C u r r i c u l u m v i t a e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C u r r i c u l u m v i t a e"

Transkript

1 M a r t i n S ø l v k j æ r Hyttebakken Hillerød Tlf.: E-post: C u r r i c u l u m v i t a e Personlige data Fødselsdato og fødested Civilstand Børn Statsborgerskab , Helleruplund Gift med fodermester Birgitte Sølvkjær Judith 20 år, Anne Mie 19 år, Benedikte 14 år, Sara 12 år Dansk Uddannelse 1973 Matematisk-fysisk Student. Kildegårds Gymnasium 1982, Januar Lægevidenskabelig Embedseksamen, Københavns Universitet 1990 Merkonom i EDB, Handelsskolen i Randers 2002, Januar Master of Public Administration (MPA), Copenhagen business school (CBS) Erhvervserfaring 1/2-1/ / / ,5 mdr Reservelæge, Kirurgisk Afdeling, Kalundborg Sygehus, 2/ / mdr Orlov til aftjening af værnepligt. Gavntjeneste som reservelæge på sygeafdelingen, Holmen, København. 1/ / mdr Reservelæge, medicinsk afdeling, Centralsygehuset, Slagelse. 1/ / mdr Reservelæge, Reumatologisk afdeling, Kong Chr. X's gigthospital, Gråsten. 1/ / mdr 1. reservelæge, Reumatologisk afdeling, Kong Chr. d. X's gigthospital,gråsten. 1/ /2.89 8,5 mdr 1. reservelæge, EDB medarbejder, Sygehusforvaltningen, Ribe amt Curric MS Martin Sølvkjær S. 1 af 9

2 15/ / mdr. 1. reservelæge, Sygehus-EDB-konsulent (ledelse af EDB-område under planlægningsområdet), Sygehusforvaltningen, Ribe amt. 1/ / mdr. 1. reservelæge, EDB-koordinator, Århus amtssygehus. Chef for EDB-afdeling, 4 medarbejdere. 1/ / mdr Frikøbt på ½ tid til Informatikkontoret, Århus Amt til gennemførelse af informatik-strategi for sygehusvæsenet. 1/ / / / mdr IT-koordinator, afdelingslæge, Frederiksborg amts sundhedsvæsen, fra okt 1997 fælles afdelingsledelse af IT-afdelingen med IT-chef 28 mdr IT-chef, overlæge, IT-afdelingen, Frederiksborg amts sundhedsvæsen. 31 faste medarbejdere. 16 projektansatte 1/ IT-chef, overlæge, Chef for MIT-afdelingen, Bispebjerg Hospital. Omfattet Medikoteknik, Informatik, telefoni, omstilling, journalskanning og patientkontor (til ) Videnskabelig produktion Afsluttede arbejder Primær Fibromyalgi. Sølvkjær M. Ugeskr Læger 1988; 150: A Double-blind Comparative Study of Hydroxychloroquine and Dapsone, Alone and in Combination, in Rheumatoid Arthritis. Haar D, Sølvkjær M, Unger B. et al. Scand J Rheumatol 1993; 22; Computer Supported Cooperative Work in Clinical Practice. Bardram J, Sølvkjær M. MIE '96. The health net in Frederiksborg County. Mednet 97, Sølvkjær M., Madsen P.S Vejleder og ledelsesgruppe Jakob Bardrams PhD studie under ATV. Deltaget som repræsentant for 3.parts virksomhed. Studiet gennemført og godkendt 9/10.98 Anden publikation Publicerede Elektroniske hospitalspatientjournaler - idéer til nødvendige brugerkrav. Boye N., Sølvkjær M., Vingtoft S., Tidsskr dansk sundhedsvæsen, 1/1995, Elektroniske hospitals-patient-journaler. Boye N., Sølvkjær M., Vingtoft S., Ugeskr læg, 1995, 157, EDB-brugerundersøgelse i Århus amts sygehusvæsen, Martin Sølvkjær, marts , Sygehusvæsenets informatikstrategi, forslag, august 1995, Århus Amts Trykkeri. Redaktør og hovedskribent. Rapport fra udvalgsarbejdet vedrørende fælles journal på Århus Amtssygehus. 12/ Curric MS Martin Sølvkjær S. 2 af 9

3 Vidensamfundet - et net af viden. P. H. Jensen, N. P. Nissen, and M. Sølvkjær. MPA afhandling 2002, CBS Arbejdsgangsanalyser og EPJ som værktøj til restrukturering i sundhedsvæsenet. G. Svensmark and M. Sølvkjær. CBS Afleveret til MPA, eksamen i valgfrie fag. Arbejdsgangsanalyser - et net af viljer - på vej mod en metode. M. Sølvkjær. FLOS konference, Reform-, Ledelse- og Organiseringsprocesser i Sundhedsvæsenet Foredragsvirksomhed 27/ t Fibromyalgi. Rønshoved hotel. Efteruddannelseskursus for sygeplejersker. 10/ m Fibromyalgi _ somatisk belyst. Hvad ved vi? Seminar, Gigthospitalet, Gråsten. 24/9.89 1½ t Fibromyalgi _ adskillelse overfor myofascielle syndromer. Kursus i muskulære syndromer for kiropraktorer. 31/ ½ t Fibromyalgi _ fup eller faktum? Lægekredsforening i Sønderjylland. 1/2.90 1½ t Fibromyalgi. Gigtforeningen, Ribe. 4/4.90 1½ t Fibromyalgi. Gigtforeningen, Grindsted. 29/5.90 1½ t Fibromyalgi. Gigtforeningen, Haderslev. 24/10.94 ½ t Netværk og strategi i Århus amt. Temadag om standarder, amtsnet og strategi, Århus amt, Skejby sygehus. 14/11.94 ½ t Netværk og strategi i Århus amt. Temadag om strategi, Skejby sygehus. 23/11.94 ½ t Tilgængelighed - personalets tryghed, Temadag: Elektroniske patientjournaler (ELPA) - focus på brugernes krav og ønsker. DSMI 25/ t Opsamling og ordstyrer for konkluderende diskussion. Fremtidens informatik / EDB i århus amt. Temadag. 21/ t Servicesystemet - en 10 årig succes. Konferencen Succes med sundhed og IT. Sommer /efterår 95 Adskillige præsentationer vedrørende Sygehusvæsenets informatikstrategi i kliniske og administrative sammenhænge, herunder Århus amtsråd. 12/ t EDB på Århus Amtssygehus. Amtsstrategi. SUKA, Århus amt, Sygeplejerskers efteruddannelse. 5/ t Informatikstrategi, Århus amt. Lægekredsforeneingen, Århus amt. 14/2.96 ½ t Århus Amt s strategi for elektronisk patientjournal. DSI. Seminar om indhøstede praktiske erfaringer og strategiske tiltag. 26/10.97 ½ t IT i Frederiksborg amt. Lægekredsforeningen. 29/10.97 ½ t SundInfo - Frederiksborg amts Sundhedshjemmeside - en side af Sundhedsnettet. Lægeforeningens fællesmøde om IT i sundhedsvæsenet. 7/ t IT-strategi og organisation. Rigshospitalets direktion Curric MS Martin Sølvkjær S. 3 af 9

4 3/6.98 ½ t Samarbejde mellem leverandør og kunde. Amtsrådsforeningen, Amtssundhedsdirektører. 8/ t Web design i sundhedsvæsenet. SundInfo - et simpelt design. DSMI gå hjem møde 8/12.98 ½ t IT i sundhedsvæsenet. Hvem sætter dagsordenen? Er det IT-chefen? DSMI årsmøde. 26/4.99 ½ t National IT-strategi i SUNDHEDSVÆSENET. En praktisk synsvinkel på ITstrategien. 23/ t EPJ og FAS i 00'erne. IT-udvalgs seminar, Frederiksborg amt. 3/ t Økonomi og IT. Lægekredsforeningen, Frederiksborg amt. 30/ t Etiske overvejelser ved indførelse af informationstekonologi i sundhedsvæsenet. Kristelig lægeforenings årsmøde. 25/1.01 ½ t IT-strategi. Temadag om elektronisk dokumentation. DSR 23/ t Den elektroniske patientjournal - en udfordring for sygeplejersken. Efteruddannelse for sygeplejersker. 12/ t Den elektroniske patientjournal - en udfordring for sygeplejersken. Efteruddannelse for sygeplejersker. 7/11.02 ½ t Metadirectory, et pilotprojekt i H:S. CSC seminar 21/11.02 ½ t Visioner og holdninger til IT i sygehussektoren. KIBI seminar om elektronisk arkivering 21/ t Metadirectory, et pilotprojekt i H:S. IT-chefer i Århus Amt. 26/ t Ny teknologi på Bisbebjerg Hospital. DIMO seminar Udnyttelse af ny teknologi - revolution eller udvikling 6/ t IT på hospitaler. Nu og i fremtiden. Ingeniørstuderende introduktion til hospitalspraktik. 8/ t Hvad gør teknologien ved os? HS HSU temadag 18/ t Hvad er ledelsesudfordringen i et netværkssamfund bestående af sammenblanding menneske-maskine? BBH s implementeringsseminar for afdelingsledelser 25/ t IT-strategi og ledelsesudfordringer på BBH i et netværkssamfund bestående af sammenblanding menneske-maskine. BBH s lederudviklingsforløb for mellemledere, modul 4 også holdt for Psykiatrisk afdelings ledergruppe 16/3.04 2/12.04 ½ t Arbejdsgangsanalyser - et net af viljer på vej mod en metode. FLOS konference, Reform-, Ledelse- og Organiseringsprocesser i Sundhedsvæsenet 11/1.05 ½ t BBH ITstrategi - Implementering - arbejdet med stram struktureret dokumentation. Funktionsuddannelse for EPM-/EPJ-ansvarlige 24/3.05 ½ t WI-FI revolution at Hospitals and health. Amsterdam hotspot 19/ /5.05 ½ t H:S it-strategi og implementering på BBH. Temadage for lægesekretærer på Bispebjerg Hospital 29/9.05 ½ t Den kliniske arbejdsplads - Dogme EPJ i praksis på Bispebjerg hospital. Netkoncept sygehus konference Curric MS Martin Sølvkjær S. 4 af 9

5 27/10.05 ½ t Arbejdsgangsanalyse som en sund leg med aktanter. Jørgensen, J.F., Sølvkjær,M. EPJ-observatoriets Årskonference 2005 Efteruddannelse, kursus og konferencer 2/8-12/11.82 Underlæge-/reservelægekursus ved forsvarets sanitetsskole bestående af: Traumatologi, katastrofemedicin, ledelse og pædagogik, sundhedstjeneste i fredstid, krigssanitetstjeneste. Okt.82 Okt & Nov.82 Idrætsmedicin (3 dage). Kursus i arbejdsmedicin 1982 III (14 dage) /3.85 Kursus i smertebehandling, Slagelse /10.85 Kursus i systemudvikling via prototyper, Forvaltningshøjskolen, København. (Datalogi) 31/10-5/11.86 Kursus i manuel medicin, Columna 1, internat, 5 døgn /2 og 4-9/3.88 Kursus i forskningsmetodologi. 3-7/10.88 Forskeruddannelseskursus i Ekspertsystemer, J.nr. 44/ /12.89 SAS-menu (statistik), amtsgården, Ribe. 29/5-3/5.89 EDB-koordinator, amterne. Kursus i 3 dele a 3 døgn. 7/2.89 Introduktion til ekspertsystemer, Prolog development Center, København. 9-10/10.89 Konference om produktivitets- og effektivitetsmål. Dansk sygehus institut /11.89 Netværksteknologi, UNI-C, afholdt i Ribe /3.90 Programmeringssprog Prolog, Teknisk skole, Ringsted /8.90 MIE '90, Glasgow, konference om medicinsk informatik. 5_7/9.90 og 22_23/10.90 Kursus i undervisningsmetodik. Akti kursus A/S. I mellemliggende periode: 1 uges kursus for superbrugere i det grønne system (hospitalsinformationssystem). Kommunedata /10.91 OS/2 Query Manager og SQL. IBM kursus nr PS /11.91 SAS (statistik) grundlæggende (programmering). Landbrugets EDB-center. 28/11, 3/12.91 Kursus i udtræk og tolkning af statistikker fra det grønne system. 19/3.93 Remote install. af OS/2 mm via LAN Server (IBM nr OSU41C) 2-3/6.93 Nordic conference on the electronic patient record, København. 2/11.93 Temadag om sundhedsinformatik, Dansk selskab for medicinsk informatik. 2/2.94 Elektronisk kommunikation i sundhedssektoren. Sundhedsstyrelsen /9.94 Konference: Fremtidens sygehus 2-4/5.94 Datakommunikation 1, Protokoller. Dansk Teknologisk institut Curric MS Martin Sølvkjær S. 5 af 9

6 23/11.94 Elektroniske patientjournaler - focus på brugernes krav og ønsker. Dansk selskab for medicinsk informatik. 21/3.95 Succes med sundhed og IT, Dansk dataforening, København 12-14/2.97 Studietur, London og Peterborough 19/2.97 Studietur, Akerhus, Norge 8-16/3.97 Studietur, San Fransisco, Oracle, IBM, Lotus, Uniforum 1-3/4.97 Studietur med Frederiksborg amts økonomiudvalg, Paris 7/5.97 Mod sammenhængende IT-systemer i sygehussektoren. DSI 22/5.97 Definitioner i patientregistreringen. Odense. Sundhedsstyrelsen. 23/8.97 Fremtidens digitale forvaltning. OLSY. 3-6/11.97 MedNet 97, Brighton / /4.98 Udviklingsseminar, Sundhedsvæsenets udvidede ledelsesgruppe. 4/6.98 Sammenhængende IT-systemer i sygehusvæsenet. DSI. 10/6.98 Elektronic Workplace teknologier i Internet-alderen, Gartner Group 16/6.98 Web teknologi som integrationsværktøj, Århus, V-CHI. Sept-okt 98 DADL s pressekursus /9.98 Studietur, Patient Data Management Systemer, Barcelona og Wien 2-5/11.98 Gartner Group konference, Cannes. 18/11.98 Perspektivkonference 98. Fortiden var enkel - nutiden er lettere! Den integrerede elektroniske patientjournal er allerede i brug. 8-9/12.98 DSMI årsmøde 17/3.99 Balanced Scorecard, SAS institute 26/4.99 Konference om National IT-strategi, Sundhedsministeriet/- styrelsen 6/5.99 Telefoni & EDB smelter sammen. Dansk Dataforening /6.99 MedCom konference 21/9.99 Intranet, Merkantil data /9.99 Fremtidens IT-chef i den offentlige sektor. 7/10.99 SAS, Ledelsesinformationssystem. 1-4/11.99 Gartner Group konference, Cannes 30/11-1/12-99 Balanced Scorecard, Confex, Danmark /3.00 Læsetræningskursus 3/5.00 Konference vedr Elektronisk Patientjournal 30/5.00 Konference: Vidensportaler. Key-to-know /5.00 New Public Management. MPA sommerskole. 30/8.00 EPJ integrationsprojekt. Vejle-Viborg amters præsentation Curric MS Martin Sølvkjær S. 6 af 9

7 19/9.00 Knowledge Management briefing, Gartner Group. 5/4.01 Værdibaseret ledelse kompetence udvikling og personlig udviikling. DDF 29/5.01 IT-understøttet uddannelse og videnstyring. PWC konference. 31/5.01 Knowledge Management. IBM konference i Bella Centeret 7/6.01 Sundheds-IT, kvalitet og organisation. ARF 17/1.02 VIPS temadag. Sundhedsstyrelsen 6/2.02 Tillid - den moderne ledelsesudfordring. CBS 4-5/4.02 DSMI årskonference 27/5.02 E-læring på fremtidens arbejdsplads. 1/8.02 E-learning konference. The Danish Way 10/9.02 Videndeling, rum & indretning. MPA-dimmitendforening 27/10.02 Århus Amts EPJ-konference 30-31/10.02 EPJ-observatoriets årskonference /4.03 Seminar vedr EPJ. FLOS, CBS 7/4.03 Passion and Dicipline: Don Quixote's lessons for leadership. March,J. CBS 7/5.03 EPJ fokusgruppe. Hitachi 20/5.03 Signe Svenningsen PhD forsvar 28/5.03 fremtidens digitale hospital. IBM seminar 16/9.03 Sundhedsvæsenets profilering i medierne 6/10.03 Konf om EPJ-standarder. Dansk Standard /10.03 EPJ-observatoriets årskonference /3.04 The Grid 24-26/3.04 ITIL foundations for ITSM H1846S med bestået certificering 18-19/5.04 Med kontrakten i centrum. MPA efteruddannelse. 24/5.04 Det digitale Sygehus - Effektvurdering af elektroniske patientjournaler 7-19/6.04 Citrix Forum 7/9.04 Cisco IP-kommunikationsseminar 26-27/10.04 EPJ-observatoriets årskonference /11.04 Vidennetværk for sundhedsinformatik. IT-universitetet 2/12.04 Reform- ledelses- og organiseringsprocesser i sundhedsvæsenet. CBS 26-27/1.05 IT-kontrakter. Konference 2005 H:S lederprogram og mentorprogram. Programmet omfatter 12 dage fordelt på 4 temaer: 1.Strategi, organisation og ledelse (2-4/2.05) 2. Lederens personlige resurser (30/3-1/4.05) 3. Ledelsesudfordringen i H:S (25-27/5.05), 4. Samarbejde og ledelse (24-26/8.05) 26-27/10.05 EPJ-observatoriets årskonference Curric MS Martin Sølvkjær S. 7 af 9

8 28/ / / /3.06 3/5.06 Forandringsledelse i en ny struktur. H:S strategisk inspiration Kursus i Arbejdsgangsanalyse Bispebjerg tilgangen og facilitatorfunktionen Sundhedsfagligt indhold regionale erfaringer og udfordringer DSMI årsmøde Linux on enterprise. Faglig tilknytning Den almindelige danske lægeforening. Dansk Reumatologisk selskab. Dansk selskab for medicinsk informatik. Dansk Dataforening Dansk selskab for sygehusledelse Tillidsposter Tillidsmand for yngre læger på Gigthospitalet, Gråsten Febr Dansk Selskab for medicinsk informatik: Styregruppe vedr. den elektroniske patientjournal Menighedsrådsmedlem, Beder Sogn Menighedsrådsmedlem, Grønnevang Sogn Undervisningserfaring Forår og efterår 81 Forår 83 Radiografelever i anatomi/fysiologi på Centralskolen, K.A.S., Herlev. Pensum svarende til sygeplejeelever. Officerelever mm i førstehjælp ved: forgiftninger ved kemiske ulykker og krigsførelse, atomskader, skader ved biologisk krig mm Sygeplejeelever i børnereumatologi (læsekursus 2), Sønderborg sygeplejeskole. Sygeplejeelever i medicinsk reumatologi (læsekursus 4), Sønderborg sygeplejeskole febr 1990 Sygeplejeelever i systemiske lidelser (medicinsk reumatologi) (læsekursus 4), Ribe amts sygeplejeskole Sygeplejeelever i EDB/teknologi. Sygeplejeskolen Århus amtssygehus. Forår 91- forår Medicinske studenter i EDB. Århus universitet (464 timer) Censor for masteruddannelsen i sundhedsinformatik, AUC Curric MS Martin Sølvkjær S. 8 af 9

9 Arrangementer - medarrangør 23/11.94 Elektroniske patientjournaler - focus på brugernes krav og ønsker, Dansk selskab for Medicinsk Informatik. Medarrangør i forbindelse med medlemsskab af styregruppen. 25/1.95 Fremtidens informatik / EDB i århus amt. Temadag. Medarrangør i samarbejde med Informatikchef Mogens Engsig-.Karup, Informatikkontoret, Århus amt, EDB-koordinator Sonja Dalsgård, Århus Kommunehospital og Sekretær Karen Laursen, Informatikkontoret, Århus amt. 18/5.95 Den elektroniske patientjournal - masser af løsninger - hvad er problemet? Dansk selskab for Medicinsk Informatik. Medarrangør i forbindelse med medlemsskab af styregruppen. Kompetencer Sundhedsvæsen Ledelse IT EDB brug Indgående kendskab til og erfaring med arbejde i det danske sundhedsvæsen både ud fra klinisk og administrativt perspektiv. Høj teoretisk og praktisk kompetence opnået ved ledelses kurser, MPA, og ved mangeårig ledelses praksis Indgående kendskab til og erfaring med indkøb, udvikling, indførelse, driftning og organisering af IT i forhold til brugere og medarbejdere. Har mangeårigt fokus på sikkerhed og brugerforhold. Arbejder papirløst på højniveau / ekspertniveau i forhold til tekstbehandling, mindmaps, præsentation, regneark, Mellemniveau i Notes/e-post/e-kalender, webfremstilling, referencehåndtering, databaser, Windows, Linux, serveradministration Lavt niveau i webprogrammering, anden programmering og grafisk behandling Andet Fremmedsprog Kørekort Taler flydende dansk og engelsk. Tysk til realeksamen, fransk til studentereksamen Personvogn Hillerød, Curric MS Martin Sølvkjær S. 9 af 9

Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter

Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter Morten Bruun-Rasmussen mbr@mediq.dk 8. januar 2008 Nationale it-strategier (sundhed) Formål At etablere en fælles ramme for digitalisering af

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

E-sundhedsbegivenheder 2009

E-sundhedsbegivenheder 2009 De ti vigtigste E-sundhedsbegivenheder 2009 Søren Vingtoft Enhed for Klinisk Kvalitet, Region Hovedstaden E-sundhed hvad er det (1)? E-sundhed omfatter samspillet mellem patienter og udbydere af sundhedstjenester,

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg Lægeforeningen Hovedstaden Journal 2012-770/llg Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer 1 Baggrund: Lægeforeningen Hovedstadens IT-udvalg har

Læs mere

Arbejdsgangsanalyse som en sund leg med aktanter

Arbejdsgangsanalyse som en sund leg med aktanter Arbejdsgangsanalyse som en sund leg med aktanter Konsulent Implementeringsteamet, Bispebjerg Hospital IT-chef MIT afdelingen Bispebjerg Hospital Bispebjerg tilgangen Udgangspunkt implementering H:S it-strategi

Læs mere

Erfaringsmæssigt er en temadag med fokus på uddannelse, vejledning etc. Et godt udgangspunk for forandringer og fokusering.

Erfaringsmæssigt er en temadag med fokus på uddannelse, vejledning etc. Et godt udgangspunk for forandringer og fokusering. Sygehusledelsen Randers Centralsygehus Skovlyvej 1 8900 Randers har modtaget rapport fra besøget. skal bede om afdelingens tilbagemelding med en realistisk Inspektorrapporten med bilag vil være at finde

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

SHI Anna Marie Høstgaard Aalborg Universitet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning SHI 2006

SHI Anna Marie Høstgaard Aalborg Universitet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning SHI 2006 SHI 2006 Anna Marie Høstgaard Aalborg Universitet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning PH.D. PROJEKT: Procesanalyse af EPJ udbuds- og udviklingsprocessen i Nordjyllands Amt - med fokus på lægerne

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

af SFI Judith Lørup Rindum Koordinator og projektleder, SFI Region Hovedstaden Spec. tdl. tand-, mund- og kæbekirurgi; PhD; MSIT; DLS

af SFI Judith Lørup Rindum Koordinator og projektleder, SFI Region Hovedstaden Spec. tdl. tand-, mund- og kæbekirurgi; PhD; MSIT; DLS Erfaringer med planlægning og udvikling af SFI Judith Lørup Rindum Koordinator og projektleder, SFI Region Hovedstaden Spec. tdl. tand-, mund- og kæbekirurgi; PhD; MSIT; DLS Oplæg EPJ som tværfaglig journal

Læs mere

Uddannelsesaspektet Hvordan håndterer man undervisningen af 7000 nye brugere i EPJ?

Uddannelsesaspektet Hvordan håndterer man undervisningen af 7000 nye brugere i EPJ? O K T O B E R 2 0 0 3 Uddannelsesaspektet Hvordan håndterer man undervisningen af 7000 nye brugere i EPJ? V/ Helene Petersen, Århus Amt 1 Lokationer Randers Centralsygehus og Grenå Sygehus Amtssygehuset,

Læs mere

Klinisk IT Forskning. Jakob E. Bardram, professor, Ph.d.

Klinisk IT Forskning. Jakob E. Bardram, professor, Ph.d. Klinisk IT Forskning Jakob E. Bardram, professor, Ph.d. IT-Universitetet i København 8 år fokus på IT, tværfagligt Kort om IT-Universitet ~40 VIP, 552 STÅ, 1.200 aktive stud., 39 PhD 296 kandidater 2007

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Projektbeskrivelse: Undersøgelse af forandringsparathed i forbindelse med Evaluering af GEPKA-projektet

Projektbeskrivelse: Undersøgelse af forandringsparathed i forbindelse med Evaluering af GEPKA-projektet Bilag 2: Projektbeskrivelse Aalborg d. 26.5.2003 Projektbeskrivelse: Undersøgelse af forandringsparathed i forbindelse med Evaluering af GEPKA-projektet Baggrund Baggrund: Med lanceringen af National IT-strategi

Læs mere

Den fælles offentlige sundhedsportal: sundhed.dk

Den fælles offentlige sundhedsportal: sundhed.dk Den fælles offentlige sundhedsportal: sundhed.dk Sundhedsportalen og EPJ Realiteter og visioner EPJ-observatoriets årsmøde Onsdag d. 29. oktober 2003 Side2 Realiteter - og konklusioner Der er ikke EPJ

Læs mere

Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien

Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien Jakob E. Bardram Forskningschef, Ph.D. Center for Pervasive Computing Datalogisk Institut Aarhus Universitet Forskningsmetoder Omfattende

Læs mere

Lærer- og ledelseskvalifikationer SOSU-skolen, UCD - Hovedforløb

Lærer- og ledelseskvalifikationer SOSU-skolen, UCD - Hovedforløb Lærer- og ledelseskvalifikationer SOSU-skolen, UCD - Hovedforløb Navn Uddannelsesmæssig baggrund Relevant erhvervserfaring Lærere Ane Henriksen 2007-2009: sundhedsfaglig diplomuddannelse i Forandrings-

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Erfaringer med at involvere patienter i forskning gennem brugerråd.

Erfaringer med at involvere patienter i forskning gennem brugerråd. Erfaringer med at involvere patienter i forskning gennem brugerråd. 8. Nationale rehabiliteringskonference 26. 10.15 På Brugerrådets vegne: Kim Hørslev-Petersen Kong Christian X s Gigthospital, Center

Læs mere

Den ambulante Diabetes konsultation

Den ambulante Diabetes konsultation EBJ-observatoriets årskonference 11. Oktober 2007 Den ambulante Diabetes konsultation Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jørgen Hangaard medicinsk afdeling, SHF Den ambulante Diabetes konsultation FDDB,

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

EPJ-Observatoriet. 10 års erfaringer med EPJ i daglig drift

EPJ-Observatoriet. 10 års erfaringer med EPJ i daglig drift 12.10.2007 EPJ-Observatoriet 10 års erfaringer med EPJ g i daglig drift Min baggrund Klinisk biokemiker Laboratorie-IT-systemer Thrombo-Base Ringkjøbing Amt EPJ-anskaffelse/udvikling ACURE - EPJ-udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne UDKAST 13.3.2015 RA j.nr. 2015-004774 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

N O T A T. EPJ-historien...

N O T A T. EPJ-historien... N O T A T EPJ-historien... Med Handlingsplan for Elektronisk Patientjournal (HEP) i 1996 støttede Sundhedsministeriet med en pulje pilotprojekter på enkeltafdelinger/sygehuse i de daværende amter. Pilotprojekterne

Læs mere

master i rehabilitering

master i rehabilitering Efteruddannelse ENKELTFAG Master i master i rehabilitering Projektledelse Psykosocial rehabilitering Tværkulturel rehabilitering Aktiviteters betydning for sundhed i en rehabiliteringskontekst Borgere

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I.

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I. Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008 Jens Erik Warfvinge EPJ-konsulent, M.I. Department of Health Informatics De første EDB journaler Diakonissestiftelsens

Læs mere

De medicinske selskabers rolle i udviklingsarbejdet. Kode- og rapporteringsvejledning. Erfaringer fra Danmark

De medicinske selskabers rolle i udviklingsarbejdet. Kode- og rapporteringsvejledning. Erfaringer fra Danmark De medicinske selskabers rolle i udviklingsarbejdet. Kode- og rapporteringsvejledning. Erfaringer fra Danmark Poul Erik Hansen, peh@sst.dk Sunhedsstyrelsen, Sundhedsøkonomi, DRG Gennemgangsplan 1. Behandling

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Curriculum Vitae for Per Odderskov.

Curriculum Vitae for Per Odderskov. Curriculum Vitae for Per Odderskov. Demografiske data Navn: Per Odderskov Bopæl: Nedergårds Alle 5, 8200 Århus N Født: 1957 Civil stand: Gift Nationalitet: Dansk Resume Jeg har en mangeårig baggrund som

Læs mere

Forandringsparathed i GEPKA projekterne

Forandringsparathed i GEPKA projekterne Forandringsparathed i GEPKA projekterne Årskonference Anna Marie Høstgaard, AAU 7.. Forandringsparathed 1 Årskonference Forandringsparatheds undersøgelserne FPU erne - er en del af den kliniske validering,

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

2002-2010: Bestyrelsesformand, Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger, PKA

2002-2010: Bestyrelsesformand, Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger, PKA BENT HANSEN, formand Valgt, indstillet af Danske Regioner Indtrådt i bestyrelsen: 2010 Nuværende beskæftigelse: Regionsrådsformand Region Midtjylland 1976: Cand. mag. i samfundsfag og historie, Århus Universitet

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Sundhedsportalen og den nationale IT-arkitektur. EPJ-observatoriets årskonference november 2003

Sundhedsportalen og den nationale IT-arkitektur. EPJ-observatoriets årskonference november 2003 Sundhedsportalen og den nationale IT-arkitektur EPJ-observatoriets årskonference 28-29 november 2003 Side2 Fakta og fremtiden Information og tjenester samlet på tværs af organisationer og forvaltningsniveauer

Læs mere

Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus

Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Technical Report No. 3-4 Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anna Marie Høstgaard, Christian Nøhr Aalborg Universitet, december

Læs mere

Velkommen til Kick-off for EPJ-projektet i Fyns Amt

Velkommen til Kick-off for EPJ-projektet i Fyns Amt i Fyns Amt Velkommen til Kick-off for EPJ-projektet i Fyns Amt v. Niels Mortensen, direktør Onsdag den 8. oktober 2003 Kl. 09:30 12:00 Program 09.30 Velkomst og formål med dagen. v. direktør Niels Mortensen

Læs mere

Kursus for speciallæger som er fast tilknyttet eller ansat i FAM

Kursus for speciallæger som er fast tilknyttet eller ansat i FAM Akutte medicinske tilstande og tværfaglig kursus mhp. sikring af kliniske kompetencer i akutområdet Kursus for speciallæger som er fast tilknyttet eller ansat i FAM Den 24-28.oktober 2011 Overlæge Jan

Læs mere

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering Region Nordjylland Agenda Metode til at udarbejde implementeringsdrejebogen Forankring af EPJ projektet i klinikken Kan det lade

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler BEK nr 994 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004823 Senere ændringer til forskriften BEK nr 740

Læs mere

Effektvurdering af EPJ

Effektvurdering af EPJ Effektvurdering af EPJ, EPJ-observatoriets årskonference 2005 26. Oktober 2005 Effektvurdering af EPJ, ph.d., lektor på Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik på Handelshøjskolen i Århus Ros@asb.dk,

Læs mere

Palliativt Indsats i Region Syddanmark

Palliativt Indsats i Region Syddanmark Palliativt Indsats i Region Syddanmark Temadrøftelse 23.10.12: Når vi skal herfra Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan Anette Damkier Overlæge, ph.d. Palliativt Team Fyn SST 2011 Anbefalinger

Læs mere

Region Syddanmarks ønsker til IT-governance

Region Syddanmarks ønsker til IT-governance 13 November 2009 Region Syddanmarks ønsker til IT-governance 2 Kirsten Hjerrild Nielsen Dansk sundhedsvæsen Husk at Danmark er har et meget velfungerende sundhedssystem 3 Danmark er førende i verden, når

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

S E S S I O N C 1: Web-adgang til forskellige EPJ-systemer i de nye regioner - en migrationsstrategi?

S E S S I O N C 1: Web-adgang til forskellige EPJ-systemer i de nye regioner - en migrationsstrategi? 1af 24 S E S S I O N C 1: Web-adgang til forskellige EPJ-systemer i de nye regioner - en migrationsstrategi? EPJ-Observatoriets årskonference 26. oktober 2005 Jens Rahbek Nørgaard MedCom jrn@health-telematics.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Et udgangspunkt for udarbejdelse af den erhvervsstrategiske handlingsplan Region Midtjyllands megasatsning på erhverv-sundhed Arenaer for erhvervsmæssig

Læs mere

IT-faglige kompetencer. IT funktions kompetencer. Navn: Adresse:

IT-faglige kompetencer. IT funktions kompetencer. Navn: Adresse: CV Navn: Adresse: Gunnar Reimer Leifsgade 5, 5.tv 2300 København S Telefon: 32955156 Mail: Gunnar.Reimer@gmail.com Hjemmeside: www.withinme.dk IT-faglige kompetencer Har i mit tidligere arbejde hovedsagelig

Læs mere

Sygehus Lillebælt. SAS Forum Oslo 17. september. v/ CIO Kenneth Seerup Jørgensen

Sygehus Lillebælt. SAS Forum Oslo 17. september. v/ CIO Kenneth Seerup Jørgensen Sygehus Lillebælt SAS Forum Oslo 17. september v/ CIO Kenneth Seerup Jørgensen Kenneth Seerup Jørgensen 2010 - Chef for Facility og IKT-strategisk Afdeling, Sygehus Lillebælt 2008-10 Administrationschef,

Læs mere

MedCom s SUP-Projekt. Projekt Standardiseret

MedCom s SUP-Projekt. Projekt Standardiseret MedCom s SUP-Projekt Projekt Standardiseret Udtræk af Patientdata EPJ-observatoriet s årskonference 27. Oktober 2004 Session C2 SUP Agenda Baggrund Klinisk tværamtslig anvendelse Demonstration - offline

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Kompetenceprofil for fremtidens lægesekretær

Kompetenceprofil for fremtidens lægesekretær Kompetenceprofil for fremtidens lægesekretær Navn: Adresse: Arbejdssted: Cpr.nr: E-mail: Telefon: Antal års erfaring som lægesekretær: Generelt om skemaet: Udfyldelse af skemaet: Definitioner: : : : Udviklingsmål:

Læs mere

Fremtidens patienter, hospitaler og sundhedsvæsen. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Fremtidens patienter, hospitaler og sundhedsvæsen. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Fremtidens patienter, hospitaler og sundhedsvæsen Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Livets nye faser 1960 0 20 40 60 2000 Barndom Teenager Forældre Alderdom 2030 Unge De frie 1 Seniorer De frie 2

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb Lyngby, den 14. december 2004 NS-J.Nr. 04-163 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 11 Budget for 2005 og oversigt over samlet brugerbetaling for H2-2004 Indhold 1. Nye tjenester og services fra Forskningsnettet

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Forskningsmiljøer på KU inden for sundheds-it

Forskningsmiljøer på KU inden for sundheds-it Forskningsmiljøer på KU inden for sundheds-it Finn Kensing Center for IT Innovation Dias 1 Udfordringer for sundhedsvæsenet: Det aldrende samfund Flere (multi) kronikere Der er bl.a. behov for: Bedre koordinering

Læs mere

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET Bilag 1: Spørgeskema VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET I FORBINDELSE MED INDFØRELSE OG UDVIKLING AF EPJ SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE PÅ X AFDELING Y HOSPITAL EPJ-Observatoriet:

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

CURRICULUM VITAE : Udvikling og effektuering af Cafe SMIL i Sundhedshuset i Horsens inkl. afvikling.

CURRICULUM VITAE : Udvikling og effektuering af Cafe SMIL i Sundhedshuset i Horsens inkl. afvikling. CURRICULUM VITAE 2015 - Påbegynder Intuitiv Lederuddannelse på Sostrup Slot v/rikke Topp Petersen www.lifecomponent.dk 2013 - Udvikling af mentor forløb 2012 - Udvikling af workshop forløb. 2010 - Udvikling

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Elektronisk samarbejdsplatform til sundhedskommunikation

Elektronisk samarbejdsplatform til sundhedskommunikation MedCom 2004 Elektronisk samarbejdsplatform til sundhedskommunikation MedCom udvikler og udbreder en elektronisk samarbejdsplatform til informationsudveksling og dialog mellem sundhedsvæsenets parter. 1

Læs mere

Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden

Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden Niels Reichstein Larsen Chef for projektafdelingen og Enhed for Klinisk Kvalitet Koncern IT Region Hovedstaden en af Danmarks største koncerner

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Uddannelse Speciale Navn Data og Kommunikation IT-Supporter Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der gennemføres efter reglerne for individuelt tilrettelagt

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2016

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2016 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2016 > SÆSONPROGRAM for efterår 2016 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 20. september kl. 20.00: Ole Johannes Hartling, ledende

Læs mere

Resultater fra effektvurderingen af THS

Resultater fra effektvurderingen af THS 10. marts 2010 Resultater fra effektvurderingen af THS Lektor, ph.d., Institut for Ledelse Handelshøjskolen, Aarhus Universitet præsen TATION Deltagere i effektvurderingsprojektet Danni Hundahl, cand.merc.

Læs mere

Master of Public Governance

Master of Public Governance Præsentation af den fleksible master i offentlig ledelse ved Dialogforums møde den 27 maj 2009 Carsten Greve, professor mso og studieleder, CBS Den offentlige sektor er forandret In the past 20 years governments

Læs mere

Evaluering og monitorering som national e-sundheds strategi management

Evaluering og monitorering som national e-sundheds strategi management HelsIT 2011, Trondheim september 2011 Evaluering og monitorering som national e-sundheds strategi management Christian Nøhr Institut for samfundsudvikling og planlægning Virtuelt Center for Sundhedsinformatik

Læs mere

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

Overlægerådsmøde. den 11.oktober AH og HvH

Overlægerådsmøde. den 11.oktober AH og HvH Overlægerådsmøde den 11.oktober AH og HvH Emner i dag Kursus og uddannelsestiltag for lægegruppen på HvH de kommende måneder 10% af 4.260 yngre læger og 12% af overlæger føler sig mobbet! 30% har set andre

Læs mere

A f r appo r tering fr a fo kusgruppe. Master: SundhedsIT Mandag den 4. marts 2008 på Glostrup Hospital, Intensiv afd. Y13

A f r appo r tering fr a fo kusgruppe. Master: SundhedsIT Mandag den 4. marts 2008 på Glostrup Hospital, Intensiv afd. Y13 A f r appo r tering fr a fo kusgruppe Master: SundhedsIT Mandag den 4. marts 2008 på Glostrup Hospital, Intensiv afd. Y13 1 I nd ho ld K o nk lus ion... 3 1.0 Præs en t a t i o n a f d e l t a g er e...

Læs mere

Market Access: Aktører og Stakeholders

Market Access: Aktører og Stakeholders Market Access: Aktører og Stakeholders Dato: 11.- 13. marts 2014 Sted: Lif Uddannelse, Lersø Parkalle 101, 2100 København Ø Dag 1 tirsdag 11. marts 2014 Kaffe og morgenbrød 09.00 09.30 Velkomst, Introduktion

Læs mere

Velkommen til DFM netværks årskonference 2014

Velkommen til DFM netværks årskonference 2014 Velkommen til DFM netværks årskonference 2014 2014 Fremtidens FM Strategi, partnerskab og rightsourcing som værdiskaber Årets gang i DFM netværk - Organisering - Årets aktiviteter i DFM netværk 2013 -

Læs mere

IT i sundhedssektoren

IT i sundhedssektoren Januar 2012 2 IT i sundhedssektoren Resume Denne analyse drejer sig om holdningen til elektroniske journaler i sundhedssystemet blandt de iteksperter, der er beskæftiget på områderne hospitalsbyggeri,

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

DIMITTEND UNDERSØGELSER WINNIE JENSEN

DIMITTEND UNDERSØGELSER WINNIE JENSEN DIMITTEND UNDERSØGELSER WINNIE JENSEN Status på uddannelserne - Dimittender 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Bachelor Idræt 31 38 51 84 114 Sundhedsteknologi 29 18 10 23 12 Kandidat Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Operationsopgørelse Uændret opgørelsesmåde Sundhedsstyrelsen

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

TEMADAG SYGEPLEJE I DEN PALLIATIVE INDSATS EN ARBEJDSDAG OM KOMPETENCEUDVIKLINGEN I FREMTIDEN. Mandag d. 10.juni kl. 9.00 16.00

TEMADAG SYGEPLEJE I DEN PALLIATIVE INDSATS EN ARBEJDSDAG OM KOMPETENCEUDVIKLINGEN I FREMTIDEN. Mandag d. 10.juni kl. 9.00 16.00 TEMADAG SYGEPLEJE I DEN PALLIATIVE INDSATS EN ARBEJDSDAG OM KOMPETENCEUDVIKLINGEN I FREMTIDEN Mandag d. 10.juni kl. 9.00 16.00 Dansk Sygeplejeråd, Skt. Annæ Plads 30, Kvæsthuset 1008 København K Intro

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Temadag om sundhedsdatanettet (SDN) 22. september 2010 VELKOMMEN! Lars Hulbæk

Temadag om sundhedsdatanettet (SDN) 22. september 2010 VELKOMMEN! Lars Hulbæk Temadag om sundhedsdatanettet (SDN) 22. september 2010 VELKOMMEN! Program for SDN temadagen 09.30-10.00 Morgenmad og registrering 10.00-10.30 Velkomst, program og status på anvendelsen af SDN v/, MedCom

Læs mere

Det kommunikerende hospital - i forandring

Det kommunikerende hospital - i forandring Det kommunikerende hospital - i forandring HOTEL NYBORG STRAND DEN 26. 27. AUGUST 2008 Kommunikationsafdelingen bør spille en væsentlig rolle, når hospitalsplanen sætter skub i både store og små forandringsprocesser:

Læs mere

Det nationale teletolkeprojekt Fremtidens tolkede samtale v/ Susanne Noesgaard

Det nationale teletolkeprojekt Fremtidens tolkede samtale v/ Susanne Noesgaard Det nationale teletolkeprojekt Fremtidens tolkede samtale v/ Susanne Noesgaard Hvad er MedCom? Lars Hulbæk Forsvarende europamester i sundheds IT Tre produkter: 1. Projektgennemførelse (pilot, udrulning,

Læs mere

Institutionel tilknytning 5 Etiske overvejelser 5 Litteratur: 6. D. 2. til 8. maj. 4 D. 11. til 17. Maj 4

Institutionel tilknytning 5 Etiske overvejelser 5 Litteratur: 6. D. 2. til 8. maj. 4 D. 11. til 17. Maj 4 Titel: 2 Mennesker mellem teknologi, teknologi mellem mennesker. 2 Problemformulering 2 Lokalitet 2 Baggrund 2 Analytisk ramme 3 Forskningsspørgsmål 4 Metode og tidsplan 4 D. 2. til 8. maj. 4 D. 11. til

Læs mere

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM]

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Fyns Amt 17. marts 2003 Sygehus Fyn IT-afdelingen lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Indledning Kvalitetsudvalget har behandlet projektforslag fra medicineringsgruppen

Læs mere

UNIFIED COMMUNICATIONS

UNIFIED COMMUNICATIONS UNIFIED COMMUNICATIONS Ilja Godau, Atea A/S ilja.godau@atea.dk Hvad er Unified Communications (UC)? Hvorfor er det interessant? Hvordan kan UC gavne min virksomhed? Hvad er UC egentlig? Et forsøg på en

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Sundheds-it pejlemærker

Sundheds-it pejlemærker Sundheds-it pejlemærker v/ Jørn Lodahl, it-chef, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk RSI pejlemærker Den Kliniske itarbejdsplads Optimering af sygehusdrift Internt fokus Kvalitet Sammenhæng og

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

metode på IT-Universitetet

metode på IT-Universitetet Velkommen til Formidling og metode på IT-Universitetet Efterår 2013 Dagens program 26.8.13 Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af bøger, eksamen m.m.) http://formidlingogmetode.wordpress.com/

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere