Markedskommentar Orientering Q2 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedskommentar Orientering Q2 2012"

Transkript

1 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet, hvor både amerikanske og europæiske aktier nåede årets foreløbigt højeste niveauer, forløb perioden i en generel negativ retning. Dramatiske valg i Grækenland og Frankrig, faldende europæiske vækst samt en voksende spansk bankkrise var alle faktorer, der var medvirkende til renteuro og negative aktiemarkeder. Den europæiske krise spredte sig tilmed til den globale økonomi gennem øget finansiel usikkerhed og faldende europæisk import. Sidstnævnte ramte især emerging markets økonomier hårdt. Lyspunktet for perioden var dog, at de europæiske toppolitkere kom til enighed om en ny aftale, der skal forsøge at afhjælpe den sydeuropæiske gælds- og vækstkrise. Aftalen, der allerede karakteriseres som historisk, indeholder flere gode elementer. De trængte sydeuropæiske banker får bl.a. mulighed for at finansiere sig direkte i de centrale europæiske redningsfonde EFSF og ESM i stedet for at skulle hente den nødvendige finansiering via de respektive stater. Bankerne vil dog blive underlagt tilsyn fra et nyt superfinanstilsyn under tysk ledelse og med placering i Den Europæiske Centralbank (ECB) i Franfurt. Afkast på forskellige aktivtyper Usikkerheden omkring den europæiske finanskrise betød, at risikobehæftede aktiver, som aktier, råvarer og obligationer med lav kreditværdighed, havde det svært i 2. kvartal. Til gengæld var der en generel tilflugt til de aktiver, som kan karakteriseres som sikre havne - heriblandt tyske og danske statsobligationer. På aktiemarkedet var det i særdeleshed emerging markets, der blev ramt af den europæiske finanskrise som følge af den svækkede europæiske import, hvilket medførte store kursfald. De sydeuropæiske lande blev naturligvis også hårdt ramt, mens det brede europæiske aktiemarked endte i et lille minus. Udviklingen på det amerikanske marked afspejlede groft sagt det europæiske. Hertil skal der dog tages højde for, at USD blev styrket betragteligt over for både EUR og DKK. En dansk investor har således oplevet et positivt afkast på sine amerikanske aktier, hvis valutaen ikke har været afdækket. Renterne på både danske, tyske og amerikanske statsobligationer har som omtalt været faldende i perioden. Dette har bidraget til, at kurserne på de fleste obligationstyper er blevet presset op, hvilket har bidraget positivt til afkastet i de puljer, der har andele i obligationer. Danmark Det er den umiddelbare vurdering, at de danske politikere leverer handlekraft i et omfang, der imponerer i udlandet. De centrale danske økonomiske balancer som handels- og betalingsbalancen er i fin form, og selv om der har været underskud på de offentlige finanser siden 2009, så er det danske statsunderskud set i internationalt perspektiv absolut acceptabelt. I 2. kvartal blev der indgået vigtige forlig med bred og dermed langtidsholdbar politisk opbakning på bl.a. skatte- og fleksjobområdet. Især skattereformen er vigtig for dansk økonomi, fordi den har som mål at øge arbejdsudbuddet, hvilket er nødvendigt for at sikre finansiering af velfærdssamfundet (dvs. de offentlige ydelser). Udsigten for de finansielle markeder for resten af 2012 Når man står midt i nyhedsstrømmen, kan man let få det indtryk, at 2012 er mere turbulent end andre år. I realiteten er situationen mere stabil end i 2011, hvor Europa først var ved at erkende omfanget af gældskrisen, hvor Japan blev rystet af jordskælv og tsunami, og hvor den arabiske verden var præget af folkelige oprør. Den mere stabile situation kan bl.a. aflæses af politikernes evne til at vise handlekraft. Investorerne på de finansielle markeder styres i udpræget grad af tilliden til politikerne. Hvis de europæiske politikere efter den seneste aftale formår at fastholde billedet af handlekraft, så er der en mulighed for, at især de europæiske aktiemarkeder vil bevæge sig svagt opad i de kommende kvartaler. Det vil betyde, at renterne i de såkaldte sikre havne som Danmark, Tyskland og USA, vil stige, fordi investorerne vil søge mod risikoaktiver på bekostning af sikre aktiver. Renterne på statsobligationer fra de sydeuropæiske lande vil derimod i denne situation falde kraftigt. Q2 Hvis den nye tillid til politikerne i Europa viser sig at være ubegrundet f.eks. ved at udmøntningen af de nye aftaler om hjælp til banksektoren og etableringen af det nye superfinanstilsyn ikke forløber som aftalt så vil risikoaversionen komme igen, og aktiver som aktier, råvarer og obligationer fra de svageste udstedere vil komme under pres.

2 Pulje 1 - Danske Obligationer Det danske obligationsmarked blev i 2. kvartal 2012 endnu en gang domineret af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Dette betød en øget usikkerhed på de finansielle markeder, hvilket var med til at trække renterne ned. Modsat årets tre første måneder har der været en relativ identisk renteudvikling på tværs af landegrænserne i 2. kvartal, for så vidt angår lande, der ikke indgår blandt de såkaldte PIIGS-lande, der omfatter Portugal, Irland, Italien, Grækenland og Spanien. Således falder både de 2-årige og 10-årige renter i såvel USA som i Tyskland og Danmark, hvilket har medført en generel fladning af rentekurven. Spændet mellem de tyske og danske renter faldt i kvartalet fra ca. -4 bp. til -14 bp. afhængig af, hvor på rentekurven spændet måles. De helt korte danske statsobligationer handles dermed aktuelt til negative renter, hvilket indikerer den ganske særlige situation, obligationsmarkedet befinder sig i. Efter et fald på 57 bp. ligger de 10-årige renter i USA på 1,64 pct., mens de 2-årige renter ligger på 0,30 pct. efter et marginalt fald på 3 bp. I Tyskland ligger den 10-årige rente på 1,58 pct. efter et fald på 21 bp., mens den 2-årige rente er faldet 9 bp. til 0,12 pct. Til sammenligning er den 10-årige rente i Danmark faldet med 39 bp. til 1,44 pct., mens den 2-årige rente er faldet 25 bp. til 0,01 pct. I indeværende periode har der været stor efterspørgsel for den danske krone i valutamarkedet. Dette har tvunget Danmarks Nationalbank til at gøre en kraftig indsats for at holde kronekursen inden for det snævre bånd i forhold til euroen. Nationalbanken har blandt de mest markante tiltag sænket de ledende rentesatser to gange i perioden. Desuden er der solgt ud af danske kroner og købt ind af udenlandsk valuta. De faldende renter har naturligvis bidraget til et positivt afkast for Pulje 1 - Danske Obligationer. For 2. kvartal lyder afkastet på 1,79 pct. (før pensionsafkastskat), mens afkastet for årets første seks måneder lyder på 1,46 pct. (før pensionsafkastskat). Danske Obligationer 1,86% 1,79% 1,52% 1,57% 1,46% 1,24% Danske Obligationer 6,3% 5,3% 6,5% 5,3% 7,5% 6,4% 10,7% 9,1% Danske Obligationer 12,04% 7,81% 7,06% 5,00% 4% Danske Stat ,3 3% Realkredit Danmark SDRO ,8 3,5% Nykredit SDO ,8 4% Realkredit Danmark SDRO ,1 4,5% Danske Stat ,4

3 Pulje 2 - Danske Aktier Danske aktier havde i 2. kvartal 2012 et mindre samlet fald efter tre relativt volatile måneder. Den negative stemning tog især til i styrke i maj, hvor valgdrama i både Frankrig og Grækenland førte til fornyet uro omkring det europæiske valutasamarbejde. Grækernes manglende evne til at forme en ny regering medførte tilmed, at der blev afviklet nyt valg i juni. På den fundamentale økonomiske front blev der i stigende grad sat fokus på risikoen for vækstafmatning. Det var særligt en lav jobskabelse i USA samt skuffende væksttal fra Kina, der kombineret med den europæiske finanskrise bidrog med nervøsitet hertil. Dette har givet yderligere knubs til især de cykliske aktier, som har klaret sig dårligere end det generelle marked i perioden. Aktiemarkedet rettede sig dog en smule mod slutningen af kvartalet. Dette skete i forbindelse med, at EU vedtog en spansk bankpakke i størrelsesordenen EUR 100 mia. Yderligere blev det vedtaget af EU, at den permanente redningsfond, ESM, fremover kan hjælpe kriseramte banker uden at påvirke den statslige gældsætning. Dette fik ligeledes en positiv modtagelse i markedet. F.E. Bording og Bioporto leverede de største kursstigninge på hhv. 28,4 pct. og 27,8 pct. i perioden, mens NeuroSearch og TopoTarget stod for de største fald i 2. kvartal på hhv. 68,2 pct. og 52,3 pct. Undervægte i Vestas og Danske Bank samt overvægte i Coloplast, G4S og Topdanmark bidrog positivt til det relative afkast i forhold til benchmark. Til gengæld blev det relative afkast påvirket negativt af overvægte i DLH, FLSmidth, DFDS og IC Companys samt undervægt i Lundbeck. Pulje 2 Danske Aktier gav i 2. kvartal et afkast på -2,17 pct. (før pensionsafkastskat). Over årets første seks måneder har puljen givet et afkast på 10,87 pct. (før pensionsafkastskat). Danske Aktier -2,07% -2,17% -1,84% 11,04% 10,87% 9,21% Danske Aktier -43,5% -37,0% 49,9% 42,4% 31,7% 26,9% -12,6% -10,7% Danske Aktier -1,80% 16,56% 0,60% 9,41% Novo Nordisk 9,9 Coloplast 9,2 Carlsberg 8,4 A.P. Møller-Mærsk 7,8 Topdanmark 7,8

4 Pulje 4 - Mixpulje Middel Den europæiske gældskrise blussede atter op i 2. kvartal Dramatiske valg i Grækenland og Frankrig, faldende europæisk vækst samt voksende spansk bankkrise var alle faktorer, som medvirkede til renteuro og negative aktiemarkeder i perioden. Dette blev påvirket yderligere af en lav jobskabelse i USA samt skuffende væksttal fra Kina. Det primære lyspunkt i perioden bestod af EU s beslutning om, at den permanente redningsfond, ESM, fremover kan hjælpe kriseramte banker uden at påvirke den statslige gældsætning. Efterspørgslen for de risikobehæftede aktiver såsom aktier har generelt været faldende i perioden. De globale aktier, udtrykt ved MSCI World målt i DKK, faldt i 2. kvartal med 0,45 pct. Dette dækker dog over en kraftig bevægelse i valutamarkedet, hvor USD blev styrket med 4,86 pct. over for DKK. Til gengæld har investorerne søgt mod de såkaldte sikre havne. Disse omfatter bl.a. statsobligationer fra lande som Tyskland, Danmark og USA, hvor man har oplevet faldende renter og dermed også positive afkast. Dette har bidraget til, at de danske obligationer, udtrykt ved EFFAS Denmark All, samlet steg med 2,66 pct. i perioden. Puljen har været positioneret med en mindre overvægt i danske obligationer, hvilket har vist sig positivt i forhold til det relative afkast. Som følge af relativt store kursfald på risikofyldte aktiver har eksponeringen mod aktier dog udlignet denne kursgevinst i perioden. I absolutter termer gav Pulje 4 - Mixpulje Middel et afkast i 2. kvartal på -0,11 pct. (før pensionsafkastskat), mens afkastet for årets første seks måneder ligger i plus med 5,07 pct. (før pensionsafkastskat). Mixpulje Middel -0,01% -0,11% -0,09% 5,29% 5,07% 4,30% Mixpulje Middel -21,5% -18,3% 20,0% 17,0% 14,3% 12,1% 0,4% 0,4% Mixpulje Middel 5,66% 10,59% 1,92% 4,48% S&P 500 EMINI Sep Aktiefutures USA 15,0 4% Realkredit Danmark SDRO ,2 4% Danske Stat ,7 2% Nykredit SDO ,5 3,5% Nykredit SDO ,1

5 Pulje 5 - Globale Aktier* Globalt faldt aktiekurserne i 2. kvartal 2012 efter tre relativt volatile måneder. Den negative stemning tog især til i styrke i maj, hvor valgdrama i både Frankrig og Grækenland førte til fornyet uro omkring det europæiske valutasamarbejde. Grækernes manglende evne til ar forme en ny regering medførte tilmed, at der blev afviklet nyt valg i juni. På den fundamentale økonomiske front blev der i stigende grad sat fokus på risikoen for vækstafmatning. Det var særligt en lav jobskabelse i USA samt skuffende væksttal fra Kina, der kombineret med den europæiske finanskrise bidrog med nervøsitet hertil. Dette har givet yderligere knubs til især de cykliske aktier, som har klaret sig dårligere end det generelle marked i perioden. Aktiemarkedet rettede sig dog en smule mod slutningen af kvartalet. Dette skete i forbindelse med, at EU vedtog en spansk bankpakke i størrelsesordenen EUR 100 mia. Yderligere blev det vedtaget af EU, at den permanente redningsfond, ESM, fremover kan hjælpe kriseramte banker uden at påvirke den statslige gældsætning. Dette fik ligeledes en positiv modtagelse i markedet. Puljen har været allokeret med overvægt til amerikanske aktier og undervægt til europæiske og japanske aktier. Dette har betydet en overvægt til USD, hvilket isoleret betragtet har bidraget positivt til kvartalets relative og absolutte afkast, idet USD er styrket over for DKK. Relativt store kursfald i Europa og Japan har dog udlignet denne kursgevinst. Pulje 5 Globale Aktier gav i 2. kvartal et afkast på -0,36 pct. (før pensionsafkastskat), og et afkast på 7,53 pct. (før pensionsafkastskat) for de seneste 6 måneder. Globale Aktier* -0,34% -0,36% -0,30% 7,74% 7,53% 6,38% Globale Aktier* -48,5% -41,2% 14,1% 12,0% 13,5% 11,5% -0,1% -0,1% Globale Aktier* 7,35% 12,29% -8,34% -2,98% S&P 500 EMINI Sep Aktiefutures USA 66,2 EURO STOXX 50 Sep Aktiefutures Europa 9,7 FTSE 100 FUT Sep Aktiefutures UK 7,9 TOPIX Sep Aktiefutures Japan 7,5 Swiss Market Index Sep Aktiefutures CHF 6,6 *Puljen har pr. 1. januar 2011 skiftet navn og strategi fra Europæiske aktier til Globale aktier.

6 Pulje 6 - Mixpulje Høj Den europæiske gældskrise blussede atter op i 2. kvartal Dramatiske valg i Grækenland og Frankrig, faldende europæisk vækst samt voksende spansk bankkrise var alle faktorer, som medvirkede til renteuro og negative aktiemarkeder i perioden. Dette blev påvirket yderligere af en lav jobskabelse i USA samt skuffende væksttal fra Kina. Det primære lyspunkt i perioden bestod af EU s beslutning om, at den permanente redningsfond, ESM, fremover kan hjælpe kriseramte banker uden at påvirke den statslige gældsætning. Efterspørgslen for de risikobehæftede aktiver såsom aktier har generelt været faldende i perioden. De globale aktier, udtrykt ved MSCI World målt i DKK, faldt i 2. kvartal med 0,45 pct. Dette dækker dog over en kraftig bevægelse i valutamarkedet, hvor USD blev styrket med 4,86 pct. over for DKK. Til gengæld har investorerne søgt mod de såkaldte sikre havne. Disse omfatter bl.a. statsobligationer fra lande som Tyskland, Danmark og USA, hvor man har oplevet faldende renter og dermed også positive afkast. Dette har bidraget til, at de danske obligationer, udtrykt ved EFFAS Denmark All, samlet steg med 2,66 pct. i perioden. Puljen har været positioneret med en mindre overvægt i risikofyldte aktiver, mens eksponeringen mod danske obligationer har haft undervægt. I aktieallokeringen har de danske aktier bidraget negativt til det absolutte afkast, mens eksponeringen mod amerikanske aktier har haft en svagt udlignende effekt som følge af, at USD er styrket over for DKK i perioden. Beholdningen af danske obligationer har bidraget positivt til puljens afkast for perioden. I absolutter termer gav Pulje 4 - Mixpulje Høj et afkast i 2. kvartal på -0,25 pct. (før pensionsafkastskat), mens afkastet for årets første seks måneder ligger i plus med 6,77 pct. (før pensionsafkastskat). Mixpulje Høj -0,25% -0,25% -0,25% 6,77% 6,77% 6,77% Mixpulje Høj* 10,01% * Mixpulje Høj har været investeret siden november SEBinvest Danske Aktier 28,8 S&P 500 EMINI Sep Aktiefutures USA 20,8 SEBinvest Kreditobligationer (Euro) 19,6 4% Realkredit Danmark SDRO ,3 EURO STOXX 50 Sep Aktiefutures Europa 4,3

7 Pulje 7 - Korte Obligationer Det danske obligationsmarked blev i 2. kvartal af 2012 endnu en gang domineret af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Dette betød en øget usikkerhed på de finansielle markeder, hvilket var med til at trække renterne ned. Modsat årets tre første måneder har der været en relativ identisk renteudvikling på tværs af landegrænserne i 2. kvartal, for så vidt angår lande, der ikke indgår blandt de såkaldte PIIGS-lande, der omfatter Portugal, Irland, Italien, Grækenland og Spanien. Således falder både de 2-årige og 10-årige renter i såvel USA som i Tyskland og Danmark, hvilket har medført en generel fladning af rentekurven. Spændet mellem de tyske og danske renter faldt i kvartalet fra ca. -4 bp. til -14 bp. afhængig af, hvor på rentekurven spændet måles. De helt korte danske statsobligationer handles dermed aktuelt til negative renter, hvilket indikerer den ganske særlige situation, obligationsmarkedet befinder sig i. Efter et fald på 57 bp. ligger de 10-årige renter i USA på 1,64 pct., mens de 2-årige renter ligger på 0,30 pct. efter et marginalt fald på 3 bp. I Tyskland ligger den 10-årige rente på 1,58 pct. efter et fald på 21 bp., mens den 2-årige rente er faldet 9 bp. til 0,12 pct. Til sammenligning er den 10-årige rente i Danmark faldet med 39 bp. til 1,44 pct., mens den 2-årige rente er faldet 25 bp. til 0,01 pct. I indeværende periode har der været stor efterspørgsel for den danske krone i valutamarkedet. Dette har tvunget Danmarks Nationalbank til at gøre en kraftig indsats for at holde kronekursen inden for det snævre bånd i forhold til euroen. Nationalbanken har blandt de mest markante tiltag sænket de ledende rentesatser to gange i perioden. Desuden er der solgt ud af danske kroner og købt ind af udenlandsk valuta. De faldende renter har naturligvis bidraget til et positivt afkast for Pulje 7 - Korte Obligationer. For 2. kvartal lyder afkastet på 1,22 pct. (før pensionsafkastskat), mens afkastet for årets første seks måneder lyder på 1,41 pct. (før pensionsafkastskat). Korte obligationer 1,23% 1,22% 1,04% 1,46% 1,41% 1,19% Korte obligationer 3,8% 3,2% 5,2% 4,4% 3,5% 3,0% 3,7% 3,1% Korte obligationer 4,63% 3,70% 3,95% 3,17% 4% Danske Stat ,4 4% Nordea SDRO ,8 Var. Nykredit JCB ,9 2% Nykredit SDO ,5 2% Realkredit Danmark SDRO ,0

8 Pulje 8 - Mixpulje Lav Den europæiske gældskrise blussede atter op i 2. kvartal Valg i Grækenland og Frankrig, faldende europæisk vækst samt voksende spansk bankkrise var alle faktorer, som medvirkede til renteuro og negative aktiemarkeder i perioden. Dette blev påvirket yderligere af en lav jobskabelse i USA samt skuffende væksttal fra Kina. Det primære lyspunkt i perioden bestod af EU s beslutning om, at den permanente redningsfond, ESM, fremover kan hjælpe kriseramte banker uden at påvirke den statslige gældsætning. Efterspørgslen for de risikobehæftede aktiver såsom aktier har generelt været faldende i perioden. De globale aktier, udtrykt ved MSCI World målt i DKK, faldt i 2. kvartal med 0,45 pct. Dette dækker dog over en kraftig bevægelse i valutamarkedet, hvor USD blev styrket med 4,86 pct. over for DKK. Til gengæld har investorerne søg mod de såkaldte sikre havne. Disse omfatter bl.a. statsobligationer fra lande som Tyskland, Danmark og USA, hvor man har oplevet faldende renter og dermed også positive afkast. Dette har bidraget til, at de danske obligationer, udtrykt ved EFFAS Denmark All, samlet steg med 2,66 pct. i perioden. Puljen har været positioneret med overvægt i danske obligationer, hvilket har vist sig positivt i forhold til det relative afkast. Eksponeringen mod risikofyldte aktiver, som generelt har været faldende i perioden, har dog reduceret det absolutte afkast. I absolutter termer gav Pulje 8 - Mixpulje Lav et afkast i 2. kvartal på 0,88 pct. (før pensionsafkastskat), mens afkastet for årets første seks måneder ligger i plus med 4,28 pct. (før pensionsafkastskat). Mixpulje Lav 0,95% 0,88% 0,74% 4,46% 4,28% 3,62% * Mixpulje Lav ,7% 16,7% 11,1% 9,4% 3,1% 2,6% *Afkastet for 2009 er regnet fra puljens start 1. februar Mixpulje Lav 7,08% 9,60% - - 4% Realkredit Danmark SDRO ,4 S&P 500 EMINI Sep Aktuefutures USA 9,9 4% Danske Stat ,3 2% Nykredit SDO ,0 3,5% Nykredit SDO ,9

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber FoNDsmÆGlErsElskAbEt INvEstErING & tryghed AFrIkA I FokUs ForårEt Er kommet, og I&t INvItErEr til ForNøjElIGE GolFDAGE Afrika er et marked i vækst og med stort afkastpotentiale. I&t tilbyder nu investeringer

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 25år Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Valutakrig 08 Lavere afkastkrav vil under støtte aktier 12 Carnegie WorldWide Investorkonference

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2012. Tema: 7 fordele for USA. Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2012. Tema: 7 fordele for USA. Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 2. kvartal 2012 Tema: 7 fordele for USA Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 3 7 fordele for USA 4 Globale Aktier 10 Globale Aktier

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 Offentliggjort 24. august 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Halvårsrapport 2011 Offentliggjort 24. august

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere