Velkommen til Ørestad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Ørestad"

Transkript

1 Velkommen til Ørestad

2 Indholdsfortegnelse Hvem gør hvad i Ørestad: Bolig- og ejerforeningerne...03 Grundejerforeningerne...03 Ørestads vandlaug...03 Ørestad Nord gruppen...04 Arealudviklingsselskabet...04 Parkering i Ørestad...05 Metro...05 Byliv...06 Solvang sogn...06 Københavns Kommune...07 Socialcenter Amager...08 Københavns Affaldsservice...08 Center for veje og renhold...09 Byggeri og bolig...09 Københavns Energi...09 Øvrige emner: Trafik og Parkering...12 Miljø & Natur...16 Kultur & Medier...20 Butikker...28 Alarm & Beredskab...31 Arbejde & Erhverv...33 Børn & Unge...35 Fritid & Idræt...39 Politik & Foreninger...46 Socialt & Omsorg...47 Register...52 Velkommen til Ørestad udgives af Arealudviklingsselskabet I/S Nordre Toldbod 7, 1013 København K 3376 w Oplag: Fotos: Ole Ziegler, Lene Skytthe, Mikal Schlosser, Ole malling, Julie Dufour Tekst: Lars Greir Layout: Aviaq Nordlund Mørch ISBN: Har du rettelser til denne bog? Du kan e ris, ros og kommentarer til 02 INDHOLD

3 Hvem gør hvad i Ørestad Ørestad er en helt ny bydel i København, og samtidig en naturlig udvidelse af byen. Som beboer i Ørestad nyder du sikkert allerede den åbne himmel, den friske luft og den hurtige Metro. Men hvad nu, hvis du har spørgsmål eller ønsker til boligen, ejendommen, din vej eller dit kvarter? Som en tommelfingerregel skal du henvende dig til de samme instanser, som alle andre københavnere. Men der er undtagelser. Her følger en oversigt over, hvem der gør hvad i Ørestad: BOLIG- OG EJERFORENINGERNE I din egen ejendom findes en andelsforening, en lejerforening eller en ejerforening. Her kan du selv få indflydelse, ved at stille op til valg til bestyrelsen. Mange boligforeninger enten har hjemmesider eller arbejder på at få hjemmesider, hvor du kan få information om de helt nære faciliteter og husets egne regler. Her kan du for eksempel få svar på spørgsmål om opmagasinering, cykelparkering, husorden, vedligeholdelse, varmeregnskab mv. GRUNDEJERFORENINGERNE Ørestad er opdelt i fem grundejerforeninger: Ørestad Universitetskvarter Amagerfælled Øst Ørestad City Ørestad City Syd Ørestad Syd Grundejerforeningernes opgaver er bl.a.: At vedligeholde og snerydde lokale veje, fortove, indkørsler, stier mv. på ejendommens grund At udvikle og drive fællesarealer (parker, grønne områder, legepladser mv.) At stå for overordnet kommunikation med relevante myndigheder, forsyningsvirksomheder, entreprenører mv. Yderligere information om grundejerforeningerne: w ØRESTADS VANDLAUG Alle kanaler i Ørestad, som er anlagt af Arealudviklingsselskabet, drives og vedligeholdes af Vandlauget i Ørestad. Vandlauget er oprettet af grundejerforeningerne i fællesskab. Vandlauget står for vedligeholdelse og drift af kanaler og søer i Ørestad. Grønjordssøen drives og vedligeholdes indtil videre af Arealudvik- HVEM GØR HVAD I ØRESTAD 03

4 04 HVEM GØR HVAD I ØRESTAD lingsselskabet. Vandlauget administreres pt. af: Margit Lund Christensen Rambøll Bredevej 2, 2830 Virum Pumpedigelauget Driver og vedligeholder Nordre Landkanal. Pumpe-digelauget administreres af: Jægersborg Dyrehave Skov-og Naturstyrelsen Dyrehavevej 6, 2930 Klampenborg ØRESTAD NORD GRUPPEN Ørestad Nord Gruppen er en interesseorganisation bestående af alle offentlige og private virksomheder i Ørestad Nord, samt beboere i Karen Blixen Parken. Gruppen koordinerer udviklingen af fællesarealerne og bymiljøet i Ørestad Nord. Ørestad Nord Gruppen afholder borgermøder, samarbejder med arkitekter og entreprenører, og informerer om nye tiltag i bydelen. Ørestad Nord Gruppen Sekretariatsleder Solveig Reigstad Njalsgade 80, w AREALUDVIKLINGSSELSKABET Arealudviklingsselskabet beskæftiger sig bl.a. med byudvikling i Ørestad og Københavns havn. Ved oprettelsen af selskabet i efteråret 2007 blev Ørestadsselskabet nedlagt. Du kan kontakte Arealudviklingsselskabet, hvis du har spørgsmål og ønsker, som ikke kan besvares eller imødekommmes af din boligforening, din grundejerforening eller Københavns Kommune. Arealudviklingsselskabet I/S Nordre Toldbod 7 Postboks København K w

5 PARKERING I ØRESTAD Parkering i Ørestad City og Ørestad Syd foregår efter bestemmelser i lokalplanerne, som er vedtaget af Københavns Kommune. De vigtigste principper er: At bygherrer ikke længere har pligt til at sørge for parkeringspladser til beboerne i hver ejendom. Det er de beboere, som vælger at have bil, der skal finansiere parkeringspladserne. At parkering i gadeplan er begrænset mest muligt. Parkering skal foregå i parkeringshuse og anlæg. At beboere i Ørestad så vidt muligt skal dele parkeringspladser med ansatte, som pendler til og fra Ørestad. Det giver den bedste udnyttelse af parkeringsfaciliteterne. Få mere information og køb p-licens hos: Arealudviklingsselskabet Nordre Toldbod 7 Postboks København K w I Ørestad Nord ejes p-pladserne af de enkelte ejendomme og virksomheder. Dertil kommer et antal gæstepladser. Læs mere:»trafik & Parkering«side 12 her i vejviseren. METRO Metro Service Kundekontakt kan besvare spørgsmål om Metrodriften, månedskort, glemte sager i Metroen, drift og vedligeholdelse af stationerne, cykelparkering mv. Metro Kundeservice Metrovej w Læs mere:»trafik og Parkering«side 12 her i vejviseren HVEM GØR HVAD I ØRESTAD 05

6 BYLIV Arealudviklingsselskabet arbejder for at fremme et levende og attraktivt byliv i Københavns Havn og Ørestad. Selskabets afdeling for byliv fungerer som fødselshjælper, og inspirerer til gennemførelse af projekter, som kan fremme hverdagslivet i nye og gamle byområder, herunder styrkelse af fritids- og kulturaktiviteter, foreninger, beboernetværk mv. Selskabet gennemfører også selv events og aktiviteter, som viser nye sider af områderne. Det er også målet at skabe et aktivt og velfungerende netværk blandt professionelle og ikke-professionelle aktører i bydelene. Desuden yder selskabet rådgivning om udvikling af byliv i forbindelse med nye byudviklingsområder. Arealudviklingsselskabets afdeling for byliv ledes af Rikke Faaborg Læs mere:»kultur og Medier«side 20 her i vejviseren SOLVANG SOGN Ørestad ligger i Solvang Sogn, og Ørestads kirke er Solvang Kirke på Remisevej På kirkekontoret kan du anmelde kirkelige handlinger såsom dåb, bryllup og bisættelse. Kirkekontoret har overblik over, hvornår kirken er ledig, og koordinerer mellem præster, organist og kirketjener. Det er også her, at du skal anmelde fødsler og dødsfald samt navngivning og navneændring. Solvang Kirke Kirkekontoret Remisevej 10-12, w Læs mere:»kultur og Medier«side 20 her i vejviseren 06 HVEM GØR HVAD I ØRESTAD

7 B O N U S - I N F O KØBENHAVNS KOMMUNE Som Ørestad-borger er du også borger i Københavns Kommune. Som alle andre steder er det kommunen, du skal henvende dig til i forbindelse med daginstitutioner, skole, sundhed og omsorg. Det er også Københavns Kommune, der står for vejvedligeholdelse og snerydning af de store veje samt affaldsindsamling i Ørestad. Borgerservice Københavns Kommunes Borgerservice er et servicecenter, som tager imod alle henvendelser fra borgerne og besvarer deres spørgsmål eller henviser til den rigtige afdeling. Du skal henvende dig til Borgerservice med spørgsmål om: Pas, kørekort, sygesikringsbevis, lægevalg, opskrivning til daginstitution, skolevalg, dagpengeansøgninger, ledighedserklæring, pensionsansøgning, boligstøt- Du kan være med til at udforme din bydel Beboerne i Ørestad har været med til at I Ørestad City har beboerforeninger, udvikle planerne for de grønne områder grundejerforeningen og andre aktører i bydelene. På den måde lever om- været med til at udvikle helhedsplanen råderne op til ønsker og krav fra de for Byparken, som bliver indrettet frem mennesker, som skal bruge dem. I til maj I samarbejde med professionelle Ørestad Nord har Ørestad Nord Gruppen landskabsarkitekter og Areal- afholdt flere borgermøder, hvor beboerne udviklingsselskabet er der lavet en plan, er kommet med inputs til udform- som gør Byparken til et sted, hvor man ningen af Grønningen og Kanalgaden. både kan opsøge markeder og koncerter, Som et resultat af møderne er der lavet lege med børnene, og slappe af i en helhedsplan for Grønningen, som stille-zoner. Beboerne i Ørestad har både giver plads til naturområder med også været inviteret med til idémøder fugleliv og aktivitets-arealer med legepladser, med Københavns Kommune omkring grillpladser og petanquebane. I planen for de kommende folkeskoler i Kanalgaden er der stillet stole ud langs Ørestad. kanalen til fri afbenyttelse, efter et forslag fra en beboer i Ørestad Nord. te, BBR ejermeddelelse, lokalplaner, ejendomsoplysninger, vielsesblanket, begravelseshjælp m.v. HVEM GØR HVAD I ØRESTAD 07

8 Københavns Kommunes Borgerservice Amagercentret 147/Reberbanegade w Herdage Lørdag Læs mere: Du kan finde yderligere kontaktadresser til kommunen her i vejviseren, under det relevante kapitel. SOCIALCENTER AMAGER 08 HVEM GØR HVAD I ØRESTAD Socialcentret på Remisevej tager sig af sager om døgnanbringelse af børn og unge, botilbud, hjælpemidler og andre tilbud til fysisk handicappede og psykisk udviklingshæmmede. Det er også her at den sociale indsats for hjemløse, misburgere mv. bliver koordineret. Socialcenteret står for botilbud, daghøjskoler, produktionsskoler mv. Socialcenter Amager Remisevej 19, w Mandag - onsdag Torsdag Fredag Telefontid: Mandag - onsdag Torsdag Fredag KØBENHAVNS AFFALDSSERVICE Hos Københavns Affaldsservice kan viceværter, ejendomsadministratorer og bolig- og grundejerforeninger få information om affaldssortering og skiltning mv. Det er også her, at du skal henvende dig, hvis der ikke er blevet afhentet skrald, eller hvis du har andre klager over skraldemændene. Københavns Affaldsservice Kalvebod Brygge 45 Postboks 259, 1502 København V w Mandag til torsdag og fredag Læs mere: Find genbrugspladser under»miljø & Natur«side 16 her i vejviseren

9 CENTER FOR VEJE OG RENHOLD Alle de større gennemgående veje drives og vedligeholdes af Københavns Kommune. Det vil sige Ørestads Boulevard, Grønjordsvej, Center Boulevard, Arne Jacobsens Allé og Hannemanns Allé. Hvad disse veje angår har Københavns Kommunes Center for Veje og Renhold ansvar for vejnavne, snerydning, vejvedligeholdelse, vejarbejde og grønne områder. Øvrige veje, dvs. alle lokalveje, drives og vedligeholdes af områdets grundejerforening. BYGGERI OG BOLIG Kundecenteret for Byggeri og Bolig i Københavns Kommune kan blandt andet hjælpe dig med at fremskaffe ejendomsoplysninger, lokalplaner og servitutter. Byggeri & Bolig Kundecenter Ottiliavej 1, Postboks 432, 2500 Valby w Københavns Energi Ørestads Boulevard w Døgnbemandet vagtservice: Center for Veje og Renhold Njalsgade 13, w KØBENHAVNS ENERGI Københavns Energi står for forsyningen af vand og varme samt drift og vedligeholdelse af afløb og kloaker i Ørestad. Hos Københavns Energi kan du få oplysninger om priser, afgifter, energibesparelse mv. HVEM GØR HVAD I ØRESTAD 09

10 B O N U S - I N F O BYG EN BY! Fyld Metroen med passagerer og skab en helt ny by. Sådan lød opgaven fra politikerne, da Ørestadsselskabet blev dannet i På det tidspunkt kunne direktøren for Ørestadsselskabet, Anne- Grethe Foss, se ud over 310 hektar flad mark, fra Islands Brygge i nord til Kalvebod Fælled i syd. Ørestad strækker sig over fem kilometer, og bydelens bredde er cirka 600 meter. Ørestadsselskabet indledte udviklingen af den nye bydel med at udskrive en international arkitektkonkurrence. I begyndelsen af 1995 var der offentlig debat om fire præmierede projekter, og vinderen blev en helhedsplan fra det finske arkitekthold ARKKI. Planen lagde op til en bydel af høj international standard med byplan og arkitektur i topklasse. Ørestad blev delt op i kvarterer med hvert deres særpræg. De fire kvarterer hedder Ørestad Nord, Amager Fælled kvarteret, Ørestad City og Ørestad Syd. Søer, kanaler og vandbassiner skulle binde de enkelte kvarterer sammen. I 1995 lød startskuddet til grundsalg og byudvikling. Samtidig skød bropillerne til Metroen langsomt men sikkert op midt på fælleden, og de seks Metrostationer i Ørestad blev gjort klar. I Ørestad Nord byggede Københavns Universitet nye bygninger, og ved siden af skød IT-Universitetet og Karen Blixen Parken op. I Ørestad City byggede medicinalfirmaet Ferring sit sorte højhus, tegnet af Henning Larsen, og kort efter fulgte shoppingcenteret field's. Pludselig var Ørestad blevet til virkelighed. I 2006 var halvdelen af de i alt 3,1 millioner etagemeter solgt. Indbyggertallet i Ørestad er nu på omkring mennesker. Folketinget vedtog i juni 2007, at Ørestadsselskabet skal fortsætte som et arealudviklingsselskab for både Ørestad og Nordhavn. Men fokus på Ørestad bevares. Der er stadig mange kvadratmeter, der skal sælges, og udviklingen af Ørestad Syd er kun lige begyndt. I bydelene city og nord skal de grønne områder udvikles, og de sidste grunde bebygges. Ørestad vil også have topprioritet i det nye arealudviklingsselskab. 10 HVEM GØR HVAD I ØRESTAD

11 ...er den hurtigste løsning, når det drejer sig om persontransport i hovedstadsområdet Med vores beliggenhed ved Bellacenteret midt i Ørestad er vi fremme hos kunderne hurtigere end noget andet busselskab i Storkøbenhavn. Vore busser kan rumme 15 passagerer og har mulighed for tilkobling af lukket trailer til bagage. Vi har også mulighed for at medtage kørestolsbrugere. Vort rutinerede personale er garanti for komfortabel og sikker ud- og hjemkørsel i forbindelse med ethvert arrangement af privat eller erhvervsmæssig karakter. Blandt vore kunder har vi både nogle af Danmarks største og nogle af de mindste virksomheder. Prisen vil aldrig komme bag på kunderne, - den er aftalt på forhånd. Alle får samme gode service til konkurrencedygtige priser. Amagers Minibusser Digevej 95, Tlf / Mail: Web: ANNONCE 11

12 Trafik & Parkering PARKERING Parkeringslicens i Ørestad, regler og priser, mobilbetaling: Arealudviklingsselskabet Nordre Toldbod 7 Postboks København K w P-zoner, P-ordning, P-service i København: Københavns Parkering Gammeltoftsgade 17, Postboks København V w 12 TRAFIK & PARKERING PARKERINGSPLADSER I ØRESTAD Ørestad Nord, Rued Langgaards Vej: Gratis parkering for alle i båse. Antal pladser: 28 Kaj Munks Vej Gratis parkering for alle i båse. Antal pladser: 38 Karen Blixens Vej Gratis parkering for alle i båse. Antal pladser: 20 Njalsgade Gratis parkering for alle i båse i 2 timer. Antal pladser: ca. 80 Administrator: Parkering København IT-Universitetet Indkørsel til parkeringspladsen fra Rued Langgaards Vej og Kaj Munks Vej. Off. parkering. P-billet til 15 kr. pr. time. Antal pladser: 95 Administrator: Europark Gamle KUA Indkørsel fra Ørestads Boulevard. Gratis parkering for ansatte og gæster på Københavns Universitet. Antal pladser: 30 Gratis handicapparkering. Antal pladser: 4. Administrator: KUA Ny KUA ved Emil Holms Kanal Gratis parkering for ansatte og gæster på Københavns Universitet. Antal pladser: 30, Administrator: KUA DR Byen Parkering for ansatte og gæster i DR Byen med P-billet. Antal pladser: 500 Administrator: Carpark

13 Fælledhaven - FSB Bolig Gratis gæsteparkering alle dage fra kl (i 30 min.) Antal pladser: 65 Administrator: EuroPark Universitetshaven Gratis handicap/gæsteparkering. Antal pladser: 6 Parkering København. Se blandt andet»den lille p-guide«for generel information om parkering i København: - Arealudviklingsselskabet - Parkering via mobiltelefonen: ØRESTAD CITY Arne Jacobsens Allé Arealudviklingsselskabet har opført et parkeringsanlæg på Arne Jacobsens Allé bag ved Ørestad Gymnasium. Parkeringsanlægget er i seks forskudte etager med godt lysindfald og en hidtil uset kørekomfort. Anlægget har videoovervågning og vagtrundering. Ramperne er bygget mere end en meter bredere end det gængse for parkeringshuse, og pladserne er ligeledes brede at parkere på. Oven på parkeringshuset er der anlagt et fælles udeareal for Gymnasiet og de tilstødende bolig- og erhvervsejendomme. Antal pladser: 347 På Arne Jacobsens Allé er der desuden korttidsparkering i båse langs vejen. Edvard Thomsens Vej Parkering for gæster til virksomheder i KLP-huset samt gæster til beboere. Kontant betaling. Videoovervågning og vagtrundering. Antal pladser: 100 (udvides til 140 i 2009) Administrator: Arealudviklingsselskabet Parkeringstakster i Ørestad City: Du kan finde de aktuelle takster for parkering og parkeringslicens på Arealudviklingsselskabets hjemmeside: Samtlige parkeringsanlæg kan benyttes til korttidsparkering. Den første halve time er gratis. Husk, at trække en billet i automaten. Du kan få mere information om parkering via mobiltelefonen på: TRAFIK & PARKERING 13

14 B O N U S - I N F O Ørestads Boulevard 41 Midlertidigt bomanlæg i gadeniveau. Videoovervågning og vagtrundering. Parkeringslicens eller kontant betaling. Antal pladser: 300 Administrator: Arealudviklingsselskabet Ørestads Boulevard I VM Bjerget, Ørestads Boulevard, opfører Arealudviklingsselskabet endnu et parkeringsanlæg. Det forventes at parkeringsanlægget, Bjerget, kan tages i brug sommeren VM Bjerget kombinerer bylejligheder, taghaver og parkeringshus på en ny og unik måde. I parkeringsanlægget er lys, luft og glade farver i højsædet. Anlægget får videoovervågning og vagtrundering. Antal pladser: 400 Administrator: Arealudviklingsselskabet 14 TRAFIK & PARKERING En anderledes parkeringspolitik Ørestad City og Ørestad Syd har sin helt egen parkeringspolitik, som er nedfældet i lokalplanen for de to byområder. Formålet er at nedbringe antallet af parkerede biler i gadeplan. I dag er der opført en række midlertidige bomanlæg til parkering. Men de afløses med tiden af fælles parkeringshuse, så C.F. Møllers Allé Parkering i midlertidigt bomanlæg i gadeniveau. Parkeringslicens eller kontant betaling. Antal pladser: 120 Administrator: Arealudviklingsselskabet field's Arne Jacobsens Allé 12 råder over parkeringspladser i to etager under centeret. Betalingsparkering og overvågning. Ørestads beboere og medarbejdere kan benytte de samme parkeringspladser. På den måde opnås den bedste udnyttelse af arealerne, og beboernes omkostning til parkering bliver så lave som muligt. Det første parkeringshus er opført på Arne Jacobsens Allé bag Ørestad Gymnasium. P4 ved Arne Jacobsens Allé Midlertidigt bomanlæg i gadeniveau vest for shoppingcenteret field's. Videoovervågning og vagtrundering. Parkeringslicens eller kontant betaling efter field's takster. Antal pladser: 800 Administrator: Arealudviklingsselskabet Bella Center Center Boulevard råder over parkeringspladser. Betalingsparkering alle dage mellem klokken 8 og 20.

15 B O N U S - I N F O TRAFIKSELSKABER Metro Kundeservice Metrovej via w Åbningstid: Alle hverdage DSB Ørestad Station Ørestads Boulevard w Movia Kundecenter Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby w Telfontid: Alle ugens dage Metroen ændrer København Hvor langt er der til Vanløse: 16 kilometer eller 20 minutter? Sådan tænker mange københavnere ved sig selv, efter at Metroen er begyndt at suse frem og tilbage nede i jorden. De 16 kilometer fra Ørestad City til Vanløse bliver hurtigt til 30 minutter eller mere i bil, hvis der er myldretid på vejene. Men med Metro er man sikker på køretiden, og togene kører så tit, at det ikke er nødvendigt at kigge i køreplanen. Københavnerene har opdaget, at byen har ændret form og størrelse med Metroen. Butikker og forlystelser langs med Metroen ligger Trafikinfo - Genveje til den københavnske trafik. Overblik over, hvordan trafikken er her og nu, og hvordan du kan finde vej - både med tog, Metro, bus, bil og cykel: pludselig lige i nabolaget, når man tænker i rejsetid. Og det værdsætter hovedstadens tilflyttere. De betaler faktisk gerne ekstra for det: En undersøgelse viste i 2006, at priserne på ejendomme tæt på Metronettet kan være over en kvart million kroner højere, end helt tilsvarende huse som ligger en kilometer længere væk fra Metrostationen. I september 2007 åbnede en ny Metrostrækning fra Lergravsparken på Amager og ud til lufthavnen. Så nu er også villakvartererne i Tårnby flyttet helt tæt på det pulserende storbyliv. Giv kommunen besked: Hvis du vil klage over en parks eller et vejareals tilstand, manglende snerydning eller renholdelse, kan du sende dit praj på denne hjemmeside: TRAFIK & PARKERING 15

16 Miljø &Natur NATURVEJLEDNING Udstilling: Naturcenter Vestamager Udstillingshuset, Granatvej Kastrup w Weekender, helligdage og skolernes ferie: Telefontid: Tirsdag - torsdag Skoleudflugter og undervisning: Kalvebod Naturskole Granatvej 11, 2770 Kastrup w Tårnby Naturskole Granatvej 3, 2770 Kastrup Vejledning for skoler, institutioner og virksomheder: Skov- og Naturstyrelsens naturvejledere Stella Blichfeldt, Jægersborg Skovdistrikt Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg w Telefontid: Tirsdag - torsdag Guidede ture på Amager Fælled: Naturvejlederne Teknik & Miljøforvaltningen Njalsgade 13, w naturvejledning Ørestads naturvejleder: Julie Dufour Wiese Arealudviklingsselskabet I/S Nordre Toldbod 7 Postboks København K w 16 MILJØ & NATUR

17 B O N U S - I N F O SKOVFOGED Jægersborg Skovdistrikt Skovfoged Sven Norup Kongelundsdal, Kalvebodvej Dragør w Hovedstaden/Jaegersborg/ Telefontid: Hunde skal altid være i snor på Amager Fælled og Kalvebod Fælled. Din hund kan løbe uden snor på et område for enden af Ugandavej, tæt på kalvebod Fælled. Tag på natur-tur Ørestad grænser op til to store naturområder - Kalvebod Fælled og Amager Fælled - i alt over 2000 hektar. Udforsk det tætte krat, de mange vådområder og de vilde trampestier på Amager Fælled eller nyd det åbne landskab, de store vid- RIDNING Bestilling af rideadgangstegn til Vestamager og Kongelunden: Jægersborg Skovdistrikt Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg w www2.sns.dk/jaegersborg/ bestil_ridekort.htm der og de gode cykelruter på Kalvebod Fælled. Tag af sted på egen hånd eller deltag i en af de mange guidede ture som blandt andet Danmarks Naturfredningsforening og Arealudviklingsselskabets afdeling for byliv arrangerer. OVERNATNING Bestilling af plads i shelters på Kalvebod Fælled: w HAVEBRUG Ørestad Mobile Øko-haver Formand: Christel Mayland Jensen w MILJØ & NATUR 17

18 B O N U S - I N F O MILJØ Lokalt agenda 21 center, miljøhensyn og bæredygtig udvikling på lokalt plan: Agendacenter Sundbyøster Kvarterhuset Jemtelandsgade 3, 1., w Kogræsser Kogræsserforeninger bliver stadig mere populære i Danmark. Som medlem kan du være med til at opdrætte din egen ko, og nyde godt af det velsmagende kød efter slagtningen. Sundby Kogræsserforening har godt 100 medlemmer, som hver har 1/4 eller 1/8 andel i en ko. Køerne købes i foråret og går på græs fra maj til oktober, hvor de slagtes. Medlemmerne passer dyrene og kødet deles kvalitetsmæssigt ligeligt mellem andele. Køerne går på Kalvebod Fælled, tæt på naturcentret og Metroen. Her er de med til at holde vegetationen nede, og derfor har skovdistriktet stillet arealerne gratis til rådighed. I 2007 har foreningen tre folde på fælleden med i alt 21 kvier. Foreningens medlemmer deltager i tilsynet med køerne sammen med professionelle. Køerne skal have helbredstejk og vejes, og hegnet omkring foldene skal kontrolleres. Ofte tager hele familien en tur på fælleden for at se til deres ko. Ornitologi: Observationsposter på Kalvebod Fælled: Nordtårnet: Nihøjevej Sydtårnet: Kanalvej Bro med fugleskjul ved Storehøj Observationspost på Amager Fælled: Bro med fugleskjul i Grønjordssøen Yderligere information: Ornitologisk Forening, KOGRÆSSERFORENING Sundby Kogræsser Forening v. Karl Vogt-Nielsen w 18 MILJØ & NATUR

19 GENBRUGSPLADSER Vermlandsgade Genbrugsstation Herjedalgade 2-4, Mandag - fredag Lør-, søn- og helligdage maj og 5. juni Kirstinehøj Genbrugsplads Kirstinehøj 25C, 2770 Kastrup Åbningstider 1. april september: Hverdage Lør-, søn- og helligdage maj og 5. juni Åbningstider 1. oktober marts: Hverdage Lør-, søn- og helligdage Lør-, søn- og helligdage maj og 5. juni Vasbygade Genbrugsstation Vasbygade 26, 2450 København SV Mandag - fredag Lørdag - søndag Amagerforbrænding Kraftværksvej 31, w Kulbanevej Genbrugsstation Kulbanevej 4, 2500 Valby Hverdage MILJØ & NATUR 19

20 Kultur & Medier BIBLIOTEKER Solvang Centrets Bibliotek Remisevej 14, w via Mandag, onsdag, torsdag Tirsdag Fredag Lørdag Tårnby Bibliotek Filial Løjtegårdsvej Løjtegårdsvej 106, 2770 Kastrup w Mandag, tirsdag, torsdag Onsdag, fredag Lørdag KULTUR & MEDIE Islands Brygge Bibliotek Njalsgade 15, w via Mandag, onsdag, torsdag Tirsdag Fredag Lørdag Sundby Bibliotek, Kvarterhuset Jemtelandsgade 3, w via Mandag Fredag Lørdag FRIVILLIGT ARBEJDE Netvirket, Kvarterhuset Jemtelandsgade 3, 2., w KIRKER Solvang Kirke Remisevej 10-12, w Hans Tausens Kirke Halfdansgade 6, w

21 Tårnby Kirke Englandsvej 330, 2770 Kastrup w KULTURFORENINGER Liv i Sundby Biblioteket i Solvang Centret Remisevej 14 Tlf WEB Ørestad Kulturforum c/o Per Rydahl Kristensen Rued Langgaards Vej 15, 7.th w KULTURHUSE Amager Kulturpunkt Caféen, Loftet og Amager Bio Øresundsvej 4, w K-I-B, Islands Brygges Kulturhus Islands Brygge 18, Booking af lokaler Pedelkontor: w Telefontid: Mandag - fredag Kvarterhuset Jemtelandsgade 3, w Prismen, Kultur- og Idrætshus Holmbladsgade 71, via w LOKALHISTORIE Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv Jemtelandsgade 3, w w KULTUR & MEDIE 21

22 Tårnby Lokalhistorisk samling Hovedbiblioteket Kamillevej 10, 2770 Kastrup w LOKALE MEDIER Ørestad Avis Slusevej 3, w Ørestad TV 5teunit, Njalsgade 88, w 22 KULTUR & MEDIE Amagerbladet Amagerbrogade 54, w Tårnby Redaktør Ulf Bjørton Dortheasmindevej 17, 2791 Dragør w Bryggebladet Leifsgade 7, w Lokalavisen Amager Ladegårdsvej 8, 2770 Kastrup w P4 København DR Byen Emil Holms Kanal 20, 0999 København C w Foreningen af glade lyttere på Amager, Øens Lokalradio Forening, Station A, Tårnby Lokalradio Sendesamvirket Station Amager Kommunikationscentret Hammershusgade 15, 2100 København Ø w

23 TEATER Forestillinger fra Det Danske Teater: Amager Teater Kastrup Bio, Kastrupvej Kastrup w Ørestads første teatergruppe: Teater Manifold v. Lotte Greir Slusevej 3, PLAY-scenen på Islands Brygge Njalsgade 21F, st., 2300 Købehavn S w Røde Kro Teater Øresundsvej 4, Postboks w KULTUR & MEDIE 23

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer PLADS GUIDE AMAGER GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i guiden

Læs mere

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Bliv en del af den internationale Company Park med mange fælles faciliteter og services i den attraktive Ørestad Gæsteparkering ved ejendom

Læs mere

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 01 02 VELKOMMEN TIL EN NY AGA I HAVNETAD cenen er sat til Islands Brygge, nærmere betegnet Havnestad yd. Her opfører Lærernes Pension Hekla Husene

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 på ISLANDS BRYGGE 4 arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 ulturnatten Torvegade Christianshavn 5 Her finder du 1 Kulturhuset H. C. Andersens Boulevard Langebro 1 Amager Boulevard Njalsgade M Metrostationen

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser

Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser Strandgade 4 - Christianshavn - København K Kontorlokaler i det gamle pakhus på Christianshavn Flot og nyistandsat pakhus - respekt for de oprindelige detaljer

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

Husk at stemple CityPass første gang der stiges på. CityPass er gyldigt i 24 timer efter stempling.

Husk at stemple CityPass første gang der stiges på. CityPass er gyldigt i 24 timer efter stempling. Benyttelse af CityPass Transport med bus, tog og metro kan i zonerne 1-4 betales med City Pass. Betaling for transport til lufthavnen er således inkluderet. Husk at stemple CityPass første gang der stiges

Læs mere

Spørgeskema - 4. udkast

Spørgeskema - 4. udkast Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed 2012 6. juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF.

Læs mere

2000 deltagere ved årets Ørestad Kulturdage

2000 deltagere ved årets Ørestad Kulturdage NYHEDSBREV OKT 2013 2000 deltagere ved årets Ørestad Kulturdage Ørestad Kulturdage 2013 blev velsignet af vejrguderne i weekenden d. 6.-8. september, og besøgstallet ved de forskellige aktiviteter nåede

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Brohuset. 123 boliger i Ørestad City

Brohuset. 123 boliger i Ørestad City Brohuset 123 boliger i Ørestad City 1 C.F. Møllers Allé 2 Bella Center Center Boulevard Horisonten Brohuset Det Flexible Hus VM Husene Hvf. Elme Ørestadshuset Ørestad City Bypark Copenhagen Golf Park Sejlhuset

Læs mere

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014 Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København 24. til 26. september 2014 Kulturhuset Islands Brygge Islands Brygge 18 Efter nogle års venten lykkes det nu at indbyde til et fællesmøde mellem svenske

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

Sejlhuset. 118 boliger i Ørestad City

Sejlhuset. 118 boliger i Ørestad City Sejlhuset 118 boliger i Ørestad City 1 C.F. Møllers Allé 2 Bella Center Center Boulevard Horisonten Brohuset Det Flexible Hus VM Husene Hvf. Elm Ørestadshuset Ørestad City Bypark Copenhagen Golf Park Sejlhuset

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia Kollektiv transport som én enhed v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia DOT - Din Offentlige Transport 2 Lov om trafikselskaber 7, stk. 3 - med virkning fra den 1. januar 2015 Trafikselskabet

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Rasmus H. Jensen Bjørnebo

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE Bakkeboparken - ældreboliger i Hornbæk INDHOLD INDLEDNING... 3 FORDEL AT FLYTTE MENS DU SELV KAN BESTEMME... 3 HAR DU BEHOV FOR EN ÆLDREBOLIG?... 4 VENTELISTE... 4 SÅDAN

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY Sundby Sejlforening 2.6 2.6 SUNDBY SEJLFORENING Stedet Kulturmiljøet omfatter Sundby Havn med regnvandsudløb, havnebassin og landarealer brugt

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Sundbyvestervej 59, st. tv. 2300 København S

Sundbyvestervej 59, st. tv. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Sundbyvestervej 59, st. tv. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

GOLFPARKEN FREDERIKSHAVN

GOLFPARKEN FREDERIKSHAVN GOLFPARKEN FREDERIKSHAVN - byens bedste grunde til byens bedste priser! GOLFPARKEN FREDERIKSHAVN Attraktive byggegrunde fra kr. 345.000 inkl. moms FREDERIKSHAVN uge02 Golfparken image brochure1.indd 1

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

St. Kongensgade 14, 1264 København K

St. Kongensgade 14, 1264 København K St. Kongensgade 14, 1264 København K Ledige lejemål på henholdsvis 222 og 226 m² Central beliggenhed Åbent gårdmiljø med udendørsservering Kgs. Nytorv lige om hjørnet Indhold Indholdsfortegnelse Indhold...

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet lagde jeg vægt på, at budgettet er et middel til at nå målet om en kommune som

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager

Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager Amager Øst Lokaludvalg Jemtelandsgade 3, 4 sal (lokale 417) 2300 København S Web: www.aølu.dk Facebook: www.facebook.com/amageroest

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Medlem

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

DANNEBROGSGADE 12. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION

DANNEBROGSGADE 12. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION DANNEBROGSGADE 12 Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION Dannebrogsgade 12, 1660 København V Personalet: 33 17 83 13 Leder: 33 17 81 50 Souschef: 33 17 81

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Nansensgade 19 København NANSENSGADE

Nansensgade 19 København NANSENSGADE Nansensgade 19 København NANSENSGADE Attraktivt erhvervslejemål i en af Københavns mest inspirerende gader. I Københavns kreative område rejser den ni etagers ejendom på Nansensgade sig over byen. De moderne

Læs mere

BELLA CENTER COPENHAGEN

BELLA CENTER COPENHAGEN BELLA CENTER COPENHAGEN KAPACITETSOVERSIGT 2013/KONGRES & EVENTS Skandinaviens største kongres- og udstillingscenter > Bella Center Copenhagen / Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen METRO 5 P P HOTEL BELLA

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Mobil:

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Mikado House. be part of the network

Mikado House. be part of the network Mikado House be part of the network 02 Mikado House er opført ved Mikado Plads i Universitetskvarteret, tæt på Københavns centrum og DR-byen Skræddersyede kontorlokaler med ventilation og køl. fra 391-14.000

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006

FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006 FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006 Gratis adgang! EKSTRA: STAND UP OPERA VALBYPARKEN søndag den 6. august kl. 11-17 VELKOMMEN til en havekulturel og musikalsk inspirationsdag i Valbyparken søndag den 6.

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL Den Selvejende Institution FREDERIKSGÅRDEN

VELKOMMEN TIL Den Selvejende Institution FREDERIKSGÅRDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDERIKSGÅRDEN Administrator Advokat (H) Pernille Høxbro Rådmand Steins Alle 16 C - 009 2000 Frederiksberg C Telefon 38 71 26 56 Girokonto 411-2857 December 2012 VELKOMMEN TIL

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Program 19.00-19.10 Velkommen Borgmester Thomas Lykke Pedersen 19:10-19:25 Oplæg om udviklingen i de fire bysamfund

Læs mere

Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2

Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2 Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2 Markant domicilejendom med fleksible indretningsmuligheder Direkte udsigt til Amager Strandpark og Øresund Kun 5-6 min. til Lufthavnen og Rådhuspladsen Metrostationen

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Kobber Huset. i Ørestaden. IRMA åbner butik i stueetagen. www.kobberhuset.dk

Kobber Huset. i Ørestaden. IRMA åbner butik i stueetagen. www.kobberhuset.dk Kobber Huset i Ørestaden www.kobberhuset.dk IRMA åbner butik i stueetagen Kobber Huset unikt kontorhus i Ørestad City med IRMA Gennemtænkt brugervenligt kontorhus beliggende i hovedstadens vækstcentrum

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere