Leica DISTO A8. The original laser distance meter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica DISTO A8. The original laser distance meter"

Transkript

1 Leica DTO A8 The original laser distance meter

2

3

4 Brugervejledning Version 1.1 Dansk Tillykke med dit køb af en Leica DTO. ikkerhedsanvisningerne findes i et separat hæfte, som følger med denne brugervejledning. ikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen bør læses nøje før betjening. yttige tips: Der er illustrationer på første og sidste side, som bør foldes ud under læsningen af brugervejledningen. ndklammede bogstaver og tal {} henviser til illustrationerne. ndhold Opstart...1 Menufunktioner...3 Betjening...4 Måling...5 unktioner...6 Appendiks...9 Opstart sætning / fjernelse af batterier e figur {C} - Åben positioneringsskinnen. jern låseclipsen og skub endestykket ned. kub den røde låsemekanisme til side og åben batterirummet. æt nye batterier i eller udskift de brugte batterier. Luk batteridækslet, sæt endestykket på igen og sæt låseclipsen på igen. Batterisymbolet {B, 6} vise permanent blinkende i displayet, når batterispændingen er for lav. Batterierne skal udskiftes snarest muligt. ørg for at vende polerne rigtigt. Brug alkaline batterier. Batterier bør fjernes, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid (fare for korrosion). Ved batteriskift forbliver indstillinger og gemte værdier uændrede. Multifunktions-endestykke e figur {D} nheden kan anvendes i forskellige målesituationer: Ved målinger fra et hjørne åbnes positioneringskinnen indtil den låser på plads. e figur {}. D L C L RU Leica DTO A dk 1 Opstart

5 D L C L RU Ved målinger fra et hjørne åbnes positioneringskinnen indtil den låser på plads; med et let tryk mod højre kan skinnen drejes yderligere. e figur {D og }. n indbygget sensor opfatter automatisk positioneringskinnens retning og beregner de tilsvarende distancer ud fra den. Vandret indstilling Den integrerede Libelle giver mulighed for horisontal indstilling af instrument. Tastatur e figur {A}: 1 TÆD/MÅLG 2 DGTAL KKKRT 3 LU + 4 TMR 5 QUAL [=] 6 ARAL/VOLUM 7 UKOMML 8 MÅLR 9 CLAR/O 10 ÆLDG 11 MU [-] 12 DRKT MÅLG (YTAGORA) 13 LY 14 MU Opstart 2 Display e figur {B} Det grafiske display viser klare, store symboler, som giver en let anvendelig brugerflade. Displayet kontrast kan justeres til at passe til kundens ønsker og til lysforholdene. Tryk på CLAR - tasten {A, 9} og MU - tasten (A, 11) samtidigt; ved hvert tryk høres et bip og displayet bliver et trin mørkere. Tryk på CLAR - tasten {A, 9} og LU - tasten (A, 3) samtidigt; ved hvert tryk høres et bip og displayet bliver et trin lysere. 1 Laser tændt 2 Reference (front) 3 Reference (bag) 4 Reference (hjørnestop) 5 Måling med standeren 6 Batteristatus 7 Gem konstantværdi 8 ent konstantværdi 9 Korttids hukommelse, hent værdier 10 ældning (tilt) 11 Areal 12 Volumen 13 Omkreds 14 Væg areal 15 Loft areal 16 nkelt hældnings-måling 17 Dobbelt hældnings-måling Leica DTO A dk

6 18 nkelt ytagoras-måling 19 Dobbelt ytagoras-måling 20 Bip 21 Afsætning-indstillinger 22 Reference (stand) 23 ermanent tændt laser Menufunktioner ndstillinger Menuen giver mulighed for indstillinger, som vil gemmens i hukommelsen efter at instrumentet er slukket. avigation i menuen Tryk flere gange på MU-tasten {A, 14} for at bladre gennem de tilgængelige menufunktioner. år det ønskede menupunkt vises, vælges det med QUAL-tasten {A, 5}, klik gennem de mulige indstillinger med LU-tasten {A, 5} eller MU -tasten {A, 11} og gem den valgte indstilling med QUALtasten {A, 5}. Tryk på CLAR-tasten {A, 9}, hvis du vil forlade menuen uden at gemme nogle af ændringerne i indstillingerne. ndstil enhed for afstand "D?" og DTO symbolet med laserstrålen {B, 1}.vises på skærmen Mulige enheder: Leica DTO A dk Distance Areal Volume m m² m³ 0.00 m 0.00 m² 0.00 m³ 0 mm m² m³ 0.00 fod 0.00 fod² 0.00 fod³ / 32 fod in 0.00 fod² 0.00 fod³ 0' 0'' 1 / fod² 0.00 fod³ 0.0 in 0.00 fod² 0.00 fod³ 0 1/32 in 0.00 fod² 0.00 fod³ ndstil enhed for hældning "D?" og hældningssymbolet {B, 10} vises på skærmen. Mulige enheder: ±90.00 ± % 0.0 mm/m 0.00 in/ft Bip Bipsymbolet vises. Det kan slås til eller fra. 3 Menufunktioner D L C L RU

7 D L C L RU Måling med forskudt afstand (tillæg/fratræk tolerance) Dette tillægger eller fratrækker automatisk en værdi til/fra ALL målinger. Med denne funktion kan der tages højde for tolerancer, f.eks. mellem ufærdige og færdige dimensioner. Vælg menufunktionen OT {B, 21} (OT blinker i displayet), bekræft med LG MD - tasten {A, 5}. ustér OT med LU-tasten {A, 3} eller MU-tasten {A, 12}. oldes tasterne nede, vil værdierne øges/mindskes hurtigere. år du har valgt det rigtige +/- tillæg, bekræftes dit valg med QUAL-tasten {A, 5}. å længe der tillægges/fratrækkes en OT {B, 21} vil symbolet være vist på displayet. Måling med stativ Brug af stativ forhindrer rystelser ved målinger over lange afstande. å instruments bagside er et ¼" gevind hul til brug med et kamerastativskrue. or at få korrekte målinger skal referencen tilpasses. Vælg menufunktionen TATV {B, 22}. Bekræft med LG MD-tasten {A, 5}. Det tilsvarende symbol {B, 5} vises permanent. ermanent tændt Vælg menufunktionen kontinuert laser og bekræft med LG MD-tasten {A, 5}. Laseren er nu tændt permanent og når der trykkes på DT-tasten {A, 1} udføres der en måling. Betjening 4 Laseren slukkes automatisk efter 60 minutter. Reset år du vælger menupunktet RT (RT vil blinke i displayet) og trykker på QUAL-tasten {A, 5} vil enheden gå tilbage til fabriksindstillingen. ORGTG: Alle indstillinger og ligeledes gemte værdier vil blive slettet. Betjening Tænd/sluk Tryk kort på TÆD (O)-tasten {A, 1}. Batteriindikation vises indtil næste tastetryk. old LUK (O)-tasten inde {A, 9}. Af hensyn til batteriets levetid slukkes laserstrålen efter 3 minutters uden brug, enheden vil automatisk slukkes efter 6 minutters uden brug. CLAR-tast eneste handling fortrydes ved tryk på CLAR-tasten {A, 9}. Ved udførelse af areal/volumen eller indirekte målinger kan hver enkelt måling slettes og måles om. 3x zoom digital kikkert nstrumentet har et indbygget kamera, som viser målet med 16 gråtoner på kameraet. Med trådkorset kan der sigtes måles præcist på mål, selv hvis laseren ikke er synlig. e billedet {G}. Leica DTO A dk

8 Det integrerede kamera er en stor hjælp udendørs og anvendes med alle funktioner. Langdistance målinger og præcise målinger til små arealer kan uden problemer udføres selv i høj solskin. 3-gange zoom understøtter den individuelle forstørrelse. Tryk på DGTAL KKKRT-tasten {A, 2} og kameraet er aktiveret. Tryk flere gange på DGTAL KKKRTtasten {A, 2} for at skifte fra 1-gange til 2-gange til 3-gange zoom. LU-tasten {A, 3} og MU-tasten {A, 11} justerer med trinene 9-1 lys for kameraet. år en afstandsmåling er aktiveret, vil et timeglassymbol komme til syne i nedre venstre hjørne af displayet, indtil målingen er færdig. or målinger på mindre end 5 meter anbefales det ikke at anvende den digitale søger, da laseren ikke er centreret på grund af parallaksen. ældning (tilt) nstrumentet har en indbygget hældningssensor med en præcision på ± 0,15 i forhold til laserstrålen. Aktivér hældningssensoren med ÆLDG-tasten {A, 10}. Under målingen vises hældningen nu øverst til højre på displayet. Kabinettet kan også holdes skråt. Ved tryk på DT-tasten {A, 1} vil hældningen blive stabiliseret og vist i en af de midterste linjer. ældningsmålingen fungerer uafhængigt af distancemålingen. ørg for at instrumentet ikke er tippet på tværs, når der udføres hældningsmåling. vis den tværgående hældning er for stor, vil en fejlmeddelelse vises for at Leica DTO A dk udgå målefejl. nhederne kan indstilles under MU. e billede {}. Du skal tage højde for højdeforskellen mellem kabinettet og laserpunktet ved markering af hældningen ved hjælp af laserstrålen. Lys Tryk på LY-tasten {A, 13} tænder/slukker for displayets baggrundsbelysning. Målereference vis positioneringskinnen er foldet ud, vil enheden genkende positionen, tilpasse referencen og beregne afstande ud fra det. tandardindstillingen er fra instrumentets bagkant. Ved tryk på R-tasten {A, 8} kan indstillingerne ændres, så næste måling udføres fra instrumentets "front". Derefter skifter referenceindstillingen automatisk tilbage til bagkanten. e billede {}. Du kan vælge "front" reference permanent ved at trykke længere på R-tasten {A, 8}. Tryk længere på R-tasten {A, 8} anden gang for skifte tilbage til "bagside" reference. Målinger fra frontkanten signaleres med et anderledes lydende "Bip". e også "Måling med stativ". Måling Måling af én afstand Tryk på DT-tasten {A, 1} og laseren tænder. igt mod 5 Måling D L C L RU

9 D L C L RU det ønskede mål og tryk på DT-tasten {A, 1} igen. Den målte afstand vises straks i den valgte enhed. Minimum/maksimum måling Denne funktion giver brugeren mulighed for at måle minimum eller maksimum afstande fra et fast målepunkt og for at bestemme mellemrum - e figur {}. Det anvendes normalt til at måle diagonale afstande (maksimum værdier) eller horisontale afstande (minimum værdier). old DT-tast {A, 1} inde, indtil du hører et beep, som angiver at instrumentet er i en kontinuerlig måletilstand. Derefter føres laseren frem og tilbage eller op og ned over det ønskede målpunkt - se figur {K, L} - (f.eks. et hjørne i et rum). Tryk på DT -tast {A, 1} igen og den kontinuerlige måling vil blive stoppet. Værdierne for maksimum og minimum afstande vises i displayet sammen med den sidst målte værdi i hovedlinjen. Med hældning (Tilt) aktiveret, hældningsværdien for maksimummålingen vises i rammen. unktioner Addition / subtraktion or at tillægge eller fratrække to eller flere målinger gøres blot følgende: Måling +/- Måling +/- Måling +/-. = RULTAT Tryk på QUAL-tasten {A, 5} afslutter forløbet og viser resultatet i hovedlinjen; man kan rulle de enkelte målinger op på displayet. Tryk på CLAR-tasten {A, 9} unktioner 6 fortryder den seneste handling. Areal og volumer kan lægges til /trækkes fra på nøjagtigt samme måde. Areal/volumen Tryk på ARAL/VOLUM-tasten {A, 6}. Den målte afstand vil blive fremhævet i symbolet {B, 11, 12}.Udfør de nødvendige to eller tre målinger og resultatet vises i opsummeringslinjen. Tryk på ARAL/ VOLUM-tasten {A, 6} i længere tid for at vise mere information {B, 13-15}. Tryk igen længere tid på ARAL/VOLUM-tasten {A, 6} for at vende tilbage til den aktuelle areal-/ volumen-måling eller kort tryk for at udføre den næste areal/volumen måling. pecielle funktioner: vis det ønskes, kan siderne af areal/volumen sammensættes af adskillige del-længder. Vælg Areal/ Volumen funktionen. Tryk på LU - tasten {A, 3} eller MU - tasten {A, 11}, før du starter med den første del-måling. Gå videre med den første delmåling ved at trykke på DT - tasten {A, 1}. displayet vises et plus eller minus symbol. Udfør den første delmåling, tryk på LU - tasten {A, 3} eller MU - tasten {A, 11} og udfør den anden delmåling. Ubegrænset antal delmålinger kan lægges til eller trækkes fra. or at afslutte afstandsmålingen, trykkes på LG MD - tasten {A, 5}. Den anden afstand kan bygges op med delmålinger på samme måde. Resultatet af areal/volumenberegningen vises som sædvanligt i opsummeringslinjen. Leica DTO A dk

10 ndirekte måling nstrumentet kan måle vertikale afstande med hældningssensoren. Denne procedure er især nyttig, hvis øvre målpunkt ikke reflekterer laseren. Man kan sigte på det øvre målpunkt med den digitale kikkert. Ved måling af dobbelt hældning behøver den første måling kun en hældningsmåling og ikke en afstandsmåling. Derefter kan de vertikale og horisontale afstande beregnes med ythagoras' formel. Denne metode er ideel, når den målte afstand er svært tilgængelig. Begge metoder giver kun et estimat af afstande og kan ikke erstatte en eksakt måling. ørg for at du følger det foreskrevne målingsforløb. Alle målpunkter skal være på en ret linje til vægområdet. e figur {, } Der kan forventes det bedste resultat, hvis enheden drejes omkring et fast punkt (f.eks. helt udfoldet positioneringsskinne og instrumentet holdes mod en mur) Det kan stærkt anbefales at anvende "Minimum/ maksimum måling" ved at trykke længere på DT - tasten {A, 1}. Minimumsværdien anvendes til målingerne lodret mod målet og maksimumværdien til de øvrige målinger. Dette øger nøjagtigheden af den indirekte måling betydeligt. Leica DTO A dk ndirekte enkelt hældningsmåling - bestem alle 3 sider og en vinkel med 1 afstandsmåling e figur {M} Tryk på DRKT MÅLG-tasten {A, 12}. Den målte afstand vil blive fremhævet i symbolet. Udfør den ønskede afstandsmåling. Resultatet vises i opsummeringslinjen, den målte afstand og vinklen i den sekundære linje. Tryk på DRKT MÅLG-tasten {A, 12} i længere tid for at få flere detaljer. ndirekte dobbelt hældningsmåling - opnå alle detailinformation med 1 hældningsmåling og 1 afstandsmåling e figur {} Tryk på DRKT MÅLG-tasten {A, 12} to gange. Den målte hældning vil blive fremhævet i symbolet. Udfør den nødvendige hældningsmåling med 3X zoom digital kikkert. er vil vi med DT-tasten {A, 1} måle en hældning og ikke afstanden. Den målte afstand vil blive fremhævet i symbolet. Udfør afstandsmåling. Resultatet vises i opsummeringslinjen, den målte afstand og vinklerne i den sekundære linje. Tryk på DRKT MÅLG-tasten {A, 12} i længere tid for at få flere detaljer. vis hældningen for afstandsmålingen er over 0, vises resultatet automatisk som en partiel højde. ndirekte enkelt ythagoras-måling - bestem en strækning med 2 hjælpe-målinger e figur {O} 7 unktioner D L C L RU

11 D L C L RU Tryk på DRKT MÅLG-tasten {A, 12} tre gange. Den målte afstand vil blive fremhævet i symbolet. Udfør de ønskede afstandsmålinger. Resultatet vises i opsummeringslinjen. Tryk på DRKT MÅLG-tasten {A, 12} i længere tid for at få flere detaljer. ndirekte dobbelt ythagoras-måling - bestem en strækning med 3 hjælpe-målinger e figur {, } Tryk på DRKT MÅLG-tasten {A, 12} indtil det tilsvarende symbol vises. Den målte afstand vil blive mørk i symbolet. Udfør de ønskede afstandsmålinger. Resultatet vises i opsummeringslinjen. Tryk på D- RKT MÅLG-tasten {A, 12} i længere tid for at få flere detaljer. Du vil finde anvendelige eksempler med detaljerede måleforløb på vores hjemmeside Lagring af konstanter/tack Lagring af konstant Det er muligt at gemme og hente en ofte brugt værdi, f.eks. et rums højde. Mål den ønskede afstand, hold TORAG-tasten inde {A, 7} indtil apparatet beeper for at bekræfte lagringen. entning af konstanten Tryk på UKOMML - tasten {A, 7} for at hente konstanten og gør den tilgængelig for yderligere beregninger ved at trykke på LG MD - tasten {A, 5}. unktioner 8 pecialfunktion: ustering af konstanten n målt værdi kan justeres. vis du trykker på LG MD - tasten {A, 5}, vil værdien begynde at blinke og kan justeres med LU - tasten {A, 3} eller MU - tasten {A, 11}. usteringen bekræftes ved at trykke på QUAL - tasten key {A, 5} igen. u kan værdien lagres som konstant på sædvanlig vis. Korttids hukommelsen Tryk to gange på TORAG-tasten {A, 7} og de forrige 30 resultater (målinger eller beregnede resulter) vises i omvendt orden. Brug af LU - tasten {A, 3} og MU - tasten {A, 11} giver mulighed for at navigere i den korttids hukommelse. Tryk på LG MD - tasten {A, 5} for at vælge resultatet i den korttids hukommelse til brug i yderligere beregninger. Timer old TMR-tasten {A, 4} inde indtil den ønskede tidsforsinkelse er nået (5-60 sekunder). Tryk på DT - tasten {A, 1}. år tasten slippes, vises den resterende tid indtil målingen. De sidste 5 sekunder tæller ned med et beep. fter sidste beep foretages målingen. Leica DTO A dk

12 Appendiks Meddelelseskoder Alle meddelelseskoder vil blive vist med enten "no" eller "ejl". ølgende problemer kan løses: no Årsag Remedy 154 Tværgående hældning < 20 old instrumentet uden nogen tværgående hældning 204 Beregningsfejl Gentag procedure 206 ntet endestykke fundet æt endestykket korrekt på. vis fejlen stadig forekommer, udskiftes endestykket. 252 Temperatur for høj Køl instrumentet ned 253 Temperatur for lav Varm instrumentet op 255 Modtagersignal for Anvend målplade svagt, måletid for lang, distance >100m 256 Modtaget signal for Brug målplade kraftigt 257 orkert måling, omgivende lys for kraftigt Leica DTO A dk (grå side) Brug målplade (brun side) 260 Laserstråle afbrudt Gentag måling ejl Årsag Remedy ardware-fejl Tænd og sluk apparatet flere gange og se om symbolet stadig vises. vis det er tilfældet bør du bede din forhandler om assistance. 9 Appendiks D L C L RU

13 D L C L RU Tekniske data ower Range Technology : Rækkevidde (uden målplade) Rækkevidde (med målplade) Målenøjagtighed op til 30 m (2 σ standardafvigelse) Mindste viste enhed Laserklasse Lasertype Diameter for laserplet (ved afstanden) Autom. slukning af laser Autom. slukning af instrument 3x zoom digital kikkert Displaybelysning ntegreret niveau Multifunktions-endestykke Timer nkelt måling ældningssensor: ræcision - i forhold til laserstrålen - i forhold til kabinettet 100 m (330 fod) 200 m (650 fod) typ.: ± 1.5 mm* 1 mm 635 nm, < 1 mw 6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m) 3 min 6 min ± 0.15 ± 0.3 Maksimum, minimum, kontinuerlig måling Korttids lagring af 30 værdier Lagring af konstant ndirekte måling med hældningssensoren ndirekte målefunktion med ythagoras Areal/volumen beregning ved rumberegning Lægge til/trække fra tativ-tråd Batteris levetid, op til Type AAA, 2 x 1,5V målinger rating 54 regntæt, støvtæt Dimensioner 148 x 64 x 36 mm Vægt (med batterier) 280 g Temperaturområde: Opbevaring -25 C til +70 C (-13 til +158 ) Brug -10 C til +50 C (-14 til +122 ) * maksimum afvigelse forekommer under ugunstige forhold som f.eks. kraftigt sollys eller ved måling mod dårligt reflekterende, ru overflader. Ved afstande over 30 m vil den maksimale afvigelse øges til maksimalt ± 10 mm. Appendiks 10 Leica DTO A dk

14 Måleforhold Måleområde Om natten, ved solnedgang og når målet er i skygge, øges rækkevidden uden brug af måleplade. Brug en målplade til at øge rækkevidden for målingen ved dagslys eller hvis mål-punktet er dårligt reflekterende. Måleoverflader Målefejl kan forekomme ved måling mod farveløse væsker (f.eks. vand) eller støvfrit glas, styrofoam eller lignende halvgennemtrængelige overflader. Ved at sigte mod højglans overflader kan afbøje laserstålen og fejlmålinger kan forekomme. Måletiden kan øges ved måling mod ikke-reflekterende og mørke overflader. Vedligeholdelse nheden må ikke nedsænkes i vand. Tør snavs af med en fugtig, blød klud. Brug ikke kraftige rengøringsmidler eller opløsninger. Du bør behandle de optiske overflader lige så omhyggeligt som du ville med briller eller et kamera. Leica DTO A dk Garanti or Leica DTO A8 ydes tre* års garanti fra Leica Geosystems AG. Mere detaljeret information kan findes på: Alle illustrationer, beskrivelser og tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. * or at opnå tre års garanti skal produktet registreres på vores hjemmeside indenfor otte uger efter købet. vis produktet ikke registreres, ydes der to års garanti. 11 Appendiks D L C L RU

15

16 Leica Geosystems AG, eerbrugg, witzerland has been certified as being equipped with a quality system which meets the nternational tandards of Quality Management and Quality ystems (O standard 9001) and nvironmental Management ystems (O standard 14001). Total Quality Management - Our commitment to total customer satisfaction. Ask your local Leica Geosystems agent for more information about our TQM program. rinted in witzerland - Copyright Leica Geosystems AG, eerbrugg, witzerland 2007 Translation of original text (743367a) at. o.: WO , WO , WO , WO , U , , U , WO Leica Geosystems AG C-9435 eerbrugg (witzerland)

Leica DISTO A6. The original laser distance meter

Leica DISTO A6. The original laser distance meter Leica DTO A6 The original laser distance meter 6 2nd Brugervejledning Version 1.1 Dansk Tillykke med dit køb af en Leica DTO. ikkerhedsanvisningerne findes i et separat hæfte, som følger med denne brugervejledning.

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler

Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler El.nr. 63 98 206 138 Indhold Indledning... 1 Anvendte symboler... 1 Anvendelsesformål... 1 Tilladt brug... 1 Forkert brug... 1 Utilstrækkelige

Læs mere

Laser Distancer LD 500. Betjeningsvejledning

Laser Distancer LD 500. Betjeningsvejledning Laser istancer L 500 Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 4 5 6 1 2 0 3 15 14 13 12 11 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 1 2 1 3 1 3 1 2 2 max. Brugervejledning ansk Tillykke med købet af en tabila

Læs mere

Leica DISTO D8 The original laser distance meter

Leica DISTO D8 The original laser distance meter Leica DITO D8 The original laser distance meter 1 2 3 4 5 6 8 10 12 7 9 11 13 14 15 16 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 Leica DITO D8 Brugervejledning Dansk Tillykke med købet af en Leica DITO D8. Læs omhyggeligt

Læs mere

Leica DISTO D5 The original laser distance meter

Leica DISTO D5 The original laser distance meter Leica DTO D5 The original laser distance meter 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 Leica DTO D5 Brugervejledning Dansk Tillykke med købet af en Leica DTO D5. Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2, 5, 3 Brugervejledning Version 757665g Dansk Tillykke ed dit køb af en Leica Lino. Sikkerhedsanvisningerne findes i afsnittet o betjening af dette instruent. ør opstart af

Læs mere

LA 90L / LA 180L. Betjeningsvejledning

LA 90L / LA 180L. Betjeningsvejledning L 90L / L 80L da etjeningsvejledning L 80L 7 3a 5 6 4 3b 8 d b c b a a C L 80 L L 90 L D D >,8m > ft 90 Y Y m 3 3 ft E E E3 F Y D ± 5 D X D3 G,8m ft G G3 S > 5 m > 6 3 ft G4 G5 3 3 da etjeningsvejledning

Læs mere

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse DK Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Display - - - - - -

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dewalt DW03050 1

Indholdsfortegnelse. Dewalt DW03050 1 Indholdsfortegnelse DA Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Læs mere

Leica 3D Disto Genskaber den virkelige verden

Leica 3D Disto Genskaber den virkelige verden Leica 3D Disto Genskaber den virkelige verden Herligt produktiv Din nye partner til effektiv rumopmåling Måler i 3-dimensioner med høj præcision. RAUM: 90/0/0 Projek terer punkt for punkt. Gemmer i flere

Læs mere

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Brugervejledning Version 757665i Dansk Tillykke ed dit køb af en Leica Lino. Sikkerhedsanvisningerne findes i afsnittet o betjening af dette instruent. ør opstart

Læs mere

Laser Distancer LD 320. Betjeningsvejledning

Laser Distancer LD 320. Betjeningsvejledning Laser Distancer LD 30 da Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt

Læs mere

Leica LINO TM L2. Den perfekte linielaser. SWISS Technology by Leica Geosystems

Leica LINO TM L2. Den perfekte linielaser. SWISS Technology by Leica Geosystems Leica LINO TM L2 Den perfekte linielaser SWISS Technology by Leica Geosystems 759311_da_Lino-Folder.indd 1 2.4.2007 13:24:14 Uhr Simpelthen perfekt over hele linien! Med din Leica LINO L2 vil alt være

Læs mere

Leica DISTO DXT The original laser distance meter

Leica DISTO DXT The original laser distance meter Leica DITO DXT The original laser distance meter Brugervejledning Dansk Tillykke med købet af en Leica DITO DXT. ikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen bør gennemlæses nøje før du bruger produktet

Læs mere

PLS180 Streglaser Betjeningsvejledning

PLS180 Streglaser Betjeningsvejledning PLS180 Streglaser Betjeningsvejledning - 1 - Egenskaber Tænd/sluk menu tast Låg til batterirum ¼ x 20 gevind i bunden af laseren Brug enten 3 stk. AA 1,5 V Alkaline eller NICAD batterier Vinduer til laserstråle

Læs mere

Leica DISTO TM D3. The original laser distance meter

Leica DISTO TM D3. The original laser distance meter TM Leica DITO TM D3 The original laser distance meter Leica DITO D3 1 2 4 6 8 11 3 5 7 9 10 1 2 4 3 5 6 7,8,9 a b b 10 11 12 13 14 15 16,17,18 19 20 TIMER? a max b min MENU UNIT REET IPOD BEEP ONOFF 21

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

1 Symboler. 5 Ansvarsområder

1 Symboler. 5 Ansvarsområder A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symboler 1.1 Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger skelner mellem forskellige risikograder, idet der angives følgende signalord: Forsigtig

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Disto D2 Laser afstandsmåler

Betjeningsvejledning Elma Disto D2 Laser afstandsmåler Betjeningsvejledning Elma Disto D2 Laser afstandsmåler El.nr. 63 98 206 206 Indhold Anvendte symboler i vejledningen... 1 Anvendelsesformål... 1 Tilladt brug... 1 Forkert brug... 1 Begrænsninger for anvendelse...

Læs mere

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Termometer/vindmåler FTA 1

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Termometer/vindmåler FTA 1 Betjeningsvejledning Termometer/vindmåler FTA 1 LEVERINGSOMFANG Termometer/vindmåler, sensorhjul med 1,2 m kabel, batteri og kuffert. ADVARSELS- OG SIKKERHEDSOPLYSNINGER Følg altid instruktionerne i betjeningsvejledningen.

Læs mere

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse. 1. Kendetegn og funktioner

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse. 1. Kendetegn og funktioner 1. Kendetegn og funktioner Fuldautomatisk med følgende funktioner: Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G Betjeningsvejledning 1- Kan bruges til alle lodrette nivelleringer 2- Selvnivellerende

Læs mere

MikroLaser ML 4 Brugermanual

MikroLaser ML 4 Brugermanual PRÆCISIONSLASERE MikroLaser ML 4 Brugermanual Version: 6.2 Dansk MIKROFYN A/S BONDOVEJ 16 5250 ODENSE SV TLF.: 6617 0784 WWW.MIKROFYN.DK Introduktion Tillykke med erhvervelsen af en kvalitetslaser fra

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Leica DISTO TM D3a The original laser distance meter

Leica DISTO TM D3a The original laser distance meter Leica ITO TM 3a The original laser distance meter Brugervejledning ansk Tillykke med købet af en Leica ITO 3a. Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen inden brug af dette produkt.

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Betjeningsvejledning Maxi-Liner FL 60

Betjeningsvejledning Maxi-Liner FL 60 Betjeningsvejledning Maxi-Liner FL 60 Indhold S. 1 1 Leveringsomfang S. 8 3.6 Tilt-funktion 1.1 Oversigt over laseren 3.7 Justérbar 360 delkreds S. 3 2. Sikkerhedsoplysninger og finjustering S. 5 3. Kendetegn

Læs mere

Leica DISTO D2. The original laser distance meter

Leica DISTO D2. The original laser distance meter Leica DITO D2 The original laser distance meter 3 2 1 Brugervejledning Dansk Tillykke med købet af en Leica DITO. ikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen bør gennemlæses nøje før du bruger produktet

Læs mere

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning Testo 926 Termometer Betjeningsvejledning Indhold Vejledningsinformation...2 1. Sikkerhedsinformation...2 2. Påtænkt brug af instrumentet...3 3. Produktbeskrivelse...4 3.1 Display og betjeningsknapper...4

Læs mere

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DK 16 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte Garantioplysninger og supplerende anvisninger

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Linjelaser FL 66-Xtreme SP. Betjeningsvejledning

Linjelaser FL 66-Xtreme SP. Betjeningsvejledning Linjelaser FL 66-Xtreme SP Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK

ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK ZOOMAX M5 Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Om denne vejledning... 2 Sikkerhed og vedligehold... 2 Tilbehør...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer Typ. målenøjagtighed ± 1,0 mm Rækkevidde 0,05 op til 300 m X-Range Power Technology Smart Base måle-rækkevidde Horisontal 360 Vertikal 40 til 80 Afstand i m 2, 5, 10 m Typisk tolerance

Læs mere

Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning

Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning 03/2011-1 - 2 B D 3 A C 1 4 E 5 F TEKNISKE DATA BETJENINGSELEMENTER 1) Modtagevindue (4) 2) Tastatur 3) Låseskrue til batterirum 4) Låg til batterirum

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

Brugervejledning Alkometer S-300

Brugervejledning Alkometer S-300 Brugervejledning Alkometer S-300 1 Indhold 1 Testsekvens 2 2 Prøvetagning 2 3 Manuel prøve 3 4 Øvrige informationer 4 5 Fejlmeddelelse 4 6 Øvrige funktioner 4 7 Varme 4 8 Kalibrering. 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus Introduktion Tillykke med dit køb af en HP-mus. Denne mus er den seneste i det store udvalg af ydre enheder til computere, som fremstilles af HP. Den er designet til at give dig den størst mulige komfort

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A GEM Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A UDGIVET AF Freedom Scientific - www.freedomscientific.com Dansk udgave af Instrulog A/S www.instrulog.dk

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord..

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord.. On Sight Vision ApS Leif Holde Tlf.: 4117 2140 Indholdsfortegnelse: Advarsel 1 1.1 Samling. 2 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6 1.5.1 SmartView Synergy standard 6 1.5.2 Bag Panel. 7 1.5.3 Brug af Læse

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie af produkter, der giver dig et godt overblik over nogle af dine vigtigste sundhedsrelaterede data i samme program. Prøv også:

Læs mere

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features TEKNISKE DATA ODSIF Materiale - gardinstang Materiale - beslag Finish Stangdiameter Længde vægbeslag Længde loftbeslag Display Tekniske data Aluminium Jern Højglans, autolak Ø35 mm Standard 70 mm eller

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til din trappelift...2 2 Hovedkomponenter...2 3 Betjening...3 3.1 Oplade din trappelift... 3 3.2 Sikker drift... 4 4 Anvende din trappelift...5 5 Ekstraudstyr...6 5.1

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

LEICA SPRINTER digital niveller

LEICA SPRINTER digital niveller LEICA SPRINTER digital niveller Fejlfri, let, hurtig Den nye standard indenfor nivellering til en epokegørende pris Med LEICA SPRINTER får du et af verdens hurtigste nivelleringsinstrumenter Pålidelig

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

Betjeningsvejledning Zircon MT6 Metaldetektor

Betjeningsvejledning Zircon MT6 Metaldetektor Betjeningsvejledning Zircon MT6 Metaldetektor El.nr. 63 98 401 551 Indhold Generelt... 1 Installering af batteri... 1 Bliv fortrolig med instrumentet... 1 Tænd og sluk for instrumentet... 2 Genscanning

Læs mere

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15 Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller Operatør Manual 1 Indhold Pakkens indhold:... 3 Beskrivelse af maskinen:... 3 Betjeningsvejledning:...:... 4 Placering

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

BRUGSANVISNING NIVELLERINGSAPPARAT. Før ibrugtagning skal brugsanvisningen læses igennem ELEKTRONISK NIVELLERINGSAPPARAT. Indhold

BRUGSANVISNING NIVELLERINGSAPPARAT. Før ibrugtagning skal brugsanvisningen læses igennem ELEKTRONISK NIVELLERINGSAPPARAT. Indhold BRUGSANVISNING NIVELLERINGSAPPARAT ELEKTRONISK NIVELLERINGSAPPARAT DK Før ibrugtagning skal brugsanvisningen læses igennem Indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Brug og måleprincip

Læs mere

V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING

V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse Vigtig information angående bekyttelse og råd 4 Pakken skal indeholde 4 Radio 5 Display 5 Kom igang 6 Antenne 6 Batteri

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Seitron digital trådløs rumtermostat

Seitron digital trådløs rumtermostat Seitron digital trådløs rumtermostat Drift og vedligeholdelse KONTAKT INFO Golan Pipe Systems ApS Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart Tlf. +45 6441 7732 info@golan.dk www.golan.dk SEITRON DIGITAL TRÅDLØS

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG

Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Oversigt...2 Forside...2 Bagside...3 Fjernsensor...3 Sådan kommer du i gang...3 Isætning af batterier...3

Læs mere

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Instruktionsmanual Kidzone Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele for voksne 15-25 kilo Testet og godkendt i henhold til

Læs mere

Leica DISTO. Måler præcist Nøjagtigt hvad du har behov for.

Leica DISTO. Måler præcist Nøjagtigt hvad du har behov for. Leica DISTO Måler præcist Nøjagtigt hvad du har behov for. Opmåling med Leica DISTO Simpelt, hurtigt og nøjagtigt! nhurtig og effektiv Du kan måle afstande med et tastetryk på få sekunder selv når du arbejder

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugsanvisning til itag

Brugsanvisning til itag Brugsanvisning til itag Tak fordi du har valgt den smarte nøglefinder, itag, der anvender Bluetooth-teknologi. itag er et lavenergiprodukt, der er baseret på den nyeste Bluetooth 4.0 version. Den kan fastgøres

Læs mere

D: Digitalkameralinse E: Set knap (belysning) F: USB-tilslutning. Brugervejledning DK

D: Digitalkameralinse E: Set knap (belysning) F: USB-tilslutning. Brugervejledning DK Produktinformation A: Linsering B: Kikkertlinse C: LCD-skærm D: Digitalkameralinse E: Set knap (belysning) F: USB-tilslutning G: Modusknap H: Fokusskive I: Kikkertlinse Brugervejledning Ændre linsepositionen

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376 Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids El.nr. 63 98 958 376 Elma Videostik side 2 Indhold Generelle sikkerhedsinstruktioner... 3 Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Funktionsinstruktioner...

Læs mere

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien lynstartvejledning Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at

Læs mere

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04 Brugsanvisning Compact Trappelift NEBA A/S - Baldersbuen 17 - Box 220 - DK-2640 Hedehusene - Telefon 46 59 01 77 Telefax 46 59 01 97 - e-mail: neba@neba.dk Juni 04 Brugsanvisning til Compact 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere