Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Go Morgenmøde Ledelse af frivillige"

Transkript

1

2 Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

3 MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring Fra MERE til BEDRE STRATEGISK relationel LEDELSE Den ATTRAKTIVE organisation

4 Hvad er din organisation sat i verden for? 51 / 49 Organisationens perspektiv skal mindst fylde 51% Den ansattes eller frivilliges perspektiv, medarbejder, leder eller konsulent, må højst fylde 49% Tipper balancen glemmer vi, hvorfor vi er her En kontinuerlig refleksion for såvel ledere som medarbejdere, så vi ikke ender i hensynsbetændelse eller individuelle synsninger

5 Programoversigt Præsentation og hvorfor ledelse af frivillige Centrale budskaber Begreber og kontekst Faser i det gode samarbejde Aftalegrundlag og koordinering af praksis Borgeren i centrum Faglighedsmodel og det frivillige perspektiv Ledelse af frivillige hvad kalder budskaberne på? Kompetenceudvikling hvilke kompetencer er det vi skal styrke?

6 På en skala fra 1-10 I er her fordi I er optaget af at lede frivillige. På en skala fra 1-10, hvor godt lykkedes I med at lede frivillige? Hvad skal der til for at I lykkedes bedre med det i fremtiden? Reflekter, diskuter med sidemanden i to minutter.

7 Centrale budskaber i forhold til ledelse af frivillige: Der er ikke en slags frivillig. Frivillige har forskellige interesser, og motiveres og inspireres forskelligt. Giv plads til det. Opgaven definerer typen af samarbejde. Ud fra den opgave I står overfor defineres den hensigtsmæssige type af samarbejde. Opstil strukturer og rammer for samarbejde, og skab tydelighed omkring gensidige forventninger, forpligtelser og krav. Tag udgangspunkt i hvad den frivillige / civilsamfundsorganisationen kan supplere med, som medarbejderne ikke har samme kompetencer eller muligheder for. Udforsk derefter de områder hvor der skal koordinering til. Frivillige skal ledes som alle andre, gør det tydeligt hvem der gør det (andre frivillige eller en CSO?) og med hvilke virkemidler.

8 Centrale budskaber II: Søg og praktiser den rette balance mellem management, leadership og facilitering. Understøt ejerskab og skab rammer og retning for engagementet så er der et utroligt potentiale. Inviter til noget ønskværdigt. Forstå logikken hos de frivillige og civilsamfundsorganisationer som I ønsker at samarbejde med, og inviter ind til noget der giver mening og energi. Anerkend indsatsen på et individuelt og et organisatorisk niveau, med øje for at indsatsen skal være værdiskabende. Erfaringsdeling, videndeling og kommunikation Skærp den professionelle faglighed, et samarbejde med frivillige er en lakmusprøve på vores faglige artikulation.

9 Centrale begreber Frivillig. En frivillig er en person, der udfører frivilligt arbejde. Det modsatte af en frivillig er en ansat, som udfører lønnet arbejde. Civilsamfundsorganisation. Civilsamfundsorganisation er en samlebetegnelse for en meget bred og yderst sammensat vifte af organisationer som placerer sig mellem staten og markedet. Frivilligt socialt arbejde. Frivilligt socialt arbejde er frivilligt arbejde, der udføres inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Kilde: Center for Frivilligt Socialt Arbejde

10 Kontekst hvilke dynamikker spiller vi ind i? Civilsamfunds- organisation/ Frivillige Institution/ Kommune/ Stat Virksomhed

11 Motivation af frivillige hvorfor er vi frivillige? Frivilligrapport 2012

12 Balance og prioritet Hvad kalder det på af ledelse at opnå den rette balance? Handling Strukturer Inspiration Energi Krav Rammer Vedtægter

13 Ledelse i forskellige former for samarbejde Integreret model Partnerskabsmodel Ledelse Frivillige Civilsamfundsorganisation Institution/ kommune Medarbejdere

14 4 faser i det gode samarbejde 0. Intern afklaring og succeskriterier Fokus på indre mening og tydelighed Tydelighed på opgaven (hvad er det de frivillige eller en frivillig organisation skal bidrage med?) Egne succeskriterier og forventninger Hensigtsmæssig organisering og forankring i forhold til opgaven 1. Afklare med andre multiinteressent perspektiv Inddragelse af alle interessenter. Tydelighed omkring opgave og give ejerskab i forhold til løsning 2. Koordinering ud fra praksis Løbende koordinering og præcisering 3. Videreudvikling eller afvikling Lærer vi noget? Lærer vi nok? Er vi blevet bedre til at løse opgaven?

15 Aftalegrundlag og koordination Praksiskoordination med fokus på værdiskabelse for borgeren. Frivillige Ansatte

16 Afklare med andre - multiperspektivet Civilsamfundsorg ansiation Faglig organisation Institutionen Frivillige Borgeren Ledelsen Frivillig koordinator Pårørende Medarbejdere

17 Skærp fagligheden! Skærp den professionelle faglighed, et samarbejde med frivillige er en lakmusprøve på vores vores evne til faglig artikulation. Synergi i forskelligheden opnås kun, hvis vi også er i stand til at formulere hvori forskelligheden ligger Kan vi ikke det øges sandsynligheden for at medarbejderne ser de frivillige som nogen, der trænger sig ind. Modstand mod forandring handler ofte om, at den enkelte oplever sin identitet truet. Ledelse af medarbejdere der skal samarbejde med frivillige hvilke ledelsesfaglige kompetencer kræver det? Hvilke faglige kompetencer kræver det af medarbejderne?

18 Ledelse handler om at bevare det organisatoriske perspektiv - 51 / 49 Tydelighed omkring hvorfor vi er til. Organisationer er ikke til for medarbejderen eller den frivillige, men for at løse en opgave. Det individuelle perspektiv må ikke komme til at fylde for meget. Den frivillige som understøttende for organisationens primære opgave. Både relevant i en CSO og i et samarbejde mellem kommune og CSO. Balance mellem at være tilgængelig og attraktiv og have opgaver der spænder bredt som giver mulighed for at rekruttere, og bevare organisationens perspektiv og primære opgave for øje. Betyder også at vi skal være tydelige i forhold til at stille krav. Vi gør ikke nogen en tjeneste ved at være utydelige, og ende med at have en gruppe frivillige der ikke bidrager til løsningen af opgaven.

19 Hvordan leder vi frivillige? Bliver tydelige på opgave, krav, forpligtelser og forventninger Kommunikerer tydeligt til medarbejdere og frivillige Tager ansvaret på os i forhold til at skærpe fagligheden hos medarbejdere og frivillige Planlægger og faciliterer en indkluderende proces med de relevante interessenter Skaber rum til koordinering og understøtter gensidig læring, innovation og kreativitet Anerkender og er ærlige i forhold til hvad der skaber værdi for organisationen og bidrager til opgaven Giver mulighed for kompetenceudvikling til medarbejdere og frivillige

20 For spørgsmål, ideer og kommentarer kontakt: Nicolai Houe, Mobil: MMB: Thomas Specht, Mobil: MMB:

MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME

MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME 1 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til Go morgenmøde Kort præsentation og hvorfor gør vi det? Professionalisme

Læs mere

Velkommen J. Go morgenmøde om Skoleledelse i en brydningstid. Gert Dremark, chefkonsulent Jørgen Gjengedal Madsen, chefkonsulent & Partner

Velkommen J. Go morgenmøde om Skoleledelse i en brydningstid. Gert Dremark, chefkonsulent Jørgen Gjengedal Madsen, chefkonsulent & Partner Velkommen J Go morgenmøde om Skoleledelse i en brydningstid Gert Dremark, chefkonsulent Jørgen Gjengedal Madsen, chefkonsulent & Partner Dagens program Kl. 9 Skoleledelse i en brydningstid set i forhold

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole

Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Ledere i Frie Skoler Møde den 3. oktober 2013 - Strib Efterskole Der var en gang en Kaj Holger Ledelse som styring og kontrol Lederen som den der ved mest Resten er et spørgsmål om organisering og struktur

Læs mere

Tillid til medarbejdernes faglige vurdering Risikovillighed - vilje og mod til at afprøve nye ting Forebyggelse Borgernes perspektiv, deres ønsker og ressourcer i centrum Samarbejde på tværs Det gode liv

Læs mere

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Vores ambitioner med morgenmøder Kan det betale sig? En hurtig

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 Indhold 1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 3.1 Alle medborgeres resurser skal have mulighed for at blive brugt gennem et aktivt medborgerskab... 6 3.2 Fremtidens

Læs mere

Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag

Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Marts 2010 Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål...3 1.1 Ledelsesrummet mulighederne for at udøve ledelse i Fødevarestyrelsen...3

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Ledelse af institutioner i forandring

Ledelse af institutioner i forandring Ledelse af institutioner i forandring Ud fra et systemteoretisk perspektiv giver artiklen et bud på, hvordan der kan tænkes ledelse inden for institutionsverdenen. Tankerne begrænser sig dog ikke til dag-

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT INDHOLD 05 06 09 09 10 12 15 18 22 26 29 30 Forord LOKE - Ny uddannelse for ledelser Bag om LOKE Deltagere i LOKE LOKE

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid

Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid Af Gert Dremark, Jørgen Gjengedal Madsen, Carsten Hornstrup og Thomas Johansen Januar 2014 Vi giver i denne artikel et bud på, hvordan man som skoleledelse

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere