MIN BOLIG - MIN TRYGHED!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIN BOLIG - MIN TRYGHED!"

Transkript

1 MIN BOLIG - MIN TRYGHED! - Tryghed i boligområder gennem borgerinddragelse, byplanlægning, teknologi og design Kommunernes Tryghedsdag januar 2011, Ingeniørforeningens Mødecenter (IDA), København Konferencen er arrangeret i samarbejde med: KL, Boligselskabernes Landsforening, Arkitektforeningen, Foreningen af byplanlæggere, Foreningen af kommunale social- sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark, Kommunalteknisk Chefforening og PRIMO Danmark Konferencen er sponsoreret af Gjensidige Forsikring

2 Den Trygge Kommune tager afsæt i troen på, at der findes masser af ideer og handlekraft blandt borgerne og i lokalsamfundene, og at disse ideer og denne handlekraft må ud at virke til fordel for tryghedsfølelsen i det danske samfund. MIN BOLIG MIN TRYGHED! Alle ønsker trygge hjem og sikre nærmiljøer. Hvad enten vi går i børnehave, er studerende, forældre eller pensionister, er det vigtigt for os, at vi og vores kære kan færdes trygt og sikkert i vores respektive boligområder. Det er altafgørende for, at vi kan fungere i hverdagen og varetage vores pligter som samfundsborgere. Desværre er ikke alle boligområder i Danmark trygge. I Den Trygge Kommune arbejder vi med at udvikle utraditionelle, innovative og enkle løsninger til skabelse af tryghed for borgerne og med at inddrage borgerne og deres handlekraft og idérigdom. Vi tager utryghed alvorligt og har valgt at lade denne konference handle om tryghed i boligområder med særlig fokus på borgerinddragelse, byplanlægning, teknologi og design. Borgerinddragelse, fordi involvering af borgere spiller en vigtig rolle for vores ejerskab til såvel fælles ejendom som adfærd og nye initiativer. Mulighederne for borgerinddragelse er mange, og der er rundt omkring i landet mange lærerige eksempler på involvering af borgere. Borgerne har den bedste føling med, hvad der rør sig i deres boligområder, og dermed er de oftest de mest kvalificerede til at komme med forslag og ideer til, hvordan små som store tryghedsproblemer kan håndteres. Byplanlægning, fordi en gennemtænkt arkitektur og planlægning af by og bolig er vigtig for vores opfattelse af boligområdet, vores lyst til at gøre brug af udearealer og til at færdes på gader og stræder. Jo flere mennesker der er til stede i boligområdet - på legepladser, i gårdanlæg eller på vejen - jo flere sociale relationer opstår der, og jo mere får vi et forhold til hinanden og en følelse af, at vi kender vores naboer og gerne vil passe på dem. Teknologi og design, fordi vi gennem ny teknologi og gennemtænkt design kan skabe innovative løsninger til fremme af tryghedsfølelsen. De nye sociale medier som fx Facebook har vist sig at være særdeles velegnede til borgerinvolvering, og vi tror, at der ligger mange muligheder i ny teknologi og designløsninger. I Den Trygge Kommune glæder vi os til en dag med oplæg, diskussioner og konkrete eksempler på, hvordan vi på en innovativ og enkel måde kan planlægge og gennemføre tryghedsskabende initiativer i boligområder til gavn for borgerne i Danmark. Velkommen! Med venlig hilsen Manu Sareen Ambassadør for Den Trygge Kommune

3 PROGRAM Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Registrering og morgenkaffe Velkomst Åbning af konferencen v/ Manu Sareen, ambassadør for Den Trygge Kommune Min bolig min tryghed! - borgerdiskussion v/ Lotte Mejlhede, journalist på TV2 Pause Tryghed et fælles ansvar v/ Henrik Dahl, sociolog Branding af tryghed i relation til boligområder v/ Johan Galster, direktør og identitetsrådgiver i Idebureau 2+1 Frokost Spor 1: Borgerinddragelse Projekt social vicevært Ballademagere eller byudviklere? Borgerinddragelse via sociale medier Spor 2: Byplanlægning Gellerupparken fra boligområde til bydel Grønne områders betydning for forebyggelse af kriminalitet Tryg arkitektur om at forstå omgivelserne Spor 3: Teknologi og design At bygge med social energi Kan innovative belysningsløsninger skabe øget tryghed? Tryghed gennem design og kulturteknologi Pause Perspektiver fra de tre spor v/ Lotte Mejlhede, journalist på TV2 SeKlikFix Værktøj til borgerinvolvering og tryghedsskabelse i boligområder Tryghedsprisen Prisoverrækkelse Afrunding ORDSTYRER: Lotte Mejlhede, journalist på TV2

4 Borgerne har den bedste føling med, hvad der rør sig i deres boligområder, og dermed er de oftest de mest kvalificerede til at komme med forslag til, hvordan små som store tryghedsproblemer kan håndteres SPOR 1: Borgerinddragelse Kl Projekt social vicevært v/ Ulla Nygaard Journalist og forfatter af bogen Sammen i Sydhavnen med en social vicevært Projekt social vicevært er en model, hvor en lokalforankret social vicevært arbejder tæt sammen med ansatte i boligselskabet og et socialcenter om en intensiveret indsats for beboerne. Den sociale vicevært arbejder opsøgende for at bryde ensomheden og styrke livskvaliteten hos beboerne, virker som konfliktmægler ved nabostridigheder og motiverer ensomme beboere til at deltage i aktiviteter. Journalist Ulla Nygaard har på tæt hold fulgt en social vicevært og skrevet en bog om metoder og erfaringerne med den sociale viceværts arbejde i Engholmen Nord i Københavns Sydhavn. Kl Ballademagere eller byudviklere? om inddragelse af nydanske drenge i et alment boligområde v/ Tine Sønderby Antropolog og projektleder på Unge Til Mikrofonen Nydanske drenge skaber ofte utryghed i almene boligområder. I inddragelsesprojektet Unge Til Mikrofonen påtog de sig rollen som ressourcestærke projektmagere, der var med til at skabe udvikling i deres kvarter. Tine Sønderby fortæller om projektet Lys på Banen, hvor nydanske drenge samarbejdede med boligselskaber og Rødovre Kommune om at skaffe lys på den lokale streetfodboldbane. Kl Borgerinddragelse via sociale medier v/ Trine-Maria Kristensen Ekspert i digital kommunikation Kan kommunerne bruge nye sociale medier som redskab til dialog og forventningsafstemning med borgerne i relation til tryghed? Hvem er brugerne af sociale medier, og hvad søger de? Hvordan sikrer man relevans og input af høj kvalitet? Og hvad motiverer til deltagelse i dialog på nettet? Trine-Maria Kristensen har mange års erfaring med at indtænke borgere i sociale medier og vil præsentere os for eksempler på god og dårlig borgerinddragelse. Kl Debat og dialog med oplægsholderne

5 En gennemtænkt arkitektur og planlægning af by og bolig er vigtig for vores opfattelse af boligområdet, vores lyst til at gøre brug af udearealer og til at færdes på gader og stræder SPOR 2: Byplanlægning Kl Gellerupparken fra boligområde til bydel v/ Gøsta Knudsen Stadsarkitekt i Århus Kommune Hvordan forener man æstetik, vildskab og tryghed i Danmark næststørste by? Gøsta Knudsen, stadsarkitekt i Århus Kommune, vil fortælle om kommunens overordnede tanker og ideer til byplanlægning og tryghed. Han vil desuden belyse kommunens aktuelle udfordringer med at forvandle Gellerupparken fra et udsat boligområde til en integreret bydel med tryghed, social interaktion og et blomstrende byliv. Kl Grønne områders betydning for forebyggelse af kriminalitet v/ Kirsten Lund Andersen Stadsgartner i Aalborg Kommune Undersøgelser viser, at danskerne efterspørger det stille, det rolige og det trygge, når de bruger byens parker. Men har grønne områder også en kriminalpræventiv effekt? Og er naturen i langt højere grad blevet grundlaget for kultur og civilisation? Ifølge Kirsten Lund Andersen findes smukke mennesker kun i smukke omgivelser, og hun har mange forslag til, hvordan vi kan indrette boligområdets grønne områder med øje for en kriminalpræventiv virkning. Kl Tryg arkitektur om at forstå omgivelserne v/ Dan Stubbergaard Arkitekt MAA og partner i Cobe Tryg arkitektur handler om at skabe sympatiske, sensitive løsninger, der altid relaterer sig til det enkelte steds kontekst, og som inddrager den lokale borgers ønsker og behov. Dan Stubbergaard vil fortælle om COBEs arbejde med helhedsorienterede og sammenhængende løsninger i moderne byggeri som fx arkitekturrealisering og byplanstrategier. Strategien til udvikling af tryg arkitektur handler for COBE om at være visionær i ambitionen, indsigtsfuld og dialogisk i processen og ansvarsfuld og sympatisk i resultatet. Kl Debat og dialog med oplægsholderne

6 Gennem ny teknologi og gennemtænkt design kan vi skabe innovative løsninger til fremme af tryghedsfølelsen SPOR 3: Teknologi og design Kl At bygge med social energi v/ Serban Cornea Arkitekt MAA og partner i Mutopia MUTOPIA er specialiseret i User Focused Design, og arbejder med brugerinddragelse som grundlag for innovative byggeri- og planlægningsprojekter. Serban Cornea fra Mutopia præsenterer 3d-dialog-redskabet U_Build, som tager udgangspunkt i vores stigende brug af internettet og de sociale medier. Han kommer desuden med eksempler på arkitektur og planlægningsprojekter, der alle bygger på brugerinddragelse og medejerskab det som vi kalder social energi. Kl Kan innovative belysningsløsninger skabe øget tryghed? v/ Morten Felding Formand for Nordic Lighting og adm. direktør i Philips Denmark Gadebelysning handler i dag om meget mere end bare lys. Det handler i lige så høj grad om at skabe tryghed og sikre borgernes velbefindende. Gennem konkrete eksempler fra ind- og udland vil Morten Felding fra Philips fortælle om, hvordan innovative belysningsløsninger for eksempel kan være med til at skabe højere tryghed og blandt andet medføre lavere kriminalitet i udsatte boligområder og dermed bidrage til at øge borgernes sikkerhed alt i mens at energiforbruget holdes nede. Kl Tryghed gennem design og kulturteknologi v/ Ib Mogensen Adm. direktør i Out-sider a/s Interaktive skraldespande får parkgæster til at smide affald i spandene i stedet for på græsplænen. Robotbænke bevæger sig automatisk hen i det hjørne af torvet, hvor solen skinner. Lyset følger dig, når du bevæger dig rundt på pladser. Vejbelægningen skifter farve og form afhængig af, om du bruger den til basketball eller loppemarked. Kulturteknologier vinder frem, og Danmark kan iføre sig førertrøjen i at omsætte kulturteknologier til forretning. Ib Mogensen fra Out-sider a/s giver eksempler på de nyeste trends indenfor kulturteknologi. Kl Debat og dialog med oplægsholderne

7 KOMMUNERNES TRYGHEDSPRIS 2011 Den Trygge Kommune inviterer til åben idékonkurrence med titlen: Hvordan skaber vi på utraditionel vis tryghed i boligområder? Prisen for den bedste idé uddeles på Kommunernes Tryghedsdag den 27. januar FORMÅL Formålet med idékonkurrencen er at stimulere utraditionelle, innovative og enkle løsningsforslag til, hvordan vi skaber tryghed i boligområder i Danmark. BEDØMMELSESKRITERIER Der lægges i bedømmelsen vægt på, at bidraget er utraditionelt og innovativt og udfordrer vante opfattelser og løsningsmodeller er enkelt, økonomisk og praktisk gennemførligt er gennemtænkt og hviler på et velfunderet grundlag Bidraget kan rette sig mod tryghed i konkrete boligområder eller mod boligområder i bred forstand. PRÆMIE Der udpeges én vinder. Vinderen modtager kr. Prisen uddeles af Gjensidige Forsikring, der støtter Den Trygge Kommune økonomisk. KONKURRENCEBETINGELSER Konkurrencen er en åben idékonkurrence for alle enkeltpersoner borgere, praktikere, forskere, studerende og andre, der interesserer sig for tryghed og for, hvordan vi skaber tryghed i relation til boligområder. Bidragene kan præsenteres i forskellige formater tekst, film, skitse, produktbeskrivelse med videre. Videobidrag må højst have en varighed på 3 minutter, og tekster må højst fylde fem A4-sider. Alle bidrag, uanset format, skal vedlægges et resumé på dansk på maksimalt en halv A4-side. Bidrag skal være sekretariatet i hænde senest den 21. januar 2010 kl Læs mere om idékonkurrencen på

8 Tid og sted DATO: 27. januar 2011, kl STED: PRIS: Ingeniørforeningens Mødecenter (IDA), København kr. pr. person ekskl. moms. Tilmelding er bindende. Prisen inkluderer morgenmad, frokost og kaffe. Alle deltagere får udleveret et eksemplar af bogen Sammen i Sydhavnen med en social vicevært af journalist Ulla Nygaard TILMELDING: Hvad er Den Trygge Kommune? Formålet med Den Trygge Kommune er at udvikle utraditionelle, innovative og enkle løsninger til skabelse af tryghed for borgerne i de danske kommuner og lokalsamfund. Den Trygge Kommune tager afsæt i troen på, at der findes masser af ideer og handlekraft blandt borgerne og i lokalsamfundene, og at disse ideer og denne handlekraft må ud at virke til fordel for tryghedsfølelsen i det danske samfund. Den Trygge Kommune tilbyder en platform for udveksling af viden og ideer, igangsættelse af undersøgelser og projekter og afholdelse af seminarer og konferencer og dannelse af netværk. Den Trygge Kommune henvender sig til kommunerne og organisationer med interesse for tryghed i lokalsamfund og kommuner. Den Trygge Kommune er organiseret omkring en rådgivende komité og et fagligt sekretariat. I Den Rådgivende Komité indgår repræsentanter fra blandt andet en række kommuner, Kunstakademiets Arkitektskole, KL, Danske Risikorådgivere, Københavns Politi, Børns Vilkår, Det Kriminalpræventive Råd, Statens Byggeforskningsinstitut, Landsbyggefonden, ÆldreForum, PRIMO Danmark og SikkerhedsBranchen. Det faglige sekretariat er placeret i European Institute for Risk Management (EIRM), og initiativet støttes økonomisk af Gjensidige Forsikring. Læs mere på TILMELDING: DEN TRYGGE KOMMUNE Skt. Gertruds Stræde København K Danmark (+45)

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige faktor Tine Sønderby Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Nærdemokrati det er også os En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Klare spilleregler 2 Nærdemokrati kommer ikke af sig selv. Der er behov for klare spilleregler,

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job Materialet er udgivet af VIBORGegnens Erhvervsråd i samarbejde med Børn & Unge i Viborg Kommune. Bag

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

skab alternativ til banderne Nabohjælp forhindrer indbrud Forældre er en vigtig ressource

skab alternativ til banderne Nabohjælp forhindrer indbrud Forældre er en vigtig ressource skab alternativ til banderne 2 Nabohjælp forhindrer indbrud 12 Forældre er en vigtig ressource 17 Det Kriminalpræventive Råd Polititorvet 14 1780 København V 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Ansvarshavende

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning Kapitel 20 Målopfyldelse, e r fa r i n g e r o g k a p a c i t e t s o p b y g n i n g Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning 219 KRAM-kommunernes opgave var at planlægge og gennemføre

Læs mere