Arbejdsklausuler. sådan!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsklausuler. sådan!"

Transkript

1 Arbejdsklausuler sådan!

2 Arbejdsklausuler sådan! Forfatter: Peter Andersen Projektgruppe: Palle Bisgaard, Gunde Odgaard, Rasmus Gunnarson, Sidse Buch og Lone Grønhøj Frandsen Grafisk tilrettelæggelse: Helle Jensen Udgivet af FIU Tryk: Hillerød Grafisk Foto: Polfoto, Scanpix, Colourbox, Thomas Sjørup Forsidefoto: Scanpix / Henrik Sørensen ISBN: ISBN-online: LO-varenr. 4232

3 INDhold 5 Forord 19 Klausul uden kraft en historie fra Danmarks metropol 7 Et modsvar til social dumping til dig der vil gøre en forskel 21 Den vitale kontrol uden folk og penge duer klausulen ikke 9 Alarmklokker! Hvad kan du være opmærksom på? 27 Andre klausuler om uddannelsesklausuler og sociale klausuler 10 En moden frugt fem hurtige til Gunde Odgaard fra BAT-kartellet 29 Kom social dumping i for købet partnerskab, fagentrepriser og andet godt 13 Hvad er en arbejdsklausul? noget om regler og praksis 31 Hvad kan du selv gøre? Gode råd og nyttige links 16 Hvad betyder kædeansvar? den der har kontrakten har også pligten

4 4 Arbejdsklausuler ja tak foto: scanpix / Mikkel Østergaard

5 Forord Arbejdsklausuler ses i stigende grad som en nødvendighed for at beskytte danske lønmodtagere og virksomheder. I første halvdel af 2013 har 11 nye kommuner besluttet at indføje arbejdsklausuler, når de indgår aftaler med private virksomheder. Dermed har i alt 73 ud af landets 98 kommuner frivilligt valgt at bruge arbejdsklausuler som et redskab til at sikre sig mod social dumping og unfair konkur rence. I regionerne diskuterer man også klausuler forud for de kommende sygehusbyggerier, og den danske stat, som har brugt arbejdsklau suler i over 50 år, har fra 2013 sænket den økonomiske grænse, så også mindre opgaver nu er omfattet. Men det er ikke gjort med en underskrift på et stykke papir, det kræver en aktiv indsats. Og dette er en hjælp til alle, som gerne vil være med til at sikre, at arbejde udført i Danmark foregår efter danske løn- og arbejdsvilkår. Arbejdsklausuler ja tak 5

6 6 Arbejdsklausuler ja tak foto: colourbox / Hans Prinsen

7 Et modsvar til social dumping Måske har du oplevet social dumping på nært hold. Måske har du bare hørt eller læst om det og undret dig over, at også din kommune har samarbejdet med virksomheder, som henter arbejdskraft i udlandet og betaler 40, 60 eller 80 kroner i timen. Og måske har du tænkt, at det er et nødvendigt onde, en naturlig følge af globaliseringen og arbejdskraftens fri bevægelighed. Men social dumping er ingen naturlov. Social dumping kan bekæmpes, og et af redskaberne kaldes arbejdsklausuler. De kan sikre, at forholdene er i orden, når en offentlig myndighed eller en privat virksomhed bestiller et stykke arbejde ude i byen, hvad enten der er tale om anlæg af en tunnel til Tyskland, renovering af et boligbyggeri, udskiftning af et legestativ i en børnehave eller rengøring af operationsstuerne på sygehuset. Denne pjece kan være et værktøj for dig, hvis du er tillidsvalgt i staten, en region eller en kommune?... tillidsvalgt i en privat virksomhed, der udfører opgaver for det offentlige?... lokal håndværksmester?... valgt eller ansat i en fagforening?... lokalpolitiker eller kandidat til valget i kommuner og regioner?... bare almindeligt vred over, at overenskomsterne bliver undergravet? Med en arbejdsklausul kan man tvinge en leverandør til at følge de løn- og arbejdsvilkår, der gælder i danske overenskomster. Og den private virksomhed, der forsøger at snyde på vægten, risikerer at blive straffet med bøder eller helt at miste ordren. Arbejdsklausuler ja tak 7

8 Det er over 50 år siden, den danske stat forpligtede sig til at indføje arbejdsklausuler i sine udbud. Det er frivilligt for kommuner og regioner og for private virksomheder men flere og flere gør det, fordi det handler om danske arbejdspladser, om danske virksomheders muligheder for at konkurrere på lige vilkår og i sidste ende om skattekroner til at drive vores allesammens velfærdssamfund. Alligevel kan man jævnligt læse om udlændinge, som bliver snydt, selv om de arbejder for en offentlig dansk myndighed. Tag bare Metro-byggeriet i København eller de rumænske rengøringsfolk, der arbejdede under slavelignende forhold på skoler og i børnehaver i nordsjællandske kommuner. På de følgende sider kan du læse, hvordan en arbejdsklausul er skruet sammen, hvordan den virker, og hvad du skal være opmærksom på. Et værktøj er kun et værktøj, hvis det bliver brugt, og i sig selv er en arbejdsklausul kun ord på et stykke papir. Hvis den ikke håndhæves, virker den ikke. Det ansvar falder i sidste ende tilbage på kommunen, regionen, staten eller den private virksomhed, men ingen kan holde øje med alt, og derfor har de brug for din hjælp. Fakta Ideen om arbejdsklausuler blev født i FN s internationale arbejdsorganisation ILO i Målet var og er, at de enkelte stater skal gå foran med det gode eksempel og sikre arbejdstagerne ordentlige vilkår. En rundspørge fra 3F s byggegruppe fra august 2013 viser, at 73 ud af landets 98 kommuner anvender arbejdsklausuler i større eller mindre omfang, og det er 11 flere end i januar. Desuden er der kommuner, der anvender arbejdsklausuler i praksis, men ikke har en nedskrevet politik på området, ligesom arbejdsklausuler er til diskussion i regionerne forud for de kommende sygehusbyggerier. 8 Arbejdsklausuler ja tak

9 Alarmklokker Der er især fokus på social dumping blandt arbejdere fra de øst euro pæiske EU-lande. Ifølge de officielle statistikker arbejdede godt øst europæere i Danmark i 2012, men det reelle tal er formentlig en del større. Nogle af dem er dækket af en overenskomst, andre er ikke, og forskellen kan være svær at få øje på. Der er dog visse synlige tegn, som kan give mistanke om social dumping: manglende uniform eller arbejdstøj der arbejdes uden det rigtige sikkerhedsudstyr der arbejdes kontinuert i lange skift der arbejdes på alle tidspunkter af døgnet markant træthed for eksempel hos chauffører manglende skiltning ved en byggeplads forsøg på at skjule nummerplader arbejdere laver noget andet, end de skal ifølge kontrakten arbejdere undgår kontakt med danske kolleger Arbejdsklausuler ja tak 9

10 En moden frugt 5 spørgsmål til Gunde Odgaard sekretariatsleder i Bygge- Anlægsog Trækartellet (BAT-kartellet). 1 Hvorfor er der så stor fokus på arbejdsklausuler netop nu? Fordi nogle kommuner har fundet ud af, at de vil have mere for pengene, fordi der har været mange uheldige sager i pressen, og fordi de overenskomstdækkede virksomheder oplever at blive ofre for unfair konkurrence. Det er en frugt, der har været mange år om at modnes til gengæld modner den hurtigt nu. 2 Er arbejdsklausuler det bedste middel til at modvirke social dumping? Det er i hvert fald rigtig godt, fordi det rammer bredt, og fordi det er vel egnet til at få flere til at tegne overenskomst. Vi ser også, at arbejdsklau sulerne breder sig blandt private boligselskaber og andre store private bygherrer. 3Det lyder jo enkelt. Hvorfor har det været så svært at få til at fungere? Fordi man ikke har været vant til at stille den slags krav. En traditionel offentlig eller privat bygherre er god til at stille krav til kvalitet, teknik og udseende, men mange tænker, at det her er noget, arbejdsmarkedets parter klarer. De har ikke vidst, hvordan man formulerer kravene, eller hvordan man kontrollerer, om arbejdsklausulen er overholdt. Samtidig har vi mødt en vis modvilje i arbejdsgiverorganisationerne, som har frygtet at få flere faglige sager, men målet er jo det modsatte: at vi får færre sager om social dumping. 10 Arbejdsklausuler ja tak

11 4 Kan en arbejdsklausul også bruges ude på villavejen? Helt sikkert. I princippet er ingen opgave for lille. En villaejer kan godt henholde sig til en arbejdsklausul, hvis den er formuleret for ham på forhånd. Men det skal markedsføres over for ham. Der mangler forbrugeroplysning. 5Kan arbejdsklausuler afskaffe social dumping? Nej. Social dumping vil altid eksistere. Det er nemt at starte en virksomhed. Folk flintrer hen over grænserne, og der vil altid være nogen, der går efter de lette løsninger. Men arbejdsklausuler kan holde social dumping nede på et niveau, hvor det ikke truer værdikæden. Alle erfaringer fra andre lande viser, at hvis en branche virkelig bliver plaget af social dumping, underbetaling og sort økonomi, så skrider erhvervsuddannelserne, forskningen, innovationen og kvaliteten. Og så er det meget svært at vende tilbage. Et kapløb mod bunden Storbritannien er et eksempel på, hvordan det kan gå, hvis en branche får lov til at udvikle sig uden regulering, og man får det, der er blevet kaldt et kapløb mod bunden. Ifølge en EU-rapport var der i 2006 registreret underleverandører i byggeindustrien i Storbritannien, og i de fleste af dem var arbejdere registreret som enkeltmandsfirmaer for at spare penge i skat og spare entreprenøren for lønudgifter. Udviklingen tog fart i 80 erne og har foruden at presse priserne i bund ført til en stor stigning i antallet af arbejdsulykker og sager om byggesjusk. Som et modsvar introducerede fagbevægelsen og de organiserede virksomheder i 90 erne et særligt kort, CSCS, som blandt andet dokumenterer, at en arbejder har den nødvendige uddannelse og har gennemgået de relevante sikkerhedskurser. Arbejdsklausuler ja tak 11

12 foto: polfoto / MONTY RAKUSEN

13 hvad er en Arbejdsklausul? Det er en selvfølge, at udenlandske virksomheder og arbejdstagere, der kommer til Danmark, skal overholde dansk lovgivning. Det gælder for eksempel arbejdsmiljøloven og reglerne om køreog hviletid. I Danmark er det imidlertid sjældent, at løn- og arbejdsforhold er nedfældet i en lov, og derfor kommer arbejdsklausuler ind i billedet. Med en arbejdsklausul kan en offentlig myndighed eller en privat virksomhed så at sige stille love og overenskomster lige, når opgaver sendes i udbud. Det har to formål: At beskytte danske lønmodtagere mod billigere arbejdskraft fra udlandet og dermed forhindre social dumping. Og at beskytte danske overenskomstdækkede virksomheder mod unfair konkurrence. I sig selv er en arbejdsklausul en kortfattet tekst, og der er ikke stor forskel på, hvordan den formuleres. Her er et eksempel fra Københavns Kommune: Leverandøren forpligtiger sig til at sikre at de ansatte, som Leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførel se, har løn og ansættelsesforhold der ikke er mindre gunstige løn- og ansættelsesforhold end dem der gælder på den egn hvor arbejdet udføres jf. ILO konvention nr. 94. * Her er der tale om en næsten direkte afskrift af teksten i selve ILO s konvention nummer 94. En arbejdsklausul må ikke forveksles med en overenskomst, og stat, regioner og kommuner må heller ikke henvise til bestemte overenskomster i deres arbejdsklausuler. Men de må gerne skrive, at det skal være en overenskomst, der er repræsentativ på det pågældende arbejdsområde. Arbejdsklausuler ja tak Note: Borgerrepræsentationen i København vil stramme * reglerne efter flere uheldige sager. Den nye arbejdsklausul og den tilhørende vejledning er dog sendt til juridisk gennemgang i Statsforvaltningen og er derfor ikke trådt i kraft endnu. 13

14 Det er tilfældet med arbejdsklausulen i Gentofte Kommune. Her understreges det samtidig, at der både er love og overenskomster, der skal overholdes: Med henvisning til bestemmelserne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter ønsker Gentofte Kommune at sikre, at hovedentreprenøren og eventuelle underentreprenører tilsikrer arbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejds vilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal som reference anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor. I de fleste tilfælde vil der kun være én overenskomst, som er repræsentativ. Og det betyder for eksempel, at en udenlandsk virksomhed ikke vil kunne henvise til en overenskomst indgået i hjemlandet. Det skal understreges, at en privat bygherre eller en privat virksomhed, som eksempelvis indgår en rengøringskontrakt, godt må skrive i en arbejdsklausul, at leverandøren skal følge bestemte overenskomster. Også for private ILO s konvention gælder umiddelbart kun offentlige myndigheder. Men private bygherrer kan også indføre arbejdsklausuler og faktisk stille mere vidtgående krav end stat, regioner og kommuner. For eksempel ved at kræve, at entreprenøren og dens underleverandører er dækket af bestemte overenskomster. Regler om udbud EU har bestemt, at det offentliges indkøb af varer, tjenesteydelser og byggeopgaver skal sendes i åben licitation, når de overstiger en hvis grænse. For varer og tjenesteydelser (eksempelvis rengøring, transport og gartnerarbejde) ligger grænsen pt. mellem én og halvanden million kroner, mens den såkaldte tærskelværdi ved bygge- og anlægsopgaver ligger noget højere: 37,2 millioner kroner. Den enkelte offentlige myndighed kan dog selv vælge at sende mindre opgaver i udbud. 14 Arbejdsklausuler ja tak

15 Små og store opgaver Der er ingen faste regler for, hvornår en arbejdsklausul kan benyttes. Som led i finanslovsaftalen for 2013 blev regeringen og Enhedslisten enige om, at arbejdsklausuler i princippet skal anvendes ved alle udbud inden for statens område. Tidligere har staten kun haft et krav om arbejdsklausuler, når en opgave var så stor, at den skulle sendes i licitation efter EU s regler. Københavns Kommune vil gøre arbejdsklausuler obligatoriske ved alle kontrakter over én million kroner, men med mulighed for at anvende dem ved mindre kontrakter også. Og i princippet kan arbejdsklausuler også anvendes ved opgaver, der er så små, at de ikke kommer i udbud. Det kan være en skoleleder, der bestiller en kunstgræsbane, eller en leder i en daginstitution, som bestiller et nyt legestativ. De kontakter et lokalt, dansk firma og har ingen chance for at vide, at opgaven sendes videre til en polsk underleverandør uden overenskomst. Hvis man vil have en arbejdsklausul til at virke, er det derfor vigtigt, at politik og regler bliver kommunikeret ud til alle ledere i kommunens institutioner. Der er ikke noget hemmeligt ved arbejdsklausulerne. De er i regelen vedtaget i byrådet, og er du i tvivl, kan du henvende dig til kommunens kommunikationsafdeling og få svar. Kommune overså blokade Hillerød Kommune har brugt en arbejdsklausul siden 2005, men alligevel var det polske håndværkere uden overenskomst, som i efteråret 2012 monterede et legestativ i en af kommunens daginstitutioner. Opgaven var bestilt i det danske firma Lars Laj, men håndværkerne var ansat i datterselskabet Lars Laj Polska, som er omfattet af en sympatiblokade fra alle LO-forbund. Kommunen har nu strammet op på kontrollen. Samtidig er det blevet præciseret over for de i alt 250 ledere i kommunen med budgetansvar, at der skal arbejdes efter danske overenskomstvilkår. Arbejdsklausuler ja tak 15

16 Hvad betyder kædeansvar Uden kædeansvar er en arbejdsklausul i regelen ikke meget værd. I de nævnte eksempler fra København og Gentofte er henholdsvis underleverandører og underentreprenører derfor skrevet ind i arbejdsklsusulen. Dermed vil de to kommuner sikre sig, at arbejdsklausulen ikke kun omfatter den virksomhed, der har fået entreprisen, men også de virksomheder og i sidste ende enkeltpersoner, virksomheden måtte vælge til at udføre en del af arbejdet. I de store bygge- og anlægssager kan der være fire-fem led i kæden. Men brug af underleverandører er udbredt i mange brancher, og i takt med at opgaver er blevet udliciteret, bruger det offentlige underleverandører i stigende omfang. Det gælder for eksempel rengøring, transport, vej- og parkarbejde og skovbrug. Nogle gange sker det mod bedre vidende. De nordsjællandske kommuner, der havde østeuropæiske tvangsarbejdere til at gøre rent på skoler og i daginstitutioner, blev således først klar over miseren, efter Fagbladet 3F begyndte at rulle sagen op. Kommunerne havde indgået kontrakt med firmaet Forenede Rengøring uden at vide, at arbejdet via en underleverandør blev udført af rumænere, der fik mindre end kroner om måneden for 12 timers dagligt arbejde. Fire led i kæden Et eksempel fra Gladsaxe Kommune viser, hvorfor kædeansvar er afgørende: Via det almennyttige selskab DAB Bolig fik kommunen opført et antal rækkehuse. Hovedentreprisen gik til Sigma Entreprise, som indgik en aftale med Malermester Danlev Petersen om malerarbejdet. Sidstnævnte udførte ikke selv arbejdet, men havde entreret med Søllerød Malerforretning, som igen gav en del af opgaven videre til UAB Building Family fra Litauen. De tre førstnævnte virksomheder var overenskomstdækkede, men det litauiske firma ville ikke indgå overenskomst. Derefter kontaktede Malerforbundet DAB Bolig, som ikke kendte til sagen, og kort efter valgte UAB Building Family alligevel at tegne overenskomst. 16 Arbejdsklausuler ja tak

17 Det kan være svært at afgøre, hvor ansvaret ligger. Derfor er det vigtigt, at eksempelvis en kommune ikke pålægger sig selv at bevise, at en arbejdsklausul er brudt. Bevisbyrden skal ligge hos den private virksomhed, der har skrevet under på kontrakten. Her er endnu et eksempel fra den arbejdsklausul, Københavns Kommune arbejder på at indføre: Leverandøren har bevisbyrden for at forpligtelsen jf. klausulens afsnit. 1 er overholdt, og Københavns Kommune kan på forlangende kræve at se dokumentation for Leverandørens og dennes underleverandørers overholdelse heraf. Københavns Kommune kan kræve dokumentation direkte fra Leverandørens eller dennes underleverandørers medarbejdere. Når det gælder kædeansvar, er det grundlæggende princip, at hovedentreprenøren hæfter for eventuelle brud på arbejdsklausulen, uanset om fejlen ligger hos en underleverandør. På samme måde, som hovedentreprenøren hæfter for fejl og mangler ved selve byggeriet. Hovedentreprenøren har en økonomisk gevinst ved at hyre en billig underleverandør og påtager sig dermed også ansvaret for, at arbejdsklausulen er overholdt. Dermed bliver kontrolopgaven mere overskuelig for bygherren det vil i princippet være nok at bede hovedentreprenøren fremskaffe den nødvendige dokumentation. I afsnittet Den vitale kontrol beskrives, hvad man kan kræve af dokumentation. Godt mediestof Førhen var det sjældent, at kommuner gjorde et nummer ud af, at de havde indført arbejdsklausuler. Men alene i juni 2013 var det en historie i lokale medier, at Nordfyns og Køge Kommuner vil indføre arbejdsklausuler, og i maj blev det slået stort op i Politiken, at Københavns Kommune vil stramme op på reglerne og især kontrollen. Det bekræfter, at social dumping er godt stof, og at kommunerne er opmærksomme på at undgå mediehistorier om underbetalt arbejdskraft. Arbejdsklausuler ja tak 17

18 Der var alle tegn på, at folkene fra Cinterex ikke fulgte overenskomsten. De arbejdede hele tiden, de havde ikke arbejdstøj på, og når vi snakkede med dem, kunne vi høre, at lønnen var langt under mindstelønnen Jakob Mathiassen, tidligere tillidsrepræsentant foto:thomas Sjørup

19 Klausul uden kraft Anlægningen af den kommende Metro cityring i København er et skoleeksempel på et byggeri, hvor overenskomsterne bliver fulgt på papiret, men ikke i praksis. Det mener Jakob Mathiassen, tidligere tillidsrepræsentant for betonarbejderne hos den italienske entreprenør Trevi, som har til opgave at støbe de lodrette vægge på stationerne. Så vidt jeg ved, er alle udenlandske entreprenører og underleverandører på metrobyggeriet dækket af en overenskomst mange af dem følger den bare ikke, og det giver dem en kæmpe konkurrencefordel. De melder sig ind i Dansk Byggeri, for så er tingene formelt i orden. Når fagforeningen så beder om dokumentation, fabrikerer de noget, der passer ind, siger han. Som en statslig virksomhed er Metroselskabet pr. automatik omfattet af en arbejdsklausul, som også gælder for underleverandører. Den bliver bare ikke overholdt, fastslår Jakob Mathiassen og nævner den portugisiske entreprenør Cinterex, der står for byggeriet af de tre første metrostationer. Blandt andet den på Nuuks Plads, hvor han selv arbejdede. Der var alle tegn på, at folkene fra Cinterex ikke fulgte overenskomsten. De arbejdede hele tiden, de havde ikke arbejdstøj på, og når vi snakkede med dem, kunne vi høre, at lønnen var langt under mindstelønnen, siger Jakob Mathiassen. Hvis en arbejdsklausul skal virke, skal kontrollen og sanktionsmulighederne være langt stærkere, mener han. Bygherren skal have pligt til at kontrollere, at tingene er i orden for eksempel ved at lave stikprøver af lønsedlerne og holde øje med, hvor meget der arbejdes. Det er kun bygherren, der har adgang til de rigtige oplysninger. Brud på overenskomsten skal sidestilles med byggesjusk, mener Jakob Mathiassen. Det skal stå i kontrakten, at entreprenøren risikerer at miste en del af sin betaling, hvis han ikke overholder den arbejdsklausul, der er skrevet under på. På samme måde, som man kan holde en del af kontraktsummen tilbage, hvis der er fejl og mangler, siger han. Arbejdsklausuler ja tak 19

20

21 Den vitale kontrol Hvis en arbejdsklausul skal virke, skal den håndhæves. Mange private virksomheder vil selvfølgelig gøre, hvad de kan for at overholde den kontrakt, de har indgået, men erfaringen fra de senere år viser, at der overalt inden for det offentlige har været store problemer med at leve op til hensigten om at sikre danske løn- og arbejdsvilkår. Hvis en arbejdsklausul skal virke effektivt, kræver det med andre ord, at der sættes mandskab og penge af til kontrol. Fra fagbevægelsens side er der gjort meget for at bekæmpe social dumping via de muligheder, overenskomsterne giver. For eksempel har man i byggeriets overenskomster indført de såkaldte 48 timers møder. Hvis der er begrundet mistanke om brud på overenskomsten, kan der indkaldes til et møde på byggepladsen inden for 48 timer, og kan man ikke blive enige, vil sagen blive hastebehandlet ved en faglig voldgift. Men det kræver, at man først får mis tanke og dernæst kan skaffe en form for dokumentation. Desuden er det ikke en gangbar metode i alle brancher for eksempel foregår rengøring ofte om natten, når ingen andre medarbejdere er til stede. Social dumping kan med andre ord være svær at få øje på. Derfor er det afgørende, at udbyderen selv kontrollerer, at arbejdsklausulen overholdes. Både ved at stille betingelser i kontrakten, men også ved at sætte de nødvendige økonomiske ressourcer af på budgettet. Som tidligere nævnt er det desuden vigtigt, at den private entreprenør eller leverandør bliver pålagt selv at kunne dokumentere, at forholdene er i orden både for egne ansatte og for ansatte hos eventuelle underleverandører. Arbejdsklausuler ja tak 21

22 3 hurtige til Henrik L. Bang direktør i Bygherreforeningen Hvad er jeres holdning til arbejdsklausuler? Vi anbefaler vores medlemmer at anvende arbejdsklausuler i aftaler med entreprenørerne. Tror I, at arbejdsklausuler kan være med til at modvirke social dumping og unfair konkurrence? Arbejdsklausulerne sender et vigtigt signal om, at bygherren ønsker ordnede forhold. Hvad tror I, der skal til for, at systemet med arbejdsklausuler bliver mere effektivt? Der er behov for bedre sanktionsmuligheder, når der opstår tvivl om overholdelse af spillereglerne. Dokumentation Kontrollen kan allerede begynde, inden arbejdet går i gang. Der kan for eksempel stilles krav om: at alle medarbejdere har gyldig opholds- og arbejdstilladelse at de får et ansættelsesbevis efter senest fire uger (som der står i loven) at medarbejderne er orienteret om de løn- og arbejdsvilkår, der normalt gælder på egnen i den pågældende branche at de er orienteret om, at de skal have billedlegitimation på sig at alle underleverandører skal godkendes på forhånd at det oplyses præcist, hvad den enkelte underleverandørs opgave er, og hvor lang tid arbejdet ventes at tage at eventuelle vikarer, som indkaldes i en spidsbelastningsperiode, skal godkendes på forhånd at der (på byggepladser) skal være skilte, som viser navnene på alle firmaer inklusive CVR-nummer og det nummer, de har fået i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret) Krav som disse kan forebygge, at der opstår problemer sidenhen, og samtidig får virksomheden et signal om, at man mener det alvorligt og ikke accepterer social dumping. 22 Arbejdsklausuler ja tak

23 Den offentlige bygherre eller udbyder kommer imidlertid ikke uden om at foretage stikprøvekontroller. Det er i sig selv ikke uvant for eksempelvis en kommune at tjekke et byggeri for fejl og mangler, eller om der er gjort ordentligt rent omkring toiletterne i børnehaven. Men de medarbejdere, der kontrollerer, om en arbejdsklausul er overholdt, skal kunne læse en overenskomst og et lønregnskab og kende de typiske smuthuller. Det skal stå i selve arbejdsklausulen, hvilken dokumentation der kræves. Følgende krav går igen i flere klausuler: lønsedler kvitteringer for indbetalt e-indkomst (de afslører, om der for eksempel også er indbetalt pension og feriepenge) lønregnskaber opholds- og arbejdstilladelser arbejdstidsaftaler ansættelsesbeviser hvilken referenceramme der er brugt som udgangspunkt i reglen vil der være tale om en overenskomst Der skal være en relativt kort frist. I Gentofte Kommune giver man fem arbejdsdage, mens Københavns Kommune lægger op til en frist på 10 arbejdsdage. Er der problemer med dokumentationen, vil Københavns Kommune derefter bede den private leverandør om en fyldestgørende redegørelse for, hvad der er gjort for at leve op til arbejdsklausulen. Arbejdsklausuler ja tak I Københavns Kommunes oplæg bliver 400 årlige stikprøvekontroller dog kun en del af, hvad den nye kontrolenhed skal foretage sig. Man vil også screene kontrakterne for på forhånd at finde de sager, hvor risikoen for social dumping er højst og et kontrolbesøg derfor nødvendigt. Og så skal kontrolenheden være en hotline, som tillidsfolk og andre kan ringe eller skrive til, hvis de har mistanke om social dumping. Se alarmklokker side 9. 3 hurtige til Per Jørgensen fællestillidsrepræsentant for 3F i Københavns Kommune Hvad er din holdning til arbejdsklausuler? Jeg mener helt klart at arbejdsklausuler er vejen frem. Tror du, arbejdsklausuler kan være med til at modvirke social dumping? Ja. Fordi der kommer åbenhed om skat, lønsedler og ansættelsesvilkår, og fordi de sikrer mere lige konkurrence. Her tænker jeg også på forpligtelsen til at tage lærlinge og folk i fleksjob og anden støttet beskæftigelse. Hvad tror du, der skal til for at systemet med arbejdsklausuler bliver mere effektivt? Bestillerne skal forpligtes til at stille krav ved udbud. 23

24 foto: polfoto / NIMA STOCK

25 Sanktioner Det kan være et problem, at en sag om social dumping ofte først er afgjort, når arbejdet er afsluttet, og de udenlandske arbejdere har forladt Danmark igen. Derfor er det nødvendigt, at udbyderen kan sanktionere hurtigt og effektivt og kun skal henvende sig ét sted: Hos den virksomhed, kontrakten er indgået med. En sanktion kan være at uddele dagbøder, at tilbageholde en del af kontraktsummen, eller at kontrakten ophæves. Som der står i Aalborg Kommunes arbejdsklausul: Manglende overholdelse af nærværende bestemmelse er at betragte som væsentlig misligholdelse. Aalborg Kommune er således berettiget til uden varsel at ophæve kontrakten. Eller som der står i Københavns Kommunes forslag til en ny arbejdsklausul: Leverandørens eller dennes underleverandørers overtrædelse af Arbejdsklausulen vil altid være at betragte som en væsentlig misligholdelse af kontrakten, som berettiger Københavns Kommune til at ophæve kontrakten helt eller delvist. Dagbøder vil typisk komme på tale, hvis en virksomhed ikke er i stand til levere den krævede dokumentation for, at forholdene er i orden. Dagbøderne kan enten udregnes som en promille af kontraktsummen eller som et fast beløb pr. påbegyndt arbejdsdag. Desuden kan det som nævnt komme på tale at tilbageholde en del af betalingen for opgaven på samme måde som bygherren i forvejen tilbageholder en sum penge til at dække eventuelle fejl og mangler. Beløbet tilbageholdes i hovedentreprenørens vederlag, indtil tvisten er afgjort i det fagretlige system. Arbejdsklausuler ja tak 25

26 foto: polfoto / NIMA STOCK

27 Andre klausuler Uddannelsesklausuler Især ved større bygge- og anlægsop gaver er det blevet almindeligt, at offentlige myndigheder som del af en entreprise stiller krav om, at der skal ansættes et nærmere fastsat antal lærlinge eller praktikanter typisk 5-10 procent af den faglærte arbejdsstyrke. Men det kan også forekomme i andre brancher. Det kan være nye lærlinge, som ikke var i virksomheden i forvejen, eller det kan være lærlinge, som allerede havde en læreplads i virksomheden, men som skal deltage i det pågældende arbejde. Det er fuldt lovligt at gøre det også i forhold til EU-retten. Det er bare vigtigt, at en uddannelsesklausul ikke diskriminerer udenlandske virksomheder. Opgaven skal desuden have en vis størrelse og længde, før man må skrive en uddannelsesklausul ind i kontrakten. Sociale klausuler De samme betingelser gælder i princippet ved sociale klausuler, hvor den offentlige udbyder stiller krav om at en virksomhed for at få en opgave for eksempel skal ansætte et vist antal handikappede, unge ledige eller flexjobbere. Sociale klausuler er ofte blødere formuleret og har karakter af hensigtserklæringer. Et eksempel kan være, at et kommunalt boligselskab, der står foran en større renovering, aftaler med entreprenøren, at en eller flere af de unge, ledige nydanskere, der bor i boligkomplekset, bliver ansat på prøve eller får en praktikaftale med virksomheden. Det må man ikke kræve i udbudsmaterialet, men det kan sagtens aftales efterfølgende. Sociale klausuler kan også have et andet formål: at sikre, at de virksomheder, man samarbejder med, har formuleret en politik om at fastholde medarbejdere og undgå nedslidning. Arbejdsklausuler ja tak 27

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

Bilag 1. Arbejdsklausul

Bilag 1. Arbejdsklausul Bilag 1. Arbejdsklausul Anbefalet model AFSNIT A - Forpligtelsen Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Revision

Læs mere

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland POLITIK FOR SOCIALE KLAUSULER OG ARBEJDSKLAUSULER I REGION SJÆLLAND Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland 1 Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som

Læs mere

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 3 [Uddannelsesklausul]... 6 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 8 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune Ændring

Læs mere

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg 18. marts 2014 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Høringssvar om brug af arbejds- og uddannelsesklausuler i Aalborg Kommune DI Aalborg takker for muligheden for at kommentere på kommunens udspil.

Læs mere

Side 2 af 8 Når kommunen indgår en aftale med en ekstern leverandør er det også muligt at indføje en uddannelsesklausul i kontrakten. Uddannelsesklausulen pålægger leverandøren krav om at tilbyde et antal

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Koncessionskontrakt Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Juni 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Indledning Denne politik udstikker rammerne for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver i Fredericia Kommune.

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål

Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 105 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål R 8.

Læs mere

Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA

Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA Nykøbing Falster 25. november 2015 J. nr. 00.01.00G-0047/45873 Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA Indledning I lighed med at REFA ønsker at sikre ordnede forhold

Læs mere

I juni 2013 indgik Regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2014, hvor principperne fra Vækstplan DK blandt andet er lagt til grund.

I juni 2013 indgik Regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2014, hvor principperne fra Vækstplan DK blandt andet er lagt til grund. NOTAT VEDRØRENDE Den 05-12-2013 Sagsbeh: AH/LG Sagsnr.: 2013 Dok.nr.: 2013 Udbud & Indkøb Anvendelse af arbejds- og uddannelsesklausuler ved udbud i Frederiksberg Kommune Notatet har til formål at gøre

Læs mere

Undersøgelsen tager maksimalt 10 minutter at gennemføre. Tusind tak for din deltagelse!

Undersøgelsen tager maksimalt 10 minutter at gennemføre. Tusind tak for din deltagelse! 3J63-ZMA9-N921 Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail borgmester@fredensborg.dk Navn Thomas Lykke Pedersen Kommune Fredensborg Kommune 3J63-ZMA9-N921 OM UNDERSØGELSEN Kommunikationsvirksomheden

Læs mere

Metroselskabets klausuler om løn- og arbejdsvilkår

Metroselskabets klausuler om løn- og arbejdsvilkår Metroselskabets klausuler om løn- og arbejdsvilkår Metroselskabet har indført en række klausuler i kommende kontrakter. Klausulerne skal bekæmpe social dumping og sikre ordnede vilkår på byggeriet af letbanen.

Læs mere

Marts 2016. Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen

Marts 2016. Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen Marts 2016 Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen 2/5 1. Forpligtelsen Totalentreprenøren skal sikre, at ansatte hos Totalentreprenøren og eventuelle underentreprenører,

Læs mere

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører.

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. Styr uden om social dumping BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. 2 BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og

Læs mere

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud.

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud. Til Skanderborg Kommune FOA Silkeborg-Skanderborg takker Skanderborg Kommune for henvendelsen vedrørende input i forbindelse med kommunens Standard for brug af arbejdsklausuler i forbindelse med udbud.

Læs mere

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken.

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for kontraktindgåelse, arbejdsklausuler, det gode indkøb og leasingaftaler Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde:

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør.

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør. BILAG 1: Overordnede principper for anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler i de udbudte kontrakter Helt overordnet skal anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler ses i sammenhæng

Læs mere

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører.

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. Styr uden om social dumping BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. 2 BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar.

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. Bilag 1 Tillæg til kontrakt arbejdsklausuler mellem Horsens Kommune Teknik og miljø Rådhustorvet

Læs mere

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk BAGGRUND

Læs mere

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich Den danske model & arbejdsklausuler Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich 2 Den danske model Fagforbund kan kræve overenskomst og iværksætte kampskridt til støtte herfor: Inden for deres faglige område Fornøden

Læs mere

Levering af dozer til ONM. Bilag 3 - Arbejdsklausul

Levering af dozer til ONM. Bilag 3 - Arbejdsklausul Levering af dozer til ONM Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Poul Juul Hansen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation

Læs mere

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler.

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Notat Emne: Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Den 10. oktober 2013 Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige

Læs mere

Jeg er endvidere blevet bedt om at redegøre for, om jeg finder det rimeligt, at det offentlige anvender den pågældende virksomhed som leverandør.

Jeg er endvidere blevet bedt om at redegøre for, om jeg finder det rimeligt, at det offentlige anvender den pågældende virksomhed som leverandør. Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Talepapir 8. november 2016 Det talte ord gælder Samråd Forenede Service Indledende bemærkninger Jeg er på baggrund

Læs mere

Det interessante er herefter at belyse rækkevidden af ILO 94 i forhold til at sikre en leverandørs overholdelse af ILO 94 som kontraktvilkår.

Det interessante er herefter at belyse rækkevidden af ILO 94 i forhold til at sikre en leverandørs overholdelse af ILO 94 som kontraktvilkår. Bilag 2 Notat vedrørende sikring af løn- og arbejdsforhold. Januar 2016 1. Baggrund Byrådet har d. 2. september 2015 vedtaget at Økonomiudvalget og Byrådet evaluerer Indkøbs- og Udbudspolitikken i forhold

Læs mere

Erfaringer med arbejdsklausuler i en praktisk kontekst.

Erfaringer med arbejdsklausuler i en praktisk kontekst. Erfaringer med arbejdsklausuler i en praktisk kontekst www.regionmidtjylland.dk Arbejdsklausuler En arbejdsklausul er et kontraktvilkår i udbudskontrakten, der bestemmer, at løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår

Læs mere

A FSLUTNINGSKONFERENCE, FAOS, PROJEKT

A FSLUTNINGSKONFERENCE, FAOS, PROJEKT AFSLUTNINGSKONFERENCE PRECAWO PROJEKT A FSLUTNINGSKONFERENCE, FAOS, D E C E M B ER 6 2 0 1 6 B J A R K E R E F S L U N D, C E N T E R F O R I N D U S T R I A L P R O D U K T I O N, A A L B O R G U N I

Læs mere

Hovedstadens Letbanes klausuler om løn- og arbejdsvilkår

Hovedstadens Letbanes klausuler om løn- og arbejdsvilkår Hovedstadens Letbanes klausuler om løn- og arbejdsvilkår Hovedstadens Letbane har indført en række klausuler i kommende kontrakter. Klausulerne skal bekæmpe social dumping og sikre ordnede vilkår på byggeriet

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Bygherreforeningens seminar 17. maj 2010 Entreprise- og arbejdskraftklausuler. Bo Tarp Vejdirektoratet

Bygherreforeningens seminar 17. maj 2010 Entreprise- og arbejdskraftklausuler. Bo Tarp Vejdirektoratet Bygherreforeningens seminar 17. maj 2010 Entreprise- og arbejdskraftklausuler Bo Tarp Vejdirektoratet SIDE 2 Vejdirektoratet udlicitering samarbejde med branchen (I) Vejdirektoratet er en 90/10 virksomhed,

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august Arbejdsklausuler og sociale klausuler

Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august Arbejdsklausuler og sociale klausuler Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august 2014 Arbejdsklausuler og sociale klausuler 2 Dagsorden: Arbejdsklausuler - retlig kontekst Konkrete arbejdsklausuler i henholdsvis Syd og Midt Praktiske erfaringer

Læs mere

Vilkår vedr. Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler

Vilkår vedr. Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 2. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: mbf@balk.dk Kontakt: Michael Fallesen Sagsid: 88.00.00-A00-1-13 Vilkår

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Alle 98 kommuner har gennemført spørgeskemaundersøgelsen.

Alle 98 kommuner har gennemført spørgeskemaundersøgelsen. N OTAT Opsamling på spørgeskemaundersøgelse om kommunernes brug af arbejdsklausuler og sociale klausuler i udbud KL har som opfølgning på økonomiaftalen for 2014, og på anmodning fra Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Mads Krarup

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Mads Krarup Den danske model & arbejdsklausuler Ved Lise Lauridsen og Mads Krarup 2 Den danske model Fagforbund kan kræve overenskomst og iværksætte kampskridt til støtte herfor: Inden for deres faglige område Fornøden

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

Standard for anvendelse af arbejdsklausuler

Standard for anvendelse af arbejdsklausuler Standard for anvendelse af arbejdsklausuler Skanderborg Kommune ønsker via sin Indkøbs- og Udbudspolitik at medvirke til at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår og modvirke social dumpning i forbindelse

Læs mere

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 Del: EU-tilvalgsordningen skal gøre det lettere for fagforeninger

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem?

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? 1 Vandrørene hvor meget ved vi? Hvor mange af jer er privat ansatte? Hvor mange af jer ved hvornår jeres nuværende virksomheds

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter

Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med kontraktarbejde. (Anvendes i alle

Læs mere

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping STOP SOCIAL DUMPING 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping SF har 14 forslag til at stoppe den sociale dumping med til finanslovsforhandlinger. Forslagene er fordelt på tre områder: Transportområdet,

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter VEJ nr 9472 af 30/06/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-07-2014 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

SOCIAL DUMPING NEJ TAK! 28 kommuner og Region hovedstaden

SOCIAL DUMPING NEJ TAK! 28 kommuner og Region hovedstaden SOCIAL DUMPING NEJ TAK! 28 kommuner og Region hovedstaden Udsnit af LO Hovedstadens politiske program 2014-2018 LO Hovedstaden vil arbejde for, at kendskabet til den danske model og kendskabet til værdien

Læs mere

Bilag til tilbudsafgivelse

Bilag til tilbudsafgivelse Bilag 3-9 Bilag til tilbudsafgivelse Naturstyrelsen Bornholm anlægsarbejde på Nordbornholm 21. september 2015 1 Indholdsfortegnelse: Bilag 3: Tilbudsliste... 3 Bilag 4: Virksomhedsoplysninger... 6 Bilag

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul.

Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul. Aalborg Kommunes anvendelse af arbejdsklausuler m.v. Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul.

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

"Indsats mod arbejdsulykker ved offentlige byggeog anlægsprojekter, hvor der beskæftiges udenlandsk arbejdskraft"

Indsats mod arbejdsulykker ved offentlige byggeog anlægsprojekter, hvor der beskæftiges udenlandsk arbejdskraft "Indsats mod arbejdsulykker ved offentlige byggeog anlægsprojekter, hvor der beskæftiges udenlandsk arbejdskraft" Arbejdsmiljøkonsulent Marchen Vinding Petersen, COWI afd. 1301 Miljø og Arbejdsmiljø 1

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk ERFARINGER FRA METROBYGGERIET Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 22. december 2017 Da byggeriet af metroen i København

Læs mere

Anvendelsen af klausuler og partnerskabsaftale

Anvendelsen af klausuler og partnerskabsaftale Notat Vedrørende: Erfaringsopsamling på anvendelsen af klausuler og partnerskabsaftale på udbuds- og indkøbsområdet i Randers Kommune Sagsnavn: Klausuler Sagsnummer: 00.01.00-A00-20-14 Skrevet af: Anne

Læs mere

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Sagsnr.: 2010-51634 Dato: 30-01-2013 Dokumentnr.: 2013-23974 Sagsbehandler: Lotte Eun Elming Cpr.: Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Næstved Kommunes indkøbs-

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

BILAG A-D. Københavns Kommune. Til rammeaftale om spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København. Teknik- og Miljøforvaltningen

BILAG A-D. Københavns Kommune. Til rammeaftale om spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København. Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune A/S BILAG A-D Til rammeaftale om spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København 20. maj 2016 Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag A Self Billing Procedure Fysik Teknik- og

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Udlændinge på det københavnske arbejdsmarked i 2015

Udlændinge på det københavnske arbejdsmarked i 2015 Københavns Kommune dropper kontrolfirma: Vi kan håndtere social dumping bedre 22-03-2017 selv - UgebrevetA 22:00:42 SELVGJORT ER VELGJORT Københavns Kommune dropper kontrolfirma: Vi kan håndtere social

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

Undersøgelse af løn- og arbejdsforhold hos udvalgte underentreprenører

Undersøgelse af løn- og arbejdsforhold hos udvalgte underentreprenører Notat Emne: Fra: Til: Undersøgelse af løn- og arbejdsforhold hos udvalgte underentreprenører Metroselskabet Selskabets ejere og bestyrelse Dato: 2015-04-13 1 Baggrund Metroselskabet stiller i alle kontrakter

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 25-11-2014

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 25-11-2014 UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 25-11-2014 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES UDFØRELSE... 4 6. STYRENDE PRINCIPPER VED KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Læs mere