Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM"

Transkript

1 Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM

2 Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i Vi vil meget gerne hjælpe dig med at finde den rigtige studieretning. Derfor er du meget velkommen til at ringe til en af vores studievejledere på , hvis du har nogle spørgsmål til studieretningerne. Du kan også se mere om vores studieretninger på vores hjemmeside. Grundforløbet i 1. g starter med et grundforløb, som kører frem til januar. Dette grundforløb er ens for alle, og er derfor ikke med i præsentationerne af studieretningerne på de kommende sider. Grundforløbet ser således ud for alle klasser: Skolen udbyder følgende valgfag: : iologi, engelsk, fysik, kemi, matematik, musik, samfundsfag og. : illedkunst, biologi, design, drama, filosofi, fysik, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, naturgeografi, psykologi, religion og samfundsfag. C: illedkunst, biologi, informationsteknologi, design, drama, erhvervsøkonomi, filosofi, innovation, kemi, latin, mediefag, musik, naturgeografi, psykologi og tysk fortsætter., og C oprettes, hvis der er mindst 10 elever, der vælger det. Vælger du Horsens Gymnasium, vælger du meget mere end en studieretning Horsens Gymnasium kan tilbyde dig meget mere end spændende studieretninger. Vi kan tilbyde en skole med et godt fælleskab og et levende og afslappet miljø. 7 stærke studieretninger inden for natur, samfund, sprog og KUNST-musik Natur 1 Matematik Fysik Kemi 4 Natur 2 ioteknologi Matematik Fysik 5 Natur 3a iologi Matematik Kemi 6 Natur 3b iologi Matematik Psykologi 7 Samfund 4 Samfundsfag Matematik iologi 8 Samfund 5a Samfundsfag Matematik 9 Samfund 5b Samfundsfag Psykologi 12 Samfund 5c Samfundsfag Mediefag 13 Sprog 6a Spansk Tysk 14 Sprog 6b Spansk Samfundsfag 15 efterår Dansk Idræt Samf. Mat. Fysik NV P* 2. fr. sprog** Kunst Sprog 6c Spansk illedkunst 16 Kunst-Musik 7 Musik Drama 18 * NV: Naturvidenskabeligt grundforløb P: lmen sprogforståelse **. I forbindelse med din ansøgning skal du vælge et kunstnerisk fag og et. Du har her følgende muligheder: Kunstneriske fag: illedkunst, drama, mediefag eller musik. 2. Fremmedsprog: Fransk, italiensk, spansk eller tysk. I 2. g skal du vælge valgfag med start i 3. g. Hvilke fag du kan vælge, afhænger af din studieretning. Din studievejleder vil orientere dig om dine muligheder. Hos os vil du også få en undervisning med høj faglig kvalitet og lærere, der brænder for deres fag og for at give dig en afvekslende undervisning med mange aktiviteter ud af huset. Efter skoletid har vi også en række udfordrende tilbud til dig. Du kan fx deltage i musik, musical, sport og særlige sprogkurser. Fester har vi naturligvis også. På pjecens bagside, vores hjemmeside og Facebook kan du se mere om skolens liv og mange aktiviteter. Vi glæder os til at byde dig velkommen på vores skole. Med venlig hilsen Jens Skov, rektor Elever med tilknytning til Sportscollege Horsens kan vælge studieretning 1 eller 5b. emærk dog, at studieretning 1 kun bliver oprettet med sportscollegeelever, hvis der er et vist antal elever. Endelig beslutning om oprettelse tages ultimo marts 2013, når ansøgertallet af sportscollegeelever til denne studieretning kendes. I din ansøgning skal du angive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter grundforløbet. Åbent Hus: Kom og høre nærmere om alle vores studieretninger og nye initiativer lørdag den 24. november 2012 og onsdag den 23. januar 2013.

3 Natur 1 matematik fysik kemi Studieretningen er for dig, der er interesseret i matematiske og naturvidenskabelige emner og i at forstå fænomener og processer i natur og teknik. Studieretningen vil give dig en høj matematisk og naturvidenskabelig kompetence. Den forbereder dig til alle uddannelser inden for det naturvidenskabelige område, fx ingeniør- eller medicinstudium. 2.g Dansk Historie Idræt Old. Rel. iologi Samfundsfag Matematik Fysik Kemi * C-- Kunst Matematik er et fag, der både er teoretisk og abstrakt. Under arbejdet med faget vil du derfor lære at tænke både abstrakt og logisk. I matematikundervisningen vil du lære en række metoder til problemløsning og opstilling af matematiske modeller til beskrivelse af verden. Du vil også få viden om fagets udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling. I fysik beskæftiger man sig med såvel det nære og dagligdags som det, der er fjernt fra umiddelbar oplevelse ved at være småt og usynligt i den atomare verden eller ufatteligt stort i universet. Fysik er et fag, hvor du lærer at opstille matematiske modeller af den fysiske virkelighed. Du vil komme til at lave eksperimenter til eftervisning af de opstillede modeller både i laboratoriet og uden for skolen. I videst mulig udstrækning vil det foregå med topmoderne dataopsamlingsudstyr. Der er også mulighed for, at klassen deltager i et innovativt projekt som fx Science Cup. I kemi lærer du om kemiske stoffers opbygning og reaktioner og stoffernes indflydelse på vores hverdag både teknologisk og sundhedsmæssigt. Kemiske stoffer er ikke blot noget, man finder i kolber og glas i et laboratorium. Vores mad er kemi, og vi er selv opbygget af kemiske stoffer ligesom alt omkring os. Undervisningen i kemi foregår tit i laboratoriet. Her kan du bruge vort omfattende dataopsamlingsudstyr foruden alt det klassiske udstyr. De tre studieretningsfag indgår i en række tværfaglige projekter, der vil give dig en dybere forståelse af naturvidenskabelige, teknologiske og matematiske problemstillinger. Emner, der kan tages op, er fx: Nanoteknologi rintsamfundet Solceller. * hvis du har fransk, spansk eller italiensk, skal du vælge enten, fysik eller Kemi. se intro.

4 Natur 2 bioteknologi matematik fysik Studieretningen er for dig, der er interesseret i naturvidenskabelige og matematiske emner og i at forstå fænomener og processer inden for den moderne biologiske teknik. Studieretningen vil give dig en høj matematisk og naturvidenskabelig kompetence. Den forbereder dig også til de sundhedsfaglige uddannelser, de teknologiske uddannelser og de biotekniske ingeniøruddannelser. ioteknologi tager udgangspunkt i fagene biologi og kemi, og samler viden og metoder fra begge fag. Du vil arbejde med faget både teoretisk og abstrakt. I moderne naturvidenskab og sundhedsvidenskab spiller bioteknologi en stadigt vigtigere rolle inden for sundhed og sygdom, fødevareteknologi, forædling og biologisk og kemisk produktion på et bæredygtigt grundlag. Du vil både få indsigt i, hvordan man bruger bioteknologiske metoder i det moderne samfund, og en faglig baggrund for at forstå mennesket som biologisk organisme. I fysik beskæftiger man sig med såvel det nære og dagligdags som det, der er fjernt fra umiddelbar oplevelse ved at være småt og usynligt i den atomare verden eller ufatteligt stort i universet. Fysik er et fag, hvor du lærer at opstille matematiske modeller af den fysiske virkelighed. Du vil komme til at lave eksperimenter til eftervisning af de opstillede modeller både i laboratoriet og uden for skolen. Det vil foregå med topmoderne dataopsamlingsudstyr. Der er også mulighed for, at klassen deltager i et innovativt projekt som fx Science Cup. 2.g Dsnsk Historie Idræt Rel. Old. Samfundsfag ioteknologi Matematik Fysik C--* Kunst Matematik er et fag, der både er teoretisk og abstrakt. Under arbejdet med faget vil du derfor lære at tænke både abstrakt og logisk. I matematikundervisningen vil du også lære en række metoder til problemløsning og opstilling af matematiske modeller til beskrivelse af verden. Desuden vil du få viden om fagets udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling. Fagene vil i vid udstrækning arbejde sammen inden for studieretningen. Emner, der kan tages op, er fx: Gensplejsning Energi, brintsamfund, drivhuseffekt æredygtig udvikling Sygdomsbehandling iogas Fødevarefremstilling. * Frit valg, da du i studieretning 2 kan afslutte på -niveau. se intro.

5 Natur 3a biologi matematik kemi Studieretningen er for dig, der er interesseret i miljø, sundhed, krop og teknologi. Den forbereder dig til videregående uddannelser inden for hele sundheds- og bioteknologiområdet. 2.g Dansk Historie Idræt Oldtidskundskab Religion iologi Matematik Kemi * C-- Samf. Fy. Kunst * Hvis du har spansk, fransk eller italiensk, skal du vælge det på -niveau her, dog ikke hvis du vælger matematik og kemi. se intro. iologiundervisningen bygger på eksperimenter og undersøgelser. Teorien demonstreres og efterprøves gennem laboratoriearbejde og arbejde i naturen. iologien handler om det helt nære såsom kroppens funktioner, bakterier i vores mad, sygdom og sundhed såvel som store økologiske sammenhænge og miljøets betydning for vores liv. Og ikke mindst den nyeste forskning inden for bioteknologi, gensplejsning og stamcelleforskning. Matematik er et fag, der både er teoretisk og abstrakt. Under arbejdet med faget vil du derfor lære at tænke både abstrakt og logisk. I matematikundervisningen vil du også lære en række metoder til problemløsning og opstilling af matematiske modeller til beskrivelse af verden. Desuden vil du få viden om fagets udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling. I kemi lærer du om kemiske stoffers opbygning og reaktioner og stoffernes indflydelse på vores hverdag både teknologisk og sundhedsmæssigt. Kemiske stoffer er ikke blot noget, man finder i kolber og glas i et laboratorium. Vores mad er kemi, og vi er selv opbygget af kemiske stoffer ligesom alt omkring os. Kemiundervisningen foregår tit i laboratoriet. Her får du mulighed for at bruge vores omfattende dataopsamlingsudstyr foruden alt det klassiske udstyr. Fagene vil i vid udstrækning arbejde sammen inden for studieretningen. Emner, der kan tages op, er fx: Global opvarmning naturlig eller menneskeskabt? Menneskekroppen som motor Sundhedsadfærd Gener og genteknologi - muligheder inden for sundhed og miljø Sygdomme som cancer og sukkersyge Miljøets indvirkning på sundheden.

6 Natur 3b biologi matematik psykologi Studieretningen er for dig, der er interesseret i miljø, sundhed, krop og sjæl. Den forbereder dig især til videregående uddannelser inden for naturvidenskab og sundhedsområdet. 2.g Dansk Historie Idræt Rel. Old. Kemi iologi Matematik Psykologi C * - Samf. Fy. Kunst * Hvis du har fransk, spansk eller italiensk, skal du vælge det på a-niveau her. valgfag se intro. iologiundervisningen bygger på eksperimenter og undersøgelser. Teorien demonstreres og efterprøves gennem laboratoriearbejde og arbejde i naturen. iologien handler om det helt nære såsom kroppens funktioner, bakterier i vores mad, sygdom og sundhed såvel som store økologiske sammenhænge og miljøets betydning for vores liv. Og ikke mindst den nyeste forskning inden for bioteknologi, gensplejsning og stamcelleforskning. Matematik er et fag, der både er teoretisk og abstrakt. Under arbejdet med faget vil du derfor lære at tænke både abstrakt og logisk. I matematikundervisningen vil du også lære en række metoder til problemløsning og opstilling af matematiske modeller til beskrivelse af verden. Desuden vil du få viden om fagets udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling. I psykologi arbejder du med, hvordan mennesket tænker, føler og handler. Du stifter bekendtskab med teorier om, hvad der bestemmer vores personlighed og adfærd, og hvordan vi påvirkes af vore sociale omgivelser. Fagene vil i vid udstrækning arbejde sammen inden for studieretningen. Emner, der kan tages op, er fx: Global opvarmning naturlig eller menneskeskabt? Menneskekroppen som motor Sundhedsadfærd Identitetsdannelse Gener og genteknologi muligheder inden for sundhed og miljø Sygdomme som cancer og sukkersyge Miljøets indvirkning på krop og sjæl.

7 Samfund 4 samfundsfag matematik biologi Studieretningen er for dig, der er interesseret i samfundsforhold og den aktuelle sociale, økonomiske og politiske udvikling kombineret med matematik. Den forbereder dig til videregående uddannelse inden for hele det samfundsvidenskabelige felt, fx økonomi og jura. 2.g Dansk Historie Idræt Kemi Rel. Oldtidskundskab Samfundsfag Matematik * hvis du har fransk, spansk eller italiensk, skal du vælge det på a-niveau her. du får altså 5 a-niveausfag. ** Her skal du vælge enten tysk a, engelsk a, biologi a eller matematik a. valgfag se intro. Fysik iologi C--* ** Kunst I samfundsfag får du forudsætningerne for at forstå den verden, du lever i, og de kræfter, der påvirker samfundsudviklingen og din egen tilværelse. Det kan være globalisering, terrorisme, indvandring, US s udenrigspolitik og EU. Gennem diskussionen af forklaringer bliver du selv bedre til at deltage i den demokratiske debat. Du lærer at gennemføre mindre undersøgelser og vurdere andres undersøgelser. I matematik skal du bl.a. lære, hvad tal fortæller dig om samfundet. Du lærer også en række metoder, så du kan opstille modeller, der beskriver verden. Du ser, hvordan faget kan samarbejde med andre fag. Matematik gør dig således bedre til at besvare de statistiske og økonomiske spørgsmål, der stilles i samfundsfag. iologiundervisningen bygger på eksperimenter og undersøgelser. Teorien demonstreres og efterprøves gennem laboratoriearbejde og arbejde i naturen. iologien handler om det helt nære såsom kroppens funktioner, bakterier i vores mad, sygdom og sundhed såvel som store økologiske sammenhænge og miljøets betydning for vores liv. Og ikke mindst den nyeste forskning inden for bioteknologi, gensplejsning og stamcelleforskning. I denne studieretning kan fagene arbejde sammen om emner som: Folketingsvalg og meningsmålinger. Hvem stemmer på hvilke partier? Hvorfor? Dansk økonomi i global sammenhæng. Kan vi styre økonomien? Passer de økonomiske modeller på virkeligheden? Hvad skal danske virksomheder leve af? Velfærdssamfundet ældrebyrde? Kan den danske velfærdsmodel overleve? Konkurrence eller samarbejde mellem det private og det offentlige? Globalisering, kulturmøder, ressourceproblemer, fordelingsproblemer og terror. Global opvarmning og energipolitik. Hvordan prioritere mellem vækst og miljø?

8 Samfund 5a samfundsfag matematik med international profil IT-STUDIERETNING Studieretningen er for dig, der har interesse for at arbejde med samfundsforhold og engelsk i et stærkt internationalt perspektiv. Der indgår studieture til København, ruxelles og New York i denne studieretning. Studieretningen vil forberede dig til hele spektret af videregående uddannelser inden for især det samfundsvidenskabelige felt, men også inden for sprog, kultur og formidling. Studieretningen er IT-baseret og forudsætter, at du har en bærbar PC. 2.g Dansk Historie Idræt io. Nat. geo. Religion Oldtidskundskab Samfundsfag * hvis du har fransk, spansk eller italiensk, skal du vælge det på a-niveau her. valgfag se intro. Fysik Matematik C--* Natur Kunst Samfundsfag giver dig forudsætningerne for at forstå den verden, du lever i. Du vil få indsigt i, hvordan samspillet mellem nationale og internationale forhold påvirker samfundsudviklingen og din egen tilværelse. Det kan være medier, terrorisme, klima, ungdomskulturer, indvandring, US s udenrigspolitik og EU. Gennem diskussionen af forskellige forklaringer bliver du selv bedre i stand til at deltage i den demokratiske debat. Du lærer selv at gennemføre mindre statistiske og interviewbaserede undersøgelser samt at vurdere andres. sætter på en kreativ og aktuel måde fokus på dine evner til at kommunikere og analysere. Sammen med samfundsfag giver faget dig gode forudsætninger for at begå dig i en globaliseret verden, hvor det engelske sprog får større og større betydning. I matematik skal du bl.a. lære, hvad tal fortæller dig om samfundet. Du lærer også en række metoder, så du kan opstille modeller, der beskriver verden. Du ser, hvordan faget kan samarbejde med andre fag. Matematik gør dig således bedre til at besvare de statistiske og økonomiske spørgsmål, der stilles i samfundsfag. I denne studieretning bliver der mulighed for at arbejde med mange forskellige emner som fx: Valg og vælgeradfærd i US og Danmark: Hvem stemmer på hvilke partier og hvorfor? Global opvarmning og energipolitik: Hvordan prioritere mellem vækst og miljø? Kulturmøder: Er verden på vej mod et sammenstød mellem forskellige kulturer? Økonomisk styring: Passer de økonomiske modeller på virkeligheden? Hvordan ser fremtidens velfærdsstat ud: Som den danske, amerikanske eller noget helt tredje? e og amerikanske værdier: På vej frem eller under pres fra Kina?

9 Samfund 5b engelsk samfundsfag psykologi Studieretningen er for dig, der gerne vil kombinere din interesse for kulturog samfundsforhold med engelsk sprog og litteratur. Den vil både forberede dig til uddannelser inden for hele det samfundsvidenskabelige og humanistiske felt samt til uddannelser inden for kultur og formidling. 2.g Dansk Historie Idræt Old. Rel. io. Kemi Samfundsfag - Psykologi C * Natur Matematik Fysik Kunst sætter på en kreativ og aktuel måde fokus på dine evner til at kommunikere og analysere. Sammen med samfundsfag giver det dig gode forudsætninger for at begå dig i en globaliseret verden, hvor det engelske sprog får større og større betydning. I samfundsfag får du gennem arbejdet med aktuelle problemstillinger forståelse af den kaotiske verden, vi lever i, og hvordan vi som individer indgår i samspil med det omgivende samfund. I psykologi arbejder du med, hvordan mennesket tænker, føler og handler. Du stifter bekendtskab med teorier om, hvad der bestemmer vores personlighed og adfærd, og hvordan vi påvirkes af vore sociale omgivelser. I denne studieretning bliver der mulighed for at arbejde med mange forskellige emner som fx: Kulturmøder det multikulturelle samfund, kulturkonflikt og integration Identitetsdannelse Det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund. Globalisering terrorisme miljø Velfærdsstaten. Kan den danske velfærdsstat overleve? Velfærd i Danmark og US Ungdomskulturer i Danmark og engelsktalende lande merikanske værdier Storby byliv det moderne menneske livsstil. * hvis du har fransk, spansk eller italiensk, skal du vælge det på a-niveau her. valgfag se intro.

10 Samfund 5c engelsk samfundsfag mediefag Studieretningen er for dig, der gerne vil kombinere din interesse for engelsk sprog og litteratur med kultur, samfundsforhold og medier. Studieretningen vil forberede dig til hele spektret af uddannelser og jobs inden for det samfundsvidenskabelige og humanistiske felt, fx sprog, kultur, film og formidling. 2.g Dansk Historie Idræt Rel. Old. io. Kemi Matematik * Du skal vælge mediefag som kunstnerisk fag i 1. g. ** hvis du har fransk, spansk eller italiensk, skal du vælge det på a-niveau her. valgfag se intro. Fysik Samfundsfag C-- Mediefag * ** Natur sætter på en kreativ og aktuel måde fokus på dine evner til at kommunikere og analysere. Sammen med samfundsfag giver det dig gode forudsætninger for at begå dig i en globaliseret verden, hvor det engelske sprog får større og større betydning. I samfundsfag får du gennem arbejdet med aktuelle problemstillinger forståelse af den kaotiske verden, vi lever i, og hvordan vi som individer indgår i samspil med det omgivende samfund. I mediefag vil du først og fremmest få rig mulighed for selv at lave både kortfilm og dokumentar. Du lærer, hvordan man fortæller på film, og bliver introduceret til grundlæggende metoder inden for kameraarbejde, redigering og lyd. Du bliver også introduceret til grundlæggende analysemetoder og filmiske virkemidler, så du bliver bedre til at afkode budskaber i nyheder, film, tv-serier og dokumentar. I denne studieretning bliver der mulighed for at arbejde med mange forskellige emner som fx: Valg og vælgeradfærd i US og Danmark: Hvem stemmer på hvilke partier og hvorfor? Hvilken rolle spiller medierne i profileringen af politikere? Global opvarmning og energipolitik: Hvordan prioritere mellem vækst og miljø? Kulturmøder: Er verden på vej mod et sammenstød mellem forskellige kulturer? Hvad er dokumentarens samfundsmæssige rolle? Forskellige befolkningsgruppers medieforbrug. Økonomisk styring: Passer de økonomiske modeller på virkeligheden? Hvordan ser fremtidens velfærdsstat ud: Som den danske, amerikanske eller noget helt tredje? e og amerikanske værdier: På vej frem eller under pres fra Kina?

11 Sprog 6a spansk engelsk tysk MED international profil 3 fremmedsprog Studieretningen er for dig, der er interesseret i sprog og i at lære om kultur og samfundsforhold i et internationalt perspektiv. Studieretningen vil forberede dig til uddannelser inden for sprog, marketing, kultur, kommunikation og formidling. Studieretningen har et udvidet rejseprogram med rejser til Tyskland, Spanien og et engelsktalende land. 2.g Dansk Historie Idræt Rel. Old. Nat. geo. io. Spansk * Tysk - Natur / Mat. ** Mat. Samf. Fysik Kunst * Du skal vælge spansk som. ** i stedet for natur eller Mat. kan du vælge latin c og et valgfrit fag på mindst c-niveau. valgfag se intro. I spansk vil du komme til at arbejde med litteratur og sociale forhold i både Spanien og Latinamerika. Du lærer at tale og skrive spansk, samtidig med, at du lærer at forstå din egen kultur i forhold til andre, mere eksotiske kulturer. sætter på en kreativ og aktuel måde fokus på dine evner til at kommunikere og analysere. Du kommer til at arbejde med sprog og kultur i den engelsksprogede verden, især England og US. I tysk arbejder vi med tekster og film, der giver dig en viden om tysk sprog, litteratur, kultur, historie og tyske samfundsforhold. Vi koncentrerer os især om Tyskland efter 1945, og du får mulighed for at blive særdeles god til at tale og skrive tysk. I denne studieretning bliver der mulighed for at arbejde med mange forskellige emner som fx: Litterære temaer Sprog og kultur Ungdomskulturer i Europa Immigration i Europa og US Den spanske borgerkrig og dens betydning for Europa Spansktalende i US: et stort mindretal i en engelsktalende verden Kulturmødet det multikulturelle samfund, konflikt og integration Storbyen arkitektur, byliv, byudvikling, det moderne menneske, livsstil.

12 Sprog 6b spansk engelsk SMFUNDSFG Studieretningen er for dig, der er interesseret i sprog og gerne vil beherske to af verdens mest talte sprog samt lære om kultur og samfundsforhold. Den vil forberede dig til uddannelser inden for sprog, marketing, kultur, kommunikation og formidling. 2.g Dansk Historie Idræt Rel. Old. Nat. geo. io. Spansk * C-- - Natur Samfundsfag Matematik Fysik Kunst I spansk vil du komme til at arbejde med litteratur og sociale forhold i både Spanien og Latinamerika. Du lærer at tale og skrive spansk, samtidig med at du lærer at forstå din egen kultur i forhold til andre, mere eksotiske kulturer. sætter på en kreativ og aktuel måde fokus på dine evner til at kommunikere og analysere. Du kommer til at arbejde med sprog og kultur i den engelsksprogede verden, især England og US. I samfundsfag vil du komme til at arbejde med begreber og teorier om samfundsmæssige problemstillinger, lokalt, nationalt og globalt, og sammen med sprogene giver det dig gode forudsætninger for at begå dig i en globaliseret verden. I denne studieretning bliver der mulighed for at arbejde med mange forskellige emner som fx: Ungdomskulturer i Europa Immigration i Europa og US Den spanske borgerkrig og dens betydning for Europa Spansktalende i US: Et stort mindretal i en engelsktalende verden Kulturmødet det multikulturelle samfund, konflikt og integration Diktatur - demokrati Litterære temaer Storbyen arkitektur, byliv, byudvikling, det moderne menneske, livsstil. * Du skal vælge spansk som. ** i stedet for natur eller Mat. kan du vælge latin c og et valgfrit fag på mindst c-niveau. valgfag se intro.

13 Sprog 6c spansk engelsk ILLEDKUNST MED VISUEL PROFIL samarbejde med billedskolen Studieretningen er for dig, der ønsker at prøve kræfter med visuelle og kreative opgaver på højt niveau, fx maleri, grafik, tegnefilm, arkitektur og design. Studieretningen forbereder dig til alle humanistiske uddannelser, herunder billedkunst, design, mediefag, kommunikation og sprog. Dele af undervisningen planlægges sammen med illedskolen på Horsens Kunstmuseum. Du vil desuden få mulighed for at opleve de forskellige sider af studieretningens kreative områder på ture til fx arkitekt- og filmskoler, virksomheder og museer. 2.g Dansk Historie Idræt Rel. Old. Nat. geo. Mat. Samf. Fysik * du skal vælge spansk som. ** du skal vælge billedkunst som kunstnerisk fag i. valgfag se intro. io. Spansk * C-- illedkunst ** - Natur I spansk vil du komme til at arbejde med litteratur og sociale forhold i både Spanien og Latinamerika. Du lærer at tale og skrive spansk, samtidig med at du lærer at forstå din egen kultur i forhold til andre, mere eksotiske kulturer. sætter på en kreativ og aktuel måde fokus på dine evner til at kommunikere og analysere. Du kommer til at arbejde med sprog og kultur i den engelsksprogede verden, især England og US, og i samarbejde med billedkunst og mediefag vil billeder og film fra den engelsktalende verden indgå i væsentligt omfang sammen med litteratur- og artikellæsning. I billedkunst bliver du undervist i kunst og arkitektur og fænomener fra hele den visuelle verden. Teoretisk og praktisk arbejdes der med tegning, grafik, maleri, skulptur, installation og arkitektur. De tre studieretningsfag kan suppleres med mediefag og design som valgfag. Undervisningen på illedskolen På illedskolen kommer du til at arbejde med emner, der er vigtige i forhold til design, tegning og kunst, fx grafisk design, tekstil, arkitektur, maleri og foto. Undervisningen vil også inddrage fag som kreativ proces og kommunikation. Undervisningen på illedskolen er frivillig. Vælger du at modtage undervisning på illedskolen, vil du gennemsnitligt få 6 ugentlige timer i 3 år, og din undervisning dér vil blive koordineret med undervisningen i de kreative fag på gymnasiet. Der vil være en egenbetaling til illedskolen på 1300 kr./md. i 10 måneder årligt. Der arbejdes via fondsstøtte på at etablere en fripladsordning. Der vil være en optagelsessamtale til denne studieretning.

14 Kunst-Musik 7 Musik DRM Studieretningen er for dig, der gerne vil opnå viden om vekselvirkningen mellem musik og engelsk sprog og litteratur. Den danske kultur er stærkt inspireret og præget af den engelsktalende verden. I denne studieretning bliver du klog på, hvordan og hvorfor dette sker. Studieretningen vil forberede dig til uddannelser og jobs inden for musik, kunst, sprog, kultur og formidling. Oldtidskunstskab -** Natur I musik lærer du at formulere dig i og om musik. Dine færdigheder i at udtrykke dig musikalsk styrkes gennem arbejdet med sang, instrumentalspil, arrangement og optræden. Du opnår indsigt i musikkens forskellige udtryksformer via analyse, teori og viden om den tid og de verdener, musikken indgår i. I engelsk vil vi arbejde med sproget mundtligt og skriftligt, og du vil komme til at udvide dit kendskab til de engelsktalende landes litteratur, kultur og samfundsforhold, således at du senere kan klare dig i den moderne, globaliserede verden. I samarbejde med de to andre studieretningsfag vil musik, billeder og film fra den engelsktalende verden indgå i væsentligt omfang sammen med litteratur- og artikellæsning. I denne studieretning bliver der mulighed for at arbejde med mange forskellige emner som fx: Rockmusik i lyd, tekst og billede yliv, ungdomskultur og kreativitet i den engelsktalende verden Matematiske modeller for udvikling af musik og harmonier Musikvideoen som tolknings- og udtryksmiddel The eatles som historisk og kulturdannende fænomen. 2.g Dansk Historie Idræt Religion io. Kemi Mat. Samf. Fysik Musik * Drama C I drama får du indsigt i grundlæggende begreber, teknikker og metoder i arbejdet med fysiske udtryk som dialoger og rollespil. Du lærer bl.a. at bruge dramaets teknikker i problemløsning og idéudvikling, og du får frie tøjler til at arbejde kreativt og selvstændigt omkring en scenisk opgave. * du skal vælge musik som kunstnerisk fag i. ** hvis du har fransk, spansk eller italiensk, skal du vælge det på a-niveau her. valgfag se intro.

15 Fritidsaktiviteter DESIGN & FOTOS: MRGINL.DK Hjælp til lektier og opgaver Lektiecafé: Vi har en lang tradition for en velbesøgt lektiecafé i skolens studiecenter. Her kan du sammen med dine kammerater få hjælp og vejledning af skolens faglærere til afleveringer og lektier i sprog, dansk, samfundsfag, matematik og naturvidenskabelige fag. Skriveværksted: Vi tilbyder et skriveværksted i forbindelse med større skriftlige opgaver: dansk-historie-opgaven i., studieretningsopgaven (SRO) i 2.g. og studieretningsprojektet (SRP) i. Her kan du få hjælp til hele skriveprocessen. Cambridge-certifikat og Goethe-certifikat Horsens Gymnasium tilbyder dig anerkendt certificering i både engelsk og tysk: Cambridge Certificate in dvanced English og Goethe-Instituttets certifikat i tysk 2. Tager du et sådant certifikat, får du ekstra gode kort på hånden i forhold til studie- og jobmuligheder i udlandet. På Horsens Gymnasium kan du gratis få den ekstra sprogundervisning, som kræves for at tage certifikatet, mens du selv skal betale for materialer og den afsluttende eksamen. Vi opfordrer dig til at deltage i de tilbud, der passer med dine interesser og behov. Samtidig håber vi, at du også vil udfordre dig selv og overveje at vælge emner og aktiviteter, du normalt ville gå uden om. Eksempler på eftermiddagstilbud: Musical Innovation Frisport Idrætsstævner (fodbold, håndbold, basketball, volleyball, badminton) Teater Litteraturcafé. ndre eftermiddagstilbud Vores øvrige eftermiddagstilbud giver dig mulighed for at: Deltage i aktiviteter med elever på tværs af hold Deltage i aktiviteter under uformelle rammer Horsens Gymnasium Højen 1, 8700 Horsens Telefon

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.dk Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 94013 Gymnasiet på NGG Velkomst Kære kommende

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3 STENHUS 201 1 / 12 G Y M N A S I U M & HF 3 8 gode grunde Vælg din egen fremtid 8 gode grunde 3-årig gymnasieuddannelse eller 2-årig hf-uddannelse? Det vil give dig muligheden for at vælge den uddannelse,

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

STX 2014-2017 1. ENGELSK A - SPANSK A - TYSK B (LATIN C) SPROGLIGE STUDIERETNINGER WWW.OPTAGELSE.DK // ENGELSK A - SPANSK A

STX 2014-2017 1. ENGELSK A - SPANSK A - TYSK B (LATIN C) SPROGLIGE STUDIERETNINGER WWW.OPTAGELSE.DK // ENGELSK A - SPANSK A STUDIERETNINGER STX 2014-2017 LIGE STUDIERETNINGER 1. - SPNSK - (LTIN ) WWW.OPTGELSE.DK // - SPNSK NTUR- DNSK G IOLOGI GEOGRFI LMEN STUDIEOREREDELSE P* MTEMTIK SMF.FG LTIN SPNSK VLGFG VLGFG VLGFG ILLED-

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger RØDKILDE 2012 Skolen Valgfag Studieretninger 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Vi bruger fjorden meget i undervisningen og hjælper bl.a. Miljøcentret Hvert 3. år opfører vi et stort teaterstykke, som spilles for ca.

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

Velkommen til Virum Gymnasium

Velkommen til Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Åbent hus mandag den 26. januar 2015 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. www.virum-gym.dk vg@edu.virum-gym.dk Festsalen: Tag en snak med

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Teknisk gymnasium Lolland-Falster er en del af CELF Skab din egen fremtid 3 gode grunde

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG PROGRAM ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 AALBORG ESBJERG KØBENHAVN TEKNISK-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE UDDANNELSESOPLÆG FREDRIK BAJERS VEJ 7 LOKALE BLÅT RØDT LILLA

Læs mere

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi.

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi. B I L A G l. UDDANNELSE / STUDIUM INGENIØRUDDANNELSER ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

NGG Studieretning X: MA-FY-KE

NGG Studieretning X: MA-FY-KE Studieretning NGG Studieretning X: MA-FY-KE Matematik A - Fysik B - Kemi B Disse sider indeholder en række links til uddannelsessteder og bekendtgørelser etc. Derfor ligger de også på skolens hjemmeside.

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

VELKOMMEN TIL GYMNASIET PÅ TOPPEN ÅSG FENRISVEJ 33 8210 ÅRHUS V TLF. 8615 8955 WWW.AASG.DK

VELKOMMEN TIL GYMNASIET PÅ TOPPEN ÅSG FENRISVEJ 33 8210 ÅRHUS V TLF. 8615 8955 WWW.AASG.DK VELKOMMEN TIL GYMNASIET PÅ TOPPEN ÅSG FENRISVEJ 33 8210 ÅRHUS V TLF. 8615 8955 WWW.AASG.DK INDHOLDSFORTEGNELSE KÆRE KOMMENDE ELEV PÅ ÅRHUS STATSGYMNASIUM GRUNDFORLØBET BEGIVENHEDER ÅSG TALENTER IT OG ÅSG

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

VALGFAG i Ungdomsskolen

VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2015/16 i Ungdomsskolen Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2015/16

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB B I L A G 1. UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Studieretninger. nagym.dk. NærumGymnasium

Studieretninger. nagym.dk. NærumGymnasium Studieretninger nagym.dk 20 15 NærumGymnasium Velkommen til Nærum Gymnasium Nærum Gymnasium (NAG) er et inspirerende og fagligt udfordrende gymnasium. På NAG skaber vi i fælleskab rammerne for læring og

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere