MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift"

Transkript

1 Nr. XXV 20. april 37. årgang M ISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift DU KAN OGSÅ TJENE 200 KRONER VED AT LAVE EN FORSIDE TIL MOK. VI TAGER OGSÅ IMOD SJOVE FORSIDER. MOK-RED

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 2000 MOK Det sker i ugen 2004/2005 Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker) Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½ -diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Onsdag: MOK nr 1, årgang 37 udkommer Torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen Bispebjerg: Bygning 8, på trappen til 1. sal Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal Hillerød: Biblioteket Roskilde: Studiesekretæren (Studenterhuset) Køge: Studenterlokalet Helsingør: Med. Amb, plan 3 Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til Danske Bank Reg# 3156 Konto# Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu Denne uges forside: Mette Harving Mandag: Tirsdag Denne MOK's DEADLINE Arbejdsgruppen bag Fagligdag/ Fakultetsdag holder møde Kl. 13:30 i lokale Temadag om tværfaglige perspektiver på smertebehandling, Auditorie 1 på Rigshospitalet Kl redaktion

3 KENDER DU TYPEN? De fleste studerende når igennem deres studietid at være holdsat på forskellige hold. Desværre oplever man ofte at der på disse hold findes studerende som er meget irriterende og hvis du har været så heldig ikke at møde dem på dit hold så i hvert tilfælde at høre dem til en forelæsning. Kender du typen? Ham eller hende der formulerer et spørgsmål, hvor svaret på spørgsmålet indgår i selve sætningen. Som kommer med irelevante henvisninger til absurde undersøgelser eller artikler som ikke er relevant for de andre tilstedeværende studerende eller pensum. Det hele drejer sig mere om at lyde klog og overlægeagtig fordi de tror PANUM POSTEN NR APRIL 2005 STIFTENDE MØDE OM NUTRIGENOMICS-PLAT- FORM DEN 27. APRIL I KØBENHAVN For at styrke Danmarks internationale konkurrence inden for området kost og sundhed afholder Levnedsmiddelcentret og Ernæringsselskabet under KVL og DTU en visionsdag vedrørende dannelsen af en national innovations- og forskningsplatform i nutrigenomics. SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for medicin Sekretær Anne-Lise Schultze Andersen, lokale , Sekretær Gitte Birkbøll, lokale ( disp. og holdsætning semester) Mette kristensen, lokale (lektionskataloger/sis) Jytte Bjarnholt B (OSVAL II + VKO) Anette Laurvig Nielsen B (OSVAL I) Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH) Teilumbygningen, 1. sal, afsnit tlf Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen Træffetid: Man-tor 9 14 Studentersekretærer: Maja Saabye Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) Hvidovre Hospital tlf Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post Assistent: Hanne Jensen Træffetid: Hver dag fra kl Studentersekretærer På Hvidovre Hospital: Martin Christensen og Mie-Ran Yoon Studentersekretær på Bispebjerg Hospital: Jacob Rasmussen Tirsdage Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA) KAS Herlev, Lægetårnet 101 Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf Sekretær Alice Rasmussen tlf Sekretær Lone Grøn Laursen tlf Træffetid Man-fre Studentersekretær Nadia Seestedt Studentersekretær Anne Cathrine Christensen MOK & STUDIET Redaktionelt at deres medstuderende synes man er en fin fyr eller tøs. Det er man bare ikke. Man er pisse irriterende. Ofte er de dog ikke helt selv klar over hvor irriterende de er. Man bør faktisk have medlidenhed med denne type studerende og man bør af hensyn til deres fremtidige kollegiale og sociale adfærd lige prikke dem på skulderen og fortælle dem at de bør revidere deres spørgeteknik. Man ender nok med at gøre dem en stor tjeneste. MOK-red/Mogens, Christen, Martin, Gordon og Jannie Styrende Organer Nutrigenomics er samspillet mellem gener og fødevarer og rummer store perspektiver for fremtidens sundhed, kostråd og fremstillingen af nye fødevarer. Mødet i København finder sted onsdag den 27. april 2005, kl og er indkaldt af hensyn til indsendelse af ansøgninger til Det Strategiske Forskningsråd inden 1. juni Mødet har følgende overskrifter: Kost, energi og fedme, kost og interne reaktioner, kost for grupper med særlige behov, klinisk forplejning, kost og signalering. Desuden skal forsamlingen diskutere visioner for nutrigenomics i Danmark, kendskab til det internationale innovations- og forskningslandskab, dannelse af forskningsprojekter i nutrigenomics, samarbejde mellem forskere, erhverv og interesseorganisationer 3 Endelig vil der være en præsentation af forskellige forskningsprojekter inden for området. Tilmelding skal ske på mail senest den 21. april 2005 til Birgitte Mann, Yderligere oplysninger: KVL, Levnedsmiddelsenteret, att. Aase H. Thylstrup, tlf , eller <http:// KRISTIAN LINNET HOL- DER TILTRÆDELSES- FORELÆSNING DEN 13. MAJ OM RETSKEMI Professor i retskemi ved Retsmedicinsk Institut Kristian Linnet afholder sin tiltrædelsesforelæsning Retskemi - analytiske og farmakologiske aspekter fredag d. 13/5 kl i Auditoriet i Museion i Bredgade. APRILSNAR OM INDDRA- GELSE AF P-PLADSER UNDER PANUM På baggrund af de mange henvendelser om fornyelse af parkeringstilladelse skal vi oplyse, at historien om inddragelse af parkeringspladser i P-kælderen under Panum var en aprilsnar. Næste gang PanumPosten udkommer den 1. april er i PROFESSOR GITTE MOOS KNUDSEN ANSAT SOM KLINISK PROFES- SOR I NEUROLOGI Professor i neurobiologi Gitte Moos Knudsen er per 1. april 2005 blevet ansat som klinisk professor i Neurologi med overlægestilling ved Neurocentret, Rigshospitalet. MEDICINSTUDERENDE FRA SUND HAR BIDRA- GET TIL INTERNATIO- NAL SAMMENLIGNING I alt 16 medicinstuderende fra Københavns Universitet har i perioden medvirket i en sammenlignende undersøgelse af sundhedssystemerne i USA og Danmark. De danske studerende har kritiseret de høje sygehusomkostninger og de ulige sygdomsforsikringer i USA, mens de amerikanske studerende

4 4 har påpeget Danmarks lange ventelister, langsom introduktion af medicinsk teknologi, manglende screening-kapacitet, alt for liberal adgang til alkohol og tobak, vanskelig adgang til specialister og utilstrækkelig præ- og postgraduat uddannelse. STUDIET FSS HAR 8 MILLIONER KR. TIL FORSKNING I LUDOMANI Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom indkalder sammen med Forskningsrådet for Samfund og Erhverv, Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation samt Det Strategiske Forskningsråd ansøgninger om støtte til forskning i ludomani. Der er 8 mio. kr. til uddeling, og der kan søges til forskningsprojekter, ph.d.-stipendier og post doc.-stipendier. En JDRF Scholar Award er på US$ om året i op til 5 år. Ansøgningsprocessen er opdelt i 2 trin, så der i første omgang indsendes et essay på 5 sider, CV med udvalgte publikationer og 3 referencer samt en liste over den aktuelle forskningsfinansiering. Udvekslingen er sket under United States European Union Medical Educational Exchange, USEUMEE, der blev oprettet i 1997 for via udveksling af medicinstuderende at få indsigt i sundhedsvæseners organisering, økonomi, uddannelse samt behandling af og omsorg for patienterne. I USEUMEE-programmet deltog ud over Københavns Universitet studerende fra Cornell University Medical College, New York, Harvard Medical School, Massachusetts, Dartmouth Medical School, New Hampshire, Vanderbilt University School of Medicine, Tennessee, Ludwig Maximilians Universitet, München samt Lunds Universitet. I fireårsperioden blev der udvekslet 4 medicinstuderende årligt mellem Danmark og USA. De studerende fulgte gennem ca. 1 måned en patient på vej gennem sundhedssystemet under supervision af en mentor, typisk patientens læge. Resultaterne af den sammenlignende undersøgelse kan læses i Ugeskrift for Læger på nedenstående link. Yderligere information: Fakultetssekretariatet, Internationale relationer, att. Suzanne Andersen, tlf. (353) eller <http://www.dadlnet.dk/ufl/2005/ 1505/VP-html/VP44758.htm> GRAVID? Lykkelige omstændigheder eller ej, det er vigtigt at være forberedt når du skal føde. Vi giver dig fra studievejledningen derfor denne Invitation til at komme forbi i træffetiden og høre om nogle ting i den nærmeste fremtid du bør være opmærksom på. Holdsætning Det er muligt at opnå dispensation til at dele et semester i forbindelse med fødslen. Hvis du skal føde midt i et semester, kan du fordele semesteret over to semestre, på begge sider af fødslen. Alternativt, kan du få spredt semesteret efter fødslen over to, så du har mere tid til din nyfødte. Det vigtigste er imidlertid, at du gør dig nogle tanker om hvor meget du kan overkomme før og efter fødslen. Den vigtige tid efter fødslen bør ikke fyldes med bekymringer over at komme videre i studierne, og erfaringsmæssigt er det smarteste at holde undervisningsfrit semester. Viser det sig, at du har undervurderet hvor meget tid og energi den lille egentlig kræver af dig, kan du så sent som 1. august og 10. januar afmelde det kommende semester. Det er under alle omstændigheder bedre at være forudseende, end at skulle søge om gentagelse af undervisningen. Eksamen Ved Graviditet gives der ikke administrativt ja til forlænget tid ved eksamen. Ansøgning med særlig begrundelse og dokumentation herfor (ikke blot vandrejournal) stiles til dispensationsudvalget/studienævnet for den pågældende uddannelse. Midlerne til forskning i ludomani kommer fra afgiften på de gevinstgivende spilleautomater, der blev indført i Opslaget kan læses på: page?_pageid=407, &_dad=portal&_schema=portal PROFESSOR NIELS KEIDING VALGT TIL VIDENSKABS- AKADEMIET I NORGE Professor i biostatistik Niels Keiding fra Afdelingen for Biostatistik ved Institut for Folkesundhedsvidenskab er blevet indvalgt i Det Norske Videnskaps- Akademi. Desuden er Niels Keiding netop tiltrådt som præsident for International Statistical Institute, ISI, der er den eneste internationale organisation for alle slags statistik. Det gælder statistikproduktion som den foregår i Danmarks Statistik og dens søsterorganisationer over hele verden, stikprøvemetoder som i opinions- og markedsundersøgelser og analyserende statistik som f.eks. biostatistik. OPSLAG AF MIDLER TIL FORSKNING I TYPE 1 DIABETES Juvenile Diabetes Research Foundation International, JDRF, udbyder Scholar Awards til forskning i behandling af type 1 diabetes og sygdommens komplikationer. Hensigten er at støtte innovativ forskning, som ikke er støttet fra anden side. Studievejledningen Ved amning gives administrativt ja til 25% ekstra tid - dog kun ved eksaminer på min. 2,5 time og såfremt barnet er under 6 mdr. gammelt. Statens Uddannelsesstøtte Studerende der får barn under en videregående uddannelse, kan få ekstra SU. Moderen kan få 12 klip som tillæg til rammen om støttetiden, faderen kan få 6 klip. Udbetalingen kan ske på 3 forskellige måder: - almindelige enkeltklip til forlængelse af uddannelsen med 12 måneder for moderen og 6 måneder for faderen - dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3 måneder for faderen - enkeltklip sammen med almindelige klip i 12 måneder for moderen og 6 måneder for faderen (dvs. 2 klip pr. måned). På denne måde bruger du af dine normale studieklip og bliver forsinket (med hensyn til klip) med mindre du samtidig består dine eksaminer. Moderen kan give op til 6 af sine fødselsklip til faderen efter fødslen, hvis begge opfylder betingelserne for at få fødselsklip. Udbetaling til moderen kan starte 2 måneder før fødslen, mens fødselsklip til faderen først kan udbetales efter fødslen. I den periode, hvor der udbetales fødselsklip, skal du fortsat være indskrevet ved studiet. Det er dog ikke noget krav om at du skal være studieaktiv i denne periode. Du kan ikke få fødselsklip hvis du holder orlov eller får anden offentlig støtte til dækning af leveomkostninger. Husk når du har børn under 18 år kan du hæve årsfribeløbet ,- pr. barn For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser vi dig meget gerne i Studievejledningen til en samtale omkring deling af semestre, ansøgning om særlige hensyn ved eksamen og vejledning i regler omkring udbetaling af fødselsklip. Ansøgningsfristen for trin et er den 1. juni Herefter inviteres udvalgte ansøgere til at indsende supplerende oplysninger. JDRF forventer at uddele 4 bevillinger i Yderligere oplysninger: index.cfm?page_id= LANCE ARMSTRONG FOUNDATION UDBYDER MIDLER TIL KRÆFT- FORSKNING Lance Armstrong Foundation udbyder midler til kræftforskning med ansøgningsfrist den 13. maj Opslaget er møntet på henholdsvis forskning i overlevelse efter en kræftdiagnose og forskning i testikelkræft. For begge temaer gælder, at midler gives til henholdsvis yngre forskere og projektbevillinger. Bevillinger til yngre forskere er på US$ årligt i op til 2 år, mens projektbevillinger er på US$ om året i op til 3 år. Yderligere oplysninger: PanumPosten findes også i elektronisk form på fakultetets hjemmeside på PanumPosten udkommer den 2. og 4. fredag i hver måned undtaget i juli samt mellem jul og nytår. Meddelelser og nyheder til PanumPosten bedes sendt per til informationsmedarbejder Michael Loua, Deadline er 24 timer før udgivelse. Se mere på Vi ønsker dig på forhånd tillykke med den lille, og på gensyn i Studievejledningen. EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER ORDBLIND Hvis du er ordblind har studienævnet besluttet at tilbyde dig 25% ekstra tid til skriftlige eksaminer. Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du søge studienævnet om dispensation og vedlægge en erklæring fra din kommunes/amts ordblinde institution. Dette skal du gøre inden 1. oktober/1. marts i hvert semester. Ved at henvende dig til Studieekspeditionen med dokumentation på din ordblindhed, kan du få en erklæring, der dokumenterer din ordblindhed overfor censorkollegiet. På erklæringen står der naturligvis ikke dit navn, men kun dit eksamensnummer. Du kan medbringe en retskrivningsordbog samt en nudansk ordbog, begge skal være fri for tilføjelser. Studievejledningens hjemmeside Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores hjemmeside Med venlig hilsen Studievejledningen for medicin

5 STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN & DEN IN- TERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING UGE Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Onsdag 20/ Christina Rydahl Lundin Medicin Onsdag 20/ Tina Gottlieb Int Onsdag 20/ Malene Esager Med Torsdag 21/ Gordon Thomas Jehu Med Torsdag 21/ Ture Karbo Med Fredag 22/ Tina Gottlieb Int Mandag 25/ Ulrik Bodholdt Med Mandag 25/ Camilla Grønlund Hiul Med Onsdag 27/ Tina Gottlieb Int Torsdag 28/ Christina Rydahl Lundin Med Torsdag 28/ Ture Karbo Med Fredag 29/ Tina Gottlieb Int Personlig samtale kan bestilles via eller via NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores træffetid - for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider. DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning telefonnummer: telefonnummer: træffetidslokale er: a træffetidslokale er: ER DU GRAVID? Der er kommet nye regler for ekstra tid til eksamen såfremt man er gravid. Følgende er gældende fra dette forår: Ved Graviditet gives der ikke administrativt ja til forlænget tid ved eksamen. Ansøgning med særlig begrundelse og dokumentation herfor (ikke blot STUDIET vandrejournal) stiles til dispensationsudvalget/studienævnet for den pågældende uddannelse. Ved amning gives administrativt ja til 25% ekstra tid - dog kun ved eksaminer på min. 2,5 time og såfremt barnet er under 6 mdr. gammelt. Under alle omstændigheder skal man henvende sig til Studievejledningen for Medicin med henblik på at udfylde en korrekt ansøgning om dispensation. 5 ØKONOMI UNDER STU- DIET SU OG HVAD SÅ? Er du studerende ved Københavns Universitet, og har du brug for råd og vejledning om økonomi og andre sociale forhold? Så er STUDENTER ØKONOMI VEJLEDNINGEN måske svaret! Vi kan ikke stampe penge op af jorden, men vi kan hjælpe dig med at få overblik over din situation og finde mulige løsninger. Vi er uafhængige og kræver ikke dit cpr-nummer. Du bliver ikke registreret i noget system og bliver dermed ikke til en sag. Sådan får du fat på studenterøkonomivejledningen Vejledningen er kun åben efter aftale. Du ringer til og vi aftaler en tid, hvor du kan få en samtale. I nogle tilfælde kan vi klare problemerne telefonisk. Du kan også sende en til hvor du fortæller, hvad du ønsker at tale med vejlederen om. Brug også SU-Kontoret og de faglige vejledere Hvis du har generelle spørgsmål om SU, f.eks. hvor meget SU man i alt kan få til uddannelse hvad man gør hvis man vil have SU med til udlandet om man skal søge om SU igen når man kommer på overbygningen, frister, og lignende er det ikke SØ-vejlederen du skal kontakte. Spørg i stedet SU-Kontoret. Du finder os i Fiolstræde 22, 3. etage. MVH SØ-vejlederen studoekvejl.html Er du interesseret i at være aktiv i Børneforeningen Sund Børn??? Du er mere end velkommen! Vores møder er åbne for alle interesserede, unge som gamle- og husk at foreningen gælder alle under det sundhedsvidenskabelige fakultet- det være sig tandlæger, klinikassistenter, kantinemedarbejdere eller topchefer... Næste møde afholdes tirsdag d. 19/4 kl. 15:15 (dvs. du kan kun nå det hvis du læser MOK på nettet...) Er du en af dem der læser MOK i papirform, så kan du skrive til formand for foreningen, Sabrina Eliasson på og høre hvornår næste møde er! Husk at der udsendes et spørgeskema til alle under det sundhedsvidenskabelige fakultet inden for de næste par uger!!! Vær søde at besvare det sem info TILMELDING TIL SYGE-/ RE-TENTAMEN I BASAL HUMANBIOLOGI 9. AUGUST 2005 Der er nu åbent for tilmelding på punkt.ku.dk til ovenstående tentamen. Sidste frist for tilmelding vil være den 7. juli Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. Med venlig hilsen Michael Sørensen Michael Sørensen Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Eksamenskontoret * a Blegdamsvej København N Tlf.: Fax.: WWW: F_Uddannelser.htm

6 6 TEMADAG OM TVÆR- FAGLIGE PERSPEKTI- VER PÅ SMERTE- BEHANDLING FOR STU- DERENDE TILKNYTTET RIGSHOSPITALET Målgruppe: Sygeplejestuderende, lægestuderende og fysioterapeutstuderende Formål: At de studerende får kendskab til den tværfaglige indsats på smertebehandlingsområdet indenfor den akutte smertebehandling, den kronisk nonmaligne smertebehandling og smertebehandling ved maligne lidelser. STUDIET Studietilbud Indhold Afdelingslæge Per Rotbøll Nielsen: smerter generelt, herunder smertefysiologi, smertemekanismer, smertetyper og diagnostic (VAS). Postoperative smertebehandlinger med epidural kateter og perineurale blokader ved Fysioterapeut Lars Damkjær: accelerede patientforløb, fysioterapi og postoperativ mobilisering ved Børnesmertesygeplejerske Gitte Aagaard: smertesygeplejerskens funktion og dagligdag, kommunikation med børn om smerter, smerter i forbindelse med procedurer (video) og nonfarmakologiske interventioner ved Smertesygeplejerske Susanne Jacobsen: sygeplejeopgaver i relation til patienten med kronisk non-maligne smerter og i forhold til patienten med maligne smerter Psykolog Inge Albrecht: præsentation af psykologens arbejde i forhold til den kroniske smertepatient - herunder kognitive interventionsmetoder Tid: Tirsdag d. 26. april kl Sted: Auditorie 1 på Rigshospitalet Tilmelding: Ingen du skal blot møde op Arrangeret af Klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske Inger Kuch Poulsen På vegne af de klinisk uddannelsesansvarlige sygeplejersker på Rigshospitalet ARE NON-CODING RNAS INVOLVED IN BRAIN DYSFUNCTION? Master project in genetics and neurobiology is available at Institute for Biological Psychiatry. The purpose of the project is to investigate the role of small noncoding RNAs in neurodevelopmental- and mental disorders. Small non-coding RNAs (snmrnas) is a heterogeneous group of regulatory RNAs, which control protein translation and degradation. The discoveries of snmrnas are exploding in these years and their existences are challenging our understanding of both the genomes and gene regulatory mechanisms. A number of the snmrnas known to date have been shown to regulate the process and timing of specific developmental events. A large number of snmrnas have recently been identified in the human genome and the vast majority of these RNAs are brain-specific. However, yet only little is known about the functional mechanisms they affect and there is still much left to learn about genes, which encodes snmmrnas. For example, do they encompass variation that affects their functional properties? The presence of these snmrnas, suggests that they may be involved in regulation of neuronal development and brain functioning. Also, due to their regulatory properties and presence in the brain, genetic alterations of snmrnas may be involved in the development of mental disorders. The project aim to use a systematic approach to describe variation of genes encoding snmrnas and give evidence for their functional effects by: Using a system-thinking strategy to select potential candidate genes encoding snmrnas * Detecting variation in the selected loci using PCRbased technologies and sequencing * Evaluating the functional effects of these variants in silico. * Developing PCR-based assays (RFLP and Taqman) to conduct association studies, analyzing if the loci affect the development of psychiatric disorders * Testing positive findings in functional assays designed for the appropriate purpose We are a young dynamic research team (3 master students, 3 ph.d. students, 2 senior scientists, a psychiatrist and 4 TAPs) working with complex human disorders within the area of genetics, molecular biology, neurobiology and psychiatry. The Institute is located at Sct. Hans Hospital in Roskilde (transportation will be paid for). For further information, please contact Thomas Werge, phone Skal din basisgruppe deltage i FF-dag??? Arbejdsgruppen bag Fagligdag/Fakultetsdag afholder næste møde mandag d. 25/4-05 kl. 13:30 i lokale (mødelokalet på fakultetsgangen), og hvis din gruppe gerne vil deltage, skal I møde op på dette møde!!! Vi skal bl.a. diskutere hvilket tema dagen skal have og hvad den skal indeholdeskal vi fx invitere de forskellige specialer og i samarbejde med basisgrupperne afholde specialedag??? Er I forhindrede i at deltage skal I sende en mail til Sabrina Eliasson på På vegne af arbejdsgruppen Sabrina Eliasson

7 SØSKENDEPAR SØGES TIL FORSKNINGSPROJEKT Vi arbejder på Børneafdelingen og på Institut for Inflammationsforskning, Rigshospitalet, med et forskningsprojekt hvis formål er at karakterisere immunologiske forskelle mellem søskende. Til dette projekt søger vi kontakt med søskendepar med henblik på testning af vævstypeforskelle i blodprøver. Honoraret per blodprøve er 300 kr., og der vil være mulighed for afgivelse af i alt 4 blodprøver. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til: Afdelingslæge, dr.med. Klaus Müller Pædiatrisk klinik II 4064 Telefon Eller til: VÆRELSE SØGES AKUT! Skal du ud og rejse? Eller har du et ekstra værelse og kunne tænke dig besøg fra udlandet? Vi søger værelse til en spansk research-exchange student fra 1. maj og to måneder frem. Kr pr. måned. Ring eller skriv snarest muligt!! Amardeep Singh Dermatologi og venerologi (Weismann et. al) 4:e udgave, sælges for 250,- Bogen er uåbnet (glemt afbestilling) Simon ER GRISEN TOM? Kan du tage fri om formiddagen? Til et stort forskningsprojekt, Inter99, søger vi studerende til at tage blodprøver, lægge venflon, måle blodtryk, lave sukkerbelastning, og gå til hånde med andre opgaver. Vi har brug for din hjælp: hverdage (især mandage) mellem kl. 7 og 12. Du skal arbejde med mennesker, så det er vigtigt at du er glad, venlig og omhyggelig. Kunne du tænke dig at høre mere? Skriv et par ord om dig selv til Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Amtssygehuset i Glostrup. ANNONCER KVINDELIGE FORSØGSPERSONER SØGES Kvinder har generelt en større risiko for at få vævsskader sammenlignet med mænd. En af forklaringerne kan være, at der er forskel på mænd og kvinders evne til at opbygge og nedbryde protein i kroppen. I dette forsøg vil vi derfor måle på proteinsyntesehastigheden (-opbygningen) i musklerne og i bindevævet hos kvinder i hvile og efter arbejde. Specielt ønsker vi at undersøge, hvorledes hormonerne i p-piller påvirker proteinomsætningen. Forsøget kræver: Kostregistrering i 7 dage Bestemmelse af kropssammensætningen (DEXAscanning) Bestemmelse af knæsenens-/korsbåndets tværsnitsareal (MR scanning) Et-ben maksimal arbejdstest 2 forsøgsdage på institut for idrætsmedicin: 1.forsøgsdag (1 time); cykelarbejde med et ben (dag 1) 2.forsøgsdag (6 timer): hvile (blodprøver, muskelbiopsi, senebiopsi, hudbiopsi, samt anlagt mikrodialysefibre i musklerne og foran knæsenen) Som forsøgsperson kræves: At du er en rask kvinde på år At du er ikke-ryger At du ikke er elite-idrætsudøver At du bruger p-piller (Cilest, Desorelle, Marvelon, Gynera, Lindynette, Minulet, Milvane el. Tri-Minulet) eller At du ikke har taget p-piller (eller kun meget kortvarigt i max 4 mdr). Du får: Honorar Resultatet fra din kostregistrering Resultatet fra målingen af din kropssammensætning Blodprøveresultater (jernstatus, cholesterol) INTERESSERET? Kontakt for mere information: Mette Hansen Tlf. nr / Institut for idrætsmedicin Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke 23 FODBOLDSPILLERE SØGES Vi er nogle medicinere som spiller på fodboldholdet Bang & Jensen - sponsoreret af baren med samme navn. Vi har gennem flere år spillet i DAI s A række 11-mandsfodbold og nu søger vi at udbygge vor trup med et antal spillere. Hvis du har lyst til at spille lidt bold dvs. træne med og evt. spille kampe, så kontakt nedenstående. Niveauet svarer til serie 3-4, men alle er velkommen. Vi træner onsdage kl 1800 på kløvermarken, og har kampe i weekenderne (som regel). Vi har også et 7-mandshold som kunne bruge et par friske ben. Kontakt: John Mail: Tlf: DET OFFICIELLE PANUM MESTERSKAB I GOLF! Ventegodt Open Forårsklassikeren Kære alle entutiaster/wannabe s/interesserede/ nybegyndere indenfor Golfens magiske verden!! Det er en stor glæde at kunne byde velkommen til endnu et år med birdies, bogeys og 18 huller til Det Officielle Golfmesterskab på Panum Instituttet - Ventegodt Open I år er turneringen flyttet tilbage til Championship banen på Passebækgård, hvor der spilles en 18 huller s Stableford turnering. Arrangementet finder sted Onsdag den 4. Maj 2005, mødetid klokken 07:15 på Panum. Deltagerbetaling må påregnes, men turneringsledelsen regner med 175 kroner per mand. Dertil kommer evt. leje for et lånesæt på banen (et sæt per deltager er påkrævet, og der vil være mulighed for at leje et sæt på banen). Turneringsledelsen gør opmærksom på at alle kan deltage og at det ikke kræver et registreret handicap for at deltage!!! Nybegyndere spiller fra handicap 54. Efter turneringen vil der være et arrangement hvor turneringsledelsen vil diske op med nogle små overraskelser. For bindende tilmelding ring eller mail (senest mandag den 2. Maj) til: Thomas Lafrenz tlf: , mail: Eller Søren Ålbæk tlf: Vel mødt! SPILLER DU KEYBOARD ELLER PIANO? Kunne du tænke dig at være med til noget sjovt? Medicinerrevyen søger en alsidig tangent-m/k til Revybandet. Hvis du ikke har set revyen, så er der én ting du skal vide: Vi spiller ALT fra let funk til ganske tung funk. Vi sætter en ære i at spille enhver genre så overbevisende som det kan lade sig gøre med vores besætning. Vi vil derfor gerne høre fra dig, hvis du er interesseret i at være med til at bakke revyen op musikalsk. Det indebærer en hel del hyggeligt samvær med nogle ganske kreative og sjove mennesker. Skriv en mail til med det samme! Så finder vi ud af at mødes i starten af maj og spille lidt og snakke lidt!

8 8 INDRE ORGANER VT-HOLD 4402 SØGER AKUT 3 NYE MEDLEMMER TIL THORAXKIRURGISK INTENSIV PÅ RH. Kunne du tænke dig fordele som: 1) at vide, at du skal på arbejde, når du har skrevet dig på til vagt, 2) at det er på samme afdeling hver gang, 3) at du kender dem, du møder på arbejde med, 4) at du bliver tiltroet mere og mere ansvar i takt med, hvad du kan, 5) at have mulighed for at lære mere og vedligeholde, hvad du allerede har lært, 6) at blive fortrolig med nogle og bekendt med andre procedurer inden for observation, pleje og behandling af intensivpatienter, dvs. få trænet 1. de basale kliniske færdigheder, 2. dit kliniske blik og 3. håndteringen af patienter med kredsløbs- og respirationsproblemer. Vi er et hyggeligt, fleksibelt, fast afdelingshold på Rigshospitalets thoraxkirurgiske afdeling, afd. RT 1, afsnit 4141, der er en stor afdeling med mange forskellige spændende patienter, bl.a. lunge- og oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl. Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle NV og DV i week-enden. På vagterne indgår vi 1 eller flere ventiler ad gangen i teamet af intensivsygeplejersker og er med til at passe patienterne. En del ligger i respirator. Vi giver ikke medicin. Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på afdelingen. Ansøgningskrav: VT-timer. 2. Bestået fysiologi eller organkursus 3 (ny ordning). 3. Du skal kunne indsuppleres med følgevagter, således at du kan være vagtaktiv fra maj evt. juni Du skal kunne tage 25 vagter inden for de første 3 måneder, og herefter 6 vagter pr. måned. Pga. afdelingens størrelse og de mange forskellige patienter, er det nødvendigt med en grundig indføring. Fordelen er, at man lærer en masse. Efter 1 år på holdet er der mulighed for at gå ned til 4 vagter pr. måned. 5. Vi forventer desuden, at du er ansvarsbevidst, og at du er motiveret for at indgå i et team både som ventil og i forhold til afdelingen. 6. Du skal kunne komme til jobsamtale på afdelingen mandag den 25. april om eftermiddagen. 7. Der afholdes også jobsamtaler i maj måned. Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på holdet mindst et år. Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav, hvis vi vurderer, at ansøgeren alligevel er kvalificeret, og man skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis man f.eks. ikke har nok VT-timer. Vi forbeholder os ret til at tilgodese ansøgere, der tidligere har haft ansættelse på afdelingen. Yderligere info fås hos holdleder: Kristian Koldsø: ( È , Ansøgningsskema fås og afleveres hurtigst muligt på vagtbureauet. HOLD 1516 SPV hjemmehold med VT-løn søger nye medlemmer. Arbejdet: Holdet passer en 62-årig kvinde med Amyotrofisk Lateral Sklerose. Patienten er lammet, og skal have hjælp til ALT. Patienten er klart tænkende og har et intakt sanseapparat. Jobbet kræver stor tålmodighed. Arbejdssted: Privat hjem på Østerbro. Arbejdstid: Holdet dækker alle dage døgnet rundt, og arbejder i 12 timers vagter med vagtskifte kl 7 og 19. Antal vagter pr. måned aftales nærmere, men minimum 4. Inden får du to dagfølgevagter og en nattefølgevagt, alle med løn. Løn: pt. ca. 167kr/time = godt 2.000,- pr. vagt! Krav: SPV-kursus Fordele: Erfaring med lign. arbejde. Tålmodighed pga. vanskelig og langsommelig kommunikation. Lyst til et job, hvor du skal give livskvalitet og lære en patient med en svær sygdom godt at kende. Yderligere info: Kontakt holdleder Valdemar Hein, Tlf.: Ansøgningsfrist: Mandag d. 2. maj 2005 Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så HUSK at give os besked enten pr. brev, telefon eller . NYT DØGNDÆKKENDE VT- HOLD SKAL OPRETTES PÅ FREDERIKSSUND SYGEHUS, INTENSIV AFD. - HURTIGST MULIGT!!! Holdet skal køre i mindst 2 mdr. og skal passe respiratorpatienter, som lider af degenerative nervesygdomme. Krav: Mindst VT-timer. Mangler du nogle timer for at opfylde ovenstående krav, så prøv at søge alligevel. Der bliver selvfølgelig tale om betalt transporttid og beløb, og skulle de fremtidige holdmedlemmer måtte ønske det, 12-timers vagter. Ansøgningsfrist: Mandag d. 25. april 2005 Yderligere oplysninger og ansøgninger til Kirsten Carstens, tlf.: /2 el.

9 9 Tilmelding til Dreamteam ordningen skal ske ved aktivt, at tilmelde sig til vagtbureauet senest til alm. Ringetid Pointgivende vagter fra før tilmeldingsdatoen kan ikke bruges! Der kræves 25 point for at opnå målet, der giver ret til 15 sikre vagter efter eget ønske(dog begrænset til maks 5 dt er pr vagt). Man er selv ansvarlig for optælling af point, og dette sker ved at aflevere en kopi af de relevante lønsedler senest ved fremmøde på vagtbureauet! DT opskrivninger kan foretages fra til Dreamteamansvarlig RWJ/VB

10 10 INDRE ORGANER WEEKEND/HELLIGDAGS- BLODPRØVEHOLD 1602 PÅ RIGSHOSPITALET SØGER 4 NYE HOLDMEDLEMMER Arbejdet består i blodprøvetagning med lukket system på indlagte patienter, og arbejdstiden er 8-14 i weekender og på helligdage. Vi er altid 5 på arbejde samtidigt og har et godt samarbejde både indbyrdes og med de andre ansatte på afd Krav: Du skal kunne: - tage blodprøver, relevant erfaring foretrækkes. - tage vagter i juni og i sommerferien, 3-5 pr. måned. - Tage følgevagter i maj (se oplæring ). - deltage på holdmødet den 26. maj 2005 kl (med spisning osv. J) - være på holdet i min. 1 år. - tage ansvar og vide at det at arbejde på hold kræver en vis dedikering (holdånd!!). Oplæring: 2 lønnede følgevagter á ca. 3 timer samt introduktion til afdelingen. Løn: SPV-holdløn. Ansøgningsfrist: Torsdag den 21. april 2005 til Vagtbureauet. Skriv relevant erfaring på ansøgningen. For- trykte ansøgningsskemaer findes på vagtbureauet og kan evt. benyttes el. mail: Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Vagtbureauet eller holdleder Jacob på SPV HOLD 1502 SØGER NYE MEDLEMMER. SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage i 8 timers vagter på både somatiske og psykiatriske afdelinger. Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs SPV- vagt. Løn: SPV-holdløn, p.t. godt kr. 150,- pr. time. Hvis holdet ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes denne som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg). Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned. Ansøgning: Fredag d. 13. maj 2005 til Vagtbureauet. Yderligere info: Holdleder pr. mail: el. tlf.: Vil du være 100% sikker på at få dine SPVvagter? SPV HOLD 1501 SØGER NYE MEDLEMMER. SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage i 8 timers vagter. Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på psykiatriske og somatiske afdelinger. Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs SPV- vagt. Løn: SPV-holdløn, pt. ca kr. 150,- pr. time. Hvis holdet ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes denne som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg). Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned, (også nattevagter). Ansøgningsfrist: Mandag d. 2 maj 2005 til Vagtbureauet. Yderligere info: Holdleder Louise, tlf.: el.

11 PENGENE TIL EN DEJLIG SOMMERFERIE I AUGUST ER SIKREDE!! KAS Herlev søger til urologisk afd. på KAS Herlev 2 døgndækkende SPV-hold maj juni og juli Hvis holdene ønsker det, kan der blive tale om 12 timers vagter. Krav: Min. 150 SPV-timer, dog kan forudgående plejehjemserfaring også medregnes. Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt til Vagtbureauet. Kan evt. mailes til: NYT DØGNDÆKKEMNDE DIALYSEHOLD SKAL OPRETTES PÅ KAS GENTOFTE, THORAXKIR. INTENSIV AFSNIT, I 312 Afdelingen blev åbnet 1/11-04 og er tip-top moderne, både hvad indretning og udstyr angår. Vi kræver af dig, at du mindst er færdig med 5. sem., har 150 VT-timer, og er indstillet på at afholde 6-8 vagter månedligt, for at holde kompetencen ved lige. Endvidere må du meget gerne give os en ide om, hvor længe du evt. måtte have planer om, at være tilknyttet et sådant hold. Planen er, at holdet starter på afdelingen som ventilatører, og at oplæringen til dialyseass. vil blive varetaget af afdelingens erfarne sygeplejersker. Ansøgning rettes til Vagtbureauet hurtigst muligt, men senest fredag d. 29. april 2005 og kan evt. mailes til fadl.dk Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte Kirsten Carstens på tlf.: el. benytte ovenstående mail-adresse. INDRE ORGANER HAVES: RAR, MEN LIDT PLEJEKRÆVENDE 68-ÅRIG PÅ ET GODT OMSORGSCENTER ØNSKES: ERFARNE VT ER, DER KUNNE TÆNKE SIG AT KOMME PÅ ET HOLD UN- DER ORDNEDE YDRE FORHOLD, OG HVOR DER ER MULIGHED FOR AT VÆRE I LÆNGERE TID. VT-HOLD 4412 SKAL OPRETTES PÅ OMSORGSCENTERET BAKKEGÅRDEN BELIGGENDE TÆT PÅ BAGSVÆRD STATION. Der er tale om pleje af en 68-årig tetraplegisk mand med tracheostomi. Han trækker selv vejret og skal suges efter behov herudover almindelig pleje. På omsorgscentret er der bevilliget ekstra timer til det faste personale som hjælp ved flytning mm. Omsorgscentret er godt indrettet. Arbejdstiden for holdet er døgndækning og vi har mulighed for at det nye hold kan vælge enten 8 eller 12 timers vagter. Løn er VT-holdløn. Kravene for at komme på holdet er at du skal have haft over 200 VT-timer. Du skal kunne tage 5 6 vagter om måneden (gerne flere) og må også kunne se dig på holdet over en længere periode. Du skal finde det naturligt at indgå i en god og konstruktiv dialog med patienten, de pårørende og det øvrige personale og have forståelse for patientens situation og dagligdag. Patienten har i det sidste ½ år været flyttet lidt omkring; Herlev, Hornbæk, og Herlev igen, for nu endelig at komme på dette omsorgscenter. Vi har passet ham hele vejen, og lige nu er der et flyverhold på opgaven, men der skal i sagens natur etableres et fast hold. Ansøgningsfrist er mandag den 25. april til Vagtbureauet. Hvis du vil vide mere om patient og plejested, kan du ringe til Vagtbureauet og tale med enten Kirsten eller Peter. 11 HOLD 9000 (VAGTAFDELINGEN PÅ VAGTBUREAUET) SØGER ET NYT MEDLEM. Arbejdssted: FADL s Vagtbureau på Blegdamsvej. Arbejdet: Primært telefonpasning (vagtdækning mv.), hertil kommer i et vist omfang lettere administrative opgaver. Arbejdstid: Dagvagter kl alle hverdage samt 8-17 i weekenden. Nattevagter hverdage kl samt i weekenden. Hertil kommer dækning af vagter for fast dagpersonale på helligdage samt ved ferie (dagvagter hverdage ). Løn: SPV-holdløn. Om natten ( ) dog kun kr. 75/time. Til gengæld kan man sove, hvis telefonen ikke ringer. Krav: Gerne semester, gerne bred erfaring med vagter gennem FADL. Evt. øvrig tidligere relevant erfaring vil også være en fordel. Skal kunne tage 6-8 vagter pr. måned året rundt, skal kunne deltage i holdmøde 11. maj kl. 19. Skal kunne starte oplæring hurtigst muligt, skal kunne tage vagter i maj og juni. For god ordens skyld skal det anføres, at ansøgere fra tidligere ansættelsesrunder er velkomne til at søge igen. Herudover: Servicemindet indstilling, også i travle situationer. Fleksibilitet ved planlægning af vagter, intern sygdomsdækning samt bytning af vagter. Ansøgning: Skriftlig ansøgning til Vagtbureauet att: direktør Peter Andersen senest fredag 29. april kl Ansættelsessamtaler i uge 18. Yderligere informationer: Ring og tal med vagtafdelingen, alle dage efter kl

12 12 Københavns Kredsforening Åbningstider man-, tirs- og torsdag fra til samt fra til Telefon Mail Du kan møde dine studenterrepræsentanter i FADL hver tirsdag, hvor der er træffetid. Har du spørgsmål, ris, ros eller bare en masse gode ideer til din forening, så kom forbi! Kontingent forår rykker for kontingent forår 2005 er nu sendt ud, og skal betales senest den 20. april De medlemmer af FADL, der endnu ikke har indbetalt kontingent, vil efter denne dato blive spærret i kartoteket, hvilket betyder, at man vil miste sine rettigheder som medlem af FADL, herunder muligheden for at tage vagter gennem Vagtbureauet! Derfor; Skynd dig at betale dit kontingent, hvis du ikke allerede har gjort det! Med venlig hilsen sekretariatet Repræsentantskabsmøde Den 26. april 2005 afholder FADL's repræsentantskab møde i FADL's mødelokale klokken Alle, der måtte have interesse i at overvære et repræsentantskabsmøde er mere end velkomne til at kigge forbi. OBS: Nogle punkter vedrørende personale og andre personsager er lukkede punkter, hvor kun repræsentantskabet kan deltage. Repræsentantskabet FADL s 1. maj Nu hvor det lysner, og foråret er over os... SÅ NÆRMER 1. MAJ SIG! KAMMERATER! Det er tid til at bringe lyset tilbage ind i vores samfund igen - og igangsætte et nyt rødt forår. Mød derfor op til FADLs 1. maj kl. 8:30 i Klubben til morgenmad og en lille én, hvor der også vil være kraftfulde taler og prægtige sange. Vores ven! Velmødt, rød front! - Arvtagerne for de røde baroner TILMELDINGSBLANKET Navn: Semester: (klip den nederste del af og aflevér den hos FADL (1.2.7) )

13 INDRE ORGANER 13 Nåede du ikke til MSR's intromøde torsdag d. 7/4??? Fortvivl ikke!!! Der er altid mulighed for at få intro til MSR!!! MSR-møderne er åbne for alle interesserede- også selv om du ikke ved noget på forhånd. MSR består af en flok engagerede studerende hvoraf nogle er "gamle i gårde" og derfor er mere end villige til at introducere nye og interesserede. Så stor viden om Studienævnet, Sundrådet eller Forenede Studenterråd er ikke et must for at deltagedet tager vi henad vejen! Til gengæld er et ønske om at ændre tingene på en konstruktiv måde et krav for at deltage- og så er det også en god idé at kunne lide hyggesnak over et stykke pizza eller en øl en gang imellem... Står du med et spørgsmål, du kan finde svaret på??? Fx. omkring bedre studiemiljø, flere læsepladser, udeblevne undervisere, børneinstitution på Panum eller anden sæbe på toiletterne (JA TAK!!!), så kan du altid henvende dig til MSR. Hvis vi ikke selv kan gøre noget ved problemet ved vi hvor du skal gå hen med det! Men pas på!!! Mange andre er dukket op til et møde for at få ny mad i kantinen og finder et halvt år efter ud af at de nu er blevet dybt engagerede i et kantineudvalg eller noget andet!!! -It grabs you! Dette sker på næste MSR-møde!!! semesters revisionen er ved at være færdig!! Vi skal kigge på rapporten som skal afleveres til Studienævnet- dette har betydning for alle på semester, idet denne rapport vil danne grundlag for Studienævnets beslutninger om ændringer af kurser og eksamener på de fem semestre Du kan henvende dig enten ved at dukke op på et møde sidste torsdag i måneden mellem 16 og 18 i lokale , skrive en mail til eller ved at ringe til msr på eller formanden på !!! Hvem skal med til AMEE konference i september 2005??? Association for Medical Education in Europe afholder konference en gang om året. MSR har i år søgt penge til at kunne sende 1-2 deltagere til konferencen som foregår i Amsterdam fra d. 30/ 8 til d. 1/9. Vi skal beslutte hvem der skal sendes afsted til konferencen. Har du interesse i at deltage i AMEE kan du søge mere på og sende en skriftlig ansøgning til økonomiansvarlige Rune Tønnesen på Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet. Adresse: Panum Instituttet (bygning ). Blegdamsvej 3b Kbh. N. Telefon Homepage:

14 14 INDRE ORGANER & DEBAT Husk alle sammen, at studenterklubben holder åbent for almindlig café tirsdag til fredag kl Dejlig, billig kaffe, the og sodavand og meget andet godt. Kom glad. Mvh Studenterklubben KRISTNE MEDICI- NERE, OG ANDRE INTERESSEREDE DATINGSERVICE PART I: - vil du parres? - drømmer du om to fremmede? - er du frisk på en trekant? I disse dage, hvor træer og blomster springer ud, og fuglene synger, kan man godt gå og få lyst til at blive forelsket. Og går du og savner een eller måske to at få børn med, men orker du ikke alle forpligtelserne, besværet med at finde den eller de rigtige og har du stadig lyst til at fyre den af fredag aften, så har 3om1 svaret: DATINGSERVICE! Kom ned og bliv parret med din(e) udkårne i FREDAGSBAREN D. 6. MAJ. Hold øje med vores kontaktannoncer de næste par dage og bliv inspireret!.to be continued. 3om1 et sponsorprogram til fordel for indiske børn Den 27/4 kl i den lille mødesal, kommer Tom Andersen Kjær, hospitalspræst på Herlev, og vil fortælle om de etiske problemstillinger, han møder hos den indlagte patient. Vi starter med PIZZA kl i kantinen og bagefter hygger vi med kaffe og kage, så duk op med spidse øre og slunkne maver. www. 3om1. dk Hvad de dog gemmer af skatte på Nørrebro! Annonce fra Nørrebro Lokalavis BLIV SEXGUIDE! Sexekspressen holder uddannelsesdag hvor DU kan blive uddannet som sexguide. Som sexguide tager du, sammen med én af det modsatte køn, ud i klasse og holder en hel dags seksualundervisning for klassen (typisk 6 timer). Vi underviser bla. i anatomi, prævention, kønssygdomme, pubertet og snakker desuden om forelskelse, sex og alle mulige andre ting relateret hertil. Når du har deltaget i uddannelsesdagen, skal du ud i en klasse som føl én gang sammen med to erfarne guider. Herefter kan du undervise alt det du vil! HVORNÅR: Lørdag d. 30. april kl Program for dagen, som samtidig er ACTION- DAG for alle guider: 11-12: Brunch på IMCC-kontoret (vi har jo været til BasisGruppeBar dagen før) 12-13: vi leger alle de sjove lege vi kender, som også kan bruges i klasserne 13-16: Uddannelse af nye guider. Gamle guider lave arbejdsdag-agtige ting 16-17: Intens og spændende skattejagt!!! Fra kl. 18: La Grande Finale: FEST m. fællesspisning hos Mie Kom og brug din lørdag sammen med alle dine gamle, nye og kommende sexekspresvenner! Tilmelding til Signe: (skriv om du skal uddannes eller ej) Senest onsdag d. 27/4 kl ARBEJDET SOM LÆGE I EN BEDUINLANDSBY PÅ VESTBREDDEN Stud.med. Eva Rye Rasmussen, 23 år, er udsendt til Vestbredden,hvor hun arbejder sammen med sundhedsorganisationen Union of Palestinian Medical Relief committee (UPMRC). For tiden arbejder jeg i et mobilt team med to almenpraktiserende læger, to sygeplejersker og en sundhedsplejerske. Vores udstyr består af 3 stetoskoper, 2 otoskoper, 1 blodtryksapparat, tungedepressorer og 2 kufferter med forskelligt medicin alt sammen sponsoreret af EU. Og så har vi selvfølgelig vores firhjulstrækker, der er meget nødvendig for at komme frem ad små grusveje og stier, der primært benyttes som græsnings-stier for får og geder. For befolkningen i Palæstina er det - grundet israelsk besættelse - meget vanskeligt at komme til byen for at konsultere en læge. Derfor kører vi ud og besøger de små landsbyer i et stort område omkring Hebron på den sydlige del af Vestbredden. Når vi kommer til byen, benytter vi et privat hjem eller et forsamlingshus som klinik, og over moskéens højttalere bliver vores ankomst meddelt. Alle der har brug for en læge kommer og får en konsultation til en meget lav pris, der kun dækker de omkostninger, vi selv har. En undersøgelse koster, hvad der svarer til 5 kr., og medicinen er også meget billig for børn endda gratis. Den 24.marts besøgte vi en beduinlandsby, der ligger cirka 20 minutters kørsel fra Det Døde Hav. Det var en stor oplevelse, fordi deres livsstil kun har gennemgået ganske få ændringer de sidste århundreder. De bor i småbitte hytter eller skure, der er bygget af lidt beton, metal, plastic og hvad der ellers måtte være tilgængeligt. De lever af at holde geder Debat og får, som de vogter hele dagen ude på de palæstinensiske bjerges skråninger. Familierne får gerne 10 børn og derover, hvilket tydeligt afspejles i prævalensen af børnesygdomme og larm i venteværelset. Vi ankommer samtidig med sundhedsministeriets vaccinationspersonale, og jeg får en snak med en af lægerne derfra, om hvad de vaccinerer imod og hvorfor. Det viser sig, at her vaccineres alle for tuberkulose og hepatitis A+B, og herudover er det ligt det danske vaccinationsprogram. Alle er meget interesserede i mig, og jeg får ad vide, at det er første gang, de fleste her ser en kvinde med lyst hår og selvfølgelig skal mange hen og røre ved mit hår. Efterhånden er jeg vant til det, men netop i denne landsby har jeg mine forbehold for kontakt, for lus og orm er meget hyppige parasitter her. Vi ser flere børn, der er voldsomt plaget af orm, kvinder med øvre- og nedre urinvejsinfektioner, osteoarthrose, 2 granulomatøse, vaskulære lidelser og mange ryglidelser. Dr. Khalid kigger på mig med et opgivende blik, og siger, at han ikke føler, at han kan gøre noget for mange af disse mennesker. Vi har ikke fysioterapeutiske klinikker, vi mangler den rette medicin, de rette instrumenter og et veludstyret laboratorium. Ydermere kan vi grundet de strikse muslimske normer ikke tage tøjet af patienterne, og stetoskopering af hjerte/lunger udenpå tøjet er ikke diagnostisk anvendeligt. Men uanset hvad, så er dette det bedste befolkningen kan få. Det er den eneste mulighed med en stærk besættelsesmagt i landet, som endda fra tid til anden ikke vil lade os passere deres checkpoints. En palæstinensisk læge tjener cirka 4500 kr. om måneden, hvilket heller ikke her er mange penge, og deres arbejdsdag er fra morgen til sen aften. Da jeg spørger Dr. Abulatif og Dr. Khalid, hvorfor de ikke emigrerer til Europa eller USA, kigger de spørgende på mig, og siger nærmest samstemmigt, at hvem skal så tage sig af de mennesker, vi tager ud til? Dét kalder jeg ansvarlighed overfor sine medmennesker, sit lægeløfte og sit land.

15 INDREORGANERINDREORGANER SÆLGES: RET GODE NOTER. Er du træt af Sobotta? Køb mine noter fra 3-5 semester. De er i 4 farver (enkelte fotokopier). Noterne kan i en snæver vending erstatte Indre INDRE ORGANER Annoncer 2 Organer og Heinz Feneis. Noterne er samlet i næsten nyt ringbind inkl. faner. pris 267,- (eller tilsvarende på Waldes Jægerhytte) Martin ring på (13-15) eller skriv til SÆLGES: RET EMI- NENTE NOTER Er du træt af svære og tunge anatomi-bøger? Ville du ønske, at anatomi I var overskueligt, mindre omfattende og uden forvirrende farver? Så har jeg løsningen til dig... På 3. semester udarbejdede jeg i forbindelse med undervisningen, et ret lækkert kompendium af blyants-skitser over hele anatomien. Jeg har holdt stilen 15 enkel, d.v.s. uden forvirrende farver og dybder, kun blyant med hårdere eller mindre hårdt tryk. Alt er samlet i en pose, der medfølger uden mer-pris. Det er kommet mig for øre, at en kollega sælger et lignende kompendium, men mit er bedre. pris: 500 (10 % rabat ved fremvisning af studiekort) Christen ring: eller mail til: FILMKLUBBEN P8'N TORSDAG DEN VISER FILMKLUBBEN P8'N PRÆSENTERER PROGRAM 21/4 Gysertema: Dark Water og Identity 28/4 De ti bud 12/5 Brødre Til alle 1. sem. studerende Hvis du er medlem af FADL og er på 1. semester er filmkubmedlemsskabet GRATIS! Samarbejdet mellem FADL og P8'n sikrer at alle nye studerende med FADL medlemskab kan se alle semesterets film GRATIS! Til alle medlemmer Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf inden filmen starter kl Den første aften man kommer, betaler man 60 kroner for et medlemskab for resten af sæsonens forstillinger. GYSERTEMA Filmklubben holder gysertema med to film. IDENTITY Ti personer søger under et uvejr tilflugt på et øde motel. De kender ikke hinanden, så mistroen og frygten breder sig, da motelgæsterne bliver slået ihjel en efter en. Samtidig stiger mistanken om, at deres ophold på motellet alligevel ikke er så tilfældig. DARK WATER Siden sin hårde barndom har Yoshimi Matsubara været psykisk ustabil. En skilmisse med efterfølgende omstilling fra husmor til arbejde har ikke hjulpet på sagen. Bedre bliver det ikke da en skummel pige dukker op på uventede tidspunkter. Syner eller virkelighed - Yoshimi er overbevist om at pigen prøver at skabe kontakt.

16 16 Lang fredagsbar d. 29. april Kom og fest med medicinerbasisgrupperne Spis kage med MSR Vind med SIMS Våd med PUC Flip med Gim Ryg og rejs med IMCC Få traumer med SATS Pamp den med FADL

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XI 17 nov 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift JULEÅNDEN HAR LAGT SIN KLAMME HÅND PÅ MOK-REDAKTIONEN FREM MED GUIRLANDERNE! 2 Tryk: Tryk

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 På basis af erfaringerne fra en tidligere FRKDstudietur til USA og Canada samt ønsket om også at besøge Jill Clapperton,

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

ÅRHUS BRIDGEKLUB 2009-2010

ÅRHUS BRIDGEKLUB 2009-2010 ÅRHUS BRIDGEKLUB 2009-2010 Indhold: Bestyrelse og ugeplan Mandagsklubben Undervisning Onsdagsklubben Tilmelding og betaling Andre klubber Anden information Spillested: Vanggaardcentret Paludan Müllersvej

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når: GENERELLE VAGTHOLDSREGLER a. Den enkelte vagtholdsdeltager 1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP (Billede af tutorteamet 2015) DANMARKS INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information om SU, herunder krav til dig

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i minsu 2. Information om SU, herunder krav til dig K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T V E J L E D N I N G & O P T A G E L S E S U - K O N T O R E T Optagelsen 2010 på Københavns Universitet 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Arbejdsgang for vurdering og levering af hjælpemidler i forbindelse med udskrivning fra hospital. Kommunal myndighedsopgave

Arbejdsgang for vurdering og levering af hjælpemidler i forbindelse med udskrivning fra hospital. Kommunal myndighedsopgave NOTAT Arbejdsgang for vurdering og levering af hjælpemidler i forbindelse med udskrivning fra hospital 9-01-2014 EA Baggrund: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har indgået en samarbejdsaftale om udskrivelser

Læs mere

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE...

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... 8 FORDELE HOS PROMOTERS... 9 JOB HOS PROMOTERS... 10 Page 3 of

Læs mere

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Medlemshåndbog Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab KBHFF er et fødevarefællesskab et kooperativt alternativ til almindelige profit-orienterede supermarkedskæder. I fødevarefællesskabet er kunderne

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

KØB BILLET I STUDENTERKLUBBEN!

KØB BILLET I STUDENTERKLUBBEN! Nr. XXIV 5. april 38. årgang 2005-2006 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ENDELIG: KØB BILLET I STUDENTERKLUBBEN! 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub er mennesker med overskud, der går op i deres børns engagement i klubben. De kommer

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Det er op til den enkelte praksis at vælge hvilken procedure for udlevering af patientinformation og spørgeskemaer,

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 Indhold We our costumers... 3 Ingredients of Joe & the Juice... 4 Aim of the game... 5 The spirit of Joe & the Juice... 6 Joe & the Juice meets the world...

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sommerskole. Greve Privatskole

Sommerskole. Greve Privatskole Sommerskole Greve Privatskole 30. juni - 4. juli 2014 SOMMERSKOLE I STORKØBENHAVN TalentCampDK afholder sommerskole i uge 27 på Greve Privatskole. Du modtager denne invitation, fordi din faglærer eller

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Forår 2015

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Forår 2015 Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune Forår 2015 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance 1 Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance Indhold: Kort info om hjemmeside m.m. 2 Invitation til Inspirationsdag/instruktørfest 3 Regelsæt for indsendte danse 6 Info om festmiddag m.m. 7 Instruktør søges 8

Læs mere

November 2007 39. årgang

November 2007 39. årgang Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. November 2007 39. årgang Stort tillykke til SFH 42 (ungklanen) med sejren på årets Sct. Georgsløb. I tropskonkurrencen

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XVI 9 feb 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift OVERENSKOMST '05 BEDRE LØN - BEDRE ARBEJDSVILKÅR IGEN ER DET TID TIL OVERENSKOMSTFORHANDLINGER

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Er der en hospitalsklovn gemt i dig?

Er der en hospitalsklovn gemt i dig? Er der en hospitalsklovn gemt i dig? Hospitalsklovneuddannelsen Danske hospitalsklovne tilbyder nye pladser på vores professionelle hospitalsklovneuddannelse. Uddannelsen er en artistisk uddannelse, der

Læs mere

Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen

Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen Støvring Støvring er en mellemstor by med ca. 7000 indbyggere og er hovedbyen i Rebild kommune. Støvring ligger ca. 20 km syd for Aalborg,

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere