Leica DISTO TM X4 The original laser distance meter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica DISTO TM X4 The original laser distance meter"

Transkript

1 Leica DISTO TM X4 The original laser distance meter

2 Oversigt 2 Tekniske specifikationer 4 Opsætning af instrumentet 6 Indstillinger 10 Betjening 27 Meddelelseskoder 53 Vedligeholdelse 54 Garanti 55 Sikkerhedsanvisninger 56 Leica DISTO X4 1

3 Oversigt Ov e rs ig t Komponenter Leica DISTO er en laserafstandsmåler med en klasse 2-laser. Se kapitlet Tekniske data for anvendelsesområde. 5 Tilføj/ Pil venstre 6 Enter/ Lig med Valg-taster knyttet til symboler oven over 8 Funktioner 9 Fratræk/ Pil højre 10 Målereference/ Pil nedad Grundliggende resultat-skærmbillede 1 Display 2 ON/ Måling 3 Clear/ OFF 4 Zoom/ Pil opad 1 Status-bjælke 2 Hoved-linje 3 Aktiv funktion 4 Favoritter Leica DISTO X4 2

4 Oversigt Grundliggende måle-skærmbillede Valg-skærmbillede Ikoner i status-bjælke Rul ned for yderligere resultater Batteristrøm Bluetooth er slået til Bluetooth forbindelse etableret Måle-reference Apparat udfører måling Forskydning er aktiveret og adderer/subtraherer den definerede værdi for målt afstand Instrument er nivelleret Instrument er ikke nivelleret Zoom 1 Status-bjælke 3 Aktiv funktion 4 Favoritter 5 Zoom trin 6 Sigtekorn 1 Funktion/ Indstillinger 2 Indstillinger 3 Hjælpefunktion 4 Side-indikator Leica DISTO X4 3

5 T e k n is k e s p e c ifik a tio n e r Tekniske specifikationer Generelt Præcision ved gunstige forhold * 1 mm / 1/0,04" *** Præcision ved ugunstige forhold ** 2 mm / 1/0,08" *** Rækkevidde ved gunstige forhold * 0,05-150m / 0, fod Rækkevidde ved ugunstige forhold ** 0,05-80m / 0, fod Mindste enhed vist 0,1 mm / 1/32 in X-Range Power Technology ja Laserklasse 2 Lasertype 635 nm, < 1 mw ø laserpunkt på afstande 6/30/60 mm 10/50/100 m Hældning måletolerance for laserstråle**** ± 0,2 Hældning-måletolerance i forhold til kabinet**** ± 0,2 Hældnings-måleområde **** 360 Beskyttelsesklasse IP65 (støv- og vandstænk-beskyttet) Auto. laser-slukning efter 90 s Auto. strømslukning efter 180 s Bluetooth Smart Bluetooth v4.0 Effekt for Bluetooth Smart 0,71 mw Frekvens for Bluetooth Smart ,5 MHz Rækkevidde for Bluetooth Smart <10m Batterikapacitet (2 x AA) op til 4000 målinger Dimensioner (H x D x B) 132 x 56 x 29 mm 5,2 x 2,2 x 1,1 in Vægt (med batterier) 184 g / 6,49 oz Temperaturområde Opbevaring Betjening -25 til 70 C/-13 til 158 F -10 til 50 C/14 til 122 F *gunstige forhold er: hvide og diffust reflekterende mål (hvidmalet væg), lav baggrundsbelysning og moderate temperaturer. **ugunstige forhold er: mål med enten lavere eller højere refleksion eller stærkere baggrundsbelysning eller temperaturer i den høje eller lave ende af det specificerede temperaturområde. *** Tolerancer gælder fra 0,05 m til 10 m med et konfidensniveau på 95%. Under gunstige forhold kan tolerancen afvige 0,10 mm/m for afstande over 10 m. Under ugunstige forhold kan tolerancen forringes med 0,15 mm/m for afstande over 10 m. **** efter bruger-kalibrering. Yderligere vinkelrelateret afvigelse på +/- -0,01 pr grad op til +/-45 i hvert kvadrat. Gælder ved rumtemperatur. For hele driftstemperaturområdet øges maksimum afvigelse med +/ Leica DISTO X4 4

6 Tekniske specifikationer Funktioner Afstandsmåling ja Min/max-måling ja Permanent måling ja Opmåling ja Plus/Minus ja Areal ja Rumvinkel ja Volumen ja Maler-funktion (areal med partiel måling). ja Pythagoras 3 punkt Smart Horisontal Mode / Indirekte højde ja Nivellering ja Memory ja Bip ja Belyst farvedisplay ja Bluetooth Smart ja Brugertilpassede favoritter ja Timer ja Punkt til punkt funktion / afstand ja ***** Smart Area ja ***** Højdesporing ja ***** I kombination med Leica DST 360 adapter Leica DISTO X4 5

7 Opsætning af instrumentet Op s ætn in g a fin s tru me n te t Introduktion Sikkerhedsanvisningerne (se Sikkerhedsanvisninger) og brugervejledningen bør læses omhyggeligt, før produktet anvendes første gang. Personen med ansvar for produktet skal sørge for, at alle brugere forstår disse anvisninger og følger dem. ADVARSEL Angiver en potentielt farlig situation eller en utilsigtet brug, som vil føre til mindre personskade og/eller væsentlig materiel, økonomisk og miljømæssig skade, hvis den ikke undgås. Vigtige afsnit som skal følges i praksis, da de sikrer, at produktet anvendes på en teknisk korrekt og effektiv måde. De anvendte symboler har følgende betydninger: ADVARSEL Angiver en potentielt farlig situation eller en utilsigtet brug, som vil føre til død eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås. Leica DISTO X4 6

8 Opsætning af instrumentet Sæt batterier i For at sikre pålidelig brug anbefaler vi, at der anvendes Alkaline batterier af høj kvalitet. Skift batterierne, når batterisymbolet blinker. Tænde og slukke Apparat slukkes. Leica DISTO X4 7

9 Opsætning af instrumentet Clear Fortryd seneste handling. Forlad aktuel funktion, og gå til default betjenings-mode. Meddelelseskoder Hvis meddelelsen "i" kommer frem med et nummer, følges anvisningerne i afsnittet Meddelelseskoder. Eksempel: Leica DISTO X4 8

10 Opsætning af instrumentet Multifunktionelt endestykke Ved måling med endestykke slået 90 ud sørges for at det ligger plant mod kanten, som du måler fra. Endestykkets retning spores automatisk, og nulpunkt indstilles tilsvarende. Indstilling af måle-reference Hvis apparatet slukkes, går reference tilbage til standardindstilling (apparatets bagside). Afstand måles fra apparatets bagside (standardindstilling). Afstand måles fra apparatets front. Afstand måles fra stativets gevind. Afstand måles fra en Leica DISTO Adapter FTA 360. Bekræft indstilling. Leica DISTO X4 9

11 Indstillinger In d s tilin g e r Oversigt Hældningsenheder Afstandsenheder Dreje-skærm** Bip Bluetooth Bluetooth indstillinger Belysning Favoritter Tastaturlås Hældningskalibrering Information / Serienummer Forskydning Kalibrering af DST 360* Reset * Aktiveret når tilsluttet til Leica DST 360 adapter ** Firmware-opdatering kan findes via Leica DISTO Plan App for at få denne feature Leica DISTO X4 10

12 Indstillinger Hældningsenheder Skift mellem følgende enheder: 360,0 0,00 % Bekræft indstilling. Gå ud af indstillinger. Leica DISTO X4 11

13 Indstillinger Afstandsenheder Skift mellem følgende enheder: 0,00 fod 0,00 fod 0,000 m 0,000 in 0,0000 m 0'00", 1/32 0,0 mm 0 i 1/32 Bekræft indstilling. Gå ud af indstillinger. Leica DISTO X4 12

14 Indstillinger Tænde og slukke skærm ** Firmware-opdatering kan findes via Leica DISTO Plan App for at få denne feature. For at tænde, gentages procedure. Gå ud af indstillinger. Leica DISTO X4 13

15 Indstillinger Tænde og slukke lyd For at tænde, gentages procedure. Gå ud af indstillinger. Leica DISTO X4 14

16 Indstillinger Bluetooth ON/OFF Bluetooth tændes og sort Bluetooth ikon vises i statusbjælken. Hvis der etableres forbindelse, skifter ikonets farve til blå. For at tænde, gentages procedure. Gå ud af indstillinger. Leica DISTO X4 15

17 Indstillinger Bluetooth indstillinger Hvis aktiveret i målemode, giver det mulighed for at bruge piletasterne til at flytte cursoren på din computer. Vælg ON eller OFF. Kort tryk: Sender værdien i hovedlinjen til din computer. Langt tryk: Sender alle målinger og resultater til din computer. Hvis enhed tilsluttes, forsvinder favoritter og to softkeys kommer frem: Bekræft indstilling. Vælg type af decimalpunkt for overførte data. Bekræft indstilling. Vælg om enhed overfører eller ej. Leica DISTO X4 16

18 Indstillinger Bekræft indstilling. Vælg afslutning af overførsel. Bekræft indstilling. Vælg om værdi overføres automatisk eller manuelt. Bekræft indstilling. Gå ud af indstillinger. Leica DISTO X4 17

19 Indstillinger Belysning Vælg lysstyrke. Bekræft indstilling. Gå ud af indstillinger. Spar strøm ved at reducere lysstyrke, hvis den ikke behøves. Leica DISTO X4 18

20 Indstillinger Brugertilpassede favoritter Vælg favorit-funktion. Tryk på venstre eller højre valgtast. Funktion er valgt som favorit over den tilsvarende valgtast. Vælg dine favoritfunktioner for hurtig adgang. Genvej: Tryk i 2 sekunder på valgtast i måle-mode. Vælg din favoritfunktion og tryk igen kort på den tilsvarende tast. Gå ud af indstillinger. Leica DISTO X4 19

21 Indstillinger De-/Aktiver tastelås For at deaktivere, gentages procedure. Tastelåsen er aktiv, hvis enheden er slukket. Gå ud af indstillinger. Leica DISTO X4 20

22 Indstillinger Kalibrering af hældningssensor (hældningskalibrering) Placer apparatet på en helt flad overflade. Drej apparatet horisontalt 180 og placér det igen på en helt flad overflade. Placer apparatet på en helt flad overflade. Leica DISTO X4 21

23 Indstillinger Drej apparatet horisontalt 180 og placér det igen på en helt flad overflade. Efter 2 sek. går apparatet tilbage til basis-mode. Leica DISTO X4 22

24 Indstillinger Information Gå ud af informationsskærm. Gå ud af indstillinger. Leica DISTO X4 23

25 Indstillinger Forskydning Vælg tal. Indstil tal. En forskydning (offset) tillægger eller fratrækker automatisk en specifik værdi til eller fra alle målinger. Denne funktion giver mulighed for at tage højde for tolerancer. Forskydnings-ikonet vises. Godkend værdi. Gå ud af indstillinger. Leica DISTO X4 24

26 Indstillinger Kalibrering af Leica DST 360 adapter* * Funktion aktiveret når tilsluttet til Leica DST 360 adapter Definer et punkt til at blive målt på en afstand mere end 8 m. Sigt mod et defineret punkt og tryk på DIST-knap for at starte 5 sekunders nedtælling til måling. Drej instrumentet vertikalt med 180. Drej instrumentet 180. Sigt mod et defineret punkt og tryk på DIST-knap for at starte 5 sekunders nedtælling til måling. Få mere nøjagtige resultater fra enheden i kombination med Leica DST 360 adapteren. Leica DISTO X4 25

27 Indstillinger Nulstil Ved nulstilling vender instrumentet tilbage til fabriksindstillinger. Alle brugerindstillinger og hukommelse tabes. Anden bekræftelse med valg-taster: a) Afvis b) Bekræft Leica DISTO X4 26

28 Betjening Be tje n in g Oversigt Enkeltafstandsmåling Areal Volumen Rumvinkel Smart Horizontal Mode Nivellering Pythagoras (3-punkt) Opmåling Timer Højdesporing** Memory Punkt til punkt måling* Punkt til punkt målenivellering* Smart arealmåling*/** * Aktiveret når tilsluttet til Leica DST 360 adapter ** Firmware-opdatering kan findes via Leica DISTO Plan App for at få denne feature Leica DISTO X4 27

29 Betjening Pointfinder Dette er en stor hjælp ved udendørs måling. Den integrerede punktsøger (visningsskærm) viser målet på displayet. Apparatet måler midten af sigtekornet, selv hvis laserprikken ikke er synlig. Parallakse-fejl opstår, når punktsøgerkameraet anvendes på nære mål med den effekt, at laseren fremtræder fejlplaceret i sigtekornet. I disse tilfælde skal man anvende den rigtige laserprik. Ved brug af punkt til punkt funktionen og smart areal måling er fejlen automatisk korrigeret med en flytning af sigtekornet. Punktsøgeren er altid tændt, når laserstrålen er tændt. Leica DISTO X4 28

30 Betjening Måle enkelt afstand Sigt aktiv laser mod mål. Måloverflader: Målefejl kan opstå, når der måles til farveløse væsker, glas, styrofoam eller halvgennemsigtige overflader eller ved sigte mod meget reflekterende overflader. Måling tager længere tid mod mørke overflader. Leica DISTO X4 29

31 Betjening Permament / Minimum-Maksimum-måling Brug Ned-navigationstasten til at tage værdier i hovedlinjen og sende via Bluetooth Smart. Anvendes til at måle rumdiagonaler (maksimumværdier) eller horisontal afstand (minimumværdier). Den minimum- og maximumafstand vises (min, max.). Den senest målte værdi vises i hovedlinien. Stopper permanent / minimum-maksimum måling. Leica DISTO X4 30

32 Betjening Plus/Minus Den næste måling tilføjes til den tidligere, fratrukket den tidligere måling respektivt. Denne proces kan gentages efter behov. Den samme proces kan anvendes til at lægge til eller trække fra for arealer og volumener. Leica DISTO X4 31

33 Betjening Areal Arealet beregnes baseret på det matematiske udtryk, multiplicering af 2 afstande. Ret laser mod første målpunkt. Ret laser mod andet målpunkt. a) Første afstand b) Anden afstand c) Omkreds d) Areal Resultatet vises i hovedlinien og den målte værdi ovenover. Malerfunktion: Tryk på + eller - efter start af første måling. Mål, og læg væglængde til eller træk fra. Mål til slut højden på den anden længde for at få vægarealet. Brug Ned-navigationstasten til at tage værdier i hovedlinjen og sende via Bluetooth Smart. Leica DISTO X4 32

34 Betjening Volumen Volumen beregnes baseret på det matematiske udtryk, multiplicering af 3 afstande. Ret laser mod første målpunkt. Ret laser mod andet målpunkt. Ret laser mod tredje målpunkt. Leica DISTO X4 33

35 Betjening Brug Ned-navigationstasten til at vise flere resultater eller tage værdier i hovedlinjen og sende via Bluetooth Smart. a) Første afstand b) Anden afstand c) Tredje afstand d) Volumen a) Loft-/gulv-areal b) Vægarealer c) Omkreds Leica DISTO X4 34

36 Betjening Rumvinkel Vinklen er beregnet baseret på cosinus-reglen med 3 kende sidelængder af en trekant. Ret laser mod første målpunkt. Ret laser mod andet målpunkt. Ret laser mod tredje målpunkt. Leica DISTO X4 35

37 Betjening Brug Ned-navigationstasten til at vise flere resultater eller tage værdier i hovedlinjen og sende via Bluetooth Smart. a) Første afstand b) Anden afstand c) Tredje afstand d) Vinkel mellem første og anden måling a) Omkreds b) Trekant areal Leica DISTO X4 36

38 Betjening Smart Horizontal Mode Den horisontale afstand er beregnet baseret på den trigonometriske funktion cosinus med 1 kendt længde og 1 kendt vinkel. Sigt laser mod mål (op til 360 og en tværgående hældning på ±10 ) Brug Ned-navigationstasten til at tage værdier i hovedlinjen og sende via Bluetooth Smart. Leica DISTO X4 37

39 Betjening Nivellering Viser hældninger på 360. Instrument bipper ved 0 og 90. Ideel til horisontale eller vertikale indstillinger. Leica DISTO X4 38

40 Betjening Pythagoras (3-punkt) Afstanden er beregnet baseret på Pythagoras-læresætningen med 3 kendte længder for 2 retvinklede trekanter. Sigt laser mod første mål. Sigt laser mod andet mål. Sigt laser mod tredje mål. Leica DISTO X4 39

41 Betjening Resultatet vises i hovedlinien og den målte værdi ovenover. Tryk på måletasten i 2 sek. i funktionen aktiverer automatisk Minimum eller Maksimum måling. Vi anbefaler kun at bruge pythagoras til indirekte horisontal måling. Ved højdemåling (vertikal) er det mere præcist at anvende en funktion med hældningsmåling. Brug Ned-navigationstasten til at tage værdier i hovedlinjen og sende via Bluetooth Smart. Leica DISTO X4 40

42 Betjening Opmåling To forskellige afstande (a og b) kan indtastes for at markere definerede målte længder. Vælg tal. Indstil tal. Godkend værdi "a". Indstil værdi "b". Leica DISTO X4 41

43 Betjening Godkend værdi "b" og start måling. Bevæg apparatet langsomt langs opmålingslinjen. Afstanden til det næste opmålingspunkt vises. a) Afstand til det første opmålingspunkt b) Reel position for målepunkt c) Afstand til det andet opmålingspunkt Denne funktion kan stoppes ved at trykke på CLEAR/OFF-knappen. Når opmålingspunktet nærmer sig mindre til end 18 mm, vil værdien for opmålingspunket fryse, og pilene på siden skifter til rødt for markering. Leica DISTO X4 42

44 Betjening Timer Vælg udløsnings-tid. Bekræft indstilling. Selv-udløsningen starter, hvis der trykkes på ON/Mål-tast. Leica DISTO X4 43

45 Betjening Højdesporing* * Firmware-opdatering kan findes via Leica DISTO Plan App for at få denne feature. Ret laser mod nedre punkt. Højden er beregnet baseret på trigonometriske funktioner med 1 kendt længde og 1 målt vinkel. Sigt laser mod øvre punkter og vinkel- /højdesporing starter automatisk. Stopper højdesporing Leica DISTO X4 44

46 Betjening Højder af bygninger eller træer uden passende reflekterende punkter kan bestemmes. I bunden måles afstand og hældning - hvilket kræver et reflekterende laser-mål. Det øvre punkt kan der sigtes på med punktsøger / sigtekorn og behøver ikke et reflekterence låser-mål, da kun hældningen måles. Brug Ned-navigationstasten til at vise flere resultater eller tage værdier i hovedlinjen og sende via Bluetooth Smart. Leica DISTO X4 45

47 Betjening Memory (20 seneste resultater) a) Slet memory b) Tag værdi over til yderligere behandling. Brug ned-navigationstaste for at se flere detaljerede resultater for den specifikke måling. Brug venstre-/højre-taster for at skifte mellem resultater. Leica DISTO X4 46

48 Betjening Punkt til punkt måling* * Funktion aktiveret når tilsluttet til Leica DST 360 adapter Ret laser mod første målpunkt. Tie-afstanden er beregnet baseret på 2 kendte koordinator med x, y og z værdier. Ret laser mod andet målpunkt. Brug Ned-navigationstasten til at tage værdier i hovedlinjen og sende via Bluetooth Smart. Leica DISTO X4 47

49 Betjening Hvis der er valgt permanent måling for det andet punkt, vil tie-afstand blive vist. Leica DISTO X4 48

50 Betjening Punkt til punkt målenivellering* * Funktion aktiveret når tilsluttet til Leica DST 360 adapter. Brug denne punkt til punkt målefunktion til at få flere måledata. Flyt ikke instrument efter at der er nivelleret. Tie-afstanden er beregnet baseret på 2 kendte koordinator med x, y og z værdier. Til nivellering skal instrumentet være indenfor en hældning på +/- 5. Drej enheden 90 med uret. Følg anvisningerne på displayet. Drej enheden 90 med uret. Følg anvisningerne på displayet. Vandret stilling er nået, når OK-ikon vises i displayet. Batteritjek-linje: a) Angiver passende nivellering b) Angiver utilstrækkeligt nivellering Ret laser mod første målpunkt. Leica DISTO X4 49

51 Betjening Ret laser mod andet målpunkt. Brug Ned-navigationstasten til at tage værdier i hovedlinjen og sende via Bluetooth Smart. Hvis der er valgt permanent måling for det andet punkt, vil tie-afstand blive vist. Leica DISTO X4 50

52 Betjening Smart arealmåling* * Funktion aktiveret når tilsluttet til Leica DST 360 adapter ** Firmware-opdatering kan findes via Leica DISTO Plan App for at få denne feature. Ret laser mod første målpunkt. Tie-afstanden er beregnet baseret på flere kendte koordinator med x, y og z værdier. Sigt mod og mål yderligere punkter (max. 30). a) Omkreds af målt område Brug Ned-navigationstasten til at tage værdier i hovedlinjen og sende via Bluetooth Smart. Leica DISTO X4 51

53 Betjening Bluetooth Smart DISTO Plan. Brug app til dataoverførsel med Bluetooth. Dit instrument kan også blive opdateret via denne app. Bluetooth Smart er altid aktiveret, når apparatet er tændt. Tilslut instrumentet til din smartphone, tablet, laptop... Måleværdier vil blive overført automatisk lige efter en måling, hvis Autosend er aktiveret. For at overføre resultater trykkes på følgende softkey: Bluetooth slukkes, når laserafstandsmåleren slukkes. Det effektive og innovative Bluetooth Smart modul (med den nye Bluetooth standard V4.0) arbejder sammen med alle Bluetooth Smart Ready-apparater. Alle andre Bluetooth -apparater understøtter ikke det energibesparende Bluetooth Smart Modul, som er integreret i apparatet. Vi giver ingen garanti på den gratis DISTO -software og tilbyder ikke support til brugen af den. Vi påtager os intet ansvar på nogen måde for brug af den gratis software, og vi er ikke forpligtede til foretage rettelser eller udvikle opgraderinger. En bred vifte af kommerciel software kan findes på vores hjemmeside. Apps til Android eller ios kan findes i specielle internetbutikker. For flere detaljer se vores hjemmeside. Leica DISTO X4 52

54 Me d d e le ls e s k o d e r Meddelelseskoder Nr. Årsag Udbedring 156 Tværgående hældning større end 10 Kontroller og juster instrumentets tværgående hældning. 162 Kalibrationsfejl Sørg for at apparatet er placeret på en helt horisontal og flad overflade. Gentag kalibreringsproceduren. Hvis fejlen opstår igen, kontaktes din forhandler. 204 Beregningsfejl Udfør måling igen. 240 Dataoverførselsfejl Tilslut apparatet og gentag proceduren 252 Temperatur for høj Lad instrumentet køle ned. 253 Temperatur for lav Varm instrumentet op. 255 Modtager for svagt signal, måletid for lang Skift måloverflade (f.eks. hvidt papir). 256 Modtaget signal for kraftigt Skift måloverflade (f.eks. hvidt papir). 257 For meget baggrundslys Skyg for målområde. 260 Laserstråle brudt Gentag måling. 301 Apparat blev flyttet, nivellering ikke gyldig mere Udfør nivellering igen. Måling med ugyldig nivellering er delvist mulig, men det påvirker nøjagtigheden. 303 Fejl med Leica DST 360 adapter Gentag måling. *Hvis andre meddelelseskoder vises ofte, selvom instrumentet har været slukket og tændt igen, skal du kontakte din forhandler. Leica DISTO X4 53

55 Ve d lig e h o ld e ls e Vedligeholdelse Rengør instrumentet med en fugtig, blød klud. Instrumentet må ikke nedsænkes i vand. Brug aldrig kraftige rengøringsmidler eller opløsninger. Leica DISTO X4 54

56 Garanti Ga ra n ti International begrænset garanti Leica DISTO leveres med 2 års garanti fra Leica Geosystems AG. For at få yderligere ét års garanti skal produktet registreres på vores hjemmeside på indenfor 8 uger fra købsdato. Hvis produktet ikke registreres, gælder vores 2 års garanti. Mere detaljeret information om den internationale begrænsede garanti kan findes på internettet på: Leica DISTO X4 55

57 Sik k e rh e d s a n v is n in g e r Sikkerhedsanvisninger Personen med ansvar for instrumentet skal sørge for at alle brugere forstår disse anvisninger og følger dem. Produktet tillader kun brug for kvalificerede personer. Anvendte symboler De anvendte symboler har følgende betydninger: ADVARSEL Vigtige afsnit som skal følges i praksis, da de sikrer, at produktet anvendes på en teknisk korrekt og effektiv måde. Angiver en potentielt farlig situation eller en utilsigtet brug, som vil føre til død eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås. ADVARSEL Angiver en potentielt farlig situation eller en utilsigtet brug, som vil føre til mindre personskade og/eller væsentlig materiel, økonomisk og miljømæssig skade, hvis den ikke undgås. Leica DISTO X4 56

58 Sikkerhedsanvisninger Tilladt brug Afstandsmåling Hældningsmåling Dataoverførsel med Bluetooth Ikke-tilladt anvendelse Brug af produktet uden instruktion Brug udenfor de nævnte grænser Deaktivering af sikkerhedssystemer og fjernelse af forklarende og advarende mærkater Åbning af udstyret med værktøj (skruetrækkere etc.) Brug af tilbehør fra andre producenter uden udtrykkelig godkendelse Modifikation eller ændring af produktet Bevidst blænding af tredjepart; også i mørke Utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på opmålingsstedet (f.eks. ved måling på veje, byggepladser etc.) Bevidst fejlagtig eller uansvarlig adfærd på stilladser, ved brug af stiger, ved måling nær maskiner, som kører, eller nær dele af maskiner eller installationer, som ikke er afskærmede Sigte direkte mod solen Farer ved brug ADVARSEL Vær opmærksom på fejlagtige målinger, hvis instrumentet er defekt, eller hvis det er blevet tabt eller er fejlanvendt eller modificeret. Udfør testmålinger med jævne mellemrum. Især efter instrumentet har været udsat for anormal brug, og før, under og efter vigtige målinger. ADVARSEL Forsøg aldrig at reparere produktet selv. I tilfælde af beskadigelse kontaktes en lokal forhandler. ADVARSEL Ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt, kan fratage brugeren retten til at anvende udstyret. FORSIGTIG Kun opladere afbefalet af producenten må oplade batterierne. Leica DISTO X4 57

59 Sikkerhedsanvisninger Begrænsninger for brug Se afsnittet Tekniske data. Apparatet er designet til brug i områder egnet til menneskers permanente ophold. Brug ikke produktet i eksplosivt farlige områder eller i kemisk aggressive områder. Ansvarsområder Ansvar for producenten af det originale udstyr: Leica Geosystems AG Heinrich-Wild-Strasse CH-9435 Heerbrugg Internet: Virksomheden ovenfor er ansvarlig for at levere produktet, incl. brugervejledning, i komplet sikker tilstand. Virksomheden ovenfor er ikke ansvarlig for tredjeparts-tilbehør. Ansvarsområder for personen med ansvar for instrumentet: At forstå sikkerhedsanvisningerne på produktet og instruktionerne i brugervejledningen. At være bekendt med lokale sikkerhedsregler mht. ulykkesforebyggelse. Altid at undgå at uautoriserede personer får adgang til produktet. Bortskaffelse ADVARSEL Brugte batterier må ikke smides ud med husholdningsaffaldet. Skån miljøet og tag dem til opsamlingsstederne i overensstemmelse med nationale eller lokale regler. Produktet må ikke smides ud med husholdningsaffaldet. Smid produktet ud i overensstemmelse med de gældende nationale regler i dit land. Følg de nationale og landespecifikke regler. Produktspecifik behandling og affaldshåndtering kan downloades fra vores hjemmeside. Leica DISTO X4 58

60 Sikkerhedsanvisninger Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) ADVARSEL Apparatet lever op til de strengeste krav i de relevante standarder og regler. Alligevel kan muligheden for forstyrrelse af andre apparater ikke helt udelukkes. Japansk radiolov overholdelse Denne enhed er erklæret i overensstemmelse med japansk radiolov, 電波法. Denne enhed bør ikke ændres, ellers vil det tildelte betegnelsesnummer blive ugyldigt. Brug af produktet med Bluetooth ADVARSEL Elektromagnetisk stråling kan give forstyrrelse af andet udstyr, i installationer (f.eks. medicinsk udstyr så som pacemakere eller høreapparater) og i fly. Det kan også påvirke mennesker og dyr. Forholdsregler: Selvom dette produkt lever op til de mest krævende standarder og regler, kan risikoen for skader på mennesker og dyr ikke helt udelukkes. Brug ikke produktet nær tankstationer, kemiske anlæg, i områder med potentielt eksplosiv luft og når sprængninger udføres. Brug ikke produktet nær medicinsk udstyr. Brug ikke produktet i fly. Brug ikke produktet nær din krop i længere tid. Leica DISTO X4 59

61 Sikkerhedsanvisninger Laserklassifikation Instrumentet laver synlige laserstråler, som udsendes fra instrumentet. Det er et klasse 2-laserprodukt i overensstemmelse med: IEC : 2014 "Strålesikkerhed for laserprodukter" Bølgelængde nm Maksimum stråleeffekt anvendt til klassifikation < 1 mw Impuls-varighed > 400 ps Impuls-gentagelsesfrekvens: Laserklasse 2 produkter: Se ikke ind i laserstrålen og ret den ikke unødvendigt mod andre. Øje-beskyttelse klares normalt med undvige reaktion incl. blinkerefleksen. 320 MHz Stråle-afvigelse 0,16 x 0,6 mrad ADVARSEL At se direkte ind i strålen med optiske hjælpemidler (f.eks. kikkerter, teleskoper) kan være farligt. ADVARSEL Det kan være farligt for øjnene at se direkte ind i laserstrålen. Blænd ikke andre individer. Vær især opmærksom på retningen af laserstrålen, når produktet fjernbetjenes via en app eller software. En måling kan udføres når som helst. Leica DISTO X4 60

62 Sikkerhedsanvisninger Mærkning Ret til ændringer forbeholdes (tegninger, beskrivelser og tekniske specificationer) uden varsel. Leica DISTO X4 61

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse DK Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Display - - - - - -

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dewalt DW03050 1

Indholdsfortegnelse. Dewalt DW03050 1 Indholdsfortegnelse DA Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Laser Distancer LD 320. Betjeningsvejledning

Laser Distancer LD 320. Betjeningsvejledning Laser Distancer LD 30 da Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt

Læs mere

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler

Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler El.nr. 63 98 206 138 Indhold Indledning... 1 Anvendte symboler... 1 Anvendelsesformål... 1 Tilladt brug... 1 Forkert brug... 1 Utilstrækkelige

Læs mere

1 Symboler. 5 Ansvarsområder

1 Symboler. 5 Ansvarsområder A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symboler 1.1 Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger skelner mellem forskellige risikograder, idet der angives følgende signalord: Forsigtig

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Disto D2 Laser afstandsmåler

Betjeningsvejledning Elma Disto D2 Laser afstandsmåler Betjeningsvejledning Elma Disto D2 Laser afstandsmåler El.nr. 63 98 206 206 Indhold Anvendte symboler i vejledningen... 1 Anvendelsesformål... 1 Tilladt brug... 1 Forkert brug... 1 Begrænsninger for anvendelse...

Læs mere

PREXISO X2 LASER DISTANCE METER. Betjeningsvejledning

PREXISO X2 LASER DISTANCE METER. Betjeningsvejledning PREXISO X2 LASER DISTANCE METER Betjeningsvejledning A B C D E F 1 Symboler 1.1 Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger skelner mellem forskellige risikograder, idet der angives følgende signalord:!

Læs mere

Leica DISTO S910 Mål punktdata og dan flader

Leica DISTO S910 Mål punktdata og dan flader Leica DISTO S910 Mål punktdata og dan flader Verdens første Mål alt fra ethvert punkt med P2P Technology Det er over tyve år siden Leica Geosystems opfandt og lancerede den første håndholdte laser-afstandsmåler

Læs mere

Leica DISTO. Måler præcist Nøjagtigt hvad du har behov for.

Leica DISTO. Måler præcist Nøjagtigt hvad du har behov for. Leica DISTO Måler præcist Nøjagtigt hvad du har behov for. Opmåling med Leica DISTO Simpelt, hurtigt og nøjagtigt! nhurtig og effektiv Du kan måle afstande med et tastetryk på få sekunder selv når du arbejder

Læs mere

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual Golf Laser Afstandsmåler MAX 400 Brugermanual Læs venligst manualen grundigt igennem før afstandsmåleren tages i brug og gem manualen til fremtidig brug. 1. INTRODUKTION Golf Laser Afstandsmåler er en

Læs mere

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DK 16 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte Garantioplysninger og supplerende anvisninger

Læs mere

Afstandsmålere Leica DXT / D3a / D3a BT / D5 / D8 / D2

Afstandsmålere Leica DXT / D3a / D3a BT / D5 / D8 / D2 Side 1 af 7 Afstandsmålere Leica DXT / D3a / D3a BT / D5 / D8 / D2 Artikel: 9677-0375 AVSTÅNDSMÄTARE DISTO D510 D2 D210 D3a X310 D5 D510 D 8 X310 (IP65) X310 (IP65) D510 (IP65) D510 D510 Side 2 af 7 iphone

Læs mere

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2, 5, 3 Brugervejledning Version 757665g Dansk Tillykke ed dit køb af en Leica Lino. Sikkerhedsanvisningerne findes i afsnittet o betjening af dette instruent. ør opstart af

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

MikroLaser ML 4 Brugermanual

MikroLaser ML 4 Brugermanual PRÆCISIONSLASERE MikroLaser ML 4 Brugermanual Version: 6.2 Dansk MIKROFYN A/S BONDOVEJ 16 5250 ODENSE SV TLF.: 6617 0784 WWW.MIKROFYN.DK Introduktion Tillykke med erhvervelsen af en kvalitetslaser fra

Læs mere

Leica DISTO D8 The original laser distance meter

Leica DISTO D8 The original laser distance meter Leica DITO D8 The original laser distance meter 1 2 3 4 5 6 8 10 12 7 9 11 13 14 15 16 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 Leica DITO D8 Brugervejledning Dansk Tillykke med købet af en Leica DITO D8. Læs omhyggeligt

Læs mere

LASER-AFSTANDSMÅLER. stanleyworks.dk

LASER-AFSTANDSMÅLER. stanleyworks.dk LASER-AFSTANDSMÅLER stanleyworks.dk DET PROFESSIONELLE JOB STARTER VED STANLEY Præcise og nøjagtige opmålinger er afgørende for ethvert projekt. Derfor har STANLEY designet en række af laser-afstandsmålere

Læs mere

Leica DISTO DXT The original laser distance meter

Leica DISTO DXT The original laser distance meter Leica DITO DXT The original laser distance meter Brugervejledning Dansk Tillykke med købet af en Leica DITO DXT. ikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen bør gennemlæses nøje før du bruger produktet

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer Typ. målenøjagtighed ± 1,0 mm Rækkevidde 0,05 op til 300 m X-Range Power Technology Smart Base måle-rækkevidde Horisontal 360 Vertikal 40 til 80 Afstand i m 2, 5, 10 m Typisk tolerance

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

Leica DISTO D2. The original laser distance meter

Leica DISTO D2. The original laser distance meter Leica DITO D2 The original laser distance meter 3 2 1 Brugervejledning Dansk Tillykke med købet af en Leica DITO. ikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen bør gennemlæses nøje før du bruger produktet

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

Leica DISTO. Den originale laser-afstandsmåler

Leica DISTO. Den originale laser-afstandsmåler Leica DISTO Den originale laser-afstandsmåler Den visionære inden- og udendørs Med næsten 200 års erfaring er Leica Geosystems pioneren indenfor udvikling og produktion af banebrydende opmålingsløsninger.

Læs mere

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Brugervejledning Version 757665i Dansk Tillykke ed dit køb af en Leica Lino. Sikkerhedsanvisningerne findes i afsnittet o betjening af dette instruent. ør opstart

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse Kapitel

Instruktioner ved første anvendelse Kapitel Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Etablering af forbindelse (3.1) 2. Installation i Windows (3.2)! 3. Test (3.2) 1 Introduktion Denne instruktionsmanual er til brugere af TRUST AMI MOUSE 140T

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

LA 90L / LA 180L. Betjeningsvejledning

LA 90L / LA 180L. Betjeningsvejledning L 90L / L 80L da etjeningsvejledning L 80L 7 3a 5 6 4 3b 8 d b c b a a C L 80 L L 90 L D D >,8m > ft 90 Y Y m 3 3 ft E E E3 F Y D ± 5 D X D3 G,8m ft G G3 S > 5 m > 6 3 ft G4 G5 3 3 da etjeningsvejledning

Læs mere

V. 1.0 ToppTOPO A/S * Banegraven Slangerup * Tlf

V. 1.0 ToppTOPO A/S * Banegraven Slangerup * Tlf Quick Guide for: Laser nivellering Tryk på den grønne ON knap. Instrumentet vil begynde at selvnivellere. Når nivelleringen er færdig, så vil laseren begynde at rotere. Hvis instrumentet forstyrres eller

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053293 Infrarødt termometer Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Infrarødt termometer - Varenr. 9053293 Beskrivelse: Infrarødt termometer.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Leica DISTO A8. The original laser distance meter

Leica DISTO A8. The original laser distance meter Leica DTO A8 The original laser distance meter 14 12 11 13 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 Brugervejledning Version 1.1 Dansk Tillykke med dit køb af en Leica DTO. ikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Betjeningsvejledning Maxi-Liner FL 60

Betjeningsvejledning Maxi-Liner FL 60 Betjeningsvejledning Maxi-Liner FL 60 Indhold S. 1 1 Leveringsomfang S. 8 3.6 Tilt-funktion 1.1 Oversigt over laseren 3.7 Justérbar 360 delkreds S. 3 2. Sikkerhedsoplysninger og finjustering S. 5 3. Kendetegn

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

TargetScale 2 Body Analysis Scale Quick Start Guide. ~ Side 1 ~

TargetScale 2 Body Analysis Scale Quick Start Guide. ~ Side 1 ~ TargetScale 2 Body Analysis Scale Quick Start Guide ~ Side 1 ~ VIGTIG INFORMATION! Læs guiden grundigt før du bruger denne enhed, især sikkerhedsforskrifterne, og behold denne guide til fremtidigt brug.

Læs mere

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse. 1. Kendetegn og funktioner

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse. 1. Kendetegn og funktioner 1. Kendetegn og funktioner Fuldautomatisk med følgende funktioner: Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G Betjeningsvejledning 1- Kan bruges til alle lodrette nivelleringer 2- Selvnivellerende

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA BC06 DA BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Leica DISTO Den originale laser-afstandsmåler

Leica DISTO Den originale laser-afstandsmåler Leica DISTO Den originale laser-afstandsmåler Leica DISTO ÅR Traditionelt pioner for fremtiden 20 års DISTO Traditionelt pioner for fremtiden Præcision & rækkevidde i overensstemmelse med ISO 16331-1 Præcision

Læs mere

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point Waoo leveres af dit lokale energiselskab KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal

Læs mere

Leica LINO TM L2. Den perfekte linielaser. SWISS Technology by Leica Geosystems

Leica LINO TM L2. Den perfekte linielaser. SWISS Technology by Leica Geosystems Leica LINO TM L2 Den perfekte linielaser SWISS Technology by Leica Geosystems 759311_da_Lino-Folder.indd 1 2.4.2007 13:24:14 Uhr Simpelthen perfekt over hele linien! Med din Leica LINO L2 vil alt være

Læs mere

Receiver REC 150. da Betjeningsvejledning

Receiver REC 150. da Betjeningsvejledning Receiver da Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning STABILA er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Leica DISTO TM. The original laser distance meter

Leica DISTO TM. The original laser distance meter Leica DISTO TM The original laser distance meter Hvorfor gøre livet mere besværligt end nødvendigt? Når det kan være anderledes Hurtig og effektiv Bare tryk på tasten og mål. En person kan foretage lynhurtig

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Leica Disto TM The original laser distance meter

Leica Disto TM The original laser distance meter Leica Disto TM The original laser distance meter NY Digital søger med 3X-zoom Hældningssensor SWISS Technology by Leica Geosystems Hvorfor gøre livet mere besværligt end nødvendigt? Når det kan være anderledes

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Leica 3D Disto Genskaber den virkelige verden

Leica 3D Disto Genskaber den virkelige verden Leica 3D Disto Genskaber den virkelige verden Herligt produktiv Din nye partner til effektiv rumopmåling Måler i 3-dimensioner med høj præcision. RAUM: 90/0/0 Projek terer punkt for punkt. Gemmer i flere

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1 1. Tekniske specifikationer: Tændes ved pres på vægten eller ved tryk på SET knappen Betjening: UNIT, UP, DOWN, SET knapper Kapacitet max. 180 kg. Enheder: lb/kg Decimaler: 0,2 lb / 0,1 kg. Højde: cm.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Version 1.0 Dansk. PIPER 100/200 Brugervejledning

Version 1.0 Dansk. PIPER 100/200 Brugervejledning Version 1.0 Dansk PIPER 100/200 Brugervejledning Introduktion Køb Produkt Tillykke med købet af en ny Pipe Laser fra Leica Geosystems. Piper 100 og 200 er laserværktøj til rørlægning og andre byggeriapplikationer.

Læs mere

414D/419D/424D. Brugsanvisning. Laser Distance Meter

414D/419D/424D. Brugsanvisning. Laser Distance Meter 414D/419D/424D Laser Distance Meter Brugsanvisning June 2012 (Danish) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere