Hospitalsdrift der skaber merværdi. Driftssikre og lønsomme løsninger fra Schneider Electric

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hospitalsdrift der skaber merværdi. Driftssikre og lønsomme løsninger fra Schneider Electric"

Transkript

1 Hospitalsdrift der skaber merværdi Driftssikre og lønsomme løsninger fra Schneider Electric

2 Produktivitet - sikkerhed - økonomi Hospitalsløsninger der skaber merværdi Indhold Hospitalsreferencer Hospitalerne bliver målt på deres produktivitet, behandlingskvalitet, patientsikkerhed og ikke mindst driftsøkonomi. Intelligente BMS-løsninger styrker infrastrukturen, gavner hospitalsmiljøet som helhed og gør det nemmere for personalet at leve op til de stigende effektivitetskrav uden at skabe yderligere stress. Integrerede løsninger Færre startudgifter og varig effekt Effektiv HVAC-styring Bedre indeklima og energieffektiv drift Aalborg Universitetssygehus Bispebjerg hospital Bornholms hospital Frederiksberg hospital Frederikssund hospital Succeskriterier, som i høj grad påvirkes af hospitalets evne til at skabe overblik og sikre en robust, stabil og lønsom hospitalsdrift, der omfatter CTSanlæg, strømforsyning, belysning, overvågning, adgangskontrol, brandalarm mv. Denne hospitalsbrochure præsenterer en række udfordringer og løsningsforslag, der i høj grad bygger på mange års erfaring og et stort antal hospitalsprojekter herhjemme med Schneider Electric Dynamisk energimåling Afslører spild på tværs af anlæg Sikker strøm 24/7/365 Værn mod IT nedbrud og kritiske hændelser Gentofte hospital Helsingør hospital Herlev hospital Hillerød Hospital Hjertecenter Varde Selv om hospitalsvæsenet i forvejen hører til de mest produktive sektorer herhjemme kræves konstant nytænkning for at spare tid og penge gennem driftsoptimering, aktiv energiledelse og som leverandør og samarbejdsparter. Vores hospitalsteam er dedikeret til denne opgave og sikrer at opgaven følges til dørs, ligesom Schneider Electric i stigende omfang træder ind som servicepartner. Aktiv sporing med RTLS Mindre spild og mere tryghed Integreret sikring Sund økonomi i at investere i tryghed Hvidovre Hospital Kolding sygehus Køge sygehus Middelfart sygehus Nykøbing Falster sygehus forbedring af den samlede infrastruktur. Samtidig kan tingene ofte gøres lidt smartere. Erfaringsmæssigt kan rettidig og vedholdende service således forebygge en lang række af de mest kritiske skader og driftsforstyrrelser og der- Rettidig Service Forebyggelse frem for brandslukning Næstved sygehus Odense Universitetshospital; Nyborg, Ringe og Svendborg F.eks. gennem intelligent sporing af patienter, udstyr, medicin mv. i realtid via bl.a. RTLS-systemer, der udløser direkte besparelser og reducerer med sikre en robust og økonomisk hospitalsdrift og forlænge levetiden på de tekniske anlæg. Oversigt Hospitalsløsninger fra A-Z Psykiatrisk Center Sct. Hans Psykriatisk Hospital Odense, Augustenborg, Haderslev personalets spildtid. En Wi-Fi teknologi, der idag Privathospital Hamlet bruges i England, USA og også i Danmark og reelt Regionshospitalet Herning kan implementeres på ethvert dansk hospital uden Regionshospitalet Holstebro større omkostninger. Regionshospitalet Horsens Regionshospital Randers Alt i alt er der tale om en række udfordringer for Regionshospitalet Viborg hospitalets ledelse og de driftsansvarlige, hvor Rigshospitalet Schneider Electric på alle områder kan tilbyde Ringsted sygehus skræddersyede løsninger, der udløser varige ener- Roskilde sygehus gibesparelser og samtidig forbedrer bl.a. indeklima Slagelse sygehus og komfort til gavn for patienter og personale. Sydvestjysk sygehus Esbjerg Sygehus Sønderjylland; Aabenraa, Det er således sund fornuft i at investere i Haderslev, Sønderborg og Tønder et trygt og sikkert arbejdsmiljø, som bl.a. +HOSPITAL Sygehus Thy-Mors kan sænke sygefravær og øge pro- Vejle sygehus duktivitet hos sundhedspersonalet, Århus Universitetshospital; Risskov, som tegner sig for ca. 63 % af Skejby og Nørrebrogade den samlede årlige hospitalsdrift på 77 mia. kr. 2 3

3 Integrerede løsninger Færre startudgifter og varig effekt Integrerede BMS-systemer kan sænke omkostningerne til installationen og udløse energi- og driftsmæssige fordele, der aflæses på hospitalets bundlinje år for år. Omkostningerne ved at integrere strøm, IT, CTS og sikkerhed vil ofte kunne finansieres via det skjulte energispild, der effektivt fjernes ved at omsætte driftsdata på tværs af alle anlæg til viden og energieffektiv drift. Fælles platform og samme sprog Schneider Electric har et samlet svar på den kolossale udfordring at leve op til de stramme driftsbudgetter uden at give køb på behandlingskvalitet, patientsikkerhed og arbejdsmiljø. Tværtimod. Vi har derfor udviklet det banebrydende BSM system, SmartStruxure TM, der giver fælles adgang til alle vigtige driftsdata i realtid: Energi, belysning, HVAC, overvågning og adgangskontrol. Det sker fra én grafisk platform, hvor alle fra driftsafdeling og operationsstue til sygehusdirektion taler samme sprog. Løsningen kan tilpasses og udvides i takt med skiftende behov uden nye omkostninger til programmering og softwarelicenser. SmartStruxure TM bygger nemlig på internationale standarder og den åbne protokoladgang gør, at stort set alle eksisterende driftsanlæg og komponenter kan sammenkobles uanset leverandør. En BMS-løsning fra Schneider Electric er samtidig modulopbygget, hvilket gør det nemt og økonomisk attraktivt at bagud konvertere og opskalere driftsanlæg. Læs mere: Om integreret og åben bygningsautomatik De har adgang til en lang række analyseredskaber, der skaber overblik og øger beslutningskraften på alle niveauer. Fjernadgang til driftsanlæg via standardbrowser og mobile applikationer sikrer en smidig drift, sparer menneskelige ressourcer og energi. 10 gode grunde til at vælge integrerede løsninger > Op til 25 % lavere startomkostninger til installation: Færre enheder kan tjene flere formål og kabelføring samles. > Vedvarende energi og driftsbesparelser på % > Bedre udnyttelse af udstyr, mindre hærværk, færre udgifter til fysisk overvågning, administration og teknisk drift. > Frigiver ressourcer til andre formål, som kan øge hospitalets produktivitet. > Sikker og robust drift mindsker risiko for strømnedbrud og kritiske hændelser. > Forbedrer indeklimaet via præcis HVAC-styring. Fremmer arbejdsmiljø og patientkomfort og mindsker risiko for luftbårne infektioner. > Integreret overvågning og adgangskontrol begrænser hærværk, tyveri og utilsigtede hændelser. > Nem fejlfinding på stedet begrænser antallet af driftsnedbrud og skadernes omfang. > Rapporteringsværktøj og trendanalyser med import af eksterne data gør det nemmere at efterlevekrav til patientsikkerhed, energiforbrug mv. > Patienter og plejepersonale får større kontrol over deres hverdag. Et bedre sengestuemiljø med intelligente løsninger, der omfatter kommunikation og patientalarmer mv. En BMS-løsning baseret på SmartStruxure tilgodeser alle behov fra ledelse, drift og vedligeholdelse og sikrer en effektiv hospitalsdrift og et samlet overblik over infrastrukturen. Hospitalets driftsansvarlige har behov for straks at kunne reagere på en række alarmer og hurtig HVAC-regulering af H driftsparametre. Ledelsen og de økonomiansvarlige har behov for at måle og vurdere om driften understøtter de økonomiske mål. 4 5

4 Effektiv HVAC styring Bedre indeklima og energieffektiv drift Patientens komfort og medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø er to sider af samme sag hospitalets indeklima. Skyd genvej til energieffektiv drift og bedre indeklima med effektiv HVAC-styring og omsæt driftsdata til viden og handling med en bygningsautomatisk (BMS) løsning. Hvis overblikket mangler og styringsværktøjet ikke rækker, kan bl.a. over/underventilation medføre træk gener og ubehagelige temperaturudsving Løsning med mange fordele > Sikrer standarder for luftskifte, fugtighedsniveau og trykforskelle 24/7 og energieffektiv drift året og forringe indeklima til skade for patienten og sundhedspersonalets præstation, sygefravær og produktivitet. Samtidig stiger strøm og varmereg- rundt. > HVAC-overvågning og driftsstyring i realtid kan begrænse skadesvirkninger fra utilsigtede ningen ved hyppige skift mellem opvarmning og nedkøling. Skyd genvej og få styr på ventilation Sådan behøver det ikke at være, hvis hospitalets HVAC overvåges og styres på tværs af hospitalets hændelser. > Begrænser risikoen for luftbårne infektioner og problemer med mug, svamp og støvpartikler på hospitalet. > Komfortsikring af indeklima øger patienttilfredshed, gavner behandlingsforløbet, skaber et afdelinger og infrastruktur via en bygningsautomatisk løsning (BMS). bedre arbejdsmiljø for hospitalspersonalet. > En samlet HVAC-styring sænker el forbruget til ventilation og bidrager til at genindvinde pro- En BMS løsning baner vej for en samlet styring af cesvarme fra apparatur. Det sænker varmefor- bl.a. ventilation og opvarmning/nedkøling med udny- bruget og sikrer, at hospitalet kører længere på ttelse af fri køl og recirkulering af procesvarme. Det literen. forhindrer, at varme og ventilationsanlæg modarbejder hinanden med alt for hyppige varme/køl skift og amtidig kan man effektivt forhindre luftbårne infektioner ved automatisk at tage højde for luftfugtighed, Sikker og effektiv drift - afdeling for afdeling Omsæt driftsdata til energieffektiv drift Knæk energiforbruget med HVAC-styring ventilation, lufttryk og HEPA-filtre i realtid. Det øger patientsikkerheden og forhindrer at mug, svamp og bakterier får fodfæste. Desuden fjernes støvpartikler effektivt alt efter rum belastning. Hospitalsområde Minimum luftskifte pr. time Relativt lufttryk Relativ luftfugtighed Temperatur Filter Kirurgisk og kritisk område Operationsstue 20 Positivt 20-60% C HEPA Fødestue 20 Positivt 20-60% C MERV-14 Stigende automatisering af hospitalernes bygningsinstallationer kræver integration af de forskellige systemer, hvis man for alvor skal opnå en synergieffekt. Vi oplever da også en stigende interesse for løsninger, der gør det muligt at Energiforbrug danske hospitaler Gigajoule EL Fjernvarme Læs mere: Intelligente BMS-løsning på Aalborg Sygehus Traumerum 15 Positivt 20-60% C HEPA Sygeplejeafdeling Patientstue C MERV-14 Neonatal plejeafdeling 6 Negativt - - ME1RV-14 håndtere store mængder driftsdata fra en samlet platform og omsætte bl.a. HVAC-data i realtid til energieffektiv drift. Total KIlde: Danmarks Statistik. Det samlede energiforbrug i hospitalssektoren steg med 7 % i perioden Luftbåren isolationsstue Beskyttende miljøstue 12 Negativt - 24 C HEPA 12 Positivt - 24 C HEPA Kent Elliot Johansen, Healthcare Segmentchef Schneider Electric Danmark A/S 2012 og ikke mindst er fjernvarmeforbruget stigende. Udnyttelse af fri køl og recirkulering af procesvarme kan nedbringe varmeforbruget og sikre optimal udnyttelse af fjernvarmen. En integreret løsning fra Schneider Electric gør det muligt at styre bl.a. luftskifte, tryk, fugtighed, temperatur og HEPA-filtre fra en fælles grafisk platform, der sammenknytter HVAC-anlæg på tværs af hospitalets afdelinger. 6 7

5 Dynamisk energimåling Afslører spild på tværs af anlæg Energimåling og vedvarende driftsovervågning kan forhindre, at effekten af energitiltag forsvinder. Hospitalets funktioner udvikles løbende med brug af ny teknologi, som kræver nye energimålinger og tiltag. Det danske sygehusvæsen har de seneste år formået at dæmme op for varme - el og vandforbruget på trods af et stigende aktivitetsniveau. Det skyldes bl.a. udskiftning af nedslidte driftsanlæg, overgang til lavenergibelysning samt andre tiltag med relativt korte tilbagebetalingstider. Det samlede energibesparelsespotentiale på sygehusområdet er dog langt større, fordi der fortsat kan identificeres et betydeligt energispild, som varigt kan nedbringes uden at kollidere med sundhedsfaglige hensyn. Det kan effektivt ske gennem behovsstyret ventilation og nedkøling, bedre udnyttelse af fjernvarme, fri køl og automatisk belysningsstyring, siger segmentchef Kent Elliot Johansen, Schneider Electric, Healthcare. Dynamiske energimålinger Det kræver imidlertid præcise energimålinger, der lokaliserer forbruget afdeling for afdeling, anlæg for anlæg og samtidig afdækker det samlede potentiale på tværs af hospitalets infrastruktur. Dertil kommer så en plan for effektiv energiledelse, så man forhindrer at de opnåede besparelser går tabt, selv om installationer og automatik er på plads. Hospitalerne hører til de mest dynamiske bygningstyper med konstant ændrede behov og brugsmønstre. Det kræver løbende monitorering af energiforbrugets udvikling og aktive tiltag, som kan omsættes til varige besparelser og dermed forsvares økonomisk, siger Kent Elliot Johansen. Overvågning og styring af teknologier fastholder energibesparelserne 100% Effektiv drift kræver dynamisk energimåling Regionernes regnskab efter tid 70% Op til 8 % af energibesparelser tabes årligt pga. manglende overvågnings- og vedligeholdelsesprogrammer, og op til 12 % tabes årligt pga. manglende styrings- og reguleringssytemer. Det største potentiale ligger fremadrettet i en langt mere præcis behovsstyring af driften. Derved kan vi spare drifts tid på de mest energikrævende installationer til luftskifte mv. Det kræver strategisk placerede energimålere, C0 2 - og bevægelsessensorer, der præcis kan afsløre, hvor der reelt er tale om et unødvendigt overforbrug af energi. Mogens Thrane, Maskinteknisk chef, Rigshospitalet. 115 Vandforbrug, m Varmeforbrug, Kwh 105 Elforbrug, kwh 100 Aktivitet på sygehuse 95 Samlet energiudgift, kr De danske sygehuse har dæmmet op for energiforbruget. Alligevel er udgiften til energi steget med knap 7 % siden 2009, så den nu udgør ca. 1,1 mia. kr. (2013). Kilde: Sygehuse hele landet. Energiforbrug Effektive produkter og installationer Optimeret brug via automatisering Overvågning og vedligholdelse Tid Energimåling i realtid sikrer mulighed for hurtig reaktion og mulighed for at bremse et eventuelt overforbrug - eksempelvis ved hyppige skift mellem opvarmning og nedkøling, overventilation, for stort standby forbrug m.v. 8 9

6 Sikker strøm 24/7/365 Værn mod IT nedbrud og kritiske hændelser Sikker strømforsyning og UPS anlæg kan effektivt dæmme op for kostbare driftsnedbrud og kritiske hændelser Det danske sygehusvæsen har i følge Danske Regioner øget sin produktivitet med 15 % i perioden og antallet af udskrevne patienter har nu passeret 1,3 mio. på årsbasis. Samtidig skal hospitalerne leve op til skærpede krav til patientsikkerhed, kortede ventelister og større kvalitet i behandlingen, der i højere og højere grad baserer sig på IT og højteknologisk udstyr, som er sårbart for selv korte strømsvigt. Her spiller ustabil strømforsyning og spændingsudsving en stor rolle. Et modtræk er en sikker, fleksibel og energieffektiv strømforsyning med back up, hvor fejlkilder i strømforsyningen nemt kan lokaliseres og fjernes uden driftsforstyrrelser. Værn mod hospitalsbrande Dertil kommer at 10 % af alle hospitalsbrande skyldes fejlbehæftede elektriske systemer. Andre typiske brandårsager er gnistdannelse forårsaget af beskadigede kabler, ukorrektbortskaffelse af varmeenheder og ukorrekt placering af lyskilder, der forbliver varme. Alt i alt vægtige argumenter for at begrænse risikoen for kritiske strømudfald bl.a. via en sikker og energieffektiv strømforsyning, der omfatter nødstrøm i form af UPS-anlæg (Uninterruptable Power Supply). Dertil kommer løbende eftersyn og servicering af hospitalets samlede strømforsyning, så tekniske fejl opdages i tide på stedet. Schneider Electric har mange års erfaring med samlede hospitalsløsninger, der bl.a. sikrer: > En robust og fleksibel elektrisk forsyning, som minimerer antallet og følgerne af strømproblemer. Det giver høj patientsikkerhed, reducerer antallet kostbare driftsstop og sænker risikoen for arbejdsskader. > Automatisk overvågning. Alarmer i tilfælde af tekniske fejl på alle niveauer i strømforsyningen. > Energi effektive UPS-anlæg, som øger patientsikkerheden og sænker risikoen for apparaturskader. > Løbende service og monitorering > Opgradering efter behov. Århus opdaterer el-forsyning i ældre hospital Århus Universitetshospitals matrikel på Nørrebrogade er udvidet over mange omgange uden at strømforsyningen helt er fulgt med. I dag har hospitalsenheden en strømforsyning, der helt har fjernet risikoen for strømudfald på mere end sekunder. Det stigende behov for en stabil og sikker strømforsyning til alle hospitalets funktioner, krævede bl.a. flere effektbrydere og et nyt design af hovedtavlerne. Nu kan vi garantere næsten 100 % oppe tid overalt på hospitalet. Takket være en meget fleksibel og kompakt løsning fra Schneider Electric er der også gjort plads til senere udvidelser. Hans Bloch, Maskinmester, Aarhus Universitetshospital. Følsomt IT kalder på UPS Elektroniske patientjournaler, booking, medicinering og notatskrivning baseret på IT er daglig rutine på sygehusene og skærper behovet for en sikker og stabil adgang til kliniske databaser. En strømafbrydelse på få millisekunder kan kræve kostbar og tidskrævende genskabning af data. I dag er infrastrukturen langt mere integreret og kompleks, så vi typisk anbefaler at supplere med UPS-backup på intensiv, operationsstuer og på IT-udstyr, der kan tage over og nødforsyne mens generator anlæg starter op, så der ikke mistes data i tilfæde af stømafbrydelse, siger Partner Business Manager Steen Falk, Schneider Electric. Kritisk strøm på hospitaler Den vejledende internationale standard fra IEC: Hvor lang tid må et strømsvigt makimalt vare i forskellige hospitalsafdelinger og funktioner. Aarhus Universitetshospital har på matriklen Nørrebrogade helt elimineret risikoen for længere strømafbrydelser. 1 Permanent strømforsyning > Operationsstuer. > Akut modtagelse. > Intensiv pleje. > Brandsikkerhed. 2 Kort strømafbrydelse > Almindelig pleje. > Medicinsk billeddannelse. 3 Længere strømafbrydelse > Administration, laboratorier, apotek, vaskeri og køkken. > Elevatorer og medicinsk klimaanlæg. Kilde: IEC (International Electrotechnical Commission). < 0,5 sek. < 15 sek. < 3 min

7 Aktiv sporing af patienter og udstyr med RTLS Mindre spild og mere tryghed Effektiv udnyttelse af eksisterende Wi-Fi netværk rummer stort potientale RFID - RTLS hvad er forskellen? RTLS Hospitalsvæsenet hører til de mest produktive sektorer herhjemme. Et stigende antal patienter, skærpede krav til patientsikkerhed, behandlingskvalitet og miljømæssige hensyn kræver imidlertid konstant nytænkning for at spare tid og penge ved at gøre tingene lidt smartere. En række undersøgelser peger på, at personalet fortsat bruger lang tid på at lokalisere udstyr og finde patienter og kolleger. Dertil kommer, at servicekrævende udstyr ofte ikke registreres centralt i tide men istedet udløser indkøb af nyt apparatur. Mere tryghed og mindre spildtid Ved at benytte RTLS - Real Time Location System baseret på hospitales Wi-Fi netværk kan patienter, personale og ikke mindst udstyr spores indenfor en radius af få meter på alle etager i realtid, når de er udstyret med et RFID-tag. Det gør det f.eks. muligt for patienten selv at tilkalde hjælp og personalet kan straks gribe ind i kritiske situationer. Hopitals ROI fra RTLS-applikationer 100% RTLS er ikke fremtidsmusik, den kan indføres på alle hospitaler herhjemme ved at udnytte hospitalets eksistrende Wi-Fi netværk. siger segmentchef Kent Elliot Johansen, Schneider Electric, Healthcare. Færre unødvendige indkøb RTLS-systemet kan ofte finansieres på 1-2 år via direkte besparelser til nyt udstyr, service, medicin og andet forbrug via effektiv lokalisering. Samtidig sparer sundhedspersonalet tid på at opspore patienter, kolleger, udstyr og medicin på et hospital med mange afdelinger og lagerfaciliteter. RTLS-teknologien kan med stor fordel indgå i en integreret løsning, der omfatter adgangskontrol, videoovervågning, alarm systemer, bygnings- og lager styring, booking mv. Læs mere: RTLS-teknologi forbedrer patientsikkerhed RFID: Identifikation af personer og genstande udstyret med et elektronisk tag. RFID (Radio Frequency Identification). En scanner afkoder det elektromagnetiske signal indenfor en begrænset radius. Som oftest en passiv løsning uden feedback fra den sporede person eller genstand. RTLS: RTLS (Real Time Location System) baseret på Wi-Fi netværk identificerer personer og genstande i realtid og i bevægelse uafhængig af en scanner overalt, hvor WI-Fi dækker. RTLS aktiverer en ellers passiv RFID-tag og kan f.eks. programmeres til at give informationer om personers helbredstilstand og udstyrs funktions status. Bedre udnyttelse af ressourcer: > Bedre lagerstyring og logistik sænker forbruget af medicin, udstyr og andre forbrugsmidler. > Apparatur og andet udstyr kan spores overalt - øger tilgængelighed og behandlingseffektivitet. Øger patientsikkerhed og komfort: > Større tryghed med præcis patient sporing i realtid overalt. > Effektive behandlingsforløb, kortere ventetider. Procesoptimering: > Bedre udnyttelse af faciliteter og ressourcer via effektiv booking og logistik. > Hurtig lokalisering af patienter, kolleger, udstyr, medicin mv. i realtid mindsker spildtid. > Registrering af serviceintervaller forlænger udstyrets levetid. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alle øvrige 30% Patient flow 20% Udstyr 50% Effektiv udnyttelse af ressourcer og et bedre patient flow sikrer hurtig tilbagebetaling af den investerede kapital ved indførelse af RTLS. Kilde: Ekahau Øvrige Vildfaren patient Temperatur Håndhygiejne Personalesikkerhed Patient Udstyr/Steril forsyning Udstyr/Klinisk anvendelse 12 13

8 Integreret sikring Sund økonomi i at investere i tryghed Personaleomkostninger udgør ca. 63 % af den samlede årlige hospitalsdrift på 77 mia. kr. herhjemme. Derfor er det sund fornuft i at investere i et trygt og rart arbejdsmiljø, som bl.a. kan sænke sygefravær og øge produktiviteten hos sundhedspersonalet og direkte gavne patientforløbet. Trygt hospitalsmilijø skaber merværdi Adgangskontrol (ADK) > Adgangskontrolsystem (ADK) med elektroniske adgangskort sikrer brugervenlig, zonebaseret sikring af hospitalet. Patienter, pårørende og personale kan tildeles individuelle rettigheder. Operationsstuer, laboratorier og intensivafdelinger sikres individuelt. Automatisk brandalarmering (ABA) og Automatisk branddørslukning (ABDL) > Driftsikre brandalarmeringsanlæg (ABA) og talevarsling sikrer, at patienter og personale varsles i tide og evakueres. Løbende service forebygger driftsstop og blinde alarmer med unødig udrykning fra brandvæsnet. > ABDL sikrer, at branddøre lukkes ved røgudvikling og begrænser skadens omfang (ABDL er en forudsætning for hurtig og effektiv evakuering af patienter til et sikkert hospitalsafsnit). Automatisk videoovervågning (ITV) > Netværksbaseret videoovervågning med HD-kameraer tillader præcis identifikation og efterforskning af billeddata. Analyseværktøj identificerer automatisk unormale hændelser med data om varighed, personbevægelse mv. Analoge installationer kan integreres med IP kameraer og administration, betjening og datalagring sker fra den samme platform, som også kan styre CTS- og sikringsanlæg. Automatisk tyverialarm (AIA) > Sikring imod indbrud og tyveri sker effektivt i et integreret system. Bevægelsessensorer og overvågningskameraer kan indgå på linje med vinduesalarmer mv. Det forebygger hærværk og tyveri og gør det sværere at trænge uopdaget ind på hospitalet. Integreret sikring med videoovervågning, zoneopdelt adgangskontrol og alarmfunktioner øger trygheden for patienten men bidrager også til at skabe trygge rammer for sundhedspersonalet. De arbejder jo alle i et åbent miljø, hvor uvedkommende trafik, voldsepisoder og tyveri erfaringsmæssigt øger et i forvejen højt stressniveau på hospitalet, siger segmentchef Kent Elliot Johansen, Schneider Electric, Healthcare. Desuden kan der være sund økonomi i at få sikkerheden på plads i forbindelse med energitiltag og anden renovering af hospitalet. Spar % ved at integrere fra start Den samlede startinvestering kan således ofte reduceres med %, hvis sikringsløsningen integreres med hospitalets bygningsautomatik, fordi omkostning til bl.a. kabling, sensorer, software og arbejdsløn kan holdes nede. Samtidig kan der opnås % i løbende driftsbesparelser ved at afvikle sikrings- og bygningsstyring fra en samlet brugerflade. Endelig er der færre komponenter at servicere ligesom Schneider Electric gør det nemt at integrere en lang række eksisterende sikrings - og CTS-anlæg uanset software og leverandør. Læs case om: Integreret adgangskontrol og tyverisikring på Skejby En løsning fra Schneider Electric kan løbende opskaleres takket være et modulært design og derfor umødekomme nye behov uden at kræve ny software eller platform. Det er vigtigt, at personalet kan føle sig trygge i de stille perioder, hvor de ofte er alene i en afdeling. Og det kan adgangskontrollen hjælpe med, samtidig med at medarbejderne kan bevæge sig forholdsvis frit omkring. Karin Nielsen, ansvarlig for adgangskontrol, Skejby Sygehus 14 15

9 Rettidig service Forebyggelse frem for brandslukning Effektiv og sikker hospitalsdrift forudsætter, at alle tekniske anlæg spiller rent i orkestret og samtidig yder deres bedste 24/7 året rundt. Der er ikke plads til selv korte strømudfald eller andre tekniske problemer, der helt eller delvist lammer en operationsgang, en sterilcentral eller måske hele infrastrukturen på grund af IT nedbrud. Erfaringsmæssigt kan rettidig og vedholdende service forebygge en lang række af de mest kritiske skader og driftsforstyrrelser og dermed sikre en robust og økonomisk hospitalsdrift og forlænge levetiden på de tekniske anlæg. Schneider Electrics servicekoncept er et svar på disse udfordringer: Vi kan dels sikre en robust drift på tværs af alle anlæg, dels stå til rådighed 24/7 i tilfælde af akutte tekniske problemer, der kræver en indsats her og nu. Hospitaler har imidlertid varierende behov og interne ressourcer. Baseret på mange års erfaringer tilbyder Schneider Electric derfor også en økonomisk attraktiv palet af service ydelser, der kan tilpasses individuelt. Det gælder bl.a. omfanget af den akutte service og det energimæssige aspekt i en serviceaftale. Service Vedligeholdelse og akut udrykning sikrer robust drift Skulle fejlen alligevel opstå, kræves en hurtig og kompetent indsats, så problemet løses hurtigst muligt og med færrest mulige driftsforstyrrelser i kølvandet. CTS HOTLINE/AKUT Hotline og akut service på CTS 24/7 > Schneider Electric kontaktes via et kontrolcenter ved tekniske problemer. > Fejlfinding - fysisk eller via fjernopkobling på op til 100 kritiske anlæg, som OP- stuer, traumecentre, sterilcentral mv. Periodisk service CTS > Færre uventede udgifter til reparationer og mindre energispild. > Rabat på komponenter og gratis udskiftning af komponenter ved service. > Evt. 5 års garanti på alle produkter AIA og ADK Alarm overvågning, 24/7/365 - tilkald af vagt. > Visuel gennemgang af installation, test af detektorer, alarmer samt nødstrømsanlæg. > Reparation og vedligeholdelse, teknikertilkald 24/7. > Billeddata til kontrolcentral og videorundering (TVO). ABA > Lovpligtigt serviceeftersyn. > Afprøvning af detektorer, alarmsignaler, ABDL- anlæg mv. > Kontrol af driftsjournal og skrivning af eftersynsrapport. > Fejlretning, reparationer og vedligeholdelse. AIA-ADK-ABA > Samlet aftale skaber maksimal driftsikkerhed på alle sikringsanlæg. > Tryghed i hospitalsmiljøet og sikring af værdier. Mybuildings > Mybuildings giver overblik over hospitalets bygninger uden meromkostninger. > Bygnings- og driftsdata samles via web i et sikkert IT miljø. - Historik på teknikerbesøg, reparationer mv. fra Schneider Electric. - Adgang til eksterne data om hospitalet - fra myndigheder, leverandører mv. - Lyskurve med energistatus i realtid: Grønt: Intet at bemærke. Gul: Der er ting som med fordel kan undersøges. Rød: Der kan opnås energibesparelser. Drift og vedligehold > Alarmhåndtering: Schneider Electric reagerer på kritiske driftsalarmer indenfor 1 time. Supportcenter håndterer øvrige alarmer indenfor normal arbejdstid og fejludbedring aftales. > erundering sikrer at alle driftmæssige tilstande er korrekte. > Driftsoptimering giver høj komfort, et godt indeklima, energibesparelser og stabil drift. > Viceværtfunktion/vikariat: Vi besvarer telefonopkald og løser problemer med temperatur, ventilation mv. Træder evt. til ved sygdom, ferie, kursus mv. Energi Hotel > Schneider Electric overvåger energiforbruget og rådgiver i tide, så budgettet holdes. Web Hotel aftale > Styring og overvågning af indeklima og energidrift via webservice som økonomisk alternativ til en større, serverbaseret løsning i eget regi. > Adgang til driftsanlæg og ændringer i realtid via Web og alarmer via sms, e mail mv. > Logbog, trends og rapporter over energiforbruget

10 Oversigt Hospitalsløsninger fra A-Z Denne oversigt viser hvorledes Schneider Electric kan bidrage til at optimere den samlede hospitalsdrift via en lang række produkter og samlede løsninger. Det gælder skræddersyede løsninger til de mest kritiske funktioner og samlede integrerede BMS- løsninger, der skaber overblik på tværs af tekniske anlæg og hospitalets infrastruktur. Apotek/med. rum Datacenter/server Kontrolcenter Koblingsstation Venteområder Ambulatorie Akutmodtagelse Intensiv/traume Sengestuer P-plads Lager/forsyning Admin./kontor Service ABA Brandanlæg ADK P-kontrol AIA Antibak Datanetværk Elbil lader Energiregistrering Fremføringsveje Højspændingsanlæg Integration IT-tavler ITV Lysstyring Kanalskinner Kantinebetaling Kortproduktion Maksimalafbryder Mobile App Mødebooking Rackskabe RTLS Serverrum Slukningsudstyr UPS Ventilationskontrol 18 19

11 Scan koden og se mere SE1091DK_v1 Schneider Electric - All rights reserved Schneider Electric Danmark A/S Lautrupvang Ballerup Tlf.: Da standarder og produkter er under kontinuerlige ændringer, kan oplysninger i denne brochure ændres og er derfor ikke bindende, før rigtigheden er bekræftet af os

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk Copyright 2007, TAC Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60 Regionskontor Odense +45 88 20 40 60 Regionskontor Århus +45 88 20 40 60 www.tac.com/dk Tilbyd den højeste standard inden for for patientpleje og

Læs mere

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed Sov godt. Rejse uden bekymringer. Stol på KNX. Observant installation KNX er altid på vagt om natten og når du er ude at rejse. Den intelligente installation

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. optimering monitorering -opgradering -opdatering Service giver optimeret drift,

Læs mere

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Af Luc de Visme, Schneider Electric Energibesparelser er ikke bare noget, man kan købe sig til. Det er en proces, der kræver hele organisationens

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

fremtidens effektive hospital lagerautomater

fremtidens effektive hospital lagerautomater fremtidens effektive hospital lagerautomater Kommunikation, 21. juni 2011 sygehusene hvem er vi? sygehus lillebælt ét af fire sygehuse i region syddanmark 2 sygehus lillebælt i tal Årlig omsætning, ca.

Læs mere

Velkommen til Inspirationsdag om Energibesparelser

Velkommen til Inspirationsdag om Energibesparelser Velkommen til Inspirationsdag om Energibesparelser AGENDA 9:00 Velkomst og introduktion 9:15 Energibesparelser Det er legende let 10:30 PAUSE 10:45 Spar 30% - Lys er ikke bare lys 11:15 En partner Mange

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Når driftssikkerhed handler om liv. pålidelige løsninger for sikker og lønsom hospitalsdrift

Når driftssikkerhed handler om liv. pålidelige løsninger for sikker og lønsom hospitalsdrift Når driftssikkerhed handler om liv pålidelige løsninger for sikker og lønsom hospitalsdrift Vi sætter fokus på konkrete løsninger Tryghed, pålidelighed og effektivitet er nøgleord i moderne hospitalsdrift,

Læs mere

BMS v/bent Ole Jonsen. Kontorhus Energiklasse 1 Energiberegning Besparelser Integreret løsning Tilbagebetalingstid Explorium

BMS v/bent Ole Jonsen. Kontorhus Energiklasse 1 Energiberegning Besparelser Integreret løsning Tilbagebetalingstid Explorium 76 BMS BMS v/bent Ole Jonsen Kontorhus Energiklasse 1 Energiberegning Besparelser Integreret løsning Tilbagebetalingstid Explorium 77 Kontorhus som energiklasse 1 Hvordan har vi gjort det 78 Eksempel på

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Energi og energibesparelser i bygninger

Energi og energibesparelser i bygninger Energi og energibesparelser i bygninger Restricted Siemens AG 2013 All rights reserved. Answers for infrastructure and cities. Agenda Energien står øverst på agendaen Hvor bruges energien i bygninger?

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Fælles sterilcentral i Region Hovedstaden Karsten Nielsen, NNE Pharmaplan A/S Indhold NNE Pharmaplan kort intro

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers IDA den 6. april 2016 ESCO konceptet siemens.com/answers Dagsorden Siemens i Danmark Offentlig Privat Samarbejde Konceptet Finansiering, cash flow og anlægsloft. Energiprojekter hos Hvidovre og Guldborgsund

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme Sundhedsområdets finansiering og NSH-konference om helseøkonomi, 8. december 2008 Administrerende direktør Jesper Fisker Sundhedsstyrelsen, Danmark Gennemgangsplan 1. Sundhedsområdet 2. Finansieringsmodellen

Læs mere

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID?

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? VELKOMMEN Her har du din gratis E-bog. Energibesparelser betyder både noget for miljøet og for bundlinjen. Der er mange steder en virksomhed

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Desigo CC den nye måde at styre bygninger på! Multidisciplinsystem til effektiv drift af bygninger og alle tekniske discipliner.

Desigo CC den nye måde at styre bygninger på! Multidisciplinsystem til effektiv drift af bygninger og alle tekniske discipliner. Desigo CC den nye måde at styre bygninger på! Multidisciplinsystem til effektiv drift af bygninger og alle tekniske discipliner. www.siemens.dk/desigocc Desigo CC sætter ny standard for styring af bygninger

Læs mere

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Bilagstabel Spørgeskemaet er udsendt til i alt 9.558 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 48% svarede

Læs mere

InSideControl. Smart app til KNX. Bygningsautomation

InSideControl. Smart app til KNX. Bygningsautomation InSideControl Smart app til KNX Bygningsautomation God nyhed til dig og dine kunder KNX InSideControl smart app til at styre bygningsinstallationer. Her er endnu et håndfast argument for at vælge KNX.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Fag-ansvarlig for Bygningsautomatik Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Smart cabinet med RFID teknologi

Smart cabinet med RFID teknologi Smart cabinet med RFID teknologi Hvad er et DYANE smartcabinet? Et DYANE smartcabinet er et skabssystem baseret på RFID teknologi, hvor adgangen er begrænset til håndtering af kostbare produkter eller

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Personsikringssystem fra Bosch

Personsikringssystem fra Bosch Personsikringssystem fra Bosch Ñ Håndtering af trusler og detektering af nødsituationer Ñ Personbeskyttelse: ulykker og risiko for aggressiv adfærd Ñ Manuel og automatisk alarm med lokationsoplysninger

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

ASCOM telecare WP TRÅDLØST BEBOERKALD MED LOKATIONSBESTEMMELSE NYE FORDELE FOR ÆLDREPLEJEN

ASCOM telecare WP TRÅDLØST BEBOERKALD MED LOKATIONSBESTEMMELSE NYE FORDELE FOR ÆLDREPLEJEN ASCOM telecare WP TRÅDLØST BEBOERKALD MED LOKATIONSBESTEMMELSE NYE FORDELE FOR ÆLDREPLEJEN 2 ASCOM telecare WP En aldrende og mere krævende befolkning, personalemangel, aldersrelateret sygdom og relativt

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand. Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems

6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand. Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems 6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems Hvordan bestemmes effektiviseringsgevinster i komplekse projekter

Læs mere

Nu med AKTIV styring!

Nu med AKTIV styring! Introduktion til MinEnergi I/O Siden 1998 markedsleder inden for internetbaseret energistyring - spar op til 40 % på energiforbruget... med besparelsesgaranti! Nu med AKTIV styring! Sidste skud på stammen

Læs mere

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDS Et sammenhængende system Sundhedsplatformen samler alle de funktioner, personalet bruger mest fx ved medicinering, dokumentation, stuegang, operationsbooking og bestilling af laboratorieprøver.

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2007-2009 1 Indholdsfortegnelse Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på dækningsområder (hele landet)...3 Anmeldelser fordelt

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2011 - Ambulante Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Ambulante patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Træk din el-installatør fra i skat. og gør din bolig mere værd. Preview BRUG HÅNDVÆRKER- FRADRAGET NU! blueinstall.dk

Træk din el-installatør fra i skat. og gør din bolig mere værd. Preview BRUG HÅNDVÆRKER- FRADRAGET NU! blueinstall.dk Træk din el-installatør fra i skat og gør din bolig mere værd BRUG HÅNDVÆRKER- FRADRAGET NU! blueinstall.dk Håndværkerfradraget kort fortalt Det nye håndværkerfradrag har et grønt sigte. Det betyder fx,

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Dit energiforbrug er for stort! Spar 15-25 % på varmeforbruget og få maksimal sikkerhed i driften

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Dit energiforbrug er for stort! Spar 15-25 % på varmeforbruget og få maksimal sikkerhed i driften MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Dit energiforbrug er for stort! Spar 15-25 % på varmeforbruget og få maksimal sikkerhed i driften Med Danfoss EnergyTrim kan du spare 15-25% på varmeforbruget og få maksimal

Læs mere