Hospitalsdrift der skaber merværdi. Driftssikre og lønsomme løsninger fra Schneider Electric

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hospitalsdrift der skaber merværdi. Driftssikre og lønsomme løsninger fra Schneider Electric"

Transkript

1 Hospitalsdrift der skaber merværdi Driftssikre og lønsomme løsninger fra Schneider Electric

2 Produktivitet - sikkerhed - økonomi Hospitalsløsninger der skaber merværdi Indhold Hospitalsreferencer Hospitalerne bliver målt på deres produktivitet, behandlingskvalitet, patientsikkerhed og ikke mindst driftsøkonomi. Intelligente BMS-løsninger styrker infrastrukturen, gavner hospitalsmiljøet som helhed og gør det nemmere for personalet at leve op til de stigende effektivitetskrav uden at skabe yderligere stress. Integrerede løsninger Færre startudgifter og varig effekt Effektiv HVAC-styring Bedre indeklima og energieffektiv drift Aalborg Universitetssygehus Bispebjerg hospital Bornholms hospital Frederiksberg hospital Frederikssund hospital Succeskriterier, som i høj grad påvirkes af hospitalets evne til at skabe overblik og sikre en robust, stabil og lønsom hospitalsdrift, der omfatter CTSanlæg, strømforsyning, belysning, overvågning, adgangskontrol, brandalarm mv. Denne hospitalsbrochure præsenterer en række udfordringer og løsningsforslag, der i høj grad bygger på mange års erfaring og et stort antal hospitalsprojekter herhjemme med Schneider Electric Dynamisk energimåling Afslører spild på tværs af anlæg Sikker strøm 24/7/365 Værn mod IT nedbrud og kritiske hændelser Gentofte hospital Helsingør hospital Herlev hospital Hillerød Hospital Hjertecenter Varde Selv om hospitalsvæsenet i forvejen hører til de mest produktive sektorer herhjemme kræves konstant nytænkning for at spare tid og penge gennem driftsoptimering, aktiv energiledelse og som leverandør og samarbejdsparter. Vores hospitalsteam er dedikeret til denne opgave og sikrer at opgaven følges til dørs, ligesom Schneider Electric i stigende omfang træder ind som servicepartner. Aktiv sporing med RTLS Mindre spild og mere tryghed Integreret sikring Sund økonomi i at investere i tryghed Hvidovre Hospital Kolding sygehus Køge sygehus Middelfart sygehus Nykøbing Falster sygehus forbedring af den samlede infrastruktur. Samtidig kan tingene ofte gøres lidt smartere. Erfaringsmæssigt kan rettidig og vedholdende service således forebygge en lang række af de mest kritiske skader og driftsforstyrrelser og der- Rettidig Service Forebyggelse frem for brandslukning Næstved sygehus Odense Universitetshospital; Nyborg, Ringe og Svendborg F.eks. gennem intelligent sporing af patienter, udstyr, medicin mv. i realtid via bl.a. RTLS-systemer, der udløser direkte besparelser og reducerer med sikre en robust og økonomisk hospitalsdrift og forlænge levetiden på de tekniske anlæg. Oversigt Hospitalsløsninger fra A-Z Psykiatrisk Center Sct. Hans Psykriatisk Hospital Odense, Augustenborg, Haderslev personalets spildtid. En Wi-Fi teknologi, der idag Privathospital Hamlet bruges i England, USA og også i Danmark og reelt Regionshospitalet Herning kan implementeres på ethvert dansk hospital uden Regionshospitalet Holstebro større omkostninger. Regionshospitalet Horsens Regionshospital Randers Alt i alt er der tale om en række udfordringer for Regionshospitalet Viborg hospitalets ledelse og de driftsansvarlige, hvor Rigshospitalet Schneider Electric på alle områder kan tilbyde Ringsted sygehus skræddersyede løsninger, der udløser varige ener- Roskilde sygehus gibesparelser og samtidig forbedrer bl.a. indeklima Slagelse sygehus og komfort til gavn for patienter og personale. Sydvestjysk sygehus Esbjerg Sygehus Sønderjylland; Aabenraa, Det er således sund fornuft i at investere i Haderslev, Sønderborg og Tønder et trygt og sikkert arbejdsmiljø, som bl.a. +HOSPITAL Sygehus Thy-Mors kan sænke sygefravær og øge pro- Vejle sygehus duktivitet hos sundhedspersonalet, Århus Universitetshospital; Risskov, som tegner sig for ca. 63 % af Skejby og Nørrebrogade den samlede årlige hospitalsdrift på 77 mia. kr. 2 3

3 Integrerede løsninger Færre startudgifter og varig effekt Integrerede BMS-systemer kan sænke omkostningerne til installationen og udløse energi- og driftsmæssige fordele, der aflæses på hospitalets bundlinje år for år. Omkostningerne ved at integrere strøm, IT, CTS og sikkerhed vil ofte kunne finansieres via det skjulte energispild, der effektivt fjernes ved at omsætte driftsdata på tværs af alle anlæg til viden og energieffektiv drift. Fælles platform og samme sprog Schneider Electric har et samlet svar på den kolossale udfordring at leve op til de stramme driftsbudgetter uden at give køb på behandlingskvalitet, patientsikkerhed og arbejdsmiljø. Tværtimod. Vi har derfor udviklet det banebrydende BSM system, SmartStruxure TM, der giver fælles adgang til alle vigtige driftsdata i realtid: Energi, belysning, HVAC, overvågning og adgangskontrol. Det sker fra én grafisk platform, hvor alle fra driftsafdeling og operationsstue til sygehusdirektion taler samme sprog. Løsningen kan tilpasses og udvides i takt med skiftende behov uden nye omkostninger til programmering og softwarelicenser. SmartStruxure TM bygger nemlig på internationale standarder og den åbne protokoladgang gør, at stort set alle eksisterende driftsanlæg og komponenter kan sammenkobles uanset leverandør. En BMS-løsning fra Schneider Electric er samtidig modulopbygget, hvilket gør det nemt og økonomisk attraktivt at bagud konvertere og opskalere driftsanlæg. Læs mere: Om integreret og åben bygningsautomatik De har adgang til en lang række analyseredskaber, der skaber overblik og øger beslutningskraften på alle niveauer. Fjernadgang til driftsanlæg via standardbrowser og mobile applikationer sikrer en smidig drift, sparer menneskelige ressourcer og energi. 10 gode grunde til at vælge integrerede løsninger > Op til 25 % lavere startomkostninger til installation: Færre enheder kan tjene flere formål og kabelføring samles. > Vedvarende energi og driftsbesparelser på % > Bedre udnyttelse af udstyr, mindre hærværk, færre udgifter til fysisk overvågning, administration og teknisk drift. > Frigiver ressourcer til andre formål, som kan øge hospitalets produktivitet. > Sikker og robust drift mindsker risiko for strømnedbrud og kritiske hændelser. > Forbedrer indeklimaet via præcis HVAC-styring. Fremmer arbejdsmiljø og patientkomfort og mindsker risiko for luftbårne infektioner. > Integreret overvågning og adgangskontrol begrænser hærværk, tyveri og utilsigtede hændelser. > Nem fejlfinding på stedet begrænser antallet af driftsnedbrud og skadernes omfang. > Rapporteringsværktøj og trendanalyser med import af eksterne data gør det nemmere at efterlevekrav til patientsikkerhed, energiforbrug mv. > Patienter og plejepersonale får større kontrol over deres hverdag. Et bedre sengestuemiljø med intelligente løsninger, der omfatter kommunikation og patientalarmer mv. En BMS-løsning baseret på SmartStruxure tilgodeser alle behov fra ledelse, drift og vedligeholdelse og sikrer en effektiv hospitalsdrift og et samlet overblik over infrastrukturen. Hospitalets driftsansvarlige har behov for straks at kunne reagere på en række alarmer og hurtig HVAC-regulering af H driftsparametre. Ledelsen og de økonomiansvarlige har behov for at måle og vurdere om driften understøtter de økonomiske mål. 4 5

4 Effektiv HVAC styring Bedre indeklima og energieffektiv drift Patientens komfort og medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø er to sider af samme sag hospitalets indeklima. Skyd genvej til energieffektiv drift og bedre indeklima med effektiv HVAC-styring og omsæt driftsdata til viden og handling med en bygningsautomatisk (BMS) løsning. Hvis overblikket mangler og styringsværktøjet ikke rækker, kan bl.a. over/underventilation medføre træk gener og ubehagelige temperaturudsving Løsning med mange fordele > Sikrer standarder for luftskifte, fugtighedsniveau og trykforskelle 24/7 og energieffektiv drift året og forringe indeklima til skade for patienten og sundhedspersonalets præstation, sygefravær og produktivitet. Samtidig stiger strøm og varmereg- rundt. > HVAC-overvågning og driftsstyring i realtid kan begrænse skadesvirkninger fra utilsigtede ningen ved hyppige skift mellem opvarmning og nedkøling. Skyd genvej og få styr på ventilation Sådan behøver det ikke at være, hvis hospitalets HVAC overvåges og styres på tværs af hospitalets hændelser. > Begrænser risikoen for luftbårne infektioner og problemer med mug, svamp og støvpartikler på hospitalet. > Komfortsikring af indeklima øger patienttilfredshed, gavner behandlingsforløbet, skaber et afdelinger og infrastruktur via en bygningsautomatisk løsning (BMS). bedre arbejdsmiljø for hospitalspersonalet. > En samlet HVAC-styring sænker el forbruget til ventilation og bidrager til at genindvinde pro- En BMS løsning baner vej for en samlet styring af cesvarme fra apparatur. Det sænker varmefor- bl.a. ventilation og opvarmning/nedkøling med udny- bruget og sikrer, at hospitalet kører længere på ttelse af fri køl og recirkulering af procesvarme. Det literen. forhindrer, at varme og ventilationsanlæg modarbejder hinanden med alt for hyppige varme/køl skift og amtidig kan man effektivt forhindre luftbårne infektioner ved automatisk at tage højde for luftfugtighed, Sikker og effektiv drift - afdeling for afdeling Omsæt driftsdata til energieffektiv drift Knæk energiforbruget med HVAC-styring ventilation, lufttryk og HEPA-filtre i realtid. Det øger patientsikkerheden og forhindrer at mug, svamp og bakterier får fodfæste. Desuden fjernes støvpartikler effektivt alt efter rum belastning. Hospitalsområde Minimum luftskifte pr. time Relativt lufttryk Relativ luftfugtighed Temperatur Filter Kirurgisk og kritisk område Operationsstue 20 Positivt 20-60% C HEPA Fødestue 20 Positivt 20-60% C MERV-14 Stigende automatisering af hospitalernes bygningsinstallationer kræver integration af de forskellige systemer, hvis man for alvor skal opnå en synergieffekt. Vi oplever da også en stigende interesse for løsninger, der gør det muligt at Energiforbrug danske hospitaler Gigajoule EL Fjernvarme Læs mere: Intelligente BMS-løsning på Aalborg Sygehus Traumerum 15 Positivt 20-60% C HEPA Sygeplejeafdeling Patientstue C MERV-14 Neonatal plejeafdeling 6 Negativt - - ME1RV-14 håndtere store mængder driftsdata fra en samlet platform og omsætte bl.a. HVAC-data i realtid til energieffektiv drift. Total KIlde: Danmarks Statistik. Det samlede energiforbrug i hospitalssektoren steg med 7 % i perioden Luftbåren isolationsstue Beskyttende miljøstue 12 Negativt - 24 C HEPA 12 Positivt - 24 C HEPA Kent Elliot Johansen, Healthcare Segmentchef Schneider Electric Danmark A/S 2012 og ikke mindst er fjernvarmeforbruget stigende. Udnyttelse af fri køl og recirkulering af procesvarme kan nedbringe varmeforbruget og sikre optimal udnyttelse af fjernvarmen. En integreret løsning fra Schneider Electric gør det muligt at styre bl.a. luftskifte, tryk, fugtighed, temperatur og HEPA-filtre fra en fælles grafisk platform, der sammenknytter HVAC-anlæg på tværs af hospitalets afdelinger. 6 7

5 Dynamisk energimåling Afslører spild på tværs af anlæg Energimåling og vedvarende driftsovervågning kan forhindre, at effekten af energitiltag forsvinder. Hospitalets funktioner udvikles løbende med brug af ny teknologi, som kræver nye energimålinger og tiltag. Det danske sygehusvæsen har de seneste år formået at dæmme op for varme - el og vandforbruget på trods af et stigende aktivitetsniveau. Det skyldes bl.a. udskiftning af nedslidte driftsanlæg, overgang til lavenergibelysning samt andre tiltag med relativt korte tilbagebetalingstider. Det samlede energibesparelsespotentiale på sygehusområdet er dog langt større, fordi der fortsat kan identificeres et betydeligt energispild, som varigt kan nedbringes uden at kollidere med sundhedsfaglige hensyn. Det kan effektivt ske gennem behovsstyret ventilation og nedkøling, bedre udnyttelse af fjernvarme, fri køl og automatisk belysningsstyring, siger segmentchef Kent Elliot Johansen, Schneider Electric, Healthcare. Dynamiske energimålinger Det kræver imidlertid præcise energimålinger, der lokaliserer forbruget afdeling for afdeling, anlæg for anlæg og samtidig afdækker det samlede potentiale på tværs af hospitalets infrastruktur. Dertil kommer så en plan for effektiv energiledelse, så man forhindrer at de opnåede besparelser går tabt, selv om installationer og automatik er på plads. Hospitalerne hører til de mest dynamiske bygningstyper med konstant ændrede behov og brugsmønstre. Det kræver løbende monitorering af energiforbrugets udvikling og aktive tiltag, som kan omsættes til varige besparelser og dermed forsvares økonomisk, siger Kent Elliot Johansen. Overvågning og styring af teknologier fastholder energibesparelserne 100% Effektiv drift kræver dynamisk energimåling Regionernes regnskab efter tid 70% Op til 8 % af energibesparelser tabes årligt pga. manglende overvågnings- og vedligeholdelsesprogrammer, og op til 12 % tabes årligt pga. manglende styrings- og reguleringssytemer. Det største potentiale ligger fremadrettet i en langt mere præcis behovsstyring af driften. Derved kan vi spare drifts tid på de mest energikrævende installationer til luftskifte mv. Det kræver strategisk placerede energimålere, C0 2 - og bevægelsessensorer, der præcis kan afsløre, hvor der reelt er tale om et unødvendigt overforbrug af energi. Mogens Thrane, Maskinteknisk chef, Rigshospitalet. 115 Vandforbrug, m Varmeforbrug, Kwh 105 Elforbrug, kwh 100 Aktivitet på sygehuse 95 Samlet energiudgift, kr De danske sygehuse har dæmmet op for energiforbruget. Alligevel er udgiften til energi steget med knap 7 % siden 2009, så den nu udgør ca. 1,1 mia. kr. (2013). Kilde: Sygehuse hele landet. Energiforbrug Effektive produkter og installationer Optimeret brug via automatisering Overvågning og vedligholdelse Tid Energimåling i realtid sikrer mulighed for hurtig reaktion og mulighed for at bremse et eventuelt overforbrug - eksempelvis ved hyppige skift mellem opvarmning og nedkøling, overventilation, for stort standby forbrug m.v. 8 9

6 Sikker strøm 24/7/365 Værn mod IT nedbrud og kritiske hændelser Sikker strømforsyning og UPS anlæg kan effektivt dæmme op for kostbare driftsnedbrud og kritiske hændelser Det danske sygehusvæsen har i følge Danske Regioner øget sin produktivitet med 15 % i perioden og antallet af udskrevne patienter har nu passeret 1,3 mio. på årsbasis. Samtidig skal hospitalerne leve op til skærpede krav til patientsikkerhed, kortede ventelister og større kvalitet i behandlingen, der i højere og højere grad baserer sig på IT og højteknologisk udstyr, som er sårbart for selv korte strømsvigt. Her spiller ustabil strømforsyning og spændingsudsving en stor rolle. Et modtræk er en sikker, fleksibel og energieffektiv strømforsyning med back up, hvor fejlkilder i strømforsyningen nemt kan lokaliseres og fjernes uden driftsforstyrrelser. Værn mod hospitalsbrande Dertil kommer at 10 % af alle hospitalsbrande skyldes fejlbehæftede elektriske systemer. Andre typiske brandårsager er gnistdannelse forårsaget af beskadigede kabler, ukorrektbortskaffelse af varmeenheder og ukorrekt placering af lyskilder, der forbliver varme. Alt i alt vægtige argumenter for at begrænse risikoen for kritiske strømudfald bl.a. via en sikker og energieffektiv strømforsyning, der omfatter nødstrøm i form af UPS-anlæg (Uninterruptable Power Supply). Dertil kommer løbende eftersyn og servicering af hospitalets samlede strømforsyning, så tekniske fejl opdages i tide på stedet. Schneider Electric har mange års erfaring med samlede hospitalsløsninger, der bl.a. sikrer: > En robust og fleksibel elektrisk forsyning, som minimerer antallet og følgerne af strømproblemer. Det giver høj patientsikkerhed, reducerer antallet kostbare driftsstop og sænker risikoen for arbejdsskader. > Automatisk overvågning. Alarmer i tilfælde af tekniske fejl på alle niveauer i strømforsyningen. > Energi effektive UPS-anlæg, som øger patientsikkerheden og sænker risikoen for apparaturskader. > Løbende service og monitorering > Opgradering efter behov. Århus opdaterer el-forsyning i ældre hospital Århus Universitetshospitals matrikel på Nørrebrogade er udvidet over mange omgange uden at strømforsyningen helt er fulgt med. I dag har hospitalsenheden en strømforsyning, der helt har fjernet risikoen for strømudfald på mere end sekunder. Det stigende behov for en stabil og sikker strømforsyning til alle hospitalets funktioner, krævede bl.a. flere effektbrydere og et nyt design af hovedtavlerne. Nu kan vi garantere næsten 100 % oppe tid overalt på hospitalet. Takket være en meget fleksibel og kompakt løsning fra Schneider Electric er der også gjort plads til senere udvidelser. Hans Bloch, Maskinmester, Aarhus Universitetshospital. Følsomt IT kalder på UPS Elektroniske patientjournaler, booking, medicinering og notatskrivning baseret på IT er daglig rutine på sygehusene og skærper behovet for en sikker og stabil adgang til kliniske databaser. En strømafbrydelse på få millisekunder kan kræve kostbar og tidskrævende genskabning af data. I dag er infrastrukturen langt mere integreret og kompleks, så vi typisk anbefaler at supplere med UPS-backup på intensiv, operationsstuer og på IT-udstyr, der kan tage over og nødforsyne mens generator anlæg starter op, så der ikke mistes data i tilfæde af stømafbrydelse, siger Partner Business Manager Steen Falk, Schneider Electric. Kritisk strøm på hospitaler Den vejledende internationale standard fra IEC: Hvor lang tid må et strømsvigt makimalt vare i forskellige hospitalsafdelinger og funktioner. Aarhus Universitetshospital har på matriklen Nørrebrogade helt elimineret risikoen for længere strømafbrydelser. 1 Permanent strømforsyning > Operationsstuer. > Akut modtagelse. > Intensiv pleje. > Brandsikkerhed. 2 Kort strømafbrydelse > Almindelig pleje. > Medicinsk billeddannelse. 3 Længere strømafbrydelse > Administration, laboratorier, apotek, vaskeri og køkken. > Elevatorer og medicinsk klimaanlæg. Kilde: IEC (International Electrotechnical Commission). < 0,5 sek. < 15 sek. < 3 min

7 Aktiv sporing af patienter og udstyr med RTLS Mindre spild og mere tryghed Effektiv udnyttelse af eksisterende Wi-Fi netværk rummer stort potientale RFID - RTLS hvad er forskellen? RTLS Hospitalsvæsenet hører til de mest produktive sektorer herhjemme. Et stigende antal patienter, skærpede krav til patientsikkerhed, behandlingskvalitet og miljømæssige hensyn kræver imidlertid konstant nytænkning for at spare tid og penge ved at gøre tingene lidt smartere. En række undersøgelser peger på, at personalet fortsat bruger lang tid på at lokalisere udstyr og finde patienter og kolleger. Dertil kommer, at servicekrævende udstyr ofte ikke registreres centralt i tide men istedet udløser indkøb af nyt apparatur. Mere tryghed og mindre spildtid Ved at benytte RTLS - Real Time Location System baseret på hospitales Wi-Fi netværk kan patienter, personale og ikke mindst udstyr spores indenfor en radius af få meter på alle etager i realtid, når de er udstyret med et RFID-tag. Det gør det f.eks. muligt for patienten selv at tilkalde hjælp og personalet kan straks gribe ind i kritiske situationer. Hopitals ROI fra RTLS-applikationer 100% RTLS er ikke fremtidsmusik, den kan indføres på alle hospitaler herhjemme ved at udnytte hospitalets eksistrende Wi-Fi netværk. siger segmentchef Kent Elliot Johansen, Schneider Electric, Healthcare. Færre unødvendige indkøb RTLS-systemet kan ofte finansieres på 1-2 år via direkte besparelser til nyt udstyr, service, medicin og andet forbrug via effektiv lokalisering. Samtidig sparer sundhedspersonalet tid på at opspore patienter, kolleger, udstyr og medicin på et hospital med mange afdelinger og lagerfaciliteter. RTLS-teknologien kan med stor fordel indgå i en integreret løsning, der omfatter adgangskontrol, videoovervågning, alarm systemer, bygnings- og lager styring, booking mv. Læs mere: RTLS-teknologi forbedrer patientsikkerhed RFID: Identifikation af personer og genstande udstyret med et elektronisk tag. RFID (Radio Frequency Identification). En scanner afkoder det elektromagnetiske signal indenfor en begrænset radius. Som oftest en passiv løsning uden feedback fra den sporede person eller genstand. RTLS: RTLS (Real Time Location System) baseret på Wi-Fi netværk identificerer personer og genstande i realtid og i bevægelse uafhængig af en scanner overalt, hvor WI-Fi dækker. RTLS aktiverer en ellers passiv RFID-tag og kan f.eks. programmeres til at give informationer om personers helbredstilstand og udstyrs funktions status. Bedre udnyttelse af ressourcer: > Bedre lagerstyring og logistik sænker forbruget af medicin, udstyr og andre forbrugsmidler. > Apparatur og andet udstyr kan spores overalt - øger tilgængelighed og behandlingseffektivitet. Øger patientsikkerhed og komfort: > Større tryghed med præcis patient sporing i realtid overalt. > Effektive behandlingsforløb, kortere ventetider. Procesoptimering: > Bedre udnyttelse af faciliteter og ressourcer via effektiv booking og logistik. > Hurtig lokalisering af patienter, kolleger, udstyr, medicin mv. i realtid mindsker spildtid. > Registrering af serviceintervaller forlænger udstyrets levetid. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alle øvrige 30% Patient flow 20% Udstyr 50% Effektiv udnyttelse af ressourcer og et bedre patient flow sikrer hurtig tilbagebetaling af den investerede kapital ved indførelse af RTLS. Kilde: Ekahau Øvrige Vildfaren patient Temperatur Håndhygiejne Personalesikkerhed Patient Udstyr/Steril forsyning Udstyr/Klinisk anvendelse 12 13

8 Integreret sikring Sund økonomi i at investere i tryghed Personaleomkostninger udgør ca. 63 % af den samlede årlige hospitalsdrift på 77 mia. kr. herhjemme. Derfor er det sund fornuft i at investere i et trygt og rart arbejdsmiljø, som bl.a. kan sænke sygefravær og øge produktiviteten hos sundhedspersonalet og direkte gavne patientforløbet. Trygt hospitalsmilijø skaber merværdi Adgangskontrol (ADK) > Adgangskontrolsystem (ADK) med elektroniske adgangskort sikrer brugervenlig, zonebaseret sikring af hospitalet. Patienter, pårørende og personale kan tildeles individuelle rettigheder. Operationsstuer, laboratorier og intensivafdelinger sikres individuelt. Automatisk brandalarmering (ABA) og Automatisk branddørslukning (ABDL) > Driftsikre brandalarmeringsanlæg (ABA) og talevarsling sikrer, at patienter og personale varsles i tide og evakueres. Løbende service forebygger driftsstop og blinde alarmer med unødig udrykning fra brandvæsnet. > ABDL sikrer, at branddøre lukkes ved røgudvikling og begrænser skadens omfang (ABDL er en forudsætning for hurtig og effektiv evakuering af patienter til et sikkert hospitalsafsnit). Automatisk videoovervågning (ITV) > Netværksbaseret videoovervågning med HD-kameraer tillader præcis identifikation og efterforskning af billeddata. Analyseværktøj identificerer automatisk unormale hændelser med data om varighed, personbevægelse mv. Analoge installationer kan integreres med IP kameraer og administration, betjening og datalagring sker fra den samme platform, som også kan styre CTS- og sikringsanlæg. Automatisk tyverialarm (AIA) > Sikring imod indbrud og tyveri sker effektivt i et integreret system. Bevægelsessensorer og overvågningskameraer kan indgå på linje med vinduesalarmer mv. Det forebygger hærværk og tyveri og gør det sværere at trænge uopdaget ind på hospitalet. Integreret sikring med videoovervågning, zoneopdelt adgangskontrol og alarmfunktioner øger trygheden for patienten men bidrager også til at skabe trygge rammer for sundhedspersonalet. De arbejder jo alle i et åbent miljø, hvor uvedkommende trafik, voldsepisoder og tyveri erfaringsmæssigt øger et i forvejen højt stressniveau på hospitalet, siger segmentchef Kent Elliot Johansen, Schneider Electric, Healthcare. Desuden kan der være sund økonomi i at få sikkerheden på plads i forbindelse med energitiltag og anden renovering af hospitalet. Spar % ved at integrere fra start Den samlede startinvestering kan således ofte reduceres med %, hvis sikringsløsningen integreres med hospitalets bygningsautomatik, fordi omkostning til bl.a. kabling, sensorer, software og arbejdsløn kan holdes nede. Samtidig kan der opnås % i løbende driftsbesparelser ved at afvikle sikrings- og bygningsstyring fra en samlet brugerflade. Endelig er der færre komponenter at servicere ligesom Schneider Electric gør det nemt at integrere en lang række eksisterende sikrings - og CTS-anlæg uanset software og leverandør. Læs case om: Integreret adgangskontrol og tyverisikring på Skejby En løsning fra Schneider Electric kan løbende opskaleres takket være et modulært design og derfor umødekomme nye behov uden at kræve ny software eller platform. Det er vigtigt, at personalet kan føle sig trygge i de stille perioder, hvor de ofte er alene i en afdeling. Og det kan adgangskontrollen hjælpe med, samtidig med at medarbejderne kan bevæge sig forholdsvis frit omkring. Karin Nielsen, ansvarlig for adgangskontrol, Skejby Sygehus 14 15

9 Rettidig service Forebyggelse frem for brandslukning Effektiv og sikker hospitalsdrift forudsætter, at alle tekniske anlæg spiller rent i orkestret og samtidig yder deres bedste 24/7 året rundt. Der er ikke plads til selv korte strømudfald eller andre tekniske problemer, der helt eller delvist lammer en operationsgang, en sterilcentral eller måske hele infrastrukturen på grund af IT nedbrud. Erfaringsmæssigt kan rettidig og vedholdende service forebygge en lang række af de mest kritiske skader og driftsforstyrrelser og dermed sikre en robust og økonomisk hospitalsdrift og forlænge levetiden på de tekniske anlæg. Schneider Electrics servicekoncept er et svar på disse udfordringer: Vi kan dels sikre en robust drift på tværs af alle anlæg, dels stå til rådighed 24/7 i tilfælde af akutte tekniske problemer, der kræver en indsats her og nu. Hospitaler har imidlertid varierende behov og interne ressourcer. Baseret på mange års erfaringer tilbyder Schneider Electric derfor også en økonomisk attraktiv palet af service ydelser, der kan tilpasses individuelt. Det gælder bl.a. omfanget af den akutte service og det energimæssige aspekt i en serviceaftale. Service Vedligeholdelse og akut udrykning sikrer robust drift Skulle fejlen alligevel opstå, kræves en hurtig og kompetent indsats, så problemet løses hurtigst muligt og med færrest mulige driftsforstyrrelser i kølvandet. CTS HOTLINE/AKUT Hotline og akut service på CTS 24/7 > Schneider Electric kontaktes via et kontrolcenter ved tekniske problemer. > Fejlfinding - fysisk eller via fjernopkobling på op til 100 kritiske anlæg, som OP- stuer, traumecentre, sterilcentral mv. Periodisk service CTS > Færre uventede udgifter til reparationer og mindre energispild. > Rabat på komponenter og gratis udskiftning af komponenter ved service. > Evt. 5 års garanti på alle produkter AIA og ADK Alarm overvågning, 24/7/365 - tilkald af vagt. > Visuel gennemgang af installation, test af detektorer, alarmer samt nødstrømsanlæg. > Reparation og vedligeholdelse, teknikertilkald 24/7. > Billeddata til kontrolcentral og videorundering (TVO). ABA > Lovpligtigt serviceeftersyn. > Afprøvning af detektorer, alarmsignaler, ABDL- anlæg mv. > Kontrol af driftsjournal og skrivning af eftersynsrapport. > Fejlretning, reparationer og vedligeholdelse. AIA-ADK-ABA > Samlet aftale skaber maksimal driftsikkerhed på alle sikringsanlæg. > Tryghed i hospitalsmiljøet og sikring af værdier. Mybuildings > Mybuildings giver overblik over hospitalets bygninger uden meromkostninger. > Bygnings- og driftsdata samles via web i et sikkert IT miljø. - Historik på teknikerbesøg, reparationer mv. fra Schneider Electric. - Adgang til eksterne data om hospitalet - fra myndigheder, leverandører mv. - Lyskurve med energistatus i realtid: Grønt: Intet at bemærke. Gul: Der er ting som med fordel kan undersøges. Rød: Der kan opnås energibesparelser. Drift og vedligehold > Alarmhåndtering: Schneider Electric reagerer på kritiske driftsalarmer indenfor 1 time. Supportcenter håndterer øvrige alarmer indenfor normal arbejdstid og fejludbedring aftales. > erundering sikrer at alle driftmæssige tilstande er korrekte. > Driftsoptimering giver høj komfort, et godt indeklima, energibesparelser og stabil drift. > Viceværtfunktion/vikariat: Vi besvarer telefonopkald og løser problemer med temperatur, ventilation mv. Træder evt. til ved sygdom, ferie, kursus mv. Energi Hotel > Schneider Electric overvåger energiforbruget og rådgiver i tide, så budgettet holdes. Web Hotel aftale > Styring og overvågning af indeklima og energidrift via webservice som økonomisk alternativ til en større, serverbaseret løsning i eget regi. > Adgang til driftsanlæg og ændringer i realtid via Web og alarmer via sms, e mail mv. > Logbog, trends og rapporter over energiforbruget

10 Oversigt Hospitalsløsninger fra A-Z Denne oversigt viser hvorledes Schneider Electric kan bidrage til at optimere den samlede hospitalsdrift via en lang række produkter og samlede løsninger. Det gælder skræddersyede løsninger til de mest kritiske funktioner og samlede integrerede BMS- løsninger, der skaber overblik på tværs af tekniske anlæg og hospitalets infrastruktur. Apotek/med. rum Datacenter/server Kontrolcenter Koblingsstation Venteområder Ambulatorie Akutmodtagelse Intensiv/traume Sengestuer P-plads Lager/forsyning Admin./kontor Service ABA Brandanlæg ADK P-kontrol AIA Antibak Datanetværk Elbil lader Energiregistrering Fremføringsveje Højspændingsanlæg Integration IT-tavler ITV Lysstyring Kanalskinner Kantinebetaling Kortproduktion Maksimalafbryder Mobile App Mødebooking Rackskabe RTLS Serverrum Slukningsudstyr UPS Ventilationskontrol 18 19

11 Scan koden og se mere SE1091DK_v1 Schneider Electric - All rights reserved Schneider Electric Danmark A/S Lautrupvang Ballerup Tlf.: Da standarder og produkter er under kontinuerlige ændringer, kan oplysninger i denne brochure ændres og er derfor ikke bindende, før rigtigheden er bekræftet af os

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg ECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvandsog ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

HVOR ENKELT KAN DET GØRES?

HVOR ENKELT KAN DET GØRES? HVOR ENKELT KAN DET GØRES? EKSEMPLER PÅ AFBUREAUKRATISERING PÅ REGIONALE ARBEJDSPLADSER 1 INDHOLD 1. Optimeret diagnoseforløb: Fra 1 år til 1 måned 4 2. Ét regnskab i stedet for to 4 3. Digitalisering

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Giv produktiviteten et løft

Giv produktiviteten et løft Giv produktiviteten et løft Udgivet af: DI Transport Redaktion: Annette Christensen og Rune Noack ISBN 978-87-7353-998-9 Tryk: DI 300.6.13 1 Sløj produktivitetsvækst bremser transporten Giv produktiviteten

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen Ældres erfaringer med velfærdsteknologi En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen April 2012 Arbejdsliv Ældres erfaringer med velfærdsteknologi - En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere