C u r r i c u l u m v i t a e

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C u r r i c u l u m v i t a e"

Transkript

1 M a r t i n S ø l v k j æ r Hyttebakken Hillerød Tlf.: E-post: C u r r i c u l u m v i t a e Personlige data Fødselsdato og fødested Civilstand Børn Statsborgerskab , Helleruplund Gift med fodermester Birgitte Sølvkjær Judith 20 år, Anne Mie 19 år, Benedikte 14 år, Sara 12 år Dansk Uddannelse 1973 Matematisk-fysisk Student. Kildegårds Gymnasium 1982, Januar Lægevidenskabelig Embedseksamen, Københavns Universitet 1990 Merkonom i EDB, Handelsskolen i Randers 2002, Januar Master of Public Administration (MPA), Copenhagen business school (CBS) Erhvervserfaring 1/2-1/ / / ,5 mdr Reservelæge, Kirurgisk Afdeling, Kalundborg Sygehus, 2/ / mdr Orlov til aftjening af værnepligt. Gavntjeneste som reservelæge på sygeafdelingen, Holmen, København. 1/ / mdr Reservelæge, medicinsk afdeling, Centralsygehuset, Slagelse. 1/ / mdr Reservelæge, Reumatologisk afdeling, Kong Chr. X's gigthospital, Gråsten. 1/ / mdr 1. reservelæge, Reumatologisk afdeling, Kong Chr. d. X's gigthospital,gråsten. 1/ /2.89 8,5 mdr 1. reservelæge, EDB medarbejder, Sygehusforvaltningen, Ribe amt Curric MS Martin Sølvkjær S. 1 af 9

2 15/ / mdr. 1. reservelæge, Sygehus-EDB-konsulent (ledelse af EDB-område under planlægningsområdet), Sygehusforvaltningen, Ribe amt. 1/ / mdr. 1. reservelæge, EDB-koordinator, Århus amtssygehus. Chef for EDB-afdeling, 4 medarbejdere. 1/ / mdr Frikøbt på ½ tid til Informatikkontoret, Århus Amt til gennemførelse af informatik-strategi for sygehusvæsenet. 1/ / / / mdr IT-koordinator, afdelingslæge, Frederiksborg amts sundhedsvæsen, fra okt 1997 fælles afdelingsledelse af IT-afdelingen med IT-chef 28 mdr IT-chef, overlæge, IT-afdelingen, Frederiksborg amts sundhedsvæsen. 31 faste medarbejdere. 16 projektansatte 1/ IT-chef, overlæge, Chef for MIT-afdelingen, Bispebjerg Hospital. Omfattet Medikoteknik, Informatik, telefoni, omstilling, journalskanning og patientkontor (til ) Videnskabelig produktion Afsluttede arbejder Primær Fibromyalgi. Sølvkjær M. Ugeskr Læger 1988; 150: A Double-blind Comparative Study of Hydroxychloroquine and Dapsone, Alone and in Combination, in Rheumatoid Arthritis. Haar D, Sølvkjær M, Unger B. et al. Scand J Rheumatol 1993; 22; Computer Supported Cooperative Work in Clinical Practice. Bardram J, Sølvkjær M. MIE '96. The health net in Frederiksborg County. Mednet 97, Sølvkjær M., Madsen P.S Vejleder og ledelsesgruppe Jakob Bardrams PhD studie under ATV. Deltaget som repræsentant for 3.parts virksomhed. Studiet gennemført og godkendt 9/10.98 Anden publikation Publicerede Elektroniske hospitalspatientjournaler - idéer til nødvendige brugerkrav. Boye N., Sølvkjær M., Vingtoft S., Tidsskr dansk sundhedsvæsen, 1/1995, Elektroniske hospitals-patient-journaler. Boye N., Sølvkjær M., Vingtoft S., Ugeskr læg, 1995, 157, EDB-brugerundersøgelse i Århus amts sygehusvæsen, Martin Sølvkjær, marts , Sygehusvæsenets informatikstrategi, forslag, august 1995, Århus Amts Trykkeri. Redaktør og hovedskribent. Rapport fra udvalgsarbejdet vedrørende fælles journal på Århus Amtssygehus. 12/ Curric MS Martin Sølvkjær S. 2 af 9

3 Vidensamfundet - et net af viden. P. H. Jensen, N. P. Nissen, and M. Sølvkjær. MPA afhandling 2002, CBS Arbejdsgangsanalyser og EPJ som værktøj til restrukturering i sundhedsvæsenet. G. Svensmark and M. Sølvkjær. CBS Afleveret til MPA, eksamen i valgfrie fag. Arbejdsgangsanalyser - et net af viljer - på vej mod en metode. M. Sølvkjær. FLOS konference, Reform-, Ledelse- og Organiseringsprocesser i Sundhedsvæsenet Foredragsvirksomhed 27/ t Fibromyalgi. Rønshoved hotel. Efteruddannelseskursus for sygeplejersker. 10/ m Fibromyalgi _ somatisk belyst. Hvad ved vi? Seminar, Gigthospitalet, Gråsten. 24/9.89 1½ t Fibromyalgi _ adskillelse overfor myofascielle syndromer. Kursus i muskulære syndromer for kiropraktorer. 31/ ½ t Fibromyalgi _ fup eller faktum? Lægekredsforening i Sønderjylland. 1/2.90 1½ t Fibromyalgi. Gigtforeningen, Ribe. 4/4.90 1½ t Fibromyalgi. Gigtforeningen, Grindsted. 29/5.90 1½ t Fibromyalgi. Gigtforeningen, Haderslev. 24/10.94 ½ t Netværk og strategi i Århus amt. Temadag om standarder, amtsnet og strategi, Århus amt, Skejby sygehus. 14/11.94 ½ t Netværk og strategi i Århus amt. Temadag om strategi, Skejby sygehus. 23/11.94 ½ t Tilgængelighed - personalets tryghed, Temadag: Elektroniske patientjournaler (ELPA) - focus på brugernes krav og ønsker. DSMI 25/ t Opsamling og ordstyrer for konkluderende diskussion. Fremtidens informatik / EDB i århus amt. Temadag. 21/ t Servicesystemet - en 10 årig succes. Konferencen Succes med sundhed og IT. Sommer /efterår 95 Adskillige præsentationer vedrørende Sygehusvæsenets informatikstrategi i kliniske og administrative sammenhænge, herunder Århus amtsråd. 12/ t EDB på Århus Amtssygehus. Amtsstrategi. SUKA, Århus amt, Sygeplejerskers efteruddannelse. 5/ t Informatikstrategi, Århus amt. Lægekredsforeneingen, Århus amt. 14/2.96 ½ t Århus Amt s strategi for elektronisk patientjournal. DSI. Seminar om indhøstede praktiske erfaringer og strategiske tiltag. 26/10.97 ½ t IT i Frederiksborg amt. Lægekredsforeningen. 29/10.97 ½ t SundInfo - Frederiksborg amts Sundhedshjemmeside - en side af Sundhedsnettet. Lægeforeningens fællesmøde om IT i sundhedsvæsenet. 7/ t IT-strategi og organisation. Rigshospitalets direktion Curric MS Martin Sølvkjær S. 3 af 9

4 3/6.98 ½ t Samarbejde mellem leverandør og kunde. Amtsrådsforeningen, Amtssundhedsdirektører. 8/ t Web design i sundhedsvæsenet. SundInfo - et simpelt design. DSMI gå hjem møde 8/12.98 ½ t IT i sundhedsvæsenet. Hvem sætter dagsordenen? Er det IT-chefen? DSMI årsmøde. 26/4.99 ½ t National IT-strategi i SUNDHEDSVÆSENET. En praktisk synsvinkel på ITstrategien. 23/ t EPJ og FAS i 00'erne. IT-udvalgs seminar, Frederiksborg amt. 3/ t Økonomi og IT. Lægekredsforeningen, Frederiksborg amt. 30/ t Etiske overvejelser ved indførelse af informationstekonologi i sundhedsvæsenet. Kristelig lægeforenings årsmøde. 25/1.01 ½ t IT-strategi. Temadag om elektronisk dokumentation. DSR 23/ t Den elektroniske patientjournal - en udfordring for sygeplejersken. Efteruddannelse for sygeplejersker. 12/ t Den elektroniske patientjournal - en udfordring for sygeplejersken. Efteruddannelse for sygeplejersker. 7/11.02 ½ t Metadirectory, et pilotprojekt i H:S. CSC seminar 21/11.02 ½ t Visioner og holdninger til IT i sygehussektoren. KIBI seminar om elektronisk arkivering 21/ t Metadirectory, et pilotprojekt i H:S. IT-chefer i Århus Amt. 26/ t Ny teknologi på Bisbebjerg Hospital. DIMO seminar Udnyttelse af ny teknologi - revolution eller udvikling 6/ t IT på hospitaler. Nu og i fremtiden. Ingeniørstuderende introduktion til hospitalspraktik. 8/ t Hvad gør teknologien ved os? HS HSU temadag 18/ t Hvad er ledelsesudfordringen i et netværkssamfund bestående af sammenblanding menneske-maskine? BBH s implementeringsseminar for afdelingsledelser 25/ t IT-strategi og ledelsesudfordringer på BBH i et netværkssamfund bestående af sammenblanding menneske-maskine. BBH s lederudviklingsforløb for mellemledere, modul 4 også holdt for Psykiatrisk afdelings ledergruppe 16/3.04 2/12.04 ½ t Arbejdsgangsanalyser - et net af viljer på vej mod en metode. FLOS konference, Reform-, Ledelse- og Organiseringsprocesser i Sundhedsvæsenet 11/1.05 ½ t BBH ITstrategi - Implementering - arbejdet med stram struktureret dokumentation. Funktionsuddannelse for EPM-/EPJ-ansvarlige 24/3.05 ½ t WI-FI revolution at Hospitals and health. Amsterdam hotspot 19/ /5.05 ½ t H:S it-strategi og implementering på BBH. Temadage for lægesekretærer på Bispebjerg Hospital 29/9.05 ½ t Den kliniske arbejdsplads - Dogme EPJ i praksis på Bispebjerg hospital. Netkoncept sygehus konference Curric MS Martin Sølvkjær S. 4 af 9

5 27/10.05 ½ t Arbejdsgangsanalyse som en sund leg med aktanter. Jørgensen, J.F., Sølvkjær,M. EPJ-observatoriets Årskonference 2005 Efteruddannelse, kursus og konferencer 2/8-12/11.82 Underlæge-/reservelægekursus ved forsvarets sanitetsskole bestående af: Traumatologi, katastrofemedicin, ledelse og pædagogik, sundhedstjeneste i fredstid, krigssanitetstjeneste. Okt.82 Okt & Nov.82 Idrætsmedicin (3 dage). Kursus i arbejdsmedicin 1982 III (14 dage) /3.85 Kursus i smertebehandling, Slagelse /10.85 Kursus i systemudvikling via prototyper, Forvaltningshøjskolen, København. (Datalogi) 31/10-5/11.86 Kursus i manuel medicin, Columna 1, internat, 5 døgn /2 og 4-9/3.88 Kursus i forskningsmetodologi. 3-7/10.88 Forskeruddannelseskursus i Ekspertsystemer, J.nr. 44/ /12.89 SAS-menu (statistik), amtsgården, Ribe. 29/5-3/5.89 EDB-koordinator, amterne. Kursus i 3 dele a 3 døgn. 7/2.89 Introduktion til ekspertsystemer, Prolog development Center, København. 9-10/10.89 Konference om produktivitets- og effektivitetsmål. Dansk sygehus institut /11.89 Netværksteknologi, UNI-C, afholdt i Ribe /3.90 Programmeringssprog Prolog, Teknisk skole, Ringsted /8.90 MIE '90, Glasgow, konference om medicinsk informatik. 5_7/9.90 og 22_23/10.90 Kursus i undervisningsmetodik. Akti kursus A/S. I mellemliggende periode: 1 uges kursus for superbrugere i det grønne system (hospitalsinformationssystem). Kommunedata /10.91 OS/2 Query Manager og SQL. IBM kursus nr PS /11.91 SAS (statistik) grundlæggende (programmering). Landbrugets EDB-center. 28/11, 3/12.91 Kursus i udtræk og tolkning af statistikker fra det grønne system. 19/3.93 Remote install. af OS/2 mm via LAN Server (IBM nr OSU41C) 2-3/6.93 Nordic conference on the electronic patient record, København. 2/11.93 Temadag om sundhedsinformatik, Dansk selskab for medicinsk informatik. 2/2.94 Elektronisk kommunikation i sundhedssektoren. Sundhedsstyrelsen /9.94 Konference: Fremtidens sygehus 2-4/5.94 Datakommunikation 1, Protokoller. Dansk Teknologisk institut Curric MS Martin Sølvkjær S. 5 af 9

6 23/11.94 Elektroniske patientjournaler - focus på brugernes krav og ønsker. Dansk selskab for medicinsk informatik. 21/3.95 Succes med sundhed og IT, Dansk dataforening, København 12-14/2.97 Studietur, London og Peterborough 19/2.97 Studietur, Akerhus, Norge 8-16/3.97 Studietur, San Fransisco, Oracle, IBM, Lotus, Uniforum 1-3/4.97 Studietur med Frederiksborg amts økonomiudvalg, Paris 7/5.97 Mod sammenhængende IT-systemer i sygehussektoren. DSI 22/5.97 Definitioner i patientregistreringen. Odense. Sundhedsstyrelsen. 23/8.97 Fremtidens digitale forvaltning. OLSY. 3-6/11.97 MedNet 97, Brighton / /4.98 Udviklingsseminar, Sundhedsvæsenets udvidede ledelsesgruppe. 4/6.98 Sammenhængende IT-systemer i sygehusvæsenet. DSI. 10/6.98 Elektronic Workplace teknologier i Internet-alderen, Gartner Group 16/6.98 Web teknologi som integrationsværktøj, Århus, V-CHI. Sept-okt 98 DADL s pressekursus /9.98 Studietur, Patient Data Management Systemer, Barcelona og Wien 2-5/11.98 Gartner Group konference, Cannes. 18/11.98 Perspektivkonference 98. Fortiden var enkel - nutiden er lettere! Den integrerede elektroniske patientjournal er allerede i brug. 8-9/12.98 DSMI årsmøde 17/3.99 Balanced Scorecard, SAS institute 26/4.99 Konference om National IT-strategi, Sundhedsministeriet/- styrelsen 6/5.99 Telefoni & EDB smelter sammen. Dansk Dataforening /6.99 MedCom konference 21/9.99 Intranet, Merkantil data /9.99 Fremtidens IT-chef i den offentlige sektor. 7/10.99 SAS, Ledelsesinformationssystem. 1-4/11.99 Gartner Group konference, Cannes 30/11-1/12-99 Balanced Scorecard, Confex, Danmark /3.00 Læsetræningskursus 3/5.00 Konference vedr Elektronisk Patientjournal 30/5.00 Konference: Vidensportaler. Key-to-know /5.00 New Public Management. MPA sommerskole. 30/8.00 EPJ integrationsprojekt. Vejle-Viborg amters præsentation Curric MS Martin Sølvkjær S. 6 af 9

7 19/9.00 Knowledge Management briefing, Gartner Group. 5/4.01 Værdibaseret ledelse kompetence udvikling og personlig udviikling. DDF 29/5.01 IT-understøttet uddannelse og videnstyring. PWC konference. 31/5.01 Knowledge Management. IBM konference i Bella Centeret 7/6.01 Sundheds-IT, kvalitet og organisation. ARF 17/1.02 VIPS temadag. Sundhedsstyrelsen 6/2.02 Tillid - den moderne ledelsesudfordring. CBS 4-5/4.02 DSMI årskonference 27/5.02 E-læring på fremtidens arbejdsplads. 1/8.02 E-learning konference. The Danish Way 10/9.02 Videndeling, rum & indretning. MPA-dimmitendforening 27/10.02 Århus Amts EPJ-konference 30-31/10.02 EPJ-observatoriets årskonference /4.03 Seminar vedr EPJ. FLOS, CBS 7/4.03 Passion and Dicipline: Don Quixote's lessons for leadership. March,J. CBS 7/5.03 EPJ fokusgruppe. Hitachi 20/5.03 Signe Svenningsen PhD forsvar 28/5.03 fremtidens digitale hospital. IBM seminar 16/9.03 Sundhedsvæsenets profilering i medierne 6/10.03 Konf om EPJ-standarder. Dansk Standard /10.03 EPJ-observatoriets årskonference /3.04 The Grid 24-26/3.04 ITIL foundations for ITSM H1846S med bestået certificering 18-19/5.04 Med kontrakten i centrum. MPA efteruddannelse. 24/5.04 Det digitale Sygehus - Effektvurdering af elektroniske patientjournaler 7-19/6.04 Citrix Forum 7/9.04 Cisco IP-kommunikationsseminar 26-27/10.04 EPJ-observatoriets årskonference /11.04 Vidennetværk for sundhedsinformatik. IT-universitetet 2/12.04 Reform- ledelses- og organiseringsprocesser i sundhedsvæsenet. CBS 26-27/1.05 IT-kontrakter. Konference 2005 H:S lederprogram og mentorprogram. Programmet omfatter 12 dage fordelt på 4 temaer: 1.Strategi, organisation og ledelse (2-4/2.05) 2. Lederens personlige resurser (30/3-1/4.05) 3. Ledelsesudfordringen i H:S (25-27/5.05), 4. Samarbejde og ledelse (24-26/8.05) 26-27/10.05 EPJ-observatoriets årskonference Curric MS Martin Sølvkjær S. 7 af 9

8 28/ / / /3.06 3/5.06 Forandringsledelse i en ny struktur. H:S strategisk inspiration Kursus i Arbejdsgangsanalyse Bispebjerg tilgangen og facilitatorfunktionen Sundhedsfagligt indhold regionale erfaringer og udfordringer DSMI årsmøde Linux on enterprise. Faglig tilknytning Den almindelige danske lægeforening. Dansk Reumatologisk selskab. Dansk selskab for medicinsk informatik. Dansk Dataforening Dansk selskab for sygehusledelse Tillidsposter Tillidsmand for yngre læger på Gigthospitalet, Gråsten Febr Dansk Selskab for medicinsk informatik: Styregruppe vedr. den elektroniske patientjournal Menighedsrådsmedlem, Beder Sogn Menighedsrådsmedlem, Grønnevang Sogn Undervisningserfaring Forår og efterår 81 Forår 83 Radiografelever i anatomi/fysiologi på Centralskolen, K.A.S., Herlev. Pensum svarende til sygeplejeelever. Officerelever mm i førstehjælp ved: forgiftninger ved kemiske ulykker og krigsførelse, atomskader, skader ved biologisk krig mm Sygeplejeelever i børnereumatologi (læsekursus 2), Sønderborg sygeplejeskole. Sygeplejeelever i medicinsk reumatologi (læsekursus 4), Sønderborg sygeplejeskole febr 1990 Sygeplejeelever i systemiske lidelser (medicinsk reumatologi) (læsekursus 4), Ribe amts sygeplejeskole Sygeplejeelever i EDB/teknologi. Sygeplejeskolen Århus amtssygehus. Forår 91- forår Medicinske studenter i EDB. Århus universitet (464 timer) Censor for masteruddannelsen i sundhedsinformatik, AUC Curric MS Martin Sølvkjær S. 8 af 9

9 Arrangementer - medarrangør 23/11.94 Elektroniske patientjournaler - focus på brugernes krav og ønsker, Dansk selskab for Medicinsk Informatik. Medarrangør i forbindelse med medlemsskab af styregruppen. 25/1.95 Fremtidens informatik / EDB i århus amt. Temadag. Medarrangør i samarbejde med Informatikchef Mogens Engsig-.Karup, Informatikkontoret, Århus amt, EDB-koordinator Sonja Dalsgård, Århus Kommunehospital og Sekretær Karen Laursen, Informatikkontoret, Århus amt. 18/5.95 Den elektroniske patientjournal - masser af løsninger - hvad er problemet? Dansk selskab for Medicinsk Informatik. Medarrangør i forbindelse med medlemsskab af styregruppen. Kompetencer Sundhedsvæsen Ledelse IT EDB brug Indgående kendskab til og erfaring med arbejde i det danske sundhedsvæsen både ud fra klinisk og administrativt perspektiv. Høj teoretisk og praktisk kompetence opnået ved ledelses kurser, MPA, og ved mangeårig ledelses praksis Indgående kendskab til og erfaring med indkøb, udvikling, indførelse, driftning og organisering af IT i forhold til brugere og medarbejdere. Har mangeårigt fokus på sikkerhed og brugerforhold. Arbejder papirløst på højniveau / ekspertniveau i forhold til tekstbehandling, mindmaps, præsentation, regneark, Mellemniveau i Notes/e-post/e-kalender, webfremstilling, referencehåndtering, databaser, Windows, Linux, serveradministration Lavt niveau i webprogrammering, anden programmering og grafisk behandling Andet Fremmedsprog Kørekort Taler flydende dansk og engelsk. Tysk til realeksamen, fransk til studentereksamen Personvogn Hillerød, Curric MS Martin Sølvkjær S. 9 af 9

EPJ-OBSERVATORIET HÅNDBOG. i organisatoriske forandringer. i forbindelse med implementering af elektroniske patientjournaler på sygehuse

EPJ-OBSERVATORIET HÅNDBOG. i organisatoriske forandringer. i forbindelse med implementering af elektroniske patientjournaler på sygehuse EN HÅNDBOG FRA EPJ-OBSERVATORIET HÅNDBOG i organisatoriske forandringer i forbindelse med implementering af elektroniske patientjournaler på sygehuse EPJ-OBSERVATORIET EN HÅNDBOG FRA EPJ-OBSERVATORIET

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk praksis hos nystartede sygeplejestuderende

Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk praksis hos nystartede sygeplejestuderende D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Ph.d.-afhandling Raymond Kolbæk Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk praksis hos nystartede

Læs mere

Personlige data. Uddannelser. Min IT profil. Min personlige profil

Personlige data. Uddannelser. Min IT profil. Min personlige profil Personlige data navn Ulla Sprogøe født 14. november 1956 adresse Azaleagangen 12, 2300 København S. telefon 2731 4150 email sprogoe@privat.dk barn Sofie, født oktober 1996 Uddannelser 1982 edb-assistent

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

CURRICULUM VITAE Bjarke Sucksdorff

CURRICULUM VITAE Bjarke Sucksdorff Personlige forhold Navn: Adresse: : Mobil: Født: Civil status: : Linkedin: Bjarke Sucksdorff Østervang 24, 2800 Lyngby 45 87 83 19 22 30 38 19 21. november 1961 Gift, ingen børn bjarke@sucksdorff.dk http://www.linkedin.com/pub/bjarke-sucksdorffpmp/0/b20/634

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Læge & Leder Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Indhold Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op

Læs mere

de syv lægeroller 2013

de syv lægeroller 2013 de syv lægeroller 2013 De syv lægeroller Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Personlige oplysninger:

Personlige oplysninger: Freddy Madsen CV Page 1/7 Personlige oplysninger: Freddy Madsen Kåltoften 1, Ganløse 3660 Stenløse mobil: +45 4080 0575 fast: +45 4818 0575 Fødselsdato: 23/7 1958 Civilstand: Gift med Annemette Popp Kørekort:

Læs mere

Curriculum Vitae Tomas Nielsen

Curriculum Vitae Tomas Nielsen Personlige data Navn: Adresse: Civilstand: Børn: Uddannelse: Fødselsdato: Tlf: E-mail: Web: Tomas Mosegaard Nielsen Stærebo 26, 2665 Vallensbæk Strand. Fraskilt Aksel født 21/06/03, Marie født 06/12/08

Læs mere

Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning

Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ARTIKEL Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ved Margarethe Lorensen, formand for Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, Ph.D, professor

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering

Medicinsk Teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering M T V Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Master i it Skab forandring med it Læs Master i it en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE

Læs mere

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 Forskningsberetning Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 1 Kære læser Vores forskningsenhed har nu eksisteret i 4 år, og vi har i det forgangne år haft den fornøjelse at kunne afslutte vores første

Læs mere

MesseKatalog. Odense Congress Center 25. september 2014. Kit@

MesseKatalog. Odense Congress Center 25. september 2014. Kit@ En platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne MesseKatalog Odense Congress Center 25. september 2014 Arrangører: KL, Borgerservice Danmark og

Læs mere

D A T A L I S T E. +45 42 45 10 03 torsten@hagemann.dk

D A T A L I S T E. +45 42 45 10 03 torsten@hagemann.dk D A T A L I S T E P E R S O N L I G I N F O R M A T I O N Kontakt Torsten Bjørn Hagemann Sankt Knuds Vej 17 1 1903 Frederiksberg P R O F I L Projektledelse Jeg har i mange år og i mange sammenhænge fungeret

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen NR. 5 Efterår 2002 Artikler Studiemetroen - en støtte til opgaveskrivningen Aarhus Universitet har udviklet en internetbaseret studieguide, hvor de studerende kan hente støtte til skriveprocessen og studie-

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Læs it på universitetsniveau. Cand.it. Enkeltfag Ph.d. Kandidat. Cand. IT. www.it-c.dk

Læs it på universitetsniveau. Cand.it. Enkeltfag Ph.d. Kandidat. Cand. IT. www.it-c.dk IT-højskolen i København IT University of Copenhagen Glentevej 67 2400 København NV Studievejledningen Personlig henvendelse: Hverdage kl. 10-14, Torsdag endvidere kl. 16.30-19.30 Telefonisk henvendelse

Læs mere

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci Juni 2004 1 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

25 års jubilæum 1981-2006

25 års jubilæum 1981-2006 25 års jubilæum 1981-2006 To af verdens ledende leverandører af engangsartikler til infektionsprofylakse på operationsafdelingen - Regent Medical og Mölnlycke Health Care - er nu slået sammen under navnet

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj INTRODUKTION TIL MINI-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til sygehusvæsenet 2005 4 Indtroduktion til Mini-MTV Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Introduktion til Mini-MTV et

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Et af de mange mål med den kliniske ITarbejdsplads,

Et af de mange mål med den kliniske ITarbejdsplads, Vil elektroniske patientjournaler overflødiggøre lægesekretærer på de danske sygehuse? Pernille Bertelsen Artiklen viser hvordan en participatorisk teknologianalysemetode kan bidrage til et indblik i den

Læs mere