Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart"

Transkript

1

2 Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart

3 Overvåg hele din IT infrastruktur med ét værktøj Som IT ansvarlig er din infrastruktur lig med dit image over for interne som eksterne kunder. Din mulighed for at reagere hurtigt og effektivt på driftsproblemer - eller forstyrrelser - er vital, og overvågningen skal helst være både skræddersyet til dine behov og uafhængig af ekstern eller eksperthjælp. Netpuls er et dansk overvågningsværktøj, der giver dig ro i maven. Alle dine vitale dele af infrastrukturen overvåges, værktøjet kan skræddersys til at passe til netop dine behov, og efterfølgende er din driftsudgift yderst fordelagtig. Via en webløsning får du direkte adgang til statusinformationer, logoversigt, historik, trending, alarmer og meget mere. Du behøver med andre ord ikke en ekspert eller en nøglemedarbejder for at reagere hurtigt og effektivt på problemer. Vores løsning bruges idag hos så forskellige kunder som Hillerød Kommune, KL, FDB og Bianco Footwear. Netpuls giver dig: mulighed for at reagere i det øjeblik, problemerne opstår direkte adgang til enkle overbliksbilleder, hvor fejlen er nem at finde sikkerhed for at dine enheders konfiguration er gemt, så det er nemt at udskifte og re-konfigurere nye enheder maksimal oppetid og minimale forstyrrelser for dine brugere På de næste sider kan du læse mere om Netpuls i fire danske virksomheder, se eksempler på overvågningsbilleder og økonomien bag netop deres skræddersyede løsning.

4 Bianco Footwear A/S Med over 200 butikker er det essentielt, at der hele tiden er styr på IT-infrastrukturen og de centrale services, der benyttes i alle butikker. Bianco Footwear havde derfor brug for en løsning, hvor de kunne se og aflæse status og alarmer fra de forskellige butikker i et og samme interface. Og samtidig en løsning hvor omkostningerne ikke måtte være baseret på, hvor mange butikker, der overvåges og/eller hvor mange tests, der foretages. Netpuls har leveret en løsning, der, ud over effektivt at indsamle de ønskede informationer og vise dem grafisk, også giver mulighed for detaljeret alarmering, som er tilpasset helt specifikke behov. Netpuls er en nyttig og billig overvågnings løsning, der dækker bredt og kan skræddersyes på mange måder, så det løser vores behov til fulde enkelt og effektivt. Så afgjort en af de løsninger hvor vi får mest for pengene. Henning Berggreen, Bianco Footwear A/S Opstartsomkostninger inklusiv behovsafdækning, sparring, udvikling og implementering: kr. Faste månedlige driftsomkostninger: kr.

5 Et enkelt skærmbillede viser hvilke enheder i netværket der har genereret flest syslog beskeder i løbet af Perioden kan naturligvis vælges frit. Websiden er bygget op som en matrice så man enkelt og hurtigt kan se hvilken enhed der har genereret hvor mange syslog beskeder indenfor de angivne kategorier. Man kan naturligvis klikke på de enkelte tal og derved komme til at se de enkelte beskeder. Det betyder at man kan benytte de mange syslog beskeder til at analysere og optimere sin infrastruktur uden at skulle bruge unødig meget tid på denne opgave, samtidig er det tydeligt for en IT revison eller lignende at man rent faktisk opsamler, gemmer og benytter disse log informationer. En helt enkelt alarm forside viser hvilke enheder butikker der på et givet tidspunkt har problemer. Enheder som er under behandling optræder med en kommentar og en grøn alarm mens enheder der endnu ikke er håndteret står med røde udråbstegn. Alle enheder, navne og beskeder er naturligvis klikbare så man fra dette skærmbillede kan søge yderligere information. For en given enhed butik kan man i et enkelt skærmbillede få overblik over hvilke test der udføres det pågældende sted og de sidste 10 alarmer der er registreret: Det gør at man dels kan analysere infrastrukturen løbende, men også at man kan yde effektiv og kvalificeret assistance når brugerne det pågældende sted henvender sig med problemer. Netpuls kan bruges til at opsamle og arkivere konfigurationer til enheder og give adgang til konfigurationerne grafisk. Den største arbejdsopgave i forbindelse med en død enhed er ofte at genskabe konfigurationen. Ved at sikre en daglig backup af konfigurationen minimeres den form for arbejde, samtidig med at de sidste gemte konfigurationer er tilgængelige fra en central web tjeneste.

6 Hillerød Kommune For Hillerød Kommune er det nødvendigt med en 24/7 vagtordning på kritiske systemer og services. For at etablere en effektiv vagtordning, hvor der alarmeres korrekt men kun når det er nødvendigt ønskede kommunen en løsning, hvor alle alarmer fra forskellige IT-systemer samles, vurderes og herefter sendes til den eller de personer, der har vagten på det givne tidspunkt. Netpuls har leveret en løsning, der kan opsamle alarmer, events og diverse former for status fra alle relevante systemer samtidig med, at man kan skræddersy alarm profiler, der matcher vagtskemaet. Ligeledes muliggør Netpuls løsningen, at meget kritiske alarmer sendes både som SMS og til flere personer, mens mere trivielle alarmer sendes til en funktionspostkasse, hvorfra de kan håndteres, når der er tid. Hillerød Kommunes netværk består i runde tal af 100 centrale og 500 decentrale enheder. Når en enhed står af, indkøbes der typisk en ny enhed, som skal konfigureres identisk med den, der er stået af. Har man den sidst aktive konfiguration fra den afståede enhed, så tager konfigurationsprocessen relativt kort tid, men starter man på bar bund, så kan det tage op til flere dage. Den implementerede Netpuls løsning indsamler konfigurationer fra alle netværksenheder en gang i døgnet. Løsningen kan gemme et vilkårligt antal forskellige konfigurationer, så man har et arkiv, der reelt dokumenterer konfigurationsændringer over tid og kan benyttes til at sammenligne konfigurationer. Derudover giver Netpuls løsningen mulighed for, at eksterne konsulenter får adgang til den eller de konfigurationer, de har behov for ved reetablering af defekte enheder, og det sikres, at det altid er den nyeste konfiguration, der hentes. Med Netpuls fik vi løst opgaven med at få en samlet, central løsning til at opsamle, håndtere og videreformidle alarmer fra hele IT-infrastrukturen. Det har været en væsentlig komponent i det beredskab, vi som IT-afdeling skal stille til rådighed Samtidig fik vi løst opgaven med at sikre konfigurationer og især backup af disse fra alle netværksenheder i infrastrukturen. At Netpuls løsningen så også kan bruges til at ændre parametre på samtlige netværksenheder, er bare en stor ekstra gevinst. Claus Jensen, IT-Driftsleder, Hillerød Kommune Opstartsomkostninger inklusiv behovsafdækning, sparring, udvikling og implementering: kr. Faste månedlige driftsomkostninger: kr.

7 Samlet håndtering af alarmer Bag Netpuls kan man håndtere forskellige alarmprofiler der individuelt sættes op til at gøre forskellige ting i forskellige situationer. Da Netpuls løsningen kan modtage statusinformationer, log og alarmer fra div. forskellige andre overvågningsværktøjer kan disse alarmerings profiler bruges til at etablere ensartet alarm håndtering på tværs af samtlige systemer i en infrastruktur. Det kan være der bare skal sendes en status til en funktionspostkasse, det kan være Netpuls selv skal forsøge at starte en service der er gået i stå og først hvis det ikke lykkes skal der sendes en eller sms eller begge dele. Der er flere åbenlyse fordele ved at Netpuls kan håndtere fælles alarmering, og især i organisationer med en eller anden form for vagtordning og beredskab får man etableret et enkelt sted at vedligeholde og ændre i alarmprofiler. Faste statusrapporter Det er lavet et simpelt rapporterings værktøj i Netpuls der gør det muligt at få lavet nogle enkle og overskuelige rapporter der kan vælges ud fra nogle foruddefinerede kriterier og eksempelvis også udskrives i CSV format. Det er muligt at få skræddersyet hvilke rapporter man ønsker hos Hillerød Kommune er man eksempelvis interreseret i at kunne trække en rapport over alle de enheder i infrastrukturen der ikke lever op til en aftalt SLA på 99% oppetid i en given periode.

8 Kommunernes Landsforening Kommunernes Landsforening (KL) er en interesse- og medlemsorganisation for de 98 kommuner i Danmark og råder over 400 medarbejdere. KL har en central IT-infrastruktur, hvor alt afvikles fra et enkelt datacenter, med brugere fordelt i både ind- og udland, store krav til fleksibilitet og en meget høj oppetid. Netpuls har leveret en løsning, der oprindeligt havde fokus på alle netværksrelaterede enheder og services, men som nu er udvidet til at omfatte alle servere og services i infrastrukturen. Alle enheder i infrastrukturen kan generere forskellige former for logs og alarmer, men for at disse kan bruges proaktivt til at identificere problemer og uhensigtsmæssigheder, havde KL brug for en løsning, der kan samle og analysere logs og alarmer på en enkel og effektiv måde, og som alle er i stand til at betjene. Løsningen opsamler og summerer log informationer i et matrix billede, der tydeligt viser, hvorfra der kommer flest logs. Netpuls løsningen er desuden implementeret således, at KLs egne folk har fuld adgang til at se status på alle netværksenheder, selvom driftsansvaret for disse er placeret eksternt. Med Netpuls fik KL en løsning, der giver KLs egne IT-folk langt større indsigt i diverse fejlsituationer. Desuden har muligheden for at analysere og udnytte de log informationer, som netværket alligevel genererer, været med til proaktivt at eliminere mange problemer og uhensigtsmæssigheder. Netpuls løsningen har således generelt hjulpet med til at effektivisere og forbedre den service, IT-afdelingen leverer over for brugerne i KL. Med Netpuls har vi endelig fået en brugbar løsning til opsamling og analyse af syslog beskeder. Samtidig har vi et meget hurtigt og effektivt statusværktøj for netværk på de forskellige lokationer, hvor vi har driftsansvar. Det sidste betyder, at vi kan agere og kommunikere effektivt og præcist internt, selvom ansvaret for netværket er hos en ekstern partner Netpuls løsningen dækker nu al netværk og server infrastruktur, så vi kun skal kigge ét sted, samtidig har vi fået tilføjet funktioner i Netpuls, så vi kan tilføje egne beskrivelser og kommentarer til specifikke enheder og services hvilket gør Netpuls til et centralt og effektivt værktøj i IT-funktionen Thomas Fænø Hansen, IT Chef, KL Opstartsomkostninger inklusiv behovsafdækning, sparring, udvikling og implementering: kr. Faste månedlige driftsomkostninger: kr.

9 Et samlet skærmbillede samler alarmer og log info fra hele netværksinfrastrukturen, alle servere og services også eksterne samt div. storage løsninger og andet udstyr. En aktivitets log der dækker samtlige enheder benyttes af både interne og eksterne parter der arbejder med infrastrukturen det gør det nemt at få et hurtigt overblik over hvad der er ændret, af hvem og hvornår.. De enkelte aktiviteter kan sorteres, så man eksempelvis kan identificere enheder med mest aktivitet osv. Og som for alarmerne dækker Aktivitetsloggen samtlige enheder i infrastrukturen. Udover alle de almindelige metrikker som CPU forbrug, RAM forbrug mv. på servere, tilgængelighed af DNS, SMTP og andre services o.lign. benyttes Netpuls også til at overvåge udløb af de mange certifikater KL benytter, ligesom adgangen til KL via Internettet og fra KL til deres web partner konstant overvåges og relevante alarmer på dette samles og vises på en enkelt webside:

10 Napatech A/S Napatech har kontorer globalt, og udover hovedkvarteret i Danmark er der især i USA flere kontorer der er stærkt afhængige af IT services afviklet fra datacenteret i Søborg, dette suppleret med folk på arbejde i Asien stiller krav om tilgængelighed døgnet rundt i Danmark. Alt drift af IT er lagt i hænderne på eksterne partnere og kommunikation mellem dem, og fra dem til Napatech er afgørende for en smidig afvikling af IT relaterede opgaver. Netpuls løsningen blev implementeret dels for at sikre at eksterne driftpartnere kan levere en proaktiv overvågning og reagere på fejl og problemer i IT infrastrukturen så snart de opstår (eller ligefrem før de opstår), dels for at sikre en konsistent og ensartet håndtering og kommunikation omkring fejl, service arbejde mv. Napatech har under opstarten haft en del ønsker til specifikke funktionaliteter i overvågningen - eksempelvis overvågningen af om der kan sendes og modtages ved rent faktisk at sende en testmail og verificere at den kommer frem. Disse funktioner er nu generelt tilgængelige i Netpuls løsningen. Med Netpuls er der skabt en fælles overvågningsplatform for hele IT infrastrukturen, således at netværk, servere, backup, eksterne linjer og meget mere overvåges i en og samme løsning. Det giver både mulighed for overvågning og alarmering samt kommunikation og status. Vi er generelt meget tilfredse med denne løsning og sætter pris på såvel fleksibilitet som de lave omkostninger. Henrik Brill Jensen, Administrerende direktør, Napatech A/S Opstartsomkostninger inklusiv behovsafdækning, sparring, udvikling og implementering: kr. Faste månedlige driftsomkostninger: kr.

11 Aktivitetsloggen benyttes af alle der arbejder på Napatech infrastruktur uanset om det er interne folk eller eksterne partnere. Det sikrer at alle har mulighed for at finde relevant information om konfigurationsændringer, fejl håndteringer mv. En test i relation til er ikke kun at Exchange serveren kan svare men også at der rent faktisk kan sendes og modtages mail ind og ud af huset. Dette er implementeret i Netpuls løsningen og har identificeret små perioder hvor Exchange serveren har fungeret fint mens der pga. andre forhold ikke kunne sendes mail ind/ud af huset. Denne information øger i høj grad informations niveauet overfor organisationen. Simple fysiske forhold som temperatur og fugtighed kan naturligvis også inkluderes i Netpuls løsningen hvorved alarmerings funktioner og div. automatiserede nedluknings funktioner kan håndteres af Netpuls.

12 For en kommerciel snak om Netpuls løsningen: kontakt eller ring direkte til Thomas Stougaard Grønne på For en teknisk snak om løsningen og mulighederne: kontakt Niels Stoltze på Trollesmindealle Hillerød tel

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Festina Advisor Faktaark. Introduktion til en innovativ løsning rettet mod rådgivning, optimering og overvågning af en husstands privatøkonomi

Festina Advisor Faktaark. Introduktion til en innovativ løsning rettet mod rådgivning, optimering og overvågning af en husstands privatøkonomi Festina Advisor Faktaark Introduktion til en innovativ løsning rettet mod rådgivning, optimering og overvågning af en husstands privatøkonomi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FESTINA ADVISOR 3 1.1. Rådgivningsydelser

Læs mere

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres DC Magazine oktober 2013 FORRETNINGSSYSTEMER Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres FORRETNINGSSYSTEMER side 18 Forøg konkurrencekraften med Datacon FORRETNINGSSYSTEMER side 14 Fakturaworkflow

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 Benny Christen Grandahl Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 OfficeTips.dk 2012 1 Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook Af Benny Christen Grandahl, OfficeTips.dk 1. udgave, 1.oplag, Februar

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

IT Scanning Copy Print. Invester i rentabilitet

IT Scanning Copy Print. Invester i rentabilitet IT Scanning Copy Print Invester i rentabilitet 1 Kontorets skjulte ressource Udviklingen går rasende hurtigt. Sandsynligvis er stort set alle dine processer digitaliserede og integrerede i din virksomheds

Læs mere

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET Næsten halvdelen af alle salgsforsøg løber ud i sandet, mens eksisterende kunder siver, ofte uden at nogen egentlig kan forklare hvorfor. Begge dele er dyrt og i

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Microsoft og desktop-virtualisering

Microsoft og desktop-virtualisering powered by: Artiklerne er skrevet af Dan Mygind Whitepaper Microsoft og desktop-virtualisering Desktop-virtualisering kan være med til at forenkle administrationen af brugernes desktoppe. Det skal dog

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

Prestashop begynderguide. En e-bog

Prestashop begynderguide. En e-bog Prestashop begynderguide En e-bog version 6/6/2012 http://www.prestadesign.dk Af: Kristian Ole Rørbye Indholdsfortegnelse Prestashop begynderguide... 1 Forord... 2 Introduktion... 3 Systemkrav... 5 Installation

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Webshop med indbygget potentiale

Webshop med indbygget potentiale Webshop med indbygget potentiale VIL DU LEGE MED DE STORE DRENGE? Vi tilbyder en unik, skalérbar webshop, som giver dig musklerne til at konkurrere med selv de største virksomheder. Har du råd til at lade

Læs mere

Deduplikering...* Krise? Vores vision om digital opbevaring. * og 8 andre temaer. Betaler du også dit elselskab 3 år forud?

Deduplikering...* Krise? Vores vision om digital opbevaring. * og 8 andre temaer. Betaler du også dit elselskab 3 år forud? PROACT www.proact.dk Vores vision om digital opbevaring Deduplikering...* * og 8 andre temaer Data-tsunami 2009-205: Er du parat? Krise? Konkrete måder at tage trykket fra storage omkostningerne Kundereferencer

Læs mere

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalget Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Udarbejdet af IT-udvalget i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere