Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM"

Transkript

1 Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM

2 Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i Vi vil meget gerne hjælpe dig med at finde den rigtige studieretning. Derfor er du meget velkommen til at ringe til en af vores studievejledere på , hvis du har nogle spørgsmål til studieretningerne. Du kan også se mere om vores studieretninger på vores hjemmeside. Grundforløbet i 1. g starter med et grundforløb, som kører frem til januar. Dette grundforløb er ens for alle, og er derfor ikke med i præsentationerne af studieretningerne på de kommende sider. Grundforløbet ser således ud for alle klasser: Skolen udbyder følgende valgfag: : iologi, engelsk, fysik, kemi, matematik, musik, samfundsfag og. : illedkunst, biologi, design, drama, filosofi, fysik, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, naturgeografi, psykologi, religion og samfundsfag. C: illedkunst, biologi, informationsteknologi, design, drama, erhvervsøkonomi, filosofi, innovation, kemi, latin, mediefag, musik, naturgeografi, psykologi og tysk fortsætter., og C oprettes, hvis der er mindst 10 elever, der vælger det. Vælger du Horsens Gymnasium, vælger du meget mere end en studieretning Horsens Gymnasium kan tilbyde dig meget mere end spændende studieretninger. Vi kan tilbyde en skole med et godt fælleskab og et levende og afslappet miljø. 7 stærke studieretninger inden for natur, samfund, sprog og KUNST-musik Natur 1 Matematik Fysik Kemi 4 Natur 2 ioteknologi Matematik Fysik 5 Natur 3a iologi Matematik Kemi 6 Natur 3b iologi Matematik Psykologi 7 Samfund 4 Samfundsfag Matematik iologi 8 Samfund 5a Samfundsfag Matematik 9 Samfund 5b Samfundsfag Psykologi 12 Samfund 5c Samfundsfag Mediefag 13 Sprog 6a Spansk Tysk 14 Sprog 6b Spansk Samfundsfag 15 efterår Dansk Idræt Samf. Mat. Fysik NV P* 2. fr. sprog** Kunst Sprog 6c Spansk illedkunst 16 Kunst-Musik 7 Musik Drama 18 * NV: Naturvidenskabeligt grundforløb P: lmen sprogforståelse **. I forbindelse med din ansøgning skal du vælge et kunstnerisk fag og et. Du har her følgende muligheder: Kunstneriske fag: illedkunst, drama, mediefag eller musik. 2. Fremmedsprog: Fransk, italiensk, spansk eller tysk. I 2. g skal du vælge valgfag med start i 3. g. Hvilke fag du kan vælge, afhænger af din studieretning. Din studievejleder vil orientere dig om dine muligheder. Hos os vil du også få en undervisning med høj faglig kvalitet og lærere, der brænder for deres fag og for at give dig en afvekslende undervisning med mange aktiviteter ud af huset. Efter skoletid har vi også en række udfordrende tilbud til dig. Du kan fx deltage i musik, musical, sport og særlige sprogkurser. Fester har vi naturligvis også. På pjecens bagside, vores hjemmeside og Facebook kan du se mere om skolens liv og mange aktiviteter. Vi glæder os til at byde dig velkommen på vores skole. Med venlig hilsen Jens Skov, rektor Elever med tilknytning til Sportscollege Horsens kan vælge studieretning 1 eller 5b. emærk dog, at studieretning 1 kun bliver oprettet med sportscollegeelever, hvis der er et vist antal elever. Endelig beslutning om oprettelse tages ultimo marts 2013, når ansøgertallet af sportscollegeelever til denne studieretning kendes. I din ansøgning skal du angive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter grundforløbet. Åbent Hus: Kom og høre nærmere om alle vores studieretninger og nye initiativer lørdag den 24. november 2012 og onsdag den 23. januar 2013.

3 Natur 1 matematik fysik kemi Studieretningen er for dig, der er interesseret i matematiske og naturvidenskabelige emner og i at forstå fænomener og processer i natur og teknik. Studieretningen vil give dig en høj matematisk og naturvidenskabelig kompetence. Den forbereder dig til alle uddannelser inden for det naturvidenskabelige område, fx ingeniør- eller medicinstudium. 2.g Dansk Historie Idræt Old. Rel. iologi Samfundsfag Matematik Fysik Kemi * C-- Kunst Matematik er et fag, der både er teoretisk og abstrakt. Under arbejdet med faget vil du derfor lære at tænke både abstrakt og logisk. I matematikundervisningen vil du lære en række metoder til problemløsning og opstilling af matematiske modeller til beskrivelse af verden. Du vil også få viden om fagets udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling. I fysik beskæftiger man sig med såvel det nære og dagligdags som det, der er fjernt fra umiddelbar oplevelse ved at være småt og usynligt i den atomare verden eller ufatteligt stort i universet. Fysik er et fag, hvor du lærer at opstille matematiske modeller af den fysiske virkelighed. Du vil komme til at lave eksperimenter til eftervisning af de opstillede modeller både i laboratoriet og uden for skolen. I videst mulig udstrækning vil det foregå med topmoderne dataopsamlingsudstyr. Der er også mulighed for, at klassen deltager i et innovativt projekt som fx Science Cup. I kemi lærer du om kemiske stoffers opbygning og reaktioner og stoffernes indflydelse på vores hverdag både teknologisk og sundhedsmæssigt. Kemiske stoffer er ikke blot noget, man finder i kolber og glas i et laboratorium. Vores mad er kemi, og vi er selv opbygget af kemiske stoffer ligesom alt omkring os. Undervisningen i kemi foregår tit i laboratoriet. Her kan du bruge vort omfattende dataopsamlingsudstyr foruden alt det klassiske udstyr. De tre studieretningsfag indgår i en række tværfaglige projekter, der vil give dig en dybere forståelse af naturvidenskabelige, teknologiske og matematiske problemstillinger. Emner, der kan tages op, er fx: Nanoteknologi rintsamfundet Solceller. * hvis du har fransk, spansk eller italiensk, skal du vælge enten, fysik eller Kemi. se intro.

4 Natur 2 bioteknologi matematik fysik Studieretningen er for dig, der er interesseret i naturvidenskabelige og matematiske emner og i at forstå fænomener og processer inden for den moderne biologiske teknik. Studieretningen vil give dig en høj matematisk og naturvidenskabelig kompetence. Den forbereder dig også til de sundhedsfaglige uddannelser, de teknologiske uddannelser og de biotekniske ingeniøruddannelser. ioteknologi tager udgangspunkt i fagene biologi og kemi, og samler viden og metoder fra begge fag. Du vil arbejde med faget både teoretisk og abstrakt. I moderne naturvidenskab og sundhedsvidenskab spiller bioteknologi en stadigt vigtigere rolle inden for sundhed og sygdom, fødevareteknologi, forædling og biologisk og kemisk produktion på et bæredygtigt grundlag. Du vil både få indsigt i, hvordan man bruger bioteknologiske metoder i det moderne samfund, og en faglig baggrund for at forstå mennesket som biologisk organisme. I fysik beskæftiger man sig med såvel det nære og dagligdags som det, der er fjernt fra umiddelbar oplevelse ved at være småt og usynligt i den atomare verden eller ufatteligt stort i universet. Fysik er et fag, hvor du lærer at opstille matematiske modeller af den fysiske virkelighed. Du vil komme til at lave eksperimenter til eftervisning af de opstillede modeller både i laboratoriet og uden for skolen. Det vil foregå med topmoderne dataopsamlingsudstyr. Der er også mulighed for, at klassen deltager i et innovativt projekt som fx Science Cup. 2.g Dsnsk Historie Idræt Rel. Old. Samfundsfag ioteknologi Matematik Fysik C--* Kunst Matematik er et fag, der både er teoretisk og abstrakt. Under arbejdet med faget vil du derfor lære at tænke både abstrakt og logisk. I matematikundervisningen vil du også lære en række metoder til problemløsning og opstilling af matematiske modeller til beskrivelse af verden. Desuden vil du få viden om fagets udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling. Fagene vil i vid udstrækning arbejde sammen inden for studieretningen. Emner, der kan tages op, er fx: Gensplejsning Energi, brintsamfund, drivhuseffekt æredygtig udvikling Sygdomsbehandling iogas Fødevarefremstilling. * Frit valg, da du i studieretning 2 kan afslutte på -niveau. se intro.

5 Natur 3a biologi matematik kemi Studieretningen er for dig, der er interesseret i miljø, sundhed, krop og teknologi. Den forbereder dig til videregående uddannelser inden for hele sundheds- og bioteknologiområdet. 2.g Dansk Historie Idræt Oldtidskundskab Religion iologi Matematik Kemi * C-- Samf. Fy. Kunst * Hvis du har spansk, fransk eller italiensk, skal du vælge det på -niveau her, dog ikke hvis du vælger matematik og kemi. se intro. iologiundervisningen bygger på eksperimenter og undersøgelser. Teorien demonstreres og efterprøves gennem laboratoriearbejde og arbejde i naturen. iologien handler om det helt nære såsom kroppens funktioner, bakterier i vores mad, sygdom og sundhed såvel som store økologiske sammenhænge og miljøets betydning for vores liv. Og ikke mindst den nyeste forskning inden for bioteknologi, gensplejsning og stamcelleforskning. Matematik er et fag, der både er teoretisk og abstrakt. Under arbejdet med faget vil du derfor lære at tænke både abstrakt og logisk. I matematikundervisningen vil du også lære en række metoder til problemløsning og opstilling af matematiske modeller til beskrivelse af verden. Desuden vil du få viden om fagets udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling. I kemi lærer du om kemiske stoffers opbygning og reaktioner og stoffernes indflydelse på vores hverdag både teknologisk og sundhedsmæssigt. Kemiske stoffer er ikke blot noget, man finder i kolber og glas i et laboratorium. Vores mad er kemi, og vi er selv opbygget af kemiske stoffer ligesom alt omkring os. Kemiundervisningen foregår tit i laboratoriet. Her får du mulighed for at bruge vores omfattende dataopsamlingsudstyr foruden alt det klassiske udstyr. Fagene vil i vid udstrækning arbejde sammen inden for studieretningen. Emner, der kan tages op, er fx: Global opvarmning naturlig eller menneskeskabt? Menneskekroppen som motor Sundhedsadfærd Gener og genteknologi - muligheder inden for sundhed og miljø Sygdomme som cancer og sukkersyge Miljøets indvirkning på sundheden.

6 Natur 3b biologi matematik psykologi Studieretningen er for dig, der er interesseret i miljø, sundhed, krop og sjæl. Den forbereder dig især til videregående uddannelser inden for naturvidenskab og sundhedsområdet. 2.g Dansk Historie Idræt Rel. Old. Kemi iologi Matematik Psykologi C * - Samf. Fy. Kunst * Hvis du har fransk, spansk eller italiensk, skal du vælge det på a-niveau her. valgfag se intro. iologiundervisningen bygger på eksperimenter og undersøgelser. Teorien demonstreres og efterprøves gennem laboratoriearbejde og arbejde i naturen. iologien handler om det helt nære såsom kroppens funktioner, bakterier i vores mad, sygdom og sundhed såvel som store økologiske sammenhænge og miljøets betydning for vores liv. Og ikke mindst den nyeste forskning inden for bioteknologi, gensplejsning og stamcelleforskning. Matematik er et fag, der både er teoretisk og abstrakt. Under arbejdet med faget vil du derfor lære at tænke både abstrakt og logisk. I matematikundervisningen vil du også lære en række metoder til problemløsning og opstilling af matematiske modeller til beskrivelse af verden. Desuden vil du få viden om fagets udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling. I psykologi arbejder du med, hvordan mennesket tænker, føler og handler. Du stifter bekendtskab med teorier om, hvad der bestemmer vores personlighed og adfærd, og hvordan vi påvirkes af vore sociale omgivelser. Fagene vil i vid udstrækning arbejde sammen inden for studieretningen. Emner, der kan tages op, er fx: Global opvarmning naturlig eller menneskeskabt? Menneskekroppen som motor Sundhedsadfærd Identitetsdannelse Gener og genteknologi muligheder inden for sundhed og miljø Sygdomme som cancer og sukkersyge Miljøets indvirkning på krop og sjæl.

7 Samfund 4 samfundsfag matematik biologi Studieretningen er for dig, der er interesseret i samfundsforhold og den aktuelle sociale, økonomiske og politiske udvikling kombineret med matematik. Den forbereder dig til videregående uddannelse inden for hele det samfundsvidenskabelige felt, fx økonomi og jura. 2.g Dansk Historie Idræt Kemi Rel. Oldtidskundskab Samfundsfag Matematik * hvis du har fransk, spansk eller italiensk, skal du vælge det på a-niveau her. du får altså 5 a-niveausfag. ** Her skal du vælge enten tysk a, engelsk a, biologi a eller matematik a. valgfag se intro. Fysik iologi C--* ** Kunst I samfundsfag får du forudsætningerne for at forstå den verden, du lever i, og de kræfter, der påvirker samfundsudviklingen og din egen tilværelse. Det kan være globalisering, terrorisme, indvandring, US s udenrigspolitik og EU. Gennem diskussionen af forklaringer bliver du selv bedre til at deltage i den demokratiske debat. Du lærer at gennemføre mindre undersøgelser og vurdere andres undersøgelser. I matematik skal du bl.a. lære, hvad tal fortæller dig om samfundet. Du lærer også en række metoder, så du kan opstille modeller, der beskriver verden. Du ser, hvordan faget kan samarbejde med andre fag. Matematik gør dig således bedre til at besvare de statistiske og økonomiske spørgsmål, der stilles i samfundsfag. iologiundervisningen bygger på eksperimenter og undersøgelser. Teorien demonstreres og efterprøves gennem laboratoriearbejde og arbejde i naturen. iologien handler om det helt nære såsom kroppens funktioner, bakterier i vores mad, sygdom og sundhed såvel som store økologiske sammenhænge og miljøets betydning for vores liv. Og ikke mindst den nyeste forskning inden for bioteknologi, gensplejsning og stamcelleforskning. I denne studieretning kan fagene arbejde sammen om emner som: Folketingsvalg og meningsmålinger. Hvem stemmer på hvilke partier? Hvorfor? Dansk økonomi i global sammenhæng. Kan vi styre økonomien? Passer de økonomiske modeller på virkeligheden? Hvad skal danske virksomheder leve af? Velfærdssamfundet ældrebyrde? Kan den danske velfærdsmodel overleve? Konkurrence eller samarbejde mellem det private og det offentlige? Globalisering, kulturmøder, ressourceproblemer, fordelingsproblemer og terror. Global opvarmning og energipolitik. Hvordan prioritere mellem vækst og miljø?

8 Samfund 5a samfundsfag matematik med international profil IT-STUDIERETNING Studieretningen er for dig, der har interesse for at arbejde med samfundsforhold og engelsk i et stærkt internationalt perspektiv. Der indgår studieture til København, ruxelles og New York i denne studieretning. Studieretningen vil forberede dig til hele spektret af videregående uddannelser inden for især det samfundsvidenskabelige felt, men også inden for sprog, kultur og formidling. Studieretningen er IT-baseret og forudsætter, at du har en bærbar PC. 2.g Dansk Historie Idræt io. Nat. geo. Religion Oldtidskundskab Samfundsfag * hvis du har fransk, spansk eller italiensk, skal du vælge det på a-niveau her. valgfag se intro. Fysik Matematik C--* Natur Kunst Samfundsfag giver dig forudsætningerne for at forstå den verden, du lever i. Du vil få indsigt i, hvordan samspillet mellem nationale og internationale forhold påvirker samfundsudviklingen og din egen tilværelse. Det kan være medier, terrorisme, klima, ungdomskulturer, indvandring, US s udenrigspolitik og EU. Gennem diskussionen af forskellige forklaringer bliver du selv bedre i stand til at deltage i den demokratiske debat. Du lærer selv at gennemføre mindre statistiske og interviewbaserede undersøgelser samt at vurdere andres. sætter på en kreativ og aktuel måde fokus på dine evner til at kommunikere og analysere. Sammen med samfundsfag giver faget dig gode forudsætninger for at begå dig i en globaliseret verden, hvor det engelske sprog får større og større betydning. I matematik skal du bl.a. lære, hvad tal fortæller dig om samfundet. Du lærer også en række metoder, så du kan opstille modeller, der beskriver verden. Du ser, hvordan faget kan samarbejde med andre fag. Matematik gør dig således bedre til at besvare de statistiske og økonomiske spørgsmål, der stilles i samfundsfag. I denne studieretning bliver der mulighed for at arbejde med mange forskellige emner som fx: Valg og vælgeradfærd i US og Danmark: Hvem stemmer på hvilke partier og hvorfor? Global opvarmning og energipolitik: Hvordan prioritere mellem vækst og miljø? Kulturmøder: Er verden på vej mod et sammenstød mellem forskellige kulturer? Økonomisk styring: Passer de økonomiske modeller på virkeligheden? Hvordan ser fremtidens velfærdsstat ud: Som den danske, amerikanske eller noget helt tredje? e og amerikanske værdier: På vej frem eller under pres fra Kina?

9 Samfund 5b engelsk samfundsfag psykologi Studieretningen er for dig, der gerne vil kombinere din interesse for kulturog samfundsforhold med engelsk sprog og litteratur. Den vil både forberede dig til uddannelser inden for hele det samfundsvidenskabelige og humanistiske felt samt til uddannelser inden for kultur og formidling. 2.g Dansk Historie Idræt Old. Rel. io. Kemi Samfundsfag - Psykologi C * Natur Matematik Fysik Kunst sætter på en kreativ og aktuel måde fokus på dine evner til at kommunikere og analysere. Sammen med samfundsfag giver det dig gode forudsætninger for at begå dig i en globaliseret verden, hvor det engelske sprog får større og større betydning. I samfundsfag får du gennem arbejdet med aktuelle problemstillinger forståelse af den kaotiske verden, vi lever i, og hvordan vi som individer indgår i samspil med det omgivende samfund. I psykologi arbejder du med, hvordan mennesket tænker, føler og handler. Du stifter bekendtskab med teorier om, hvad der bestemmer vores personlighed og adfærd, og hvordan vi påvirkes af vore sociale omgivelser. I denne studieretning bliver der mulighed for at arbejde med mange forskellige emner som fx: Kulturmøder det multikulturelle samfund, kulturkonflikt og integration Identitetsdannelse Det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund. Globalisering terrorisme miljø Velfærdsstaten. Kan den danske velfærdsstat overleve? Velfærd i Danmark og US Ungdomskulturer i Danmark og engelsktalende lande merikanske værdier Storby byliv det moderne menneske livsstil. * hvis du har fransk, spansk eller italiensk, skal du vælge det på a-niveau her. valgfag se intro.

10 Samfund 5c engelsk samfundsfag mediefag Studieretningen er for dig, der gerne vil kombinere din interesse for engelsk sprog og litteratur med kultur, samfundsforhold og medier. Studieretningen vil forberede dig til hele spektret af uddannelser og jobs inden for det samfundsvidenskabelige og humanistiske felt, fx sprog, kultur, film og formidling. 2.g Dansk Historie Idræt Rel. Old. io. Kemi Matematik * Du skal vælge mediefag som kunstnerisk fag i 1. g. ** hvis du har fransk, spansk eller italiensk, skal du vælge det på a-niveau her. valgfag se intro. Fysik Samfundsfag C-- Mediefag * ** Natur sætter på en kreativ og aktuel måde fokus på dine evner til at kommunikere og analysere. Sammen med samfundsfag giver det dig gode forudsætninger for at begå dig i en globaliseret verden, hvor det engelske sprog får større og større betydning. I samfundsfag får du gennem arbejdet med aktuelle problemstillinger forståelse af den kaotiske verden, vi lever i, og hvordan vi som individer indgår i samspil med det omgivende samfund. I mediefag vil du først og fremmest få rig mulighed for selv at lave både kortfilm og dokumentar. Du lærer, hvordan man fortæller på film, og bliver introduceret til grundlæggende metoder inden for kameraarbejde, redigering og lyd. Du bliver også introduceret til grundlæggende analysemetoder og filmiske virkemidler, så du bliver bedre til at afkode budskaber i nyheder, film, tv-serier og dokumentar. I denne studieretning bliver der mulighed for at arbejde med mange forskellige emner som fx: Valg og vælgeradfærd i US og Danmark: Hvem stemmer på hvilke partier og hvorfor? Hvilken rolle spiller medierne i profileringen af politikere? Global opvarmning og energipolitik: Hvordan prioritere mellem vækst og miljø? Kulturmøder: Er verden på vej mod et sammenstød mellem forskellige kulturer? Hvad er dokumentarens samfundsmæssige rolle? Forskellige befolkningsgruppers medieforbrug. Økonomisk styring: Passer de økonomiske modeller på virkeligheden? Hvordan ser fremtidens velfærdsstat ud: Som den danske, amerikanske eller noget helt tredje? e og amerikanske værdier: På vej frem eller under pres fra Kina?

11 Sprog 6a spansk engelsk tysk MED international profil 3 fremmedsprog Studieretningen er for dig, der er interesseret i sprog og i at lære om kultur og samfundsforhold i et internationalt perspektiv. Studieretningen vil forberede dig til uddannelser inden for sprog, marketing, kultur, kommunikation og formidling. Studieretningen har et udvidet rejseprogram med rejser til Tyskland, Spanien og et engelsktalende land. 2.g Dansk Historie Idræt Rel. Old. Nat. geo. io. Spansk * Tysk - Natur / Mat. ** Mat. Samf. Fysik Kunst * Du skal vælge spansk som. ** i stedet for natur eller Mat. kan du vælge latin c og et valgfrit fag på mindst c-niveau. valgfag se intro. I spansk vil du komme til at arbejde med litteratur og sociale forhold i både Spanien og Latinamerika. Du lærer at tale og skrive spansk, samtidig med, at du lærer at forstå din egen kultur i forhold til andre, mere eksotiske kulturer. sætter på en kreativ og aktuel måde fokus på dine evner til at kommunikere og analysere. Du kommer til at arbejde med sprog og kultur i den engelsksprogede verden, især England og US. I tysk arbejder vi med tekster og film, der giver dig en viden om tysk sprog, litteratur, kultur, historie og tyske samfundsforhold. Vi koncentrerer os især om Tyskland efter 1945, og du får mulighed for at blive særdeles god til at tale og skrive tysk. I denne studieretning bliver der mulighed for at arbejde med mange forskellige emner som fx: Litterære temaer Sprog og kultur Ungdomskulturer i Europa Immigration i Europa og US Den spanske borgerkrig og dens betydning for Europa Spansktalende i US: et stort mindretal i en engelsktalende verden Kulturmødet det multikulturelle samfund, konflikt og integration Storbyen arkitektur, byliv, byudvikling, det moderne menneske, livsstil.

12 Sprog 6b spansk engelsk SMFUNDSFG Studieretningen er for dig, der er interesseret i sprog og gerne vil beherske to af verdens mest talte sprog samt lære om kultur og samfundsforhold. Den vil forberede dig til uddannelser inden for sprog, marketing, kultur, kommunikation og formidling. 2.g Dansk Historie Idræt Rel. Old. Nat. geo. io. Spansk * C-- - Natur Samfundsfag Matematik Fysik Kunst I spansk vil du komme til at arbejde med litteratur og sociale forhold i både Spanien og Latinamerika. Du lærer at tale og skrive spansk, samtidig med at du lærer at forstå din egen kultur i forhold til andre, mere eksotiske kulturer. sætter på en kreativ og aktuel måde fokus på dine evner til at kommunikere og analysere. Du kommer til at arbejde med sprog og kultur i den engelsksprogede verden, især England og US. I samfundsfag vil du komme til at arbejde med begreber og teorier om samfundsmæssige problemstillinger, lokalt, nationalt og globalt, og sammen med sprogene giver det dig gode forudsætninger for at begå dig i en globaliseret verden. I denne studieretning bliver der mulighed for at arbejde med mange forskellige emner som fx: Ungdomskulturer i Europa Immigration i Europa og US Den spanske borgerkrig og dens betydning for Europa Spansktalende i US: Et stort mindretal i en engelsktalende verden Kulturmødet det multikulturelle samfund, konflikt og integration Diktatur - demokrati Litterære temaer Storbyen arkitektur, byliv, byudvikling, det moderne menneske, livsstil. * Du skal vælge spansk som. ** i stedet for natur eller Mat. kan du vælge latin c og et valgfrit fag på mindst c-niveau. valgfag se intro.

13 Sprog 6c spansk engelsk ILLEDKUNST MED VISUEL PROFIL samarbejde med billedskolen Studieretningen er for dig, der ønsker at prøve kræfter med visuelle og kreative opgaver på højt niveau, fx maleri, grafik, tegnefilm, arkitektur og design. Studieretningen forbereder dig til alle humanistiske uddannelser, herunder billedkunst, design, mediefag, kommunikation og sprog. Dele af undervisningen planlægges sammen med illedskolen på Horsens Kunstmuseum. Du vil desuden få mulighed for at opleve de forskellige sider af studieretningens kreative områder på ture til fx arkitekt- og filmskoler, virksomheder og museer. 2.g Dansk Historie Idræt Rel. Old. Nat. geo. Mat. Samf. Fysik * du skal vælge spansk som. ** du skal vælge billedkunst som kunstnerisk fag i. valgfag se intro. io. Spansk * C-- illedkunst ** - Natur I spansk vil du komme til at arbejde med litteratur og sociale forhold i både Spanien og Latinamerika. Du lærer at tale og skrive spansk, samtidig med at du lærer at forstå din egen kultur i forhold til andre, mere eksotiske kulturer. sætter på en kreativ og aktuel måde fokus på dine evner til at kommunikere og analysere. Du kommer til at arbejde med sprog og kultur i den engelsksprogede verden, især England og US, og i samarbejde med billedkunst og mediefag vil billeder og film fra den engelsktalende verden indgå i væsentligt omfang sammen med litteratur- og artikellæsning. I billedkunst bliver du undervist i kunst og arkitektur og fænomener fra hele den visuelle verden. Teoretisk og praktisk arbejdes der med tegning, grafik, maleri, skulptur, installation og arkitektur. De tre studieretningsfag kan suppleres med mediefag og design som valgfag. Undervisningen på illedskolen På illedskolen kommer du til at arbejde med emner, der er vigtige i forhold til design, tegning og kunst, fx grafisk design, tekstil, arkitektur, maleri og foto. Undervisningen vil også inddrage fag som kreativ proces og kommunikation. Undervisningen på illedskolen er frivillig. Vælger du at modtage undervisning på illedskolen, vil du gennemsnitligt få 6 ugentlige timer i 3 år, og din undervisning dér vil blive koordineret med undervisningen i de kreative fag på gymnasiet. Der vil være en egenbetaling til illedskolen på 1300 kr./md. i 10 måneder årligt. Der arbejdes via fondsstøtte på at etablere en fripladsordning. Der vil være en optagelsessamtale til denne studieretning.

14 Kunst-Musik 7 Musik DRM Studieretningen er for dig, der gerne vil opnå viden om vekselvirkningen mellem musik og engelsk sprog og litteratur. Den danske kultur er stærkt inspireret og præget af den engelsktalende verden. I denne studieretning bliver du klog på, hvordan og hvorfor dette sker. Studieretningen vil forberede dig til uddannelser og jobs inden for musik, kunst, sprog, kultur og formidling. Oldtidskunstskab -** Natur I musik lærer du at formulere dig i og om musik. Dine færdigheder i at udtrykke dig musikalsk styrkes gennem arbejdet med sang, instrumentalspil, arrangement og optræden. Du opnår indsigt i musikkens forskellige udtryksformer via analyse, teori og viden om den tid og de verdener, musikken indgår i. I engelsk vil vi arbejde med sproget mundtligt og skriftligt, og du vil komme til at udvide dit kendskab til de engelsktalende landes litteratur, kultur og samfundsforhold, således at du senere kan klare dig i den moderne, globaliserede verden. I samarbejde med de to andre studieretningsfag vil musik, billeder og film fra den engelsktalende verden indgå i væsentligt omfang sammen med litteratur- og artikellæsning. I denne studieretning bliver der mulighed for at arbejde med mange forskellige emner som fx: Rockmusik i lyd, tekst og billede yliv, ungdomskultur og kreativitet i den engelsktalende verden Matematiske modeller for udvikling af musik og harmonier Musikvideoen som tolknings- og udtryksmiddel The eatles som historisk og kulturdannende fænomen. 2.g Dansk Historie Idræt Religion io. Kemi Mat. Samf. Fysik Musik * Drama C I drama får du indsigt i grundlæggende begreber, teknikker og metoder i arbejdet med fysiske udtryk som dialoger og rollespil. Du lærer bl.a. at bruge dramaets teknikker i problemløsning og idéudvikling, og du får frie tøjler til at arbejde kreativt og selvstændigt omkring en scenisk opgave. * du skal vælge musik som kunstnerisk fag i. ** hvis du har fransk, spansk eller italiensk, skal du vælge det på a-niveau her. valgfag se intro.

15 Fritidsaktiviteter DESIGN & FOTOS: MRGINL.DK Hjælp til lektier og opgaver Lektiecafé: Vi har en lang tradition for en velbesøgt lektiecafé i skolens studiecenter. Her kan du sammen med dine kammerater få hjælp og vejledning af skolens faglærere til afleveringer og lektier i sprog, dansk, samfundsfag, matematik og naturvidenskabelige fag. Skriveværksted: Vi tilbyder et skriveværksted i forbindelse med større skriftlige opgaver: dansk-historie-opgaven i., studieretningsopgaven (SRO) i 2.g. og studieretningsprojektet (SRP) i. Her kan du få hjælp til hele skriveprocessen. Cambridge-certifikat og Goethe-certifikat Horsens Gymnasium tilbyder dig anerkendt certificering i både engelsk og tysk: Cambridge Certificate in dvanced English og Goethe-Instituttets certifikat i tysk 2. Tager du et sådant certifikat, får du ekstra gode kort på hånden i forhold til studie- og jobmuligheder i udlandet. På Horsens Gymnasium kan du gratis få den ekstra sprogundervisning, som kræves for at tage certifikatet, mens du selv skal betale for materialer og den afsluttende eksamen. Vi opfordrer dig til at deltage i de tilbud, der passer med dine interesser og behov. Samtidig håber vi, at du også vil udfordre dig selv og overveje at vælge emner og aktiviteter, du normalt ville gå uden om. Eksempler på eftermiddagstilbud: Musical Innovation Frisport Idrætsstævner (fodbold, håndbold, basketball, volleyball, badminton) Teater Litteraturcafé. ndre eftermiddagstilbud Vores øvrige eftermiddagstilbud giver dig mulighed for at: Deltage i aktiviteter med elever på tværs af hold Deltage i aktiviteter under uformelle rammer Horsens Gymnasium Højen 1, 8700 Horsens Telefon

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Stx-studieretninger og hf-fagpakker Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Faglighed Fællesskab Indhold Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium... 4 Science... 6 Udsyn mod verden... 8 Musik + miljø

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 2015/2016 STUDIERETNINGER - TEMAFAG - VALGFAG 10 CV STUDIERETNINGER De 6 studieretninger giver dig mulighed for at specialisere dig i den retning, du gerne vil alt efter

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

10CV FAG OG STUDIERETNINGER

10CV FAG OG STUDIERETNINGER 10CV FAG OG STUDIERETNINGER 2014/2015 10. Classic Side 2 Studieretninger Side 3-4 Temafag Side 5-7 Tilbudsfag Side 8-10 10 CV 10. CLASSIC 10. Classic er den individuelle 10CV, hvor du vil møde masser af

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Indholdsplan 01-01-2012

Indholdsplan 01-01-2012 2012 Indholdsplan 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Side 3: Side 5: Side 7: Det grundlæggende præciseret ud fra efterskolelovens formål Det grundlæggende præciseret ud fra skolens formål Anderledes uger Intro

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet!

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Campus Haslev samler et stort og bredt udvalg af ungdoms udannelser udbudt af en række af Sjællands toneangivende skoler

Læs mere

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse!

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolens 9. klasse, har behov for yderligere faglig og personlig kvalificering

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2015/2016 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere