Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM"

Transkript

1 Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM

2 Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i Vi vil meget gerne hjælpe dig med at finde den rigtige studieretning. Derfor er du meget velkommen til at ringe til en af vores studievejledere på , hvis du har nogle spørgsmål til studieretningerne. Du kan også se mere om vores studieretninger på vores hjemmeside. Grundforløbet i 1. g starter med et grundforløb, som kører frem til januar. Dette grundforløb er ens for alle, og er derfor ikke med i præsentationerne af studieretningerne på de kommende sider. Grundforløbet ser således ud for alle klasser: Skolen udbyder følgende valgfag: : iologi, engelsk, fysik, kemi, matematik, musik, samfundsfag og. : illedkunst, biologi, design, drama, filosofi, fysik, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, naturgeografi, psykologi, religion og samfundsfag. C: illedkunst, biologi, informationsteknologi, design, drama, erhvervsøkonomi, filosofi, innovation, kemi, latin, mediefag, musik, naturgeografi, psykologi og tysk fortsætter., og C oprettes, hvis der er mindst 10 elever, der vælger det. Vælger du Horsens Gymnasium, vælger du meget mere end en studieretning Horsens Gymnasium kan tilbyde dig meget mere end spændende studieretninger. Vi kan tilbyde en skole med et godt fælleskab og et levende og afslappet miljø. 7 stærke studieretninger inden for natur, samfund, sprog og KUNST-musik Natur 1 Matematik Fysik Kemi 4 Natur 2 ioteknologi Matematik Fysik 5 Natur 3a iologi Matematik Kemi 6 Natur 3b iologi Matematik Psykologi 7 Samfund 4 Samfundsfag Matematik iologi 8 Samfund 5a Samfundsfag Matematik 9 Samfund 5b Samfundsfag Psykologi 12 Samfund 5c Samfundsfag Mediefag 13 Sprog 6a Spansk Tysk 14 Sprog 6b Spansk Samfundsfag 15 efterår Dansk Idræt Samf. Mat. Fysik NV P* 2. fr. sprog** Kunst Sprog 6c Spansk illedkunst 16 Kunst-Musik 7 Musik Drama 18 * NV: Naturvidenskabeligt grundforløb P: lmen sprogforståelse **. I forbindelse med din ansøgning skal du vælge et kunstnerisk fag og et. Du har her følgende muligheder: Kunstneriske fag: illedkunst, drama, mediefag eller musik. 2. Fremmedsprog: Fransk, italiensk, spansk eller tysk. I 2. g skal du vælge valgfag med start i 3. g. Hvilke fag du kan vælge, afhænger af din studieretning. Din studievejleder vil orientere dig om dine muligheder. Hos os vil du også få en undervisning med høj faglig kvalitet og lærere, der brænder for deres fag og for at give dig en afvekslende undervisning med mange aktiviteter ud af huset. Efter skoletid har vi også en række udfordrende tilbud til dig. Du kan fx deltage i musik, musical, sport og særlige sprogkurser. Fester har vi naturligvis også. På pjecens bagside, vores hjemmeside og Facebook kan du se mere om skolens liv og mange aktiviteter. Vi glæder os til at byde dig velkommen på vores skole. Med venlig hilsen Jens Skov, rektor Elever med tilknytning til Sportscollege Horsens kan vælge studieretning 1 eller 5b. emærk dog, at studieretning 1 kun bliver oprettet med sportscollegeelever, hvis der er et vist antal elever. Endelig beslutning om oprettelse tages ultimo marts 2013, når ansøgertallet af sportscollegeelever til denne studieretning kendes. I din ansøgning skal du angive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter grundforløbet. Åbent Hus: Kom og høre nærmere om alle vores studieretninger og nye initiativer lørdag den 24. november 2012 og onsdag den 23. januar 2013.

3 Natur 1 matematik fysik kemi Studieretningen er for dig, der er interesseret i matematiske og naturvidenskabelige emner og i at forstå fænomener og processer i natur og teknik. Studieretningen vil give dig en høj matematisk og naturvidenskabelig kompetence. Den forbereder dig til alle uddannelser inden for det naturvidenskabelige område, fx ingeniør- eller medicinstudium. 2.g Dansk Historie Idræt Old. Rel. iologi Samfundsfag Matematik Fysik Kemi * C-- Kunst Matematik er et fag, der både er teoretisk og abstrakt. Under arbejdet med faget vil du derfor lære at tænke både abstrakt og logisk. I matematikundervisningen vil du lære en række metoder til problemløsning og opstilling af matematiske modeller til beskrivelse af verden. Du vil også få viden om fagets udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling. I fysik beskæftiger man sig med såvel det nære og dagligdags som det, der er fjernt fra umiddelbar oplevelse ved at være småt og usynligt i den atomare verden eller ufatteligt stort i universet. Fysik er et fag, hvor du lærer at opstille matematiske modeller af den fysiske virkelighed. Du vil komme til at lave eksperimenter til eftervisning af de opstillede modeller både i laboratoriet og uden for skolen. I videst mulig udstrækning vil det foregå med topmoderne dataopsamlingsudstyr. Der er også mulighed for, at klassen deltager i et innovativt projekt som fx Science Cup. I kemi lærer du om kemiske stoffers opbygning og reaktioner og stoffernes indflydelse på vores hverdag både teknologisk og sundhedsmæssigt. Kemiske stoffer er ikke blot noget, man finder i kolber og glas i et laboratorium. Vores mad er kemi, og vi er selv opbygget af kemiske stoffer ligesom alt omkring os. Undervisningen i kemi foregår tit i laboratoriet. Her kan du bruge vort omfattende dataopsamlingsudstyr foruden alt det klassiske udstyr. De tre studieretningsfag indgår i en række tværfaglige projekter, der vil give dig en dybere forståelse af naturvidenskabelige, teknologiske og matematiske problemstillinger. Emner, der kan tages op, er fx: Nanoteknologi rintsamfundet Solceller. * hvis du har fransk, spansk eller italiensk, skal du vælge enten, fysik eller Kemi. se intro.

4 Natur 2 bioteknologi matematik fysik Studieretningen er for dig, der er interesseret i naturvidenskabelige og matematiske emner og i at forstå fænomener og processer inden for den moderne biologiske teknik. Studieretningen vil give dig en høj matematisk og naturvidenskabelig kompetence. Den forbereder dig også til de sundhedsfaglige uddannelser, de teknologiske uddannelser og de biotekniske ingeniøruddannelser. ioteknologi tager udgangspunkt i fagene biologi og kemi, og samler viden og metoder fra begge fag. Du vil arbejde med faget både teoretisk og abstrakt. I moderne naturvidenskab og sundhedsvidenskab spiller bioteknologi en stadigt vigtigere rolle inden for sundhed og sygdom, fødevareteknologi, forædling og biologisk og kemisk produktion på et bæredygtigt grundlag. Du vil både få indsigt i, hvordan man bruger bioteknologiske metoder i det moderne samfund, og en faglig baggrund for at forstå mennesket som biologisk organisme. I fysik beskæftiger man sig med såvel det nære og dagligdags som det, der er fjernt fra umiddelbar oplevelse ved at være småt og usynligt i den atomare verden eller ufatteligt stort i universet. Fysik er et fag, hvor du lærer at opstille matematiske modeller af den fysiske virkelighed. Du vil komme til at lave eksperimenter til eftervisning af de opstillede modeller både i laboratoriet og uden for skolen. Det vil foregå med topmoderne dataopsamlingsudstyr. Der er også mulighed for, at klassen deltager i et innovativt projekt som fx Science Cup. 2.g Dsnsk Historie Idræt Rel. Old. Samfundsfag ioteknologi Matematik Fysik C--* Kunst Matematik er et fag, der både er teoretisk og abstrakt. Under arbejdet med faget vil du derfor lære at tænke både abstrakt og logisk. I matematikundervisningen vil du også lære en række metoder til problemløsning og opstilling af matematiske modeller til beskrivelse af verden. Desuden vil du få viden om fagets udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling. Fagene vil i vid udstrækning arbejde sammen inden for studieretningen. Emner, der kan tages op, er fx: Gensplejsning Energi, brintsamfund, drivhuseffekt æredygtig udvikling Sygdomsbehandling iogas Fødevarefremstilling. * Frit valg, da du i studieretning 2 kan afslutte på -niveau. se intro.

5 Natur 3a biologi matematik kemi Studieretningen er for dig, der er interesseret i miljø, sundhed, krop og teknologi. Den forbereder dig til videregående uddannelser inden for hele sundheds- og bioteknologiområdet. 2.g Dansk Historie Idræt Oldtidskundskab Religion iologi Matematik Kemi * C-- Samf. Fy. Kunst * Hvis du har spansk, fransk eller italiensk, skal du vælge det på -niveau her, dog ikke hvis du vælger matematik og kemi. se intro. iologiundervisningen bygger på eksperimenter og undersøgelser. Teorien demonstreres og efterprøves gennem laboratoriearbejde og arbejde i naturen. iologien handler om det helt nære såsom kroppens funktioner, bakterier i vores mad, sygdom og sundhed såvel som store økologiske sammenhænge og miljøets betydning for vores liv. Og ikke mindst den nyeste forskning inden for bioteknologi, gensplejsning og stamcelleforskning. Matematik er et fag, der både er teoretisk og abstrakt. Under arbejdet med faget vil du derfor lære at tænke både abstrakt og logisk. I matematikundervisningen vil du også lære en række metoder til problemløsning og opstilling af matematiske modeller til beskrivelse af verden. Desuden vil du få viden om fagets udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling. I kemi lærer du om kemiske stoffers opbygning og reaktioner og stoffernes indflydelse på vores hverdag både teknologisk og sundhedsmæssigt. Kemiske stoffer er ikke blot noget, man finder i kolber og glas i et laboratorium. Vores mad er kemi, og vi er selv opbygget af kemiske stoffer ligesom alt omkring os. Kemiundervisningen foregår tit i laboratoriet. Her får du mulighed for at bruge vores omfattende dataopsamlingsudstyr foruden alt det klassiske udstyr. Fagene vil i vid udstrækning arbejde sammen inden for studieretningen. Emner, der kan tages op, er fx: Global opvarmning naturlig eller menneskeskabt? Menneskekroppen som motor Sundhedsadfærd Gener og genteknologi - muligheder inden for sundhed og miljø Sygdomme som cancer og sukkersyge Miljøets indvirkning på sundheden.

6 Natur 3b biologi matematik psykologi Studieretningen er for dig, der er interesseret i miljø, sundhed, krop og sjæl. Den forbereder dig især til videregående uddannelser inden for naturvidenskab og sundhedsområdet. 2.g Dansk Historie Idræt Rel. Old. Kemi iologi Matematik Psykologi C * - Samf. Fy. Kunst * Hvis du har fransk, spansk eller italiensk, skal du vælge det på a-niveau her. valgfag se intro. iologiundervisningen bygger på eksperimenter og undersøgelser. Teorien demonstreres og efterprøves gennem laboratoriearbejde og arbejde i naturen. iologien handler om det helt nære såsom kroppens funktioner, bakterier i vores mad, sygdom og sundhed såvel som store økologiske sammenhænge og miljøets betydning for vores liv. Og ikke mindst den nyeste forskning inden for bioteknologi, gensplejsning og stamcelleforskning. Matematik er et fag, der både er teoretisk og abstrakt. Under arbejdet med faget vil du derfor lære at tænke både abstrakt og logisk. I matematikundervisningen vil du også lære en række metoder til problemløsning og opstilling af matematiske modeller til beskrivelse af verden. Desuden vil du få viden om fagets udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling. I psykologi arbejder du med, hvordan mennesket tænker, føler og handler. Du stifter bekendtskab med teorier om, hvad der bestemmer vores personlighed og adfærd, og hvordan vi påvirkes af vore sociale omgivelser. Fagene vil i vid udstrækning arbejde sammen inden for studieretningen. Emner, der kan tages op, er fx: Global opvarmning naturlig eller menneskeskabt? Menneskekroppen som motor Sundhedsadfærd Identitetsdannelse Gener og genteknologi muligheder inden for sundhed og miljø Sygdomme som cancer og sukkersyge Miljøets indvirkning på krop og sjæl.

7 Samfund 4 samfundsfag matematik biologi Studieretningen er for dig, der er interesseret i samfundsforhold og den aktuelle sociale, økonomiske og politiske udvikling kombineret med matematik. Den forbereder dig til videregående uddannelse inden for hele det samfundsvidenskabelige felt, fx økonomi og jura. 2.g Dansk Historie Idræt Kemi Rel. Oldtidskundskab Samfundsfag Matematik * hvis du har fransk, spansk eller italiensk, skal du vælge det på a-niveau her. du får altså 5 a-niveausfag. ** Her skal du vælge enten tysk a, engelsk a, biologi a eller matematik a. valgfag se intro. Fysik iologi C--* ** Kunst I samfundsfag får du forudsætningerne for at forstå den verden, du lever i, og de kræfter, der påvirker samfundsudviklingen og din egen tilværelse. Det kan være globalisering, terrorisme, indvandring, US s udenrigspolitik og EU. Gennem diskussionen af forklaringer bliver du selv bedre til at deltage i den demokratiske debat. Du lærer at gennemføre mindre undersøgelser og vurdere andres undersøgelser. I matematik skal du bl.a. lære, hvad tal fortæller dig om samfundet. Du lærer også en række metoder, så du kan opstille modeller, der beskriver verden. Du ser, hvordan faget kan samarbejde med andre fag. Matematik gør dig således bedre til at besvare de statistiske og økonomiske spørgsmål, der stilles i samfundsfag. iologiundervisningen bygger på eksperimenter og undersøgelser. Teorien demonstreres og efterprøves gennem laboratoriearbejde og arbejde i naturen. iologien handler om det helt nære såsom kroppens funktioner, bakterier i vores mad, sygdom og sundhed såvel som store økologiske sammenhænge og miljøets betydning for vores liv. Og ikke mindst den nyeste forskning inden for bioteknologi, gensplejsning og stamcelleforskning. I denne studieretning kan fagene arbejde sammen om emner som: Folketingsvalg og meningsmålinger. Hvem stemmer på hvilke partier? Hvorfor? Dansk økonomi i global sammenhæng. Kan vi styre økonomien? Passer de økonomiske modeller på virkeligheden? Hvad skal danske virksomheder leve af? Velfærdssamfundet ældrebyrde? Kan den danske velfærdsmodel overleve? Konkurrence eller samarbejde mellem det private og det offentlige? Globalisering, kulturmøder, ressourceproblemer, fordelingsproblemer og terror. Global opvarmning og energipolitik. Hvordan prioritere mellem vækst og miljø?

8 Samfund 5a samfundsfag matematik med international profil IT-STUDIERETNING Studieretningen er for dig, der har interesse for at arbejde med samfundsforhold og engelsk i et stærkt internationalt perspektiv. Der indgår studieture til København, ruxelles og New York i denne studieretning. Studieretningen vil forberede dig til hele spektret af videregående uddannelser inden for især det samfundsvidenskabelige felt, men også inden for sprog, kultur og formidling. Studieretningen er IT-baseret og forudsætter, at du har en bærbar PC. 2.g Dansk Historie Idræt io. Nat. geo. Religion Oldtidskundskab Samfundsfag * hvis du har fransk, spansk eller italiensk, skal du vælge det på a-niveau her. valgfag se intro. Fysik Matematik C--* Natur Kunst Samfundsfag giver dig forudsætningerne for at forstå den verden, du lever i. Du vil få indsigt i, hvordan samspillet mellem nationale og internationale forhold påvirker samfundsudviklingen og din egen tilværelse. Det kan være medier, terrorisme, klima, ungdomskulturer, indvandring, US s udenrigspolitik og EU. Gennem diskussionen af forskellige forklaringer bliver du selv bedre i stand til at deltage i den demokratiske debat. Du lærer selv at gennemføre mindre statistiske og interviewbaserede undersøgelser samt at vurdere andres. sætter på en kreativ og aktuel måde fokus på dine evner til at kommunikere og analysere. Sammen med samfundsfag giver faget dig gode forudsætninger for at begå dig i en globaliseret verden, hvor det engelske sprog får større og større betydning. I matematik skal du bl.a. lære, hvad tal fortæller dig om samfundet. Du lærer også en række metoder, så du kan opstille modeller, der beskriver verden. Du ser, hvordan faget kan samarbejde med andre fag. Matematik gør dig således bedre til at besvare de statistiske og økonomiske spørgsmål, der stilles i samfundsfag. I denne studieretning bliver der mulighed for at arbejde med mange forskellige emner som fx: Valg og vælgeradfærd i US og Danmark: Hvem stemmer på hvilke partier og hvorfor? Global opvarmning og energipolitik: Hvordan prioritere mellem vækst og miljø? Kulturmøder: Er verden på vej mod et sammenstød mellem forskellige kulturer? Økonomisk styring: Passer de økonomiske modeller på virkeligheden? Hvordan ser fremtidens velfærdsstat ud: Som den danske, amerikanske eller noget helt tredje? e og amerikanske værdier: På vej frem eller under pres fra Kina?

9 Samfund 5b engelsk samfundsfag psykologi Studieretningen er for dig, der gerne vil kombinere din interesse for kulturog samfundsforhold med engelsk sprog og litteratur. Den vil både forberede dig til uddannelser inden for hele det samfundsvidenskabelige og humanistiske felt samt til uddannelser inden for kultur og formidling. 2.g Dansk Historie Idræt Old. Rel. io. Kemi Samfundsfag - Psykologi C * Natur Matematik Fysik Kunst sætter på en kreativ og aktuel måde fokus på dine evner til at kommunikere og analysere. Sammen med samfundsfag giver det dig gode forudsætninger for at begå dig i en globaliseret verden, hvor det engelske sprog får større og større betydning. I samfundsfag får du gennem arbejdet med aktuelle problemstillinger forståelse af den kaotiske verden, vi lever i, og hvordan vi som individer indgår i samspil med det omgivende samfund. I psykologi arbejder du med, hvordan mennesket tænker, føler og handler. Du stifter bekendtskab med teorier om, hvad der bestemmer vores personlighed og adfærd, og hvordan vi påvirkes af vore sociale omgivelser. I denne studieretning bliver der mulighed for at arbejde med mange forskellige emner som fx: Kulturmøder det multikulturelle samfund, kulturkonflikt og integration Identitetsdannelse Det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund. Globalisering terrorisme miljø Velfærdsstaten. Kan den danske velfærdsstat overleve? Velfærd i Danmark og US Ungdomskulturer i Danmark og engelsktalende lande merikanske værdier Storby byliv det moderne menneske livsstil. * hvis du har fransk, spansk eller italiensk, skal du vælge det på a-niveau her. valgfag se intro.

10 Samfund 5c engelsk samfundsfag mediefag Studieretningen er for dig, der gerne vil kombinere din interesse for engelsk sprog og litteratur med kultur, samfundsforhold og medier. Studieretningen vil forberede dig til hele spektret af uddannelser og jobs inden for det samfundsvidenskabelige og humanistiske felt, fx sprog, kultur, film og formidling. 2.g Dansk Historie Idræt Rel. Old. io. Kemi Matematik * Du skal vælge mediefag som kunstnerisk fag i 1. g. ** hvis du har fransk, spansk eller italiensk, skal du vælge det på a-niveau her. valgfag se intro. Fysik Samfundsfag C-- Mediefag * ** Natur sætter på en kreativ og aktuel måde fokus på dine evner til at kommunikere og analysere. Sammen med samfundsfag giver det dig gode forudsætninger for at begå dig i en globaliseret verden, hvor det engelske sprog får større og større betydning. I samfundsfag får du gennem arbejdet med aktuelle problemstillinger forståelse af den kaotiske verden, vi lever i, og hvordan vi som individer indgår i samspil med det omgivende samfund. I mediefag vil du først og fremmest få rig mulighed for selv at lave både kortfilm og dokumentar. Du lærer, hvordan man fortæller på film, og bliver introduceret til grundlæggende metoder inden for kameraarbejde, redigering og lyd. Du bliver også introduceret til grundlæggende analysemetoder og filmiske virkemidler, så du bliver bedre til at afkode budskaber i nyheder, film, tv-serier og dokumentar. I denne studieretning bliver der mulighed for at arbejde med mange forskellige emner som fx: Valg og vælgeradfærd i US og Danmark: Hvem stemmer på hvilke partier og hvorfor? Hvilken rolle spiller medierne i profileringen af politikere? Global opvarmning og energipolitik: Hvordan prioritere mellem vækst og miljø? Kulturmøder: Er verden på vej mod et sammenstød mellem forskellige kulturer? Hvad er dokumentarens samfundsmæssige rolle? Forskellige befolkningsgruppers medieforbrug. Økonomisk styring: Passer de økonomiske modeller på virkeligheden? Hvordan ser fremtidens velfærdsstat ud: Som den danske, amerikanske eller noget helt tredje? e og amerikanske værdier: På vej frem eller under pres fra Kina?

11 Sprog 6a spansk engelsk tysk MED international profil 3 fremmedsprog Studieretningen er for dig, der er interesseret i sprog og i at lære om kultur og samfundsforhold i et internationalt perspektiv. Studieretningen vil forberede dig til uddannelser inden for sprog, marketing, kultur, kommunikation og formidling. Studieretningen har et udvidet rejseprogram med rejser til Tyskland, Spanien og et engelsktalende land. 2.g Dansk Historie Idræt Rel. Old. Nat. geo. io. Spansk * Tysk - Natur / Mat. ** Mat. Samf. Fysik Kunst * Du skal vælge spansk som. ** i stedet for natur eller Mat. kan du vælge latin c og et valgfrit fag på mindst c-niveau. valgfag se intro. I spansk vil du komme til at arbejde med litteratur og sociale forhold i både Spanien og Latinamerika. Du lærer at tale og skrive spansk, samtidig med, at du lærer at forstå din egen kultur i forhold til andre, mere eksotiske kulturer. sætter på en kreativ og aktuel måde fokus på dine evner til at kommunikere og analysere. Du kommer til at arbejde med sprog og kultur i den engelsksprogede verden, især England og US. I tysk arbejder vi med tekster og film, der giver dig en viden om tysk sprog, litteratur, kultur, historie og tyske samfundsforhold. Vi koncentrerer os især om Tyskland efter 1945, og du får mulighed for at blive særdeles god til at tale og skrive tysk. I denne studieretning bliver der mulighed for at arbejde med mange forskellige emner som fx: Litterære temaer Sprog og kultur Ungdomskulturer i Europa Immigration i Europa og US Den spanske borgerkrig og dens betydning for Europa Spansktalende i US: et stort mindretal i en engelsktalende verden Kulturmødet det multikulturelle samfund, konflikt og integration Storbyen arkitektur, byliv, byudvikling, det moderne menneske, livsstil.

12 Sprog 6b spansk engelsk SMFUNDSFG Studieretningen er for dig, der er interesseret i sprog og gerne vil beherske to af verdens mest talte sprog samt lære om kultur og samfundsforhold. Den vil forberede dig til uddannelser inden for sprog, marketing, kultur, kommunikation og formidling. 2.g Dansk Historie Idræt Rel. Old. Nat. geo. io. Spansk * C-- - Natur Samfundsfag Matematik Fysik Kunst I spansk vil du komme til at arbejde med litteratur og sociale forhold i både Spanien og Latinamerika. Du lærer at tale og skrive spansk, samtidig med at du lærer at forstå din egen kultur i forhold til andre, mere eksotiske kulturer. sætter på en kreativ og aktuel måde fokus på dine evner til at kommunikere og analysere. Du kommer til at arbejde med sprog og kultur i den engelsksprogede verden, især England og US. I samfundsfag vil du komme til at arbejde med begreber og teorier om samfundsmæssige problemstillinger, lokalt, nationalt og globalt, og sammen med sprogene giver det dig gode forudsætninger for at begå dig i en globaliseret verden. I denne studieretning bliver der mulighed for at arbejde med mange forskellige emner som fx: Ungdomskulturer i Europa Immigration i Europa og US Den spanske borgerkrig og dens betydning for Europa Spansktalende i US: Et stort mindretal i en engelsktalende verden Kulturmødet det multikulturelle samfund, konflikt og integration Diktatur - demokrati Litterære temaer Storbyen arkitektur, byliv, byudvikling, det moderne menneske, livsstil. * Du skal vælge spansk som. ** i stedet for natur eller Mat. kan du vælge latin c og et valgfrit fag på mindst c-niveau. valgfag se intro.

13 Sprog 6c spansk engelsk ILLEDKUNST MED VISUEL PROFIL samarbejde med billedskolen Studieretningen er for dig, der ønsker at prøve kræfter med visuelle og kreative opgaver på højt niveau, fx maleri, grafik, tegnefilm, arkitektur og design. Studieretningen forbereder dig til alle humanistiske uddannelser, herunder billedkunst, design, mediefag, kommunikation og sprog. Dele af undervisningen planlægges sammen med illedskolen på Horsens Kunstmuseum. Du vil desuden få mulighed for at opleve de forskellige sider af studieretningens kreative områder på ture til fx arkitekt- og filmskoler, virksomheder og museer. 2.g Dansk Historie Idræt Rel. Old. Nat. geo. Mat. Samf. Fysik * du skal vælge spansk som. ** du skal vælge billedkunst som kunstnerisk fag i. valgfag se intro. io. Spansk * C-- illedkunst ** - Natur I spansk vil du komme til at arbejde med litteratur og sociale forhold i både Spanien og Latinamerika. Du lærer at tale og skrive spansk, samtidig med at du lærer at forstå din egen kultur i forhold til andre, mere eksotiske kulturer. sætter på en kreativ og aktuel måde fokus på dine evner til at kommunikere og analysere. Du kommer til at arbejde med sprog og kultur i den engelsksprogede verden, især England og US, og i samarbejde med billedkunst og mediefag vil billeder og film fra den engelsktalende verden indgå i væsentligt omfang sammen med litteratur- og artikellæsning. I billedkunst bliver du undervist i kunst og arkitektur og fænomener fra hele den visuelle verden. Teoretisk og praktisk arbejdes der med tegning, grafik, maleri, skulptur, installation og arkitektur. De tre studieretningsfag kan suppleres med mediefag og design som valgfag. Undervisningen på illedskolen På illedskolen kommer du til at arbejde med emner, der er vigtige i forhold til design, tegning og kunst, fx grafisk design, tekstil, arkitektur, maleri og foto. Undervisningen vil også inddrage fag som kreativ proces og kommunikation. Undervisningen på illedskolen er frivillig. Vælger du at modtage undervisning på illedskolen, vil du gennemsnitligt få 6 ugentlige timer i 3 år, og din undervisning dér vil blive koordineret med undervisningen i de kreative fag på gymnasiet. Der vil være en egenbetaling til illedskolen på 1300 kr./md. i 10 måneder årligt. Der arbejdes via fondsstøtte på at etablere en fripladsordning. Der vil være en optagelsessamtale til denne studieretning.

14 Kunst-Musik 7 Musik DRM Studieretningen er for dig, der gerne vil opnå viden om vekselvirkningen mellem musik og engelsk sprog og litteratur. Den danske kultur er stærkt inspireret og præget af den engelsktalende verden. I denne studieretning bliver du klog på, hvordan og hvorfor dette sker. Studieretningen vil forberede dig til uddannelser og jobs inden for musik, kunst, sprog, kultur og formidling. Oldtidskunstskab -** Natur I musik lærer du at formulere dig i og om musik. Dine færdigheder i at udtrykke dig musikalsk styrkes gennem arbejdet med sang, instrumentalspil, arrangement og optræden. Du opnår indsigt i musikkens forskellige udtryksformer via analyse, teori og viden om den tid og de verdener, musikken indgår i. I engelsk vil vi arbejde med sproget mundtligt og skriftligt, og du vil komme til at udvide dit kendskab til de engelsktalende landes litteratur, kultur og samfundsforhold, således at du senere kan klare dig i den moderne, globaliserede verden. I samarbejde med de to andre studieretningsfag vil musik, billeder og film fra den engelsktalende verden indgå i væsentligt omfang sammen med litteratur- og artikellæsning. I denne studieretning bliver der mulighed for at arbejde med mange forskellige emner som fx: Rockmusik i lyd, tekst og billede yliv, ungdomskultur og kreativitet i den engelsktalende verden Matematiske modeller for udvikling af musik og harmonier Musikvideoen som tolknings- og udtryksmiddel The eatles som historisk og kulturdannende fænomen. 2.g Dansk Historie Idræt Religion io. Kemi Mat. Samf. Fysik Musik * Drama C I drama får du indsigt i grundlæggende begreber, teknikker og metoder i arbejdet med fysiske udtryk som dialoger og rollespil. Du lærer bl.a. at bruge dramaets teknikker i problemløsning og idéudvikling, og du får frie tøjler til at arbejde kreativt og selvstændigt omkring en scenisk opgave. * du skal vælge musik som kunstnerisk fag i. ** hvis du har fransk, spansk eller italiensk, skal du vælge det på a-niveau her. valgfag se intro.

15 Fritidsaktiviteter DESIGN & FOTOS: MRGINL.DK Hjælp til lektier og opgaver Lektiecafé: Vi har en lang tradition for en velbesøgt lektiecafé i skolens studiecenter. Her kan du sammen med dine kammerater få hjælp og vejledning af skolens faglærere til afleveringer og lektier i sprog, dansk, samfundsfag, matematik og naturvidenskabelige fag. Skriveværksted: Vi tilbyder et skriveværksted i forbindelse med større skriftlige opgaver: dansk-historie-opgaven i., studieretningsopgaven (SRO) i 2.g. og studieretningsprojektet (SRP) i. Her kan du få hjælp til hele skriveprocessen. Cambridge-certifikat og Goethe-certifikat Horsens Gymnasium tilbyder dig anerkendt certificering i både engelsk og tysk: Cambridge Certificate in dvanced English og Goethe-Instituttets certifikat i tysk 2. Tager du et sådant certifikat, får du ekstra gode kort på hånden i forhold til studie- og jobmuligheder i udlandet. På Horsens Gymnasium kan du gratis få den ekstra sprogundervisning, som kræves for at tage certifikatet, mens du selv skal betale for materialer og den afsluttende eksamen. Vi opfordrer dig til at deltage i de tilbud, der passer med dine interesser og behov. Samtidig håber vi, at du også vil udfordre dig selv og overveje at vælge emner og aktiviteter, du normalt ville gå uden om. Eksempler på eftermiddagstilbud: Musical Innovation Frisport Idrætsstævner (fodbold, håndbold, basketball, volleyball, badminton) Teater Litteraturcafé. ndre eftermiddagstilbud Vores øvrige eftermiddagstilbud giver dig mulighed for at: Deltage i aktiviteter med elever på tværs af hold Deltage i aktiviteter under uformelle rammer Horsens Gymnasium Højen 1, 8700 Horsens Telefon

Studieretninger 2014 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2014 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2014 HORSENS GYMNSIUM Intro: I forbindelse med din ansøgning skal du vælge et kunstnerisk fag og et. Du har her følgende muligheder: neriske fag: illedkunst, drama, mediefag eller musik.

Læs mere

Studieretninger 2015

Studieretninger 2015 Studieretninger 2015 2 I forbindelse med din ansøgning skal du vælge et kunstnerisk fag og et 2. fremmedsprog. Du har her følgende muligheder: Kunstneriske fag: illedkunst, drama, mediefag eller musik.

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Studieretninger 2017

Studieretninger 2017 Studieretninger 2017 Kære kommende elev I denne pjece kan du se de spændende studieretninger, som vi udbyder i 2017. Du kan læse mere om Horsens Gymnasium og vores studieretninger på horsensgym.dk og på

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

1b. Mat A, Kemi A, Fys B

1b. Mat A, Kemi A, Fys B Studieretningsbeskrivelse for 1b. Mat A, Kemi A, Fys B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 2: Forord 3: Samfundsfag B Psykologi C 4: Matematik B Fysik C 5: Musik B Mediefag C 6: Billedkunst B Design C 7: Spansk

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNSIET SORØ KDEMI 2013 Indhold Velkommen til Sorø kademi 2 Gymnasiet 2 Den overordnede struktur 3 Valg - hvor og hvornår 3 Grundforløbet 4 Valgfag 4 Studieretninger - generelt 5 Naturvidenskab 6 Samfundsfag

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Globalt - socialt - udfordrende GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE. Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016

Globalt - socialt - udfordrende GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE. Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016 . GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016 . GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE Et globalt gymnasium Hvor vi har skolepartnerskaber i Kina, Indien og Tyskland. Alle elever kommer

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2014 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2014 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2014 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 2: Forord 3: Samfundsfag B Psykologi C 4: Idræt B Psykologi C 5: Matematik B Fysik C 6: Musik B Drama C 7: Billedkunst

Læs mere

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet Grundforløbet på STX Uddannelseschef Mette Pryds Hvad er grundforløbet? Afklaringsforløb frem mod elevernes endelige valg af studieretning Hvordan afklares vores elever? Skriftlig info-folder Eleverne

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE På Ribe Katedralskole er grundforløbet tilrettelagt ens for alle elever, så eleverne uden problemer kan ændre deres foreløbige ønske om studieretning, når der til

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Oldtidskundskab C Religion C. Valgfag A. Biologi C. Kunstnerisk fag C. Samfundsfag C. Valgfag C. Oldtidskundskab C. Religion C.

Oldtidskundskab C Religion C. Valgfag A. Biologi C. Kunstnerisk fag C. Samfundsfag C. Valgfag C. Oldtidskundskab C. Religion C. Verden omkring dig er fyldt med. Tænk på din mobiltelefon, der er proppet med teknologisk udstyr. Tænk på emballage, cremer og kosmetik, der er fyldt med kemiske stoffer. Eller tænk på den moderne genforskning,

Læs mere

5. Bio A, Idræt B, Mat B

5. Bio A, Idræt B, Mat B Studieretningsbeskrivelse for 5. Bio A, Idræt B, Mat B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Studieretninger Rungsted Gymnasium

Studieretninger Rungsted Gymnasium Studieretninger 2011-214 Rungsted Gymnasium Inden gymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A Kunstnerisk fag: billedkunst, musik,

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

5 Rektor byder velkommen. 6 Hvad er vigtigt for os? 7 Særlige tilbud. 8-9 Besøg os. 10-13 Studieretninger på GHG 2015

5 Rektor byder velkommen. 6 Hvad er vigtigt for os? 7 Særlige tilbud. 8-9 Besøg os. 10-13 Studieretninger på GHG 2015 5 Rektor byder velkommen 6 Hvad er vigtigt for os? 7 Særlige tilbud 8-9 Besøg os 10-13 Studieretninger på GHG 2015 14-15 Naturvidenskabelige studieretninger 16-17 Samfundsvidenskabelige studieretninger

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

stx 2013-2016 1. Engelsk A - spansk A - tysk B (latin C) sproglige studieretninger Obligatoriske fag Studieretningsfag Valg

stx 2013-2016 1. Engelsk A - spansk A - tysk B (latin C) sproglige studieretninger Obligatoriske fag Studieretningsfag Valg studieretninger STX 2013-2016 sproglige studieretninger 1. Engelsk - - (ltin ) www.optagelse.dk // Engelsk - iologi Engelsk lmen studieoreredelse P* Latin fag illedkunst stronomi *P: lmen Sprogforståelse

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2013 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2013 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2013 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 2: Forord 3: Samfundsfag B Psykologi C 4: Idræt B Psykologi C 5: Matematik B Fysik C 6: Musik B Mediefag C 7: Billedkunst

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb

Læs mere

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig)

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) 2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Valgfag B* B* Naturgeo. C Matematik C 1 Samf..

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Studieretninger

Studieretninger Studieretninger 2017-2020 Studieretninger 2017-2020 Naturvidenskabelige studieretninger: Se lille præsentationsvideo her - Eliteidrætsprofilen: Matematik A Idræt A Fysik B Kemi B - Naturvidenskabsprofilen:

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere

Studieretninger 2015-2016

Studieretninger 2015-2016 Studieretninger 2015-2016 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 14. januar 2015 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

Studieretninger

Studieretninger Studieretninger 2017-2020 Studieretninger 2017-2020 Naturvidenskabelige studieretninger: Se lille præsentationsvideo her - Eliteidrætsprofilen: Matematik A Idræt A Fysik B Kemi B - Naturvidenskabsprofilen:

Læs mere

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Fag Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester

Læs mere

Oversigt studieretninger

Oversigt studieretninger Oversigt studieretninger 2017-18 Fysik A Matematik A Kemi B Matematik A Fysik A Kemi B Dansk A Engelsk B Biologi C Historie A Idræt C Samfundsfag C Kunstneriske fag C 2. fremmedsprog B * ** *Frit C- eller

Læs mere

Globalt - socialt - udfordrende

Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2012-2015 Musik og kreativitet Musik A - Engelsk A - Matematik B Denne studieretning er for dig, som brænder for musikken og ønsker at udforske musikkens verden. I

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

For skoleårene 2013-2016

For skoleårene 2013-2016 Studieretninger For skoleårene 2013-2016 Herlufsholm Skole Mangler du udfordringer? Vil du være del af et stærkt og sjovt elevfællesskab? Skal din skole være mere end bare en skole? Studieretning 1 Kunst

Læs mere

Vælg din STUDIERETNING

Vælg din STUDIERETNING Vælg din STUDIERETNING 2017 Tidsplan for dit valg af studieretning Ons-tors uge 36-39 Undervisning i studieretningsfag: - Sproglige studieretninger - Samfundsvidenskabelige studieretninger - Naturvidenskabelige

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

2. Mat A, Fys B, Kemi B

2. Mat A, Fys B, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 2. Mat A, Fys B, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et fælles

Læs mere

Studieretninger på Rungsted Gymnasium

Studieretninger på Rungsted Gymnasium . GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2015-2018 Et globalt gymnasium Alle elever kommer på studierejse, og undervisningen tilrettelagt så den har globalt udsyn. Vi er det

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG 2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG Indholdsfortegnelse STX: Matematik A Bioteknologi A Fysik B... 3 STX: Matematik A Fysik B

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Studieretninger

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Studieretninger Holstebro Gymnasium og HF Studentereksamen stx 2016 Studieretninger 2 Studentereksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over de studieretninger og de valgfag, du kan vælge

Læs mere

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2015 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en TX på én og samme tid både

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Studieretninger 2012-2015

Studieretninger 2012-2015 Studieretninger 2012-2015 Grundforløb: Natur- Dansk Historie Samfundsfag Engelsk Tysk eller Spansk (P) Fysik lmen sprogforståelse Matematik videnskabeligt grundforløb illed- kunst eller mediefag Idræt

Læs mere

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfund 1: samfundsfag A, matematik B, erhvervsøkonomi C Samfund 2: samfundsfag A, matematik B, psykologi C Samfund 3: samfundsfag A, matematik B, idræt

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

STUDENTER EKSAMEN STX

STUDENTER EKSAMEN STX 2013 STUDENTER EKSAMEN STX Freja, Vester Skerninge Jeg valgte SG, fordi de havde den studieretning, jeg gerne ville på. I min videre uddannelse vil jeg gerne arbejde med både drama og musik, og det var

Læs mere

STUDENTER EKSAMEN STX

STUDENTER EKSAMEN STX 2011 STUDENTER EKSAMEN STX Sofie, Svendborg Det tiltaler mig meget, at der er så stor valgfrihed, når vi skal vælge fag. At man kan gå efter sine egne ønsker... Team Danmark-elev, 4-årig STX Kasper, Vindeby

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere