August Krocketregler (19299) A5 hæfte Kroket regler.indd 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August Krocketregler (19299) A5 hæfte Kroket regler.indd 1"

Transkript

1 August 2017 Krocketregler (19299) A5 hæfte Kroket regler.indd :19:43

2 2 Reglerne: Godkendt på krocketsamling/midtvejsmøde i Fuglsø, november Ændringer: Godkendt på DGI Krockets midtvejsmøde, november 2007 i DGI-byen. * 9 stk. 2 ændret på DGI Krockets midtvejsmøde, november 2011 i DGI-huset Vejle. Udgivet af: DGI Krocket Layout: DGI Marketing 2015, revideret august 2017/ Jobnr Tryk: DGI Print Fotos: Privat

3 3 Indhold Krocketudstyr 4 Start af spillet 1 5 Buer 2 7 Grundregler 3 9 Krockering 4 11 Pindekugle 5 13 Frispiller 6 14 Død kugle 7 14 Lægge for 8 15 Diverse 9 16 Pointsystemet Krocketbane Egne notater 19

4 4 Krocketudstyr En krocketbane består af: 100 meter snor til markering af banen 4 pløkker til banens hjørner 8 buer á 40 cm bredde og ca. 45 cm høje 1 bue á 18 cm bredde og ca. 45 cm høj 1 rund start-/slutpind, diameter max. 25 mm. 1 rund vendepind, diameter max 25 mm. 4 kunststofkugler med en diameter på 85 mm +/- 5 mm og en vægt på 330 g +/- 6 g. Kuglernes farve skal være rød, blå, gul og sort 4 køller. Køllen må vælges efter eget valg, dog skal skaftet være mindst 45 cm eksklusive køllehoved. Der må kun skiftes kølle under kampen, hvis køllen går i stykker.

5 Start af spillet Stk. 1: Før spillet går i gang, foretages der lodtrækning om farverne. Én spiller fra hvert par slår en kugle mod startpinden. Den, der er kommet nærmest startpinden, har vundet lodtrækningen og dermed retten til at vælge farver. Det er altid rød kugle, der starter spillet. Stk. 2: Farverne på start-/slutpind set fra toppen giver rækkefølgen på spillerne. Rød og gul er medspillere,ligesom blå og sort er medspillere. Den første spiller starter på spillet ved at lægge sin kugle til venstre eller højre for start-/slutpinden foran bue 1, så der kan komme et kølleskaft ned mellem kuglen og bue 1. Nu slår den første spiller til kuglen, således at denne passerer bue 1 - eller bue 1 og 2 - og fortsætter mod de efterfølgende buer, indtil alle slag er brugt. Stk. 3: Buerne passeres i nummerrækkefølge. Stk. 4: Bue 1 består af 1 stk., som giver ret til ét slag. Bue 2 består af 1 stk., som giver ret til ét slag. Passeres bue 1 og 2 i ét slag, giver dette ret til to slag. Stk. 5: Der må ikke krockeres efter passage af bue 1 og/eller bue 2. Stk. 6: Bue 3 består af 1 stk., som giver ret til ét slag, og ret til krockering opnås. Stk. 7: Bue 4 består af 1 stk., som giver ret til to slag. Stk. 8: Bue 5 består af 1 stk., som giver ret til ét slag. Stk. 9: Bue 6 består af 1 stk., som giver ret til ét slag. Bue 7 består af 1 stk., som giver ret til ét slag. Passeres bue 6 og 7 i ét slag, giver dette ret til to slag. Derefter til vendepinden. Når vendepinden rammes, giver dette ret til ét slag, og kuglen er nu pindekugle.

6 6 Stk. 10: Bue 8 består af 1 stk., som giver ret til ét slag. Bue 9 består af 1 stk., som giver ret til ét slag. Passeres bue 8 og 9 i ét slag, giver dette ret til to slag. Stk. 11: Efter at have passeret bue 8, er kuglen ikke længere pindekugle. Stk. 12: Bue 10 består af 1 stk., som giver ret til ét slag. Stk. 13: Bue 11 består af 1 stk., som giver ret til to slag. Stk. 14: Bue 12 består af 1 stk., som giver ret til ét slag. Stk. 16: Når bue 14 passeres, er kuglen frispiller, såfremt start-/slutpinden ikke rammes. Stk. 17: Rammes start-/slutpinden, er kuglen pindekugle og skal begynde ved bue 8, næste gang kuglen har slag. Indtil da holdes kuglen i hånden. Fortolkning: Kuglen må ikke starte ved bue 8 før næste gang, det er spillerens tur. Dette uanset om kuglen i ét slag har passeret både bue 13 og bue 14 og dermed opnået 2 slag. Stk. 18: Spillet er slut, når to medspillere, som er frispillere, har krockeret alle kugler på banen, og begge kugler har ramt start-/ slutpinden. Stk. 15: Bue 13 består af 1 stk., som giver ret til ét slag. Bue 14 består af 1 stk., som giver ret til ét slag. Passeres bue 13 og 14 i ét slag, giver dette ret til to slag.

7 Buer 2 7 Stk. 1: En kugle har ikke passeret en bue, før spillerens kølleskaft kan gå ned mellem kuglen og buen uden at berøre kuglen. Dette er gældende, uanset om kuglen slås i stilling bagfra eller skal passere buen. Siden af køllehovedet skal lægges på banen, når dette kontrolleres. Spilleretning Kugle passeret Spilleretning Bue set oppefra Bue set oppefra Kugle ikke passeret

8 8 Stk. 2: Det kan forekomme, at kuglen passerer buen og ligger bagved en af stængerne. Hvis halvdelen af kuglen er uden for midten af buestangen, er kuglen passeret, uanset om skaftet kan gå ned mellem kugle og bue. Dette er gældende, uanset fra hvilken retning buen passeres. Stk. 5: En kugle må kun passere en bue ved, at køllen føres frem i kuglens gennemløbsretning ind igennem buen. Bue set oppefra Spilleretning Spilleretning Spilleretning Bue set oppefra Kugle passeret Bue set oppefra Kugle ikke passeret Stk. 3: Når en kugle sendes igennem en bue af en med- eller modspiller, har kuglen kun sit almindelige slag. Stk. 6: Hvis start-/slutpinden rammes ved passage af bue 14, således at kuglen løber tilbage i buen, er kuglen ikke pindekugle, idet buen ikke er passeret. Stk. 4: En kugle skal altid efter en krockering lægges i stilling, således at kølleskaftet kan gå ned mellem bue og kugle uden at røre kuglen, såfremt kuglen skal gennem buen ved næste slag. Spilleretning Den ramte kugle Bue set oppefra Minimum bredde af kølleskaft Spillende kugle

9 Grundregler 3 9 Stk. 1: Der må kun holdes på køllen med én hånd. Der skal holdes mindst 10 cm fra køllehovedet. Dette punkt skal være synligt afmærket på skaftet. Der må ikke slås med siden af køllen. Stk. 2: Ved et slag forstås at slå til kuglen én gang. Et slag er kun gyldigt, når køllen og kuglen har rørt hinanden i slaget. Ugyldige slag skal lægges tilbage Stk. 3: Ved i et slag at passere en bue gives et slag, undtagen midterbuen (4/11) hvor der gives to slag. Ved i ét slag at passere to eller flere buer gives to slag. Stk. 6: Resultatet af et slag opgøres, når kuglen/kuglerne ligger stille. Dette er afgørende for, om den/ de kan erklæres for at være uden for banen at have passeret en bue at have opnået slag at have mistet slag osv. Fortolkning: Det er altid, når kuglerne ligger helt stille, at opgørelsen over, hvad der er opnået ved slaget, kan gøres op. Stk. 7: En kugle er ikke ude, før den ligger stille og er helt fri af snoren. Stk. 4: I første slag efter en bue er der ret til krockering, dog først efter passage af bue 3. Stk. 5: Der kan højst opnås to slag. Ikke benyttede slag kan ikke overføres ved krockering når en bue passeres ved at ramme vendepinden. Udenfor banen Inde på banen Kugle inde Snor set oppefra Kugle ude Stk. 8: En kugle, der ligger uden for banen, skal lægges et køllehoved ind vinkelret på snoren, hvor den løb ud af banen. Udenfor banen Udenfor banen Inde på banen Snor set oppefra Indenfor banen Snor set oppefra

10 10 Stk. 9: Når spilleren har et slag og slår sin kugle uden for banen, mistes et slag. Da kuglen ikke har flere slag, er kuglen død. Kuglen lægges uden for snoren et køllehoved fra, hvor den løb ud. Næste gang spilleren har slag, lægges kuglen ind - et køllehoved fra snoren. Først næste gang herefter må spilleren slå. Stk. 11: Der tabes ikke slag: hvis en spiller slår til forkert kugle hvis andre kugler rammes af spillerens kølle, fod eller hånd i forbindelse med klargøring til slaget hvis andre kugler flyttes ved at spilleren med sin kølle eller fod flytter snoren Stk. 10: Der kan højst tabes ét slag, uanset hvor mange fejl der laves i det udførte slag. Det er altid det først opnåede slag, der tabes. Der tabes slag: når én eller flere kugler løber ud af banen når andre kugler berøres med køllen i forbindelse med slaget. Berørte kugler skal lægges tilbage ved fast krockade, når spillende kugle flytter sig mere end kuglens diameter ved fast krockade, når hånd/ fod rører andre kugler end den ramte og spillende kugle (dette gælder kun i selve slaget) hvis bue eller pind rykkes op, når spilleren slår. Buen skal ligge fladt på jorden, før der mistes slag. ved ført slag. I sidstnævnte tre tilfælde skal kuglen/kuglerne lægges tilbage. Stk. 12: Når 2 medspillere er blevet frispillere, skal de krockere hinanden og begge modspillere. Herefter er en spiller færdig, hvis start-/slutpind rammes. Kuglen fjernes fra banen. Spillet er afsluttet, når begge kugler har ramt start-/slutpinden. Stk. 13: En frispiller, der har krockeret en anden kugle, som ikke er frispiller, skal krockere denne kugle igen, hvis den bliver frispiller. Straffen for fejl falder først, når kuglerne ligger stille. Dvs., at opnåede slag i det udførte slag fratrækkes et slag for fejl.

11 Krockering 4 11 Stk. 1: Ved en krockering forstås, at spillende kugle rammer en anden kugle, når kuglen, der spiller, har ret til krockering. Stk. 2: Retten til krockering er til stede i 1. slag efter passage af bue 3 14 når mindst én af kuglerne er frispiller. Spillende kugle skal dog have passeret bue 3. Fortolkning: Ved passage af bue 3 kan der ikke opnås krockering af en frispiller i samme slag, som buen passeres i. Fri krockade: Spillende kugle lægges et køllehoved fra den ramte kugle, og der slås til den spillende kugle. Fast krockade: Kuglerne lægges, så de rører hinanden. Spillende kugle holdes fast med hånden, foden eller fødderne, og der slås til spillende kugle. Stk. 3: En krockering giver to slag. Stk. 4: Den spillende kugle flyttes hen til den ramte kugle, og der spilles efter én af følgende tre muligheder: Løs krockade: Kuglerne lægges, så de rører hinanden, og der slås til den spillende kugle.

12 12 Stk. 5: En kugle kan kun krockeres én gang i hver omgang. Dog må kuglen igen krockeres, såfremt spillende kugle passerer en bue som led i spillet. Stk. 6: Når 2 kugler rører hinanden, er der altid udført en krockering ved et slag med den ene kugle uanset slagretning - når retten til krockering er til stede. Stk. 7: En spillende kugle kan ikke i samme slag udføre en krockering og efterfølgende passere en bue ramme vendepinden ramme start-/slutpinden Det er kun krockeringen, der er udført. Stk. 8: En spillende kugle kan i samme slag først passere en bue og derefter krockere en frispiller, når retten til krockering er til stede. Ved i samme slag at passere bue 14 og krockere en frispiller er denne krockeret, men ikke udkrockeret. Stk. 9: En spillende kugle kan ikke i samme slag passere en bue og derefter krockere en almindelig kugle. Denne kugle kan først krockeres i det efterfølgende slag, der er det første efter buen.

13 Pindekugle 5 13 Alle pindekugler: Stk. 1: Ved en pindekugle forstås, at kuglen har ramt vendepinden efter bue 7, eller start-/slutpinden efter bue 14. Stk. 2: En medspillers kugle kan pindekugles ved fast krockade løs krockade at ramme kuglen, uden spillende kugle derved opnår krockering. Stk. 3: En medspillers kugle kan ikke pindekugles ved krockering. Stk. 6: En kugle, der har ramt vendepinden, har ret til at ligge som pindekugle i 3 slag. Efter 4. slag må kuglen krockeres. Fortolkning: Hvis en medspiller pindekugler, må kuglen som pindekugle kun ligge to slag, idet den ikke har opnået slag ved at ramme pinden. Stk. 7: Hvis en kugle forårsager, at modstanderens pindekugle/pindekugler rammes, må den/de være pindekugle i to slag fra berøringstidspunktet. Efter 3. slag må kuglen krockeres. Stk. 4: En modspillers kugle kan aldrig pindekugles. Pindekugle ved vendepind: Stk. 5: En pindekugle har ikke ret til krockering, ligesom der ikke kan opnås krockering af en pindekugle. Stk. 8: Når en pindekugle har passeret bue 8, er den ikke pindekugle længere. Stk. 9: En pindekugle og kun en pindekugle kan ramme en anden pindekugle således, at denne passerer bue 8 eller bue 8 og 9.

14 14 Frispiller 6 Pindekugle ved start-/ slutpind: Stk. 10: Pinden må ikke rammes i slaget, som bue 14 passeres med. Hvis en kugle krockeres, før pinden rammes, gælder krockeringen. Rammes pinden, er kuglen pindekugle og skal begynde ved bue 8. Kuglen skal holdes i hånden, indtil kuglen har slag. Kuglen skal passere bue 8 i første slag. Kuglen må ikke lægges bagved en anden kugle, så denne flytter sig ved spillerens slag. Stk. 1: Ved en frispiller forstås, at kuglen har passeret gennem alle buer og specielt bue 14 uden at ramme start-/slutpinden. Stk. 2: Frispilleren kan altid krockere de øvrige spillere, ligesom disse spillere altid kan krockere frispilleren, når retten haves. Død kugle 7 Fortolkning: Såfremt en frispillerkugle krockeres, før pinden rammes, gælder krockeringen. Stk. 1: Ved en død kugle forstås, at kuglen har begået en fejl i sidste slag og derved mister et slag. Man opnår ikke slag ved at ramme en død kugle, der ligger på banen. Kuglen skal ligge over, næste gang den har ret til slag. Herefter må kuglen gerne krockeres. Alle øvrige regler gælder også for en død kugle. Rammer man en død kugle, som ligger på banen, og den døde kugle løber ud af banen, mister man et slag. Den døde kugle lægges ind på banen et køllehoved vinkelret på snoren, hvor den løb ud.

15 Lægge for 8 15 Stk. 1: At lægge for efter en krockering vil sige at få en god udgangsstilling for medspillerens efterfølgende krockering. Stk. 2: Reglerne for at lægge for gælder altid efter en krockering, når mindst én af de to medspillere er frispiller. Stk. 3: Der lægges for ved at slå spillende kugle nærmere medspillerens kugle end 30 cm. Vil man lægge for, udføres dette på én af følgende måder: Løs og fast krockade: Medspillerens kugle skal løbe mindst 30 cm i første slag. I andet slag slås kuglen hen mod medspillerens kugle. Stk. 4: Overholdes afstanden på 30 cm ikke i første slag, skal spillende kugle slå andet slag på en sådan måde, at de 30 cm opnås totalt. Stk. 5: Overholdes afstanden på 30 cm ikke efter sidste slag dette gælder også, når spillende kugle kun har ét slag mister spillende kugle et slag og er derved en død kugle. Stk. 6: Uden krockering må kuglerne altid lægge for. Fri krockade: Kuglen slås mindst 30 cm fra medspillerens kugle i første slag. Afstanden på de 30 cm måles mellem kuglerne O O. I andet slag slås kuglen hen mod medspillerens kugle.

16 16 Diverse 9 Stk. 1: Løber kuglen ud af banen nøjagtigt i hjørnet, skal kuglen lægges et køllehoved ind målt fra hjørnet, således at ingen del af køllehovedet er uden for snoren. Kuglen skal ligge lige langt fra begge snore. Snor set oppefra Stk. 4: Spillerne skal udvise sportslig optræden under krocketkampen og ikke genere med- og modspillere. Stk. 5: Hvis der er en ujævnhed på banen, må denne kun bankes ned efter aftale med de andre spillere, og man må ikke banke eller slæbe en vej til kuglen. Stk. 2: Ført slag er ikke tilladt. Fortolkning: Ført slag er, når kuglen skubbes fremad af køllen, uden at køllen først er ført tilbage. Ved ført slag mistes et slag. Stk. 3: Hvis kuglen/kuglerne berøres af køllen i forbindelse med klargøring til slaget, er dette ikke et slag. Men kuglen/kuglerne må selvfølgelig ikke flytte sig, og spilleren bør absolut undgå at berøre kuglen/kuglerne med køllen før slaget. Stk. 6: Dispensation kan gives til spillere med fysisk handicap og skal altid være givet af den hjemlige landsdelsforening. Stk. 7: Ved tvivlsspørgsmål er det altid de fire spillere på banen, der skal blive enige om spillet. Ved stævner kan der være en stævneledelse, man kan spørge til råds, men som udgangspunkt er det altid forannævnte, der er gældende.

17 Pointsystemet Stk. 1: Pindekugle... 1 point pr. kugle Retur midterbuen... 2 point pr. kugle Frispiller... 3 point pr. kugle Udkrockeret/-pindeklar 4 point pr. par Vundet kamp...4 point pr. par Ved afslutning af spillet kan modstanderne ikke opnå 16 point, før de har ret til slag. Det vil sige, at en kamp kun kan ende som følger: Stk. 2: Resultatopgørelse Puljevindere er dem, der har vundet flest antal kampe. VED SAMME ANTAL VUNDNE KAMPE vinder dem, der har flest point. Disse beregnes på grundlag af egne erhvervede point reduceret med afgivne point VED LIGE ANTAL POINT. Flest vundne kampe indbyrdes. HVIS LIGE I INDBYRDES KAMPE: Omkampe på neutral bane Flest vundne kampe. Højeste antal point, beregnet efter foranstående regel. Eksempel Spiller Egne point Modst. point I alt Nr Nr Placering Nr Modst. point w

18 18 Krocketbane 11 Bredde af buer: 40 cm Bredde af midterbue: 18 cm Højde af bueben, ca. : 45 cm Placering: Højde af bueben ca. 35 cm over jorden. 1 m 1,50 m 1 m Vendepind 8 7 1,10 m 9 6 7,50 meter ,60 m 0,60 m 30 meter 11 4 Midterbue ,60 m 0,60 m ,10 m 7,50 meter 14 Start/slut pind 1 0,20 m 1,50 m 20 meter

19 Egne notater 19

20 Se mere på Vingsted Skovvej Bredsten Tlf

Krocketregler. Februar en aktivitet på tværs af alder og køn

Krocketregler. Februar en aktivitet på tværs af alder og køn Krocketregler Februar 2008 - en aktivitet på tværs af alder og køn 1 Reglerne: Godkendt på krocketsamling/midtvejsmøde i Fuglsø, november 1998. Ændringer: Godkendt af DGI Krockets midtvejsmøde, november

Læs mere

- en aktivitet på tværs af alder og køn

- en aktivitet på tværs af alder og køn - en aktivitet på tværs af alder og køn 1 Redaktion: Mona Olsgaard Fotos: Privat Layout: DGI kommunikation, Marianne Kristensen Tryk: DGI print September 2008 2 Krocket er en aktivitet for alle aldersgrupper.

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Internationale krolf spilleregler

Internationale krolf spilleregler Spillets formål Krolf er en krydsning af kroket og golf. Spillet går i al sin enkelthed ud på, at få en kugle i et hul på færrest mulige slag. Det spilles af 2 til 6 spillere, og vinderen er den, der har

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund. Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund. Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20-2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84

Læs mere

Krolf. ½ krocket, ½ golf - og 1/1 sjovt! DGIkrolf

Krolf. ½ krocket, ½ golf - og 1/1 sjovt! DGIkrolf Krolf ½ krocket, ½ golf - og 1/1 sjovt! DGIkrolf Hvad er Krolf? ½ kroket og ½ golf - og 1/1 sjovt. Sådan lanceres dette nye familiespil, der er under udvikling i Danmark. Historisk er spillet opfundet

Læs mere

DGI senioridræt Revideret marts 2005

DGI senioridræt Revideret marts 2005 1 DGI senioridræt Revideret marts 2005 Tæppecurling er inspireret af iscurling - men nemmere at gå til! Der spilles på et specialfremstillet tæppe (nålefilt/polyamid), som er 2 m bred og 10 m langt. En

Læs mere

INTRODUKTION INTRODUKTION TIL KROLF TIL KROLF

INTRODUKTION INTRODUKTION TIL KROLF TIL KROLF VELKOMMEN TIL KROLF INTRODUKTION INTRODUKTION TIL KROLF TIL KROLF www.dai-sport.dk - En verden af gode oplevelser DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Regler. Revideret den 21. september 2013 Kr.: 25,00

Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Regler. Revideret den 21. september 2013 Kr.: 25,00 Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Revideret den 21. september 2013 Kr.: 25,00 Kunne I tænke jer at spille Krolf i Dansk Arbejder Idrætsforbund? Er I en klub?

Læs mere

SPILLEREGLER Indledning 1. Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.

SPILLEREGLER Indledning 1. Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1. SPILLEREGLER Indledning Krolf indeholder elementer fra både golf og kroket. Der spilles med kølle og kugle og det gælder om at komme i hul på færrest muligt slag - og de nærmere regler for spillet kan

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1.

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1. Regler 2015 1. Banen 1.1 En krolfbane er et græsareal med 12 huller, hver med en længde på fra 5 m til 30 m. Græsarealet behøver ikke at være plant eller nyslået. (Det er en fordel, og gør spillet mere

Læs mere

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil?

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil? Teoriprøve Prøven er bestået, såfremt der er højest 2 fejl i golfregel spørgsmålene og højest 1 fejl i etikette spørgsmålene. Der er en time til besvarelsen, og der må bruges golfregler og andet kaninlitteratur

Læs mere

Krolf Forord. Er teksten af denne type, så er det forfatterens kommentarer. 2. april 2010 1

Krolf Forord. Er teksten af denne type, så er det forfatterens kommentarer. 2. april 2010 1 Krolf Forord Ser man tekst af denne type, er det citater fra reglerne. Det er for det meste fra spillereglerne, men det kan også være fra turneringsreglementet. Er teksten af denne type, så er det forfatterens

Læs mere

INTRODUKTION TIL KROLF

INTRODUKTION TIL KROLF VELKOMMEN TIL KROLF INTRODUKTION EN KORT TIL INTRODUKTION KROLF TIL KROLF www.dai-sport.dk - En verden af gode oplevelser DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

DGI badminton. Badminton reglement. individuelle turneringer 2014/ regler

DGI badminton. Badminton reglement. individuelle turneringer 2014/ regler DGI badminton Badminton reglement individuelle turneringer 2014/2015 www.dgi.dk/badminton - regler Reglement 2014 /2015 2 VEJLEDNING FOR INDIVIDUELLE BADMINTONTURNERINGER: 1. Vejledningen kan bruges af

Læs mere

Regelsæt. pr.petanque. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque

Regelsæt. pr.petanque. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque Regelsæt De internationale spilleregler tilpasset DGI DGI petanque GældendeDGI pr.petanque 1. januarregler 2010 1 Forord Dette er internationale spilleregler, der er tilpasset DGI. Gældende pr. 01. janaur

Læs mere

Regelsæt. DGI petanque. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque regler 1

Regelsæt. DGI petanque. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque regler 1 Regelsæt De internationale spilleregler tilpasset DGI DGI petanque DGI petanque regler 1 Gældende pr. 1. juli 2013 Forord Dette er internationale spilleregler, der er tilpasset DGI. Reglerne træder i kraft

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler.

Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler. Spilleregler for SNOOKER Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler. 1. - Beskrivelse og spillematriel. Snooker er et positions- og pointspil. Point

Læs mere

DGI Petanque. Regelsæt. De internationale spilleregler tilpasset DGI.

DGI Petanque. Regelsæt. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI Petanque Regelsæt De internationale spilleregler tilpasset DGI www.dgi.dk 2 Forord Dette er internationale spilleregler, der er tilpasset DGI. Reglerne er trådt i kraft 1. juli 2013 - redigeret marts

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg.

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg. Johnbold Johnbold er så hurtigt og spændende at man har brug for to dommere Johnbold giver mere motion end noget andet havespil Johnbold gør ikke forskel på mænd og kvinder Johnbold egner sig bedst til

Læs mere

Udstyr. Om softball. Softball er et unikt boldspil, hvor samarbejde, teknik og taktik går op i en højere enhed.

Udstyr. Om softball. Softball er et unikt boldspil, hvor samarbejde, teknik og taktik går op i en højere enhed. SOFTBALL i skolen Om softball Softball er et unikt boldspil, hvor samarbejde, teknik og taktik går op i en højere enhed. Softball er i familie med baseball og de mere kendte spil rundbold og M- bold. Det

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

Krocket. Idræt for seniorer i DGI s lokalforeninger. dgi.dk/senior

Krocket. Idræt for seniorer i DGI s lokalforeninger. dgi.dk/senior Idræt for seniorer i DGI s lokalforeninger Krocket Krocket et udendørs spil med køller og kug ler. Få frisk luft, motion og konkurrence. Krocket er et taktisk og spændende makkerspil, hvor man konkurrerer

Læs mere

Regelsæt. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque regler 1

Regelsæt. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque regler 1 Regelsæt De internationale spilleregler tilpasset DGI DGI petanque regler 1 Forord Dette er internationale spilleregler, der er tilpasset DGI. Reglerne træder i kraft 1. januar 2008 og erstatter regelhæftet

Læs mere

Kegleregler. 1. Til turneringer i keglebillard benyttes de i DDBU's materialereglement godkendte billarder og kegler.

Kegleregler. 1. Til turneringer i keglebillard benyttes de i DDBU's materialereglement godkendte billarder og kegler. Kegleregler Definition og spillets ide Ved hjælp af den røde spillebal dirigeres den ene eller begge hvide baller i position til fortsat scoring. Scoring og fortsat spil opnås når: Hvid bal vælter kegler.

Læs mere

Svar (regel) Spørgsmål

Svar (regel) Spørgsmål 1. Hvor høje skal netstolperne være: A. 1,5 m? B. 1,524 m? C. 1,55 m? 2. Hvilken farve skal nettet have: A. Mørkt? B. Hvidt? C. Mørkt og hvidt? 3. Hvor er afprøvningsmærkerne til boldhastighed placeret

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

DGI petanque spilleregler 2012

DGI petanque spilleregler 2012 DGI petanque spilleregler 2012 Forord Dette er internationale spilleregler, der er tilpasset DGI. Reglerne træder i kraft 1. januar 2012 og erstatter regelhæftet fra januar 2010. Ændringer i forhold til

Læs mere

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 På Balle Beach anlæg Ballevej 57, 7182 Bredsten Lørdag og søndag den 11. og 12. juni 2016 Velkommen til Beach Handball Det er med glæde, at Jydsk Håndbold Forbund,

Læs mere

Det afsluttende petanquestævne i Limfjordsturneringen i Karolinelund Aalborg søndag d. 28. august

Det afsluttende petanquestævne i Limfjordsturneringen i Karolinelund Aalborg søndag d. 28. august Det afsluttende petanquestævne i Limfjordsturneringen i Karolinelund Aalborg søndag d. 28. august Deltagerhold: A-rækken: B-rækken: C-rækken: Hørdum 2 Arden 1 Vedsted 1 Vodskov 3 Vestbjerg 4 Handest 1

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Spilleregler Dansk Minigolf Union (DMgU)

Spilleregler Dansk Minigolf Union (DMgU) Spilleregler Dansk Minigolf Union (DMgU) Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 19. februar 2005 Lov-udvalget Karsten Jørgensen Gert Andreasen Dato: 01. maj 2005 Udarb.

Læs mere

POINT PULJE KAMP 1 KAMP 2 KAMP 3 KAMP 4 TOTAL

POINT PULJE KAMP 1 KAMP 2 KAMP 3 KAMP 4 TOTAL POINT PULJE KAMP 1 KAMP 2 KAMP 3 KAMP 4 TOTAL 1 TEAM 10 NR. 1 2 TÅSINGE 2 Hal A 1 3 EFB Sort 4 Brylle 1 5 Team SkovDue Hal B 2 6 TEAM 10 Pink 7 Team Odense Q 1 8 BMI 9 Ringsted 10 OB Hal C 3 11 TEAM 10

Læs mere

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information Futsal i DGI Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information www.dgi.dk/futsal 2 Futsalregler for voksne Futsal minder på mange måder om almindelig udendørs fodbold, men der er enkelte forskelle

Læs mere

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting.

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting. Dagens program er: Regler for spil på Tee sted. Green. Andre småting. SPIL på Tee sted Man skal slå ud mellem Teemarkeringerne og højst 2 køllelængder bagud. 2 køllelængder Spilleren må stå hvor han vil!

Læs mere

Volleyball. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund.

Volleyball. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 1 Volleyball Opdateret april 2009 Turneringsregler 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 1.2. Dansk Firmaidrætsforbunds

Læs mere

Krolf. 13. januar

Krolf. 13. januar Krolf 13. januar 2016 1 Krolf Forord G Ser man tekst af denne type, er det citater fra reglerne. Det er for det meste fra spillereglerne, men det kan også være fra turneringsreglementet. Er teksten af

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 2015 Basisbank Cup 2015 Basisbank Cup 2015, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 7. februar 2015 klokken 13.00. Mødetid Holdene

Læs mere

Dansk Squash Forbund Regler for squash

Dansk Squash Forbund Regler for squash Dansk Squash Forbund Regler for squash Minimum 5640 Clear Height 4570 50 1780 50 Front Wall Line Front Wall Service Line Board Side Wall Line 6400 for singles Between Playing Surfaces 1600 50 3100 50 1600

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene. Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer Vejledning til birdie prøve: Prøven består af 25 spørgsmål. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Læs mere

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet Basket/ kend spillet Kampafvikling Officialrollen Praktik Eventuelt spillets ide hvordan bolden spilles forseelser, fej og særlige situationer børneregler Internationale regler (seniorregler) dommerbord

Læs mere

Special Olympics - Bordtennis

Special Olympics - Bordtennis Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler...

Læs mere

Side 1 af 8. Vejledning

Side 1 af 8. Vejledning Side 1 af 8 Vejledning Art. nr. 2079006 Pedalo - Stort spillebræt - spilsamling Læs og opbevar venligst vejledningen De efterfølgende sider indeholder spilanvisning til disse spil: Generel Information:

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering DGI badminton Vi har brug for dig forældreinvolvering Dette hæfte er fyldt med gode ideer til, hvordan du involverer forældre i badminton arbejdet. 3 Ofte følger forældre deres børn til badminton, og

Læs mere

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår

Læs mere

1, Kd7 2.Kb5 2.Kc5 Kc7 2, Kc7 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 3.Kc6! 3.Kd6 Kf5 3, Kg5 4.Kd7, Kf5 5.Kd6

1, Kd7 2.Kb5 2.Kc5 Kc7 2, Kc7 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 3.Kc6! 3.Kd6 Kf5 3, Kg5 4.Kd7, Kf5 5.Kd6 A) 1, Kd7 2.Kb5, der truer med at besætte nabofeltet b6 (du så vel, at 2.Kc5 besvares med Kc7 og remis). Sort må nu spille 2, Kc7. Hvid svarer med 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 og vinder. B) 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 Pas på!

Læs mere

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement Indhold: Spilleregler o Matchlængde o Score i sæt o Score i partier o Tie-break o Serven o Serve-rotation o Sideskift o Linjerne o Boldafvikling o Tvivlstilfælde og

Læs mere

International 5 kegler

International 5 kegler International 5 kegler KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 1 - Anvendelse af reglerne 1. CEB-reglementet for 5-kegler er et led i CEB's love og regler. Det kan anvendes ved alle Europamesterskaber såvel

Læs mere

PUTT : JORDEN RUNDT PUTT : JORDEN RUNDT PUTT : JORDEN RUNDT. Du får et point, når bolden går i hul.

PUTT : JORDEN RUNDT PUTT : JORDEN RUNDT PUTT : JORDEN RUNDT. Du får et point, når bolden går i hul. PUTT : JORDEN RUNDT Placer tre bolde x fod fra hullet, og putt dem mod hullet. Du får et point, når bolden går i hul. Putt fra: 0 fod 0 fod 0 fod 04 4 fod 05 5 fod 06 6 fod 07 7 fod 08 8 fod 09 9 fod 0

Læs mere

Petanque regler. Kendetegn for godkendte kugler Pétanque spilles med kugler, der skal være godkendt af F.I.P.J.P. Kuglerne skal opfylde følgende:

Petanque regler. Kendetegn for godkendte kugler Pétanque spilles med kugler, der skal være godkendt af F.I.P.J.P. Kuglerne skal opfylde følgende: Petanque regler MATERIALE Kendetegn for godkendte kugler Pétanque spilles med kugler, der skal være godkendt af F.I.P.J.P. Kuglerne skal opfylde følgende: 1. Kuglerne skal være af metal. 2. Kuglernes diameter

Læs mere

Jysk-Fynsk Mesterskaber 2012 for U6-9 Hold kl.

Jysk-Fynsk Mesterskaber 2012 for U6-9 Hold kl. Jysk-Fynsk Mesterskaber 2012 for U6-9 Hold -0 1 2 kl. 18. august 2012 Møgeltønder Stadion DGI Sønderjylland - Jysk-Fynsk udvalg Kampprogram Jysk-Fynsk mesterskaber DGI Sønderjylland - Jysk-fynsk udvalg

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 201 Basisbank Cup 2014 Basisbank Cup 2014, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 6. december. Mødetid Holdene skal melde deres

Læs mere

Børnefodbold U10.3 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik

Børnefodbold U10.3 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1740 Station 1 Afleveringer Der opstilles en startkegle og 5 kegler på række, med ca. 5-7 meters imellem. Der stilles nu en spiller ved hver kegle. Første spiller, spiller

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

14. samt januar

14. samt januar 14. samt 21. - 22. januar 2017 45. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 45. gang at arrangere indefodboldturnering for skolerne i Aalbæk, Strandby og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag.

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Før du går i gang. Har du undersøgt grunden for nedgravet ledning og rør? Har du det fornødne værktøj? Du skal bruge: En impact akkudrill,

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

Bumser og Drager. Antal spillere: 3-5 Alder: 16+ Spilletid: 40min+

Bumser og Drager. Antal spillere: 3-5 Alder: 16+ Spilletid: 40min+ Bumser og Drager Antal spillere: 3-5 Alder: 16+ Spilletid: 40min+ Spillet indeholder: 1 Spilplade (T-shirt) 1 Figur 8 Røde terninger 60 Dårlig Ide kort 6 Karakterplader 6 Vinder emblemer 12 Eventyrkort

Læs mere

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide Par-3 banen 3 2 4 5 1 GILLELEJE G O LFK LU B Baneguide 60 56 m fra tee Hul 1 68 m til midt-green 86 60 m herfra til midt-green Hul 2 102 m 91 72 Hul 3 105 m 53 Hul 4 60 m 51 41 45 Hul 5 63 m 1) Tidsbestilling

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF Dansk udgave EFAF Flag Football Internationale Konkurrence regler Opfundet af NFL Reglerne DENNE SPORT ER UDEN KONTAKT. BLOKERINGER OG TAKLINGER ER IKKE TILLADTE.

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

120 ords-tæppet. På sporet af ordet

120 ords-tæppet. På sporet af ordet 120 ords-tæppet På sporet af ordet I denne vejledning kan du finde idéer og inspiration til, hvordan du kan bruge 120 ords-tæppet i arbejdet med at få automatiseret de 120 hyppige ord med afsæt i leg og

Læs mere

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008.

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008. 17-03-2008 Firma Cup 2008 Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. på Borgerskolen Søndag 16/03-2008 Arrangør: Get2 Sport & Taastrup FC Sådan finder du

Læs mere

Dartturneringen. Årgang 23. Pil-A. Pil-A. Kolding 2014 / 2015

Dartturneringen. Årgang 23. Pil-A. Pil-A. Kolding 2014 / 2015 Dartturneringen A` Pil-A Pil-A Kolding Årgang 23 2014 / 2015 2 3 REGELSÆT FOR DARTTURNERINGEN PIL`A` KOLDING Der spilles 501 >Straight on< og lukkes med en double. Alle divisioner spiller 4 singler og

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

1. Fireball the game. TRESS FireBall Games - The game - Flagbasket - Ultimate

1. Fireball the game. TRESS FireBall Games - The game - Flagbasket - Ultimate TRESS FireBall Games 1. Fireball the game Ide med spillet: Kampspil spændingsspil løbe-fange/undvige kaste-, gribe-, rammeplet spil holdspil med taktiske opgaver og roller Spillerne fordeles med afbalanceret

Læs mere

BFO Rosenlund. fælleslege

BFO Rosenlund. fælleslege BFO Rosenlund fælleslege Indhold 1.Det gyldne skind... 2 2.Fangelege... 3 3.Stjæl æg... 4 4.Høvdingebold... 5 5.Katten efter musen... 5 6.Rundbold... 6 7.Fang fanen... 7 8.Jord... 8 9.Stik bold... 8 10.Alle

Læs mere

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer DARTREGLER Hvem skal starte? Almindeligt træningsspil kan afgøres ved, at hver spiller kaster en dart. Den, der rammer nærmest bull, starter. Denne form for afgørelse kaldes»middle for diddle«. I nogle

Læs mere

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford)

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) Golfregler Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) SPØRGSMÅL 1: Maria driver ud på hul 1 og lægger sig langt ud til venstre. Hun er bange for, at bolden er out of bounds, så hun

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

Stævneledermanual Kidsvolley level 2

Stævneledermanual Kidsvolley level 2 Inden stævnet Tjek computer/printer. Kan I printe kampskemaer? - og er der toner nok til hele stævnet? Manglende udskrift af turneringen/kampskemaer kan medføre kaos og en dårlig oplevelse for de deltagende

Læs mere

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane Spilleregler for indefodbold (*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er

Læs mere

Hver omgang fortsætter med samme farve garn som sidste omgang. Hvis du skifter farve, er der valgfri instruktioner i [ ].

Hver omgang fortsætter med samme farve garn som sidste omgang. Hvis du skifter farve, er der valgfri instruktioner i [ ]. Spiked Punch Type: Afghan firkant Størrelse: 30,5 cm (12") Garn: Worsted Weight Nålestørrelse: 5,5mm Hæklefasthed: De første 4 omgange, er cirka 9,5 cm (3.75") Endeligt maskeantal: 39 fm pr. side, plus

Læs mere

DGI Sydvest Håndbold. Program d. 07. januar 2017 i Vejen Idrætscenter. Kommunemesterskaber - Vejen

DGI Sydvest Håndbold. Program d. 07. januar 2017 i Vejen Idrætscenter. Kommunemesterskaber - Vejen DGI Sydvest Håndbold Program d. 07. januar 2017 i Vejen Idrætscenter Kommunemesterskaber - Vejen 2017 www.dgi.dk/haandbold 2 PROGRAM U8 let øvede Mix/Blandet 1 2 U8 piger øvede Vejen Håndboldklub Vejen

Læs mere

Når man kører på skateboard i trafikken, skal man køre på - Vejen - Cykelstien - Fortovet - Det er ikke tilladt at køre på skateboard i trafikken

Når man kører på skateboard i trafikken, skal man køre på - Vejen - Cykelstien - Fortovet - Det er ikke tilladt at køre på skateboard i trafikken Trafik Quiz De rigtige svar er markeret med fed. 1. 2. 3. 4. 5. Hvor meget reduceres fodgængeres risiko for at komme til skade i mørke, hvis de bærer reflekser? - 15 % - 25 % - 55 % - 85 % Når man kører

Læs mere

Fastaval 2013 Mads Havshøj

Fastaval 2013 Mads Havshøj Fastaval 2013 Mads Havshøj For 3-4 spillere 30-60 minutter Version 08.04.2013 Indhold Side Spillets indhold 2 Spilelementer 2 Opsætning 3 Start spillet 3 En tur 4 Grønne kort 4 Gennemskydning af bue 4

Læs mere

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer. Se nyeste udgave

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Myldretid. Skyggen BALANCE OG KONTROL BALANCE OG KONTROL

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Myldretid. Skyggen BALANCE OG KONTROL BALANCE OG KONTROL Nr.10005 Alder: 7-70 år - Tid: 10 min. Nr.10004 Alder: 5-90 år - Tid: 5 min. Skyggen Bogstav kegler, hvor man så kan øve stavning. Myldretid Gruppeaktivitet, selv om man skal passe Tabeltræning - så man

Læs mere

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd Kidsvolley Kidsklubsamling Peter Morell Opvarmning Øvelser med balloner 1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og

Læs mere

Badmintonskoler. DGI Badminton. Få flere børn og unge i klubben og arranger en spændende aktivitet for jeres nuværende spillere.

Badmintonskoler. DGI Badminton. Få flere børn og unge i klubben og arranger en spændende aktivitet for jeres nuværende spillere. DGI Badminton Badmintonskoler Få flere børn og unge i klubben og arranger en spændende aktivitet for jeres nuværende spillere. dgi.dk/badmintonskoler 18802_Badmintonskole_8-siders_A4haefte 180515.indd

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere

DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby Telefon: 4326 2626 - e-mail: info@skytteunion.dk

DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby Telefon: 4326 2626 - e-mail: info@skytteunion.dk DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby Telefon: 4326 2626 - e-mail: info@skytteunion.dk DSkyU REGLEMENT FOR JAGTSKYDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere