ANKENÆVNETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR ) & KE Kunde A/S (CVR ) v / KE Marked A/S (CVR ) Ørestads Boulevard København S Nyropsgade København V Tlf Fax CVR-nr Klageemne: Regningsklage Indsigelse om, at regninger er uretmæssigt opkrævet. Ankenævnets sammensætning Poul Gorm Nielsen (formand) Niels-Ole Bjerregaard (Forbrugerrådet) Sonny Kristoffersen (Forbrugerrådet) Per Ebert (Dansk Energi) Jan Johansen (Dansk Energi)

2 2 4/ SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: 31. maj januar Påklaget beløb: 1.784,70 kr. + to gebyrer kr. 336,39 kr. i alt 2.121,09 kr. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 18. februar Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 16. november Klageformular modtaget i Ankenævnet: 10. januar Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 3. februar KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Årsregning på 1.784,70 kr. for el og gas i perioden 31. maj januar 2003 (bilag 1) blev udsendt med betalingsfrist den Klageren reklamerede over denne i brev af 18. februar 2003 med følgende indhold: Jeg har idag modtaget Deres opkrævning af Kr ,70 for forbrug af el og gas i perioden Det vil sige mit forbrug i en periode på 8 måneder. Årsopgørelsen for perioden februar januar 2002 er på Kr ,68. Det vil sige et månedligt forbrug på Ca. Kr. 225,-. Et forbrug i en periode på 8 måneder vil derfor være på oa. 8 x Kr. 225v- = 1.800,-, som svarer nogenlunde til det opkrævede beløb på Kr ,70. Jeg har indbetalt: 6 juni 2002: Kr. 846,25 3 september 2002: Kr. 909,43 4 december 2002: Kr. 866,00 Ialt: Kr ,68. Dette beløb svarer til mit årsforbrug, det vil sige 12 måneder, i Herudover opkræver Københavns E nu yderligere Kr ,70. Mit forbrug er uændret i hele denne periode. Derfor kan jeg IKKE acceptere den opkrævning, jeg nu har modtaget. Indklagede besvarede klagen i brev af 9. september 2003 og oplyste, at årsregningen var udstedt på baggrund af skønnede aflæsninger, og at årsregningen kunne omskrives, dersom klager fremsendte faktiske aflæsninger af både gas- og elmåler.

3 3 4/ Herefter modtog klageren en rykker af på beløbet tillagt rykkergebyr og 261,39 kr. i rente, i alt 2.121,09 kr. (bilag 2). Klageren gjorde indsigelse herimod i brev af Indklagede besvarede ikke henvendelsen, men sendte en ny rykker pr (bilag 3). Klageren klagede i brev af til Forbrugerklagenævnet, der oversendte sagen til Ankenævnet for Energiområdet. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER Klagerens krav: Frafald af betalingskravet på 1.784,70 kr. samt gebyrer og renter. Klagerens begrundelse: I den pågældende periode havde indklagede indført et nyt regnskabssystem. Klageren er derfor af den formodning, at årsregningen på 1.784,70 kr. beroede på en fejl i indklagedes regnskabssystem. Om sit forbrug har klageren oplyst: Derudover har klageren oplyst: Det fremgår af KE's årsregning for perioden , udskrevet , at regningen dækker et forbrug af 892 kwh el

4 4 4/ samt 86 m3 gas. Dette forbrug er dog allerede afregnet med de indbetalinger jeg har foretaget i år Så vidt jeg kan se har KE fejlagtigt udstedt en ekstra regning på grund af den nye aflæsning af målere midt i året eller pga. Det nye regnskabssystem på Kr ,70 Hvis jeg havde betalt pågældende regning, ville jeg have betalt Kr ,53 Plus Kr Ialt i 2002 Kr ,23 Det foregående år havde jeg betalt Kr ,33 for et forbrug, som kun var lidt større end i KE har genfremsendt ovennævnte regning på Kr ,70 samt en regning på Kr. 866,00 til betaling den 4/ Jeg vedlægger kopi af kontoudskrift fra Lån og Sparbank vedrørende sidstnævnte indbetaling [bilag 4]. Endvidere har klageren oplyst følgende: Årsregningen for perioden omfatter således opkrævning af rykkergebyrer og morarenter på ialt Kr , jfr. Bilag. Jeg har skriftlig meddelt KE at jeg indbetaler forbrug minus disse gebyrer, i alt Kr ,99 den KE oplyser at have skønnet mit forbrug i Jeg har indsendt aflæsning den 19. januar 2003 per brev, jfr bilag. Kopi af aflæsning i juni 2002 er ligeledes indsendt per brev. Desværre er denne kopi bortkommet. Alle andre aflæsninger er foretaget ved indtastning via telefonen. Mit forbrug i det foregående år ligger under middel. Det er derfor lidt overraskende at KE har skønnet mit forbrug så meget højere, end det sædvanlige. Jeg har sværd ved at gennemskue om afregningen for mit meget lave forbrug i år 2003 muligvis opvejer det merforbrug, som blev faktureret i marts 2003; den regning på Kr ,70 som resulterede i min klage. Skulle dette være tilfælde, ville det være korrekt at jeg skylder ovennævnte beløb. Dette kunne dog først fremgå lang tid efter den pågældende regning var blevet præsenteret for mig. Herudover har KE først besvaret mine breve herom efter Ankenævnets henvendelse til KE. Derfor er jeg af den opfattelse at eventuelle rykkergebyrer og morarenter ikke bør pålignes en eventuel opkrævning. Ikke mindst, da jeg, som det sig hør og bør, har indsendt aflæsning af mit forbrug rettidigt. Afslutningsvis har klageren oplyst: Københavns Energi oplyser at der ikke er registreret aflæsninger i januar Jeg har, som tidligere dokumenteret indsendt aflæsningskortet til KE. Få dage efter jeg havde skrevet mit brev af 18 februar 2003, forlød det i

5 5 4/ radio og 1V at KE havde udsendt fejlbehæftede regninger til et stort antal kunder. Man kan frygte at min indberetning på grund af den daværende omlægning til et nyt regnskabssystem er modtaget men ikke registreret. Jeg har ikke modtaget kortet retur fra postvæsenet, hvilket også vil være usandsynlig, da modtagerens adresse er påtrykt kortet. Da jeg i mange år har haft et meget stabilt forbrug af el og gas og herudover altid har betalt mine regninger til tide, forekommer det mig urimeligt at foretage et skøn som ligger så meget udover det sedvanlige. Dette skøn har resulteret i klagens genstand, den meget forhøjede regning til indbetaling 7 marts 2003 og forårsaget en hel del ulemper for mig. Jeg vil også gerne gøre opmærksom på at jeg har indbetalt de meget forsinkede regninger i november og december 2004 rettidigt. Endelig oplyser KE i brev af 9 september 2003 (se bilag) at mit forbrug er skønnet på grund af overgang til nyt regnskabssystem. Jeg har sværd ved at gennemskue argumentationen i dette brev vedrørende mit forbrug. Jeg kan dog stadigvæk ikke forstå at en regning på grund af omlægning i et regnskabssystem hos KE pludseligt næsten fordobles. Derfor finder jeg det rimeligt at jeg ikke faktureres for de påløbne gebyrer vedrørende års regningen for 2003, Kr. 417,64. Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Afvisning Indklagedes begrundelse: Københavns Energi overgik til nyt databasesystem pr I den forbindelse blev der udstedt slutregninger til alle kunder pr , så deres kundeforhold i det gamle databasesystem kunne afsluttes. I stedet for én årsregning for 2002 til 2003 modtog kunderne derfor i alt to endelige opgørelser for 2002 til en for perioden før og en for perioden efter. Det var regningen udstedt efter (for perioden frem til ), som klageren ikke har betalt, jf. nedenstående tabel: Indklagede havde endvidere henvist til, at den efterfølgende årsaflæsning var højere end det omtvistede skøn og dermed viste fortsat forbrug, år på år.

6 6 4/ Ifølge indklagedes gældende leveringsbestemmelser kunne indklagede i medfør af afsnit 6.13 udstede en periodisk regning baseret på skøn, dersom en kundes selvaflæsning ikke var opnået eller indsendt. Indklagede har anført, at den pågældende regning ikke var behæftet med regnskabsmæssige fejl, hverken i forbruget, perioden eller prisen afregnet. Dog var regningen baseret på en beregnet målerstand, da der ikke var opnået eller indsendt aflæsning i forbindelse med periodisk aflæsning af måler ultimo januar Efterfølgende måleraflæsninger ultimo januar 2004 var begge højere end indklagedes skøn januar 2003 og understøttede dermed kontinuerligt fremløb på målere. Indklagede har i sagen fastholdt ikke at have modtaget eller registreret modtagelse af aflæsninger i forbindelse med årsaflæsningen i januar En oversigt over klagers aftalekonto i perioden 7. juli marts 2005 fremgår af en udarbejdet figur (bilag 5). Derudover har indklagede pr udarbejdet en kontoinformation til klageren (bilag 6) BILAG TIL SAGEN Bilag 1: Årsregning Bilag 2: Rykkerbrev 1 af Bilag 3: Rykkerbrev 2 af Bilag 4: Netbankkvittering pr Bilag 5: Oversigt over aftalekonto. Bilag 6: Kontoinformation udarbejdet

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0027 afsagt den 16. juni 2015 ****************************** KLAGER ES (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Trier Ski A/S Trier Ski A/S REJSEMÅL Skirejse.

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet.

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Indledning: Denne vejledning henvender sig til lejere, som ønsker at klage over et eller flere forhold til Huslejenævnet, og hvorledes lejere

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 Klager: Isenvadvej 13 7430 Ikast Sagsbehandler: /SUSJ Indklaget energiselskab: EnergiMidt Net CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel CVR 2547 2322 v / EnergiMidt CVR

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere