Hospitalsdrift der skaber merværdi. Driftssikre og lønsomme løsninger fra Schneider Electric

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hospitalsdrift der skaber merværdi. Driftssikre og lønsomme løsninger fra Schneider Electric"

Transkript

1 Hospitalsdrift der skaber merværdi Driftssikre og lønsomme løsninger fra Schneider Electric

2 Produktivitet - sikkerhed - økonomi Hospitalsløsninger der skaber merværdi Indhold Hospitalsreferencer Hospitalerne bliver målt på deres produktivitet, behandlingskvalitet, patientsikkerhed og ikke mindst driftsøkonomi. Intelligente BMS-løsninger styrker infrastrukturen, gavner hospitalsmiljøet som helhed og gør det nemmere for personalet at leve op til de stigende effektivitetskrav uden at skabe yderligere stress. Integrerede løsninger Færre startudgifter og varig effekt Effektiv HVAC-styring Bedre indeklima og energieffektiv drift Aalborg Universitetssygehus Bispebjerg hospital Bornholms hospital Frederiksberg hospital Frederikssund hospital Succeskriterier, som i høj grad påvirkes af hospitalets evne til at skabe overblik og sikre en robust, stabil og lønsom hospitalsdrift, der omfatter CTSanlæg, strømforsyning, belysning, overvågning, adgangskontrol, brandalarm mv. Denne hospitalsbrochure præsenterer en række udfordringer og løsningsforslag, der i høj grad bygger på mange års erfaring og et stort antal hospitalsprojekter herhjemme med Schneider Electric Dynamisk energimåling Afslører spild på tværs af anlæg Sikker strøm 24/7/365 Værn mod IT nedbrud og kritiske hændelser Gentofte hospital Helsingør hospital Herlev hospital Hillerød Hospital Hjertecenter Varde Selv om hospitalsvæsenet i forvejen hører til de mest produktive sektorer herhjemme kræves konstant nytænkning for at spare tid og penge gennem driftsoptimering, aktiv energiledelse og som leverandør og samarbejdsparter. Vores hospitalsteam er dedikeret til denne opgave og sikrer at opgaven følges til dørs, ligesom Schneider Electric i stigende omfang træder ind som servicepartner. Aktiv sporing med RTLS Mindre spild og mere tryghed Integreret sikring Sund økonomi i at investere i tryghed Hvidovre Hospital Kolding sygehus Køge sygehus Middelfart sygehus Nykøbing Falster sygehus forbedring af den samlede infrastruktur. Samtidig kan tingene ofte gøres lidt smartere. Erfaringsmæssigt kan rettidig og vedholdende service således forebygge en lang række af de mest kritiske skader og driftsforstyrrelser og der- Rettidig Service Forebyggelse frem for brandslukning Næstved sygehus Odense Universitetshospital; Nyborg, Ringe og Svendborg F.eks. gennem intelligent sporing af patienter, udstyr, medicin mv. i realtid via bl.a. RTLS-systemer, der udløser direkte besparelser og reducerer med sikre en robust og økonomisk hospitalsdrift og forlænge levetiden på de tekniske anlæg. Oversigt Hospitalsløsninger fra A-Z Psykiatrisk Center Sct. Hans Psykriatisk Hospital Odense, Augustenborg, Haderslev personalets spildtid. En Wi-Fi teknologi, der idag Privathospital Hamlet bruges i England, USA og også i Danmark og reelt Regionshospitalet Herning kan implementeres på ethvert dansk hospital uden Regionshospitalet Holstebro større omkostninger. Regionshospitalet Horsens Regionshospital Randers Alt i alt er der tale om en række udfordringer for Regionshospitalet Viborg hospitalets ledelse og de driftsansvarlige, hvor Rigshospitalet Schneider Electric på alle områder kan tilbyde Ringsted sygehus skræddersyede løsninger, der udløser varige ener- Roskilde sygehus gibesparelser og samtidig forbedrer bl.a. indeklima Slagelse sygehus og komfort til gavn for patienter og personale. Sydvestjysk sygehus Esbjerg Sygehus Sønderjylland; Aabenraa, Det er således sund fornuft i at investere i Haderslev, Sønderborg og Tønder et trygt og sikkert arbejdsmiljø, som bl.a. +HOSPITAL Sygehus Thy-Mors kan sænke sygefravær og øge pro- Vejle sygehus duktivitet hos sundhedspersonalet, Århus Universitetshospital; Risskov, som tegner sig for ca. 63 % af Skejby og Nørrebrogade den samlede årlige hospitalsdrift på 77 mia. kr. 2 3

3 Integrerede løsninger Færre startudgifter og varig effekt Integrerede BMS-systemer kan sænke omkostningerne til installationen og udløse energi- og driftsmæssige fordele, der aflæses på hospitalets bundlinje år for år. Omkostningerne ved at integrere strøm, IT, CTS og sikkerhed vil ofte kunne finansieres via det skjulte energispild, der effektivt fjernes ved at omsætte driftsdata på tværs af alle anlæg til viden og energieffektiv drift. Fælles platform og samme sprog Schneider Electric har et samlet svar på den kolossale udfordring at leve op til de stramme driftsbudgetter uden at give køb på behandlingskvalitet, patientsikkerhed og arbejdsmiljø. Tværtimod. Vi har derfor udviklet det banebrydende BSM system, SmartStruxure TM, der giver fælles adgang til alle vigtige driftsdata i realtid: Energi, belysning, HVAC, overvågning og adgangskontrol. Det sker fra én grafisk platform, hvor alle fra driftsafdeling og operationsstue til sygehusdirektion taler samme sprog. Løsningen kan tilpasses og udvides i takt med skiftende behov uden nye omkostninger til programmering og softwarelicenser. SmartStruxure TM bygger nemlig på internationale standarder og den åbne protokoladgang gør, at stort set alle eksisterende driftsanlæg og komponenter kan sammenkobles uanset leverandør. En BMS-løsning fra Schneider Electric er samtidig modulopbygget, hvilket gør det nemt og økonomisk attraktivt at bagud konvertere og opskalere driftsanlæg. Læs mere: Om integreret og åben bygningsautomatik De har adgang til en lang række analyseredskaber, der skaber overblik og øger beslutningskraften på alle niveauer. Fjernadgang til driftsanlæg via standardbrowser og mobile applikationer sikrer en smidig drift, sparer menneskelige ressourcer og energi. 10 gode grunde til at vælge integrerede løsninger > Op til 25 % lavere startomkostninger til installation: Færre enheder kan tjene flere formål og kabelføring samles. > Vedvarende energi og driftsbesparelser på % > Bedre udnyttelse af udstyr, mindre hærværk, færre udgifter til fysisk overvågning, administration og teknisk drift. > Frigiver ressourcer til andre formål, som kan øge hospitalets produktivitet. > Sikker og robust drift mindsker risiko for strømnedbrud og kritiske hændelser. > Forbedrer indeklimaet via præcis HVAC-styring. Fremmer arbejdsmiljø og patientkomfort og mindsker risiko for luftbårne infektioner. > Integreret overvågning og adgangskontrol begrænser hærværk, tyveri og utilsigtede hændelser. > Nem fejlfinding på stedet begrænser antallet af driftsnedbrud og skadernes omfang. > Rapporteringsværktøj og trendanalyser med import af eksterne data gør det nemmere at efterlevekrav til patientsikkerhed, energiforbrug mv. > Patienter og plejepersonale får større kontrol over deres hverdag. Et bedre sengestuemiljø med intelligente løsninger, der omfatter kommunikation og patientalarmer mv. En BMS-løsning baseret på SmartStruxure tilgodeser alle behov fra ledelse, drift og vedligeholdelse og sikrer en effektiv hospitalsdrift og et samlet overblik over infrastrukturen. Hospitalets driftsansvarlige har behov for straks at kunne reagere på en række alarmer og hurtig HVAC-regulering af H driftsparametre. Ledelsen og de økonomiansvarlige har behov for at måle og vurdere om driften understøtter de økonomiske mål. 4 5

4 Effektiv HVAC styring Bedre indeklima og energieffektiv drift Patientens komfort og medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø er to sider af samme sag hospitalets indeklima. Skyd genvej til energieffektiv drift og bedre indeklima med effektiv HVAC-styring og omsæt driftsdata til viden og handling med en bygningsautomatisk (BMS) løsning. Hvis overblikket mangler og styringsværktøjet ikke rækker, kan bl.a. over/underventilation medføre træk gener og ubehagelige temperaturudsving Løsning med mange fordele > Sikrer standarder for luftskifte, fugtighedsniveau og trykforskelle 24/7 og energieffektiv drift året og forringe indeklima til skade for patienten og sundhedspersonalets præstation, sygefravær og produktivitet. Samtidig stiger strøm og varmereg- rundt. > HVAC-overvågning og driftsstyring i realtid kan begrænse skadesvirkninger fra utilsigtede ningen ved hyppige skift mellem opvarmning og nedkøling. Skyd genvej og få styr på ventilation Sådan behøver det ikke at være, hvis hospitalets HVAC overvåges og styres på tværs af hospitalets hændelser. > Begrænser risikoen for luftbårne infektioner og problemer med mug, svamp og støvpartikler på hospitalet. > Komfortsikring af indeklima øger patienttilfredshed, gavner behandlingsforløbet, skaber et afdelinger og infrastruktur via en bygningsautomatisk løsning (BMS). bedre arbejdsmiljø for hospitalspersonalet. > En samlet HVAC-styring sænker el forbruget til ventilation og bidrager til at genindvinde pro- En BMS løsning baner vej for en samlet styring af cesvarme fra apparatur. Det sænker varmefor- bl.a. ventilation og opvarmning/nedkøling med udny- bruget og sikrer, at hospitalet kører længere på ttelse af fri køl og recirkulering af procesvarme. Det literen. forhindrer, at varme og ventilationsanlæg modarbejder hinanden med alt for hyppige varme/køl skift og amtidig kan man effektivt forhindre luftbårne infektioner ved automatisk at tage højde for luftfugtighed, Sikker og effektiv drift - afdeling for afdeling Omsæt driftsdata til energieffektiv drift Knæk energiforbruget med HVAC-styring ventilation, lufttryk og HEPA-filtre i realtid. Det øger patientsikkerheden og forhindrer at mug, svamp og bakterier får fodfæste. Desuden fjernes støvpartikler effektivt alt efter rum belastning. Hospitalsområde Minimum luftskifte pr. time Relativt lufttryk Relativ luftfugtighed Temperatur Filter Kirurgisk og kritisk område Operationsstue 20 Positivt 20-60% C HEPA Fødestue 20 Positivt 20-60% C MERV-14 Stigende automatisering af hospitalernes bygningsinstallationer kræver integration af de forskellige systemer, hvis man for alvor skal opnå en synergieffekt. Vi oplever da også en stigende interesse for løsninger, der gør det muligt at Energiforbrug danske hospitaler Gigajoule EL Fjernvarme Læs mere: Intelligente BMS-løsning på Aalborg Sygehus Traumerum 15 Positivt 20-60% C HEPA Sygeplejeafdeling Patientstue C MERV-14 Neonatal plejeafdeling 6 Negativt - - ME1RV-14 håndtere store mængder driftsdata fra en samlet platform og omsætte bl.a. HVAC-data i realtid til energieffektiv drift. Total KIlde: Danmarks Statistik. Det samlede energiforbrug i hospitalssektoren steg med 7 % i perioden Luftbåren isolationsstue Beskyttende miljøstue 12 Negativt - 24 C HEPA 12 Positivt - 24 C HEPA Kent Elliot Johansen, Healthcare Segmentchef Schneider Electric Danmark A/S 2012 og ikke mindst er fjernvarmeforbruget stigende. Udnyttelse af fri køl og recirkulering af procesvarme kan nedbringe varmeforbruget og sikre optimal udnyttelse af fjernvarmen. En integreret løsning fra Schneider Electric gør det muligt at styre bl.a. luftskifte, tryk, fugtighed, temperatur og HEPA-filtre fra en fælles grafisk platform, der sammenknytter HVAC-anlæg på tværs af hospitalets afdelinger. 6 7

5 Dynamisk energimåling Afslører spild på tværs af anlæg Energimåling og vedvarende driftsovervågning kan forhindre, at effekten af energitiltag forsvinder. Hospitalets funktioner udvikles løbende med brug af ny teknologi, som kræver nye energimålinger og tiltag. Det danske sygehusvæsen har de seneste år formået at dæmme op for varme - el og vandforbruget på trods af et stigende aktivitetsniveau. Det skyldes bl.a. udskiftning af nedslidte driftsanlæg, overgang til lavenergibelysning samt andre tiltag med relativt korte tilbagebetalingstider. Det samlede energibesparelsespotentiale på sygehusområdet er dog langt større, fordi der fortsat kan identificeres et betydeligt energispild, som varigt kan nedbringes uden at kollidere med sundhedsfaglige hensyn. Det kan effektivt ske gennem behovsstyret ventilation og nedkøling, bedre udnyttelse af fjernvarme, fri køl og automatisk belysningsstyring, siger segmentchef Kent Elliot Johansen, Schneider Electric, Healthcare. Dynamiske energimålinger Det kræver imidlertid præcise energimålinger, der lokaliserer forbruget afdeling for afdeling, anlæg for anlæg og samtidig afdækker det samlede potentiale på tværs af hospitalets infrastruktur. Dertil kommer så en plan for effektiv energiledelse, så man forhindrer at de opnåede besparelser går tabt, selv om installationer og automatik er på plads. Hospitalerne hører til de mest dynamiske bygningstyper med konstant ændrede behov og brugsmønstre. Det kræver løbende monitorering af energiforbrugets udvikling og aktive tiltag, som kan omsættes til varige besparelser og dermed forsvares økonomisk, siger Kent Elliot Johansen. Overvågning og styring af teknologier fastholder energibesparelserne 100% Effektiv drift kræver dynamisk energimåling Regionernes regnskab efter tid 70% Op til 8 % af energibesparelser tabes årligt pga. manglende overvågnings- og vedligeholdelsesprogrammer, og op til 12 % tabes årligt pga. manglende styrings- og reguleringssytemer. Det største potentiale ligger fremadrettet i en langt mere præcis behovsstyring af driften. Derved kan vi spare drifts tid på de mest energikrævende installationer til luftskifte mv. Det kræver strategisk placerede energimålere, C0 2 - og bevægelsessensorer, der præcis kan afsløre, hvor der reelt er tale om et unødvendigt overforbrug af energi. Mogens Thrane, Maskinteknisk chef, Rigshospitalet. 115 Vandforbrug, m Varmeforbrug, Kwh 105 Elforbrug, kwh 100 Aktivitet på sygehuse 95 Samlet energiudgift, kr De danske sygehuse har dæmmet op for energiforbruget. Alligevel er udgiften til energi steget med knap 7 % siden 2009, så den nu udgør ca. 1,1 mia. kr. (2013). Kilde: Sygehuse hele landet. Energiforbrug Effektive produkter og installationer Optimeret brug via automatisering Overvågning og vedligholdelse Tid Energimåling i realtid sikrer mulighed for hurtig reaktion og mulighed for at bremse et eventuelt overforbrug - eksempelvis ved hyppige skift mellem opvarmning og nedkøling, overventilation, for stort standby forbrug m.v. 8 9

6 Sikker strøm 24/7/365 Værn mod IT nedbrud og kritiske hændelser Sikker strømforsyning og UPS anlæg kan effektivt dæmme op for kostbare driftsnedbrud og kritiske hændelser Det danske sygehusvæsen har i følge Danske Regioner øget sin produktivitet med 15 % i perioden og antallet af udskrevne patienter har nu passeret 1,3 mio. på årsbasis. Samtidig skal hospitalerne leve op til skærpede krav til patientsikkerhed, kortede ventelister og større kvalitet i behandlingen, der i højere og højere grad baserer sig på IT og højteknologisk udstyr, som er sårbart for selv korte strømsvigt. Her spiller ustabil strømforsyning og spændingsudsving en stor rolle. Et modtræk er en sikker, fleksibel og energieffektiv strømforsyning med back up, hvor fejlkilder i strømforsyningen nemt kan lokaliseres og fjernes uden driftsforstyrrelser. Værn mod hospitalsbrande Dertil kommer at 10 % af alle hospitalsbrande skyldes fejlbehæftede elektriske systemer. Andre typiske brandårsager er gnistdannelse forårsaget af beskadigede kabler, ukorrektbortskaffelse af varmeenheder og ukorrekt placering af lyskilder, der forbliver varme. Alt i alt vægtige argumenter for at begrænse risikoen for kritiske strømudfald bl.a. via en sikker og energieffektiv strømforsyning, der omfatter nødstrøm i form af UPS-anlæg (Uninterruptable Power Supply). Dertil kommer løbende eftersyn og servicering af hospitalets samlede strømforsyning, så tekniske fejl opdages i tide på stedet. Schneider Electric har mange års erfaring med samlede hospitalsløsninger, der bl.a. sikrer: > En robust og fleksibel elektrisk forsyning, som minimerer antallet og følgerne af strømproblemer. Det giver høj patientsikkerhed, reducerer antallet kostbare driftsstop og sænker risikoen for arbejdsskader. > Automatisk overvågning. Alarmer i tilfælde af tekniske fejl på alle niveauer i strømforsyningen. > Energi effektive UPS-anlæg, som øger patientsikkerheden og sænker risikoen for apparaturskader. > Løbende service og monitorering > Opgradering efter behov. Århus opdaterer el-forsyning i ældre hospital Århus Universitetshospitals matrikel på Nørrebrogade er udvidet over mange omgange uden at strømforsyningen helt er fulgt med. I dag har hospitalsenheden en strømforsyning, der helt har fjernet risikoen for strømudfald på mere end sekunder. Det stigende behov for en stabil og sikker strømforsyning til alle hospitalets funktioner, krævede bl.a. flere effektbrydere og et nyt design af hovedtavlerne. Nu kan vi garantere næsten 100 % oppe tid overalt på hospitalet. Takket være en meget fleksibel og kompakt løsning fra Schneider Electric er der også gjort plads til senere udvidelser. Hans Bloch, Maskinmester, Aarhus Universitetshospital. Følsomt IT kalder på UPS Elektroniske patientjournaler, booking, medicinering og notatskrivning baseret på IT er daglig rutine på sygehusene og skærper behovet for en sikker og stabil adgang til kliniske databaser. En strømafbrydelse på få millisekunder kan kræve kostbar og tidskrævende genskabning af data. I dag er infrastrukturen langt mere integreret og kompleks, så vi typisk anbefaler at supplere med UPS-backup på intensiv, operationsstuer og på IT-udstyr, der kan tage over og nødforsyne mens generator anlæg starter op, så der ikke mistes data i tilfæde af stømafbrydelse, siger Partner Business Manager Steen Falk, Schneider Electric. Kritisk strøm på hospitaler Den vejledende internationale standard fra IEC: Hvor lang tid må et strømsvigt makimalt vare i forskellige hospitalsafdelinger og funktioner. Aarhus Universitetshospital har på matriklen Nørrebrogade helt elimineret risikoen for længere strømafbrydelser. 1 Permanent strømforsyning > Operationsstuer. > Akut modtagelse. > Intensiv pleje. > Brandsikkerhed. 2 Kort strømafbrydelse > Almindelig pleje. > Medicinsk billeddannelse. 3 Længere strømafbrydelse > Administration, laboratorier, apotek, vaskeri og køkken. > Elevatorer og medicinsk klimaanlæg. Kilde: IEC (International Electrotechnical Commission). < 0,5 sek. < 15 sek. < 3 min

7 Aktiv sporing af patienter og udstyr med RTLS Mindre spild og mere tryghed Effektiv udnyttelse af eksisterende Wi-Fi netværk rummer stort potientale RFID - RTLS hvad er forskellen? RTLS Hospitalsvæsenet hører til de mest produktive sektorer herhjemme. Et stigende antal patienter, skærpede krav til patientsikkerhed, behandlingskvalitet og miljømæssige hensyn kræver imidlertid konstant nytænkning for at spare tid og penge ved at gøre tingene lidt smartere. En række undersøgelser peger på, at personalet fortsat bruger lang tid på at lokalisere udstyr og finde patienter og kolleger. Dertil kommer, at servicekrævende udstyr ofte ikke registreres centralt i tide men istedet udløser indkøb af nyt apparatur. Mere tryghed og mindre spildtid Ved at benytte RTLS - Real Time Location System baseret på hospitales Wi-Fi netværk kan patienter, personale og ikke mindst udstyr spores indenfor en radius af få meter på alle etager i realtid, når de er udstyret med et RFID-tag. Det gør det f.eks. muligt for patienten selv at tilkalde hjælp og personalet kan straks gribe ind i kritiske situationer. Hopitals ROI fra RTLS-applikationer 100% RTLS er ikke fremtidsmusik, den kan indføres på alle hospitaler herhjemme ved at udnytte hospitalets eksistrende Wi-Fi netværk. siger segmentchef Kent Elliot Johansen, Schneider Electric, Healthcare. Færre unødvendige indkøb RTLS-systemet kan ofte finansieres på 1-2 år via direkte besparelser til nyt udstyr, service, medicin og andet forbrug via effektiv lokalisering. Samtidig sparer sundhedspersonalet tid på at opspore patienter, kolleger, udstyr og medicin på et hospital med mange afdelinger og lagerfaciliteter. RTLS-teknologien kan med stor fordel indgå i en integreret løsning, der omfatter adgangskontrol, videoovervågning, alarm systemer, bygnings- og lager styring, booking mv. Læs mere: RTLS-teknologi forbedrer patientsikkerhed RFID: Identifikation af personer og genstande udstyret med et elektronisk tag. RFID (Radio Frequency Identification). En scanner afkoder det elektromagnetiske signal indenfor en begrænset radius. Som oftest en passiv løsning uden feedback fra den sporede person eller genstand. RTLS: RTLS (Real Time Location System) baseret på Wi-Fi netværk identificerer personer og genstande i realtid og i bevægelse uafhængig af en scanner overalt, hvor WI-Fi dækker. RTLS aktiverer en ellers passiv RFID-tag og kan f.eks. programmeres til at give informationer om personers helbredstilstand og udstyrs funktions status. Bedre udnyttelse af ressourcer: > Bedre lagerstyring og logistik sænker forbruget af medicin, udstyr og andre forbrugsmidler. > Apparatur og andet udstyr kan spores overalt - øger tilgængelighed og behandlingseffektivitet. Øger patientsikkerhed og komfort: > Større tryghed med præcis patient sporing i realtid overalt. > Effektive behandlingsforløb, kortere ventetider. Procesoptimering: > Bedre udnyttelse af faciliteter og ressourcer via effektiv booking og logistik. > Hurtig lokalisering af patienter, kolleger, udstyr, medicin mv. i realtid mindsker spildtid. > Registrering af serviceintervaller forlænger udstyrets levetid. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alle øvrige 30% Patient flow 20% Udstyr 50% Effektiv udnyttelse af ressourcer og et bedre patient flow sikrer hurtig tilbagebetaling af den investerede kapital ved indførelse af RTLS. Kilde: Ekahau Øvrige Vildfaren patient Temperatur Håndhygiejne Personalesikkerhed Patient Udstyr/Steril forsyning Udstyr/Klinisk anvendelse 12 13

8 Integreret sikring Sund økonomi i at investere i tryghed Personaleomkostninger udgør ca. 63 % af den samlede årlige hospitalsdrift på 77 mia. kr. herhjemme. Derfor er det sund fornuft i at investere i et trygt og rart arbejdsmiljø, som bl.a. kan sænke sygefravær og øge produktiviteten hos sundhedspersonalet og direkte gavne patientforløbet. Trygt hospitalsmilijø skaber merværdi Adgangskontrol (ADK) > Adgangskontrolsystem (ADK) med elektroniske adgangskort sikrer brugervenlig, zonebaseret sikring af hospitalet. Patienter, pårørende og personale kan tildeles individuelle rettigheder. Operationsstuer, laboratorier og intensivafdelinger sikres individuelt. Automatisk brandalarmering (ABA) og Automatisk branddørslukning (ABDL) > Driftsikre brandalarmeringsanlæg (ABA) og talevarsling sikrer, at patienter og personale varsles i tide og evakueres. Løbende service forebygger driftsstop og blinde alarmer med unødig udrykning fra brandvæsnet. > ABDL sikrer, at branddøre lukkes ved røgudvikling og begrænser skadens omfang (ABDL er en forudsætning for hurtig og effektiv evakuering af patienter til et sikkert hospitalsafsnit). Automatisk videoovervågning (ITV) > Netværksbaseret videoovervågning med HD-kameraer tillader præcis identifikation og efterforskning af billeddata. Analyseværktøj identificerer automatisk unormale hændelser med data om varighed, personbevægelse mv. Analoge installationer kan integreres med IP kameraer og administration, betjening og datalagring sker fra den samme platform, som også kan styre CTS- og sikringsanlæg. Automatisk tyverialarm (AIA) > Sikring imod indbrud og tyveri sker effektivt i et integreret system. Bevægelsessensorer og overvågningskameraer kan indgå på linje med vinduesalarmer mv. Det forebygger hærværk og tyveri og gør det sværere at trænge uopdaget ind på hospitalet. Integreret sikring med videoovervågning, zoneopdelt adgangskontrol og alarmfunktioner øger trygheden for patienten men bidrager også til at skabe trygge rammer for sundhedspersonalet. De arbejder jo alle i et åbent miljø, hvor uvedkommende trafik, voldsepisoder og tyveri erfaringsmæssigt øger et i forvejen højt stressniveau på hospitalet, siger segmentchef Kent Elliot Johansen, Schneider Electric, Healthcare. Desuden kan der være sund økonomi i at få sikkerheden på plads i forbindelse med energitiltag og anden renovering af hospitalet. Spar % ved at integrere fra start Den samlede startinvestering kan således ofte reduceres med %, hvis sikringsløsningen integreres med hospitalets bygningsautomatik, fordi omkostning til bl.a. kabling, sensorer, software og arbejdsløn kan holdes nede. Samtidig kan der opnås % i løbende driftsbesparelser ved at afvikle sikrings- og bygningsstyring fra en samlet brugerflade. Endelig er der færre komponenter at servicere ligesom Schneider Electric gør det nemt at integrere en lang række eksisterende sikrings - og CTS-anlæg uanset software og leverandør. Læs case om: Integreret adgangskontrol og tyverisikring på Skejby En løsning fra Schneider Electric kan løbende opskaleres takket være et modulært design og derfor umødekomme nye behov uden at kræve ny software eller platform. Det er vigtigt, at personalet kan føle sig trygge i de stille perioder, hvor de ofte er alene i en afdeling. Og det kan adgangskontrollen hjælpe med, samtidig med at medarbejderne kan bevæge sig forholdsvis frit omkring. Karin Nielsen, ansvarlig for adgangskontrol, Skejby Sygehus 14 15

9 Rettidig service Forebyggelse frem for brandslukning Effektiv og sikker hospitalsdrift forudsætter, at alle tekniske anlæg spiller rent i orkestret og samtidig yder deres bedste 24/7 året rundt. Der er ikke plads til selv korte strømudfald eller andre tekniske problemer, der helt eller delvist lammer en operationsgang, en sterilcentral eller måske hele infrastrukturen på grund af IT nedbrud. Erfaringsmæssigt kan rettidig og vedholdende service forebygge en lang række af de mest kritiske skader og driftsforstyrrelser og dermed sikre en robust og økonomisk hospitalsdrift og forlænge levetiden på de tekniske anlæg. Schneider Electrics servicekoncept er et svar på disse udfordringer: Vi kan dels sikre en robust drift på tværs af alle anlæg, dels stå til rådighed 24/7 i tilfælde af akutte tekniske problemer, der kræver en indsats her og nu. Hospitaler har imidlertid varierende behov og interne ressourcer. Baseret på mange års erfaringer tilbyder Schneider Electric derfor også en økonomisk attraktiv palet af service ydelser, der kan tilpasses individuelt. Det gælder bl.a. omfanget af den akutte service og det energimæssige aspekt i en serviceaftale. Service Vedligeholdelse og akut udrykning sikrer robust drift Skulle fejlen alligevel opstå, kræves en hurtig og kompetent indsats, så problemet løses hurtigst muligt og med færrest mulige driftsforstyrrelser i kølvandet. CTS HOTLINE/AKUT Hotline og akut service på CTS 24/7 > Schneider Electric kontaktes via et kontrolcenter ved tekniske problemer. > Fejlfinding - fysisk eller via fjernopkobling på op til 100 kritiske anlæg, som OP- stuer, traumecentre, sterilcentral mv. Periodisk service CTS > Færre uventede udgifter til reparationer og mindre energispild. > Rabat på komponenter og gratis udskiftning af komponenter ved service. > Evt. 5 års garanti på alle produkter AIA og ADK Alarm overvågning, 24/7/365 - tilkald af vagt. > Visuel gennemgang af installation, test af detektorer, alarmer samt nødstrømsanlæg. > Reparation og vedligeholdelse, teknikertilkald 24/7. > Billeddata til kontrolcentral og videorundering (TVO). ABA > Lovpligtigt serviceeftersyn. > Afprøvning af detektorer, alarmsignaler, ABDL- anlæg mv. > Kontrol af driftsjournal og skrivning af eftersynsrapport. > Fejlretning, reparationer og vedligeholdelse. AIA-ADK-ABA > Samlet aftale skaber maksimal driftsikkerhed på alle sikringsanlæg. > Tryghed i hospitalsmiljøet og sikring af værdier. Mybuildings > Mybuildings giver overblik over hospitalets bygninger uden meromkostninger. > Bygnings- og driftsdata samles via web i et sikkert IT miljø. - Historik på teknikerbesøg, reparationer mv. fra Schneider Electric. - Adgang til eksterne data om hospitalet - fra myndigheder, leverandører mv. - Lyskurve med energistatus i realtid: Grønt: Intet at bemærke. Gul: Der er ting som med fordel kan undersøges. Rød: Der kan opnås energibesparelser. Drift og vedligehold > Alarmhåndtering: Schneider Electric reagerer på kritiske driftsalarmer indenfor 1 time. Supportcenter håndterer øvrige alarmer indenfor normal arbejdstid og fejludbedring aftales. > erundering sikrer at alle driftmæssige tilstande er korrekte. > Driftsoptimering giver høj komfort, et godt indeklima, energibesparelser og stabil drift. > Viceværtfunktion/vikariat: Vi besvarer telefonopkald og løser problemer med temperatur, ventilation mv. Træder evt. til ved sygdom, ferie, kursus mv. Energi Hotel > Schneider Electric overvåger energiforbruget og rådgiver i tide, så budgettet holdes. Web Hotel aftale > Styring og overvågning af indeklima og energidrift via webservice som økonomisk alternativ til en større, serverbaseret løsning i eget regi. > Adgang til driftsanlæg og ændringer i realtid via Web og alarmer via sms, e mail mv. > Logbog, trends og rapporter over energiforbruget

10 Oversigt Hospitalsløsninger fra A-Z Denne oversigt viser hvorledes Schneider Electric kan bidrage til at optimere den samlede hospitalsdrift via en lang række produkter og samlede løsninger. Det gælder skræddersyede løsninger til de mest kritiske funktioner og samlede integrerede BMS- løsninger, der skaber overblik på tværs af tekniske anlæg og hospitalets infrastruktur. Apotek/med. rum Datacenter/server Kontrolcenter Koblingsstation Venteområder Ambulatorie Akutmodtagelse Intensiv/traume Sengestuer P-plads Lager/forsyning Admin./kontor Service ABA Brandanlæg ADK P-kontrol AIA Antibak Datanetværk Elbil lader Energiregistrering Fremføringsveje Højspændingsanlæg Integration IT-tavler ITV Lysstyring Kanalskinner Kantinebetaling Kortproduktion Maksimalafbryder Mobile App Mødebooking Rackskabe RTLS Serverrum Slukningsudstyr UPS Ventilationskontrol 18 19

11 Scan koden og se mere SE1091DK_v1 Schneider Electric - All rights reserved Schneider Electric Danmark A/S Lautrupvang Ballerup Tlf.: Da standarder og produkter er under kontinuerlige ændringer, kan oplysninger i denne brochure ændres og er derfor ikke bindende, før rigtigheden er bekræftet af os

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk Copyright 2007, TAC Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60 Regionskontor Odense +45 88 20 40 60 Regionskontor Århus +45 88 20 40 60 www.tac.com/dk Tilbyd den højeste standard inden for for patientpleje og

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Af Luc de Visme, Schneider Electric Energibesparelser er ikke bare noget, man kan købe sig til. Det er en proces, der kræver hele organisationens

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Når driftssikkerhed handler om liv. pålidelige løsninger for sikker og lønsom hospitalsdrift

Når driftssikkerhed handler om liv. pålidelige løsninger for sikker og lønsom hospitalsdrift Når driftssikkerhed handler om liv pålidelige løsninger for sikker og lønsom hospitalsdrift Vi sætter fokus på konkrete løsninger Tryghed, pålidelighed og effektivitet er nøgleord i moderne hospitalsdrift,

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. optimering monitorering -opgradering -opdatering Service giver optimeret drift,

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Velkommen til Inspirationsdag om Energibesparelser

Velkommen til Inspirationsdag om Energibesparelser Velkommen til Inspirationsdag om Energibesparelser AGENDA 9:00 Velkomst og introduktion 9:15 Energibesparelser Det er legende let 10:30 PAUSE 10:45 Spar 30% - Lys er ikke bare lys 11:15 En partner Mange

Læs mere

Energi og energibesparelser i bygninger

Energi og energibesparelser i bygninger Energi og energibesparelser i bygninger Restricted Siemens AG 2013 All rights reserved. Answers for infrastructure and cities. Agenda Energien står øverst på agendaen Hvor bruges energien i bygninger?

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Fælles sterilcentral i Region Hovedstaden Karsten Nielsen, NNE Pharmaplan A/S Indhold NNE Pharmaplan kort intro

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Fremtidens fleksible lysløsninger

Fremtidens fleksible lysløsninger Fremtidens fleksible lysløsninger Ergonomisk Lys har på få år udviklet sig til at være unikke løsninger til enkelte rum, flere rum og hele områder/afdelinger. Siden 2006 har Ergonomisk Lys vundet udbredelse

Læs mere

Together we can do it. Niels Højmark-Nielsen Oktober 2012

Together we can do it. Niels Højmark-Nielsen Oktober 2012 Together we can do it. Niels Højmark-Nielsen Oktober 2012 Agenda Præsentation af YIT Præsentation af YIT s CAFM-system YIT s service MainManager system YIT Danmark 2 YIT A/S Præsentation af YIT A/S YIT

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen Middelfart kommune Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen 2. Udfordringer og projekt-ide Udfordringen for MK Betydeligt efterslæb i ejendomsmassen

Læs mere

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Fag-ansvarlig for Bygningsautomatik Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Indholdsfortegnelse.

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

driftssikker Er du på udkig efter energieffektiv og regulering af varme- og ventilationsanlæg?

driftssikker Er du på udkig efter energieffektiv og regulering af varme- og ventilationsanlæg? Er du på udkig efter energieffektiv og driftssikker regulering af varme- og ventilationsanlæg? Clorius Controls har i mere end 100 år specialiseret sig i varme og ventilation. I dag har vi især fokus på

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Middelfart kommune energirenovering Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Grøn vækstkommune 1. Tage ansvar for natur, miljø og klima 2. Skabe vækst inden for det grønne område

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012 ESCO koncept for energibesparelser i bygninger 22. oktober 2012 Building Technologies en global aktør inden for bygninger og automation Building Technologies Division Security Fire Safety Building Automation

Læs mere

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Overblik Energi- og miljøarbejdet i Region Hovedstaden Kortlægning af energiforbruget Handlingsplan og

Læs mere

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift Valg af BMS/CTS-system - fra planlægning og projektering til drift Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation, Alectia A/S Alectia

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

KeyWatcher Touch. Howeni Eurosafe A/S Howeni Standard Rødager Allé 125-127 DK-2610 Rødovre Telefon +457010 5588. Version 150411

KeyWatcher Touch. Howeni Eurosafe A/S Howeni Standard Rødager Allé 125-127 DK-2610 Rødovre Telefon +457010 5588. Version 150411 er et netværksbaseret modulært og skalerbart intelligent nøglestyringssystem. Hver enkelt nøgle er overvåget med total kontrol over, hvem der må fjerne nøglen samt hvem, hvornår og hvor der reelt er fjernet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund Foto: Mogens Bjørnlund Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Forbruget af el, varme og vand 7 - Totalforbrug hospitalerne 9

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm!

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Velkommen til det opkoblede smarte hjem. Smarte tjenester til familien og hjemmet. Forestil dig et alarmsystem, der kan slukke for kaffemaskinen,

Læs mere

Program. CTS-KonferenceN. Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer!

Program. CTS-KonferenceN. Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer! Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer! John Olsen, Maskimmester Grontmij A/S CTS-KonferenceN 2014 Skanderborg 9. september 2014 København 11. september 2014 Program

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Smart fjernstyring - af el-installationen med nyt SMS-modem Lauritz Knudsen gør det nu muligt at fjernbetjene el-installationen med enkle SMS-beskeder

Læs mere

Personsikringssystem fra Bosch

Personsikringssystem fra Bosch Personsikringssystem fra Bosch Ñ Håndtering af trusler og detektering af nødsituationer Ñ Personbeskyttelse: ulykker og risiko for aggressiv adfærd Ñ Manuel og automatisk alarm med lokationsoplysninger

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller»

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» ESCO finansiering Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» Casper Højgaard Salgschef, Energy Solutions Casper.hoejgaard@schneider-electric.com Agenda 1. Hvad vinder kommuner ved at vælge

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Vær klar til at leve op til de kommende miljøkrav med landestrøm

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Smart Panel. Den intelligente fordelingstavle. Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard

Smart Panel. Den intelligente fordelingstavle. Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard Smart Panel Den intelligente fordelingstavle Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard Krav om øget energieffektivitet EPBD (European Performance of Buildings Directive): Her kræver

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

KONE Care TM Individuel Vedligeholdelse fordi forebyggelse er bedre end reparation. Dedicated to People Flow

KONE Care TM Individuel Vedligeholdelse fordi forebyggelse er bedre end reparation. Dedicated to People Flow fordi forebyggelse er bedre end reparation Dedicated to People Flow KONE CareTM Begrænset udgift Individuelt tilpasset vedligeholdelse for din KONE elevator Ubegrænset værdi og frihed... Kunder har forskellige

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005

Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005 Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 3 1.1 FORMÅL... 3 2 FYSISK SIKKERHED... 4 2.1 MILJØ OG SIKRING... 4 2.2 ADGANGSKONTROL... 5 3 HARDWARE...

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

LK IHC Bolig - til dine kunder. Nemt at sælge. Nemt at installere. Til både nybyg og mindre renoveringer.

LK IHC Bolig - til dine kunder. Nemt at sælge. Nemt at installere. Til både nybyg og mindre renoveringer. LK IHC Bolig - til dine kunder Nemt at sælge. Nemt at installere. Til både nybyg og mindre renoveringer. LK IHC på en helt ny måde Med LK IHC Bolig har vi hos Lauritz Knudsen givet det kendte og populære

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Elektriske installationer på et helt nyt niveau. KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering

Elektriske installationer på et helt nyt niveau. KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering Elektriske installationer på et helt nyt niveau KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering KNX Roombox Zonestyring, forsyning, beskyttelse og energimåling i én enkelt boks Velkommen

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED SIDE 2/6 INTRODUKTION AVIOR Identity Security Manager (ISM) er en omfattende løsning og koncept til håndtering af identiteter og integration til eksisterende bruger-

Læs mere

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er Click to edit Master title style Positionering Når alting ved hvor det er Jakob Fredslund, Alexandra Instituttets indsatsområde for Positionering-i-alting Click to edit Master title style Muligheder Inspiration

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Den grønne skole. kom godt i gang med energirenovering

Den grønne skole. kom godt i gang med energirenovering Den grønne skole kom godt i gang med energirenovering Lad skolen køre længere på literen og giv indeklimaet et løft Antallet af folkeskoler falder fortsat som følge af lukninger og sammenlægninger*. Det

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Bilalarm er tryghed Tyven vælger biler uden alarm Flere tusinde biler stjæles eller udsættes for indbrud hvert år. Mange tror, de er godt beskyttet, fordi bilen er

Læs mere

Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering?

Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering? Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering? 1 SESAM, Kolding den 19. juni 2013 Flemming Sæderup Rytter Stærkstrømsingeniør 23 års erfaring med energieffektivisering. - Reg. Energisynskonsulent

Læs mere