Velkommen til Ørestad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Ørestad"

Transkript

1 Velkommen til Ørestad

2 Indholdsfortegnelse Hvem gør hvad i Ørestad: Bolig- og ejerforeningerne...03 Grundejerforeningerne...03 Ørestads vandlaug...03 Ørestad Nord gruppen...04 Arealudviklingsselskabet...04 Parkering i Ørestad...05 Metro...05 Byliv...06 Solvang sogn...06 Københavns Kommune...07 Socialcenter Amager...08 Københavns Affaldsservice...08 Center for veje og renhold...09 Byggeri og bolig...09 Københavns Energi...09 Øvrige emner: Trafik og Parkering...12 Miljø & Natur...16 Kultur & Medier...20 Butikker...28 Alarm & Beredskab...31 Arbejde & Erhverv...33 Børn & Unge...35 Fritid & Idræt...39 Politik & Foreninger...46 Socialt & Omsorg...47 Register...52 Velkommen til Ørestad udgives af Arealudviklingsselskabet I/S Nordre Toldbod 7, 1013 København K 3376 w Oplag: Fotos: Ole Ziegler, Lene Skytthe, Mikal Schlosser, Ole malling, Julie Dufour Tekst: Lars Greir Layout: Aviaq Nordlund Mørch ISBN: Har du rettelser til denne bog? Du kan e ris, ros og kommentarer til 02 INDHOLD

3 Hvem gør hvad i Ørestad Ørestad er en helt ny bydel i København, og samtidig en naturlig udvidelse af byen. Som beboer i Ørestad nyder du sikkert allerede den åbne himmel, den friske luft og den hurtige Metro. Men hvad nu, hvis du har spørgsmål eller ønsker til boligen, ejendommen, din vej eller dit kvarter? Som en tommelfingerregel skal du henvende dig til de samme instanser, som alle andre københavnere. Men der er undtagelser. Her følger en oversigt over, hvem der gør hvad i Ørestad: BOLIG- OG EJERFORENINGERNE I din egen ejendom findes en andelsforening, en lejerforening eller en ejerforening. Her kan du selv få indflydelse, ved at stille op til valg til bestyrelsen. Mange boligforeninger enten har hjemmesider eller arbejder på at få hjemmesider, hvor du kan få information om de helt nære faciliteter og husets egne regler. Her kan du for eksempel få svar på spørgsmål om opmagasinering, cykelparkering, husorden, vedligeholdelse, varmeregnskab mv. GRUNDEJERFORENINGERNE Ørestad er opdelt i fem grundejerforeninger: Ørestad Universitetskvarter Amagerfælled Øst Ørestad City Ørestad City Syd Ørestad Syd Grundejerforeningernes opgaver er bl.a.: At vedligeholde og snerydde lokale veje, fortove, indkørsler, stier mv. på ejendommens grund At udvikle og drive fællesarealer (parker, grønne områder, legepladser mv.) At stå for overordnet kommunikation med relevante myndigheder, forsyningsvirksomheder, entreprenører mv. Yderligere information om grundejerforeningerne: w ØRESTADS VANDLAUG Alle kanaler i Ørestad, som er anlagt af Arealudviklingsselskabet, drives og vedligeholdes af Vandlauget i Ørestad. Vandlauget er oprettet af grundejerforeningerne i fællesskab. Vandlauget står for vedligeholdelse og drift af kanaler og søer i Ørestad. Grønjordssøen drives og vedligeholdes indtil videre af Arealudvik- HVEM GØR HVAD I ØRESTAD 03

4 04 HVEM GØR HVAD I ØRESTAD lingsselskabet. Vandlauget administreres pt. af: Margit Lund Christensen Rambøll Bredevej 2, 2830 Virum Pumpedigelauget Driver og vedligeholder Nordre Landkanal. Pumpe-digelauget administreres af: Jægersborg Dyrehave Skov-og Naturstyrelsen Dyrehavevej 6, 2930 Klampenborg ØRESTAD NORD GRUPPEN Ørestad Nord Gruppen er en interesseorganisation bestående af alle offentlige og private virksomheder i Ørestad Nord, samt beboere i Karen Blixen Parken. Gruppen koordinerer udviklingen af fællesarealerne og bymiljøet i Ørestad Nord. Ørestad Nord Gruppen afholder borgermøder, samarbejder med arkitekter og entreprenører, og informerer om nye tiltag i bydelen. Ørestad Nord Gruppen Sekretariatsleder Solveig Reigstad Njalsgade 80, w AREALUDVIKLINGSSELSKABET Arealudviklingsselskabet beskæftiger sig bl.a. med byudvikling i Ørestad og Københavns havn. Ved oprettelsen af selskabet i efteråret 2007 blev Ørestadsselskabet nedlagt. Du kan kontakte Arealudviklingsselskabet, hvis du har spørgsmål og ønsker, som ikke kan besvares eller imødekommmes af din boligforening, din grundejerforening eller Københavns Kommune. Arealudviklingsselskabet I/S Nordre Toldbod 7 Postboks København K w

5 PARKERING I ØRESTAD Parkering i Ørestad City og Ørestad Syd foregår efter bestemmelser i lokalplanerne, som er vedtaget af Københavns Kommune. De vigtigste principper er: At bygherrer ikke længere har pligt til at sørge for parkeringspladser til beboerne i hver ejendom. Det er de beboere, som vælger at have bil, der skal finansiere parkeringspladserne. At parkering i gadeplan er begrænset mest muligt. Parkering skal foregå i parkeringshuse og anlæg. At beboere i Ørestad så vidt muligt skal dele parkeringspladser med ansatte, som pendler til og fra Ørestad. Det giver den bedste udnyttelse af parkeringsfaciliteterne. Få mere information og køb p-licens hos: Arealudviklingsselskabet Nordre Toldbod 7 Postboks København K w I Ørestad Nord ejes p-pladserne af de enkelte ejendomme og virksomheder. Dertil kommer et antal gæstepladser. Læs mere:»trafik & Parkering«side 12 her i vejviseren. METRO Metro Service Kundekontakt kan besvare spørgsmål om Metrodriften, månedskort, glemte sager i Metroen, drift og vedligeholdelse af stationerne, cykelparkering mv. Metro Kundeservice Metrovej w Læs mere:»trafik og Parkering«side 12 her i vejviseren HVEM GØR HVAD I ØRESTAD 05

6 BYLIV Arealudviklingsselskabet arbejder for at fremme et levende og attraktivt byliv i Københavns Havn og Ørestad. Selskabets afdeling for byliv fungerer som fødselshjælper, og inspirerer til gennemførelse af projekter, som kan fremme hverdagslivet i nye og gamle byområder, herunder styrkelse af fritids- og kulturaktiviteter, foreninger, beboernetværk mv. Selskabet gennemfører også selv events og aktiviteter, som viser nye sider af områderne. Det er også målet at skabe et aktivt og velfungerende netværk blandt professionelle og ikke-professionelle aktører i bydelene. Desuden yder selskabet rådgivning om udvikling af byliv i forbindelse med nye byudviklingsområder. Arealudviklingsselskabets afdeling for byliv ledes af Rikke Faaborg Læs mere:»kultur og Medier«side 20 her i vejviseren SOLVANG SOGN Ørestad ligger i Solvang Sogn, og Ørestads kirke er Solvang Kirke på Remisevej På kirkekontoret kan du anmelde kirkelige handlinger såsom dåb, bryllup og bisættelse. Kirkekontoret har overblik over, hvornår kirken er ledig, og koordinerer mellem præster, organist og kirketjener. Det er også her, at du skal anmelde fødsler og dødsfald samt navngivning og navneændring. Solvang Kirke Kirkekontoret Remisevej 10-12, w Læs mere:»kultur og Medier«side 20 her i vejviseren 06 HVEM GØR HVAD I ØRESTAD

7 B O N U S - I N F O KØBENHAVNS KOMMUNE Som Ørestad-borger er du også borger i Københavns Kommune. Som alle andre steder er det kommunen, du skal henvende dig til i forbindelse med daginstitutioner, skole, sundhed og omsorg. Det er også Københavns Kommune, der står for vejvedligeholdelse og snerydning af de store veje samt affaldsindsamling i Ørestad. Borgerservice Københavns Kommunes Borgerservice er et servicecenter, som tager imod alle henvendelser fra borgerne og besvarer deres spørgsmål eller henviser til den rigtige afdeling. Du skal henvende dig til Borgerservice med spørgsmål om: Pas, kørekort, sygesikringsbevis, lægevalg, opskrivning til daginstitution, skolevalg, dagpengeansøgninger, ledighedserklæring, pensionsansøgning, boligstøt- Du kan være med til at udforme din bydel Beboerne i Ørestad har været med til at I Ørestad City har beboerforeninger, udvikle planerne for de grønne områder grundejerforeningen og andre aktører i bydelene. På den måde lever om- været med til at udvikle helhedsplanen råderne op til ønsker og krav fra de for Byparken, som bliver indrettet frem mennesker, som skal bruge dem. I til maj I samarbejde med professionelle Ørestad Nord har Ørestad Nord Gruppen landskabsarkitekter og Areal- afholdt flere borgermøder, hvor beboerne udviklingsselskabet er der lavet en plan, er kommet med inputs til udform- som gør Byparken til et sted, hvor man ningen af Grønningen og Kanalgaden. både kan opsøge markeder og koncerter, Som et resultat af møderne er der lavet lege med børnene, og slappe af i en helhedsplan for Grønningen, som stille-zoner. Beboerne i Ørestad har både giver plads til naturområder med også været inviteret med til idémøder fugleliv og aktivitets-arealer med legepladser, med Københavns Kommune omkring grillpladser og petanquebane. I planen for de kommende folkeskoler i Kanalgaden er der stillet stole ud langs Ørestad. kanalen til fri afbenyttelse, efter et forslag fra en beboer i Ørestad Nord. te, BBR ejermeddelelse, lokalplaner, ejendomsoplysninger, vielsesblanket, begravelseshjælp m.v. HVEM GØR HVAD I ØRESTAD 07

8 Københavns Kommunes Borgerservice Amagercentret 147/Reberbanegade w Herdage Lørdag Læs mere: Du kan finde yderligere kontaktadresser til kommunen her i vejviseren, under det relevante kapitel. SOCIALCENTER AMAGER 08 HVEM GØR HVAD I ØRESTAD Socialcentret på Remisevej tager sig af sager om døgnanbringelse af børn og unge, botilbud, hjælpemidler og andre tilbud til fysisk handicappede og psykisk udviklingshæmmede. Det er også her at den sociale indsats for hjemløse, misburgere mv. bliver koordineret. Socialcenteret står for botilbud, daghøjskoler, produktionsskoler mv. Socialcenter Amager Remisevej 19, w Mandag - onsdag Torsdag Fredag Telefontid: Mandag - onsdag Torsdag Fredag KØBENHAVNS AFFALDSSERVICE Hos Københavns Affaldsservice kan viceværter, ejendomsadministratorer og bolig- og grundejerforeninger få information om affaldssortering og skiltning mv. Det er også her, at du skal henvende dig, hvis der ikke er blevet afhentet skrald, eller hvis du har andre klager over skraldemændene. Københavns Affaldsservice Kalvebod Brygge 45 Postboks 259, 1502 København V w Mandag til torsdag og fredag Læs mere: Find genbrugspladser under»miljø & Natur«side 16 her i vejviseren

9 CENTER FOR VEJE OG RENHOLD Alle de større gennemgående veje drives og vedligeholdes af Københavns Kommune. Det vil sige Ørestads Boulevard, Grønjordsvej, Center Boulevard, Arne Jacobsens Allé og Hannemanns Allé. Hvad disse veje angår har Københavns Kommunes Center for Veje og Renhold ansvar for vejnavne, snerydning, vejvedligeholdelse, vejarbejde og grønne områder. Øvrige veje, dvs. alle lokalveje, drives og vedligeholdes af områdets grundejerforening. BYGGERI OG BOLIG Kundecenteret for Byggeri og Bolig i Københavns Kommune kan blandt andet hjælpe dig med at fremskaffe ejendomsoplysninger, lokalplaner og servitutter. Byggeri & Bolig Kundecenter Ottiliavej 1, Postboks 432, 2500 Valby w Københavns Energi Ørestads Boulevard w Døgnbemandet vagtservice: Center for Veje og Renhold Njalsgade 13, w KØBENHAVNS ENERGI Københavns Energi står for forsyningen af vand og varme samt drift og vedligeholdelse af afløb og kloaker i Ørestad. Hos Københavns Energi kan du få oplysninger om priser, afgifter, energibesparelse mv. HVEM GØR HVAD I ØRESTAD 09

10 B O N U S - I N F O BYG EN BY! Fyld Metroen med passagerer og skab en helt ny by. Sådan lød opgaven fra politikerne, da Ørestadsselskabet blev dannet i På det tidspunkt kunne direktøren for Ørestadsselskabet, Anne- Grethe Foss, se ud over 310 hektar flad mark, fra Islands Brygge i nord til Kalvebod Fælled i syd. Ørestad strækker sig over fem kilometer, og bydelens bredde er cirka 600 meter. Ørestadsselskabet indledte udviklingen af den nye bydel med at udskrive en international arkitektkonkurrence. I begyndelsen af 1995 var der offentlig debat om fire præmierede projekter, og vinderen blev en helhedsplan fra det finske arkitekthold ARKKI. Planen lagde op til en bydel af høj international standard med byplan og arkitektur i topklasse. Ørestad blev delt op i kvarterer med hvert deres særpræg. De fire kvarterer hedder Ørestad Nord, Amager Fælled kvarteret, Ørestad City og Ørestad Syd. Søer, kanaler og vandbassiner skulle binde de enkelte kvarterer sammen. I 1995 lød startskuddet til grundsalg og byudvikling. Samtidig skød bropillerne til Metroen langsomt men sikkert op midt på fælleden, og de seks Metrostationer i Ørestad blev gjort klar. I Ørestad Nord byggede Københavns Universitet nye bygninger, og ved siden af skød IT-Universitetet og Karen Blixen Parken op. I Ørestad City byggede medicinalfirmaet Ferring sit sorte højhus, tegnet af Henning Larsen, og kort efter fulgte shoppingcenteret field's. Pludselig var Ørestad blevet til virkelighed. I 2006 var halvdelen af de i alt 3,1 millioner etagemeter solgt. Indbyggertallet i Ørestad er nu på omkring mennesker. Folketinget vedtog i juni 2007, at Ørestadsselskabet skal fortsætte som et arealudviklingsselskab for både Ørestad og Nordhavn. Men fokus på Ørestad bevares. Der er stadig mange kvadratmeter, der skal sælges, og udviklingen af Ørestad Syd er kun lige begyndt. I bydelene city og nord skal de grønne områder udvikles, og de sidste grunde bebygges. Ørestad vil også have topprioritet i det nye arealudviklingsselskab. 10 HVEM GØR HVAD I ØRESTAD

11 ...er den hurtigste løsning, når det drejer sig om persontransport i hovedstadsområdet Med vores beliggenhed ved Bellacenteret midt i Ørestad er vi fremme hos kunderne hurtigere end noget andet busselskab i Storkøbenhavn. Vore busser kan rumme 15 passagerer og har mulighed for tilkobling af lukket trailer til bagage. Vi har også mulighed for at medtage kørestolsbrugere. Vort rutinerede personale er garanti for komfortabel og sikker ud- og hjemkørsel i forbindelse med ethvert arrangement af privat eller erhvervsmæssig karakter. Blandt vore kunder har vi både nogle af Danmarks største og nogle af de mindste virksomheder. Prisen vil aldrig komme bag på kunderne, - den er aftalt på forhånd. Alle får samme gode service til konkurrencedygtige priser. Amagers Minibusser Digevej 95, Tlf / Mail: Web: ANNONCE 11

12 Trafik & Parkering PARKERING Parkeringslicens i Ørestad, regler og priser, mobilbetaling: Arealudviklingsselskabet Nordre Toldbod 7 Postboks København K w P-zoner, P-ordning, P-service i København: Københavns Parkering Gammeltoftsgade 17, Postboks København V w 12 TRAFIK & PARKERING PARKERINGSPLADSER I ØRESTAD Ørestad Nord, Rued Langgaards Vej: Gratis parkering for alle i båse. Antal pladser: 28 Kaj Munks Vej Gratis parkering for alle i båse. Antal pladser: 38 Karen Blixens Vej Gratis parkering for alle i båse. Antal pladser: 20 Njalsgade Gratis parkering for alle i båse i 2 timer. Antal pladser: ca. 80 Administrator: Parkering København IT-Universitetet Indkørsel til parkeringspladsen fra Rued Langgaards Vej og Kaj Munks Vej. Off. parkering. P-billet til 15 kr. pr. time. Antal pladser: 95 Administrator: Europark Gamle KUA Indkørsel fra Ørestads Boulevard. Gratis parkering for ansatte og gæster på Københavns Universitet. Antal pladser: 30 Gratis handicapparkering. Antal pladser: 4. Administrator: KUA Ny KUA ved Emil Holms Kanal Gratis parkering for ansatte og gæster på Københavns Universitet. Antal pladser: 30, Administrator: KUA DR Byen Parkering for ansatte og gæster i DR Byen med P-billet. Antal pladser: 500 Administrator: Carpark

13 Fælledhaven - FSB Bolig Gratis gæsteparkering alle dage fra kl (i 30 min.) Antal pladser: 65 Administrator: EuroPark Universitetshaven Gratis handicap/gæsteparkering. Antal pladser: 6 Parkering København. Se blandt andet»den lille p-guide«for generel information om parkering i København: - Arealudviklingsselskabet - Parkering via mobiltelefonen: ØRESTAD CITY Arne Jacobsens Allé Arealudviklingsselskabet har opført et parkeringsanlæg på Arne Jacobsens Allé bag ved Ørestad Gymnasium. Parkeringsanlægget er i seks forskudte etager med godt lysindfald og en hidtil uset kørekomfort. Anlægget har videoovervågning og vagtrundering. Ramperne er bygget mere end en meter bredere end det gængse for parkeringshuse, og pladserne er ligeledes brede at parkere på. Oven på parkeringshuset er der anlagt et fælles udeareal for Gymnasiet og de tilstødende bolig- og erhvervsejendomme. Antal pladser: 347 På Arne Jacobsens Allé er der desuden korttidsparkering i båse langs vejen. Edvard Thomsens Vej Parkering for gæster til virksomheder i KLP-huset samt gæster til beboere. Kontant betaling. Videoovervågning og vagtrundering. Antal pladser: 100 (udvides til 140 i 2009) Administrator: Arealudviklingsselskabet Parkeringstakster i Ørestad City: Du kan finde de aktuelle takster for parkering og parkeringslicens på Arealudviklingsselskabets hjemmeside: Samtlige parkeringsanlæg kan benyttes til korttidsparkering. Den første halve time er gratis. Husk, at trække en billet i automaten. Du kan få mere information om parkering via mobiltelefonen på: TRAFIK & PARKERING 13

14 B O N U S - I N F O Ørestads Boulevard 41 Midlertidigt bomanlæg i gadeniveau. Videoovervågning og vagtrundering. Parkeringslicens eller kontant betaling. Antal pladser: 300 Administrator: Arealudviklingsselskabet Ørestads Boulevard I VM Bjerget, Ørestads Boulevard, opfører Arealudviklingsselskabet endnu et parkeringsanlæg. Det forventes at parkeringsanlægget, Bjerget, kan tages i brug sommeren VM Bjerget kombinerer bylejligheder, taghaver og parkeringshus på en ny og unik måde. I parkeringsanlægget er lys, luft og glade farver i højsædet. Anlægget får videoovervågning og vagtrundering. Antal pladser: 400 Administrator: Arealudviklingsselskabet 14 TRAFIK & PARKERING En anderledes parkeringspolitik Ørestad City og Ørestad Syd har sin helt egen parkeringspolitik, som er nedfældet i lokalplanen for de to byområder. Formålet er at nedbringe antallet af parkerede biler i gadeplan. I dag er der opført en række midlertidige bomanlæg til parkering. Men de afløses med tiden af fælles parkeringshuse, så C.F. Møllers Allé Parkering i midlertidigt bomanlæg i gadeniveau. Parkeringslicens eller kontant betaling. Antal pladser: 120 Administrator: Arealudviklingsselskabet field's Arne Jacobsens Allé 12 råder over parkeringspladser i to etager under centeret. Betalingsparkering og overvågning. Ørestads beboere og medarbejdere kan benytte de samme parkeringspladser. På den måde opnås den bedste udnyttelse af arealerne, og beboernes omkostning til parkering bliver så lave som muligt. Det første parkeringshus er opført på Arne Jacobsens Allé bag Ørestad Gymnasium. P4 ved Arne Jacobsens Allé Midlertidigt bomanlæg i gadeniveau vest for shoppingcenteret field's. Videoovervågning og vagtrundering. Parkeringslicens eller kontant betaling efter field's takster. Antal pladser: 800 Administrator: Arealudviklingsselskabet Bella Center Center Boulevard råder over parkeringspladser. Betalingsparkering alle dage mellem klokken 8 og 20.

15 B O N U S - I N F O TRAFIKSELSKABER Metro Kundeservice Metrovej via w Åbningstid: Alle hverdage DSB Ørestad Station Ørestads Boulevard w Movia Kundecenter Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby w Telfontid: Alle ugens dage Metroen ændrer København Hvor langt er der til Vanløse: 16 kilometer eller 20 minutter? Sådan tænker mange københavnere ved sig selv, efter at Metroen er begyndt at suse frem og tilbage nede i jorden. De 16 kilometer fra Ørestad City til Vanløse bliver hurtigt til 30 minutter eller mere i bil, hvis der er myldretid på vejene. Men med Metro er man sikker på køretiden, og togene kører så tit, at det ikke er nødvendigt at kigge i køreplanen. Københavnerene har opdaget, at byen har ændret form og størrelse med Metroen. Butikker og forlystelser langs med Metroen ligger Trafikinfo - Genveje til den københavnske trafik. Overblik over, hvordan trafikken er her og nu, og hvordan du kan finde vej - både med tog, Metro, bus, bil og cykel: pludselig lige i nabolaget, når man tænker i rejsetid. Og det værdsætter hovedstadens tilflyttere. De betaler faktisk gerne ekstra for det: En undersøgelse viste i 2006, at priserne på ejendomme tæt på Metronettet kan være over en kvart million kroner højere, end helt tilsvarende huse som ligger en kilometer længere væk fra Metrostationen. I september 2007 åbnede en ny Metrostrækning fra Lergravsparken på Amager og ud til lufthavnen. Så nu er også villakvartererne i Tårnby flyttet helt tæt på det pulserende storbyliv. Giv kommunen besked: Hvis du vil klage over en parks eller et vejareals tilstand, manglende snerydning eller renholdelse, kan du sende dit praj på denne hjemmeside: TRAFIK & PARKERING 15

16 Miljø &Natur NATURVEJLEDNING Udstilling: Naturcenter Vestamager Udstillingshuset, Granatvej Kastrup w Weekender, helligdage og skolernes ferie: Telefontid: Tirsdag - torsdag Skoleudflugter og undervisning: Kalvebod Naturskole Granatvej 11, 2770 Kastrup w Tårnby Naturskole Granatvej 3, 2770 Kastrup Vejledning for skoler, institutioner og virksomheder: Skov- og Naturstyrelsens naturvejledere Stella Blichfeldt, Jægersborg Skovdistrikt Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg w Telefontid: Tirsdag - torsdag Guidede ture på Amager Fælled: Naturvejlederne Teknik & Miljøforvaltningen Njalsgade 13, w naturvejledning Ørestads naturvejleder: Julie Dufour Wiese Arealudviklingsselskabet I/S Nordre Toldbod 7 Postboks København K w 16 MILJØ & NATUR

17 B O N U S - I N F O SKOVFOGED Jægersborg Skovdistrikt Skovfoged Sven Norup Kongelundsdal, Kalvebodvej Dragør w Hovedstaden/Jaegersborg/ Telefontid: Hunde skal altid være i snor på Amager Fælled og Kalvebod Fælled. Din hund kan løbe uden snor på et område for enden af Ugandavej, tæt på kalvebod Fælled. Tag på natur-tur Ørestad grænser op til to store naturområder - Kalvebod Fælled og Amager Fælled - i alt over 2000 hektar. Udforsk det tætte krat, de mange vådområder og de vilde trampestier på Amager Fælled eller nyd det åbne landskab, de store vid- RIDNING Bestilling af rideadgangstegn til Vestamager og Kongelunden: Jægersborg Skovdistrikt Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg w www2.sns.dk/jaegersborg/ bestil_ridekort.htm der og de gode cykelruter på Kalvebod Fælled. Tag af sted på egen hånd eller deltag i en af de mange guidede ture som blandt andet Danmarks Naturfredningsforening og Arealudviklingsselskabets afdeling for byliv arrangerer. OVERNATNING Bestilling af plads i shelters på Kalvebod Fælled: w HAVEBRUG Ørestad Mobile Øko-haver Formand: Christel Mayland Jensen w MILJØ & NATUR 17

18 B O N U S - I N F O MILJØ Lokalt agenda 21 center, miljøhensyn og bæredygtig udvikling på lokalt plan: Agendacenter Sundbyøster Kvarterhuset Jemtelandsgade 3, 1., w Kogræsser Kogræsserforeninger bliver stadig mere populære i Danmark. Som medlem kan du være med til at opdrætte din egen ko, og nyde godt af det velsmagende kød efter slagtningen. Sundby Kogræsserforening har godt 100 medlemmer, som hver har 1/4 eller 1/8 andel i en ko. Køerne købes i foråret og går på græs fra maj til oktober, hvor de slagtes. Medlemmerne passer dyrene og kødet deles kvalitetsmæssigt ligeligt mellem andele. Køerne går på Kalvebod Fælled, tæt på naturcentret og Metroen. Her er de med til at holde vegetationen nede, og derfor har skovdistriktet stillet arealerne gratis til rådighed. I 2007 har foreningen tre folde på fælleden med i alt 21 kvier. Foreningens medlemmer deltager i tilsynet med køerne sammen med professionelle. Køerne skal have helbredstejk og vejes, og hegnet omkring foldene skal kontrolleres. Ofte tager hele familien en tur på fælleden for at se til deres ko. Ornitologi: Observationsposter på Kalvebod Fælled: Nordtårnet: Nihøjevej Sydtårnet: Kanalvej Bro med fugleskjul ved Storehøj Observationspost på Amager Fælled: Bro med fugleskjul i Grønjordssøen Yderligere information: Ornitologisk Forening, KOGRÆSSERFORENING Sundby Kogræsser Forening v. Karl Vogt-Nielsen w 18 MILJØ & NATUR

19 GENBRUGSPLADSER Vermlandsgade Genbrugsstation Herjedalgade 2-4, Mandag - fredag Lør-, søn- og helligdage maj og 5. juni Kirstinehøj Genbrugsplads Kirstinehøj 25C, 2770 Kastrup Åbningstider 1. april september: Hverdage Lør-, søn- og helligdage maj og 5. juni Åbningstider 1. oktober marts: Hverdage Lør-, søn- og helligdage Lør-, søn- og helligdage maj og 5. juni Vasbygade Genbrugsstation Vasbygade 26, 2450 København SV Mandag - fredag Lørdag - søndag Amagerforbrænding Kraftværksvej 31, w Kulbanevej Genbrugsstation Kulbanevej 4, 2500 Valby Hverdage MILJØ & NATUR 19

20 Kultur & Medier BIBLIOTEKER Solvang Centrets Bibliotek Remisevej 14, w via Mandag, onsdag, torsdag Tirsdag Fredag Lørdag Tårnby Bibliotek Filial Løjtegårdsvej Løjtegårdsvej 106, 2770 Kastrup w Mandag, tirsdag, torsdag Onsdag, fredag Lørdag KULTUR & MEDIE Islands Brygge Bibliotek Njalsgade 15, w via Mandag, onsdag, torsdag Tirsdag Fredag Lørdag Sundby Bibliotek, Kvarterhuset Jemtelandsgade 3, w via Mandag Fredag Lørdag FRIVILLIGT ARBEJDE Netvirket, Kvarterhuset Jemtelandsgade 3, 2., w KIRKER Solvang Kirke Remisevej 10-12, w Hans Tausens Kirke Halfdansgade 6, w

21 Tårnby Kirke Englandsvej 330, 2770 Kastrup w KULTURFORENINGER Liv i Sundby Biblioteket i Solvang Centret Remisevej 14 Tlf WEB Ørestad Kulturforum c/o Per Rydahl Kristensen Rued Langgaards Vej 15, 7.th w KULTURHUSE Amager Kulturpunkt Caféen, Loftet og Amager Bio Øresundsvej 4, w K-I-B, Islands Brygges Kulturhus Islands Brygge 18, Booking af lokaler Pedelkontor: w Telefontid: Mandag - fredag Kvarterhuset Jemtelandsgade 3, w Prismen, Kultur- og Idrætshus Holmbladsgade 71, via w LOKALHISTORIE Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv Jemtelandsgade 3, w w KULTUR & MEDIE 21

22 Tårnby Lokalhistorisk samling Hovedbiblioteket Kamillevej 10, 2770 Kastrup w LOKALE MEDIER Ørestad Avis Slusevej 3, w Ørestad TV 5teunit, Njalsgade 88, w 22 KULTUR & MEDIE Amagerbladet Amagerbrogade 54, w Tårnby Redaktør Ulf Bjørton Dortheasmindevej 17, 2791 Dragør w Bryggebladet Leifsgade 7, w Lokalavisen Amager Ladegårdsvej 8, 2770 Kastrup w P4 København DR Byen Emil Holms Kanal 20, 0999 København C w Foreningen af glade lyttere på Amager, Øens Lokalradio Forening, Station A, Tårnby Lokalradio Sendesamvirket Station Amager Kommunikationscentret Hammershusgade 15, 2100 København Ø w

23 TEATER Forestillinger fra Det Danske Teater: Amager Teater Kastrup Bio, Kastrupvej Kastrup w Ørestads første teatergruppe: Teater Manifold v. Lotte Greir Slusevej 3, PLAY-scenen på Islands Brygge Njalsgade 21F, st., 2300 Købehavn S w Røde Kro Teater Øresundsvej 4, Postboks w KULTUR & MEDIE 23

Indholdsfortegnelse. w www.byoghavn.dk

Indholdsfortegnelse. w www.byoghavn.dk Velkommen til Indholdsfortegnelse Rettelsesblade... Hvem gør hvad i Ørestad: Bolig- og ejerforeningerne...03 Grundejerforeningerne...03 Ørestads vandlaug...03 Ørestad Nord gruppen...04 Arealudviklingsselskabet...04

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet Tirsdage / torsdage september 2015 november 2015. Mellemholdet er delt i to

Læs mere

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne (46) kan ses på www.jogg.dk Søg Motionsklubben Amager Mellemholdet

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne (46) kan ses på www.jogg.dk Søg Motionsklubben Amager Mellemholdet LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET Løberuterne (46) kan ses på www.jogg.dk Søg Motionsklubben Amager Mellemholdet Tirsdage / torsdage juli 2009 oktober 2009. Torsdag 2/07 2009 Klubhuset - Amager Strandpark - Hedegårdsvej

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne kan ses på: søg Motionsklubben Amager Mellemholdet

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne kan ses på:  søg Motionsklubben Amager Mellemholdet LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet Tirsdage / torsdage november 2010 februar 2011 November 2010 Tirsdag 2/11 2010

Læs mere

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET Løberuterne (46) kan ses på: http://www.jogg.dk og http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet Tirsdage / torsdage august 2010 oktober 2010. Tirsdag

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne kan ses på: søg Motionsklubben Amager Mellemholdet

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne kan ses på:  søg Motionsklubben Amager Mellemholdet LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet Tirsdage / torsdage september 2016 november 2016. Mellemholdet er delt i to

Læs mere

Direktion. Amager Kultur. Betaling og Kontrol. Center for Digitalisering og Innovation. Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017

Direktion. Amager Kultur. Betaling og Kontrol. Center for Digitalisering og Innovation. Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017 Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017 Direktion Administrerende direktør Mette Touborg Direktør Thomas Jakobsen Direktør Anders Bager Jensen Amager Kultur Chef: Bjarne Fey Sundby Idrætspark

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af arealer til alternativ placering af byggeri på Amager Fælled Kvarter

Bilag 1: Vurdering af arealer til alternativ placering af byggeri på Amager Fælled Kvarter Bilag 1: Vurdering af arealer til alternativ placering af byggeri på Amager Fælled Kvarter Kalvebod Fælled (kort A) Københavns Skyttecenter (Selinevej) Området langs Kalvebodløbet (Dæmningsvej) Ejer: Den

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 på ISLANDS BRYGGE 4 arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 ulturnatten Torvegade Christianshavn 5 Her finder du 1 Kulturhuset H. C. Andersens Boulevard Langebro 1 Amager Boulevard Njalsgade M Metrostationen

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer PLADS GUIDE AMAGER GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i guiden

Læs mere

Lokalisering af P-Anlæg

Lokalisering af P-Anlæg Agenda 21 Center Indre Nørrebro Blegdamsvej 4B, 2200 København N. 35 30 19 24 Debat@norrebro.nu - www.norrebro.nu Lokalisering af P-Anlæg Indre Nørrebro Lokale parkeringsanlæg i Københavns indre brokvarterer

Læs mere

SCHADES HAVE 173 EKSKLUSIVE LEJEBOLIGER NÆR CITY OG GRØNNE VIDDER

SCHADES HAVE 173 EKSKLUSIVE LEJEBOLIGER NÆR CITY OG GRØNNE VIDDER SCHADES HAVE 173 EKSKLUSIVE LEJEBOLIGER NÆR CITY OG GRØNNE VIDDER UDLEJES FOR AMAGER FÆLLEDVEJ 112-142 2300 KBH. S SCHADES HAVE 1 MODERNE KØBENHAVNER-LEJLIGHED MED BÅDE LYS OG UDSIGT 2 SCHADES HAVE Schades

Læs mere

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Bliv en del af den internationale Company Park med mange fælles faciliteter og services i den attraktive Ørestad Gæsteparkering ved ejendom

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Program kl. 19.00 Velkommen v/ Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg kl. 19.05 til 19.35 Oplæg fra Realdania og Teknik- og Miljøforvaltningen kl.

Læs mere

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med?

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? KØBENHAVNS NYE TRAFIKALE HOTSPOT TIL SALG Freja har sat til salg. Ejendommen

Læs mere

Bilag 2 : Liste over de kommunalt opstillede hjertestartere i Københavns Kommune

Bilag 2 : Liste over de kommunalt opstillede hjertestartere i Københavns Kommune Bilag 2 : Liste over de kommunalt opstillede hjertestartere i Københavns Kommune Forvaltning Navn Adresse Postnr./by Dato- udleveret SOF Socialcentret City Nørrevoldgade 15 1358 KBH K 21-04-2005 TMF Miljøkontrollen

Læs mere

ØRESTADSHUSET. Hvem er Sjælsø Gruppen? 127 ejerboliger i Ørestad City

ØRESTADSHUSET. Hvem er Sjælsø Gruppen? 127 ejerboliger i Ørestad City Kajplads 24, Islands Brygge, 58 ejerboliger Kidholm, Københavns nye kanalby, 90 ejerboliger Hvem er Sjælsø Gruppen? Sjælsø Gruppen A/S er børsnoteret og har siden 1977 udviklet ejendomme i form af nybyggeri

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen Formål med undersøgelsen I august-september 2015 gennemførte Center for Byudvikling (Økonomiforvaltningen) i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse blandt københavnerne om deres

Læs mere

Velkommen i vores forening

Velkommen i vores forening 2 Tur - Folder 2015-16 Tur - Folder 2015-16: For Brøndby & Hvidovre Udgiver: Cyklistforbundet Rømersgade 5 33 32 31 21 www.cyklistforbundet.dk Redaktion: Finn Ivo Heller, Trykkeri: Rådhustrykkeriet, Hvidovre.

Læs mere

Referat fra interessentmøderne om Ny Vestamager d. 26. september, 2. og 10. oktober 2012

Referat fra interessentmøderne om Ny Vestamager d. 26. september, 2. og 10. oktober 2012 1 Referat fra interessentmøderne om Ny Vestamager d. 26. september, 2. og 10. oktober 2012 1. Velkomst og introduktion ved arbejdsgruppen. 2. Indledende kommentarer inden gruppearbejdet 3. Fremlæggelse

Læs mere

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 01 02 VELKOMMEN TIL EN NY AGA I HAVNETAD cenen er sat til Islands Brygge, nærmere betegnet Havnestad yd. Her opfører Lærernes Pension Hekla Husene

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

se mere om aktiviteterne på www.naturnet.dk

se mere om aktiviteterne på www.naturnet.dk Naturaktiviteter som gør dine børn både gladere, klogere og kommer i god kondition I denne folder omtales tid og sted for offentlige arrangementer for børnefamilier i Nordsjælland. Arrangørerne er lokale

Læs mere

Strategi for Amager - Et debatoplæg fra Københavns Amt En langsigtet helhedsplanlægning af Amager på tværs af amts- og kommunegrænser bliver stadig mere påtrængende. Hvilke elementer skal indgå i planlægningen,

Læs mere

Bilag 1 Oversigt over belysning på rent private areal som udgår af fornyelsesprojektet

Bilag 1 Oversigt over belysning på rent private areal som udgår af fornyelsesprojektet Bilag 1 Oversigt over belysning på rent private areal som udgår af fornyelsesprojektet Bydel Adresse Ejere Områdetype Brønshøj-Husum Voldfløjen Postfunkt Anddelsboligforening Beboelse Brønshøj-Husum Voldfløjen

Læs mere

Velkommen til Vesthimmerlands Kommune

Velkommen til Vesthimmerlands Kommune Velkommen til Vesthimmerlands Kommune Indhold Velkommen... 3 Når du skal flytte.... 4 Huskeliste... 4 Sygesikring og lægevalg.... 5 Post Danmark... 5 Boligsikring... 6 Institutioner og skoler... 6 Biblioteker...

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014 Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København 24. til 26. september 2014 Kulturhuset Islands Brygge Islands Brygge 18 Efter nogle års venten lykkes det nu at indbyde til et fællesmøde mellem svenske

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Udviklingsplan for Idrætten på Østerbro

Udviklingsplan for Idrætten på Østerbro Sport 2100 August 2010 Udviklingsplan for Idrætten på Østerbro Østerbro vokser. Der bygges til boliger og erhverv. Om få år begynder byggerierne i Nordhavnen. Det betyder, at vi bliver flere på Østerbro.

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Elsehus. Rækkehuse og lejligheder i Ørestad Syd - direkte til Kalvebod Fælled. balder.dk

Elsehus. Rækkehuse og lejligheder i Ørestad Syd - direkte til Kalvebod Fælled. balder.dk Elsehus Rækkehuse og lejligheder i Ørestad Syd - direkte til Kalvebod Fælled balder.dk 1 Frirum til familiehygge på Kalvebod Fælled Tæt ved Elsehus ligger Himmelhøj Naturlegeplads, der er spækket med små

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet Kend dine rettigheder til alle medarbejdere på metrobyggeriet 2015 På metrobyggeriet har alle medarbejdere en række aftalebestemte rettigheder. De er aftalt i overenskomster for hver faggruppe. Alle virksomheder

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Frederiksgade 19-21, 1265 København K

Frederiksgade 19-21, 1265 København K Frederiksgade 19-21, 1265 København K Ledige kontorlejemål i størrelser fra 362 til 709 m² Fakta - kort Smukke arealer med fleksible indretningsmuligheder Flot palæejendom i Frederiksstaden Enestående

Læs mere

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE Bakkeboparken - ældreboliger i Hornbæk INDHOLD INDLEDNING... 3 FORDEL AT FLYTTE MENS DU SELV KAN BESTEMME... 3 HAR DU BEHOV FOR EN ÆLDREBOLIG?... 4 VENTELISTE... 4 SÅDAN

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 2. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 2. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 30 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn CPR-nummer Produktionsnr.

Læs mere

Ørestad og Idræt. Ørestad Facts. Oplæg ved Tine Albjerg Liingaard, Bestyrelsesformand Ørestad Idrætsforening

Ørestad og Idræt. Ørestad Facts. Oplæg ved Tine Albjerg Liingaard, Bestyrelsesformand Ørestad Idrætsforening Ørestad og Idræt Oplæg ved Tine Albjerg Liingaard, Bestyrelsesformand Ørestad Idrætsforening Ørestad Facts Ørestad strækker sig over fem kilometer Bydelens bredde er cirka 600 meter Det samlede areal er

Læs mere

NOTAT. Rette vedkommende. Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation. Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret. QA's Amager Fælled Kvarteret

NOTAT. Rette vedkommende. Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation. Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret. QA's Amager Fælled Kvarteret NOTAT Til: Rette vedkommende Fra: Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation Emne: Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret 14. september 2016 S-20160503-0897 D-20160906-505538 QA's Amager Fælled Kvarteret

Læs mere

se mere om aktiviteterne på www.naturnet.dk

se mere om aktiviteterne på www.naturnet.dk NATURAKTIVITETER som gør dine børn både gladere, klogere og kommer i god kondition I denne folder omtales tid og sted for offentlige arrangementer for børnefamilier i hovedstadsområdet. Arrangørerne er

Læs mere

Fællesrådenes kontaktpersoner i Aarhus Kommune

Fællesrådenes kontaktpersoner i Aarhus Kommune Fællesrådenes kontaktpersoner i Aarhus Kommune Samarbejdspartner Emner Kontaktperson Borgmesterens Afdeling Kontaktperson i forhold til generelle sager, der vedrører borgmesteren Medborgerskabsudvalget

Læs mere

Integrationsaktører på Amager

Integrationsaktører på Amager Side 1 af 7 Københavns Kommune Børnekulturhus A mar Nild Regout 32 84 32 11 nild@amager-kulturpunkt.dk Øresundsvej 6, 1. Sal www.kulturhus.kk.dk/ bornekulturhus-amar Socialcenter Amager Socialcenter Amager,

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. HØRING OM FORSLAG TIL LOKALPLAN FOR AUGUST SCHADES KVARTERET FRA AMAGER VEST LOKALUDVALG

HØRINGSSVAR VEDR. HØRING OM FORSLAG TIL LOKALPLAN FOR AUGUST SCHADES KVARTERET FRA AMAGER VEST LOKALUDVALG Sundholmsvej 8 Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen E-mail ZZ5K@okf.kk.dk www.avlu.dk HØRINGSSVAR VEDR. HØRING OM FORSLAG TIL LOKALPLAN FOR AUGUST SCHADES KVARTERET FRA AMAGER VEST LOKALUDVALG

Læs mere

2000 deltagere ved årets Ørestad Kulturdage

2000 deltagere ved årets Ørestad Kulturdage NYHEDSBREV OKT 2013 2000 deltagere ved årets Ørestad Kulturdage Ørestad Kulturdage 2013 blev velsignet af vejrguderne i weekenden d. 6.-8. september, og besøgstallet ved de forskellige aktiviteter nåede

Læs mere

I kommuneplanen arbejdes med bebyggelsesprocenter

I kommuneplanen arbejdes med bebyggelsesprocenter KOMMUNEPLAN 2015 SCENARIE 2.MIN. KP 15 flytter områder fra planperiodens 2. del til efter planperioden som perspektivområder. Kortgrundlag: Kommuneplan 11 1. del af planperioden 2. del af planperioden

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

Fælledudsigten II. Skønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad Syd. balder.dk

Fælledudsigten II. Skønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad Syd. balder.dk Fælledudsigten II kønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad yd balder.dk 1 Fælledudsigten I Fremtidigt erhvervsbyggeri Fælledudsigten II køjtehal Med nem adgang til det praktiske og med metro tæt

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Lokalplan på grønt område ved Brugsen dagligvare butik (Netto, Rema 1000, Fakta). Lokalområde Regstrup. Ansvarligt fagområde

Søg i lokalområdebøger. Lokalplan på grønt område ved Brugsen dagligvare butik (Netto, Rema 1000, Fakta). Lokalområde Regstrup. Ansvarligt fagområde Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Lokalplan på grønt område ved Brugsen dagligvare butik (Netto, Rema 1000, Fakta).

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser

Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser Strandgade 4 - Christianshavn - København K Kontorlokaler i det gamle pakhus på Christianshavn Flot og nyistandsat pakhus - respekt for de oprindelige detaljer

Læs mere

Gyldig fra 26 januar 2014. Samlet køreplan for Movia H

Gyldig fra 26 januar 2014. Samlet køreplan for Movia H Gyldig fra 26 januar 2014 Samlet køreplan for Movia H 2014 1A Busrute Zone Stoppesteder Dyrehavevej Strandvejen Hellerup St. Strandvejen Østerbrogade Dag Hammarskjölds Alle Oslo Plads Store Kongensgade

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn Produktionsnr.

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Husk at stemple CityPass første gang der stiges på. CityPass er gyldigt i 24 timer efter stempling.

Husk at stemple CityPass første gang der stiges på. CityPass er gyldigt i 24 timer efter stempling. Benyttelse af CityPass Transport med bus, tog og metro kan i zonerne 1-4 betales med City Pass. Betaling for transport til lufthavnen er således inkluderet. Husk at stemple CityPass første gang der stiges

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra børnenes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for forskning

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af anlæg Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 2016-0052591 Amager Vest lokaludvalg

Læs mere

en stemme for din hverdag

en stemme for din hverdag Kommunalvalg den 15. november 2005 i Høje-Taastrup Kommune en stemme for din hverdag Kommunens opgaver fra børnepasning til plejecentre Høje-Taastrup Kommune er en af Danmarks nuværende 271 kommuner. Her

Læs mere

PRODUKTKATALOG BULLETINS

PRODUKTKATALOG BULLETINS PRODUKTKATALOG BULLETINS 6 7 13 Vibenhus Runddel Nørrebro st. Nordhavn 11 5 Adobe Reader / browser Østerport Jagtvej/Åboulevarden Går til skrevne placering 1 3 CBS/Frb. Centret For optimal visning: 10

Læs mere

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III 1 Nye Skoler 2 1.1 Christianshavns Døttreskole 2 1.2 Hanssted Skole 4 1.3 Rudolf Steiner Skole 6 1.4 Landsbyskolen 6 1.5 Amager internationale Skole 6 1.6 Københavns

Læs mere

Høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg vedr. Lokalplanforslag Sundbyøster Skole

Høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg vedr. Lokalplanforslag Sundbyøster Skole Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Amager Øst Lokaludvalg Kvarterhuset lok. 417 Jemtelandsgade 3 2300 København S E-mail ssn@okf.kk.dk Høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg vedr. Lokalplanforslag

Læs mere

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Indhold Baggrund Formål Deltagere Arbejdsområde Opgave Gruppe 1 Gruppe 2 Forslag fra beboer Rolf Unneland Opsamling 2 3 4 5 6

Læs mere

Infills når byerne trænger til en fyldning

Infills når byerne trænger til en fyldning Infills når byerne trænger til en fyldning Huller i byen I Man kan sammenligne en række bygninger med et tandsæt. Når et hus bliver sygt, bliver det trukket ud af rækken, og et nyt hus opføres et såkaldt

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 35, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS

NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS UDLEJES FOR: NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS LEJEBOLIGER PÅ 2-3 VÆRELSER SE UDLEJNINGSSTATUS PÅ.DK LYSE BOLIGER I NORDISK STIL ATTRAKTIV BELIGGENHED MIDT I BYEN Havnehusene byder

Læs mere

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng.

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. Udkast, 14. august 2014 Helhedsplan Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. - Fordi der er mange ønsker - Fordi de første skridt skal ses langsigtet - Fordi

Læs mere

Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til.

Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til. Velkommen Kære læser Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til. I brochuren vil du blive præsentereret for Ældrerådet

Læs mere

SV15. Forstudier SV15. Lokalisering / events og design / inventar 30.09.2014

SV15. Forstudier SV15. Lokalisering / events og design / inventar 30.09.2014 SV15 Forstudier SV15 Lokalisering / events og design / inventar 3.9.214 Sydhavn i det grønne København 1 5 km Forstudier SV15. Lokalisering / events og design / inventar 2 Tilslutninger til byens net 1

Læs mere

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2017 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr

Læs mere

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Læs mere

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Indhold 1. Trafikale forhold... 2 2. Miljø og renholdelse... 2 3. Bybilledet... 3 4. Kultur, idræt og fritid... 4 5. Socialområdet... 5 6. Ældreområdet... 5 7.

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

ET GRØNNERE BRYGGEN. Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd.

ET GRØNNERE BRYGGEN. Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd. ET GRØNNERE BRYGGEN Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd. GRØNNE BYRUM PÅ BRYGGEN Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.295.000,- Side 1 Vindinge Byg din drømmebolig

Læs mere

Bilag 2. Faktaark med information vedrørende alle lokaliteter, der indstilles til åbning

Bilag 2. Faktaark med information vedrørende alle lokaliteter, der indstilles til åbning Bilag 2 Faktaark med information vedrørende alle lokaliteter, der indstilles til åbning Nr.: 49 Lokalitet: Næstvedgade 3, 2100 Kbh. Ø Parkeringspladser: 3 I alt åbnes: 3 Belægningsgrad: 108 P-ordning:

Læs mere

DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen med tilstødende områder - Skolehaverne

DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen med tilstødende områder - Skolehaverne Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2011 J.nr.: NMK-520-00011 (tidl. NKN-111-00064) og NMK-522-00033 Ref.: RTS DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune.

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 9. maj 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

København Grønne visioner

København Grønne visioner København Grønne visioner Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur februar 2011 Oversigt 1. København - overordnet set 2. Mit daglige arbejde - Center for Park og Natur 3. Visionen og målene 4. Nogle

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere