvor de højeste konc. målt efter 1 år er TVOC: 350 µg/m 3 ; benzen: 1,0 µg/m 3 ; C9/C10: 60 µg/m 3. (dvs. maks. 8 x krit.). Dias nr. 20

21 Specifikke data: Uden konklusioner Afværgeforhold (før/efter afværge og passiv ventilation). Koncentrationer i jordforureningen. Geologi over forureningen (sand eller ler og muld). Geologi i forureningen (sand vs. andre jordtyper). Dette skyldes sandsynligvis, at modsat rettede faktorer spiller ind på poreluftkoncentrationen. Dias nr. 21

22 Midlertidige stigninger i PL-konc. I 42% af poreluftmålingerne konstateres en signifikant stigning i poreluftkoncentrationen (>20% stigning) for én eller flere komponenter ifht. forrige indhold. Kun i ét tilfælde (én prøve for én komponent) følges en stigning ikke af et fald i den efterfølgende prøve. Dette er en stærk indikation på at der kun er tale om midlertidige stigninger, og at poreluftkoncentrationerne generelt falder eller stabiliseres over tid. Efter 1 år er signifikante stigninger kun fundet i 5% af prøverne (og kun for TVOC). Disse stigninger er konstateret ved < 0,5 meter til jordforurening eller ved stigende VSP (0,3-0,4 mut.). Dias nr. 22

23 Sammenfatning 24 sager er inddraget i erfaringsopsamlingen (53 punkter; 135 målinger). TVOC vurderes at være styrende for risikovurderingerne. Poreluftkoncentrationen falder markant over tid specielt indenfor de første 2 år efter spild/afværge. Stabilisering under 100 x krit. For benzen og C9-C10-aromater er der ikke konstateret indhold >100 x afdampningskriteriet efter mere end 1 år. Halveringstiden for 50% fraktilen (medianen) er 7 mdr. for TVOC, 2,2 mdr. for benzen, 3,5 mdr. for BTE er og 3,4 mdr. for C9-C10-aromater. For forureninger af moderat størrelse (<100 tons jord eller < 500 kg olie) er der klare tendenser til at poreluftkoncentrationerne indenfor 1-2 år falder til et lavere niveau end for større forureninger. Når afstanden mellem prøvetagningssted og (rest)forurening er 1 m er alle målte koncentrationer for alle komponenter < 100 x krit. efter 6 mdr. Selvom der indenfor det første år sker stigninger i ca. 40 % af målingerne, så efterfølges de stort set altid af fald og kun i få (specielle) tilfælde sker der stigninger efter 1 år. Dias nr. 23

24 Tak for opmærksomheden Dias nr. 24

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager. Poul Larsen, Per Loll, Claus Larsen Dansk Miljørådgivning A/S

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager. Poul Larsen, Per Loll, Claus Larsen Dansk Miljørådgivning A/S Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Poul Larsen, Per Loll, Claus Larsen Dansk Miljørådgivning A/S Miljøprojekt Nr. 1310 2009 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Baggrundsniveauer af oliekulbrinter i udeluft og uforurenede hjem. - Ny dansk undersøgelse.

Baggrundsniveauer af oliekulbrinter i udeluft og uforurenede hjem. - Ny dansk undersøgelse. Baggrundsniveauer af oliekulbrinter i udeluft og uforurenede hjem. - Ny dansk undersøgelse. Per Loll, udviklingsleder, Ph.D. DMR A/S Per Novrup, Region Midtjylland Børge Hvidberg, Region Midtjylland 9.

Læs mere

Lovgivning indeklima i boliger

Lovgivning indeklima i boliger Prioriteringsniveauer og deres anvendelse ATV Vingstedmøde Workshop Indeklima 8. Marts 2011 Børge Hvidberg www.regionmidtjylland.dk Lovgivning indeklima i boliger Lidt kompliceret Kommune: Region: Kommune:

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE Paradisvejen 2, Virklund, 8600 Silkeborg Rekvirent: Silkeborg Kommune Dato: 29. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0269 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

Hvornår r holder en reduktions- faktor påp. 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner

Hvornår r holder en reduktions- faktor påp. 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner Hvornår r holder en reduktions- faktor påp 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Andreas H. Kristensen, Claus Larsen Christian Andersen, VJ 1 Lidt public

Læs mere

VENTILERING I UMÆTTET ZONE

VENTILERING I UMÆTTET ZONE VENTILERING I UMÆTTET ZONE Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen Civilingeniør Nanna Muchitsch Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron NIRAS A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of

Læs mere

Risikovurdering. Definition

Risikovurdering. Definition Risikovurderinger Definition Risikovurdering En risikovurdering er en vurdering af de miljø-og sundhedsmæssige konsekvenser af en forurening. Tager udgangspunkt i konkrete situationer og bygger på oplysninger

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Poul Larsen, Per Loll, Claus Larsen, Maria Grøn Dansk Miljørådgivning A/S Jesper B. Nielsen, Laura Heron, Katrine Moes

Læs mere

Hvornår kan vi stoppe risikovurderingen med troværdighed? -En rådgivers vinkel

Hvornår kan vi stoppe risikovurderingen med troværdighed? -En rådgivers vinkel Hvornår kan vi stoppe risikovurderingen med troværdighed? -En rådgivers vinkel Per Loll, udviklingsleder, Ph.D. 19. maj 2015 Indledning I dag har jeg fået lov til at sige noget om rådgivervinklen på spørgsmålene:

Læs mere

Reduktionsfaktorer for poreluftbidrag til indeklimaet, når der er betongulv. - Erfaringer fra regionerne

Reduktionsfaktorer for poreluftbidrag til indeklimaet, når der er betongulv. - Erfaringer fra regionerne Reduktionsfaktorer for poreluftbidrag til indeklimaet, når der er betongulv - Erfaringer fra regionerne Teknik og Administration Nr. 2 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 5 2. Sammenfatning... 7 2.1

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Indeklimasikring ved hot-spot afgravning og aktivt punktsug under gulv

Indeklimasikring ved hot-spot afgravning og aktivt punktsug under gulv Indeklimasikring ved hot-spot afgravning og aktivt punktsug under gulv Poul Larsen, Civilingeniør, Ph.D. Dansk Miljørådgivning A/S Per Loll, Civilingeniør, Ph.D. Dansk Miljørådgivning A/S Annette Dohm,

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer

Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer Charlotte Riis, NIRAS 26. november 2009 ATV Øst gå-hjem møde, DTU Tak til: Maria Heisterberg Hansen, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Inger Asp Fuglsang,

Læs mere

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Lene Juul Nielsen og Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen ATV VINTERMØDE Fagsession om villaolietanke Vingstedcentret 10. marts 2010 Baggrund

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden I dette notat gør analyze! status på, hvordan det ser ud med etableringen af fleksjob et år efter, at fleksjobreformen trådte i kraft, hvilket

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Andel af virksomheder der er gået konkurs, i forhold til antal aktive virksomheder i de respektive områder - i promille.

Andel af virksomheder der er gået konkurs, i forhold til antal aktive virksomheder i de respektive områder - i promille. December 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ember måned 20 været 365 konkurser. Sammenlignet med ember 20, hvor der var 630 konkurser, svarer det til et markant fald på 42,1%. Det er kun

Læs mere

Status på flygtningeområdet. feb. 2016

Status på flygtningeområdet. feb. 2016 Status på flygtningeområdet Oversigt over flygtninge for kvote 1 Dragør Kommune har i alt modtaget 1 ud af 8 flygtninge for kvote 1 7 Flygtningekvote 1 Antal i alt pr. mdr. Antal mænd i alt pr. mdr. Antal

Læs mere

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015 Id tilstand navn Varighed Startdato Slutdato apr 15 maj 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 1

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune.

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune. NOTAT Projekt Risikovurdering, jorddepot ved motorvejsafkørsel Svendborg Nord Kunde Svendborg Kommune, Anlæg og ejendomme Til Fra Kim Jensen, Svendborg Kommune Søren Nielsen, Rambøll 1. Indledning Svendborg

Læs mere

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke.

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke. Miljøstyrelsen Dok.nr: 47091 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk 2. september 2009 Mailet til Leni Juul Nielsen på lejni@mst.dk samt mst@mst.dk Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Dataanalyse ifm. poreluftundersøgelser - Nye vinkler

Dataanalyse ifm. poreluftundersøgelser - Nye vinkler Dataanalyse ifm. poreluftundersøgelser - Nye vinkler Per Loll, udviklingsleder, Ph.D. 1 Baggrund indeklimabidrag Indeklimabidrag af flygtige forureningskomponenter opstår i et (dynamisk) samspil mellem:

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Status på flygtningeområdet. feb. 2016

Status på flygtningeområdet. feb. 2016 Status på flygtningeområdet Oversigt over flygtninge for kvote 1 Dragør Kommune har i alt modtaget 1 ud af 8 flygtninge for kvote 1 7 Flygtningekvote 1 Antal i alt pr. mdr. Antal mænd i alt pr. mdr. Antal

Læs mere

Jordforurening.info. Videncenter for Jordforurening. Indhold. Leder. 2 Ny viden om forurening med fyringsolie. 9 Kort info. Jordforurening og vand

Jordforurening.info. Videncenter for Jordforurening. Indhold. Leder. 2 Ny viden om forurening med fyringsolie. 9 Kort info. Jordforurening og vand 2 Ny viden om forurening med fyringsolie 9 Kort info Leder 4 09 Indhold Jordforurening.info 10 Elektrokinetisk oprensning af olieforurenet jord i Danmark 21 Artikelovervågning Jordforurening og vand Man

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen Indholdsfortegnelse Indhold Side Unge 3 Virksomhedssamarbejde 4 Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser

Læs mere

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser 11 Experian s konkursstatistik for 11 indeholder følgende: Regionale konkurser Konkurser fordelt på brancher Udvikling i det løbende gennemsnit Udviklingen i nyetablerede selskaber Nyetablerede selskaber

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE 1. februar 2010

PRESSEMEDDELELSE 1. februar 2010 PRESSEMEDDELELSE 1. februar 2010 Ny konkursanalyse fra Experian: Konkurskurven flader ud Antallet af konkurser i dansk erhvervsliv er ved at stabilisere sig. 469 virksomheder gik konkurs i januar, og antallet

Læs mere

Forsikrede ledige. Aktivering - forsikrede ledige fordelt på tilbudstyper

Forsikrede ledige. Aktivering - forsikrede ledige fordelt på tilbudstyper Forsikrede ledige Antal forsikrede ledige samt til- og afgang af sager Sep Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Personer ult. mdr. 1.558 1.574 1.520 1.670 1.797 1.734 1.590 1.515 1.457 1.577 1.725

Læs mere

581 virksomheder konkurs i oktober

581 virksomheder konkurs i oktober Ny konkursanalyse fra Experian: 581 virksomheder konkurs i oktober 3. november 20 581 danske virksomheder er gået konkurs i løbet af oktober måned. Det er det næsthøjeste antal virksomheder, der er gået

Læs mere

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland AMK-Øst 23. maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Dynamiske poreluftundersøgelser

Dynamiske poreluftundersøgelser Dynamiske poreluftundersøgelser - fra screening til optimal vidensudnyttelse Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Andreas H. Kristensen, Ph.D. Claus Larsen, civilingeniør Annette Dohm, geolog, Region Nordjylland

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

DESIGN AF PORELUFTSUNDERSØGELSER UNDER BYGNING SOM GRUNDLAG FOR INDEKLIMAVURDERING

DESIGN AF PORELUFTSUNDERSØGELSER UNDER BYGNING SOM GRUNDLAG FOR INDEKLIMAVURDERING DESIGN AF PORELUFTSUNDERSØGELSER UNDER BYGNING SOM GRUNDLAG FOR INDEKLIMAVURDERING Miljøtekniker Christian Buck COWI A/S Civilingeniør Henriette Kerrn- Jespersen Civilingeniør Pernille Palstrøm Region

Læs mere

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite april 2015 april 2015 14 1 2 3 4 5 15 6 7 8 9 10 11 12 16 13 14 15 16 17 18 19 17 20 21 22 23 24 25 26 18 27 28 29 30 maj 2015 18 1 2 3 19 4 5 6 7 8 9 10 20 11 12 13 14 15 16 17 21 18 19 20 21 22 23 24

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 2016 Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af fysioterapeuter ordinære

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 216 Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af jordemødre ordinære medlemmer...

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 216 Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af radiografer ordinære medlemmer...

Læs mere

CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA

CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA Til Oliebranchens Miljøpulje & Topdanmark Forsikring A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni, 2012 OM sag nr. 7000-80-818 I 3347 042 12 238 CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA SUPPLERENDE FORURENINGSUN- DERSØGELSE

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. December Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. December Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK December 216 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Modelberegninger og indeklimamålinger Teknik og Administration Nr. 1 2002 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...5 3. Sammenfatning...7 4. Udførelse

Læs mere

Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009

Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009 978-87-91674-42-6 Arbejdsdirektoratet September 2010 1. Indledning Som led i udmøntningen af den politiske aftale Flere i Arbejde,

Læs mere

Antallet af konkurser falder igen

Antallet af konkurser falder igen PRESSEMEDDELELSE De mørke skyer over dansk erhvervsliv er ved at lette: Antallet af konkurser falder igen 4. august 20 I juli måned er 457 virksomheder gået konkurs. Det er dermed anden måned i træk, at

Læs mere

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, ober 20 Oktober 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ober måned 20 været 516 konkurser. Sammenlignet med ober 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til en stigning på 16,5%.

Læs mere

Oliekulbrinter og indeklimarisiko - estimering af reduktionsfaktorer

Oliekulbrinter og indeklimarisiko - estimering af reduktionsfaktorer Oliekulbrinter og indeklimarisiko - estimering af reduktionsfaktorer Per Loll, DMR Marianne L. Bjerring, DMR Claus Larsen, DMR Poul Larsen, AAU Niels C. Bergsøe, Sbi, AAU Peder Johansen, Region Hovedstaden

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 214 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Nye metoder til risikovurdering af indeklima

Nye metoder til risikovurdering af indeklima Nye metoder til risikovurdering af indeklima Per Loll, Udviklingsleder, Ph.D ATV-møde, Risikovurdering, 18. juni 2013 1 Indledning Indeklimabidrag opstår i et (dynamisk) samspil mellem: a. Poreluftforureningens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, november Kommentarer til regionale konkurser Der har i november måned været 8 konkurser. Sammenlignet med november, hvor der var 6 konkurser, svarer det til et fald på 9,. Det er Færøerne,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Oktober 2016 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager

Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager PFT Per Loll, udviklingsleder, Ph.D sporgas 1 Baggrund indeklimabidrag Indeklimabidrag af flygtige forureningskomponenter opstår i et (dynamisk)

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Februar Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Februar Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Februar 217 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

ERFARINGER MED VILLATANKVEJLEDNINGEN - STYRKER OG SVAGHEDER

ERFARINGER MED VILLATANKVEJLEDNINGEN - STYRKER OG SVAGHEDER ERFARINGER MED VILLATANKVEJLEDNINGEN - STYRKER OG SVAGHEDER Sektionsleder, Jacob Heggelund Christiansen "Niels Bohr siger jeg er villatankekspert" 1 Indhold Baggrund Statistik før og efter vejledningen

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 2016 Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af sygeplejersker ordinære

Læs mere

Antal kontaktforløb - alle målgrupper

Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal personer med kontaktforløb fordelt på målgrupper fra august 2015 til august 2016 2015 2016 Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Forsikrede ledige

Læs mere

Antal kontaktforløb - alle målgrupper

Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal personer med kontaktforløb fordelt på målgrupper fra september 2015 til september 2016 2015 2016 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Forsikrede

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Notat om indikative partikelma linger

Notat om indikative partikelma linger Notat om indikative partikelma linger Jan Holst Jensen, Charlottenlund, 2014-08-28 Private indikative partikelmålinger udført ved hjælp af en kommercielt let tilgængelig partikeltæller. 1 (8) Notat om

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. december 2009

PRESSEMEDDELELSE Den 2. december 2009 PRESSEMEDDELELSE Den 2. december 20 Nye konkurstal fra Experian: Højeste antal konkurser nogensinde 599 danske virksomheder er gået konkurs i november måned. Det er det højeste antal virksomheder, der

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

Ledelsesinformation. Byggeservice november 2015

Ledelsesinformation. Byggeservice november 2015 Ledelsesinformation Byggeservice november 2015 Indkomne og afsluttede sager Udviklingen i antal byggesager i de seneste 12 mdr. 350 300 276 307 312 321 318 318 295 309 296 282 302 310 250 200 150 100 50

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Klorerte løsemidler i inneklimaet. Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016

Klorerte løsemidler i inneklimaet. Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016 Klorerte løsemidler i inneklimaet Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016 PROBLEMSTILLINGEN Transportveje, Konseptuelle modeller, Undersøkelsesmetoder Risikovurdering BYGNINGERS TRANSPORTVEJE 3 KAPILLARBRYDENDE

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE 2. marts 2010

PRESSEMEDDELELSE 2. marts 2010 PRESSEMEDDELELSE 2. marts 2010 Ny konkursanalyse fra Experian: Flere konkurser i februar 533 virksomheder gik konkurs i februar 16 pct. flere end i februar sidste år, hvor 460 virksomheder måtte dreje

Læs mere

Udvikling sygedagpenge

Udvikling sygedagpenge Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning valgt at sætte fokus på sygedagpenge, hvor der ses en afvigelse i forhold til budgettet. Nedenfor gives en status i forhold til historik

Læs mere

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek BibZoom.dk Perspektiv 2012 2012 mål En massiv vækst i antal brugere Næsten alle kommuner i DK med Massiv vækst i antal downloads Massiv positiv medieomtale Markant Skandinavisk salg Hvad skal gøre det

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere