QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund."

Transkript

1 KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008.

2 Danske double spilleregler for Qianball. Regel 1. Qianball banen. 1:1 Qianball banen: Qianball banen er inddelt i 2 hovedområder. (Se figur 1.) 1. Spillerzonen (se 1:2) 2. Boldzonen (se 1.3). Spillerzonen og boldzonen er adskilt af et net (se 1:4). 1:2 Spillerzonen: Spillerzonen er et rektangel der er 7,8 m. langt og 7,6 m. bredt. Spillerzonen er inddelt i 3 områder. (Se figur 1.) A. Net zonen Har målene 7,6 m. X 2,1 m. B. Højre servezone Har målene 5,7m. X 3,8 m. C. Venstre servezone Har målene 5,7 m. X 3,8 m.

3 1:3 Boldzonen: Boldzonen har ikke noget fast mål, men der tilrådes en sikkerhedszone på et område der udgør et rektangel med målene 12 meter bredt og 10 meter langt. 1:4 Nettet: Nettet er 8,42 meter bredt. Nettet er bredere end spillerzonen og går derfor i begge sider 41 cm ud over spillerzonen. Nettet er 81 cm højt, målt i siderne på indersiden af standerne. På midten af nettet skal højden være mellem cm, højt. 1:5 Gulvmarkeringer: Skal være udført i en ensartet farve som tydeligt adskiller sig fra gulvets farve. Gulvmarkeringerne som omkranser spillerzonen, hører med til spillerzonen. 1:6 Fastgørelse af bolden: Elastikken (bolden) skal hvis der er lavet anker i gulvet, fastgøres midt i T-punktet som vist i figur 1. Hvis der bruges boldtaske som anker, skal den ligge over Tpunktet som vist i figur 1, så boldtasken både berører den vandrette og lodrette linie. Regel 2: Scoren 2:1 En kamp kan afvikles over 3, 5 eller 7 sæt, hvilket bestemmes af den enkelte turnerings ledelse. Hvert sæt spilles til 15 point, hvor det par som først når 15 point har vundet sættet, dog med den undtagelse at hvis stillingen bliver spilles der til det ene par har 2 point mere end det andet par, eks eller 18-16, dog spilles der til maksimum 25, sådan at det par der først når det 25 point vinder sættet. 2:2 Point kan i hver bold vindes af begge par, det par som vinder den igangværende bold vinder også pointet. (Running score) Regel 3: Serven 3:1 Ved kampens start afgøres serveretten ved lodtrækning med mønt el. lign. Vinderen af lodtrækningen vælger mellem at få serveretten, eller retten til at vælge side. Vælger vinderen af lodtrækningen serven, vælger modstanderen hvilken side De vil modtage i. Vælger vinderen af lodtrækningen hvilken servezone hans/hendes par vil modtage i, skal det andet par starte med at serven fra modsatte servezone. 3:1A Ved kampens start vælger hvert par, hvilken spiller der er 1. server og hvem der er 2 server. I mix-double kampe er det altid damen, der er 1. server. 1. serveren, server altid til modstander parrets 1. server og 2. server, server altid til modstander parrets 2. server. Ovenstående gælder hele kampen igennem.

4 3:2 1.st sæt i en kamp starter som i regel 3:1, i efterfølgende sæt skiftes man til at starte med at serve, sådan at den der var servemodtager i foregående sæt, nu starter det nye sæt med at serve fra det modsatte servefelt af hvor man var modtager i foregående sæt. 3:3 Hvert par har altid 2 serve i træk. (se dog 3:5) Når et par skal serve er det altid 1. serveren der server først, og derefter server 2. serveren. Serven skifter til det andet par, efter hver anden pointgivende serv. Sådan at når de 2 spillers point sammenlagt giver et tal som er deleligt med tallet 2, så skifter serven til det par der lige har været servemodtager. Man server altid begge sine sammenhængende serve fra samme servefelt. 3:4 Når begge par har servet 2 gange, skifter man servefelt. Sådan at den som startede med at serve i sættet, skal serve igen, men fra modsatte servefelt. Sådan fortsætter man med at skifte servefelt efter hver 4 pointgivende serv.(2 pointgivende server fra hvert par) Man skal altid have været både server og servemodtager inden man skifter servefelt. (se dog 3:5) 3:5 Ved stillingen hvor hvert par har 14 point i et sæt, skifter serven efter hver serv og man skifter servefelt efter hver anden serv til sættet er afgjort. Serverækkefølgen i parret fortsætter, dog med den undtagelse at det andet par server indimellem. 3:6 Serven er korrekt udført hvis betingelserne i regel 3:6.1-3:6.6 er opfyldt 3:6.1 Serven udføres ved at serveren kaster eller dropper bolden, for herefter at slå til bolden med sin ketcher inden bolden rammer jorden. 3:6.2 Hele bolden skal være under serverens armhuler i det øjeblik serverens ketcher rammer bolden. 3:6.3 Serveren står med begge føder i det rigtige servefelt, hvoraf mindst den ene fod skal have berøring med gulvet til serverens ketcher. 3:6.4 Serveren server bolden over til boldzonen, uden at bolden berører nettet eller netholder. I boldzonen må bolden højst berøre gulvet en gang, inden bolden igen returnerer over nettet, uden at berører dette, hvorefter enten servemodtageren berører bolden eller bolden rammer gulvet i servemodtagerens felt Gulvmarkeringerne som omkranser servefelterne, hører med til servefelterne. 3:6.5 Serveren må ikke med krop, beklædning eller ketcher, berører eller komme ud over midterlinien, inden serverens ketcher har ramt bolden. 3:7 Der skal i serven dømmes ombold hvis bolden på vej tilbage fra boldzonen rammer nettet og enten lander i servemodtagerens felt, eller hvis servemodtageren berører

5 bold eller elastik. Dette kaldes en netbold og serveren får en ombold. (Ombold er en ny serv fra samme servefelt og om samme point) 3:8 Serves en ombold, efter en servefejl(se 3:7), så bolden igen berører nettet enten på vej mod eller retur fra boldzonen dømmes bolden for fejl og servemodtageren får point. 3:9 En serv som ikke opfylder kravene i reglerne 3:6.1 3:6.6 og i 3:7 er en fejlserv. 3:10 Når serveren gør sig klar til at serve, skal servemodtageren tydeligt med sit kropsprog vise at han/hun er klar til at modtage serven. Herefter må servemodtageren ikke bevæge sig igen før serverens ketcher har berørt bolden. 3:11 Hvis serveren, når serveren selv og servemodtageren er klar til at starte spillet, taber bolden ned på jorden i forsøget på at serve, er serven tabt og servemodtageren får 1 point. 3:12 Servemodtageren og servemodtagerens medspiller, skal placere sig så serveren har mulighed for at serve bolden over nettet i hele nettes bredde. 3:13 Spillere som hverken server eller er servemodtager skal befinde sig i sammen servefelt som sin medspiller. Regel 4: Duellen 4:1 Duellen er i gang når serveren har lavet en korrekt serv (se 3:6), og spillerne herefter skiftes til korrekt at returnere bolden til boldzonen og retur til spillerzonen. Spillet fortsætter til en af spillerne ikke laver en korrekt returnering, indtil en af spillerne beder om stop af spil eller indtil dommer eller markør stopper spillet. 4:2 Spillerne i et par, skal skiftes til at modtage/returnere bolden. Hvis samme spiller modtager/returnere bolden 2 gange i træk, er bolden tabt og der er point til modsatte par. 4:3 Hvis bolden passerer spilleren som skal returnere den, og vedkommende ikke har berørt bolden/elastikken og bolden/elastikken efterfølgende berører modstanderen inden bolden har berørt gulvet i spillerzonen eller inden den har passeret yderlinierne på spillerzonen får spilleren der skulle returnere bolden, pointet. 4:4 Hvis bolden passerer spilleren som skal returnere den, og vedkommende ikke har berørt bolden/elastikken og bolden/elastikken efterfølgende berører medspilleren, inden bolden har berørt gulvet i spillerzonen, eller inden den har passeret yderlinierne på spillerzonen, får modstander parret, pointet. Regel 5: Boldens passering af nettet.

6 5:1 Bolden må i sin passering af nettet gerne berøre nettet (se dog 3:7). 5:2 Bolden må i sin bevægelse fra spillerzonen til boldzonen både bevæge sig over og uden om nettet, men hele bolden skal når den kommer retur fra boldzonen og til spillerzonen passere over nettet. 5:3 Når en bold kommer retur fra boldzonen og elastikken lægger sig sådan hen over nettet at bolden ikke kan nå ned og berøre gulvet på spillerzonen, har modtageren vundet bolden, da den ikke er inde. 5:4 Når en bold kommer retur fra boldzonen og elastikken lægger sig sådan hen over nettet at bolden kun lige når ned og rører gulvet på spillerzonen, for herefter at blive trukket op af elastikken så den hænger løst ned fra nettet, har den der spillede bolden vundet pointet da den er inde. Sådan en bold kaldes en Lucky ball. Regel 6: Returnering 6:1 En korrekt returnering foregår ved at spilleren, inden bolden har rørt jorden på spillerzonen, spiller bolden korrekt fra spillerzonen over til boldzonen. I boldzonen skal bolden berøre jorden 1 gang inden bolden kommer korrekt retur til spillerzonen. 6:2 Bolden må kun spilles med ketsjeren. Alt anden berøring af bolden er en fejl og giver point til modstanderen. 6:3 Det er forbudt at berøre elastikken med kroppen, beklædning eller ketcher. Hvis man berører elastikken er det en fejl og modstanderen får point. (se dog regel 6:7) 6:4 Ved en returnering tæt på nettet må man ikke slå til bolden hvis den befinder sig i boldzonen eller lige over nettet. Hvis man gør det er det en fejl og der er point til modstanderen. 6:5 Man må gerne efter en returnering over spillerzonen føre ketcheren over nettet til boldzonen. 6:6 Man må ikke på noget tidspunkt berøre nettet med kroppen, beklædning eller ketcher. Hvis man gør det er det en fejl og der er point til modstanderen. 6:7 Når bolden kommer retur fra boldzonen, forekommer det nogle gange at elastikken har snoet sig rundt om bolden. I disse situationer er det tilladt, for den spiller hvis tur det er til at spille bolden, at berøre denne del af elastikken som er snoet rundt om bolden. Dette skal dog ske med ketcheren og i et forsøg på at spille bolden. Regel 7: Spillerudstyr.

7 Spillerudstyr er ketcher, bolden, elastikken, beklædning. 7:1 Bolden der spilles med vejer 42 gram og har en diameter på 54 millimeter og skal ved et frit fald fra 4.20 meter have et opspring på mellem 1,35 og 1,50 meter. 7:2 Elastikken skal uden belastning have en længde på 4,20 cm 7:3 Ketcheren skal være af et mærke som er beregnet til Qianball. 7:4 Beklædningen er sportstøj, hvor der i holdturneringen opfordres til at man stiller op i ens spilledragter. Fodtøj er ligeledes sportssko som passer til underlaget. Regel 8: Spiller blokeringer. I de efterfølgende regler er spiller A altid den som har spillet bolden og spiller B den som skal modtage bolden: 8:1 Hvis spiller A befinder sig i netzonen og forhindrer spiller B i at komme direkte til bolden eller at spille bolden frit over nettet i dets fulde bredde, er der obstruktion og dermed point til spiller B. 8:2 Hvis spiller A befinder sig i et af servefelterne og forhindrer spiller B i komme direkte til bolden(se regel 8:2.1) eller at spille bolden frit over nettet i dets fulde bredde(se regel 8:2.2), er der obstruktion og dermed point til spiller B. 8:2.1 Det er et krav til spiller B at vedkommende bevæger sig i så lige en linje som muligt mellem sin start position og det forventede returneringssted. Hvis spiller B ikke før ovennævnte er der point til spiller A. 8:2.2 Det er dog et krav til spiller B at vedkommende ikke pludseligt ændrer slag, og derved kommer i kontakt med spiller A. Eks.: Spiller B har gjort klar til at modtage bolden med en forhånd men i sidste øjeblik ændrer det til en baghåndsreturnering og derved rammer ind i spiller A pga. pludselig pladsmangel. Hvis spiller B gør ovennævnte er der fejl fra spiller B og point til spiller A. 8:4 Hvis spiller B slår til bolden og rammer spiller A, hvor bolden synligt er korrekt på vej over nettet, vinder spiller B pointet. 8:5 Hvis spiller B tydeligt kan nå at spille bolden, men vælger ikke at spille den fordi spiller A befinder sig i en lige linje mellem spiller B og nettet, vinder spiller B pointet.

8

Special Olympics - Bordtennis

Special Olympics - Bordtennis Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler...

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 01/08/2006. Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af Badminton World Federation(BWF). Gældende fra 01/06/2008 Definitioner Spiller Kamp Single Double Serveparten Modtagerparten Duel Slag Enhver person, der spiller badminton

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem parter bestående af 1 eller 2 spillere Single En kamp med en spiller på hver side

Læs mere

Aalborg Badminton Ring. Spilleregler

Aalborg Badminton Ring. Spilleregler Aalborg Badminton Ring Spilleregler pr. 1.8.2006 Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 1.8.2006 Definitioner Spiller Kamp Single Double Serveparten Modtagerparten Duel Slag

Læs mere

http://www.sportspladsen.dk/statisk.php4?id=204

http://www.sportspladsen.dk/statisk.php4?id=204 Side 1 af 26 (gældende fra 20. april 2000) SINGLE Banen 2. Fast tilbehør 3. Bolden 4. Ketsjeren 5. Server og modtager 6. Valg af side og serv 7. Serven 8. Fodfejl 9. Aflevering af serv 10. Servefejl 1

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 20111. Oversat i et samarbejde mellem DFTF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14

1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14 FODBOLDLEGE ØVELSESFORSLAG 1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14 6. ØVELSER MED 1 BOLD PR. SPILLER 17 7. ØVELSER

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

If you can dream it You can do it!

If you can dream it You can do it! If you can dream it You can do it! 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...4 VEJLEDENDE ÅRSPLAN...5 SVØMNING...6 FÆLLESMÅL...6 Indskoling... 6 Mellemtrin... 6 Overbygning... 7 LÆSEPLAN...7

Læs mere

5 MINUTTERS AKTIVITETER

5 MINUTTERS AKTIVITETER FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 5 MINUTTERS AKTIVITETER Her kan du finde inspiration og idéer til aktiviteter af 5 minutters varighed, hvis dine elever trænger til en pause, hvor de får pulsen op og ilt til

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Bordfodbold regler. Kontrolleret handling: Akt på bolden som muliggør en teknisk bevægelse eller blokering (kontrol) af bolden.

Bordfodbold regler. Kontrolleret handling: Akt på bolden som muliggør en teknisk bevægelse eller blokering (kontrol) af bolden. Bordfodbold regler ORDFORRÅD OG TERMINOLOGI Kontrolleret handling: Akt på bolden som muliggør en teknisk bevægelse eller blokering (kontrol) af bolden. Kontrolleret sikring: Stop af bolden under en spillers

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Fodboldloven 2010/2011

Fodboldloven 2010/2011 Fodboldloven 2010/2011 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 61. udgave 2010/2011 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 6000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Carl Herup

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere