Sikrings-rapporten 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikrings-rapporten 2009"

Transkript

1 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi på professionelle 7 1. Tryghed på arbejdspladsen 8 2. Hændelser på arbejdspladsen 9 3. Tiltag for større tryghed Resultater ved god styring af sikkerhed Budgetterede gevinster Prioritering af sikkerhed Forventninger og resultater for sikkerhed Barrierer for det optimale projekt Forventninger til slutbrugernes tilfredshed med trygheden på arbejdspladsen 16 2

3 INDENDØRSANSATTE 17 Demografi på slutbrugere Hændelser på arbejdspladsen Slutbrugerens holdning til tryghed Utryghed på arbejdspladsen Utrygge kolleger Arbejdspladsens indsats for større tryghed Tilfredshed med trygheden på arbejdspladsen 24 3

4 Om undersøgelserne Undersøgelserne er foretaget af Kompas Kommunikation for bygningsdivisionen i Schneider Electric (tidligere TAC A/S). Denne rapport indeholder de rå tabeller med resultater krydset på relevante underpopulationer. 100 professionelle (tekniske chefer, entreprenører, developere og arkitekter) har deltaget i den ene undersøgelse, som er foretaget på internettet. Respondenterne er inviteret via telefon indendørs-ansatte har deltaget i den anden undersøgelse, som ligeledes er foretaget på internettet. Respondenterne er inviteret via . Resultaterne er rundet op og ned til hele procenter uden decimaler, hvorfor ikke alle tabeller summer til 100 pct. I delen om professionelle er underpopulationen Andet (dvs. hverken arkitekt, entreprenør, developer eller teknisk chef) ikke medtaget som selvstændigt kryds i tabellerne - men naturligvis medregnet i Samlet. Derfor er tallene i Samlet ikke altid et relativt gennemsnit af underpopulationerne Byggebranchen og virksomheder. Rettigheder til alle data i rapporten tilhører Schneider Electric og må ikke anvendes kommercielt uden Schneider Electrics skriftlige accept. 4

5 Hovedkonklusioner Undersøgelsen ser nærmere på professionelle inden for byggeri og indendørsansattes syn på sikkerhed på arbejdspladsen. Utryghed på jobbet Næsten hver tredje indendørsansatte (30 pct.) føler sig utryg på sin arbejdsplads. Utrygheden på jobbet kommer primært, fordi de har oplevet ubudne gæster (41 pct.), indbrud (40 pct.), tyveri (39 pct.) på arbejdspladsen, men også overfald på de ansatte (15 pct.) er en oplevelse, der skaber utryghed. Overordnet set føler både kvinder og mænd sig lige utrygge på jobbet, men i plejesektoren, hvor der er en overvægt af kvinder, er utrygheden størst. Hver tredje ansatte (34 pct.), der føler sig utryg, arbejder i plejesektoren. Men også mændene, især i den private sektor, føler sig utrygge på jobbet. Over halvdelen (54 pct.) af de mænd, der føler sig utrygge på jobbet, arbejder i den private sektor. Den manglende tryghed på arbejdspladsen har store konsekvenser for arbejdspladsen. Hver fjerde indendørsansatte mener således, at utrygheden skaber stress (26 pct.), og det samme antal (26 pct.) oplever, at utrygheden skaber et dårligere arbejdsmiljø, og at de bliver mindre koncentrerede om arbejdet (25 pct.). Ifølge de indendørsansatte kan især brandalarmer (63 pct.) og tyverisikring (41 pct.) være med til at skabe større tryghed på jobbet. Barrierer for det optimale byggeprojekt Selvom 70 pct. af de professionelle i høj eller nogen grad lægger vægt på integrationen af sikkerhed og indeklima i deres byggeprojekter, oplever de ofte barrierer for det optimale projekt. Det skyldes først og fremmest besparelser i løbet af byggeprojektet (58 pct.), men også konflikt mellem kortsigtet og langsigtet gevinst er en vigtig grund (48 pct.). En anden velkendt årsag er, at de gode visioner går tabt undervejs i projektet. Det oplever næsten halvdelen af de professionelle (44 pct.). 5

6 PROFESSIONELLE 6

7 Demografi på professionelle Byggebranchen (entreprenør, developer, arkitekt) Teknisk chef i privat eller offentlig virksomhed Andet 46 pct. 25 pct. 29 pct. Arkitekt 28 pct. Teknisk chef 25 pct. Developer 11 pct. Entreprenør 7 pct. Andet 29 pct. 7

8 1. Tryghed på arbejdspladsen På en skala fra 1 (meget utilfreds) til 10 (meget tilfreds): Hvor tilfreds tror du, at slutbrugerne er med trygheden på deres arbejdsplads? Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet Tilfreds (6-10) 89 pct. 96 pct. 88 pct. Utilfreds (1-5) 9 pct. 4 pct. 10 pct. Ved ikke 2 pct. 0 pct. 2 pct. Gennemsnit (1-10) 7,5 7,9 7,4 8

9 2. Hændelser på arbejdspladsen Tror, du at slutbrugerne har oplevet følgende på deres arbejdsplads? (mulighed for flere krydser) Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet JA NEJ JA NEJ JA NEJ 1. Tyveri af computere og IT-udstyr 83 pct. 13 pct. 82 pct. 18 pct. 81 pct. 16 pct. 2. Falske alarmer 81 pct. 17 pct. 93 pct. 4 pct. 81 pct. 17 pct. 3. Tyveri på parkeringspladsen (f.eks. af eller fra biler / cykler) 74 pct. 17 pct. 71 pct. 22 pct. 73 pct. 20 pct. 4. Indbrud 74 pct. 24 pct. 63 pct. 37 pct. 72 pct. 25 pct. 5. Tyveri af personlige ejendele på arbejdspladsen 6. Ubudne gæster eller mennesker, man ikke er sikker på har noget at gøre på arbejdspladsen 67 pct. 28 pct. 82 pct. 15 pct. 70 pct. 26 pct. 65 pct. 26 pct. 77 pct. 22 pct. 69 pct. 25 pct. 7. Hærværk 46 pct. 46 pct. 48 pct. 48 pct. 50 pct. 45 pct. 8. Brand 17 pct. 80 pct. 15 pct. 82 pct. 21 pct. 76 pct. 9. Overfald 13 pct. 83 pct. 15 pct. 85 pct. 16 pct. 80 pct. 9

10 3. Tiltag for større tryghed Hvilke tiltag tror du, gør slutbrugerne mest trygge? (mulighed for flere krydser) Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet 1. Adgangskontrol 76 pct. 70 pct. 69 pct. 2. Brandalarmer 57 pct. 59 pct. 57 pct. 3. Tyverisikring 46 pct. 63 pct. 47 pct. 4. Videoovervågning 28 pct. 56 pct. 39 pct. 10

11 4. Resultater ved god styring af sikkerhed På hvilke af følgende områder vurderer du, at investeringen i god styring af sikring kan betale sig for danske virksomheder? (mulighed for flere kryds) Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet 1. Større medarbejdertilfredshed 80 pct. 82 pct. 84 pct. 2. Bedre sundhed og færre sygedage blandt medarbejdere 83 pct. 67 pct. 78 pct. 3. Forbedret produktivitet hos medarbejdere 74 pct. 63 pct. 74 pct. 4. Lavere energiforbrug 72 pct. 70 pct. 63 pct. 5. Driftsbesparelser 63 pct. 70 pct. 57 pct. 6. Øget tryghed 39 pct. 48 pct. 43 pct. 7. Mindre miljøbelastning 50 pct. 41 pct. 42 pct. 8. Mindre tyveri 28 pct. 48 pct. 30 pct. 9. Forbedret image 35 pct. 22 pct. 25 pct. 10. Større fleksibilitet i anvendelse og opdeling af rum 26 pct. 26 pct. 22 pct. 10. Billigere forsikring 28 pct. 22 pct. 22 pct. 12. Begrænsning af skader ved brand 17 pct. 30 pct. 21 pct. 13. Mindre hærværk og sabotage 17 pct. 19 pct. 18 pct. 14. Færre driftsstop 20 pct. 22 pct 17 pct. 11

12 5. Budgetterede gevinster Har helt eller delvist sat kroner på resultaterne af styringen af sikring, før byggeprogrammet lægges fast i byggeprojekter (mulighed for flere kryds) Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet 1. Lavere energiforbrug 83 pct. 85 pct. 76 pct. 2. Mindre miljøbelastning 67 pct. 70 pct. 64 pct. 3. Driftsbesparelser 65 pct. 70 pct. 62 pct. 4. Større fleksibilitet i anvendelse og opdeling af rum 65 pct. 52 pct. 54 pct. 5. Begrænsning af skader ved brand 57 pct. 63 pct. 50 pct. 6. Større medarbejdertilfredshed 48 pct. 63 pct. 49 pct. 7. Øget tryghed 28 pct. 59 pct. 38 pct. 8. Færre driftstop 37 pct. 44 pct. 37 pct. 9. Forbedret produktivitet hos medarbejderne 33 pct. 52 pct. 36 pct. 10. Billigere forsikring 37 pct. 59 pct. 35 pct. 11. Forbedret image 46 pct. 33 pct. 34 pct. 12. Bedre sundhed og færre sygedage blandt medarbejdere 28 pct. 41 pct. 29 pct. 12. Mindre tyveri 33 pct. 37 pct. 29 pct. 14. Mindre hærværk og sabotage 33 pct. 37 pct. 28 pct. 12

13 6. Prioritering af høj sikkerhed I hvilken grad prioriterer du høj sikkerhed og tryghed i dine byggeprojekter? Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet I høj grad 28 pct. 48 pct. 41 pct. I nogen grad 48 pct. 44 pct. 40 pct. I mindre grad 22 pct. 4 pct. 15 pct. I ingen grad 2 pct. 0 pct. 1 pct. Ved ikke / andet 0 pct. 4 pct. 3 pct. 13

14 7. Forventninger og resultater for sikkerhed og tryghed i byggeprojekter Hvor godt lever dine byggeprojekter op til de oprindelige krav om høj sikkerhed og tryghed? Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet I høj grad 22 pct. 41 pct. 31 pct. I nogen grad 65 pct. 48 pct. 55 pct. I mindre grad 11 pct. 4 pct. 6 pct. I ingen grad 0 pct. 0 pct. 0 pct. Ved ikke / andet 2 pct. 7 pct. 8 pct. 14

15 8. Barrierer for det optimale projekt Hvad mener du er grunden til forskellen mellem en optimal løsning og det realiserede projekt i dine byggeprojekter? (mulighed for flere krydser) Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet 1. Besparelser i løbet af projektet 71 pct. 56 pct. 58 pct. 2. Konflikt mellem kortsigtet og langsigtede gevinster 57 pct. 44 pct. 48 pct. 3. De gode visioner går nogle gange tabt undervejs i byggeprojektet 54 pct. 37 pct. 44 pct. 4. Gode systemer for indeklima og sikring er nogle gange for dyre 48 pct. 41 pct. 39 pct. 5. Konflikt mellem arkitektur og teknik 41 pct. 52 pct. 38 pct. 6. Driftsomkostningerne er ikke med i projektvurderingen 39 pct. 33 pct. 35 pct. 7. Der foretages ikke konsekvensberegning af den samlede økonomi ved ændringer 30 pct. 41 pct. 33 pct. 8. Mangel på viden om drift af systemerne 26 pct. 30 pct. 29 pct. 9. Fordelene ved samlet styring af indeklima og sikring afdækkes ikke 30 pct. 22 pct. 28 pct. 10. Byggeprogrammet er ikke specifikt mht. indeklima og sikring 33 pct. 22 pct. 26 pct. 11. Leverance af indeklima og sikring er fordelt på flere entrepriser 20 pct. 15 pct. 21 pct. 12. Slutbrugerne opnår fordelene, men de er ikke involveret i byggeprogrammet 22 pct. 11 pct. 17 pct. 12. Forskelle mellem byggeprogram og tilbud ses først ved leverancen 20 pct. 15 pct. 17 pct. 14. Jeg mangler nogle gange kendskab til forskellige indeklima- og / eller sikringssystemer 24 pct. 7 pct. 16 pct. Der er ingen forskel 0 pct. 0 pct. 0 pct. 15

16 9. Forventninger til slutbrugernes tilfredshed med trygheden på arbejdspladsen På en skala fra 1 (meget utilfreds) til 10 (meget tilfreds): Hvor tilfreds tror du, at slutbrugerne er med trygheden på deres arbejdsplads i dine byggeprojekter? Byggebranchen (arkitekt, entreprenør, developer) Privat eller offentlig virksomhed (teknisk chef) Samlet Tilfreds (6-10) 96 pct. 93 pct. 84 pct. Utilfreds (1-5) 4 pct. 7 pct. 11 pct. Ved ikke 0 pct. 0 pct. 5 pct. Gennemsnit (1-10) 7,8 7,8 7,5 16

17 INDENDØRSANSATTE 17

18 Demografi på slutbrugere Arbejder på kontor Arbejder i skole- og børneinstitutioner Arbejder i plejesektoren Arbejder på hospital 25 pct. 10 pct. 8 pct. 5 pct. Arbejder i det private Arbejder i det offentlige 44 pct. 22 pct. Kvinde Mand 70 pct. 30 pct. Bygningens alder 0 til 4 år 7 pct. 5 til 9 år 9 pct. 10 til 19 år 17 pct. 20 til 39 år 26 pct. 40 til 49 år 10 pct. 50 år eller ældre 25 pct. 18

19 1. Hændelser på arbejdspladsen Hvilke af følgende er sket på din arbejdsplads? (mulighed for flere krydser) Hospital Skole- og børneinstitutioner Plejesektoren Kontor Offentlige Private Kvinde Mand Samlet 1. Ubudne gæster eller mennesker, man ikke er sikker på har noget at gøre på arbejdspladsen 71 pct. 53 pct. 51 pct. 36 pct. 45 pct. 37 pct. 41 pct. 39 pct. 41 pct. 2. Indbrud 44 pct. 60 pct. 37 pct. 39 pct. 41 pct. 39 pct. 39 pct. 43 pct. 40 pct. 3. Tyveri af personlige ejendele på arbejdspladsen 60 pct. 54 pct. 47pct. 32 pct. 43 pct. 33 pct. 40 pct. 38 pct. 39 pct. 4. Tyveri af computere og IT-udstyr 46 pct. 54 pct. 22 pct. 35 pct. 36 pct. 26 pct. 33 pct. 33 pct. 33 pct. 5. Tyveri på parkeringspladsen (f.eks. af eller fra biler / cykler) 55 pct. 44 pct. 39 pct. 20 pct. 30 pct. 27 pct. 29 pct. 32 pct. 30 pct. 6. Hærværk 40 pct. 66 pct. 27 pct. 15 pct. 32 pct. 21 pct. 27 pct. 27 pct. 27 pct. 7. Falske alarmer 40 pct. 18 pct. 57 pct. 20 pct. 29 pct. 24 pct. 25 pct. 27 pct. 26 pct. 8. Overfald 38 pct. 23 pct. 29 pct. 8 pct. 21 pct. 8 pct. 15 pct. 12 pct. 15 pct. 9. Brand 19 pct. 17 pct. 24 pct. 7 pct. 11 pct. 14 pct. 11 pct. 17 pct. 13 pct. 19

20 2. Slutbrugerens holdning til tryghed Hvilke af følgende udsagn er du enig i? (mulighed for flere krydser) Hospital Skole- og børneinstitutioner Plejesektoren Kontor Offentlige Private Kvinde Mand Samlet 1. Brandalarmer gør mig mere tryg 50 pct. 28 pct. 34 pct. 37 pct. 42 pct. 37 pct. 38 pct. 37 pct. 63 pct. 2. Tyverisikring gør mig mere tryg 44 pct. 46 pct. 42 pct. 37 pct. 42 pct. 39 pct. 43 pct. 37 pct. 41 pct. 3. Adgangskontrol på arbejdspladsen gør mig mere tryg 4. Videoovervågning gør mig mere tryg 42 pct. 16 pct. 15 pct. 15 pct. 14 pct. 14 pct. 14 pct. 17 pct. 38 pct. 34 pct. 19 pct. 12 pct. 16 pct. 23 pct. 24 pct. 22 pct. 26 pct. 23 pct. A. Min arbejdsplads er tryg nok 47 pct. 53 pct. 58 pct. 75 pct. 62 pct. 67 pct. 63 pct. 62 pct. 63 pct. B. Trygheden betyder ikke det store for mig C. Jeg føler mig ofte utryg på min arbejdsplads 3 pct. 7 pct. 3 pct. 8 pct. 6 pct. 7 pct. 4 pct. 12 pct. 6 pct. 6 pct. 4 pct. 6 pct. 1 pct. 4 pct. 2 pct. 3 pct. 3 pct. 3 pct. 20

21 3. Utryghed på arbejdspladsen I hvilken grad bliver du utryg på grund af hærværk, indbrud, tyveri, trusler, overfald eller brand på din arbejdsplads? Hospital Skole- og børneinstitutioner Plejesektoren Kontor Offentlige Private Kvinde Mand Samlet I høj grad 13 pct. 7 pct. 10 pct. 6 pct. 7pct. 7 pct. 9 pct. 6 pct. 8 pct. I nogen grad 25 pct. 25 pct. 24 pct. 16 pct. 27 pct. 21pct. 22 pct. 21 pct. 22 pct. I mindre grad 34 pct. 38 pct. 38 pct. 28 pct. 34 pct. 29 pct. 30 pct. 34 pct. 31 pct. I ingen grad 19 pct. 24 pct. 28 pct. 40 pct. 28 pct. 34 pct. 31 pct. 33 pct. 32 pct. Ved ikke / andet 9 pct. 6 pct. 1 pct. 10 pct. 5 pct. 8 pct. 9 pct. 7 pct. 8 pct. 21

22 4. Utrygge kolleger Hvordan tror du, at det har påvirket dine kollegaer, hvis de har følt sig utryg på arbejdspladsen? (mulighed for flere krydser) Hospital Skole- og børneinstitutioner Plejesektoren Kontor Offentlige Private Kvinde Mand Samlet 1. De blev stressede 34 pct. 40 pct. 29 pct. 22 pct. 30 pct. 23 pct. 27 pct. 25 pct. 26 pct. 1. Det gav et dårligere arbejdsmiljø 22 pct. 38 pct. 28 pct. 21 pct. 30 pct. 26 pct. 24 pct. 31 pct. 26 pct. 3. De blev mindre koncentrerede om arbejdet 4. De måtte bruge tid på unødigt bøvl 32 pct. 28 pct. 34 pct. 20 pct. 27 pct. 22 pct. 24 pct. 27 pct. 25 pct. 31 pct. 36 pct. 30 pct. 18 pct. 26 pct. 21 pct. 22 pct. 27 pct. 24 pct. 5. De blev bange 35 pct. 30 pct. 34 pct. 14 pct. 27 pct. 16 pct. 23 pct. 18 pct. 21 pct. 6. De lagde sig syge 25 pct. 23 pct. 19 pct. 13 pct. 21 pct. 17 pct. 18 pct. 19 pct. 18 pct. 7. De skiftede arbejde / sagde op 19 pct. 13 pct. 19 pct. 10 pct. 16 pct. 16 pct. 14 pct. 18 pct. 15 pct. 8. De sørgede for ikke at være den sidste, der gik hjem 9. De fik nogen til at følge sig ud / hen til bilen Mine kollegaer har ikke følt sig utrygge på arbejdspladsen 9 pct. 17 pct. 16 pct. 13 pct. 15 pct. 9 pct. 14 pct. 10 pct. 13 pct. 13 pct. 7 pct. 10 pct. 4 pct. 6 pct. 5 pct. 7 pct. 4 pct. 6 pct. 24 pct. 19 pct. 22 pct. 40 pct. 28 pct. 32 pct. 30 pct. 28 pct. 29 pct. 22

23 5. Arbejdspladsens indsats for større tryghed Hvad har din arbejdsplads gjort for at skabe en mere tryg arbejdsplads? (mulighed for flere krydser) Hospital Skole- og børneinstitutioner Plejesektoren Kontor Offentlige Private Kvinde Mand Samlet 1. Installeret brandsikring / brandalarmer 49 pct. 51 pct. 60 pct. 52 pct. 50 pct. 49 pct. 50 pct. 47 pct. 49 pct. 2. Installeret tyverisikring 15 pct. 44 pct. 18 pct. 43 pct. 38 pct. 41 pct. 37 pct. 39 pct. 38 pct. 3. Installeret adgangskontrol 41 pct. 21 pct. 22 pct. 48 pct. 35 pct. 39 pct. 37 pct. 37 pct. 37 pct. 4. Installeret videoovervågning 13 pct. 14 pct. 8 pct. 20 pct. 20 pct. 26 pct. 20 pct. 25 pct. 22 pct. Min arbejdsplads gør ikke nok ved trygheden 9 pct. 12 pct. 14 pct. 7 pct. 14 pct. 10 pct. 9 pct. 13 pct. 10 pct. 23

24 6. Tilfredshed med trygheden på arbejdspladsen På en skala fra 1 (meget utilfreds) til 10 (meget tilfreds): Hvor tilfreds er du med trygheden på din arbejdsplads? Hospital Skole- og børneinstitutioner Plejesektoren Kontor Offentlige Private Kvinde Mand Samlet Tilfreds (6-10) 73 pct. 73 pct. 78 pct. 88 pct. 84 pct. 82 pct. 81 pct. 81 pct. 81 pct. Ikke tilfreds (1-5) 25 pct. 27 pct. 22 pct. 12 pct. 16 pct. 17 pct. 18 pct. 18 pct. 18 pct. Ved ikke 2 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 1 pct. 1 pct. 1 pct. 1 pct. Gennemsnit (1-10) 7,0 7,1 7,3 8,2 7,6 7,7 7,6 7,6 7,6 24

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

Nyt fra foreningen. Kære medlem. Velkommen til juni måneds nyhedsbrev!

Nyt fra foreningen. Kære medlem. Velkommen til juni måneds nyhedsbrev! Juni 2010 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til juni måneds nyhedsbrev! Tiden nærmer sig, hvor mange går på sommerferie, og det gør vi også snart i Danske Risikorådgivere.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

TELE. IT. SIKRING. EL. VENTILATION. ENERGIOPTIMERING

TELE. IT. SIKRING. EL. VENTILATION. ENERGIOPTIMERING TELE. IT. SIKRING. EL. VENTILATION. ENERGIOPTIMERING Landets førende teknologipartner der gør det nemt... I over 40 år har vi leveret tekniske løsninger til det danske erhvervsliv, og vores mål har altid

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller»

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» ESCO finansiering Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» Casper Højgaard Salgschef, Energy Solutions Casper.hoejgaard@schneider-electric.com Agenda 1. Hvad vinder kommuner ved at vælge

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk Copyright 2007, TAC Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60 Regionskontor Odense +45 88 20 40 60 Regionskontor Århus +45 88 20 40 60 www.tac.com/dk Tilbyd den højeste standard inden for for patientpleje og

Læs mere

Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter

Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter Totaloverdækning giver tørvejr og øget effektivitet på byggepladsen I mange af vores byggesager har der været god økonomi i at indkalkulere Sitecover Robert Mayer

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille Indbrud Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med Bolius nyhedsbrev, udsendt torsdag den 10. april 2014. Nyhedsbrevet modtages af 115.114 personer. Der er i alt indkommet 778 besvarelser. Bekymring

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen

Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen Danmarks Lærerforening 28. september 2009 Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen Danmarks Lærerforening har sammen med Megafon gennemført en undersøgelse om specialundervisning i perioden 25.-31.

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift

Optimeret ejendomsdrift Optimeret ejendomsdrift Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Optimeret ejendomsdrift er: Skarp planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere og

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. optimering monitorering -opgradering -opdatering Service giver optimeret drift,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 16% 96 11% 10 16% 5 13% 8 Bekymret 41% 244 41% 36 41% 13 37% 23 Kun lidt bekymret 37% 222 44% 38 41% 13 45% 28 Slet ikke bekymret 5% 31 3% 3 3% 1

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Troax vægge til pulterrum. Sikker opbevaring giver en tryg bolig

Troax vægge til pulterrum. Sikker opbevaring giver en tryg bolig Troax vægge til pulterrum Sikker opbevaring giver en tryg bolig Pulterrum, der lokker ubudne gæster Hvordan ser pulterrummene ud i din ejendom? Er de gamle og slidte? Tiltrækker de ubudne gæster? De fleste

Læs mere

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten Resultatoversigt for Sø og Handelsretten BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er kun stillet til professionelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er kun stillet til almindelige brugere. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET...

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET... 1. OFFENTLIG TRANSPORT - HT OMRÅDET - P70 ( -MAR-07) GODDAG. DU TALER MED %N FRA GALLUP INSTITUTTET. ER DET EN PRIVAT HUSSTAND, JEG HAR RINGET TIL? HVIS JA: KUNNE JEG I DEN FORBINDELSE KOMME TIL AT TALE

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Indledning Budget Risikoomkostninger Skader Fuld fart på forebyggelsen Samarbejde også om udbud Ny forsikringspolitik? 1 Indledning 1. Nærværende Årsrapport omhandler

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol Der er mange måder at håndtere sikkerheden på en byggeplads på. Både i forhold til medarbejdernes sikkerhed og at sørge for at uvedkommende ikke har adgang til pladsen,

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere