BERETNINGER SÆSONEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010"

Transkript

1 BERETNINGER SÆSONEN

2 BESTYRELSENS BERETNING Stævner: Som jeg lagde ud med i min beretning sidste år, så det sløjt ud med stævner i vores lokalunion, men det skal jeg love for, der er rådet bod på i den forgangne sæson. København har meldt sig under fanerne med et Grand Prix stævne i starten af sæsonen, Ballerup er igen på programmet med Camto Cup og Roskilde med 2-mands hold stævne det er da dejligt. Grand Prix stævner i Roskilde og Brøndby samt alle lokalunions mesterskaber. Amager og Greve henholdsvis starter og slutter sæsonen med breddestævner, så på stævnesiden har ØBTU vist ikke noget at klage over. Alle, der er med til at afholde disse arrangementer, fortjener en meget stor tak. Tænk, at så mange frivillige ledere vil gøre så meget for alle vores medlemmer i ØBTU det er jo fantastisk TAK. Aktiviteter: DBTU har fundet ud af, at ikke alle klubber indberetter de aktiviteter, der bliver søsat i klubberne. Derfor har ØBTU lavet en aftale med bestyrelsen i DBTU, som går ud på, at hvis vi kan indberette flere aktiviteter, som er pointgivende over for DIF, vil ØBTU (og dermed klubberne) få 50% af de penge, det udløser fra DIF. Derfor vil jeg opfordre klubber som laver aktiviteter, såsom lejre, skolesamarbejder og stævner om at kontakte Annette fra DBTU for at få disse med på listen over ØBTU arrangementer, så vil pengene blive udbetalt til ØBTU og derefter til klubberne. En del af de aktiviteter, som ØBTU laver, bl.a. pointstævner, er blevet omlagt, så de er pointgivende over for DIF, og der er sikkert klubber, som laver aktiviteter, som kunne komme med, hvis de blev indberettet. Jo flere aktiviteter vi laver i ØBTU, jo flere penge tilfalder unionen og klubberne. Infosport: ØBTU og i øvrigt hele DBTU bruger Infosport temmelig meget, og nu mener DIF, at vi skal til at betale for denne brug det er måske også et eller andet sted rimeligt det er bare mange penge, ca kr. om året, som DBTU skal kradse ind. Infosport bruges til indtastning af resultater, licenser, ratinglister, oprettelse af stævner og tilmelding af stævner, så alle kan følge med hele tiden. ØBTU har foreslået DBTU, at regningen for vores del, sendes til ØBTU, og så bestemmer vi, hvordan vi vil opkræve pengene. Vi vil ikke have det på licensen eller på medlemsgebyret, men vil nok hellere lægge det på vores holdgebyr. Unionstræner: ØBTU har fået ny unionstræner 2 gange i den forløbende sæson. Thorbjørn Hartburg blev ansat lige efter repræsentantskabsmøde sidste år, men valgte så næsten inden han kom i gang at melde fra og derfor blev det Thomas Krejdal. Thomas er meget ude både om unionstræner og klubleder så han ser alle spillere meget, og på den baggrund har han et godt indblik i ØBTUs spillermateriale. Resultater: På det sportslige plan kan vi glæde os over mange flotte resultater. Vi kan glæde os over et dansk holdmesterskab til Roskilde hos herrerne, og i skrivende stund over en ren ØBTU-finale mellem Københavns BTK og Frem Sakskøbing hos damerne. I de øvrige DT-rækker kan vi glæde os over holdmesterskaber til Virum (veteran 40), Virum (veteran 50), Helsingør/Munkebo (veteran 70) og Ballerup (old girls). I skrivende stund er ungdomsdivisionerne ikke færdigspillede. 2

