Sikrings-rapporten 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikrings-rapporten 2009"

Transkript

1 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi på professionelle 7 1. Tryghed på arbejdspladsen 8 2. Hændelser på arbejdspladsen 9 3. Tiltag for større tryghed Resultater ved god styring af sikkerhed Budgetterede gevinster Prioritering af sikkerhed Forventninger og resultater for sikkerhed Barrierer for det optimale projekt Forventninger til slutbrugernes tilfredshed med trygheden på arbejdspladsen 16 2

3 INDENDØRSANSATTE 17 Demografi på slutbrugere Hændelser på arbejdspladsen Slutbrugerens holdning til tryghed Utryghed på arbejdspladsen Utrygge kolleger Arbejdspladsens indsats for større tryghed Tilfredshed med trygheden på arbejdspladsen 24 3

4 Om undersøgelserne Undersøgelserne er foretaget af Kompas Kommunikation for bygningsdivisionen i Schneider Electric (tidligere TAC A/S). Denne rapport indeholder de rå tabeller med resultater krydset på relevante underpopulationer. 100 professionelle (tekniske chefer, entreprenører, developere og arkitekter) har deltaget i den ene undersøgelse, som er foretaget på internettet. Respondenterne er inviteret via telefon indendørs-ansatte har deltaget i den anden undersøgelse, som ligeledes er foretaget på internettet. Respondenterne er inviteret via . Resultaterne er rundet op og ned til hele procenter uden decimaler, hvorfor ikke alle tabeller summer til 100 pct. I delen om professionelle er underpopulationen Andet (dvs. hverken arkitekt, entreprenør, developer eller teknisk chef) ikke medtaget som selvstændigt kryds i tabellerne - men naturligvis medregnet i Samlet. Derfor er tallene i Samlet ikke altid et relativt gennemsnit af underpopulationerne Byggebranchen og virksomheder. Rettigheder til alle data i rapporten tilhører Schneider Electric og må ikke anvendes kommercielt uden Schneider Electrics skriftlige accept. 4

5 Hovedkonklusioner Undersøgelsen ser nærmere på professionelle inden for byggeri og indendørsansattes syn på sikkerhed på arbejdspladsen. Utryghed på jobbet Næsten hver tredje indendørsansatte (30 pct.) føler sig utryg på sin arbejdsplads. Utrygheden på jobbet kommer primært, fordi de har oplevet ubudne gæster (41 pct.), indbrud (40 pct.), tyveri (39 pct.) på arbejdspladsen, men også overfald på de ansatte (15 pct.) er en oplevelse, der skaber utryghed. Overordnet set føler både kvinder og mænd sig lige utrygge på jobbet, men i plejesektoren, hvor der er en overvægt af kvinder, er utrygheden størst. Hver tredje ansatte (34 pct.), der føler sig utryg, arbejder i plejesektoren. Men også mændene, især i den private sektor, føler sig utrygge på jobbet. Over halvdelen (54 pct.) af de mænd, der føler sig utrygge på jobbet, arbejder i den private sektor. Den manglende tryghed på arbejdspladsen har store konsekvenser for arbejdspladsen. Hver fjerde indendørsansatte mener således, at utrygheden skaber stress (26 pct.), og det samme antal (26 pct.) oplever, at utrygheden skaber et dårligere arbejdsmiljø, og at de bliver mindre koncentrerede om arbejdet (25 pct.). Ifølge de indendørsansatte kan især brandalarmer (63 pct.) og tyverisikring (41 pct.) være med til at skabe større tryghed på jobbet. Barrierer for det optimale byggeprojekt Selvom 70 pct. af de professionelle i høj eller nogen grad lægger vægt på integrationen af sikkerhed og indeklima i deres byggeprojekter, oplever de ofte barrierer for det optimale projekt. Det skyldes først og fremmest besparelser i løbet af byggeprojektet (58 pct.), men også konflikt mellem kortsigtet og langsigtet gevinst er en vigtig grund (48 pct.). En anden velkendt årsag er, at de gode visioner går tabt undervejs i projektet. Det oplever næsten halvdelen af de professionelle (44 pct.). 5

6 PROFESSIONELLE 6

7 Demografi på professionelle Byggebranchen (entreprenør, developer, arkitekt) Teknisk chef i privat eller offentlig virksomhed Andet 46 pct. 25 pct. 29 pct. Arkitekt 28 pct. Teknisk chef 25 pct. Developer 11 pct. Entreprenør 7 pct. Andet 29 pct. 7

8 1. Tryghed på arbejdspladsen På en skala fra 1 (meget utilfreds) til 10 (meget tilfreds): Hvor tilfreds tror du, at slutbrugerne er med trygheden på deres arbejdsplads? Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet Tilfreds (6-10) 89 pct. 96 pct. 88 pct. Utilfreds (1-5) 9 pct. 4 pct. 10 pct. Ved ikke 2 pct. 0 pct. 2 pct. Gennemsnit (1-10) 7,5 7,9 7,4 8

9 2. Hændelser på arbejdspladsen Tror, du at slutbrugerne har oplevet følgende på deres arbejdsplads? (mulighed for flere krydser) Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet JA NEJ JA NEJ JA NEJ 1. Tyveri af computere og IT-udstyr 83 pct. 13 pct. 82 pct. 18 pct. 81 pct. 16 pct. 2. Falske alarmer 81 pct. 17 pct. 93 pct. 4 pct. 81 pct. 17 pct. 3. Tyveri på parkeringspladsen (f.eks. af eller fra biler / cykler) 74 pct. 17 pct. 71 pct. 22 pct. 73 pct. 20 pct. 4. Indbrud 74 pct. 24 pct. 63 pct. 37 pct. 72 pct. 25 pct. 5. Tyveri af personlige ejendele på arbejdspladsen 6. Ubudne gæster eller mennesker, man ikke er sikker på har noget at gøre på arbejdspladsen 67 pct. 28 pct. 82 pct. 15 pct. 70 pct. 26 pct. 65 pct. 26 pct. 77 pct. 22 pct. 69 pct. 25 pct. 7. Hærværk 46 pct. 46 pct. 48 pct. 48 pct. 50 pct. 45 pct. 8. Brand 17 pct. 80 pct. 15 pct. 82 pct. 21 pct. 76 pct. 9. Overfald 13 pct. 83 pct. 15 pct. 85 pct. 16 pct. 80 pct. 9

10 3. Tiltag for større tryghed Hvilke tiltag tror du, gør slutbrugerne mest trygge? (mulighed for flere krydser) Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet 1. Adgangskontrol 76 pct. 70 pct. 69 pct. 2. Brandalarmer 57 pct. 59 pct. 57 pct. 3. Tyverisikring 46 pct. 63 pct. 47 pct. 4. Videoovervågning 28 pct. 56 pct. 39 pct. 10

11 4. Resultater ved god styring af sikkerhed På hvilke af følgende områder vurderer du, at investeringen i god styring af sikring kan betale sig for danske virksomheder? (mulighed for flere kryds) Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet 1. Større medarbejdertilfredshed 80 pct. 82 pct. 84 pct. 2. Bedre sundhed og færre sygedage blandt medarbejdere 83 pct. 67 pct. 78 pct. 3. Forbedret produktivitet hos medarbejdere 74 pct. 63 pct. 74 pct. 4. Lavere energiforbrug 72 pct. 70 pct. 63 pct. 5. Driftsbesparelser 63 pct. 70 pct. 57 pct. 6. Øget tryghed 39 pct. 48 pct. 43 pct. 7. Mindre miljøbelastning 50 pct. 41 pct. 42 pct. 8. Mindre tyveri 28 pct. 48 pct. 30 pct. 9. Forbedret image 35 pct. 22 pct. 25 pct. 10. Større fleksibilitet i anvendelse og opdeling af rum 26 pct. 26 pct. 22 pct. 10. Billigere forsikring 28 pct. 22 pct. 22 pct. 12. Begrænsning af skader ved brand 17 pct. 30 pct. 21 pct. 13. Mindre hærværk og sabotage 17 pct. 19 pct. 18 pct. 14. Færre driftsstop 20 pct. 22 pct 17 pct. 11

12 5. Budgetterede gevinster Har helt eller delvist sat kroner på resultaterne af styringen af sikring, før byggeprogrammet lægges fast i byggeprojekter (mulighed for flere kryds) Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet 1. Lavere energiforbrug 83 pct. 85 pct. 76 pct. 2. Mindre miljøbelastning 67 pct. 70 pct. 64 pct. 3. Driftsbesparelser 65 pct. 70 pct. 62 pct. 4. Større fleksibilitet i anvendelse og opdeling af rum 65 pct. 52 pct. 54 pct. 5. Begrænsning af skader ved brand 57 pct. 63 pct. 50 pct. 6. Større medarbejdertilfredshed 48 pct. 63 pct. 49 pct. 7. Øget tryghed 28 pct. 59 pct. 38 pct. 8. Færre driftstop 37 pct. 44 pct. 37 pct. 9. Forbedret produktivitet hos medarbejderne 33 pct. 52 pct. 36 pct. 10. Billigere forsikring 37 pct. 59 pct. 35 pct. 11. Forbedret image 46 pct. 33 pct. 34 pct. 12. Bedre sundhed og færre sygedage blandt medarbejdere 28 pct. 41 pct. 29 pct. 12. Mindre tyveri 33 pct. 37 pct. 29 pct. 14. Mindre hærværk og sabotage 33 pct. 37 pct. 28 pct. 12

13 6. Prioritering af høj sikkerhed I hvilken grad prioriterer du høj sikkerhed og tryghed i dine byggeprojekter? Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet I høj grad 28 pct. 48 pct. 41 pct. I nogen grad 48 pct. 44 pct. 40 pct. I mindre grad 22 pct. 4 pct. 15 pct. I ingen grad 2 pct. 0 pct. 1 pct. Ved ikke / andet 0 pct. 4 pct. 3 pct. 13

14 7. Forventninger og resultater for sikkerhed og tryghed i byggeprojekter Hvor godt lever dine byggeprojekter op til de oprindelige krav om høj sikkerhed og tryghed? Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet I høj grad 22 pct. 41 pct. 31 pct. I nogen grad 65 pct. 48 pct. 55 pct. I mindre grad 11 pct. 4 pct. 6 pct. I ingen grad 0 pct. 0 pct. 0 pct. Ved ikke / andet 2 pct. 7 pct. 8 pct. 14

15 8. Barrierer for det optimale projekt Hvad mener du er grunden til forskellen mellem en optimal løsning og det realiserede projekt i dine byggeprojekter? (mulighed for flere krydser) Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet 1. Besparelser i løbet af projektet 71 pct. 56 pct. 58 pct. 2. Konflikt mellem kortsigtet og langsigtede gevinster 57 pct. 44 pct. 48 pct. 3. De gode visioner går nogle gange tabt undervejs i byggeprojektet 54 pct. 37 pct. 44 pct. 4. Gode systemer for indeklima og sikring er nogle gange for dyre 48 pct. 41 pct. 39 pct. 5. Konflikt mellem arkitektur og teknik 41 pct. 52 pct. 38 pct. 6. Driftsomkostningerne er ikke med i projektvurderingen 39 pct. 33 pct. 35 pct. 7. Der foretages ikke konsekvensberegning af den samlede økonomi ved ændringer 30 pct. 41 pct. 33 pct. 8. Mangel på viden om drift af systemerne 26 pct. 30 pct. 29 pct. 9. Fordelene ved samlet styring af indeklima og sikring afdækkes ikke 30 pct. 22 pct. 28 pct. 10. Byggeprogrammet er ikke specifikt mht. indeklima og sikring 33 pct. 22 pct. 26 pct. 11. Leverance af indeklima og sikring er fordelt på flere entrepriser 20 pct. 15 pct. 21 pct. 12. Slutbrugerne opnår fordelene, men de er ikke involveret i byggeprogrammet 22 pct. 11 pct. 17 pct. 12. Forskelle mellem byggeprogram og tilbud ses først ved leverancen 20 pct. 15 pct. 17 pct. 14. Jeg mangler nogle gange kendskab til forskellige indeklima- og / eller sikringssystemer 24 pct. 7 pct. 16 pct. Der er ingen forskel 0 pct. 0 pct. 0 pct. 15

16 9. Forventninger til slutbrugernes tilfredshed med trygheden på arbejdspladsen På en skala fra 1 (meget utilfreds) til 10 (meget tilfreds): Hvor tilfreds tror du, at slutbrugerne er med trygheden på deres arbejdsplads i dine byggeprojekter? Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet Tilfreds (6-10) 96 pct. 93 pct. 84 pct. Utilfreds (1-5) 4 pct. 7 pct. 11 pct. Ved ikke 0 pct. 0 pct. 5 pct. Gennemsnit (1-10) 7,8 7,8 7,5 16

17 INDENDØRSANSATTE 17

18 Demografi på slutbrugere Arbejder på kontor Arbejder i skole- og børneinstitutioner Arbejder i plejesektoren Arbejder på hospital 25 pct. 10 pct. 8 pct. 5 pct. Arbejder i det private Arbejder i det offentlige 44 pct. 22 pct. Kvinde Mand 70 pct. 30 pct. Bygningens alder 0 til 4 år 7 pct. 5 til 9 år 9 pct. 10 til 19 år 17 pct. 20 til 39 år 26 pct. 40 til 49 år 10 pct. 50 år eller ældre 25 pct. 18

19 1. Hændelser på arbejdspladsen Hvilke af følgende er sket på din arbejdsplads? (mulighed for flere krydser) Hospital Skole- og børneinstitutioner Plejesektoren Kontor Offentlige Private Kvinde Mand Samlet 1. Ubudne gæster eller mennesker, man ikke er sikker på har noget at gøre på arbejdspladsen 71 pct. 53 pct. 51 pct. 36 pct. 45 pct. 37 pct. 41 pct. 39 pct. 41 pct. 2. Indbrud 44 pct. 60 pct. 37 pct. 39 pct. 41 pct. 39 pct. 39 pct. 43 pct. 40 pct. 3. Tyveri af personlige ejendele på arbejdspladsen 60 pct. 54 pct. 47pct. 32 pct. 43 pct. 33 pct. 40 pct. 38 pct. 39 pct. 4. Tyveri af computere og IT-udstyr 46 pct. 54 pct. 22 pct. 35 pct. 36 pct. 26 pct. 33 pct. 33 pct. 33 pct. 5. Tyveri på parkeringspladsen (f.eks. af eller fra biler / cykler) 55 pct. 44 pct. 39 pct. 20 pct. 30 pct. 27 pct. 29 pct. 32 pct. 30 pct. 6. Hærværk 40 pct. 66 pct. 27 pct. 15 pct. 32 pct. 21 pct. 27 pct. 27 pct. 27 pct. 7. Falske alarmer 40 pct. 18 pct. 57 pct. 20 pct. 29 pct. 24 pct. 25 pct. 27 pct. 26 pct. 8. Overfald 38 pct. 23 pct. 29 pct. 8 pct. 21 pct. 8 pct. 15 pct. 12 pct. 15 pct. 9. Brand 19 pct. 17 pct. 24 pct. 7 pct. 11 pct. 14 pct. 11 pct. 17 pct. 13 pct. 19

20 2. Slutbrugerens holdning til tryghed Hvilke af følgende udsagn er du enig i? (mulighed for flere krydser) Hospital Skole- og børneinstitutioner Plejesektoren Kontor Offentlige Private Kvinde Mand Samlet 1. Brandalarmer gør mig mere tryg 50 pct. 28 pct. 34 pct. 37 pct. 42 pct. 37 pct. 38 pct. 37 pct. 63 pct. 2. Tyverisikring gør mig mere tryg 44 pct. 46 pct. 42 pct. 37 pct. 42 pct. 39 pct. 43 pct. 37 pct. 41 pct. 3. Adgangskontrol på arbejdspladsen gør mig mere tryg 4. Videoovervågning gør mig mere tryg 42 pct. 16 pct. 15 pct. 15 pct. 14 pct. 14 pct. 14 pct. 17 pct. 38 pct. 34 pct. 19 pct. 12 pct. 16 pct. 23 pct. 24 pct. 22 pct. 26 pct. 23 pct. A. Min arbejdsplads er tryg nok 47 pct. 53 pct. 58 pct. 75 pct. 62 pct. 67 pct. 63 pct. 62 pct. 63 pct. B. Trygheden betyder ikke det store for mig C. Jeg føler mig ofte utryg på min arbejdsplads 3 pct. 7 pct. 3 pct. 8 pct. 6 pct. 7 pct. 4 pct. 12 pct. 6 pct. 6 pct. 4 pct. 6 pct. 1 pct. 4 pct. 2 pct. 3 pct. 3 pct. 3 pct. 20

21 3. Utryghed på arbejdspladsen I hvilken grad bliver du utryg på grund af hærværk, indbrud, tyveri, trusler, overfald eller brand på din arbejdsplads? Hospital Skole- og børneinstitutioner Plejesektoren Kontor Offentlige Private Kvinde Mand Samlet I høj grad 13 pct. 7 pct. 10 pct. 6 pct. 7pct. 7 pct. 9 pct. 6 pct. 8 pct. I nogen grad 25 pct. 25 pct. 24 pct. 16 pct. 27 pct. 21pct. 22 pct. 21 pct. 22 pct. I mindre grad 34 pct. 38 pct. 38 pct. 28 pct. 34 pct. 29 pct. 30 pct. 34 pct. 31 pct. I ingen grad 19 pct. 24 pct. 28 pct. 40 pct. 28 pct. 34 pct. 31 pct. 33 pct. 32 pct. Ved ikke / andet 9 pct. 6 pct. 1 pct. 10 pct. 5 pct. 8 pct. 9 pct. 7 pct. 8 pct. 21

22 4. Utrygge kolleger Hvordan tror du, at det har påvirket dine kollegaer, hvis de har følt sig utryg på arbejdspladsen? (mulighed for flere krydser) Hospital Skole- og børneinstitutioner Plejesektoren Kontor Offentlige Private Kvinde Mand Samlet 1. De blev stressede 34 pct. 40 pct. 29 pct. 22 pct. 30 pct. 23 pct. 27 pct. 25 pct. 26 pct. 1. Det gav et dårligere arbejdsmiljø 22 pct. 38 pct. 28 pct. 21 pct. 30 pct. 26 pct. 24 pct. 31 pct. 26 pct. 3. De blev mindre koncentrerede om arbejdet 4. De måtte bruge tid på unødigt bøvl 32 pct. 28 pct. 34 pct. 20 pct. 27 pct. 22 pct. 24 pct. 27 pct. 25 pct. 31 pct. 36 pct. 30 pct. 18 pct. 26 pct. 21 pct. 22 pct. 27 pct. 24 pct. 5. De blev bange 35 pct. 30 pct. 34 pct. 14 pct. 27 pct. 16 pct. 23 pct. 18 pct. 21 pct. 6. De lagde sig syge 25 pct. 23 pct. 19 pct. 13 pct. 21 pct. 17 pct. 18 pct. 19 pct. 18 pct. 7. De skiftede arbejde / sagde op 19 pct. 13 pct. 19 pct. 10 pct. 16 pct. 16 pct. 14 pct. 18 pct. 15 pct. 8. De sørgede for ikke at være den sidste, der gik hjem 9. De fik nogen til at følge sig ud / hen til bilen Mine kollegaer har ikke følt sig utrygge på arbejdspladsen 9 pct. 17 pct. 16 pct. 13 pct. 15 pct. 9 pct. 14 pct. 10 pct. 13 pct. 13 pct. 7 pct. 10 pct. 4 pct. 6 pct. 5 pct. 7 pct. 4 pct. 6 pct. 24 pct. 19 pct. 22 pct. 40 pct. 28 pct. 32 pct. 30 pct. 28 pct. 29 pct. 22

23 5. Arbejdspladsens indsats for større tryghed Hvad har din arbejdsplads gjort for at skabe en mere tryg arbejdsplads? (mulighed for flere krydser) Hospital Skole- og børneinstitutioner Plejesektoren Kontor Offentlige Private Kvinde Mand Samlet 1. Installeret brandsikring / brandalarmer 49 pct. 51 pct. 60 pct. 52 pct. 50 pct. 49 pct. 50 pct. 47 pct. 49 pct. 2. Installeret tyverisikring 15 pct. 44 pct. 18 pct. 43 pct. 38 pct. 41 pct. 37 pct. 39 pct. 38 pct. 3. Installeret adgangskontrol 41 pct. 21 pct. 22 pct. 48 pct. 35 pct. 39 pct. 37 pct. 37 pct. 37 pct. 4. Installeret videoovervågning 13 pct. 14 pct. 8 pct. 20 pct. 20 pct. 26 pct. 20 pct. 25 pct. 22 pct. Min arbejdsplads gør ikke nok ved trygheden 9 pct. 12 pct. 14 pct. 7 pct. 14 pct. 10 pct. 9 pct. 13 pct. 10 pct. 23

24 6. Tilfredshed med trygheden på arbejdspladsen På en skala fra 1 (meget utilfreds) til 10 (meget tilfreds): Hvor tilfreds er du med trygheden på din arbejdsplads? Hospital Skole- og børneinstitutioner Plejesektoren Kontor Offentlige Private Kvinde Mand Samlet Tilfreds (6-10) 73 pct. 73 pct. 78 pct. 88 pct. 84 pct. 82 pct. 81 pct. 81 pct. 81 pct. Ikke tilfreds (1-5) 25 pct. 27 pct. 22 pct. 12 pct. 16 pct. 17 pct. 18 pct. 18 pct. 18 pct. Ved ikke 2 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 1 pct. 1 pct. 1 pct. 1 pct. Gennemsnit (1-10) 7,0 7,1 7,3 8,2 7,6 7,7 7,6 7,6 7,6 24

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne side 3 Hovedkonklusioner side 4 PROFESSIONELLE

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Offentlige lederes arbejdsmiljø

Offentlige lederes arbejdsmiljø Offentlige lederes arbejdsmiljø En væsentlig del af lederne i den offentlige sektor har en akademisk uddannelse. I denne delrapport indgår besvarelser fra i alt 2151 offentlige ledere med en akademisk

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Notat. Hjemmearbejde/distancearbejde. Hjemmearbejdspladser er meget udbredt

Notat. Hjemmearbejde/distancearbejde. Hjemmearbejdspladser er meget udbredt Notat Hjemmearbejde/distancearbejde Hjemmearbejde/distancearbejde er udbredt blandt virksomhederne i Danmark. Det kan være med til at give medarbejderne en større fleksibilitet ved evt. syge børn eller

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport

Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen respondenterne... 3 Forord af Kontinensforeningen... 4 Konklusioner... 5 Hvilken slags inkontinens?... 9 Hvordan

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

INFORMATIONSSIKKERHED I

INFORMATIONSSIKKERHED I INFORMATIONSSIKKERHED I DET OFFENTLIGE TRUSLER, SIKKERHEDSHÆNDELSER & FORSVAR ANALYSE: OFFENTLIGT ANSATTE SLÅR FORTROLIGE OPLYSNINGER OP AF NYSGERRIGHED KMD Analyse Briefing Juni 2016 OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

For og imod åbenhed. Om fordele og ulemper ved åbenhed om psykisk sygdom

For og imod åbenhed. Om fordele og ulemper ved åbenhed om psykisk sygdom For og imod åbenhed Om fordele og ulemper ved åbenhed om psykisk sygdom OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om erfaringer med åbenhed om egen psykisk sygdom. Alle respondenter har indledningsvis

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

1: Stress. Februar 2013

1: Stress. Februar 2013 1: Stress Februar 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 1: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdet, herunder stressfaktorer

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor 15. november 2013 Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor TNS Gallup har lavet en spørgeskemaundersøgelse for OAO omkring tillidsreformen i den offentlige sektor. 1054 offentligt ansatte har svaret

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Dataindsamling & Metode Datagrundlaget for undersøgelsen er baseret

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål

Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål KIC Tabellerne skal ses i forhold til teksten i -rapporten STRESS Akademikernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Skema udsendt til 994 erhvervsaktive

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Nyt fra foreningen. Kære medlem. Velkommen til juni måneds nyhedsbrev!

Nyt fra foreningen. Kære medlem. Velkommen til juni måneds nyhedsbrev! Juni 2010 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til juni måneds nyhedsbrev! Tiden nærmer sig, hvor mange går på sommerferie, og det gør vi også snart i Danske Risikorådgivere.

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere