Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge"

Transkript

1 Den nye tørretumbler Tillykke De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Gaggenau. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken. Hvis De har spørgsmål, står vores kundeservice gerne til rådighed. Miljøvenlig bortskaffelse Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU. Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: Indhold Side Forberedelse Betjeningspanel Tørring /4 Displaypanel og taster Anvisninger om vasketøj Programoversigt Hvad De absolut bør være opmærksom på Forbrugsværdier Normale lyde Hvad nu hvis... / Kundeservice /12 Sikkerhedsanvisninger Anvendelse i henhold til formål Kun til husholdningsbrug. Må kun bruges til tørring af tekstiler, der er blevet vasket i vand. Programmer / Tekstiler Detaljeret oversigt over programmer og tekstiler Programoversigt, side 7. Overhold anvisningerne på plejemærkerne i tøjet. Tørretid, tidsforvalg og ekstra funktioner kan vælges afhængigt af det valgte program og programforløbet. BOMULD Slidstærke tekstiler STRYGELET Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre MIX Blandede tøjstykker af bomuld og syntetiske fibre. SKO I KURV Sko ULD I KURV Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op til maksimalt 4000 meter over havets overflade. Hold børn under 3 år på sikker afstand af tørretumbleren. Lad aldrig børn rengøre eller vedligeholde tørretumbleren uden at være under opsigt. Lad ikke børn være uden opsigt, når de opholder sig ved tørretumbleren. Hold kæledyr på sikker afstand af tørretumbleren. Tørretumbleren kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske færdigheder, samt af personer, som ikke har den fornødne erfaring eller viden til at betjene apparatet, når disse personer er under opsyn eller er blevet vejledt af en ansvarlig person. KOLDT VARMT SKJORTER BLUSER DUN OUTDOOR SUPER LYN 40 JEANS SENGETØJ HÅNDKLÆDER Tekstiler af uld eller med uldindhold, som tåler hånd- eller maskinvask } Alle tekstiltyper undtagen uld og silke Skjorter og bluser af bomuld og blandede fibre. Tekstiler med fyld af dun Funktionstøj af mikrofibre Syntetiske fibre, let bomuld eller blandede fibre Jeans eller tekstiler af denim Store kviltede tøjstykker med indhold af syntetiske fibre Frotte-stoffer, f.eks. håndklæder og badekåber Forberedelse Programvælger / Sluk Installation Installations- og plejeanvisning, side 1 Apparatet tændes / slukkes ved at trykke på tasten i midten af programvælgeren. Programvalg foretages ved at dreje den yderste ring på programvælgeren (i begge retninger). Det valgte program vises. M1 (Memory 1) M2 (Memory 2) } Gemme eller hente individuelle indstillinger 3 sec. Displaypanel / Taster Signal, Tastesignal, Automatisk sluk og Sprog Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget. Kontakt kunde-service. Kun med tørre hænder. Hold kun i selve stikket. Tøm lommerne i tøjet for alle genstande. Vær især opmærksom på lightere. Tromlen skal være tom, når vasketøjet fyldes i. Kontroller tørretumbleren Sorter tøjet Se programoversigten på side 7. Se også den separate vejledning Uldkurv (afhængigt af model). Ændre funktionerne i displayet med tasterne (Indstilling af tørringsresultat) (Antikrøl) (Færdig om) (Menu) Stik netstikket i kontakten Luk lugen op/læg tøjet ind/ tryk på programvælgeren/ indstil programmet Skabstørt+, Skabstørt, Strygetørt Antikrølfunktion kan indstilles op til 120 min Tidsforvalg/Børnesikring Centr. omdr., Tilpasser tørring, Lav varme Luk lugen Tryk på tasten (START/PAUSE) Flere oplysninger på side 5 Tørring Kondensvandbeho lder med filter Todelt fnugfilter Luftindtag Tørring Betjeningspanel Luge Tømning af kondensvandbeholder Hvis Kondensvand - Afløb er installeret, er det ikke nødvendigt at tømme kondensvandbeholderen. separat Anvisning for Kondensvand - Afløb. Tøm beholderen efter hver tørring, men aldrig under selve tørringen. 1. Fjern beholderen, og hold den vandret imens. 2. Hæld kondensvandet bort. Skyd kondensvandbeholderen ind på plads igen, til den går i indgreb. Overhold også anvisningerne i Installations- og plejeanvisningen, side 3. Rengøring af fnugfiltre Rene fnugfiltre reducerer strømforbruget. Fnugfiltret består af to dele. Rens det inderste og det yderste fnugfilter efter hver tørring. 1. Luk lugen op. Fjern fnug og støv fra lugen/området omkring lugen. 2. Træk det inderste og det yderste fnugfilter ud, og luk dem op. 3. Fjern fnug og støv, skyl begge fnugfiltre under rindende vand, og tør dem grundigt. 4. Luk fnugfiltrene igen, sæt dem sammen, og sæt dem på plads i apparatet igen. Tag tøjet ud, og sluk for tørretumbleren Programslut... Afbryde program 1 Luk lugen op, eller tryk på tasten (START/PAUSE), tørringen bliver afbrudt. 2 Læg mere vasketøj ind, eller tag det ud, og luk lugen. 3 Vælg om nødvendigt program og ekstra funktioner igen. Tryk på tasten (START/PAUSE). Tidsangivelsen i (Færdig om) bliver opdateret efter nogle minutter. Displaypanel og taster Displayfelt Rengør filteret Rengøring af fnugfiltre side 4. Tøm Tøm kondensvandbeholder side 4 og/eller rengør filtret i kondensvandbeholder kondensvandbeholderen Installations- og plejeanvisning, side 3. Skylning af kondensator Automatisk rengøring af varmeveksleren. Tøm ikke kondensvandbeholderen, så længe denne meddelelse vises. Taster (Indstilling af Valg af tørringsresultat (f.eks. Skabstørt) eller tørretid (20 min op til 3 timer: 30 min, tørringsresultat) afhængigt af model og program). Skabstørt+: Til vasketøj med tykke eller dobbelte lag stof. Skabstørt: Til tøj med ét lag stof. Strygetørt: Vasketøjet får en fugtighedsgrad, som gør det velegnet til strygning. (Stryg vasketøjet for at undgå, at det bliver krøllet). (Antikrøl) Efter programslut drejes tromlen med regelmæssige mellemrum for at undgå, at tøjet bliver krøllet. Den automatiske antikrølfunktion kan indstilles i trin på 30 min op til 120 min. Standardindstillingen for alle programmer er 60 min. (Færdig om) Når der vælges et program, vises den forventede varighed af det pågældende program med maksimal tøjmængde. Under tørringsforløbet registrerer fugtighedssensorerne den aktuelle tøjmængde og korrigerer programvarigheden. Dette vises ved, at tidsangivelsen i displayet (Færdig om) springer. Tidspunktet for (Færdig om) kan forskydes i trin på 1 time til maksimalt 24 timer. Tryk så mange gange på tasten (Færdig om), at det ønskede antal timer vises (h=time). Børnesikring: Aktivere/deaktivere Start programmet, tryk i 5 sekunder på tasten (Færdig om) ovenover displayet. (Menu) Centr. omdr.; Tilpasser tørring; Lav varme Afhængigt af det valgte program kan der være visse ekstra funktioner, der ikke kan vælges. M1 / M2 (Memory 1/2) 3 sec. Centr. omdr: Vaskemaskinens centrifugeringshastighed Tjener udelukkende til en mere nøjagtig angivelse af den forventede tørretid ((Færdig om)). Tilpasser tørring: Tørringsresultatet (f.eks. Skabstørt) kan indstilles i yderligere 3 trin (+1 til maks. +3). Undtagelse herfra: Tidsprogrammer Forindstillet værdi = 0. En finindstilling af et program ændrer ikke på indstillingen for de andre programmer. Lav varme: Reduceret temperatur med længere tørretid til sarte tekstiler, f.eks. polyakryl, polyamid eller elastan. Mulighed for at gemme hyppigt anvendte individuelle programindstillinger. Vælg det ønskede program med programvælgeren. Tryk på tasten M1 / M2 (Memory 1/2) i 3 sekunder, indtil det ønskede program er blevet gemt. Tryk kortvarigt på tasten M1 / M2 (Memory 1/2) for at vælge det gemte program. Programmet, der er hentet fra M1 (Memory 1) eller M2 (Memory 12), bliver vist i displayfeltet. Signal, Tastesignal, Automatisk sluk og Sprog. Tryk på tasterne 3 sec. samtidig i 3 sekunder for at åbne menuen. Signal, Tastesignal: Valgmulighed for signalstyrke: Fra - Stille vask - Medium - Højt - Meget højt. Automatisk sluk: Aktivering/deaktivering ved tryk på tasterne 3 sec. Tørretumbleren slukker automatisk efter 15, 30 eller 60 min, afhængigt af det valgte. Indstillingen er aktiveret efter (Antikrøl) eller programslut. Sprog: Valg af ønsket sprog. Anvisninger om vasketøj Plejemærker på tekstiler Følg producentens vaskeanvisninger! Tåler tørretumbler Tørring ved normal temperatur. Tørring ved lav temperatur. Må ikke tørres i tørretumbler. Følgende tekstiler må ikke tørres i tørretumbler: Luftuigennemtrængelige stoffer (f.eks. med gummibelægning). Sarte stoffer (silke, syntetiske gardiner) krølning. Vasketøj tilsmudset med olie. Tips om tørring Sorter vasketøjet efter tekstiltype og tørreprogram, så tøjet bliver ensartet tørret. Tør altid små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker vasketøj (f.eks. håndklæder). Luk lynlåse, hægter og maller, og knap pude- og dynebetræk. Bind stofbælter, forklædebånd osv. sammen, eller brug en vaskepose. Tør ikke strygelet tøj for længe risiko for krølning. Lad vasketøjet eftertørre udenfor tørretumbleren. Stryg ikke vasketøjet direkte efter tørringen, men lad det ligge sammenfoldet et stykke tid restfugtigheden bliver dermed ensartet fordelt. Strikkede tekstiler (f.eks. T-shirts, tekstiler af jersey) kryber ofte lidt ved den første tørring. Brug ikke programmet Skabstørt+. Stivet vasketøj er kun delvist egnet til tørretumbler stivelse efterlader en belægning, som har negativ indflydelse på tørringen. Doser skyllemiddel iht. producentens angivelser ved tøj, der skal tørres i tørretumbler. Vælg et tidsprogram ved tørring af små mængder vasketøj. Miljøbeskyttelse / Energisparetips Centrifuger vasketøjet i vaskemaskinen, inden det tørres højere centrifugeringshastighed reducerer tørretiden og sænker energiforbruget. Centrifuger også strygelet tøj. Udnyt den maksimalt anbefalede tøjmængde, men overskrid den ikke Programoversigt, side 7. Sørg for god ventilation i rummet under tørring. Rengør fnugfiltrene efter hver tørring Rengøring af fnugfiltre, side 4. Hold indtaget til køleluften utildækket Luftindtaget må ikke tildækkes eller blokeres. Programoversigt Se tabellen over forbrugsværdier på side 9 og anvisningerne på side 6. Sorter tøjet efter tekstiltype. Tekstilerne skal kunne tåle tørring i tørretumbler. Tørringsresultatet kan vælges individuelt Skabstørt+, Skabstørt og Strygetørt (afhængigt af model og program). Der er mulighed for finindstilling af tørringsgraden (afhængigt af programmet). Tekstiler med flere lag kræver en længere tørretid end beklædningsgenstande med kun et lag. Det anbefales, at tørre sådanne tekstiler separat. Programmer Maks. Tekstiltype Ekstra funktioner og anvisninger Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør 8 kg BOMULD STRYGELET 3,5 kg Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre MIX 3,5 kg Blandede tøjstykker af bomuld og syntetiske fibre. Sko Må kun anvendes med separat kurv se Beskrivelse uldkurv. 1 par SKO I KURV Må kun anvendes med separat kurv se Beskrivelse uldkurv. Tekstiler af uld eller med uldindhold, som tåler hånd- eller maskinvask. 1 kg ULD I KURV KOLDT Til opfriskning og luftning VARMT Alle tekstiltyper undtagen uld og silke Til fortørrede tekstiler med flere lag eller til enkelte mindre stykker vasketøj. Også til eftertørring. Skjorter og bluser af bomuld og blandede fibre. Reduceret krølning. Ikke fuldstændigt tørt. 1,5 kg SKJORTER BLUSER DUN 1,5 kg Tekstiler med fyld af dun Ikke-kviltede tekstiler skal tørres separat. OUTDOOR 2 kg Funktionstøj af mikrofibre SUPER LYN 40 2 kg Syntetiske fibre, let bomuld eller blandede fibre Tekstiler, der tørrer let. JEANS 6 kg Jeans eller tekstiler af denim Ikke med fyld af dun. Store kviltede tøjstykker med indhold af syntetiske fibre 2 kg SENGETØJ HÅNDKLÆDER 3,5 kg Frotte-stoffer, f.eks. håndklæder og badekåber WT Gaggenau Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str München / Deutschland 9603 / * * 7

2 Vigtige oplysninger... Denne tørretumbler er særligt energibesparende. Den udmærker sig teknisk ved at være udstyret med et kuldekredsløb, som udnytter energien meget effektivt på samme måde som et køleskab. Tørretumblerens varmeveksler bliver rengjort automatisk under tørringen. Fnugfiltrene og filtret i kondensvandbeholderen skal rengøres med regelmæssige mellemrum. Anvend aldrig tørretumbleren uden fnugsi og uden filter i kondensvandbeholderen. Fnugfiltre Under tørringen bliver fnug og hår fra vasketøjet opsamlet i fnugfiltret. Et tilstoppet fnugfilter kan forringe varmeudvekslingen. Derfor er det nødvendigt at rense fnugfiltrene efter hver tørring. Skyl dem med regelmæssige mellemrum under rindende vand side 4. Sørg for, at der ikke kommer andre materialer (dun, fyld) ind i luftkanalens åbning, når fnugfiltret renses. Om nødvendigt skal tromlen renses med en støvsuger forinden. Kontakt kunde-service, hvis der alligevel er kommet uvedkommende materialer ind i luftkanalen. Filter i kondensvandbeholder Filtret i kondensvandbeholderen renser kondensvandet. Dette kondensvand er nødvendigt for den automatiske rengøring. Filtret skal rengøres med regelmæssige mellemrum under rindende vand. Det er nødvendigt at tømme kondensvandbeholderen, inden filtret kan rengøres Installations- og plejeanvisning, side 3. Tekstiler Der må ikke tørres tekstiler i tørretumbleren, som har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling: som f.eks. hårspray, neglelaksfjerner, pletfjerner, rensebenzin etc. Tøm lommerne på vasketøjet. Der må ikke tørres tekstiler, som er uigennemtrængelige for luft. Tør ikke vasketøj, der fnugger meget. Uld må ikke tørres men kun opfriskes hhv. tørres med uldprogrammet. 8 Forbrugsværdier Program Den centrifugeringshastighed, som blev anvendt til vasketøjet Varighed** Energiforbrug** BOMULD 8 kg 4 kg 8 kg 4 kg Skabstørt* 1400omdr./min 117 min 78 min 1,55 kwh 0,87 kwh 1000omdr./min 138 min 92 min 1,93 kwh 1,08 kwh 800omdr./min 159 min 106 min 2,24 kwh 1,25 kwh Strygetørt* 1400omdr./min 84 min 56 min 1,09 kwh 0,61 kwh 1000omdr./min 105 min 70 min 1,44 kwh 0,81kWh 800omdr./min 126 min 84 min 1,78 kwh 1,00 kwh STRYGELET 3,5 kg 3,5 kg Skabstørt* 800omdr./min 46 min 0,52 kwh 600omdr./min 60 min 0,66 kwh * Programindstilling for prøvning iht. gældende norm EN ** Afhængigt af tekstiltypen, sammensætningen af vasketøjet, tøjets restfugtighed, den indstillede tørringsgrad, tøjmængden samt betingelserne i omgivelserne kan værdierne afvige fra de angivne værdier. Mest effektive program til tekstiler af bomuld Følgende standard-bomuld-program (markeret med ) er velegnet til tørring af bomuldstekstiler med normal fugtighed og er hvad angår det kombinerede energiforbrug det mest effektive program til tørring af våde bomuldstekstiler. Standard-programmer til bomuld iht. gældende EU-forordning 932/2012 Program + (Indstilling af tørringsresultat) Tøjmængde Energiforbrug Programvarighed BOMULD + Skabstørt 8 kg/4 kg 1,93 kwh/1,08 kwh 138 min/92 min Programindstilling til prøvning og energimærkning i henhold til direktiv 2010/30/EU Effektforbrug i slukket tilstand: Effektforbrug i standby-tilstand (ikke-slukket tilstand): 0,10 W 0,10 W 9 Normale lyde Under tørring opstår der helt normale lyde, som skyldes kompressoren og pumpen. Kompressoren i tørretumbleren kan af og til brumme. Denne lyd kan variere i styrke afhængigt af det valgte program og programforløbet. Kompressoren i tørretumbleren bliver fra tid til anden ventileret, hvilket giver en summende lyd. Den automatiske rengøring af tørretumbleren afgiver en klikkende lyd. Kondensvandet bliver pumpet ind i kondensvandbeholderen med en pumpe, hvorved der opstår pumpelyd. 10 Hvad nu hvis... Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd (f.eks. ved at slukke/tænde). Vi finder altid en passende løsning - også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. De kan stole på producentens kompetence og således være sikker på, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele. Kontaktdata for den nærmeste Kundeservice findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger: DK Ved henvendelse til kundeservice bedes De venligst oplyse tørretumblerens modelnummer (Enr.) og fabrikationsnummer (FD) (se indersiden af lugen). Sluk for tørretumbleren med programvælgeren, og træk netstikket ud af stikkontakten. Tøm kondensvandbeholderen vises. Tøm kondensvandbeholderen vises, og tørringen er afbrudt. Restvand i kondensvandbeholder, selvom tørretumbleren er tilsluttet med afledning af kondensvand til afløb. Tømning af kondensvandbeholder side 4. Tryk på en tast. Tryk igen på tasten (START/PAUSE). Kondensvand - afløb installeret? Kondensvand - afløbsslange tilstoppet Kontroller og rens slange. Prop i kondensvandbeholder? separat Anvisning for Kondensvand - Afløb. Filter i kondensvandbeholder tilsmudset? Rengør filter i kondensvandbeholder Installations- og plejeanvisning side 3. Ingen fejl. Hvis der er installeret afledning af kondensvand til afløb, er der af hensyn til tørretumblerens selvrensningsfunktion stadig restvand tilbage i kondensvandbeholderen. Rengør filteret vises. Rengøring af fnugfiltre side 4. Tryk igen på tasten (START/PAUSE). Tørretumbleren starter ikke. Er der blevet trykket på tasten (START/PAUSE)? Er lugen lukket? Er omgivelsestemperaturen over 5 C? Den optimale omgivende temperatur ved tørring er mellem 5 C og 35 C. Der løber vand ud af maskinen. Indjuster tørretumbleren til vandret. Skyd kondensvandbeholderen ind på plads igen, til den går i indgreb. 11 Hvad nu hvis... Vasketøjet er ikke helt tørt eller er stadig for fugtigt. Efter programslut føles varmt vasketøj fugtigere, end det i virkeligheden er.bred vasketøjet ud, så varmen kan undslippe. Finindstil tørringsresultatet. Derved forlænges tørretiden, uden at temperaturen forøges. Vasketøjet bliver mere tørt. Vælg et program med længere tørretid, eller vælg et højere tørringsresultat.temperaturen bliver ikke forøget af dette. Vælg et tidsprogram til eftertørring af restfugt i vasketøjet. Hvis den maksimale påfyldningsmængde er overskredet, kan vasketøjet ikke blive rigtigt tørt. Rens fugtfølerne i tromlen. Et fint kalklag på fugtfølerne kan forringe deres funktion, så vasketøjet ikke bliver rigtigt tørt. Tørringen blev afbrudt at et strømsvigt, på grund af en fyldt kondensvandbeholder, eller fordi den maksimale tørretid var overskredet. Tørretid for lang. Rengør fnugfiltrene under rindende vand side 4. Fugtigheden i rummet stiger stærkt. I displaypanelet vises Skylning af kondensator. Strømsvigt. Af og til andre lyde og vibrationer. Utilstrækkelig lufttilførsel sørg for bedre luftcirkulation. Er luftindtaget evt. spærret? Hold luftindtaget frit Installations- og plejeanvisning, side 1. Omgivelsestemperatur over 35 C sørg for ventilation. Den optimale omgivende temperatur ved tørring er mellem 5 C og 35 C. Udenfor dette område kan tørretiden blive forøget. Udluft rummet tilstrækkeligt. Ingen fejl! Automatisk rengøring af varmeveksleren. Kondensvandbeholderen må ikke tømmes under rengøringsprocessen. Ved et strømsvigt bliver programmet afbrudt. Hvis vasketøjet stadig er for vådt: Tænd for apparatet, og start programmet igen. Pas på: Lugen, tromlen og tøjet kan være meget varme. Normale lyde side Sikkerhedsanvisninger I nødstilfælde Træk omgående stikket ud af stikkontakten, eller slå sikringen fra. Tørretumbleren anvendes indendørs. må KUN... anvendes til tørring af tekstiler. Tørretumbleren anvendes til andre formål end de, der er beskrevet ovenfor. må ALDRIG... ændres mht. teknik eller egenskaber. Risici Børn og ikke-instruerede personer må ikke benytte tørretumbleren. Lad ikke børn være uden opsigt, når de opholder sig ved tørretumbleren. Sørg for at holde kæledyr væk fra tørretumbleren. Tøm lommerne i tøjet for alle genstande. Vær især opmærksom på lightere eksplosionsfare. Læn Dem ikke op ad lugen, og sæt Dem ikke på den maskinen kan vælte. Luk lugen forsigtigt op. Der kan strømme meget varm damp ud. Tekstiler og tromle kan være meget varme fare for forbrænding. Installation Fastgør løse ledninger og slanger, ellers er der fare for at snuble. Under 0 C er der risiko for frostskader. Nettilslutning Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrøm og jordkontakt af hensyn til sikkerheden. Sørg for, at ledningstværsnittet er tilstrækkeligt stort. Der må kun anvendes fejlstrømsrelæer, der er forsynet med dette mærke: Netstikket og kontakten skal passe til hinanden. Der må ikke anvendes multistik/-koblinger og/eller forlængerledninger. Rør aldrig ved netledningen eller ved el-stikket med våde hænder Fare for elektrisk stød. Hold i stikket, aldrig i ledningen, når netstikket trækkes ud af kontakten. Sørg for, at strømtilførselsledningen ikke bliver beskadiget Fare for elektrisk stød. Drift Fyld kun tørretumbleren som anbefalet i programbeskrivelserne (Programmer/ Tekstiler side 1 og Programoversigt side 7). Kontroller tromlens indhold, inden tørretumbleren startes. Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis vasketøjet har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. hårspray, neglelakfjerner, rensebenzin etc.) Brand-/eksplosionsfare. Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis der er blevet anvendt industrielle kemikalier til rengøring. Risiko som følge af støv (f.eks. kulstøv, mel): Tørretumbleren må ikke benyttes eksplosionsfare. Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis vasketøjet indeholder skummateriale/ gummi elastisk materiale kan ødelægges, og tørretumbleren kan beskadiges som følge af evt. deformering af skummaterialet. Sluk aldrig tørretumbleren, før tørringscyklussen er afsluttet, med mindre alt vasketøjet tages med det samme og bredes ud, så varmen kan afgives. Lette materialer, som f.eks. langt hår, kan blive suget ind i tørretumblerens luftindtag fare for tilskadekomst. Den sidste del af tørringsprocessen sker uden varme (afkøling) for at sikre, at vasketøjet bibeholder en temperatur, som ikke beskadiger tøjet. Sluk tørretumbleren efter programslut. Destilleret vand/kondensvand er ikke drikkevand, og kan desuden være tilsmudset af fnug fra tøjet. Defekt Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er defekt, eller hvis det formodes, at den er defekt. Reparationer skal altid udføres af kundeservice. Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis netledningen er defekt. En defekt netledning må kun udskiftes af kundeservice for at undgå risici. Reservedele Der må af sikkerhedsmæssige grunde kun anvendes originale reservedele og originalt tilbehør. Bortskaffelse Tørretumbler: Træk netstikket ud, og skær derefter netledningen af tørretumbleren. Aflever tørretumbleren på et offentligt sted for bortskaffelse. Emballage: Lad ikke børn lege med emballagen fare for kvælning. Tørretumblerens varmeveksler har en hermetisk lukket anordning, som indeholder en fluoreret drivhusgas (R407c) skal bortskaffes korrekt. Påfyldningsmængde: 0,290 kg. Total GWP: 0,514 tco 2. Alle materialer er miljøvenlige og kan genanvendes. Bortskaf dem på en miljøvenlig måde. 13 Brugsanvisning da Torretumbler WT Overhold Sikkerhedsanvisningerne på side 13. Læs denne brugsanvisning og Installations- og plejeanvisningerne, inden tørretumbleren tages i brug. Overhold den separate Anvisning for Kondensvand - Afløb ved installationen af kondensvand-afløb (afhængigt af model)!

3 Den nye tørretumbler Anvendelse i henhold til formål Forberedelse Installation Installations- Tillykke De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Gaggenau. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken. Hvis De har spørgsmål, står vores kundeservice gerne til rådighed. Miljøvenlig bortskaffelse Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU. Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: Kun til husholdningsbrug. Må kun bruges til tørring af tekstiler, der er blevet vasket i vand. Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op til maksimalt 4000 meter over havets overflade. Hold børn under 3 år på sikker afstand af tørretumbleren. Lad aldrig børn rengøre eller vedligeholde tørretumbleren uden at være under opsigt. Lad ikke børn være uden opsigt, når de opholder sig ved tørretumbleren. Hold kæledyr på sikker afstand af tørretumbleren. Tørretumbleren kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske færdigheder, samt af personer, som ikke har den fornødne erfaring eller viden til at betjene apparatet, når disse personer er under opsyn eller er blevet vejledt af en ansvarlig person. Tørretumb beskadige Kontakt ku Indhold Side Forberedelse Betjeningspanel Tørring /4 Displaypanel og taster Anvisninger om vasketøj Programoversigt Hvad De absolut bør være opmærksom på Forbrugsværdier Normale lyde Hvad nu hvis... / Kundeservice /12 Sikkerhedsanvisninger Programmer / Tekstiler Detaljeret oversigt over programmer og tekstiler Programoversigt, side 7. Overhold anvisningerne på plejemærkerne i tøjet. Tørretid, tidsforvalg og ekstra funktioner kan vælges afhængigt af det valgte program og programforløbet. BOMULD Slidstærke tekstiler STRYGELET Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre MIX Blandede tøjstykker af bomuld og syntetiske fibre. SKO I KURV Sko ULD I KURV KOLDT VARMT SKJORTER BLUSER DUN OUTDOOR SUPER LYN 40 JEANS SENGETØJ HÅNDKLÆDER Tekstiler af uld eller med uldindhold, som tåler hånd- eller maskinvask } Alle tekstiltyper undtagen uld og silke Skjorter og bluser af bomuld og blandede fibre. Tekstiler med fyld af dun Funktionstøj af mikrofibre Syntetiske fibre, let bomuld eller blandede fibre Jeans eller tekstiler af denim Store kviltede tøjstykker med indhold af syntetiske fibre Frotte-stoffer, f.eks. håndklæder og badekåber Apparatet tændes / slukkes ved at trykke på tasten i midten a programvælgeren. Programvalg foretages ved at dreje den yders på programvælgeren (i begge retninger). Det valgte program vise M1 (Memory 1) M2 (Memory 2) } Programvælger / Sluk Gemme eller hente individuelle indstillinger 3 sec. Displaypane Signal, Tastesignal, Automatisk sluk og Sprog 1 2

4 og plejeanvisning, side 1 leren må ikke anvendes, hvis den er t. nde-service. Kun med tørre hænder. Hold kun i selve stikket. Tøm lommerne i tøjet for alle genstande. Vær især opmærksom på lightere. Tromlen skal være tom, når vasketøjet fyldes i. Kontroller tørretumbleren Stik netstikket i kontakten Sorter tøjet Se programoversigten på side 7. Se også den separate vejledning Uldkurv (afhængigt af model). Tørring Kondensvandbeho lder med filter Betjeningspanel Luge 7 6 Tømning af kondensvandbeholder Hvis Kondensvand - Afløb er installeret, er det ikke nødvendigt at tømme kondensvandbeholderen. separat Anvisning for Kondensvand - Afløb. Tøm beholderen efter hver tørring, men aldrig under selve tørringen. 1. Fjern beholderen, og hold den vandret imens. 2. Hæld kondensvandet bort. Skyd kondensvandbeholderen ind på plads igen, til den går i indgreb. Overhold også anvisningerne i Installations- og plejeanvisningen, side 3. Rengøring af fnugfiltre Rene fnugfiltre reducerer strømforbruget. Fnugfiltret består af to dele. Rens det inderste og det yderste fnugfilter efter hver tørring. f te ring s. Luk lugen op/læg tøjet ind/ tryk på programvælgeren/ indstil programmet 1 1. Luk lugen op. Fjern fnug og støv fra lugen/området omkring lugen. 2. Træk det inderste og det yderste fnugfilter ud, og luk dem op. l / Taster Luk lugen 2 3. Fjern fnug og støv, skyl begge fnugfiltre under rindende vand, og tør dem grundigt. 4. Luk fnugfiltrene igen, sæt dem sammen, og sæt dem på plads i apparatet igen. Ændre funktionerne i displayet med tasterne (Indstilling af tørringsresultat) (Antikrøl) (Færdig om) (Menu) Skabstørt+, Skabstørt, Strygetørt Antikrølfunktion kan indstilles op til 120 min Tidsforvalg/Børnesikring Centr. omdr., Tilpasser tørring, Lav varme Tryk på tasten (START/PAUSE) 3 Flere oplysninger på side 5 Todelt fnugfilter Luftindtag Tørring 5 4 Tag tøjet ud, og sluk for tørretumbleren Programslut... Afbryde program 1 Luk lugen op, eller tryk på tasten (START/PAUSE), tørringen bliver afbrudt. 2 Læg mere vasketøj ind, eller tag det ud, og luk lugen. 3 Vælg om nødvendigt program og ekstra funktioner igen. Tryk på tasten (START/PAUSE). Tidsangivelsen i (Færdig om) bliver opdateret efter nogle minutter. 3 4

5 Displaypanel og taster Displayfelt Rengør filteret Rengøring af fnugfiltre side 4. Tøm Tøm kondensvandbeholder side 4 og/eller rengør filtret i kondensvandbeholder kondensvandbeholderen Installations- og plejeanvisning, side 3. Skylning af kondensator Automatisk rengøring af varmeveksleren. Tøm ikke kondensvandbeholderen, så længe denne meddelelse vises. Taster (Indstilling af Valg af tørringsresultat (f.eks. Skabstørt) eller tørretid (20 min op til 3 timer: 30 min, tørringsresultat) afhængigt af model og program). Skabstørt+: Til vasketøj med tykke eller dobbelte lag stof. Skabstørt: Til tøj med ét lag stof. Strygetørt: Vasketøjet får en fugtighedsgrad, som gør det velegnet til strygning. (Stryg vasketøjet for at undgå, at det bliver krøllet). (Antikrøl) Efter programslut drejes tromlen med regelmæssige mellemrum for at undgå, at tøjet bliver krøllet. Den automatiske antikrølfunktion kan indstilles i trin på 30 min op til 120 min. Standardindstillingen for alle programmer er 60 min. (Færdig om) Når der vælges et program, vises den forventede varighed af det pågældende program med maksimal tøjmængde. Under tørringsforløbet registrerer fugtighedssensorerne den aktuelle tøjmængde og korrigerer programvarigheden. Dette vises ved, at tidsangivelsen i displayet (Færdig om) springer. Tidspunktet for (Færdig om) kan forskydes i trin på 1 time til maksimalt 24 timer. Tryk så mange gange på tasten (Færdig om), at det ønskede antal timer vises (h=time). Børnesikring: Aktivere/deaktivere Start programmet, tryk i 5 sekunder på tasten (Færdig om) ovenover displayet. (Menu) Centr. omdr.; Tilpasser tørring; Lav varme Afhængigt af det valgte program kan der være visse ekstra funktioner, der ikke kan vælges. M1 / M2 (Memory 1/2) 3 sec. Centr. omdr: Vaskemaskinens centrifugeringshastighed Tjener udelukkende til en mere nøjagtig angivelse af den forventede tørretid ((Færdig om)). Tilpasser tørring: Tørringsresultatet (f.eks. Skabstørt) kan indstilles i yderligere 3 trin (+1 til maks. +3). Undtagelse herfra: Tidsprogrammer Forindstillet værdi = 0. En finindstilling af et program ændrer ikke på indstillingen for de andre programmer. Lav varme: Reduceret temperatur med længere tørretid til sarte tekstiler, f.eks. polyakryl, polyamid eller elastan. Mulighed for at gemme hyppigt anvendte individuelle programindstillinger. Vælg det ønskede program med programvælgeren. Tryk på tasten M1 / M2 (Memory 1/2) i 3 sekunder, indtil det ønskede program er blevet gemt. Tryk kortvarigt på tasten M1 / M2 (Memory 1/2) for at vælge det gemte program. Programmet, der er hentet fra M1 (Memory 1) eller M2 (Memory 12), bliver vist i displayfeltet. Signal, Tastesignal, Automatisk sluk og Sprog. Tryk på tasterne 3 sec. samtidig i 3 sekunder for at åbne menuen. Signal, Tastesignal: Valgmulighed for signalstyrke: Fra - Stille vask - Medium - Højt - Meget højt. Automatisk sluk: Aktivering/deaktivering ved tryk på tasterne 3 sec. Tørretumbleren slukker automatisk efter 15, 30 eller 60 min, afhængigt af det valgte. Indstillingen er aktiveret efter (Antikrøl) eller programslut. Sprog: Valg af ønsket sprog. Anvisninger om vasketøj Plejemærker på tekstiler Følg producentens vaskeanvisninger! Tåler tørretumbler Tørring ved normal temperatur. Tørring ved lav temperatur. Må ikke tørres i tørretumbler. Følgende tekstiler må ikke tørres i tørretumbler: Luftuigennemtrængelige stoffer (f.eks. med gummibelægning). Sarte stoffer (silke, syntetiske gardiner) krølning. Vasketøj tilsmudset med olie. Tips om tørring Sorter vasketøjet efter tekstiltype og tørreprogram, så tøjet bliver ensartet tørret. Tør altid små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker vasketøj (f.eks. håndklæder). Luk lynlåse, hægter og maller, og knap pude- og dynebetræk. Bind stofbælter, forklædebånd osv. sammen, eller brug en vaskepose. Tør ikke strygelet tøj for længe risiko for krølning. Lad vasketøjet eftertørre udenfor tørretumbleren. Stryg ikke vasketøjet direkte efter tørringen, men lad det ligge sammenfoldet et stykke tid restfugtigheden bliver dermed ensartet fordelt. Strikkede tekstiler (f.eks. T-shirts, tekstiler af jersey) kryber ofte lidt ved den første tørring. Brug ikke programmet Skabstørt+. Stivet vasketøj er kun delvist egnet til tørretumbler stivelse efterlader en belægning, som har negativ indflydelse på tørringen. Doser skyllemiddel iht. producentens angivelser ved tøj, der skal tørres i tørretumbler. Vælg et tidsprogram ved tørring af små mængder vasketøj. Miljøbeskyttelse / Energisparetips Centrifuger vasketøjet i vaskemaskinen, inden det tørres højere centrifugeringshastighed reducerer tørretiden og sænker energiforbruget. Centrifuger også strygelet tøj. Udnyt den maksimalt anbefalede tøjmængde, men overskrid den ikke Programoversigt, side 7. Sørg for god ventilation i rummet under tørring. Rengør fnugfiltrene efter hver tørring Rengøring af fnugfiltre, side 4. Hold indtaget til køleluften utildækket Luftindtaget må ikke tildækkes eller blokeres. 5 6

6 Programoversigt Se tabellen over forbrugsværdier på side 9 og anvisningerne på side 6. Sorter tøjet efter tekstiltype. Tekstilerne skal kunne tåle tørring i tørretumbler. Tørringsresultatet kan vælges individuelt Skabstørt+, Skabstørt og Strygetørt (afhængigt af model og program). Der er mulighed for finindstilling af tørringsgraden (afhængigt af programmet). Tekstiler med flere lag kræver en længere tørretid end beklædningsgenstande med kun et lag. Det anbefales, at tørre sådanne tekstiler separat. Programmer Maks. Tekstiltype Ekstra funktioner og anvisninger BOMULD 8 kg Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør STRYGELET 3,5 kg Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre MIX 3,5 kg Blandede tøjstykker af bomuld og syntetiske fibre. SKO I KURV ULD I KURV 1 par 1 kg Sko Må kun anvendes med separat kurv se Beskrivelse uldkurv. Tekstiler af uld eller med uldindhold, som tåler hånd- eller maskinvask. Må kun anvendes med separat kurv se Beskrivelse uldkurv. KOLDT Til opfriskning og luftning VARMT Alle tekstiltyper undtagen uld og silke Til fortørrede tekstiler med flere lag eller til enkelte mindre stykker vasketøj. Også til eftertørring. SKJORTER BLUSER 1,5 kg Skjorter og bluser af bomuld og blandede fibre. Reduceret krølning. Ikke fuldstændigt tørt. DUN 1,5 kg Tekstiler med fyld af dun Ikke-kviltede tekstiler skal tørres separat. OUTDOOR 2 kg Funktionstøj af mikrofibre SUPER LYN 40 2 kg Syntetiske fibre, let bomuld eller blandede fibre Tekstiler, der tørrer let. JEANS 6 kg Jeans eller tekstiler af denim SENGETØJ 2 kg Store kviltede tøjstykker med indhold af syntetiske fibre HÅNDKLÆDER 3,5 kg Frotte-stoffer, f.eks. håndklæder og badekåber Ikke med fyld af dun / * * Gaggenau Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str München / Deutschland WT

7 Vigtige oplysninger... Denne tørretumbler er særligt energibesparende. Den udmærker sig teknisk ved at være udstyret med et kuldekredsløb, som udnytter energien meget effektivt på samme måde som et køleskab. Tørretumblerens varmeveksler bliver rengjort automatisk under tørringen. Fnugfiltrene og filtret i kondensvandbeholderen skal rengøres med regelmæssige mellemrum. Anvend aldrig tørretumbleren uden fnugsi og uden filter i kondensvandbeholderen. Fnugfiltre Under tørringen bliver fnug og hår fra vasketøjet opsamlet i fnugfiltret. Et tilstoppet fnugfilter kan forringe varmeudvekslingen. Derfor er det nødvendigt at rense fnugfiltrene efter hver tørring. Skyl dem med regelmæssige mellemrum under rindende vand side 4. Sørg for, at der ikke kommer andre materialer (dun, fyld) ind i luftkanalens åbning, når fnugfiltret renses. Om nødvendigt skal tromlen renses med en støvsuger forinden. Kontakt kunde-service, hvis der alligevel er kommet uvedkommende materialer ind i luftkanalen. Filter i kondensvandbeholder Filtret i kondensvandbeholderen renser kondensvandet. Dette kondensvand er nødvendigt for den automatiske rengøring. Filtret skal rengøres med regelmæssige mellemrum under rindende vand. Det er nødvendigt at tømme kondensvandbeholderen, inden filtret kan rengøres Installations- og plejeanvisning, side 3. Tekstiler Der må ikke tørres tekstiler i tørretumbleren, som har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling: som f.eks. hårspray, neglelaksfjerner, pletfjerner, rensebenzin etc. Tøm lommerne på vasketøjet. Der må ikke tørres tekstiler, som er uigennemtrængelige for luft. Tør ikke vasketøj, der fnugger meget. Uld må ikke tørres men kun opfriskes hhv. tørres med uldprogrammet. Forbrugsværdier Program Den centrifugeringshastighed, som blev anvendt til vasketøjet Varighed** Energiforbrug** BOMULD 8 kg 4 kg 8 kg 4 kg Skabstørt* 1400omdr./min 117 min 78 min 1,55 kwh 0,87 kwh 1000omdr./min 138 min 92 min 1,93 kwh 1,08 kwh 800omdr./min 159 min 106 min 2,24 kwh 1,25 kwh Strygetørt* 1400omdr./min 84 min 56 min 1,09 kwh 0,61 kwh 1000omdr./min 105 min 70 min 1,44 kwh 0,81kWh 800omdr./min 126 min 84 min 1,78 kwh 1,00 kwh STRYGELET 3,5 kg 3,5 kg Skabstørt* 800omdr./min 46 min 0,52 kwh 600omdr./min 60 min 0,66 kwh * Programindstilling for prøvning iht. gældende norm EN ** Afhængigt af tekstiltypen, sammensætningen af vasketøjet, tøjets restfugtighed, den indstillede tørringsgrad, tøjmængden samt betingelserne i omgivelserne kan værdierne afvige fra de angivne værdier. Mest effektive program til tekstiler af bomuld Følgende standard-bomuld-program (markeret med ) er velegnet til tørring af bomuldstekstiler med normal fugtighed og er hvad angår det kombinerede energiforbrug det mest effektive program til tørring af våde bomuldstekstiler. Standard-programmer til bomuld iht. gældende EU-forordning 932/2012 Program + (Indstilling af tørringsresultat) Tøjmængde Energiforbrug Programvarighed BOMULD + Skabstørt 8 kg/4 kg 1,93 kwh/1,08 kwh 138 min/92 min Programindstilling til prøvning og energimærkning i henhold til direktiv 2010/30/EU Effektforbrug i slukket tilstand: Effektforbrug i standby-tilstand (ikke-slukket tilstand): 0,10 W 0,10 W 8 9

8 Normale lyde Under tørring opstår der helt normale lyde, som skyldes kompressoren og pumpen. Kompressoren i tørretumbleren kan af og til brumme. Denne lyd kan variere i styrke afhængigt af det valgte program og programforløbet. Kompressoren i tørretumbleren bliver fra tid til anden ventileret, hvilket giver en summende lyd. Den automatiske rengøring af tørretumbleren afgiver en klikkende lyd. Hvad nu hvis... Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd (f.eks. ved at slukke/tænde). Vi finder altid en passende løsning - også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. De kan stole på producentens kompetence og således være sikker på, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele. Kontaktdata for den nærmeste Kundeservice findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger: DK Ved henvendelse til kundeservice bedes De venligst oplyse tørretumblerens modelnummer (Enr.) og fabrikationsnummer (FD) (se indersiden af lugen). Sluk for tørretumbleren med programvælgeren, og træk netstikket ud af stikkontakten. Tøm kondensvandbeholderen vises. Tøm kondensvandbeholderen vises, og tørringen er afbrudt. Restvand i kondensvandbeholder, selvom tørretumbleren er tilsluttet med afledning af kondensvand til afløb. Tømning af kondensvandbeholder side 4. Tryk på en tast. Tryk igen på tasten (START/PAUSE). Kondensvand - afløb installeret? Kondensvand - afløbsslange tilstoppet Kontroller og rens slange. Prop i kondensvandbeholder? separat Anvisning for Kondensvand - Afløb. Filter i kondensvandbeholder tilsmudset? Rengør filter i kondensvandbeholder Installations- og plejeanvisning side 3. Ingen fejl. Hvis der er installeret afledning af kondensvand til afløb, er der af hensyn til tørretumblerens selvrensningsfunktion stadig restvand tilbage i kondensvandbeholderen. Rengør filteret vises. Rengøring af fnugfiltre side 4. Tryk igen på tasten (START/PAUSE). Tørretumbleren starter ikke. Er der blevet trykket på tasten (START/PAUSE)? Er lugen lukket? Er omgivelsestemperaturen over 5 C? Den optimale omgivende temperatur ved tørring er mellem 5 C og 35 C. Der løber vand ud af maskinen. Indjuster tørretumbleren til vandret. Skyd kondensvandbeholderen ind på plads igen, til den går i indgreb. Kondensvandet bliver pumpet ind i kondensvandbeholderen med en pumpe, hvorved der opstår pumpelyd

9 Hvad nu hvis... Vasketøjet er ikke helt tørt eller er stadig for fugtigt. Efter programslut føles varmt vasketøj fugtigere, end det i virkeligheden er.bred vasketøjet ud, så varmen kan undslippe. Finindstil tørringsresultatet. Derved forlænges tørretiden, uden at temperaturen forøges. Vasketøjet bliver mere tørt. Vælg et program med længere tørretid, eller vælg et højere tørringsresultat.temperaturen bliver ikke forøget af dette. Vælg et tidsprogram til eftertørring af restfugt i vasketøjet. Hvis den maksimale påfyldningsmængde er overskredet, kan vasketøjet ikke blive rigtigt tørt. Rens fugtfølerne i tromlen. Et fint kalklag på fugtfølerne kan forringe deres funktion, så vasketøjet ikke bliver rigtigt tørt. Tørringen blev afbrudt at et strømsvigt, på grund af en fyldt kondensvandbeholder, eller fordi den maksimale tørretid var overskredet. Tørretid for lang. Rengør fnugfiltrene under rindende vand side 4. Fugtigheden i rummet stiger stærkt. I displaypanelet vises Skylning af kondensator. Strømsvigt. Af og til andre lyde og vibrationer. Utilstrækkelig lufttilførsel sørg for bedre luftcirkulation. Er luftindtaget evt. spærret? Hold luftindtaget frit Installations- og plejeanvisning, side 1. Omgivelsestemperatur over 35 C sørg for ventilation. Den optimale omgivende temperatur ved tørring er mellem 5 C og 35 C. Udenfor dette område kan tørretiden blive forøget. Udluft rummet tilstrækkeligt. Ingen fejl! Automatisk rengøring af varmeveksleren. Kondensvandbeholderen må ikke tømmes under rengøringsprocessen. Ved et strømsvigt bliver programmet afbrudt. Hvis vasketøjet stadig er for vådt: Tænd for apparatet, og start programmet igen. Pas på: Lugen, tromlen og tøjet kan være meget varme. Normale lyde side Sikkerhedsanvisninger I nødstilfælde Træk omgående stikket ud af stikkontakten, eller slå sikringen fra. Tørretumbleren anvendes indendørs. må KUN... anvendes til tørring af tekstiler. Tørretumbleren anvendes til andre formål end de, der er beskrevet ovenfor. må ALDRIG... ændres mht. teknik eller egenskaber. Risici Børn og ikke-instruerede personer må ikke benytte tørretumbleren. Lad ikke børn være uden opsigt, når de opholder sig ved tørretumbleren. Sørg for at holde kæledyr væk fra tørretumbleren. Tøm lommerne i tøjet for alle genstande. Vær især opmærksom på lightere eksplosionsfare. Læn Dem ikke op ad lugen, og sæt Dem ikke på den maskinen kan vælte. Luk lugen forsigtigt op. Der kan strømme meget varm damp ud. Tekstiler og tromle kan være meget varme fare for forbrænding. Installation Fastgør løse ledninger og slanger, ellers er der fare for at snuble. Under 0 C er der risiko for frostskader. Nettilslutning Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrøm og jordkontakt af hensyn til sikkerheden. Sørg for, at ledningstværsnittet er tilstrækkeligt stort. Der må kun anvendes fejlstrømsrelæer, der er forsynet med dette mærke: Netstikket og kontakten skal passe til hinanden. Der må ikke anvendes multistik/-koblinger og/eller forlængerledninger. Rør aldrig ved netledningen eller ved el-stikket med våde hænder Fare for elektrisk stød. Hold i stikket, aldrig i ledningen, når netstikket trækkes ud af kontakten. Sørg for, at strømtilførselsledningen ikke bliver beskadiget Fare for elektrisk stød. Drift Fyld kun tørretumbleren som anbefalet i programbeskrivelserne (Programmer/ Tekstiler side 1 og Programoversigt side 7). Kontroller tromlens indhold, inden tørretumbleren startes. Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis vasketøjet har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. hårspray, neglelakfjerner, rensebenzin etc.) Brand-/eksplosionsfare. Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis der er blevet anvendt industrielle kemikalier til rengøring. Risiko som følge af støv (f.eks. kulstøv, mel): Tørretumbleren må ikke benyttes eksplosionsfare. Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis vasketøjet indeholder skummateriale/ gummi elastisk materiale kan ødelægges, og tørretumbleren kan beskadiges som følge af evt. deformering af skummaterialet. Sluk aldrig tørretumbleren, før tørringscyklussen er afsluttet, med mindre alt vasketøjet tages med det samme og bredes ud, så varmen kan afgives. Lette materialer, som f.eks. langt hår, kan blive suget ind i tørretumblerens luftindtag fare for tilskadekomst. Den sidste del af tørringsprocessen sker uden varme (afkøling) for at sikre, at vasketøjet bibeholder en temperatur, som ikke beskadiger tøjet. Sluk tørretumbleren efter programslut. Destilleret vand/kondensvand er ikke drikkevand, og kan desuden være tilsmudset af fnug fra tøjet. Defekt Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er defekt, eller hvis det formodes, at den er defekt. Reparationer skal altid udføres af kundeservice. Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis netledningen er defekt. En defekt netledning må kun udskiftes af kundeservice for at undgå risici. Reservedele Der må af sikkerhedsmæssige grunde kun anvendes originale reservedele og originalt tilbehør. Bortskaffelse Tørretumbler: Træk netstikket ud, og skær derefter netledningen af tørretumbleren. Aflever tørretumbleren på et offentligt sted for bortskaffelse. Emballage: Lad ikke børn lege med emballagen fare for kvælning. Tørretumblerens varmeveksler har en hermetisk lukket anordning, som indeholder en fluoreret drivhusgas (R407c) skal bortskaffes korrekt. Påfyldningsmængde: 0,290 kg. Total GWP: 0,514 tco 2. Alle materialer er miljøvenlige og kan genanvendes. Bortskaf dem på en miljøvenlig måde. 13

10 Brugsanvisning da Torretumbler WT Overhold Sikkerhedsanvisningerne på side 13. Læs denne brugsanvisning og Installations- og plejeanvisningerne, inden tørretumbleren tages i brug. Overhold den separate Anvisning for Kondensvand - Afløb ved installationen af kondensvand-afløb (afhængigt af model)!

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTW84360SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655566

Din brugermanual BOSCH WTW84360SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655566 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi. Alle tørretumblere

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel

Tørring. Betjeningspanel Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret for

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

*952385* Robert Bosch Hausgeräte GmbH

*952385* Robert Bosch Hausgeräte GmbH Den nye tørretumbler Tillykke - du har valgt et moderne kvalitetsprodukt fra Bosch. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rensning af varmeudveksler udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer INSTRUCTION BOOK GOV 580 Vented Tumble Dryer 40006001Dan.qxd 28/07/2009 14:03 Page 92 Introduktion.............................................. 93 Leveringsoplysninger............................................

Læs mere

KONDENSTØRRETUMBLER D18K

KONDENSTØRRETUMBLER D18K KONDENSTØRRETUMBLER D18K HN 10213 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før tørretumbleren tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. ADVARSEL: Varm overflade! ADVARSEL: Brandfare!

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

BRUGSANVISNING TØRRETUMBLER

BRUGSANVISNING TØRRETUMBLER DK BRUGSANVISNING TØRRETUMBLER www.gorenje.com Tak for den tillid, du har vist os ved at købe denne tørretumbler. Din nye tørretumbler opfylder kravene til moderne håndtering af vasketøj. Den tørrer tøjet

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTHT50 http://da.yourpdfguides.com/dref/613110

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTHT50 http://da.yourpdfguides.com/dref/613110 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX LTHT50 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BRUGSANVISNING TØRRETUMBLER

BRUGSANVISNING TØRRETUMBLER DK BRUGSANVISNING TØRRETUMBLER www.gorenje.com Tak for den tillid, du har vist os ved at købe denne tørretumbler. Din nye tørretumbler opfylder kravene til moderne håndtering af vasketøj. Den tørrer tøjet

Læs mere

eco 43A LPG Flaskegas

eco 43A LPG Flaskegas BRUGSANVISNING eco 43A LPG Flaskegas DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Tørring. Luge. Betjeningspanel. 2. Fjern fnuggene fra filterskakten.

Tørring. Luge. Betjeningspanel. 2. Fjern fnuggene fra filterskakten. Den nye tørretumbler Tillykke - med dette moderne og fremragende husholdningsprodukt fra Siemens. Denne kondenstørretumbler udmærker sig ved et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere, som forlader

Læs mere

Anvendelse iht. formål

Anvendelse iht. formål Den nye tørretumbler Tillykke - du har valgt et moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rensning af varmeudveksler udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke tørretumbler Sæt programvælgeren på Fra. Lad ikke tøjet blive liggende i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke tørretumbler Sæt programvælgeren på Fra. Lad ikke tøjet blive liggende i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Anvendelse i henhold til formål Forberede installation se side 8 Tillykke - du har valgt et moderne, højkvalitetsprodukt fra Bosch. Denne kondenstørretumbler har et meget lavt energiforbrug.

Læs mere

Første ibrugtagning, Programoversigt, Indstillinger PT 7135 C Vario

Første ibrugtagning, Programoversigt, Indstillinger PT 7135 C Vario Første ibrugtagning, Programoversigt, Indstillinger PT 7135 C Vario da-dk Læs venligst brugs- og opstillingsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register Før

Læs mere

Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Anvendelse iht. formål Forberede installation se side 8 Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmeveksler

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T76484EIH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129419

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T76484EIH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129419 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Andelsboligforeningen Ved Amagerport 14-20 BETJENINGSINFORMATION

Andelsboligforeningen Ved Amagerport 14-20 BETJENINGSINFORMATION Andelsboligforeningen Ved Amagerport 14-20 BETJENINGSINFORMATION 1 En reserveret vasketid skal påbegyndes senest 15 minutter efter den tid der reserveret på turtavlen ellers har andre ret til at overtage

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T96699IH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129415

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T96699IH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129415 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Anvendelse iht. formål Forberede installation se side 8 Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmeveksler

Læs mere

Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Anvendelse iht. formål Forberede installation se side 8 Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmeveksler

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7.

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke tøjet blive liggende i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke tøjet blive liggende i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Anvendelse i henhold til formål Forberede installation se side 8 Tillykke - du har valgt et moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne kondenstørretumbler har et meget lavt energiforbrug.

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning Varmepumpetumbler

Brugsanvisning Varmepumpetumbler Brugsanvisning Varmepumpetumbler Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 751 300 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

DHT82EIN. Tørretumbler Brugermanualen Wasdroger Gebruiker manuel 2960311122_DA/270515.1559

DHT82EIN. Tørretumbler Brugermanualen Wasdroger Gebruiker manuel 2960311122_DA/270515.1559 DHT82EIN Tørretumbler Brugermanualen Wasdroger Gebruiker manuel 2960311122_DA/270515.1559 Læs venligst denne brugsanvisning først! Kære kunde Tak fordi du foretrækker et Smeg produkt. Vi håber, at dit

Læs mere

Rensning af fnugfilter Et rent fnugfilter reducerer strømforbruget og tørretiden.

Rensning af fnugfilter Et rent fnugfilter reducerer strømforbruget og tørretiden. Den nye tørretumbler Anvendelse iht. formål Forberede installation se side 8 Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi. Alle tørretumblere

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX TT320 http://da.yourpdfguides.com/dref/613060

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX TT320 http://da.yourpdfguides.com/dref/613060 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX TT320 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

*920532* Siemens Electrogeräte GmbH

*920532* Siemens Electrogeräte GmbH Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmeveksler og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi. Alle tørretumblere

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi. Alle tørretumblere

Læs mere

VASKEMASKINE LS1407E

VASKEMASKINE LS1407E VASKEMASKINE LS1407E HN 10210 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før vaskemaskinen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger... 2 Vaskemaskinens

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi. Alle tørretumblere

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTH58800 http://da.yourpdfguides.com/dref/608436

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTH58800 http://da.yourpdfguides.com/dref/608436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX LTH58800 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

...... ('+ *': '$ 7 55(780%/(5 %58*6$19,61,1* 12 7 5.(75200(/ %58.6$19,61,1*

...... ('+ *': '$ 7 55(780%/(5 %58*6$19,61,1* 12 7 5.(75200(/ %58.6$19,61,1* ...... 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVELSE.................................................. 5 3. BETJENINGSPANEL......................................................

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug WE 125 X Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at

Læs mere

Curvex emhætte C600SS

Curvex emhætte C600SS Curvex emhætte C600SS HN 9263 Brugervejledning Læs denne brugervejledning grundigt inden installation og brug af emhætten. Før installering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at elnettets

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere