BERETNINGER SÆSONEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010"

Transkript

1 BERETNINGER SÆSONEN

2 BESTYRELSENS BERETNING Stævner: Som jeg lagde ud med i min beretning sidste år, så det sløjt ud med stævner i vores lokalunion, men det skal jeg love for, der er rådet bod på i den forgangne sæson. København har meldt sig under fanerne med et Grand Prix stævne i starten af sæsonen, Ballerup er igen på programmet med Camto Cup og Roskilde med 2-mands hold stævne det er da dejligt. Grand Prix stævner i Roskilde og Brøndby samt alle lokalunions mesterskaber. Amager og Greve henholdsvis starter og slutter sæsonen med breddestævner, så på stævnesiden har ØBTU vist ikke noget at klage over. Alle, der er med til at afholde disse arrangementer, fortjener en meget stor tak. Tænk, at så mange frivillige ledere vil gøre så meget for alle vores medlemmer i ØBTU det er jo fantastisk TAK. Aktiviteter: DBTU har fundet ud af, at ikke alle klubber indberetter de aktiviteter, der bliver søsat i klubberne. Derfor har ØBTU lavet en aftale med bestyrelsen i DBTU, som går ud på, at hvis vi kan indberette flere aktiviteter, som er pointgivende over for DIF, vil ØBTU (og dermed klubberne) få 50% af de penge, det udløser fra DIF. Derfor vil jeg opfordre klubber som laver aktiviteter, såsom lejre, skolesamarbejder og stævner om at kontakte Annette fra DBTU for at få disse med på listen over ØBTU arrangementer, så vil pengene blive udbetalt til ØBTU og derefter til klubberne. En del af de aktiviteter, som ØBTU laver, bl.a. pointstævner, er blevet omlagt, så de er pointgivende over for DIF, og der er sikkert klubber, som laver aktiviteter, som kunne komme med, hvis de blev indberettet. Jo flere aktiviteter vi laver i ØBTU, jo flere penge tilfalder unionen og klubberne. Infosport: ØBTU og i øvrigt hele DBTU bruger Infosport temmelig meget, og nu mener DIF, at vi skal til at betale for denne brug det er måske også et eller andet sted rimeligt det er bare mange penge, ca kr. om året, som DBTU skal kradse ind. Infosport bruges til indtastning af resultater, licenser, ratinglister, oprettelse af stævner og tilmelding af stævner, så alle kan følge med hele tiden. ØBTU har foreslået DBTU, at regningen for vores del, sendes til ØBTU, og så bestemmer vi, hvordan vi vil opkræve pengene. Vi vil ikke have det på licensen eller på medlemsgebyret, men vil nok hellere lægge det på vores holdgebyr. Unionstræner: ØBTU har fået ny unionstræner 2 gange i den forløbende sæson. Thorbjørn Hartburg blev ansat lige efter repræsentantskabsmøde sidste år, men valgte så næsten inden han kom i gang at melde fra og derfor blev det Thomas Krejdal. Thomas er meget ude både om unionstræner og klubleder så han ser alle spillere meget, og på den baggrund har han et godt indblik i ØBTUs spillermateriale. Resultater: På det sportslige plan kan vi glæde os over mange flotte resultater. Vi kan glæde os over et dansk holdmesterskab til Roskilde hos herrerne, og i skrivende stund over en ren ØBTU-finale mellem Københavns BTK og Frem Sakskøbing hos damerne. I de øvrige DT-rækker kan vi glæde os over holdmesterskaber til Virum (veteran 40), Virum (veteran 50), Helsingør/Munkebo (veteran 70) og Ballerup (old girls). I skrivende stund er ungdomsdivisionerne ikke færdigspillede. 2

3 Ved senior-dm kunne vi glæde os over mesterskaber til Mie Skov, Roskilde, i dame single og til Christian Kongsgaard, Vedbæk, i herre single. Ved veteran-dm kunne vi glæde os over mesterskaber til Henrik Vendelbo, Virum (veteran boys 40), Helge Kocman, Brønshøj (veteran boys 60), Karina Hauth, Ballerup (veteran girls 40) og Jytte Freitag, Ballerup (veteran girls 65). Ungdoms-DM er ikke afviklet i skrivende stund. Øvrigt: Bestyrelsen har genforhandlet kontrakt med Stiga, og dette er faldet på plads, så vi fortsat samarbejder med Stiga og BTE. Igen i år ser vort regnskab godt ud, vi har budgetteret med et lille overskud og sådan er det også endt det er da nemt at spå om fremtiden! Pengene, som vi har stående fra Knud Åge Larsen, vil blive udlånt til borddepotet til indkøb af nye borde og andet materiel. Efter at vi har fået flere stævner, som tidligere nævnt, bliver vores borddepot brugt meget og det kan også ses på regnskabet (overskud på godt kr.), og derfor vil vi indkøbe nye borde og andet materiel Tak til Jøsse og alle hans hjælpere, som styrer depotet med hård hånd. ØBTUs venner har også i år været at finde til vore mesterskaber, hvor de sælger lotteri og er kommet ud med et rekord stort overskud i år tillykke med det, og tak for jeres engagement. Her til sidst vil jeg gerne takke turnerings- og spilleudvalget for deres store arbejde, Allan i sekretariatet og mine kollegaer i bestyrelsen. En særlig tak til Flemming Larsen, som har valgt at forlade bestyrelsen, det har været en fornøjelse at sidde i bestyrelse med dig i alle årerne. Stor tak til alle frivillige ledere og trænere i ØBTUs klubber uden jer var vi her ikke. ØBTUs bestyrelse v/ Annie Ramberg, formand 3

4 SEKRETARIATETS BERETNING Sæsonen er ved at være forbi, og det er tid til at gøre status. Vi kan se tilbage på en god og spændende sæson. Som i de foregående sæsoner forsøger vi at gøre en stor indsats for at holde de efterhånden meget store portoudgifter på et absolut minimum, idet vi i endnu større grad benytter os ad den elektroniske vej. Blandt andet har vi nu i de sidste to sæsoner ikke udsendt et trykt program til vore mesterskaber, men kun offentliggjort dette på hjemmesiden, hvilket jo også har haft den fordel, at det altid har været aktuelt d.v.s. opdateret med modtagne eftertilmeldinger. Både spillere og klubber har vænnet sig til denne information, som er kommet for at blive. Som noget nyt har vi også i den forløbne sæson sparet på trykning af holdskemaer, idet vi har muliggjort, at klubberne selv kan udskrive disse fra hjemmesiden. Herved spares der også en del porto, når turneringshæftet skal udsendes. Der er ingen tvivl om, at den øgede brug af mail og internet betyder store besparelser i papirforbrug og ikke mindst porto, og informationerne er også hurtige ude hos klubberne og kan læses af alle medlemmer i klubberne. Endnu en gang skal klubberne have stor ros for deres hurtige indtastning af resultaterne fra holdkampene, en service, som mange er meget glade for. En meget høj procentdel af kampene bliver indtastet samme dag, som kampen er spillet, og vi håber bestemt, at tendensen fortsætter i de kommende sæsoner. Vi har altid i ØBTU vægtet et højt serviceniveau overfor klubber og spillere, og det vil vi naturligvis fortsætte med i den kommende sæson. Klubberne er til enhver tid velkomne til at kontakte sekretariatet, enten pr. telefon eller pr. mail. Vi sidder der jo for Jeres skyld, og skal selvfølgelig svare Jer så hurtigt og så godt som muligt. Ellers har vi mulighed for at henvise til relevante personer. Til slut skal der lyde en stor tak til de mange klubledere for endnu en sæson med et fint samarbejde, og tak for mange hyggelige samtaler i sæsonens løb. Ligeledes en stor tak til unionens bestyrelse og udvalg. Allan Petersen Sekretariatsleder 4

5 SPILLEUDVALGETS BERETNING Sæsonen 2009/2010 er første sæson med skiftet af unionstræner, hvor Thomas Krejdal har overtaget posten efter Morten Olsen. Sidstnævnte har overtaget posten som formand for spilleudvalget efter afgåede Mads Schiellerup. Morten og Thomas har desværre været de 2 eneste, der har bidraget væsentligt med arbejde i spilleudvalget, hvilket er de tørre kendsgerninger, vi står overfor. Der er tilsyneladende meget begrænset med frivillige ledere/forældre, der ønsker at præge udviklingen. Det må vi forholde os til. Dialog med klubberne: Unionstræneren har brugt meget tid på at kortlægge ungdomsarbejdet i ØBTU s klubber. Og via gode samtaler med ledere og forældre er der nu kommet en bred forståelse for, hvad klubberne står for, og hvad unionstræneren kan byde ind med. Dialogerne er især etableret ved stævnerne, men også klubbesøg og telefon/mail har været brugt. Samarbejde har unionstræneren allerede haft med en stor del af klubberne i denne sæson. Klubbesøg: Unionstræneren har været på besøg hos Alsted-Fjenneslev, Smørum og Frederiksværk. Besøgene har været en blanding af et træningspas for ungerne og et møde med lederne omkring udviklingen i deres klub. Alle 3 besøg har været særdeles produktive fremefter. Desværre glippede et besøg hos Hvidovre, da kommunikation om, hvornår datoen for arrangementet var, kiksede. Unionstræneren har dog lovet Hvidovre, at der vil blive rådet bod på dette ved et lignende arrangement på et senere tidspunkt. Stævner, indland: Unionstræneren har været til samtlige stævner i ØBTU s område. Herudover har han været til stede ved GP-stævnerne i Århus og Odense samt ved Top 12 og kval Top 12. Dermed har udviklingen for flere af unionens talenter kunne følges. Stævnerne fungerer ligeledes som unionstrænerens kontortid, hvor alle ved, at de kan komme og spørge. Og særdeles mange har benyttet sig af tilbuddet. Kval Top 12: ØBTU, Københavns BTK og Brønshøj var i fællesskab vært for dette års Kval Top 12. Der var lidt klager over faciliteterne for publikum, mens selve afviklingen forløb uden de store problemer. Så der skal lyde stort tak herfra til Københavns BTK og Brønshøj, for hjælp til afvikling af stævnet. Op til kval-stævnet var der megen dialog unionerne imellem omkring ringe timing af udtagelsesterminer og udtagelseskriterier. Men især formatet med kun 2 dame ungdomsrækker, var grobund for den største debat. JBTU og BBTU vil meget gerne igen have opdelt Pige/Yngre pige rækken i to igen, mens ØBTU har været skeptisk overfor, om der er spillere nok til dette. ØBTU har dog skrevet under på det forslag, som JBTU er kommet med til ændringer. Der har sæsonen igennem været en generel drøftelse om ændringer i Kval Top 12 konceptet mellem lokalunionerne. Ændringerne er ved at være på plads, og vil blive offentliggjort på hjemmesiden hurtigst muligt. ØBTU s spillere leverede i øvrigt flere positive overraskelser ved Top 12. Udlandsture: ØBTU har i sæsonen 2009/2010 været på 3 udlandsture. Alle til Sverige. Første gang var i oktober, hvor 6 spillere blev inviteret med til et af Europas største stævner på ungdomsfronten, Ängby International. I vinterferien blev arrangeret yderligere 2 ture til mindre stævner i Falkenberg og Motala. Også her kom 6 personer med på hver tur. Turene har været en succes, og vil blive gentaget. Formålet har været at introducere spillerne for disse stævner, hvor man kan få lov at møde modstandere, man ikke normalt møder. Samtidig gøre det klart for forældre og klubber, at de gerne selv skulle arrangere sådanne ture fremover. Tommelfingerreglen er, at man ikke skal regne med at komme med på mere end en tur. 5

6 Lejre: Der har i sæsonens løb været afholdt en sommerlejr, en efterårslejr og 2 julelejre. For sommerlejren er der stadig tale om først til mølle princip, mens der har været ændringer i tilmeldingskriterierne for de andre lejre. Nu bliver der skelnet mellem primære indbudte og reserver. Hermed forhindres det, at det udelukkende handler om at være hurtigst til at tilmelde sig, men også at lejren får så højt deltagerniveau som muligt. Der står også flere navne på indbydelsen fra start af, hvilket gør, at vi ikke skal ud og efterudtage på et senere tidspunkt. Der er ikke længere lejre for juniorer i ØBTU regi, men til gengæld bliver de bedste af unionens juniorer indbudt som sparring på lejren. Disse enkelte juniorer kommer så med gratis på lejren, men har til gengæld nogle pligter som sparring for de andre deltagere. Dette har hævet niveauet væsentligt, og de bedste drenge får mere ud af lejren. Julelejrene i de sidste 4 dage af året var oprindeligt 2 dage junior/drenge og 2 dage yngre drenge/puslinge. Dette er lavet om til 4 dage drenge/yngre drenge med juniorsparring. Og som noget nyt er der kommet en ren puslinge/yngre pige lejr op til jul ( dec.). Der har kun været positive tilbagemeldinger på de nye tiltag. Bruttotrup af trænere: Der har i løbet af året været arbejdet på at få nye trænere ind i rotationen af trænere og ledere til diverse lejre og ture. I sagens natur er mange af disse nye folk unge, da det er de færreste ældre trænere, der har tid og lyst til at være på en lejr med overnatning. Vi er opmærksomme på, at der har været lidt utilfredshed med gennemsnitsalderen for trænerne, men vi ser intet problem i dette, da trænerne har haft høj kvalitet og stor respekt blandt deltagerne. Mere end en håndfuld trænere har adspurgt, om de kan komme i betragtning som trænere på kommende lejre, og det er ganske positivt. Det er den type folk, vi har brug for. Så må vores opgave være, at gøre disse trænere bedre via instruktørkurser m.m. Pigearbejde: Vi ved alle, at det er svært at få den ønskede udvikling blandt pigespillerne. Dog arbejder unionstræneren og ildsjælen fra det jyske, Peter Kaag, meget intenst med at designe nogle træningstilbud, der skal tilgodese pigespillerne. Vi savner dog måske lidt iver fra pigerne og deres forældres side. Vi konstaterer, at pigerne har ekstra sociale behov. Vi ved også, at der er få af dem, så der er fornuft i at samle pigerne på tværs af landsdele. Så nytter det ikke noget, når man stabler et arrangement på benene i Jylland, at der kommer svar som hvad får hun ud af det, de er jo dårligere, eller jeg tager kun med, hvis de andre tager med. Planen var lidt at ryste pigerne i hele DBTU sammen, og så efterfølgende tage dem med på udviklingsture til eksempelvis Sverige, hvor antallet af piger er væsentligt større. Samarbejde på tværs af klubber: Det er lidt unionstrænerens mærkesag, at få et samarbejde op at køre mellem klubberne syd for hovedstaden. Det er stadig sådan i provinsen, at der i hver klub tit ikke er mere end en enkelt eller to relativt gode spillere. Disse skulle gerne sparre regelmæssigt med flere spillere på deres eget niveau eller højere. Dette kan man altid gøre ved at skifte klub. Men hvis nu man stadig har et godt tilhørsforhold til sin klub, og forældrene ikke har tid til at køre langt i tide og utide, så må man finde andre løsninger. Fællestræninger og fælleshold i ungdoms DT må være vejen frem. Jeg tror i den sammenhæng, at det er vigtigt, at alle de involverede klubber føler, at de er en del af projektet, og ikke bare har sendt deres unger over til naboen. Dette kan gøres ved at en talenttrup, på skift, træner i de involverede klubber, og dermed på skift står for træningen. Håber at Sydsjælland får et fælles hold med i både drenge- og juniordivisionen, og danner et samarbejde om en træningsstruktur, der kan holde også flere år frem. Unionstræneren har i øvrigt været med til at få et samarbejde op at køre i Nordsjælland (Hillerød/Virum/Frederiksværk), og der er også noget på vej Allerød/Ølstykke/Smørum. 6

7 Køb af inventar, spilleudvalg: Spilleudvalget har i denne sæson investeret i et videokamera med tilhørende ekstra batteri, etui og stativ. Der er også indkøbt et digitalt kamera. Til begge disse medier er indkøbt materialer til at brænde DVD er, så filmede kampe kan blive udleveret til deltagerne. Indlæg på hjemmesiden: Unionstræneren har desværre ikke kunnet indfri egne forventninger med hensyn til mængden af indlæg om ture og lejre m.m. på hjemmesiden. Det skal og vil han blive bedre til i den kommende sæson. Det skal gerne synliggøres, hvad spilleudvalget/unionstræneren går rundt og laver. Forventninger til den kommende sæson: Det kan godt se ud til, at der med Mortens bebudede afgang, ikke umiddelbart står nogen på spring til at være deltagende medlemmer af spilleudvalget. Man kunne overveje om unionstræneren, som alligevel står for den største del af arbejdet, skulle referere direkte til bestyrelsen, frem for et spilleudvalg. Jeg vil dog prøve, at se om jeg kan aktivere nogle af de ledere/forældre, som har gode ideer og arbejdsiver, og høre dem, om de vil være en del af udvalget. Planerne for lejre og udlandsture er de samme som i den forgangne sæson, og vi håber på forsat stor deltagelse, så vi sammen med klubberne kan forsætte den sportslige udvikling. På vegne af, Spilleudvalget/unionstræneren Morten Olsen 7

8 TURNERINGSUDVALGETS BERETNING Så er det blevet tid til en af forårets sysler, nemlig det at skrive en TU beretning. Regler og opførsel: Der er i denne sæson kommet nogle sager, som på den ene eller anden måde har testet såvel de overordnede sportslige regler som nogle af reglerne i vort turneringsreglement. TU har en intern huskeliste, hvor vi løbende samler problematikker op til behandling ved udvalgets årlige sommermøde, som i år afholdes over to dage, et aftenmøde og et heldagsmøde. Fra denne huskeliste kan bl.a. nævnes følgende punkter, som udvalget skal beskæftige sig med: Sportslig korrekt opførsel. Bedre regler (opstramning?) for spilleres deltagelse i rækkerne. Brug af spillere reserver, nedrykning til lavere hold, deltagelse i kreds- og oprykningskampe. Hvornår skal der gives dispensation fra vore regler og hvornår skal der ikke? Er der ikke regler, der aldrig skal dispenseres fra? Problematikken med udenlandske spilleres deltagelse ved vore mesterskaber (ungdoms ØM). Skal vi have senior-eliterækker med ved vore mesterskaber, når elitespillerne alligevel ikke melder sig (de to seneste sæsoner)? Stramning af konsekvenser af afbud eller udeblivelser ved turneringskampe. I må meget gerne give jeres (klubbens) mening til kende på repræsentantskabsmødet. Sportslig korrekt opførsel: Turneringsreglementet drejer sig især om de mere formelle rammer omkring afviklingen af holdturneringer og mesterskaber m.v. under ØBTU. Ved siden af ØBTU s turneringsreglement gælder samtidig de almindelige regler i DBTU s disciplinærbestemmelser om blandt andet råd til spillere og dårlig opførsel og de regler, som vedtages af det internationale bordtennisforbund, ITTF, om blandt brug af battræ og belægninger og serv m.v. Selvom der som udgangspunkt ikke er uddannede dommere til stede til holdkampe under ØBTU, og der derfor ikke kan idømmes sanktioner, skal spillere, ledere, forældre m.fl. overholde disse regler. Turneringsudvalget har i stigende omfang modtaget klager over spilleres dårlige opførsel. I nogle tilfælde har de relevante klubber heldigvis valgt at tage klager alvorligt, så den dårlige opførsel har fået konsekvenser for spillerne, men alligevel kan det overvejes at indføre en mulighed for ØBTU til i grovere eller gentagne tilfælde at give en spiller karantæne. Holdturneringen: Når man ser bort fra ovennævnte punkter, så kører vor holdturnering uden problemer. Det er klart den turnering med de fleste hold, så der er nok at holde styr på. Men med en fælles indsats fra spillere, ledere, klubber og sekretariatet går det hele op i en højere helhed. De forskelliges pligter bliver udført til næste 100 % tilfredshed. En vigtig ting er resultatformidlingen. Det er blevet en yndet ting om aftenen inden sengetid at gå ind for at se resultaterne fra aftenens kampe. Heldigvis er vi oppe 90 % indtastede kampe samme aften med enkeltresultater til glæde for de mange. Det kunne være meget godt at få de sidste med, det tager faktisk ikke ret lang tid at indtaste enkeltresultaterne fra holdkampene. En del klubber har en PC stående i klublokalet, her sker indtastningen umiddelbart efter kampens afslutning. Mange steder er der trådløs internetforbindelse, som klubberne kan få lov til at benytte. 8

9 Oversigten over hver enkelt spillers spillede kampe bruges også til at forberede sig til næste kamp. Bl.a. fik jeg at vide, at jeg altid spillede sidste single, så at den pågældende spiller kunne stille op, så at han mødte mig på det for ham rigtigste tidspunkt i holdkampen. Så tallene kan bruges meget kreativt. Nogle af jer har sikkert andre historier. I turneringen har der været de sædvanlige holdtrækninger - også i østserien, serie 1 og serie 2. Dem havde vi gerne været foruden, men kan ikke altid undgås. Udover det rent bordtennismæssige, så har vi haft en modstander i fugleinfluenza og sneen, som medførte nogle udsatte kampe. For oldboys/veteran rækken er der nogle særregler, dem vil vi lige kigge lidt på. Nogle har også ønske om færre kredse og færre spillesteder, så at man bedre kan dyrke det sociale. Piger og damer: Efter et års pause lykkedes det heldigvis igen i denne sæson at få afviklet en pigeøst-række med i alt 6 hold. Rækken blev afviklet over 4 samlinger, og der blev spillet mange gode og jævnbyrdige kampe. Hvis det lykkes DBTU at få pige/junior-divisionen op at køre igen, bliver det i næste sæson en endnu større udfordring at få gennemført pigeøst-rækken. På kvindesiden var der kun tilmeldt 3 hold i Dame A og 3 hold i Dame B. Turneringsudvalget besluttede derfor, at de 2 rækker skulle gennemføres, således at alle 6 hold skulle spille mod hinanden, men at der stadig skulle være en inddeling i en A- og en B-række med 3 hold i hver inddelt efter formodet styrke og med præmier til vinderen af de 2 rækker. Vi var dog ikke særlig gode til at få meldt ud, at der var to forskellige medaljesæt at spille om, eller hvilke hold, som var placeret i de 2 rækker. Ved præmieoverrækkelsen var det derfor nogle forbavsede vindere, der modtog førstepræmien i B- rækken. Pointstævnerne: Der var for første gang et fald (7-8 %) i antal deltagere, forhåbentlig er det en engangsforestilling! Der var nogle ændringer. Præmie til puljevinderne og ingen sammenlagt stilling. Vi vil dog til næste sæson lægge en oversigt over spillernes resultater runde for runde ud på hjemmesiden af hensyn til en rigtig indplacering af spillere, der er hoppet en runde eller to over. Pointstævnefinalen blev gennemført med rekorddeltagelse (+ 18). Der var stor glæde over arrangementet. Nogle forældre skal dog vænne sig til,at en sådan række tager omkring 4 timer. Børnene havde ingen problemer med dette, men der var utålmodige forældre. Her bør klubberne nok være bedre til at orientere forældrene om, at et stævne tager den tid, det tager. Fremover vil vi også skrive ind i programmet, at rækken eks. afvikles fra kl , og så må man sætte den tid af, hvis sønnen/datteren skal deltage. Stævner og mesterskaber: De seneste par sæsoner er der sket den udvikling, at de bedste seniorer, juniorer og enkelte drengespillere fravælger at deltage i unionens mesterskaber. Det er en udvikling, som vi naturligvis er kede af i TU, da mesterskaberne gerne skulle være unionens flagskib. Jeg har naturligvis spurgt hvorfor, og får bl.a. at vide, at mesterskaberne bliver nedprioriteret, idet der er så mange andre ting, de bedste skal deltage i. De skal have nogle fri weekender og det går ud over ungdoms- og seniormesterskaber og startstævnet. Det må unionen så leve med, men det er ikke ret sjovt af se en herre elite række, hvor man går direkte til finalen. Måske skal vi droppe eliterækkerne ved ØM, og juniorrækken ved startstævnet? Hvad mener du? 9

10 Men ellers bakkede resten af ungdomsspillerne op omkring mesterskaberne i Tåstrup, hvor vi spillede på 44 borde i tre haller. Der var fremgang i de resterende seniorrækker og i veteranrækkerne, selv om det er plads til mange flere i Farum Arena. Startstævnet vil fortsat blive afviklet, men måske sker der nogle tilretninger med nogle flere deltagere i puslinge- og yngre drenge/pige- og drenge/pige-rækkerne. En stor tak til vore medarrangører fra Albertslund, Tåstrup og Furesø. Borddepotet: Her er alt i de bedste hænder, da Jøsse har styret dette med den sædvanlige faste hånd og i løbet af sæsonen har foretaget de fornyelser, som var påkrævet. I næste sæson har vi endnu flere borde at udleje/udlåne, så vi skulle være godt dækket ind. En stor tak til Jøsse for hans indsats omkring borddepotet. Udvalg og stævneteam: Rent udvalgsmæssigt havde vi i denne sæson den glæde, at Knud Jeppesen vendte tilbage til udvalget efter nogle års pause. Knud brænder jo meget for det turneringsmæssige, så med hans genindtræden har vi bl.a. fået opprioriteret det, at reglerne omkring holdturneringen skal overholdes og at reservereglen bliver efterlevet. Ellers har det rutinerede udvalg medvirket til at få gennemført endnu en sæson, som stort set som sædvanligt har forløbet uden de store problemer. Så stor tak til et meget engageret udvalg for deres arbejde. Ligeledes tak til ØBTU s stævneteam, som gennemfører startstævne, 2-mandsholdstævne, mesterskaber og pointstævnefinale. Udover TU er det Annie Ramberg, Stig Jensen, Jan Kristoffersen og Jøsses to nevøer. Peter Tranto Formand for TU 10

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

BERETNINGER SÆSONEN 2014-2015

BERETNINGER SÆSONEN 2014-2015 BERETNINGER SÆSONEN 2014-2015 BESTYRELSENS BERETNING Endnu et år er gået og endnu engang med tilbagegang i medlemstal, og denne gang er det mange medlemmer, vi har mistet. Der kan være mange grunde til

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R

INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R BORDTENNIS INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R Seniorturneringen administreres af JBTU og afvikles efter JBTUs reglement. Seniorturneringen fortsætter med at være opdelt i en

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet?

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? 10 9 8 7 6 5 4 1 47.2% 45.8% 1 2 3 6.9% 1 Jeg ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår)

Læs mere

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub SPIL Bordtennis - Verdens hurtigste boldspil Trænings oversigt 2015 2016 Om Holme-Olstrup BTK Årets idrætsklub i Næstved kommune 2014 Vi er en rummelig klub, hvor der er plads til alle der har lyst til

Læs mere

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV.

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS 2013 TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL I VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. 1 Dansk Politiidrætsforbund og Politiets Idrætsforening,

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2014-2015 Før ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Jyske Mesterskaber og Jyllands-Cup GRAND PRIX II. 2.-4. november 2012 i Odense Isstadion

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Jyske Mesterskaber og Jyllands-Cup GRAND PRIX II. 2.-4. november 2012 i Odense Isstadion Dansk Skøjte Union Indbydelse til Jyske Mesterskaber og Jyllands-Cup GRAND PRIX II 2012 2.-4. november 2012 i Odense Isstadion 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Odense Skøjteklub har herved

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN Vaarst 18-02-2010 Der indkaldes hermed til NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 22. april 2010 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger:

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning KIFs støtteordning Formålet med støtteordningen er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af den daglige træning og frem mod konkurrencer, så flest mulige kan etablere

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30 Deltagende: Lene Sørensen, Jonas Niebling, Kristian Nielsen, Christian Thrysøe og Martin Andersen. Fraværende: Niels Monsen, Signe Baldvinsson 0. Godkendelse af referat. - Referat fra 25. november 2009

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september 2014

har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september 2014 har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september Holdinddeling: Damer A: 3. Division og Kvalifikationsrække, Fyns- og Jyllandsserie Herrer A: 3. Division og Kvalifikationsrække,

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Jubilæum Det 25. internationale

Jubilæum Det 25. internationale Jubilæum Det 25. internationale 2011 11. - 12. og 13. November Resen Hallen Skive Indbydelse Hancock Box Cup 2011 11. - 12. og 13. november Det er med glæde og stor forventning, at vi igen kan invitere

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Københavns Bowling union Spilleregler 2013

Københavns Bowling union Spilleregler 2013 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Turneringen... 1 Stk. 3 Københavnsserie:... 2 Stk. 4 Københavnsrækkerne:... 2 Stk. 5 Mixrækkerne... 2 Stk. 6 Nye hold i turneringen:... 3 Stk. 7 Damer kan deltage på

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 FOR U12 PIGER OG DRENGE (årgang 02-03) U14 PIGER OG DRENGE (årgang 00-01) U16 PIGER OG DRENGE (årgang 98-99) U18 PIGER OG DRENGE (årgang

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Der er rigtig mange aktiviteter at berette om. 2014 har været et år hvor vi har forsat nogle af de skibe der blev sat i søen i 2013 så som:

Der er rigtig mange aktiviteter at berette om. 2014 har været et år hvor vi har forsat nogle af de skibe der blev sat i søen i 2013 så som: Bestyrelsesberetning ved generalforsamling torsdag den 26. februar 2015. I lighed med sidste år vil jeg aflægge bestyrelsens beretning efter flg. hovedpunkter. Indledningsvis vil jeg gerne sige at 2014

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011.

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Ajax København byder for 12. år i træk håndboldspillere, ledere, dommere, officials, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere velkommen til Ajax børnestævne

Læs mere

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Amager Atletik Club Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Startgebyrer... 3 3 Transport...

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

CRICKET. den grønne. Dansk Cricket-Forbund

CRICKET. den grønne. Dansk Cricket-Forbund CRICKET 2015 den grønne Dansk Cricket-Forbund FORORD Traditionen tro er sæsonens håndbog klar til brug med turneringen, de væsentligste reglementer samt klub- og forbundsadresser. Husk at turneringen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere.

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere. tildegrafisk.dk den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Bedste præsentation efter Finas pointtabel: Svøm stærkt og vind... 1. 5.000 kr. / 2. 3.000 kr. / 3. 2.000

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale. 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale. 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena Dansk Skøjte Union Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale 2015 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

STÆVNE EGE CUP 2009 VARDE 12. - 13. SEPTEMBER

STÆVNE EGE CUP 2009 VARDE 12. - 13. SEPTEMBER STÆVNE EGE CUP 2009 VARDE 12. - 13. SEPTEMBER EGE CUP 2009 SPORTMASTER, Varde Håndboldklub og JYSKE BANK har hermed fornøjelsen for 29. gang at indbyde til senior træningsstævne. Stævnet finder sted den

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net 2 Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Nyt fra Breddekonsulent Øst Marts 2009 01/2009:

Nyt fra Breddekonsulent Øst Marts 2009 01/2009: Nyt fra Breddekonsulent Øst Marts 2009 01/2009: Dommer for dummies og andre dommerkurser: DFF s dommeruddannelsesgruppe har planlagt datoer for dette års tilbud om kursus og prøve til opnåelse af national

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Viby J., den 18. september 2014 Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Deltagere: Kreds 1: Kreds 2: Kreds 3: Kreds 4: Kreds 5: Kreds 6: Kreds 7: Kreds 8: Forbundskontoret:

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 21. FEBRUAR 2014 I BRISTOL *****

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 21. FEBRUAR 2014 I BRISTOL ***** Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som afvikles den 26. september til den 28. september 2014 Vi håber, at Syd Cup

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Onsdag den 12. august 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus Brøndby DELTAGERE: AFBUD: Hugo Andresen (HA) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Peter Hansen,

Læs mere

Herfølge Sommer Cup 2015

Herfølge Sommer Cup 2015 2015 15. & 16. AUGUST 2015 KAMPPROGRAM HERFØLGE BOLDKLUB indbyder til HERFØLGE SOMMER CUP d. 15.-16. august 2015. Stævnet afvikles som udendørsstævne i Herfølge Boldklub, Vordingborgvej 124, 4681 Herfølge.

Læs mere

HAVDRUP SOMMER CUP 2010

HAVDRUP SOMMER CUP 2010 HAVDRUP GYMNASTIK & IDRÆTS FORENING FODBOLDAFDELINGEN www.hgi-fodbold.dk PROGRAM HAVDRUP SOMMER CUP 2010 Søndag den 15. august 2010 ved Havdrup Hallen Indhold Velkommen til Havdrup Sommer Cup 2010... 3

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Organisationsplan Amatør- og Ordensudvalg Repræsentantskab bestående af 1 medlem fra hver klub Forbundsbestyrelsen Bestående af 1 formand og

Læs mere

KRONBORG CUP 2015. Diplom største fodboldstævne 7.-9. august. Læs mere på stævnets hjemmeside: www.kronborgcup.dk

KRONBORG CUP 2015. Diplom største fodboldstævne 7.-9. august. Læs mere på stævnets hjemmeside: www.kronborgcup.dk Sjællands Diplom største fodboldstævne 7.-9. august KRONBORG CUP 2015 Arrangeres af 5 fodboldklubber i Helsingør Kommune og kombinerer fodbold, sundhed, kultur og sjove oplevelser i én spændende pakke.

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere