RONDA 2-58 Duo Heavy Duty industristøvsuger til væskefiltrering og -transport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RONDA 2-58 Duo Heavy Duty industristøvsuger til væskefiltrering og -transport"

Transkript

1 DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S Bestnr.: A RONDA 2-58 Duo Heavy Duty industristøvsuger til væskefiltrering og -transport VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

2

3 Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af RONDA 2-58 Duo... 2 Tekniske data... 3 Standard tilbehør med artikelnumre... 4 Maskinopbygning og beskrivelse... 5 Motortop med sugemotor, micro-forfilter og filtergitter... 5 Adaptor-ring med væske-/støvadskiller og flydeventil... 6 Beholder 2 med dykpumpe og filtersæk... 6 Beholder 1 med opsamlingskurv... 6 Anvendelsesområde... 7 Sikkerhedsforskrifter... 7 Virkemåde... 9 Ibrugtagning og montering Igangsætning og opsugning af væsker Opsugning af større mængde væske eller væske fra beholdere Opsugning i opsamlingsbeholder eller samtidig videretransport Opsugning i opsamlingsbeholder Opsugning og samtidig videretransport Tømning af opsamlingsbeholder Opsugning af tørt støv Tømning af filtersæk og opsamlingskurv Tømning af opsamlingskurv Tømning af filtersæk Udskiftning af opsamlingskurv og filtersæk Kontrol og udskiftning af micro-forfilter Genbestilling af filtre mm Rengøring og vedligehold Vedligehold af motortop Fejlfinding Hvis maskinenikke suger tilfredsstillende Hvis dykpumpen ikke lænser maskinen Service og reparation RONDA 2-58 Duo 1 V. BRØNDUM A/S

4 RONDA 2-58 Duo Heavy Duty Industristøvsuger til væskefiltrering og -transport Tillykke med Deres nye RONDA 2-58 Duo Industristøvsuger fra V. BRØNDUM A/S. RONDA 2-58 er en heavy duty industristøvsuger, som er udviklet til opsugning og videretransport af store mængder væsker. RONDA 2-58 Duo er ideel til opsugning af større mængder væske med en høj koncentration af større eller mindre partikler. Maskinen adskiller de større partikler fra væsken uden behov for filterskift. RONDA 2-58 Duo er velegnet til opsugning af kølevæske med metalspåner, til slagterier, fiskeindustrien, rensningsanlæg og lignende. 2,4 kw vedvarende sugeeffekt Modulopbygget løsning, som kan tilpasses opgaven Indbygget dykpumpe til videretransport af opsuget væske Rammestativ med store hjul Beskyttelsesklasse IPX4 (IEC ). Meget stor opsamlingskapacitet Adskillelse af partikler og væske Lavt støjniveau Let aftagelige beholdere Vaskbar opsamlingskurv RONDA 2-58 Duo har 2 udskillerbeholdere. Beholder 1 er en udskiller med en grovmasket opsamlingskurv, der udskiller alle grove partikler såsom spåner mm. Kun de fineste partikler og væsken fortsætter til udskillerbeholder 2. Væsken opsamles i udskillerbeholder 2 og kan videretransporteres til afløb med den indbyggede dykpumpe. Motorerne i motortoppen over beholder 2 er beskyttet af en væske-/støvadskiller, et finmasket micro-forfilter og en flydeventil. RONDA 2-58 Duo 2 V. BRØNDUM A/S

5 Tekniske data RONDA 2-58 Duo tilsluttes 230 V netspænding. Kontroller at strømkildens spænding og sikring stemmer overens med det angivne på maskinens typeskilt og de tekniske data i denne brugsanvisning. Nedenstående oversigt viser maskinens tekniske data. Sugemotor by-pass 2400 Watt Sugemotor spænding 230 Volt Sugeevne 2400 mmvs kpa Luftmængde, max. 120 l/sek 432 m 3 /t Sugeffekt, max. 706 W Støjniveau, 1 m 72 db(a) Støjniveau, 4 m 63 db(a) Opsamlingskurv, max. opsamling 20 kg 42 l Beholderkapacitet 58 l Højde 1150 mm Længde 1155 mm Bredde 550 mm Vægt uden tilbehør 45 kg Pumpe, løftehøjde 7,5 m Pumpe, max. flow 11,2 m 3 /t Antal sugemotorer 2 RONDA 2-58 Duo 3 V. BRØNDUM A/S

6 Standard tilbehør RONDA 2-58 Duo leveres med komplet tilbehørssæt omfattende rør, slange og alle nødvendige mundstykker Tilbehør kan genbestilles på nedenstående varenumre: mm Håndværkersæt V Plastslange 3,1 m Rund børste Fugemundstykke Adaptor for rund børste mm Gulvmundstykke V-500 med hjul Rør med bøjning Kort forlængerrør, 0,25 m RONDA 2-58 Duo 4 V. BRØNDUM A/S

7 Maskinopbygning og beskrivelse RONDA 2-58 er en heavy duty industristøvsuger, som er udviklet til opsugning og videretransport af store mængder væsker. Efterfølgende gennemgås maskinens opbygning og hovedkomponenter. RONDA 2-58 Duo har 2 udskillerbeholdere. Beholder 1 er en udskiller med en grovmasket opsamlingskurv, der udskiller alle grove partikler såsom spåner mm. Kun de fineste partikler og væsken fortsætter til udskillerbeholder 2. 1 Væsken opsamles i udskillerbeholder 2 og kan videretransporteres til afløb med den indbyggede dykpumpe Motortop med sugemotor, micro-forfilter og filtergitter 2 Motortoppen er forsynet med et integreret bærehåndtag (1) og afbrydere (2) til sugemotorerne og den indbyggede dykpumpe. Filtergitteret (3) holder micro-forfilteret udspændt. De kraftige sugemotorer i RONDA 2-58 Duo er placeret i motortoppen. 1 Dykpumpen, som arbejder neddykket i den opsugede væske, og begge sugemotorer har af sikkerhedsgrunde direkte jordforbindelse. El-kablet har derfor en separat ledning (leder) til jordforbindelse. 2 3 Micro-forfilteret holdes på plads af filtergitteret under motortoppen. Microforfilteret tilbageholder de fine og mindste støvpartikler, og beskytter samtidigt turbinebladene på de to sugemotorer. Turbinebladene kan blive beskadiget,, hvis der er slidende partikler i luftstrømmen. Den indbyggede dykpumpe tilsluttes i stik-dåsen bag på motortoppen. Når motortoppen skal afmonteres, trækkes dykpumpens stikprop ud af dåsen, hvorefter motortoppen kan fjernes. RONDA 2-58 Duo 5 V. BRØNDUM A/S

8 Adaptor-ring med væske-/støvadskiller og flydeventil 2 Motortoppen er monteret på en adaptorring og er fastgjort med to beholderclips. Flydeventilen (1), som er monteret under adaptorringen, blokerer luftstrømmen, såfremt opsamlingsbeholderen bliver overfyldt. På denne måde sikres det, at der ikke suges vand op i sugemotorerne. 1 Adaptorringen er indvendigt forsynet med en luft-lede-plade (2), som spreder den direkte luftstrøm. Hermed sænkes lufthastigheden og sugemotorerne beskyttes mod de mindre vandpartikler, som kan være i luftstrømmen. Beholder 2 med dykpumpe og filtersæk Den indbyggede dykpumpe er placeret i beholder 2 og er fastgjort til beholderbunden ved hjælp af en gul gjord og en klemmelås. Dykpumpen kan let afmonteres i forbindelse med rengøring. Lynkoblingen på pumpen passer til koblingen, som sidder på den udvendige lynkobling, og ledningen til pumpen er så lang, at pumpen også kan anvendes alene i forbindelse med større tømningsopgaver med rent vand, som ikke skal filtreres. 1 Den fint-maskede filtersæk er monteret på beholderstudsen i beholder 2. Den gule støtte-lap (1) bærer filtersækken og holder den på plads over studsen, når filtersækken fyldes. Filtersækken er forsynet med en lille lomme (2) til skumdæmpningsmiddel. 2 Filtersækken er lukket i bunden af en aluminiumsskinne (3). Tømning sker ved at skyde skinnen til side. 3 Beholder 1 med opsamlingskurv Låget på beholder 1 er fastgjort med to beholderclips og er forsynet med et lede-rør (1). 1 Opsamlingskurven sidder i en ring, og skal løftes i de to bærehåndtag (2) i forbindelse med tømning. 2 RONDA 2-58 Duo 6 V. BRØNDUM A/S

9 Anvendelsesområde RONDA 2-58 Duo er en støvsuger i henhold til DS/EN og CEI/IEC og må kun anvendes som sådan. RONDA 2-58 Duo må anvendes til opsugning af partikelholdige væsker. RONDA 2-58 Duo må ikke anvendes til opsugning af sundhedsfarligt støv i henhold til CEI/IEC Tillæg AA eller til opsugning af hede, sure eller basiske væsker og væsker med en høj koncentration af små og slidende partikler. Opsugning af stærkt slidende små partikler vil forkorte maskinens levetid. RONDA 2-58 Duo er ikke godkendt og må ikke anvendes til opsugning af brandfarlige, eksplosive, giftige eller ekstremt sundhedsfarlige støv-, væske- eller luftarter. Sikkerhedsforskrifter Maskinen er ikke godkendt til brandfarligt, eksplosivt, giftigt eller ekstremt sundhedsfarlige støv-, væske- eller luftarter. Brugeren skal sikre sig, at maskinen tilpasses opgaven, og at myndighedernes krav overholdes. Undgå at beskadige el-kablet. Ved udskiftning af el-kablet skal der anvendes originalt el-kabel. Udskiftning skal foretages af en fagmand. Maskinen skal tilsluttes netspænding med pålideligt virkende jord-forbindelse (Virksom beskyttelse mod indirekte berøring). Før evt. reparations- eller vedligeholdsarbejde på maskinen - også rengøring - skal stikket tages ud af strømkilden. RONDA 2-58 Duo tilsluttes 230 V netspænding. Kontroller at strømkildens spænding og sikring stemmer overens med det angivne på maskinens typeskilt og de tekniske data i denne brugsanvisning. Denne maskine må, udover husholdningsbrug også anvendes kommercielt, for eksempel på hoteller, skoler, hospitaler, fabrikker, butikker, kontorer og udlejningsvirksomheder. ADVARSEL: Trænger skum eller væske ud af maskinen skal strømmen afbrydes øjeblikkeligt. Retningslinier i forbindelse med bortskaffelse af maskinen I henhold til EU-Direktiv 2002/96/EC (WEEE-Direktivet) skal elektrisk og elektronisk affald indsamles. Når maskinen skal bortskaffes, skal reglerne i slutbrugerens kommune derfor følges. V. BRØNDUM A/S er tilsluttet den kollektive ordning el-retur og lever dermed op til sit producent- og leverandøransvar. Vær i den forbindelse opmærksom på følgende: Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med ovenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af RONDA 2-58 Duo 7 V. BRØNDUM A/S

10 elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Er der tvivl om maskinens brug, sikkerhed eller opbygning, kontakt da forhandleren eller V. BRØNDUM A/S. RONDA 2-58 Duo 8 V. BRØNDUM A/S

11 Virkemåde Når maskinens sugemotorer er tændt, trækkes luften gennem maskinen og indsamler væsken i nærheden af gulv-mundstykket. Væsken transporteres ved hjælp af den høje lufthastighed ind i opsamlingsbeholder 1. Væsken ledes gennem lederøret til opsamlingskurven, som tilbageholder alle større partikler, spåner mv. Sugerøret, der udmunder tæt på bunden af opsamlingsbeholder 1, trækker den filtrerede væske fra beholder 1 gennem forbindelsesslangen til beholder 2. Den fint-maskede filtersæk tilbageholder de mindre partikler. Den rensede væske løber gennem filtersækken og samles i beholder 2. RONDA 2-58 Duo 9 V. BRØNDUM A/S

12 Den indbyggede pumpe kan videre-transportere den opsugede og nu filtrerede væske direkte til afløb under drift. Luftstrømmen fortsætter forbi flydeventilen og op i væske- /støvadskilleren. Er dykpumpen ikke i drift, vil flydeventilen blokere luftstrømmen, når den bliver løftet af den opsugede væske. I væske-/støvadskilleren rammer luftstrømmen stop-pladen. Herved sænkes lufthastigheden, idet luftstrømmen ledes uden om stop-pladen. Eventuelle vandpartikler løber tilbage i beholder 2. Luften filtreres endeligt af microeventuelle små partikler i udblæsningsluften er renset for støv sugemotorerne. forfilteret, som tilbageholder luftstrømmen. Herved sikres at og samtidigt skånes RONDA 2-58 Duo 10 V. BRØNDUM A/S

13 Den rensede luftstrøm trækkes op gennem sugemotorerne i motortoppen. Til slut blæses luften gennem udblæsningsfiltrene i motortoppen og forlader motortoppen under den gule kappe. VIGTIGT! Motortoppen må ikke tildækkes, når maskinen er i brug. Kan luftstrømmen fra sugemotorerne ikke forlade maskinen er der risiko for overophedning og beskadigelse af motortoppen. RONDA 2-58 Duo 11 V. BRØNDUM A/S

14 Ibrugtagning og montering Pak RONDA 2-58 Duo ud og kontroller at alle delene, som du har bestilt, er med. Rørets 2 dele samles og mundstykket eller andet tilbehør monteres på røret. Fastgør sugeslangens gummi-kobling til røret og før sugeslangens anden studs (Ø90 mm) ind i beholderkoblingen på låget til beholder 1. Kontroller at opsamlingsbeholderene er tomme og at opsamlingskurv, filtersæk og micro-forfilteret sidder korrekt i opsamlingsbeholderne. Kontroller, at maskinens filter er helt og ubeskadiget (se afsnittet om udskiftning af filter). Skal den opsugede væske pumpes direkte til afløb under drift, tilsluttes afløbsslangen på afløbsstudsen på bagsiden af beholder 2. Inden stikket tilsluttes en strømkilde, skal det kontrolleres, at stik og ledning ikke er beskadigede. Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal delene udskiftes af en fagmand. Tilslut maskinen 230 V netspænding med pålideligt virkende jord-forbindelse (Virksom beskyttelse mod indirekte berøring). RONDA 2-58 Duo kan nu anvendes til opsugning af væske. Opsugning er nærmere beskrevet i det følgende afsnit. RONDA 2-58 Duo 12 V. BRØNDUM A/S

15 Igangsætning og opsugning af væsker Under opsugningsarbejdet kan RONDA 2-58 Duo køres på de store hjul og de drejehjul, som sidder på kørestellet. Når maskinen er korrekt samlet og tilsluttet, kan den startes på motortoppens kontakter. 1 De to sugemotorer tændes på hver sin kontakt (1). Opsuges stærkt skummende væsker kan skumdannelsen dæmpes ved kun at anvende den ene motor. Herved reduceres lufthastigheden. Den indbyggede dykpumpe tændes på den røde kontakt mærket PUMP (2). 2 Opsugning af væsker kan ske med eller uden vandmundstykke. Vandmundstykket er velegnet til opsugning af væsker fra større plane flader. Når mundstykket føres over den våde plane flade, opsuges væsken af den kraftige luftstrøm og efterlader fladen næsten tør Gulvmundstykket er udstyret med to hjul (1), som fastholder mundstykket i samme højde over underlaget. For at opnå en effektiv opsugning skal gummilæberne være placeret i korrekt højde over underlaget. Højden justeres på mundstykkets drejeknap (2) Indstil gummilæbernes højde over gulvet til 1 til 2 mm. 1-2 mm Gummilæberne er fremstillet af robust materiale men vil med tiden blive slidt. I takt med at gummilæberne slides, er det nødvendigt at justere gummilæbernes højde over underlaget. Opsugning af større mængde væske eller væske fra beholdere Opsugning af større mængder vand kan ske uden vandmundstykke. I forbindelse med denne type opsugning, skal man være opmærksom på, at RONDA 2-58 Duo har en maksimal effektiv opsugningshøjde på ca. 2 m, når sugeslangen er helt fyldt op med væske. Skal der opsuges væsker i større opsugningshøjde, må sugeslangen ikke være fyldt. RONDA 2-58 Duo 13 V. BRØNDUM A/S

16 Dette opnås ved at røret eller sugeslangen ikke nedsænkes i væsken, men kun opsuger en blanding af luft og væske fra væskens overflade. Blandingen af luft og væske afpasses afhængig af opsugningshøjden - således, at der ikke løber væske ud af røret eller slangen. Løber væsken tilbage fra røret eller slangen, skal der iblandes en større mængde luft og omvendt. Opsugning i opsamlingsbeholder eller samtidig videre-transport RONDA 2-58 Duo kan anvendes til opsugning af væsker på to måder. Enten kan væske samles i opsamlingsbeholderen eller også kan den opsugede væske samtidigt videre-transporteres til afløb eller andet ved hjælp af den indbyggede dyk-pumpe. Efterfølgende beskrives de to metoder nærmere. Opsugning i opsamlingsbeholder: Kontroller, at kontakten til dyk-pumpen står i sin OFF -position (Ingen lys i kontakten) Start sugemotorerne ved at sætte kontakterne til sugemotorerne i deres ON -position. Nu kan opsugning påbegyndes. Når opsamlingsbeholder 2 er fyldt, vil flydeventilen lukke for luftstrømmen til suge-motorerne, og opsugning vil stoppe. Afbryd sugemotorerne med det samme, så dissee ikke belastes unødigt. Tøm opsamlingsbeholderen. (Se afsnittet om tømning) Opsugning og samtidig videre-transport: Kontroller, at aftapningsslangen (Ekstra udstyr) er solidt fastgjort til aftapningshanens studs, og at aftapningsslangen er forsvarligt ledt til godkendt afløb. Slangestudsen fastgøres til beholderens studs ved hjælp af en klo-kobling. Klo-koblingen sikres med en omløber. Drej omløberen med uret for at låse klo-koblingen. En stiv aftapningsslange yder den mindste modstand og giver mulighed for størst væske-flow. Anvendes en sammen-rullelig aftapningsslange, skal pumpen bruge kræfter på at åbne slangen, hvorved væske-flowet RONDA 2-58 Duo 14 V. BRØNDUM A/S

17 mindskes. Tænd sugemotorerne på kontakten på maskinens motortop og opsug en vis mængde væske, inden pumpen startes. På denne måde sikres, at pumpen ikke arbejder uden væske. Dette skåner dykpumpens skovlhjul. Nu kan væskeopsugning og samtidig videre-transport påbegyndes. Tømning af opsamlingsbeholder: Er der ikke mulighed for under drift at lede den opsugede væske direkte i afløb, kan væsken opsamles i beholder 2 og tømmes efter opsugning. Kør RONDA 2-58 Duo hen, hvor den opsugede væske skal afledes. Åben aftapningshanen, og lad den indbyggede dyk-pumpe pumpe den opsugede væske ud af beholderen. Bemærk: Maskinen skal rengøres efter hvert brug! Se afsnittet: Rengøring og vedligehold. Opsugning af tørt støv RONDA 2-58 Duo er ikke udviklet til opsugning af tørt støv og må kun anvendes til opsugning af mindre mængde tørt støv under samtidig opsugning af rigelig mængde væske. Tørt støv kan beskadige dykpumpen, når denne startes, hvis der ikke er rigelig mængde væske i opsamlingsbeholderen. Er der opslæmmet en mindre mængde fint tørt støv i en større mængde væske, kan støvet derimod bortpumpes sammen med væsken uden at beskadige pumpen. Hvis RONDA 2-58 Duo skal anvendes til opsugning af tørt støv eventuelt sammen med mindre mængde væske, skal der anvendes en 10-lags opsamlings- og filtreringspose (Varenr ). Filtreringsposen tilbageholder partiklerne og eventuel mindre mængde opsuget væske suges gennem posen. RONDA 2-58 Duo 15 V. BRØNDUM A/S

18 Tømning af filtersæk og opsamlingskurv Tømning af opsamlingskurv Opsamlingskurven i beholder 1 tilbageholder de større partikler og tømmes efter behov. Når opsamlingskurven er ved at være fyldt, indstilles opsugningen. Lad maskinen tømme beholder 1 for eventuelle væsker, inden maskinen slukkes. Frigør låget på beholder 1 ved at løsne de to beholderclips, der fastgør låget. Løft låget fri af beholder 1. Skån luftlederøret, når låget lægges til side. Løft opsamlingskurven fri af beholder 1. Opsamlingskurven må ikke løftes i den sorte montagering. Løft opsamlingskurven i de to bærehåndtag. Efter tømning bør opsamlingskurven rengøres. Dette gøres nemmest ved at skylle den med rigelig mængde vand. Tømning af filtersæk: 3 1 Filtersækken, som sidder i beholder 2, tilbageholder slam og mindre partikler, tømmes efter behov. Frigør kablet til den indbyggede pumpe fra stikdåsen på motortoppen (1). 2 2 Maskinens motortop med adaptorring afmonteres ved at løsne de to beholderclips på opsamlingsbeholderens sider (2). Løft motortop med adaptorring fri af kørestellet i de to håndtag på siden af adaptorringen. Placer forsigtigt motortop og adaptorring på en plant og rent underlag, så flydeventilens gitter ikke beskadiges. RONDA 2-58 Duo 16 V. BRØNDUM A/S

19 Frigør filtersækken fra beholderstudsen. Løft filtersækken op af opsamlingsbeholderen. Filtersækken tømmes ved at trække bundskinnen ud til siden, hvorved de opsamlede partikler og slam kan rystes ud af filtersækken. Efter tømning bør filtersækken rengøres. Dette gøres nemmest ved at skylle den med rigelig mængde vand. Inden filtersækken igen monteres over beholderstudsen, sættes bundskinnen på plads igen. Kontroller at filtersækkens støtte-flap foldes ud over beholderkanten. Støtte-flappen er med til at bære filtersækken. NB: I forbindelse med tømning af filtersækken bør det kontrolleres, at der ikke slidt hul i filtersækken. Er der slidt hul, bliver de større partikler ikke tilbageholdt og kan beskadige pumpens vingehjul. Udskiftning af opsamlingskurv (Varenr ) og filtersæk (Varenr ) Opsamlingskurven og filtersækken er fremstillet af robust filtermateriale og sammensyningerne er forstærket. Kurven og filtersækken har meget lang levetid, men vil med tiden blive slidt. Det skal jævnligt kontrolleres, om kurven og filtersækken er hel og at filtermaterialet er ubeskadiget og uden huller. Slides der huller i filtermaterialet, kan eventuelle partikler ikke tilbageholdes, og pumpen kan blive beskadiget. Når den udtjente filtersæk eller det brugte polyester-filter bortskaffes, skal man sikre sig, at dette sker i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav. RONDA 2-58 Duo 17 V. BRØNDUM A/S

20 Kontrol og udskiftning af micro-forfilter Micro-forfilteret sidder i adaptorringen under maskinens motortop og tilbageholder de finere partikler. Filteret er fremstillet af robust filterdug, men vil med tiden blive slidt, hvorved der kan dannes huller i filterdugen. Den nemmeste måde at kontrollere filteret for beskadigelser er at inspicere den indvendige side af filteret. Findes støvpartikler her, er det tegn på et beskadiget filter, som skal skiftes. 3 1 Frigør kablet til den indbyggede pumpe fra stikdåsen på motortoppen (1). Maskinens motortop afmonteres ved at løsne de to beholderclips på adaptorringen (2) 2 Løft motortoppen fri i håndtaget (3) og placer motortoppen forsigtigt på en rent og plant underlag. Skån filtergitteret under motortoppen. Inspicer micro-forfilterets indvendige overflade. Findes der støvpartikler på filterets indvendige overflade, er det tegn på, at der er dannet huller i filterdugen. Er der dannet huller i filterdugen, skal micro-forfilteret udskiftes. Genbestilling af filtre mm. Opsamlingskurv Filtersæk Micro-forfilter RONDA 2-58 Duo 18 V. BRØNDUM A/S

21 Rengøring og vedligehold Maskinen må ikke være tilsluttet el-nettet ved service og rengøring. VIGTIGT! Maskinen må ikke være tilsluttet elnettet ved service og rengøring. Maskinen skal gøres ren efter hvert brug. Henstår maskinen med smudsigt vand er der fare for bakteriedannelse i det rådnende vand. Indtørret slam i dykpumpens skovlhjul kan endvidere beskadige pumpen, når den efterfølgende startes. Maskinen rengøres nemmest på følgende måde: Lad maskinen opsuge og viderepumpe rent vand i nogle få minutter, således at eventuel slam og urenheder på dykpumpens skovlhjul og i opsamlingsbeholderen skylles væk. Aftag motortop og adaptorring på beholder 2 som beskrevet i afsnittet om tømning af filtersæk. Aftag låget på beholder 1 som beskrevet i afsnittet om tømning af opsamlingskurv. Rengør opsamlingskurven og filtersækken og skyl fastsiddende partikler og øvrige urenheder bort med rent vand. Fjern sugeslangen, som forbinder de to beholdere. Frigør de to beholdere ved at løsne beholderclipsene, som fastgør beholderne på kørestellet. Skyl fastsiddende partikler og øvrige urenheder i beholderne bort med rent vand. RONDA 2-58 Duo 19 V. BRØNDUM A/S

22 Vedligehold af motortop Motortoppen er fremstillet af vedligeholdsfrie dele, og behøver derfor ingen daglig vedligehold, udover udvendig rengøring og kontrol af, at elektriske ledninger, kontakter og stik er ubeskadigede. Motortoppen rengøres nemmest med en fugtig klud. NB: Der må ikke rettes vandstråler direkte på motortoppen! For at undgå driftsstop, anbefales det, at en servicetekniker giver de elektriske dele et årligt eftersyn. Det anbefales, at lade autoriseret værksted efterse sugemotorernes kul efter ca. 800 drifttimer og om nødvendigt udskifte dem. Herved forlænges sugemotorernes levetid. RONDA 2-58 Duo 20 V. BRØNDUM A/S

23 Fejlfinding Hvis maskinen ikke suger tilfredsstillende: Sugeslange, rør eller mundstykke kan være blokeret. Stop maskinen, og fjern blokeringen. Opsamlingsbeholder 2 kan være overfyldt. Flydeventilen er designet til beskytte sugemotorerne ved at blokere for luften til motorerne, når opsamlingsbeholder 2 er fyldt med væske. Stop maskinen, og tøm beholderen for væske. Opsamlingskurv eller filtersæk kan være tilstoppet. Udtag opsamlingskurv/filtersækken og skyl med store mængder rent vand, så eventuelle fastsiddende partikler fjernes. (Se afsnittet om tømning). Skyl med store mængder rent vand ved at lede vandet ind modsat den normale strømningsretning for luften. Hvis dyk-pumpen ikke lænser maskinen: Læs den medfølgende brugsanvisning for den indbyggede dyk-pumpe. Frigør pumpen ved at løsne det gule montagebånd. Rens pumpehus og afgangsstuds Kontroller slangeforbindelser, herunder om aftapningsslangen evt. har fået et knæk, som mindsker væskegennemstrømningen. Kontroller, at dyk-pumpens ledning er tilsluttet stikket på motortoppen. Kontroller om aftapningsslangen er blokeret. RONDA 2-58 Duo 21 V. BRØNDUM A/S

24 Service og reparation Service og reparation ydes uden beregning under garantiperioden. (Købsnota må fremlægges) under følgende forudsætninger: Den opståede defekt kan tilbageføres til konstruktions- eller materialefejl. (Normal slitage, misbrug eller misvedligehold kan ikke henføres hertil) Reparation har ikke været forsøgt udført af andre end V. BRØNDUM A/S, eller serviceværksteder godkendt af V. BRØNDUM A/S til garantireparationer. Serviceydelser uden beregning omfatter udskiftning af defekte dele, samt arbejdsløn hertil. Maskinen indleveres via V. BRØNDUM A/S organisationens forhandlere eller sendes franco til Der tages forbehold for ændringer. V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej DK-8600 Silkeborg Tlf.: (+45) Fax: (+45) RONDA 2-58 Duo 22 V. BRØNDUM A/S

RONDA 3400 Heavy Duty industristøvsuger

RONDA 3400 Heavy Duty industristøvsuger DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S Best.nr.: A0.80.0051 RONDA 3400 Heavy Duty industristøvsuger VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af

Læs mere

RONDA C120. Adapter til 120 Ltr-Container DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

RONDA C120. Adapter til 120 Ltr-Container DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S Best. nr.: A0800115 RONDA C120 Adapter til 120 Ltr-Container VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. RONDA C120 2 V. BRØNDUM A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ghibli AS2 DANSK BRUGSANVISNING. Støvsuger til daglig brug V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. V.

Ghibli AS2 DANSK BRUGSANVISNING. Støvsuger til daglig brug V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. V. V. BRØNDUM A/S A0.80.0091 DANSK BRUGSANVISNING Ghibli Støvsuger til daglig brug VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli AS 2 Tillykke med Deres nye Ghibli AS 2 fra V. BRØNDUM

Læs mere

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Tillykke med din nye Easy Clean 370/470 støvsuger til oprejst støvsugning. Denne brugsanvisning gælder for både Easy Clean 370 og Easy Clean 470. Maskinbeskrivelse:

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

RONDA 2000 Effektiv industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 2000 Effektiv industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv V. BRØNDUM A/S Best. nr.: A0800020 DANSK BRUGSANVISNING RONDA 2000 Effektiv industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. RONDA 2000 2 V.

Læs mere

Støvsuger DK GHIBLI INDUSTRISTØVSUGERE. Brugsanvisning

Støvsuger DK GHIBLI INDUSTRISTØVSUGERE. Brugsanvisning AO.80.0028 ORIGINAL! DK GHIBLI INDUSTRISTØVSUGERE DK Brugsanvisning Støvsuger VIGTIGT GHIBLI støv- og vandsugere, der helt lever op til tidens krav! Specialmodeller Filterløsninger til alle opgaver Før

Læs mere

RONDA 2600. Dansk Brugsanvisning. Fabriks- og lagerstøvsuger med bundtømning 11-2014 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! LÆS BRUGSANVISNINGEN INDEN BRUG.

RONDA 2600. Dansk Brugsanvisning. Fabriks- og lagerstøvsuger med bundtømning 11-2014 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! LÆS BRUGSANVISNINGEN INDEN BRUG. Original V. BRØNDUM A/S Item No.: A0800102 RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger med bundtømning 11-2014 VIGTIGT! LÆS BRUGSANVISNINGEN INDEN BRUG. DK BRUGSANVISNING Siden er tom RONDA 2600 Fabriks- og

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400 Støvsugere til byggebranchen RONDA 200 RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere Green Tech CAP motor med forbedret sugeevne og lavere strømforbrug, hvilket giver en mere effektiv motor. Samtidig

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

RONDA STØVSUGERE TIL BYGGEBRANCHEN

RONDA STØVSUGERE TIL BYGGEBRANCHEN RONDA STØVSUGERE TIL BYGGEBRANCHEN RONDA 200 RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere Normen EN 60335-2-2-1995 einschl. A1: 1998 sowie für das Aufsaugen von gesundheitsgefährdendem einschl.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere

RONDA 200H RONDA 200H-S Handy industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 200H RONDA 200H-S Handy industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv DANSK BRUGSANVISNING (Original) (Country code EU ; CH ; DK ) VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. V. BRØNDUM A/S RONDA 200H RONDA 200H-S Handy industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

DB nr.:

DB nr.: 58.604 DB nr.: 1672095 DK - Brugervejledning Gasvarmeovn Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Nilfisk-ALTO Danmark Industrivej 1 - DK 9560 Hadsund Tel: +45 72 18 21 20 - Fax: +45 72 18 21 11

Nilfisk-ALTO Danmark Industrivej 1 - DK 9560 Hadsund Tel: +45 72 18 21 20 - Fax: +45 72 18 21 11 Våd-/tørsuger til krævende rengøring og opsamling af farligt støv. Jo vanskeligere rengøring, jo bedre skal støvsugeren være. Derfor designet af ATTIX 9 SD gennemarbejdet omhyggeligt. Med en luftmængde

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA Selvkørende fejemaskine VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. INTRODUKTION Tillykke med Deres Eureka KOBRA fejemaskine fra V.

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08 Centralstøvsugere Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk 823 0001 010 Edition 1 2003-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler Tekniske data Brugsanvisning

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

A 2656 X PLUS. Vare nr.: 1.723-810.0 Mål (L x B x H) mm 550 x 430 x 630

A 2656 X PLUS. Vare nr.: 1.723-810.0 Mål (L x B x H) mm 550 x 430 x 630 A 2656 X PLUS Det ideelle produkt til garagen, bilen, værkstedet og ved "gør det selv" projekter. Forsynet med ergonomisk bæregreb som samtidig fungerer som lås til containeren. Blæsefunktion med trinløs

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BRUGSANVISNING. MINI SUCTION Low Volume Mobilt Sug. MINI SUCTION 1 Versionsdato: 21-09-2006 Versionsnr.: 03-12579-01

BRUGSANVISNING. MINI SUCTION Low Volume Mobilt Sug. MINI SUCTION 1 Versionsdato: 21-09-2006 Versionsnr.: 03-12579-01 BRUGSANVISNING MINI SUCTION Low Volume Mobilt Sug MINI SUCTION 1 Versionsdato: 21-09-2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Tilslutning 4 5. Ibrugtagning

Læs mere

Brugsvejledning PV250 P PV350 P

Brugsvejledning PV250 P PV350 P Brugsvejledning PV250 P PV350 P 1 DRIFT, VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PV250 P PV350 P LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING FØR MONTERING OG FØLG ALLE ANVISNINGER, SPECIELT DEM DER OMHANDLER SIKKERHED. DENNE MANUAL

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Industrielle støvsugere AERO 26

Industrielle støvsugere AERO 26 Kompakte våd-/tørsugere med filterrengøring Produkt fakta AERO 26 er kompakt og nem at anvende - det ideelle valg til mindre rengøringsopgaver på værkstedet eller ude hos kunden. En letvægtsmaskine til

Læs mere

Parketmundstykke 300 mm Ø32 140 6700 540 1. Rundbørste Ø32 140 8244 500 1. Fugemundstykke 153 mm Ø32 147 0146 500 1

Parketmundstykke 300 mm Ø32 140 6700 540 1. Rundbørste Ø32 140 8244 500 1. Fugemundstykke 153 mm Ø32 147 0146 500 1 Som alle andre Nilfisk maskiner, er designet enestående med fokus på ergonomi og miljøvenlighed. Beholderkapaciteten er den største i klassen, hvilket betyder mindre spildtid på tømning af poser. vejer

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

KOMPOSTKVÆRN 2500 W. Brugervejledning. Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328

KOMPOSTKVÆRN 2500 W. Brugervejledning. Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328 KOMPOSTKVÆRN 2500 W Brugervejledning Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328 Læs brugervejledningen omhyggeligt før kompostkværnen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. 12 2 1 1 1 2 7 2 INDHOLD

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

ROLLY. V.Brøndum A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING. Oversættelse fra Tysk-original.

ROLLY. V.Brøndum A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING. Oversættelse fra Tysk-original. V.Brøndum A/S Best. nr. A0800183 DANSK BRUGSANVISNING Oversættelse fra Tysk-original. ROLLY VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. V. Brøndum A/S ROLLY 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekniske

Læs mere

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt VENTILERET KULGRILL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye ventilerede kulgrill, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager grillen i brug. Vi anbefaler dig desuden at

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Brugsanvisning Neba Air Flow Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem Vare nr. 80-10229 HMI nr. 39721 Vare nr. 80-10282 HMI nr. 53386 Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Maj-10 Alu Rehab

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

DUPLEX Professionel gulvvaskemaskine DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

DUPLEX Professionel gulvvaskemaskine DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S Best. Nr: A0800045 DUPLEX Professionel gulvvaskemaskine VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Maskinens hovedkomponenter...

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Brugsanvisning. Dino Power DP-6388b. Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar

Brugsanvisning. Dino Power DP-6388b. Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar Brugsanvisning Dino Power DP-6388b Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt,

Læs mere

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG!

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 2400W LØVSUGER Art nr 76701015 EAN nr 5709133910440 LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 1 Spænding: 230-240V ~ 50Hz Effekt: 2400W Omdrejningshastighed: 14000 o/min Lufthastighed: 270 km/t Luftvolumen max: 13,2

Læs mere

Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine

Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine Tillykke med købet af Genie B Gulvvaskemaskine Maskinen leveres i en kasse. Læs altid instruktionen før maskinen tages i brug. Vær opmærksom på, at kassen som

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9037798 Malesprøjtestation Airless 220 bar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Malersprøjtestation 220 bar. Varenr.: 9037798 Beskrivelse:

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere