SELSKABSMEDDELELSE. HALVÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELSKABSMEDDELELSE. HALVÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. oktober 2013"

Transkript

1 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: telefon Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør HALVÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. oktober 2013 Til NASDAQ OMX København Bestyrelsen for Harboes Bryggeri A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden Rapporten er omtalt på de følgende sider. Skælskør, den 18. december 2013 Anders Nielsen Bestyrelsesformand Bernhard Griese Adm. direktør Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelelse Side 1 af 21

2 SELSKABSMEDDELELSE HALVÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S FOR PERIODEN 1. MAJ 31. OKTOBER 2013 Adm. direktør Bernhard Griese kommenterer i forbindelse med halvårsrapporten: Årets 2. kvartal har udviklet sig positivt med vækst i både omsætning og indtjening, og vi glæder os over at se, at de strategiske initiativer, vi arbejder på, også begynder at vise sig i resultatopgørelsen. I Nordeuropa, som er vores største marked, er konkurrencen uændret hård og presset på priserne lige så markant, men vi fastholder vores position og udbygger relationerne til både nye og eksisterende kunder. Vores internationale aktiviteter viser gode takter, der afspejler en stadig stærkere platform og pæne vækstrater også selvom vi på en række markeder i Mellemøsten og Afrika er påvirket af betydelige udfordringer med politisk uro og konflikter. Vi forventer, at de strategiske initiativer og investeringer, vi foretager i disse år inden for både drikkevarer og maltbaserede ingredienser, i stadig stigende grad vil bidrage til koncernens udvikling og resultater. Vi har fokus på segmenter og markeder i vækst, og med en stærk og højt motiveret organisation i ryggen, står vi solidt positioneret til at tage vores del af dette vækstpotentiale. Bernhard Griese Adm. direktør Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelelse Side 2 af 21

3 SELSKABSMEDDELELSE HALVÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S FOR PERIODEN 1. MAJ 31. OKTOBER 2013 Resume: Nettoomsætningen blev på 751,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,1 %. Afsætningen af øl og læskedrikke herunder maltdrikke og malturtprodukter udgør 3,02 mio. hl. mod 3,00 mio. hl. I samme periode sidste år. Resultat før afskrivninger, finansielle poster og skat (EBITDA) blev på 63,4 mio. kr. mod 65,6 mio. kr. i samme periode sidste år. Det svarer til en EBITDA-margin på 8,4 %. Resultat af primær drift (EBIT) blev på 18,8 mio. kr. mod 25,2 mio. kr. sidste år. Koncernresultat før skat blev på 16,1 mio. kr. mod 23,8 mio. kr. året før. Koncernen har i regnskabsåret gennemført investeringer for 11,2 mio. kr. Pengestrømmen fra drift og frit cash flow (ændring i likvider) udgør henholdsvis 35,5 mio. kr. og -1,5 mio. kr. Den positive udvikling forventes fortsat i den resterende del af regnskabsåret, hvorfor der i forhold til 2012/13 forventes et væsentligt bedre resultat. Yderligere oplysninger Adm. direktør Bernhard Griese Telefon: Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelelse Side 3 af 21

4 HOVED- OG NØGLETAL KONCERN 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Hele året (t.kr.) 2013/ / / / /2013 Afsætning (mio. HL.) Øl, læskedrikke og malturtprodukter 1,45 1,47 3,02 3,00 5,74 Indtjening Bruttoomsætning Øl- og vandafgift (60.952) (62.534) ( ) ( ) ( ) Nettoomsætning EBITDA Resultat af primær drift Resultat før skat Periodens resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Balancesum Nettorentebærende gæld Investeringer m.v. Investeringer i immaterielle aktiver Investeringer i materielle aktiver Af- og nedskrivninger Pengestrømme Pengestrømme fra drift Pengestrømme fra investeringer (4.931) (12.223) (10.905) (20.164) (20.659) Pengestrømme fra finansiering (22.457) (19.598) (26.027) (23.955) (6.426) Ændring i likvider (frit cash flow) (17.293) (7.894) (1.479) (40.441) Nøgletal (i %) Overskudsgrad 2,5% 3,5% 0,7% Soliditetsgrad 53,3% 50,0% 52,0% EBITDA-margin 8,4% 9,0% 6,8% Gearing 14,1% 22,2% 14,8% Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelelse Side 4 af 21

5 KONCERNOVERSIGT HOVEDAKTIVITET Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboekoncernen. Koncernens hovedaktivitet er produktion og salg af øl, læskedrikke, maltdrikke samt malturtprodukter. KONCERNOVERSIGT Darguner Brauerei GmbH Tyskland 100% 98,69% AS Viru Ölu Estland 100% Harboe Norge A/S Norge Harboes Bryggeri A/S Danmark 100% Harboe Sverige AB Sverige 100% 100% Harboes Poland Sp. z o.o. Polen 100% Skælskør Bryghus A/S Danmark Harboe Ejendomme A/S Danmark 100% GourmetBryggeriet A/S Danmark Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelelse Side 5 af 21

6 LEDELSESBERETNING KONCERNENS FORRETNINGSMÆSSIGE UDVIKLING Det samlede salg af øl og læskedrikke, herunder maltdrikke og malturtprodukter udgjorde i 2. kvartal 1,45 mio. hl mod 1,47 mio. hl. i til samme periode sidste år. Afsætningen blev i 1. halvår på 3,02 mio. hl. svarende til en lille stigning på 0,7 %. NETTOOMSÆTNING Nettoomsætningen blev i 2. kvartal af 2013/ ,5 mio. kr. mod 346,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,6 %. Nettoomsætningen blev i 1. halvår på 751,5 mio. kr. mod 728,6 mio. kr. i samme periode sidste år. Det svarer til en stigning på 3,1 %. Stigningen i nettoomsætningen skyldes primært en fortsat positiv udvikling i de internationale aktiviteter uden for Nordeuropa, der samlet leverer pæne vækstrater på trods af særdeles udfordrende markedsbetingelser på en række af markederne i både Mellemøsten og Afrika, der fortsat er påvirket af politisk uro og konflikter. Læs mere om udviklingen i forretningsområderne under de tilhørende afsnit. INDTJENING Resultat før afskrivninger, finansielle poster og skat (EBITDA) blev i 2. kvartal på 30,5 mio. kr. mod samme periode sidste år på 26,2 mio. kr., eller en stigning på 16,4 % og svarer til en EBITDA-margin på 8,5 %. Resultatforbedringen i kvartalet afspejler den stigende omsætning, men også den gradvise positive effekt af de effektiviseringsinitiativer, der løbende implementeres i koncernens produktions- og logistikfunktioner med henblik på at styrke fleksibilitet og kapacitetsudnyttelse i takt med den fortsatte internationalisering af koncernens aktiviteter. EBITDA-marginen er dog stadig under pres i koncernens største forretningsområde, Harboe Nordic, som fortsat påvirkes af intensiv konkurrence og pres på priserne på samtlige hovedmarkeder. Samtidig fortsætter Harboe investeringerne i udviklings- og markedsføringsaktiviteterne inden for maltbaserede ingredienser og den videre udbygning af den internationale salgsorganisation uden for de nordiske markeder. Begge disse strategiske indsatsområder er rettet mod vækstmarkeder og rummer et attraktivt indtjeningspotentiale. Ressourceindsatsen belaster dog omkostningerne på kortere sigt, men initiativerne forventes i de kommende år i stadig stigende grad at bidrage til resultatudviklingen. Resultat af primær drift udgjorde i 2. kvartal 8,1 mio. kr. eller 24,4 % højere end samme periode sidste år. I første halvår udgjorde resultat af primær drift 18,8 mio. kr. mod 25,2 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultat før skat udgjorde i 2. kvartal 6,6 mio. kr. mod 6,8 mio. kr. i samme periode sidste år. I første halvår udgjorde resultat før skat 16,1 mio. kr. mod 23,8 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultat efter skat blev i 2. kvartal på 4,3 mio. kr. mod 4,7 mio. i samme periode sidste år. I første halvår blev resultat efter skat 11,8 mio. kr. mod 17,3 mio. kr. i samme periode sidste år. KONCERNENS AKTIVITETER Harboe producerer og afsætter en bred vifte af drikkevarer og maltekstraktprodukter til mere end 90 markeder verden over. Produktporteføljen er målrettet efterspørgsel og markedspotentiale i de enkelte markeder og tager udgangspunkt i tre strategiske forretningsområder: Harboe Nordic, Harboe International og Harboe Ingredients. HARBOE NORDIC Harboe Nordic er koncernens største forretningsenhed, der markedsfører et bredt sortiment af øl, læske- og energidrikke samt ikke-alkoholiske maltdrikke på Harboes hovedmarkeder i Danmark, Norge, Sverige, Baltikum, Tyskland og til grænsehandlen. Det er Harboes strategi at fastholde en høj volumen og sikre sin veletablerede position på disse markeder ved at tilbyde kunderne en høj kvalitet, fleksibilitet og sikkerhed i leverancerne samt et attraktivt og tidsvarende sortiment. Aktiviteterne i Harboe Nordic har i første halvår udviklet sig i overensstemmelse med forventningerne med positiv udvikling i både eksisterende og nye kunderelationer. Det gode sommervejr har påvirket efterspørgslen positivt på både øl og læskedrikke, om end den samlede efterspørgsel på øl er stadig faldende. Markederne for læskedrikke og andre ikke-alkoholiske drikke udvikler sig dog fortsat positivt, og Harboe har løbende tilpasset produktmikset til efterspørgslen, herunder med henblik på at imødekomme en betydelig stigning i efterspørgslen på kildevand særligt i regnskabsårets første kvartal. Harboe søger gennem fortsat udvikling og yderligere styrkelse af sine strategisk funderede kunderelationer at fastholde sin position på de nordeuropæiske markeder. HARBOE INTERNATIONAL Harboe International markedsfører øl, læske- og energidrikke samt ikkealkoholiske maltdrikke på mere end 70 markeder i Mellemøsten, Afrika, Sydøstasien/Oceanien, Americas samt på en række europæiske markeder uden for Nordeuropa. Det er Harboes strategi at øge Harboe Internationals relative andel af koncernens omsætning og EBITDA gennem en fortsat geografisk ekspansion med udgangspunkt i markeder, hvor den økonomiske og demografiske udvikling understøtter en stigende købekraft og efterspørgsel på kvalitetsprodukter. Harboe International oplever en fortsat positiv udvikling i efterspørgslen på hele det sortiment af drikkevarer, som Harboe fortrinsvist markedsfører under egne varemærker. Den intensive salgsindsats og fortsatte styrkelse af salgsorganisationen er videreført i regnskabsperioden med posi- Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelelse Side 6 af 21

7 tive resultater. Aktiviteterne er dog også på en række markeder stadig påvirket af politisk uro og væbnede konflikter, særligt i Mellemøsten og Afrika, og denne udvikling begrænser pt. den samlede vækst i forretningen. Harboe har konstant fokus på, hvordan koncernen bedst muligt udnytter det eksisterende markedspotentiale under optimal hensyntagen til den politiske situation og den økonomiske risikoeksponering. MELLEMØSTEN I Mellemøsten markedsfører Harboe fortrinsvist ikke-alkoholiske drikkevarer, herunder en bred vifte at ikke-alkoholiske maltdrikke og traditionelle læskedrikke, som begge er kategorier i vækst. Aktiviteterne er gennem de seneste fem år blevet udbygget i samarbejde med distributører og kunder, og Harboe har i dag et solidt fodfæste på en række markeder i regionen. Udviklingen har dog i hele regnskabsperioden båret præg af den politiske uro og borgerkrigslignende tilstande flere steder i regionen, som påvirker afsætningen og giver anledning til betydelige forretningsmæssige udfordringer og generelle forsinkelser i forsyningskæden. Harboe har fortsat salgsindsatsen på de mere stabile markeder i Mellemøsten, men den samlede afsætning i Mellemøsten er kun marginalt højere end i samme periode sidste år. AFRIKA Harboe afsætter et bredt sortiment af øl, læskedrikke, maltdrikke og ikke-alkoholiske maltdrikke i et stadig stigende antal afrikanske lande, fortrinsvist under egne varemærker. Harboes ekspansion i de afrikanske lande drives af en stigende efterspørgsel på især stærk øl og maltbaserede produkter, men også energidrikke er et stort segment i kraftig vækst. Markedsudviklingen understøtter afsætningen med en hastigt voksende middelklasse og en stadig udvikling og konsolidering inden for detailhandlen. Deltagelse i målrettede salgs- og markedsføringsaktiviteter i et tæt og gensidigt værdiskabende samarbejde med store regionale distributører er katalysatorer for en fortsat positiv udvikling. Der har i første halvår været fokus på den fortsatte styrkelse af salgsarbejdet og samarbejdet med distributører og partnere på kontinentet. Afsætningen har således udviklet sig positivt med tocifret vækst inden for alle kategorier på trods af, at visse markeder fortsat byder på særdeles vanskelige forretningsbetingelser med ustabile politiske forhold. SYDØSTASIEN OG OCEANIEN Som led i Harboes strategi om fortsat international ekspansion af aktiviteterne har koncernen indledt en systematisk salgsindsats i Sydøstasien og på udvalgte markeder i Oceanien. Der er etableret en regional salgsorganisation, og der er indledt samarbejde med en række distributører på tværs af regionen. Særligt Harboes pilsnerøl og stærk øl har fundet fodfæste på de sydøstasiatiske markeder. Samarbejdet med centrale distributører og eksekveringen af den målrettede salgsstrategi over for de store detailhandelskæder er fortsat i første halvår, og efterspørgslen understøtter en forsat positiv udvikling inden for alle produktkategorier, men særligt øl-segmentet er i høj vækst. Også salgsaktiviteterne rettet mod restaurationssegmentet viser positive resultater. De systematiske salgsaktiviteter i Sydøstasien og Oceanien bidrager positivt til koncernens samlede resultater, om end forretningens relative størrelse og fortsatte investeringer i salg og markedsføring betyder, at det stadig er på et beskedent niveau. AMERICAS Det seneste skridt i den geografiske ekspansion har været rettet mod udvalgte markeder i Syd- og Nordamerika. Aktiviteterne har i første omgang været rettet mod særlige forbrugersegmenter, hvor de mørke, ikkealkoholiske maltdrikke nyder stor efterspørgsel særligt i Caribien. Der har det seneste år desuden været fokus på bearbejdning af en række andre markeder i både Nord- og Sydamerika med identifikation af distributører og indgåelse af samarbejdsaftaler med lokale partnere. Der er også direkte kontakt til detailhandelskæder i en række lande, hvor især øl er en voksende kategori. Afsætningen i Americas er fortsat beskeden, men det vurderes, at potentialet for en yderligere etablering på disse markeder er attraktivt. HARBOE INGREDIENTS Harboe Ingredients danner rammen om Harboes salgs- og udviklingsaktiviteter inden for maltbaserede fødevareingredienser. Hovedaktiviteten er den traditionelle maltekstrakt, som markedsføres til kunder i den europæiske fødevareindustri. De seneste års udviklingsaktiviteter har banet vejen for en udfoldelse af anvendelsespotentialet og skabt mulighed for en strategisk ekspansion af forretningen såvel geografisk som industrielt. Det er Harboes strategi målrettet at forfølge disse muligheder med henblik på at skabe attraktiv vækst og yderligere styrke koncernens indtjeningsgrundlag. Afsætningen inden for den traditionelle maltekstrakt udvikler sig positivt gennem fortsat godt samarbejde med eksisterende kunder og flere aftaler med nye kunder, som blev indgået i starten af kalenderåret. Harboes klare maltekstrakt, som fortrinsvist afsættes til kunder i fødevareindustrien i Mellemøsten, er imidlertid fortsat påvirket af uroen i regionen. Det har givet anledning til en noget lavere afsætning end i samme periode sidste år. Harboe arbejder dog intensivt på bearbejdningen af nye og mere stabile markeder i regionen, og aktiviteterne udvikler sig fortsat lovende, om end noget langsommere end oprindeligt forventet. De strategiske udviklingsaktiviteter inden for maltekstrakt er også videreført i regnskabsperioden, herunder indsatsen for en videre udbygning af anvendelsen af den klare maltekstrakt i tæt samarbejde med partnere i drikkevareindustrien. Salgs- og markedsføringsaktiviteterne er tilført med yderligere kompetencer med henblik på en fortsat styrkelse af det strategiske salgsarbejde. På udviklingsfronten er der arbejdet videre på andre projekter med anvendelsen af malt, som henvender sig til den stigende efterspørgsel på bedre, sundere og konkurrencedygtige alternativer til eksisterende føde- Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelelse Side 7 af 21

8 varekomponenter, og tendensen understøttes af den stadig strammere internationale regulering på fødevareområdet. FORTSAT EFFEKTIVISERING På koncernniveau arbejdes der på at sikre en høj kapacitet og fleksibilitet i produktionen også mellem produktionsenhederne så sæsonudsving og ordreindgang kan håndteres optimalt. Behovet for fleksibilitet er stigende i takt med den fortsatte geografiske ekspansion af salgsaktiviteterne og kompleksitet i produktsortimentet. Der er således stor fokus på den løbende koordinering mellem koncernens produktions-, planlægnings- og logistikfunktioner samt koblingen til salgsorganisationen med henblik på at opnå yderligere effektiviseringer i ressourceudnyttelsen og optimere hastigheden i hele forsyningskæden. INVESTERINGER Investeringerne i første halvår i immaterielle og materielle aktiver udgjorde 11,2 mio. kr. og er primært knyttet til løbende vedligeholdelse og effektivitetsfremmende tiltag. EGENKAPITAL Egenkapitalen udgjorde pr ,4 mio. kr. mod 780,6 mio. kr. pr. 1. maj Egenkapitalen er påvirket af periodens resultat, valutakursreguleringer for udenlandske datterselskaber og køb af egne aktier samt udbetaling af udbytte. EGNE AKTIER Koncernen havde pr. 31. oktober 2013 en beholdning af egne aktier på stk. B-aktier svarende til 9,86 % af aktiekapitalen. I regnskabsperioden er der erhvervet stk. B- aktier for 10,8 mio. kr., hvilket svarer til en gennemsnitlig anskaffelseskurs pr. aktie på 77,15 kr. Anskaffelsen skal sikre en optimal placering af likvide midler. Selskabet kan i henhold til generalforsamlingsbeslutning af erhverve op til 50 % af aktiekapitalen frem til selskabets ordinære generalforsamling i UDBYTTE Der er i regnskabsperioden udbetalt udbytte, som blev godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. august 2013, svarende til 1,50 kr. pr. aktie eller i alt 9 mio. kr. LIKVIDITET OG NETTORENTEBÆRENDE GÆLD Cash flow fra driften udgjorde i første halvår 35,5 mio. kr. mod 3,7 mio. kr. i samme periode sidste år. Det frie cash flow ændringer i likvider - udgjorde -1,5 mio. kr. mod -40,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Likviditetsberedskabet er sammensat af likvide beholdninger og tilsagte uudnyttede kreditfaciliteter og udgjorde pr ,1 mio. kr. Hertil kommer beholdningen af egne aktier svarende til 45,3 mio. kr. opgjort officiel børskurs pr Endvidere tillægges dagsværdi af obligationsbeholdning på 170,2 mio. kr. Det samlede likviditetsberedskab udgør herefter 378,6 mio. kr. Koncernens rentebærende gæld udgjorde pr ,9 mio. kr., og den nettorentebærende gæld 108,9 mio. kr. RISIKOFORHOLD Koncernens salg og indkøb i fremmed valuta sker fortsat for størstedelen af koncernens aktiviteter i EUR, hvor valutarisikoen anses for begrænset. I takt med den fortsatte vækst i koncernens internationale aktiviteter vil Harboe dog løbende vurdere behovet for valutasikring. Markedet for øl- og læskedrikke er på samtlige af koncernens hovedmarkeder præget af en intensiv konkurrence, hvilket medfører et konstant pres på priserne. Harboe er derfor meget følsom over for markedsmæssige udsving i priserne på råvarer og hjælpematerialer, fordi øgede omkostninger ikke umiddelbart kan overføres på salgspriserne. Dette er især tilfældet på den del af koncernens produkter, der markedsføres over for discountkæderne. For at modvirke disse udsving mest muligt, indgår Harboe i videst muligt omfang længerevarende kontrakter for køb af råvarer og hjælpematerialer. På særligt volatile råvarer er det dog kun muligt at indgå korterevarende kontrakter, hvorfor der i et vist omfang må påregnes en latent risiko for resultatpåvirkende udsving i løbet af et regnskabsår. I takt med koncernens fortsatte geografiske ekspansion uden for de EUregulerede markeder i Europa udsættes koncernen i stigende omfang for risici forbundet med politisk uro samt ændringer i politiske og reguleringsmæssige regimer og forretningspraksis, som kan påvirke handelsvilkår og godkendelser, importregulering, finansielle transaktioner, logistik mv. Harboe afvejer derfor løbende disse risici i forhold til konkrete markedsmuligheder og indleder som udgangspunkt opdyrkningen af nye geografiske markeder i samarbejde med erfarne og lokalkendte distributører og samarbejdspartnere. Harboes arbejder desuden på at styrke den interne kommunikation og forretningsgange vedr. håndtering af koncernens forretningspraksis og etiske standarder, så medarbejdere, der beskæftiger sig med forretningsrelationer inden for salg, markedsføring, indkøb osv., får bedst mulig vejledning og støtte i, hvordan man håndterer situationer, der afviger fra normale forhold og standarder, herunder risikoen for korruption. Den aktuelle politiske uro og konflikter i flere dele af bl.a. Mellemøsten og Afrika har givet anledning til særlige forholdsregler og risikovurderinger. Den forretningsmæssige risikoeksponering i disse områder bliver løbende afstemt med koncernens direktion og bestyrelse, som vurderer de konkrete rammer og kriterier for forretningsaktiviteter, indgåelse af kontrakter, pengetransaktioner, mv. Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelelse Side 8 af 21

9 Udover de forhold, der er omtalt i denne delårsrapport, er der ikke sket væsentlige ændringer i koncernens risiko og usikkerhedsfaktorer. Koncernens risikoforhold er nærmere beskrevet i årsrapporten for 2012/13. FORVENTNINGERNE TIL 2013/14 FASTHOLDES Markedsforholdene på de nordeuropæiske markeder forventes fortsat at være særdeles udfordrende med intensiv konkurrence og pres på priserne. Harboe vil fokusere på at fastholde sin position på disse markeder med afsæt i et solidt produktsortiment, fleksibilitet og leveringssikkerhed samt en fortsat positionering af koncernens varemærker. Ekspansion og udvikling af koncernens internationale aktiviteter inden for drikkevarer har fortsat høj prioritet med yderligere styrkelse af salgsog markedsføringsaktiviteterne. Det strategiske fokus vil være på markeder, hvor forbruget af drikkevarer er i vækst, og hvor Harboe kan etablere en attraktiv platform for sine produkter. Det forventes, at de internationale aktiviteter vil være den primære vækstdriver for koncernen i det kommende år. Udviklingen af aktiviteterne inden for maltbaserede ingredienser er også i fokus med en videreførelse af det internationale salgsarbejde og målrettede markedsføringsaktiviteter. På udviklingsfronten forventes fortsatte fremskridt med de produkter, der er i forretningens pipeline. Samarbejdet med partnere i drikkevareindustrien forventes at udvikle sig positivt og resultere i en stigende afsætning af ingrediensprodukter. Harboe forventer, at alle koncernens forretninger vil bidrage til en positiv udvikling i koncernens omsætning, der fortsat ventes at blive højere end i 2012/2013. Indtjeningen vil også i det kommende år være påvirket af et generelt pres på marginerne og fortsatte investeringer i udviklingen af de strategiske forretningsområder. Også generel følsomhed over for sæsonudsving kan få indflydelse på koncernens resultater. Den positive udvikling for Q2 forventes fortsat i den resterende del af regnskabsåret, hvorfor der i forhold til 2012/13 forventes et væsentligt bedre resultat. De seneste års anlægsinvesteringer betyder, at Harboe i dag har et moderne og effektivt produktionsapparat, der kan understøtte den strategiske udvikling af aktiviteterne. Derfor forventes investereringerne i det kommende år primært at være rettet mod løbende vedligeholdelse og effektivitetsoptimeringer. Harboes solide kapitalberedskab og løbende cash-flow skaber grundlag for, at koncernen kan videreføre den strategiske udvikling af koncernens aktiviteter og dermed sikre en attraktiv langsigtet værdiskabelse. BEGIVENHEDER EFTER PERIODENS AFSLUTNING Efter periodens afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, der kan påvirke virksomhedens indtjening og økonomiske stilling. DISCLAIMER Delårsrapporten indeholder udsagn om fremtiden herunder forudsigelser om fremtidig resultatudvikling. Sådanne udsagn er forbundet med risici og usikkerhed om en række faktorer, hvoraf mange ligger uden for Harboe-koncernens kontrol. Det kan forårsage, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de forudsigelser, der anføres i delårsrapporten. Faktorer, der kan påvirke forventningerne, omfatter blandt andet de generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, prisudvikling på råvarer, nye afgifter og regulering, politiske forhold, efterspørgsel, valutakursudsving og konkurrencemæssige forhold. Delårsrapporten offentliggøres på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og engelske tekst, er den danske tekst gældende. Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelelse Side 9 af 21

10 FINANSKALENDER Harboes Bryggeri A/S forventer at offentliggøre regnskabsmeddelelser efter følgende kalender: Delårsrapport, 3. kvartal 2013/14 Den 19. marts 2014 MEDDELELSER TIL NASDAQ OMX KØBENHAVN I perioden fra 1. maj og frem til 31. oktober 2013 har selskabet sendt følgende meddelelser til NASDAQ OMX København, der kan genfindes på selskabets hjemmeside TIDSPUNKT MEDDELELSE Den 21. maj 2013 Finanskalender 2013/14 Den 14. juni 2013 Meddelelse om elektronisk årsrapport Den 27. juni 2013 Årsrapport 2012/13 Den 27. juni 2013 Finanskalender 2013/14 Den 27. juni 2013 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2013 Den 9. juli 2013 Finanskalender 2013 Den 9. juli 2013 Finanskalender 2013/14 Den 25. juli 2013 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2013 Den 25. juli 2013 Årsrapport 2012/13 Den 29. august 2013 Referat fra ordinær generalforsamling 2013 Den 3. september 2013 Delårsrapport, 1. kvartal 2013/14 Den 3. september 2013 Finanskalender 2013/14 Den 9. september 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Den 2. oktober 2013 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelelse Side 10 af 21

11 LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. maj 31. oktober 2013 for Harboes Bryggeri A/S. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vor opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. oktober 2013 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for første halvår 2013/14. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Delårsrapporten er ikke revideret og gennemgået af selskabets revisor. Skælskør, den 18. december 2013 Direktion Adm. direktør Bernhard Griese Bestyrelse Anders Nielsen, formand Bernhard Griese Mads O. Krage Mette Kirstine Agger Thøger Thøgersen Karl Erik Kjærsgaard Jens Bjarne Jensen 1 1 Valgt af medarbejderne Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelelse Side 11 af 21

12 RESULTATOPGØRELSE KONCERN 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Hele året (t.kr.) NOTE 2013/ / / / /2013 Bruttoomsætning Øl- og vandafgifter (60.952) (62.534) ( ) ( ) ( ) Nettoomsætning Produktionsomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Bruttoresultat Distributionsomkostninger (46.979) (43.277) (97.275) (86.519) ( ) Administrationsomkostninger (11.688) (12.268) (24.758) (24.954) (45.457) Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger (3.111) (3.340) (6.742) (6.468) (15.819) Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (2.125) (1.159) (3.542) (3.844) (10.059) Resultat før skat Beregnet skat af periodens resultat (2.382) (1.533) (4.855) (5.931) (1.150) Regulering skat tidligere år 0 (561) 549 (561) 137 Periodens resultat Fordeling af periodens resultat Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser (3) (2) (36) Resultat pr. aktie (kr. pr. aktie á 10 kr.) Resultat og udvandet resultat (kr.) 2 2,13 3,08 0,56 Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelelse Side 12 af 21

13 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE KONCERN 1. halvår 1. halvår Hele året (t.kr.) 2013/ / /2013 Periodens resultat Anden totalindkomst Poster, der kan blive recirkuleret til resultatopgørelsen Valutakursreguleringer vedrørende udenlandske virksomheder Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg 0 0 (123) Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst Totalindkomst Fordeling af periodens totalindkomst Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser (3) (2) (36) Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelelse Side 13 af 21

14 BALANCE - AKTIVER KONCERN 31. oktober 31. oktober 30. april (t.kr.) Goodwill Udviklingsprojekter Rettigheder Software Immaterielle anlægsaktiver under opførelse Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Reservedele til eget produktionsudstyr Materielle anlægsaktiver under opførelse Materielle aktiver Investeringsejendomme Finansielle aktiver disponible for salg Deposita, lejemål Finansielle aktiver Udskudte skatteaktiver Langfristede aktiver Råvarer, hjælpematerialer og emballage Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver Aktiver i alt Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelelse Side 14 af 21

15 BALANCE - PASSIVER KONCERN 31. oktober 31. oktober 30. april (t.kr.) NOTE Aktiekapital Overkurs ved aktieemission Andre reserver 4 (4.465) (4.141) (4.567) Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital Gæld til realkreditinstitutter Hensættelse til udskudt skat Udskudt indregning af indtægter Langfristede forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Leverandør af varer og tjenesteydelser Indløsningsforpligtelse, returemballage Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Udskudt indregning af indtægter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelelse Side 15 af 21

16 PENGESTRØMSOPGØRELSE KONCERN 1. halvår 1. halvår Hele året (t.kr.) 2013/ / /2013 Resultat af primær drift Afskrivninger mv Indtægtsførte tilskud (3.490) (7.021) Pengestrømme fra drift før ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger (9.427) (3.883) Ændring i tilgodehavende fra salg (9.998) (9.562) Ændring i andre tilgodehavender 704 (7.266) (5.049) Ændring i leverandørgæld mv. (2.978) (32.570) (17.545) Ændring i andre kortfristede forpligtelser (20.269) (2.018) Ændring i driftskapital (16.578) (55.735) (19.454) Pengestrømme fra primær drift Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger (3.592) (3.775) (10.119) Betalt skat, netto (2.692) (1.803) (9.085) Pengestrømme fra drift Køb af immaterielle anlægsaktiver (1.406) (3.560) (6.966) Køb af materielle anlægsaktiver (10.645) (18.572) (34.058) Salg af materielle aktiver Modtaget udbytte fra finansielle aktiver disponible for salg 7 (37) 72 Køb af finansielle aktiver 0 0 ( ) Salg af finansielle aktiver Pengestrømme fra investeringer (10.905) (20.164) (20.659) Udbetalt udbytte (8.322) (8.328) (8.328) Modtaget investeringstilskud Afdrag på langfristede forpligtelser, netto (7.774) (10.437) (17.943) Køb af egne aktier (10.802) (5.190) (5.190) Pengestrømme fra finansiering (26.027) (23.955) (6.426) Ændringer i likvider (1.479) (40.441) Likvider pr (55.411) (79.302) (79.472) Likvider pr (56.890) ( ) (55.436) Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelelse Side 16 af 21

17 EGENKAPITALOPGØRELSE Egenkapital tilhørende Egenkapital Overkurs moder- tilhørende Egen- Aktie- ved aktie- Andre Overført selskabets minoritets- kapital kapital emmission reserver resultat aktionærer aktionærerne i alt Egenkapital (5.612) Egenkapitalbevægelse 2012/13 Årets totalindkomst (2) Udbetalt udbytte (9.000) (9.000) 0 (9.000) Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier (5.190) (5.190) 0 (5.190) Egenkapitalbevægelser i alt (2) Egenkapital (4.141) Egenkapital (4.567) Egenkapitalbevægelse 2013/14 Årets totalindkomst (5) Udbetalt udbytte (9.000) (9.000) 0 (9.000) Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier (10.801) (10.801) 0 (10.801) Egenkapitalbevægelser i alt (7.338) (7.236) (5) (7.241) Egenkapital (4.465) Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelelse Side 17 af 21

18 NOTER 1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsregnskabet aflægges som et sammendraget regnskab i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Delårsregnskabet aflægges i danske kroner (DKK), der er modervirksomhedens funktionelle valuta. Den i delårsregnskabet anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i koncernregnskabet for 2012/13, og som er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Vi henviser til årsrapporten for 2012/13 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med definitioner i Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning Anbefalinger & Nøgletal Regnskabsmeddelelsen offentliggøres på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og engelske tekst, er den danske tekst gældende. SKØN OG ESTIMATER Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten 2012/2013. Det blev i juni 2013 besluttet at nedsætte den danske selskabsskatteprocent fra 25% til 22% i løbet af perioden 2014 til Som konsekvens heraf er forpligtelsen vedrørende udskudt skat reduceret med 549 TDKK, som indgår i resultatopgørelsen og påvirket periodens resultat positivt. Ændring af regnskabsmæssige afskrivningsperioder for langfristede tekniske produktionsanlæg Harboes Bryggeri A/S har med virkning fra 1. maj 2011 ændret sit skøn af afskrivningsperioder for langfristede tekniske produktionsanlæg. Det ændrede skøn af brugstider for tekniske anlæg har resulteret i længere afskrivningsperioder. Det ændrede skøn er baseret på erfaringer omkring de faktiske levetider for pågældende anlæg, hvor det er konstateret, at de hidtidige afskrivningsperioder afveg væsentligt fra den faktiske brugstid for de enkelte anlæg. Samlet set er koncernens afskrivninger, som følge af de ændrede skøn, at falde med ca. 29 mio. kr. (2012/13 : 30 mio. kr.) såfremt anlæggene stadig er i drift. De revurderede brugstider vil de næste år formindske koncernens produktionsomkostninger i form af lavere afskrivninger som anført nedenfor, forudsat at aktiverne holdes til udløb: Mio. kr. Regnskabsår Regnskabsår Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelelse Side 18 af 21

19 NOTER KONCERN 1. HALVÅR 1. HALVÅR (t.kr.) 2013/ /13 2. RESULTAT OG UDVANDET RESULTAT PR. AKTIE Resultat og udvandet resultat pr. aktie (kr. pr. aktie á 10 kr.) 2,13 3,08 Beregning af resultat og udvandet resultat pr. aktie er baseret på følgende grundlag: Resultat til moderselskabets aktionærer anvendt ved beregning af resultat pr. aktie / /13 stk. stk. á 10 kr. á 10 kr. Gennemsnitligt antal aktier Gennemsnitligt antal egne aktier ( ) ( ) Antal aktier anvendt til beregning af resultat pr. aktie (stk.) Udestående tegningsrettigheders mv. gennemsnitlige udvandingseffekt (stk.) 0 0 Antal aktier anvendt til beregning af resultat pr. aktie, udvandet (stk.) Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelelse Side 19 af 21

20 NOTER 3. SEGMENTOPLYSNINGER Baseret på den interne rapportering, der af ledelsen anvendes til resultat og ressourceallokering, har virksomheden identificeret ét driftssegment, bryggerivirksomhed, hvilket er i overensstemmelse med den måde, hvorpå aktiviteter organiseres og styres. OMSÆTNING OG LANGFRISTEDE AKTIVER FORDELT PÅ GEOGRAFISKE OMRÅDER Koncernens aktiviteter er primært fordelt på områderne Danmark, Tyskland og øvrige geografiske områder. Koncernens omsætning fra eksterne kunder og de langfristede aktivers fordeling på disse geografiske områder er specificeret nedenfor, hvor omsætningen er fordelt baseret på kundernes hjemsted, og de langfristede aktiver er fordelt baseret på henholdsvis der fysiske placering og juridiske tilknytning. Nettoomsætning Langfristede aktiver (t.kr.) 2013/ / / /13 Danmark Tyskland Øvrige lande områder OPLYSNINGER OM VÆSENTLIGE KUNDER Ud af koncernens samlede nettoomsætning i Danmark og Tyskland udgør salget til en enkelt kunde ca. 1/4 del af nettoomsætningen. Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelelse Side 20 af 21

21 NOTER KONCERN (t.kr.) 2013/ /13 4. ANDRE RESERVER Reserve for valutakursreguleringer Reserve for dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg (4.662) (4.581) (4.465) (4.141) Reserve for valutakursreguleringer Reserve for værdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg Andre reserver i alt Andre reserver (1.031) (4.581) (5.612) Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder Anden reserve (4.581) (4.141) Andre reserver (4.662) (4.567) Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder Anden reserve (4.662) (4.465) Harboes Bryggeri A/S Selskabsmeddelelse Side 21 af 21

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07.

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07. SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport

SELSKABSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj - 31.

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2014 31. januar 2015

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2014 31. januar 2015 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007

DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007 Til OMX

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport Harboes Bryggeri A/S telefon

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport Harboes Bryggeri A/S telefon SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør delårsrapport FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj - 31.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. oktober

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05-31.07.2015

Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05-31.07.2015 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 Højdepunkter: Nettoomsætningen er steget med 1,5 % til 1.071,5 mio. kr. o Bryggerivirksomhedens nettoomsætning

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. www.harboes.dk telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. www.harboes.dk telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S www.harboes.dk telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. HALVÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. oktober 2016

SELSKABSMEDDELELSE. HALVÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. oktober 2016 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 www.harboe.com Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør HALVÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 25. maj 2011 Selskabsmeddelelse nr. 8/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2011 Resume Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/2013

ÅRSRAPPORT 2012/2013 ÅRSRAPPORT 2012/2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord af den administrerende direktør 4 Resume af regnskabsåret for koncernen 7 Hoved- og nøgletal 8 Vi er i gang med en vigtig strategisk proces, hvor vi både

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/2014

ÅRSRAPPORT 2013/2014 ÅRSRAPPORT 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord af den administrerende direktør 4 Resume af regnskabsåret for koncernen 7 Hoved- og nøgletal 8 Vi har fortsat mange vigtige opgaver at løse, inden vi når

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2012 Fjerritslev, 23. august 2012 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Velkommen til. Generalforsamling onsdag den 22. august 2012

Velkommen til. Generalforsamling onsdag den 22. august 2012 Velkommen til Generalforsamling onsdag den 22. august 2012 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen besluttet at. kr.) halvår. i 1. positiv cash. flow Fax: SKAKO. Tel.:

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen besluttet at. kr.) halvår. i 1. positiv cash. flow Fax: SKAKO. Tel.: Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 11/2011 Delårsrapport forr SKAKO A/ /S for 1. halvår 2011: Salg af Falcon Spider, rekordresultat i Vibration

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere