Leica DISTO D8 The original laser distance meter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica DISTO D8 The original laser distance meter"

Transkript

1 Leica DITO D8 The original laser distance meter

2

3 Leica DITO D8

4 Brugervejledning Dansk Tillykke med købet af en Leica DITO D8. Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen inden brug af dette produkt. Personen med ansvar for instrumentet skal sikre sig, at alle brugere forstår disse anvisninger og efterlever dem. Indhold ikkerhedsanvisninger... 1 Opstart... 4 Menufunktioner... 6 Betjening... 8 Måling... 9 Funktioner... 9 Arbejde med BLUETOOT Appendiks Leica DITO D8 LCA782205a dk 1 ikkerhedsanvisninger Anvendte symboler ymbolerne anvendt i sikkerhedsanvisningerne har følgende betydninger: ADVAREL: Indikerer en potentielt farlig situation eller en utilsigtet brug, som vil resultere i død eller alvorlig fare, hvis den ikke undgås. UDVI FORIGTIGED: Indikerer en potentielt farlig situation eller en utilsigtet brug, som kan resultere i lettere personskade og/eller i alvorlige materielle, økonomiske og miljømæssige skader, hvis den ikke undgås. Nyttige informationer, som hjælper brugeren til at bruge produktet på en teknisk og effektiv måde. Brug af instrumentet Tilladt brug Måling af afstande Udfører beregninger, f.eks. arealer og volumer Gemmer målinger (BLUETOOT ) ældningsmåling Ikke-tilladt brug Brug af instrumentet uden instruktion Brug udenfor de givne grænser Frakobling af sikkerhedssystem og fjernelse af mærkater med instruktioner eller fareadvarsler Åbning af udstyret med brug af værktøj (skruetrækkere etc.), når dette ikke er specifikt tilladt i særlige tilfælde Modifikationer eller ændringer af produktet Brug af tilbehør fra andre producenter uden udtrykkelig accept fra Leica Geosystems. ikkerhedsanvisninger N RU K ET

5 N RU K ET Overlagt eller uansvarlig adfærd på stillads, ved brug af stige, ved måling nær arbejdende maskiner eller nær ubeskyttede dele af maskiner eller installationer Direkte sigtning mod solen Overlagt blænding af andre; gælder også i mørke Utilstrækkelige sikkerhedsforhold ved undersøgelse (f.eks. ved måling på veje, byggepladser etc.) Begrænsninger for anvendelse e afsnittet "Tekniske specifikationer". Leica DITO er beregnet til brug i et miljø, som mennesker også kan opholde sig i; ikke egnet til brug i kemisk aggressive eller eksplosive omgivelser. Ansvarsområder Ansvarsområder for producenten af det originale udstyr Leica Geosystems AG, C-9435 eerbrugg (herefter kaldet Leica Geosystems): Leica Geosystems er ansvarlig for at levere produktet, inklusiv brugermanualen og originalt tilbehør i komplet sikker tilstand. (yderligere sprogversioner kan findes på: Ansvarsområder for producenten af ikke-leica tilbehør: Producenten af ikke-leica tilbehør til DITO er ansvarlige for udvikling, indførelse og formidling af sikkerhedskoncepter for deres produkter. De er også ansvarlige for effektiviteten af disse sikkerhedskoncepter i kombination med Leica Geosystems-udstyret. Ansvarsområder for personen med ansvar for instrumentet: ADVAREL Personen med ansvaret for instrumentet må sikre at udstyret bruges i overensstemmelse med anvisninger. Denne person er også ansvarlig for udbredelsen af personalet og deres træning og for sikkerheden for udstyret under brug. Personen med ansvar for instrumentet har følgende pligter: At forstå sikkerhedsanvisningerne på produktet og anvisningerne i brugervejledningen. At være bekendt med stedlige sikkerhedsregler i forbindelse med forebyggelse af ulykker. At informere Leica Geosystems straks, hvis der optræder sikkerhedsmangler på udstyret. Farer ved brug UDVI FORIGTIGED: Vær opmærksom på fejlagtige afstandsmålinger, hvis instrumentet er defekt eller hvis det har været tabt eller har været brugt forkert eller modificeret. Forholdsregler: Udfør regelmæssige testmålinger. Især efter at instrumentet har været udsat for unormal brug, og før, under og efter vigtige målinger. Vær sikker på, at optikken på Leica DITO holdes ren og at der ikke er nogen mekanisk beskadigelse af endestykkerne. UDVI FORIGTIGED: Når der anvendes produkter til afstandsmåling eller positionering af bevægelige objekter (f.eks. kraner, bygge- og anlægsmateriel, platforme) kan der forekomme fejlmålinger på grund af uforudsete begivenheder. Forholdsregler: Brug kun produkterne som måleføler og ikke som styreinstrument. ystemet skal være dimensioneret og skal anvendes på en sådan måde, at det ved en fejlmelding, en fejl på produktet eller ved strømsvigt er garanteret, at der ikke kan ske nogen skade, da systemet er sikret med en egnet sikkerhedsanordning (f.eks. sikkerheds-endestopkontakt). ikkerhedsanvisninger 2 Leica DITO D8 LCA782205a dk

6 ADVAREL: Flade batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Pas på miljøet og tag dem til de indsamlingssteder, der er ifølge nationale eller lokale regler. Produktet må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Produktet bortskaffes ifølge de nationale eller lokale regler, der gælder i dit land. Undgå altid at uautoriserede personer får adgang til produktet. Produktspecifik behandling og information om affaldshåndtering kan downloades på Leica Geosystems hjemmeside på eller få informationen fra din Leica Geosystems forhandler. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Med "Elektromagnetisk kompatibilitet" mener vi produktets evne til at fungere fejlfrit i omgivelser med elektromagnetisk stråling og elektrostatisk afladning uden at forårsage elektromagnetiske forstyrrelser i andre instrumenter. ADVAREL: Leica DITO opfylder de strengeste krav i de relevante standarder og regler. Alligevel kan mulig heden for at den forårsager forstyrrelse i andre apparater ikke helt udelukkes. UDVI FORIGTIGED: Forsøg aldrig at reparere produktet selv. Ved beskadigelse kontaktes den lokale forhandler. Brug af produktet med BLUETOOT : ADVAREL: Elektromagnetisk udstråling kan forårsage forstyrrelser i andre instrumenter, i installationer (f.eks. medicinske så som pacemakere eller høreapparater) og i fly. Den kan også påvirke mennesker og dyr. Forholdsregler: elvom produkt opfylder de strengeste krav fra de gældende retningslinier og normer, kan ikke helt udelukke muligheden for skade på mennesker og dyr. Brug ikke produktet nær benzinstationer, kemiske anlæg, i områder med potentielt eksplosive omgivelser og hvor sprængninger udføres. Brug ikke produktet nær medicinsk udstyr. Brug ikke produktet i fly. Brug ikke produktet nær din krop gennem længere tid. UDVI FORIGTIGED: Forsøg aldrig at reparere produktet selv. Ved beskadigelse kontaktes den lokale forhandler. Laserklassificering Integreret afstandsmåler Leica DITO frembringer en synlig laserstråle, der kommer ud af instrumentets forside. Produktet er i overensstemmelse med laserklasse 2: IEC : 2007 "ikkerhed for laserudstyr" Laserklasse 2 produkter: e aldrig ind i laserstrålen og ret den ikke unødigt mod andre personer.. Beskyttelse af øjet sker almindeligvis ved, at man kigger væk, samt at øjnene lukkes. N RU K ET Leica DITO D8 LCA782205a dk 3 ikkerhedsanvisninger

7 N RU K ET ADVAREL: Det kan være farligt at se direkte ind i strålen med optiske hjælpemidler (som f.eks. kikkert). Forholdsregler: e aldrig ind i laserstrålen med optiske hjælpemidler. UDVI FORIGTIGED: Det kan være farligt for øjnene at se direkte ind i laserstrålen. Forholdsregler: e aldrig ind i laserstrålen. ørg for, at laserstrålen ligger over eller under øjenhøjde (især ved fast installation i anlæg, maskiner el. lign.) Mærkning Laserstråling e aldrig ind i laserstrålen Laserklasse 2 ifølge IEC :2007 Maksimum stråleeffekt: <1mW Udsendt bølgelængde: nm trålespredning: 0,16 x 0,6 mrad Pulsvarighed: 1 x 10-9 s Opstart Isætning/fjernelse af batterier e figur {A} 1 Fjern låget på batterirummet og påsæt håndremmen. 2 æt batterier i, og vær opmærksom på korrekt polaritet. 3 Luk batterirummet igen. Udskift batterierne når symbolet blinker konstant i displayet. Fjern batterierne før en lang periode uden brug for at undgå faren for korrosion. Vi anbefaler brug af str. AA max. 1,5V lithiumbatterier eller genopladelige NiM batterier. Leica DITO kan også bruge Alkaline batterier, men kapaciteten er mindre. ADVAREL: Denne Leica DITO blev leveret med ikke-genopladelige lithiumbatterier af høj kvalitet. Forkert anvendelse af lithiumbatterier kan være farlig. Forholdsregler: Oplad ikke disse batterier. Bland ikke lithiumbatterier med andre typer batterier. Brug ikke batterier med synlige skader. Placering af produktmærkat ses på sidste side! Opstart 4 Leica DITO D8 LCA782205a dk

8 kift af referencepunktet (multifunktionelt endestykke) e figur {B} Instrumentet kan tilpasses til følgende målesituationer: Til målinger fra et hjørne foldes placeringsskinnen ud til det første punkt, hvor den går i lås. e figur {C}. Til målinger fra et hjørne foldes placeringsskinnen ud til punktet, hvor den går i lås, hvorefter placeringsskinnen let foldes til højre for at folde den helt ud. e figur {D}. En indbygget sensor registrerer automatisk placeringsskinnens retning og justerer nulpunktet for instrumentet ud fra det. Tastatur e figur {E}: 1 ON / DIT (On/måling) tast 2 Digital punktsøger - tast 3 Timer tast 4 Plus (+) tast 5 Minus (-) tast 6 Areal / volumen tast 7 Indirekte måling (Pythagoras) tast 8 Trapez tast 9 Funktionstast 10 Reference-tast 11 Lager/hukommelse tast 12 let/off-tast 13 Menu/lig-med tast 14 Bluetooth-tast 15 Tast for alternativ funktion 16 Tast for indirekte måling med hældningssensor Display i normalt mode e tegning {F.1}. Målingsvinduets grafiske skærm er del op i forskellige områder. Øverst til venstre er det lyseste område, som indeholder det aktuelt valgte måleprogram. Til højre for det vises program-undermenu, som viser de måleprogrammer, som kan vælges ved at trykke på samme tast det krævede antal gange. Målings-feltet indeholder de individuelle målinger i måleprogrammet med reference til en serie separate afstandsmålinger. Der er tre linjer til dette. En horisontal linje adskiller målefelt og resultatlinjen fra hinanden. En rød trekant indikerer om det valgte måleprogram har et detaljeret display tilgængeligt. 1 Programvalg med måleinstruktioner 2 Programvalg undermenu 3 Nivellering 4 Timer 5 Målefelt 6 Resultatlinje 7 Detaljeret display 8 tatusbar med (Laser ON, Reference plan, Display Lang Rækkevidde funktion, Afsætning (Offset), Plus / Minus, Batteristatus) N RU K ET Leica DITO D8 LCA782205a dk 5 Opstart

9 N RU Display i "digital punktsøger" funktion Digital punktsøger (4x zoom) Instrumentet har en integreret digital punktsøger, som viser målet direkte på displayet. Det viste sigtekorn giver præcise målinger selvom laserstrålen ikke er synlig. e tegning {F.2} Den integrerede digitale punktsøger er en stor hjælp udendørs og kan anvendes med alle funktioner. Længere afstande og præcise målinger på detaljerige overflader kan endda udføres i høj solskin uden problemer. 4x zoom giver mulighed for at forstørre billedet efter brugerens behov. K Tryk på tasten for at aktivere funktionen. Tryk på tasten igen for at benytte 1x, 2x eller op til 4x zoom. Lyset til kameraet kan justeres i 5 trin med tasten eller tasten. Parallakse fejl opstår, når den digital punktsøger bruges tæt på mål, ET så laserprikken kan optræde forkert i forhold til sigtekorn. I de tilfælde bør du anvende selve laserprikken til at målsøge emnet. e tegning {F.2} 1 Zoom trin (1x, 2x, 4x) 2 Timer 3 Nivellering (i ) 4 igtekorn 5 ældningsvinkel 6 Distance tracking værdi 7 Billede Menufunktioner Indstillinger Forskellige instrumentindstillinger kan foretages i menuen. En lodret liste vises i hvert punkt. I denne menu vil valgfeltet (cursoren) forblive stationær og listen flytter sig op og ned. Den starter i midten af listen, med de vigtigste øverst. e tegning {G}. Menuen indeholder følgende: 1 Måleenheder (distance) 2 Måleenheder (vinkel) 3 Displaybelysning 4 Funktion til lang rækkevidde 5 tativ 6 Bip 7 Afsætning 8 Digitale punktsøger-billede i sort-hvidt 9 Niveau i status felt (i ) 10 Reset 11 Kalibrer hældningssensor Navigation i menuen Menuen kan skræddersyes til en bestemt bruger eller anvendelsessituation. Generel beskrivelse old tasten inde for gå ind i etup menuen. Ved at trykke på eller tasterne, navigeres gennem hovedmenupunkterne i menuen. Tryk på tasten kort for at gå ind i undermenuen for det valgte hovedmenupunkt. Menufunktioner 6 Leica DITO D8 LCA782205a dk

10 Ved at trykke på eller tasterne kan ændringerne foretages i undermenuen. old tasten inde for acceptere indstillingen. Ved tryk på tasten i længere tid i menuen forlades opsætningsfunktionen uden at gemme. Indstilling af enheder til afstandsmålinger Følgende enheder kan indstilles: Distance Areal Volumen 1.1 0,0000 m 0,000 m² 0,000 m³ 1.2 0,000 m 0,000 m² 0,000 m³ 1.3 0,00 m 0,000 m² 0,000 m³ 1.4 0,00 fod 0,00 fod² 0,00 fod³ 1.5 0'00'' 1 / 32 0,00 fod² 0,00 fod³ 1.6 0,0 tomme 0,00 fod² 0,00 fod³ / 32 tomme 0,00 fod² 0,00 fod³ 1.8 0,000 yd 0,000 yd² 0,000 yd³ Indstilling af enheder til hældningsmålinger Følgende enheder kan vælges for hældningsmålinger: Enheder for hældning 2.1 ± ± % mm/m in/ft Displaybelysning ( ) Displayet lysstyrke har seks indstillingsniveauer. Trin 6 er den lyseste og trin 1 er den mørkeste indstilling. Funktion til lang rækkevidde ( ) Ugunstige forhold (stærkt sollys eller en meget svagt reflekterende måloverflade) kan reducere enhedens rækkevidde; men alligevel giver denne funktion mulighed for målinger over længere afstande. Brug af stativ og start af måling ved at trykke på tasten anbefales, når målinger på over 30 m i længere tid udføres under disse forhold. (e mere i Tekniske specifikationer) Indstillingen tilbagestilles, når apparatet slukkes. Måling med stativet ( ) Referencepunktet kan justeres til stativmonteringen, hvis brugeren har behov for en måling fra det reelle monteringssted i modsætning til front eller bagside af DITO'en. For at gøre dette vælges symbolet i dette menupunkt. Du kan slå referencen på stativet til eller fra. Indstillingen kan ses på displayet. Vi anbefaler, at målinger startes vha. bruges på et stativ for at undgå reduceret skarphed. Indstillingen tilbagestilles, når apparatet slukkes. Bip( ) Du kan slå bip til eller fra. tasten, når apparatet N RU K ET Leica DITO D8 LCA782205a dk 7 Menufunktioner

11 N RU K ET Afsætning ( ) En afsætning tillægger eller fratrækker automatisk en specificeret værdi til eller fra alle målinger. Denne funktion giver mulighed for at tage højde for tolerancer (f.eks. ufærdige dimensioner sammenlignet med færdige dimensioner). vis du vælger Offsetfunktionen (afsætning) i menuen, kan du nu justere værdien vha. eller tasten. Et længere tryk på tasten får værdierne til at skifte hurtigere. Når du når den ønskede afsætningsværdi (offset), bekræftes den med tasten. Displayet viser det relevante symbol eller så længe afsætningsværdien er valgt. Digitale punktsøger-billede i sort-hvidt ( ) Displayet i kamerafunktionen kan ændres til sort-hvidt. Niveau i statusfelt ( ) Niveau (i ) i statusfelt kan slås til eller fra. Reset - går tilbage til instrumentets indstillinger fra fabrikken ( ) Instrumentet har en reset-funktion. vis du vælger menufunktionen Reset og bekræfter, vil apparatet vende tilbage til fabriksindstillingerne og stack og hukommelse slettes. Betjening Alle tilpassede indstillinger og gemte værdier tabes. Kalibrering af hældningssensoren ( ) Du kan kalibrere apparatets hældningssensor. Kalibrering kræver to målinger på en jævn overflade. Vælg kalibreringsfunktionen i menuen. 8 1 Udfør en første måling på en jævn overflade. Apparatet bekræfter målingen med. 2 Rotér apparatet horisontalt med Tryk på tasten og bekræft at apparatet var roteret med Tryk på tasten og udfør den anden måling. Apparatet bekræfter målingen med. ældningssensoren er kalibreret. Betjening Tænd/sluk Tænder instrumentet og laser. Displayet viser batterisymbolet indtil næste tastetryk. Længere tryk på denne tast slukker for instrumentet. finstrumentet slukker automatisk efter seks minutters inaktivitet. CLEAR tast eneste handling fortrydes. Når der udføres areal eller volumen målinger, kan hver enkelt måling slettes og blive målt igen. Referenceindstilling Default referenceindstillingen er fra instrumentets bagkant. Tryk på denne tast for at foretage næste måling fra forkanten. Et specielt bip høres, når referenceindstillingen ændres. Efter en måling skifter referencen automatisk til defaultindstillingen (bagsidereference). e figur {}. Tryk på denne tast i længere tid vælger frontreference permanent. Tryk på denne knap, og bagside-referencen er valgt igen. Leica DITO D8 LCA782205a dk

12 Måling Enkelt afstandsmåling Tryk for at aktivere laseren. Tryk på igen for at starte afstandsmålingen. Resultatet vises med det samme. Minimum/maksimum måling Denne funktion giver brugere mulighed for at måle minimum eller maksimum distance fra et fast målepunkt. Det kan også bruges til at bestemme mellemrum. e figur {I} Det er normalt brugt at måle rums diagonaler (maksimum værdier) eller horisontale afstande (minimum værdier). old denne tast nede indtil en "bip"-lyd høres. Fej derefter frem og tilbage med laseren og op og ned over det ønskede målpunkt - (f.eks. ind i hjørnet af et rum). Tryk på knappen for at stoppe kontinuert måling. Værdierne for maksimum og minimum distancer vises i displayet og ligelede senest målte værdi i summeringslinjen. Kontinuert laser ( ) old tasten nede, når apparatet tændes indtil tegnet vises permanent i displayet og der høres et bip. Ethvert yderligere tryk på tasten udløser en afstandsmåling. Tryk på tasten og hold den nede for at slukke afstandsmåleren og slå kontinuert laser fra. vis laseren er i kontinuert funktion, slukkes instrumentet automatisk efter 15 minutter. Funktioner Overblik over programikonerne Måle-program impel afstandsmåling Areal måling Volume måling Trapez måling 1 (med brug af tre distancer) Trapez måling 2 (med brug af to distancer og én vinkel) Pythagoras beregning 1 Pythagoras beregning 2 Pythagoras beregning 3 ældnings-måling Direkte horisontal distance Dobbelt hældningsmåling 1 (i de samme kvadrater) Ikon Måling Detalje display N RU K ET Leica DITO D8 LCA782205a dk 9 Måling

13 N RU K ET Måle-program Dobbelt hældningsmåling 2 Trekants areal måling Opmålings-funktion Profil-måling Addition / subtraktion Afstandsmåling. Den næste måling lægges til den forrige. Den næste måling trækkes fra den forrige. Denne proces kan efter behov gentages. Tryk på denne tast og resultatet vil altid blive vist i summeringslinjen med den forrige værdi i den anden linje. eneste handling fortrydes. Areal Tryk èn gang. symbolet kommer frem i displayet. Tryk på denne tast for at foretage første måling (f.eks. længde). Tryk igen for at foretage anden måling (f.eks. bredde). Resultatet vises i summeringslinjen. Tryk i længere tid på tasten for at vise omkredsen. Volumen Ikon Tryk på denne tast to gange. displayet. Måling Detalje display symbolet kommer frem i Tryk på denne tast for at foretage første måling (f.eks. længde). Tryk på denne tast for at foretage anden måling (f.eks. bredde). Tryk på denne tast for at foretage tredje måling (f.eks. højde). Resultatet vises i summeringslinjen. Tryk i længere tid på tasten for at vise yderligere ruminformation så som loft/gulv-areal, væggenes areal, omkreds. Trapez måling 1 e tegning {} Tryk på tasten én gang. ymbolet vises. Tryk på tasten og udfør første måling (f.eks. højde 1). Tryk på tasten igen og udfør anden måling (f.eks. bredde) Tryk på tasten og udfør tredje måling (f.eks. højde 2). Resultatet vises i summeringslinjen. old tasten inde for at vise yderligere information om trapez målingen, f.eks. hældningsvinkel, trapez areal. Trapez måling 2 e tegning {K}. Tryk på tasten to gange. Dette symbol vises. Tryk på tasten og udfør den første måling. Tryk på tasten igen og udfør anden måling og hældningsvinkelmåling. Resultatet vises i summeringslinjen. old tasten inde for at vise yderligere information om trapez målingen, f.eks. hældningsvinkel, trapez areal. Funktioner 10 Leica DITO D8 LCA782205a dk

14 Trekants areal Arealet af en trekant kan beregnes ved måling af tre sider. e tegning {N}. Tryk på tasten én gang - trekant-symbolet vises i displayet. Tryk på tasten og mål den første side af trekanten. Tryk på tasten og mål den anden side af trekanten. Tryk på tasten og mål den tredje side af trekanten. Resultatet vises i summeringslinjen. old tasten inde for at vise yderligere information om målingen, som f.eks. vinklen inkluderet af de første to målinger og omkredsen af trekanten. Opmålingsfunktion To forskellige afstande (a og b) kan indtastes i instrumentet og kan derefter anvendes til at markere forskellige målelængder, f.eks. ved bygning af trærammer. e figur {O}. Input af opmålingsdistancer: Tryk på denne tast to gange og symbolet for opmålingsfunktion kommer frem i displayet. Ved at bruge og kan du justere værdierne (først a og derefter b) til at passe til opmålingsdistancer. Ved at holde tasterne nede øges ændringshastigheden for værdierne. Når den ønskede værdi (a) ) er nået, kan der bekræftes med tasten. Værdien (b) kan indtastes med og. Den definerede værdi (b) bekræftes med tasten. Tryk på tasten starter laser målingen. Displayet via nødvendig opmålingsafstand N i summeringslinjen mellem markeringspunktet (først a og så b) og instrumentet (bag-reference). vis DITO flyttes langsomt langs opmålingslinjen, vil den viste distance blive mindre. Instrumentet begynder at bippe ved en afstand på 0,1 m fra næste markeringspunkt. Pilene i displayet indikerer i hvilken retning DITO skal flyttes for at opnå den definerede distance (enten a eller b). å snart markeringspunktet er nået vil symbolet vises i displayet. Denne funktion kan når som helst stoppes ved tryk på Indirekte måling tasten. RU K Instrumentet kan beregne afstande ved brug af Pythagoras' læresætning. Denne metode er især nyttig, hvis det er svært at nå den strækning, der skal måles. ET ørg for at følge det foreskrevne forløb af målinger: Alle målpunkter skal være i det horisontale eller vertikale plan. De bedste resultater opnås, når instrumentet roteres om et fast punkt (f.eks. med placeringsskinnen foldet helt ud og instrumentet placeret på en væg) eller hvis Disto er monteret på et stativ. Minimum/maksimum-funktionen kan anvendes - se forklaring i "Måling -> Minimum/maksimum måling". Minimumværdien skal anvendes til målinger i rette vinkler til målet; maksimum distance til alle andre målinger. Indirekte måling - bestemmelse af en strækning med brug af 2 hjælpe-målinger e figur {P} f.eks. til måling af bygnings højder eller bredder. Det er hensigtsmæssigt at bruge stativ ved højdemålinger, der kræver måling af to eller tre strækninger. Leica DITO D8 LCA782205a dk 11 Funktioner

15 N RU K ET Tryk på denne tast én gang og displayet viser. Laseren er tændt. igt mod det øverste punkt (1) og start målingen. Efter den første måling er værdien opfanget. old instrumentet så horisontalt som muligt. old denne tast nede for at starte kontinuert måling, fej frem og tilbage med laseren og op og ned over det ideelle målpunkt. Tryk for at stoppe kontinuert måling (2). Resultatet vises i summeringslinjen, den partielle værdi vises i den sekundære linje. old denne tast nede for at vise yderligere information om måling af vinklerne for trekanten og. Indirekte måling - bestemmelse af en strækning med brug af 3 hjælpe-målinger e figur {Q} Tryk på denne tast to gange; og displayet viser dette symbol. Laseren er tændt. igt mod det øverste punkt (1) og start målingen. Efter den første måling er værdien opfanget. old instrumentet så horisontalt som muligt old denne tast nede for at starte kontinuert måling, fej frem og tilbage med laseren og op og ned over det ideelle målpunkt. Tryk for at stoppe kontinuert måling (2). Værdien er opfanget. igt mod det lave punkt og Tryk på denne tast for at starte målingen (3). Resultatet vises i summeringslinjen, den partielle værdi vises i de sekundære linjer. old denne tast nede for at vise yderligere information om f.eks. kædedistancerne, og minimum distancen. Indirekte måling - bestemmelse af en kædeværdi med brug af 3 hjælpe-målinger e figur {R} f.eks. bestemmelse af højden mellem punkt 1 og punkt 2 med brug af tre målpunkter. Tryk på denne tast tre gange; og displayet viser dette symbol. Laseren er tændt. igt mod det øvre punkt (1). Tryk på denne tast og start målingen. Efter den første måling er værdien opfanget. tarter målingen. Efter den anden måling er værdien opfanget. old denne tast nede for at starte kontinuert måling. Fej frem og tilbage med laseren og op og ned over det ideelle målpunkt. Tryk på denne tast for at stoppe kontinuert måling. Resultatet vises i summeringslinjen, den partielle værdi vises i de sekundære linjer. Tryk vedvarende på tasten for vise yderligere information om måling af kædelængderne og. Indirekte måling med hældningssensor ældnings-måling Ved hældningsmåling bør instrumentet holdes uden tværgående hældning (max. 10 ). vis det hældes mere end ± 10 til en af siderne, viser displayet infokode i 156, som betyder, at apparatet hælder for meget. Enhederne for hældning vælges i menuen. Tryk på denne tast én gang for at starte hældningssensoren. symbolet vises i displayet. ældningen vises konstant som eller % afhængigt af den valgte indstilling. Tryk for at måle hældningen og afstanden. e figur {L}. Funktioner 12 Leica DITO D8 LCA782205a dk

16 Direkte horisontal afstand Tryk på denne tast to gange og displayet viser dette symbol. Tryk på denne knap for at måle hældning og distance. ummeringslinjen viser resultatet som den direkte horisontale distance. old tasten inde for at vise yderligere information om målingen, f.eks. hældningsvinklen, den målte afstand og den indirekte højde. e tegning {M}. Dobbelt hældningsmåling med én målt distance Denne fremgangsmåde er især nyttig, hvis et målt målpunkt ikke kan reflektere. Det andet målpunkt kan der let peges på med den digitale søger. Ved denne måling er det kun vinkel og ikke afstanden, som måles, og derfor er der ikke behov for et specielt mål for laseren. e tegning {}. Tryk på tasten tre gange. Følgende symbol vises i displayet. Tryk på tasten - hældning og afstand måles. vis hældningen ændrer sig, vil apparatet opdatere den resulterende højdeværdi og vise den i summeringslinjen. Tryk på tasten - kun hælningen måles og værdien af den resulterende indirekte højdeværdi fryses i summeringslinjen. old tasten inde for at vise yderligere information om målingen, som f.eks. den horisontale afstand, afstanden til det andet målepunkt eller højden til samme punkt (bemærk venligst de forskellige ikoner). Dobbelt hældningsmåling med to målte distancer Denne fremgangsmåde er især hensigtsmæssig, hvis de to målte punkter ikke ligger i det samme vertikale plan. De to målpunkter måles begge med brug af en afstand og en hældnings-måling. e tegning {T}. Tryk på tasten fire gange. Følgende symbol vise i displayet. Tryk på tasten - hældning og afstand måles. Tryk på tasten - hældning og afstand måles. ummeringslinjen N viser den resulterende afstand mellem de to målte punkter. old tasten inde for at vise yderligere information om målingen, som f.eks. den horisontale afstand, højdedifference mellem de målte punkter eller den inkluderede vinkel. Mål til det øverste målpunkt først. Dette punkt skal ligge bag det nederste målpunkt. vis det ikke er tilfældet, vil en fejlmeddelelse blive vist i displayet. Profil-måling RU Denne funktion anvendes til at måle profiler og terrænafsnit. Efter måling K af et referencepunkt med kendt højde (f.eks. benchmark eller gulv) vises højden og horisontal afstand til instrumentet for hvert følgende punkt. Vi anbefaler brug af stativ! Tryk på tasten fem gange. ET Følgende symbol kommer frem i displayet:. Med og vælges den kendte højde for referencepunktet (f.eks. - 4,000 m i et konstruktions-system) og bekræft med. Følgende symbol kommer frem i displayet:. Ret nu instrumentet mod højde-referencepunktet og tryk på tasten - hældningen og afstanden måles. Instrumentet er så klar til at måle profilpunkter. Mål profilpunkterne ved at trykke på tasten. Den horisontale afstand fra instrumentet til det målte punkt og punktets højde vises. Tryk på for at gå ud af funktionen. vis stativet og instrumentet flyttes, skal man altid genstarte denne funktion og måle højde-referencepunktet igen før måling fortsættes! Leica DITO D8 LCA782205a dk 13 Funktioner

17 N RU K ET Lagring af konstanter/historisk hukommelse Lagring af en konstant Du kan gemme og hente en ofte brugt værdi f.eks. højden af et rum. Mål den ønskede distance, hold tasten inde indtil enheden bipper for at bekræfte lagring. entning af konstanten Tryk på denne tast én gang for at hente konstanten og gør den tilgængelig for yderligere beregninger ved at trykke på tasten. istorisk hukommelse Tryk på denne tast to gange og de foregående 30 resultater (målinger eller beregnede resultater) vises i omvendt rækkefølge. og tasterne kan anvendes til navigering. Tryk på denne tast for at anvende et resultat i summeringslinjen til yderligere beregninger. Ved at trykke på og tasterne på samme tid slettes alle værdierne i den historiske hukommelse. Timer (selvudløsende) Tryk på denne tast for at vælge 5 sekunders tidsforsinkelse. eller old denne tast nede indtil den ønskede tidsforsinkelse er nået (max. 60 sekunder). Når tasten udløses med laseren aktiv, vil de resterende sekunder til måling (f.eks. 59, 58, 57...) blive vist som en nedtælling. De sidste 5 sekunder tælles ned med et bip. Efter det sidste bip udføres målingen og værdien vises. Timeren kan anvendes til alle målinger. Arbejde med BLUETOOT 14 Arbejde med BLUETOOT At slå BLUETOOT til / sende målinger Et hurtigt tryk på starter DITO BLUETOOT. Dataforbindelsen skal etableres fra PDA / PC med applikationssoftwaren. Et gråt - ikon vil blive vist i displayet, indtil dette er vellykket gennemført. BLUETOOT slår automatisk fra, hvis forbindelsen til PDA / PC ikke er etableret indenfor 240 sek. fra det tidspunkt, hvor BLUETOOT tændes. Når den første forbindelse mellem håndholdt PDA / PC og DITO etableres, kan den bede om Pin-koden for DITO 'en. I så fald indtastes koden 0000 på din håndholdte PDA eller PC. lukning af BLUETOOT BLUETOOT slukker så snart DITO slukkes. Retningstasterne Otte retningstaster (kendes på små pile nær tasten) på betjeningstastaturet anvendes til at flytte cursoren. Retningstasterne bliver aktive, når du skifter til det andet niveau (ved at trykke på 2. niveau-tasten ). Distancetasten er aktiv i begge niveauer. Funktionen af retningstasterne afhænger af den anvendte software. Afsendelse af målingen vis din software understøtter retningstasterne, anvendes de til at vælge cursorens position. Tryk kort på tasten for at overføre værdien fra summeringslinjen til håndholdt PC / PC. e mere information i din manual for den anvendte software. Leica DITO D8 LCA782205a dk

18 Valg af bestemte værdier i displayet Displayet viser en række målinger (min., max., seneste måling). Ved at holde tasten inde kan du vælge alle målinger i displayet til overførsel (blå linjer under målingerne). Når du trykker på - tasten eller - tasten, kan du vælge en specifik værdi. Når målingen er valgt, kan den sendes ved at bruge - tasten. Den samme valgproces kan anvendes til arealer, volumen, indirekte målinger og rumdimensioner. Ved sending af data å længe der ikke er bekræftelse af, at data er succesfuldt modtaget af PDA/ PC, vil man ikke kunne behandle en ny måling. Infokoden "240" vises i displayet, hvis der ikke er gennemført en datatransmission indenfor 2 sekunder. Tryk på og gentag og send målingen igen. vis der er reduceret Bluetooth forbindelse, kan det skyldes, at PC'en har noget Bluetooth hardware med dårligere rækkevidde. Vi anbefaler i det tilfælde anvendelse af en ekstern klasse 2 Bluetooth UB-adaptor. Den medfølgende gratis software er designet til at give brugeren de grundliggende funktioner. Leica Geosystems yder ingen garanti for denne gratis software og giver ingen support til den. Leica Geosystems accepterer på ingen måde noget ansvar i forbindelse med brugen af den gratis software og er ikke forpligtet til at levere rettelser eller udvikle opdateringer eller opgraderinger. Du kan finde en række kommercielle softwareleverandører med bred vifte af applikationer på vores hjemmeside. Appendiks Meddelelseskoder Meddelelseskoder vises med enten løses: Årsag 156 Tværgående hældning større end Kalibreringen er ikke gennemfør på en jævn overflade og kalibreringsværdien er gentagne gange ikke i et passende område. eller "Error". Følgende fejl kan Løsning old instrumentet uden tværgående hældning Enheden kalibreres på en helt jævn overflade. 204 Beregnings-fejl Gentag procedure 240 Dataoverførsels-fejl Gentag procedure 245 Et tryk på 2. tasten selvom der ikke er BLUETOOT -forbindelse. Etabler BLUETOOT -forbindelse 252 Temperatur for høj Lad instrumentet køle ned 253 Temperatur for lav Varm instrumentet op 255 Modtagersignal for svagt, måling Brug målplade tager for lang tid, afstand >100m 256 Modtaget signal for kraftigt Mål for reflekterende (målplade) 257 Forkert måling, baggrund for lys Gør målet mørkere (mål under andre lysforhold) 260 Laserstråle brudt Gentag måling Fejl Årsag Løsning Fejl ardware-fejl Tænd og sluk for enheden flere gange. vis symbolet stadig vises, så er dit instrument defekt. Bed din forhandler om assistance. N RU K ET Leica DITO D8 LCA782205a dk 15 Appendiks

19 N RU K ET Tekniske data Afstandsmålinger: Målenøjagtighed op til 10 m (2 σ) Power Range Technology : Rækkevidde (brug målplade fra omkring 100 m) Mindste viste enhed Afstandsmåling Minimum/maksimum måling, kontinuert måling Areal/volumen beregning af rum-data Addition / subtraktion Indirekte måling med brug af Pythagoras Trapez måling ældningsmålinger: ældningssensor: Nøjagtighed (2 σ) - til laserstråle - til kabinettet Indirekte måling med hældningssensor (direkte horisontal distance) Vinkelmåling med hældningssensor (360 ) Generelt: Laserklasse Lasertype Ø laser punkt (ved distancerne) Autom. laser slukning Autom. instrument slukning Displaybelysning Multifunktionelt endestykke Timer (selvudløsende) Gem konstantværdi istorisk hukommelse typisk: ± 1,0 mm* 0,05 m til 200 m 0,1 mm / +0.2 ** ± 0.1 ** II 635 nm, < 1 mw 6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m) efter 3 min efter 6 min 30 værdier BLUETOOT 2.0 "QD ID B014433" Rækkevidde for BLUETOOT Cl m tativgevind (Type: 1/4-20) Batterikapacitet, Type AA, 2 x 1,5V op til målinger Beskyttelse mod vandstænk IP 54, støvtæt, og støv stænktæt Dimensioner Vægt (med batterier) Temperaturområde: Opbevaring Betjening 143,5 x 55 x 30 mm 195 g -25 C til +70 C (-13 F til +158 F) -10 C til +50 C (14 F til +122 F) * maksimum afvigelse opstår under ugunstige forhold som f.eks. høj solskin eller ved måling mod dårligt reflekterende eller meget ru overflader. Målenøjagtighed mellem 10 m og 30 m kan afvige omkring ± 0,025 mm/m, for afstande over 30 m til ± 0,1 mm/ m. Ved lang rækkevidde vil maksimum afvigelse ved en distance på 30 øges til ± 0.15 mm/m. ** gælder ved stuetemperatur. For hele driftstemperaturområdet er maksimum afvigelse øget med ± 0,1. Appendiks 16 Leica DITO D8 LCA782205a dk

20 Måleforhold Målings rækkevidde Rækkevidde er begrænset til 200 m. Om natten, i skumringen og hvis målet ligger i skygge øges rækkevidden uden brug af målplade. Brug en målplade til at øge målingens rækkevidde i dagslys, eller hvis målet er dårligt reflekterende. Mål-overflader Målefejl kan opstå, når der opmåles mod farveløse væsker (f.eks. vand) eller støvfrit glas, tyrofoam eller lignende halvgennemtrængelige overflader. vis der sigtes mod meget blanke overflader kan laserstrålen reflekteres og det kan føre til målefejl. Mod ikke-reflekterende og mørke overflader kan måletiden blive forøget. Vedligeholdelse Nedsænk ikke instrumentet i vand.. Tør af med blød, fugtig klud. Brug ikke aggressive rengøringsmidler eller opløsninger. Instrumentet skal behandles som du ville med et teleskop eller kamera. Garanti For Leica DITO D8 ydes tre* års garanti fra Leica Geosystems AG. e mere detaljeret information på: Alle illustrationer, beskrivelser og tekniske specifikationer kan ændres uden varsel. * For at opnå tre års garanti skal produktet registreres på vores hjemmeside indenfor otte uger efter købet. vis produktet ikke registreres, ydes der to års garanti. N RU K ET Leica DITO D8 LCA782205a dk 17 Appendiks

21 N RU K ET Appendiks 18 Leica DITO D8 LCA782205a dk

22 Leica DITO D8

23 EXIT max.

24 Leica Geosystems AG, eerbrugg, witzerland has been certified as being equipped with a quality system which meets the International tandards of Quality Management and Quality ystems (IO standard 9001) and Environmental Management ystems (IO standard 14001). Total Quality Management - Our commitment to total customer satisfaction. Ask your local Leica Geosystems agent for more information about our TQM program. Printed in witzerland - Copyright Leica Geosystems AG, eerbrugg, witzerland 2011 Translation of original text (LCA782205a) Pat. No.: WO , WO , WO , WO , U , EP , U , WO Leica Geosystems AG C-9435 eerbrugg (witzerland)

Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler

Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler El.nr. 63 98 206 138 Indhold Indledning... 1 Anvendte symboler... 1 Anvendelsesformål... 1 Tilladt brug... 1 Forkert brug... 1 Utilstrækkelige

Læs mere

Laser Distancer LD 500. Betjeningsvejledning

Laser Distancer LD 500. Betjeningsvejledning Laser istancer L 500 Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 4 5 6 1 2 0 3 15 14 13 12 11 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 1 2 1 3 1 3 1 2 2 max. Brugervejledning ansk Tillykke med købet af en tabila

Læs mere

Leica DISTO A8. The original laser distance meter

Leica DISTO A8. The original laser distance meter Leica DTO A8 The original laser distance meter 14 12 11 13 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 Brugervejledning Version 1.1 Dansk Tillykke med dit køb af en Leica DTO. ikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Leica DISTO D5 The original laser distance meter

Leica DISTO D5 The original laser distance meter Leica DTO D5 The original laser distance meter 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 Leica DTO D5 Brugervejledning Dansk Tillykke med købet af en Leica DTO D5. Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse DK Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Display - - - - - -

Læs mere

Leica DISTO DXT The original laser distance meter

Leica DISTO DXT The original laser distance meter Leica DITO DXT The original laser distance meter Brugervejledning Dansk Tillykke med købet af en Leica DITO DXT. ikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen bør gennemlæses nøje før du bruger produktet

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Disto D2 Laser afstandsmåler

Betjeningsvejledning Elma Disto D2 Laser afstandsmåler Betjeningsvejledning Elma Disto D2 Laser afstandsmåler El.nr. 63 98 206 206 Indhold Anvendte symboler i vejledningen... 1 Anvendelsesformål... 1 Tilladt brug... 1 Forkert brug... 1 Begrænsninger for anvendelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dewalt DW03050 1

Indholdsfortegnelse. Dewalt DW03050 1 Indholdsfortegnelse DA Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica DISTO D2. The original laser distance meter

Leica DISTO D2. The original laser distance meter Leica DITO D2 The original laser distance meter 3 2 1 Brugervejledning Dansk Tillykke med købet af en Leica DITO. ikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen bør gennemlæses nøje før du bruger produktet

Læs mere

Laser Distancer LD 320. Betjeningsvejledning

Laser Distancer LD 320. Betjeningsvejledning Laser Distancer LD 30 da Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt

Læs mere

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2, 5, 3 Brugervejledning Version 757665g Dansk Tillykke ed dit køb af en Leica Lino. Sikkerhedsanvisningerne findes i afsnittet o betjening af dette instruent. ør opstart af

Læs mere

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica DISTO TM D3. The original laser distance meter

Leica DISTO TM D3. The original laser distance meter TM Leica DITO TM D3 The original laser distance meter Leica DITO D3 1 2 4 6 8 11 3 5 7 9 10 1 2 4 3 5 6 7,8,9 a b b 10 11 12 13 14 15 16,17,18 19 20 TIMER? a max b min MENU UNIT REET IPOD BEEP ONOFF 21

Læs mere

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Brugervejledning Version 757665i Dansk Tillykke ed dit køb af en Leica Lino. Sikkerhedsanvisningerne findes i afsnittet o betjening af dette instruent. ør opstart

Læs mere

Leica DISTO A6. The original laser distance meter

Leica DISTO A6. The original laser distance meter Leica DTO A6 The original laser distance meter 6 2nd Brugervejledning Version 1.1 Dansk Tillykke med dit køb af en Leica DTO. ikkerhedsanvisningerne findes i et separat hæfte, som følger med denne brugervejledning.

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer Typ. målenøjagtighed ± 1,0 mm Rækkevidde 0,05 op til 300 m X-Range Power Technology Smart Base måle-rækkevidde Horisontal 360 Vertikal 40 til 80 Afstand i m 2, 5, 10 m Typisk tolerance

Læs mere

1 Symboler. 5 Ansvarsområder

1 Symboler. 5 Ansvarsområder A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symboler 1.1 Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger skelner mellem forskellige risikograder, idet der angives følgende signalord: Forsigtig

Læs mere

LA 90L / LA 180L. Betjeningsvejledning

LA 90L / LA 180L. Betjeningsvejledning L 90L / L 80L da etjeningsvejledning L 80L 7 3a 5 6 4 3b 8 d b c b a a C L 80 L L 90 L D D >,8m > ft 90 Y Y m 3 3 ft E E E3 F Y D ± 5 D X D3 G,8m ft G G3 S > 5 m > 6 3 ft G4 G5 3 3 da etjeningsvejledning

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 Systronik S46XX- serien:01/10/50/80 Dansk/norsk manual Side 4-2 DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 EAN: 5706445570386/485/492/588

Læs mere

Leica DISTO TM D3a The original laser distance meter

Leica DISTO TM D3a The original laser distance meter Leica ITO TM 3a The original laser distance meter Brugervejledning ansk Tillykke med købet af en Leica ITO 3a. Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen inden brug af dette produkt.

Læs mere

Leica LINO TM L2. Den perfekte linielaser. SWISS Technology by Leica Geosystems

Leica LINO TM L2. Den perfekte linielaser. SWISS Technology by Leica Geosystems Leica LINO TM L2 Den perfekte linielaser SWISS Technology by Leica Geosystems 759311_da_Lino-Folder.indd 1 2.4.2007 13:24:14 Uhr Simpelthen perfekt over hele linien! Med din Leica LINO L2 vil alt være

Læs mere

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie af produkter, der giver dig et godt overblik over nogle af dine vigtigste sundhedsrelaterede data i samme program. Prøv også:

Læs mere

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse. 1. Kendetegn og funktioner

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse. 1. Kendetegn og funktioner 1. Kendetegn og funktioner Fuldautomatisk med følgende funktioner: Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G Betjeningsvejledning 1- Kan bruges til alle lodrette nivelleringer 2- Selvnivellerende

Læs mere

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Læs mere

Leica 3D Disto Genskaber den virkelige verden

Leica 3D Disto Genskaber den virkelige verden Leica 3D Disto Genskaber den virkelige verden Herligt produktiv Din nye partner til effektiv rumopmåling Måler i 3-dimensioner med høj præcision. RAUM: 90/0/0 Projek terer punkt for punkt. Gemmer i flere

Læs mere

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Brugervejledning. Sikkerhedsanvisninger. Indhold. Anvendte symboler. Brug af instrumentet. Dansk

Brugervejledning. Sikkerhedsanvisninger. Indhold. Anvendte symboler. Brug af instrumentet. Dansk Brugervejledning ansk Tillykke med købet af en Leica ITO 3a BT. Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen inden brug af dette produkt. Personen med ansvar for instrumentet skal sikre

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Linjelaser FL 66-Xtreme SP. Betjeningsvejledning

Linjelaser FL 66-Xtreme SP. Betjeningsvejledning Linjelaser FL 66-Xtreme SP Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning

Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning 03/2011-1 - 2 B D 3 A C 1 4 E 5 F TEKNISKE DATA BETJENINGSELEMENTER 1) Modtagevindue (4) 2) Tastatur 3) Låseskrue til batterirum 4) Låg til batterirum

Læs mere

Leica DISTO S910 Mål punktdata og dan flader

Leica DISTO S910 Mål punktdata og dan flader Leica DISTO S910 Mål punktdata og dan flader Verdens første Mål alt fra ethvert punkt med P2P Technology Det er over tyve år siden Leica Geosystems opfandt og lancerede den første håndholdte laser-afstandsmåler

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning Maxi-Liner FL 60

Betjeningsvejledning Maxi-Liner FL 60 Betjeningsvejledning Maxi-Liner FL 60 Indhold S. 1 1 Leveringsomfang S. 8 3.6 Tilt-funktion 1.1 Oversigt over laseren 3.7 Justérbar 360 delkreds S. 3 2. Sikkerhedsoplysninger og finjustering S. 5 3. Kendetegn

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

PLS180 Streglaser Betjeningsvejledning

PLS180 Streglaser Betjeningsvejledning PLS180 Streglaser Betjeningsvejledning - 1 - Egenskaber Tænd/sluk menu tast Låg til batterirum ¼ x 20 gevind i bunden af laseren Brug enten 3 stk. AA 1,5 V Alkaline eller NICAD batterier Vinduer til laserstråle

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK

ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK ZOOMAX M5 Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Om denne vejledning... 2 Sikkerhed og vedligehold... 2 Tilbehør...

Læs mere

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning Testo 926 Termometer Betjeningsvejledning Indhold Vejledningsinformation...2 1. Sikkerhedsinformation...2 2. Påtænkt brug af instrumentet...3 3. Produktbeskrivelse...4 3.1 Display og betjeningsknapper...4

Læs mere

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Termometer/vindmåler FTA 1

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Termometer/vindmåler FTA 1 Betjeningsvejledning Termometer/vindmåler FTA 1 LEVERINGSOMFANG Termometer/vindmåler, sensorhjul med 1,2 m kabel, batteri og kuffert. ADVARSELS- OG SIKKERHEDSOPLYSNINGER Følg altid instruktionerne i betjeningsvejledningen.

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler

Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler El.nr. 63 98 401 593 Vigtig information...1 Specifikationer...2 Måleværdier...2 Modstandsmåling...2 Dielektriske målinger...2 Tekniske data:...3 Funktions- og

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse: Brugermanual til NaboLink enhederne: Indholdsfortegnelse: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016 1 Side 1. Standard sæt indeholder.... 2 2. AlarmLink indeholder.... 2 3. Udvidet sæt

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

PREXISO X2 LASER DISTANCE METER. Betjeningsvejledning

PREXISO X2 LASER DISTANCE METER. Betjeningsvejledning PREXISO X2 LASER DISTANCE METER Betjeningsvejledning A B C D E F 1 Symboler 1.1 Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger skelner mellem forskellige risikograder, idet der angives følgende signalord:!

Læs mere

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut.

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut. BRUGSANVISNING TIL Gymform ABS & CORE Vi tager din sikkerhed alvorligt. Vi beder dig derfor om at gennemlæse alle oplysningerne i denne brugsanvisning, før du begynder at bruge Gymform ABS & CORE. Det

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Polymath Technology Development Co., Ltd. (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99)

Polymath Technology Development Co., Ltd. (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99) Polymath Technology Development Co., Ltd. Programmering af LP-805 (Med dobbelt sikkerhedssystem) Oprettelse af fingeraftryksbrugere (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99) Oprettelse

Læs mere

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A GEM Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A UDGIVET AF Freedom Scientific - www.freedomscientific.com Dansk udgave af Instrulog A/S www.instrulog.dk

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

LEICA SPRINTER digital niveller

LEICA SPRINTER digital niveller LEICA SPRINTER digital niveller Fejlfri, let, hurtig Den nye standard indenfor nivellering til en epokegørende pris Med LEICA SPRINTER får du et af verdens hurtigste nivelleringsinstrumenter Pålidelig

Læs mere

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen.

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen. Produktoplysninger 1 12 V-stik 2 Mikrofontilslutning 3 Venstre tast 4 Funktionsindikator (blå/rød) 5 Opkaldsknap 6 + lydstyrkeknap Bilsæt Mikrofon Kort mikrofon 7 - lydstyrkeknap 8 Højtaler 9 Tænd/sluk-knap

Læs mere

BRUGSANVISNING NIVELLERINGSAPPARAT. Før ibrugtagning skal brugsanvisningen læses igennem ELEKTRONISK NIVELLERINGSAPPARAT. Indhold

BRUGSANVISNING NIVELLERINGSAPPARAT. Før ibrugtagning skal brugsanvisningen læses igennem ELEKTRONISK NIVELLERINGSAPPARAT. Indhold BRUGSANVISNING NIVELLERINGSAPPARAT ELEKTRONISK NIVELLERINGSAPPARAT DK Før ibrugtagning skal brugsanvisningen læses igennem Indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Brug og måleprincip

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING XTREME BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af høreapparat med øreprop 4 Placering af høreapparat 6 Udtagning af

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning DANSK Polar CS kadencesensoren W.I.N.D. er beregnet til at måle kadence, det vil sige krankomdrejninger i minuttet under cykling. Ingen andre former for

Læs mere

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide Dansk/Norsk 2 Index Instrumentbeskrivelse... 3 Overblik... 3 Generel beskrivelse... 4 Strømforsyning... 4 Prøveledninger... 5 Tænd instrumentet og foretag første opsætning... 5 Måling... 6 RPE Kontinuitetstest

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053293 Infrarødt termometer Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Infrarødt termometer - Varenr. 9053293 Beskrivelse: Infrarødt termometer.

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Rotationslaser FL 250 VA-N Betjeningsvejledning

Rotationslaser FL 250 VA-N Betjeningsvejledning Rotationslaser FL 250 VA-N Betjeningsvejledning LEVERINGSOMFANG Rotationslaser FL 250 VA-N, modtager FR 45 med beslag, fjernbetjening, genopladeligt batteri og oplader, magnetisk måltavle, laserbriller,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Leica DISTO. Måler præcist Nøjagtigt hvad du har behov for.

Leica DISTO. Måler præcist Nøjagtigt hvad du har behov for. Leica DISTO Måler præcist Nøjagtigt hvad du har behov for. Opmåling med Leica DISTO Simpelt, hurtigt og nøjagtigt! nhurtig og effektiv Du kan måle afstande med et tastetryk på få sekunder selv når du arbejder

Læs mere

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011)

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM 1. Introduktion Vigtig miljøinformation om dette produkt Dette symbol på apparatet eller emballagen viser at bortskaffelsen

Læs mere

Brugermanual Sammenfatning af original engelsk manual WED 2000A Ultralydsskanner til drægtighedsscanning på søer og gylte.

Brugermanual Sammenfatning af original engelsk manual WED 2000A Ultralydsskanner til drægtighedsscanning på søer og gylte. Brugermanual Sammenfatning af original engelsk manual WED 2000A Ultralydsskanner til drægtighedsscanning på søer og gylte. Hvordan udføres en korrekt drægtighedsskanning Placer ultralydsproben i bugen

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien lynstartvejledning Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at

Læs mere