ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE"

Transkript

1 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

2 Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden siden sidste års møde. Herefter gik man over til dagsordenen. 1. VALG AF DIRIGENT, TO REFERENTER OG KONTROL AF FULDMAGTER. Som dirigent valgtes Lars Eckeroth, Københavns BTK, og som referenter valgtes Peter Tranto, ØBTU og Allan Petersen, ØBTU. Dirigenten startede med at konstatere repræsentantskabsmødets lovlighed. Fuldmagterne blev kontrolleret og viste, at repræsentanter fra følgende 20 klubber var mødt: AIF, Amager, B 77, Ballerup, Brøndby, BSI, Dalby, Frederiksberg BTK, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, Gundsølille, Helsingør, Hillerød, Hvidovre, Jægerspris, Karlslunde, Kildeskoven, Københavns BTK og Slangerup. I alt 40 klubstemmer. Hertil kom 5 bestyrelsesstemmer, altså i alt 45 stemmer. 2. BERETNINGER a. Bestyrelsen Bestyrelsen havde ingen tilføjelser til den skriftlige beretning. Lars Høgsberg, Gladsaxe: Hvilke tiltag har man overvejet omkring medlemstilbagegangen. Rammer den nye skolereform over en bred kam. Annie Ramberg, ØBTU: Det er meget forskelligt. En ny undersøgelse i København har vist, at det går fremad i nogle idrætsgrene. Annette Westermann, DBTU: Vi skal efter sommerferien i gang med et nyt projekt, støttet af bl.a. Danmarks Idræts Forbund. Vi har uddannet en række trænerudviklere, som nu skal ud og virke i klubberne, som en hjælp til klubtrænerne, som således bliver bedre klædt på til at tage sig af de forhåbentlig mange nye spillere, og så fastholde dem i bordtennissporten. Vi starter op til august med de første 6 klubber. Marielle Nielsen Hansen, Slangerup: Vi har i Slangerup lavet et samarbejde med tennisklubben og de lokale skoler. Det har givet resultat, og vi har i forhold til vor klubs størrelse fået en del nye ungdomsspillere ud af det. Torben James Jensen, ØBTU s venner: Fra vennernes side skal der lyde en meget stor tak til Annie for at fantastisk samarbejde gennem snart en årrække. Herefter blev beretningen godkendt 2

3 b. Sekretariatet Allan Petersen havde en enkelt tilføjelse til den skriftlige beretning. Der vil blive begrænset telefonåbningstid i sommermånederne, mens mailen bliver besvaret i det sædvanlige omfang. Kaj Petersen, Karlslunde: Vi siger fra Karlslunde IF en stor tak til Allan for samarbejdet. Vi har hørt, at det er blevet til 50 år i turneringsudvalget. Han overrakte Allan et par flasker som tak. Herefter blev beretningen godkendt. c. Spilleudvalget Peter Stilling havde en enkelt tilføjelse til den skriftlige beretning. Vi fra udvalget skal appellere til klubberne, at der gøres en større indsats for at få pigerne med i unionens træning. Lars Høgsberg, Gladsaxe: Jeg savner lidt sammenhæng mellem budget og de faktiske udgifter. Er der skåret ned på nogle af aktiviteterne. Peter Stilling, ØBTU: Vi har nok været lidt for optimistiske med hensyn til antallet af deltagere på lejrene, men deltagerne har været meget begejstrede, og fremover vil vi satse på et bredere udsnit af spillere på lejrene, og et mere realistisk budget. Beretningen blev herefter godkendt. d. Turneringsudvalget Peter Tranto havde en enkelt tilføjelse til den skriftlige beretning. Vi kan kun opfordre til, at så mange som muligt bakker vore arrangementer op. Vi har arrangementer for alle spillertyper. Thomas H. Jensen, Hillerød: Vi har været meget glade for, at der er både pointstævner og pointjagt. Det er nemt for klubberne, idet mange forældre stiller sig til rådighed, når deres børn skal ud til disse stævner. Per Madsen, Brøndby: Der er måske behov for at slå pointstævner og pointjagt sammen i nogle områder, og man bør måske også undgå, at disse stævner falder i december og i skolernes vinterferie. 3

4 Marielle Nielsen Hansen, Slangerup: Måske skulle man lave et ekstra pointstævne i weekenden inden finalestævnet. En klub i Nordsjælland lavede i denne sæson et arrangement for pointstævnespillerne op til finalestævnet, og det var en succes. Kaj Petersen, Karlslunde: Både uge 7 og 8 bør friholdes for pointstævner og pointjagt. Jens Busk, Dalby: Er der planer om at ændre spillesystemet for holdkampene, og måske at stoppe, når disse er afgjort. Mange spillere er ikke interesserede i kampe, hvor der ikke mere står noget på spil. Helge Larsen, Jægerspris: Vi har gode erfaringer med at afholde pointstævne og pointjagt samtidigt. Den ide er hermed givet videre til andre klubber, hvis pladsen tillader det. Claus Thomsen, BSI: Hvordan er TU kommet på de tanker, at nogle kampe i slutningen af en holdkamp ikke bliver spillet. Lars Høgsberg, Gladsaxe: Er det generelt, eller kun i visse rækker, at der ikke bliver spillet i de sidste kampe. Knud Jeppesen, ØBTU: Det er specielt i de øverste rækker, vi er stødt på problemet. Vi kan se det ved at der står w.o. i indberetningen. Per Madsen, Brøndby: Vi havde i år et juniorhold, der ikke havde mulighed for at stille hold i en enkelt samling. Er straffen for dette ikke for hård det at man så ikke kan modtage præmier i rækken. Herefter blev beretningen godkendt. **************** Herefter blev repræsentantskabsmødet suspenderet for at uddele årets hædersbevisninger. Annie Ramberg uddelte de to lederpokaler. Den ene pokal, skænket af fire gamle formænd, Ole Rasmussen, Erik Larsen, Birger Christensen og Jan Ribel, blev tildelt Victor Lynge, Hvidovre. Den anden pokal, skænket af ØBTU's venner, blev tildelt Magnus Jørgensen, AIF. Annie Ramberg uddelte herefter en æresnål. ØBTU s sølvnål blev tildelt Vagn Hansen, Gundsølille. Annie Ramberg overrakte en lille gave til Ib Olsen, Gladsaxe, som i år havde været kasserer i klubben i 50 år. Torben James Jensen, ØBTU s venner fik herefter ordet for to hædersbevisninger. Vennernes store lederpokal blev tildelt Stig Jensen, Amager. Allan Petersen, ØBTU, blev udnævnt som æresmedlem af Vennerne. 4

5 3. DET REVIDEREDE REGNSKAB, STATUS SAMT BUDGETTET FOR DET KOMMENDE REGNSKABSÅR FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE, HERUNDER FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT TIL ØBTU SAMT MEDLEMSKONTINGENT FOR DEN KOMMENDE SÆSON. Allan Petersen fremlagde som forretningsfører regnskabet, der viste et underskud på godt kr. Underskuddet blev en del større end budgetteret på grund af forskellige omstændigheder omkring borddepotets flytning m.v. Bl.a. måtte vi i 3 måneder betale dobbelt husleje. Det er nu fladet på plads, og vil ikke blive noget problem i fremtiden. Lars Høgsberg, Gladsaxe: Jeg har tidligere fået svar på mit spørgsmål omkring Spilleudvalgets budget, så OK herfra. Regnskabet blev herefter godkendt. ***************** Bestyrelsen fremlagde hermed sit rammebudgetforslag. Klubkontingentet foreslås til kr. 600,- pr. klub, og medlemskontingentet foreslås til kr. 0,- pr. medlem ifølge seneste DIF-medlemsopgørelse. I rammebudgetforslaget er der regnet med uændrede startgebyrer og en reducering i administrationsudgifterne. I forlængelse af dette er det foreslået fra 3 klubbers side, at man fjerner klubkontingentet, og kræver dette beløb ind via startgebyrerne i holdturneringen. Hans Schwaner, B 77: Vi kan ikke gå ind for ændringsforslaget vedr. klubkontingentet. Det vil ramme de store klubber meget. Mai Jensen, Københavns BTK: Vi betaler gerne et klubkontingent. Det er en ydelse fra klubberne for den service, unionen yder os. Startpengene for holdturneringen kan koste de yderste hold i klubberne, hvis der lægges et beløb oveni. Hans Jørgen Larsen, Københavns BTK: Helt enig med Mai. Det er et lille beløb for den enkelte klub, og kan uden problemer indregnes i klubbernes kontingenter. Bestyrelsens forslag til klubkontingent blev herefter sat til afstemning, og vedtaget med 42 stemmer for og 3 imod. Herefter godkendte forsamlingen bestyrelsens udkast til rammebudget. 5

6 4. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG 3 klubber havde stillet en del forslag vedr. holdturneringen, og specielt vedr. brugen af reserver. Dette er ikke et anliggende for repræsentantskabet. Af hensyn til turneringsudvalgets videre arbejde tog man dog en kort drøftelse på mødet. Helge Larsen, Jægerspris: Hvorfor er man kommet til, at en spiller kun må være reserve i to kampe. Vi kunne godt ønske os lidt flere pr. spiller, specielt i de lavere rækker. Knud Jeppesen, ØBTU: Alle lokalunioner og DBTU har ens regler på dette område. Hvorfor det lige er landet på 2 reservetjanser pr. spiller, kan jeg ikke huske. Vi tager det med på vores kommende møde i TU, hvor turneringsreglementet bliver behandlet med henblik på evt. ændringer. 5. VALG AF BESTYRELSE Der var genvalg af Stig Jensen og nyvalg af Jakob Lynge Sørensen for en toårig periode. Der var nyvalg af Marielle Nielsen Hansen for en etårig periode, Niels Peter Stilling var ikke på valg. Det lykkedes ikke at få valgt et femte medlem, hvorfor forsamlingen gav den nye bestyrelse bemyndigelse til at supplere sig med et nyt medlem hurtigst muligt. I forlængelse af valgene takkede Stig Jensen på unionens vegne den afgående formand for sit store virke, og overrakte blomster og en lille gave. 6. VALG AF MEDLEMMER TIL UDVALGENE Turneringsudvalget var ikke på valg. Spilleudvalget: Der var genvalg af Niels Peter Stilling og Svenne Johansen, samt nyvalg af Victor Lynge og Marcus Mikkelsen, alle for en toårig periode. 7. VALG AF TO REVISORER OG REVISORSUPPLEANT Der var genvalg af Jan Kristoffersen og Torben Wael. Til suppleant var genvalg af Preben Riel. Alle for en etårig periode. 6

7 8. EVENTUELT Asger Rasmussen, DBTU: Jeg skal overbringe en hilsen fra DBTU. Jeg har været til mange repræsentantskabsmøder, men dette var et af de mere spændende. Stor tak til Annie for godt samarbejde og for en flot indsats for sin union. Annette Westermann, DBTU: Det nye projekt er et samarbejde mellem DBTU og lokalunionerne. Peter Busck, Furesø: Bliver der en overgangsordning med hensyn til de nye plasticbolde. Helge Larsen, Jægerspris: Kan vi ikke opfordre klublederne til at sige til deres unge spillere, at de ikke er dommere på bordene ved siden af det, de spiller på. Det må være op til de berørte spillere, om der f.eks. skal være ombold. Peter Tranto, ØBTU: Vi vil følge DBTU s beslutning m.h.t. brugen af de nye bolde, men der kan være problemer med at få disse leveret i en egnet kvalitet og i det fornødne antal, så det kan blive aktuelt med en overgangsordning. Den nye bestyrelse vil i samarbejde med turneringsudvalget tage en endelig beslutning. Dirigenten kunne herefter takke alle for god ro og orden, og for en god og saglig debat. Herefter afsluttede formanden mødet med en stor tak til dirigenten for en fin ledelse af mødet, hvorefter forsamlingen udbredte et leve for ØBTU. For referatet: Peter Tranto/Allan Petersen. 7

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BESTYRELSENS BERETNING Stævner: Som jeg lagde ud med i min beretning sidste år, så det sløjt ud med stævner i vores lokalunion, men det skal jeg love for, der er rådet bod

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014 Tilstede: Amager CR, CK Kronborg, CC Hillerød, CK Fix, DBC, DMK, Greve CC, HFCK, Kalundborg CC, KCK, LFCK, Næstved BC, Politiets IF Kbh., Roskilde CR, Roskilde MTB, Slagelse CR, Sorø BC, Tissø CR, VFC,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund & De Danske Skytteforeninger LTFU NYT Nr. 1 2011 Husk at tilmelde jer til årets Firma Multi Motions løb. Se siderne 4 & 5 inde i bladet

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere