Repræsentantskabsmøde 2010 Valg til hovedbestyrelsen Sammensætning af den nuværende hovedbestyrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabsmøde 2010 Valg til hovedbestyrelsen Sammensætning af den nuværende hovedbestyrelse"

Transkript

1 Kandidathæfte

2 Sammensætning af den nuværende hovedbestyrelse Rejseleder Birgitt Bjerre, Nykøbing F, Region Sjælland Afsnitsleder Ane Bonderup, Risskov, Region Midtjylland Adm. dir., Landinspektør Kristian Baatrup, Helsingør, Region Hovedstaden Direktør, cand. act. Jens Erik Christensen, Charlottenlund, Region Hovedstaden Ph.d. studerende Karina Garnier Christensen, Århus, Region Midtjylland Arkitekt MAA Claus Foged, Hjørring, Region Nordjylland Prokurist Jette Hansen, Holbæk, Region Sjælland Ledende overlæge, dr. med., Henrik Harling, Holte, Region Hovedstaden Professor, overlæge, dr. med. Jørn Herrstedt, Allerød, Region Hovedstaden Praktiserende læge, Helle Ibsen, Haderslev, Region Syddanmark Projektchef, Niels Them Kjær, København, (medarbejderrepræsentant) Adm. direktør Bent Knie-Andersen, Charlottenlund, Region Hovedstaden Sygeplejerske Grethe Kristine Kristensen, Vojens, Region Syddanmark Sygeplejerske Vera Kristensen, Hvide Sande, Region Midtjylland Fhv. sundhedsminister Ester Larsen, Kerteminde, Region Syddanmark Overlæge, Susanne Ursula Larsen, Odense, Region Syddanmark Tandlæge Carsten Lewinsky, Langebæk, Region Sjælland Professor, dr. med. Arvid B. Maunsbach, Risskov, Region Midtjylland Overlæge Jan Bjørn Nielsen, Odder, Region Midtjylland Advokat Jørgen Nielsen, Dronninglund, Region Nordjylland Professor, dr.med. Frede Olesen, Højbjerg, Region Midtjylland Fhv. kommunaldirektør Ejnar Pedersen, Hornslet, Region Midtjylland Lokalforeningsformand Tove Pedersen, Vodskov, Region Nordjylland Overlæge, dr. med. Catherine Rechnitzer, Vedbæk, Region Hovedstaden Fhv. borgmester Ruth Scharling, Thisted, Region Nordjylland Human resources associate, Henrik Steenberg, København, Region Hovedstaden Afdelingsleder, Overlæge, Ph.d., dr.med. Anne Tjønneland, København (medarbejderrepræsentant) Hjemmesygeplejerske Birgitte Uldall, Nordborg, Region Syddanmark Patientforeningsformand, Karen Veien, Aalborg, Region Nordjylland Tidl. borgmester, voksenunderviser Gina Øbakke, Rødvig Stevns, Region Sjælland 2

3 Opstillede kandidater: Susanne Drue Callsen Søren Gade Mai-Britt Guldin Henrik Harling Anette Hedegaard Per Larsen Susanne Ursula Larsen Ejnar Pedersen Tove Pedersen Lisbeth Winther 3

4 Kandidat: Susanne Drue Callsen Sygeplejerske Sønderborg Opstillet af: Grethe Kristensen, Birgitte Uldall, hovedbestyrelsen, Annemarie Mogensen, Fredericia, Arndt Hüttel Sørensen, Frederikshavn, Grete Zachariassen, Sønderborg, Hans Chr. Agertoft, Aabenraa Faktuelle oplysninger om kandidaten: Født Bestyrelsesmedlem i lokalforeningen i Sønderborg. Med i styregruppe, som netop har åbnet en cafe i Sønderborg. Har deltaget i følgende kurser: basis kursus, kursus i oprettelse af gruppe og Træk vejret frit. Udtalelse: Gik ind i Kræftens Bekæmpelses frivillige arbejde for at hjælpe, og gøre en forskel for kræftpatienter og deres pårørende. Har i mange år arbejdet med kræftramte og deres pårørende via mit job, i gynækologien og på urologisk afdeling. Siden har jeg arbejdet i hjemmeplejen med et tæt samarbejde med palliativt team i Sønderjylland. Mit nuværende job er i psykiatrien med hovedvægt på relationsbehandling. Har personligt, som mange andre, haft kræften tæt inde på livet. Jeg har i det sidste 1½ år arbejdet i et projekt cafe, som netop er åbnet. Cafeen er et tilbud til kræftramte og deres pårørende, et mødested hvor vi tilbyder samtaler med ligestillede, foredrag, motion og hvad brugeren ellers kunne have behov for. Har her erfaret vigtigheden af, at vi rekrutterer flere frivillige, fastholder og uddanner dem. Min interesse ligger i forskningen og arbejdet i at bekæmpe kræftsygdommene. Hvordan kræftramte og deres pårørende har det under behandlingen og hvordan vi bedst giver vores støtte til rehabilitering. Har via mit arbejde oplevet hvor vigtig et godt samarbejde mellem de professionelle, den kræftramte og de pårørende er. Også oplysning og forebyggelse er meget vigtig, specielt til børn og unge mennesker. Jeg mener, det er vigtigt at frivillige fra lokalforeninger- 4

5 ne er med til at lægge et stykke arbejde i hovedbestyrelsen, det er os der ved hvad der rører sig i det lokale, og os der kan være med til at præge de lokale politikere. Susanne Drue Callsen 5

6 Kandidat: Søren Gade Fhv. minister Holstebro Opstillet af: Ester Larsen, Tove Pedersen, hovedbestyrelsen, Lis Rokkjær, Herning, Birthe Kjeldbjerg, Holstebro, Henning Busk, Ikast-Brande, Jette Nygaard, Jonna Nygaard Poulsen, Anette Vendelbo, Ringkøbing-Skjern Faktuelle oplysninger om kandidaten: Født Uddannet cand. oecon. Har været med i Kræftens Bekæmpelse som indsamler, med i kampagnen for landsindsamlingen Doneret penge og er medlem. Udtalelse: at fastholde den folkelige opbakning at få flere virksomheder engageret at engagere flere unge at få flere ambassadører for Kræftens Bekæmpelse at gøre fyldest hvor Kræftens Bekæmpelse mener jeg kan gøre en forskel Søren Gade 6

7 7

8 Kandidat: Mai-Britt Guldin Psykolog, Phd. studerende Egå Opstillet af: Ane Bonderup, Helle Ibsen, Vera Kristensen, Jan Bjørn Nielsen, Gina Øbakke, hovedbestyrelsen Faktuelle oplysninger om kandidaten: Født Cand.psyk. Specialist i Psykoterapi, Phd. studerende. Jeg har i samarbejde med rådgivere i Kræftens Bekæmpelse ledet samtalegrupper for sorgramte samt afholdt kurser for personalet i Kræftrådgivningerne. I øjeblikket er jeg ved at indlede et arbejde mellem patientstøtteafdelingen og Fagligt Netværk for psykologer i palliation og onkologi omkring hensigtsmæssig støtte til kræftpatienter og deres pårørende. Formand for fagligt netværk for psykologer i palliation og onkologi, medlem af Dansk Psykologforenings formandskollegium. Forretningsudvalgsmedlem af DMCG-Pal (Danske Multidiciplinære Cancer Grupper palliativ indsats), medlem af styregruppen for psykologer i European Association for Palliative Care, medlem af arbejdsgruppe for palliativ indsats under Kræftplan III. Udtalelse: Min interesse for at opstille til hovedbestyrelsen skal findes i min baggrund: Jeg er psykolog og har siden 1999 arbejdet med kræftpatienter og uhelbredeligt syge og deres pårørende. I øjeblikket har jeg orlov fra min stilling som klinisk psykolog i Det Palliative Team, Århus Sygehus, for at lave et forskningsprojekt om sorg og efterlevende efter kræftpatienter. I hovedbestyrelsen vil jeg gerne arbejde for de uhelbredeligt syge og deres pårørende og efterlevende. Jeg vil gerne bidrage med at tydeliggøre deres vilkår for hjælp og støtte og forbedre planlægning af kræft-behandling og rådgivning. Især kræftrådgivningen har min interesse og, hvordan vi planlægger den bedste støtte til kræftpatienter og deres pårørende og efterlevende. Støtte til kræftpatienter og deres familier handler efter min 8

9 mening om at skelne i deres behov og tidligt opspore de behandlingskrævende tilstande og finde frem til en kvalificeret intervention. I mit forskningsprojekt arbejder jeg med hvilke sorgreaktioner, der er behandlingskrævende, hvordan vi identificerer dem, der har behov for behandling og sammensætter et kvalificeret tilbud til dem. Langt de fleste sorgreaktioner er eksempelvis meget smertefulde men ikke nødvendigvis behandlingskrævende, så projektet handler om hvilken støtte der er behov for og hvordan den planlægges så de mest alvorlige reaktioner forhindres. Mai-Britt Guldin 9

10 Kandidat: Henrik Harling Ledende overlæge, dr.med. Holte Opstillet af: Hovedbestyrelsen Faktuelle oplysninger om kandidaten: 56 år, gift, 2 børn. Kandidat fra Århus Universitet l980. Speciallæge i kirurgi Doktordisputats l adm. overlæge på kirurgisk afdeling, Holbæk Centralsygehus. År 2000 ledende overlæge på kirurgisk gastroenterologisk afdeling K, Bispebjerg Hospital. Har siden 1994 været leder af den nationale database for kræft i tyk- og endetarm. Medlem af Kræftstyregruppen samt forretningsudvalget for DMCG.dk (dvs. sammenslutningen af de kliniske kræftgrupper nu kaldet DMCG er). Udtalelse: Har på ledelses- og forskningsområdet arbejdet for, at der til alle patienter i hele sygdomsforløbet tilknyttes én fast læge og sygeplejerske. Afdelingens indsats herfor blev i 2001 påskønnet med Kræftens bekæmpelses initiativpris for det rationelle patientforløb for patienter med tyk- og endetarmskræft, ligesom afdelingen 2002 modtog Dagens Medicins Gyldne Skalpel for en konsekvent indsats for at skabe helhedsorienterede behandlingsforløb for afdelingens patienter. Disse målsætninger er videreført i de såkaldte pakkeforløb, som jeg har deltaget i udarbejdelsen af, og som ledelsesmæssigt og organisatorisk er indført i afdelingen. Har siden oprettelsen af Dansk Colorektal Cancer Grupper arbejdet aktivt for at udvikle, beskrive og indføre den bedste kvalitet i det samlede patientforløb. Har især i forbindelse med de forberedende faser til indførelse af pakkeforløb for alle kræftsygdomme haft et tæt og organisatorisk samarbejde med ledelsen af Kræftens Bekæmpelse. Denne banede med stor dygtigt og engagement vejen for, at alle patienter nu kan tilbydes et sygdomsforløb som klart har bevæget sig i retning af den bedst kendte kvalitet. Jeg håber gennem deltagelse i Hovedbestyrelsens arbejde at kunne styrke forholdet til blandt andet de faglige miljøer gennem et gensidigt tillidsfuldt og målrettet samarbejde. Det er ligeledes mit 10

11 ønske at kunne tilføre Kræftens Bekæmpelse praktisk viden om og forslag til, hvorledes såvel patienternes vilkår som de faglige udviklingsmuligheder løbende forbedres. En styrket organisation er afgørende for at kunne øge indsatsen inden for de patientnære kerneområder: oplysning og patientstøtte, samt mulighederne for at motivere til og støtte klinisk- og eksperimentel kræftforskning, og for at kunne yde særlig støtte til udvalgte indsatsområder. De grundlæggende holdninger og synspunkter vil selvfølgelig primært afspejle mine personlige erfaringer og særlige interesseområder, men jeg vil også formilde generelle synspunkter fra kollegaer blandt de kliniske kræftgrupper via vor fælles organisation DMCG.dk. Henrik Harling 11

12 Kandidat: Anette Hedegaard Sundhedschef Thisted Opstillet af: Ruth Scharling, hovedbestyrelsen, Ejvind Furbo, Dagmar Nygaard, Morsø, Marit Rask Bunch, Ejner Frøkjær, Thisted Faktuelle oplysninger om kandidaten: Født Uddannelse: Sygeplejerske og afslutter diplom i ledelse i Via mit arbejde som sundhedschef har vi et tværfagligt samarbejde med lokalkomiteen og regionskontoret i Aalborg og arbejder således målrettet med sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Tobaksforebyggelse for voksne, unge og social udsatte Gå i gang Kommune Forebyggelse af hudkræft via oplysningskampagner samt at alle kommunale haller nu er solarium frie. Sundhedssamtaler med henvisning af borgere der har brug for rådgivning via Kræftens Bekæmpelse. Formand for National park Thy Marathon Udtalelse: Min hovedinteresse er forebyggelse og sundhedsfremme og vil således især have fokus på følgende hovedpunkter. Fortsat udvikling af de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser med henblik på forebyggelse af kræftsygdomme. Udvikling af det kommunale og regionale sundhedsområde i Danmark via forskning og udvikling af området. Lighed i sundhed med særlig prioritering og opmærksomhed rettet mod borgere, der har mindre netværk, lavere uddannelse og mindre social kapital. Tværfaglig kompetenceudvikling der skal medvirke til øget viden om og betydningen af det sammenhængende patientforløb herunder inddragelse af arbejdsmarkedsområdet med fokus på arbejdsfastholdelse. Synlighed og let tilgængelighed af sundhedstilbud for alle borgere. Brobygning og sammenhængende patientforløb og indsatser mellem de forskellige sundhedssektorer. 12

13 Rehabiliteringsforløb, mestring af ændrede livsvilkår. En synliggørelse og koordinering af konkrete rehabiliteringsindsatser på tværs af hospitalssektoren, kommuner, almen praksis samt private og frivillige foreninger. Forpligtende samarbejde på tværs af organisatoriske enheder. Involvering af de lokale ressourcer og erfaringer fra såvel lokalbestyrelsens, frivillige og det regionale samarbejde. Jeg vil aktivt arbejde sammen med lokalforeningen og bidrage til, at der skabes sammenhænge mellem Hovedbestyrelsens og lokalforeningens arbejde og målsætninger. Anette Hedegaard 13

14 Kandidat: Per Larsen Særlig rådgiver/fhv. chefpolitiinspektør Valby Opstillet af: Birgitt Bjerre, Jens Erik Christensen, Bent Knie- Andersen, Catherine Rechnitzer, Henrik Steenberg, hovedbestyrelsen, Lone Pedersen, Guldborgsund, Maja M. Christiansen, København. Lone Maagaard, Viborg Faktuelle oplysninger om kandidaten: Født Handels- og politiuddannet, merkonom. Deltaget som frontløber ved lotterier, foredragsvirksomhed, Stafet for Livet, Strandløbet og en lang række indslag i TV, radio, aviser og blade. Formand for Københavns Idrætsefterskole, formand for DBU etiske udvalg og medlem af repræsentantskabet i Tryggruppen/Trygfonden. Udtalelse: Som kræftpatient (tidligere)er det magtpåliggende at medvirke til at fastholde såvel politikernes som mediernes fokus på kræftsagen. Jeg mener også, at vi skal fastholde en massiv oplysning i relation til patienter og ikke mindst pårørende. Jeg medvirker også meget gerne i bestræbelserne på at skaffe midler til fortsat forskning. I øvrigt er jeg åben for alle mulige opgaver. Per Larsen 14

15 Kandidat: Susanne Ursula Larsen Overlæge Odense Opstillet af: Hovedbestyrelsen Faktuelle oplysninger om kandidaten: Født Medlem af hovedbestyrelsen seneste tre år. Foredrag i lokalforening. Medlem af det Radikale Venstres Hovedbestyrelse. Medlem af bestyrelsen for plejehjemmet Provstegaardshjemmet. Medlem af bestyrelsen for Danmarks Mediemuseum. Udtalelse: I mit civile liv er jeg overlæge på en kræftafdeling. Jeg har siddet i Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse i tre år. Jeg vil først og fremmest bruge mit mandat til at skabe en sammenhæng mellem behandlerverdenen og Kræftens Bekæmpelse. En patientforening som Kræftens Bekæmpelse er helt nødvendig for at varetage patienternes og de pårørendes interesser. Dog er jeg sikker på at Kræftens bekæmpelse meget lettere når i mål, hvis forholdet mellem behandlerniveauet og Kræftens Bekæmpelse er ordentligt. Herudover ser jeg det vigtigt, at de mest sårbare patienter har et talerør i hovedbestyrelsen. Mange patientgrupper har stærke fællesskaber, men nogle har altså ikke. Det gælder f.eks. patienter med kræftsygdomme, der skyldes et liv med misbrug, men det gælder også f.eks. de mange ældre patienter, som vi i stigende grad behandler. Og en helt særlig gruppe er pårørende til patienter med hjernetumorer. Jeg vil gerne med min plads i hovedbestyrelsen arbejde for, at den ulighed, der er i vores samfund, ikke forfølger de mest sårbare ind i rollen som kræftpatient. Susanne Ursula Larsen 15

16 Kandidat: Ejnar Pedersen Fhv. kommunaldirektør Hornslet Opstillet af: Hovedbestyrelsen Faktuelle oplysninger om kandidaten: Født Cand. Jur. Formand for Regionsudvalget i Midtjylland. Formand for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland. Medlem af Handicaprådet og Klagerådet i Syddjurs kommune. Tidligere formand for lokalforeningen i Rosenholm og tidligere formand for lokalforeningen i Syddjurs. Udtalelse: Har siddet i hovedbestyrelsen i tre år. I denne periode er der sket meget, herunder bl.a. at kræft er blevet anerkendt som en akut sygdom og at der er indført en vaccine mod livmoderhalskræft. Begge dele store fremskridt i kampen mod kræft. Det vigtigste er at blive helbredt for kræft. Men dermed er kampen ikke slut. Man skal også tilbage til en normal hverdag. Men ikke til det liv, man havde før. Man starter et nyt liv, som det kræver stor energi at opbygge. Der er desværre lang vej endnu. Jeg vil i Hovedbestyrelsen arbejde for, at vore patienter får en optimal behandling, og det skal ske på det tidspunkt, hvor behovet for behandling er til stede. Enhver behandling skal tage udgangspunkt i det enkelte og i det hele menneske. Det er ikke kun det somatiske, der skal være i orden, men det skal det også, men det er også det psykiske. Og som ved enhver anden livstruende sygdom, også tages hånd om patientens nære netværk, der i disse perioder, kan have et meget latent behov for støtte. Det kræver behandling af et meget velkvalificeret personale, der befinder sig på et højt fagligt niveau. Det skal vi tilstræbe at opnå, intet mindre, hvis vi skal have et niveau i verdensklasse. Jeg vil arbejde for, at patienterne får et godt forløb igennem sundhedssystemet således, at det bliver en tryg rejse. Der skal fokuseres på, at patienterne får såvel en koordinator, som varetager patientens behov i forløbet. Der skal ligeledes være et bedre samspil 16

17 mellem de forskellige aktører, således at patienten får et godt forløb, eller rettere at det bliver umærkeligt, når patienten går fra en afdeling til en anden, og ej heller mærker, at man går fra en organisation til en anden Der skal være en god overgang ved udskrivning og meget bedre mulighed for åben indlæggelse. Jeg vil desuden arbejde for, at de frivillige får en rigtig god oplevelse af at være frivillig, og også får værktøjer at bruge i deres frivillige virke; jeg tænker her på kurser, workshops m.v. og ikke at forglemme opbakning såvel fra KB centralt som fra konsulenter m.v. Endelig sidst men af den grund ikke mindst, vil jeg arbejde dels for, at patiensstøtten og oplysningsarbejdet forbliver synligt og styrkes. At forebyggelsen af sygdom får en fremskudt rolle. Og endelig skal vi fortsat sørge for, at forskningen får sin meget store andel af de ressourcer vi har at gøre godt med, idet vi alle ved, at de bedste kort vi får på hånden til at bekæmpe sygdommen med, skal komme fra forskerne. Det viser den erfaring vi har til dato. Der er nok at tage fat på. Vi skal alle søge at få flere frivillige involveret i arbejdet. Det er her den store force i vor organisation er. De skal støttes. Ejnar Pedersen 17

18 Kandidat: Tove Pedersen Lokalforeningsformand/fuldmægtig Vodskov Opstillet af: Hovedbestyrelsen, Gitte Steendahl, Rebild, Elin Bak, Anette Odgaard, Laila Sølver, Aalborg Faktuelle oplysninger om kandidaten: Født Teknisk tegner, fhv. vognmand, kontorassistent i De Frivilliges Hus, Aalborg og vikar for koordinatoren i Frivillighedsformidlingen, Sejlflod Kommune. December 2007 til september 2008 konstitueret leder i De Frivilliges Hus i Aalborg. September 2008, fuldmægtig samme sted. Jeg har deltaget i en del kurser udbudt af ITA, Grobund aps. og Kræftens Bekæmpelse, bl.a. kompetencekursus for Ildsjæle og Professionelt salg & innovation. I 2006 blev jeg Årets Ildsjæl i Hals Kommune, valgt af Hals Avis læsere. Formand for Hals Lokalforening (siden 1996), formand for Samarbejdsudvalget i Aalborg Kommune (siden 2008), medlem af hovedbestyrelsen indvalgt Kampagneleder for Landsindsamling, Skru ned for solen, Lyserød Lørdag m.v. Tidligere formand for Hals Frivilligråd og aktiv i flere sammenhænge i forbindelse med kommunesammenlægningen, bl.a. valg af Frivilligråd for hele Aalborg kommune, tidligere medlem af Leader+projekt Kattegatgruppen. Tidligere bestyrelsesmedlem og kampfordeler i Gandrup Badmintonklub. Udtalelse: Jeg har nu siddet i hovedbestyrelsen i 6 år. Det er en spændende opgave, og jeg har derfor valgt at genopstille, da jeg stadig gerne vil gøre min indflydelse gældende i hovedbestyrelsen især i forhold til de frivillige i foreningen. Det er vigtigt, at hovedbestyrelsen består af læger og andet sundhedspersonale og personer med politisk tæft, men også af frivillige fra lokalforeninger, da jeg mener, at lokalforeningerne har en stor del af æren for, at Kræftens Bekæmpelse står så stærkt i folks bevidsthed, som den gør. Det er os frivillige, man møder ude til Landsindsamling, Lyserød Lørdag, Skru ned for solen mv., hvor vi arbejder for at synliggøre og oplyse om Kræftens Bekæmpelse. 18

19 Derved bliver befolkningen gjort opmærksom på, at der er mulighed for støtte og rådgivning, når/hvis behovet opstår. Det er vigtigt, at vi frivillige bor i nærområdet, og ikke er samlet i storkommunens største by, så en af mine kæpheste vil fortsat være, at eksisterende lokalforeningerne har mulighed for at bestå, hvor der er interesse for det. Patientstøtte skal prioriteres meget højt. Det er meget vigtigt, at der er et sammenhængende og aldrig svigtende forløb, når ansvaret for patienten skifter mellem egen læge, kommune og region ved behandling, pleje og rehabilitering. Det er også meget vigtigt, at der bliver taget hånd om de pårørende, og det glæder mig, at der efterhånden er sorgplaner på de fleste skoler. Forskning skal stadig være højt prioriteret for at kunne komme nærmere Kræftens Bekæmpelses mål Et liv uden kræft. Tove Pedersen 19

20 Kandidat: Lisbeth Winther Akademilærer Charlottenlund Opstillet af: Ingrid Fossar Larsen, Fredensborg, Grete Andersen, Frederiksberg, Hanne Weng, Gentofte, Dorte Hvid-Jacobsen, Blanche Palm, Maiken Thamdrup, Glostrup, Birgitte Bagger-Skjøt, Birgitte Othel, Helsingør Faktuelle oplysninger om kandidaten: 7. august Cand.jur. fra Århus Universitet. Arbejdet en lang årrække indenfor den finansielle sektor i Danmark, New York og London. Underviser nu i International Business Law på Akademiet København Nord. Har været formand for lokalforeningen i Gentofte siden Suppleant i regionsudvalget i Region Hovedstaden. Medinitiativtager til netværksgruppen af lokalforeningsformænd i Region Hovedstaden. Kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte kommune. Formand for Teknik- og Miljøudvalget og medlem af Økonomiudvalget. Derudover været medlem af Børne- og skoleudvalget, Socialudvalget, Byplansudvalget og Skolerådet. Medlem af bestyrelsen for Nordvand A/S, Lynetten I/S, Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S, Fællesudvalget for Mølleåværket, Fællesudvalget for Sjælsø samt Ordrup Gymnasium og Gentofte HF. Medlem af Repræsentantskabet for Naturgasselskabet HMN I/S, Vestforbrænding I/S og Fonden Wonderful Copenhagen. Udtalelse: Som medlem af Hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for: at udvikle samarbejdet og fremme sammenhængen i arbejdet mellem lokalforeningerne, regionsudvalg og repræsentantskabet/hovedbestyrelsen. Det er vigtigt, at der er en rød tråd og koordination fra beslutninger på repræsentantskabsmødet til administrationens kampagnetilrettelæggelse og til regionsudvalgenes og lokalforeningernes aktiviteter; 20

21 at forbedre mulighederne for det frivillige arbejde, som er en af hjørnestenene i Kræftens Bekæmpelse. Det skal være sjovt og givende at være frivillig og vi skal udnytte den stigende tendens i befolkningen til at ville yde frivilligt arbejde i en god sags tjeneste. Det kræver, at vi får en langt tættere kontakt og kommunikation først og fremmest med de mange medlemmer af Kræftens Bekæmpelse, som vi allerede har i de enkelte kommuner. Derudover skal vi kunne tilbyde konkrete og veldefinerede opgaver til de frivillige. På den måde kan vi også sikre den lokale forankring; at fastholde Kræftens Bekæmpelses omdømme som en respekteret og faglig/saglig organisation, der taler patienternes sag; at Kræftens Bekæmpelse er med til at sikre grundforskning på højeste niveau, for det er fundamentet for bedre kræftbehandling. Samtidig skal vi som organisation sikre patientens tarv lige fra hurtig diagnostik til kvalificeret behandling, rehabilitering og palliativ indsats. Såvel det oplysende og forebyggende arbejde som patientstøttearbejdet skal ligeledes fortsat være fokuspunkter for os. Lisbeth Winther 21

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Opstartmøde 26.11.12 Birgit Villadsen formand for Koordinationsgruppen, Kliniske Retningslinjer Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats DMCG-PAL En DMCG

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Høringssvar til udkast til sundhedsplan i Region Midtjylland fra Regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland

Høringssvar til udkast til sundhedsplan i Region Midtjylland fra Regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland Juni 2013 Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Att. Louise Møller Afdeling Region Midtjylland Elin Kristensen Telefon 30381509 elk@cancer.dk UNDER PROTEKTION AF HENDES MAJESTÆT

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem?

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Strategisk forsknings- og udviklingsinitiativ TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse 27. april 2011 Helle Timm Centerchef Palliativt Videncenter

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Din indsats som frivillig har afgørende betydning. Frivillig i Kræftens Bekæmpelse

Din indsats som frivillig har afgørende betydning. Frivillig i Kræftens Bekæmpelse Din indsats som frivillig har afgørende betydning 1 Din indsats som frivillig har afgørende betydning er udgivet af 2013. Tak til de mange frivillige, der har givet input og kommentarer til indholdet.

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål frem mod 2020 er udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2013 Layout: quote grafik Tryk: Litotryk København A/S Vision Liv uden kræft Mission Kræftens

Læs mere

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet til kræftramte borgere i Fredensborg Kommune Mange oplever, at de mister kontrol og handlemulighed i hverdagen, når de får kræft.

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Aktivitetens titel Pusterummet - et projekt for pårørende

Aktivitetens titel Pusterummet - et projekt for pårørende Aktivitetens titel Pusterummet - et projekt for pårørende Når et menneske får kræft rammes ikke kun familien men alle i den kræftramtes omgangskreds. Sygdommen påvirker ofte andres liv både praktisk, socialt

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden?

UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden? UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden? Kontaktsygeplejersker Region Sjælland og Region Hovedstaden, Kræftens Bekæmpelse 16. november 2011 Helle Timm Centerchef

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

Palliativt Indsats i Region Syddanmark

Palliativt Indsats i Region Syddanmark Palliativt Indsats i Region Syddanmark Temadrøftelse 23.10.12: Når vi skal herfra Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan Anette Damkier Overlæge, ph.d. Palliativt Team Fyn SST 2011 Anbefalinger

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Hvad er der behov

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver.

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/783 Dato: 4. januar 2011 Udarbejdet af: Sanne Jeppesen E mail: Sanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631252 Notat Betydning

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Projektoversigt Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 fe.aarhus@alm.au.dk www.alm.au.dk/fe Oktober

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Sammenhæng giver færre indlæggelser

Sammenhæng giver færre indlæggelser Sammenhæng giver færre indlæggelser Psykiatriens Hus er et meget konkret udtryk for en ny tankegang. Her er der fokus på sammenhængen mellem behandlingstilbud og livet under og efter behandlingen. Resultaterne

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING Lokalforeningsguiden beskriver de rammer, lokalforeningsbestyrelser i Kræftens Bekæmpelse arbejder inden for. Den

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Et fælles fokusområde for region og kommunerne i Region Midtjylland

Et fælles fokusområde for region og kommunerne i Region Midtjylland Hvad skal der til for at bedre de socialt udsattes helbred og modgå for tidlig død. Et fælles fokusområde for region og kommunerne i Region Midtjylland samt praktiserende læger. www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder

Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder Dato 09-11-2017 Version 1. Godkendt 25.08.2017 Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder LÆRINGS- OG KVALITETSTEAMS SIDE 1 Indledning Som led i arbejdet i Lærings- og Kvalitetsteam

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Aalborg d. 18. september 2013 HÆMATOLOGISKE PATIENTER I DEN SENE PALLIATIVE FASE TVÆRFAGLIGE PALLIATIONSKONFERENCER

Aalborg d. 18. september 2013 HÆMATOLOGISKE PATIENTER I DEN SENE PALLIATIVE FASE TVÆRFAGLIGE PALLIATIONSKONFERENCER Aalborg d. 18. september 2013 HÆMATOLOGISKE PATIENTER I DEN SENE PALLIATIVE FASE TVÆRFAGLIGE PALLIATIONSKONFERENCER identifikation forventninger overgange - kommunale tilbud Klinisk sygeplejespecialist

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1 Generelle principper for tværkommunalt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft for Herlev, Furesø, Gladsaxe, Egedal og Ballerup Kommuner Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2012

Læs mere

Velkommen til regionsmøde. 3. september 2016 Region Hovedstaden

Velkommen til regionsmøde. 3. september 2016 Region Hovedstaden Velkommen til regionsmøde 3. september 2016 Region Hovedstaden Dagens temaer 1. På vej mod ny national handleplan 2. Handleplan for Diabetes i Københavns Kommune 3. Center for Diabetes København 4. Steno

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner Notat af 31. januar 2011 Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner I forbindelse med finanslov 2011 er der indgået aftale om en Kræftplan III, hvorved der nu sættes fokus

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

Dansk Selskab for Palliativ. Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH

Dansk Selskab for Palliativ. Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH Dansk Selskab for Palliativ medicin DSPaM Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH Uddannelse, organisation og kvalitetsudvikling Den nordiske specialistuddannelse

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Den 26. maj 2010 Ref.: RSA/EW Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar vedr. masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Kommunal kræftrehabilitering Danish Cancer Society. Kommunal kræftrehabilitering. - Opgørelse af kommunal kræftrehabilitering december 2013

Kommunal kræftrehabilitering Danish Cancer Society. Kommunal kræftrehabilitering. - Opgørelse af kommunal kræftrehabilitering december 2013 Kommunal kræftrehabilitering Danish Cancer Society Kommunal kræftrehabilitering - Opgørelse af kommunal kræftrehabilitering december 2013 Patientstøtte & Lokal Indsats Dokumentation og udvikling Februar

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE ET OVERBLIK 5MIN

KRÆFTENS BEKÆMPELSE ET OVERBLIK 5MIN KRÆFTENS BEKÆMPELSE ET OVERBLIK 5MIN VISION KRÆFT I TAL VI VIL ET LIV UDEN KRÆFT A B VELKOMMEN TIL KRÆFTENS BEKÆMPELSE MISSION C A. En ud af tre får kræft. B. To ud af tre bliver pårørende. C. Fire ud

Læs mere

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015 Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015 TEMAMØDE: Patienten i centrum under indlæggelsen Den 26. august 2015 kl. 15-17 Specialkonsulent Trine Østerbye Rimdal 1 Baggrund

Læs mere

Såvel regioner som Sundhedsstyrelsen har fokus på de pårørende til alvorligt syge og døende. I hvert fald på papiret. Regionerne har udar-

Såvel regioner som Sundhedsstyrelsen har fokus på de pårørende til alvorligt syge og døende. I hvert fald på papiret. Regionerne har udar- 1 af 6 04-08-2014 11:39 Såvel regioner som Sundhedsstyrelsen har fokus på de pårørende til alvorligt syge og døende patienter. I hvert fald på papiret. Regionerne har udar- 2 af 6 04-08-2014 11:39 bejdet

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere