Sikrings-rapporten 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikrings-rapporten 2009"

Transkript

1 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi på professionelle 7 1. Tryghed på arbejdspladsen 8 2. Hændelser på arbejdspladsen 9 3. Tiltag for større tryghed Resultater ved god styring af sikkerhed Budgetterede gevinster Prioritering af sikkerhed Forventninger og resultater for sikkerhed Barrierer for det optimale projekt Forventninger til slutbrugernes tilfredshed med trygheden på arbejdspladsen 16 2

3 INDENDØRSANSATTE 17 Demografi på slutbrugere Hændelser på arbejdspladsen Slutbrugerens holdning til tryghed Utryghed på arbejdspladsen Utrygge kolleger Arbejdspladsens indsats for større tryghed Tilfredshed med trygheden på arbejdspladsen 24 3

4 Om undersøgelserne Undersøgelserne er foretaget af Kompas Kommunikation for bygningsdivisionen i Schneider Electric (tidligere TAC A/S). Denne rapport indeholder de rå tabeller med resultater krydset på relevante underpopulationer. 100 professionelle (tekniske chefer, entreprenører, developere og arkitekter) har deltaget i den ene undersøgelse, som er foretaget på internettet. Respondenterne er inviteret via telefon indendørs-ansatte har deltaget i den anden undersøgelse, som ligeledes er foretaget på internettet. Respondenterne er inviteret via . Resultaterne er rundet op og ned til hele procenter uden decimaler, hvorfor ikke alle tabeller summer til 100 pct. I delen om professionelle er underpopulationen Andet (dvs. hverken arkitekt, entreprenør, developer eller teknisk chef) ikke medtaget som selvstændigt kryds i tabellerne - men naturligvis medregnet i Samlet. Derfor er tallene i Samlet ikke altid et relativt gennemsnit af underpopulationerne Byggebranchen og virksomheder. Rettigheder til alle data i rapporten tilhører Schneider Electric og må ikke anvendes kommercielt uden Schneider Electrics skriftlige accept. 4

5 Hovedkonklusioner Undersøgelsen ser nærmere på professionelle inden for byggeri og indendørsansattes syn på sikkerhed på arbejdspladsen. Utryghed på jobbet Næsten hver tredje indendørsansatte (30 pct.) føler sig utryg på sin arbejdsplads. Utrygheden på jobbet kommer primært, fordi de har oplevet ubudne gæster (41 pct.), indbrud (40 pct.), tyveri (39 pct.) på arbejdspladsen, men også overfald på de ansatte (15 pct.) er en oplevelse, der skaber utryghed. Overordnet set føler både kvinder og mænd sig lige utrygge på jobbet, men i plejesektoren, hvor der er en overvægt af kvinder, er utrygheden størst. Hver tredje ansatte (34 pct.), der føler sig utryg, arbejder i plejesektoren. Men også mændene, især i den private sektor, føler sig utrygge på jobbet. Over halvdelen (54 pct.) af de mænd, der føler sig utrygge på jobbet, arbejder i den private sektor. Den manglende tryghed på arbejdspladsen har store konsekvenser for arbejdspladsen. Hver fjerde indendørsansatte mener således, at utrygheden skaber stress (26 pct.), og det samme antal (26 pct.) oplever, at utrygheden skaber et dårligere arbejdsmiljø, og at de bliver mindre koncentrerede om arbejdet (25 pct.). Ifølge de indendørsansatte kan især brandalarmer (63 pct.) og tyverisikring (41 pct.) være med til at skabe større tryghed på jobbet. Barrierer for det optimale byggeprojekt Selvom 70 pct. af de professionelle i høj eller nogen grad lægger vægt på integrationen af sikkerhed og indeklima i deres byggeprojekter, oplever de ofte barrierer for det optimale projekt. Det skyldes først og fremmest besparelser i løbet af byggeprojektet (58 pct.), men også konflikt mellem kortsigtet og langsigtet gevinst er en vigtig grund (48 pct.). En anden velkendt årsag er, at de gode visioner går tabt undervejs i projektet. Det oplever næsten halvdelen af de professionelle (44 pct.). 5

6 PROFESSIONELLE 6

7 Demografi på professionelle Byggebranchen (entreprenør, developer, arkitekt) Teknisk chef i privat eller offentlig virksomhed Andet 46 pct. 25 pct. 29 pct. Arkitekt 28 pct. Teknisk chef 25 pct. Developer 11 pct. Entreprenør 7 pct. Andet 29 pct. 7

8 1. Tryghed på arbejdspladsen På en skala fra 1 (meget utilfreds) til 10 (meget tilfreds): Hvor tilfreds tror du, at slutbrugerne er med trygheden på deres arbejdsplads? Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet Tilfreds (6-10) 89 pct. 96 pct. 88 pct. Utilfreds (1-5) 9 pct. 4 pct. 10 pct. Ved ikke 2 pct. 0 pct. 2 pct. Gennemsnit (1-10) 7,5 7,9 7,4 8

9 2. Hændelser på arbejdspladsen Tror, du at slutbrugerne har oplevet følgende på deres arbejdsplads? (mulighed for flere krydser) Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet JA NEJ JA NEJ JA NEJ 1. Tyveri af computere og IT-udstyr 83 pct. 13 pct. 82 pct. 18 pct. 81 pct. 16 pct. 2. Falske alarmer 81 pct. 17 pct. 93 pct. 4 pct. 81 pct. 17 pct. 3. Tyveri på parkeringspladsen (f.eks. af eller fra biler / cykler) 74 pct. 17 pct. 71 pct. 22 pct. 73 pct. 20 pct. 4. Indbrud 74 pct. 24 pct. 63 pct. 37 pct. 72 pct. 25 pct. 5. Tyveri af personlige ejendele på arbejdspladsen 6. Ubudne gæster eller mennesker, man ikke er sikker på har noget at gøre på arbejdspladsen 67 pct. 28 pct. 82 pct. 15 pct. 70 pct. 26 pct. 65 pct. 26 pct. 77 pct. 22 pct. 69 pct. 25 pct. 7. Hærværk 46 pct. 46 pct. 48 pct. 48 pct. 50 pct. 45 pct. 8. Brand 17 pct. 80 pct. 15 pct. 82 pct. 21 pct. 76 pct. 9. Overfald 13 pct. 83 pct. 15 pct. 85 pct. 16 pct. 80 pct. 9

10 3. Tiltag for større tryghed Hvilke tiltag tror du, gør slutbrugerne mest trygge? (mulighed for flere krydser) Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet 1. Adgangskontrol 76 pct. 70 pct. 69 pct. 2. Brandalarmer 57 pct. 59 pct. 57 pct. 3. Tyverisikring 46 pct. 63 pct. 47 pct. 4. Videoovervågning 28 pct. 56 pct. 39 pct. 10

11 4. Resultater ved god styring af sikkerhed På hvilke af følgende områder vurderer du, at investeringen i god styring af sikring kan betale sig for danske virksomheder? (mulighed for flere kryds) Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet 1. Større medarbejdertilfredshed 80 pct. 82 pct. 84 pct. 2. Bedre sundhed og færre sygedage blandt medarbejdere 83 pct. 67 pct. 78 pct. 3. Forbedret produktivitet hos medarbejdere 74 pct. 63 pct. 74 pct. 4. Lavere energiforbrug 72 pct. 70 pct. 63 pct. 5. Driftsbesparelser 63 pct. 70 pct. 57 pct. 6. Øget tryghed 39 pct. 48 pct. 43 pct. 7. Mindre miljøbelastning 50 pct. 41 pct. 42 pct. 8. Mindre tyveri 28 pct. 48 pct. 30 pct. 9. Forbedret image 35 pct. 22 pct. 25 pct. 10. Større fleksibilitet i anvendelse og opdeling af rum 26 pct. 26 pct. 22 pct. 10. Billigere forsikring 28 pct. 22 pct. 22 pct. 12. Begrænsning af skader ved brand 17 pct. 30 pct. 21 pct. 13. Mindre hærværk og sabotage 17 pct. 19 pct. 18 pct. 14. Færre driftsstop 20 pct. 22 pct 17 pct. 11

12 5. Budgetterede gevinster Har helt eller delvist sat kroner på resultaterne af styringen af sikring, før byggeprogrammet lægges fast i byggeprojekter (mulighed for flere kryds) Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet 1. Lavere energiforbrug 83 pct. 85 pct. 76 pct. 2. Mindre miljøbelastning 67 pct. 70 pct. 64 pct. 3. Driftsbesparelser 65 pct. 70 pct. 62 pct. 4. Større fleksibilitet i anvendelse og opdeling af rum 65 pct. 52 pct. 54 pct. 5. Begrænsning af skader ved brand 57 pct. 63 pct. 50 pct. 6. Større medarbejdertilfredshed 48 pct. 63 pct. 49 pct. 7. Øget tryghed 28 pct. 59 pct. 38 pct. 8. Færre driftstop 37 pct. 44 pct. 37 pct. 9. Forbedret produktivitet hos medarbejderne 33 pct. 52 pct. 36 pct. 10. Billigere forsikring 37 pct. 59 pct. 35 pct. 11. Forbedret image 46 pct. 33 pct. 34 pct. 12. Bedre sundhed og færre sygedage blandt medarbejdere 28 pct. 41 pct. 29 pct. 12. Mindre tyveri 33 pct. 37 pct. 29 pct. 14. Mindre hærværk og sabotage 33 pct. 37 pct. 28 pct. 12

13 6. Prioritering af høj sikkerhed I hvilken grad prioriterer du høj sikkerhed og tryghed i dine byggeprojekter? Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet I høj grad 28 pct. 48 pct. 41 pct. I nogen grad 48 pct. 44 pct. 40 pct. I mindre grad 22 pct. 4 pct. 15 pct. I ingen grad 2 pct. 0 pct. 1 pct. Ved ikke / andet 0 pct. 4 pct. 3 pct. 13

14 7. Forventninger og resultater for sikkerhed og tryghed i byggeprojekter Hvor godt lever dine byggeprojekter op til de oprindelige krav om høj sikkerhed og tryghed? Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet I høj grad 22 pct. 41 pct. 31 pct. I nogen grad 65 pct. 48 pct. 55 pct. I mindre grad 11 pct. 4 pct. 6 pct. I ingen grad 0 pct. 0 pct. 0 pct. Ved ikke / andet 2 pct. 7 pct. 8 pct. 14

15 8. Barrierer for det optimale projekt Hvad mener du er grunden til forskellen mellem en optimal løsning og det realiserede projekt i dine byggeprojekter? (mulighed for flere krydser) Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet 1. Besparelser i løbet af projektet 71 pct. 56 pct. 58 pct. 2. Konflikt mellem kortsigtet og langsigtede gevinster 57 pct. 44 pct. 48 pct. 3. De gode visioner går nogle gange tabt undervejs i byggeprojektet 54 pct. 37 pct. 44 pct. 4. Gode systemer for indeklima og sikring er nogle gange for dyre 48 pct. 41 pct. 39 pct. 5. Konflikt mellem arkitektur og teknik 41 pct. 52 pct. 38 pct. 6. Driftsomkostningerne er ikke med i projektvurderingen 39 pct. 33 pct. 35 pct. 7. Der foretages ikke konsekvensberegning af den samlede økonomi ved ændringer 30 pct. 41 pct. 33 pct. 8. Mangel på viden om drift af systemerne 26 pct. 30 pct. 29 pct. 9. Fordelene ved samlet styring af indeklima og sikring afdækkes ikke 30 pct. 22 pct. 28 pct. 10. Byggeprogrammet er ikke specifikt mht. indeklima og sikring 33 pct. 22 pct. 26 pct. 11. Leverance af indeklima og sikring er fordelt på flere entrepriser 20 pct. 15 pct. 21 pct. 12. Slutbrugerne opnår fordelene, men de er ikke involveret i byggeprogrammet 22 pct. 11 pct. 17 pct. 12. Forskelle mellem byggeprogram og tilbud ses først ved leverancen 20 pct. 15 pct. 17 pct. 14. Jeg mangler nogle gange kendskab til forskellige indeklima- og / eller sikringssystemer 24 pct. 7 pct. 16 pct. Der er ingen forskel 0 pct. 0 pct. 0 pct. 15

16 9. Forventninger til slutbrugernes tilfredshed med trygheden på arbejdspladsen På en skala fra 1 (meget utilfreds) til 10 (meget tilfreds): Hvor tilfreds tror du, at slutbrugerne er med trygheden på deres arbejdsplads i dine byggeprojekter? Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet Tilfreds (6-10) 96 pct. 93 pct. 84 pct. Utilfreds (1-5) 4 pct. 7 pct. 11 pct. Ved ikke 0 pct. 0 pct. 5 pct. Gennemsnit (1-10) 7,8 7,8 7,5 16

17 INDENDØRSANSATTE 17

18 Demografi på slutbrugere Arbejder på kontor Arbejder i skole- og børneinstitutioner Arbejder i plejesektoren Arbejder på hospital 25 pct. 10 pct. 8 pct. 5 pct. Arbejder i det private Arbejder i det offentlige 44 pct. 22 pct. Kvinde Mand 70 pct. 30 pct. Bygningens alder 0 til 4 år 7 pct. 5 til 9 år 9 pct. 10 til 19 år 17 pct. 20 til 39 år 26 pct. 40 til 49 år 10 pct. 50 år eller ældre 25 pct. 18

19 1. Hændelser på arbejdspladsen Hvilke af følgende er sket på din arbejdsplads? (mulighed for flere krydser) Hospital Skole- og børneinstitutioner Plejesektoren Kontor Offentlige Private Kvinde Mand Samlet 1. Ubudne gæster eller mennesker, man ikke er sikker på har noget at gøre på arbejdspladsen 71 pct. 53 pct. 51 pct. 36 pct. 45 pct. 37 pct. 41 pct. 39 pct. 41 pct. 2. Indbrud 44 pct. 60 pct. 37 pct. 39 pct. 41 pct. 39 pct. 39 pct. 43 pct. 40 pct. 3. Tyveri af personlige ejendele på arbejdspladsen 60 pct. 54 pct. 47pct. 32 pct. 43 pct. 33 pct. 40 pct. 38 pct. 39 pct. 4. Tyveri af computere og IT-udstyr 46 pct. 54 pct. 22 pct. 35 pct. 36 pct. 26 pct. 33 pct. 33 pct. 33 pct. 5. Tyveri på parkeringspladsen (f.eks. af eller fra biler / cykler) 55 pct. 44 pct. 39 pct. 20 pct. 30 pct. 27 pct. 29 pct. 32 pct. 30 pct. 6. Hærværk 40 pct. 66 pct. 27 pct. 15 pct. 32 pct. 21 pct. 27 pct. 27 pct. 27 pct. 7. Falske alarmer 40 pct. 18 pct. 57 pct. 20 pct. 29 pct. 24 pct. 25 pct. 27 pct. 26 pct. 8. Overfald 38 pct. 23 pct. 29 pct. 8 pct. 21 pct. 8 pct. 15 pct. 12 pct. 15 pct. 9. Brand 19 pct. 17 pct. 24 pct. 7 pct. 11 pct. 14 pct. 11 pct. 17 pct. 13 pct. 19

20 2. Slutbrugerens holdning til tryghed Hvilke af følgende udsagn er du enig i? (mulighed for flere krydser) Hospital Skole- og børneinstitutioner Plejesektoren Kontor Offentlige Private Kvinde Mand Samlet 1. Brandalarmer gør mig mere tryg 50 pct. 28 pct. 34 pct. 37 pct. 42 pct. 37 pct. 38 pct. 37 pct. 63 pct. 2. Tyverisikring gør mig mere tryg 44 pct. 46 pct. 42 pct. 37 pct. 42 pct. 39 pct. 43 pct. 37 pct. 41 pct. 3. Adgangskontrol på arbejdspladsen gør mig mere tryg 4. Videoovervågning gør mig mere tryg 42 pct. 16 pct. 15 pct. 15 pct. 14 pct. 14 pct. 14 pct. 17 pct. 38 pct. 34 pct. 19 pct. 12 pct. 16 pct. 23 pct. 24 pct. 22 pct. 26 pct. 23 pct. A. Min arbejdsplads er tryg nok 47 pct. 53 pct. 58 pct. 75 pct. 62 pct. 67 pct. 63 pct. 62 pct. 63 pct. B. Trygheden betyder ikke det store for mig C. Jeg føler mig ofte utryg på min arbejdsplads 3 pct. 7 pct. 3 pct. 8 pct. 6 pct. 7 pct. 4 pct. 12 pct. 6 pct. 6 pct. 4 pct. 6 pct. 1 pct. 4 pct. 2 pct. 3 pct. 3 pct. 3 pct. 20

21 3. Utryghed på arbejdspladsen I hvilken grad bliver du utryg på grund af hærværk, indbrud, tyveri, trusler, overfald eller brand på din arbejdsplads? Hospital Skole- og børneinstitutioner Plejesektoren Kontor Offentlige Private Kvinde Mand Samlet I høj grad 13 pct. 7 pct. 10 pct. 6 pct. 7pct. 7 pct. 9 pct. 6 pct. 8 pct. I nogen grad 25 pct. 25 pct. 24 pct. 16 pct. 27 pct. 21pct. 22 pct. 21 pct. 22 pct. I mindre grad 34 pct. 38 pct. 38 pct. 28 pct. 34 pct. 29 pct. 30 pct. 34 pct. 31 pct. I ingen grad 19 pct. 24 pct. 28 pct. 40 pct. 28 pct. 34 pct. 31 pct. 33 pct. 32 pct. Ved ikke / andet 9 pct. 6 pct. 1 pct. 10 pct. 5 pct. 8 pct. 9 pct. 7 pct. 8 pct. 21

22 4. Utrygge kolleger Hvordan tror du, at det har påvirket dine kollegaer, hvis de har følt sig utryg på arbejdspladsen? (mulighed for flere krydser) Hospital Skole- og børneinstitutioner Plejesektoren Kontor Offentlige Private Kvinde Mand Samlet 1. De blev stressede 34 pct. 40 pct. 29 pct. 22 pct. 30 pct. 23 pct. 27 pct. 25 pct. 26 pct. 1. Det gav et dårligere arbejdsmiljø 22 pct. 38 pct. 28 pct. 21 pct. 30 pct. 26 pct. 24 pct. 31 pct. 26 pct. 3. De blev mindre koncentrerede om arbejdet 4. De måtte bruge tid på unødigt bøvl 32 pct. 28 pct. 34 pct. 20 pct. 27 pct. 22 pct. 24 pct. 27 pct. 25 pct. 31 pct. 36 pct. 30 pct. 18 pct. 26 pct. 21 pct. 22 pct. 27 pct. 24 pct. 5. De blev bange 35 pct. 30 pct. 34 pct. 14 pct. 27 pct. 16 pct. 23 pct. 18 pct. 21 pct. 6. De lagde sig syge 25 pct. 23 pct. 19 pct. 13 pct. 21 pct. 17 pct. 18 pct. 19 pct. 18 pct. 7. De skiftede arbejde / sagde op 19 pct. 13 pct. 19 pct. 10 pct. 16 pct. 16 pct. 14 pct. 18 pct. 15 pct. 8. De sørgede for ikke at være den sidste, der gik hjem 9. De fik nogen til at følge sig ud / hen til bilen Mine kollegaer har ikke følt sig utrygge på arbejdspladsen 9 pct. 17 pct. 16 pct. 13 pct. 15 pct. 9 pct. 14 pct. 10 pct. 13 pct. 13 pct. 7 pct. 10 pct. 4 pct. 6 pct. 5 pct. 7 pct. 4 pct. 6 pct. 24 pct. 19 pct. 22 pct. 40 pct. 28 pct. 32 pct. 30 pct. 28 pct. 29 pct. 22

23 5. Arbejdspladsens indsats for større tryghed Hvad har din arbejdsplads gjort for at skabe en mere tryg arbejdsplads? (mulighed for flere krydser) Hospital Skole- og børneinstitutioner Plejesektoren Kontor Offentlige Private Kvinde Mand Samlet 1. Installeret brandsikring / brandalarmer 49 pct. 51 pct. 60 pct. 52 pct. 50 pct. 49 pct. 50 pct. 47 pct. 49 pct. 2. Installeret tyverisikring 15 pct. 44 pct. 18 pct. 43 pct. 38 pct. 41 pct. 37 pct. 39 pct. 38 pct. 3. Installeret adgangskontrol 41 pct. 21 pct. 22 pct. 48 pct. 35 pct. 39 pct. 37 pct. 37 pct. 37 pct. 4. Installeret videoovervågning 13 pct. 14 pct. 8 pct. 20 pct. 20 pct. 26 pct. 20 pct. 25 pct. 22 pct. Min arbejdsplads gør ikke nok ved trygheden 9 pct. 12 pct. 14 pct. 7 pct. 14 pct. 10 pct. 9 pct. 13 pct. 10 pct. 23

24 6. Tilfredshed med trygheden på arbejdspladsen På en skala fra 1 (meget utilfreds) til 10 (meget tilfreds): Hvor tilfreds er du med trygheden på din arbejdsplads? Hospital Skole- og børneinstitutioner Plejesektoren Kontor Offentlige Private Kvinde Mand Samlet Tilfreds (6-10) 73 pct. 73 pct. 78 pct. 88 pct. 84 pct. 82 pct. 81 pct. 81 pct. 81 pct. Ikke tilfreds (1-5) 25 pct. 27 pct. 22 pct. 12 pct. 16 pct. 17 pct. 18 pct. 18 pct. 18 pct. Ved ikke 2 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 1 pct. 1 pct. 1 pct. 1 pct. Gennemsnit (1-10) 7,0 7,1 7,3 8,2 7,6 7,7 7,6 7,6 7,6 24

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014 Analyserapport Danskernes syn på 2014 2014:3 Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2.

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

TELE. IT. SIKRING. EL. VENTILATION. ENERGIOPTIMERING

TELE. IT. SIKRING. EL. VENTILATION. ENERGIOPTIMERING TELE. IT. SIKRING. EL. VENTILATION. ENERGIOPTIMERING Landets førende teknologipartner der gør det nemt... I over 40 år har vi leveret tekniske løsninger til det danske erhvervsliv, og vores mål har altid

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012

Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012 Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og Studentermedhjælp Christian Thornfeldt December

Læs mere

ÆLDRES BRUG AF MEDICIN

ÆLDRES BRUG AF MEDICIN Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser ÆLDRES BRUG AF MEDICIN Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks Forfattere

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere