Ny AktIoNÆr Hos I&t køber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny AktIoNÆr Hos I&t køber"

Transkript

1 FoNDsmÆGlErsElskAbEt INvEstErING & tryghed AFrIkA I FokUs ForårEt Er kommet, og I&t INvItErEr til ForNøjElIGE GolFDAGE Afrika er et marked i vækst og med stort afkastpotentiale. I&t tilbyder nu investeringer i det spændende kontinent i samarbejde med det engelske selskab Fulcrum. Denne gang på lyngbygaard Golf d. 6. juni og rungsted Golf klub d. 27. august. tilmelding efter først-til-mølle princippet. Læs mere side 2 Læs mere på bagsiden Uafhængig investeringsjournalistik 1. kvartal 2012 Ny AktIoNÆr Hos I&t køber og sælger NorDIskE virksomheder selskabet Altor repræsenterer fonde med en massiv risikovillig kapital på 3.8 mia Euro. maskiner til kødindustrien. komponenter til høreapparater. brændstof til store skibe. Fødevarer engros. kapitalfonden Altor spænder vidt. manden i spidsen hedder søren johansen. Læs mere på bagsiden Dilemmaet Europa Af Tommy N. Christensen Adm. direktør De europæiske aktiemarkeder har oplevet det bedste kvartal i mange år. kurserne er steget med tocifrede procentsatser, hvilket kan virke paradoksalt, når den svage økonomiske udvikling i regionen tages i betragtning. virksomhedernes indtjening og forventninger til 2012 retfærdiggør heller ik ke den positive stemning på markedet. renterne og energipriserne er steget, og beskæftigelsessituationen ser stadig tung ud, så det er heller ikke her, vi skal søge forklaringen på optimismen. Forklaringen skal derimod findes i politiske løsninger, der på kort sigt har fjernet en stor del af risikoen for et ukontrolleret euro- og finanskollaps. risikoen for en skadelig kædereaktion af bankkrak er effektivt reduceret. Et hjemligt eksempel herpå var Finansiel stabilitets afkøb af FIH s portefølje af ejendomsrelaterede udlån. Den politiske pris for redningen af Grækenland og banksektoren har været bet ydelige krav om stramninger og besparelser. Det har befolkningerne i de betalende lande krævet, og det har finansmarkederne krævet. Det er forståeligt nok, idet tillid er en ufravigelig forudsætning for, at kapitalmarkederne kan fungere. tv unget af omstændigheder ne er det således lykkedes at få genskabt noget af tilliden til, at staterne og banksektoren vil være i stand til at opfylde sine gældsforpligtelser. Derfor er kurserne på risikoaktiver steget. konsekvenserne for Europa på lidt længere sigt er dog knap så muntre. regionen må imødese en meget lang periode med gældsreduktion og offentlige besparelser, hvilket uværgeligt vil føre til begrænset vækst. Disse udsigter har naturligvis konsekvenser for, hvordan investeringerne tilrettelægges for kunderne i I&t. Der findes mange gode veldrevne skandinaviske selskaber, der har hovedparten af deres forretning andre steder i verden. ved at investere i den type af selskaber opnås eksponering mod vækstområder i verden samtidig med, at v urderingen og udnyttelsen af mulighederne er overladt til selskaber, der ofte har lang erfaring og tilstedeværelse på disse markeder. Det giver os tryghed. En mere direkte investering i verdens vækstområder er langt mere kompliceret og om kost n i ngskrævende, og for langt de f leste danske investorer er den eneste mulighed at investere gennem en dansk investeringsforening. I I&t har vi valgt at gribe sagen an på en lidt anderledes måde. I de traditionelle vækstområder som f.eks. Fjernøsten har vi valgt at investere via prisbillige markedsindeks som EtF ere, mens vi på lidt mere utraditionelle områder som Afrika har valgt at investere via en udenlandsk Fond med lang erfaring på området. Det giver os tryghed. Det kan du læse mere om i denne udgave af Den Uafhængige. valutamarkedet EUr er styrket overfor UsD i den seneste tid, efter at rystelserne fra den græske tsunami er begyndt at lægge sig. På længere sigt forventer I&t imidlertid en svagere EUr, da det er en af forudsætningerne for at løfte europæisk økonomi ud af den recessionslignende tilstand, som der er udsigt til i de næste år. Læs mere side 7 obligationsmarkedet Den amerikanske og den europæiske økonomi har klaret sig bedre end ventet de seneste måneder, og ECb har siden december ydet mia. EUr i billige 3-årige lån til de europæiske banker. Alligevel forventer I&t uændret korte renter og kun svagt stigende lange renter i en længere periode fremover. For erhvervsobligationerne betyder det, at selvom vi har fået en god start på året, så forventer I&t, at der er mere at komme efter. Læs mere side 6 AktIEmArkEDEt medierne hæfter sig i stor grad ved den daglige udvikling i C20-indekset, og det tages som udtryk for, hvordan det går på det danske aktiemarked. Det advarer vi imod, fordi kun 5 aktier udgør 75% af indekset og Novo endda over 40%. De 5 aktier er fortrinlige virksomheder hver for sig, men at tage deres respektive kursudvikling som et udtryk for det danske aktiemarkeds tilstand er en overdrivelse. Læs mere side 5

2 side 2 1. kvartal 2012 Afrika er et marked i vækst med et stort afkastpotentiale Investering & tryghed tilbyder nu gennem I&t Global vækst investeringer i Afrika, i samarbejde med det engelske selskab Fulcrum. Den Uafhængige har talt med virksomhedens topchef i london. Af Lars Mandal Investeringerne i Afrika er udsprunget af investeringsselskabet I&t Global vækst A/s, hvis fokus er på nordiske virksomheder med global væksteksponering samt placering i dedikerede fonde med vækstfokus. Et eksempel på sidstnævnte er I&t s investering i Fulcrum Africa Fund, hvor et erfarent team med base i london investerer i børsnoterede afrikanske virksomheder. Afrika vurderes til at være i en strukturel vækstfase uafhængig af globale vækstudfordringer. Aktier i vækstmarkeder har været præget af massivt salgspres fra globale investorer. Hvad der sidste år blev udråbt til årets investering, sælges kraftigt ud og spås ringe afkastpotentiale i det nye år. ringe investorinteresse har historisk givet gode købsmuligheder. I&t s investering i Fulcrum Africa Fund skal ses i det lys, siger aktiechef Per jørgensen, Investering & tryghed. Han fortæller, at I&t hørte om de nye muligheder fra flere forskellige kilder, og at man ad omveje fik kontakt med det engelske selskab. vi startede vores søgning helt tilbage i 2010, og efter lang tids grundig søgning endte vi med at investere i december sidste år. billige aktier med høje afkast Afrika anses af mange analytikere for et nyt, spændende vækstområde, men er det ikke stadig meget risikabelt at investere i de usikre afrikanske demokratier? En investering i Afrika er ikke uden risiko hverken politisk eller markedsmæssigt. vi investerede dog først efter markante likviditetsdrevne kursfald i området, som skete trods den fortsatte økonomiske vækst. Derudover er aktierne billige og leverer høj indtjeningsvækst. Generelt anbefaler vi kun et lille hjørne, f.eks. indgår Afrika med cirka fire procent i vores dedikerede selskab I&t Global vækst. Det er vigtigt for os at investere sammen med kompetente og erfarne investeringsfolk Hvad kan det afrikanske marked, som eksempelvis BRIK landene ikke kan levere? Afrika er ikke som brik et overrendt marked, og Afrika minder i profil lidt om brik, før det blev et velkendt og fortærsket investeringstema. Der er således mulighed for multipel-ekspansion, det vil sige, at investorerne på sigt er villige til at betale mere for den underliggende vækst. Hvad er dit eget succeskriterium for samarbejdet med Fulcrum? Det er vigtigt for os at investere sammen med kompetente og erfarne investeringsfolk. Det mener vi at have fundet i Fulcrum. De har lokal erfaring og går meget op i at kende deres selskaber. Præcis som vi gør på de nordiske hjemmemarkeder. så investeringsmæssigt tænker vi ens. succeskriteriet er et pænt tocifret afkast pro anno på en femårig tidshorisont. kvartalsresultater hæfter vi os mindre ved, så længe vi kan mærke, at Fulcrum har snuden i sporet. styr på inflation og solid vækst Fulcrum har primært fokus på det afrikanske marked syd for sahara der er præget af solid, strukturel vækst. Der investeres ikke i minedrift og heller ikke i sydafrika. Den Uafhængige fangede topchef senyo Dewotor på Fulcrums hovedkontor i london. Hvorfor skal jeg som investor interessere mig for det afrikanske marked? man skal tænke på Afrika som andre emerging markets, bare 20 år bagud. markedet er præget af stærk vækst, noget af den stærkeste i verden, og populationerne er meget unge. Det er væsentligt, at vilkår, der påvirker investeringer, er forbedret markant over de seneste 20 år. Nationerne er generelt meget mere stabile, og mange lande er begyndt at nyde frugterne af et voksende demokrati. Dertil er der kommet styr på inflationen, tallene er bragt ned fra permanent høje dobbeltcifrede tal fra 1970erne til 1990erne; I Ghana er inflationen for tiden den laveste i 40 år. Uden for Indien og kina repræsenterer Afrika den hurtigst voksende økonomi inden for det seneste tiår. som en direkte konsekvens er befolkningerne i stigende grad ved at udvikle sig til forbrugere, som vi kender dem fra andre emerging markets. Derfor er vi særligt interesseret i forbrugersektoren, vi holder et godt øje til cementvirksomheder, fødevarevirksomheder, supermarkeder, banker og bryggerier, som alle er i stand til at udnytte den voksende arbejderklasse og middelklasse. Hvilke lande, hvilke områder er særligt interessante? vi opererer over hele Afrika. og vi koncentrerer os nok mere om selskaber end lande. men vi kan fremhæve eksempelvis Nigeria, på trods af landets omdømme. landet har et stort potentiale og en stor befolkning, cirka 160 millioner mennesker. landets mineralreserver er i stort omfang urørte. kenya er også et interessant land, og hele østafrika regionen er i færd med at udvikle sig særdeles positivt og repræsenterer samlet et marked med 140 millioner mennesker. Hvilke erfaringer og hvilke kompetencer repræsenterer Fulcrum? vi repræsenterer stor erfaring med Afrika. vi har investeret og arbejdet i Afrika i 18 år, så vi ved, hvad vi skal gøre. En anden vigtig kompetence i Afrika er tålmodighed. Forretninger i Afrika kræver fokus på det lange perspektiv. Hvor tæt er I på de selskaber, I investerer i? vi forsøger at besøge landene I Afrika så ofte, vi kan. I år har vi været i kenya, tanzania og Ægypten, og vi skal om kort tid til Zimbabwe, Ghana og Zambia. vi har været så heldige at være i stand til at udvikle tætte relationer til det, vi kalder senior management i virksomhederne, fortæller senyo Dewotor, Fulcrum, london.

3 1. kvartal 2012 side 3 GoDt På vej, men langt FrA I mål Ny politisk aftale om større budgetdisciplin hos Eurolandene og billige 3-årige lån til bankerne i eurozonen fra ECb. begge dele har givet en positiv stemning på finansmarkederne, men forventningerne mangler fortsat at blive indfriet. Af Henrik Arnfred stemningsskifte i 2012 I slutningen af var eurosamarbejdet på afgrundens rand. Aktiemarkederne dykkede, og renterne i de sydeuropæiske lande begyndte at stige af frygt for et forestående kollaps af eurosamarbejdet. samtidig begrænsedes de europæiske bankers mulighed for at låne penge på de finansielle markeder og truede med at udløse en ødelæggende kreditklemme. Fire måneder senere er aktiemarkederne og en række andre risikoaktiver steget eksplosivt. Der er flere årsager til den bedre stemning på de finansielle markeder. ECb s beslutning i december og igen i februar om at tilbyde billige 3-årige lån til bankerne i eurozonen med sikkerhed i flere typer finansielle aktiver end tidligere har gjort en forskel. Det har givet en pengerigelighed i det finansielle system i Europa, som har bidraget til at løfte både obligations- og aktiekurserne og forbedret banker- Aktier 25% Realkredit obligationer 35% tive prissætning og dels i en tro på at Eurosamarbejdet ville overleve. Gennem 1. kvartal faldt risikopræmien, og særligt de markedsfølsomme aktiver, herunder både på aktiemarkederne og på markedet for erhvervsobligationer, blev belønnet. I takt med stadig lavere markedsrenter, blev andelen af erhvervsobligationer løftet fra 35% til 40% på bekostning af dels helt korte realkreditobligationer (fordi afkastpotentialet var blevet for lavt) dels helt lange realkreditobligationer (fordi risikoen for kurstab vurderes stigende). På aktiesiden blev der indledningsvis suppleret, og hen mod slutningen af kvartalet blev der taget lidt gevinst, særligt i nogle markedsfølsomme aktier. Figuren viser den risikosammensætning, som en ny kunde med middel-risiko vil blive indplaceret i i dag. som det ses, udgør andelen af (forholdsvis korte) erhvervsobligationer hele 40%, og en forøgelse af denne andel overvejes. Aktieandelen udgør 25%, og den Kontant 0% Virksomheds obligationer 40% i forhold til reformtempoet i de europæiske lande. I det efterfølgende vil vi lave en status på den europæiske gældskrise. status på gældskrisen i Europa Forhandlingerne om eftergivelse af godt 100 mia. EUr af Grækenlands gæld og udbetaling af et nyt nødlån til Grækenland faldt på plads primo marts. En statsbankerot blev dermed afværget på kort sigt. som tabellen nederst viser, skal den offentlige budgetsaldo reduceres med et par %-point om året indtil 2014, hvorefter landet ligger inden for maastricht-traktatens budgetregel om et maksimalt underskud i den offentlige saldo på 3% ift. bnp. De efterfølgende år skal der gradvis være budgetbalance jf. reglerne i Finanspagten. Hvis det lykkes, vil den offentlige gæld falde fra 160% af bnp til 120% af bnp. trods en succesrig gældsnedbringelse vil gælden fortsat være den højeste i EU (se figuren nedenfor). Den græske kejsersalat byder på voldsomme offentlige besparelser og skatteforhøjelser og vil alt andet lige føre til flere år med recession. også politisk går Grækenland en turbulent tid i møde. I foråret, formentlig i maj, skal der afholdes parlamentsvalg, efter at den tidligere ECb-vicedirektør Papademos fratræder posten som premierminister. Alt tyder på, at yderfløjene, som ikke bakker op om EU s økonomiske krav til Grækenland, vil blive styrket ved valget. Der er derfor risiko for, at Grækenland enten ikke kan eller ikke vil leve op til de krav til den økonomiske politik og den økonomiske udvikling, som eurolandene har stillet for løbende at udbetale de næste rater af den nye hjælpepakke. selv om Grækenland undgår en ukontrolleret statsbankerot på kort sigt, er det langt fra sikkert, at en statsbankerot er afværget. Den økonomiske udvikling i Portugal begynder mere og mere at ligne situationen i Grækenland med store underskud, høj gæld og svag budgetdisciplin. Efter alt at dømme bliver Portugal næste stop for en hjælpepakke, og et svagt vækstbillede vil fremtvinge dette. En større runde spekulation om gældseftergivelse ala Grækenland-modellen kan skabe fornyet uro på de finansielle markeder. Der er grund til at frygte, at de endelige tal for budgetunderskud og offentlig gæld for, der foreligger inden for en måneds tid, ser svagere ud end de seneste estimater udtrykker (se tabel og figur nedenfor). En af forårets store prøvelser bliver på den politiske front. Frankrig afholder præsidentvalg 22. april (evt. 2. runde 6. maj) og parlamentsvalg 10. juni (evt. 2. runde 17. juni). som i flere af de andre Central- og Nordeuropæiske lande er der i Frankrig en stigende modstand mod at finansiere driften i sydeuropa. Da Frankrig tilmed er det svageste land budgetmæssigt (blandt de 6 stærkeste), kan et mudret politisk billede gøre det vanskeligere fortsat at agere redningsplanke for sydeuropa. I Frankrig er der tilmed den udfordring, at ejendomsmarkedet er overophedet og derfor risikerer at bidrage til en mere kontraktiv politik. over den kommende tid afholdes der auktioner over statsobligationer i adskillige af de europæiske lande for meget store beløb. Alene i Italien, Frankrig og spanien udløber der statsobligationer for over 300 milliarder EUr i de kommende tre måneder. Hver af disse auktioner vil være markedsfølsomme, og større afvigelser kan risikere at sætte en stopper for den nuværende positive markedsspiral. Forhold der kan flytte på efterspørgslen efter landenes statsobligationer er, hvis den svage økonomiske udvikling de seneste to kvartaler vil medføre nedjusterede målsætninger for den økonomiske vækst og de offentlige budgetunderskud for Budgetunderskud i % af BNP for Eurolandene * 2012* 2013* 2014* 2015* Euroland -2,1-6,4-6,3-4,0-2,9-1,9 Belgien -1,3-5,9-4,2-3,5-3,2-2,2 Finland 4,2-2,7-2,8-2,0-1,4-1,1 Frankrig -3,3-7,6-7,1-5,7-4,5-3,0 Grækenland -9,9-15,8-10,8-9,0-7,0-5,3-3,0 Irland -7,3-14,2-31,3-10,3-8,7-7,6-5,0-3,0 Italien -2,7-5,4-4,5-3,6-1,6-0,1 Portugal -3,7-10,2-9,8-5,9-4,5-3,0 Spanien -4,5-11,2-9,3-8,0-5,3-3,0 Tyskland -0,1-3,2-4,3-1,2-1,1-0,6 Danmark 3,2-2,7-2,6-3,2-4,5-2,5 USA -6,6-11,6-10,7-10,0-9,3-8,3 UK -5,0-11,0-10,4-9,4-8,7-7,3-2,2-8,7-7,8-8,9-8,9-9,5 * estimat. kilde: oecd, ImF og EU-kommissionen Anbefalet aktivallokering, middel risiko nes mulighed for at låne penge på de finansielle markeder. Desuden har EU-ledernes aftale om større budgetdisciplin hos eurolandene i fremtiden pustet til den positive stemning. Dertil kommer en række nøgletal fra især UsA, men på det seneste også fra tyskland, som har vist, at der fortsat er liv i økonomierne. risikosammensætning med forbehold I forhold til risikosammensætningen af porteføljerne i I&t, valgte vi at fastholde de solide markedsfølsomme aktiver, trods bekymrende udsigter ultimo. årsagen var begrundet, dels i aktivernes attrak- resterende del af porteføljen er placeret i en kombination af variabelt forrentede og mellemlange realkreditobligationer. At aktieandelen kun er på 25%, trods mange opløftende økonomiske og politiske begivenheder, skyldes dels, at aktiemarkederne allerede er steget forholdsvis meget de foregående fire måneder, dels at der fortsat eksisterer en del faremomenter blandt Eurozonens gældsplagede lande. Helt grundlæggende er I&t optimistiske hvad angår udvalgte risikoaktiver på lidt længere sigt, og en opvægtning overvejes. men det kræver, at en række forskellige forhold indtræffer, dels i forhold til væksten i de store økonomier dels I spanien har det været vanskeligt at opfylde budgetmålene for med en overskridelse på hele 2,5%- point. Dette på trods af, at der både fra politisk side og fra befolkningens side er tilkendegivet vilje til reformer. men med en ledighed på 23% og de facto økonomisk recession har det været vanskeligt at gennemføre alle ønskede reformer. specielt har en længe efterspurgt arbejdsmarkedsreform været noget mindre ambitiøs end forventet, hvilket har øget kravene til reformer af den offentlige sektor. regeringen er blevet pålagt af EU at nedbringe budgetunderskuddet noget mere, end spanien selv har meldt ud. For at dette lykkes, skal der endnu flere stramninger til, hvilket kan blive en meget vanskelig opgave i den nuværende økonomiske situation.

4 side 4 1. kvartal 2012 Afkast på udvalgte euro-virksomhedsobligationsindeks: Ratingklasse: 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. 1. Kvt High yield (bb-b) 3,20 % 1,60 % -8,09 % 3,50 % 12,18% Investment Grade -0,30 % 2,25 % -0,26 % 0,29 % 4,81% Udvikling i udvalgte valutakurser overfor DKK: Valuta Ændring UsD 574, ,720-1,36% GbP 890, ,940-0,46% EUr 743, ,480 0,01% Afkast på udvalgte aktieindeks: sek 83,420 83,250-0,20% Aktieindeks 1.kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt Nok 95,880 99,400 3,67% CHF 611, ,690 0,84% kax Danmark 0,6% -6,4% -18,7% 5,0% 17,4% morgan stanley Europe (Dkk) morgan stanley World (Dkk) 0,7% 0,3% -16,6% 4,0% 11,0% -0,9% -1,6% -10,1% 6,3% 10,6% Effektiv rente på udvalgte danske obligationer: PlN 166, ,920 8,49% CZk 28,830 30,270 4,99% HUF 2,363 2,533 7,19% jpy 7,4194 6,8975-7,03% statusrapport: Oligationstype Ult. Mar. Ult. Juni Ult.Sep. Ult. Dec. Ult. Mar årig statsobl. 1,65 % 1,40 % 0,60 % 0,25 % 0,30% 10 årig statsobl. 3,40 % 3,15 % 2,00 % 2,00 % 2,05% 1 årig realkredit obl. 2,00 % 1,85 % 1,10 % 1,00 % 0,80% 30 årig realkredit obl. 5,20 % 5,10 % 4,25 % 4,20 % 4,10% FrA AFGrUND til lysning Udsigterne for den globale vækst var mildest talt noget blakkede i oktober og november sidste år. Det var specielt Euro-samarbejdet, der så ud til at kunne falde ud over kanten. En række politiske begivenheder, kombineret med en generel forbedring i specielt de amerikanske nøgletal, flyttede på investorernes risikoopfattelse i løbet af 1. kvartal I december og februar gennemførte ECb to meget omfattende 3-årige likviditetstildelinger til den europæiske banksektor. brutto er der udlånt lidt over mia. EUr. kombinationen af bedre nøgletal og denne likviditetsindsprøjtning satte gang i den positive markedsspiral. For at forhindre fremtidige gældskriser, tog EU-lederne et vigtigt skridt da de i slutningen af januar blev enige om den såkaldte finanspagt. Finanspagten skal styrke den finanspolitiske disciplin i eurozonen. Det skal ske ved indførelsen af en regel om balance eller overskud i de enkelte landes offentlige budget, hvilket vil kræve, at det strukturelle budgetunderskud (altså underskuddet renset for konjunkturudsving) ikke overstiger 0,5% af bnp. I tilfælde af at reglen brydes, skal der udløses automatiske korrektionsmekanismer, som skal bringe underskuddet tilbage i balance. Aktier i hopla Aktiemarkederne fortsatte de pæne kursstigninger, som blev indledt henover efteråret. De nære nordiske markeder klarede sig lidt bedre end de brede europæiske og amerikanske indeks. Det danske aktiemarked var endnu engang i front baseret på pæne enkeltaktiepræstationer. resultaterne viste generelt en fornuftig udvikling, trods den europæiske gældskrise. Flere virksomheder udtrykte dog en afventende holdning til 2012, ligesom ordreindgangene i flere tilfælde viste en faldende tendens. bankerne var endnu engang præget af store nedskrivninger, og tiltag til sikring af solvens og likviditet satte dagsordenen. kursudviklingen på aktiemarkederne viste, at mange risikomomenter er inddiskonteret i priserne. likvi- ditetsindsprøjtningen fra ECb bidrog også til en vis søgning mod såkaldte risikoaktiver, såsom aktier, i håb om at finde et bedre afkast, end de mere traditionelle obligationer tilbyder. stigende renter De danske statsrenter er steget moderat i 1. kvartal, mens realkreditrenterne er faldet. Det er dog umiddelbart bemærkelsesværdigt, at bevægelserne er så små, idet aktierne har haft den bedste start på året i mange år, og de mest akutte problemstillinger omkring den europæiske gældskrise er blevet afværget. ECb s likviditetstildelinger spillede her en afgørende rolle. De massive indsprøjtninger pressede renterne ned. tildelin- gerne smittede også positivt af på erhvervsobligationsmarkedet, jf. tabellen. En krone for en krone Efterhånden som endnu en græsk gældsaftale blev en realitet, steg EUr overfor hovedvalutaerne. Eksempelvis toppede UsD/Dkk medio januar i kurs 588 mod 552 ultimo februar. Den nye finanspagt, som EU-landene fik på plads, skal være med til at genskabe tilliden til EUr. trods bedring i UsA s økonomiske nøgletal blev UsD svækket i løbet af kvartalet, bl.a. fordi at FED meldte ud, at de først forventer en rentestigning langt ind i 2014, mod tidligere ventet Første kvartal af 2012 bød på øget risikovillighed, hvilket også ses af tabellen. De østeuropæiske valutaer PlN og HUF mistede 12% af deres værdi i, men fik en stærk start på året. I&t s investeringsselskab i Emerging markets, I&t Global vækst A/s, har fortsat investering i østeuropa. siden 1990 har Nok kun meget kortvarigt været over kurs 100,00. vi skal 10 år tilbage før det skete sidst. En stærk økonomi, højere oliepriser og en toneangivende rente på 1,75% gør, at investorer ser Norge som et sikkert sted at placere en del af deres kapital.

5 1. kvartal 2012 side 5 AktIEmArkEDEt: DEt DANskE AktIEmArkED skrumper værdien af de børsnoterede aktier i Danmark stiger; men antallet af selskaber falder. tendensen forventes at fortsætte, og det er dårligt nyt for markedet og dets deltagere generelt. De senere år og starten på 2012 viser, at der stadig skabes pæne afkast i Danmark. Af Per Jørgensen trods relativt høje af kast på det danske marked igennem de senere år bliver det danske aktiemarked mindre. værdien af det samlede marked er stigende med f lotte kursudviklinger for Novo Nordisk, Chr. Hansen, Flsmidth og lign. men antallet af noterede selskaber er faldende. Det er på sigt en uheldig udv ik ling for markedet, de noterede selskaber og investorerne. Den forventede bølge af ny-introduktioner er til manges fortrydelse udeblevet og bidrager således ikke til udviklingen af aktiemarkedet. Nettoafgangen er stigende, og det forventes desværre at fortsætte: Hvorfor nu det? Investorbilledet ændrer sig. De i n st it ut ione l le i nve stor e r ( pensionskasserne ) har historisk spillet en stor rolle, når selskaber skulle skaffe kapital og introduceres på fondsbørsen. De store formuer var med til at sikre tyngde og markedslikviditet til glæde for alle markedsdeltagere. succesfulde introduktioner virker selvforstærkende derhen, at flere vil forsøge sig. I den nuværende situation har rentebilledet og mere kortsigtede af kast- og likviditetskrav ændret de institutionelle investorers appetit på danske aktier. Det fremgår f.eks. af AtP s seneste årsberetning. Prisdannelsen og markedslikviditeten forværres, og mange sælgere af virksomheder kan opnå bedre priser ved et privat salg. oplagte børskandidater som Aalborg Industr ies og Falck blev således solgt udenom børsen. Fremadrettet forventes investorrollen i stigende grad overtaget af private og udenlandske investorer. En anden tidshor isont, højere og skrappere af kastforventninger samt f lere investeringsalternativer gør håndtering af disse grupper anderledes kostbar og ressourcekrævende. De store C20-selskaber kan sagtens, men mange mindre selskaber kan have problemer med det. Det øger incitamentet til et industrielt salg eller afnotering, hvis man i forvejen er noteret. Flere danske selskaber forventes afnoteret lav prisfastsættelse og lav aktiemarkedslikviditet betyder, at flere selskaber vil overveje, om fremtiden er på børsen. specielt de gode selskaber med en værdiskabende fremtid vil stå i den situation; ofte ufrivilligt fordi andre ser dem som overtagelseskandidater. seneste eksempler er H+H, Har tmann, satair og thrane & thrane. nale koncerner med markedsledende positioner, som bl.a. indgår i C20, vil til stadighed være interessante invester ingsobjekter. Der vil også være en række interessante selskaber, der er under radarskærmen hos andre markedsdeltagere. I&t s opportunity strategi fokuserer bl.a. på dette segment. Det er vigtigt at have alternative placeringer. I&t har med en nordisk strategi tæt tilgang til specielt det velfungerende svenske aktiemarked, ligesom I&t Global vækst investerer bredt i Emerging- og Frontier markets. kan man stadig tjene penge på det danske aktiemarked? svaret er ja. De store internatio- Glem C20-indekset! Af Per Jørgensen medierne hæfter sig i stor grad ved den dag l ige udv i k l i ng i C20-indekset, og det tages som et udtryk for, hvordan det går på det danske aktiemarked. Det advarer vi imod. som det fremgår af figuren, fylder de 5 største aktier godt tre fjerdedele af indekset; Novo endda over 40%! De fem aktier er fortrinlige virksomheder hver for sig, men at tage deres respektive kursudvikling som et udtryk for det danske aktiemarkeds tilstand er en over- drivelse. Det kan aktionærerne i vestas og mange bankaktionærer tale med om. Det bredere k AXindeks giver lidt mere mening, selvom der også er en skæv vridning. Investeringsforeningernes benchmark k AX capped er indrettet således, at en aktie maksimalt kan fylde 10%; også en uhensigtsmæssig skæv vridning. som referenceaf kast for Danmark finder I&t kax indekset det mindst misvisende. mere bredt foretrækkes det europæiske msci Europe, der afspejler over 450 europæiske aktier bredt funderet over hele Europa. C20 Indeksvægt i Pct. Novo Nordisk A/s 42,2 AP møller - maersk A/s 12,8 Danske bank A/s 8,1 Carlsberg A/s 6,6 Novozymes A/s 5,1 74,8 kilde: bloomberg og Nordea

6 side 6 1. kvartal 2012 obligationsmarkedet: svagt stigende lange renter I&t forventer uændret korte renter og svagt stigende lange renter. Erhvervsobligationsmarkedet er startet godt i 2012, og er fortsat en attraktiv aktivklasse. Af Kristian Brinch Hansen Den amerikanske såvel som den europæiske økonomi har klaret sig bedre end ventet de seneste måneder, dog klarer førstnævnte sig væsentligt bedre. I Europa trækker de sydeuropæiske økonomier fortsat ned i det samlede vækstbillede, således at væksten for i år formentlig lander på lidt over 0 %, mens forventningerne til den amerikanske vækst er på ca. 2,5%. Politikerne er endelig begyndt at vise handlekraft i forbindelse med håndteringen af gældskrisen, hvilket bidrager til at skabe ro. Den europæiske centralbank lemper ikke yderligere Den europæiske centralbank (ECb) har, med sine 2 ubegrænsede tildelinger af billig 3-årig likviditet, også været en nøglefaktor i at skabe ro på de finansielle markeder. tildelingerne må betragtes som værende ekstremt ekspansiv pengepolitik. konsekvenserne har bl.a. været faldende markedsrenter, trods bedre end ventede nøgletal, stigende råvarepriser, bedste start for aktier i mange år og en umiddelbar afværgelse af de akutte problemstillinger ifm. gældskrisen. I&t forventer nu, at ECb alligevel ikke vil sænke styringsrenten yderligere, eftersom likviditetstildelingerne har virket efter hensigten. Det forventes, at styringsrenten holdes i ro indtil 2014, som følge af den igangværende stabilisering og senere gradvise bedring i økonomien. markedsrenterne De markedsbestemte renter vil være præget af ovenstående i en lang periode. I&t forventer, at de korte renter vil være forankret frem til andet halvår 2013, og at det vil være begrænset, hvor meget de lange renter kan stige. I&t forventer dog svagt stigende lange renter det næste år som følge af vækst i økonomierne (væsentlig mere i UsA end Europa), og som følge af intensiteten omkring gældskrisen er aftaget yderligere. I&T forventer ikke at ECB vil sænke styringsrenten yderligere Fortsat værdi i erhvervsobligationer selvom vi har fået et godt afkast på erhvervsobligationer i år, så forventer I&t, at der er mere at komme efter. Erhvervsobligationer kommer fra et niveau, hvor man historisk er blevet særdeles godt betalt i forhold til selskabernes gældsætning. selvom betalingen ikke er så god som tidligere, mener I&t dog fortsat, at aktivklassen er attraktivt prisfastfast i forhold til gældsætningen. Hertil kommer ECbs likviditetstildelinger, hvor bankerne siden december brutto har lånt over mia. EUr. De positive effekter af dette er mange. For det første står der pt. over 700 mia. EUr på ECbs depositfacilitet til 0,25% i rente. En del af disse penge er givetvist øremærket af bankerne til at indfri deres egne obligationer, men en anseelig del af pengene kan hurtigt investeres, hvis bankerne finder det attraktivt. Dermed har vi en stærk mekanisme, som holder obligationskurserne på et højt niveau. En anden effekt er den væsentlig bedre stemning på de finansielle markeder. Dette gør det muligt for selskaberne igen at udstede obligationer(se grafer). markedet har været mere eller mindre lukket for nyudstedelser (specielt High yield) i andet halvår af. var dette fortsat, så ville markedet være begyndt at indregne en større risikopræmie grundet flere konkurser og øget refinansieringsrisiko. I stedet har selskaberne nu mulighed for at hente relativt billig kapital og forlænge deres gældsprofil, hvilket giver selskaberne arbejdsro. I I&ts optik er det meget vigtigt for det langsigtede afkast, at selskaberne har mulighed for at tilpasse deres gældsprofil i forhold til deres langsigtede strategier. En kombination af ekstremt billig likviditet, lave renter og et marked, hvor virksomhederne har mulighed for at låne til fornuftige vilkår, gør således, at I&t fortsat ser fortrøstningsfuldt på erhvervsobligationer. Investment Grade ikke finansielle udstedelser akkumuleret (Mia. EUR) High Yield ikke finansielle udstedelser akkumuleret (Mia. EUR) Kilde: Morgan Stanley

7 1. kvartal 2012 side 7 valutamarkedet: kurs mod EN stærkere EUro? Det er relevant at spørge sig selv, om EUr står foran en yderligere styrkelse. EUr er stærkere nu end i 2. kvartal 2010, hvor den græske tsunami for alvor satte gang i rystelserne af EU og dermed europæisk økonomi. End ikke den europæiske finanskrise har formået at svække EUr overfor UsD. PPP (Forklaring til graferne herunder) teorien om købekraftsparitet (på engelsk purchasing power parity (PPP)) bruger at ligevægtskursen mellem to valutaer vil udligne valutaernes købekraft på lang sigt. teorien er baseret på loven om en pris, der siger, at på et efficient marked vil to ens varer nødvendigvis have den samme pris. Hvis det ikke er tilfældet, er der mulighed for arbitrage og overnormal profit. Det vil ifølge købekraftsparitetsteorien altså sige, at man med en mængde af en given valuta skal være i stand til at købe den samme mængde af varer i alle lande.[1]. ved at bruge PPP valutakurser når man sammenligner levestandarden i forskellige lande, opnår man et mere detaljeret billede, end hvis man bare sammenligner nominel bruttonationalprodukt (bnp). Det skyldes, at PPP valutakurser tager højde for forskellige relative leveomkostninger og inflationsrater i forskellige lande. Af Per Fjordside Presset på EUr er langt fra væk, selvom EU-landene har indgået en ny finanspagt, som groft sagt kun strammer op på de hidtidige aftaler inden for Euro-samarbejdet. De mest grelle økonomiske ubalancer i Grækenland, Italien, spanien og Portugal er stadig en udfordring for EUr. valutakursdannelsen Forventningsdannelsen til en valutakurs afgøres af flere faktorer. basis er den økonomiske udvikling, den politiske handlekraft og en uafhængig nationalbank. En fjerde faktor er markeds-(investor) psykologien. bag markedspsykologien gemmer sig trende i valutamarkedet, spekulative positioner og kommerciel afdækning af f.eks. virksomheders transaktioner. langsigtet (flere år) afspejler udviklingen i en valutakurs et lands økonomiske styrke, men kortsigtet (op til et år eller to) vil investorpsykologien have mere eller mindre betydning for kursudviklingen. større usikkerhed betyder større kursmæssig påvirkning fra denne front. EUr er som nævnt stærkere overfor UsD, end da krisen i EU for alvor brød ud, til trods for at der i de sidste 6 år ikke har været solgt flere spekulative EUrUsD terminskontrakter på Chicagos børs. Dermed viser grafen en helt anden forventning til EUrUsD end den, som ses i spotmarkedet, hvor den dagsaktuelle kurs handles. Dette er også med til at give en forklaringsgrad på den historiske samt fremtidige trend i EUrUsD. Hvis usikkerheden omkring EUr aftager, vil man sikkert se en korrektion i Imm-grafen i form af faldende spekulation mod EUr. spot- og likviditetsmæssigt betyder dette, at markedsdeltagerne i sidste ende skal bruge EUrUsD til at lukke de spekulative terminskontrakter ned = stærkere EUr. PPP(*)-købekraftsteori som langsigtet pejling Er EUr fair prisfastsat overfor UsD. Ud fra den teoretiske PPP-model er EUr overvurderet med 2% p.t. med basis i en teoretisk kurs på 128,00. Dermed vises et helt andet billede end det, Imm-tallene viser. spekulanterne satser på en markant svækkelse af EUr. Det understreger, at man skal bruge tallene fra Imm og PPP, som brikker inden de valutamæssige beslutninger træffes. Et andet mere markant eksempel er CHF, som mange har en klar holdning til er for stærk. Dette viser teorien iflg. PPP-modellen også. overfor de fire hovedvalutaer er CHF overvurderet med 14-26% og overfor Dkk med 11%. På trods af dette har vi stadig ikke set en markant svækkelse af CHF, og dette skyldes bl.a. usikkerheden omkring løsning af Eurolandenes gældsproblematik. Heller ikke snb s gentagne intervention har formået at vende trenden og dermed stoppe likvidtetsflowet ind i schweiz. I&t forventer en svagere EUr på lang sigt På lang sigt forventer I&t, at EUr skal svækkes, da dette er en af forudsætningerne for at løfte den europæiske økonomi ud af den recessionslignende tilstand, som der er udsigt til i de næste år. Det skyldes, at Eurolandene skal igennem en hård økonomisk kur for at genoprette ubalancerne på statsfinanserne. Endvidere forventer I&t, at den amerikanske økonomi vil vækste før den europæiske, samtidig med Europa skal geares til at udnytte væksten i østen og Emerging markets. På kort sigt vil I&t ikke udelukke en stærkere EUr drevet af evt, nedlukning af spekulative positioner mod EUr. tendenser til bedring af Eurolandenes økonomi kunne være en af faktorerne bag dette. General PPP model - model estimater (f. eks. EUR/USD PPP estimat 1.28) Kilde Danske Bank General PPP model - nuværende spotniveau i forhold til modelniveau (eks. er EUR p.t. 2% overvurderet overfor USD ud fra PPP model estimat) KIlde BIS og Danske Markets

8 side 8 1. kvartal ,8 milliarder euro Ny aktionær hos Investering & tryghed køber og sælger nordiske virksomheder. selskabet Altor repræsenterer fonde med massiv risikovillig kapital Af Lars Mandal maskiner til kødindustrien. komponenter til høreapparater. brændstof til store skibe. Fødevarer en gros. kapitalfonden Altor spænder vidt. manden i spidsen hedder søren johansen. Han er 47 år, jurist og advokat, og efter 22 år hos en af landets største advokatvirksomheder, kromann reumert, hvor han sluttede som managing partner, arbejder han i dag for kapitalfonden Altor med kontorer i københavn, oslo, stockholm og Helsingfors. vi rådgiver Altor-fondene, hvor en række investorer har placeret kapital. man kan godt sige, at vi faciliterer risikovillig kapital til unoterede nordiske selskaber på vegne af eksempelv is internationale pensionskasser og udenlandske universiteter som det amerikanske Harvard University. skaber; vi skal ikke nødvendigvis eje en virksomhed 100%, og det betyder, at vi også går ind i familieejede virksomheder, hvis de har behov for kapital. søren johansen understreger, at Altor på den måde demonstrerer en mere fleksibel tilgang til arbejdet med at støtte virksomheder og gøre dem stærke. kød, brændstof og høreapparater Altors seneste investering er en v irksomhed på Fy n, Haarslev Industries. vi købte den spændende virksomhed i februar i år. Haarslev er en sund virksomhed i vækst med produ ktion i brasilien, kina, New Zea la nd, spanien og Danmark. Haarslev producerer procesudst y r til kødindustrien med specia le i behandling af kødaffald fra slagterier og er global markedsleder i sin niche. I&T er fornuftig konservativ. Det passer fint til mig søren johansen fortæller til Den Uaf hængige, at Altors kerneforretning er at hjælpe fonde med at finde de rigtige selskaber at investere i samt at udvikle de virksomheder og til slut sælge dem igen. De tre Altor fonde råder i alt over en samlet kapital på 3,8 milliarder euro, der er committed til kun at investere i nordiske virksomheder. For tiden ejer vi i Danmark også Wrist Group i Nordjylland. virksomheden er dominerende indenfor brændstof og prov iant til skibe, og på grund af en meget stor volumen inden for olie og brændstof omsætter Wrist Group i omegnen af 50 milliarder kroner årligt. En meget interessant virksomhed. v i hjæ lpe r fonde ne me d at spotte og købe v irksomheder. Efterfølgende går vi ind og gør dem stærke, og så sælger vi dem igen. men vi adskiller os nok lidt fra andre kapitalfonde ved, at vi i Altor er tilhængere af partner- vi ejer også Eurocater, en fødevaregrossist, som blandt andet har opkøbt Inco, en anden større dansk fødevarevirksomhed. og vi ejer sonion, en global, dansk virksomhed, der producerer komponenter til høreapparater. Søren Johansen søren johansen fortæller, at Altor indtil for nylig ejede vitamin- og medicinalvirksomheden Ferrosan. vi solgte Ferrosan til den inter nat iona le med icingigant Pf izer, men vi beholdt dog en mindre del af virksomheden, en producent af medicinsk udstyr, som vi fortsat ejer. Aktionær og kunde søren johansen er både aktionær og kunde hos I&t. jeg blev kunde hos I&t via en af mine gode klienter; ja jeg hjalp ham faktisk med at købe aktier i I&t. senere blev jeg kontaktet i forbindelse med, at det blev muligt at investere i en ledig, mindre aktiepost. Den købte jeg, fordi jeg synes, at virksomheden er spændende, og fordi den repræsenterer et godt princip. jeg kan godt lide den uafhængighed, der kendetegner I&t. Helt generelt synes jeg, det er et pænt og ordentligt selskab. søren johansen betegner I&t som fornuftig konservativ. Det passer fint til mig. jeg forventer en fornuftig forretning af mine midler, ikke nødvendigvis en fantastisk forretning, og på det punkt passer vi fint sammen. Interesserede kan læse mere om virksomheden Altor på com ForårEt Er kommet, og I&t INvItErEr til ForNøjElIGE GolFDAGE Det er networking og hyggeligt samvær, det handler om. så uanset om du er øvet eller lettere rusten, så glæder vi os til at se dig. Af Ole Krebs I&t inviterer igen i år til fornøjelige golfdage. Arrangementerne afholdes i år følgende dage med morgenmad fra kl , spillestart kl og med efterfølgende frokost: udgave: 1. kvartal 2012 oplag: IssN: juni på Lyngbygaard Golf, Århus 27. august på Rungsted Golf Klub Ansvarshavende redaktør: tommy N. Christensen Hjemmeside: Der er plads til 36 deltagere pr. arrangement, der fordeles efter først-til-mølle princippet. tilmelding med oplysning om navn, hjemmeklub, hcp samt DGU nr. kan allerede nu ske på i-og-t.dk Udgiver: Investering & tryghed A/s Dalgasgade 25, 10. sal 7400 Herning redaktionen afsluttet: 27. marts 2012 trykkeri: lassen offset telefon: telefax: Grafik: rosenstand, kyllebæk & Co

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013. Bestyrelsens beretning

Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013. Bestyrelsens beretning Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013 Bestyrelsens beretning Jeg kan starte med at konstatere, at 2012 blev et overraskende godt investeringsår med flotte afkast til investorerne i Jyske Invest.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Vækstopbremsningen har i kvartalet været større end forventet i Emerging Markets, og specielt er udviklingen i Kina foruroligende. Hvis ikke landet

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune Afkastrapport - Juli 2015 Aabenraa Kommune Indholdsfortegelse Side: 2 - Indholdsfortegelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Aktie markedskommentar Side: 5 - Obligations markedskommentar Side: 6 - Grafer Side:

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont Aktiv allokering måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale. november Kaotiske markeder ekstrem usikkerhed Investeringskomitéen afholdte onsdag den 9. november ordinært møde. På dette

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning Aktuel Finansiering LandboThy 2014 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning jes@agrocura.dk 21 42 56 20 Psykoterapi SUPERCYKLUS En supercyklus er en cyklisk tendens, der går igennem en længerevarende

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere