Hovedpointer fra: Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konferencen og høringen på Christiansborg d. 22. oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedpointer fra: Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konferencen og høringen på Christiansborg d. 22. oktober 2013"

Transkript

1 Hovedpointer fra: Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konferencen og høringen på Christiansborg d. 22. oktober 2013 Nina Eg Hansen, Direktør for socialpolitik åbning af konferencen Et samfund skal kendes på, hvordan det tager sig af de svageste. Det frivillige kan træde til med medmenneskeligt engagement. Opfordring til bedre samarbejde lokalt med kommuner. Ser gerne vidensdeling og koordination. Der skal ske dokumentation, så det bliver den bedst mulige indsats. Frivillighedschartret sætter rammen for det frivillige sociale arbejde. Hans Jørgen Jønsson, konferencens ordstyrer - indledning Gennem snart mange år har vi snakket værdier. Man taler om virksomhedernes grundlæggende værdier, værdibaseret ledelse også videre. Kirkerne og menighederne taler også om værdier. Målet er, at kunne styre og målrette indsatsen ud fra vedtagne holdninger og værdier frem for bestemte regler og forordninger. Vi vil fremstå som troværdige, ansvarlige og stabile samarbejdspartnere. På tros af vore forskelligheder skal vi kunne trække på samme hammel, når det gælder hjælp. Professor Løgstrup sagde i 1969: Ingen eksistens er mere tankeløs end den, der går ud på at anvende og virkeliggøre én gang givne anvisninger Forholdet mellem mennesker er udtrykt på mange måder. Forholdet til næsten er et afgørende omdrejningspunkt i kristendommen. Sagt lige ud Du skal elske din næste som dig selv Vorherre og næsten er vigtigere end os selv. For godt 100 år siden tog udviklingen i det at snakke omsorg for andre mennesker fat. Danmark forandrede sig fra at være et landbrugssamfund til et industrisamfund. Det gav mange nye udfordringer også med folk der i den forbindelse kom i nød. Ildsjæle satte gang i udviklingen og påvirkede lovgivning for meste med afsæt i kirken og kristendommen. Min påstand er at vi med noget god vilje kan sige, nu ændrer samfundet sig igen. Dels ny struktur, paradigmeskifte og krisen, der kradser. Disse foreninger og alle de fantastiske tiltag som foregår i vore kirker og menigheder oplever, at vi er i gang med at udvikle nye tanker og nye måder at hjælpe på. Det kræver at pionerarbejdet genopstår og den handske skal vi tage op. Gerne i et konstruktivt samarbejde mellem pionererne og det offentlige Danmark. Vi skal være de sårbares advokater i debatten. John Lorenzen, præst Hvad siger Bibelen om socialevangelisk arbejde? Vi er som kristne sendt ud for at være, gøre og organisere i den rækkefølge.

2 Hver eneste kirke og hvert eneste kirkeligt fællesskab må gøre sit hjemmearbejde, ved at relatere evangeliet til deres lokale virkelighed og overveje, hvad det vil sige at være kirke og fællesskab på deres sted. I Jesus liv var det at helbrede syge og give mad til sultne, uadskilleligt fra det at fortælle dem om Gud (Joh 9:1-7, 35-41). Diakoni tjenesten blev en fast tjeneste i den første menighed og den voksede kraftigt. (Apg 6:7). Der var en tæt forbindelse mellem den handlings-baserede tjeneste og den ordbaserede- tjeneste. Jesus kalder kristne til at være "vidner" og dele evangeliet med andre, men også til at være dybt bekymret for de fattige. Jesus kom og forkyndte gennem ord og helbredelse samt ved at dække fysiske og psykiske og åndelig behov. Jesus siger: På samme måde som jeg er udsendt, sender jeg jer ud John Lorenzen opfordrede til mere ubunto i kirken. Johannes Fuchs, formand for Kontaktcenter Klippen Hvad sker der, når evangeliet forkyndes sammen med ostemadder for misbrugere og prostituerede på Vesterbro? Johannes fortalte om Klippens arbejde gennem 20 år på Vesterbro. Hvad det vil sige at være kirke på gaden blandt misbrugere og prostituerede. Det handler om at se mennesket og ikke se problemet. Menneskesynet er det kristne, hvor mennesket, uanset dets situation, er unik og skal værdsættes som sådant og have muligheder for at udvikle evner og gaver, som er givet det enkelte menneske. At være på gaden er ensomt man har ingen venner kun bekendte. Der er et fast tilbud om gudstjeneste i Klippen fra kl til ca , og man kan gå udenfor imens eller blive. Klippen har startet Cirkelines Æske, der sælger genbrugsbørnetøj og legetøj, og overskuddet går til rehabiliteringsophold for 2-3 misbrugere om året. Morten Aagaard, Korshærsleder, Kirkens Korshær Århus Visioner for kirkernes rolle i forhold til de allersvageste Fra sit arbejde hos Kirkens Korshær igennem 8 måneder oplever Morten Aagaard, at spørgsmålene om hvilke indsatser, der skal til, langt overstiger svarene. Det er diffust og komplekst. De sociale udfordringer er enorme. Kirkernes indsats er en dråbe i havet. Udover deciderede hjemløse er mange funktionelle hjemløse og sover hellere i varmestuen end hjemme. Mennesker har brug for at høre sammen og familien er det fundamentale netværk. Familien er et værn mod social deroute. Når familien ikke er til stede, nå kirken være en ny familie. Når man er socialt udstødt, så skal der nogle gange en radikal indsats til at motivere til forandring. Evangeliet er dette for nogen. Der er brug for både stærk og moderat forkyndelse. En stigende udfordring er fattigdommens frie bevægelighed. Kirkerne skal virke efter subsidiaritetsprincippet der skal genindføres og genopfriskes.

3 Evidensbaserede metoder fanger ikke helligånden! Hvis Morten havde 2 mia. skulle den ene gå til forebyggelse af sammenbrud i familierne og en til at fjerne barrierer i det offentlige. Vi skal være tjenere, og både gå bagefter og foran. Alle skal mødes med respekt. Vi skal være opsøgende, være solidariske og modige. Vi skal gå nye veje, men det er ikke let. Dorthe Suell, konsulent, SUELL Team Hvordan står det til hvad viser en analyse af kirkers sociale arbejde? I analysen er der tilfældigt udvalgt 60 kirker og svarprocenten er 32. Resultater fra Tænketankens analyse af kirkers sociale ansvar: 13 kirker har 63 sociale indsatser. Knapt 5 indsatser pr. kirke (4,8). Kirkernes sociale arbejde består i: Julehjælp (11) Fælles spisninger med socialt samvær (9) Sommeraktiviteter (6) Tilbud til børn og unge (6) Integration (5) Hjælp til mad og tøj (4) Rådgivning økonomisk. personligt og socialt (3) Bisidder og ledsagetjeneste (2) Familiearbejde (2) Menighedsplejen (2) Genbrugsbutik (2) Socialt miljø (2) Forskellige indsatser (9): Handiman service, besøgstjeneste, englevagt ved karnevallet, samarbejde med kommunes hjemmepleje, udflugter, filmklub, kollekt, oplysning gennem konfirmandundervisning og Kirkens Korshær er tilknyttet kirken Kirkerne har i gennemsnit en fuldtidsansat medarbejder og ca. 20 frivillige i de sociale indsatser Det sociale arbejde finansieres overvejende gennem kirkernes budget (75%) og kollekter (75%), men også kommuner (42%), gaver (33%), private fonde (25%) og offentlige puljer (17%) er medfinansierende. Ingen er støttet af EUmidler Evangeliet forkyndes primært gennem håndens gerning (82%) samt andagter (55%), gudstjenester (27%), undervisning (27%), forbøn (18%), bøn (18%) samt sang og musik (18%) Kirkerne (53%) støtter i gennemsnit ca. 2 andre sociale indsatser især økonomisk til foreninger som Frelsens Hær, KFUM s Sociale Arbejde m.fl. Nogle kirker støtter med praktisk hjælp og nogle stiller faciliteter til rådighed

4 Kirkerne (74%) finder, at der lokalt er brug for indsatser for en lang række udsatte grupper for eksempel misbrugere, unge, ældre, enlige mødre og fædre, børn med flere Kirkerne (63%) finder, at der er brug for at kirkerne tager et socialt ansvar sammen i meget høj og i høj grad Det er tankevækkende, at 13 tilfældigt udvalgte kirker har 63 sociale indsatser. Der er næsten fem for hver kirke. Vover man at beregne det store regnestykke, hvor resultatet af herværende analyse skaleres op til landsplan, viser det sig: at de danske folke- og frikirker tilsammen vil have sociale indsatser. Lars Bundgaard, generalsekretær Jysk børneforsorg/fredehken Menighederne og de sociale foreninger Der sker meget godt i Danmark det glemmer vi. Ungdomskriminaliteten og selvmordsraten er faldet. Men det altid nederst på side 7. Men vi lever mere og mere segmenteret. De udsatte har ingen kontakt med normalsamfundet. Deres livsverden er anderledes. For dem er beskæftigelse kassedamen i Netto og socialrådgiveren. Der mangler sammenhængskraft i samfundet. Det går rigtig skidt for tidligere anbragte børn og unge. De bliver lukket ud til herbergerne. Er det pædagogerne skyld? Der er en anden årsag. Os i de andre segmenter, som ikke ser eller tager imod de udsatte. Hvor er kirken? Et segment, der går op i kunst og kultur, og ikke møder de udsatte. Det handler ikke så meget om penge. Menighederne skal ændre måde at tænke på. Fra den politiske høring Mette Hjermind Dencker (DF): Kirkens opgave er at forkynde evangeliet. Vi politikere skal have en rolle, der svarer til pedellen på en skole. Rammerne skal være der. Men som en pedel skal vi blande os langt uden om undervisningen. Både socialdemokraten Daniel Toft Jakobsen og den konservative Tove Videbæk opfordrede de mange frivillige til at fortælle den gode historie fra diakoniens verden. For en dårlig sag et enkelt sted får vidtrækkende konsekvenser, påpegede Tove Videbæk. Fra salen kom et ønske om, at politikerne bør begrænse det enorme dokumentationskrav, der er forbundet med frivilligt arbejde. Kritikken gik blandt andet på indviklede ansøgninger om støttekroner. Mette Bock fra Liberal Alliance svarede med en opfordring til, at tilhørerne henvendte sig til politikere med helt konkrete eksempler på bestemte ansøgningsskemaer, der bør ændres. Venstres Flemming Damgaard Larsen mindede om at gøre brug af muligheden for at afgive høringssvar i lovarbejdet.

5 Anne Jakshøj, Familiekonsulent, Frelsens Hær Gå ud i verden Anne fortalte om Frelsens Hærs arbejde som en hybrid med både kirke og socialt arbejde. Det er en stor opgave at integrere nye grupper i noget allerede eksisterende. Det er meget lettere at starte noget nyt! Men vi må forsøge: Både at rumme de årtusindgamle traditioner og mennesker, med livslang rutine som kirkegængere OG de nye behov og de anderledes folk. For vi KAN altså noget, andre fællesskaber ikke kan Men hvordan: Kontakt helst personlig (besøg) Afdække behov. Spørg folk, hvad kirken kan gøre i lokalområdet? Lavtærskel-tilbud der matcher behov. Tydelighed og transparens. Engagér lokale ressourcer. Byg relationer. Gør menigheden klar til at rumme nye. Citater fra livet: Det er noget andet her - her VED jeg, at ingen vil mig noget ondt. Jeg tror egentlig ikke på det, men det skete altså noget, da hun bad for mig og mine børn. Jeg plejer at ryge ned i et sort hul, når jeg er på kommunen, men nu havde jeg Anne og Gud og hele Frelsens Hær i ryggen Præsten sagde, at her var der plads til alle og så tænkte jeg, at så var der jo også plads til mig. Jeg kunne bare mærke, at jer, der havde en tro, I havde noget andet en ro eller noget, og den ville jeg gerne have. Det er altså anderledes at ha jer fra Frelsens Hær med som bisiddere. Jeg ved godt det også er jeres arbejde, men det er som om I ser hele personen, ikke kun sagen.

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER 2 MOR OG BARN OG SAMFUND? MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG / FREDEHJEM FORTÆLLER Udgivet

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Deltagere: Per Søhus, Jesper Lauritzen, Helle Madsen, René Holmgren, Stig Badentorph, Ewald Pohle, Pia Nedergaard, Leif Jensen, Ole Kruuse, Kjeld Sieljacks, Morten

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp udgivet af Børnerådet Vesterbrogade 35A 1620 København V Tlf: 3378 3300 Fax: 3378 3301 E-mail: brd@brd.dk www.brd.dk

Læs mere

Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk

Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk CENTER FOR SUND ALDRING Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk Erfaringer fra ti gode virkerum for sundhed i København Signe Gronwald Petersen, Maria Benavente Rasmussen

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. S. 1 Indholdsfortegnelse. S. 2 Indledning. Referat af hovedtalere. S. 3 Søren Skaarup. S. 4 Marianne Sørensen

Indholdsfortegnelse. S. 1 Indholdsfortegnelse. S. 2 Indledning. Referat af hovedtalere. S. 3 Søren Skaarup. S. 4 Marianne Sørensen Indholdsfortegnelse S. 1 Indholdsfortegnelse S. 2 Indledning Referat af hovedtalere S. 3 Søren Skaarup S. 4 Marianne Sørensen S. 6 Tabita Nyberg Petersen Referat af workshops S. 7 Workshop A S. 8 Workshop

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Hv ordan få ørenlyd i klubben?

Hv ordan få ørenlyd i klubben? Hv ordan få ørenlyd i klubben? Lissen Margård Bendix Jensen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 2 Ørenlyd i en larmende verden Vi lever i en tid, hvor vi omgives af larm. Larm fra mobilen,

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere