LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E"

Transkript

1 L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16

2 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet: Telefon Telefax Charlie Herbst (forretningsfører) Telefon Åbningstider Sommer (1/4-31/10) Mandag-torsdag kl Fredage kl Vinter (1/11-31/3) Mandag-torsdag kl Januar måned Mandag-torsdag kl Green-keeper Ulrik Sørensen Telefon Pro-shop Søren Rolner Telefon Kennett Sørensen Telefon Restaurant The 19th Hole Restauratør Søren Møller-Jensen Telefon Formand Jørgen Østergaard Nielsen Næstformand/Husudvalget Jørgen Winther Kasserer Torben Thomasen Baneudvalget Henrik Vinther Vidste du......at alle medlemmer af Mollerup Golf Club har ret til hvert år at købe 6 greenfee-billetter til gæstespillere for halvdelen af weekend greenfee? I år er beløbet 175 kroner pr. billet. Eneste Informations- og trivselsudvalget Niels Eilif Hansen Turnerings-/begynder- og HCP-udvalget Marianne Maegaard Eliteudvalget Bjarne Svensson Juniorudvalget Hans Chr. Bech Thøgersen krav er, at du selv skal spille sammen med de spillere, der benytter billetterne. Billetterne købes i Sekretariatet. 2 MOLLERUP GOLF CLUB

3 L M M O L L E Mollerup Golf Club Mollerupvej 7 DK-8240 Risskov Molligans redaktion Niels Eilif Hansen, tlf Karsten Lorentsen, tlf Kim Haugaard, tlf Charlie Herbst, tlf Steen Møller Jensen, tlf Alf Lund, tlf Tryk og layout: Løgstør Bogtryk, tlf Oplag: stk. Udsendes til 971 husstande R U P G B U O C F L LLIGAN Skriv til os: Redaktionen modtager gerne artikler og artikelforslag. Vi forbeholder os dog ret til at forkorte og redigere i det redaktionelle stof. Sendes til: Annoncepriser (pr. indrykning) 1/1 side...kr /2 side...kr /4 side...kr. 375 Bagsiden...kr Bestil indrykning i 3 numre og få 15% rabat Indhold Leder af formanden... 5 Generalforsamling Klubhusprojektet... 8 Mollerup Erhvervsklub Baneudvalget Medlemsundersøgelsen Turneringsprogrammet Handicapudvalget Sekretariatet Eliteudvalget Torsdagsherrerne Tirsdagspigerne Seniorklubben Nye medlemmer i klubben Greenkeeperne er klar......til at gøre deres bedste for også i år at give os en flot og velholdt bane at spille på. Annoncer sendes til Mollerup Golf Clubs sekretariat: Deadline for næste nummer er 1. august Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Fotogengivelse kun efter aftale. Fra venstre ses Tim Johnsen, Mustafa Agca, Ulrik Sørensen (chefgreenkeeper), Jesper Lund, Kristian Jeremiassen og Kent Lind Kristensen. MOLLERUP GOLF CLUB 3

4 4 MOLLERUP GOLF CLUB

5 Mollerup Golf Club ligger i et smørhul LEDER AF FORMANDEN Af Jørgen Østergaard Nielsen, klubformand Bestyrelsen har den opfattelse, at klubbens beliggenhed og lange venteliste har været og er et sikkert grundlag for klubbens eksistens også efter en eventuel massiv investering i forbedring af vore bygninger mv. Omvendt er disse forbedringer i lige så høj grad afgørende for den fortsatte succes. To forhold beviser min påstand. For det første har vi allerede nu igen lukket for tilgang efter optagelse af 150 nye medlemmer. De nye medlemmer har nærmest stået i kø for at komme ind i klubben. Optagelsen vil af naturlige årsager blive fordelt over året. En del er blevet optaget med øjeblikkelig virkning, en anden del ønsker indmeldelse pr. 1. juli, og endelig er der en del, der på grund af, at de allerede har betalt kontingent for 2009 i en anden klub først ønsker medlemskabet påbegyndt pr. 1. januar Men fælles for alle grupper er, at de allerede nu ved hel eller delvis betaling af indskud har tilkendegivet, at indmeldelsen er en realitet. Vi byder dem alle velkommen i klubben. På trods af optagelse af de nye medlemmer er ventelisten stadig på ca. 200 personer. For det andet gennemførte klubben som bekendt i begyndelsen af februar 2009 den første medlemsundersøgelse i klubbens historie. Bestyrelse og trivselsudvalg har netop fået gennemgået resultatet af en repræsentant fra DGU. Der vil blive indkaldt til orienteringsmøde om undersøgelsen i løbet af foråret. De udsendte spørgeskemaer blev besvaret af 522 personer fordelt med 33,8 % piger/ damer og 66,2 % drenge/mænd, en flot besvarelsesprocent på 48 %. Af disse angiver 88 % beliggenheden som årsag til valget af klubben. Langt den overvejende del af medlemmerne har da også postnr eller Dette er et klart signal om, at afstanden til klubben for langt de fleste har overordentlig stor betydning for valget. Ikke sært, da sporten jo som bekendt for de entusiastiske er ret tidskrævende. Med vor placering midt i de store boligområder og med udsigt til den kommende store udbygning ved Lisbjerg, der på sigt forventes at udvikle sig til en by med ca indbyggere, er det vor klare opfattelse, at vi med vor unikke beliggenhed har de bedste forudsætninger for at sikre klubbens eksistens lige så længe, som folk kan bevare interessen for golf. Og mon ikke golfsporten vil overleve også dette århundrede? Succesen afhænger naturligvis også af mange andre forhold. Hele 43 % anfører atmosfæren i klubben som årsag til valget af Mollerup Golf Club. Og 49 % eller 237 personer giver tilsagn om at ville stille sig til rådighed med frivilligt arbejde for klubben 1 2 dage om året. FLOT. Det tilsagn skal bestyrelse og udvalg naturligvis lade komme klubben til gavn. De, der måtte have glemt at melde sig eller senere kommer på andre tanker, er naturligvis velkommen til at melde sig, når aktiviteterne bliver annonceret. Jeg er helt overbevist om at udførelse af fælles opgaver også i sig selv giver et væsentlig bidrag til trivslen i klubben. Alle ønskes en god sæson MOLLERUP GOLF CLUB 5

6 GENERALFORSAMLING 2009 Økonomien på ret køl Årets resultat blev kroner. Oven på sidste års store underskud var det en glad klubkasserer, Torben Thomasen, der præsenterede klubbens regnskab for 2008 på klubbens ordinære generalforsamling. Af Niels Eilif Hansen Styrk fællesskabet Vi lever i en jeg tid. Tendensen går desværre i retning af, at egoismen eller selvforherligelsen tager over. Samtidig er der en tendens til, at flere og flere golfspillere ikke tilmelder sig en klub, men dyrker deres spil på Pay & Play baner eller via et billigt medlemskab af en klub eller hvad man nu skal kalde det der giver adgang til at spille greenfee på klubbernes baner. Dette vil i sin yderste konsekvens være ødelæggende for klubånden i dansk golf. Er det sådan vi ønsker Mollerup Golf Club skal udvikle sig? Det håber jeg virkelig ikke. Det tror jeg heller ikke klubbens medlemmer ønsker. Derfor vil jeg appellere til jer om hver især at bidrage til at styrke fællesskabet i klubben. I sin beretning til den ordinær generalforsamling torsdag 26 marts 2009 talte klubbens formand Jørgen Østergaard blandt andet om en tendens i tiden, hvor der rettes fokus på individet i stedet for fællesskabet. Generalforsamlingen var velbesøgt. 179 medlemmer deltog, og de medbragte 50 fuldmagter. Aftenens dirigent Mogens Birkebæk styrede med sikker hånd slagets gang, der udover formandens beretning indeholdt beretninger fra udvalgsformænd, regnskab, budget, kontingentfastsættelse, behandling af forslag samt valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor, - helt som fastlagt i vedtægterne. En attraktiv golfklub Efter at have optaget 150 nye medlemmer kunne formanden i sin beretning glæde sig over, at klubben som en af de få klubber i Danmark har en venteliste på omkring 200. Det er med til at underbygge klubbens eksistensgrundlag. Formanden fortsatte På denne baggrund vurderer bestyrelsen, at betingelserne for, at Mollerup Golf Club også i fremtiden kan fremstå som en attraktiv klub til konkurrencedygtige priser, til fulde er opfyldt. Om klubhusprojektet omtalte formanden forløbet efter den ekstraordinære generalforsamling i januar, hvor bestyrelsens forslag ikke opnåede flertal. Han udtrykte håbet om, at det i fortsat dialog med en gruppe forslagsstillere vil være muligt at nå frem til et fælles forslag, der kan opnå bred tilslutning blandt medlemmerne. Formanden understregede, at det er naturligvis bestyrelsens pligt og ansvar at fremlægge et forslag til byggeriet, et forslag hvis bæredygtighed i forhold til myndigheder og økonomi bestyrelsen naturligvis står inde for. Styrk bredden Formanden vurderede, at bredden i klubben har stor betydning for trivslen. Vi må se i øjnene, at gennemsnitsalderen er høj. Så meget desto mere er der behov for, at vi formår at tiltrække de unge. Det er dem, der engang skal tage over. Det er vigtigt, vi viderefører golfens sjæl til de næste generationer, så også de kan få den glæde ved sporten, vi i dag føler. Vi har naturligvis pligt til at støtte de unge, der måtte have talent og interesse for at dyrke deres golf på eliteplan. Uden disse muligheder tror jeg, vi ødelægger vores 6 MOLLERUP GOLF CLUB

7 fødekæde. Og helt ærligt en klub uden ungdom er da lidt tam. Forslag og debat For at spare penge og arbejde foreslog bestyrelsen en ændring af vedtægterne, der giver mulighed for at indkalde til generalforsamlinger via til medlemmer, der har indberettet adresser. Det kunne forsamlingen enstemmigt tilslutte sig. Et forslag om ikke at yde tilskud til junior- og elitearbejdet gav anledning til flere indlæg. En række medlemmer støttede dette arbejde, mens andre ønskede flere oplysninger om, hvad pengene bruges til. Debatten mundede ud i, at forslaget blev trukket tilbage. Et forslag om at give medlemmer mulighed for at fremkomme med alternativer til bestyrelsens forslag til klubhusbyggeri eller -renovering, når der skal holdes en ny ekstraordinær generalforsamling om sagen, blev fremlagt. Efter tilsagn fra formanden om, at det vil der blive mulighed for, blev forslaget trukket tilbage. Lutter genvalg Efter det flotte regnskabsresultat blev klubkasserer Torben Thomasen genvalgt. Der var også genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Winther, Bjarne Svensson og Hans Chr. Bech Thøgersen samt til Alf Lund som revisor. Og i marts 2010 holder vi igen ordinær generalforsamling i Mollerup Golf Club. Præstationspokalen Jørgen Østergaard motiverede tildelingen af Præstationspokalen til Ulrik Sørensen og sagde bl.a. Ulrik tildeles pokalen for sit fine arbejde med at holde banen i en altid spillemæssig god stand. Det er ikke en tilfældighed, at vi kan bryste os af at have nogle af områdets bedste greens. Ved hjælp af sine medarbejdere har Ulrik formået at rydde meget kraftigt op i træer og buske, således banen tager sig ud som en velplejet bane. Ulrik har energisk været med til at procesoptimere på de ting, der er dagligdag ved banens drift. Ulrik har formået at overbevise bestyrelsen om investeringer i nye maskiner, således driften kan foregå på en rationel og effektiv måde. Ulrik er ikke bange for at tage fat når det kræves. Kammeratskabspokalen Jørgen Østergaard motiverede tildelingen af Kammeratskabspokalen til Inge Hansen og sagde bl.a.: Pokalen går i år til et medlem, der har været med i mange år. En person der klæder enhver golfklub, og som ved sin adfærd er et godt eksempel for os andre, ikke mindst nye medlemmer. Hun er altid imødekommende og parat til at vejlede. Hun har gennem årene leveret en stor indsats både i tirsdagsklubben og som matchleder. Man kan godt være uenig med hende, men diskussionen foregår altid på en seriøs og sober facon. Kort sagt en person, der på bedste vis repræsenterer klubben både indadtil og udadtil. MOLLERUP GOLF CLUB 7

8 KLUBHUSPROJEKT På vej mod fremtiden To livlige og inspirerende medlemsmøder har givet bestyrelsen noget at arbejde med, når bygge- og renoveringsplan for klubhus og omgivelser skal revideres. Nyt forslag bliver formentlig fremlagt på en ekstraordinær generalforsamling i maj eller juni. Af Niels Eilif Hansen Mød frem, kom med dine idéer og deltag i drøftelserne. Sådan lød opfordringen fra bestyrelsen, da den inviterede til to medlemsmøder. Hvad er vigtigt for jer? Hvad der skal til, for at vi sammen kan skabe rammerne for en golfklub, der er til gavn for sine medlemmer både nu og i fremtiden. Oplægget fra bestyrelsen i Mollerup Golf Club var klart. 125 engagerede medlemmer mødte op til medlemsmøderne og kom med input, som bestyrelsen kan bruge i det videre arbejde med planerne for en ombygning og renovering af såvel klubhus som udenomsarealer. Det blev en om er Baggrunden for møderne var resultatet af den ekstraordinære generalforsamling 13. januar 2009 i det tætpakkede auditorium hos Pædagoguddannelsen på Skejbyvej, hvor omkring en tredjedel af klubbens medlemmer var repræsenteret. Her stemte 186 medlemmer nej og 161 ja til bestyrelsens forslag om opførelse af nyt klubhus, renovering af det gamle klubhus og renovering af udenomsarealerne. Afstemningen fandt sted efter en livlig debat af det forslag til såvel byggeri som finansiering, som bestyrelsen havde fremlagt. En række indlæg rejste tvivl om det økonomiske grundlag, der omfattede optagelse af yderligere 150 medlemmer. Vil det være muligt at få 150 nye medlemmer i en situation, hvor mange klubber mangler medlemmer? Kan klubben absorbere yderligere 150 medlemmer? Bestyrelsen blev opfordret til at sikre sig, at 150 fra ventelisten reelt ønskede at blive medlemmer, før man gik videre med et så omfattende og dyrt projekt. Andre indlæg kredsede om projektets udformning, klubhusets størrelse og indretning, terrassernes placering og parkeringsforholdene. Er ambitionsniveauet 8 MOLLERUP GOLF CLUB

9 KLUBHUSPROJEKT det rigtige? Vil det være fornuftigt at gå i gang med at investere så mange penge i projektet? Efter mange spørgsmål, svar og meningstilkendegivelser blev der efter 2½ time stemt. Af 348 gyldige stemmer var der altså 161 for og 186 stemmer imod. 1 stemmeseddel var blank. Forkastelsen af forslaget fik en enig bestyrelse til at trække sit andet forslag til renovering. Forslaget omfattede alene den mest nødvendige renovering af det eksisterende klubhus og udenomsarealer, og var alene fremsat for at fortælle medlemmerne, at klubben under alle omstændigheder står over for ganske betydelige investeringer. Ønsket om gode rammer Trods afstemningsresultatet var det tydeligt, at rigtig mange medlemmer ønsker, at der også fremover er gode rammer for såvel spil som socialt samvær i vores golfklub. Der var mange gode indlæg, og for at få medlemmernes ønsker og ideer ind i et nyt renoverings- og byggeprojekt, opfordrede bestyrelsen som sagt medlemmerne til at deltage i to medlemsmøder i klubhuset. 125 medlemmer mødte op. I grupper diskuterede de spørgsmål omkring fremtiden for klubhus og udenomsarealer, og de enkelte gruppers konklusioner blev fremlagt i plenum. Der blev fra flere medlemmer fremlagt skitser til renovering og tilbygning. Alle deltog ivrigt i den efterfølgende debat omkring udformning af nyt klubhus, renovering af eksisterende klubhus og udenomsarealer, finansieringsmodeller og kontingenter. Næste fase Efter medlemsmøderne besluttede bestyrelsen at invitere de medlemmer, der var kommet med konkrete forslag, til en uddybende drøftelse med byggeudvalget. Usikkerheden om finansieringsgrundlaget er afklaret med optagelse af 150 nye medlemmer samtidig med, at klubben fortsat har omkring 200 på venteliste. Det er bestyrelsens klare ønske i den kommende tid at få udarbejdet et revideret projekt, der bedst muligt tager hensyn til de medlemssynspunkter, der dels er kommet frem på medlemsmøderne, dels fremgår af den medlemsundersøgelse, der er gennemført. Et projekt, der forhåbentlig kan fremlægges og vedtages med bred tilslutning på en ekstraordinær generalforsamling inden sommerferien. Mollerup Golf Club er hastigt på vej mod fremtiden! MOLLERUP GOLF CLUB 9

10 KLUBHUSPROJEKT Det nødvendige projekt Både klubhus og udenomsarealer er nu i en forfatning, at det er nødvendigt både at renovere og bygge om, hvis klubben også fremover skal være et attraktivt sted at spille golf 15. august 2007 var en skelsættende dag for Mollerup Golf Club. Den dag, på en ekstraordinær generalforsamling, besluttede et overvældende flertal på 314 stemmer for og 4 stemmer imod at købe ejendommen Mollerupvej 5. Klubben blev dermed ejer af næsten kvadratmeter jord samt de eksisterende bygninger. Med købet fik klubben ikke alene mulighed, men også ansvar for at skabe velfungerende og tidssvarende fysiske rammer for Mollerup Golf Club langt ud i fremtiden. Det eksisterende klubhus med de nære omgivelser er nedslidt og lever på ingen måde op til de normer, der i dag er af stor betydning for klubbens tiltrækning af nye medlemmer, gæster og sponsorer. Konkrete problemer Klubben står med en række konkrete problemer, der skal findes løsninger på: Køkkenet er for lille og indrettet, så vi længe ikke har opfyldt sundhedsmyndighedernes krav til hygiejne og arbejdsforhold. Hvis ikke køkkenfaciliteterne meget hurtigt sættes i stand, bliver det lukket af myndighederne. Afløbsforholdene giver konstant anledning til problemer med tilstoppede afløb mv. Afløbsledningerne i gården ligger ikke i den lovbefalede dybde i jorden og har heller ikke den lovpligtige fedtudskiller fra køkkenet. Omklædningsrum, toiletforhold og badefaciliteter er nedslidte og meget lidt indbydende Elinstallationen, som er vokset ved knopskydning, er mangelfuld og overbelastet og bryder ofte sammen. Varmeanlægget fungerer nogenlunde, men er uøkonomisk i drift. Desuden er det upraktisk, at kedlen er placeret bag møderummet på 1. sal. Klublokalet har et dårligt indeklima, akustikken er elendig og lokalet er for lille. Alt i alt en utilfredsstillende ramme for større arrangementer. Facade og arealerne uden om er i en miserabel forfatning og trænger hårdt til renovering. Vi har for længst passeret stadiet, hvor det kan klares med nye blomster i krukkerne Parkeringspladsen er ikke optimal. Løst sand driver rundt og ud på Mollerup- 10 MOLLERUP GOLF CLUB

11 vej, og vi slæber skidt med ind i bilen, når vi skal hjem. Projektet bliver til Efter overtagelsen, der formelt skete i maj 2008, gik bestyrelsen i gang med at få udarbejdet et projektforslag, som medlemmerne kunne tage stilling til. Mange overvejelser er gjort. Skal det nuværende klubhus rives ned sammen med det gamle stuehus og erstattes af nybyggeri? Skal noget af det eksisterende bevares? Bestyrelsen fandt det nuværende klubhus bevarings- og renoveringsværdigt sammen med nyopførelse af et klublokale med nødvendige køkkenfaciliteter. Arkitektfirmaerne Rolf Henning Jacobsen og Arkitema A/S, der begge har ekspertise fra lignende projekter, kom med to meget spændende, men også meget forskellige forslag. Bestyrelsen vurderede, at Arkitemas forslag bedst levede op til vore krav og ønsker om, at bebyggelsen fortsat skal ligne en 3-længet gård. Da klubhuset ligger i landzone, skal KLUBHUSPROJEKT vi tage en række hensyn til udformning, størrelse, byggehøjde og byggelinje i forhold til det nærliggende vandløb. Efter forhandling med en række finansieringskilder kunne finansieringen gennemføres ved en engangsudgift pr. medlem på kroner samt en beskeden kontingentstigning på 150 kroner om året, når der samtidig blev optaget 150 nye medlemmer fra ventelisten. Efter bestyrelsens vurdering var der tale om særdeles gunstige vilkår. MOLLERUP GOLF CLUB 11

12 12 MOLLERUP GOLF CLUB

13 Mollerup Erhvervsklub - et godt aktiv for Mollerup Golf Club ERHVERVSKLUBBEN Af Henrik Vinther Nu, hvor vort første formelle år som Erhvervsklub er til ende, er det tid for en kort status og med et kig på, hvad der ligger foran os. Sidste år var en fin sæson, hvor netværket blev udbygget og supporten til eliteafdelingen øget. Sæsonen blev afsluttet med et besøg i Cinemaxx, og 2009 sæsonen blev startet på SHARKS med en glad aften med mange forsøg på at redde sig en hæderlig score det lykkedes for nogle, mens andre har brug for at komme til træner, før de kommer på græs i Mollerup. Et vellykket arrangement, som andre klubmedlemmer også kunne prøve. Finanskrisen har som bekendt allerede fået skyld for meget, og den har da også betydet, at flere medlemmer af Erhvervsklubben har ønsket en pause. Heldigvis har vi dog også fået nye medlemmer, og der er selvfølgelig plads til endnu flere. Så en opfordring skal lyde til tidligere, nuværende og fremtidige mulige medlemmer af Erhvervsklubben giv jer til kende over for et af bestyrelsesmedlemmerne, Claus Lauenborg, Poul Erik Nielsen, Michael Hviid eller Henrik Vinther. Så vil der blive taget kontakt til de pågældende. På nuværende tidspunkt kan vi byde velkommen til: STS Tømrer- og snedkerforretning ved Brian Ugelsø Bak, Chas E. Vinhandel ved John Tybring og DTZ Egeskov & Lindquist ved Steen Kodahl Ledet. Når dette læses, har Erhvervsklubben afviklet sin ordinære generalforsamling (den 3. april 2009), og referatet kan ses på Erhvervsklubbens hjemmeside. Årets arrangementer er ved at få den sidste afpudsning, og der vil blive foretaget en opdatering af Erhvervsklubbens hjemmeside i samarbejde med Mollerup Golf Clubs nye hjemmeside. Velkommen til alle til en ny sæson i Mollerup Erhvervsklub. SuperBest v. Søren Schjødt Tornebakken Risskov kun et langt drive fra Mollerup Golf Club MOLLERUP GOLF CLUB 13

14 BANEUDVALGET Vision for Mollerup Golf Clubs bane Af Henrik Vinther Det er baneudvalgets vision at drive en 18 hullers bane, der spillemæssigt, naturmæssigt og vedligeholdelsesmæssigt er en attraktiv golfbane for klubbens medlemmer og dens gæster. Denne vision søges opfyldt ved følgende delvisioner: Spillemæssige kvaliteter: Banen skal være en udfordring og en god oplevelse for spillere på alle niveauer. Banen skal være anlagt og vedligeholdt således, at den er fair. Forhindringer må ved deres udformning og placering ikke straffe de gode slag. Spilleren skal i stedet for belønnes i form af en bedre placering til næste slag, jo tættere han tør spille på forhindringen. Forhindringer skal endvidere udformes og placeres således, at den almindelige spiller har mulighed for at vælge en vej, der i sværhedsgrad svarer til dygtigheden. For højhandicapspilleren skal de alternative veje følgelig blive et valg mellem de forskellige risici og tilhørende gevinstmuligheder. Naturoplevelse: Banen skal anlægges og vedligeholdes således, at spilleren får en oplevelse af en dejlig og varieret natur. Den plejede del af området skal sammen med den uplejede del give gode muligheder for dyreliv. Vekslen mellem tæt beplantede og mere åbne områder skal give muligheder for stedvis læ samtidig med, at områdets åbne karakter bevares. Solitære træer Oprensning af søerne i efteråret skal ud over at tjene til forskønnelse også gøre nytte til afstandsbedømmelse og som pejlemærker. Frugttræer skal bevares på arealet og skal sammen med andre naturlige træsorter for området give området karakter af et naturligt miljø. Det højtliggende område syd for Mollerupvej skal bevares som savannelignende landskab med godt udsyn over Egå-dalen og Egå Engsø. Sø-områderne er en væsentlig del af banens natur med deres rige og varierede plante- og dyreliv. Søerne skal være i en sådan stand, at vandspejlet skal være mest muligt synligt og dermed give spillerne en endnu bedre oplevelse af banen. Vedligeholdelse: Banens vedligeholdelse skal tilgodese de spillemæssige krav og naturplejen. Banen skal være anlagt således, at vedligeholdelsen kan ske på en rationel måde og med størst mulig anvendelse af maskinkraft. Den plejemæssige kvalitet skal mindst være på landsgennemsnittet for danske golfbaner. Banen skal være velplejet såvel på spilleareal som udenomsarealer, veje, stier, klubområde mv. Veje og stier samt skiltning skal være velholdte og bidrage til oplevelsen af et velanlagt og velholdt anlæg. Materialer, som bruges på golfbanen, skal i størst mulig omfang falde ind i områdets natur. 14 MOLLERUP GOLF CLUB

15 Baneudvalget arbejder for nye oplevelser Af Henrik Vinther Her ved starten på sæsonen har greenkeeperne været i gang et godt stykke tid. Greenkeeperne har været i gang med at modernisere forholdene i keeperhuset. Bl.a. er der blevet indrettet tørrerum, så keepernes tøj kan tørres i løbet af natten. Der er blevet moderniseret i værkstedsområdet, og der er indkøbt det rigtige værktøj til selv at kunne foretage de mest nødvendige reparationer. Der er blevet ryddet op i mange træer som tidligere omtalt er en del af vore træer ved at gå ud på grund af sygdom. Nogle træer er allerede så rådne i selve stammen, at de er blevet fældet, så de ikke lige pludselig vælter, når det blæser kraftigt. Andre vil blive tilset i løbet af sæsonen, og der kan ske en yderligere udtynding i nogle flere træer. Når der fældes en del træer, vil vi også kompensere for det ved at plante træer nogle nye steder. Dette sker bl.a. ved, at Ulrik (chefgreenkeeper)og Pirkko(landskabsarkitekt) kommer med forslag til prøveplantning af træer ved hul 6. Der skal laves 5-6 klynger i venstre side (i rough arealet). Det skal være klynger af 6-8 træer, som har en hurtig lav vækst. Dette forsøg er til dels for at lave en afskærmning til industriarealet og Et fl ot vandspejl virker dragende - også på golfbolden! BANEUDVALGET til dels for at se, hvordan klynger af træer har indvirkning på banens udseende. Hvis det tager sig godt ud, vil vi plante flere klynger af træer andre steder på banen. I år vil der blive arbejdet på at etablere et par stier, således sliddet på banen vil komme de rigtige steder. Det vil tage tid at etablere disse stier, og vi beder spillere på banen om at respektere de anvisninger, der vil være på banen i forbindelse med dette arbejde. Til sæsonstarten vil der også være nye afstandsmarkeringer på banen en ny pop-op markering, hvor toppen er synlig fra lang afstand, vil forhåbentlig give spillere en lettere mulighed for at bedømme afstanden til greenen. Der vil også være kopper til opsamling af tees ved teestederne husk, at det er til tees og ikke til cigaretskodder, æbleskrog, bananskræller eller tomme ølflasker/dåser. Baneudvalget skal desværre overveje, om sommergreens skal lukkes mere permanent næste år, da forsøgene i år med 2 flag at spille til ikke altid har været respekteret. Dette har betydet, at der kommer svamp på greens, hvilket igen gør, at sommergreens først kan være spilbare i god stand ca. 3-4 uger senere end normalt. Vore nye maskiner er kommet, og det skulle give bedre mulighed for at holde banen i en endnu bedre stand end sidste sæson. Forhåbentligt vil der ikke være brug for mange timer til reparationer, men flere timer til pleje af banen. Udviklingen af banen vi ske i forhold til den vision, vi har lavet for banen (banevisionen er beskrevet andet sted i bladet). Det, som i den forestående sæson vil være mest markant, vil være vores søer, der er blevet renset op og som igennem foråret vil komme til at forestå som en tydeligere del af banen men pas på gå ikke for tæt på for at fiske efter en bold brinkerne er ikke faste endnu og kan være meget glatte, og der er dybt i mange af søerne. Så lad hellere din bold ligge og spil en ny fra et tørt sted på banen. MOLLERUP GOLF CLUB 15

16 MEDLEMSUNDERSØGELSE Tilfredshedsundersøgelse i Mollerup Golf Club Af Kim Uldahl, breddekonsulent i Dansk Golf Union Mollerup Golf Club har i samarbejde med Dansk Golf Union, DGU, gennemført en tilfredshedsundersøgelse fra den 15. januar til 2. februar. Undersøgelsen indledtes med en række baggrundsspørgsmål, såsom: alder, køn, golfhandicap, indmeldelse, type medlemskab og medlem af klubber-i-klubben. Dernæst kom der spørgsmål omkring klubbens faciliteter, klubbens interessenter og endelig visioner for fremtiden. Mange svar blev afgivet ved afkrydsning, men der var også mulighed for uddybende kommentarer og dem er der kommet rigtig mange af. Det er meget positivt. Det viser, at der er liv og engagement i Mollerup Golf Club. Deltagelse: Alle klubbens 1083 aktive medlemmer modtog en invitation til at deltage i undersøgelsen. Invitationen blev sendt pr. brev med et logonnavn og adgangskode eller pr. . Samlet set har 522 deltaget i undersøgelsen, og dette giver en svarprocent på 48, - og resultaterne kan anses for at være repræsentative for Mollerup Golf Clubs medlemmer. Det er en meget flot svardeltagelse, og i undersøgelsen har der været stor interesse for at komme med uddybende kommentarer. Dette engagement er særdeles positivt, og skal aktivt bruges til at gøre Mollerup Golf Club til en endnu bedre klub. Klubber-i-klubben: Halvdelen af respondenterne er medlem i en af de officielle klubber-i-klubben. Det er ikke anderledes end i mange andre klubber, og det er heller ikke anderledes, at der blandt medlemmer og ikke-medlemmer af klubber-i-klubben er divergerende opfattelser af klubberi-klubbens rettigheder på banen, benyttelse af banen og bidrag til miljøet i klubben. Disse forskellige opfattelser er svære helt at undgå, men kan reduceres ved, at der informeres grundigt omkring klubber-i-klubbens rettigheder både til medlemmer og ikke-medlemmer. 18-hullers banen og træningsfaciliteterne: 18-hullers banen får generelt ganske fine bedømmelser, men der er også områder, hvor tingene kan blive bedre. Det gælder specielt toiletforholdene på banen, samt opnåelse af bedre spillerytme og flow på banen. Spillerytme og flow på banen kan ofte forbedres gennem en forbedret banekontrol/baneservice. 18-hullers banen bliver benyttet væsentlig mere end træningsfaciliteterne, og dette indikerer, at standarden af træningsfaciliteterne ikke har samme standard som 18-hullers banen. Dette fremgår også af tilfredsheden med træningsfaciliteterne. Klubbens faciliteter: I undersøgelsen spørges der til tilfredsheden med klubbens faciliteter og vigtigheden af disse. Omklædning og bad, klublokale og vedligeholdelse af bygningerne anses for at være utilfredsstillende, og de 16 MOLLERUP GOLF CLUB

17 sidste 2 områder vurderes som værende meget vigtige. Klubbens terrasse anses også for at være meget vigtig, og tilfredsheden med denne er tilfredsstillende. I de uddybende svar er der mange kommentarer omkring klubbens barområde, som mange finder utilfredsstillende og upassende for golfklubben. Pro, restauratør, greenkeeper og sekretariat: Der er en meget, meget stor tilfredshed med Pro erne Søren Rolner og Kennett Sørensen. De yder begge et kæmpe bidrag til klubben. Den samme tilfredshed er der ikke med restauranten, hvor der er en lang række områder, som bør forbedres. Restauranten har en central rolle i mange golfklubber, og er en vigtig del i klublivet. I restauranten i Mollerup Golf Club er der forhold, som skal ændres, for at denne kan blive til glæde for alle klubbens medlemmer. Der er stor tilfredshed med sekretærer og greenkeeperstaben og det arbejde, som de udfører. Greenfeeaftaler og tidsbestilling: Der er generelt meget stor tilfredshed med greenfeeaftalerne og tidsbestilling. I undersøgelsen bliver der spurgt til, hvor meget greenfeeaftalerne bliver benyttet. 77 % af respondenterne benytter greenfeeaftalerne, og over halvdelen af disse har benyttet sig dem mere end 4 gange i løbet af sæsonen Frivilligt arbejde: Ca. halvdelen af respondenterne ønsker at hjælpe Mollerup Golf Club med frivilligt arbejde. Det er meget flot, at så mange ønsker at stille deres tid og arbejdskraft til rådighed. Så der er masser af hænder til at føre bestyrelsens og udvalgenes ideer og visioner ud i livet, til glæde for alle medlemmerne i klubben. Drømmebilledet af Mollerup Golf Club: Der er ingen tvivl om, at drømmebilledet af Mollerup Golf Club, er at det skal være et hyggeligt sted med en afslappet atmosfære. I de uddybende kommentarer har mange ytret sig om, at den gode atmosfære er for nedadgående. At så mange har deltaget i undersøgelsen ser jeg som meget positivt. Det er et tydeligt tegn på engagement og omsorg for golfklubben. Det er dette engagement, som skal bringe Mollerup Golf Club til et endnu bedre sted at spille golf. Medlemsundersøgelse 18-hullers banen & træningsfaciliteter Tilfredshedsundersøgelse, Mollerup Golf Club Tilfredshedsundersøgelse, Mollerup Golf Club Medlemsmøde I januar-februar 2009 blev den første medlemsundersøgelse i Mollerup Golf Clubs historie gennemført i samarbejde med Dansk Golf Union. Resultaterne kan ses i den næsten 40 sider lange rapport, som er tilgængelig på klubbens hjemmeside. De mange informationer skal i den kommende tid bearbejdes for at få afklaret, i hvilket omfang undersøgelsesresultaterne giver anledning til ændringer af forholdene i Mollerup Golf Club. Bestyrelsen indbyder alle medlemmer til orienteringsmøde om undersøgelsen mandag den 20. april 2009 kl i klubhuset, hvor DGU s breddekonsulent Kim Uldahl vil gennemgå undersøgelsesresultaterne. Medlemsundersøgelse Bopæl Ovenstående ses benyttelsesgraden af henholdsvis 18-hullers banen og træningsfaciliteterne. 18-hullers banen benyttes 1-2 gange om ugen eller mere af 70% af respondenter, men det tilsvarende tal for træningsfaciliteterne blot er 43%. At træningsfaciliteterne ikke benyttes ligeså meget som banen, vidner om træningsfaciliteter ikke er af samme standard som banen. Dette ses også ud fra åbne svar omkring træningsfaciliteterne. I klubber hvor træningsfaciliteterne er helt i top, ses det, at disse benyttes ligeså meget som 18-hullers banen. MOLLERUP GOLF CLUB 17

18 Turneringskalender i Mollerup Golf Club 2009 Dato Kl. Deltagere Antal Turnering/sponsor Turneringsform Søndag 5/ A-B-C-D/E 100 Åbningsturnering NORDEA Søndag 19/ A-B-C-D 100 PLANTORAMA Søndag 3/ A-B-C < handicap 37 + juniorrække Tirsdag 12/ Tirsdagsdamer 100 Søndag 17/ div. herrer + DK-serie damer Tirsdag 19/ Seniorer pinsedag 1/ A-B-C + juniorer 100 Søndag div. Herrer + DK-serie damer Tirsdag 9/ Seniorer 100 Torsdag 11/ Torsdagsherrer 100 Fredag 12/ Åben turnering (- juniorer) Lørdag 13/ A-B-C-D (- juniorer) 100 ROWI CYKLER Venskabsturnering mod Kalø DGU turnering (4 hold) Venskabsturnering mod Grenaa TERMINALEN (pinseturnering) DGU turnering (4 hold) Venskabsturnering mod Hammel Venskabsturnering mod Ådalen og Skanderborg Mollerup PRO-AM 92 HOTEL Royal-Casino 18 huller stableford 4 lige store rækker 18 huller stableford 4 lige store rækker 18 huller foursome/ stableford 2 lige store rækker + jun.række - VALG Turneringsledere Ernst Hamann Marianne Maegaard Niels Halleløv Eva Løsmar Marianne Maegaard Niels Halleløv Kaj Aage Hoffmann Marianne Maegaard 18 huller stableford Tirsdagsdamerne 18 huller hulspil foursome/singler Lis Pedersen 18 huller stableford Seniorklubben 18 huller fourball/par + over all vinder 18 huller hulspil foursome/singler Marianne Maegaard Merete Grønvold Lis Pedersen 18 huller stableford Seniorklubben 18 huller stableford Torsdagsherrerne 18 huller slagspil/ stableford 18 huller greensome ¾ handicap VALG Team Pro-AM Kaj Aage Hoffmann Marianne Maegaard Fredag 19/ Lukket turnering 80 ERHVERVSKLUBBEN 18 huller Henrik Vinther Tirsdag 23/ Åben turnering (alle) 48 Skt. Hans turnering 9 huller - holdturnering Marianne Maegaard Lørdag 1/ A-B-C-D/E (- juniorer) Tirsdag 4/ CARLSBERG Rasmus Klump (damer mod herrer) 18 huller slagspil (A) 18 huller stableford for (B-C-D/E) Ernst Hansen Niels Halleløv 18 huller hulspil Tirsdagsdamerne august Juniorer JUNIORLEJR Juniorudvalget Lørdag 8/ div. herrer DGU turnering (3 hold) 18 huller x 2 hulspil foursome/single Lis Pedersen Søndag 9/ DK-serie damer DGU turnering (1 hold) 18 huller hulspil Marianne Maegaard Lørdag 22/ A-B-C-D (- juniorer) Lørdag-søndag 29+30/8 100 THE 19. Hole Søren Møller Jensen < handicap 36 Klubmesterskaber 18 huller VALG stableford/holdspil 18 huller x 2 Slagspil/scratch Birthe Højfeldt Preben Højfeldt Henrik Vinther Merete Grønvold m.fl. Bemærkninger Gunstart efter standerhejsning (banen lukket 00-14) Gunstart banen lukket tee lukket fra kl til? (note I) Gunstart banen lukket tee lukket i perioden Gunstart banen lukket tee lukket i perioden ? (notei) 1. tee lukket i perioden Gunstart banen lukket Gunstart banen lukket ca Gunstart banen lukket tee lukket fra kl ? (note I) Gunstart banen lukket 13-17?? Gunstart banen lukket hullerne tee lukke ? (note I) Gunstart banen lukket ca Pres på banen blokering af 1. tee i en periode hver dag 1. tee lukket i perioden (note I) 1. tee lukket i perioden Gunstart banen lukket spil tilladt frem til tee lukket fra banen lukket fra kl til ½ time efter

19 Lørdag-søndag 5-6/ < handicap 36 Klubmesterskaber Tirsdag 8/ Seniorer 100 Venskabsturnering mod Norddjurs Lørdag 19/ Lukket turnering SPONSOR-UDVALG Onsdag 23/ Deltagere fra sæsonens onsdagsturnering Lørdag 26/ Juniorer 40 Tirsdag 29/ Damer Torsdag 1/ Herrer aldersinddelt 36 huller x 2 Slagspil/scratch damer/herrer 18 huller stableford Seniorklub 18 huller stableford holdspil Henrik Vinther Merete Grønvold m.fl. Sponsor + turneringsudvalget Afslutning - begyndere 18 huller stableford Begynderudvalget Afslutning - juniorer Flink, Halling, Overgaard og partnere Afslutning - tirsdagsdamer Afslutning - torsdagsherrer Søndag 4/ A-B-C (- juniorer) 100 COLOR LINE Lørdag 17/ A-B-C-D/E (- juniorer) Tirsdag 20/ Seniorer 100 Afslutningsturnering FISCHER GARDINER Afslutning generalforsamling 18 huller stableford Juniorudvalget 9 huller stableford Tirsdagsdamerne 18 huller stableford Torsdagsherrerne 18 huller flagspil eller stableford 3 lige store rækker 18 huller stableford 4 lige store rækker VALG 9 eller 18 huller stableford Birthe Højfeldt Preben Højfeldt Eva Løsmar Jørgen Winther Steen Back Seniorklubben sidste start 1. tee lukket fra banen lukket fra kl til ½ time efter sidste start Gunstart banelukning 9-14 Gunstart banen lukket Gunstart banen lukket Gunstart tee lukket ? (note I) Gunstart tee lukket (note I) Gunstart banen lukket ? (note I) 1. tee lukket ? (note I) Gunstart banen lukket Gunstart banen lukket VALG: Ved tilmelding mulighed for at vælge spillemakker / hold øvrige turneringer råder computeren ved sammensætning af holdene. Note I: Antal tilmeldte til turneringen afgør tidspunktet for åbning for spil fra 1. tee (ikke turneringsdeltagere) se golfbox for yderligere information. Note II: Der vil blive mulighed for tidsbestillingl på tiderne: og via golfbox. Tilmelding til turnering foretages enten via golfbox eller via opslag i klubben. Ved tilmelding af færre end 36 deltagere forbeholdes ret til at aflyse turneringen (i respekt overfor sponsor). Ret til ændringer i programmet forbeholdes! Rækkeinddeling: A-række: Hcp. < 12,4 B-række: Hcp. 12,5-20,4 C-række: Hcp. 20,5-36 D-række: Hcp E-række: Hcp Løbende hulspil vil blive annonceret ved særskilt opslag ansvarlig: Henrik Lykke Laursen. Generelle turneringer i sæsonen tidsreservation vil blive foretaget i Golfbox Begyndere Onsdage kl (april til september) Seniorer Tirsdag formiddage hele året Damedag Tirsdag eftermiddage april-okt. Herredag Torsdag eftermiddage april-okt. Gunstart 1. torsdag i måneden Juniorer Jysk-fynsk holdturnering (seniorer og veteraner) Jyske klubbers samarbejde (damer og herrer Elite Udvalgte mandage i maj og juni Fredag eftermiddag Udvalgte fredage i maj og juni Udvalgte mandage i maj og juni Udvalgte torsdage Kvalifikationsspil DGU turnering for hold Klubturnering for begyndere Løbende turnering Weekend sidst i marts og lørdag sidst i juli

20 HANDICAPUDVALGET Nyt fra handicapudvalget! Mollerup Golf Club blev genratet i sommeren Vi har nu modtaget resultatet fra DGU. Ratingproceduren er ændret lidt i forhold til seneste rating i 2003 og det begrunder de små justeringer, det har medført i forhold til dengang. Der ses en minimal ændring i Course Rating (CR) for herrer ved spil fra gul tee, og for damer i CR fra rød tee. Ændringen i Slope berører alene herrerne. Nye konverteringstabeller vil blive opsat og vil være gældende fra sæsonstart i april Rating 2003: Tee Meter Herrer Damer Par Gul 5718 m CR 70,5 Slope 123 CR 76,6 Slope Rød 4856 m CR 66,0 Slope 112 CR 70,9 Slope Rating 2008: Tee Meter Herrer Damer Par Gul 5695 m CR 70,3 Slope 119 CR 76,5 Slope Rød 4857 m CR 65,9 Slope 109 CR 71,1 Slope Konsekvens for spil på banen: Vi beholder alle vores nuværende handicap og vil jf. konverteringstabellen få tildelt spillehandicap efter lidt ændrede grænser - i forhold til tidligere. Evt. spørgsmål besvares ved henvendelse til: Handicapudvalget Marianne Maegaard 20 MOLLERUP GOLF CLUB

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 25. august 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 25. AUGUST 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 12. december 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 12. december 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

LLIGAN. Goddag og farvel Restauratørskifte i Mollerup Læs artiklerne side 13-15. Medlemsblad for MOLLERUP. 19. årgang Nr. 1 April 2011 B U C F L E O G

LLIGAN. Goddag og farvel Restauratørskifte i Mollerup Læs artiklerne side 13-15. Medlemsblad for MOLLERUP. 19. årgang Nr. 1 April 2011 B U C F L E O G L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 19. årgang Nr. 1 April 2011 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Goddag og farvel Restauratørskifte i Mollerup Læs artiklerne side 13-15 Bestyrelsen/udvalg Mollerup

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 23. maj 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 18. årgang Nr. 1 April 2010

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 18. årgang Nr. 1 April 2010 L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 18. årgang Nr. 1 April 2010 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Nyt klubhus på vej Læs om forventningerne side 10 Bestyrelsen/udvalg Mollerup Golf Club Mollerupvej

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2009 Mollerup Golf Club.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2009 Mollerup Golf Club. 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2009 Mollerup Golf Club. Mollerup Golf Clubs 17. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 26. marts 2009 kl. 19.00 i lokaler hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej 29,

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle-

MOLLERUP GOLF CLUB. Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle- MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 27. juni 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle- rupvej 7 Risskov. Til stede: Hans Chr.

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Formanden Formanden bød velkommen og udtrykte en stor tak til alle frivillige i GKL, og til greenkeepere og administration. Økonomien

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Medlemsundersøgelsen sætter noget i gang

Medlemsundersøgelsen sætter noget i gang Medlemsundersøgelsen sætter noget i gang Siden resultaterne af medlemsundersøgelsen lå klar sidst i februar, er den blevet studeret nøje af bestyrelse, udvalg, medarbejdere og medlemmer. Spørgsmålet Hvad

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005 DGU ANALYSEN 2005 DGU ANALYSEN 2005 Foretaget blandt: Bestyrelsesmedlemmer klubsekretærer/ forretningsførere BAGGRUND Klubberne er DGU s vigtigste målgruppe. Derfor bør DGU have et klart billede af klubbernes

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 16. årgang Nr. 1 Juni 2008

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 16. årgang Nr. 1 Juni 2008 L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 16. årgang Nr. 1 Juni 2008 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L 9.-14. juni (uge 24) 9.-14. juni (uge 24) ic design Ndr. Strandvej 24 8240 Risskov Tlf. 86 17 82 88

Læs mere

Formandsmøde. Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub

Formandsmøde. Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30 Sted: klubhuset Ordstyrer: Ole Jensen Dagsorden: Referent: Lone Rytter Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014 NR. 1 2014 KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT Kalø Golf Club 2014 Klubhus 2014 Bagskabe Ekstraordinær generalforsamling / Infomøde tirsdag d. 18/3 SPONSORER Bliv sponsor i Kalø Golf Club ORGANISATION Præsentation

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K Baneguide 2012 4 7 3 5 8 2 6 DRIVING RANGE 9 1 1 KLUB HUS 6 7 5 4 2 9 18 10 P 3 8 17 12 11 14 16 13 15 A R T - W O R K Velkommen til Køge Golf Klub Banens første 9 huller er anlagt i 1970 og de sidste

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag, den 13. april 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme.

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015. Formandens beretning. Årets løb. Baneudvalget. Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Til stede: William Grahn (WG), Michael Tvede (MT), Per Knudsen (PK), Peter Jacobsen (PJ), Peter Fredgaard (PF), Charlotte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 30. juni 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: Hans Christian

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Små, men vigtige ændringer, vedr. spil på banen. Redaktion: Nyt fra kontoret. Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub.

Små, men vigtige ændringer, vedr. spil på banen. Redaktion: Nyt fra kontoret. Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer.

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer. COMPANY DAY Læs her hvilke muligheder Hjørring Golfklub tilbyder, når du ønsker at lave et golfarrangement for dine kunder, forretningsforbindelser eller medarbejdere. Vi kan lave arrangementer for både

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER ENDELIG EN NY SÆSON Velkommen til endnu en sæson i Hedemændene. I denne sæson vil der være 4 rækker. A række der spiller slagspil, B og C række

Læs mere

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 16. årgang Nr. 3 December 2008 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Siden sidst Så er sæsonen ved at tage sin afslutning og diverse Klub i Klub, ungdoms- og elite afdelinger afholder i disse dage deres årlige afslutningsarrangementer

Læs mere

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 16. juni 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering... 3 Hvad er det for en turnering?... 3 Banens længde.... 4 Er banens længde altid de meter der står på scorekortet?... 4 Bunkerriven....

Læs mere

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere.

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere. Formandens beretning på generalforsamlingen d. 24-03-2015 Formanden indleder med at fortælle om hans første år som formand. Bestyrelsen har været gennem en spændende proces men også mange udfordringer,

Læs mere