Repræsentantskabsmøde 2010 Valg til hovedbestyrelsen Sammensætning af den nuværende hovedbestyrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabsmøde 2010 Valg til hovedbestyrelsen Sammensætning af den nuværende hovedbestyrelse"

Transkript

1 Kandidathæfte

2 Sammensætning af den nuværende hovedbestyrelse Rejseleder Birgitt Bjerre, Nykøbing F, Region Sjælland Afsnitsleder Ane Bonderup, Risskov, Region Midtjylland Adm. dir., Landinspektør Kristian Baatrup, Helsingør, Region Hovedstaden Direktør, cand. act. Jens Erik Christensen, Charlottenlund, Region Hovedstaden Ph.d. studerende Karina Garnier Christensen, Århus, Region Midtjylland Arkitekt MAA Claus Foged, Hjørring, Region Nordjylland Prokurist Jette Hansen, Holbæk, Region Sjælland Ledende overlæge, dr. med., Henrik Harling, Holte, Region Hovedstaden Professor, overlæge, dr. med. Jørn Herrstedt, Allerød, Region Hovedstaden Praktiserende læge, Helle Ibsen, Haderslev, Region Syddanmark Projektchef, Niels Them Kjær, København, (medarbejderrepræsentant) Adm. direktør Bent Knie-Andersen, Charlottenlund, Region Hovedstaden Sygeplejerske Grethe Kristine Kristensen, Vojens, Region Syddanmark Sygeplejerske Vera Kristensen, Hvide Sande, Region Midtjylland Fhv. sundhedsminister Ester Larsen, Kerteminde, Region Syddanmark Overlæge, Susanne Ursula Larsen, Odense, Region Syddanmark Tandlæge Carsten Lewinsky, Langebæk, Region Sjælland Professor, dr. med. Arvid B. Maunsbach, Risskov, Region Midtjylland Overlæge Jan Bjørn Nielsen, Odder, Region Midtjylland Advokat Jørgen Nielsen, Dronninglund, Region Nordjylland Professor, dr.med. Frede Olesen, Højbjerg, Region Midtjylland Fhv. kommunaldirektør Ejnar Pedersen, Hornslet, Region Midtjylland Lokalforeningsformand Tove Pedersen, Vodskov, Region Nordjylland Overlæge, dr. med. Catherine Rechnitzer, Vedbæk, Region Hovedstaden Fhv. borgmester Ruth Scharling, Thisted, Region Nordjylland Human resources associate, Henrik Steenberg, København, Region Hovedstaden Afdelingsleder, Overlæge, Ph.d., dr.med. Anne Tjønneland, København (medarbejderrepræsentant) Hjemmesygeplejerske Birgitte Uldall, Nordborg, Region Syddanmark Patientforeningsformand, Karen Veien, Aalborg, Region Nordjylland Tidl. borgmester, voksenunderviser Gina Øbakke, Rødvig Stevns, Region Sjælland 2

3 Opstillede kandidater: Susanne Drue Callsen Søren Gade Mai-Britt Guldin Henrik Harling Anette Hedegaard Per Larsen Susanne Ursula Larsen Ejnar Pedersen Tove Pedersen Lisbeth Winther 3

4 Kandidat: Susanne Drue Callsen Sygeplejerske Sønderborg Opstillet af: Grethe Kristensen, Birgitte Uldall, hovedbestyrelsen, Annemarie Mogensen, Fredericia, Arndt Hüttel Sørensen, Frederikshavn, Grete Zachariassen, Sønderborg, Hans Chr. Agertoft, Aabenraa Faktuelle oplysninger om kandidaten: Født Bestyrelsesmedlem i lokalforeningen i Sønderborg. Med i styregruppe, som netop har åbnet en cafe i Sønderborg. Har deltaget i følgende kurser: basis kursus, kursus i oprettelse af gruppe og Træk vejret frit. Udtalelse: Gik ind i Kræftens Bekæmpelses frivillige arbejde for at hjælpe, og gøre en forskel for kræftpatienter og deres pårørende. Har i mange år arbejdet med kræftramte og deres pårørende via mit job, i gynækologien og på urologisk afdeling. Siden har jeg arbejdet i hjemmeplejen med et tæt samarbejde med palliativt team i Sønderjylland. Mit nuværende job er i psykiatrien med hovedvægt på relationsbehandling. Har personligt, som mange andre, haft kræften tæt inde på livet. Jeg har i det sidste 1½ år arbejdet i et projekt cafe, som netop er åbnet. Cafeen er et tilbud til kræftramte og deres pårørende, et mødested hvor vi tilbyder samtaler med ligestillede, foredrag, motion og hvad brugeren ellers kunne have behov for. Har her erfaret vigtigheden af, at vi rekrutterer flere frivillige, fastholder og uddanner dem. Min interesse ligger i forskningen og arbejdet i at bekæmpe kræftsygdommene. Hvordan kræftramte og deres pårørende har det under behandlingen og hvordan vi bedst giver vores støtte til rehabilitering. Har via mit arbejde oplevet hvor vigtig et godt samarbejde mellem de professionelle, den kræftramte og de pårørende er. Også oplysning og forebyggelse er meget vigtig, specielt til børn og unge mennesker. Jeg mener, det er vigtigt at frivillige fra lokalforeninger- 4

5 ne er med til at lægge et stykke arbejde i hovedbestyrelsen, det er os der ved hvad der rører sig i det lokale, og os der kan være med til at præge de lokale politikere. Susanne Drue Callsen 5

6 Kandidat: Søren Gade Fhv. minister Holstebro Opstillet af: Ester Larsen, Tove Pedersen, hovedbestyrelsen, Lis Rokkjær, Herning, Birthe Kjeldbjerg, Holstebro, Henning Busk, Ikast-Brande, Jette Nygaard, Jonna Nygaard Poulsen, Anette Vendelbo, Ringkøbing-Skjern Faktuelle oplysninger om kandidaten: Født Uddannet cand. oecon. Har været med i Kræftens Bekæmpelse som indsamler, med i kampagnen for landsindsamlingen Doneret penge og er medlem. Udtalelse: at fastholde den folkelige opbakning at få flere virksomheder engageret at engagere flere unge at få flere ambassadører for Kræftens Bekæmpelse at gøre fyldest hvor Kræftens Bekæmpelse mener jeg kan gøre en forskel Søren Gade 6

7 7

8 Kandidat: Mai-Britt Guldin Psykolog, Phd. studerende Egå Opstillet af: Ane Bonderup, Helle Ibsen, Vera Kristensen, Jan Bjørn Nielsen, Gina Øbakke, hovedbestyrelsen Faktuelle oplysninger om kandidaten: Født Cand.psyk. Specialist i Psykoterapi, Phd. studerende. Jeg har i samarbejde med rådgivere i Kræftens Bekæmpelse ledet samtalegrupper for sorgramte samt afholdt kurser for personalet i Kræftrådgivningerne. I øjeblikket er jeg ved at indlede et arbejde mellem patientstøtteafdelingen og Fagligt Netværk for psykologer i palliation og onkologi omkring hensigtsmæssig støtte til kræftpatienter og deres pårørende. Formand for fagligt netværk for psykologer i palliation og onkologi, medlem af Dansk Psykologforenings formandskollegium. Forretningsudvalgsmedlem af DMCG-Pal (Danske Multidiciplinære Cancer Grupper palliativ indsats), medlem af styregruppen for psykologer i European Association for Palliative Care, medlem af arbejdsgruppe for palliativ indsats under Kræftplan III. Udtalelse: Min interesse for at opstille til hovedbestyrelsen skal findes i min baggrund: Jeg er psykolog og har siden 1999 arbejdet med kræftpatienter og uhelbredeligt syge og deres pårørende. I øjeblikket har jeg orlov fra min stilling som klinisk psykolog i Det Palliative Team, Århus Sygehus, for at lave et forskningsprojekt om sorg og efterlevende efter kræftpatienter. I hovedbestyrelsen vil jeg gerne arbejde for de uhelbredeligt syge og deres pårørende og efterlevende. Jeg vil gerne bidrage med at tydeliggøre deres vilkår for hjælp og støtte og forbedre planlægning af kræft-behandling og rådgivning. Især kræftrådgivningen har min interesse og, hvordan vi planlægger den bedste støtte til kræftpatienter og deres pårørende og efterlevende. Støtte til kræftpatienter og deres familier handler efter min 8

9 mening om at skelne i deres behov og tidligt opspore de behandlingskrævende tilstande og finde frem til en kvalificeret intervention. I mit forskningsprojekt arbejder jeg med hvilke sorgreaktioner, der er behandlingskrævende, hvordan vi identificerer dem, der har behov for behandling og sammensætter et kvalificeret tilbud til dem. Langt de fleste sorgreaktioner er eksempelvis meget smertefulde men ikke nødvendigvis behandlingskrævende, så projektet handler om hvilken støtte der er behov for og hvordan den planlægges så de mest alvorlige reaktioner forhindres. Mai-Britt Guldin 9

10 Kandidat: Henrik Harling Ledende overlæge, dr.med. Holte Opstillet af: Hovedbestyrelsen Faktuelle oplysninger om kandidaten: 56 år, gift, 2 børn. Kandidat fra Århus Universitet l980. Speciallæge i kirurgi Doktordisputats l adm. overlæge på kirurgisk afdeling, Holbæk Centralsygehus. År 2000 ledende overlæge på kirurgisk gastroenterologisk afdeling K, Bispebjerg Hospital. Har siden 1994 været leder af den nationale database for kræft i tyk- og endetarm. Medlem af Kræftstyregruppen samt forretningsudvalget for DMCG.dk (dvs. sammenslutningen af de kliniske kræftgrupper nu kaldet DMCG er). Udtalelse: Har på ledelses- og forskningsområdet arbejdet for, at der til alle patienter i hele sygdomsforløbet tilknyttes én fast læge og sygeplejerske. Afdelingens indsats herfor blev i 2001 påskønnet med Kræftens bekæmpelses initiativpris for det rationelle patientforløb for patienter med tyk- og endetarmskræft, ligesom afdelingen 2002 modtog Dagens Medicins Gyldne Skalpel for en konsekvent indsats for at skabe helhedsorienterede behandlingsforløb for afdelingens patienter. Disse målsætninger er videreført i de såkaldte pakkeforløb, som jeg har deltaget i udarbejdelsen af, og som ledelsesmæssigt og organisatorisk er indført i afdelingen. Har siden oprettelsen af Dansk Colorektal Cancer Grupper arbejdet aktivt for at udvikle, beskrive og indføre den bedste kvalitet i det samlede patientforløb. Har især i forbindelse med de forberedende faser til indførelse af pakkeforløb for alle kræftsygdomme haft et tæt og organisatorisk samarbejde med ledelsen af Kræftens Bekæmpelse. Denne banede med stor dygtigt og engagement vejen for, at alle patienter nu kan tilbydes et sygdomsforløb som klart har bevæget sig i retning af den bedst kendte kvalitet. Jeg håber gennem deltagelse i Hovedbestyrelsens arbejde at kunne styrke forholdet til blandt andet de faglige miljøer gennem et gensidigt tillidsfuldt og målrettet samarbejde. Det er ligeledes mit 10

11 ønske at kunne tilføre Kræftens Bekæmpelse praktisk viden om og forslag til, hvorledes såvel patienternes vilkår som de faglige udviklingsmuligheder løbende forbedres. En styrket organisation er afgørende for at kunne øge indsatsen inden for de patientnære kerneområder: oplysning og patientstøtte, samt mulighederne for at motivere til og støtte klinisk- og eksperimentel kræftforskning, og for at kunne yde særlig støtte til udvalgte indsatsområder. De grundlæggende holdninger og synspunkter vil selvfølgelig primært afspejle mine personlige erfaringer og særlige interesseområder, men jeg vil også formilde generelle synspunkter fra kollegaer blandt de kliniske kræftgrupper via vor fælles organisation DMCG.dk. Henrik Harling 11

12 Kandidat: Anette Hedegaard Sundhedschef Thisted Opstillet af: Ruth Scharling, hovedbestyrelsen, Ejvind Furbo, Dagmar Nygaard, Morsø, Marit Rask Bunch, Ejner Frøkjær, Thisted Faktuelle oplysninger om kandidaten: Født Uddannelse: Sygeplejerske og afslutter diplom i ledelse i Via mit arbejde som sundhedschef har vi et tværfagligt samarbejde med lokalkomiteen og regionskontoret i Aalborg og arbejder således målrettet med sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Tobaksforebyggelse for voksne, unge og social udsatte Gå i gang Kommune Forebyggelse af hudkræft via oplysningskampagner samt at alle kommunale haller nu er solarium frie. Sundhedssamtaler med henvisning af borgere der har brug for rådgivning via Kræftens Bekæmpelse. Formand for National park Thy Marathon Udtalelse: Min hovedinteresse er forebyggelse og sundhedsfremme og vil således især have fokus på følgende hovedpunkter. Fortsat udvikling af de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser med henblik på forebyggelse af kræftsygdomme. Udvikling af det kommunale og regionale sundhedsområde i Danmark via forskning og udvikling af området. Lighed i sundhed med særlig prioritering og opmærksomhed rettet mod borgere, der har mindre netværk, lavere uddannelse og mindre social kapital. Tværfaglig kompetenceudvikling der skal medvirke til øget viden om og betydningen af det sammenhængende patientforløb herunder inddragelse af arbejdsmarkedsområdet med fokus på arbejdsfastholdelse. Synlighed og let tilgængelighed af sundhedstilbud for alle borgere. Brobygning og sammenhængende patientforløb og indsatser mellem de forskellige sundhedssektorer. 12

13 Rehabiliteringsforløb, mestring af ændrede livsvilkår. En synliggørelse og koordinering af konkrete rehabiliteringsindsatser på tværs af hospitalssektoren, kommuner, almen praksis samt private og frivillige foreninger. Forpligtende samarbejde på tværs af organisatoriske enheder. Involvering af de lokale ressourcer og erfaringer fra såvel lokalbestyrelsens, frivillige og det regionale samarbejde. Jeg vil aktivt arbejde sammen med lokalforeningen og bidrage til, at der skabes sammenhænge mellem Hovedbestyrelsens og lokalforeningens arbejde og målsætninger. Anette Hedegaard 13

14 Kandidat: Per Larsen Særlig rådgiver/fhv. chefpolitiinspektør Valby Opstillet af: Birgitt Bjerre, Jens Erik Christensen, Bent Knie- Andersen, Catherine Rechnitzer, Henrik Steenberg, hovedbestyrelsen, Lone Pedersen, Guldborgsund, Maja M. Christiansen, København. Lone Maagaard, Viborg Faktuelle oplysninger om kandidaten: Født Handels- og politiuddannet, merkonom. Deltaget som frontløber ved lotterier, foredragsvirksomhed, Stafet for Livet, Strandløbet og en lang række indslag i TV, radio, aviser og blade. Formand for Københavns Idrætsefterskole, formand for DBU etiske udvalg og medlem af repræsentantskabet i Tryggruppen/Trygfonden. Udtalelse: Som kræftpatient (tidligere)er det magtpåliggende at medvirke til at fastholde såvel politikernes som mediernes fokus på kræftsagen. Jeg mener også, at vi skal fastholde en massiv oplysning i relation til patienter og ikke mindst pårørende. Jeg medvirker også meget gerne i bestræbelserne på at skaffe midler til fortsat forskning. I øvrigt er jeg åben for alle mulige opgaver. Per Larsen 14

15 Kandidat: Susanne Ursula Larsen Overlæge Odense Opstillet af: Hovedbestyrelsen Faktuelle oplysninger om kandidaten: Født Medlem af hovedbestyrelsen seneste tre år. Foredrag i lokalforening. Medlem af det Radikale Venstres Hovedbestyrelse. Medlem af bestyrelsen for plejehjemmet Provstegaardshjemmet. Medlem af bestyrelsen for Danmarks Mediemuseum. Udtalelse: I mit civile liv er jeg overlæge på en kræftafdeling. Jeg har siddet i Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse i tre år. Jeg vil først og fremmest bruge mit mandat til at skabe en sammenhæng mellem behandlerverdenen og Kræftens Bekæmpelse. En patientforening som Kræftens Bekæmpelse er helt nødvendig for at varetage patienternes og de pårørendes interesser. Dog er jeg sikker på at Kræftens bekæmpelse meget lettere når i mål, hvis forholdet mellem behandlerniveauet og Kræftens Bekæmpelse er ordentligt. Herudover ser jeg det vigtigt, at de mest sårbare patienter har et talerør i hovedbestyrelsen. Mange patientgrupper har stærke fællesskaber, men nogle har altså ikke. Det gælder f.eks. patienter med kræftsygdomme, der skyldes et liv med misbrug, men det gælder også f.eks. de mange ældre patienter, som vi i stigende grad behandler. Og en helt særlig gruppe er pårørende til patienter med hjernetumorer. Jeg vil gerne med min plads i hovedbestyrelsen arbejde for, at den ulighed, der er i vores samfund, ikke forfølger de mest sårbare ind i rollen som kræftpatient. Susanne Ursula Larsen 15

16 Kandidat: Ejnar Pedersen Fhv. kommunaldirektør Hornslet Opstillet af: Hovedbestyrelsen Faktuelle oplysninger om kandidaten: Født Cand. Jur. Formand for Regionsudvalget i Midtjylland. Formand for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland. Medlem af Handicaprådet og Klagerådet i Syddjurs kommune. Tidligere formand for lokalforeningen i Rosenholm og tidligere formand for lokalforeningen i Syddjurs. Udtalelse: Har siddet i hovedbestyrelsen i tre år. I denne periode er der sket meget, herunder bl.a. at kræft er blevet anerkendt som en akut sygdom og at der er indført en vaccine mod livmoderhalskræft. Begge dele store fremskridt i kampen mod kræft. Det vigtigste er at blive helbredt for kræft. Men dermed er kampen ikke slut. Man skal også tilbage til en normal hverdag. Men ikke til det liv, man havde før. Man starter et nyt liv, som det kræver stor energi at opbygge. Der er desværre lang vej endnu. Jeg vil i Hovedbestyrelsen arbejde for, at vore patienter får en optimal behandling, og det skal ske på det tidspunkt, hvor behovet for behandling er til stede. Enhver behandling skal tage udgangspunkt i det enkelte og i det hele menneske. Det er ikke kun det somatiske, der skal være i orden, men det skal det også, men det er også det psykiske. Og som ved enhver anden livstruende sygdom, også tages hånd om patientens nære netværk, der i disse perioder, kan have et meget latent behov for støtte. Det kræver behandling af et meget velkvalificeret personale, der befinder sig på et højt fagligt niveau. Det skal vi tilstræbe at opnå, intet mindre, hvis vi skal have et niveau i verdensklasse. Jeg vil arbejde for, at patienterne får et godt forløb igennem sundhedssystemet således, at det bliver en tryg rejse. Der skal fokuseres på, at patienterne får såvel en koordinator, som varetager patientens behov i forløbet. Der skal ligeledes være et bedre samspil 16

17 mellem de forskellige aktører, således at patienten får et godt forløb, eller rettere at det bliver umærkeligt, når patienten går fra en afdeling til en anden, og ej heller mærker, at man går fra en organisation til en anden Der skal være en god overgang ved udskrivning og meget bedre mulighed for åben indlæggelse. Jeg vil desuden arbejde for, at de frivillige får en rigtig god oplevelse af at være frivillig, og også får værktøjer at bruge i deres frivillige virke; jeg tænker her på kurser, workshops m.v. og ikke at forglemme opbakning såvel fra KB centralt som fra konsulenter m.v. Endelig sidst men af den grund ikke mindst, vil jeg arbejde dels for, at patiensstøtten og oplysningsarbejdet forbliver synligt og styrkes. At forebyggelsen af sygdom får en fremskudt rolle. Og endelig skal vi fortsat sørge for, at forskningen får sin meget store andel af de ressourcer vi har at gøre godt med, idet vi alle ved, at de bedste kort vi får på hånden til at bekæmpe sygdommen med, skal komme fra forskerne. Det viser den erfaring vi har til dato. Der er nok at tage fat på. Vi skal alle søge at få flere frivillige involveret i arbejdet. Det er her den store force i vor organisation er. De skal støttes. Ejnar Pedersen 17

18 Kandidat: Tove Pedersen Lokalforeningsformand/fuldmægtig Vodskov Opstillet af: Hovedbestyrelsen, Gitte Steendahl, Rebild, Elin Bak, Anette Odgaard, Laila Sølver, Aalborg Faktuelle oplysninger om kandidaten: Født Teknisk tegner, fhv. vognmand, kontorassistent i De Frivilliges Hus, Aalborg og vikar for koordinatoren i Frivillighedsformidlingen, Sejlflod Kommune. December 2007 til september 2008 konstitueret leder i De Frivilliges Hus i Aalborg. September 2008, fuldmægtig samme sted. Jeg har deltaget i en del kurser udbudt af ITA, Grobund aps. og Kræftens Bekæmpelse, bl.a. kompetencekursus for Ildsjæle og Professionelt salg & innovation. I 2006 blev jeg Årets Ildsjæl i Hals Kommune, valgt af Hals Avis læsere. Formand for Hals Lokalforening (siden 1996), formand for Samarbejdsudvalget i Aalborg Kommune (siden 2008), medlem af hovedbestyrelsen indvalgt Kampagneleder for Landsindsamling, Skru ned for solen, Lyserød Lørdag m.v. Tidligere formand for Hals Frivilligråd og aktiv i flere sammenhænge i forbindelse med kommunesammenlægningen, bl.a. valg af Frivilligråd for hele Aalborg kommune, tidligere medlem af Leader+projekt Kattegatgruppen. Tidligere bestyrelsesmedlem og kampfordeler i Gandrup Badmintonklub. Udtalelse: Jeg har nu siddet i hovedbestyrelsen i 6 år. Det er en spændende opgave, og jeg har derfor valgt at genopstille, da jeg stadig gerne vil gøre min indflydelse gældende i hovedbestyrelsen især i forhold til de frivillige i foreningen. Det er vigtigt, at hovedbestyrelsen består af læger og andet sundhedspersonale og personer med politisk tæft, men også af frivillige fra lokalforeninger, da jeg mener, at lokalforeningerne har en stor del af æren for, at Kræftens Bekæmpelse står så stærkt i folks bevidsthed, som den gør. Det er os frivillige, man møder ude til Landsindsamling, Lyserød Lørdag, Skru ned for solen mv., hvor vi arbejder for at synliggøre og oplyse om Kræftens Bekæmpelse. 18

19 Derved bliver befolkningen gjort opmærksom på, at der er mulighed for støtte og rådgivning, når/hvis behovet opstår. Det er vigtigt, at vi frivillige bor i nærområdet, og ikke er samlet i storkommunens største by, så en af mine kæpheste vil fortsat være, at eksisterende lokalforeningerne har mulighed for at bestå, hvor der er interesse for det. Patientstøtte skal prioriteres meget højt. Det er meget vigtigt, at der er et sammenhængende og aldrig svigtende forløb, når ansvaret for patienten skifter mellem egen læge, kommune og region ved behandling, pleje og rehabilitering. Det er også meget vigtigt, at der bliver taget hånd om de pårørende, og det glæder mig, at der efterhånden er sorgplaner på de fleste skoler. Forskning skal stadig være højt prioriteret for at kunne komme nærmere Kræftens Bekæmpelses mål Et liv uden kræft. Tove Pedersen 19

20 Kandidat: Lisbeth Winther Akademilærer Charlottenlund Opstillet af: Ingrid Fossar Larsen, Fredensborg, Grete Andersen, Frederiksberg, Hanne Weng, Gentofte, Dorte Hvid-Jacobsen, Blanche Palm, Maiken Thamdrup, Glostrup, Birgitte Bagger-Skjøt, Birgitte Othel, Helsingør Faktuelle oplysninger om kandidaten: 7. august Cand.jur. fra Århus Universitet. Arbejdet en lang årrække indenfor den finansielle sektor i Danmark, New York og London. Underviser nu i International Business Law på Akademiet København Nord. Har været formand for lokalforeningen i Gentofte siden Suppleant i regionsudvalget i Region Hovedstaden. Medinitiativtager til netværksgruppen af lokalforeningsformænd i Region Hovedstaden. Kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte kommune. Formand for Teknik- og Miljøudvalget og medlem af Økonomiudvalget. Derudover været medlem af Børne- og skoleudvalget, Socialudvalget, Byplansudvalget og Skolerådet. Medlem af bestyrelsen for Nordvand A/S, Lynetten I/S, Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S, Fællesudvalget for Mølleåværket, Fællesudvalget for Sjælsø samt Ordrup Gymnasium og Gentofte HF. Medlem af Repræsentantskabet for Naturgasselskabet HMN I/S, Vestforbrænding I/S og Fonden Wonderful Copenhagen. Udtalelse: Som medlem af Hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for: at udvikle samarbejdet og fremme sammenhængen i arbejdet mellem lokalforeningerne, regionsudvalg og repræsentantskabet/hovedbestyrelsen. Det er vigtigt, at der er en rød tråd og koordination fra beslutninger på repræsentantskabsmødet til administrationens kampagnetilrettelæggelse og til regionsudvalgenes og lokalforeningernes aktiviteter; 20

21 at forbedre mulighederne for det frivillige arbejde, som er en af hjørnestenene i Kræftens Bekæmpelse. Det skal være sjovt og givende at være frivillig og vi skal udnytte den stigende tendens i befolkningen til at ville yde frivilligt arbejde i en god sags tjeneste. Det kræver, at vi får en langt tættere kontakt og kommunikation først og fremmest med de mange medlemmer af Kræftens Bekæmpelse, som vi allerede har i de enkelte kommuner. Derudover skal vi kunne tilbyde konkrete og veldefinerede opgaver til de frivillige. På den måde kan vi også sikre den lokale forankring; at fastholde Kræftens Bekæmpelses omdømme som en respekteret og faglig/saglig organisation, der taler patienternes sag; at Kræftens Bekæmpelse er med til at sikre grundforskning på højeste niveau, for det er fundamentet for bedre kræftbehandling. Samtidig skal vi som organisation sikre patientens tarv lige fra hurtig diagnostik til kvalificeret behandling, rehabilitering og palliativ indsats. Såvel det oplysende og forebyggende arbejde som patientstøttearbejdet skal ligeledes fortsat være fokuspunkter for os. Lisbeth Winther 21

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 Vi vil vinde Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 2 Kræftens bekæmpelse frem mod 2015 Vision Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at kræftsygdomme opstår

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Et enkelt regnestykke til indsamlerne

Et enkelt regnestykke til indsamlerne Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Et enkelt regnestykke til indsamlerne Hun er efterhånden en moden dame på 81 år, og årene har gjort hende

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Udkast til vision for sundhedsvæsenet. Lægemøde 2015, København

LÆGEFORENINGEN. Udkast til vision for sundhedsvæsenet. Lægemøde 2015, København LÆGEFORENINGEN Udkast til vision for sundhedsvæsenet Lægemøde 2015, København Udkast til vision for sundhedsvæsenet Lægemøde 2015, København Kære repræsentantskab Tak for jeres engagement og input på Lægemødet

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Åben Dialog organisation & praksis

Åben Dialog organisation & praksis STOF nr. 24, 2014 Åben Dialog organisation & praksis I Åben Dialog anerkendes brugeren som ekspert i forhold til sit eget liv, og hans eller hendes netværk inddrages som en vigtig ressource. Samtidig skal

Læs mere

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats Ældre med anden etnisk baggrund viden og inspiration til indsats ÆldreForum er et uafhængigt råd under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere