Tørring. Betjeningspanel. Slukke tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke tøjet blive liggende i tørretumbleren!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tørring. Betjeningspanel. Slukke tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke tøjet blive liggende i tørretumbleren!"

Transkript

1 Den nye tørretumbler Anvendelse i henhold til formål Forberede installation se side 8 Tillykke - du har valgt et moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne kondenstørretumbler har et meget lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret grundigt for fejl og mangler, inden de forlader vores fabrik. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice. Miljøvenlig bortskaffelse Dette apparat er mærket iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektriske og elektroniske produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv indeholder bestemmelser om returnering og recycling af kasseret elektrisk udstyr gældende over hele EU. Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og service findes på Indhold Side Forberedelse Indstilling af programmer Tørring /4 Anvisninger om vasketøj Finjustering af tørreresultatet /6 Rengøring og pleje Programoversigt Installering Elektrisk tilslutning Frostsikring / transport Tekniske data Ekstra tilbehør Hvad skal man gøre, hvis... / kundeservice..10 Sikkerhedsanvisninger kun til husholdningsbrug kun til tørring af tekstiler, som er blevet vasket i vand. Hold børn under 3 år på sikker afstand af tørretumbleren. Lad ikke børn udføre rengøring eller vedligeholdelse af tørretumbleren uden at være under opsigt. Lad ikke børn være uden opsigt sammen med tørretumbleren! Hold husdyr borte fra tørretumbleren! Tørretumbleren kan bruges af børn fra 8 år samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner og af personer med manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsigt eller er blevet instrueret af en ansvarlig person. Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op til maksimalt 4000 meter over havets overflade. Programvælger Rengør fnugfiltret og/eller luftkøleren under rindende vand side 4/6. Betjeningspanel Statusindikatorer Serviceindikatorer (Filter) Tøm kondensvandbeholder. (Beholder) Ekstrafunktioner Anvend aldrig tørretumbleren, hvis den er beskadiget! Kontakt kundeservice! Kun med tørre hænder! Hold kun i stikket! Kontroller tørretumbleren Sorter vasketøjet + læg det i Fjern alle genstande fra lommerne. Vær især opmærksom på lightere! Tromlen skal være tom, når vasketøjet lægges i! Sæt netstikket i kontakten Se programoversigten på side 7. Se også den separate vejledning Uldkurv (afhængigt af model). Vælg program + indstil Vælg tørreprogram og tilpas individuelt Alle taster er sensitive, en let berøring er nok! Tryk på tasten start Tørretumbleren må kun bruges med isat fnugfilter! (Skåne) Reduceret temperatur med længere tørretid til sarte tekstiler, som f.eks. polyacryl, polyamid, elastan eller acetat. 0, 1, 2, 3 Finjustering af tørreresultatet Tørreresultatet (f.eks. skabstørt) kan indjusteres i tre trin (1 - maks. 3) til programmet Bomuld, Strygelet, Mix Skabstørt og superlyn 40 forindstilling = 0. Efter finindstillingen af et af disse programmer bibeholdes indstillingen også for de andre. Yderligere oplysninger side 5/ Serviceklap Tørring Kondensvandbeholder Tromle-belysning (afhængigt af model) Fnugfilter Tromle Tørring Luftindtag Tømme kondensvand Tøm altid beholderen efter tørringen! 1. Træk kondensvandbeholderen ud, og hold den vandret. 2. Hæld kondensvandet ud. 3. Skyd altid beholderen helt ind, til den går i indgreb. Hvis indikatorlampen (Beholder) blinker Hvad skal man gøre, hvis..., side 10. Rense fnugfilter Rens altid fnugfiltret efter tørringen! 1. Luk lugen op, fjern fnug fra lugen/området ved lugen. 2. Træk fnugfiltret ud, og klap det op. 3. Fjern fnuggene (stryg hånden over fnugfiltret). Skyl fnugfiltret igennem med varmt vand, hvis det er meget snavset eller tilstoppet, og tør det godt! 4. Klap fnugfiltret sammen igen, og sæt det på plads. Slukke tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke tøjet blive liggende i tørretumbleren! Vasketøj, udtagning Den automatiske antikrøl-funktion bevæger tromlen med bestemte tidsintervaller. Vasketøjet bliver løsnet og holdt blødt i en time (hvis ekstrafunktionen Antikrøl er valgt, i to timer - afhængigt af model). Programslut så snart indikatorlampen (tøjet løsnes/færdig) lyser. Afbryd program efterfyldning eller udtagning af vasketøj. Tørringen kan afbrydes kortvarigt for at efterfylde eller tage vasketøj ud, men derefter skal tørringen fortsættes eller afsluttes! Sluk aldrig for tørretumbleren, før tørringen er afsluttet! Tromlen og lugen kan være meget varme! 1. Luk lugen op, tørringen bliver afbrudt. 2. Fyld mere vasketøj i, eller tag vasketøj ud, og luk lugen. 3. Vælg eventuelt program og ekstrafunktioner igen. 4. Tryk på tasten start. Anvisninger om vasketøj... Plejemærker på tekstiler Følg producentens plejeanvisninger! Tørring ved normal temperatur. Tørring ved lav temperatur vælg også (Skåne). Må ikke tørres i tørretumbler. Følg ubetinget sikkerhedsanvisningerne på side 11! F.eks. må følgende tekstiler ikke tørres i tørretumbler: Luftuigennemtrængelige tekstiler (f.eks. med gummibelægning). Sarte stoffer (silke, syntetiske gardiner) krølning! Dryppende vådt vasketøj højt energiforbrug! Vasketøj, som er tilsmudset med olie. Tips om tørring Sorter vasketøjet efter stoftype og tørreprogram for at opnå et ensartet tørreresultat. Tør altid meget små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker (f.eks. et håndklæde). Luk lynlåse, hægter og maller, og knap betræk. Bind stofbælter, forklædebånd osv. sammen. Tør ikke strygelet vasketøj for længe risiko for krølning! Lad tøjet eftertørre udenfor tørretumbleren. Uld må ikke tørres i tørretumbleren, kun opfriskes side 7 Programmer Uldfinish (afhængigt af model). Stryg ikke tøjet umiddelbart efter tørringen, men lad det ligge sammenlagt et stykke tid derved bliver restfugtigheden ensartet fordelt. Tørreresultatet afhænger af den vandtype, der anvendes til vasken. Finjustering af tørreresultatet, side 5/6. Strikkede tekstiler (f.eks. T-shirts, sportstøj) kryber ofte ved den første tørring. Brug ikke programmet Ekstra skabstørt. Stivet vasketøj er ikke optimalt egnet til tørring i tørretumbler stivelse efterlader en belægning, der påvirker tørringen negativt. Doser skyllemidlet iht. producentens angivelser ved vask af tøj, der skal tørres i tørretumbler. Anvend et tidsprogram ved fortørrede tekstiler med flere lag eller enkelte små stykker vasketøj. Også velegnet til eftertørring. Miljøbeskyttelse / sparetips Centrifuger vasketøjet grundigt i vaskemaskinen, inden det tørres højere centrifugeringshastighed reducerer tørretiden og sænker energiforbruget. Centrifuger også strygelet tøj. Udnyt den maksimalt anbefalede tøjmængde, men overskrid den ikke programoversigt, side 7. Sørg for god udluftning i rummet under tørringen. Luftindtaget må ikke tildækkes eller tilklæbes. Hold luftkøleren ren Pleje og rengøring, side 6. Finjustering af tørreresultatet Indstilling af tørringsgrad 1 x mod højre Tryk vedvarende på (Skåne), og drej 5 x mod højre Stil på Fra Tryk på (Skåne), til det ønskede trin er nået Stil på Fra Finjustering af tørreresultatet Tørring / Strygetørt / Skabstørt / Antikrøl funktion vises efter hinanden. Kort signal ved ændring fra tørringsgrad 3 til 0, langt signal - andre situationer. Rengøring og pleje Tørretumblerkabinet, betjeningspanel, luftindtag, fugtighedsføler Tør af med en blød, fugtig klud. Anvend ikke aggressive rengørings- eller opløsningsmidler. Fjern rester af sæbe og rengøringsmidler med det samme. Under tørringen kan der af og til danne sig vandansamlinger mellem ruden og tætningen. Det forringer ikke tørretumblerens funktion på nogen måde! Rens beskyttelsesfiltret 5-6 gange om året, eller hvis (Filter) blinker efter rensning af fnugfiltret. Luftkøler / beskyttelsesfilter Tag kun beskyttelsesfiltret ud til rengøring! Luftkøleren, som befinder sig bag beskyttelsesfiltret, skal kun rengøres én gang om året! Lad tørretumbleren køle af. Der kan løbe restvand ud, læg en sugende klud under serviceklappen. 1. Frigør serviceklappens låsning. 2. Luk serviceklappen helt op. 3. Drej de to låsearme ind mod hinanden. 4. Træk beskyttelsesfiltret / luftkøleren ud. Pas på, at beskyttelsesfiltret og luftkøleren ikke bliver beskadiget! Rengør udelukkende med varmt vand, og anvend ikke hårde/ skarpkantede genstande! 5. Rengør beskyttelsesfilter / luftkøler helt. Lad vandet dryppe godt af. 6. Rengør tætningerne. 7. Sæt beskyttelsesfiltret / luftkøleren ind igen, håndtaget skal vende nedad! 8. Drej de to låsearme tilbage igen. 9. Luk serviceklappen, til låseanordningen går i indgreb. Fugtfølere Tørretumbleren er udstyret med fugtfølere af rustfrit stål. Fugtfølerne måler fugtigheden i vasketøjet. Efter længere tids drift kan der danne sig et tyndt lag kalk på fugtfølerne. 1. Luk lugen op, og rens fugtfølerne med en fugtig svamp med ru overflade. Brug aldrig ståluld eller skurende midler! Kun ved slukket tørretumbler!

2 Programoversigt se også side 5 Sorter vasketøjet efter tekstil- og stoftype. Tøjet skal kunne tåle tørring i tørretumbler. Efter tørring skal vasketøjet... stryges stryges let ikke stryges rulles PROGRAMMER TEKSTILTYPE OG ANVISNINGER **Bomuld maks. 7 kg Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør. **Strygelet maks. 3,5 kg Strygefrit vasketøj af syntetiske fibre og blandingsstoffer, strygelet bomuld. *Strygetørt Vasketøjet er egnet til strygning (vasketøjet bør stryges for at undgå folder). Skabstørt Til tøj med ét lag. *Ekstra skabstørt Til tøj med tykke områder med flere lag stof. Fortørrede, sarte tekstiler med flere lag, af akrylfibre eller til enkelte små stykker vasketøj. Også til eftertørring. Tidsprogram varmt 20 maks. 3 kg Mix Skabstørt max. 3 kg Blanding af tekstiler af bomuld og syntetiske stoffer (Blandet). Vasketøj, som skal tørres hurtigt, f.eks. af syntetiske fibre, bomuld eller blandede fibre. Afhængigt af tekstiltypen, sammensætningen af tørretøjet, tøjets restfugtighed samt fyldningsmængden kan værdierne afvige fra de angivne værdier. superlyn 40 maks. 2 kg *kun til programmer Bomuld og Strygelet **Tørreresultater kan vælges individuelt Ekstra skabstørt, Skabstørt og Strygetørt (afhængigt af model). Tørringsgraden kan finjusteres: Tekstiler med flere lag kræver længere tørretid end tekstiler med ét lag. Anbefaling: Separat tørring! WT44E1L7DN BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße München/GERMANY 9703 / * * Produceret af BSH Hausgeräte GmbH med varemærkelicens fra Siemens AG 7 Installering Leveringsomfang: Tørretumbler, brugs- og opstillingsvejledning, uldkurv (afhængigt af model). Kontroller tørretumbleren for transportskader! Tørretumbleren er meget tung. Løft den ikke alene! Pas på skarpe kanter! Løft ikke tørretumbleren i dele, der stikker ud (f.eks. lugen) - fare for brud! Tørretumbleren må ikke opstilles i rum, hvor der er risiko for frost! Der kan opstå skader, hvis vandet fryser! Lad i tvivlstilfælde en fagmand foretage tilslutningen! Opstilling af tørretumbler Netstikket skal altid være tilgængeligt. Opstil tørretumbleren på et rent, jævnt og fast underlag! Hold luftindtaget på tørretumbleren frit. Hold området omkring tørretumbleren rent. Juster tørretumbleren ind til vandret ved hjælp af skruefødderne. Anvend et vaterpas. Skruefødderne må under ingen omstændigheder fjernes! Opstil ikke tørretumbleren bag en dør eller skydedør, som kan forhindre eller blokere for åbning af tørretumblerens luge! Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og komme i livsfare. Nettilslutning se Sikkerhedsanvisningerne side 11. Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en vekselstrøms-stikkontakt med jordforbindelse. Lad i tvivlstilfælde en elektriker kontrollere stikkontakten! Netspændingen og spændingsangivelsen på tørretumblerens typeskilt ( side 9) skal stemme overens! Tilslutningsværdi og påkrævet sikring er angivet på tørretumblerens typeskilt. Elektrisk tilslutning Apparatet er udstyret med et EUSchukostik (sikkerhedsstik) og kan anvendes i Finland, Norge og Sverige. I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type CEE7/7-S med et jordben. Typ E Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal Typ K apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun på denne kan det sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordet. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedelsnr ). Frostsikring / transport Tag alle tilbehørsdele ud af tromlen. Tromlen skal være tom! Rent og plant Forberedelse 1. Tømning af kondensvandbeholder, side Stil programvælgeren på et vilkårligt program. 3. Tryk på tasten start kondensvandet bliver pumpet ind i beholderen. 4. Vent 5 minutter, og tøm igen kondensvandbeholderen. 5. Stil programvælgeren på Fra. Hold luftindtaget frit Tørretumbleren må ikke benyttes ved frostfare! 8 Tekniske data Mål (DxBxH) Vægt Maks. fyldningsmængde Kondensvandbeholder Tilslutningsspænding Tilslutningseffekt Sikring Omgivende temperaturer Produktnummer Fabrikationsnummer 60 x 60 x 85 cm (indstillelig højde) Ca. 45 kg 7 kg Ca. 4,2 l Typeskiltet er anbragt på bagsiden af tørretumbleren. Effektforbrug i slukket tilstand Effektforbrug i standby-tilstand (ikke-slukket tilstand) Se typeskilt 0,10 W 1,00 W Forbrugsværdier (Mærkeværdien opnås ved maksimal varmeeffekt.) Program Den centrifugeringshastighed, som blev anvendt til vasketøjet Varighed** Energiforbrug** Bomuld 7 kg 3,5 kg 7 kg 3,5 kg Skabstørt* 1400 rpm 106 min 65 min 3,60 kwh 1,97 kwh 1000 rpm 124 min 76 min 4,20 kwh 2,30 kwh 800 rpm 143 min 88 min 4,80 kwh 2,63 kwh Strygetørt* 1400 rpm 82 min 50 min 2,59 kwh 1,42 kwh 1000 rpm 98 min 60 min 3,28 kwh 1,80 kwh 800 rpm 112 min 69 min 3,96 kwh 2,17 kwh Strygelet 3,5 kg 3,5 kg Skabstørt* 800 rpm 42 min 1,35 kwh 600 rpm 51 min 1,65 kwh * Programindstilling for prøvning iht. gældende norm EN ** Afhængigt af tekstiltypen, vasketøjets sammensætning, restfugtigheden i tøjet, den indstillede tørringsgrad, tøjmængden, betingelserne i omgivelserne samt aktiverede ekstrafunktioner kan værdierne afvige fra de angivne værdier. Mest effektive program til tekstiler af bomuld Følgende standard-bomuld-program (markeret med ) er velegnet til tørring af bomuldstekstiler med normal fugtighed og er, hvad angår det kombinerede energiforbrug, det mest effektive program til tørring af våde bomuldstekstiler. Standard-programmer til bomuld iht. gældende EU-forordning 932/2012 Program Tøjmængde Energiforbrug Programvarighed Bomuld Skabstørt 7 kg/3,5 kg 4,2 kwh/2,3 kwh 124 min/76 min Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EF. Ekstra tilbehør (hos kundeservice via bestillingsnummer, afhængigt af model) Monteringssæt til vaskesøjle Pladsbesparende placering af tørretumbleren ovenpå en egnet vaskemaskine af samme dybde og bredde. Tørretumbleren skal ubetinget fastgøres til vaskemaskinen med dette monteringssæt : Med udtrækkelig bordplade. Indbygning Toppladen skal udskiftes med en metalplade, og dette skal ubetinget udføres af fagmand. Forhøjning Letter ilægning / udtagning af vasketøj. Kurven i udtræksenheden kan bruges til transport af vasketøjet. Tilslutningssæt for kondensvand til afløb Kondensvandet bliver ledt direkte til afløbet gennem en slange. 9 Hvad skal man gøre, hvis... Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd. Vi finder altid en passende løsning, også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. Hav tillid til producentens kompetence, og på den måde kan det sikres, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere, som bruger originale reservedele. Kontaktdata for den nærmeste Kundeservice findes i den vedlagte liste over kundeserviceafdelinger: DK Oplys apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) ved kontakt med kundeservice (se på indersiden af lugen). Sæt programvælgeren på Fra, og træk netstikket ud af stikkontakten. Indikatorlampe start lyser Er netstikket i kontakten? Er der valgt program? ikke. Kontroller sikringen for stikkontakten. Display og indikatorlamper Energispare-modus er aktiveret separat Vejledning for (afhængigt af model) er slukket, energispare-modus. og tasten start blinker. Indikatorlampen (Beholder), og tasten start blinker. Indikatorlampen (Filter), og tasten start blinker. Tørretumbleren starter ikke. Der løber vand ud. Lugen åbnes af sig selv. Tøjet er krøllet. Vasketøjet er ikke helt tørt eller er stadig for fugtigt. Tømning af kondensvandbeholder side 4. Kontroller slangen til kondensafløb, hvis den forefindes. Rengør fnugfiltret og/eller luftkøleren under rindende vand side 4/6. Er der trykket på tasten start? Er lugen lukket? Er der indstillet et program? Omgivende temperatur over 5 C? Den optimale omgivende temperatur ved tørring er mellem 5 C og 35 C. Indjuster tørretumbleren til vandret. Rens luftkølerens tætning. Tryk lugen til, til den går hørbart i indgreb. Er påfyldningsmængden overskredet? Tag tøjet ud straks ved programmets afslutning, hæng det op, og træk det i form. Valg af ikke-tilpasset program side 7. Efter programslut føles varmt vasketøj fugtigere, end det i virkeligheden er. Bred vasketøjet ud, så varmen kan undslippe. Finindstil tørringsresultatet. Derved forlænges tørretiden, uden at temperaturen forøges. Vasketøjet bliver mere tørt. Vælg et program med længere tørretid, eller vælg et højere tørringsresultat. Temperaturen bliver ikke forøget af dette. Vælg et tidsprogram til eftertørring af restfugt i vasketøjet. Hvis den maksimale påfyldningsmængde er overskredet, kan vasketøjet ikke blive gennemtørt. Rens fugtfølerne i tromlen. Et fint kalklag på fugtfølerne kan forringe deres funktion, så vasketøjet ikke bliver gennemtørt. Tørringen blev afbrudt af et strømsvigt, på grund af en fyldt kondensvandbeholder, eller fordi den maksimale tørretid var overskredet. Er tørretiden for lang? Rengør fnugfiltre under rindende vand side 4. Utilstrækkelig lufttilførsel sørg for luftcirkulation. Luftindsugningen er muligvis blokeret hold indsugningsåbningen fri side 8. Omgivende temperatur over 35 C luft ud. Den optimale omgivende temperatur ved tørring er mellem 5 C og 35 C. Udenfor dette område kan tørretiden blive forøget. Fugtigheden i rummet stiger Udluft rummet bedre. markant. Strømafbrydelse. Tag med det samme tøjet ud af tørretumbleren, og bred det ud. Varmen kan undslippe. Pas på: Lugen, tromlen og tøjet kan være meget varme. En eller flere indikatorlamper for programstatus blinker. Rengøring af fnugfilter og luftkøler side 4/6. Kontroller opstillingsbetingelser side 8. Sluk for apparatet, lad det køle af, og tænd igen. 10 Sikkerhedsanvisninger Nødstilfælde Træk med det samme netstikket ud af kontakten, eller afbryd sikringen. Tørretumbleren anvendes til husholdningsbrug indendørs. må KUN... anvendes til tørring af tekstiler. Tørretumbleren anvendes til andre formål end ovenfor beskrevet. må ALDRIG... ændres teknisk eller funktionelt. Fare Børn og ikke-instruerede personer må ikke bruge tørretumbleren. Lad ikke børn være uden opsigt sammen med tørretumbleren. Hold husdyr borte fra tørretumbleren. Fjern alle genstande fra lommerne i tøjet. Vær især opmærksom på lightere eksplosionsfare! Brug ikke lugen som støtte eller til at sidde på tørretumbleren kan vælte! Installation Fastgør løse ledninger fare for snubling! Tørretumbleren må ikke anvendes på steder med frostfare. Nettilslutning Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrøm, fordi der i modsat fald ikke kan garanteres for sikkerheden. Ledningstværsnittet skal være tilstrækkeligt stort. Anvend kun fejlstrømsrelæer, som er forsynet med dette mærke: Ledningsstik og stikkontakt skal passe sammen. Der må ikke anvendes multistik/-koblinger og/eller forlængerledninger. Berør ikke netstikket med fugtige hænder fare for elektrisk stød! Træk aldrig netstikket ud af kontakten ved at trække i ledningen. Netledningen må ikke beskadiges fare for elektrisk stød! Drift Læg kun tøj og tekstiler i tørretumbleren. Kontroller indholdet, inden der tændes for tørretumbleren! Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis tøjet har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. hårspray, neglelakfjerner, pletfjerner, rensebenzin etc.) brand-/eksplosionsfare! Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis der har været anvendt industrielle kemikalier til rengøring. Fare på grund af støv (f.eks. kulstøv, mel): Anvend ikke tørretumbleren eksplosionsfare! Sluk aldrig for tørretumbleren, inden tørringen er afsluttet, med mindre alt tøjet hurtigt tages ud og bredes ud, så varmen kan undslippe. Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis vasketøjet indeholder skummateriale/ -gummi elastisk materiale kan ødelægges, og tørretumbleren kan beskadiges som følge af evt. deformering af skummaterialet. Lette genstande/materialer, som f.eks. langt hår, kan bliver suget ind i tørretumblerens luftindtag fare for tilskadekomst! Den sidste del af tørrecyklussen udføres uden varme (afkølingscyklus) for at sikre, at vasketøjet bibeholder en temperatur, som ikke beskadiger det. Sluk tørretumbleren efter programslut. Apparatets bagvæg bliver meget varm udvendig under driften. Rør aldrig ved den varme overflade på apparatets bagvæg. Hold børn på sikker afstand fare for forbrænding! Kondensvand er ikke drikkevand og kan være tilsmudset af fnug fra tøjet! Defekter Anvend ikke tørretumbleren, hvis den er defekt, eller der er mistanke om en defekt - må kun repareres af kundeservice. Anvend ikke tørretumbleren, hvis netledningen er defekt. En defekt netledning må kun udskiftes af kundeservice for at undgå, at der opstår fare. Ved udskiftning af glødepæren i den indvendige belysning skal netstikket ubetinget trækket ud af stikkontakten fare for elektrisk stød! Reservedele Af sikkerhedsgrunde må der udelukkende anvendes originale reservedele og tilbehør. Bortskaffelse Tørretumbler: Træk netstikket ud af kontakten, og skær derefter netledningen af apparatet. Aflever tørretumbleren på et offentligt sted for bortskaffelse. Emballage: Overlad ikke emballagemateriale til børn fare for kvælning! Alle materialer er miljøvenlige og kan genbruges. Skal bortskaffes miljøvenligt. 11 Tørretumbler WT44E1L7DN siemens-home.bsh-group.com/welcome da Brugs- og monteringsvejledning Følg sikkerhedsanvisningerne på side 11! Læs først denne vejledning og den separate Vejledning for energibesparelse, inden tørretumbleren tages i brug! Register your product online

3 Den nye tørretumbler Anvendelse i henhold til formål Forberede installation se side 8 Tillykke - du har valgt et moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne kondenstørretumbler har et meget lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret grundigt for fejl og mangler, inden de forlader vores fabrik. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice. Miljøvenlig bortskaffelse Dette apparat er mærket iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektriske og elektroniske produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv indeholder bestemmelser om returnering og recycling af kasseret elektrisk udstyr gældende over hele EU. Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og service findes på kun til husholdningsbrug kun til tørring af tekstiler, som er blevet vasket i vand. Hold børn under 3 år på sikker afstand af tørretumbleren. Lad ikke børn udføre rengøring eller vedligeholdelse af tørretumbleren uden at være under opsigt. Lad ikke børn være uden opsigt sammen med tørretumbleren! Hold husdyr borte fra tørretumbleren! Tørretumbleren kan bruges af børn fra 8 år samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner og af personer med manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsigt eller er blevet instrueret af en ansvarlig person. Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op til maksimalt 4000 meter over havets overflade. Anvend aldrig tørretumbleren, hvis den er beskadiget! Kontakt kundeservice! Kun med tørre hænder! Hold kun i stikket! tørr Sæt Sorter vasketø Fjern alle genstande fra lommerne. Vær især opmærksom på lightere! Tromlen skal være tom, når vasketøjet lægges Se programoversigten på side 7. Se også den separate vejledning Uldkurv (afh Indhold Side Forberedelse Indstilling af programmer Tørring /4 Anvisninger om vasketøj Finjustering af tørreresultatet /6 Rengøring og pleje Programoversigt Installering Elektrisk tilslutning Frostsikring / transport Tekniske data Ekstra tilbehør Hvad skal man gøre, hvis... / kundeservice..10 Sikkerhedsanvisninger Programvælger Statusindikatorer Ekstrafunktioner Vælg prog Væ... o Alle taster er sensiti berøring er nok! Try Tørretumbleren må isat fnugfilter! Rengør fnugfiltret og/eller luftkøleren under rindende vand side 4/6. Serviceindikatorer (Filter) Tøm kondensvandbeholder. (Beholder) (Skåne) Reduceret temperatur med længere tørretid til sarte tek polyacryl, polyamid, elastan eller acetat. Finjustering af tørreresultatet Tørreresultatet (f.eks. skabstørt) kan indjusteres i tre trin (1 - maks. 3) til programmet Bomuld, Strygelet, Mix Sk og superlyn 40 forindstilling = 0. Efter finindstilling af disse programmer bibeholdes indstillingen også for d Yderligere oplysninger side 5/6. 1 2

4 Kontroller etumbleren i! netstikket i kontakten jet + læg det i ængigt af model). Tørring Kondensvandbeholder Tromle-belysning (afhængigt af model) Betjeningspanel Tømme kondensvand Tøm altid beholderen efter tørringen! 1. Træk kondensvandbeholderen ud, og hold den vandret. 2. Hæld kondensvandet ud. 3. Skyd altid beholderen helt ind, til den går i indgreb. Hvis indikatorlampen (Beholder) blinker Hvad skal man gøre, hvis..., side 10. Rense fnugfilter Rens altid fnugfiltret efter tørringen! 1. Luk lugen op, fjern fnug fra lugen/området ved lugen. 2. Træk fnugfiltret ud, og klap det op. 3. Fjern fnuggene (stryg hånden over fnugfiltret). Skyl fnugfiltret igennem med varmt vand, hvis det er meget snavset eller tilstoppet, og tør det godt! 4. Klap fnugfiltret sammen igen, og sæt det på plads. Slukke tørretumbler ram + indstil lg tørreprogram... g tilpas individuelt 1 2 Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke tøjet blive liggende i tørretumbleren! Vasketøj, udtagning Den automatiske antikrøl-funktion bevæger tromlen med bestemte tidsintervaller. Vasketøjet bliver løsnet og holdt blødt i en time (hvis ekstrafunktionen Antikrøl er valgt, i to timer - afhængigt af model). ve, en let k på tasten start 3 kun bruges med Serviceklap Fnugfilter Programslut så snart indikatorlampen (tøjet løsnes/færdig) lyser. stiler, som f.eks. abstørt en af et e andre. 0, 1, 2, 3 Tromle Luftindtag Tørring Afbryd program efterfyldning eller udtagning af vasketøj. Tørringen kan afbrydes kortvarigt for at efterfylde eller tage vasketøj ud, men derefter skal tørringen fortsættes eller afsluttes! Sluk aldrig for tørretumbleren, før tørringen er afsluttet! Tromlen og lugen kan være meget varme! 1. Luk lugen op, tørringen bliver afbrudt. 2. Fyld mere vasketøj i, eller tag vasketøj ud, og luk lugen. 3. Vælg eventuelt program og ekstrafunktioner igen. 4. Tryk på tasten start. 3 4

5 Anvisninger om vasketøj... Plejemærker på tekstiler Følg producentens plejeanvisninger! Tørring ved normal temperatur. Tørring ved lav temperatur vælg også (Skåne). Må ikke tørres i tørretumbler. Følg ubetinget sikkerhedsanvisningerne på side 11! F.eks. må følgende tekstiler ikke tørres i tørretumbler: Luftuigennemtrængelige tekstiler (f.eks. med gummibelægning). Sarte stoffer (silke, syntetiske gardiner) krølning! Dryppende vådt vasketøj højt energiforbrug! Vasketøj, som er tilsmudset med olie. Tips om tørring Sorter vasketøjet efter stoftype og tørreprogram for at opnå et ensartet tørreresultat. Tør altid meget små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker (f.eks. et håndklæde). Luk lynlåse, hægter og maller, og knap betræk. Bind stofbælter, forklædebånd osv. sammen. Tør ikke strygelet vasketøj for længe risiko for krølning! Lad tøjet eftertørre udenfor tørretumbleren. Uld må ikke tørres i tørretumbleren, kun opfriskes side 7 Programmer Uldfinish (afhængigt af model). Stryg ikke tøjet umiddelbart efter tørringen, men lad det ligge sammenlagt et stykke tid derved bliver restfugtigheden ensartet fordelt. Tørreresultatet afhænger af den vandtype, der anvendes til vasken. Finjustering af tørreresultatet, side 5/6. Strikkede tekstiler (f.eks. T-shirts, sportstøj) kryber ofte ved den første tørring. Brug ikke programmet Ekstra skabstørt. Stivet vasketøj er ikke optimalt egnet til tørring i tørretumbler stivelse efterlader en belægning, der påvirker tørringen negativt. Doser skyllemidlet iht. producentens angivelser ved vask af tøj, der skal tørres i tørretumbler. Anvend et tidsprogram ved fortørrede tekstiler med flere lag eller enkelte små stykker vasketøj. Også velegnet til eftertørring. Miljøbeskyttelse / sparetips Centrifuger vasketøjet grundigt i vaskemaskinen, inden det tørres højere centrifugeringshastighed reducerer tørretiden og sænker energiforbruget. Centrifuger også strygelet tøj. Udnyt den maksimalt anbefalede tøjmængde, men overskrid den ikke programoversigt, side 7. Sørg for god udluftning i rummet under tørringen. Luftindtaget må ikke tildækkes eller tilklæbes. Hold luftkøleren ren Pleje og rengøring, side 6. Finjustering af tørreresultatet Indstilling af tørringsgrad Stil på Fra 1 x mod højre Tryk vedvarende på (Skåne), og drej 5 x mod højre Tryk på (Skåne), til det ønskede trin er nået Stil på Fra Finjustering af tørreresultatet Tørring / Strygetørt / Skabstørt / Antikrøl funktion vises efter hinanden. Kort signal ved ændring fra tørringsgrad 3 til 0, langt signal - andre situationer. Rengøring og pleje Tørretumblerkabinet, betjeningspanel, luftindtag, fugtighedsføler Tør af med en blød, fugtig klud. Anvend ikke aggressive rengørings- eller opløsningsmidler. Fjern rester af sæbe og rengøringsmidler med det samme. Under tørringen kan der af og til danne sig vandansamlinger mellem ruden og tætningen. Det forringer ikke tørretumblerens funktion på nogen måde! Rens beskyttelsesfiltret 5-6 gange om året, eller hvis (Filter) blinker efter rensning af fnugfiltret. Luftkøler / beskyttelsesfilter Tag kun beskyttelsesfiltret ud til rengøring! Luftkøleren, som befinder sig bag beskyttelsesfiltret, skal kun rengøres én gang om året! Lad tørretumbleren køle af. Der kan løbe restvand ud, læg en sugende klud under serviceklappen. 1. Frigør serviceklappens låsning. 2. Luk serviceklappen helt op. 3. Drej de to låsearme ind mod hinanden. 4. Træk beskyttelsesfiltret / luftkøleren ud. Pas på, at beskyttelsesfiltret og luftkøleren ikke bliver beskadiget! Rengør udelukkende med varmt vand, og anvend ikke hårde/ skarpkantede genstande! 5. Rengør beskyttelsesfilter / luftkøler helt. Lad vandet dryppe godt af. 6. Rengør tætningerne. 7. Sæt beskyttelsesfiltret / luftkøleren ind igen, håndtaget skal vende nedad! 8. Drej de to låsearme tilbage igen. 9. Luk serviceklappen, til låseanordningen går i indgreb. Fugtfølere Tørretumbleren er udstyret med fugtfølere af rustfrit stål. Fugtfølerne måler fugtigheden i vasketøjet. Efter længere tids drift kan der danne sig et tyndt lag kalk på fugtfølerne. 1. Luk lugen op, og rens fugtfølerne med en fugtig svamp med ru overflade. Brug aldrig ståluld eller skurende midler! Kun ved slukket tørretumbler! 5 6

6 Programoversigt se også side 5 Sorter vasketøjet efter tekstil- og stoftype. Tøjet skal kunne tåle tørring i tørretumbler. Efter tørring skal vasketøjet... stryges stryges let ikke stryges rulles PROGRAMMER TEKSTILTYPE OG ANVISNINGER **Bomuld maks. 7 kg Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør. **Strygelet maks. 3,5 kg Strygefrit vasketøj af syntetiske fibre og blandingsstoffer, strygelet bomuld. *Strygetørt Vasketøjet er egnet til strygning (vasketøjet bør stryges for at undgå folder). Skabstørt Til tøj med ét lag. *Ekstra skabstørt Til tøj med tykke områder med flere lag stof. Fortørrede, sarte tekstiler med flere lag, af akrylfibre eller til enkelte små stykker vasketøj. Også til eftertørring. Tidsprogram varmt 20 maks. 3 kg Mix Skabstørt max. 3 kg Blanding af tekstiler af bomuld og syntetiske stoffer (Blandet). Vasketøj, som skal tørres hurtigt, f.eks. af syntetiske fibre, bomuld eller blandede fibre. Afhængigt af tekstiltypen, sammensætningen af tørretøjet, tøjets restfugtighed samt fyldningsmængden kan værdierne afvige fra de angivne værdier. superlyn 40 maks. 2 kg *kun til programmer Bomuld og Strygelet **Tørreresultater kan vælges individuelt Ekstra skabstørt, Skabstørt og Strygetørt (afhængigt af model). Tørringsgraden kan finjusteres: Tekstiler med flere lag kræver længere tørretid end tekstiler med ét lag. Anbefaling: Separat tørring! WT44E1L7DN BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße München/GERMANY 9703 / * * Produceret af BSH Hausgeräte GmbH med varemærkelicens fra Siemens AG 7 Installering Leveringsomfang: Tørretumbler, brugs- og opstillingsvejledning, uldkurv (afhængigt af model). Kontroller tørretumbleren for transportskader! Tørretumbleren er meget tung. Løft den ikke alene! Pas på skarpe kanter! Løft ikke tørretumbleren i dele, der stikker ud (f.eks. lugen) - fare for brud! Tørretumbleren må ikke opstilles i rum, hvor der er risiko for frost! Der kan opstå skader, hvis vandet fryser! Lad i tvivlstilfælde en fagmand foretage tilslutningen! Opstilling af tørretumbler Netstikket skal altid være tilgængeligt. Opstil tørretumbleren på et rent, jævnt og fast underlag! Hold luftindtaget på tørretumbleren frit. Hold området omkring tørretumbleren rent. Juster tørretumbleren ind til vandret ved hjælp af skruefødderne. Anvend et vaterpas. Skruefødderne må under ingen omstændigheder fjernes! Opstil ikke tørretumbleren bag en dør eller skydedør, som kan forhindre eller blokere for åbning af tørretumblerens luge! Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og komme i livsfare. Nettilslutning se Sikkerhedsanvisningerne side 11. Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en vekselstrøms-stikkontakt med jordforbindelse. Lad i tvivlstilfælde en elektriker kontrollere stikkontakten! Netspændingen og spændingsangivelsen på tørretumblerens typeskilt ( side 9) skal stemme overens! Tilslutningsværdi og påkrævet sikring er angivet på tørretumblerens typeskilt. Elektrisk tilslutning Apparatet er udstyret med et EUSchukostik (sikkerhedsstik) og kan anvendes i Finland, Norge og Sverige. I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type CEE7/7-S med et jordben. Typ E Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal Typ K apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun på denne kan det sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordet. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedelsnr ). Frostsikring / transport Tag alle tilbehørsdele ud af tromlen. Tromlen skal være tom! Rent og plant Forberedelse 1. Tømning af kondensvandbeholder, side Stil programvælgeren på et vilkårligt program. 3. Tryk på tasten start kondensvandet bliver pumpet ind i beholderen. 4. Vent 5 minutter, og tøm igen kondensvandbeholderen. 5. Stil programvælgeren på Fra. Hold luftindtaget frit Tørretumbleren må ikke benyttes ved frostfare! 8

7 Tekniske data Mål (DxBxH) Vægt Maks. fyldningsmængde Kondensvandbeholder Tilslutningsspænding Tilslutningseffekt Sikring Omgivende temperaturer Produktnummer Fabrikationsnummer 60 x 60 x 85 cm (indstillelig højde) Ca. 45 kg 7 kg Ca. 4,2 l Typeskiltet er anbragt på bagsiden af tørretumbleren. Effektforbrug i slukket tilstand Effektforbrug i standby-tilstand (ikke-slukket tilstand) Se typeskilt 0,10 W 1,00 W Forbrugsværdier (Mærkeværdien opnås ved maksimal varmeeffekt.) Program Den centrifugeringshastighed, som blev anvendt til vasketøjet Varighed** Energiforbrug** Bomuld 7 kg 3,5 kg 7 kg 3,5 kg Skabstørt* 1400 rpm 106 min 65 min 3,60 kwh 1,97 kwh 1000 rpm 124 min 76 min 4,20 kwh 2,30 kwh 800 rpm 143 min 88 min 4,80 kwh 2,63 kwh Strygetørt* 1400 rpm 82 min 50 min 2,59 kwh 1,42 kwh 1000 rpm 98 min 60 min 3,28 kwh 1,80 kwh 800 rpm 112 min 69 min 3,96 kwh 2,17 kwh Strygelet 3,5 kg 3,5 kg Skabstørt* 800 rpm 42 min 1,35 kwh 600 rpm 51 min 1,65 kwh * Programindstilling for prøvning iht. gældende norm EN ** Afhængigt af tekstiltypen, vasketøjets sammensætning, restfugtigheden i tøjet, den indstillede tørringsgrad, tøjmængden, betingelserne i omgivelserne samt aktiverede ekstrafunktioner kan værdierne afvige fra de angivne værdier. Mest effektive program til tekstiler af bomuld Følgende standard-bomuld-program (markeret med ) er velegnet til tørring af bomuldstekstiler med normal fugtighed og er, hvad angår det kombinerede energiforbrug, det mest effektive program til tørring af våde bomuldstekstiler. Standard-programmer til bomuld iht. gældende EU-forordning 932/2012 Program Tøjmængde Energiforbrug Programvarighed Bomuld Skabstørt 7 kg/3,5 kg 4,2 kwh/2,3 kwh 124 min/76 min Programindstilling til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EF. Ekstra tilbehør (hos kundeservice via bestillingsnummer, afhængigt af model) Monteringssæt til vaskesøjle Pladsbesparende placering af tørretumbleren ovenpå en egnet vaskemaskine af samme dybde og bredde. Tørretumbleren skal ubetinget fastgøres til vaskemaskinen med dette monteringssæt : Med udtrækkelig bordplade. Indbygning Toppladen skal udskiftes med en metalplade, og dette skal ubetinget udføres af fagmand. Forhøjning Letter ilægning / udtagning af vasketøj. Kurven i udtræksenheden kan bruges til transport af vasketøjet. Tilslutningssæt for kondensvand til afløb Kondensvandet bliver ledt direkte til afløbet gennem en slange. 9 Hvad skal man gøre, hvis... Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd. Vi finder altid en passende løsning, også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. Hav tillid til producentens kompetence, og på den måde kan det sikres, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere, som bruger originale reservedele. Kontaktdata for den nærmeste Kundeservice findes i den vedlagte liste over kundeserviceafdelinger: DK Oplys apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) ved kontakt med kundeservice (se på indersiden af lugen). Sæt programvælgeren på Fra, og træk netstikket ud af stikkontakten. Indikatorlampe start lyser Er netstikket i kontakten? Er der valgt program? ikke. Kontroller sikringen for stikkontakten. Display og indikatorlamper Energispare-modus er aktiveret separat Vejledning for (afhængigt af model) er slukket, energispare-modus. og tasten start blinker. Indikatorlampen (Beholder), og tasten start blinker. Indikatorlampen (Filter), og tasten start blinker. Tørretumbleren starter ikke. Der løber vand ud. Lugen åbnes af sig selv. Tøjet er krøllet. Vasketøjet er ikke helt tørt eller er stadig for fugtigt. Tømning af kondensvandbeholder side 4. Kontroller slangen til kondensafløb, hvis den forefindes. Rengør fnugfiltret og/eller luftkøleren under rindende vand side 4/6. Er der trykket på tasten start? Er lugen lukket? Er der indstillet et program? Omgivende temperatur over 5 C? Den optimale omgivende temperatur ved tørring er mellem 5 C og 35 C. Indjuster tørretumbleren til vandret. Rens luftkølerens tætning. Tryk lugen til, til den går hørbart i indgreb. Er påfyldningsmængden overskredet? Tag tøjet ud straks ved programmets afslutning, hæng det op, og træk det i form. Valg af ikke-tilpasset program side 7. Efter programslut føles varmt vasketøj fugtigere, end det i virkeligheden er. Bred vasketøjet ud, så varmen kan undslippe. Finindstil tørringsresultatet. Derved forlænges tørretiden, uden at temperaturen forøges. Vasketøjet bliver mere tørt. Vælg et program med længere tørretid, eller vælg et højere tørringsresultat. Temperaturen bliver ikke forøget af dette. Vælg et tidsprogram til eftertørring af restfugt i vasketøjet. Hvis den maksimale påfyldningsmængde er overskredet, kan vasketøjet ikke blive gennemtørt. Rens fugtfølerne i tromlen. Et fint kalklag på fugtfølerne kan forringe deres funktion, så vasketøjet ikke bliver gennemtørt. Tørringen blev afbrudt af et strømsvigt, på grund af en fyldt kondensvandbeholder, eller fordi den maksimale tørretid var overskredet. Er tørretiden for lang? Rengør fnugfiltre under rindende vand side 4. Utilstrækkelig lufttilførsel sørg for luftcirkulation. Luftindsugningen er muligvis blokeret hold indsugningsåbningen fri side 8. Omgivende temperatur over 35 C luft ud. Den optimale omgivende temperatur ved tørring er mellem 5 C og 35 C. Udenfor dette område kan tørretiden blive forøget. Fugtigheden i rummet stiger Udluft rummet bedre. markant. Strømafbrydelse. Tag med det samme tøjet ud af tørretumbleren, og bred det ud. Varmen kan undslippe. Pas på: Lugen, tromlen og tøjet kan være meget varme. En eller flere indikatorlamper for programstatus blinker. Rengøring af fnugfilter og luftkøler side 4/6. Kontroller opstillingsbetingelser side 8. Sluk for apparatet, lad det køle af, og tænd igen. 10

8 Sikkerhedsanvisninger Nødstilfælde Træk med det samme netstikket ud af kontakten, eller afbryd sikringen. Tørretumbleren anvendes til husholdningsbrug indendørs. må KUN... anvendes til tørring af tekstiler. Tørretumbleren anvendes til andre formål end ovenfor beskrevet. må ALDRIG... ændres teknisk eller funktionelt. Fare Børn og ikke-instruerede personer må ikke bruge tørretumbleren. Lad ikke børn være uden opsigt sammen med tørretumbleren. Hold husdyr borte fra tørretumbleren. Fjern alle genstande fra lommerne i tøjet. Vær især opmærksom på lightere eksplosionsfare! Brug ikke lugen som støtte eller til at sidde på tørretumbleren kan vælte! Installation Fastgør løse ledninger fare for snubling! Tørretumbleren må ikke anvendes på steder med frostfare. Nettilslutning Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrøm, fordi der i modsat fald ikke kan garanteres for sikkerheden. Ledningstværsnittet skal være tilstrækkeligt stort. Anvend kun fejlstrømsrelæer, som er forsynet med dette mærke: Ledningsstik og stikkontakt skal passe sammen. Der må ikke anvendes multistik/-koblinger og/eller forlængerledninger. Berør ikke netstikket med fugtige hænder fare for elektrisk stød! Træk aldrig netstikket ud af kontakten ved at trække i ledningen. Netledningen må ikke beskadiges fare for elektrisk stød! Drift Læg kun tøj og tekstiler i tørretumbleren. Kontroller indholdet, inden der tændes for tørretumbleren! Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis tøjet har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. hårspray, neglelakfjerner, pletfjerner, rensebenzin etc.) brand-/eksplosionsfare! Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis der har været anvendt industrielle kemikalier til rengøring. Fare på grund af støv (f.eks. kulstøv, mel): Anvend ikke tørretumbleren eksplosionsfare! Sluk aldrig for tørretumbleren, inden tørringen er afsluttet, med mindre alt tøjet hurtigt tages ud og bredes ud, så varmen kan undslippe. Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis vasketøjet indeholder skummateriale/ -gummi elastisk materiale kan ødelægges, og tørretumbleren kan beskadiges som følge af evt. deformering af skummaterialet. Lette genstande/materialer, som f.eks. langt hår, kan bliver suget ind i tørretumblerens luftindtag fare for tilskadekomst! Den sidste del af tørrecyklussen udføres uden varme (afkølingscyklus) for at sikre, at vasketøjet bibeholder en temperatur, som ikke beskadiger det. Sluk tørretumbleren efter programslut. Apparatets bagvæg bliver meget varm udvendig under driften. Rør aldrig ved den varme overflade på apparatets bagvæg. Hold børn på sikker afstand fare for forbrænding! Kondensvand er ikke drikkevand og kan være tilsmudset af fnug fra tøjet! Defekter Anvend ikke tørretumbleren, hvis den er defekt, eller der er mistanke om en defekt - må kun repareres af kundeservice. Anvend ikke tørretumbleren, hvis netledningen er defekt. En defekt netledning må kun udskiftes af kundeservice for at undgå, at der opstår fare. Ved udskiftning af glødepæren i den indvendige belysning skal netstikket ubetinget trækket ud af stikkontakten fare for elektrisk stød! Reservedele Af sikkerhedsgrunde må der udelukkende anvendes originale reservedele og tilbehør. Bortskaffelse Tørretumbler: Træk netstikket ud af kontakten, og skær derefter netledningen af apparatet. Aflever tørretumbleren på et offentligt sted for bortskaffelse. Emballage: Overlad ikke emballagemateriale til børn fare for kvælning! Alle materialer er miljøvenlige og kan genbruges. Skal bortskaffes miljøvenligt. 11 Tørretumbler WT44E1L7DN siemens-home.bsh-group.com/welcome da Brugs- og monteringsvejledning Følg sikkerhedsanvisningerne på side 11! Læs først denne vejledning og den separate Vejledning for energibesparelse, inden tørretumbleren tages i brug! Register your product online

Tørring. Betjeningspanel. Slukke tørretumbler Sæt programvælgeren på Fra. Lad ikke tøjet blive liggende i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke tørretumbler Sæt programvælgeren på Fra. Lad ikke tøjet blive liggende i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Anvendelse i henhold til formål Forberede installation se side 8 Tillykke - du har valgt et moderne, højkvalitetsprodukt fra Bosch. Denne kondenstørretumbler har et meget lavt energiforbrug.

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel

Tørring. Betjeningspanel Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret for

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi. Alle tørretumblere

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi. Alle tørretumblere

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi. Alle tørretumblere

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi. Alle tørretumblere

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTW84360SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655566

Din brugermanual BOSCH WTW84360SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655566 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi. Alle tørretumblere

Læs mere

*952385* Robert Bosch Hausgeräte GmbH

*952385* Robert Bosch Hausgeräte GmbH Den nye tørretumbler Tillykke - du har valgt et moderne kvalitetsprodukt fra Bosch. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rensning af varmeudveksler udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug

Læs mere

Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Anvendelse iht. formål Forberede installation se side 8 Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmeveksler

Læs mere

Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Anvendelse iht. formål Forberede installation se side 8 Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmeveksler

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt

Læs mere

Rensning af fnugfilter Et rent fnugfilter reducerer strømforbruget og tørretiden.

Rensning af fnugfilter Et rent fnugfilter reducerer strømforbruget og tørretiden. Den nye tørretumbler Anvendelse iht. formål Forberede installation se side 8 Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe

Læs mere

Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Anvendelse iht. formål Forberede installation se side 8 Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmeveksler

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge Den nye tørretumbler Tillykke De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Gaggenau. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug.

Læs mere

*920532* Siemens Electrogeräte GmbH

*920532* Siemens Electrogeräte GmbH Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmeveksler og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt

Læs mere

Anvendelse iht. formål

Anvendelse iht. formål Den nye tørretumbler Tillykke - du har valgt et moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rensning af varmeudveksler udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug

Læs mere

Tørring. Luge. Betjeningspanel. 2. Fjern fnuggene fra filterskakten.

Tørring. Luge. Betjeningspanel. 2. Fjern fnuggene fra filterskakten. Den nye tørretumbler Tillykke - med dette moderne og fremragende husholdningsprodukt fra Siemens. Denne kondenstørretumbler udmærker sig ved et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere, som forlader

Læs mere

*531990* Siemens Electrogeräte GmbH

*531990* Siemens Electrogeräte GmbH Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler udmærker sig ved et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

*463336* Siemens Electrogeräte GmbH

*463336* Siemens Electrogeräte GmbH Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler udmærker sig ved et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger Opstillingsflade Vaske-tørretumbleren er tung pas på når den løftes. OBS! Frosne slanger kan revne/briste. Vaske-tørretumbleren må ikke opstilles på et sted, hvor der er fare for

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Ø 35 mm min. 10 mm maks. 90 maks mm 58 cm Opstillings- og montagevejledning 0,2 cm ,6 cm Side Sikkerhedsanvisninger... 1 Miljøvenlig bor

Ø 35 mm min. 10 mm maks. 90 maks mm 58 cm Opstillings- og montagevejledning 0,2 cm ,6 cm Side Sikkerhedsanvisninger... 1 Miljøvenlig bor Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen må ikke opstilles i rum, hvor der kan blive frost, eller

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7.

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

*853233* Tekniske data Vægt Nettilslutning

*853233* Tekniske data Vægt Nettilslutning Sikkerhedsanvisninger Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen må ikke opstilles i rum, hvor der

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER INDHOLD Læs denne brugervejledning HURTIG OVERSIGT FOREREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM ÆNDRING AF ET PROGRAM PROGRAMOVERSIGT AFRYDELSE AF ET

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 21 VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit produkt på www.whirlpool.eu / register WWW Du kan

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke tøjet blive liggende i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke tøjet blive liggende i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Anvendelse i henhold til formål Forberede installation se side 8 Tillykke - du har valgt et moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne kondenstørretumbler har et meget lavt energiforbrug.

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

...... ('+ *': '$ 7 55(780%/(5 %58*6$19,61,1* 12 7 5.(75200(/ %58.6$19,61,1*

...... ('+ *': '$ 7 55(780%/(5 %58*6$19,61,1* 12 7 5.(75200(/ %58.6$19,61,1* ...... 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVELSE.................................................. 5 3. BETJENINGSPANEL......................................................

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Sluk Stil programvælgeren på Fra. Vask

Sluk Stil programvælgeren på Fra. Vask Vaskemaskinen Tillykke med dette moderne kvalitetsprodukt fra Smeg. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner er fejlfri

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTHT50 http://da.yourpdfguides.com/dref/613110

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTHT50 http://da.yourpdfguides.com/dref/613110 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX LTHT50 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INDHOLD REFERENCEKORT

INDHOLD REFERENCEKORT REFERENCEKORT INDHOLD PROGRAMOVERSIGT FOREREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM ÆNDRING AF PROGRAM AFRYDELSE AF ET PROGRAM LÆS RUGERVEJLEDNINGEN! DAGLIG

Læs mere

Fugtighed i tromlen skyldes slutkontrollen. Aqua-Stop Aqua-Secure Standard Netkabel Tilløbsslange Afløbsslange 1. Tag slangerne (afhænger af den enkelte model) ud af holderne og rørbøjningen. Tag rørbøjningen

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTH56400 http://da.yourpdfguides.com/dref/608314

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTH56400 http://da.yourpdfguides.com/dref/608314 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX LTH56400 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 22 FILTER SIDE 22 VANDBEHOLDER SIDE 22 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 23

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 22 FILTER SIDE 22 VANDBEHOLDER SIDE 22 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 23 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 22 FILTER SIDE 22 VANDBEHOLDER SIDE 22 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 23 FORHOLDSREGLER SIDE 23 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 24 VALG AF

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Væden i tromlen stammer fra den afsluttende kontrol på fabrikken. Fjerne transportsikringer Vandtilslutning afhængigt af model Vaskemaskinen er meget

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer INSTRUCTION BOOK GOV 580 Vented Tumble Dryer 40006001Dan.qxd 28/07/2009 14:03 Page 92 Introduktion.............................................. 93 Leveringsoplysninger............................................

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

eco 43A LPG Flaskegas

eco 43A LPG Flaskegas BRUGSANVISNING eco 43A LPG Flaskegas DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING.

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. BRUGSANVISNING DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler * Brugerinformation

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Registrér venligst dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance Læs omhyggeligt, før

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

67231DK.FM5 Page 23 Monday, September 17, :41 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

67231DK.FM5 Page 23 Monday, September 17, :41 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 67231DK.FM5 Page 23 Monday, September 17, 2001 3:41 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 24 FILTER SIDE 24 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 25 FORHOLDSREGLER SIDE 25 FORBEREDELSE

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere