Bekæmpelse af rodukrudt forsøg og erfaringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekæmpelse af rodukrudt forsøg og erfaringer"

Transkript

1 Indlæg på Seminar om Planteværn 3 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Bekæmpelse af rodukrudt forsøg og erfaringer Poul Henning Petersen, Landbrugets Rådgivningscenter Opformering af rodukrudt Stigende problemer med rodukrudt er forårsaget af en række sammenfaldende omstændigheder: hormonmidler er begrænset i deres anvendelse (kun MCPA i kornets stadium -39 er godkendt) ukrudtssprøjtningerne udføres på et tidligere tidspunkt end førhen stubbehandling udføres i mindre omfang end tidligere dyrkning af majs sker ofte i monokultur invasion fra brak kan i nærområder have betydning tidlig indsats mod rodukrudt forsømmes. Bekæmpelse Bekæmpelse skal generelt ske som et supplement til den normale ukrudtsbekæmpelse. Normalt vil en flerårig indsats være nødvendig, dog således, at en veletableret bestand af rodukrudt med dybtgående og vidt forgrenet rodsystem vil være mest vanskelig at eliminere. Dette skyldes at midlerne ikke trænger fuldstændig ned i rødder/udløbere og hvilende knopper. For ukrudtsarter som følfod, agersvinemælk og kærgaltetand er en todelt sprøjtning i samme vækstsæson ofte nødvendig eksempelvis MCPA og glyphosat før eller efter høst. I vintersæd kan bekæmpelse ske fra slutningen af maj, og i vårsæd fra først i juni, når nye skud af rodukrudt er godt fremme, og afgrøden er i strækningsfasen. Generelt skal bekæmpelse ske i stadium Ved bekæmpelse i korn er det nødvendig med en sprøjteteknik, der kan sende sprøjtevæsken ned i afgrøden, dvs. store dråber, stor vandmængde og lav kørehastighed. Roundup/Touchdown - og andre glyphosatmidler - i fuld dosis anvendt lige før høst vil have nogen effekt på de fleste rodukrudtsarter - især er svinemælk og spildkartofler følsomme. Dog reagerer tokimbladede planter generelt så meget mindre end græsser, at den normale kvikdosis ofte kun vil have en svag virkning mod rodukrudt. Satses der på effekt mod rodukrudt, skal dosis derfor forøges, eksempelvis til 3,5-4,5 l Roundup Bio pr. ha. En rettidig indsats mod rodukrudt ved pletsprøjtning eller randbehandling vil normalt være tilstrækkelig til at forhindre opformering. Randbehandling i form af gentagne stubharvninger har vist sig at kunne begrænse spredning af gråbynke. Den billigste indsats mod rodukrudt kan normalt ske i kornafgrøder. I andre afgrøder - f.eks. ærter, kartofler og kløverudlæg findes der ikke midler, som forener god effekt og tilstrækkelig skånsomhed. Litteraturen er rig på undersøgelser som viser, at reduceret jordbehandling giver gunstige betingelser for opformering af rodukrudt. I det følgende er givet et kort sammendrag af resultater fra eksperimenter og forsøg, som skønnes relevante ved planlægning af en effektiv bekæmpelse af rodukrudt under danske forhold. Tabel 2 giver konkrete forslag til bekæmpelse i forskellige afgrøder. Hormonmidler (MCPA i DK) er verden over de mest anvendte midler til bekæmpelse af agertidsel. Forsøg med phenoxysyrer viser (Donald 19, review af international litteratur): at der opnås bedst effekt ved sprøjtning i tidligt knopstadium (tidsler cm) at en enkel sprøjtning ikke kan udrydde en tidselbestand uanset dosis at en god afgrødekonkurrence giver øget effekt af en tidselsprøjtning at sprøjtning i vækstsæsonen efterfulgt af stubharvning og pløjning giver større effekt end sprøjtning alene at forskellige genotyper ikke er lige følsomme. Matrigon (hormonvirkning) har optimal effekt ved sprøjtning, når tidselskud er cm. Effekten falder ved begyndende knopstadium. I forsøg i roer blev det fundet, at effekten af 1,2 l Matrigon pr. ha efter 1-3 uger er ca. procent, men at den forøges til 99 procent efter -12 uger (Schneider og Kröchert 1983). Sulfonylurea herbicider (minimidler) giver i de fleste forsøg en god effekt i det år der sprøjtes, men der sker en betydelig genvækst den følgende vækstsæson. Dette skyldes formentlig, at transporten af sulfonylurea ned i rødderne er begrænset (Donald 19). Splitbehandling er afprøvet med Glean (det første SU-middel). I to forsøg blev der behandlet med 15, og g Glean pr. ha med og uden split. Splitsprøjtning (2, 3 og 4 split) skete med 3 og dages mellemrum. Hverken splitsprøjtning eller afstand mellem sprøjtninger havde betydning for bekæmpelse af tidsler. Genvæksten et år efter behandlinger var på højde med ubehandlet i alle forsøgsled (Wederkind 19). Glyphosat før høst er ikke sammenfaldende med tidslens mest følsomme stadium, og erfaringsmæssigt opnås der varierende effekt. Der findes ikke mange forsøgsresultater med før høst sprøjtning. I England fandt man ved sprøjtning med 3,9 l Roundup pr. ha i hvede før høst, at behandlingen forhindrede nye skud i mindst 1 år efter behandling (Donald 19). Glyphosat i stub er anvendt mange steder i verden til tidselbekæmpelse. Metoden kræver, at der efter høst er tilstrækkelig fugtighed til at rodukrudtet sætter nye skud. Ved sprøjtning med 4,7 l Roundup pr. ha blev der opnået mere end procent effekt ved bedømmelse 1 år efter behandling. Sprøjtning 2 uger efter afklipning (høst) var for kort tid, mens effekten var den samme om der blev sprøjtet 4 eller 9 uger efter afklipning. Flertallet af forsøg med efterårsbekæmpelse har givet en god bekæmpelse, men der er også eksempler på det modsatte (Donald 19). I er der gennemført landsforsøg med kemisk bekæmpelse af rodukrudt i stub i september (figur 1). Optællingen ca. et år efter behandlingen viser, at der er opnået en effektiv bekæmpelse agertidsel med Roundup, men ikke med Basta, som ikke transporteres ned i rødderne. Forsøgene viser, at bekæmpelse af agertidsel i stub med glyphosat kan være et godt supplement til bekæmpelse med MCPA i korn i maj-juni. Det må anbefales, at jordbehandling først påbegyndes 8- dage efter sprøjtning, så midlet kan nå at blive transporteret ud i rødderne. I undersøgelser med 14 C-mærket aktivstof er det påvist, at transporten af herbicid ned i rodsystemet er større i ro-

2 setstadiet om efteråret end i strækningsstadiet om foråret/sommeren (Miller og Lym 1998). Dette kan være forklaringen på den gode effekt opnået i landsforsøg. 3 l Basta 3 l Roundup Ubehandlet Antal tidsler pr. m 2 3 uger efter sprøjtning Året efter behandling Figur 1. Bekæmpelse af agertidsel i stub om efteråret. Roundup er tilsat Teamup og Basta Isoblette. Landsforsøgene Gråbynke Forsøg med logaritmesprøjtning med Matrigon (2,8-89 l/ha), Ally (-3 g/ha) og glyphosat (,8-13,6 l/ha) mod gråbynke i det vegetative stadium (skud ca. cm høje) viser, at det selv ved høje doser er vanskeligt at opnå mere end procent effekt. Til gengæld er doseringskurverne meget flade (figur 2 og 3). Bekæmpelseseffekten af Matrigon var procent fra 2,8 til 11 l pr. ha. I landsforsøgene er MCPA, Matrigon og Express afprøvet mod gråbynke (tabel 1). Både MCPA, Express og Matrigon har haft god effekt. På grund af prisforholdene vil MCPA være det foretrukne middel mod gråbynke. Tabel 1. Gråbynke i vårbyg. Oversigt over landsforsøgene 2. Antal gråbynke pr. m 2 Vårbyg Behandlingsindeks Udgift kemi og udbringning, kr. pr. ha før behandling 3 uger efter behandling før høst 2. 5 forsøg 1. Ubehandlet, - 1,4 1,2 1,6 2. 2, l Metaxon 1, 156 -,3, tab Express 1) 1, 7 -,6 1, 4. 1 tab Express + 1,5 l Metaxon 1,25 5 -,2,4 5. 1, l Matrigon 1, 576 -,1,2 6. 1,5 l Metaxon +,5 l Matrigon 1,25 3 -,2, forsøg 1. Ubehandlet, - 1,4 1,5 1,7 2. 2, l Metaxon 1, 156 -, tab Express 1) 1, 7 -, tab Express + 1,5 l Metaxon 1,25 5 -,2 5. 1, l Matrigon 1, 576 -,1,3 6. 1,5 l Metaxon +,5 l Matrigon 1,25 3 -,2 1) Tilsat Lissapol Bio. Led 2-6 behandlet først i juni. Procent effekt 1 Dosis, g/ha Procent effekt,1 1 l pr. ha Figur 2. Effekt af Ally mod gråbynke. Forsøg udført med logaritmesprøjte. Bradley og Hagood 2. Figur 3. Effekt af glyphosat (3 g a.i. pr. l) mod gråbynke et år efter behandling. Forsøg er udført med logaritmesprøjte. Bradley og Hagood 2.

3 I er der gennemført landsforsøg med kemisk bekæmpelse af gråbynke i stub i september (figur 4). Optællingen ca. et år efter behandlingen viser, at der er opnået en rimelig bekæmpelse af gråbynke med glyphosat. 3 l Basta 3 l Roundup Ubehandlet 5 15 Antal bynke pr. m 2 3 uger efter sprøjtning Året efter behandling Figur 4. Bekæmpelse af gråbynke i stub om efteråret. Roundup er tilsat Teamup og Basta Isoblette. Landsforsøgene Agerpadderok I ældre litteratur nævnes, at MCPA et år efter behandling har en effekt på agerpadderok på mere end procent. I potteforsøg blev effekten af MCPA (,5 og 2, l/ha), Ally (7,5 og g/ha), Glean (5 og g/ha), Starane (,35 og 1,4 l/ha) og Basta (1,5 og 6 l/ha) undersøgt ved sprøjtning af planter etableret fra rhizomer på 12 cm. Genvæksten af skud og rhizomer blev målt 7 uger efter sprøjtning. Ved lav dosis var der ingen genvækst af nye skud efter sprøjtning med MCPA og Basta, nogen genvækst efter Ally og Glean og betydelig genvækst efter Starane. Væksten af rhizomer ved lav dosis var mindst med MCPA. Ally, Glean og Basta havde ingen eller svag effekt (Nilsson og Hallgren 1991). Procent genvækst i fht ubeh.,1 1 Dosis, l pr. ha 1 år 2 år i træk 3 år i træk Figur 5. Genvækst af agerpadderok efter 1, 2 og 3 års behandling med forskellige doser af MCPA. (dosis i alt). Gennemsnitstal for enkelt og splitbehandlinger. Merbach Effekten af 3 års behandling med forskellige doser af MCPA (,4-6,4 l/ha) med og uden split blev undersøgt på et brakareal (figur 5). Splitsprøjtning (2, 3 og 4 split) skete med 3 dages mellemrum. Doseringer større end 1,6 l MCPA pr. ha førte ikke til bedre effekt mod agerpadderok, mens lavere dosis gav en svag faldende effekt. Der var en tendens til at splitning af lavere doser gav en beskeden forbedring af effekten. Hussar synes at have effekt mod agerpadderok. Der er nogle steder observeret omkring procent effekt ved brug af 1 g eller mere i vinterhvede, når Hussar udsprøjtes sammen med olie. Det bliver interessant at undersøge langtidseffekten af Hussar. Glyphosat er helt uden effekt mod agerpadderok. Eksempelvis var sprøjtning med 4 gange 5,6 l glyphosat pr. ha uden synlig virkning (Blasco og Zaragoza 1982). Tilsvarende blev der i et potteforsøg med 13,3 l glyphosat pr. ha kun opnået procent effekt (Uchida, Araki, Aoyama og Nishi 1998). Agersvinemælk I svenske forsøg blev der behandlet med 2,5 l MCPA pr. ha i vårsæd, og efter høst blev der enten stubharvet eller stubben blev efterladt ubehandlet. Førsteårsvirkningen var 88 procent uden stubbehandling og procent med stubbehandling. Det efterfølgende år blev langtidseffekten tilsvarende opgjort til henholdsvis 88 og 46 procent (Aamisepp 1983). En række kilder angiver god effekt af Matrigon og glyphosat mod agersvinemælk. En kilde angiver, at Express og Ally har bedre effekt end Glean uden angivelse af bekæmpelsesniveau (Messersmith og Schimming 1986). Agermynte I en canadisk forsøgserie blev der opnået god bekæmpelse af agermynte både ved behandling med glyphosat før og efter høst. Et år efter behandling med henholdsvis,7 og 1,8 l glyphosat pr. ha blev antallet af skud reduceret med 84 og 95 procent. Gennemsnitligt blev antallet af skud reduceret med 84 procent ved sprøjtning før høst og med 93 procent ved sprøjtning efter høst (Ivany og Doohan 1997). I tyske forsøg er der ved afprøvning af Harmony i majs med g pr. ha opnået en førsteårsvirkning på omkring 95 procent effekt mod agermynte (Müller 1992). Det fremgår desværre ikke om dette gælder en etableret bestand eller frøfremspirende planter. Kærgaltetand I potteforsøg viste mechlorprop bedre effekt end Ally, Express, Harmony og Starane (Hallgren og Nilsson, 1992). Det må antages, at MCPA har effekt der ligger på niveau med mechlorprop. I majs har både Titus og MaisTer, som endnu ikke er godkendt, god effekt (Oversigt over Landsforsøgene 2). Følfod Forsøg viser, at selv ved en høj intensitet af mekanisk bekæmpelse har følfod en meget stor regenerationsevne (Namura 1993). Forsøgsmæssigt er det påvist, at Matrigon har effekt mod følfod. Et demonstrations forsøg med bekæmpelse af følfod i stub har vist, at glyphosat har god effekt (Midtjysk Landbocenter). Langtidseffekten kendes ikke. Det vides ikke om der er forskel i effekt af MCPA og minimidler. Da MCPA har effekt mod de øvrige arter af rodukrudt, må det forventes, at der vil kunne opnås tilsvarende effekt mod følfod.

4 Tabel 2. Midler egnet mod rodukrudt og flerårige ukrudtsarter. Arter Middel og dosering pr. ha Bemærkning Korn Agermynte MCPA 1,5-2, l Kornets stadium Roundup* 3, l Roundup før høst har god effekt. Agerpadderok MCPA 1,5-2, l I maj-juni når agerpadderok er cm og endnu har friske lysegrønne blade. Kornets stadium Agersnerle MCPA 1,5-2, l Kornets stadium MCPA 1,-1,5 l Kornets stadium Når tidselskud er cm. Her er ca. 25 procent af skud i tidligt knopstadium, hvor tidsel har tørstofminimum og translokation til rødder er størst. Express og Ally har også effekt, men er dyrere løsninger. Roundup Bio * 3,-3,5 l På genvækst i stub 4-6 uger efter høst. Roundup Bio* før høst har svag effekt. Agersvinemælk MCPA 1,5-2, l MCPA + Express 1, l + 1 tab Roundup Bio* 3, l Todelt sprøjtning i samme vækstsæson er ofte nødvendig. Max. dosis af MCPA er 2, l/år. Svinemælk er en af de få arter af rodukrudt, hvor glyphosat har god effekt og bedre langtidsvirkning end MCPA. Følfod MCPA 2, l MCPA + Express 1,5 l + 1,5 tab Glean har tidligere vist god effekt i forsøg. Der er sandsynligvis ikke forskel i effekt af disse mini-midler. Gederams MCPA 1,5-2, l Kornets stadium Gråbynke MCPA 2, l Matrigon + MCPA,5+1,5 l Kornets stadium Svingende effekt kan forventes. Normalt foretrækkes MCPA pga. prisforholdene. Kartofler Kruset skræppe Starane 1,5-,6 l Roundup Bio* 2, l Starane 1,7-,8 l Express 1,5-2, tab 1) Harmony Plus 2,-3, tab 1) Starane kan dæmpe vækst af kartofler. Før høst på frisk kartoffeltop. Glyphosat ødelægger knolde, så de ikke spirer frem næste sæson. Kartofler må ikke have dannet løsningslag. Vegetativ vækst kan ikke effektivt bekæmpes i vækstsæson. Maj/juni når skud er 15- cm høje. Kærgaltetand MCPA 1,5-2, l Kornets stadium Vandpileurt Starane 1,8 l Starane 1 + MCPA,5+1, l Når skud er fremme, gode temperaturforhold. Gentagelse af behandling kan være nødvendig. Etablerede græsmarker MCPA 2,-2,7 l I maj under gode vækstforhold når tidsler er cm. Eng-brandbæger MCPA 2,7 l Om foråret. 2. års planter kun bekæmpes med 2,7 l MCPA. Vårbrandbæger Harmony -15 g 1) MCPA 2,-2,7 l (etabl. græs) Starane 1 2, l Spirer frem juli-september. Bør bekæmpes i september med -15 g Harmony afhængig af planternes størrelse. MCPA og Starane 1 kan anvendes i april inden vårbrandbægeren strækker sig. I etableret græs må MCPA anvendes og er billigst. MCPA + Starane 1,7+,8 l I 1. års græs må dosis max. være,7 l MCPA pr. ha. Dunhammer Roundup Bio* 3,-4, l Maj-juni. Horse tidsel MCPA 2,7 l I maj under gode temperaturforhold. To-årig. Spirer om foråret og danner roset 1. år. Afhugning før blomstring i juli forhindrer frøsætning. Mælkebøtte MCPA 2,-2,5 l I april- maj under gode temperaturforhold. Starane 1 1,5-2, l Stor nælde Starane 1 1,5-2, l I maj under gode temperaturforhold. Harmony (efterår) har nogen effekt. Ranunkel Harmony -25 g 1) Harmony i juli/august. Røllike Harmony -25 g 1) Juli/august. Siv MCPA 2,7 l Siv afhugges først i juni og behandlingen sker på genvæksten senest 31. juli. Behandling 2 år i træk kan være nødvendig. Afhugning Siv forsvinder ved gentagne afhugninger tæt ved jordoverfladen. Skræppe Starane 1 1,5-2, l Starane 1 anvendes forår, når skræpper er i god vækst. Gratil g 1) Gratil tåles af etableret kløver. Harmony -25 g 1) Harmony anvendes i juli/august på genvækst. Harmony kan hæmme græsvæksten betydeligt ved forårsanvendelse. Tagrør Roundup Bio* 3,-4, l Fusilade X-tra 1,5 l Maj-juni. Kartofler

5 Gråbynke Titus g 1) Væsentlig hæmning, men ikke total bekæmpelse. Agersvinemælk Fenix 2, l Der er i praksis observeret god effekt af Fenix anvendt før kartoflernes fremspiring. Majs Agersvinemælk Matrigon 1,-1,2 l Maj/juni når tidselskud er cm. Gode temperaturforhold. Det endnu ikke godkendte MaisTer har en hæmmende effekt på agertidsel og agersvinemælk. Gråbynke Matrigon 1,-1,2 l Maj/juni når skud er -15 cm. Gode temperaturforhold. Agermynte Ingen Radrensning eneste mulighed. Kærgaltetand Starane 1 1, l - pct. effekt kan forventes. Sprøjtning når majs har 4-6 blade. Senere behandling kan give afgrødeskade. Vandpileurt Starane 1 1, l Maj/juni når skud er 15- cm. Roer Agermynte 2 x g Safari 1) I Finland har man erfaring for god effekt, 8 dage mellem sprøjtningerne. Matrigon 1,-1,2 l Når tidsler er cm høje. Tidsler skal være i god vækst, hvis der forud er behandlet med Safari. Følfod Matrigon 1,2-1,5 l Når blade er fremme. Agerpadderok og kærgaltetand Ingen midler Radrensning er eneste bekæmpelsesmulighed. Stub Roundup Bio* 3,-3,5 l Behandling i september på genvækst. Variabel effekt må forventes. Gråbynke Roundup Bio* 3,-3,5 l Behandling i september på genvækst. Tokimbladet rodukrudt Mekanisk stubbehandling Effekt af udsultning begrænset pga. ringe vækst. Sønderdeling svækker udløbere, men giver også risiko for opformering. Udtørring mulig i tør periode. Dyb nedpløjning svækker udløbere. 1) Tilsættes sprede-klæbemiddel. *) Roundup Bio, Touchdown eller andre glyphosatprodukter. En litteraturliste kan fås ved henvendelse til

Bekæmpelse af rodukrudt forsøg og erfaringer

Bekæmpelse af rodukrudt forsøg og erfaringer Bekæmpelse af rodukrudt forsøg og erfaringer Poul Henning Petersen, Årsager til opformering af rodukrudt Hormonmidler begrænset i deres anvendelse Ukrudtssprøjtninger udføres tidligt Stubbehandling er

Læs mere

Agertidsler - biologi og bekæmpelse

Agertidsler - biologi og bekæmpelse Agertidsler - biologi og bekæmpelse Ph.d. stud. og forsker Rikke Klith Jensen Forskningscenter Flakkebjerg E-mail: RikkeK.Jensen@.Jensen@agrsci.dk 100 Vinterhvede Vårhvede Vårbyg Havre Relativt udbytte

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse

Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse Af Poul Henning Petersen og Je Erik Jeen, Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for Planteavl, Skejby Forbruget af herbicider (incl. glyphosat)

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

Græsrodsforskning. -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug,

Græsrodsforskning. -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug, Græsrodsforskning -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug, i samarbejde med Kronjysk Landboforening og Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Temadag om rodukrudt på Nilles Kro, 4 Oktober, 2013 Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Forskningscenter Flakkebjerg DK-4200

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd

Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd Ukrudtsplaner 2014 Efterårsbehandlet - god effekt Sp/kl Pris kr/ha Kamille + snerlepileurt + burresnerre (ikke stedmoder, Ærenpris og raps) SU resistent fuglegræs 1 0,5 l Starane XL x 126 Kamille + snerlepileurt

Læs mere

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl REGULERING AF UKRUDT Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl Forebyg at ukrudtet tager overhånd Undgå at ukrudtet spredes fra pletter rundt på markerne ved f.eks. jordbearbejdning

Læs mere

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Markbrug nr. 284a 2003 1 Markbrug nr. 284a Oktober 2003 Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Solvejg K. Mathiassen og Per Kudsk, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter

Læs mere

Hvordan optimerer vi den kemiske ukrudtsbekæmpelse med henblik på kløver?

Hvordan optimerer vi den kemiske ukrudtsbekæmpelse med henblik på kløver? Hvordan optimerer vi den kemiske ukrudtsbekæmpelse med henblik på kløver? Sammenfatning af forsøg og erfaringer fra plænegræs og frøgræs A A R H U S U N I V E R S I T E T Peter Hartvig, Forskningscenter

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

IPM bekæmpelse af padderok i pyntegrønt og skov

IPM bekæmpelse af padderok i pyntegrønt og skov IPM bekæmpelse af padderok i pyntegrønt og skov Peter Hartvig, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Flakkebjerg, Peter.Hartvig@agro.au.dk Gennem de senest 10-15 år er padderok blevet et stigende

Læs mere

Resultater og erfaringer med rodukrudtsbekæmpelse i økologisk planteproduktion ved AU

Resultater og erfaringer med rodukrudtsbekæmpelse i økologisk planteproduktion ved AU 24 November 2011 Økologikongres 2011, Vingstedcentret, 24 november 2011 Resultater og erfaringer med rodukrudtsbekæmpelse i økologisk planteproduktion ved AU Bo Melander 1, Ilse A. Rasmussen 2 og Niels

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler 1 af 5 02-04-2008 13:31 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere

Screening og afprøvning af nye herbicider. til renholdelse af juletræer og klippegrønt

Screening og afprøvning af nye herbicider. til renholdelse af juletræer og klippegrønt PC-CONSULT AFSLUTTENDE RAPPORT for projekt nr. 2003-0015: Screening og afprøvning af nye herbicider og herbicidblandinger til renholdelse af juletræer og klippegrønt Finansieret af Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø

Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Dyrkning tidlig kartoffel i DK Finde de bedste arealer Stenstreng lægge eller stenfræsning Sædskifte (ingen) Tidlig

Læs mere

IN03-003 Udførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte. af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret.

IN03-003 Udførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte. af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret. IN03-003 dførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret.dk Dokument sidst revideret 25. marts 2004. Hvorfor logaritmesprøjte?

Læs mere

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår DIFLUFENICAN Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma DFF, reg.nr. 18-416, 1,0 l, Bayer CropScience Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26, 1 l, Adama Northern Europe B.V. Sempra, reg.nr. 594-4,

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder

Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder Landskonsulent Christian Haldrup Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl SAMMENDRAG For at kunne dyrke frø af høj kvalitet, og der er behov for at kunne

Læs mere

Kruset skræppe. FORSIDEN > Landmand > Projekter > Rodukrudt > Rodukrudt-typer : Fri for rodukrudt. Fri for rodukrudt BESKRIVELSE AF RODUKRUDT:

Kruset skræppe. FORSIDEN > Landmand > Projekter > Rodukrudt > Rodukrudt-typer : Fri for rodukrudt. Fri for rodukrudt BESKRIVELSE AF RODUKRUDT: MENU - LANDMAND Landmandsforsiden Landmands nyheder Avisen Økologisk Jordbrug Fagligt Team OMLÆGNINGSTJEK Projekter Fokusområder Foderformidlingen Kalender FAGLIGE TEMAER Bliv medlem Politisk kommentar

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D Ukrudtsbekæmpelse Lidt, effektivt og alternativt Landskonsulent Hans Kristensen Afsnit B, C og D Lidt 1999 bød på! Lavere afgrødepriser! Højere pesticidafgift! Lavere nettomerudbytter Lidt! Færre behandlinger!

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Det er lettere at overholde reglerne, når du ikke kan overtræde dem Med Broadway, Mustang

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Mange er forhåbentlig rigtig godt i gang med ukrudtssprøjtning af vintersæd. Det

Læs mere

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget TRIBEURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Express ST, reg.nr. 3-164, 1x10 tabletter á 7,5 g, Du Pont Express SX, reg.nr. 3-177, 100 g, Du Pont Danmark ApS uance WG, reg.nr.

Læs mere

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret Væske: nettoindhold 5 L Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisningen

Læs mere

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse Planteavlsnyt Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse 21. marts. 2016 Gefion Heldigvis er langt de fleste vintersædsmarker ukrudtsbehandlede med god effekt i efteråret. Er markene behandlet i efteråret

Læs mere

Indlæg på Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 15. januar 2014

Indlæg på Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 15. januar 2014 Ukrudt i planteskolerne nye arter, nye midler og status på afprøvninger de seneste år Indlæg på Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 15. januar 2014 SCIENCE AND TECHNOLOGY Peter Hartvig, Forskningscenter

Læs mere

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet i korn Seriøst planteværn Anbefalinger for Broadway Anbefalinger for Broadway Bredbladet 110 g 165 g 220 g Græs 110 g 165 g 220 g Agerrævehale

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis.

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis. Tabel 1. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om foråret, ukrudt med 5-6 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m 2. Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012 FlexNyt Indhold Heste i trafikken Stubharvning og jordbearbejdning i efteråret samt jordbearbejdningsreglerne i efteråret Kvikbekæmpelse efter høst Høj pris på protein og hvad så? iphone-apps til håndtering

Læs mere

Slutrapport over GEP forsøg 496/10 498/10. UKRUDTSBEKÆMPELSE PÅ GOLFBANER - afprøvning af Express ST og Hussar OD

Slutrapport over GEP forsøg 496/10 498/10. UKRUDTSBEKÆMPELSE PÅ GOLFBANER - afprøvning af Express ST og Hussar OD DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Slutrapport over GEP forsøg 496/10 498/10 UKRUDTSBEKÆMPELSE PÅ GOLFBANER - afprøvning af Express ST og Hussar OD Peter Hartvig November 2010 Rapport

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juli 2012 vfl.dk Indhold Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Ukrudtsbekæmpelse... 2 Økologiske bedrifter...

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Produktion af sukker baseret på sukkerroer har en meget lille udbredelse. Alt overvejende anvendes importeret rørsukker i den økologiske fødevareproduktion. Dyrkning af økologiske

Læs mere

Herbicidresistens. Hvordan tackler vi herbicidresistens i praksis? Konkrete strategier og bekæmpelsessforslag. ved Jens Erik Jensen

Herbicidresistens. Hvordan tackler vi herbicidresistens i praksis? Konkrete strategier og bekæmpelsessforslag. ved Jens Erik Jensen Herbicidresistens Hvordan tackler vi herbicidresistens i praksis? Konkrete strategier og bekæmpelsessforslag ved Jens Erik Jensen Kanadisk bakkestjerne 3,1 l Roundup /ha 4 uger efter behandling Kilde:

Læs mere

SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer)

SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer) ALLY ST AKTIVSTOF Metsulfuron-methyl 50 %. ANVENDELSESOMRÅDE Ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret. SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer) VIRKEMÅDE Ally

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Ukrudt sen fremspiring

Ukrudt sen fremspiring 561-2014 Annual Report Ukrudt sen fremspiring Weed late emergence Jens Nyholm Thomsen jnt@nordicbeetresearch.nu +45 21 26 61 67 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Slutrapport over GEP forsøg 820/06 823/06. BEKÆMPELSE AF AGERPADDEROK - additiver til forbedring af MCPA s effekt

Slutrapport over GEP forsøg 820/06 823/06. BEKÆMPELSE AF AGERPADDEROK - additiver til forbedring af MCPA s effekt Slutrapport over GEP forsøg 820/06 823/06 BEKÆMPELSE AF AGERPADDEROK - additiver til forbedring af MCPA s effekt Peter Hartvig December 2007 Rapport til Banedanmark samt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 7. 7. maj 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 7. 7. maj 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 7 7. maj 2014 Indhold Aktuelt i marken Vejrudsigten for de kommende 8-10 dage ser våd ud. Det er vores indtryk, at de fleste er godt med i sprøjtearbejdet. De fleste hvedemarker er svampesprøjtet,

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det!

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! Spark til dosen 1 - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! 2 Du kan bestille flere eksemplarer af denne pjece til uddeling ved markvandringer, erfagruppemøder og lignende. Pjecen er

Læs mere

Konsulenttræf DuPont planteværn

Konsulenttræf DuPont planteværn Konsulenttræf 2017 DuPont planteværn www.dupontagro.dk Søren Severin Telefon: 23814720 DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København Tlf.: 32662000 Agenda Avaunt - effektiv bekæmpelse af skadevoldere

Læs mere

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Middel SU-restriktioner Afstand til vandmiljø Broadway Catch Regnfast efter Additiv PG26N - Mustang Forte Primus

Læs mere

DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720. www.dupontagro.dk. DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København

DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720. www.dupontagro.dk. DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København Tlf.: 32662000 1 Agenda Avaunt - effektiv bekæmpelse af glimmerbøsser

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Moderne fleksibilitet

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

Aktuelle bekæmpelsesmidler opdatering på midler, regler, afgifter, og nye mindre anvendelser til sæson 2014

Aktuelle bekæmpelsesmidler opdatering på midler, regler, afgifter, og nye mindre anvendelser til sæson 2014 Aktuelle bekæmpelsesmidler opdatering på midler, regler, afgifter, og nye mindre anvendelser til sæson 2014 SCIENCE AND TECHNOLOGY Peter Hartvig og Klaus Paaske, AU Flakkebjerg Aktuelle bekæmpelsesmidler

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Aryle Active er et helt nyt aktivstof til bekæmpelse af bredbladet ukrudt, som indgår i ukrudtsmidlerne

Læs mere

Planteværn Online (PVO), ukrudtsmodulet - hyppigt stillede spørgsmål (FAQ)

Planteværn Online (PVO), ukrudtsmodulet - hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) Planteværn Online (PVO), ukrudtsmodulet - hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) Seneste opdatering: August 2007 Spørgsmål Jeg er nødt til at købe herbicider, inden ukrudtet spirer frem. Kan jeg få hjælp i PVO

Læs mere

VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske

VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske Pesticidafprøvning 2010 VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske Der er i 2010 gennemført 9 forsøg med insektmidler til landbrugsafgrøder og de afprøvede midler, afgrøder og skadegørere er vist i

Læs mere

Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Man kan bekæmpe kæmpe-bjørneklo mekanisk og kemisk. De mekaniske metoder er rodstikning, slåning, skærmkapning eller græsning. Kemisk metode består i at anvende et

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

FORSIDEN > Landmand > Projekter > Rodukrudt > Rodukrudt-typer : Fri for rodukrudt. Forside Succeshistorier Om rodukrudt Beskrivelse Bekæmpelse

FORSIDEN > Landmand > Projekter > Rodukrudt > Rodukrudt-typer : Fri for rodukrudt. Forside Succeshistorier Om rodukrudt Beskrivelse Bekæmpelse MENU - LANDMAND Landmandsforsiden Landmands nyheder Avisen Økologisk Jordbrug Fagligt Team OMLÆGNINGSTJEK Projekter Fokusområder Foderformidlingen Kalender FAGLIGE TEMAER Bliv medlem Politisk kommentar

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion

Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion Effekter på rajgræs-arter 6 fs. 2001 Ubehandlet 3 Boxer Optællinger undervurderer effekten af de moderne ukrudtsmidler,

Læs mere

Vandkvalitet i sprøjten

Vandkvalitet i sprøjten Vandkvalitet i sprøjten DLG-vækstforum, onsdag den 18. januar 2012 Michael Rose, Cheminova A/S Emner 1. Indledning 2. Vandets renhed 3. Alkalisk hydrolyse Cypermethrin og Mavrik som eksempler 4. Hårdt

Læs mere

IPMWise integration i Næsgaard Mark (opdateret )

IPMWise integration i Næsgaard Mark (opdateret ) IPMWise integration i Næsgaard Mark (opdateret 28.12.2016) December 2016 IPMwise integration i Næsgaard Mark - trin for trin vejledning I Næsgaard Mark kan du nu foretage ukrudtskonsultationer med udgangspunkt

Læs mere

DYRKNINGSVEJLEDNING FOR GRØNNE ÆRTER 2011

DYRKNINGSVEJLEDNING FOR GRØNNE ÆRTER 2011 DYRKNINGSVEJLEDNING FOR GRØNNE ÆRTER 2011 JORDBEHANDLING Betingelsen for en god og ensartet fremspiring og dermed et godt udbytte er et godt såbed. Når jorden er tjenlig, fældes og jævnes den, skal den

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14 Side 1 af 7 Etablering af vårsæd i fuld gang! Vi har haft en god og tør periode og

Læs mere

Ukrudt i jordbæ r og hindbæ r i Da nma rk

Ukrudt i jordbæ r og hindbæ r i Da nma rk Ukrudt i jordbæ r og hindbæ r i Da nma rk Indlæ g på bæ rseminar i Drammen den 5. marts 2013 SC IENC E AND TEC HNOLOGY Peter Hartvig, AU Flakkebjerg Ukrudt i jordbæ r og hindbæ r i Da nma rk Ukrudt i jordbæ

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Noter fra IP-møde den 19. maj 2005 hos Torben Lund

Noter fra IP-møde den 19. maj 2005 hos Torben Lund Noter fra IP-møde den 19. maj 2005 hos Torben Lund Tilrettet dagsorden: 1. Nyt om ERFA-gruppen ved Bent K. Christensen a. Organisering af gruppen b. Forventninger til arbejdet c. Er IP også afsætning?

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JES ERIK JESE PETER KRYGER JESE LISE ISTRUP JØRGESE GHITA CORDSE IELSE STIG FEODOR IELSE KLAUS PAASKE POUL HEIG PETERSE METSULFURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr.,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn AARHUS UNIVERSITET DC A - NATIO NALT C ENTER FO R FØ DEVARER O G JO RDBRUG Til NaturErhvervsstyrelsen Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn Nærværende notat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer

Læs mere

Ny pesticidafgift - Kort om afgiftsmodellen - Ukrudt og vækstreg. Landskonsulent Jens Erik Jensen

Ny pesticidafgift - Kort om afgiftsmodellen - Ukrudt og vækstreg. Landskonsulent Jens Erik Jensen Ny pesticidafgift - Kort om afgiftsmodellen - Ukrudt og vækstreg. Landskonsulent Jens Erik Jensen Email jnj@vfl.dk 2... Politiken, 6. februar 2012 Pesticidafgifter historisk 25 års jubilæum i 2011! Før

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 Hussar Plus OD - NYHED - mere sikker og effektiv græsukrudtsmidlet der samler alle styrker i en Prosaro, Proline Xpert og Proline en stærk familie Folicur Xpert den bedste

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970 Kontakt os Flemming Larsen 2429 9971 Kenneth Søbye 2425 3159 Ivan Kloster 2429 9970 Cossack OD - Nyhed Godkendelse Markedsdata Forsøg Anbefaling Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere