Arbejdsklausuler. sådan!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsklausuler. sådan!"

Transkript

1 Arbejdsklausuler sådan!

2 Arbejdsklausuler sådan! Forfatter: Peter Andersen Projektgruppe: Palle Bisgaard, Gunde Odgaard, Rasmus Gunnarson, Sidse Buch og Lone Grønhøj Frandsen Grafisk tilrettelæggelse: Helle Jensen Udgivet af FIU Tryk: Hillerød Grafisk Foto: Polfoto, Scanpix, Colourbox, Thomas Sjørup Forsidefoto: Scanpix / Henrik Sørensen ISBN: ISBN-online: LO-varenr. 4232

3 INDhold 5 Forord 19 Klausul uden kraft en historie fra Danmarks metropol 7 Et modsvar til social dumping til dig der vil gøre en forskel 21 Den vitale kontrol uden folk og penge duer klausulen ikke 9 Alarmklokker! Hvad kan du være opmærksom på? 27 Andre klausuler om uddannelsesklausuler og sociale klausuler 10 En moden frugt fem hurtige til Gunde Odgaard fra BAT-kartellet 29 Kom social dumping i for købet partnerskab, fagentrepriser og andet godt 13 Hvad er en arbejdsklausul? noget om regler og praksis 31 Hvad kan du selv gøre? Gode råd og nyttige links 16 Hvad betyder kædeansvar? den der har kontrakten har også pligten

4 4 Arbejdsklausuler ja tak foto: scanpix / Mikkel Østergaard

5 Forord Arbejdsklausuler ses i stigende grad som en nødvendighed for at beskytte danske lønmodtagere og virksomheder. I første halvdel af 2013 har 11 nye kommuner besluttet at indføje arbejdsklausuler, når de indgår aftaler med private virksomheder. Dermed har i alt 73 ud af landets 98 kommuner frivilligt valgt at bruge arbejdsklausuler som et redskab til at sikre sig mod social dumping og unfair konkur rence. I regionerne diskuterer man også klausuler forud for de kommende sygehusbyggerier, og den danske stat, som har brugt arbejdsklau suler i over 50 år, har fra 2013 sænket den økonomiske grænse, så også mindre opgaver nu er omfattet. Men det er ikke gjort med en underskrift på et stykke papir, det kræver en aktiv indsats. Og dette er en hjælp til alle, som gerne vil være med til at sikre, at arbejde udført i Danmark foregår efter danske løn- og arbejdsvilkår. Arbejdsklausuler ja tak 5

6 6 Arbejdsklausuler ja tak foto: colourbox / Hans Prinsen

7 Et modsvar til social dumping Måske har du oplevet social dumping på nært hold. Måske har du bare hørt eller læst om det og undret dig over, at også din kommune har samarbejdet med virksomheder, som henter arbejdskraft i udlandet og betaler 40, 60 eller 80 kroner i timen. Og måske har du tænkt, at det er et nødvendigt onde, en naturlig følge af globaliseringen og arbejdskraftens fri bevægelighed. Men social dumping er ingen naturlov. Social dumping kan bekæmpes, og et af redskaberne kaldes arbejdsklausuler. De kan sikre, at forholdene er i orden, når en offentlig myndighed eller en privat virksomhed bestiller et stykke arbejde ude i byen, hvad enten der er tale om anlæg af en tunnel til Tyskland, renovering af et boligbyggeri, udskiftning af et legestativ i en børnehave eller rengøring af operationsstuerne på sygehuset. Denne pjece kan være et værktøj for dig, hvis du er tillidsvalgt i staten, en region eller en kommune?... tillidsvalgt i en privat virksomhed, der udfører opgaver for det offentlige?... lokal håndværksmester?... valgt eller ansat i en fagforening?... lokalpolitiker eller kandidat til valget i kommuner og regioner?... bare almindeligt vred over, at overenskomsterne bliver undergravet? Med en arbejdsklausul kan man tvinge en leverandør til at følge de løn- og arbejdsvilkår, der gælder i danske overenskomster. Og den private virksomhed, der forsøger at snyde på vægten, risikerer at blive straffet med bøder eller helt at miste ordren. Arbejdsklausuler ja tak 7

8 Det er over 50 år siden, den danske stat forpligtede sig til at indføje arbejdsklausuler i sine udbud. Det er frivilligt for kommuner og regioner og for private virksomheder men flere og flere gør det, fordi det handler om danske arbejdspladser, om danske virksomheders muligheder for at konkurrere på lige vilkår og i sidste ende om skattekroner til at drive vores allesammens velfærdssamfund. Alligevel kan man jævnligt læse om udlændinge, som bliver snydt, selv om de arbejder for en offentlig dansk myndighed. Tag bare Metro-byggeriet i København eller de rumænske rengøringsfolk, der arbejdede under slavelignende forhold på skoler og i børnehaver i nordsjællandske kommuner. På de følgende sider kan du læse, hvordan en arbejdsklausul er skruet sammen, hvordan den virker, og hvad du skal være opmærksom på. Et værktøj er kun et værktøj, hvis det bliver brugt, og i sig selv er en arbejdsklausul kun ord på et stykke papir. Hvis den ikke håndhæves, virker den ikke. Det ansvar falder i sidste ende tilbage på kommunen, regionen, staten eller den private virksomhed, men ingen kan holde øje med alt, og derfor har de brug for din hjælp. Fakta Ideen om arbejdsklausuler blev født i FN s internationale arbejdsorganisation ILO i Målet var og er, at de enkelte stater skal gå foran med det gode eksempel og sikre arbejdstagerne ordentlige vilkår. En rundspørge fra 3F s byggegruppe fra august 2013 viser, at 73 ud af landets 98 kommuner anvender arbejdsklausuler i større eller mindre omfang, og det er 11 flere end i januar. Desuden er der kommuner, der anvender arbejdsklausuler i praksis, men ikke har en nedskrevet politik på området, ligesom arbejdsklausuler er til diskussion i regionerne forud for de kommende sygehusbyggerier. 8 Arbejdsklausuler ja tak

9 Alarmklokker Der er især fokus på social dumping blandt arbejdere fra de øst euro pæiske EU-lande. Ifølge de officielle statistikker arbejdede godt øst europæere i Danmark i 2012, men det reelle tal er formentlig en del større. Nogle af dem er dækket af en overenskomst, andre er ikke, og forskellen kan være svær at få øje på. Der er dog visse synlige tegn, som kan give mistanke om social dumping: manglende uniform eller arbejdstøj der arbejdes uden det rigtige sikkerhedsudstyr der arbejdes kontinuert i lange skift der arbejdes på alle tidspunkter af døgnet markant træthed for eksempel hos chauffører manglende skiltning ved en byggeplads forsøg på at skjule nummerplader arbejdere laver noget andet, end de skal ifølge kontrakten arbejdere undgår kontakt med danske kolleger Arbejdsklausuler ja tak 9

10 En moden frugt 5 spørgsmål til Gunde Odgaard sekretariatsleder i Bygge- Anlægsog Trækartellet (BAT-kartellet). 1 Hvorfor er der så stor fokus på arbejdsklausuler netop nu? Fordi nogle kommuner har fundet ud af, at de vil have mere for pengene, fordi der har været mange uheldige sager i pressen, og fordi de overenskomstdækkede virksomheder oplever at blive ofre for unfair konkurrence. Det er en frugt, der har været mange år om at modnes til gengæld modner den hurtigt nu. 2 Er arbejdsklausuler det bedste middel til at modvirke social dumping? Det er i hvert fald rigtig godt, fordi det rammer bredt, og fordi det er vel egnet til at få flere til at tegne overenskomst. Vi ser også, at arbejdsklau sulerne breder sig blandt private boligselskaber og andre store private bygherrer. 3Det lyder jo enkelt. Hvorfor har det været så svært at få til at fungere? Fordi man ikke har været vant til at stille den slags krav. En traditionel offentlig eller privat bygherre er god til at stille krav til kvalitet, teknik og udseende, men mange tænker, at det her er noget, arbejdsmarkedets parter klarer. De har ikke vidst, hvordan man formulerer kravene, eller hvordan man kontrollerer, om arbejdsklausulen er overholdt. Samtidig har vi mødt en vis modvilje i arbejdsgiverorganisationerne, som har frygtet at få flere faglige sager, men målet er jo det modsatte: at vi får færre sager om social dumping. 10 Arbejdsklausuler ja tak

11 4 Kan en arbejdsklausul også bruges ude på villavejen? Helt sikkert. I princippet er ingen opgave for lille. En villaejer kan godt henholde sig til en arbejdsklausul, hvis den er formuleret for ham på forhånd. Men det skal markedsføres over for ham. Der mangler forbrugeroplysning. 5Kan arbejdsklausuler afskaffe social dumping? Nej. Social dumping vil altid eksistere. Det er nemt at starte en virksomhed. Folk flintrer hen over grænserne, og der vil altid være nogen, der går efter de lette løsninger. Men arbejdsklausuler kan holde social dumping nede på et niveau, hvor det ikke truer værdikæden. Alle erfaringer fra andre lande viser, at hvis en branche virkelig bliver plaget af social dumping, underbetaling og sort økonomi, så skrider erhvervsuddannelserne, forskningen, innovationen og kvaliteten. Og så er det meget svært at vende tilbage. Et kapløb mod bunden Storbritannien er et eksempel på, hvordan det kan gå, hvis en branche får lov til at udvikle sig uden regulering, og man får det, der er blevet kaldt et kapløb mod bunden. Ifølge en EU-rapport var der i 2006 registreret underleverandører i byggeindustrien i Storbritannien, og i de fleste af dem var arbejdere registreret som enkeltmandsfirmaer for at spare penge i skat og spare entreprenøren for lønudgifter. Udviklingen tog fart i 80 erne og har foruden at presse priserne i bund ført til en stor stigning i antallet af arbejdsulykker og sager om byggesjusk. Som et modsvar introducerede fagbevægelsen og de organiserede virksomheder i 90 erne et særligt kort, CSCS, som blandt andet dokumenterer, at en arbejder har den nødvendige uddannelse og har gennemgået de relevante sikkerhedskurser. Arbejdsklausuler ja tak 11

12 foto: polfoto / MONTY RAKUSEN

13 hvad er en Arbejdsklausul? Det er en selvfølge, at udenlandske virksomheder og arbejdstagere, der kommer til Danmark, skal overholde dansk lovgivning. Det gælder for eksempel arbejdsmiljøloven og reglerne om køreog hviletid. I Danmark er det imidlertid sjældent, at løn- og arbejdsforhold er nedfældet i en lov, og derfor kommer arbejdsklausuler ind i billedet. Med en arbejdsklausul kan en offentlig myndighed eller en privat virksomhed så at sige stille love og overenskomster lige, når opgaver sendes i udbud. Det har to formål: At beskytte danske lønmodtagere mod billigere arbejdskraft fra udlandet og dermed forhindre social dumping. Og at beskytte danske overenskomstdækkede virksomheder mod unfair konkurrence. I sig selv er en arbejdsklausul en kortfattet tekst, og der er ikke stor forskel på, hvordan den formuleres. Her er et eksempel fra Københavns Kommune: Leverandøren forpligtiger sig til at sikre at de ansatte, som Leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførel se, har løn og ansættelsesforhold der ikke er mindre gunstige løn- og ansættelsesforhold end dem der gælder på den egn hvor arbejdet udføres jf. ILO konvention nr. 94. * Her er der tale om en næsten direkte afskrift af teksten i selve ILO s konvention nummer 94. En arbejdsklausul må ikke forveksles med en overenskomst, og stat, regioner og kommuner må heller ikke henvise til bestemte overenskomster i deres arbejdsklausuler. Men de må gerne skrive, at det skal være en overenskomst, der er repræsentativ på det pågældende arbejdsområde. Arbejdsklausuler ja tak Note: Borgerrepræsentationen i København vil stramme * reglerne efter flere uheldige sager. Den nye arbejdsklausul og den tilhørende vejledning er dog sendt til juridisk gennemgang i Statsforvaltningen og er derfor ikke trådt i kraft endnu. 13

14 Det er tilfældet med arbejdsklausulen i Gentofte Kommune. Her understreges det samtidig, at der både er love og overenskomster, der skal overholdes: Med henvisning til bestemmelserne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter ønsker Gentofte Kommune at sikre, at hovedentreprenøren og eventuelle underentreprenører tilsikrer arbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejds vilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal som reference anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor. I de fleste tilfælde vil der kun være én overenskomst, som er repræsentativ. Og det betyder for eksempel, at en udenlandsk virksomhed ikke vil kunne henvise til en overenskomst indgået i hjemlandet. Det skal understreges, at en privat bygherre eller en privat virksomhed, som eksempelvis indgår en rengøringskontrakt, godt må skrive i en arbejdsklausul, at leverandøren skal følge bestemte overenskomster. Også for private ILO s konvention gælder umiddelbart kun offentlige myndigheder. Men private bygherrer kan også indføre arbejdsklausuler og faktisk stille mere vidtgående krav end stat, regioner og kommuner. For eksempel ved at kræve, at entreprenøren og dens underleverandører er dækket af bestemte overenskomster. Regler om udbud EU har bestemt, at det offentliges indkøb af varer, tjenesteydelser og byggeopgaver skal sendes i åben licitation, når de overstiger en hvis grænse. For varer og tjenesteydelser (eksempelvis rengøring, transport og gartnerarbejde) ligger grænsen pt. mellem én og halvanden million kroner, mens den såkaldte tærskelværdi ved bygge- og anlægsopgaver ligger noget højere: 37,2 millioner kroner. Den enkelte offentlige myndighed kan dog selv vælge at sende mindre opgaver i udbud. 14 Arbejdsklausuler ja tak

15 Små og store opgaver Der er ingen faste regler for, hvornår en arbejdsklausul kan benyttes. Som led i finanslovsaftalen for 2013 blev regeringen og Enhedslisten enige om, at arbejdsklausuler i princippet skal anvendes ved alle udbud inden for statens område. Tidligere har staten kun haft et krav om arbejdsklausuler, når en opgave var så stor, at den skulle sendes i licitation efter EU s regler. Københavns Kommune vil gøre arbejdsklausuler obligatoriske ved alle kontrakter over én million kroner, men med mulighed for at anvende dem ved mindre kontrakter også. Og i princippet kan arbejdsklausuler også anvendes ved opgaver, der er så små, at de ikke kommer i udbud. Det kan være en skoleleder, der bestiller en kunstgræsbane, eller en leder i en daginstitution, som bestiller et nyt legestativ. De kontakter et lokalt, dansk firma og har ingen chance for at vide, at opgaven sendes videre til en polsk underleverandør uden overenskomst. Hvis man vil have en arbejdsklausul til at virke, er det derfor vigtigt, at politik og regler bliver kommunikeret ud til alle ledere i kommunens institutioner. Der er ikke noget hemmeligt ved arbejdsklausulerne. De er i regelen vedtaget i byrådet, og er du i tvivl, kan du henvende dig til kommunens kommunikationsafdeling og få svar. Kommune overså blokade Hillerød Kommune har brugt en arbejdsklausul siden 2005, men alligevel var det polske håndværkere uden overenskomst, som i efteråret 2012 monterede et legestativ i en af kommunens daginstitutioner. Opgaven var bestilt i det danske firma Lars Laj, men håndværkerne var ansat i datterselskabet Lars Laj Polska, som er omfattet af en sympatiblokade fra alle LO-forbund. Kommunen har nu strammet op på kontrollen. Samtidig er det blevet præciseret over for de i alt 250 ledere i kommunen med budgetansvar, at der skal arbejdes efter danske overenskomstvilkår. Arbejdsklausuler ja tak 15

16 Hvad betyder kædeansvar Uden kædeansvar er en arbejdsklausul i regelen ikke meget værd. I de nævnte eksempler fra København og Gentofte er henholdsvis underleverandører og underentreprenører derfor skrevet ind i arbejdsklsusulen. Dermed vil de to kommuner sikre sig, at arbejdsklausulen ikke kun omfatter den virksomhed, der har fået entreprisen, men også de virksomheder og i sidste ende enkeltpersoner, virksomheden måtte vælge til at udføre en del af arbejdet. I de store bygge- og anlægssager kan der være fire-fem led i kæden. Men brug af underleverandører er udbredt i mange brancher, og i takt med at opgaver er blevet udliciteret, bruger det offentlige underleverandører i stigende omfang. Det gælder for eksempel rengøring, transport, vej- og parkarbejde og skovbrug. Nogle gange sker det mod bedre vidende. De nordsjællandske kommuner, der havde østeuropæiske tvangsarbejdere til at gøre rent på skoler og i daginstitutioner, blev således først klar over miseren, efter Fagbladet 3F begyndte at rulle sagen op. Kommunerne havde indgået kontrakt med firmaet Forenede Rengøring uden at vide, at arbejdet via en underleverandør blev udført af rumænere, der fik mindre end kroner om måneden for 12 timers dagligt arbejde. Fire led i kæden Et eksempel fra Gladsaxe Kommune viser, hvorfor kædeansvar er afgørende: Via det almennyttige selskab DAB Bolig fik kommunen opført et antal rækkehuse. Hovedentreprisen gik til Sigma Entreprise, som indgik en aftale med Malermester Danlev Petersen om malerarbejdet. Sidstnævnte udførte ikke selv arbejdet, men havde entreret med Søllerød Malerforretning, som igen gav en del af opgaven videre til UAB Building Family fra Litauen. De tre førstnævnte virksomheder var overenskomstdækkede, men det litauiske firma ville ikke indgå overenskomst. Derefter kontaktede Malerforbundet DAB Bolig, som ikke kendte til sagen, og kort efter valgte UAB Building Family alligevel at tegne overenskomst. 16 Arbejdsklausuler ja tak

17 Det kan være svært at afgøre, hvor ansvaret ligger. Derfor er det vigtigt, at eksempelvis en kommune ikke pålægger sig selv at bevise, at en arbejdsklausul er brudt. Bevisbyrden skal ligge hos den private virksomhed, der har skrevet under på kontrakten. Her er endnu et eksempel fra den arbejdsklausul, Københavns Kommune arbejder på at indføre: Leverandøren har bevisbyrden for at forpligtelsen jf. klausulens afsnit. 1 er overholdt, og Københavns Kommune kan på forlangende kræve at se dokumentation for Leverandørens og dennes underleverandørers overholdelse heraf. Københavns Kommune kan kræve dokumentation direkte fra Leverandørens eller dennes underleverandørers medarbejdere. Når det gælder kædeansvar, er det grundlæggende princip, at hovedentreprenøren hæfter for eventuelle brud på arbejdsklausulen, uanset om fejlen ligger hos en underleverandør. På samme måde, som hovedentreprenøren hæfter for fejl og mangler ved selve byggeriet. Hovedentreprenøren har en økonomisk gevinst ved at hyre en billig underleverandør og påtager sig dermed også ansvaret for, at arbejdsklausulen er overholdt. Dermed bliver kontrolopgaven mere overskuelig for bygherren det vil i princippet være nok at bede hovedentreprenøren fremskaffe den nødvendige dokumentation. I afsnittet Den vitale kontrol beskrives, hvad man kan kræve af dokumentation. Godt mediestof Førhen var det sjældent, at kommuner gjorde et nummer ud af, at de havde indført arbejdsklausuler. Men alene i juni 2013 var det en historie i lokale medier, at Nordfyns og Køge Kommuner vil indføre arbejdsklausuler, og i maj blev det slået stort op i Politiken, at Københavns Kommune vil stramme op på reglerne og især kontrollen. Det bekræfter, at social dumping er godt stof, og at kommunerne er opmærksomme på at undgå mediehistorier om underbetalt arbejdskraft. Arbejdsklausuler ja tak 17

18 Der var alle tegn på, at folkene fra Cinterex ikke fulgte overenskomsten. De arbejdede hele tiden, de havde ikke arbejdstøj på, og når vi snakkede med dem, kunne vi høre, at lønnen var langt under mindstelønnen Jakob Mathiassen, tidligere tillidsrepræsentant foto:thomas Sjørup

19 Klausul uden kraft Anlægningen af den kommende Metro cityring i København er et skoleeksempel på et byggeri, hvor overenskomsterne bliver fulgt på papiret, men ikke i praksis. Det mener Jakob Mathiassen, tidligere tillidsrepræsentant for betonarbejderne hos den italienske entreprenør Trevi, som har til opgave at støbe de lodrette vægge på stationerne. Så vidt jeg ved, er alle udenlandske entreprenører og underleverandører på metrobyggeriet dækket af en overenskomst mange af dem følger den bare ikke, og det giver dem en kæmpe konkurrencefordel. De melder sig ind i Dansk Byggeri, for så er tingene formelt i orden. Når fagforeningen så beder om dokumentation, fabrikerer de noget, der passer ind, siger han. Som en statslig virksomhed er Metroselskabet pr. automatik omfattet af en arbejdsklausul, som også gælder for underleverandører. Den bliver bare ikke overholdt, fastslår Jakob Mathiassen og nævner den portugisiske entreprenør Cinterex, der står for byggeriet af de tre første metrostationer. Blandt andet den på Nuuks Plads, hvor han selv arbejdede. Der var alle tegn på, at folkene fra Cinterex ikke fulgte overenskomsten. De arbejdede hele tiden, de havde ikke arbejdstøj på, og når vi snakkede med dem, kunne vi høre, at lønnen var langt under mindstelønnen, siger Jakob Mathiassen. Hvis en arbejdsklausul skal virke, skal kontrollen og sanktionsmulighederne være langt stærkere, mener han. Bygherren skal have pligt til at kontrollere, at tingene er i orden for eksempel ved at lave stikprøver af lønsedlerne og holde øje med, hvor meget der arbejdes. Det er kun bygherren, der har adgang til de rigtige oplysninger. Brud på overenskomsten skal sidestilles med byggesjusk, mener Jakob Mathiassen. Det skal stå i kontrakten, at entreprenøren risikerer at miste en del af sin betaling, hvis han ikke overholder den arbejdsklausul, der er skrevet under på. På samme måde, som man kan holde en del af kontraktsummen tilbage, hvis der er fejl og mangler, siger han. Arbejdsklausuler ja tak 19

20

21 Den vitale kontrol Hvis en arbejdsklausul skal virke, skal den håndhæves. Mange private virksomheder vil selvfølgelig gøre, hvad de kan for at overholde den kontrakt, de har indgået, men erfaringen fra de senere år viser, at der overalt inden for det offentlige har været store problemer med at leve op til hensigten om at sikre danske løn- og arbejdsvilkår. Hvis en arbejdsklausul skal virke effektivt, kræver det med andre ord, at der sættes mandskab og penge af til kontrol. Fra fagbevægelsens side er der gjort meget for at bekæmpe social dumping via de muligheder, overenskomsterne giver. For eksempel har man i byggeriets overenskomster indført de såkaldte 48 timers møder. Hvis der er begrundet mistanke om brud på overenskomsten, kan der indkaldes til et møde på byggepladsen inden for 48 timer, og kan man ikke blive enige, vil sagen blive hastebehandlet ved en faglig voldgift. Men det kræver, at man først får mis tanke og dernæst kan skaffe en form for dokumentation. Desuden er det ikke en gangbar metode i alle brancher for eksempel foregår rengøring ofte om natten, når ingen andre medarbejdere er til stede. Social dumping kan med andre ord være svær at få øje på. Derfor er det afgørende, at udbyderen selv kontrollerer, at arbejdsklausulen overholdes. Både ved at stille betingelser i kontrakten, men også ved at sætte de nødvendige økonomiske ressourcer af på budgettet. Som tidligere nævnt er det desuden vigtigt, at den private entreprenør eller leverandør bliver pålagt selv at kunne dokumentere, at forholdene er i orden både for egne ansatte og for ansatte hos eventuelle underleverandører. Arbejdsklausuler ja tak 21

22 3 hurtige til Henrik L. Bang direktør i Bygherreforeningen Hvad er jeres holdning til arbejdsklausuler? Vi anbefaler vores medlemmer at anvende arbejdsklausuler i aftaler med entreprenørerne. Tror I, at arbejdsklausuler kan være med til at modvirke social dumping og unfair konkurrence? Arbejdsklausulerne sender et vigtigt signal om, at bygherren ønsker ordnede forhold. Hvad tror I, der skal til for, at systemet med arbejdsklausuler bliver mere effektivt? Der er behov for bedre sanktionsmuligheder, når der opstår tvivl om overholdelse af spillereglerne. Dokumentation Kontrollen kan allerede begynde, inden arbejdet går i gang. Der kan for eksempel stilles krav om: at alle medarbejdere har gyldig opholds- og arbejdstilladelse at de får et ansættelsesbevis efter senest fire uger (som der står i loven) at medarbejderne er orienteret om de løn- og arbejdsvilkår, der normalt gælder på egnen i den pågældende branche at de er orienteret om, at de skal have billedlegitimation på sig at alle underleverandører skal godkendes på forhånd at det oplyses præcist, hvad den enkelte underleverandørs opgave er, og hvor lang tid arbejdet ventes at tage at eventuelle vikarer, som indkaldes i en spidsbelastningsperiode, skal godkendes på forhånd at der (på byggepladser) skal være skilte, som viser navnene på alle firmaer inklusive CVR-nummer og det nummer, de har fået i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret) Krav som disse kan forebygge, at der opstår problemer sidenhen, og samtidig får virksomheden et signal om, at man mener det alvorligt og ikke accepterer social dumping. 22 Arbejdsklausuler ja tak

23 Den offentlige bygherre eller udbyder kommer imidlertid ikke uden om at foretage stikprøvekontroller. Det er i sig selv ikke uvant for eksempelvis en kommune at tjekke et byggeri for fejl og mangler, eller om der er gjort ordentligt rent omkring toiletterne i børnehaven. Men de medarbejdere, der kontrollerer, om en arbejdsklausul er overholdt, skal kunne læse en overenskomst og et lønregnskab og kende de typiske smuthuller. Det skal stå i selve arbejdsklausulen, hvilken dokumentation der kræves. Følgende krav går igen i flere klausuler: lønsedler kvitteringer for indbetalt e-indkomst (de afslører, om der for eksempel også er indbetalt pension og feriepenge) lønregnskaber opholds- og arbejdstilladelser arbejdstidsaftaler ansættelsesbeviser hvilken referenceramme der er brugt som udgangspunkt i reglen vil der være tale om en overenskomst Der skal være en relativt kort frist. I Gentofte Kommune giver man fem arbejdsdage, mens Københavns Kommune lægger op til en frist på 10 arbejdsdage. Er der problemer med dokumentationen, vil Københavns Kommune derefter bede den private leverandør om en fyldestgørende redegørelse for, hvad der er gjort for at leve op til arbejdsklausulen. Arbejdsklausuler ja tak I Københavns Kommunes oplæg bliver 400 årlige stikprøvekontroller dog kun en del af, hvad den nye kontrolenhed skal foretage sig. Man vil også screene kontrakterne for på forhånd at finde de sager, hvor risikoen for social dumping er højst og et kontrolbesøg derfor nødvendigt. Og så skal kontrolenheden være en hotline, som tillidsfolk og andre kan ringe eller skrive til, hvis de har mistanke om social dumping. Se alarmklokker side 9. 3 hurtige til Per Jørgensen fællestillidsrepræsentant for 3F i Københavns Kommune Hvad er din holdning til arbejdsklausuler? Jeg mener helt klart at arbejdsklausuler er vejen frem. Tror du, arbejdsklausuler kan være med til at modvirke social dumping? Ja. Fordi der kommer åbenhed om skat, lønsedler og ansættelsesvilkår, og fordi de sikrer mere lige konkurrence. Her tænker jeg også på forpligtelsen til at tage lærlinge og folk i fleksjob og anden støttet beskæftigelse. Hvad tror du, der skal til for at systemet med arbejdsklausuler bliver mere effektivt? Bestillerne skal forpligtes til at stille krav ved udbud. 23

24 foto: polfoto / NIMA STOCK

25 Sanktioner Det kan være et problem, at en sag om social dumping ofte først er afgjort, når arbejdet er afsluttet, og de udenlandske arbejdere har forladt Danmark igen. Derfor er det nødvendigt, at udbyderen kan sanktionere hurtigt og effektivt og kun skal henvende sig ét sted: Hos den virksomhed, kontrakten er indgået med. En sanktion kan være at uddele dagbøder, at tilbageholde en del af kontraktsummen, eller at kontrakten ophæves. Som der står i Aalborg Kommunes arbejdsklausul: Manglende overholdelse af nærværende bestemmelse er at betragte som væsentlig misligholdelse. Aalborg Kommune er således berettiget til uden varsel at ophæve kontrakten. Eller som der står i Københavns Kommunes forslag til en ny arbejdsklausul: Leverandørens eller dennes underleverandørers overtrædelse af Arbejdsklausulen vil altid være at betragte som en væsentlig misligholdelse af kontrakten, som berettiger Københavns Kommune til at ophæve kontrakten helt eller delvist. Dagbøder vil typisk komme på tale, hvis en virksomhed ikke er i stand til levere den krævede dokumentation for, at forholdene er i orden. Dagbøderne kan enten udregnes som en promille af kontraktsummen eller som et fast beløb pr. påbegyndt arbejdsdag. Desuden kan det som nævnt komme på tale at tilbageholde en del af betalingen for opgaven på samme måde som bygherren i forvejen tilbageholder en sum penge til at dække eventuelle fejl og mangler. Beløbet tilbageholdes i hovedentreprenørens vederlag, indtil tvisten er afgjort i det fagretlige system. Arbejdsklausuler ja tak 25

26 foto: polfoto / NIMA STOCK

27 Andre klausuler Uddannelsesklausuler Især ved større bygge- og anlægsop gaver er det blevet almindeligt, at offentlige myndigheder som del af en entreprise stiller krav om, at der skal ansættes et nærmere fastsat antal lærlinge eller praktikanter typisk 5-10 procent af den faglærte arbejdsstyrke. Men det kan også forekomme i andre brancher. Det kan være nye lærlinge, som ikke var i virksomheden i forvejen, eller det kan være lærlinge, som allerede havde en læreplads i virksomheden, men som skal deltage i det pågældende arbejde. Det er fuldt lovligt at gøre det også i forhold til EU-retten. Det er bare vigtigt, at en uddannelsesklausul ikke diskriminerer udenlandske virksomheder. Opgaven skal desuden have en vis størrelse og længde, før man må skrive en uddannelsesklausul ind i kontrakten. Sociale klausuler De samme betingelser gælder i princippet ved sociale klausuler, hvor den offentlige udbyder stiller krav om at en virksomhed for at få en opgave for eksempel skal ansætte et vist antal handikappede, unge ledige eller flexjobbere. Sociale klausuler er ofte blødere formuleret og har karakter af hensigtserklæringer. Et eksempel kan være, at et kommunalt boligselskab, der står foran en større renovering, aftaler med entreprenøren, at en eller flere af de unge, ledige nydanskere, der bor i boligkomplekset, bliver ansat på prøve eller får en praktikaftale med virksomheden. Det må man ikke kræve i udbudsmaterialet, men det kan sagtens aftales efterfølgende. Sociale klausuler kan også have et andet formål: at sikre, at de virksomheder, man samarbejder med, har formuleret en politik om at fastholde medarbejdere og undgå nedslidning. Arbejdsklausuler ja tak 27

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Side 2 af 8 Når kommunen indgår en aftale med en ekstern leverandør er det også muligt at indføje en uddannelsesklausul i kontrakten. Uddannelsesklausulen pålægger leverandøren krav om at tilbyde et antal

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører.

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. Styr uden om social dumping BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. 2 BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping STOP SOCIAL DUMPING 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping SF har 14 forslag til at stoppe den sociale dumping med til finanslovsforhandlinger. Forslagene er fordelt på tre områder: Transportområdet,

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice?

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? Rengøringsservice Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? 30. september 2013 2 Agenda 1. Kort om rammeaftalens opbygning 2. Krav til leverandører (prækvalifikation) 3. Kundens

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser - en del af Slagelse kommunes indkøbspolitik Drift og Anlæg teknik@slagelse.dk 14. marts 2011 Slagelse Kommune vil med sin styring og fordeling af indkøb

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Snyd og arbejdsulykker præger skandaleramt Metrobyggeri

Snyd og arbejdsulykker præger skandaleramt Metrobyggeri Snyd og arbejdsulykker præger skandaleramt Metrobyggeri Foto: Brian Berg Overhængende fare for ulykker, underbetaling, kritisable boligforhold, vold, trusler og sexchikane er nogle af de ting, man må leve

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

3Fs krav/ønsker vedr. social dumping op til folketingsvalget, 2015

3Fs krav/ønsker vedr. social dumping op til folketingsvalget, 2015 3Fs krav/ønsker vedr. social dumping op til folketingsvalget, 2015 For 3F er den fortsatte kamp imod social dumping afgørende for at forsvare den danske model på arbejdsmarkedet og medlemmernes løn- og

Læs mere

Kontrahering med dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft

Kontrahering med dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft Kontrahering med dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft Ved kontrahering med en dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft ansat bør du som minimum overveje følgende 5 punkter. 1) Der

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Beskæftigelsesudvalget, Transportudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 BEU alm. del Bilag 247, TRU alm. del Bilag 350, UUI alm. del Bilag 134 Offentligt Rengøring uden sort

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

Hvordan forebygger branchen?

Hvordan forebygger branchen? Jan Stiiskjær Hvordan forebygger branchen? v./ chefkonsulent Jan Stiiskjær Foreningsansvarlig for Servicebranchens Arbejdsgiverforening - SBA Fakta om SBA: Rengøring Ejendomsdrift Facility service Kantinedrift

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Sorø Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fastlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud Københavns Kommune Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud DFFU den 4. februar 2014 Af Emil Schütze, Specialkonsulent hos Teknik- og Miljøforvaltningen København, den 4. februar 2014 Side 2

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Natur og Landbrugskommissionen Den 19. dec. 2012 J.nr. Sekretariatet Ref. carni Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Beskæftigelse: Der er ca. 134.000 fuldtidsbeskæftigede i det jordbrugsindustrielle

Læs mere

Rammeaftale. Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter. Februar 2015. Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6

Rammeaftale. Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter. Februar 2015. Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6 Teknik- og Miljøforvaltningen Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter Rammeaftale Februar 2015 Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6 2(11) 1. Parterne Mellem Københavns Kommune Teknik-

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

[TALEREFERAT FRA PERSPEKTIVERINGSWORKSHOP]

[TALEREFERAT FRA PERSPEKTIVERINGSWORKSHOP] 2011 BRFkredit Perspektiveringsworkshop Projekt Flere praktikpladser Onsdag d. 14. december 2011 [TALEREFERAT FRA PERSPEKTIVERINGSWORKSHOP] Noter, kommentarer og tanker fra deltagerne ved workshoppen d.

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 27.maj Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 11. juni Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Brøndby Almennyttige Boligselskab afdeling Rheumpark

Læs mere

Tildelingskriterier for udbud af Indsamling på tværs.

Tildelingskriterier for udbud af Indsamling på tværs. NOTAT Den 23. september 2015 Kim Würfel (Wurkim) Sagsnr. xx-xxxx Sagsnr. (ESDH flettefelt) Tildelingskriterier for udbud af Indsamling på tværs. Overordnet målsætning: Gennem større volumen (antal husstande

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere