Det moderne tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det moderne tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg"

Transkript

1 Det moderne tanghus på Læsø Udgivet af Realdania Byg

2 FORORD 9 FRA TRADITIONEL TIL TIDSSVARENDE Af arkitekt maa Søren Nielsen, Tegnestuen Vandkunsten Eksperimentet 17 Historien 18 Præfabrikationen 22 Klimapåvirkningen 31 Æstetikken 34 Perspektiverne 36 FRA HAV TIL HUS Af journalist Anders Klebak Ålegræsset 40 Træskelettet 43 Polstringen 44 Tangpøllerne 46 Strømperne 48 FRA FORTID TIL FREMTID Af projektleder og arkitekt Jørgen Søndermark, Realdania Byg Miljøet 53 Økonomien 55 Kravene 57 SUMMARY 58 Scan koden og se filmen om Det moderne tanghus på Læsø

3 Det moderne tanghus på Læsø 1 Udgivet af Realdania Byg

4 Ålegræs [Zostera marina] 2

5 Tørret tang Tangen skal fiskes op fra strandkanten til tørring så hurtigt som muligt. Helst inden for samme dag. Ligger den for længe i varme uden at kunne komme af med fugten, går processer i gang, som nedbryder fibrene i tangen. Landmand og tangfisker på Møn, Ib Ungermand 3

6 Hør [Linum bienne; Linum usitatissimum] 4

7 Forarbejdet hør At finde det rigtige stof har i sig selv været en udfordring. Først efter at have vurderet godt hundrede forskellige stofprøver i samarbejde med arkitekterne fandt vi frem til den endelige løsning. Et lyst hørstof, som sagtens kan holde i op til tyve år, hvis det bliver behandlet ordentligt. Møbelpolstrer Brian Liebeck 5

8 Fyrretræ [Pinus] 6

9 Høvlet lærke- og fyrretræ Hvor der ikke er tang, er der træ. Træ i form af brædder af lærk, fyr og gran udgør konstruktioner, gulve, vægbeklædninger og køkkenbordplader. Træet er den neutrale baggrund for de usædvanlige beklædninger af ålegræs. Arkitekt maa Søren Nielsen, Tegnestuen Vandkunsten 7

10 8

11 Forord I 2010 købte Realdania Byg det 150 år gamle, fredede tanghus Kalines Hus på Læsø og gennemførte en nænsom restaurering. Kun en ubebygget naturgrund adskilte Kalines Hus fra en anden ejendom af høj arkitektonisk interesse; et moderne sommerhus, tegnet af arkitekt Hanne Kjærholm. Det var indlysende vigtigt at sikre, at der på denne ubebyggede grund blev opført en bebyggelse, som respekterede de to smukke nabohuse og nænsomt indpassede sig i landskabet. Realdania Byg købte derfor også dette ubebyggede grundstykke, og i sommeren 2012 blev det første spadestik taget til det, der skulle blive et moderne tanghus. Et fritidshus, som forankrer den ældgamle Læsø ske tang-tradition i en nutidig byggeskik. Og et fritidshus, der er funderet på økonomisk og miljømæssig bæredygtighed med tang som det gennemgående byggemateriale. Udfordringen var at få det temmelig viltre ålegræs indpasset i en industriel produktion, uden at dets fysiske og æstetiske egenskaber blev sat over styr. Men det er lykkedes. I Det moderne tanghus bliver tang brugt på tre vidt forskellige måder: Som isolering, som indvendig polstret beklædning og som udvendig synlig beklædning. Det krøllede tang er styret blidt og fastholdt i strik kede ruser og ensartede trærammer. Derved er der opstået en struktur med lodrette og vandrette rytmer og et udtryk, der vibrerer imellem tøjlesløshed og disciplin. Selv om Det moderne tanghus er udformet som en universel hustype, et længehus med saddeltag, afspejler detaljeringen en moderne industrialiseret byggeteknik, et materialevalg med en minimal klimabelastning og de højeste standarder for energibesparelser i brugen af bygninger. I Det moderne tanghus udfoldes hele bygningsteknologiens palet: Fra ålegræsset, det simpleste, uforarbejdede råstof, der bogstavelig talt er lige til at samle op på stranden, over industrialiseret præfabrikation af bygningsdele til højteknologiske varmepumper. Det moderne tanghus på Læsø er ikke blot en fortælling om en ny anvendelse af et bemærkelsesværdigt materiale på et særegent sted med en højst usædvanlig bygningshistorie. Det er også en krystalkugle, der indfanger og belyser mange af de væsentligste problemstillinger, som dansk byggeri står overfor i dag. Realdania Byg Juli

12 10

13 11

14 12

15 Manchet FRA TRADITIONEL TIL TIDSSVARENDE Af arkitekt maa Søren Nielsen, Tegnestuen Vandkunsten Det moderne tanghus på Læsø er ikke blot en fortælling om den fornyede anvendelse af et bemærkelsesværdigt materiale på et særegent sted med en højst usædvanlig bygningshistorie. Det er også en krystalkugle, der indfanger og belyser mange af de væsentligste problemstillinger, som byggeriet står overfor i dag. 13

16 14

17 Af arkitekt maa Søren Nielsen, Tegnestuen Vandkunsten Dette er arkitektens fortælling om Det moderne tanghus. Den erfarne arkitekt ser ikke først og fremmest en bygning som et personligt værk. Bygningen ses derimod som en genstand, der opstår i mødet mellem materiale, kultur, teknologi og sted. I Det moderne tanghus er det materialet ålegræs, der bliver forankret i en nutidig byggeskik. Herigennem frigøres det fra sin tilknytning til Læsøs historie for at blive aktuel i vores klimakriseramte nutid. Da huset opføres på netop Læsø, bliver det dog paradoksalt nok også Det moderne tanghus, der bærer den lokale fortælling videre. I det følgende fortælles om de enkelte faktorer, der har spillet en rolle i udviklingen af det projekt, der er endt med at blive opført som et stort fritidshus på Tangborgvej 6 syd for Østerby på Læsø: Om inspirationen fra Læsø-traditionen, om behovet for industriel effektivitet og om, hvorfor det er vigtigt at eksperimentere med ny brug af naturens materialer. 15

18 16

19 EKSPERIMENTET Man skal ikke eksperimentere med for mange ting på en gang. For så risikerer man ikke at kunne afgøre præcist, hvorfor noget gik godt, og andet gik galt. Det moderne tanghus er et eksperiment med materialer og byggeteknik - ikke et socialt eksperiment. De fleste skal kunne føle sig hjemme i huset, og derfor er huset udformet forholdsvist traditionelt med et stort centralt opholdsrum med loftshøjde til kip og værelser i begge gavle. De to toiletter er placeret mellem opholdsrummet og værelserne, og sovekapaciteten er forøget ved at placere hemse oven på værelserne. Bygningen er et længehus med saddeltag, og det følger således den lokale byggetradition, både hvad angår størrelsen og den øst-vestlige orientering. Det har været intentionen, at bygningen ikke skal skille sig ud gennem sin form eller sin indretning, men primært gennem sine materialer og sin detaljering. Udsigten er vidunderlig - med havudsigt mellem træstammer til den ene side, og til den anden side Kalines Hus, det tangtækkede længehus, som Realdania Byg har restaureret for at bidrage til at redde Læsøs kulturarv. Grunden er en naturgrund med høje fyrtræer, og jorden er dækket af nåle. Derfor lades grunden helt urørt, og i stedet har huset store træterrasser til begge sider, og alle husets rum har døre til terrasserne. Fokus for eksperimentet er anvendelsen af ålegræs som byggemateriale. Et af materialets væsentligste fortrin er dets positive effekt på klimaet. Det binder drivhusgassen CO2, og det kan høstes og forarbejdes med anvendelse af meget lidt energi. Derfor har det været en målsætning at minimere bygningens påvirkning af klimaet. Denne intention har styret alle valg vedrørende materialer og byggeprocesser. Herudover har det været et formål at undersøge forskellige anvendelser af ålegræs. Således er der udviklet tre vidt forskellige måder at bruge materialet på: Som isolering, som indvendig polstret beklædning, og som udvendig synlig beklædning. Det moderne tanghus er bygget på en naturgrund med høje fyrretræer og en skovbund dækket af nåle. 17

20 Tanghusene på Læsø er et unikt stykke kulturhistorie og en bygningstype, som udelukkende findes på den lille ø i Kattegat. Engang var der flere hundrede tanghuse på øen; i dag er der kun ca. 20 tilbage, heriblandt Kalines Hus fra 1865 (th.), som Realdania Byg restaurerede i HISTORIEN Alle, der har besøgt Læsø, har utvivlsomt oplevet de tangtængede huse, men selv de, der kun er kommet så langt som Frilandsmuseet i Sorgenfri, har stiftet bekendtskab med den tangtækkede Læsøgård. Det er et af de huse, man husker, fordi tagbeklædningen, der består af omkring 25 tons ålegræs, giver bygningen ganske bemærkelsesværdige proportioner. Gigantisk og uformeligt, men også beskyttende og trygt. Samtidig er huset det mest komfortable af museets bygninger, netop på grund af tagets tæthed og eminente isoleringsevne. Indeklimaet er fremragende. For Det moderne tanghus udgør Læsøs tangtradition anledningen til at søge en nutidig anvendelse af ålegræsset. Dets isoleringsevne, der næsten svarer til mineraluld, udnyttes ved at placere ålegræsset mellem konstruktionerne i gulv, facade og tag, og dets evne til at tætne bygningen udnyttes ved at anvende ålegræsset som facadebeklædning. Derimod har ålegræssets evne til at tætne taget og bortlede regnvand dog ikke kunnet genskabes i Det moderne tanghus. Det traditionelle tangtag opnår nemlig sin tæthed ved, at vægten af de uhyre mængder af opdynget ålegræs presser materialet sammen. I Det moderne tanghus er ålegræsset alene anvendt som udvendig beskyttelse af et undertag af tagpap. Herved opnås samme egenskaber 18

21 19

22 som ved traditionelle tangtage, men med anvendelse af en tiendedel af materialemængden. Baggrunden for, at Læsøkvinderne udviklede den særegne tængeteknik, var en kombination af manglen på tækkerør og tilstedeværelsen af store mængder opskyllet ålegræs. Fra de første helt enkle og nødtørftige sikringer af tag over hovedet har Læsøs kvinder forfinet tængemetoden til en ganske raffineret teknik. De traditionelle kvindehåndværk - spinde, væve og sy påvirkede fremgangsmåden: Kvinderne snoede og bandt de såkaldte vaskere, dvs. bundter af ålegræs, som blev surret fast til tagets nederste lægter og dermed dannede underlag for de store dynger af ålegræs. I Det moderne tanghus er der helt andre omstændigheder på spil, men de mekanismer, der skaber den særlige byggeteknik og dermed den særlige identitet, er sammenlignelige. I dag møder ålegræsset en nutid, hvor tidsforbrug, arbejdskraft og materialeressourcer søges begrænset mest muligt. Til gengæld står der en højtudviklet teknologi og et rationelt produktionsapparat til rådighed. Tængning med tang blev i sin tid udviklet og udført af kvinderne på Læsø. De overførte traditionelle kvindehåndværk - spinding, vævning og syning til øens dengang righoldige naturressource, tang. 20

23 Undervejs i byggeprocessen fik håndværkerne hjælp af et hold kvinder. I to dage knoklede de med dynger af tang og meterlange tangpøller - præcis som i gamle dage, hvor det var Læsø-kvinderne, der stod for al tangarbejdet, mens mændene var på havet. 21

24 For at gøre produktionstiden kortest mulig er Det moderne tanghus opført af præfabrikerede elementer, der er fremstillet tre forskellige steder i landet og samlet på Læsø. PRÆFABRIKATIONEN Huset skal tegnes og bygges på et år! Sådan var Realdania Bygs besked til arkitekterne. Et kort tidsperspektiv er snarere reglen end undtagelsen, men af særlig betydning i dette tilfælde, eftersom opgaven omfattede beklædning med det uregerlige ålegræs som grundkomponent. Derfor var der kortere tid til rådighed for den konstruktive del af byggeriet. En byggeplads på en ø er endvidere særlig bekostelig, fordi materialet skal fragtes langt, og fordi håndværkere fra fastlandet skal indkvarteres. Dette udgjorde en tilskyndelse til at nedkorte byggeperioden. Alt talte derfor for, at bygningen skulle opføres af elementer, der kunne fremstilles i præfabrikation, dvs. på værksted, for hurtigt at kunne samles på byggegrunden. Træskelettet til de elementer, der udgør gulv, facade, tag og skillevægge, er skåret til i en fabrikshal på fastlandet og samlet på store platforme for efterfølgende at blive stablet og lastet på vognen til Læsø. 22

25 23

26 24

27 Det moderne tanghus føjer et nyt kapitel til Læsøs historie og fortællingen om en enestående arkitekturtradition. Forhåbentlig vil huset inspirere til, at flere griber bolden og skaber nye vidtrækkende og nytænkende tang-projekter, så Læsøs tangtage kan overleve, og verden kan præsenteres for et nyt materiale med ældgamle, danske rødder. 25

28 Projektet blev budt ud til et antal virksomheder, der har som speciale at rationalisere håndværksarbejdet ved at udføre det beskyttet for vind og vejr og i en veltilrettelagt arbejdsgang. Det moderne tanghus endte således med at blive bygget i en værkstedshal på fastlandet. Her blev træskelettet til de elementer, der udgør gulv, facade, tag og skillevægge, skåret til og samlet på store platforme for siden at blive stablet på vognen til Læsø. Isoleringen med ålegræs afhænger af tætheden, og det blev håndteret ved, at materialet blev afvejet portionsvist i løs vægt på en ophængt slagterivægt. Således kunne man sikre, at den rette isoleringsværdi bliver overholdt for hvert kammer i elementets træskelet. For at gøre produktionstiden kortest mulig blev projektet udformet med en høj grad af gentagelse og et begrænset antal forskellige elementer. Derfor er der en forholdsvis høj grad af samlebåndsproduktion i fremstillingen på trods af bygningens beskedne størrelse. Når man anvender præfabrikation som byggemetode, opnår man i reglen en lavere pris end ved traditionel håndværksproduktion på stedet: Jo større mængder og jo større ensartethed i elementerne, desto billigere og mere effektivt kan man bygge. Trods bygningens beskedne størrelse har anvendelsen af præfabrikation været med til at nedbringe prisen. Dermed er vejen blevet banet for at kunne udføre nogle af de mere kostbare elementer i byggeriet - for eksempel de polstrede lofter og de energibesparende installationer. Den industrielle tankegang har i århundreder været den sikre vej til højere produktivitet, lavere pris og øget velstand. Det gælder derfor for alle nye løsnin- De præfabrikerede træskeletter er fyldt med tang, der udgør isoleringen i huset. Tangen ligger løst altså hverken, snoet, snøret eller bundtet og for at sikre den rette isoleringsværdi for hver træramme er den løse tang nøje doseret efter vægt, inden den er lagt i rammerne. 26

29 I Det moderne tanghus bliver tang brugt på tre forskellige måder: Som isolering, som indvendig polstret beklædning og som udvendig synlig beklædning. ger til bæredygtigt byggeri, at hvis løsningerne skal være konkurrencedygtige, så skal de kunne udføres i storskala. Og storskala forudsætter en rationel og dermed industriel arbejdsgang. Men hvordan kan det yderst uregerlige ålegræs betvinges i en industriel produktion, uden at dets fysiske og æstetiske egenskaber sættes over styr? Når det gælder brugen af ålegræs til isolering, er det relativt let. For her er materialet dækket af beklædning til alle sider og derfor usynligt. Ålegræsset doseres efter vægt og placeres manuelt imellem konstruktionsfagene ligesom ethvert andet isoleringsmateriale. Når det derimod gælder den synlige anvendelse af ålegræsset som beklædning, har opgaven været at udvikle en metode til at tøjle materialet i en tydelig form - uden at gøre vold på dets natur. Til beklædningen af tag og facade er ålegræsset stoppet i ruser, strikket af brunt uldgarn. Produktet er en pølle med fyld af ålegræs og en netstrømpe af uld. Selve strikningen er udført som håndarbejde, men på en strikkelise, der fungerer efter samme princip som en maskinel produktion af striktøj. Det betyder, at arbejdet vil kunne udføres som industriel storproduktion i det øjeblik, efterspørgslen er til stede. Tilsvarende udføres stopningen ved håndkraft, men arbejdsgangen vil kunne mekaniseres, hvorved der tilmed vil kunne opnås en større ensartethed. For at nedbringe montagetiden på byggepladsen er elementerne af ålegræs monteret i batterier, der samler ca. 15 pøller i en ramme af lærketræ. Rammerne monteres på de præfabrikerede facadeelementer. Tagpøllerne er større og længere og bindes på granrafter, der kan fastgøres til taglægter. Således bliver det meget upræcise ålegræs-materiale til en del af en standardiseret fremstilling af byggekomponenter, beregnet til en arbejds- og tidsbesparende byggeproces. 27

30 Helt frem til 1960 erne blev ålegræs anvendt som fyld til madrasser og som møbelpolstring. Dette princip, hvor tang udgør fyld, som holdes sammen af en polstring, er i Det moderne tanghus brugt til husets loftsbeklædning. Her er træelementer med tang-fyld blevet betrukket med lyst hørstof. Ålegræs har tidligere været anvendt til madrasser. Dette princip, hvor materialet udgør fyld, som holdes sammen med polstring, anvendes ved udformning af loftsbeklædningen. Også her udføres beklædningselementerne som en standardiseret industriel produktion. I ovenlys og kip udnyttes polstringsteknikken til at frembringe krumme former, egnet til at give en smuk og blød lysfordeling. Selv om selve polstringen med lys hørdug udføres håndværksmæssigt, spiller nutidig højteknologi en vigtig rolle: Den komplicerede opmåling af disse elementer lader sig nemlig kun udføre ved hjælp af arkitekternes avancerede 3D-software. Fremstillingen af elementerne udføres med CNC-skæring computerstyret robot-arbejde. 28

31 Polstringen med hørstof er udført på et værksted på Frederiksberg i København, hvor møbelpolstrer Brian Liebeck har betrukket præfabrikerede loftelementer med lyst hørstof. I alt 125 m 2. 29

32 30

33 KLIMAPÅVIRKNINGEN I de senere år har mange forskere og nogle få rådgivere fået øjnene op for, at bygningers ressourceforbrug ikke kun består af energi til bygningens drift, dvs. til brugen af bygningen. De materialer og processer, der er forbundet med byggeri, har også et energiforbrug på samvittigheden. Endda i en størrelsesorden, der gør det rimeligt at introducere en metode til at få kontrol med dette forbrug. En sådan metode kaldes en livscyklusanalyse. En vigtig del af en sådan analyse er opgørelsen over bygningens virkning på klimaet. Det moderne tanghus er bygget af materialer med så lille klimaeffekt som muligt. En af de faktorer, der påvirker klimaet, er den mængde energi, der tilføres ved råstofudvinding, forarbejdning, transport og byggeprocesser. En anden faktor er, i hvor høj grad materialet binder CO2. Ålegræs er optimalt i begge henseender: Der benyttes ubetydelige mængder energi til at hale det op fra vandkanten, og det består i hovedsagen af kulstof og binder således CO2 i stor mængde. Evnen til at binde CO2 gør sig også gældende for træ, som derfor er valgt til alle bygningens konstruktioner, beklædninger, døre og vinduer. Også lofternes hørbeklædning og uldgarnet har tilsvarende egenskaber. Materialer, der har negativ effekt på klimaet, er søgt minimeret. Således er bygningens fundament udført som punktfundamenter for at minimere forbruget af beton og stål til armering. Samtidig bliver det muligt at anvende ålegræs som isolering i gulvet i stedet for det skumplastik, der sædvanligvis anvendes. Materialer, der har negativ virkning på miljøet, f.eks. lak og maling, er undgået helt. Livscyklusanalysen viser, at Det moderne tanghus binder CO2 i en størrelsesorden, der svarer til CO2-udslippet ved ti års brug. Dette er en væsentlig reduktion i det samlede energiforbrug i forhold til de fleste traditionelle bygninger. Spørgsmålet er, hvad der sker, hvis bygningen nedrives, og materialerne afbrændes - så slipper hele CO2-depotet jo ud i atmosfæren? Jo, men i så fald erstatter de CO2-bindende materialer andet brændsel og har således stadig en gunstig virkning på klimaet. For at sikre, at materialerne i Det moderne tanghus havner i kraftværkets forbrændingsovn så sent som muligt, er bygningen desuden konstrueret, så den er let at skille ad. Præfabrikationsmetodens fordele gælder ligeså vel ved montering som ved demontering. Herigennem bliver det muligt at flytte bygningen et andet sted hen, hvis man skulle få behov for at opføre et andet hus på grunden. 31

34 Ligeledes er det muligt at genbruge alle dens komponenter fra vinduer og døre til træelementer og loftsbeklædninger. Jo længere levetid for en bygning og dens komponenter, desto lavere klimapåvirkning. Bygningsreglementets forventede krav for 2020 er ambitiøse. Ved at leve op til dem sikres et meget lavt energiforbrug til opvarmning. Midlerne er kraftig isolering, stor tæthed, godt dagslys og ventilationsanlæg med varmegenvinding. Selv om Det moderne tanghus er et fritidshus, lever det op til kravene til helårshuse. Ingen kan nemlig vide på tidspunktet for opførelsen, hvordan et hus vil blive brugt i fremtiden. Hvor isolering og tæthed er simple og passive midler, er ventilationsanlægget avanceret, computerstyret teknologi. Anlægget sørger for, at der døgnet rundt er frisk luft i alle rum, samtidigt med at varmen ikke går til spilde. Den friske luft varmes af den brugte luft inden indblæsning. Da bygningen er placeret i et område uden fjernvarme, anvendes en varmepumpe som varmekilde for at minimere forbruget af el til opvarmning. Pumpen opvarmer vand med varme, der er udvundet fra luften. Tætheden er af meget stor betydning i lavenergibyggeri. Når man bygger med præfabrikation, er det let at sikre tætheden af det enkelte element. Derfor er det kun samlingerne imellem elementerne, der skal tætnes på pladsen. Endvidere er præcisionen almindeligvis større i industrielt fremstillede bygningsdele, og derfor er det lettere at udføre tætningsarbejdet. Tætningen udføres med folie, hvorved elementerne tapes sammen på indvendig side, inden der udføres elinstallationer og beklædning. Selv om Det moderne tanghus er et fritidshus, lever det op til energikravene til helårshuse. Huset er tæt og kraftigt isoleret og derudover forsynet med et effektivt ventilationsanlæg med varmegenvinding. 32

35 33

36 I modsætning til de historiske huse, hvor tangen ligger metertyk på taget i en svulmende paddehatte-form, så er Det moderne tanghus mere nutidigt og stramt i sit udtryk. Den synlige tang er stoppet i pøller af strikkede net, som er fastgjort i overlappende baner på taget og i mindre pøller på facaderne. ÆSTETIKKEN Det moderne tanghus er loddent udvendigt - beklædt fra top til tå med ålegræs. Som materiale er ålegræsset udfordrende for en arkitekt, der er opdraget i den moderne tradition. Her er størst mulig præcision en dyd. Man taler om rene linjer og skarpe overgange. Men når udtrykket udfordres, udfordres indholdet også: Hvad er egentlig årsagen til ønsket om geometrisk præcision, hvori består dets dyd? Præcision afspejler en drøm om en rationalitet og en perfektion, som kun de færreste kan leve op til, endsige tro på. I den forstand er bygningens bløde udtryk måske i bedre overensstemmelse med nutidsmenneskets måde at omgås og fortolke verden. I arbejdet med Det moderne tanghus tegner der sig en balance, hvor materialet styres blidt ved at blive fastholdt i de strikkede ruser. Ved at blive samlet og indrammet i elementer, der indeholder et bestemt antal pøller, opstår en struktur med lodrette og vandrette rytmer. På den måde tilstræbes et udtryk, der vibrerer livligt imellem tøjlesløshed og disciplin. Tekstiler, som historisk har spillet en væsentlig rolle i byggeriet, har været næsten forsvundet i mange år. I den indvendige beklædning af Det moderne tanghus gav ålegræsset anledning til at genopdage skønheden i f.eks. dugen som loft. Nødvendigheden af at fremstille beklædningen som præfabrikerede elementer tillod ikke, at dugen fremstod som en ubrudt flade ligesom i et telt. Ved at hvælve elementerne i kippen og ved at lade elementerne omkring ovenlysvinduerne betrække i saddelform opnås en organisk blødhed, der er sjælden i nutidens industrialiserede byggeri. Et særligt kendetegn ved tekstilbeklædninger er i øvrigt deres evne til at dæmpe lyden i rummet. 34

37 Hvor der ikke er tang, er der træ i form af lærk, fyr og gran. Træ har - ligesom tang - evnen til at binde CO2, og det samme gælder for lofternes hørbeklædning og uldgarnet, der er bundet om tangpøllerne. Hvor der ikke er tang, er der træ. Træ i form af brædder af lærk, fyr og gran udgør konstruktioner, gulve, vægbeklædninger og køkkenbordplader. Træet er den neutrale baggrund for de usædvanlige beklædninger af ålegræs. Men træet har et liv i sig selv. Det arter sig helt forskelligt efter hvilken påvirkning, det udsættes for. Indvendigt bliver det med tiden gyldent; udvendigt bliver det gråt. Ligesom ålegræssets loddenhed er træoverfladens tiltagende forskelligartethed en udfordring for mange arkitekter og andre ordensmennesker. Men man kan også vælge at se skønheden i lysets og luftens påvirkning af materialet. Tiden får lov at hobe sig op i materialet. Bygningen tør være sin alder bekendt. Det moderne tanghus er et længehus med saddeltag og tang på taget, men med et moderne undertag. Med ålegræssets høje isoleringsevne behøver tagets tykkelse ikke komme op i 140 cm som på de gamle tage: Det er rigeligt med cm. 35

38 PERSPEKTIVERNE Det moderne tanghus på Læsø er ikke blot en fortælling om den fornyede anvendelse af et bemærkelsesværdigt materiale på et særegent sted med en højst usædvanlig bygningshistorie. Det er også en krystalkugle, der indfanger og belyser mange af de væsentligste problemstillinger, som byggeriet står overfor i dag. Skønt udformet som en universel hustype med saddeltag afspejler detaljeringen en moderne industrialiseret byggeteknik, et materialevalg med en minimal klimabelastning og de højeste standarder for energibesparelser i brugen af bygninger. I Det moderne tanghus udfoldes hele bygningsteknologiens palet: Fra ålegræsset, det simpleste, uforarbejdede råstof, der bogstavelig talt er lige til at samle op på stranden, over industrialiseret præfabrikation af bygningsdele til højteknologiske varmepumper. Ved at give et eksempel på en kombination af højteknologi og jomfruelig natur kan Det moderne tanghus forhåbentlig bidrage til at give svar på, hvordan byggeriet og vores brug af bygninger kan gøres mindre ressourcekrævende i fremtiden. Bæredygtigt byggeri er ikke blot tilbage-til-naturen, men bæredygtige løsninger kan udvikles med udgangspunkt i naturmaterialer og lavteknologi. Ligeledes er højteknologisk isenkram nok en nødvendighed, men langt fra en tilstrækkelig forudsætning for et lavt ressourceforbrug. Det moderne tanghus bygger således bro imellem metoder, der ofte har været set som konkurrenter i kampen om den sande vej til bæredygtighed i byggeriet. Målet for Det moderne tanghus er, at det skal have et ekstremt lavt energiforbrug. Den næsten fuldstændige brug af organiske materialer betyder, at der er akkumuleret mere CO2 i huset, end der er udledt i produktion og transport af byggematerialer. 36

39 Det moderne tanghus er bygget af materialer med så lille klimaeffekt som muligt, og her er ålegræs særdeles optimalt: Der benyttes ubetydelige mængder energi til at hale det op fra vandkanten, og det består i hovedsagen af kulstof og binder således CO2 i stor mængde. Det moderne tanghus er et projekt, hvis mest vidtrækkende perspektiv består i at stimulere udviklingen af byggetekniske hybrider som alternativ til bygninger, der enten er naturlige eller intelligente. At idéen til projektet oprindeligt er undfanget gennem bestræbelsen på at bevare Læsøs dybt originale og fantastiske bygningskultur for eftertiden er samtidig en god pointe. Bygningskunsten udvikles netop ofte igennem overraskende koblinger på tværs af tid og sted. Ålegræs er langt fra det eneste gratis materiale, der endnu ikke udnyttes, selvom det er forholdsvist enestående, eftersom det næsten ingen forarbejdning kræver. Alligevel giver Det moderne tanghus et fingerpeg om de funktionelle og æstetiske muligheder i anvendelsen af oversete materialer, der først bliver synlige i situationer med knaphed. At sådanne muligheder udfoldede sig i Læsøs fortid, er let at se. Det skete af sig selv, da befolkningen oplevede nødvendigheden. I nutidens komplekse samfund finder en tilsvarende udvikling sted, når en aktør tør eller har råd til at tage initiativ til et eksperimenterende byggeri. Nødvendigheden af at handle på baggrund af en kollektiv bevidsthed om klimaets krise kræver dog ofte stor faglig og økonomisk styrke. Men handlekraften bør ikke være forbeholdt de stærkeste aktører. Derfor er det Det moderne tanghus formål at inspirere bredt til at forny byggeriets repertoire med inddragelse af materialer fra overraskende kilder: Naturens overskudslager, overskudsprodukter fra landbrug og industri, genbrugte byggematerialer, forvandlet affald og meget mere. Det er nødvendigt! Men det er også spændende, sjovt og smukt. 37

40 38

41 Manchet FRA HAV TIL HUS Af journalist Anders Klebak I årtier har det fået lov til at ligge som en uudnyttet ressource i vandkanten. Ålegræsset. Men nu er møbelpolstrere, landmænd, husfabrikanter, tagtækkere og ufaglærte med til at sætte nye spor og gå forrest i arbejdet med at genoplive dette særegne materiale. Med en blanding af nye tanker og metoder og gamle håndværkstraditioner har de bidraget til Det moderne tanghus. 39

42 ÅLEGRÆSSET - Det ligger jo bare i strandkanten. Det ville være vanvittigt ikke at bruge det. Ordene kommer fra Kurt Schierup, til daglig leder af Praktisk Service på Møn, et aktiveringstilbud for ledige i Vordingborg Kommune og en af de virksomheder, der er involveret i Det moderne tanghus på Læsø. Han taler om ålegræsset, som skyller ind mod de danske kyster i enorme mængder hvert år. Her ligger det i store dynger uden at blive bemærket af særligt mange som andet end en lidt irriterende barriere, man skal igennem, når man skal ud og soppe i vandet om sommeren. Hvor andre ser affald eller en bunke gammelt tang, ser Kurt Schierup en uudnyttet ressource. Praktisk Service har gang i en lang række projekter, der handler om genanvendelse. Kurt Schierup viser rundt på værkstederne og fortæller om nogle af de ideer, han barsler med genanvendelse af papkasser som hestestrøelse, forarbejdning af kommunens planteaffald fra vejrabatterne til brændselspiller og måske løsningen på alle haveejeres mareridt: Et effektivt værn mod dræbersnegle. Men det er tang eller ålegræs det skal handle om. Og det er ikke helt tilfældigt, at vi begynder på Møn og øerne omkring. Indtil 60 erne var tang en lukrativ forretning på egnen, fortæller Kurt Schierup. Hans far havde rettighederne til at fiske tang på Tærø, en lille ø vest for Møn. Det blev til op mod 80 tons ålegræs, da produktionen var på sit højeste. Tørt, vel at mærke. Det blev blandt andet brugt som fyld i madrasser og polstring i møbler og gav derfor arbejde til både landmænd og fabriksarbejdere på øerne. I Kalvehave på Møn forarbejdede Kalvehave Tang-eksport 500 tons ålegræs om året, indtil virksomheden lukkede. Siden har tangen fået lov til at ligge i vandkanten. Af journalist Anders Klebak 40

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

TØMRER ENERGIRENOVERING

TØMRER ENERGIRENOVERING TØMRER ENERGIRENOVERING VI KAN MERE END AT RENOVERE DIT HUS STB BYGs Tømrerafdeling har ikke bare de rigtige håndværkere, men også et stærkt hold af byggeledere til at styre byggeprocessen for dig, fra

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

TRENDY TYPEHUS. 100%dansk

TRENDY TYPEHUS. 100%dansk 100%dansk TRENDY TYPEHUS Tina og Claus Jeppesen valgte en utraditionel løsning, da de skulle bygge nyt hus. Et færdigbygget typehus blev hejst ind på den tomme grund komplet med køkken og bad. Siden har

Læs mere

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Lærkehaven Lystrup Sustainable Housing In Europe Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Fokus på miljøet Sustainable

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

KRONE VINDUER A/S VINDUER & DØRE TIL BOLIGEN

KRONE VINDUER A/S VINDUER & DØRE TIL BOLIGEN INDHOLD Velkommen 3 Valg af vinduer 4-5 Produktprogram 6-7 Krone Fyr 8-9 Krone Mahogni 10-11 Krone COto 12-13 Miljøet 14 Krone Døre 15 Designfrihed 16 Historien bag 17 Egen produktion 18 Krone produkter

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning ThermoAsk Beklædning Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk, det spændende nye alternativ

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

Standardhus Einherjere type VI

Standardhus Einherjere type VI Standardhus Einherjere type VI 2002 Copyright 2002 Thomas Greve / Martin Seliger / Einherjerne Standard hus Type VI 1. Forord 3 2. Intro 4 -Ide -Opbygning 3. Martrialer 5 4 Bygning af elementer -Ramme

Læs mere

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Udfordringer Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Byggetekniske løsninger Byggesystem og konstruktioner Lufttæthed Vinduer Installationen Bygningsreglement Luftskifte 0,5/h

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj 1 FLOTTE LAVENERGIBOLIGER I HJORTSHØJ Boligkontoret Århus opfører 65 nye og energirigtige boliger i et skønt naturområde, som samtidig ligger

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE

ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE monier præsenterer ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE DANTEGL FRA VOLSTRUP TEGLVÆRK ANNO 1882 Sni Sni O Uden nakke Uden nakke Uden nakke Uden nakke et naturligt produkt, der blot bliver smukkere med årene

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

ARKITEKTTEGNEDE KVALITETSHUSE

ARKITEKTTEGNEDE KVALITETSHUSE ARKITEKTTEGNEDE KVALITETSHUSE 1 Indholdsfortegnelse Oversigt - individuelle drømme / priser.. 4 Morgensol eller aftenssol - placering..... 8 Showroom - individuelle materialevalg. 10 Beslutningsfasen og

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

VMZINC regnvandssystemer

VMZINC regnvandssystemer REGNVANDSSYSTEMER VMZINC regnvandssystemer - zink til vand Sådan køber du regnvandssystemerne fra VMZINC: Er du nu blevet inspireret til at montere regnvandssystemerne fra VMZINC på dit hus, så kontakt

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE. Byg dit drømmehus med elementer i letbeton. Rammerne om dit hjem

TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE. Byg dit drømmehus med elementer i letbeton. Rammerne om dit hjem Rammerne om dit hjem TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE - En sund hverdag - En sikker hverdag - En behagelig hverdag Byg dit drømmehus med elementer i letbeton Træf det rigtige valg DER ER TO

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Udvikling på et solidt fundament Vi har udviklet os meget hos Jönsson a/s igennem vores lange historie og især i de senere år er det

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning.

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. God isolering En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. Totalrenovering uden kompromisser Henrik Lindes sommerhus har den mest fantastiske beliggenhed i forreste række til vandet ved Gilleleje.

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Nytænkte løsninger til byggeindustrien

Nytænkte løsninger til byggeindustrien Nytænkte løsninger til byggeindustrien by Levering til aftalt tid og pris UPFRONT SOLUTIONS er unikke og nytænkte boligog konstruktionsløsninger til nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri. Produktserien

Læs mere

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42 Vinkelhus 158 + 42 Fuldmuret vinkelhus i moderne minimalistisk arkitektur med en optimal udnyttelse af pladsen, opført i vedligeholdelsesfrie trendsættende kvalitetsmaterialer. 1 Alt er muligt Nu tilbyder

Læs mere

maskulint drømmehus i luksus

maskulint drømmehus i luksus maskulint drømmehus i luksus Danish Smart House Eco er et nyt svanemærket hus tegnet af de unge, visionære arkitekter maa Eva Kristine Brørup og Stefan Valbæk fra Valbæk Brørup Arkitekter. Stilen er firkantet,

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere