Turneringsreglement Den Jyske Holdturnering 2018/2019. INDHOLD:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turneringsreglement Den Jyske Holdturnering 2018/2019. INDHOLD:"

Transkript

1 INDHOLD: Turneringsreglement Den Jyske Holdturnering 2018/2019. Kapitel 1 - Generelt: 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Aldersgrænser 5. Klubskifter Kapitel 2 - Holdturneringen: 6. Indbydelse, tilmelding og Holdtrækning. 7. Rækker 8. Brug af spillere. 9. Ulovlig spiller 10. Point. 11. Kampseddel 12. Kampafvikling. 13. Flytning af kamp. 14. Protester. 15. Op- og Nedrykning, samt kvalifikation. 16. Jysk Mesterskab for hold Instans - Holdturnering 18. Dispensationer - Holdturnering. Kapitel 3 - Ikrafttræden: 19. Ikrafttræden. 20. Takster. Kapitel 1 - Generelt 1 - Formål. Formålet med holdturneringsreglementet er at sikre, at alle turneringskampe afvikles på bedste sportslige måde. Stk. 1: Dette turneringsreglement gælder kun den jyske holdturnering for senior og ungdom under JBTU og DGI. Stk. 2: Turneringsreglement vedr. Danmarksturneringen forefindes på DBTU s hjemmeside. 2 - Arrangementer JBTU/DGI afholder hver sæson (1. august Juli) - følgende faste arrangementer i Jylland. Senior Holdturnering Turneringen er sæsonopdelt. Spilletermin fremgår af indbydelsen. Ungdoms Holdturnering. Turneringen er sæsonopdelt. Spilletermin fremgår af indbydelsen. 3 - Licens Stk.1: Enhver spiller, der ønsker at deltage i JBTU/DGI s arrangementer, skal via egen klub løse licens på Bordtennisportalen. Stk. 2: En spiller kan opnå licens for maksimalt 2 klubber, A- og B-licens. Stk. 3: A-licens giver en spiller ret til deltagelse i stævner og holdturnering for sin egen klub. B- licens giver en spiller ret til samtidigt at deltage på turneringshold for en anden klub. Stk. 4: Det er ikke muligt at søge B-licens til en spiller, som har A-licens i en klub som stiller op i samme række. B-Licens kan som hovedregel kun benyttes på Ungdomshold, Damehold og Veteranhold. Stk. 5: Dispensation til brug af B-licens i senior holdturneringen skal søges ved holdtilmelding. Stk. 6: Man kan ikke tabe en holdkamp pga. manglende licens. Den Ulovlige spillers kampe er dog tabt(e). DBTU (Portalen) opkræver klubben for den manglende licens, og JBTU/DGI opkræver et tillægsgebyr på 200 kr. pr. manglende licens.

2 4 - Aldersgrænser Spillerne inddeles efter alder i følgende klasser: Mini Puslinge født i 2010 eller senere. Puslinge Drenge/Piger født 2008 og 2009 Yngre Drenge/Piger født 2006 og 2007 Drenge og Piger født 2004 og 2005 Junior født 2001 og 2002 og 2003 U21 født 1997, 1998, 1999 og 2000 Seniorer født 2000 og tidligere Veteran 40 født Veteran 50 født Veteran 60 født Veteran 65 født Veteran 70 født Veteran 75 født 1944 og tidligere. Skæringsdatoen er 31. december. Aldersgrænserne skal overholdes, og skal på forlangende kunne dokumenteres. 5 - Klubskifter Stk. 1: DBTU skal altid underrettes om klubskifte. Stk. 2: Vedrørende karantæne gælder følgende: a) klubskifte for en spiller, der ønsker at deltage i JBTU/DGI s holdturnering, skal ske ved tilmelding til Holdturneringen i september måned, dette gælder også udenlandske spillere. b) for klubskifter efter denne dato gives der 2 måneders karantæne fra den dato hvor ansøgning om klubskifte er modtaget - man kan søge dispensation. Ved særlige forhold kan turneringsledelsen dispenserer. c) Har en spiller ikke spillet på hold i 3 sæsoner for en klub, kan man efter klubskifte deltage med det samme. d) Såfremt en klub trækker et hold, må spillere der tilhører holdet skifte klub med det samme. e) Spillere, der kommer direkte fra en udenlandsk klub, og ikke i foregående sæson havde licens i Danmark, regnes som et klubskifte. Klubskifte af spiller fra udenlandsk klub, der ikke tidligere har spillet i Danmark, skal godkendes af DBTU. Kapitel 2 - Holdturnering: 6A. Indbydelse, tilmelding mm. (Senior) Stk.1: Udsendelse af indbydelse sker i august måned. Stk.2: Klubbernes hold tilmeldes (gældende for såvel Efterårs- som Forårsturneringen) og placeres hvad angår Jyllandsserien og Serie 1 efter sidste sæsons placering, herunder op- og nedrykning. Andre hold til Serie placeres efter geografiske hensyn. En klub kan anmelde ekstra hold til forårsturneringen og disse hold indplaceres, hvor der ledige pladser. Holdet kan deltage ved de jyske holdfinaler i foråret. Stk.3: Deltager en klub med to eller flere hold i samme række skal holdenes nummerbetegnelse følges. Har en klub flere hold i samme pulje SKAL deres indbyrdes kampe spilles først i hver turneringshalvdel. Der KAN ikke dispenseres fra dette. Stk.4: Såfremt en klub tilmelder flere hold til turneringen end den kan gennemføre, skal den trække sit/sine lavest rangerende hold først. Hvis sportslige grunde taler herfor, kan turneringsledelsen dog tillade, at et højere rangeret hold trækkes i stedet for. Såfremt man får tilladelse til at trække et højere rangeret hold, kan man kun deltage på et lavere rangerede hold, såfremt man opfylder ratinggrænsen. Stk.5: En holdtrækning medfører, at holdet udgår. Holdets spillede kampe annulleres. Stk.6: Ved holdtrækning skal klubben betale en bøde svarende til holdgebyret. 6B. Indbydelse, tilmelding mm. (Ungdom) Stk.1: Indbydelsen udsendes i august til efterårsturneringen og november til forårsturneringen.

3 Stk. 2: Turneringen udbydes i hver aldersgruppe i flg. rækker: Jyllandsserie, Række 1, Række 2 og Række 3. Turneringsledelsen kan reducere antallet af rækker i en aldersgruppe efter behov. Antal hold i rækken/puljer, enkelt- eller dobbeltturnering fastsættes af Turneringsledelsen, alt efter behov, rejseafstand m.v. Stk. 3: Deltager en klub med mere end et hold i samme række, opføres holdene i turneringsplanen som hold 1 og hold 2 osv. Stk. 4: Deltager en klub med 2 hold i samme pulje, spiller disse hold deres første kamp mod hinanden i begge turneringshalvdele. Stk. 5: Der er fri tilmelding efter den gældende ratingliste. Seddel om dispensation skal udfyldes, hvis man ønsker at benytte spiller med højere rating eller hvis spilleren er ældre end aldersgrænsen. Stk. 6: Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at ændre tilmelding. 7A. Rækker (Senior): Stk.1: Der spilles i følgende rækker med udgangspunkt i holdstørrelse og antal hold (se 19, stk. 1): EFTERÅRSTURNERINGEN Uge ( friuger 42 og 46) Jyllandsserien: 4 spillere / 4 puljer a 5 hold (20) Serie 1: 3 spillere / 6 puljer a 5 hold (30) Uge (fri uge 46) Serie 2: 3 spillere/ x puljer a 4 hold Serie 3: 3 spillere / x puljer a 4 hold Serie 4: 3 spillere / x puljer a 4 hold Serie 5: 3 spillere / x puljer a 4 hold HELE SÆSONEN Dame Jyllandsserien: 2 spillere / 1-2 puljer á 4-5 hold (afvikles i 3-4 samlinger) FORÅRSTURNERINGEN Uge 2-12( fri uge i uge 7) DT-kval.: 4 spillere / 1 pulje a 6 hold Jyllandsserien: 3 spillere / 4 puljer a 5 hold Serie 1: 3 spillere / 6 puljer a 5 hold Serie 2: 3 spillere / x puljer a 5 hold Serie 3: 3 spillere / x puljer a 5 hold Serie 4: 3 spillere / x puljer a 5 hold Serie 5: 3 spillere / x puljer a 5 hold Spillesystemer (senior) Stk.2: Kun spillesystemer godkendt af JBTU/ DGI til den pågældende række kan benyttes til officielle kampe. Stk.3: JBTU/DGI s holdskemaer skal benyttes til notering af resultater. Holdskemaerne kan findes på JBTU s og DGI s hjemmeside. ( Stk.4: Opstilling af holdets spillere til doubler er valgfri uanset spillesystem, og det er tilladt at benytte en ekstra spiller i en af doublerne/ doublen. Stk.5: I kvalifikationskampe inden opstart på holdturneringen i efteråret samt de jyske holdfinaler ihv. efterår/forår stoppes holdkampen, når der er fundet en vinder. Stk.6: Jyllandsserien (efterår) og DT-kval. (forår) spilles efter svensk system med doublerne først. Der spilles på 2 borde. Alle kampe skal spilles. Kampe på hverdage startes mellem kl og Stk.7: Serie 1, 2, 3, 4 og 5 efterår samt Jyllandsserien, Serie 1, 2, 3, 4 og 5 forår spilles efter system for 3 personers hold med doublen først. Der spilles på 1-2 borde. Alle kampe skal spilles. Kampe på hverdage startes klokken mellem kl og Kampe der startes efter kl skal spilles altid på mindst 1,5 bord. Stk.8: Dame Jyllandsserien spilles efter system for 2 personers hold med doublen først. Der spilles på minimum 1 bord. I jyllandsserie damer skal alle kampe spilles. 7B. Rækker (Ungdom): Stk. 1: Ungdomshold består af 3-4 spillere. I række 2+3 kan der stilles med 2 spillere på holdet, uden at man derved automatisk er bagud 0-3. Stk. 2: Er der givet dispensation til en spiller på holdet skal holdet stille op med 3 mand, dvs. er man kun 2 mand er man bagud 0-3. Stk. 3: Det er tilladt at benytte en ekstra spiller i double.

4 Stk. 4: Ved finalestævnet skal der stilles med 3 spillere på holdet (med undtagelse af pigehold). Spillesystemer (Ungdom): Stk. 5: 3 mod 3 = 9 singler + 1 double. 3 mod 2 = 6 singler + 1 double (kun række 2+3) 2 mod 2 = 4 singler + 1 double (kun række 2+3) 8A. BRUG AF SPILLERE (Senior) Stk.1: Herreseniorspillere må kun deltage på et herresenior hold og evt. på et Old Boys eller Veteran hold. Ingen spillere må deltage på mere end ét hold pr. dag. Damespillere kan deltage på såvel et damesenior hold som et herresenior hold. Det er tilladt at indsætte en ekstra spiller i doublen. Spilleren skal være spilleberettiget. men låses ikke til holdet. Stk. 2: Reglen med max. ratingtal gælder ikke for en klubs førstehold, der må dog kun være en spiller med højere rating end det som er max for rækken. Holdet kan spille i en række lavere end det ratingtal, som spilleren har. Følgende spillere må deltage på hold, som ved sæsonstarten / 1. januar har max. xxxx i ratingtal: Stk. 3: Jyllandsserien = Alle Stk. 4: Serie 1, max Stk. 5: Serie 2, max Der må deltage junior spillere, samt en yngre spiller på holdet pr. holdkamp. Stk. 6: Serie 3, max Der må deltage Junior spillere på holdet. Stk. 7: Serie 4, max Der må max. være 1 Junior spiller på holdet pr. holdkamp. Stk. 8: Serie 5, max Der må ikke være ungdomsspillere på holdet. Stk. 9: Der kan ved tilmelding til holdturneringen søges om dispensation for benyttelse af spillere med for højt ratingtal, samt angives hvilke øvrige spillere, der benyttes på holdet. Stk. 10; Hold med dispensationer kan ikke kvalificere sig til de jyske holdfinaler, hvorved nr. 2 i rækken overtager pladsen, men dispensationsholdet kan både rykke op- og ned fra rækken. Stk.11: I et holds sidste 2 kampe i hhv. efterårsog forårsturneringen samt ved jyske holdfinaler / kvalifikationskampe/ slutspilskampe kan kun benyttes spillere, som forinden har spillet mindst 2 holdkampe for et af klubbens seniorhold i indeværende halvsæson. Stk. 12: I hver halvsæson må en spiller max spille 3 kampe på et (eller flere højere rangeret hold). 8B. BRUG AF SPILLERE (Ungdom) Stk. 1: På et hold må kun benyttes spillere, der har licens. Stk. 2: På et hold må anvendes spillere med følgende klassificering: Samme rating som holdet. Lavere rating end holdet. Højere rating end holdet (kun med dispensation) Højere alder end holdet (kun med dispensation) Stk. 3: Minipuslinge spillere KAN ikke benyttes på Drenge-/Pige hold og Herre/Dame junior hold. Puslinge spillere KAN ikke benyttes på Herre/Dame junior hold. Stk. 4: Rækkerne Ratingtal fremgår af indbydelsen. Spilletilladelse: Stk. 5: En klub kan søge spilletilladelse til spillere, som har højere rating eller højere alder end det hold de skal spille på. Ansøgning om spilletilladelse skal være begrundet og skal søges på det skema som er medsendt indbydelsen. Spilletilladelse meddeles skriftligt. Stk. 6: En spiller kan kun spille på et hold på samme dag. Stk. 7: Spillere som ikke har deltaget på et hold i indeværende sæson, må kun deltage på holdet i finalekampe under forudsætning af at han ikke har højere rating end den spiller han erstatter. Denne regel gælder også for de sidste 2 kampe på et Jyllandsserie/Række 1 hold. Stk. 8: I Jyllandsserien må der i de sidste 2 kampe ikke anvendes divisionsspillere, medmindre de tidligere har deltaget på holdet. Stk. 9: Anvendelse af ulovlig spiller medfører, at spillerens kampe er tabte og klubben kan idømmes en bøde. I gentagelsestilfælde kan

5 holdet ikke vinde rækken eller deltage i Finalestævnet. 9. Ulovlig spiller Stk.1: For samtlige rækker i holdturneringen gælder, at brugen af ulovlig spiller (f.eks. spiller med for højt ratingtal, eller for mange ungdomsspillere på et hold, m.m.) har den konsekvens, at den ulovligt benyttedes spillers kampe tabes, og at spilleren mister rating point for de taberdømte kampe. Klubben tildeles en bøde på 200 kr. 10. Point Stk.1: Vundet holdkamp giver 2 points. Stk.2: Ved uafgjort kamp tildeles begge hold 1 point. Stk.3: Ved turneringens afslutning er det hold, der har flest points, vinder. I tilfælde af pointlighed er indbyrdes kampe mellem de ligestillede hold afgørende. Står to eller flere hold stadig lige, tælles der sæt i den/de indbyrdes kampe. Er det stadig lige, er det den samlede score i alle kampe i puljen, der tæller. Ved finalestævner tælles der bolde = klubbernes opgave at udfylde holdsedlen korrekt. 11. Holdseddel Stk.1: JBTU/DGI s officielle holdsedler skal benyttes ved afvikling af holdkampen. Disse kan printes ud fra JBTU s og DGI s hjemmeside. 11A. Bolde Stk.1. I holdturneringen skal der benyttes plasticbolde. Stk.2. Ved de jyske holdfinaler for senior skal der benyttes *** plastikbolde. Stk.3. Ved øvrige arrangementer afgør den lokale arrangør, hvilken type plastikbold, som benyttes 12A. Kampafvikling (Senior) Stk.1: Spillested og -tid godkendes af turneringsledelsen. Arrangementet påhviler den arrangerende klub og er for dennes regning. Der skal generelt spilles på 2 borde. Aftenkampe må tidligst starte kl og senest kl Stk.2: Hvis et hold mangler en spiller, skal følgende pladser på holdskemaet ikke benyttes: Jyllandsserien = A4/B4, Øvrige rækker = C/Z. Ved 4 mandshold skal 1. double afvikles. Stk. 3: Hvis et hold udebliver fra to eller flere holdkampe kan turneringsledelsen udelukke holdet fra resten af turneringen. Stk. 4: Hvis et hold udebliver fra en kamp i første halvdel af turneringen, er holdet forpligtet til at spille den anden kamp mod samme modstander, på udebane. Stk. 5: Hvis et hold udebliver fra en kamp i anden halvdel af turneringen, er holdet forpligtet til at dække modstanderholdets kørselsudgifter fra kampen i første halvdel med kr. 3,00 pr. kørt kilometer (fra klublokale til klublokale). Stk. 6: Hvis et hold udebliver fra kamp uden afbud tildeles klubben en bøde på kr Stk. 7: Hvis et hold melder afbud dagen før kampdato tildeles klubben en bøde på kr afbud skal gives senest 2 dage før på telefon eller til modstander samt på til turneringslederen, hvis man skal undgå en bøde. Stk. 8: Hvis et hold udebliver fra hjemmekamp eller kamp, der er flyttet, skal klubben betale modstander holdets kørselsudgift kr. 3,00 pr. kilometer (fra klublokale til klublokale). Stk. 9: Det er tilladt at bruge en 5./6. spiller i doublerne på 4 mands hold, (ved 6 spillere skal begge ekstra spillere, spille double med hver sin singlespiller i holdkampen = det er ikke tilladt at indsætte helt ny double). Det er tilladt at bruge en 4. spiller i doublen i en 3 mands holdkamp. Det er tilladt at bruge en 3. spiller i doublen i en 2 mands holdkamp, såfremt spilleren er spilleberettiget Stk.10: Arrangørklubben skal senest dagen efter kampen er spillet, indtaste resultatet på Bordtennisportalen. Er resultatet ikke indtastet rettidigt efter kampen, tildeles klubben en bøde på kr Stk.11: Alle kampe i Efterårssæsonen skal være afviklet inden udgangen af uge 49. Sidste spilledag er fredag i uge 49. Resultaterne

6 fra denne dag, skal være indtastet samme dag senest kl Stk. 12: Kampe i Forårssæsonen skal være afviklet inden udgangen af uge 12. Opsamling i uge 13 mandag-onsdag er absolut sidste frist. Ingen kampe derefter pga. de jyske holdfinaler. 12B. Kampafvikling (Ungdom) Stk. 1: Den arrangerende klub sørger for bolde, og at spilleforholdene er i orden, samt have en leder som sørger for afvikling af kampene, og indtastning af resultaterne. Stk. 2: Holdlederne udveksler holdopstilling umiddelbart før holdkampene begynder. Stk. 3: Hver klub stiller skiftevis pointtæller til den enkelte kamp. Enhver kamp skal færdigspilles selvom der nedlægges protest mod kendelser eller andre forhold i kampen. Nægter en klub eller en spiller at spille videre, taber den pågældende, selvom der senere gives medhold i protesten. Stk. 4: De enkelte kampe i holdkampen afvikles i rækkefølgen på holdsedlen. Holdlederne har dog lov til at træffe aftale om en anden rækkefølge for de enkelte kampe. Alle kampe i en holdkamp skal spilles, dog ikke ved Finalestævnet, hvor der stoppes når der er fundet en vinder. Stk. 5: Ved finalestævnet spilles der ikke double. Stk. 6: Hver spiller har ret til en Timeout á maksimalt 1 minut i en kamp. Stk. 7: Spillestedet/omklædningsrum skal være tilgængeligt 30 min. før kampens starttidspunkt. Stk. 8: Der skal være en leder tilstede fra Hjemmeholdet. Stk. 9: Såfremt en klub ikke er klar til at spille senest 15 min. efter fastsat spilletidspunkt, kan modparten kræve at vinde uden kamp. Stk. 10: Kampe i Ungdomsrækker skal afvikles lørdage og søndage mellem kl og Stk. 11: Hjemmehold der udebliver i ungdomsturneringen, vil ikke kunne forvente at få hjemmekampe i næste turneringsrunde. Stk. 12: En klub, skal melde afbud til alle involverede hold + arrangørklub og Turneringslederen iht. konditionerne for turneringen. Afbud senere end 2 dage før kampen skal meddeles telefonisk til alle involverede hold. Ikke på mail eller SMS. manglende besked til Turneringslederen ved afbud betyder at dette vil blive betragtet som udeblivelse. Stk. 13: Et hold, der udeblive/melder afbud til en turneringskamp, taber kampen med maksimumcifre, og kan ikke blive vinder af rækken, deltage ved Finalestævne eller vinde præmie i rækken. Desuden bliver klubben idømt en bøde iht. 20. Stk. 14: Trækning af hold medfører bøde iht. 20. Stk. 15: Arrangørklubben udfylder holdskemaerne og har ansvaret for, at de er rigtigt udfyldt. Holdene skal udfylde felterne med navne og fødselsdato. Arrangørklubben skal opbevare holdkortene til turneringen er afsluttet i tilfælde af tvivlsspørgsmål mm. Stk. 16: Arrangørklubben sørger for indtastning på Bordtennisportalen senest dagen efter klokken Senere indtastning kan medfører en bøde på 200 kr. pr. kamp. 13A. Flytning af kamp (Senior) Stk.1: En turneringskamp kan normalt kun flyttes, såfremt klubberne er enige herom. Turneringsledelsen kan dog i særlige tilfælde diktere en flytning/udsættelse af en kamp, og betragter følgende begrundelser som gyldige grunde: DBTU, JBTU og DGI mesterskaber Herudover er aflysninger af lokale, der skal benyttes til andet formål (kopi af meddelelse vedlægges til turneringsledelsen) også selvom den ene klub, måtte være imod flytningen. En sådan flytning er gratis og skal meddeles senest 5 dage før kampen skal afvikles. Turneringsledelsen skal godkende en kampflytning, før at den er gældende. Turneringskampe, der afvikles i samlinger (damer, ungdom og veteran), kan normalt ikke flyttes. Stk.2: Såfremt en klub ønsker en kamp flyttet, skal den senest 3 døgn før kampens oprindelige tidspunkt have accept fra den anden klub med aftale om en ny kampdato. Stk.3: Endelig meddelelse om kampflytning meddeles til turneringsledelsen via senest den dato, hvor kampen oprindeligt skulle have været spillet, med angivelse af ny spilledato, og

7 inkl. navne på involverede personer (modstander sættes på som modtager (cc) i mailen). 13B Flytning/Udeblivelse - (UNGDOM) Stk. 1: Klubberne aftaler selv flytning af kampe. Det nye tidspunkt skal meddeles turneringslederen senest 2 dage før den oprindelige kampdato. Stk. 2: Er det hjemmeholdet, der ikke kan stille hold, kan hjemmeholdet blive idømt en bøde iht Protester Stk.1: Såfremt en spiller eller klub har indvendinger mod en holdkamps forløb, som ikke vedrører spilleforhold, skal der inden tre dage fra kampens afvikling indgives protest til turneringsledelsen. Stk.2: En protest over spilleforhold skal nedlægges før kampens begyndelse og ved til turneringsledelsen. Kampen skal spilles for at en sag kan behandles. 15. Op- og Nedrykninger samt kvalifikation Stk.1: Oprykning fra DT-kval. spillet, afgøres efter DBTU s Turnerings-reglement. Nr. 1 fra DT-kval. rykker op i 3. division, nr. 2 spiller kval. Kampe mod nummer 2 fra ØBTU og vindere fra FBTU og BBTU. Stk.2: Da turneringen er ændret, således at man spiller en Efterårsturnering og en Forårsturnering, hvor rækkerne flettes ind i hinanden, vil der ske en naturlig op- og nedrykning mellem rækkerne. Stk.3: Mellem Jyllandsserien og Serie 1 i forår, vil der være oprykning til jyllandsserien for nr. 1, 2 og 3 fra alle puljerne, mens nr. 4 og 5 spiller i Serie 1 i næste halvsæson. Stk.4: Mellem Serie 1 og Serie 2 i Serie1-Forår, vil der være oprykning til Serie 1 for nr. 1, 2 og 3, mens nr. 4 og 5 spiller i Serie 2 i næste halvsæson. Stk.5: Der er fri tilmelding til serie 2, serie 3, serie 4 og serie 5. til de jyske holdfinaler, som afvikles i december (efteråret) og marts/april (foråret) og hvor der spilles om hhv. Guld, sølv og bronze medaljer. Stk.2: Nr. 1, 2 og 3 i DT-kval spillet i foråret får hhv. Guld, sølv og bronze medaljer. Stk.3: For at højne mesterskabernes betydning, spilles der i alle rækker, hvor der er mere end 4 puljer, kval. Kampe om at deltage i selve slutspillet. Disse kampe udvælges geografisk og spilles på hverdage, inden selve mesterskabet. 17. Instanser Stk.1: Turneringsledelsen påser, at reglerne i dette reglement overholdes. Deltagende klubber kan henvende sig til Turneringsledelsen, hvis de mener at reglerne er overtrådt. Stk.2: Turneringsledelsens afgørelser skal foreligge hurtigst muligt efter, at den sanktionskrævende begivenhed har fundet sted. Stk.3: Turneringsledelsens afgørelser skal være skriftlige, og skal, såfremt de ikke giver parten fuldt ud medhold, være ledsaget af en begrundelse og en klagevejledning. Stk.4: Turneringsledelsens afgørelse kan inden 10 dage fra afgørelsens modtagelse, påklages til Appeludvalget (der vælges på JBTU s repræsentantskabsmøde) årsmødet). Appeludvalgets afgørelse skal være skriftlige, og være ledsaget af en begrundelse og en klagevejledning. Stk.5: Appeludvalgets afgørelser er kan inden 10 dage fra modtagelse påklages til DBTU s appeludvalg, som så afsiger den endelige dom. 18. Dispensationer Stk.1: Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan JBTU/DGI s Turneringsledelse dispensere fra bestemmelserne i TU-reglement. 16. Jyske Holdfinaler Stk.1: Vinderne i alle jyllandsserier og serie puljerne inviteres

8 Kapitel 3 - Ikrafttræden 19. Ikrafttræden Stk.1: Reglementet træder i kraft den 15. August 2018, og gælder indtil den 31. Juli Dette turneringsreglement er vedtaget af: JBTU Bestyrelse og DGI s Idrætsledelse den 15.august Takster Holdgebyr Holdgebyr: gældende for hele sæsonen: Jyllandsserien - Kr Serie 1 og 2 - Kr. 750 Serie 3 og 4 - Kr. 500 Serie 5 og Dame jyllandsserien - Kr. 250 Ungdomshold - Kr. 200 Manglende indtastning af kampresultat Indtastning senere end dagen efter kl : Kr. 200 pr. kamp Trækning af hold: Bøde svarende til holdgebyret Manglende licens i holdkamp: Opkræves af DBTU / Bortennisportalen. Opkræves + kr. 200 til turneringsledelsen, pr. licens Protestgebyr: Kr. 250 pr. protest. Ingen sagsbehandling uden indbetaling. - Vindes sagen tilbagebetales beløbet. Holdgebyr: kun gældende for forårssæsonen: Jyllandsserien, Serie 1 og 2 - Kr. 500 Serie 3, 4 og 5 - Kr Bødesatser Ulovlig spiller: - Kr. 200 Udeblivelse fra kamp: Uden afbud: - Kr. 300 Afbud dagen før eller på dagen: - Kr. 200 Hjemmehold udebliver fra kamp: Kørselsudgift 3,00 kr. pr. kilometer til udeholdet (udeholdet opkræver selv) Skal turneringsledelsen involveres: Kr. 500 (adm.) Udehold udebliver fra kamp (kun senior): 1. runde: 2. kamp mod det pågældende hold flyttes til modstanders hjemmebane 2. runde: Udebleven klub betaler modstander kr. 3,00 pr. km for holdets kørsel til 1. runde kampen. Skal turneringslederen involveres: Kr. 500 (adm.).

Turneringsreglement (Revideret ) Den Jyske Holdturnering 2019/2020.

Turneringsreglement (Revideret ) Den Jyske Holdturnering 2019/2020. Turneringsreglement (Revideret 10-09-2019) Den Jyske Holdturnering 2019/2020. INDHOLD: Kapitel 1 - Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Aldersgrænser 5. Klubskifter Kapitel 2 - Holdturnering

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

Turnerings 2017/2018. Evt. undtagelser skal være godkendt af øverste myndighed, samt være offentliggjort i indbydelsen til holdmesterskaberne.

Turnerings 2017/2018. Evt. undtagelser skal være godkendt af øverste myndighed, samt være offentliggjort i indbydelsen til holdmesterskaberne. Turnerings reglement 2017/2018 SENIOR INdhold Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter. Kapitel 3. Pokalturnering 20.

Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter. Kapitel 3. Pokalturnering 20. INdhold Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning 7. Rækker 8. Brug af spillere 9.

Læs mere

Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter. Kapitel 3. Pokalturnering 20.

Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter. Kapitel 3. Pokalturnering 20. INdhold Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning 7. Rækker 8. Brug af spillere 9.

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

BORDTENNIS. INDBYDELSE TIL 2. RUNDE HOLDTURNERING Ungdom SÆSON

BORDTENNIS. INDBYDELSE TIL 2. RUNDE HOLDTURNERING Ungdom SÆSON BORDTENNIS INDBYDELSE TIL 2. RUNDE HOLDTURNERING Ungdom SÆSON 2017 2018 Indbydelse til turnering. JBTU og DGI indbyder hermed til 2. halvdel af Ungdomsholdturneringen i sæson 2017 2018. Ungdomsturneringen

Læs mere

Turneringsreglement Oplæg til DT Turneringsreglementet.

Turneringsreglement Oplæg til DT Turneringsreglementet. Turneringsreglement 2018.04.01 Oplæg til DT Turneringsreglementet. Indhold Kapitel 1. Generelt... 2 1. Formål... 2 2. Licens... 2 3. Klubskifte... 2 4. Spillerkategorier... 2 5. Ratingliste... 3 Kapitel

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

Turneringsreglement. F.B.T.U. s holdturnering og mesterskaber

Turneringsreglement. F.B.T.U. s holdturnering og mesterskaber Turneringsreglement for F.B.T.U. s holdturnering og mesterskaber FBTU s holdturnering og mesterskaber afvikles efter bestemmelserne i dette reglement suppleret med reglerne fra DBTU s reglement. I enkelte

Læs mere

BORDTENNIS. INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON SENIOR. Seniorturneringen administreres af JBTU og afvikles efter JBTUs reglement.

BORDTENNIS. INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON SENIOR. Seniorturneringen administreres af JBTU og afvikles efter JBTUs reglement. BORDTENNIS INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2014-2015 SENIOR Seniorturneringen administreres af JBTU og afvikles efter JBTUs reglement. Efterår 2014 Jyllandsserien (4) Serie 1 (3) Serie 2 (3)

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT Almindelige bestemmelser: 01. Formål. 02. Arrangementer. 03. Licens. 04. Alderskategorier. 05. Klubskifte. 06. Påklædning. Generelt om holdturneringen: 07. Indbydelse, tilmelding

Læs mere

Sagsoversigt

Sagsoversigt Sagsoversigt 2018-2019 SAG NR. INDHOLD AFGØRELSE S01-18/19 København har i 1. division damer ansøgt om af en spiller fra Roskilde på B-licens. Roskilde S02-18/19 S03-18/19 S04-18/19 S05-18/19 S06-18/19

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2. Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 Dette holdturneringsreglement gældende for Serie 2, 3 og 4. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere

Seniorturneringen administreres af JBTU / DGI og afvikles efter JBTUs reglement.

Seniorturneringen administreres af JBTU / DGI og afvikles efter JBTUs reglement. BORDTENNIS INDBYDELSE til FÆLLES S E N I O R HOLDTURNERING SÆSON 2017-2018 Seniorturneringen administreres af JBTU / DGI og afvikles efter JBTUs reglement. Seniorturneringen er opdelt i en efterårs- og

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

DGI Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland og Storstrømmen - Reglement motionsholdturnering 2019/2020 1

DGI Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland og Storstrømmen - Reglement motionsholdturnering 2019/2020 1 1 Reglement for motionsholdturnering 2019/2020 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

DBTU koncept for Ungdoms Top 12

DBTU koncept for Ungdoms Top 12 DBTU koncept for Ungdoms Top 12 Udarbejdet af DBTUs Eliteudvalg - august 2017. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af DBTUs Ungdoms Top 12 en årlig turnering

Læs mere

Turneringsreglement. 1. marts Turneringsreglementet udarbejdes af turneringsudvalget (TU).

Turneringsreglement. 1. marts Turneringsreglementet udarbejdes af turneringsudvalget (TU). Turneringsreglement 1. marts 2016 Turneringsreglementet udarbejdes af turneringsudvalget (TU). Indhold Kapitel 1. Generelt... 2 1. Formål... 2 2. Licens... 2 3. Klubskifte... 3 4. Spillerkategorier...

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

Turneringer under DBwF udvalg Vest

Turneringer under DBwF udvalg Vest Følgende turneringer udbydes: Turneringer under DBwF udvalg Vest Turnerings udvalg VEST udbyder en række turneringer. 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold, som Ude- /Hjemmekampe 4-mands

Læs mere

INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R

INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R BORDTENNIS INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R Seniorturneringen administreres af JBTU og afvikles efter JBTUs reglement. Seniorturneringen fortsætter med at være opdelt i en

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 21. april 2015 i sag nr. 7/2015 [Klub A]s indbringelse af DBTU s Appeludvalgs afgørelse af 16. marts 2015 Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen,

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering

Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering... 1 1: Formål... 2 2: Udvalg og administration... 2 3: Indbydelse og tilmeldingsprocedure...

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

I alle ungdomsrækker er det, jævnfør Turneringsreglementet 20 stk. 1a muligt at tilmelde op til to hold i hver række.

I alle ungdomsrækker er det, jævnfør Turneringsreglementet 20 stk. 1a muligt at tilmelde op til to hold i hver række. 25. april 2019 Til samtlige klubber Danmarksturneringen for ungdom 2019-2020 Hermed følger blanketter til tilmelding af hold til Danmarksturneringen (DT) for Ungdom 2019/2020. Der er tilmeldingsfrist mandag

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/ Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Bowling Forbund VELKOMMEN TIL SÆSON 2017-2018 Danmarks Bowling Forbund Til Klubber i Vest Sæsonen 2017/18 banker på døren, træningen er så småt begyndt, og om ikke ret lang tid har vi alle taget hul på sæsonens første

Læs mere

SPILLEREGLER FKU FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 & 2 M/K

SPILLEREGLER FKU FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 & 2 M/K SPILLEREGLER FKU FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 & 2 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side

Læs mere

Turneringer under DBwF Vest

Turneringer under DBwF Vest Turneringer under DBwF Vest Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for herrehold, som Ude- /Hjemmekampe 4-mands holdturnering for damehold og Open række, som Ude-/Hjemmekampe 3-mands holdturnering

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Indhold: 1 Formål side 2 2 Aldersinddeling side 2 3 Holdtyper og rækker side 2 4 Udtagelse af hold fra landsdele/kredse side 3 5 Holdopstilling side

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/ 1 Reglement for den Sjællandske Seniorholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

Turneringsreglement. 31. maj Turneringsreglementet udarbejdes af turneringsudvalget (TU).

Turneringsreglement. 31. maj Turneringsreglementet udarbejdes af turneringsudvalget (TU). Turneringsreglement 31. maj 2015 Turneringsreglementet udarbejdes af turneringsudvalget (TU). Indhold Kapitel 1. Generelt... 2 1. Formål... 2 2. Licens... 2 3. Klubskifte... 3 4. Spillerkategorier... 3

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010. Spilleplan tilrettet november 2013. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top 12 en

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR MOTIONS-HOLD i NORDJYLLAND GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR MOTIONS-HOLD i NORDJYLLAND GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR MOTIONS-HOLD i NORDJYLLAND GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3 5 Turneringsafviklingen...

Læs mere

INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON S E N I O R

INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON S E N I O R BORDTENNIS INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2016-2017 S E N I O R NB! Kampe fastsat til uge 42 i Efterår og uge 7/8 i Forår kan flyttes pga skolelukning. Check med det samme i får Turneringsplanen.

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

DBTU s Stævne/Ratingreglement

DBTU s Stævne/Ratingreglement DBTU s Stævne/Ratingreglement Kapitel 1, Stævner 01: Stævnetyper Der skelnes mellem disse stævnetyper: 1. DBTU mesterskaber og stævnearrangementer 2. Lokalunion mesterskaber og stævnearrangementer 3. DBTU

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Bowling Forbund VELKOMMEN TIL SÆSON 2018-2019 Til Klubber i Vest Sæson 2018/19 banker på døren, træningen er så småt begyndt, og om ikke ret lang tid har vi alle taget hul på sæsonens første kampe. I løbet af en sæson

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

DBTU s Stævne/Ratingreglement

DBTU s Stævne/Ratingreglement DBTU s Stævne/Ratingreglement Kapitel 1, Stævner 01: Stævnetyper Der skelnes mellem disse stævnetyper: 1. DBTU mesterskaber og stævnearrangementer 2. Lokalunions mesterskaber og stævnearrangementer 3.

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Invitation til holdturnering 2012

Invitation til holdturnering 2012 Invitation til holdturnering 2012 Tilmeldingsfrist den 20. marts 2012 DGI Sydøstjylland petanque indbyder alle petanqueforeninger til deltagelse i holdturnering for kvartetter (4 personers hold). Turneringen

Læs mere

VETERAN TURNERINGSREGLEMENT

VETERAN TURNERINGSREGLEMENT VETERAN TURNERINGSREGLEMENT Turneringsreglementet er opdelt i en lov (paragraffer) og en vejledning. Hvis der er vejledning til en paragraf, vil den forekomme umiddelbart efter paragraffen. Kapitel 1:

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: Alle hold spiller 2 X 15 minutter. Vedr. børneturneringen.

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2015 Propositioner for sommerturneringen 2015 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 20. april til 26. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold.

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2014-2015 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Helle Munk-Hansen Tlf. 20 87 14 12 Mail: helle.munk-hansen@jubii.dk Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2014

Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et eller flere hold. Der er også mulighed

Læs mere

Turneringer under DBwF ØST

Turneringer under DBwF ØST Turneringer under DBwF ØST DBwF ØST udbyder følgende turneringer: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2. division, 3. division osv. 4-mands-holdturnering for damehold (Øst

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2014 Propositioner for sommerturneringen 2014 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 28. april til 27. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI s turneringsreglement gældende fra november 2012, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider:

Læs mere

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT Almindelige bestemmelser: 01. Formål. 02. Arrangementer. 03. Licens. 04. Alderskategorier. 05. Klubskifte. 06. Påklædning. Generelt om holdturneringen: 07. Indbydelse, tilmelding

Læs mere

Turneringsreglement. 1. marts Turneringsreglementet udarbejdes af turneringsudvalget (TU).

Turneringsreglement. 1. marts Turneringsreglementet udarbejdes af turneringsudvalget (TU). Turneringsreglement 1. marts 2017 Turneringsreglementet udarbejdes af turneringsudvalget (TU). Revideret 1. august 2017 Indhold Kapitel 1. Generelt... 2 1. Formål... 2 2. Licens... 2 3. Klubskifte... 3

Læs mere

Turneringsreglement. 1. marts Turneringsreglementet udarbejdes af turneringsudvalget (TU).

Turneringsreglement. 1. marts Turneringsreglementet udarbejdes af turneringsudvalget (TU). Turneringsreglement 1. marts 2018 Turneringsreglementet udarbejdes af turneringsudvalget (TU). Revideret 9. juli 2018 Indhold Kapitel 1. Generelt... 2 1. Formål... 2 2. Licens... 2 3. Klubskifte... 3 4.

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2017-2018 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg Region ØST udbyder en række turneringsformer for klubhold. Følgende turneringsformer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold

Læs mere

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Indholdsfortegnelse: Side 1 Formål, regler, definitioner og gældende for og foreningens pligter 2 2 Struktur og tilmelding af hold 2 3 Inddeling

Læs mere

BTDK s Stævne/Ratingreglement

BTDK s Stævne/Ratingreglement BTDK s Stævne/Ratingreglement Kapitel 1, Stævner 01: Stævnetyper Der skelnes mellem disse stævnetyper: 1. BTDK-mesterskaber og stævnearrangementer 2. Lokalunionsmesterskaber og stævnearrangementer 3. BTDK

Læs mere

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT Almindelige bestemmelser: 01. Formål. 02. Arrangementer. 03. Licens. 04. Alderskategorier. 05. Klubskifte. 06. Påklædning. Generelt om holdturneringen: 07. Indbydelse, tilmelding

Læs mere

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland Indledning 1. Hensigten med disse propositioner er, at uddybe det FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT specielt for i de regioner, hvor Volleyball Danmark varetager turneringsledelsen. Endvidere henvises der til

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Turneringsplan 2013/14

Turneringsplan 2013/14 Turneringsplan 2013/14 Vi samarbejder med Turneringsvejledning Turneringen spilles som en dobbeltturnering for ungdomsholdene og seniorer / veteraner. Afviklingen skal afvikles på fast holdrunde dage for

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2)

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Turneringsreglement. 1. marts Turneringsreglementet udarbejdes af turneringsudvalget (TU).

Turneringsreglement. 1. marts Turneringsreglementet udarbejdes af turneringsudvalget (TU). Turneringsreglement 1. marts 2019 Turneringsreglementet udarbejdes af turneringsudvalget (TU). Revideret 7. marts 2019 Indhold Kapitel 1. Generelt... 2 1. Formål... 2 2. Licens... 2 3. Klubskifte... 3

Læs mere

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING Indholdsfortegnelse Indledning... Formål... 1 Holdturneringens struktur... 3 Kriterier for tilmelding af ungdomshold... 3a Slutspil... 4 Tilmelding af hold...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion. Holdturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering Gyldige fra den 1. september 2015 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson

Læs mere

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1 Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2.

Læs mere

Sagsoversigt

Sagsoversigt Sagsoversigt 2017 2018 SAG NR. INDHOLD AFGØRELSE S01 17/18 Brønderslev/Vejle har ansøgt om dispensation fra 11 stk. 3 angående et fælles hold i Juniordivisionen. TU har accepteret ansøgningen under den

Læs mere

Fælles reglement for DANSKE MESTERSKABER SENIOR+, SENIOR OG MOTIONSHOLD BREDDEHOLD

Fælles reglement for DANSKE MESTERSKABER SENIOR+, SENIOR OG MOTIONSHOLD BREDDEHOLD 1 Fælles reglement for DANSKE MESTERSKABER SENIOR+, SENIOR OG MOTIONSHOLD BREDDEHOLD Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for senior- og

Læs mere

Holdturneringsreglement

Holdturneringsreglement Holdturneringer Generelt 1 Huller Hos DKU er det lovligt at have huller der ikke nødvendigvis er runde, og hullerne må være så store som man lyster. Turnering 2 Holdturneringer Hovedturneringen, Dagligaen

Læs mere

Turneringsplan 6-mandshold en vej til oplevelser

Turneringsplan 6-mandshold en vej til oplevelser Turneringsplan 6-mandshold 2015 en vej til oplevelser DGI Storstrømmen Pétanque Byder hermed velkommen til sæson 2015 Såfremt du skulle finde fejl i denne turneringsplan, eller der er ting, som kan misforstås,

Læs mere

VETERAN TURNERINGSREGLEMENT

VETERAN TURNERINGSREGLEMENT VETERAN TURNERINGSREGLEMENT Turneringsreglementet er opdelt i en lov (paragraffer) og en vejledning. Hvis der er vejledning til en paragraf, vil denne forekomme umiddelbart efter paragraffen. Kapitel 1:

Læs mere

Turneringsreglement. 1. marts Turneringsreglementet udarbejdes af Turneringsgruppen (TG).

Turneringsreglement. 1. marts Turneringsreglementet udarbejdes af Turneringsgruppen (TG). Turneringsreglement 1. marts 2019 Turneringsreglementet udarbejdes af Turneringsgruppen (TG). Revideret 1. august 2019 Indhold Kapitel 1. Generelt... 2 1. Formål... 2 2. Licens... 2 3. Klubskifte... 3

Læs mere