Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører."

Transkript

1 Styr uden om social dumping BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører.

2 2

3 BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. En bulgarer kan gange sin løn med 13 ved at arbejde i Danmark. For en rumæner er tallet 10. Det viser tal fra en undersøgelse fra Forskningscenter for Arbejdsmarked- og Organisationsstudier. Gevinsten ved at arbejde i Danmark er stor, og på bare fem år er antallet af østarbejdere omtrent fordoblet. Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering arbejdede mennesker fra østlandene i Danmark i Med tendensen følger et voksende socialt ansvar for at modvirke social dumping og samt at sikre sig mod sort arbejde og underbetaling af den udenlandske arbejdskraft. BDO s indsatsteam arbejder som en uafhængig part på at hindre social dumping gennem kontrol af de sociale klausuler i kontrakter med leverandører. Vores kontroller sikrer, at leverandørerne lever op til klausulerne, og at lønog arbejdsvilkår er i orden for udenlandske ansatte, der er beskæftiget som led i en ydelse til jeres organisation. Kontrollen giver jer samtidig mulighed for at handle, inden en eventuel faglig sag udvikler sig og bliver til negativ omtale, der kan flytte fokus fra jeres politikker og målsætninger på området. 3

4 ILO-konvention nr. 94 pålægger offentlige myndigheder at indarbejde sociale klausuler i offentlige udbud, så det sikres, at løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår svarer til dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til kollektiv overenskomst. Den 10. april 2014 gennemførte SKAT kontrolbesøg på byggepladser i hele Danmark. Kontrolbesøgene afslørede problemer med momsregistrering og korrekt betaling af skat hos 40 ud af de 83 virksomheder, dagens kontrolbesøg omfattede. Problemer med illegal og underbetalt arbejdskraft, tyveribøder samt stop for brugen af underleverandører har kostet Danmarks næststørste rengøringsfirma, Forenede Service i omegnen af kr. 20 mio. Underbetalte polske ansatte fra byggefirmaet Our House har arbejdet for to sjællandske kommuner. Our House er blevet idømt en bøde på kr. 18,8 mio. Polske håndværkere fik 40 kr. i timen hos en underentreprenør, da det kommunale vandkulturhus i Valby blev bygget. 4

5 Kontrolopgaven Vores kontrol af social dumping er metodisk tilrettelagt og gennemføres i et samarbejde med jer som kunde. Vi fokuserer kontrollen, hvor risikoen er størst og lægger vægt på løbende at opsamle informationer og erfaringer for at sikre, at kontrollen giver mulighed for læring og udvikling. Vi lægger desuden vægt på at indhente informationer om leverandøren fra forskellige kilder for at kunne danne os et objektivt billede af forholdene og af eventuelle problemstillinger. Vores kontroller omfatter: Udvælgelse af leverandører til stikprøvekontrol Vi udvælger leverandører til kontrol på baggrund af en analyse af en række risikofaktorer. Analysen giver os en indikation af, hvor der er særlig høj risiko for social dumping. Vi undersøger otte risikofaktorer, når vi udvælger leverandører til stikprøvekontrol: Kontraktsum: Det undersøges, om summen svarer til det, en etableret dansk virksomhed normalt vil byde på opgaven, eller om den er bemærkelsesværdig lav. Virksomhedstjek: Der indhentes baggrundsviden fra relevante myndigheder såsom Arbejdstilsynet, Politi og Skat SKAT samt faglige organisationer. CVR-nummer: Der indhentes oplysninger om, hvorvidt virksomheden er oprettet på et dansk CVRnummer til opgaven for at undgå RUT-registrering og dermed kontrol. Adresse: Det undersøges, om leverandøren har hovedsæde og egenproduktion i hjemlandet, eller om der fx er tale om et postboksfirma. Varighed: Det undersøges, om virksomheden løbende udskifter medarbejdere, ansætter på korte kontrakter, skifter CVR-nummer, samt og firmanavn. Samarbejdspartnere: Det undersøges, om leverandøren flittigt gør brug af selvstændige eller enkeltmandsvirksomheder. Der kan være tale om falske selvstændige, som kun har et CVR-nummer. Vikarer: Det undersøges, om der er tale om et vikarbureau, der rekrutterer udenlandsk arbejdskraft. Risikovurdering Vi vurderer leverandørerne på baggrund af vores analyse af risikofaktorer og tager stilling til, om der skal foretages en stikprøvekontrol. Stikprøvekontrol Vi gennemfører udgående stikprøvekontroller for at beeller afkræfte en mistanke om social dumping. Kontrollen kan gennemføres alene på baggrund af risikovurderingen, eller den kan ske som en opfølgning på gennemgang af dokumentation. Stikprøvekontrollen kan være anmeldt eller uanmeldt. En uanmeldt stikprøvekontrol gennemføres dag eller nat afhængig af, hvad der passer bedst med mødeog arbejdstider. Vi interviewer leverandørens ansatte for at få afdækket de faktiske løn- og arbejdsforhold i virksomheden. Ved en stikprøvekontrol gennemgår vi: Lønsedler Ansættelseskontrakter Entreprisekontrakter Timesedler/timeopgørelser E-indkomstkvitteringer Evt. afspadseringsaftaler, som dokumenterer, at der ikke arbejdes i flere timer end det tilladte Kopi af opholds- og arbejdstilladelser Dokumentation for lovpligtig forsikring af medarbejderne Kopi af RUT-tilmeldingsblanketten, hvis der er tale om en udenlandsk entreprenør Lærlingekontrakter. Hvor det er relevant, koordinerer vi vores stikprøvekontrol med andre parter. Det kan fx være Arbejdstilsynet, SKAT og Politi, der løbende foretager fælles aktioner rettet mod arbejds- og byggepladser. Kontrollen kan ske henover hele døgnet afhængig af, hvad der passer bedst i forhold til mødetider og arbejdstider på den enkelte arbejdsplads. Rapportering og vurdering Som opfølgning på stikprøvekontrollen leverer vi en indstilling til jer, der angiver vores vurdering af, hvorvidt de sociale klausuler overholdes. 5

6 6

7 Indstillingen leverer vi i form af et arbejdspladsnotat og en statusrapport. Arbejdspladsnotatet omfatter: Adressen på arbejdsplads Leverandørens oplysninger Information om ansatte Løn og arbejdsforhold Arbejdsmiljø og velfærdshold på arbejdspladsen. Vores statusrapport indeholder en gennemgang af vores kontrol og konklusioner, om de leverandører, der er blevet kontrolleret. Den omfatter desuden en analyse af, hvilke tiltag, I med fordel vil kunne arbejde med i fremtiden. Det kan fx dreje sig om et stærkere fokus på bestemte brancher eller områder. Vores kompetencer BDO s indsatsteam til social dumping har stærke analytiske kompetencer og faglig indsigt inden for personalejura, løn- og ansættelsesforhold, lønudbetaling og skatteforhold, CSR, besvigelser, bygge- og anlægsvirksomheder og servicevirksomheder. Vores revisionsfaglige tilgang i forbindelse med bl.a. lønrevision betyder, at vi kender faldgruberne og ved, at der kan være uoverensstemmelser mellem lønsedler og de faktiske forhold. Vores indsatsteam kan løbende rådføre sig med vores interne eksperter, som har særlig viden inden for områder, der har berøring med social dumping. Det er fx viden om skatte-, løn-, ansættelses- og håndværksmæssige forhold samt viden om udbuds- og indkøbsområdet og området for contract management. BDO reviderer 60 % af kommunerne og varetager andre kontrol- og tilsynsopgaver i mere end 40 kommuner. Vi færdes på mange slags arbejdspladser fra daginstitutioner og plejecentre til byggepladser og hospitaler. Vi er vant til at kommunikere i øjenhøjde og lægger vægt på vores sproglige kompetencer, der bl.a. omfatter polsk og russisk. På internationalt plan kan vi trække på kompetencerne i vores globale partnernetværk, der giver os adgang til specialiserede faglige miljøer, hvor man arbejder med social dumping, CSR og sociale klausuler. Det gælder bl.a. for BDO i Norge, England og Frankrig, hvor vi har konkrete erfaringer med kontrol af sociale klausuler. Kontrol der lever op til den gældende lovgivning BDO s indsatsteam agerer inden for lovgivningens rammer. Teamet overholder de til enhver tid gældende offentligretlige regler af relevans for opgaven såsom retssikkerhedsloven mv., samt respekterer de gældende overenskomsters vilkår om kontrol af kædeansvar i forhold til møder, bod og faglig voldgift mv. Desuden overholder indsatsteamet de til enhver en hver tid gældende EU-regler, herunder Domstolens praksis om nationale kontrolforanstaltninger og Direktiv om håndhævelse af udstationeringsdirektiv 96/71/ EF. 7

8 Kontakt BDO for et uforpligtende møde Steen Andersen Partner, direktør Mobil: Nikolaj Dickmeiss Chefkonsulent Mobil: Marcin Nowakowski Konsulent Mobil: BDO er markedsledende inden for revision og rådgivning til den offentlige sektor. Vi løser opgaver for kommuner, regioner og staten, hvor kombination af faglig indsigt og stærke metodiske kompetencer tilfører størst mulig værdi til vores kunder. Over 500 offentlige organisationer samarbejder hvert år med BDO om revision, konsulentopgaver, tilsynsydelser og administrative løsninger. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensom-spændende BDO netværk har godt medarbejdere i 144 lande.