3 Ved senior-dm kunne vi glæde os over mesterskaber til Mie Skov, Roskilde, i dame single og til Christian Kongsgaard, Vedbæk, i herre single. Ved veteran-dm kunne vi glæde os over mesterskaber til Henrik Vendelbo, Virum (veteran boys 40), Helge Kocman, Brønshøj (veteran boys 60), Karina Hauth, Ballerup (veteran girls 40) og Jytte Freitag, Ballerup (veteran girls 65). Ungdoms-DM er ikke afviklet i skrivende stund. Øvrigt: Bestyrelsen har genforhandlet kontrakt med Stiga, og dette er faldet på plads, så vi fortsat samarbejder med Stiga og BTE. Igen i år ser vort regnskab godt ud, vi har budgetteret med et lille overskud og sådan er det også endt det er da nemt at spå om fremtiden! Pengene, som vi har stående fra Knud Åge Larsen, vil blive udlånt til borddepotet til indkøb af nye borde og andet materiel. Efter at vi har fået flere stævner, som tidligere nævnt, bliver vores borddepot brugt meget og det kan også ses på regnskabet (overskud på godt kr.), og derfor vil vi indkøbe nye borde og andet materiel Tak til Jøsse og alle hans hjælpere, som styrer depotet med hård hånd. ØBTUs venner har også i år været at finde til vore mesterskaber, hvor de sælger lotteri og er kommet ud med et rekord stort overskud i år tillykke med det, og tak for jeres engagement. Her til sidst vil jeg gerne takke turnerings- og spilleudvalget for deres store arbejde, Allan i sekretariatet og mine kollegaer i bestyrelsen. En særlig tak til Flemming Larsen, som har valgt at forlade bestyrelsen, det har været en fornøjelse at sidde i bestyrelse med dig i alle årerne. Stor tak til alle frivillige ledere og trænere i ØBTUs klubber uden jer var vi her ikke. ØBTUs bestyrelse v/ Annie Ramberg, formand 3

4 SEKRETARIATETS BERETNING Sæsonen er ved at være forbi, og det er tid til at gøre status. Vi kan se tilbage på en god og spændende sæson. Som i de foregående sæsoner forsøger vi at gøre en stor indsats for at holde de efterhånden meget store portoudgifter på et absolut minimum, idet vi i endnu større grad benytter os ad den elektroniske vej. Blandt andet har vi nu i de sidste to sæsoner ikke udsendt et trykt program til vore mesterskaber, men kun offentliggjort dette på hjemmesiden, hvilket jo også har haft den fordel, at det altid har været aktuelt d.v.s. opdateret med modtagne eftertilmeldinger. Både spillere og klubber har vænnet sig til denne information, som er kommet for at blive. Som noget nyt har vi også i den forløbne sæson sparet på trykning af holdskemaer, idet vi har muliggjort, at klubberne selv kan udskrive disse fra hjemmesiden. Herved spares der også en del porto, når turneringshæftet skal udsendes. Der er ingen tvivl om, at den øgede brug af mail og internet betyder store besparelser i papirforbrug og ikke mindst porto, og informationerne er også hurtige ude hos klubberne og kan læses af alle medlemmer i klubberne. Endnu en gang skal klubberne have stor ros for deres hurtige indtastning af resultaterne fra holdkampene, en service, som mange er meget glade for. En meget høj procentdel af kampene bliver indtastet samme dag, som kampen er spillet, og vi håber bestemt, at tendensen fortsætter i de kommende sæsoner. Vi har altid i ØBTU vægtet et højt serviceniveau overfor klubber og spillere, og det vil vi naturligvis fortsætte med i den kommende sæson. Klubberne er til enhver tid velkomne til at kontakte sekretariatet, enten pr. telefon eller pr. mail. Vi sidder der jo for Jeres skyld, og skal selvfølgelig svare Jer så hurtigt og så godt som muligt. Ellers har vi mulighed for at henvise til relevante personer. Til slut skal der lyde en stor tak til de mange klubledere for endnu en sæson med et fint samarbejde, og tak for mange hyggelige samtaler i sæsonens løb. Ligeledes en stor tak til unionens bestyrelse og udvalg. Allan Petersen Sekretariatsleder 4

5 SPILLEUDVALGETS BERETNING Sæsonen 2009/2010 er første sæson med skiftet af unionstræner, hvor Thomas Krejdal har overtaget posten efter Morten Olsen. Sidstnævnte har overtaget posten som formand for spilleudvalget efter afgåede Mads Schiellerup. Morten og Thomas har desværre været de 2 eneste, der har bidraget væsentligt med arbejde i spilleudvalget, hvilket er de tørre kendsgerninger, vi står overfor. Der er tilsyneladende meget begrænset med frivillige ledere/forældre, der ønsker at præge udviklingen. Det må vi forholde os til. Dialog med klubberne: Unionstræneren har brugt meget tid på at kortlægge ungdomsarbejdet i ØBTU s klubber. Og via gode samtaler med ledere og forældre er der nu kommet en bred forståelse for, hvad klubberne står for, og hvad unionstræneren kan byde ind med. Dialogerne er især etableret ved stævnerne, men også klubbesøg og telefon/mail har været brugt. Samarbejde har unionstræneren allerede haft med en stor del af klubberne i denne sæson. Klubbesøg: Unionstræneren har været på besøg hos Alsted-Fjenneslev, Smørum og Frederiksværk. Besøgene har været en blanding af et træningspas for ungerne og et møde med lederne omkring udviklingen i deres klub. Alle 3 besøg har været særdeles produktive fremefter. Desværre glippede et besøg hos Hvidovre, da kommunikation om, hvornår datoen for arrangementet var, kiksede. Unionstræneren har dog lovet Hvidovre, at der vil blive rådet bod på dette ved et lignende arrangement på et senere tidspunkt. Stævner, indland: Unionstræneren har været til samtlige stævner i ØBTU s område. Herudover har han været til stede ved GP-stævnerne i Århus og Odense samt ved Top 12 og kval Top 12. Dermed har udviklingen for flere af unionens talenter kunne følges. Stævnerne fungerer ligeledes som unionstrænerens kontortid, hvor alle ved, at de kan komme og spørge. Og særdeles mange har benyttet sig af tilbuddet. Kval Top 12: ØBTU, Københavns BTK og Brønshøj var i fællesskab vært for dette års Kval Top 12. Der var lidt klager over faciliteterne for publikum, mens selve afviklingen forløb uden de store problemer. Så der skal lyde stort tak herfra til Københavns BTK og Brønshøj, for hjælp til afvikling af stævnet. Op til kval-stævnet var der megen dialog unionerne imellem omkring ringe timing af udtagelsesterminer og udtagelseskriterier. Men især formatet med kun 2 dame ungdomsrækker, var grobund for den største debat. JBTU og BBTU vil meget gerne igen have opdelt Pige/Yngre pige rækken i to igen, mens ØBTU har været skeptisk overfor, om der er spillere nok til dette. ØBTU har dog skrevet under på det forslag, som JBTU er kommet med til ændringer. Der har sæsonen igennem været en generel drøftelse om ændringer i Kval Top 12 konceptet mellem lokalunionerne. Ændringerne er ved at være på plads, og vil blive offentliggjort på hjemmesiden hurtigst muligt. ØBTU s spillere leverede i øvrigt flere positive overraskelser ved Top 12. Udlandsture: ØBTU har i sæsonen 2009/2010 været på 3 udlandsture. Alle til Sverige. Første gang var i oktober, hvor 6 spillere blev inviteret med til et af Europas største stævner på ungdomsfronten, Ängby International. I vinterferien blev arrangeret yderligere 2 ture til mindre stævner i Falkenberg og Motala. Også her kom 6 personer med på hver tur. Turene har været en succes, og vil blive gentaget. Formålet har været at introducere spillerne for disse stævner, hvor man kan få lov at møde modstandere, man ikke normalt møder. Samtidig gøre det klart for forældre og klubber, at de gerne selv skulle arrangere sådanne ture fremover. Tommelfingerreglen er, at man ikke skal regne med at komme med på mere end en tur. 5

6 Lejre: Der har i sæsonens løb været afholdt en sommerlejr, en efterårslejr og 2 julelejre. For sommerlejren er der stadig tale om først til mølle princip, mens der har været ændringer i tilmeldingskriterierne for de andre lejre. Nu bliver der skelnet mellem primære indbudte og reserver. Hermed forhindres det, at det udelukkende handler om at være hurtigst til at tilmelde sig, men også at lejren får så højt deltagerniveau som muligt. Der står også flere navne på indbydelsen fra start af, hvilket gør, at vi ikke skal ud og efterudtage på et senere tidspunkt. Der er ikke længere lejre for juniorer i ØBTU regi, men til gengæld bliver de bedste af unionens juniorer indbudt som sparring på lejren. Disse enkelte juniorer kommer så med gratis på lejren, men har til gengæld nogle pligter som sparring for de andre deltagere. Dette har hævet niveauet væsentligt, og de bedste drenge får mere ud af lejren. Julelejrene i de sidste 4 dage af året var oprindeligt 2 dage junior/drenge og 2 dage yngre drenge/puslinge. Dette er lavet om til 4 dage drenge/yngre drenge med juniorsparring. Og som noget nyt er der kommet en ren puslinge/yngre pige lejr op til jul ( dec.). Der har kun været positive tilbagemeldinger på de nye tiltag. Bruttotrup af trænere: Der har i løbet af året været arbejdet på at få nye trænere ind i rotationen af trænere og ledere til diverse lejre og ture. I sagens natur er mange af disse nye folk unge, da det er de færreste ældre trænere, der har tid og lyst til at være på en lejr med overnatning. Vi er opmærksomme på, at der har været lidt utilfredshed med gennemsnitsalderen for trænerne, men vi ser intet problem i dette, da trænerne har haft høj kvalitet og stor respekt blandt deltagerne. Mere end en håndfuld trænere har adspurgt, om de kan komme i betragtning som trænere på kommende lejre, og det er ganske positivt. Det er den type folk, vi har brug for. Så må vores opgave være, at gøre disse trænere bedre via instruktørkurser m.m. Pigearbejde: Vi ved alle, at det er svært at få den ønskede udvikling blandt pigespillerne. Dog arbejder unionstræneren og ildsjælen fra det jyske, Peter Kaag, meget intenst med at designe nogle træningstilbud, der skal tilgodese pigespillerne. Vi savner dog måske lidt iver fra pigerne og deres forældres side. Vi konstaterer, at pigerne har ekstra sociale behov. Vi ved også, at der er få af dem, så der er fornuft i at samle pigerne på tværs af landsdele. Så nytter det ikke noget, når man stabler et arrangement på benene i Jylland, at der kommer svar som hvad får hun ud af det, de er jo dårligere, eller jeg tager kun med, hvis de andre tager med. Planen var lidt at ryste pigerne i hele DBTU sammen, og så efterfølgende tage dem med på udviklingsture til eksempelvis Sverige, hvor antallet af piger er væsentligt større. Samarbejde på tværs af klubber: Det er lidt unionstrænerens mærkesag, at få et samarbejde op at køre mellem klubberne syd for hovedstaden. Det er stadig sådan i provinsen, at der i hver klub tit ikke er mere end en enkelt eller to relativt gode spillere. Disse skulle gerne sparre regelmæssigt med flere spillere på deres eget niveau eller højere. Dette kan man altid gøre ved at skifte klub. Men hvis nu man stadig har et godt tilhørsforhold til sin klub, og forældrene ikke har tid til at køre langt i tide og utide, så må man finde andre løsninger. Fællestræninger og fælleshold i ungdoms DT må være vejen frem. Jeg tror i den sammenhæng, at det er vigtigt, at alle de involverede klubber føler, at de er en del af projektet, og ikke bare har sendt deres unger over til naboen. Dette kan gøres ved at en talenttrup, på skift, træner i de involverede klubber, og dermed på skift står for træningen. Håber at Sydsjælland får et fælles hold med i både drenge- og juniordivisionen, og danner et samarbejde om en træningsstruktur, der kan holde også flere år frem. Unionstræneren har i øvrigt været med til at få et samarbejde op at køre i Nordsjælland (Hillerød/Virum/Frederiksværk), og der er også noget på vej Allerød/Ølstykke/Smørum. 6

7 Køb af inventar, spilleudvalg: Spilleudvalget har i denne sæson investeret i et videokamera med tilhørende ekstra batteri, etui og stativ. Der er også indkøbt et digitalt kamera. Til begge disse medier er indkøbt materialer til at brænde DVD er, så filmede kampe kan blive udleveret til deltagerne. Indlæg på hjemmesiden: Unionstræneren har desværre ikke kunnet indfri egne forventninger med hensyn til mængden af indlæg om ture og lejre m.m. på hjemmesiden. Det skal og vil han blive bedre til i den kommende sæson. Det skal gerne synliggøres, hvad spilleudvalget/unionstræneren går rundt og laver. Forventninger til den kommende sæson: Det kan godt se ud til, at der med Mortens bebudede afgang, ikke umiddelbart står nogen på spring til at være deltagende medlemmer af spilleudvalget. Man kunne overveje om unionstræneren, som alligevel står for den største del af arbejdet, skulle referere direkte til bestyrelsen, frem for et spilleudvalg. Jeg vil dog prøve, at se om jeg kan aktivere nogle af de ledere/forældre, som har gode ideer og arbejdsiver, og høre dem, om de vil være en del af udvalget. Planerne for lejre og udlandsture er de samme som i den forgangne sæson, og vi håber på forsat stor deltagelse, så vi sammen med klubberne kan forsætte den sportslige udvikling. På vegne af, Spilleudvalget/unionstræneren Morten Olsen 7

8 TURNERINGSUDVALGETS BERETNING Så er det blevet tid til en af forårets sysler, nemlig det at skrive en TU beretning. Regler og opførsel: Der er i denne sæson kommet nogle sager, som på den ene eller anden måde har testet såvel de overordnede sportslige regler som nogle af reglerne i vort turneringsreglement. TU har en intern huskeliste, hvor vi løbende samler problematikker op til behandling ved udvalgets årlige sommermøde, som i år afholdes over to dage, et aftenmøde og et heldagsmøde. Fra denne huskeliste kan bl.a. nævnes følgende punkter, som udvalget skal beskæftige sig med: Sportslig korrekt opførsel. Bedre regler (opstramning?) for spilleres deltagelse i rækkerne. Brug af spillere reserver, nedrykning til lavere hold, deltagelse i kreds- og oprykningskampe. Hvornår skal der gives dispensation fra vore regler og hvornår skal der ikke? Er der ikke regler, der aldrig skal dispenseres fra? Problematikken med udenlandske spilleres deltagelse ved vore mesterskaber (ungdoms ØM). Skal vi have senior-eliterækker med ved vore mesterskaber, når elitespillerne alligevel ikke melder sig (de to seneste sæsoner)? Stramning af konsekvenser af afbud eller udeblivelser ved turneringskampe. I må meget gerne give jeres (klubbens) mening til kende på repræsentantskabsmødet. Sportslig korrekt opførsel: Turneringsreglementet drejer sig især om de mere formelle rammer omkring afviklingen af holdturneringer og mesterskaber m.v. under ØBTU. Ved siden af ØBTU s turneringsreglement gælder samtidig de almindelige regler i DBTU s disciplinærbestemmelser om blandt andet råd til spillere og dårlig opførsel og de regler, som vedtages af det internationale bordtennisforbund, ITTF, om blandt brug af battræ og belægninger og serv m.v. Selvom der som udgangspunkt ikke er uddannede dommere til stede til holdkampe under ØBTU, og der derfor ikke kan idømmes sanktioner, skal spillere, ledere, forældre m.fl. overholde disse regler. Turneringsudvalget har i stigende omfang modtaget klager over spilleres dårlige opførsel. I nogle tilfælde har de relevante klubber heldigvis valgt at tage klager alvorligt, så den dårlige opførsel har fået konsekvenser for spillerne, men alligevel kan det overvejes at indføre en mulighed for ØBTU til i grovere eller gentagne tilfælde at give en spiller karantæne. Holdturneringen: Når man ser bort fra ovennævnte punkter, så kører vor holdturnering uden problemer. Det er klart den turnering med de fleste hold, så der er nok at holde styr på. Men med en fælles indsats fra spillere, ledere, klubber og sekretariatet går det hele op i en højere helhed. De forskelliges pligter bliver udført til næste 100 % tilfredshed. En vigtig ting er resultatformidlingen. Det er blevet en yndet ting om aftenen inden sengetid at gå ind for at se resultaterne fra aftenens kampe. Heldigvis er vi oppe 90 % indtastede kampe samme aften med enkeltresultater til glæde for de mange. Det kunne være meget godt at få de sidste med, det tager faktisk ikke ret lang tid at indtaste enkeltresultaterne fra holdkampene. En del klubber har en PC stående i klublokalet, her sker indtastningen umiddelbart efter kampens afslutning. Mange steder er der trådløs internetforbindelse, som klubberne kan få lov til at benytte. 8

9 Oversigten over hver enkelt spillers spillede kampe bruges også til at forberede sig til næste kamp. Bl.a. fik jeg at vide, at jeg altid spillede sidste single, så at den pågældende spiller kunne stille op, så at han mødte mig på det for ham rigtigste tidspunkt i holdkampen. Så tallene kan bruges meget kreativt. Nogle af jer har sikkert andre historier. I turneringen har der været de sædvanlige holdtrækninger - også i østserien, serie 1 og serie 2. Dem havde vi gerne været foruden, men kan ikke altid undgås. Udover det rent bordtennismæssige, så har vi haft en modstander i fugleinfluenza og sneen, som medførte nogle udsatte kampe. For oldboys/veteran rækken er der nogle særregler, dem vil vi lige kigge lidt på. Nogle har også ønske om færre kredse og færre spillesteder, så at man bedre kan dyrke det sociale. Piger og damer: Efter et års pause lykkedes det heldigvis igen i denne sæson at få afviklet en pigeøst-række med i alt 6 hold. Rækken blev afviklet over 4 samlinger, og der blev spillet mange gode og jævnbyrdige kampe. Hvis det lykkes DBTU at få pige/junior-divisionen op at køre igen, bliver det i næste sæson en endnu større udfordring at få gennemført pigeøst-rækken. På kvindesiden var der kun tilmeldt 3 hold i Dame A og 3 hold i Dame B. Turneringsudvalget besluttede derfor, at de 2 rækker skulle gennemføres, således at alle 6 hold skulle spille mod hinanden, men at der stadig skulle være en inddeling i en A- og en B-række med 3 hold i hver inddelt efter formodet styrke og med præmier til vinderen af de 2 rækker. Vi var dog ikke særlig gode til at få meldt ud, at der var to forskellige medaljesæt at spille om, eller hvilke hold, som var placeret i de 2 rækker. Ved præmieoverrækkelsen var det derfor nogle forbavsede vindere, der modtog førstepræmien i B- rækken. Pointstævnerne: Der var for første gang et fald (7-8 %) i antal deltagere, forhåbentlig er det en engangsforestilling! Der var nogle ændringer. Præmie til puljevinderne og ingen sammenlagt stilling. Vi vil dog til næste sæson lægge en oversigt over spillernes resultater runde for runde ud på hjemmesiden af hensyn til en rigtig indplacering af spillere, der er hoppet en runde eller to over. Pointstævnefinalen blev gennemført med rekorddeltagelse (+ 18). Der var stor glæde over arrangementet. Nogle forældre skal dog vænne sig til,at en sådan række tager omkring 4 timer. Børnene havde ingen problemer med dette, men der var utålmodige forældre. Her bør klubberne nok være bedre til at orientere forældrene om, at et stævne tager den tid, det tager. Fremover vil vi også skrive ind i programmet, at rækken eks. afvikles fra kl , og så må man sætte den tid af, hvis sønnen/datteren skal deltage. Stævner og mesterskaber: De seneste par sæsoner er der sket den udvikling, at de bedste seniorer, juniorer og enkelte drengespillere fravælger at deltage i unionens mesterskaber. Det er en udvikling, som vi naturligvis er kede af i TU, da mesterskaberne gerne skulle være unionens flagskib. Jeg har naturligvis spurgt hvorfor, og får bl.a. at vide, at mesterskaberne bliver nedprioriteret, idet der er så mange andre ting, de bedste skal deltage i. De skal have nogle fri weekender og det går ud over ungdoms- og seniormesterskaber og startstævnet. Det må unionen så leve med, men det er ikke ret sjovt af se en herre elite række, hvor man går direkte til finalen. Måske skal vi droppe eliterækkerne ved ØM, og juniorrækken ved startstævnet? Hvad mener du? 9

10 Men ellers bakkede resten af ungdomsspillerne op omkring mesterskaberne i Tåstrup, hvor vi spillede på 44 borde i tre haller. Der var fremgang i de resterende seniorrækker og i veteranrækkerne, selv om det er plads til mange flere i Farum Arena. Startstævnet vil fortsat blive afviklet, men måske sker der nogle tilretninger med nogle flere deltagere i puslinge- og yngre drenge/pige- og drenge/pige-rækkerne. En stor tak til vore medarrangører fra Albertslund, Tåstrup og Furesø. Borddepotet: Her er alt i de bedste hænder, da Jøsse har styret dette med den sædvanlige faste hånd og i løbet af sæsonen har foretaget de fornyelser, som var påkrævet. I næste sæson har vi endnu flere borde at udleje/udlåne, så vi skulle være godt dækket ind. En stor tak til Jøsse for hans indsats omkring borddepotet. Udvalg og stævneteam: Rent udvalgsmæssigt havde vi i denne sæson den glæde, at Knud Jeppesen vendte tilbage til udvalget efter nogle års pause. Knud brænder jo meget for det turneringsmæssige, så med hans genindtræden har vi bl.a. fået opprioriteret det, at reglerne omkring holdturneringen skal overholdes og at reservereglen bliver efterlevet. Ellers har det rutinerede udvalg medvirket til at få gennemført endnu en sæson, som stort set som sædvanligt har forløbet uden de store problemer. Så stor tak til et meget engageret udvalg for deres arbejde. Ligeledes tak til ØBTU s stævneteam, som gennemfører startstævne, 2-mandsholdstævne, mesterskaber og pointstævnefinale. Udover TU er det Annie Ramberg, Stig Jensen, Jan Kristoffersen og Jøsses to nevøer. Peter Tranto Formand for TU 10

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab DBU Lolland-Falster Beretninger Konkurrence. Udvikling. Fællesskab 2014 DBU Lolland-Falster årsberetning 2014 Det er midt i december og vi nærmer os årets afslutning. Et år, der igen har været præget af

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

BORDTENNISAFDELINGENS MEDLEMSORIENTERING BLADET DER GÅR LIGE TIL KANTEN. 26. årgang 2010/11 Nr. 3

BORDTENNISAFDELINGENS MEDLEMSORIENTERING BLADET DER GÅR LIGE TIL KANTEN. 26. årgang 2010/11 Nr. 3 changing the future of diabetes Diabetes er godt på vej til at blive en del af fremtiden for flere og flere unge mennesker verden over. Derfor er det vigtigt at gøre en indsats i dag, da diabetes i nogle

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN NR. 61 / 2001 LEDER Redaktionen består af : Morten Ingemann Pedersen Flemming Selchau Jesper Hede, Søren Kamper Kære Club kammerat! Nu er det igen blevet tid til at servere en omgang Startist med frække

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

SKYTTEBLADET EM I ODENSE EN KÆMPE SUCCES REPRÆSENTANTSKABSMØDE JESPER KRING KÅRET SOM ÅRETS TRÆNER. Nummer 2 :: April 2013 :: Årgang 77

SKYTTEBLADET EM I ODENSE EN KÆMPE SUCCES REPRÆSENTANTSKABSMØDE JESPER KRING KÅRET SOM ÅRETS TRÆNER. Nummer 2 :: April 2013 :: Årgang 77 SKYTTEBLADET Nummer 2 :: April 2013 :: Årgang 77 EM I ODENSE EN KÆMPE SUCCES REPRÆSENTANTSKABSMØDE JESPER KRING KÅRET SOM ÅRETS TRÆNER 36 32 INDHOLD Skyttebladet :: Nummer 2 April 2013 :: Årgang 77 Udgiver

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt Referat fra Hockey-Floorball Landsmødet d. 17 marts 2007 Tilstede var 17 personer fordelt på alle 3 regioner. 1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk august 2008 4. årgang fodbold KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk B & U FODBOLD - NYE U-BETEGNELSER MOR GÅR TIL FODBOLD - DRENGESPILLER TRÆNER OLD-GIRLS DOMMERUDVEKSLING - TO KFD TALENTER

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

Bliv klogere på de unge

Bliv klogere på de unge Bliv klogere på de unge og bliv en endnu bedre træner En håndbog til dig der træner 13-18-årige i foreningsidrætten Forord Når kampen eller konkurrencen er i gang, er der ingen tvivl om, hvad der er det

Læs mere

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2015 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere