Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen."

Transkript

1 Danshøj Valby Vigerslev Gammel Køge Landevej Sjælør Boulevard Carl Jacobsens Vej KTS Folehaven Ny Ellebjerg Sjælør Gammel Køge Landevej Ellebjergvej Hvordan kommer du til Sukkertoppen S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen. Bus 133, 171E til Carl Jacobsens Vej. Bus 18 til Gammel Køge Landevej. København Tekniske Skole Carl Jacobsens Vej Valby

2 Professionel rengøring en branche i udvikling kræver uddannelse AMU-Kurser

3 I enhver virksomhed skal der gøres rent. Rengøring er et job der aldrig bliver overflødigt og hvor det er vigtigt at have faglig viden. En faglig viden der sikrer at kunderne får en tilfredsstillende vare, så de overflader, der skal renholdes ikke skades. Men det er samtidigt en faglig viden, der skal være med til at rengøringsassistenten ikke selv kommer til skade i et erhverv, der kan være hårdt og nedslidende, hvis man ikke har den nødvendige uddannelse. Københavns Tekniske Skole kan tilbyde følgende AMU kurser inden for professionel rengøring. De grundlæggende moduler, der tilsammen giver en god basis viden til erhvervsrengøring, udbydes i Åbent værksted. Det er muligt at tilmelde sig alle 7 kompetencer på en gang eller vælge enkelte ud efter behov. Rengøringsmidler og overflader Rengøringshygiejne Arbejdsteknik ved regørings-arbejde Sikkerhed og 1. hjælp ved rengørings-arbejde Redskaber og maskiner til Rengøringsarbrjde Service og synlig rengøring Personlig planlægning og rengøringsplaner 3 dage 1 dag 2 dage 4 dage 2 dage 2 dage 2 dage 2

4 Der ud over findes en række specialkurser, som udbydes efter behov. Se nærmere på vores hjemmeside eller kontakt skolen på Hvem kan deltage? Alle kan deltage i en arbejdsmarkedsuddannelse når de har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark, Grønland eller Færøerne. Du er ledig og dagpengeberettiget Du er nyledig og over 25 år med en ledighedsperiode på mindre end 12 måneder eller under 25 år med en ledighedsperiode mindre end 6 måneder. Du har ret til 6 ugers selvvalgt arbejdsmarkedsuddannelse. Ved uddannelse udover 6 uger skal du have udarbejdet en individuel handlingsplan (IHP) med jobcenter. Overstiger din ledighedsperiode 12 måneder Du kan deltage, når deltagelsen indgår som led i en individuel handlingsplan med jobcenter. Du er kontanthjælpsmodtager Du kan efter aftale med din bopælskommune deltage i arbejdsmarkedsuddannelser. Fra side 6 findes en kort beskrivelse af de enkelte kurser. Den fulde målbeskrivelse kan ses på 3

5 Økonomi Deltagerbetaling 100 kr. pr dag for tekniksfaglige kurser. 150 kr pr dag for samarbejde/ organisationsudvikling og kommunikationskurser. Ledige kan deltage gratis i de 6 ugers selvvalgt uddannelse. Yderligere deltagelse skal finansieres af et jobcenter. Du skal ikke betale hvis din AMU uddannelse er en del af en GVU plan. VEU-godtgørelse For at opnå VEU godtgørelse Må du ikke have en uddannelse, der overstiger niveauet for en erhvervsuddannelse. Eller hvis du har en videregående, uddannelse som du ikke har brugt i de sidste 5 år. Eller er ledig med 6 ugers ret og falder ind under de 2 førstnævnte. Andre, som ikke er dagpengeberettigede eller ikke modtager kontanthjælp, kan deltage i AMU-uddannelserne, men uden VEU-godtgørelse. 4

6 Tosprogede Rengøringsbranchen beskæftiger mange 2 sprogede. Hvis man ikke taler eller læser dansk på et tilstrækkeligt niveau, så man kan forstå fx arbejdsplaner eller etiketter, udbydes rengøringsuddannelse med dansk som støttefag. Uddannelsen forlænges afhængigt af de sproglige forudsætninger. Der afvikles løbende kurser i Almen fødevarehygiejne certifikat for tosprogede på 10 dage. Speciel virksomhedstilrettede kurser Ved henvendelse til skolen er vi altid parat til at tilpasse kurser specielt til virksomheden ved fx Opsplittet undervisning Undervisning på virksomheden Som specielle forløb sammensat af forskellige kompetencer. Tilmelding til kurser Kontakt skolen på telefon

7 43398 Rengøringsmidler og overflader Få kendskab til overflader på gulve, vægge, inventar og sanitet. Få viden om, hvilke rengøringsmidler overfladerne kan tåle og ikke kan tåle. Lær at vælge de korrekte midler til rengøring og pleje af almindeligt forekommende overflader. Lær at dosere korrekt med hensyntagen til både naturen og indeklimaet. Varighed 3 dage Rengøringshygiejne Lær at udføre almindelig daglig rengøring på en hygiejnisk korrekt måde, så antallet af mikroorganismer i miljøet nedbringes og spredning af mikroorganismer undgåes. Få viden om kravene til personlig hygiejne. Lær at overholde gældende hygiejnekrav under rengøringsarbejdet. Varighed 1 dag Arbejdsteknik ved rengøringsarbejde Lær at bruge korrekte arbejdsstillinger i rengøringsarbejdet. Bliv opmærksom på typiske belastninger af kroppen under rengøring og muligheder for at undgå dem. Lær korrekt løfte- og bæreteknik. Få kendskab til betydningen af jobrotation som modsætning til ensidigt gentaget arbejde. 6

8 43411 Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejde Lær at udføre rengøringsarbejde på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Lær at inddrage relevant viden om det fysiske, kemiske og psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med rengøringsarbejdet. Lær livreddende førstehjælp ved ulykker og pludselig opstået sygdom på arbejdspladsen. Varighed 4 dage Redskaber og maskiner til rengøringsarbejde Lær at anvende, til- og afrigge almindeligt anvendte redskaber, rengøringsvogne og rengøringsmaskiner, hensigtsmæssigt, sikkerhedsmæssigt og ergonomisk korrekt. Lær at vejlede nye kolleger i brugen af dette udstyr. Lær at bruge rationelle metoder og arbejdsgange ved brug af redskaber, vogne og maskiner Rengøring med mikrofibre Få kendskab til mikrofibres egenskaber, miljøpåvirkninger og påvirkninger af overflader. Lær at anvende mikrofiberklude og redskaber ergonomisk og metodisk korrekt. Lær at vedligeholde mikrofiberklude og -mopper. Varighed 1 dag 7

9 41683 Service og synlig rengøring Lær at udføre synlig rengøring og andet servicearbejde på en fleksibel, samarbejdsvillig og ansvarsbevidst måde. Få viden om værdien af god kommunikation over for kunder, brugere, kolleger og andre personalegrupper på arbejdspladsen. Bliv bevidst om betydningen af en god personlig fremtræden. Få viden om, hvilken indflydelse, man selv har på opfattelsen af en serviceydelse i en konkret situation Personlig planlægning og rengøringsplaner Lær at benytte forskellige typer af arbejdsplaner. Bliv i stand til at vurdere rengøringsbehovet. Lær at foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til kundens ønsker, arbejdsplanen og den beregnede tid. Lær at planlægge og udføre rengøring i forhold til relevante kvalitetsniveausystemer Hospitals- og institutionshygiejne Lær at udføre almindelige og mere specielle rengørings-og serviceopgaver på hospitaler, dag- og døgninstitutioner og ældrecentre på en hygiejnisk korrekt måde. Få kendskab til smitte og mulige smitteveje på arbejdsstedet og lær at tilrettelægge arbejdet så faren for smittespredning minimeres. Varighed 3 dage 8

10 43397 Periode- og grundrengøring Lær at planlægge og udføre periode- og grundrengøring med hensigtsmæssige metoder, sikkerhedsmæssigt forsvarligt og under hensynstagen til naturen og indeklimaet. Varighed 3 dage Polishbehandlede gulve Lær at tilrettelægge og udføre polishbehandling af gulve og at reetablere og vedligeholde dem. Lær at anvende midler, metoder, redskaber og maskiner til sikkerhedsmæssig korrekt fjernelse af polish, udlægning af polish og efterbehandling Oliebehandlede gulve Lær at tilrettelægge og udføre oliebehandling af gulve og at reetablere og vedligeholde dem. Lær at anvende midler, metoder, redskaber og maskiner til sikkerhedsmæssig korrekt afrensning af olie, olieudlægning og efterbehandling. 9

11 42426 Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat. Få kendskab til de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag, udbredelse og sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning. Få kendskab til mikroorganismers forekomst og vækst i fødevarer. Få viden om, hvordan mikroorganismernes udvikling kan hæmmes ved korrekt håndtering af fødevarer. Få kendskab til gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings og nedkølingsfasen og salg af fødevarer. Varighed 3 dage Rengøring af fødevarevirksomheder og storkøkkener Lær at udføre almindelige og mere specielle rengøringsopgaver på fødevarevirksomheder og i storkøkkener på en hygiejnisk korrekt måde. Lær at udføre og anvende såvel bakteriologisk som visuel egenkontrol i forbindelse med rengøringsarbejdet Måling og vurdering af rengøringskvalitet Lær at vurdere rengøringsbehovet i henhold til en bestemt kvalitetsprofil. Lær at anvende et målesystem på rengøringsområder til vurdering af eget arbejde. Lær at vurdere kvalitetsniveau ud fra fx kvalitetsvurderingsskemaer fra INSTA 800. Varighed 3 dage 10

12 43395 Rengøring af boligtekstiler Få indblik i de mest anvendte tekstiloverflader. Lær at vælge og anvende egnede rengøringsmidler, udstyr og metoder til rengøring af boligtekstiler. Varighed. 3 dage Vask og efterbehandling af brugstekstiler Lær at sortere vasketøj efter materiale og fiberkendskab Få viden om, hvilke vaskemidler og vaskeprogrammer du skal vælge. Lær at fjerne pletter Lær om hygiejne i forbinde med håndtering af vasketøj. Varighed. 3 dage Andre kursustilbud kurser med fokus på samarbejde og organisering af arbejdet Kommunikation i produktionsgrupper Kommunikation og konflikthåndtering service Produktionsgrupper Videndeling og læring i produktionsgrupper Teambuilding i produktionsgrupper. 11

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. værktøj2002. Med i bagagen

Det rummelige arbejdsmarked. værktøj2002. Med i bagagen Det rummelige arbejdsmarked værktøj2002 Med i bagagen Med i bagagen er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte som et supplement til FOA-værktøjet Med på vognen. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.1. Elevens status i skolens virke...

Læs mere

IKV inden for serviceerhvervene

IKV inden for serviceerhvervene IKV inden for serviceerhvervene Analyse af implementeringen og effekten af IKV for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat August 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formål og baggrund...4

Læs mere

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter

Læs mere

Adresser og telefonnumre

Adresser og telefonnumre Adresser og telefonnumre Fællessekretariatet Børsen 1217 København K Kontoradr.: Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 70 13 12 00 Fax: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsledersekretariatet

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering K o m m u n i k at i o n i t e a m s P e r s o n l i g u d v i k l i n g t i l a r b e j d e o g u d da n n e l s e V i d e n d e l i n g Kommunikation og konflikthåndtering A r b e j d s m a r k e d s

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med dansk Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med Dansk VUS Kontakt Redaktion: Lisbeth Jakobsen og Anne-Mette Kjærsgaard, VUS

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112 AMU VASK JULI 2006 Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F VARENR. 6112 AMU-VASK AMU- arbejdsmarkedsuddannelserne - tilbyder en række faglige kurser til de ansatte i vaskeribranchen.

Læs mere

Kursusprogram 2011 2. halvår

Kursusprogram 2011 2. halvår Kursusprogram 2011 2. halvår 3 Indholdsfortegnelse Velkommen 3-5 Praktiske oplysninger 6 Faglige kurser: Auto 7-9 Bygge og anlæg 10-12 Cykel, knallert og motorcykel 13-15 El 16-17 Fødevarer 17-18 It 19

Læs mere

Faglig læsning (47670)

Faglig læsning (47670) Faglig læsning (47670) Rammer, tilrettelæggelse og gennemførelse Arbejdsmarkedsuddannelsen indgår i FKB 2270 Obligatorisk fælleskatalog Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Susan Møller, Råd om Undervisning

Læs mere

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Kontorer - Skoler - Daginstitutioner - Døgninstitutioner Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Indhold side 0. Forord 1. Vejledningens

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Inspiration til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) EFTERUDDANNELSE FOR LEDIGE Er du

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 11 ARBEJDSMILJØ 12 DET HANDLER OM... At udvikle

Læs mere