Nordic Urban Forum. Sharing the Nordic City

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordic Urban Forum. Sharing the Nordic City"

Transkript

1 Nordic Urban Forum Sharing the Nordic City Fælles projektoplæg September

2 Smallish countries are often in the vanguard when it comes to reforming government. In the 1980s Britain was out in the lead, thanks to Thatcherism and privatisation. Tiny Singapore has long been a role model for many reformers. Now the Nordic countries are likely to assume a similar role. (The Economist, 2. Februar, 2013) 1. Baggrund Den internationale interesse for Norden og nordiske byer er stærkt voksende. Den nordiske vej har vist sig såvel økonomisk, socialt og miljømæssig robust i en tid, hvor der er markante samfundsøkonomiske udfordringer og krise i store dele af verden. Interessen for de nordiske samfund og velfærdsmodel er ikke ny, men den internationale interesse har fået en ny karakter og i stigende grad rettes interessen også mod den måde, som nordiske byer skabes, ledes og fungerer på. Internationalt har det især været storbyerne, som har tiltrukket sig stor opmærksomhed. Særligt København, Malmø og Stockholm ranker højt på de fleste lister over livskvalitet, økonomisk vækst og innovative initiativer indenfor grøn omstilling. Mindre byer og forstæder i Norden har også tiltrukket sig opmærksomhed, bl.a. indenfor innovative partnerskaber og løsninger som ligger i krydsfeltet mellem byudvikling, grøn omstilling og øget livskvalitet, det gælder f.eks. byer Kalundborg, Albertslund, Drammen og Tromsø. Selvom nordiske byer i sammenligning med byer mange andre steder i verden har succes med at håndtere mange udfordringer, er der imidlertid også behov for inspiration og input fra resten af verden for at skabe samfund og byer i Norden, der fortsat sikrer høj livskvalitet for alle. Sammenlignet med byer andre steder i verden har de nordiske byer gode betingelser for at håndtere de store udfordringer, der ligger foran os, herunder den grønne omstilling og krav om social innovationskraft, men de nordiske byer og samfund er så langt fra perfekte og i en verden af evig forandring aldrig færdige med at udvikle sig. I takt med at forandringernes tempi øges i en stadigt mere global virkelighed, er der derfor behov for at søge inspiration, relationer og input fra resten af verden. Derfor er der basis for at skabe en platform, der på den ene side kan samle og dele viden om nordiske byer og regioner med resten af verden og på den anden side samle inspiration og viden til de nordiske byer og regioner. Det er den platform, som Nordic Urban Forum skal være. 2

3 2. Formålet med Nordic Urban Forum Formålet med Nordic Urban Forum er at etablere en platform, som skal: Skabe og facilitere debatskabende aktiviteter og videndeling om den Nordiske by for professionelle og beslutningstagere i og udenfor Norden med fokus på, hvordan nordiske byer skabes, ledes og omstiller sig til at kunne håndtere store samfundsudfordringer, herunder velfærdssamfundets forandring, globalisering og den grønne omstilling. Udover at være en platform hvor viden deles og skabes, vil NUF også være relationsskabende - som en platform for hvor folk mødes og skaber relationer, som kan bruges i byudviklingen. Blandt de aktuelle diskussioner og udfordringer, som Nordic Urban Forum (NUF) vil sætte fokus på, er: Strategisk og politisk lederskab. Hvilke innovationer i den strategiske byledelse er afgørende for at forny den nordiske velfærdsby. Byen som demokratisk platform. Fremtidens urbane velfærd skabes ikke alene gennem skattefinansierede institutioner og initiativer, men via de ressourcer, der kan mobiliseres i gennem hele den urbane livsform og civilsamfundet. Hvordan kan der skabes et forbedret samspil mellem stat/det offentlige, marked og civilsamfundet i udviklingen af fremtidens nordiske velfærdssamfund og de nordiske byer? Hvordan inddrages byens borgere og aktører på den mest fordelagtige og hensigtsmæssige måde i byens planmæssige udvikling. Hvordan gennemfører de nordiske byer den grønne omstilling og hvilke implikationer har det på byroller og den regionale geografi i de nordiske lande? Viden vækst og Velstand. Byen som generator for videns- netværksøkonomien. Fastholde og udvikle det sociale enzym, demokrati og innovationsevne som drivkraft for byernes udvikling og konkurrenceevne. Den regionale by. Hvordan håndterer de nordiske byer, regioner og lande tendensen til at den økonomiske vækst koncentreres i og omkring de største bycentre? Urbanisering og globalisering, magtens forskydning og nye bynetværksroller. Hvilke nye kompetencer er nødvendige at styrke og udvikle i de nye regionale byer? Det byggede miljø. Tideligere erhvervs-, havne og trafikområder overgår til nye anvendelser i kundskabssamfundet og bidrager dermed til etablering af nye livsformer, fællesskaber, værdier og virksomheder. Hvordan sikres at byerne 3

4 ved deres udformning og anvendelse understøtte såvel byliv og bykultur, livskvalitet for borgerne og produktivitet i virksomhederne. 3. Målgruppe NUF har overordnet set to målgrupper: En nordisk målgruppe. Denne målgruppe består af beslutningstagere, embedsmænd, investorer, developere, rådgivere og andre der professionelt beskæftiger sig med byudvikling i Norden. Denne gruppe er særligt interesseret i at få input fra andre dele af verden og dele den viden, som de har om nordiske byer. Ud over rent professionelle aktører er netværket åbent for enkeltpersoner og organisationer der med viden og engagement er involveret i byens udvikling. En international målgruppe. Denne gruppe består ligeledes af beslutningstagere, embedsmænd, investorer, developere, rådgivere og andre der professionelt beskæftiger sig med byudvikling udenfor Norden. Denne gruppe orienterer sig internationalt for at blive inspireret til byudvikling i deres egne lande. NUF s målgruppe vil således være: Politikere i og udenfor Norden som skal forholde sig til strategisk byudvikling Topembedsmænd i byer i og udenfor Norden der arbejder med strategisk byledelse Embedsmænd i kommunale og tværkommunale udviklings- og plankontorer Private rådgivere der arbejder med plan- og byudvikling Medlemmer af nationale og internationale organisationer og netværk Repræsentanter fra organisationer og filantropiske fonde der har fokus på strategisk byudvikling Enkeltpersoner og organisationer med særligt engagement i byens udvikling. Evt. Inden for rammerne af den nordiske by som overordnet tema, vil der foregå et løbende arbejde gennem tværgående arbejdsgrupper som beskæftiger sig med mere snævre tematikker og udfordringer. På den måde må NUF betragtes som et moderne dynamisk netværk, der både kan tilbyde åbne seancer og aktiviteter af relevans for netværkets aktører såvel som mere lukkede arbejdsgrupper efter ønsker og behov. 4. Interessenter 4

5 5. Samarbejdet bag Nordic Urban Forum NUF er et fælles projekt med foreløbig deltagelse Nordic City Network (NCN), Dansk Arkitektur Center (DAC) og The International Federation for Housing & Planning (IFHP). NCN: DAC: Nordic City Network er et velfunderet nordisk bynetværk bestående af ca. 20 mellemstore nordiske byer og operere i spændingsfeltet mellem embedsmænd og politikere. Netværket er meget aktivt og afholder over året såvel interne som åbne tematiserede konferencer om udfordringer for byudvikling i Norden, særligt med fokus på strategisk planlægning og innovativ ledelse. Desuden har netværket orkestreret en række bogudgivelser og flere er på vej. Det finansielle grundlag baseres på deltagerbyernes medlemskontigenter og fondsdonationer. Sekretariatet ligger hos Malmøs Stadsbygningskontor i Sverige. Bestyrelsesformand: Christer Larsson. DAC er en projektorganisation med finansielt grundlag i et offentligt-privat partnerskab mellem Realdania og staten. Staten er repræsenteret ved Erhvervs- og Vækstministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. DAC s formål er at skabe bred interesse for arkitektur, by- og landskabsudvikling samt at være platform for netværksskabende aktiviteter, debat og videndeling, der baner vej for ny innovation og bæredygtig udvikling på tværs af byggebranchen. Direktør: Kent Martinussen. 5

6 IFHP: International Federation for Housing and Planning (IFHP) er en international organisation, som har til formål at skabe en faglig platform for at dele, diskutere og udvikle løsningsorienteret viden om boligpolitik, strategisk byplanlægning og bæredygtig byudvikling. Organisationen arrangerer årligt en bred vifte af arrangementer for et verdensomspændende netværk af professionelle institutioner og fagfolk, der aktivt arbejder indenfor det byggede miljø. Hovedsigtet er at fremme gensidig læring og inspiration til at finde de bedste lokale løsninger på de globale udfordringer indenfor byudvikling og planlægning. Organisationen blev stiftet i 1913 og har over 800 medlemmer fra mere end 60 lande. IFHP har i dag base i København. Danmark. President: Flemming Borreskov. 6. Organisering I etableringsfasen har de tre parter sammensat et fælles arbejdsudvalg bestående af repræsentanter fra de tre organisationer. Arbejdsudvalgets opgave er at præcisere projektets formål og fremadrettede organisering, samt at forberede den første større NUF aktivitet, nemlig en fælles IFHP-NCN-NUF konference i oktober I takt med arbejdet mod den fælles konference vil partnerne få klarhed over snitflader og evt. fælles mål. Arbejdsgruppen vil have mulighed for at trække andre personer og organisationer ind i arbejdet såfremt der er interesse og fælles ønske herom. Arbejdsgruppen består ved projektets start af følgende personer fra de tre organisationer med Christer Larsson (NCN) som formand: Ole Stilling, direktør IFHP Dorte Bøgelund, projektleder IFHP Christer Larsson, formand NCN Per Riisom, direktør NCN Mads Sand, NCN Gustavo Ribeiro, programchef, DAC Søren Smidt-Jensen, projektleder, DAC Signe Cecilie Nørgaard Jochumsen, projektleder, DAC 7. Mulige fremtidige aktiviteter og produkter Det første kendte produkt er Sharing The Nordic City konferencen i oktober Af mulige fremtidige produkter kan desuden være at: NUF får et fast omdrejningspunk omkring en digital platform, samt mindst et årligt tilbagevendende seminar. 6

7 Primære mulige produkter fra NUF: En internationalt seminar/konference, eventuelt skiftevist i -og uden for Norden Masterclasses i og udenfor Norden, afholdt i samarbejde med partnernes samarbejdspartnere og evt. NCN-medlemsbyer Website på engelsk med information og viden om NUF s aktiviteter, parternes aktiviteter, best-practice fra Norden, inspirerende cases fra andre dele af verden, reflekterende indlæg, m.m. Evt. et halvårligt web-magasin Sharing the Nordic City 8. Forretningsmodel NUF finansieres i etableringsfasen af DAC, IFHP og NCN i form af timer. På længere sigt vil der blive søgt finansiering fra: Medfinansiering fra samarbejdsparterne bag NUF (IFHP, DAC og NCN) De aktiviteter, som NUF afholder (deltagerbetaling) Norden (Nordisk Ministerråd) Filantropiske fonde i Norden Sponsorater. 7

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden 2015 2018 DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden i 2015 2018 ISBN 978-92-893-3930-8

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Aktivitetsberetning 2014

Aktivitetsberetning 2014 Aktivitetsberetning 2014 AKTIVITETSBERETNING 2014 Public service aktiviteter, handlingsplansaktiviteter, kundeprojekter, prædrift og kommercielle aktiviteter Indhold AKTIVITETSBERETNING 2014... 5 PUBLIC

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Vilkår og muligheder for forankring og ejerskab Carsten Jahn Hansen Center for Regional Udvikling & Forskningsenheden Land Management Institut for Samfundsudvikling

Læs mere

Vækst, velfærd og værdier. Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015

Vækst, velfærd og værdier. Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Vækst, velfærd og værdier Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 2 vækst, velfærd Møns og værdier Klint, Østersøen, 2015 Danmark * T RY K S A G N R. 541-618 Vækst, velfærd og værdier

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Stillings- og personprofil Playmaker til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Opdragsgiver Trekantområdet Danmark Adresse Trekantområdet Danmark Kolding Åpark 1 6000 Kolding

Læs mere

Mad mellem mennesker

Mad mellem mennesker Mad mellem mennesker En motor for vækst og velfærd i offentlige måltider og lokale fødevareerhverv Kommunepartnerskabet Kommunerne Hjørring, Holbæk, Holstebro, Hvidovre, Ringkøbing-Skjern, Roskilde samt

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN Afsluttende rapport til KreaNord, projekt 13091 ENTRENORD Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden Afsluttende rapport til KreaNord,

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel S A M M E N H Æ N G, S Y N E R G I O G S A M A R B E J D E S T R A T E G I S K H A N D L I N G S P L A

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

PROGRAM. Program for Ny Nordisk Mad 2007-2009. Indledning

PROGRAM. Program for Ny Nordisk Mad 2007-2009. Indledning PROGRAM Nordisk Ministerråd Til Alle interesserede Kopi Fra Sekretariatet Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Emne Program for Ny Nordisk Mad Program

Læs mere