C u r r i c u l u m v i t a e

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C u r r i c u l u m v i t a e"

Transkript

1 M a r t i n S ø l v k j æ r Hyttebakken Hillerød Tlf.: E-post: C u r r i c u l u m v i t a e Personlige data Fødselsdato og fødested Civilstand Børn Statsborgerskab , Helleruplund Gift med fodermester Birgitte Sølvkjær Judith 20 år, Anne Mie 19 år, Benedikte 14 år, Sara 12 år Dansk Uddannelse 1973 Matematisk-fysisk Student. Kildegårds Gymnasium 1982, Januar Lægevidenskabelig Embedseksamen, Københavns Universitet 1990 Merkonom i EDB, Handelsskolen i Randers 2002, Januar Master of Public Administration (MPA), Copenhagen business school (CBS) Erhvervserfaring 1/2-1/ / / ,5 mdr Reservelæge, Kirurgisk Afdeling, Kalundborg Sygehus, 2/ / mdr Orlov til aftjening af værnepligt. Gavntjeneste som reservelæge på sygeafdelingen, Holmen, København. 1/ / mdr Reservelæge, medicinsk afdeling, Centralsygehuset, Slagelse. 1/ / mdr Reservelæge, Reumatologisk afdeling, Kong Chr. X's gigthospital, Gråsten. 1/ / mdr 1. reservelæge, Reumatologisk afdeling, Kong Chr. d. X's gigthospital,gråsten. 1/ /2.89 8,5 mdr 1. reservelæge, EDB medarbejder, Sygehusforvaltningen, Ribe amt Curric MS Martin Sølvkjær S. 1 af 9

2 15/ / mdr. 1. reservelæge, Sygehus-EDB-konsulent (ledelse af EDB-område under planlægningsområdet), Sygehusforvaltningen, Ribe amt. 1/ / mdr. 1. reservelæge, EDB-koordinator, Århus amtssygehus. Chef for EDB-afdeling, 4 medarbejdere. 1/ / mdr Frikøbt på ½ tid til Informatikkontoret, Århus Amt til gennemførelse af informatik-strategi for sygehusvæsenet. 1/ / / / mdr IT-koordinator, afdelingslæge, Frederiksborg amts sundhedsvæsen, fra okt 1997 fælles afdelingsledelse af IT-afdelingen med IT-chef 28 mdr IT-chef, overlæge, IT-afdelingen, Frederiksborg amts sundhedsvæsen. 31 faste medarbejdere. 16 projektansatte 1/ IT-chef, overlæge, Chef for MIT-afdelingen, Bispebjerg Hospital. Omfattet Medikoteknik, Informatik, telefoni, omstilling, journalskanning og patientkontor (til ) Videnskabelig produktion Afsluttede arbejder Primær Fibromyalgi. Sølvkjær M. Ugeskr Læger 1988; 150: A Double-blind Comparative Study of Hydroxychloroquine and Dapsone, Alone and in Combination, in Rheumatoid Arthritis. Haar D, Sølvkjær M, Unger B. et al. Scand J Rheumatol 1993; 22; Computer Supported Cooperative Work in Clinical Practice. Bardram J, Sølvkjær M. MIE '96. The health net in Frederiksborg County. Mednet 97, Sølvkjær M., Madsen P.S Vejleder og ledelsesgruppe Jakob Bardrams PhD studie under ATV. Deltaget som repræsentant for 3.parts virksomhed. Studiet gennemført og godkendt 9/10.98 Anden publikation Publicerede Elektroniske hospitalspatientjournaler - idéer til nødvendige brugerkrav. Boye N., Sølvkjær M., Vingtoft S., Tidsskr dansk sundhedsvæsen, 1/1995, Elektroniske hospitals-patient-journaler. Boye N., Sølvkjær M., Vingtoft S., Ugeskr læg, 1995, 157, EDB-brugerundersøgelse i Århus amts sygehusvæsen, Martin Sølvkjær, marts , Sygehusvæsenets informatikstrategi, forslag, august 1995, Århus Amts Trykkeri. Redaktør og hovedskribent. Rapport fra udvalgsarbejdet vedrørende fælles journal på Århus Amtssygehus. 12/ Curric MS Martin Sølvkjær S. 2 af 9

3 Vidensamfundet - et net af viden. P. H. Jensen, N. P. Nissen, and M. Sølvkjær. MPA afhandling 2002, CBS Arbejdsgangsanalyser og EPJ som værktøj til restrukturering i sundhedsvæsenet. G. Svensmark and M. Sølvkjær. CBS Afleveret til MPA, eksamen i valgfrie fag. Arbejdsgangsanalyser - et net af viljer - på vej mod en metode. M. Sølvkjær. FLOS konference, Reform-, Ledelse- og Organiseringsprocesser i Sundhedsvæsenet Foredragsvirksomhed 27/ t Fibromyalgi. Rønshoved hotel. Efteruddannelseskursus for sygeplejersker. 10/ m Fibromyalgi _ somatisk belyst. Hvad ved vi? Seminar, Gigthospitalet, Gråsten. 24/9.89 1½ t Fibromyalgi _ adskillelse overfor myofascielle syndromer. Kursus i muskulære syndromer for kiropraktorer. 31/ ½ t Fibromyalgi _ fup eller faktum? Lægekredsforening i Sønderjylland. 1/2.90 1½ t Fibromyalgi. Gigtforeningen, Ribe. 4/4.90 1½ t Fibromyalgi. Gigtforeningen, Grindsted. 29/5.90 1½ t Fibromyalgi. Gigtforeningen, Haderslev. 24/10.94 ½ t Netværk og strategi i Århus amt. Temadag om standarder, amtsnet og strategi, Århus amt, Skejby sygehus. 14/11.94 ½ t Netværk og strategi i Århus amt. Temadag om strategi, Skejby sygehus. 23/11.94 ½ t Tilgængelighed - personalets tryghed, Temadag: Elektroniske patientjournaler (ELPA) - focus på brugernes krav og ønsker. DSMI 25/ t Opsamling og ordstyrer for konkluderende diskussion. Fremtidens informatik / EDB i århus amt. Temadag. 21/ t Servicesystemet - en 10 årig succes. Konferencen Succes med sundhed og IT. Sommer /efterår 95 Adskillige præsentationer vedrørende Sygehusvæsenets informatikstrategi i kliniske og administrative sammenhænge, herunder Århus amtsråd. 12/ t EDB på Århus Amtssygehus. Amtsstrategi. SUKA, Århus amt, Sygeplejerskers efteruddannelse. 5/ t Informatikstrategi, Århus amt. Lægekredsforeneingen, Århus amt. 14/2.96 ½ t Århus Amt s strategi for elektronisk patientjournal. DSI. Seminar om indhøstede praktiske erfaringer og strategiske tiltag. 26/10.97 ½ t IT i Frederiksborg amt. Lægekredsforeningen. 29/10.97 ½ t SundInfo - Frederiksborg amts Sundhedshjemmeside - en side af Sundhedsnettet. Lægeforeningens fællesmøde om IT i sundhedsvæsenet. 7/ t IT-strategi og organisation. Rigshospitalets direktion Curric MS Martin Sølvkjær S. 3 af 9

4 3/6.98 ½ t Samarbejde mellem leverandør og kunde. Amtsrådsforeningen, Amtssundhedsdirektører. 8/ t Web design i sundhedsvæsenet. SundInfo - et simpelt design. DSMI gå hjem møde 8/12.98 ½ t IT i sundhedsvæsenet. Hvem sætter dagsordenen? Er det IT-chefen? DSMI årsmøde. 26/4.99 ½ t National IT-strategi i SUNDHEDSVÆSENET. En praktisk synsvinkel på ITstrategien. 23/ t EPJ og FAS i 00'erne. IT-udvalgs seminar, Frederiksborg amt. 3/ t Økonomi og IT. Lægekredsforeningen, Frederiksborg amt. 30/ t Etiske overvejelser ved indførelse af informationstekonologi i sundhedsvæsenet. Kristelig lægeforenings årsmøde. 25/1.01 ½ t IT-strategi. Temadag om elektronisk dokumentation. DSR 23/ t Den elektroniske patientjournal - en udfordring for sygeplejersken. Efteruddannelse for sygeplejersker. 12/ t Den elektroniske patientjournal - en udfordring for sygeplejersken. Efteruddannelse for sygeplejersker. 7/11.02 ½ t Metadirectory, et pilotprojekt i H:S. CSC seminar 21/11.02 ½ t Visioner og holdninger til IT i sygehussektoren. KIBI seminar om elektronisk arkivering 21/ t Metadirectory, et pilotprojekt i H:S. IT-chefer i Århus Amt. 26/ t Ny teknologi på Bisbebjerg Hospital. DIMO seminar Udnyttelse af ny teknologi - revolution eller udvikling 6/ t IT på hospitaler. Nu og i fremtiden. Ingeniørstuderende introduktion til hospitalspraktik. 8/ t Hvad gør teknologien ved os? HS HSU temadag 18/ t Hvad er ledelsesudfordringen i et netværkssamfund bestående af sammenblanding menneske-maskine? BBH s implementeringsseminar for afdelingsledelser 25/ t IT-strategi og ledelsesudfordringer på BBH i et netværkssamfund bestående af sammenblanding menneske-maskine. BBH s lederudviklingsforløb for mellemledere, modul 4 også holdt for Psykiatrisk afdelings ledergruppe 16/3.04 2/12.04 ½ t Arbejdsgangsanalyser - et net af viljer på vej mod en metode. FLOS konference, Reform-, Ledelse- og Organiseringsprocesser i Sundhedsvæsenet 11/1.05 ½ t BBH ITstrategi - Implementering - arbejdet med stram struktureret dokumentation. Funktionsuddannelse for EPM-/EPJ-ansvarlige 24/3.05 ½ t WI-FI revolution at Hospitals and health. Amsterdam hotspot 19/ /5.05 ½ t H:S it-strategi og implementering på BBH. Temadage for lægesekretærer på Bispebjerg Hospital 29/9.05 ½ t Den kliniske arbejdsplads - Dogme EPJ i praksis på Bispebjerg hospital. Netkoncept sygehus konference Curric MS Martin Sølvkjær S. 4 af 9

5 27/10.05 ½ t Arbejdsgangsanalyse som en sund leg med aktanter. Jørgensen, J.F., Sølvkjær,M. EPJ-observatoriets Årskonference 2005 Efteruddannelse, kursus og konferencer 2/8-12/11.82 Underlæge-/reservelægekursus ved forsvarets sanitetsskole bestående af: Traumatologi, katastrofemedicin, ledelse og pædagogik, sundhedstjeneste i fredstid, krigssanitetstjeneste. Okt.82 Okt & Nov.82 Idrætsmedicin (3 dage). Kursus i arbejdsmedicin 1982 III (14 dage) /3.85 Kursus i smertebehandling, Slagelse /10.85 Kursus i systemudvikling via prototyper, Forvaltningshøjskolen, København. (Datalogi) 31/10-5/11.86 Kursus i manuel medicin, Columna 1, internat, 5 døgn /2 og 4-9/3.88 Kursus i forskningsmetodologi. 3-7/10.88 Forskeruddannelseskursus i Ekspertsystemer, J.nr. 44/ /12.89 SAS-menu (statistik), amtsgården, Ribe. 29/5-3/5.89 EDB-koordinator, amterne. Kursus i 3 dele a 3 døgn. 7/2.89 Introduktion til ekspertsystemer, Prolog development Center, København. 9-10/10.89 Konference om produktivitets- og effektivitetsmål. Dansk sygehus institut /11.89 Netværksteknologi, UNI-C, afholdt i Ribe /3.90 Programmeringssprog Prolog, Teknisk skole, Ringsted /8.90 MIE '90, Glasgow, konference om medicinsk informatik. 5_7/9.90 og 22_23/10.90 Kursus i undervisningsmetodik. Akti kursus A/S. I mellemliggende periode: 1 uges kursus for superbrugere i det grønne system (hospitalsinformationssystem). Kommunedata /10.91 OS/2 Query Manager og SQL. IBM kursus nr PS /11.91 SAS (statistik) grundlæggende (programmering). Landbrugets EDB-center. 28/11, 3/12.91 Kursus i udtræk og tolkning af statistikker fra det grønne system. 19/3.93 Remote install. af OS/2 mm via LAN Server (IBM nr OSU41C) 2-3/6.93 Nordic conference on the electronic patient record, København. 2/11.93 Temadag om sundhedsinformatik, Dansk selskab for medicinsk informatik. 2/2.94 Elektronisk kommunikation i sundhedssektoren. Sundhedsstyrelsen /9.94 Konference: Fremtidens sygehus 2-4/5.94 Datakommunikation 1, Protokoller. Dansk Teknologisk institut Curric MS Martin Sølvkjær S. 5 af 9

6 23/11.94 Elektroniske patientjournaler - focus på brugernes krav og ønsker. Dansk selskab for medicinsk informatik. 21/3.95 Succes med sundhed og IT, Dansk dataforening, København 12-14/2.97 Studietur, London og Peterborough 19/2.97 Studietur, Akerhus, Norge 8-16/3.97 Studietur, San Fransisco, Oracle, IBM, Lotus, Uniforum 1-3/4.97 Studietur med Frederiksborg amts økonomiudvalg, Paris 7/5.97 Mod sammenhængende IT-systemer i sygehussektoren. DSI 22/5.97 Definitioner i patientregistreringen. Odense. Sundhedsstyrelsen. 23/8.97 Fremtidens digitale forvaltning. OLSY. 3-6/11.97 MedNet 97, Brighton / /4.98 Udviklingsseminar, Sundhedsvæsenets udvidede ledelsesgruppe. 4/6.98 Sammenhængende IT-systemer i sygehusvæsenet. DSI. 10/6.98 Elektronic Workplace teknologier i Internet-alderen, Gartner Group 16/6.98 Web teknologi som integrationsværktøj, Århus, V-CHI. Sept-okt 98 DADL s pressekursus /9.98 Studietur, Patient Data Management Systemer, Barcelona og Wien 2-5/11.98 Gartner Group konference, Cannes. 18/11.98 Perspektivkonference 98. Fortiden var enkel - nutiden er lettere! Den integrerede elektroniske patientjournal er allerede i brug. 8-9/12.98 DSMI årsmøde 17/3.99 Balanced Scorecard, SAS institute 26/4.99 Konference om National IT-strategi, Sundhedsministeriet/- styrelsen 6/5.99 Telefoni & EDB smelter sammen. Dansk Dataforening /6.99 MedCom konference 21/9.99 Intranet, Merkantil data /9.99 Fremtidens IT-chef i den offentlige sektor. 7/10.99 SAS, Ledelsesinformationssystem. 1-4/11.99 Gartner Group konference, Cannes 30/11-1/12-99 Balanced Scorecard, Confex, Danmark /3.00 Læsetræningskursus 3/5.00 Konference vedr Elektronisk Patientjournal 30/5.00 Konference: Vidensportaler. Key-to-know /5.00 New Public Management. MPA sommerskole. 30/8.00 EPJ integrationsprojekt. Vejle-Viborg amters præsentation Curric MS Martin Sølvkjær S. 6 af 9

7 19/9.00 Knowledge Management briefing, Gartner Group. 5/4.01 Værdibaseret ledelse kompetence udvikling og personlig udviikling. DDF 29/5.01 IT-understøttet uddannelse og videnstyring. PWC konference. 31/5.01 Knowledge Management. IBM konference i Bella Centeret 7/6.01 Sundheds-IT, kvalitet og organisation. ARF 17/1.02 VIPS temadag. Sundhedsstyrelsen 6/2.02 Tillid - den moderne ledelsesudfordring. CBS 4-5/4.02 DSMI årskonference 27/5.02 E-læring på fremtidens arbejdsplads. 1/8.02 E-learning konference. The Danish Way 10/9.02 Videndeling, rum & indretning. MPA-dimmitendforening 27/10.02 Århus Amts EPJ-konference 30-31/10.02 EPJ-observatoriets årskonference /4.03 Seminar vedr EPJ. FLOS, CBS 7/4.03 Passion and Dicipline: Don Quixote's lessons for leadership. March,J. CBS 7/5.03 EPJ fokusgruppe. Hitachi 20/5.03 Signe Svenningsen PhD forsvar 28/5.03 fremtidens digitale hospital. IBM seminar 16/9.03 Sundhedsvæsenets profilering i medierne 6/10.03 Konf om EPJ-standarder. Dansk Standard /10.03 EPJ-observatoriets årskonference /3.04 The Grid 24-26/3.04 ITIL foundations for ITSM H1846S med bestået certificering 18-19/5.04 Med kontrakten i centrum. MPA efteruddannelse. 24/5.04 Det digitale Sygehus - Effektvurdering af elektroniske patientjournaler 7-19/6.04 Citrix Forum 7/9.04 Cisco IP-kommunikationsseminar 26-27/10.04 EPJ-observatoriets årskonference /11.04 Vidennetværk for sundhedsinformatik. IT-universitetet 2/12.04 Reform- ledelses- og organiseringsprocesser i sundhedsvæsenet. CBS 26-27/1.05 IT-kontrakter. Konference 2005 H:S lederprogram og mentorprogram. Programmet omfatter 12 dage fordelt på 4 temaer: 1.Strategi, organisation og ledelse (2-4/2.05) 2. Lederens personlige resurser (30/3-1/4.05) 3. Ledelsesudfordringen i H:S (25-27/5.05), 4. Samarbejde og ledelse (24-26/8.05) 26-27/10.05 EPJ-observatoriets årskonference Curric MS Martin Sølvkjær S. 7 af 9

8 28/ / / /3.06 3/5.06 Forandringsledelse i en ny struktur. H:S strategisk inspiration Kursus i Arbejdsgangsanalyse Bispebjerg tilgangen og facilitatorfunktionen Sundhedsfagligt indhold regionale erfaringer og udfordringer DSMI årsmøde Linux on enterprise. Faglig tilknytning Den almindelige danske lægeforening. Dansk Reumatologisk selskab. Dansk selskab for medicinsk informatik. Dansk Dataforening Dansk selskab for sygehusledelse Tillidsposter Tillidsmand for yngre læger på Gigthospitalet, Gråsten Febr Dansk Selskab for medicinsk informatik: Styregruppe vedr. den elektroniske patientjournal Menighedsrådsmedlem, Beder Sogn Menighedsrådsmedlem, Grønnevang Sogn Undervisningserfaring Forår og efterår 81 Forår 83 Radiografelever i anatomi/fysiologi på Centralskolen, K.A.S., Herlev. Pensum svarende til sygeplejeelever. Officerelever mm i førstehjælp ved: forgiftninger ved kemiske ulykker og krigsførelse, atomskader, skader ved biologisk krig mm Sygeplejeelever i børnereumatologi (læsekursus 2), Sønderborg sygeplejeskole. Sygeplejeelever i medicinsk reumatologi (læsekursus 4), Sønderborg sygeplejeskole febr 1990 Sygeplejeelever i systemiske lidelser (medicinsk reumatologi) (læsekursus 4), Ribe amts sygeplejeskole Sygeplejeelever i EDB/teknologi. Sygeplejeskolen Århus amtssygehus. Forår 91- forår Medicinske studenter i EDB. Århus universitet (464 timer) Censor for masteruddannelsen i sundhedsinformatik, AUC Curric MS Martin Sølvkjær S. 8 af 9

9 Arrangementer - medarrangør 23/11.94 Elektroniske patientjournaler - focus på brugernes krav og ønsker, Dansk selskab for Medicinsk Informatik. Medarrangør i forbindelse med medlemsskab af styregruppen. 25/1.95 Fremtidens informatik / EDB i århus amt. Temadag. Medarrangør i samarbejde med Informatikchef Mogens Engsig-.Karup, Informatikkontoret, Århus amt, EDB-koordinator Sonja Dalsgård, Århus Kommunehospital og Sekretær Karen Laursen, Informatikkontoret, Århus amt. 18/5.95 Den elektroniske patientjournal - masser af løsninger - hvad er problemet? Dansk selskab for Medicinsk Informatik. Medarrangør i forbindelse med medlemsskab af styregruppen. Kompetencer Sundhedsvæsen Ledelse IT EDB brug Indgående kendskab til og erfaring med arbejde i det danske sundhedsvæsen både ud fra klinisk og administrativt perspektiv. Høj teoretisk og praktisk kompetence opnået ved ledelses kurser, MPA, og ved mangeårig ledelses praksis Indgående kendskab til og erfaring med indkøb, udvikling, indførelse, driftning og organisering af IT i forhold til brugere og medarbejdere. Har mangeårigt fokus på sikkerhed og brugerforhold. Arbejder papirløst på højniveau / ekspertniveau i forhold til tekstbehandling, mindmaps, præsentation, regneark, Mellemniveau i Notes/e-post/e-kalender, webfremstilling, referencehåndtering, databaser, Windows, Linux, serveradministration Lavt niveau i webprogrammering, anden programmering og grafisk behandling Andet Fremmedsprog Kørekort Taler flydende dansk og engelsk. Tysk til realeksamen, fransk til studentereksamen Personvogn Hillerød, Curric MS Martin Sølvkjær S. 9 af 9

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I.

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I. Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008 Jens Erik Warfvinge EPJ-konsulent, M.I. Department of Health Informatics De første EDB journaler Diakonissestiftelsens

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

TEMADAG SYGEPLEJE I DEN PALLIATIVE INDSATS EN ARBEJDSDAG OM KOMPETENCEUDVIKLINGEN I FREMTIDEN. Mandag d. 10.juni kl. 9.00 16.00

TEMADAG SYGEPLEJE I DEN PALLIATIVE INDSATS EN ARBEJDSDAG OM KOMPETENCEUDVIKLINGEN I FREMTIDEN. Mandag d. 10.juni kl. 9.00 16.00 TEMADAG SYGEPLEJE I DEN PALLIATIVE INDSATS EN ARBEJDSDAG OM KOMPETENCEUDVIKLINGEN I FREMTIDEN Mandag d. 10.juni kl. 9.00 16.00 Dansk Sygeplejeråd, Skt. Annæ Plads 30, Kvæsthuset 1008 København K Intro

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus

Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Technical Report No. 3-4 Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anna Marie Høstgaard, Christian Nøhr Aalborg Universitet, december

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

2002-2010: Bestyrelsesformand, Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger, PKA

2002-2010: Bestyrelsesformand, Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger, PKA BENT HANSEN, formand Valgt, indstillet af Danske Regioner Indtrådt i bestyrelsen: 2010 Nuværende beskæftigelse: Regionsrådsformand Region Midtjylland 1976: Cand. mag. i samfundsfag og historie, Århus Universitet

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering Region Nordjylland Agenda Metode til at udarbejde implementeringsdrejebogen Forankring af EPJ projektet i klinikken Kan det lade

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

IT i sundhedssektoren

IT i sundhedssektoren Januar 2012 2 IT i sundhedssektoren Resume Denne analyse drejer sig om holdningen til elektroniske journaler i sundhedssystemet blandt de iteksperter, der er beskæftiget på områderne hospitalsbyggeri,

Læs mere

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Kursusoversigt for juli 2007 januar 2008

Kursusoversigt for juli 2007 januar 2008 Matcher dine kompetencer din rolle og dine opgaver Kursusoversigt for juli 2007 januar 2008 MERE KURSUS FOR FÆRRE PENGE Vores ekspertundervisere er kvalificerede instruktører, der arbejder som SAS konsulenter,

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

IT-faglige kompetencer. IT funktions kompetencer. Navn: Adresse:

IT-faglige kompetencer. IT funktions kompetencer. Navn: Adresse: CV Navn: Adresse: Gunnar Reimer Leifsgade 5, 5.tv 2300 København S Telefon: 32955156 Mail: Gunnar.Reimer@gmail.com Hjemmeside: www.withinme.dk IT-faglige kompetencer Har i mit tidligere arbejde hovedsagelig

Læs mere

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb Lyngby, den 14. december 2004 NS-J.Nr. 04-163 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 11 Budget for 2005 og oversigt over samlet brugerbetaling for H2-2004 Indhold 1. Nye tjenester og services fra Forskningsnettet

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Curriculum Vitae for Per Odderskov.

Curriculum Vitae for Per Odderskov. Curriculum Vitae for Per Odderskov. Demografiske data Navn: Per Odderskov Bopæl: Nedergårds Alle 5, 8200 Århus N Født: 1957 Civil stand: Gift Nationalitet: Dansk Resume Jeg har en mangeårig baggrund som

Læs mere

Salgskonsulent af ultralydsskannere til hospitaler og speciallæger 1 Dreng (f. 1983) fra tidligere ægteskab 2 piger (f. 1990-1992)

Salgskonsulent af ultralydsskannere til hospitaler og speciallæger 1 Dreng (f. 1983) fra tidligere ægteskab 2 piger (f. 1990-1992) Personlige data: Navn: Steen Jansen Adresse: Li. Sct. Kjelds Gade 8, 8800 Viborg Telefon privat: 86622348 Telefon mobil: 22852376 Fødselsdato: 08-09-1958 Mail: steen@projektlederen.dk URL: www.projektlederen.dk

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB.

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. 2006 201.13 Baggrund I 2004 besluttede KTO og KL at oprette Væksthus for Ledelse og i foråret 2005 gik Amtsrådsforeningen med i samarbejdet. Samarbejdet mellem parterne

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Det kommunikerende hospital - i forandring

Det kommunikerende hospital - i forandring Det kommunikerende hospital - i forandring HOTEL NYBORG STRAND DEN 26. 27. AUGUST 2008 Kommunikationsafdelingen bør spille en væsentlig rolle, når hospitalsplanen sætter skub i både store og små forandringsprocesser:

Læs mere

Curriculum vitae. Personlige oplysninger. Præsentation. Projekterfaring

Curriculum vitae. Personlige oplysninger. Præsentation. Projekterfaring Curriculum vitae Personlige oplysninger Navn: Michael Sig Adresse: Hesseløgade 4, 3.th. 2100 København Ø Telefonnr.: 40 97 50 49 www: www.sig-logik.dk Email: michael@sig-post.dk Alder: 32 år (født d. 21.9.1974)

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Øget datakvalitet og mere tid med digitale arbejdsprocesser (workflow)

Øget datakvalitet og mere tid med digitale arbejdsprocesser (workflow) Øget datakvalitet og mere tid med digitale arbejdsprocesser (workflow) Præsentation på inspirationsseminar om d. 11. november 2008 - Karsten Ley Poulsen, FlowIT A/S Dagsorden 1. Om FlowIT A/S 2. Digitalisering

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Uddannelse Speciale Navn Data og Kommunikation IT-Supporter Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der gennemføres efter reglerne for individuelt tilrettelagt

Læs mere

A f r appo r tering fr a fo kusgruppe. Master: SundhedsIT Mandag den 4. marts 2008 på Glostrup Hospital, Intensiv afd. Y13

A f r appo r tering fr a fo kusgruppe. Master: SundhedsIT Mandag den 4. marts 2008 på Glostrup Hospital, Intensiv afd. Y13 A f r appo r tering fr a fo kusgruppe Master: SundhedsIT Mandag den 4. marts 2008 på Glostrup Hospital, Intensiv afd. Y13 1 I nd ho ld K o nk lus ion... 3 1.0 Præs en t a t i o n a f d e l t a g er e...

Læs mere

Brian Ladefoged Albert Dams Vej 4, 8660 Skanderborg Tlf.: 5155 3131 brian@ladefoged.net

Brian Ladefoged Albert Dams Vej 4, 8660 Skanderborg Tlf.: 5155 3131 brian@ladefoged.net PERSONLIGE DATA Navn: Brian Ladefoged Adresse: Albert Dams Vej 4, 8660 Skanderborg Telefon: 5155 3131 E mail: brian@ladefoged.net Fødselsdato: 26. juli 1976 Civilstand: ugift, ingen børn PERSONPROFIL Ung

Læs mere

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Læge & Leder Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Indhold Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op

Læs mere

Resultater fra effektvurderingen af THS

Resultater fra effektvurderingen af THS 10. marts 2010 Resultater fra effektvurderingen af THS Lektor, ph.d., Institut for Ledelse Handelshøjskolen, Aarhus Universitet præsen TATION Deltagere i effektvurderingsprojektet Danni Hundahl, cand.merc.

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Har du lyst til en uddannelse inden for sundhedsadministration

Har du lyst til en uddannelse inden for sundhedsadministration Har du lyst til en uddannelse inden for sundhedsadministration UDGIVER OPLAG LAYOUT TRYK UDGIVET VARENR. DL PATIENT ADMINISTRATION KOMMUNIKATION 3000 STINE LINDBORG DESIGN KLS GRAFISK HUS JUNI 2013 4409030725

Læs mere

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik Ekstern logistik.wmv Fokus på logistik Udfordringer - mål Overordnede tiltag Forudsætninger hvad skal være på plads

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg.

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg. Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg 04/09-2007 Dagsorden Fremmødte: Kim Jacobsen JCVU Sygeplejerskeuddannelsen - Randers

Læs mere

Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes

Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes CV Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes RESUMÉ - Forsknings- og udviklingsprofil rettet mod offentlig servicekvalitet

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden en del af Sundhedsplatformen Hvor er klinisk/administrativ praksis beskrevet? Regionale kliniske vejledninger fra

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Curriculum Vitae. 2014: Regnskabskursus ved Køge handelsskole. 2013: HD i Regnskab og Økonomistyring. 2010: Deltidsstudium i Mandarin ved CBS.

Curriculum Vitae. 2014: Regnskabskursus ved Køge handelsskole. 2013: HD i Regnskab og Økonomistyring. 2010: Deltidsstudium i Mandarin ved CBS. Curriculum Vitae Navn René Svendsen Bopæl Gartnervænget 11 4632 Bjæverskov Født 14. December 1978 Telefon 2989 0747 E-mail rene.svendsen@gmail.com Civilstand Børn Gift To døtre på hhv. 7 år og 3 år. Uddannelse

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

12.4.05/ptm. Sammenfatning: 2004 2005 2006 2007 2008 Udarbejdelse af undersøgelsesdesign.

12.4.05/ptm. Sammenfatning: 2004 2005 2006 2007 2008 Udarbejdelse af undersøgelsesdesign. 12.4.05/ptm Projektbeskrivelse for FEP-projektet: Forsknings- og udredningsprojekt om indførslen af den Elektroniske Patientjournal (EPJ) i Nordjyllands Amt, 2005-2008. Sammenfatning: 2004 2005 2006 2007

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare

Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare Innovationschef Alexandra Instituttet A/S Jane Clemensen: Sygeplejerske, cand.cur., phd.stipendiat indenfor Pervasive Healthcare, Leder af det højteknologiske

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

CV FOR LARS BAUER JØRGENSEN

CV FOR LARS BAUER JØRGENSEN CV FOR LARS BAUER JØRGENSEN PERSONPROFIL Alder: 55 Køn: Mand Lars har mange års erfaring indenfor IT branchen, og har været selvstændig siden 1989. Plone CMS har han beskæftiget sig med i 6 år og har haft

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

IT status Region Sjælland

IT status Region Sjælland IT status Region Sjælland E-sundhedsobservatoriets årskonference 2010 Lars Henrik Søfren, Funktionschef, IT Kunderelationer Status for IT Infrastruktur NU Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Netværk Regionalt

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

www.saskurser.dk Praktisk information Tilmelding Du tilmelder dig telefonisk på 7028 2973 eller på:

www.saskurser.dk Praktisk information Tilmelding Du tilmelder dig telefonisk på 7028 2973 eller på: Praktisk information Kursussteder Kurserne afholdes i SAS Knowledge & Education Centre på følgende adresser: København - Købmagergade 7-9, 1150 København K Skanderborg - Kr. Kielbergsvej 3, 8660 Skanderborg

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

Curriculum Vitae & Præsentation

Curriculum Vitae & Præsentation Jakobs C.V. Version 15-07-2009 Curriculum Vitae & Præsentation Navn Jakob Lund Krarup (født 8. maj 1972) Bopæl Broagervej 28, Sdr. Tranders 9260 Gistrup Kontaktoplysninger Telefon: 98 18 81 90 Mobil: 25

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Beretning til Statsrevisorerne om styring af aktivitet på sygehusene Rigsrevisionen,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Hvad er din titel? Student senior it-konsulent It-udviklings- og digitaliseringskonsulent Projektleder IKT-driftchef Projektleder enterprise architect Systemadministrator

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Opstillede kandidater til bestyrelsen

Opstillede kandidater til bestyrelsen EMCC Danmark Opstillede kandidater til bestyrelsen Bestyrelsesvalget 14 CA 01-10-2014 Opstilling som kandidat til bestyrelsen Navn Alice Juel Jacobsen Alder 60 Aalborg Universitet i København, Institut

Læs mere

Serviceassistenterne i fokus

Serviceassistenterne i fokus Kost- og servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Serviceassistenterne i fokus Konference 4 juni 2008 Sammendrag Redaktion: Mie Andsersen og Lone Kaufmann Politisk ansvarlig: Ann. Marie Liepke Layout:

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Februar 2011

Beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Februar 2011 Beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler på sygehusene Februar 2011 BERETNING OM ELEKTRONISKE PATIENTJOURNALER PÅ SYGEHUSENE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Arkivalier, flyttet fra Rovsinggade til Islev

Arkivalier, flyttet fra Rovsinggade til Islev Journalsager: Årg. 93 SST 1993 94,5 Arkivkasser/folio Lokale 1, Rovsinggade Rovsinggade Kørerkort SST Sager oprettet efter fødselsår 1897-0,3 1912 Lokale 1, Rovsinggade Kørekort: henlagte SST 1984 1988

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue komplekse systemer og finde brugbare løsninger på selv vanskelige problemer.

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue komplekse systemer og finde brugbare løsninger på selv vanskelige problemer. Curriculum Vitae: Personlige oplysninger Navn Thomas Gustafsson Født 5. marts 1972 Adresse Græsmarken 5, ST. TH. 2860 Søborg Mobil (+45) 2577 2387 E-mail Civilstand tgconsult@webspeed.dk Ugift / Far til

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Kvalitetsdata anvendt som strategisk ledelsesredskab i sundhedssektoren -en analyse set ud fra bureaukratiets tre ledelsesperspektiver

Kvalitetsdata anvendt som strategisk ledelsesredskab i sundhedssektoren -en analyse set ud fra bureaukratiets tre ledelsesperspektiver Kvalitetsdata anvendt som strategisk ledelsesredskab i sundhedssektoren -en analyse set ud fra bureaukratiets tre ledelsesperspektiver Anne-Mette Buhl, kvalitetskoordinator, Herlev Hospital Hanne Stegemann

Læs mere

Curriculum Vitae & Præsentation

Curriculum Vitae & Præsentation Jakobs C.V. Version 2011_01_26 Curriculum Vitae & Præsentation Navn Jakob Krarup (født 8. maj 1972) Bopæl Ringkøbingvej 44 9220 Aalborg Øst Kontaktoplysninger Telefon: 321 123 32 Mobil: 25 18 88 91 Mail:

Læs mere

Statens EDB/IT-politik gennem 50 år. Poul Bernt Jensen Chefkonsulent, Civilingeniør Hvem er jeg? Poul Bernt Jensen Civilingeniør / Stærkstrøm Handelsbankens edb-afdeling 1972-79 79 Handelsbankens on-line

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16,

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 1. Velkomst til 2 nye suppleanter og gensidig præsentation 2. Konstituering af bestyrelsen 3. Nyt

Læs mere

Samspillende personlige sundhedsapplikationer. Bo Løye Hejl Chief clinical architect

Samspillende personlige sundhedsapplikationer. Bo Løye Hejl Chief clinical architect Samspillende personlige sundhedsapplikationer Bo Løye Hejl Chief clinical architect Logica 2008 Min baggrund Kliniker siden 1972, gynækolog Sexolog, terapeut psykosomatik SundhedsIT fra 2000 Medical director

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere