SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår"

Transkript

1 Side 1 af 47 SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT regnskabsår FONDSBØRSMEDDELELSE NR ABSOLUT TILFREDSSTILLENDE VÆKST OG RESULTATUDVIKLING I 2002 Resultatet før skat steg med 11,8% til kr. 204,8 mio. Resultatet efter skat steg med 12,8% til kr. 141,9 mio. Omsætningen steg med 7,7% til kr ,5 mio. Sjælsø Gruppens styringsmål, herunder soliditet og likviditet er til fulde opfyldt Forslag om kontant udbytte på kr. 25,00 pr. aktie svarende til et direkte afkast på over 10% p.a. baseret på den aktuelle børskurs DET POSITIVE RESULTAT SAMT HØJE AKTIVITET FORVENTES AT FORTSÆTTE I 2003 Resultatet før skat forventes i 2003 at blive på samme niveau som i 2002 Øget fokus på joint ventures Større aktiviteter på boligområdet Faldet i nybygmarkedet opvejes af flere renoveringsprojekter og finansiel development De lejebærende ejendomme i Sjælsø Gruppens projektportefølje genererer et afkast der overstiger renteudgifterne på den samlede ikke solgte projektportefølje Fortsat fokus på likviditets- og balancestyring VÆSENTLIGE FORHOLD I 2002 Aflevering af 3 domiciler i Kalkbrænderihavnen til BankInvest, Arator og SAP/Tiscali Aftale med Lægemiddelstyrelsen om indretning af laboratorie og kontor i Havnestad/Islands Brygge - nabo til Sundhedsstyrelsen Styrkelse af medarbejderstaben - specielt inden for projektudvikling Joint venture med Doughty Hanson Real Estate Fond omkring Havnestad Syd A/S Køb af den Kgl. Porcelænsfabrik på Frederiksberg samt indgåelse af lejeaftale med Georg Jensen i joint venture med Doughty Hanson Real Estate Fond Overtagelse af samtlige aktier i Mørkhøj Projektudvikling A/S (TV-Byen og Radiohuset) Salg af Radiohuset til PFA Fortsat hurtigt salg af færdigudviklede ejendomsprojekter til institutionelle og private investorer

2 Side 1a af 47 SJÆLSØ GRUPPENS MÅL ER FORTSAT AT SKABE ØGET SHAREHOLDER VALUE For at nå dette mål skal forudsætningerne for at øge likviditeten i aktien forbedres, hvorfor der planlægges følgende: Forslag om forhøjet udbyttebetaling Afholdelse af flere investormøder med webcasting Hyppig præsentation af Sjælsø Gruppens totalkoncept i medierne Fortsat udsendelse af kvartalsvise nyhedsbreve om udviklingen i Sjælsø Gruppen GENERALFORSAMLING DEN 24. MARTS 2003 Sjælsø Gruppen A/S afholder ordinær generalforsamling for regnskabsåret 2002 den 24. marts 2003 kl. 15:00 i Havnestad, Islands Brygge 69/Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Således har Sjælsø Gruppen igen i år valgt at holde sin generalforsamling i et af selskabets store byggeprojekter, hvorved aktionærerne får lejlighed til at bese et konkret projekt. Den trykte årsrapport vil foreligge til gennemsyn på selskabets adresse fra den 12. marts Samtlige navnenoterede aktionærer vil få tilsendt en indkaldelse til generalforsamlingen sammen med den trykte årsrapport. FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN Det indstilles til generalforsamlingen, at der udloddes kontant udbytte på kr. 25,00 pr. aktie (i år 2001 udgjorde udbytte pr. aktie kr. 10,00) Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bemyndigelse til opkøb af indtil 10% af egne aktier. Der vil desuden blive fremlagt forslag til redaktionelle ændringer af vedtægterne, som følge af den nye årsregnskabslov. INVESTORMØDE Fredag den 28. februar 8:30 på Københavns Fondsbørs, Nicolaj Plads 6 Investorer og aktieanalytikere indbydes hermed til præsentation, hvor Sjælsø Gruppen vil fremlægge sin årsberetning, samt i øvrigt orientere om selskabets aktiviteter og udvikling. Sjælsø Gruppen vil være repræsenteret ved adm. direktør Ib Henrik Rønje og direktør Flemming Jensen. Præsentationen kan ses på eller på Bestyrelsen for Sjælsø Gruppen A/S har på sit ordinære møde i dag behandlet og godkendt selskabets årsregnskabsmeddelelse. Allerød, den 27. februar 2003 Jørn Meldgaard Ib Henrik Rønje Flemming Jensen Jørgen Junker Bestyrelsesformand Adm. direktør Direktør Direktør Kontaktperson telefon

3 Side 2 af 47 SELSKABSOPLYSNINGER Moderselskab Sjælsø Gruppen A/S Rosmosegård Byagervej Allerød Telefon Telefax CVR-nr Fondskode Hjemstedskommune Allerød Ny adresse pr. 1. august 2003 Sortemosevej 15, 3450 Allerød Telefon Telefax BESTYRELSE Jørn Meldgaard (formand) Niels Friis Pedersen Steen Raagaard Andersen Henrik Kristian Moltke John R. Frederiksen Ib Henrik Rønje Torben Rønje DIREKTION Ib Henrik Rønje (adm.) Flemming Jensen Jørgen Junker REVISION Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nielsen & Christensen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

4 Side 3 af 47 INDHOLDSFORTEGNELSE SJÆLSØ GRUPPENS FORRETNINGSKONCEPT 5 Forretningskoncept, vision og mål HOVED- OG NØGLETAL 7 Hoved- og nøgletal for koncernen ÅRSBERETNING 8 Resultatudvikling 9 Aktivitetsudvikling 9 25 års jubilæum 9 Markedsudvikling 10 Vinder markedsandele 10 Fortsat dynamik 10 Optioner 10 Markedsposition 11 Aktivitetsniveau 11 Markedsvolumen - nybyggeri 11 Markedsvolumen - renovering 13 Finansiel development 13 Boligbyggeri 13 Investormarkedet PROJEKTPORTEFØLJEN 14 Aktuelt projektportefølje 15 Referencer 17 Afsluttede projekter 18 Igangværende solgte projekter 19 Igangværende ikke solgte projekter 20 Kommende kendte projekter ORGANISATIONSUDVIKLING 23 Direktionen 23 Styrkelse af afdelingerne for projektudvikling og byggestyring 23 Organisationen 23 Projektudvikling 24 Udlejning og salg 24 Byggeafdelingerne 25 Dokumentstyring og IT 26 Administration og IT 26 Basiskompetencen 27 Uddannelses- og kompetencegivende aktiviteter 27 Medarbejdersamtaler og karrierplanlægning 27 Seminar om strategi og viden 27 Sjælsø Gruppens samarbejdspartnere FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN 28 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 28 Markedsudsigter 28 Kernekompetencer 28 Udenlandske investorer 29 Strategiske samarbejdspartnere 29 Aktivitetsniveau 29 Resultatforventninger for Nyt firmadomicil AKTIONÆRFORHOLD 30 Aktiekapitalen 30 Warrantprogram 30 Kursudvikling og shareholder value 31 Køb af egne aktier 31 Udbyttepolitik CORPORATE GOVERNANCE 32 Corporate governance GENERALFORSAMLING, MEDDELELSER M.M. 34 Generalforsamling den 24. marts Forslag til generalforsamlingen 34 Fondsbørsmeddelelser 34 Finanskalender ØKONOMISKE STYRINGSMÅL OG RISIKOFORHOLD 35 Økonomiske styringsmål 35 Soliditet 36 Likviditetsberedskab 36 Risikoforhold 36 Medarbejdere, organisation m.m. 36 Konkurrenter 36 Konjunktur- og prisudvikling på ejendomme 37 Kundeforhold 37 Miljøforhold 38 Ejendomsmarkedets cyklus OVERORDNEDE SUPPLERENDE KOMMENTARER TIL REGNSKABET 39 Resultatopgørelsen 39 Balance og cash flow 39 Sjælsø Gruppens joint ventures 40 Sjælsø Gruppens overtagelse af St. Frederikslunds andel af TV-Byen og Radiohuset 41 Den nye regnskabslov 42 Ledelses- of revisionspåtegning RESULTAT OG BALANCE 44 Resultatopgørelse 45 Balance PENGESTRØMSOPGØRELSE 47 Pengestrømsopgørelse KONCERNSELSKABER SJÆLSØ GRUPPEN A/S Børsnoteret moderselskab samt finansielle investeringer Aktiekapital kr SJÆLSØ ENTREPRISE A/S Projektudvikling & byggestyring Aktiekapital kr MØRKHØJ PROJEKTUDVIKLING A/S Projektudvikling i TV-Byen Aktiekapital kr MINDRE SELSKABER Ingen aktivitet Alle datterselskaber er 100% ejet JOINT VENTURE SELSKABER 50/50 ejet, via Waterfront SARL, af Doughty Hanson & Co. Real Estate Fund og Sjælsø Gruppen A/S HAVNESTAD SYD A/S Projektudvikling i Havnestad Syd Aktiekapital kr PORCELÆNSHAVEN A/S Projektudvikling i Kgl. Porcelænshave, Frederiksberg. Aktiekapital SJÆLSØ HAVNESTADEN A/S Projektudvikling i Havnestad Nord Aktiekapital kr

5 Side 4 af 47 Sundhedsstyrelsen, Havnestad/Islands Brygge Kantine

6 Side 5 af 47 FORRETNINGSKONCEPT, VISION, MÅL OG STRATEGI SJÆLSØ GRUPPENS KERNEKOM- PETENCE ER PROJEKTUDVIKLING AF FAST EJENDOM Hovedaktiviteterne ligger stadig inden for erhvervsejendomme, men boligsegmentet forventes fremover at udgøre 10-30% af aktivitetsniveauet. Sjælsø Gruppen har to kundegrupper: Lejerne og investorerne. Konceptet bygger derfor på at etablere forbindelse mellem en lejer, der har brug for et lejemål, med deraf følgende cashflow, og en investor, der er interesseret i et løbende afkast af sin investering. Sjælsø Gruppen er en know-how baseret virksomhed, der står for idegenerering, projektudvikling, projektstyring, udlejning og salg, mens selve den fysiske gennemførelse af byggeprojekter samt rådgivning sker i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. I forbindelse med udvikling af erhvervsejendomsprojekter er der øget fokus på, at krumtappen i de enkelte projekter er de betalingsstrømme, der via lejekontrakten bevæger sig fra lejer til investor. Det er den finansielle struktur og tankegang, der er hovedelementet i værdiforøgelsen i projekterne. Sjælsø Gruppen har relativt få (51) men højt kvalificerede medarbejdere men beskæftiger hen over året mellem 500 og 600 ansatte hos de involverede samarbejdspartnere. ABSOLUT TILFREDSSTILLENDE RESULTATUDVIKLING Resultatet før skat, der lever op til forventningerne, blev kr. 204,8 mio., en stigning på 11,8% Resultatet efter skat steg med 12,8% til kr. 141,9 mio. Omsætningen steg med 7,7% til kr ,5 mio. Sjælsø Gruppens styringsmål, herunder soliditet og likviditet, er til fulde opfyldt Faldet i nybygmarkedet opvejes af flere renoveringsopgaver og finansiel development Øget fokus på boligprojekter De lejebærende ejendomme i Sjælsø Gruppens projektportefølje genererer et afkast der overstiger renteudgifterne på den samlede ikke solgte projektportefølje. RESULTATET FØR SKAT FORVENTES I 2003 AT BLIVE PÅ SAMME NIVEAU SOM I 2002 Direktør Flemming Jensen, adm. direktør Ib Henrik Rønje og direktør Jørgen Junker. ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT I MIO. OMSÆTNING I MIO. EGENKAPITAL I MIO

7 Side 6 af 47 FORRETNINGSKONCEPT, VISION, MÅL OG STRATEGI (fortsat) VISION Sjælsø Gruppen er i en stadig proces med fremadrettet fokus på at sikre, at forudsætningerne for værdiskabelsen er til stede. I en projektorienteret organisation er forståelsen af de immaterielle værdier af stor betydning for en succesrig værdiskabelsesproces. Sjælsø Gruppen er et projektudviklingsselskab, hvor kernekompetencen udtrykkes i kvaliteten og hastigheden af beslutningerne i den enkelte projektgruppe, der er sammensat til det enkelte projekt. Det er Sjælsø Gruppens vision, at fremstå som en særlig attraktiv samarbejdspartner for investorer og brugere, der ønsker at købe eller leje fast ejendom. Selskabet skal fleksibelt og hurtigt kunne tilpasse sig kundernes ønsker og indgå bindende aftaler. MÅLSÆTNING Det er den primære målsætning gennem en kontrolleret vækst og konsolidering inden for selskabets kerneom-råder at skabe en høj indtjening og dermed øge selskabets markedsværdi til fordel for selskabets aktionærer. SJÆLSØ GRUPPENS TOTALKONCEPT STRATEGI Sjælsø Gruppens strategi med henblik på at opfylde selskabets målsætning om kontrolleret vækst og størst muligt afkast til aktionærerne indeholder følgende hovedelementer: FOKUS PÅ DEVELOPMENT TYPER Nybyggeri (greenfield projekter) Totalrenovering af eksisterende bygninger Finansiel development (køb/salg/finansiering af eksisterende ejendomme) Derudover er det en del af strategien at opretholde væsentlig fokus på arten og omfanget af de forretningsmæssige risici, selskabet påtager sig i forbindelse med etablering og gennemførelse af de enkelte projekter. (Se afsnittet "Økonomiske styringsmål" side 35). Gennem en fortsat høj indtjening har Sjælsø Gruppen været i stand til at øge det samlede kapitalgrundlag yderligere siden børsintroduktionen i Det akkumulerede resultat efter skat i perioden primo ultimo 2002 udgør kr. 466,8 mio. Heraf har selskabet udloddet udbytte for kr. 71,2 mio. (excl. udbytte for 2002) købt egne aktier (netto) for kr. 17,3 mio., som herefter jvf. regnskabsprincipperne er optaget til kr. 0. Med fradrag af udbetalt udbytte og nettobeholdningen af egne aktier er egenkapitalen således vokset med kr. 378,3 mio., hvortil der kommer en kapitaltilførsel på ca. kr. 80 mio. i forbindelse med børsintroduktionen i i alt en vækst i egenkapitalen på kr. 458,3 mio. fra 1. januar 1998, hvor egenkapitalen udgjorde kr. 69,9 mio. Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2002 kr. 528,8 mio., hvoraf der er reserveret kr. 55,0 mio. til udbytte jvf. forslaget herom til generalforsamlingen. Gennem den stigende videnopbygning i organisationen og de større økonomiske ressourcer er Sjælsø Gruppen i stand til at løfte stadigt flere og større og mere komplekse projekter. Denne udvikling er nået så vidt, at Sjælsø Gruppen i dag betragter sin samlede viden og evne til at håndtere endog meget komplekse opgaver, som en stærk konkurrenceparameter. Selskabet har fortsat vist evne til at kunne tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere. Samtlige medarbejdere tilbydes incitamentsprogrammer bl.a. i form af warrants, og selvom udviklingen på aktiemarkedet aktuelt har mindsket værdien af disse warrants, er det fortsat selskabets opfattelse, at incitamentsprogrammer generelt set vil være til stor fordel for både medarbejdere og selskabet. LEJERBEHOV ARKITEKTER KØB AF GRUND MILJØFORHOLD INGENIØRER FINANSIERING INVESTORØNSKER MYNDIGHEDER JURA/KONTRAKTER ENTREPRENØRER LEVERANDØRER KVALITETSSIKRING KOMPETENCER: IDÉGENERERING PROJEKTUDVIKLING PROJEKTSTYRING UDLEJNING SALG LEJERE INVESTORER FÆRDIGT PROJEKT

8 Side 7 af 47 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN i kr. RESULTATUDVIKLING Omsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Ordinært resultat før skat Årets resultat efter skat BALANCEUDVIKLINg Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Projektbeholdning i alt Aktiver i alt Sikre aktiver, heraf: Likvide beholdninger Tilgodehavender fra salg 1) Aktiver i alt korrigeret (reduceret med sikre aktiver) Egenkapital efter reservation til opkøb af egne aktier NØGLETAL (STYRINGSMÅL) Soliditet 2) 102,4% 64,9% 51,8% 59,1% 49,3% Egenkapital i.f.t. grundbeholdning 303,9% 254,8% 286,6% 153,3% 317,0% ØVRIGE NØGLETAL Bruttoresultat i % af omsætning 31,9% 25,4% 21,4% 20,0% 20,7% Overskudsgrad 22,6% 18,2% 16,3% 15,2% 16,1% Egenkapitalforretning 31,0% 28,1% 38,6% 36,2% 30,8% Aktivernes omsætningshastighed 0,55 0,68 0,68 0,80 0,53 AKTIERELATEREDE NØGLETAL 3) Børskurs ultimo året Udbytte pr. aktie á 10,00 kr. 6,37 8,39 8,39 10,00 25,00 Resultat pr. aktie á 10,00 kr. 20,40 25,90 49,70 58,50 68,01 Indre værdi pr. aktie kr. 85,97 106,29 144,90 186,56 241,33 Pengestrømme fra drift pr. aktie (37,20) 17,00 41,30 127,96 46,70 1) Tilgodehavender fra salg inkluderer igangværende solgte projekter. 2) Det overvejes for det kommende regnskabsår, hvorvidt non recourse finansieret projektbeholdninger bør fratrækkes projektbeholdningen ved beregningen af soliditeten. Såfremt aktiverne for 2002 korrigeres for non recourse finansieret projektbeholdning, bliver soliditeten 86,4%. 3) Aktierelaterede nøgletal er beregnet i overensstemmelse med "Anbefalinger og Nøgletal 1997" udgivet af Den Danske Finansanalytikerforening. Hoved- og nøgletal for er tilpasset den nye årsregnskabslov af På side 40 under afsnittet "supplerende regnskabsmæssige kommentarer til regnskabet ses definitioner og beregninger af nøgletallene, herunder nøgletal inkl. effekten af tildelte warrants.

9 Side 8 af 47 ÅRSBERETNING RESULTATUDVIKLING Sjælsø Gruppen opnåede i 2002 et resultat før skat på kr. 204,8 mio. som forventet, hvilket må betragtes som absolut tilfredsstillende. År 2002 har været præget af tilbageholdenhed i virksomhederne på mange felter og herunder en afventende holdning m.h.t. behovet for at flytte eller indgå nye lejeaftaler. På trods af tilbageholdenheden på nybygmarkedet er det lykkedes at fastholde et tilfredsstillende aktivitetsniveau gennem fokus på de projektudviklingstyper, der falder inden for totalrenovering samt finansiel development. Det opnåede resultat samt sammensætningen af de projekttyper, der er grundlag for årets omsætning, viser Sjælsø Gruppens evne til hurtigt at tilpasse sig markedssituationen og finde alternative indtjeningsområder, når nybygaktiviteterne reduceres. Skitseprojekt i Havnestad/Islands Brygge

10 Side 9 af ÅRS JUBILÆUM Sjælsø Gruppen markerede 1. oktober 2002, at det var 25 år siden, at de aktiviteter der i dag udgør Sjælsø Gruppen blev grundlagt af Ib Henrik og Torben Rønje. Det var med stor glæde og stolthed, at markere denne begivenhed samt opleve, at alle væsentlige samarbejdspartnere og markedsdeltagere mødte op til selskabets reception. MARKEDSUDVIKLING 2002 blev et år, hvor opsvinget udeblev, og hvor mange virksomheder rebede sejlene og gik i venteposition. De fleste virksomheder havde svært ved at leve op til de vækstmål, man havde sat for året. Stemningen i erhvervslivet og ikke mindst i medierne har været præget af flere negative profetier. Imidlertid er der Skitseprojekt i Havnestad/Islands Brygge AKTIVITETSUDVIKLING Sjælsø Gruppen har i 2002 haft en vækst i resultat før skat på 11,8%, hvilket lever op til de udmeldinger selskabet har udsendt gennem året. Året har været præget af stor aktivitet inden for projektudvikling på ældre ejendomme til renovering samt etablering af joint ventures. Af eksempler herpå kan nævnes renovering af de gamle fabriksbygninger på Islands Brygge til Lægemiddelstyrelsen, købet af Porcelænsfabrikken på Frederiksberg med deraf følgende ny lejekontrakt med Georg Jensen/Royal Scandinavia. I året er gennemført et salg af Radiohuset samt indgåelse af en leasingaftale med Nordania Leasing vedrørende Sjælsø Gruppens kommende domicil på Ny Allerødgård. Af væsentlige begivenheder kan også nævnes afvikling af samarbejdet med St. Frederikslund omkring TV-Byen og Radiohuset samt nyetablering af jointventure med Doughty Hanson omkring Havnestad/Islands Brygge og Porcelænsfabrikken. Med disse nye tiltag har Sjælsø Gruppen øget sine projektmuligheder til ca. kr. 8 mia. således at grundlaget for de kommende års aktiviteter, under hensyntagen til selskabets styringsmål, allerede nu er til stede. I stedet for at modtage gaver, havde Sjælsø Gruppen bedt gæsterne om at indbetale et beløb til en konto til brug for sygdomsforskning. Med en utrolig flot respons på denne opfordring nåede den samlede konto op på kr Selskabet har efterfølgende besluttet at fordele dette beløb til forskning med kr til Scleroseforeningen, kr til forskningsprojekt på Panuminstituttet vedr. Artemisinins virkning på cancerceller og kr til bygning af prototype til PEMF-behandling til stimulering af biologiske processer (PEMF står for pulserende elektromagnetisk feltbehandling). fortsat mange virksomheder, som klarer sig ganske godt og stadig har planer om forandring - herunder flytning af virksomheden. Sjælsø Gruppen registrerer alle henvendelser fra nye kunder og kan ikke notere nogen væsentlig nedgang fra 2001 til Dog kan man fortsat konstatere, at beslutningshastigheden er meget lav, idet kun ganske få af henvendelserne på kort sigt udmønter sig i egentlige kontrakter. Imidlertid finder Sjælsø Gruppen det som et positivt tegn, at velrenommerede og velkonsoliderede selskaber selv tager kontakt og indleder en dialog omkring mulighederne, idet dette må betragtes som et udtryk for, at der er forventninger om en flytning. Sjælsø Gruppen oplever derfor, at der opbygges en betydelig potentiel kundebase, hvor væsentlige indledende forhandlinger allerede er gennemført.

11 Side 10 af 47 ÅRSBERETNING (fortsat) VINDER MARKEDSANDELE Det er selskabets opfattelse, at Sjælsø Gruppen gennem de seneste par år har vundet markedsandele, idet der er opnået vækst i aktiviteterne på trods af det vigende marked. Kendskabet til Sjælsø Gruppen er nu så stort, at selskabet ofte er indbudt ved større, nye projekter. I den seneste periode har en række af Sjælsø Gruppens konkurrenter, herunder specielt de store entreprenører, revurderet deres strategi og vil i højere grad fokusere på entrepriseopgaver og i over potentielle kunder, og det kan ses, at årsagen til flytning ofte er ønsket om effektivisering og mere optimale rammer for virksomhedens drift. Med de mange referencer på nybyggeri, renovering og etablering af nye kontormiljøer vurderer Sjælsø Gruppen fortsat, at der er et stort kundevolumen til den fremtidige vækst. Med Sjælsø Gruppens mange udviklingsprojekter i bl.a. Kalkbrænderihavnen, Havnestad/ Islands Brygge, TV-Byen, Lyngby, Søborg, Ballerup, Måløv, Valby, MARKEDSPOSITION Det amerikanske magasin Forbes udnævnte i 2002 Sjælsø Gruppen som verdens bedste developer og Månedsmagasinet Erhvervsejendom valgte Sjælsø Gruppen som årets developer i Disse flotte markeringer viser, at Sjælsø Gruppen indtager en markant markedsposition med et godt image. Samtidig fremhæves en høj troværdighed og et stærkt brand i branchen. Det er netop Sjælsø Gruppens målsætning at have og efterleve sådanne idealer, og det er derfor med stolthed og tilfredshed at konstatere, at markedet og medier identificerer Sjælsø Gruppen hermed. mindre grad på projektudvikling. Det vil give Sjælsø Gruppen mulighed for at fastholde eller øge sin markedsandel. FORTSAT DYNAMIK Sjælsø Gruppen lever af at virksomhederne flytter. Om man flytter fra småt til stort, fra gammelt til nyt eller omvendt, er for så vidt underordnet for Sjælsø Gruppens totalkoncept. Det vigtigste er, at en virksomheds flytning kan udløse en projektudviklingsproces med nybygning eller renovering. Sjælsø Gruppen føjer til stadighed nye navne på listen Frederiksberg m.v., er det muligt til stadighed at opnå kontakt til en lang række virksomheder, der har ønske og behov om etablering i Storkøbenhavn. Endvidere råder Sjælsø Gruppen fortsat over gode projektmuligheder i både Århus Nord og Århus Syd. OPTIONER En del af Sjælsø Gruppens projektmuligheder er sikret i form af optioner på grunde og bygninger, der ikke belaster balancen og kun i mindre grad likviditeten. Det er Sjælsø Gruppens vurdering, at kendskabet og forståelsen af totalkonceptet inden for projektudvikling stadig øges. Samtidig er det opfattelsen, at kendskabet til virksomhedens navn og kvalitet stadig øges i takt med gennemførelse af store projekter til anerkendte brugere. Efterfølgende salg til institutionelle investorer underbygger Sjælsø Gruppens troværdighed som aftalepartner (der henvises til referencelisten side 15). AKTIVITETSNIVEAU Selv om antallet af lejere er reduceret gennem den seneste periode, og selv om markedet som følge deraf totalt set vil være mindre i den kommende periode, er det opfattelsen, at Sjælsø Gruppen fortsat vil kunne opretholde et tilfredsstillende aktivitetsniveau og udvikling baseret på selskabets evne til hurtig tilpasning, hvor netop løsningen af kundens flyttebehov er det essentielle. Sjælsø Gruppen er ikke udførende entreprenør, og har som følge deraf ikke en stor medarbejderstab og produktionsapparat, der skal holdes i gang.

12 Side 11 af 47 Sjælsø Gruppens fleksibilitet og relativt lave faste omkostningsniveau er derfor medvirkende til, at selskabet til enhver tid kan søge hen, hvor der er behov for projektudvikling, og hvor indtjeningspotentialet er størst. MARKEDSVOLUMEN - NYBYGGERI Det gennemsnitlige nybyggeri inden for erhverv har gennem en årrække ligget på omkring 2 millioner etagemeter. Markedsværdien heraf antages at udgøre mia. kr. årligt. MARKEDSVOLUMEN - RENOVERING Undersøgelser viser, at virksomhederne i gennemsnit flytter hvert 15. år. D.v.s. at der ligger et meget stort omsætningspotentiale i ombygning og indretning i forbindelse med disse flytninger. Da Sjælsø Gruppens forretningskoncept bygger på virksomhedernes flytning fra en lokalitet til en anden, arbejder Sjælsø Gruppen målrettet på at være en synlig partner i flytteprocessen. Kapitalværdien af de ejendomme der årligt omfattes af en flytteproces antages at være mia. kr. og derfor ser Sjælsø Gruppen et stort indtjeningspotentiale ved at være meget aktiv inden for dette område. Lægemiddelstyrelsen, Havnestad/Islands Brygge

13 Side 12 af 47 Amerikakaj, København 78 eksklusive lejligheder.

14 Side 13 af 47 ÅRSBERETNING (fortsat) BOLIGBYGGERI Specielt i 2002 har der været meget fokus på boligbyggeri især i København og på Frederiksberg. Det er et udtalt ønske fra politikerne disse steder, at der sker en kraftig indsats for igangsættelse af boligbyggeri - især større familieboliger. Befolkningsprognoser m.v. underbygger dette behov. Sjælsø Gruppen arbejder aktivt med planer om boligprojekter i Porcelænsfabrikken på Frederiksberg, Havnestad/ Islands Brygge samt Sydhavnen og er til afstedkommet en øget fokus på investeringsmuligheder med et mere stabilt afkast. Samtidig har den meget lave obligationsrente medført, at investering i fast ejendom fra start kan give et mere attraktivt afkast. Selskabet forventer fortsat at afsætte hovedparten af de færdige projekter til danske investorer. Udenlandske investorer har i meget høj grad rettet interesse mod det danske marked og her specielt det københavnske ejendomsmarked. Amerikakaj, København FINANSIEL DEVELOPMENT Sjælsø Gruppen har gennem de seneste år oplevet et stigende behov i markedet for at få realiseret meget komplekse ejendomsporteføljer. Typisk er der tale om, at virksomhedens domicil, inkl. produktions- og lagerfaciliteter, ikke længere er tidssvarende, og derfor i forbindelse med en hel eller delvis fraflytning skal omdannes til andre formål. Disse opgaver stiller store udfordringer til de finansielle løsninger, idet der ofte er tale om en ganske betydelig investering, samt en projektudviklingsperiode der strækker sig over en længere årrække. Sjælsø Gruppens fokus på balance- og likviditetsstyring vil ofte medføre, at disse projekter placeres i joint ventures for dermed at sikre det optimale forhold mellem indtjening og risiko. Samtidig sikres et optimalt cashflow og finansiering i projektudviklingsperioden, der typisk er på 3-5 år, og der vil være fokus på et løbende frasalg til slutinvestorer i takt med, at de enkelte delprojekter realiseres. Eksempler på denne projekttype er købet i 2000 af TV-Byen & Radiohuset af DR samt købet i 2002 af Den kongelige Porcelænsfabrik på Frederiksberg af Royal Scandinavia. stadighed i en proces omkring mulighederne for boligbyggeri på andre attraktive adresser. Det er forventningen, at der i de kommende år iværksættes markante boligbyggerier - såvel ejerboliger som lejeboliger af Sjælsø Gruppen. Det understreges, at byggeri først igangsættes, når der er opnået tilfredsstillende salg eller udlejning. INVESTORMARKEDET Alle Sjælsø Gruppens projekter videresælges til investorer, idet det ligger uden for Sjælsø Gruppens strategi selv at eje færdigudviklede projekter. Investormarkedet er fortsat gunstigt, idet der er efterspørgsel efter langt flere projekter end der igangsættes. De store udsving indenfor aktiemarkederne har Det gennembrud, hvor udenlandske investorer for alvor markerer sig i det københavnske marked, er netop sket, sådan som Sjælsø Gruppen gennem et par år har forventet. Det betragtes som et sundhedstegn, at det danske ejendomsmarked bliver opfattet som en kvalificeret del af det europæiske ejendomsmarked og det er positivt, at udenlandske investorer for alvor markerer sig i Danmark, samtidig med at de danske institutionelle investorer går til udlandet. Et stort gennemskueligt, likvidt og professionelt ejendomsmarked i EU vil være til stor gavn for alle aktører og interessenter - ikke mindst Sjælsø Gruppen.

15 Side 14 af 47 SJÆLSØ GRUPPENS AKTUELLE PROJEKTPORTEFØLJE PÅ CA m 2 ENGHOLM, ALLERØD m 2 OLUF PALMES ALLE m 2 SLET PARKVEJ m 2 ÅRHUS MEJERIBAKKEN, LYNGE m 2 FREDERIKSSUNDSVEJ, ØLSTYKKE m2 LUNDTOFTEVEJ, LYNGBY m 2 MÅLØV BYVEJ, MÅLØV m 2 TV-BYEN, GLADSAXE m 2 nybyggeri m 2 eksisterende bygninger BORUPVANG, BALLERUP m 2 METERBUEN, SKOVLUNDE m 2 SØBORG m 2 KALKBRÆNDERIHAVNEN m 2 KGL. PORCELÆN, FREDERIKSBERG m 2 MIDTAGER 20, BRØNDBY m 2 RØDOVRE m 2 GL. KØGE LANDEVEJ, VALBY m 2 RADIOHUSET, KBH m 2 HAVNESTAD SYD/ ISLANDS BRYGGE m 2 SLUSEHOLMEN, KØBENHAVN SV m 2

16 Side 15 af 47 REFERENCER SIDEN 1999 H&M, GREVE MAIN m 2 distributionscenter Investor: Hennes & Mauritz TDC ERHVERV, ÅRHUS m 2 kontor Investor: AP Pension TISCALI, KALKBRÆNDERIHAVNEN m 2 domicil Investor: PFA Pension SAP, KALKBRÆNDERIHAVNEN m 2 domicil Investor: PFA Pension MOTOROLA, GLOSTRUP m 2 domicil Investor: AP Pension THRANE & THRANE, LYNGBY m 2 domicil Investor: Danica Pension L OREAL, GREVE MAIN m 2 distributionscenter Investor: AP Pension INGRAM MICRO, GREVE MAIN m 2 distributionscenter Investor: InvestorPartner A/S A/S DANSK SHELL, NÆRUM m 2 domicil Investor: Danica Pension SOFTWARE INNOVATION, NÆRUM m 2 domicil Investor: Danica Pension AGILENT TECHNOLOGIES, NÆRUM m 2 domicil Investor: Danica Pension DIGIQUANT, ROSKILDE m 2 domicil Investor: PFA Pension AMERIKAKAJ, KØBENHAVN 78 attraktive lejligheder Investor: Nordea Ejendomme CAP GEMINI, GENTOFTE m 2 domicil Investor: BG Pension REVA NORD, ÅRHUS AMT m 2 undervisning Investor: AP Pension ELECTROLUX, LYNGBY m 2 domicil Investor: Tryg ARATOR, KALKBRÆNDERIHAVNEN m 2 domicil Investor: Lærernes Pension BANKINVEST, KALKBRÆNDERIHAVNEN m 2 domicil Investor: Lærernes Pension HELLY HANSEN, KØBENHAVN 680 m 2 kontor Investor: ATP Ejendomme A/S LUNDBECK, KØBENHAVN m 2 kontor Investor: ATP Ejendomme A/S MCCANN-ERICKSON A/S, KØBENHAVN 800 m 2 kontor Investor: ATP Ejendomme A/S MÆRSK LOGISTICS, KØBENHAVN 875 m 2 kontor Investor: ATP Ejendomme A/S FØDEVAREDIREKTORATET, RØDOVRE m 2 kontor /laboratorie Investor: Privat KONE ELEVATOR, KØBENHAVN m 2 domicil/lager Investor: Privat MAERSK MEDICAL, ALLERØD m 2 kontor/lager Investor: Privat WILLIS, HELLERUP m 2 domicil Investor: Privat X-PONCARD GROUP AB, RØDOVRE m 2 domicil Investor: X-poncard Group AB VUC, SKANDERBORG m 2 uddannelsescenter Investor: Århus Amt ROSTI, GLOSTRUP m 2 domicil Investor: Privat DANMARKS RADIO, GLADSAXE m 2 eksisterende bygninger i TV-Byen samt mulighed for m 2 nybyggeri. SUNDHEDSSTYRELSEN, HAVNESTAD m 2 domicil /2002 Investor: Nordea Ejendomme HYDRO TEXACO, SØBORG m 2 domicil /2003 Investor: AP Pension DFDS, KALKBRÆNDERIHAVNEN m 2 domicil /2003 Investor: Kommunernes Pensionsforsikring LÆGEMIDDELSTYRELSEN, HAVNESTAD m 2 domicil /2003 Investor: Privat MUSIKKONSERVATORIET (RADIOHUSET), FREDERIKSBERG m 2 administration og undervisning Investor: PFA Pension GEORG JENSEN/ROYAL SCANDINAVIA, KØBENHAVN m 2 sølvsmedje, administration og butik

17 BankInvest A/S, Kalkbrænderihavnen Side 16 af 47

18 Side 17 af 47 AFSLUTTEDE PROJEKTER I REGNSKABSÅRET SAMLET PROJEKTVÆRDI CA. KR. 895 MIO. AMERIKAKAJ, KØBENHAVN 78 attraktive lejeboliger med et samlet areal på m2. Tegnet af 3 x Nielsen Arkitektfirma A/S. Solgt til Nordea Ejendomme. AMTSGÅRDEN, ÅRHUS Aftalen omfatter udvidelsen af Amtsgården i Århus med ca m 2 administration og arkiv. Byggeriet blev afleveret i oktober Byggeriet er opført i gule sten og gule tegltag i lighed med den eksisterende bygning. Solgt til Århus Amt. REVA NORD Opførelse af m 2, udlejet til Århus Amt og tegnet af AA Arkitekter A/S. Lejemålet skal anvendes af REVA Nord samt Den Regionale Daghøjskole og til brug for kursuslokaler til Århus Amts Projektcenter. Solgt til AP Pension. VUC, SKANDERBORG Markant bygning på m 2 med undervisningslokaler, studieværksted og amfiteater til VUC Center, tegnet af A.A.R.T. Arkitekter. Solgt til Århus Amt. Amtsgården, Århus Frølageret, Odense VUC, Skanderborg FRØLAGERET, ODENSE Bolig- og butiksprojekt på i alt m 2 heraf 75 boliger. Solgt til Ejendomsselskabet St. Frederikslund. TISCALI/SAP, KALKBRÆNDERIHAVNEN Opførelse af m 2 domicil til hhv. SAP ( m 2 ) og Tiscali (3.300 m 2 ), tegnet af 3 x Nielsen Arkitektfirma A/S. Byggeriet er placeret direkte til vandet og opført i 6 etager med atrium. Solgt til PFA Pension. ARATOR A/S OG BANKINVEST A/S, KALKBRÆNDERIHAVNEN Opførelse af m 2 domicil - hhv m 2 til Arator A/S og m 2 til BankInvest A/S, tegnet af Dissing + Weitling Arkitektfirma A/S. Byggeriet udgøres af to 5-etagers domiciler, der er placeret tæt på kajkanten i Kalkbrænderihavnen. Solgt til Lærernes Pension.

19 Side 18 af 47 IGANGVÆRENDE SOLGTE PROJEKTER - SAMLET PROJEKTVÆRDI CA. KR. 1,0 MIA. LÆGEMIDDELSTYRELSEN, HAVNESTAD/ISLANDS BRYGGE Opførelse og renovering af m 2 domicil i den tidligere Sojakagefabrik. Lejemålet renoveres og tilbygges med respekt for de oprindelige bygningers arkitektur så det unikke miljø, som gamle fabriksbygninger rummer, bevares. Lægemiddelstyrelsen flytter ind 1. juli Sjælsø Gruppens bestyrelse har på et bestyrelsesmøde primo december 2002 godkendt, at ejendommen sælges NY ALLERØDGÅRD - SJÆLSØ GRUPPENS NYE DOMICIL Sjælsø Gruppen har i 2002 fra Allerød kommune købt den smukke Ny Allerødgård, som ligger mellem Blovstrød og Allerød. Sjælsø Gruppen vil i løbet af sommeren 2003 flytte fra Rosmosegård til Ny Allerødgård. Etagearealet overstiger Sjælsø Gruppens aktuelle behov, men derigennem er der sikret plads til fremtidig ekspansion. I forbindelse med gennemførelse af projektet har Sjælsø DFDS, Kalkbrænderihavnen Radiohuset, Frederiksberg Ny Allerødgård, Allerød til Brdr. Rønje. I forbindelse med godkendelsen har bestyrelsen - idet der er tale om køb/ salg mellem nærtstående parter - lagt afgørende vægt på at sikre, at handlen skete på sædvanlige markedsvilkår. DFDS, KALKBRÆNDERIHAVNEN m 2 domicil, tegnet af arkitektfirmaet Dissing + Weitling. Domicilet kommer til at ligge med en storslået udsigt over lystbådehavnen samt til Frihavnen og nær DFDS Koncernens kommende passagerterminal i Søndre Frihavn. RADIOHUSET I december 2002 blev der indgået aftale med PFA Pension om overdragelse af Radiohuset på Rosenørns Alle. DR forventes at flytte til Ørestad i 2006, hvorefter Kulturministeriet overtager bygningen til brug for Musikkonservatoriet, der selv indretter Radiohuset til den fremtidige anvendelse med respekt for bygningens fredning og enestående arkitektur. På naboarealet er der en nybygmulighed på ca m 2, og det forventes, at der ved ny lokalplan kan ske en præcisering af udformning og anvendelse af dette nybyggeri. I aftalen med PFA indgår et samarbejde omkring en fælles udvikling af dette projekt. HYDRO TEXACO, SØBORG m 2 domicil til Hydro Texaco. Byggeriet er tegnet af arkitekerne Mangor & Nagel. Indflytning marts Solgt til AP Pension. Gruppen valgt at sælge projektet til Nordania Leasing. Formålet er, at foretage en gennemgribende istandsættelse af gården, suppleret med den, ifølge lokalplanen, mulige forøgelse af etagearealet. Gårdspladsen i den 4-længede gård bliver overdækket, således at fremtidige kontoraktiviteter i de 4 længer knyttes sammen af et gårdatrium. Selve gårdens ydre arkitektur bevares. DFDS Koncernen flytter ind i det nye hovedsæde i august Solgt til Kommunernes Pensionsforsikring.

20 Side 19 af 47 IGANGVÆRENDE IKKE SOLGTE PROJEKTER - SAMLET PROJEKTVÆRDI CA. KR. 225 MIO. FREGATTEN, EBELTOFT Bolig- og butiksprojekt. Indretning og udlejning af 31 seniorboliger og 3 butikker. Butikkerne har været udlejet siden færdiggørelsen, men udlejning af boligerne går fortsat ikke så hurtigt som forventet. På nuværende tidspunkt er der opnået en udlejningsprocent på 84% i forhold til den budgetterede leje. Projektet forventes fortsat solgt med fortjeneste, når udlejningen er gennemført. Fregatten, Ebeltoft GEORG JENSEN Som en del af det samlede aftaleprojekt omkring Kgl. Porcelænsfabrik er der ingået aftale med Georg Jensen om indretning af sølvsmedje samt administration for koncernledelsen i Royal Scandinavia i en del bygningskomplekset. Georg Jensen bor allerede i den sydlige fløj, men der er planlagt en renovering og nyindretning af m 2 i den vestlige del af ejendommen, således at Georg Jensen primo 2004 flytter ind i en helt nyindrettet produktion og administration. Denne del af projektet forventes videresolgt i Georg Jensen, Frederiksberg

Resultat før skat for 1. halvår 2002 blev på kr. 54,3 mio. Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2002 kr. 405,9 mio. mod kr. 334,8 mio. pr. 30.

Resultat før skat for 1. halvår 2002 blev på kr. 54,3 mio. Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2002 kr. 405,9 mio. mod kr. 334,8 mio. pr. 30. HALVÅRSRAPPORT FONDSBØRSMEDDELELSE 2002 NR. 10 (16 SIDER) Sjælsø Gruppen styrker det forretningsmæssige grundlag, minimerer risici og fastholder resultatforventningerne til 2002. Halvårsresultatet før

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme Nordea Ejendomme Enkelhed på alle niveauer Nordea Ejendomme Bredgade Den enkle vej Overblik skabt på erfaring Som en af landets største ejendomsforvaltere har Nordea Ejendomme opbygget en stor erfaring

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15 NAVN ASGAARD GROUP A/S ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 E-MAIL INFO@ASGAARDGROUP.COM WEB-SITE CVR NR. 44 31 84 15 WWW.ASGAARDGROUP.COM DIREKTION SØREN

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 15. Den 20. august 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 15. Den 20. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 15. Den 20. august 2007 PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2006/2007 ASGAARD Group A/S - CVR nr. 44 31 84 15 - Valhøjs Allé 174-176 - 2610 Rødovre - Tlf. 33110024 - www.asgaardgroup.com

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15 NAVN ASGAARD GROUP A/S ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 E-MAIL INFO@ASGAARDGROUP.COM WEB-SITE CVR NR. 44 31 84 15 WWW.ASGAARDGROUP.COM DIREKTION SØREN

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2

Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2 Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2 Unik mulighed for egen domicilejendom Renoveret facade Nyistandsatte kontorer 6 overdækkede parkeringspladser i aflåst gård 1.175 kr. pr. m 2 Mulighed for hurtig

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Visionær projektudvikling af ejendomme

Visionær projektudvikling af ejendomme Visionær projektudvikling af ejendomme 2 Innovater er en know-how baseret virksomhed, som beskæftiger sig med projektudvikling af ejendomme samt udlejning og salg af erhvervs-, bolig og detailprojekter

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Brunder Ejendomme A/S -et selskab i MBC Gruppen A/S

Brunder Ejendomme A/S -et selskab i MBC Gruppen A/S Brunder Ejendomme A/S -et selskab i MBC Gruppen A/S Agenda Henrik Brandt Brunder Ejendomme A/S Ejendomsaktieselskabet Pakhuset Aros Boliginvest A/S Dansk AMP A/S Ejendomsmarkedet Henrik Brandt Direktør

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

ASGAARD Group A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 07-2008. Indberettet den 19.02.2008.

ASGAARD Group A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 07-2008. Indberettet den 19.02.2008. Fondsbørsmeddelelse nr. 07-2008. Indberettet den 19.02.2008. ASGAARD Group A/S VALHØJS ALLÉ 174-176 DK 2610 RØDOVRE TEL (+45) 3311 0024 FAX (+45) 3311 0036 WWW.ASGAARDGROUP.COM CVR.NR. 44318415 Side 1

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Det Falsterske Digelag. Årsrapport

Det Falsterske Digelag. Årsrapport Det Falsterske Digelag Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning Oplysninger om Digelaget 3 Ledelsesberetning

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere