Repræsentantskabsmøde 2010 Valg til hovedbestyrelsen Sammensætning af den nuværende hovedbestyrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabsmøde 2010 Valg til hovedbestyrelsen Sammensætning af den nuværende hovedbestyrelse"

Transkript

1 Kandidathæfte

2 Sammensætning af den nuværende hovedbestyrelse Rejseleder Birgitt Bjerre, Nykøbing F, Region Sjælland Afsnitsleder Ane Bonderup, Risskov, Region Midtjylland Adm. dir., Landinspektør Kristian Baatrup, Helsingør, Region Hovedstaden Direktør, cand. act. Jens Erik Christensen, Charlottenlund, Region Hovedstaden Ph.d. studerende Karina Garnier Christensen, Århus, Region Midtjylland Arkitekt MAA Claus Foged, Hjørring, Region Nordjylland Prokurist Jette Hansen, Holbæk, Region Sjælland Ledende overlæge, dr. med., Henrik Harling, Holte, Region Hovedstaden Professor, overlæge, dr. med. Jørn Herrstedt, Allerød, Region Hovedstaden Praktiserende læge, Helle Ibsen, Haderslev, Region Syddanmark Projektchef, Niels Them Kjær, København, (medarbejderrepræsentant) Adm. direktør Bent Knie-Andersen, Charlottenlund, Region Hovedstaden Sygeplejerske Grethe Kristine Kristensen, Vojens, Region Syddanmark Sygeplejerske Vera Kristensen, Hvide Sande, Region Midtjylland Fhv. sundhedsminister Ester Larsen, Kerteminde, Region Syddanmark Overlæge, Susanne Ursula Larsen, Odense, Region Syddanmark Tandlæge Carsten Lewinsky, Langebæk, Region Sjælland Professor, dr. med. Arvid B. Maunsbach, Risskov, Region Midtjylland Overlæge Jan Bjørn Nielsen, Odder, Region Midtjylland Advokat Jørgen Nielsen, Dronninglund, Region Nordjylland Professor, dr.med. Frede Olesen, Højbjerg, Region Midtjylland Fhv. kommunaldirektør Ejnar Pedersen, Hornslet, Region Midtjylland Lokalforeningsformand Tove Pedersen, Vodskov, Region Nordjylland Overlæge, dr. med. Catherine Rechnitzer, Vedbæk, Region Hovedstaden Fhv. borgmester Ruth Scharling, Thisted, Region Nordjylland Human resources associate, Henrik Steenberg, København, Region Hovedstaden Afdelingsleder, Overlæge, Ph.d., dr.med. Anne Tjønneland, København (medarbejderrepræsentant) Hjemmesygeplejerske Birgitte Uldall, Nordborg, Region Syddanmark Patientforeningsformand, Karen Veien, Aalborg, Region Nordjylland Tidl. borgmester, voksenunderviser Gina Øbakke, Rødvig Stevns, Region Sjælland 2

3 Opstillede kandidater: Susanne Drue Callsen Søren Gade Mai-Britt Guldin Henrik Harling Anette Hedegaard Per Larsen Susanne Ursula Larsen Ejnar Pedersen Tove Pedersen Lisbeth Winther 3

4 Kandidat: Susanne Drue Callsen Sygeplejerske Sønderborg Opstillet af: Grethe Kristensen, Birgitte Uldall, hovedbestyrelsen, Annemarie Mogensen, Fredericia, Arndt Hüttel Sørensen, Frederikshavn, Grete Zachariassen, Sønderborg, Hans Chr. Agertoft, Aabenraa Faktuelle oplysninger om kandidaten: Født Bestyrelsesmedlem i lokalforeningen i Sønderborg. Med i styregruppe, som netop har åbnet en cafe i Sønderborg. Har deltaget i følgende kurser: basis kursus, kursus i oprettelse af gruppe og Træk vejret frit. Udtalelse: Gik ind i Kræftens Bekæmpelses frivillige arbejde for at hjælpe, og gøre en forskel for kræftpatienter og deres pårørende. Har i mange år arbejdet med kræftramte og deres pårørende via mit job, i gynækologien og på urologisk afdeling. Siden har jeg arbejdet i hjemmeplejen med et tæt samarbejde med palliativt team i Sønderjylland. Mit nuværende job er i psykiatrien med hovedvægt på relationsbehandling. Har personligt, som mange andre, haft kræften tæt inde på livet. Jeg har i det sidste 1½ år arbejdet i et projekt cafe, som netop er åbnet. Cafeen er et tilbud til kræftramte og deres pårørende, et mødested hvor vi tilbyder samtaler med ligestillede, foredrag, motion og hvad brugeren ellers kunne have behov for. Har her erfaret vigtigheden af, at vi rekrutterer flere frivillige, fastholder og uddanner dem. Min interesse ligger i forskningen og arbejdet i at bekæmpe kræftsygdommene. Hvordan kræftramte og deres pårørende har det under behandlingen og hvordan vi bedst giver vores støtte til rehabilitering. Har via mit arbejde oplevet hvor vigtig et godt samarbejde mellem de professionelle, den kræftramte og de pårørende er. Også oplysning og forebyggelse er meget vigtig, specielt til børn og unge mennesker. Jeg mener, det er vigtigt at frivillige fra lokalforeninger- 4

5 ne er med til at lægge et stykke arbejde i hovedbestyrelsen, det er os der ved hvad der rører sig i det lokale, og os der kan være med til at præge de lokale politikere. Susanne Drue Callsen 5

6 Kandidat: Søren Gade Fhv. minister Holstebro Opstillet af: Ester Larsen, Tove Pedersen, hovedbestyrelsen, Lis Rokkjær, Herning, Birthe Kjeldbjerg, Holstebro, Henning Busk, Ikast-Brande, Jette Nygaard, Jonna Nygaard Poulsen, Anette Vendelbo, Ringkøbing-Skjern Faktuelle oplysninger om kandidaten: Født Uddannet cand. oecon. Har været med i Kræftens Bekæmpelse som indsamler, med i kampagnen for landsindsamlingen Doneret penge og er medlem. Udtalelse: at fastholde den folkelige opbakning at få flere virksomheder engageret at engagere flere unge at få flere ambassadører for Kræftens Bekæmpelse at gøre fyldest hvor Kræftens Bekæmpelse mener jeg kan gøre en forskel Søren Gade 6

7 7

8 Kandidat: Mai-Britt Guldin Psykolog, Phd. studerende Egå Opstillet af: Ane Bonderup, Helle Ibsen, Vera Kristensen, Jan Bjørn Nielsen, Gina Øbakke, hovedbestyrelsen Faktuelle oplysninger om kandidaten: Født Cand.psyk. Specialist i Psykoterapi, Phd. studerende. Jeg har i samarbejde med rådgivere i Kræftens Bekæmpelse ledet samtalegrupper for sorgramte samt afholdt kurser for personalet i Kræftrådgivningerne. I øjeblikket er jeg ved at indlede et arbejde mellem patientstøtteafdelingen og Fagligt Netværk for psykologer i palliation og onkologi omkring hensigtsmæssig støtte til kræftpatienter og deres pårørende. Formand for fagligt netværk for psykologer i palliation og onkologi, medlem af Dansk Psykologforenings formandskollegium. Forretningsudvalgsmedlem af DMCG-Pal (Danske Multidiciplinære Cancer Grupper palliativ indsats), medlem af styregruppen for psykologer i European Association for Palliative Care, medlem af arbejdsgruppe for palliativ indsats under Kræftplan III. Udtalelse: Min interesse for at opstille til hovedbestyrelsen skal findes i min baggrund: Jeg er psykolog og har siden 1999 arbejdet med kræftpatienter og uhelbredeligt syge og deres pårørende. I øjeblikket har jeg orlov fra min stilling som klinisk psykolog i Det Palliative Team, Århus Sygehus, for at lave et forskningsprojekt om sorg og efterlevende efter kræftpatienter. I hovedbestyrelsen vil jeg gerne arbejde for de uhelbredeligt syge og deres pårørende og efterlevende. Jeg vil gerne bidrage med at tydeliggøre deres vilkår for hjælp og støtte og forbedre planlægning af kræft-behandling og rådgivning. Især kræftrådgivningen har min interesse og, hvordan vi planlægger den bedste støtte til kræftpatienter og deres pårørende og efterlevende. Støtte til kræftpatienter og deres familier handler efter min 8

9 mening om at skelne i deres behov og tidligt opspore de behandlingskrævende tilstande og finde frem til en kvalificeret intervention. I mit forskningsprojekt arbejder jeg med hvilke sorgreaktioner, der er behandlingskrævende, hvordan vi identificerer dem, der har behov for behandling og sammensætter et kvalificeret tilbud til dem. Langt de fleste sorgreaktioner er eksempelvis meget smertefulde men ikke nødvendigvis behandlingskrævende, så projektet handler om hvilken støtte der er behov for og hvordan den planlægges så de mest alvorlige reaktioner forhindres. Mai-Britt Guldin 9

10 Kandidat: Henrik Harling Ledende overlæge, dr.med. Holte Opstillet af: Hovedbestyrelsen Faktuelle oplysninger om kandidaten: 56 år, gift, 2 børn. Kandidat fra Århus Universitet l980. Speciallæge i kirurgi Doktordisputats l adm. overlæge på kirurgisk afdeling, Holbæk Centralsygehus. År 2000 ledende overlæge på kirurgisk gastroenterologisk afdeling K, Bispebjerg Hospital. Har siden 1994 været leder af den nationale database for kræft i tyk- og endetarm. Medlem af Kræftstyregruppen samt forretningsudvalget for DMCG.dk (dvs. sammenslutningen af de kliniske kræftgrupper nu kaldet DMCG er). Udtalelse: Har på ledelses- og forskningsområdet arbejdet for, at der til alle patienter i hele sygdomsforløbet tilknyttes én fast læge og sygeplejerske. Afdelingens indsats herfor blev i 2001 påskønnet med Kræftens bekæmpelses initiativpris for det rationelle patientforløb for patienter med tyk- og endetarmskræft, ligesom afdelingen 2002 modtog Dagens Medicins Gyldne Skalpel for en konsekvent indsats for at skabe helhedsorienterede behandlingsforløb for afdelingens patienter. Disse målsætninger er videreført i de såkaldte pakkeforløb, som jeg har deltaget i udarbejdelsen af, og som ledelsesmæssigt og organisatorisk er indført i afdelingen. Har siden oprettelsen af Dansk Colorektal Cancer Grupper arbejdet aktivt for at udvikle, beskrive og indføre den bedste kvalitet i det samlede patientforløb. Har især i forbindelse med de forberedende faser til indførelse af pakkeforløb for alle kræftsygdomme haft et tæt og organisatorisk samarbejde med ledelsen af Kræftens Bekæmpelse. Denne banede med stor dygtigt og engagement vejen for, at alle patienter nu kan tilbydes et sygdomsforløb som klart har bevæget sig i retning af den bedst kendte kvalitet. Jeg håber gennem deltagelse i Hovedbestyrelsens arbejde at kunne styrke forholdet til blandt andet de faglige miljøer gennem et gensidigt tillidsfuldt og målrettet samarbejde. Det er ligeledes mit 10

11 ønske at kunne tilføre Kræftens Bekæmpelse praktisk viden om og forslag til, hvorledes såvel patienternes vilkår som de faglige udviklingsmuligheder løbende forbedres. En styrket organisation er afgørende for at kunne øge indsatsen inden for de patientnære kerneområder: oplysning og patientstøtte, samt mulighederne for at motivere til og støtte klinisk- og eksperimentel kræftforskning, og for at kunne yde særlig støtte til udvalgte indsatsområder. De grundlæggende holdninger og synspunkter vil selvfølgelig primært afspejle mine personlige erfaringer og særlige interesseområder, men jeg vil også formilde generelle synspunkter fra kollegaer blandt de kliniske kræftgrupper via vor fælles organisation DMCG.dk. Henrik Harling 11

12 Kandidat: Anette Hedegaard Sundhedschef Thisted Opstillet af: Ruth Scharling, hovedbestyrelsen, Ejvind Furbo, Dagmar Nygaard, Morsø, Marit Rask Bunch, Ejner Frøkjær, Thisted Faktuelle oplysninger om kandidaten: Født Uddannelse: Sygeplejerske og afslutter diplom i ledelse i Via mit arbejde som sundhedschef har vi et tværfagligt samarbejde med lokalkomiteen og regionskontoret i Aalborg og arbejder således målrettet med sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Tobaksforebyggelse for voksne, unge og social udsatte Gå i gang Kommune Forebyggelse af hudkræft via oplysningskampagner samt at alle kommunale haller nu er solarium frie. Sundhedssamtaler med henvisning af borgere der har brug for rådgivning via Kræftens Bekæmpelse. Formand for National park Thy Marathon Udtalelse: Min hovedinteresse er forebyggelse og sundhedsfremme og vil således især have fokus på følgende hovedpunkter. Fortsat udvikling af de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser med henblik på forebyggelse af kræftsygdomme. Udvikling af det kommunale og regionale sundhedsområde i Danmark via forskning og udvikling af området. Lighed i sundhed med særlig prioritering og opmærksomhed rettet mod borgere, der har mindre netværk, lavere uddannelse og mindre social kapital. Tværfaglig kompetenceudvikling der skal medvirke til øget viden om og betydningen af det sammenhængende patientforløb herunder inddragelse af arbejdsmarkedsområdet med fokus på arbejdsfastholdelse. Synlighed og let tilgængelighed af sundhedstilbud for alle borgere. Brobygning og sammenhængende patientforløb og indsatser mellem de forskellige sundhedssektorer. 12

13 Rehabiliteringsforløb, mestring af ændrede livsvilkår. En synliggørelse og koordinering af konkrete rehabiliteringsindsatser på tværs af hospitalssektoren, kommuner, almen praksis samt private og frivillige foreninger. Forpligtende samarbejde på tværs af organisatoriske enheder. Involvering af de lokale ressourcer og erfaringer fra såvel lokalbestyrelsens, frivillige og det regionale samarbejde. Jeg vil aktivt arbejde sammen med lokalforeningen og bidrage til, at der skabes sammenhænge mellem Hovedbestyrelsens og lokalforeningens arbejde og målsætninger. Anette Hedegaard 13

14 Kandidat: Per Larsen Særlig rådgiver/fhv. chefpolitiinspektør Valby Opstillet af: Birgitt Bjerre, Jens Erik Christensen, Bent Knie- Andersen, Catherine Rechnitzer, Henrik Steenberg, hovedbestyrelsen, Lone Pedersen, Guldborgsund, Maja M. Christiansen, København. Lone Maagaard, Viborg Faktuelle oplysninger om kandidaten: Født Handels- og politiuddannet, merkonom. Deltaget som frontløber ved lotterier, foredragsvirksomhed, Stafet for Livet, Strandløbet og en lang række indslag i TV, radio, aviser og blade. Formand for Københavns Idrætsefterskole, formand for DBU etiske udvalg og medlem af repræsentantskabet i Tryggruppen/Trygfonden. Udtalelse: Som kræftpatient (tidligere)er det magtpåliggende at medvirke til at fastholde såvel politikernes som mediernes fokus på kræftsagen. Jeg mener også, at vi skal fastholde en massiv oplysning i relation til patienter og ikke mindst pårørende. Jeg medvirker også meget gerne i bestræbelserne på at skaffe midler til fortsat forskning. I øvrigt er jeg åben for alle mulige opgaver. Per Larsen 14

15 Kandidat: Susanne Ursula Larsen Overlæge Odense Opstillet af: Hovedbestyrelsen Faktuelle oplysninger om kandidaten: Født Medlem af hovedbestyrelsen seneste tre år. Foredrag i lokalforening. Medlem af det Radikale Venstres Hovedbestyrelse. Medlem af bestyrelsen for plejehjemmet Provstegaardshjemmet. Medlem af bestyrelsen for Danmarks Mediemuseum. Udtalelse: I mit civile liv er jeg overlæge på en kræftafdeling. Jeg har siddet i Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse i tre år. Jeg vil først og fremmest bruge mit mandat til at skabe en sammenhæng mellem behandlerverdenen og Kræftens Bekæmpelse. En patientforening som Kræftens Bekæmpelse er helt nødvendig for at varetage patienternes og de pårørendes interesser. Dog er jeg sikker på at Kræftens bekæmpelse meget lettere når i mål, hvis forholdet mellem behandlerniveauet og Kræftens Bekæmpelse er ordentligt. Herudover ser jeg det vigtigt, at de mest sårbare patienter har et talerør i hovedbestyrelsen. Mange patientgrupper har stærke fællesskaber, men nogle har altså ikke. Det gælder f.eks. patienter med kræftsygdomme, der skyldes et liv med misbrug, men det gælder også f.eks. de mange ældre patienter, som vi i stigende grad behandler. Og en helt særlig gruppe er pårørende til patienter med hjernetumorer. Jeg vil gerne med min plads i hovedbestyrelsen arbejde for, at den ulighed, der er i vores samfund, ikke forfølger de mest sårbare ind i rollen som kræftpatient. Susanne Ursula Larsen 15

16 Kandidat: Ejnar Pedersen Fhv. kommunaldirektør Hornslet Opstillet af: Hovedbestyrelsen Faktuelle oplysninger om kandidaten: Født Cand. Jur. Formand for Regionsudvalget i Midtjylland. Formand for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland. Medlem af Handicaprådet og Klagerådet i Syddjurs kommune. Tidligere formand for lokalforeningen i Rosenholm og tidligere formand for lokalforeningen i Syddjurs. Udtalelse: Har siddet i hovedbestyrelsen i tre år. I denne periode er der sket meget, herunder bl.a. at kræft er blevet anerkendt som en akut sygdom og at der er indført en vaccine mod livmoderhalskræft. Begge dele store fremskridt i kampen mod kræft. Det vigtigste er at blive helbredt for kræft. Men dermed er kampen ikke slut. Man skal også tilbage til en normal hverdag. Men ikke til det liv, man havde før. Man starter et nyt liv, som det kræver stor energi at opbygge. Der er desværre lang vej endnu. Jeg vil i Hovedbestyrelsen arbejde for, at vore patienter får en optimal behandling, og det skal ske på det tidspunkt, hvor behovet for behandling er til stede. Enhver behandling skal tage udgangspunkt i det enkelte og i det hele menneske. Det er ikke kun det somatiske, der skal være i orden, men det skal det også, men det er også det psykiske. Og som ved enhver anden livstruende sygdom, også tages hånd om patientens nære netværk, der i disse perioder, kan have et meget latent behov for støtte. Det kræver behandling af et meget velkvalificeret personale, der befinder sig på et højt fagligt niveau. Det skal vi tilstræbe at opnå, intet mindre, hvis vi skal have et niveau i verdensklasse. Jeg vil arbejde for, at patienterne får et godt forløb igennem sundhedssystemet således, at det bliver en tryg rejse. Der skal fokuseres på, at patienterne får såvel en koordinator, som varetager patientens behov i forløbet. Der skal ligeledes være et bedre samspil 16

17 mellem de forskellige aktører, således at patienten får et godt forløb, eller rettere at det bliver umærkeligt, når patienten går fra en afdeling til en anden, og ej heller mærker, at man går fra en organisation til en anden Der skal være en god overgang ved udskrivning og meget bedre mulighed for åben indlæggelse. Jeg vil desuden arbejde for, at de frivillige får en rigtig god oplevelse af at være frivillig, og også får værktøjer at bruge i deres frivillige virke; jeg tænker her på kurser, workshops m.v. og ikke at forglemme opbakning såvel fra KB centralt som fra konsulenter m.v. Endelig sidst men af den grund ikke mindst, vil jeg arbejde dels for, at patiensstøtten og oplysningsarbejdet forbliver synligt og styrkes. At forebyggelsen af sygdom får en fremskudt rolle. Og endelig skal vi fortsat sørge for, at forskningen får sin meget store andel af de ressourcer vi har at gøre godt med, idet vi alle ved, at de bedste kort vi får på hånden til at bekæmpe sygdommen med, skal komme fra forskerne. Det viser den erfaring vi har til dato. Der er nok at tage fat på. Vi skal alle søge at få flere frivillige involveret i arbejdet. Det er her den store force i vor organisation er. De skal støttes. Ejnar Pedersen 17

18 Kandidat: Tove Pedersen Lokalforeningsformand/fuldmægtig Vodskov Opstillet af: Hovedbestyrelsen, Gitte Steendahl, Rebild, Elin Bak, Anette Odgaard, Laila Sølver, Aalborg Faktuelle oplysninger om kandidaten: Født Teknisk tegner, fhv. vognmand, kontorassistent i De Frivilliges Hus, Aalborg og vikar for koordinatoren i Frivillighedsformidlingen, Sejlflod Kommune. December 2007 til september 2008 konstitueret leder i De Frivilliges Hus i Aalborg. September 2008, fuldmægtig samme sted. Jeg har deltaget i en del kurser udbudt af ITA, Grobund aps. og Kræftens Bekæmpelse, bl.a. kompetencekursus for Ildsjæle og Professionelt salg & innovation. I 2006 blev jeg Årets Ildsjæl i Hals Kommune, valgt af Hals Avis læsere. Formand for Hals Lokalforening (siden 1996), formand for Samarbejdsudvalget i Aalborg Kommune (siden 2008), medlem af hovedbestyrelsen indvalgt Kampagneleder for Landsindsamling, Skru ned for solen, Lyserød Lørdag m.v. Tidligere formand for Hals Frivilligråd og aktiv i flere sammenhænge i forbindelse med kommunesammenlægningen, bl.a. valg af Frivilligråd for hele Aalborg kommune, tidligere medlem af Leader+projekt Kattegatgruppen. Tidligere bestyrelsesmedlem og kampfordeler i Gandrup Badmintonklub. Udtalelse: Jeg har nu siddet i hovedbestyrelsen i 6 år. Det er en spændende opgave, og jeg har derfor valgt at genopstille, da jeg stadig gerne vil gøre min indflydelse gældende i hovedbestyrelsen især i forhold til de frivillige i foreningen. Det er vigtigt, at hovedbestyrelsen består af læger og andet sundhedspersonale og personer med politisk tæft, men også af frivillige fra lokalforeninger, da jeg mener, at lokalforeningerne har en stor del af æren for, at Kræftens Bekæmpelse står så stærkt i folks bevidsthed, som den gør. Det er os frivillige, man møder ude til Landsindsamling, Lyserød Lørdag, Skru ned for solen mv., hvor vi arbejder for at synliggøre og oplyse om Kræftens Bekæmpelse. 18

19 Derved bliver befolkningen gjort opmærksom på, at der er mulighed for støtte og rådgivning, når/hvis behovet opstår. Det er vigtigt, at vi frivillige bor i nærområdet, og ikke er samlet i storkommunens største by, så en af mine kæpheste vil fortsat være, at eksisterende lokalforeningerne har mulighed for at bestå, hvor der er interesse for det. Patientstøtte skal prioriteres meget højt. Det er meget vigtigt, at der er et sammenhængende og aldrig svigtende forløb, når ansvaret for patienten skifter mellem egen læge, kommune og region ved behandling, pleje og rehabilitering. Det er også meget vigtigt, at der bliver taget hånd om de pårørende, og det glæder mig, at der efterhånden er sorgplaner på de fleste skoler. Forskning skal stadig være højt prioriteret for at kunne komme nærmere Kræftens Bekæmpelses mål Et liv uden kræft. Tove Pedersen 19

20 Kandidat: Lisbeth Winther Akademilærer Charlottenlund Opstillet af: Ingrid Fossar Larsen, Fredensborg, Grete Andersen, Frederiksberg, Hanne Weng, Gentofte, Dorte Hvid-Jacobsen, Blanche Palm, Maiken Thamdrup, Glostrup, Birgitte Bagger-Skjøt, Birgitte Othel, Helsingør Faktuelle oplysninger om kandidaten: 7. august Cand.jur. fra Århus Universitet. Arbejdet en lang årrække indenfor den finansielle sektor i Danmark, New York og London. Underviser nu i International Business Law på Akademiet København Nord. Har været formand for lokalforeningen i Gentofte siden Suppleant i regionsudvalget i Region Hovedstaden. Medinitiativtager til netværksgruppen af lokalforeningsformænd i Region Hovedstaden. Kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte kommune. Formand for Teknik- og Miljøudvalget og medlem af Økonomiudvalget. Derudover været medlem af Børne- og skoleudvalget, Socialudvalget, Byplansudvalget og Skolerådet. Medlem af bestyrelsen for Nordvand A/S, Lynetten I/S, Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S, Fællesudvalget for Mølleåværket, Fællesudvalget for Sjælsø samt Ordrup Gymnasium og Gentofte HF. Medlem af Repræsentantskabet for Naturgasselskabet HMN I/S, Vestforbrænding I/S og Fonden Wonderful Copenhagen. Udtalelse: Som medlem af Hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for: at udvikle samarbejdet og fremme sammenhængen i arbejdet mellem lokalforeningerne, regionsudvalg og repræsentantskabet/hovedbestyrelsen. Det er vigtigt, at der er en rød tråd og koordination fra beslutninger på repræsentantskabsmødet til administrationens kampagnetilrettelæggelse og til regionsudvalgenes og lokalforeningernes aktiviteter; 20

21 at forbedre mulighederne for det frivillige arbejde, som er en af hjørnestenene i Kræftens Bekæmpelse. Det skal være sjovt og givende at være frivillig og vi skal udnytte den stigende tendens i befolkningen til at ville yde frivilligt arbejde i en god sags tjeneste. Det kræver, at vi får en langt tættere kontakt og kommunikation først og fremmest med de mange medlemmer af Kræftens Bekæmpelse, som vi allerede har i de enkelte kommuner. Derudover skal vi kunne tilbyde konkrete og veldefinerede opgaver til de frivillige. På den måde kan vi også sikre den lokale forankring; at fastholde Kræftens Bekæmpelses omdømme som en respekteret og faglig/saglig organisation, der taler patienternes sag; at Kræftens Bekæmpelse er med til at sikre grundforskning på højeste niveau, for det er fundamentet for bedre kræftbehandling. Samtidig skal vi som organisation sikre patientens tarv lige fra hurtig diagnostik til kvalificeret behandling, rehabilitering og palliativ indsats. Såvel det oplysende og forebyggende arbejde som patientstøttearbejdet skal ligeledes fortsat være fokuspunkter for os. Lisbeth Winther 21

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING Lokalforeningsguiden beskriver de rammer, lokalforeningsbestyrelser i Kræftens Bekæmpelse arbejder inden for. Den

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger.

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Mødet blev holdt i Ryesgade 27 (Sundhedscenter for kræftramte), 2200 København N, i mødelokalet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål frem mod 2020 er udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2013 Layout: quote grafik Tryk: Litotryk København A/S Vision Liv uden kræft Mission Kræftens

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende Rådgivning Kræftens Bekæmpelse Her kan du få hjælp Tilbud til patienter og pårørende Sundhedscenter for Kræftramte Rådgivningsenheden Ryesgade 27 2200 København N Tlf. 35 27 18 00 Mødestedet på Frederiksberg

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Din indsats som frivillig har afgørende betydning. Frivillig i Kræftens Bekæmpelse

Din indsats som frivillig har afgørende betydning. Frivillig i Kræftens Bekæmpelse Din indsats som frivillig har afgørende betydning 1 Din indsats som frivillig har afgørende betydning er udgivet af 2013. Tak til de mange frivillige, der har givet input og kommentarer til indholdet.

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM Årsmøde DMCG-PAL 2015 Netværk for palliative sygeplejersker i RM Helle N. Matthiesen Det Palliative Team Aarhus Universitetshospital Hvad er en palliativ sygeplejerske på basisniveau? En sygeplejerske

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost VELKOMMEN Fredag d. 7. marts 10:30 11:00 Ankomst - kaffe, te og brød 11:00 11:30 Velkommen - status på Hjertemotion v/ projektleder Lise Sjelberg 11:30 12:15 Hvorfor er rehabilitering vigtig? v/ rådgivningsleder

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet til kræftramte borgere i Fredensborg Kommune Mange oplever, at de mister kontrol og handlemulighed i hverdagen, når de får kræft.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Forår 2015

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Forår 2015 Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune Forår 2015 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet?

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Velkommen Hvem er jeg Susanne Ormstrup Partner i Type2dialog Specialist i rehabilitering, forandringsledelse

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Netværksm rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Opstart af klinisk etisk komite Arbejdsgruppe februar 2009 Line Gessø Hansen Fællestillidsmand

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring blev det først og fremmest for de mennesker, der har været tilknyttet hospice eller

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune. - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft

Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune. - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft Sygeplejerske Karin Birtø 1, sygeplejerske Anne Friis 2 og centerchef Jette Vibe-Petersen

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011 Samarbejde med patientforeninger Workshop ved TR-Forum 2011 Sådan går det 100 medlemmer, fra de er 20 til 65 år Pct. Mænd Kvinder Alderspension 72 72 Dødsfald 14 8 Førtidspension 14 20 Kritisk syg 18 15

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe Uddannelse 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010 Interesse-tilkdegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Jorit Tellervo jt@pavi.dk Marianne Mose Btz mabe@san ktlukas.dk Eva Kaaberbøl evk@arres oedalhospice.dk

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

DMCG-PAL, årsdag 2015 11. marts, Vejle

DMCG-PAL, årsdag 2015 11. marts, Vejle DMCG-PAL, årsdag 2015 11. marts, Vejle Udfordringer i kvalificeringen på det basale sygehusniveau - erfaringer fra forskningsbaseret udviklingsarbejde 16-03-2015 Karen Marie Dalgaard Forsker v. PAVI, Videncenter

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere