AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112"

Transkript

1 AMU VASK JULI 2006 Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F VARENR. 6112

2 AMU-VASK AMU- arbejdsmarkedsuddannelserne - tilbyder en række faglige kurser til de ansatte i vaskeribranchen. I denne pjece beskrives disse kurser nærmere. FVU - FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING FVU er et godt tilbud til folk med læse-, skrive-, stave- eller regneproblemer. Inden for rammerne af FVU kan de ansatte i vaskeribranchen tilbydes opkvalificering i læsning, skrivning og stavning. Herudover kan der tilbydes grundlæggende matematik. Indvandrere, der gerne vil forbedre deres dansk, kan også tilbydes FVU-moduler. VILKÅR FOR DELTAGELSE De fleste medarbejdere i vaskeribranchen skal have fuld sædvanlig løn, når de deltager i uddannelse, der er aftalt med virksomheden. (Et eksempel på dette fremgår af 66 stk. 11 i overenskomsten mellem 3F og Arbejdsgiverforeningen for Danske Vaskerier). Hvis man er i tvivl om, hvad dette konkret betyder, kan man få nærmere besked i sin organisation (3F eller ADV). AMU NORDJYLLAND Der er for tiden kun en erhvervsskole, der er godkendt til at udbyde AMU-kurser til vaskeribranchen. Det er AMU-center Nordjylland, der ligger i Aalborg. Men skolen er meget åben overfor at gennemføre kurserne ude på vaskerierne eller i det lokale område. Det kræver dog et vist antal tilmeldinger (ellers hænger det ikke sammen økonomisk for centret), så derfor er det en god ide at tage kontakt til vaskerier i området/regionen og opfordre dem til et samarbejde om uddannelse. AMU Nordjylland står til rådighed med oplysninger om de forskellige kurser samt om hvordan man kan få sat forløb i gang. Kontakt centerchef Karen-Margrethe Lauridsen på tlf

3

4 AMU-UDDANNELSER FOR VASKERIBRANCHEN I dette afsnit beskrives - med stikord - de AMU-uddannelser ( AMU-uddannelsesmål ), som står til rådighed for vaskeribranchen. Der er tale om en række moduler, som kan gennemføres hver for sig eller sammensat til et kursusforløb. AMU Nordjylland er eneste udbyder af AMU-vaskeri. Efter dialog med det enkelte vaskeri - eller gruppe af vaskerier - sammensætter centret det konkrete kursustilbud af et eller flere uddannelsesmål. Et eksempel på dette er det vaskemester-kursus, som centret tilbyder. Det er sammensat af tre uddannelsesmål: Vand og kemikalier, Vasketeknik samt Hygiejne. AMU - VASKERITEKNIK Vand og kemikalier i vaskeriindustrien (3 dage) behandling af tøj i vaskeprocessen efterbehandling internt og eksternt miljø anvendelse af relevante kemikalier og vaskemidler måling, vurdering og kontrol af de forskellige delprocesser. Tekstiler - tøjkategorier i vaskeriindustrien (3 dage) forskellige tøjkategorier farvesammensætning og farveægthed stofkonstruktion og tekstilfibres opbygning korrekt ud- og/eller frasortering forskellige kundegruppers specielle behov. Hygiejne i vaskeriindustrien (1 dag) hygiejnisk korrekt behandling af vasketøj forebyggelse af smittespredning mulige smitteveje vigtigheden af god personlig hygiejne. Indsortering i vaskeriindustrien (2 dage) indsortering med henblik på den efterfølgende proces tøjbehandling og udstyrsbetjening relevante målinger og kontrol af de forskellige delprocesser registreringer til brug for planlægning og styring af distributionen - manuelt samt ved hjælp af edb. Efterbehandling og udsortering i vaskeri (2 dage) efterbehandling og udsortering af vasketøj forskellige maskintypers opbygning og virkemåde organisering af produktionsforløbet relevante målinger registreringer til brug for planlægning og styring af distributionen, både manuelt samt ved hjælp af edb.

5 Vasketeknik (6 dage) vaskeprogrammers funktion ressourceforbrug og tøjkategorier opbygning af vaskeprogrammer for diskontinuerlige vaskemaskiner programmering af nye programmer - samt ændring af eksisterende konstruktion af nye vaskeprogrammer for en kontinuerlig vaskemaskine vandniveauer, vandflow, takttider, kemikaliedosering, temperatur og nedkøling principper for forskellige kemikaliepumpe-systemer udmåling og kalibrering af kemikaliepumpe-systemer principper for mekanisk afvanding af vasketøjet måling og beregning af restfugtighed regulering af pressetryk eller centrifugeringstid - samt efterfølgende kontrolmåling fordampningsevne på tørretumblere konsekvenser af over- og underfyldning ændring af tørretider med henblik på korrekt restfugtighed vurdering af kvaliteten med henblik på at minimere omvask beregning af omkostninger ved unødig kemisk slitage på grund af uhensigtsmæssigt vaskeprogram konstruktion af specielle vaske-programmer for pletbehandling i diskontinuerlige vaskemaskiner fejlfinding, mekaniske fejl og mangler, retning af disse (evt. ved tilkaldelse af relevant tekniske bistand). AMU - ARBEJDSORGANISERING OG KOMMUNIKATION Kommunikation og konflikthåndtering - service (3 dage) forskellige typer af adfærd (professionel, volds- og konflikt-fremmende samt volds- og konflikt-dæmpende) forståelse for krisereaktioner teknikker til håndtering af konflikt- og voldsepisoder samtaleteknik håndtering af aggressive episoder på en hensigtsmæssig og mindre konfrontativ måde. IT og produktionsstyring for medarbejdere (5 dage) IT-systemer til håndtering af informationer om produktionsplaner, oversigt over materialeforsyning og produktionskapacitet konsekvenserne ved ændringer i produktionsgrundlaget flaskehalse og modvirken af disse via redaktion i produktionsplaner og oprettelse af nye produktionsordrer IT til dataregistrering af ressourceforbrug IT-opfølgning på produktionsforløbet gennemløbstid og spildrate.

6 Etablering af selvstyrende grupper (2 dage) etablering og organisering af selvstyrende grupper ud fra virksomhedens mål og rammer gruppens grænseflader til organisationen regelsæt for en selvstyrende gruppe organisatoriske, økonomiske og samarbejdsmæssige vilkår for selvstyrende grupper handlingsplaner, mål, midler m.v. for en selvstyrende gruppes udvikling. Teambuilding for selvstyrende grupper (2 dage) mekanismer der skaber en højtydende gruppe forbedringsområder med henblik på at øge gruppens kompetence til at løse opgaver og nå mål lærings- og teamrollemodeller procesanalyse støtteaktiviteter. Kommunikation i teams (3 dage) forbedring af kommunikationen i virksomheden og i dens teams isolering og løsning af kommunikationsproblemer omsætning af væsentlige informationer til beslutning og handling forbedring af egen kommunikation (færre fortolkningsmuligheder, skille væsentligt fra uvæsentligt) krav til meddelelser imellem medarbejdergrupper i virksomhedens organisation informationsstrømme i virksomheden IT-hjælpemidler i kommunikationen. Selvevaluering i produktionsgrupper (2 dage) selvevalueringsmetoder til at evaluere egen og kollegers indsats og resultater EFQM-modellen (The European Foundation for Quality Management) EFQM og forbedringer i egen produktionsgruppe. Videndeling og læring for medarbejdere (3 dage) forudsætninger for videndeling og læring selvudviklende produktionsgrupper netværk for erfaringsudveksling inden for eget jobområde metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler til at udføre eller forbedre udførelsen af opgaver til et tilfredsstillende kvalitetsniveau.

7 AMU-KURSER - KVALITETSSTYRING Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion (3 dage) totalkvalitet og kvalitetsomkostninger vedligeholdelse og forbedring af virksomhedens kvalitetsmålsætninger løsning af kvalitetsproblemer information og kommunikation om kvalitetsforhold med kolleger, leverandører og kunder. Kvalitetsstyring i virksomheden (3 dage) specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i forhold til eget arbejde forbedringsforslag på baggrund af anvendt kvalitetsstyringssystem GKH-principperne (planlægge, gennemføre, kontrollere, handle) for kontinuerlige kvalitetsforbedringer udarbejdelse af kvalitetsstyrings-instruktioner auditering. AMU-KURSER - ERGONOMI OG ARBEJDSMILJØ Håndtering af ensidigt gentaget arbejde (3 dage) viden om fysiske og psykiske belastninger kroppens påvirkning af og reaktion på ensidigt gentaget arbejde analysere belastninger i eget arbejde konkrete handleplaner Ergonomi - ufaglærte og faglærte job (2 dage) fysiske og psykiske faktorer, der påvirker kroppen, når den arbejder elementær viden om kroppens funktioner viden om typiske belastninger på kroppen i forbindelse med at arbejde arbejdsstedets indretning og organisering forståelse af psykisk arbejdsmiljø redskaber til håndtering af stress forebyggelse af arbejdsskader ved at anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job (2 dage) arbejdsmiljøforhold samspillet mellem den teknologiske udvikling, samfundsudviklingen, arbejdsmiljøarbejdet på den enkelte virksomhed og den generelle udvikling på arbejdsmiljøområdet aktuelle arbejdsmiljøproblemer inden for eget brancheområde anvendelse af forskellige metoder og værktøjer til systematisk arbejdsmiljøarbejde arbejdspladsvurdering arbejdsmiljøloven informationssøgning.

8 AMU-KURSER - IT, DANSK OG MATEMATIK Jobrelateret brug af styresystemer på pc (2 dage) kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde dokumenter samt oprette mapper forskellige program- og filtyper Håndtering af data i virksomhedens it-systemer (2 dage) gængse metoder til håndtering, indsamling, overføring og registrering af data virksomhedens overordnede dataflow håndtering af data efter gældende regler og lovgivning betydning/konsekvenser af at anvende gyldige/ikke-gyldige data Brug af pc på arbejdspladsen (3 dage) opkobling og anvendelse af en pc koblet på virksomhedens netværk anvendelse af installeret styresystem, mus, tastatur og eksterne enheder lagre og hente data fra lokale drev samt netværksdrev antivirusprogram og elementær fejlfinding kommunikation med virksomhedens it-supportfunktion Effektiv internetsøgning på jobbet (2 dage) hurtig og rationel søgning af informationer på Internettet brug af data fra Internettet ved udarbejdelse af rapporter, oplæg, beregninger m.v. pålidelige og lovlige materialer Online kommunikation til jobbrug (2 dage) , nyhedsgrupper og anden online kommunikation til jobbrug regler for god kommunikation og etik viden om interne og eksterne kommunikationsnetværk Indskrivning og formatering af mindre tekster (3 dage) indskrivning, formatering og redigering af tekst (fx produktblade og prislister) margener, orddeling, stavekontrol og hjælpefunktioner åbne, gemme, lukke og oprette filer i virksomhedens eksisterende filstruktur tekstbehandlingsprogrammets søgefunktion Anvendelse af regneark til talbehandling (3 dage) oprette, redigere og formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt udforme diagrammer samt anvende enkle formler viden om regnearkets anvendelsesmuligheder på jobbet (kunde- og prislister m.v.)

9 Oprettelse af database til jobbrug (2 dage) oprette en enkel relationsdatabase, f.eks. til styring af varer eller kundeoplysninger oprette tabeller og lave forespørgsler simpel databaseteori Databasevedligeholdelse til jobbrug (1,5 dage) fremfinding, oprettelse, redigering og sletning af data f.eks. til styring af varer eller kundeoplysninger udvælgelse af bestemte data ved hjælp af søgekriterier Oprettelse af brugerflader og udskrifter i database (2 dage) udformning af brugervenlige skærmbilleder og hensigtsmæssige udskrifter integration af data fra databasen med andre programmer (andre datakilder, regneark og tekstbehandling) hensigtsmæssig udformning af brugerfladen Faglig regning og matematik (5 dage) styrkelse og videreudvikling af kundskaber inden for regning og faglig matematik relevante metoder og teknikker inden for regning og faglig matematik til løsning af opgaver i arbejdslivet Faglig læsning og skrivning (5 dage) faglig læsning i forbindelse med relevante jobfunktioner faglig læsning i forbindelse med faglige uddannelser skriftlig kommunikation, både i jobfunktioner og i de aktuelle faglige uddannelser.

10 FVU - FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING KORT OM FVU FVU er et tilbud til alle, som har svært ved at læse, stave eller skrive eller som har svært ved regning og matematik For at kunne tilpasse undervisningen til den enkelte deltager, bør alle gennemgå en test, hvor den enkeltes niveau og konkrete behov for undervisning inden for dansk eller matematik, bliver afklaret. Hvis man gennemgår alle FVU-trin, slutter man på et niveau, der svarer til ca. 9. klasse. FVU udbydes fortrinsvis af VUC (voksenuddannelsescentrene). Lokalt kan der være andre udbydere (AOF eller andre oplysningsforbund, tekniske skoler eller handelsskoler). FVU kan gennemføres i et tæt samarbejde med virksomheden, hvor undervisningen passes ind i arbejdsgangen. Undervisningen kan også foregå på arbejdspladsen eller i fagforeningen, eller andre steder hvor der er lokaler og deltagere. Amtskommunen (eller nærmeste AOF- eller VUC-afdeling) giver nærmere oplysning mulighederne. Man er naturligvis også altid velkommen til at henvende sig til en af vaskeribranchens organisationer. Se listen bagest i denne pjece.

11 LEDERKURSER AMU I LEDELSE I AMU-systemet er der en række kurser, der kan hjælpe ledere til at løse deres arbejdsopgaver bedre. For tiden tilbydes disse kurser: Medarbejderinvolvering i ledelse. Mødeledelse. Konflikthåndtering som ledelsesværktøj. Kommunikation som ledelsesværktøj. Ledelse og samarbejde. Lederens forhandlingsteknik. Anvendelse af situationsbestemt ledelse. Lederens projektplanlægning. rojektledelse. Ledelse af forandringsprocesser. Salgsledelse. Tolkning af årsregnskab som ledelsesværktøj. Budget som ledelsesværktøj. Nøgletal og kalkulationer som ledelsesværktøj. Udvikling af logistikfunktionen i ledelse. lanlægning af logistikfunktionen i ledelse. Optimering af logistikfunktionen i ledelse. Logistik implementering i ledelse. Logistikanalyse i ledelse. Ledelse af teams/produktionsgrupper. Gennemførelse af personalesamtaler. For tiden er ni skoler - jævnt fordelt landet over - godkendt til at udbyde AMU s lederkurser. Man kan læse mere om AMU-kurserne i ledelse på Ledernes hjemmeside - Herfra kan man også downloade en pjece - Ledelsesudvikling gennem arbejdsmarkedsuddannelser - hvori AMU s lederkurser beskrives grundigt. Yderligere oplysninger: Kontakt en af de godkendte skoler. Eller kontakt Verner Seibæk på tlf TILBUD TIL MENTORER Mange vaskerier har udpeget mentorer. Mentorerne står for introduktionen af nye kolleger. Nogle tager sig også af efter- og videreuddannelse for kollegerne. Mentorer, der gerne vil deltage i netværk eller efteruddannes til at varetage deres mentorarbejde bedre, kan henvende sig til konsulent i HTS-A, Verner Seibæk (tlf ), som kan hjælpe med at finde frem til relevante uddannelsesmuligheder. Verner Seibæk er endvidere koordinator for vaskeribranchens mentor-netværk.

12 YDERLIGERE OLYSNINGER Hvis du har uafklarede spørgsmål vedrørende uddannelse inden for vaskeribranchen, så spørg. Vaskeribranchens organisationer kan altid kontaktes. Det samme gælder Servicebranchens Udannelsessekretariat (SUS) samt AMU Nordjylland. AMU Nordjylland, centerchef Karen-Margrethe Lauridsen, tlf Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat (SUS), tlf F, Lis Jacobsen, tlf F, oul Christensen, tlf ADV, Arbejdsgiverforeningen for Danske Vaskerier, Verner Seibæk, tlf SUS, Hanna Grønning, tlf SUS, Ellen Larsen, tlf Hvis du har adgang til Internettet, så kig på disse hjemmesider: Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat, UddannelsesNyt fra 3F, Arbejdsgiverforeningen for Danske Vaskerier, AMU Nordjylland, Om lederkurser: Denne pjece er udgivet i et samarbejde mellem AMU-Nordjylland, Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat, Arbejdsgiverforeningen for Danske Vaskerier, Fagligt Fælles Forbund 3F samt Vaskeribranchens Uddannelsesfond. 2. oplag Redaktion: oul Christensen Layout: Lars Thomsen Foto: Harry Nielsen 3F-varenummer: 6112 Yderligere eksemplarer kan rekvideres ved henvendelse tii 3F på telefon

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Åbent it-værksted UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Ringkjøbing Handelsskole KompetenceGruppen, Skjern It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Kursusplan 21. oktober -

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Inspiration til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Side 3 Kære læsere Velkommen til SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Dette katalog er udarbejdet med henblik på at oplyse om AMU uddannelser, der er målrettet medarbejdere

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1.halvår 2011 2 Kursuskatalog1halva

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor savværksområdet

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor savværksområdet Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor savværksområdet Projektansvarlig: Træets Efteruddannelser, TE Bevilgende myndighed: Undervisningsministeriet, Projektnr.: 119727 Udarbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Indhold Udvidet Skriftlig Kommunikation... 3 Grafisk Præsentation... 5 Kvalitet og Service... 8 Præsentationsteknik og Personlig Fremtræden... 10

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med dansk Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med Dansk VUS Kontakt Redaktion: Lisbeth Jakobsen og Anne-Mette Kjærsgaard, VUS

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere