Trivselsundersøgelse/APV 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivselsundersøgelse/APV 2013"

Transkript

1 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: %

2 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) - MTI Sektor 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) - MTI Individual 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 6 ANERKENDELSE 6 NÆRMESTE LEDER 7 ØVERSTE LEDELSE 7 INFORMATION 7 SAMARBEJDE 7 ANSVAR OG ROLLEFORDELING 8 TILLID 8 MENING I ARBEJDET 8 UDVIKLINGSMULIGHEDER 9 INDFLYDELSE 9 KVALITET I ARBEJDET 9 KRAV I ARBEJDET 9 SOCIALT ARBEJDSMILJØ 0 TRIVSEL OG JOBTILFREDSHED 0 MOTIVATION OG ENGAGEMENT SYGEFRAVÆR 2 MOBNING 3 SEXCHIKANE 4 TRUSLER OM VOLD 5 FYSISK VOLD 6 DEL 3: BILAG 6 SVARFORDELINGER Side 2

3 OM DENNE RAPPORT OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Trivselsundersøgelse/APV i 203 for:,, og. Trivselsmålingerne er kortlagt via defgo.net, som er et online spørgeskemasystem. Dataindsamlingen foregik via udsendelse i foråret 203. Hver medarbejder modtog en med et unikt link til spørgeskemaet. Skemaet er tilpasset i et netværk af flere professionshøjskoler på baggrund af Trivselmeter-skemaet udviklet af Personalestyrelsen, KL og Danske Regioner, med opbakning fra bl.a. CFU, KTO og Sundhedskartellet. Det fælles skema anvendes af University College Nordjylland, Professionshøjskolen, University College og Professionshøjskolen. Et fælles benchmark vil blive beregnet på tværs af de deltagende professionshøjskoler. Nedenfor fremgår en oversigt over antal besvarelser og svarprocenter. Benchmarkrapport University colleges Antal besvarelser Svarprocent % % % % 67 8% Denne rapport indeholder alle fire UC'ers (UC-netværket) resultater samt netværkets gennemsnit (benchmarket) på den fælles del af spørgerammen. De fire UC'er har den samme vægt i benchmarket uanset antal af besvarelser i den enkelte UC. Del - Overordnede resultater Her findes en oversigt over medarbejdernes vurdering af emneområderne overordnet med gennemsnitsberegninger samt MedarbejderTrivselIndeks (MTI). Del 2 - Resultater på de enkelte emneområder Denne del illustrerer resultaterne på de enkelte emneområder ned på spørgsmålsniveau for UC'erne og UC- Benchmarket. Som udgangspunkt gælder følgende i forståelsen af resultaterne: Jo højere gennemsnit, jo mere positive har besvarelserne været. De fleste spørgsmål i undersøgelsen er formuleret positivt sådan, at man i svaret vælger for det mest negative svar - og 7 for det mest positive svar -. Når graferne læses, betyder det dermed, at jo højere gennemsnit - jo længere søjlen er mod højre - jo mere positive har besvarelserne gennemsnitligt set været. Svaret indgår i beregningen af gennemsnittet. For at lette læsningen af resultaterne indeholder de fleste grafer en stiplet linje, som angiver benchmarkets gennemsnittet for emnet. Linjen gør det lettere at identificere relativt lave og relativt høje gennemsnit inden for et emne. Emneområdet "Krav i arbejdet" består til dels af spørgsmål, der entydigt kan tolkes som enten positive eller negative, og som dækker over forskelligartede former for krav. Man skal hverken have for meget eller for lidt at lave. Samtidig skal arbejdet passe til personen og det skal hverken være for svært eller for let. Det er derfor vigtigt at have dette for øje, når resultaterne for dette emneområde vurderes. For andre af spørgsmålene under emneområdet "Krav i arbejdet" gælder det, at i jo højere grad man er enig, jo mere negativt er det. Derfor er gennemsnitsberegningen på disse spørgsmål vendt om, således at det stadig gælder, at jo højere gennemsnit, jo bedre. Det samme gør sig gældende for et enkelt spørgsmål under området Trivsel og jobtilfredshed samt "Information". Sidst i dette delelement præsenteres frekvensfordelinger for emneområderne sygefravær og krænkende adfærd. Del 3 - Bilag Bilaget indeholder medarbejdernes svarfordeling for skalaspørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Rapporten er udarbejdet af interresearch a s. Evt. spørgsmål bedes rettet til projektleder Rebecca Jakobsen på mail: Side 3

4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) - MTI Sektor MedarbejderTrivselsIndeks (forkortet MTI) er et samlet tal for, hvor tilfredse og engagerede medarbejderne er. Indekset er et gennemsnit af alle spørgsmål i den fælles UC-spørgeramme. Evt. spørgsmål UC'erne selv har ønsket at tilføje indgår således i denne beregning. MTI vises for UC'erne og UC-netværket. På illustrationen nedenfor fremgår placeringen af MTI. UC-benchmark 5,,0 2,0 3,0 4,0 6,0 7,0 Et resultat mellem og 4 betragtes som Ringe. Et resultat mellem 4, og 5 betragtes som Middel. Et resultat mellem 5, og 6 betragtes som Godt. Et resultat mellem 6, og 7 betragtes som helt i Top. Ringe Middel God Top MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) - MTI Individual Nedenstående MTI-beregning er baseret på det enkelte UC's spørgeramme og kan derfor afvige fra ovenstående MTI. UC-benchmark 5,,0 2,0 3,0 4,0 6,0 7,0 Ringe Middel God Top Side 4

5 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET Nedenfor vises gennemsnittet for vurderingerne af emneområderne samlet set. For hvert emneområde er der således beregnet et samlet gennemsnit for de underliggende spørgsmål. Gennemsnittet er beregnet ud fra en syvpunktsskala, hvor et gennemsnit på er det lavest mulige, mens et gennemsnit på 7 er det højest mulige. " " indgår i gennemsnitsberegningen. Gennemsnittet for emneområderne er benchmarket mod UC-netværket. Anerkendelse Nærmeste leder Øverste ledelse Information Samarbejde Ansvar og rollefordeling Tillid Mening i arbejdet Udviklingsmuligheder Indflydelse Kvalitet i arbejdet Krav i arbejdet Socialt arbejdsmiljø Trivsel og jobtilfredshed Motivation og engagement 5, 5, 5, 3,6 3,8 4, 4,0 3,9 4,5 5, 4,8 5, 4,5 5, 6, 6, 6,2 6,2 6, 5, 5, 4,5 4,5 4,8 4,2 4,5 5,,0 2,0 3,0 4,0 6,0 7,0 UC-benchmark Samlet gennemsnit for emnet, UC-benchmark Side 5

6 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER Anerkendelse Nærmeste leder Bliver dit arbejde anerkendt af din nærmeste leder? Bliver dit arbejde anerkendt af dine kolleger? Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af studerende, medarbejdere eller andre, der drager nytte af dit 5, 4,0 5,,0 2,0 3,0 4,0 6,0 7,0 Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? Prioriterer din nærmeste leder arbejdsmiljø og trivslen i din enhed tilstrækkeligt højt? Får du den nødvendige støtte til organiseringen og prioritering af arbejdet fra din nærmeste leder? Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Oplever du, at din nærmeste leder er god til at kommunikere med medarbejderne? Sørger din nærmeste leder for, at du har gode udviklingsmuligheder? Er din nærmeste leder god til at motivere og inspirere? Er din nærmeste leder god til at videreformidle beslutninger, der bliver truffet af den øverste ledelse? Er din nærmeste leder god til at implementere de beslutninger, der bliver truffet af den øverste ledelse? Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra din nærmeste leder? 5,9 5, 4,8 5, 5, 4,8 5, 4,5 4,8 5, 5, 5, UC-benchmark Samlet gennemsnit for emnet, UC-benchmark,0 2,0 3,0 4,0 6,0 7,0 Side 6

7 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER Øverste ledelse Information Er den øverste ledelse synlig i organisationen? Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra øverste ledelse? Går den øverste ledelse i spidsen for de forandringer, [UC] skal igennem? Kommunikerer den øverste ledelse tydeligt om mål og retning for [UC]? Prioriterer den øverste ledelse ressourcerne og opgaverne i forhold til [UC]s mål? Er den øverste ledelse god til at se de udfordringer, som fremtiden bringer? Bidrager den øverste ledelse til sammenhængskraften i [UC]? Samarbejde 3,3 3,6 3,7 3,3 3,5 3,7 3,9 4,3 4, 4,0 4,3 4,3 3,6 4, 4,2 4,0 4,0 3,5 3,6 4,0 4, 3,8 3,8 4,2 4,3 4,2 3, 3,2 3,7 3,7 3,4,0 2,0 3,0 4,0 6,0 7,0 Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i rette tid? Får du de informationer, som er nødvendige for, at du kan udføre dit Er det din oplevelse, at du får for mange informationer? Kan du hurtigt få fat i den rigtige person, når du har brug for informationer fra kolleger? Ansvar og rollefordeling 4,0 3,9 4,3 4,3 4, 4,5 4,8 4,8,0 2,0 3,0 4,0 6,0 7,0 Er der et godt samarbejde mellem dig og dine nærmeste kolleger? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 6,0 6, 6, 6,2 6, 6,0 6, 6,0 6, 6, Synes du, det er tydeligt, hvem der træffer hvilke beslutninger på din lokale arbejdsplads? Synes du, det er tydeligt, hvem der træffer hvilke beslutninger i [navn på UC]? Er det klart for dig, hvad der er dine ansvarsområder? 4,5 4,8 3,2 3,9 3,7 3,9 3,7 5,9 Er der generelt et godt samarbejde mellem den nærmeste leder og de ansatte? Er der et godt samarbejde på tværs i organisationen? 4,8 4, 4,0 4,3 du, hvad der forventes af dig i dit Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en fair måde? Er der klare mål for dit eget 4,8 5,,0 2,0 3,0 4,0 6,0 7,0,0 2,0 3,0 4,0 6,0 7,0 Samlet gennemsnit for emnet, UC-benchmark UC-benchmark Side 7

8 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER Tillid Mening i arbejdet Oplever du, at din nærmeste leder tager udgangspunkt i, at medarbejderne gør et godt stykke Oplever du, at du trygt kan give udtryk for dine meninger og følelser overfor din nærmeste leder? Oplever du generelt set dine arbejdsopgaver som meningsfulde? 6,0 6,0 6, 6,2 6, Oplever du, at du trygt kan give udtryk for dine meninger og følelser overfor den øverste ledelse? Føler du dig tryg i dit job? 3,6 3, 4,3 3,9 3,7 5, Oplever du, at din arbejdsindsats har betydning? 6, 6, 6,2 6,2 6,2,0 2,0 3,0 4,0 6,0 7,0,0 2,0 3,0 4,0 6,0 7,0 Udviklingsmuligheder Har du muligheder for at udvikle dig gennem dit Har du let adgang til sparring med dine kolleger? Kan du bruge dine evner og færdigheder i dit Kræver dit arbejde, at du får ny viden og nye færdigheder? Er der positive udfordringer i dit 5,9 6,0 5,9 6,0 5,9 6,0 5,9 Er dit arbejde varieret? Er der gode karrieremuligheder på din arbejdsplads? Har du gode muligheder for kompetenceudvikling, forstået som kurser og anden efteruddannelse? Har du gode muligheder for kompetenceudvikling i dit job, forstået som eksempelvis jobrotation mm.? 5,9 6,0 5,9 3,8 4, 4,5 4,2 4,2 4,8 3,6 3,9 3,8 4,0 3,8,0 2,0 3,0 4,0 6,0 7,0,0 2,0 3,0 4,0 6,0 7,0 UC-benchmark Samlet gennemsnit for emnet, UC-benchmark Side 8

9 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER Indflydelse Kvalitet i arbejdet Har du indflydelse på mængden af dit 4, 3,9 4,2 Er det tydeligt for dig, hvilke forventninger der er til kvaliteten af dit 5, Har du indflydelse på kvaliteten af dit Får du de nødvendige tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? 4,5 Har du indflydelse på forandringer på din lokale arbejdsplads? 4, 3,7 4,3 4, Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? Har du indflydelse på planlægningen af din arbejdstid? 5, Oplever du, at tingene i din afdeling bliver ændret, hvis der gøres opmærksom på, at noget kan gøres bedre? 4,5 4,8 Har du indflydelse på indholdet af dit 5, Oplever du, at tingene på tværs af organisationen bliver ændret, hvis der gøres opmærksom på, at noget kan gøres bedre på din lokale arbejdsplads? 3, 3, 3,7 3,7 3,4,0 2,0 3,0 4,0 6,0 7,0,0 2,0 3,0 4,0 6,0 7,0 Krav i arbejdet Socialt arbejdsmiljø Er der balance mellem kravene i dit job og de kvalifikationer, du besidder? Er der sammenhæng mellem dine arbejdsopgaver og den tid, du har til rådighed til at løse dem? Er der ofte så meget at lave, at det påvirker dig negativt? 4,2 3,7 4,3 4,2 4, 3,8 3,5 3,9 3,7 3,7 Vil du betegne det sociale arbejdsmiljø på din arbejdsplads som tilfredsstillende? Giver de fysiske rammer tilstrækkelig mulighed for socialt samvær i pauser mv.? 4,5 Oplever du dit arbejde som følelsesmæssigt belastende? Sker det ofte, at du når de arbejdsopgaver, du har planlagt at nå? Bliver der ofte stillet modsatrettede krav til dig i dit 4,3 4,0 3,7 4, 3,9 3,9 Er I på din arbejdsplads gode til at støtte og hjælpe hinanden, fx i forbindelse med personlige kriser? Er der plads til "en dårlig dag" på din arbejdsplads? 5,,0 2,0 3,0 4,0 6,0 7,0,0 2,0 3,0 4,0 6,0 7,0 Samlet gennemsnit for emnet, UC-benchmark UC-benchmark Side 9

10 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER Trivsel og jobtilfredshed Motivation og engagement Er du generelt tilfreds med dine fremtidsudsigter i dit job? 4,8 5, Oplever du i almindelighed glæde og tilfredsstillelse ved at udføre dit 5,9 5,9 Er du generelt tilfreds med det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på i dit Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvis du har mulighed for det, ønsker du så at være ansat i [UC] om 2 år? Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted? 5, 4,8 6,0 6,0 4,8 5, 5, Føler du dig motiveret og engageret i dit Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt? Udnytter du de muligheder, du har for at øve indflydelse på arbejdspladsen via [systemer til rådighed - defineres for det enkelte UC] Tager du ansvar for at få tingene til at fungere? 5,9 5,9 6,0 5,9 5,9 6,3 6,3 6,4 6,4 6,4 4,3 4,2 6,2 6,3 6,2 6,2 6,2,0 2,0 3,0 4,0 6,0 7,0,0 2,0 3,0 4,0 6,0 7,0 UC-benchmark Samlet gennemsnit for emnet, UC-benchmark Side 0

11 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER Har du inden for det sidste år haft sygefravær, som skyldes psykiske forhold i arbejdet? 9% 90% 2% 2% 86% 2% 6% 92% 2% 6% 92% 2% UC-benchmark 8% 90% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 00% Ja Nej Har du inden for det sidste år haft sygefravær, som skyldes fysiske forhold i arbejdet? 5% 94% % 6% 92% 2% 5% 94% 2% 6% 93% % UC-benchmark 5% 93% % 0% 20% 40% 60% 80% 00% Ja Nej Mener du der er faktorer omkring arbejdsmiljø og trivsel, som påvirker sygefraværet på din arbejdsplads i negativ retning? 43% 34% 22% 55% 28% 7% 34% 43% 23% 3% 48% 2% UC-benchmark 39% 39% 22% 0% 20% 40% 60% 80% 00% Ja Nej Side

12 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER Mobning Bliver du udsat for mobning på din arbejdsplads? UC-benchmark 2% 7% 2% 9% % 6% 3% % 2% 7% 90% 88% 92% 95% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 00% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Sjældnere Nej Hvis ja, fra hvem bliver du udsat for mobning? Er det noget, du har handlet på, fx ved at henvende dig til din leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller andre? Kolleger En leder 29% 27% 34% 3% 34% 52% 79% 8% 73% 78% Ja 58% 60% 52% 47% 55% Underordnede 42% 40% Studerende og andre 7% 9% 4% 6% 6% Nej 48% 53% 45% 0% 20% 40% 60% 80% 00% 0% 20% 40% 60% 80% 00% UC-benchmark *Bemærk at der i 's undersøgelse har været flere svarmuligheder til dette spørgsmål UC-benchmark Side 2

13 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER Sexchikane Bliver du udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? UC-benchmark 2% % 99% 98% 99% 99% 99% 0% 20% 40% 60% 80% 00% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Sjældnere Nej Hvis ja, fra hvem bliver du udsat for uønsket seksuel opmærksomhed? Er det noget, du har handlet på, fx ved at henvende dig til din leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller andre? Kolleger 67% 46% 40% 59% Ja 20% 7% 4% En leder 3% 20% 20% 7% Underordnede 8% 23% 3% Nej 80% 83% 86% Studerende og andre 33% 46% 40% 38% 80% 83% 0% 20% 40% 60% 80% 00% 0% 20% 40% 60% 80% 00% UC-benchmark UC-benchmark *Bemærk at der i 's undersøgelse har været flere svarmuligheder til dette spørgsmål Side 3

14 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER Trusler om vold Bliver du udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? UC-benchmark % 99% 99% 99% 00% 99% 0% 20% 40% 60% 80% 00% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Sjældnere Nej Hvis ja, fra hvem bliver du udsat for trusler om vold? Er det noget, du har handlet på, fx ved at henvende dig til din leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller andre? Kolleger 7% 20% 5% Ja 63% 60% En leder 5% 0% 57% Underordnede Nej 38% 40% Studerende og andre 83% 80% 85% 0% 20% 40% 60% 80% 00% 43% 0% 20% 40% 60% 80% 00% UC-benchmark *Bemærk at der i 's undersøgelse har været flere svarmuligheder til dette spørgsmål UC-benchmark Side 4

15 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER Fysisk vold Bliver du udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? UC-benchmark 00% 00% 00% 00% 00% 0% 20% 40% 60% 80% 00% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Sjældnere Nej Hvis ja, fra hvem bliver du udsat for vold? Er det noget, du har handlet på, fx ved at henvende dig til din leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller andre? Kolleger Ja En leder Underordnede Nej Studerende og andre 0% 20% 40% 60% 80% 00% 0% 20% 40% 60% 80% 00% UC-benchmark *Bemærk at der i 's undersøgelse har været flere svarmuligheder til dette spørgsmål UC-benchmark Side 5

16 DEL 3: BILAG SVARFORDELINGER: Nedenfor ses tabeller med medarbejdernes svarfordeling for spørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Spredningen kan bruges til at forstå svarene på udvalgte spørgsmål i dybden, eksempelvis spørgsmål, der har haft et særlig lavt gennemsnit eller spørgsmål fra emneområder, som er særligt vigtige. Spørgsmålene står listet i samme rækkefølge som i spørgeskemaet. Anerkendelse Bliver dit arbejde anerkendt af din nærmeste leder? 22% 26% 8% 3% 8% 7% 3% 3% 726 5, Bliver dit arbejde anerkendt af dine kolleger? 2% 35% 25% 0% 5% 2% 0% 2% 726 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af studerende, medarbejdere eller andre, der drager nytte af dit 22% 40% 2% 8% 2% % 0% 6% 726 Nærmeste leder Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 26% 29% 7% % 8% 5% 2% 2% 7 Prioriterer din nærmeste leder arbejdsmiljø og trivslen i din enhed tilstrækkeligt højt? Får du den nødvendige støtte til organiseringen og prioritering af arbejdet fra din nærmeste leder? Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Oplever du, at din nærmeste leder er god til at kommunikere med medarbejderne? Sørger din nærmeste leder for, at du har gode udviklingsmuligheder? 4% 22% 2% 4% % 9% 6% 4% 7 3% 25% 8% 3% 9% 0% 7% 4% 7 6% 24% 6% 0% 9% 7% 5% 4% 7 4,8 4% 27% 22% 4% 9% 8% 5% 2% 7 4,8 6% 22% 8% 6% 7% 9% 6% 5% 7 Er din nærmeste leder god til at motivere og inspirere? 3% 2% 9% 6% 9% % 7% 4% 7 4,5 Er din nærmeste leder god til at videreformidle beslutninger, der bliver truffet af den øverste ledelse? Er din nærmeste leder god til at implementere de beslutninger, der bliver truffet af den øverste ledelse? Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra din nærmeste leder? 5% 26% 22% 3% 8% 6% 4% 5% 7 4% 26% 2% 3% 5% 5% 2% 4% 7 5, 32% 27% 7% 9% 4% 6% 3% 2% 7 Øverste ledelse Er den øverste ledelse synlig i organisationen? 5% 6% 3% 9% 6% 24% 3% 5% 70 3,3 Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra øverste ledelse? 5% 3% 4% 7% 8% 9% 9% 6% 70 3,7 Går den øverste ledelse i spidsen for de forandringer, [UC] skal igennem? 6% % 2% 8% 3% 3% 6% 2% 70 4,0 Kommunikerer den øverste ledelse tydeligt om mål og retning for [UC]? 3% 0% 4% 20% 8% 20% 8% 8% 70 3,6 Prioriterer den øverste ledelse ressourcerne og opgaverne i forhold til [UC]s mål? 3% 6% % 5% 3% 6% 7% 30% 70 3,5 Er den øverste ledelse god til at se de udfordringer, som fremtiden bringer? 4% 9% % 9% 4% 3% 6% 25% 70 3,8 Bidrager den øverste ledelse til sammenhængskraften i [UC]? 3% 5% 0% 5% 4% 9% 7% 7% 70 3, Side 6

17 DEL 3: BILAG Information Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i rette tid? Får du de informationer, som er nødvendige for, at du kan udføre dit 6% 2% 20% 23% 6% 5% 5% 3% 699 4,0 7% 24% 2% 23% 4% 8% % 2% 699 Er det din oplevelse, at du får for mange informationer? 6% 7% 9% 9% 4% 9% 2% 5% 699 4,8 Kan du hurtigt få fat i den rigtige person, når du har brug for informationer fra kolleger? 3% 29% 22% 8% 0% 6% % 2% 699 Samarbejde Er der et godt samarbejde mellem dig og dine nærmeste kolleger? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Er der generelt et godt samarbejde mellem den nærmeste leder og de ansatte? 4% 35% 5% 6% 2% % 0% 0% 695 6,0 39% 36% 4% 8% 3% % 0% % 695 6,0 5% 3% 8% 4% 0% 6% 2% 3% 695 Er der et godt samarbejde på tværs i organisationen? 4% 3% 2% 2% 4% % 6% 0% 695 4, Ansvar og rollefordeling Synes du, det er tydeligt, hvem der træffer hvilke beslutninger på din lokale arbejdsplads? Synes du, det er tydeligt, hvem der træffer hvilke beslutninger i [navn på UC]? % 23% 20% 5% % % 7% 2% 695 4,5 3% 7% 3% 8% 6% 7% 9% 6% 695 3,2 Er det klart for dig, hvad der er dine ansvarsområder? 32% 35% 4% 0% 4% 2% % % 695 du, hvad der forventes af dig i dit 29% 35% 7% 0% 5% 3% % 0% 695 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en fair måde? 3% 25% 8% 6% 9% 7% 5% 7% 695 Er der klare mål for dit eget 20% 30% 9% 3% 8% 6% 2% 2% 695 Tillid Oplever du, at din nærmeste leder tager udgangspunkt i, at medarbejderne gør et godt stykke Oplever du, at du trygt kan give udtryk for dine meninger og følelser overfor din nærmeste leder? Oplever du, at du trygt kan give udtryk for dine meninger og følelser overfor den øverste ledelse? 28% 30% 5% % 6% 5% 2% 3% % 27% 4% 9% 7% 6% 5% 2% 694 7% 9% 2% 4% 0% % 6% 20% 694 3,6 Føler du dig tryg i dit job? 7% 24% 7% 4% 2% 8% 6% 2% 694 Mening i arbejdet Oplever du generelt set dine arbejdsopgaver som meningsfulde? 38% 39% 3% 6% 2% % 0% 0% 694 6,0 Oplever du, at din arbejdsindsats har betydning? 44% 36% 2% 5% 2% % 0% 0% 694 6, Side 7

18 DEL 3: BILAG Udviklingsmuligheder Har du muligheder for at udvikle dig gennem dit 9% 29% 23% 5% 6% 6% % 2% 690 Har du let adgang til sparring med dine kolleger? 26% 33% 20% 9% 6% 4% % % 690 Kan du bruge dine evner og færdigheder i dit 3% 35% 8% 8% 5% 3% 0% 0% 690 Kræver dit arbejde, at du får ny viden og nye færdigheder? 3% 35% 8% 9% 3% % % % 690 Er der positive udfordringer i dit 26% 40% 2% 8% 2% 2% 0% 0% 690 Er dit arbejde varieret? 33% 36% 8% 8% 3% 2% 0% 0% 690 Er der gode karrieremuligheder på din arbejdsplads? 7% 9% 6% 8% 0% 7% % 2% 690 3,8 Har du gode muligheder for kompetenceudvikling, forstået som kurser og anden efteruddannelse? 3% 4% 7% 7% % 5% 7% 5% 690 4,2 Har du gode muligheder for kompetenceudvikling i dit job, forstået som eksempelvis jobrotation mm.? 6% 8% 4% 5% 5% 2% 3% 7% 690 3,6 Indflydelse Har du indflydelse på mængden af dit 7% 5% 24% 20% 3% 2% 8% % 687 4, Har du indflydelse på kvaliteten af dit 24% 39% 9% 9% 4% 2% 0% % 687 Har du indflydelse på forandringer på din lokale arbejdsplads? 7% 7% 2% 8% 4% 3% 7% 3% 687 4, Har du indflydelse på planlægningen af din arbejdstid? 24% 30% 7% 2% 7% 6% 2% 0% 687 Har du indflydelse på indholdet af dit 9% 3% 25% 2% 6% 5% % 0% 687 Kvalitet i arbejdet Er det tydeligt for dig, hvilke forventninger der er til kvaliteten af dit Får du de nødvendige tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? 6% 30% 22% 5% 7% 6% 3% % 683 8% 2% 23% 8% % 2% 5% % 683 Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? 7% 45% 24% 9% 4% % 0% 0% 683 Oplever du, at tingene i din afdeling bliver ændret, hvis der gøres opmærksom på, at noget kan gøres bedre? Oplever du, at tingene på tværs af organisationen bliver ændret, hvis der gøres opmærksom på, at noget kan gøres bedre på din lokale arbejdsplads? 7% 22% 24% 5% 2% 0% 5% 5% 683 4,5 % 6% 2% 4% 3% 9% 7% 8% 683 3, Side 8

19 DEL 3: BILAG Krav i arbejdet Er der balance mellem kravene i dit job og de kvalifikationer, du besidder? Er der sammenhæng mellem dine arbejdsopgaver og den tid, du har til rådighed til at løse dem? Er der ofte så meget at lave, at det påvirker dig negativt? Oplever du dit arbejde som følelsesmæssigt belastende? Sker det ofte, at du når de arbejdsopgaver, du har planlagt at nå? Bliver der ofte stillet modsatrettede krav til dig i dit 2% 38% 9% 3% 5% 3% % % 682 6% 20% 23% 9% 4% % 7% % 682 4,2 % 6% 7% 7% 7% 4% 7% % 682 3,8 6% 2% 5% 5% 6% 8% 5% % 682 9% 5% 7% 7% 4% 9% 7% % 682 4,0 5% 0% 2% 6% 6% 23% 3% 6% 682 Socialt arbejdsmiljø Vil du betegne det sociale arbejdsmiljø på din arbejdsplads som tilfredsstillende? Giver de fysiske rammer tilstrækkelig mulighed for socialt samvær i pauser mv.? Er I på din arbejdsplads gode til at støtte og hjælpe hinanden, fx i forbindelse med personlige kriser? 7% 28% 23% 5% 8% 5% 4% 0% 679 7% 29% 8% 5% 0% 7% 3% % % 34% 6% % 6% 2% % 7% 679 Er der plads til "en dårlig dag" på din arbejdsplads? 8% 34% 9% % 6% 5% 4% 5% 679 Trivsel og jobtilfredshed Er du generelt tilfreds med dine fremtidsudsigter i dit job? Er du generelt tilfreds med det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på i dit Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvis du har mulighed for det, ønsker du så at være ansat i [UC] om 2 år? % 23% 9% 5% % 9% 5% 5% 678 2% 30% 9% 5% % 8% 5% % 678 3% 34% 23% 2% 8% 7% 2% % 678 2% 38% 7% 5% 6% 2% % 0% % 23% 2% 8% 4% 4% 3% 2% 678 Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted? 6% 8% % % % 20% 25% 8% 678 Motivation og engagement Oplever du i almindelighed glæde og tilfredsstillelse ved at udføre dit 26% 38% 23% 9% 3% % 0% 0% 678 Føler du dig motiveret og engageret i dit 30% 40% 20% 6% 3% % 0% 0% 678 5,9 Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt? Udnytter du de muligheder, du har for at øve indflydelse på arbejdspladsen via [systemer til rådighed - defineres for det enkelte UC] 49% 36% 0% 2% % 0% 0% % 678 6,3 5% 6% 8% 5% 0% 0% 8% 8% 678 Tager du ansvar for at få tingene til at fungere? 44% 38% 3% 4% % 0% 0% 0% 678 6,2 Side 9

20 DEL 3: BILAG SVARFORDELINGER: Nedenfor ses tabeller med medarbejdernes svarfordeling for spørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Spredningen kan bruges til at forstå svarene på udvalgte spørgsmål i dybden, eksempelvis spørgsmål, der har haft et særlig lavt gennemsnit eller spørgsmål fra emneområder, som er særligt vigtige. Spørgsmålene står listet i samme rækkefølge som i spørgeskemaet. Anerkendelse Bliver dit arbejde anerkendt af din nærmeste leder? 30% 30% 4% 8% 4% 3% % 9% 682 Bliver dit arbejde anerkendt af dine kolleger? 8% 40% 22% % 3% % 0% 4% 682 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af studerende, medarbejdere eller andre, der drager nytte af dit 20% 4% 23% 8% % % 0% 5% 682 Nærmeste leder Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? Prioriterer din nærmeste leder arbejdsmiljø og trivslen i din enhed tilstrækkeligt højt? Får du den nødvendige støtte til organiseringen og prioritering af arbejdet fra din nærmeste leder? Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Oplever du, at din nærmeste leder er god til at kommunikere med medarbejderne? Sørger din nærmeste leder for, at du har gode udviklingsmuligheder? Er din nærmeste leder god til at motivere og inspirere? Er din nærmeste leder god til at videreformidle beslutninger, der bliver truffet af den øverste ledelse? Er din nærmeste leder god til at implementere de beslutninger, der bliver truffet af den øverste ledelse? Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra din nærmeste leder? 39% 3% 2% 7% 5% 2% 0% 4% 677 5,9 24% 28% 8% 9% 7% 5% 2% 6% % 25% 2% 9% 4% 3% 2% 8% % 26% 8% 2% 8% 5% 2% 4% 677 9% 6% 4% 0% 8% 0% 6% 25% 677 2% 7% 2% 9% 5% 9% 6% 32% 677 3% 7% 5% 0% 8% % 8% 20% 677 9% 23% 8% 3% 9% 8% 3% 7% 677 % 2% 7% 0% 4% 4% 2% 3% 677 5, 27% 27% 3% 0% 6% 5% 3% 0% 677 Øverste ledelse Er den øverste ledelse synlig i organisationen? 5% 0% 7% 3% 6% 9% 2% 7% 675 3,6 Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra øverste ledelse? Går den øverste ledelse i spidsen for de forandringer, [UC] skal igennem? Kommunikerer den øverste ledelse tydeligt om mål og retning for [UC]? Prioriterer den øverste ledelse ressourcerne og opgaverne i forhold til [UC]s mål? Er den øverste ledelse god til at se de udfordringer, som fremtiden bringer? Bidrager den øverste ledelse til sammenhængskraften i [UC]? 6% 2% 6% 5% 5% 5% 8% 3% 675 3,9 7% 3% 6% 4% 8% 9% 4% 28% 675 4,3 4% 6% 8% 9% 6% 3% 5% 0% 675 4, 3% 8% % 5% 0% 4% 8% 3% 675 3,6 5% 5% 4% 2% 0% 8% 6% 29% 675 4,2 2% 8% 0% 4% % 8% 6% 2% 675 3,2 Side 20

21 DEL 3: BILAG Information Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i rette tid? Får du de informationer, som er nødvendige for, at du kan udføre dit Er det din oplevelse, at du får for mange informationer? Kan du hurtigt få fat i den rigtige person, når du har brug for informationer fra kolleger? 5% 3% 8% 20% 6% 8% 6% 4% 673 3,9 7% 2% 23% 2% % % 2% 3% 673 4,5 7% 0% 9% 20% 0% 9% 9% 5% 673 % 29% 24% 5% 7% 7% 3% 4% 673 Samarbejde Er der et godt samarbejde mellem dig og dine nærmeste kolleger? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Er der generelt et godt samarbejde mellem den nærmeste leder og de ansatte? Er der et godt samarbejde på tværs i organisationen? 45% 35% 2% 3% 3% % 0% 0% 673 6, 40% 39% 2% 4% 3% % 0% % 673 6, 2% 22% 5% 8% 8% 7% 4% 25% 673 4,8 2% 2% 8% 8% 2% % 5% 2% 673 4,0 Ansvar og rollefordeling Synes du, det er tydeligt, hvem der træffer hvilke beslutninger på din lokale arbejdsplads? Synes du, det er tydeligt, hvem der træffer hvilke beslutninger i [navn på UC]? Er det klart for dig, hvad der er dine ansvarsområder? 4% 26% 8% 3% 2% 8% 6% 3% 672 8% 5% 5% 5% 5% 4% % 5% 672 3,9 28% 39% 7% 7% 5% 2% % 0% 672 du, hvad der forventes af dig i dit 24% 40% 8% 8% 6% 4% 0% 0% 672 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en fair måde? 0% 27% 4% 5% 7% 8% 7% 2% 672 Er der klare mål for dit eget 6% 33% 8% 4% 7% 6% 3% 3% 672 5, Tillid Oplever du, at din nærmeste leder tager udgangspunkt i, at medarbejderne gør et godt stykke Oplever du, at du trygt kan give udtryk for dine meninger og følelser overfor din nærmeste leder? Oplever du, at du trygt kan give udtryk for dine meninger og følelser overfor den øverste ledelse? 2% 26% 5% 7% 5% 5% 4% 7% 67 24% 20% % 9% 6% 7% 7% 7% 67 3% 6% 7% 0% 8% 2% 9% 34% 67 3, Føler du dig tryg i dit job? 3% 27% 20% 5% 0% 7% 6% 2% 67 Side 2

22 DEL 3: BILAG Mening i arbejdet Oplever du generelt set dine arbejdsopgaver som meningsfulde? 39% 36% 5% 6% 3% % 0% 0% 67 6,0 Oplever du, at din arbejdsindsats har betydning? 42% 37% 3% 5% % % 0% 0% 67 6, Udviklingsmuligheder Har du muligheder for at udvikle dig gennem dit 2% 32% 23% 2% 6% 3% % % 670 Har du let adgang til sparring med dine kolleger? 27% 35% 8% % 5% 3% % 0% 670 Kan du bruge dine evner og færdigheder i dit Kræver dit arbejde, at du får ny viden og nye færdigheder? 33% 38% 4% 7% 5% 2% % 0% 670 3% 35% 6% 0% 4% 2% % % 670 Er der positive udfordringer i dit 29% 4% 7% 6% 3% 2% 0% 0% 670 Er dit arbejde varieret? 34% 35% 8% 7% 4% 2% 0% 0% 670 Er der gode karrieremuligheder på din arbejdsplads? 6% 5% 6% 8% % % 8% 5% 670 4, Har du gode muligheder for kompetenceudvikling, forstået som kurser og anden efteruddannelse? Har du gode muligheder for kompetenceudvikling i dit job, forstået som eksempelvis jobrotation, jobbytte, sidemandsoplæring? 0% 25% 9% 4% 8% % 5% 8% 670 5% 3% 4% 4% 0% % % 23% 670 3,9 Indflydelse Har du indflydelse på mængden af dit 5% 5% 9% 9% 5% 5% % % 669 3,9 Har du indflydelse på kvaliteten af dit 24% 34% 8% % 6% 5% % % 669 Har du indflydelse på forandringer på din lokale arbejdsplads? Har du indflydelse på planlægningen af din arbejdstid? 6% 3% 7% 6% 4% 5% 5% 4% 669 3,7 22% 29% 8% 3% 8% 7% 3% % 669 5, Har du indflydelse på indholdet af dit 2% 32% 27% 5% 7% 4% 2% % 669 5, Kvalitet i arbejdet Er det tydeligt for dig, hvilke forventninger der er til kvaliteten af dit Får du de nødvendige tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? Oplever du, at tingene i din afdeling bliver ændret, hvis der gøres opmærksom på, at noget kan gøres bedre? Oplever du, at tingene på tværs af organisationen bliver ændret, hvis der gøres opmærksom på, at noget kan gøres bedre på din lokale arbejdsplads? 3% 3% 20% 5% 9% 7% 3% 2% 66 9% 25% 8% 8% 5% 8% 6% 2% 66 4,5 6% 40% 26% 0% 5% 2% % 0% 66 5% 23% 20% 20% 0% 0% 5% 8% 66 % 5% % % 2% 7% 4% 28% 66 3, Side 22

23 DEL 3: BILAG Krav i arbejdet Er der balance mellem kravene i dit job og de kvalifikationer, du besidder? Er der sammenhæng mellem dine arbejdsopgaver og den tid, du har til rådighed til at løse dem? Er der ofte så meget at lave, at det påvirker dig negativt? Oplever du dit arbejde som følelsesmæssigt belastende? Sker det ofte, at du når de arbejdsopgaver, du har planlagt at nå? Bliver der ofte stillet modsatrettede krav til dig i dit 2% 42% 20% 9% 5% 3% % % 660 4% 6% 20% 4% 5% 7% 3% % 660 3,7 3% 23% 7% 6% 2% 3% 6% % 660 3,5 7% 4% 6% 5% 2% 8% 7% 2% 660 4,3 0% 20% 2% 5% % 6% 7% % 660 3,7 6% 2% 3% 7% 2% 9% 3% 7% 660 Socialt arbejdsmiljø Vil du betegne det sociale arbejdsmiljø på din arbejdsplads som tilfredsstillende? Giver de fysiske rammer tilstrækkelig mulighed for socialt samvær i pauser mv.? Er I på din arbejdsplads gode til at støtte og hjælpe hinanden, fx i forbindelse med personlige kriser? 7% 3% 7% 3% 8% 7% 5% 2% 660 % 27% 7% 4% % 2% 6% 2% 660 4,5 2% 32% 7% % 5% 2% 2% 0% 660 Er der plads til "en dårlig dag" på din arbejdsplads? 7% 3% 6% % 7% 8% 3% 8% 660 5, Trivsel og jobtilfredshed Er du generelt tilfreds med dine fremtidsudsigter i dit job? Er du generelt tilfreds med det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på i dit Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvis du har mulighed for det, ønsker du så at være ansat i [UC] om 2 år? 0% 27% 22% 7% 7% 6% 4% 7% 658 4,8 0% 27% 8% 4% 2% 0% 8% % 658 5% 38% 22% % 6% 5% 2% % 658 9% 37% 22% % 8% 2% % % % 26% 2% 8% 2% 3% 2% 5% 658 Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted? 5% 0% % 2% 2% 20% 25% 5% 658 4,8 Motivation og engagement Oplever du i almindelighed glæde og tilfredsstillelse ved at udføre dit 27% 4% 20% 6% 3% % 0% % 658 Føler du dig motiveret og engageret i dit 32% 4% 5% 7% 3% % 0% 0% 658 5,9 Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt? Udnytter du de muligheder, du har for at øve indflydelse på arbejdspladsen via [systemer til rådighed - defineres for det enkelte UC] 52% 36% 7% 2% % % 0% % 658 6,3 5% 24% 5% 5% 9% 9% 5% 8% 658 Tager du ansvar for at få tingene til at fungere? 50% 37% 9% 4% % 0% 0% 0% 658 6,3 Side 23

24 DEL 3: BILAG SVARFORDELINGER: Nedenfor ses tabeller med medarbejdernes svarfordeling for spørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Spredningen kan bruges til at forstå svarene på udvalgte spørgsmål i dybden, eksempelvis spørgsmål, der har haft et særlig lavt gennemsnit eller spørgsmål fra emneområder, som er særligt vigtige. Spørgsmålene står listet i samme rækkefølge som i spørgeskemaet. Anerkendelse Bliver dit arbejde anerkendt af din nærmeste leder? 23% 30% 9% % 6% 4% % 5% 608 Bliver dit arbejde anerkendt af dine kolleger? 8% 39% 24% % 3% 2% 0% 3% 608 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af studerende, medarbejdere eller andre, der drager nytte af dit 22% 4% 22% 8% 2% % 0% 4% 608 Nærmeste leder Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 28% 33% 7% 0% 5% 3% % 3% 583 Prioriterer din nærmeste leder arbejdsmiljø og trivslen i din enhed tilstrækkeligt højt? Får du den nødvendige støtte til organiseringen og prioritering af arbejdet fra din nærmeste leder? Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Oplever du, at din nærmeste leder er god til at kommunikere med medarbejderne? Sørger din nærmeste leder for, at du har gode udviklingsmuligheder? 7% 26% 2% 2% 8% 8% 3% 6% 583 4% 28% 20% 4% 8% 8% 3% 4% 583 8% 26% 4% 0% 6% 6% 3% 6% 583 5, 7% 27% 2% 2% 9% 7% 3% 3% 583 8% 27% 9% 4% 7% 6% 3% 7% 583 5, Er din nærmeste leder god til at motivere og inspirere? 4% 23% 22% 5% 9% 8% 5% 5% 583 4,8 Er din nærmeste leder god til at videreformidle beslutninger, der bliver truffet af den øverste ledelse? Er din nærmeste leder god til at implementere de beslutninger, der bliver truffet af den øverste ledelse? Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra din nærmeste leder? 5% 28% 2% 3% 7% 7% 3% 7% 583 4% 29% 20% 2% 4% 4% 2% 5% % 3% 2% 9% 5% 5% 2% 2% 583 Øverste ledelse Er den øverste ledelse synlig i organisationen? 4% % 7% 9% 6% 8% 9% 6% 552 3,7 Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra øverste ledelse? 6% 7% 2% 9% 2% % 4% % 552 4,3 Går den øverste ledelse i spidsen for de forandringer, [UC] skal igennem? 5% 4% 7% 6% 9% 8% 3% 29% 552 Kommunikerer den øverste ledelse tydeligt om mål og retning for [UC]? 3% 6% 2% 2% 2% % 4% 2% 552 4,2 Prioriterer den øverste ledelse ressourcerne og opgaverne i forhold til [UC]s mål? 3% 0% 4% 6% 0% 9% 4% 33% 552 4,0 Er den øverste ledelse god til at se de udfordringer, som fremtiden bringer? 4% 6% 8% 5% 8% 8% 3% 28% 552 Bidrager den øverste ledelse til sammenhængskraften i [UC]? 3% 8% 4% 6% 0% 3% 8% 28% 552 3,7 Side 24

25 DEL 3: BILAG Information Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i rette tid? Får du de informationer, som er nødvendige for, at du kan udføre dit 4% 20% 25% 2% 4% % 3% 3% 543 4,3 7% 3% 24% 20% 0% 5% % 2% 543 Er det din oplevelse, at du får for mange informationer? 7% 2% 4% 7% 2% 5% 20% 4% 543 Kan du hurtigt få fat i den rigtige person, når du har brug for informationer fra kolleger? 3% 3% 2% 7% 9% 5% 2% 2% 543 Samarbejde Er der et godt samarbejde mellem dig og dine nærmeste kolleger? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Er der generelt et godt samarbejde mellem den nærmeste leder og de ansatte? 40% 40% 2% 5% % % 0% 0% 542 6, 39% 38% 3% 7% 2% % 0% % 542 6,0 22% 32% 8% 2% 5% 5% 2% 5% 542 Er der et godt samarbejde på tværs i organisationen? 6% 20% 23% 9% 0% 8% 3% 0% 542 Ansvar og rollefordeling Synes du, det er tydeligt, hvem der træffer hvilke beslutninger på din lokale arbejdsplads? Synes du, det er tydeligt, hvem der træffer hvilke beslutninger i [navn på UC]? 0% 28% 2% 5% % 9% 5% 2% 536 4% % 6% 9% 6% 5% % 8% 536 3,7 Er det klart for dig, hvad der er dine ansvarsområder? 28% 42% 6% 7% 3% 2% % % 536 du, hvad der forventes af dig i dit 27% 4% 7% 7% 5% 2% % % 536 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en fair måde? 2% 30% 2% 4% 8% 6% 2% 7% 536 Er der klare mål for dit eget 8% 35% 9% 4% 7% 3% % 3% 536 Tillid Oplever du, at din nærmeste leder tager udgangspunkt i, at medarbejderne gør et godt stykke Oplever du, at du trygt kan give udtryk for dine meninger og følelser overfor din nærmeste leder? Oplever du, at du trygt kan give udtryk for dine meninger og følelser overfor den øverste ledelse? 30% 33% 5% 8% 4% 3% % 5% % 30% 4% 8% 5% 5% 3% 3% 534 9% 4% 4% 3% 8% 0% 7% 24% 534 4,3 Føler du dig tryg i dit job? 8% 32% 9% 4% 6% 6% 3% 2% 534 5, Mening i arbejdet Oplever du generelt set dine arbejdsopgaver som meningsfulde? 40% 40% 3% 4% % % 0% 0% 534 6, Oplever du, at din arbejdsindsats har betydning? 44% 38% 2% 3% % % 0% % 534 6,2 Side 25

26 DEL 3: BILAG Udviklingsmuligheder Har du muligheder for at udvikle dig gennem dit 24% 35% 2% 0% 5% 3% % % 529 Har du let adgang til sparring med dine kolleger? 24% 38% 20% 9% 4% 3% 0% % 529 Kan du bruge dine evner og færdigheder i dit 33% 39% 6% 6% 3% 2% % 0% 529 5,9 Kræver dit arbejde, at du får ny viden og nye færdigheder? 30% 39% 9% 7% 3% % % % 529 Er der positive udfordringer i dit 32% 43% 6% 7% % % 0% 0% 529 5,9 Er dit arbejde varieret? 35% 40% 5% 6% 2% 2% 0% 0% 529 5,9 Er der gode karrieremuligheder på din arbejdsplads? 9% 7% 9% 7% 9% 0% 7% 2% 529 Har du gode muligheder for kompetenceudvikling, forstået som kurser og anden efteruddannelse? Har du gode muligheder for kompetenceudvikling i dit job, forstået som eksempelvis jobrotation, jobbytte, sidemandsoplæring? 4% 24% 2% 4% 8% 0% 4% 6% 529 4,8 5% 2% 4% 6% % 2% 0% 2% 529 3,8 Indflydelse Har du indflydelse på mængden af dit 8% 2% 24% 9% 3% 0% 5% % 526 Har du indflydelse på kvaliteten af dit 27% 40% 20% 8% 3% % 0% % 526 Har du indflydelse på forandringer på din lokale arbejdsplads? 7% 2% 23% 8% 2% 0% 5% 4% 526 Har du indflydelse på planlægningen af din arbejdstid? 22% 36% 20% % 6% 3% % 0% 526 Har du indflydelse på indholdet af dit 7% 35% 26% 2% 5% 3% % 0% 526 Kvalitet i arbejdet Er det tydeligt for dig, hvilke forventninger der er til kvaliteten af dit Får du de nødvendige tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? 5% 36% 24% 3% 6% 4% 2% % 522 9% 24% 25% 7% % 7% 4% 2% 522 Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? 5% 5% 23% 8% 3% % 0% % 522 Oplever du, at tingene i din afdeling bliver ændret, hvis der gøres opmærksom på, at noget kan gøres bedre? Oplever du, at tingene på tværs af organisationen bliver ændret, hvis der gøres opmærksom på, at noget kan gøres bedre på din lokale arbejdsplads? 8% 29% 24% 5% 9% 7% 3% 6% 522 4,8 2% 8% 5% 8% 3% 3% 7% 25% 522 3,7 Side 26

27 DEL 3: BILAG Krav i arbejdet Er der balance mellem kravene i dit job og de kvalifikationer, du besidder? Er der sammenhæng mellem dine arbejdsopgaver og den tid, du har til rådighed til at løse dem? Er der ofte så meget at lave, at det påvirker dig negativt? Oplever du dit arbejde som følelsesmæssigt belastende? Sker det ofte, at du når de arbejdsopgaver, du har planlagt at nå? Bliver der ofte stillet modsatrettede krav til dig i dit 8% 47% 20% 8% 3% % % 0% 59 5% 22% 23% 9% 5% 0% 6% % 59 4,3 8% 7% 20% 9% 6% 3% 7% % 59 3,9 4% 9% 7% 6% 5% 2% 7% % 59 6% 7% 8% 5% 5% 9% 8% % 59 4, 3% 9% 2% 5% 6% 25% 2% 8% 59 Socialt arbejdsmiljø Vil du betegne det sociale arbejdsmiljø på din arbejdsplads som tilfredsstillende? Giver de fysiske rammer tilstrækkelig mulighed for socialt samvær i pauser mv.? Er I på din arbejdsplads gode til at støtte og hjælpe hinanden, fx i forbindelse med personlige kriser? 9% 33% 23% 4% 5% 4% 2% % 59 9% 34% 20% 3% 7% 5% 2% % 59 2% 30% 20% % 5% 3% 2% 8% 59 Er der plads til "en dårlig dag" på din arbejdsplads? 7% 34% 2% 2% 6% 4% 2% 5% 59 Trivsel og jobtilfredshed Er du generelt tilfreds med dine fremtidsudsigter i dit job? Er du generelt tilfreds med det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på i dit Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvis du har mulighed for det, ønsker du så at være ansat i [UC] om 2 år? 3% 33% 2% 3% 6% 5% 3% 6% 55 5, 5% 35% 22% 2% 8% 5% 3% % 55 5, 6% 40% 22% % 7% 3% % % 55 22% 42% 20% 0% 3% % 0% % 55 37% 33% 0% 5% 2% 2% 2% 9% 55 6,0 Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted? 4% 7% 9% 3% 3% 22% 29% 4% 55 5, Motivation og engagement Oplever du i almindelighed glæde og tilfredsstillelse ved at udføre dit 29% 43% 20% 7% % % 0% 0% 54 5,9 Føler du dig motiveret og engageret i dit 32% 44% 6% 6% % % 0% 0% 54 6,0 Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt? Udnytter du de muligheder, du har for at øve indflydelse på arbejdspladsen via [systemer til rådighed - defineres for det enkelte UC] 5% 38% 7% % 0% 0% 0% % 54 6,4 2% 9% 7% 5% % 0% 0% 6% 54 4,3 Tager du ansvar for at få tingene til at fungere? 42% 42% 0% 4% 0% 0% 0% % 54 6,2 Side 27

28 DEL 3: BILAG SVARFORDELINGER: Nedenfor ses tabeller med medarbejdernes svarfordeling for spørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Spredningen kan bruges til at forstå svarene på udvalgte spørgsmål i dybden, eksempelvis spørgsmål, der har haft et særlig lavt gennemsnit. Spørgsmålene står listet i samme rækkefølge som i spørgeskemaet. Anerkendelse Bliver dit arbejde anerkendt af din nærmeste leder? 23% 30% 9% % 6% 4% % 5% 608 4,0 Bliver dit arbejde anerkendt af dine kolleger? 8% 39% 24% % 3% 2% 0% 3% 608 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af studerende, medarbejdere eller andre, der drager nytte af dit 22% 4% 22% 8% 2% % 0% 4% 608 Nærmeste leder Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 28% 33% 7% 0% 5% 3% % 3% 583 Prioriterer din nærmeste leder arbejdsmiljø og trivslen i din enhed tilstrækkeligt højt? Får du den nødvendige støtte til organiseringen og prioritering af arbejdet fra din nærmeste leder? Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Oplever du, at din nærmeste leder er god til at kommunikere med medarbejderne? Sørger din nærmeste leder for, at du har gode udviklingsmuligheder? 7% 26% 2% 2% 8% 8% 3% 6% 583 4% 28% 20% 4% 8% 8% 3% 4% 583 5, 8% 26% 4% 0% 6% 6% 3% 6% 583 7% 27% 2% 2% 9% 7% 3% 3% 583 8% 27% 9% 4% 7% 6% 3% 7% 583 Er din nærmeste leder god til at motivere og inspirere? 4% 23% 22% 5% 9% 8% 5% 5% 583 5, Er din nærmeste leder god til at videreformidle beslutninger, der bliver truffet af den øverste ledelse? Er din nærmeste leder god til at implementere de beslutninger, der bliver truffet af den øverste ledelse? Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra din nærmeste leder? 5% 28% 2% 3% 7% 7% 3% 7% 583 4% 29% 20% 2% 4% 4% 2% 5% % 3% 2% 9% 5% 5% 2% 2% 583 Øverste ledelse Er den øverste ledelse synlig i organisationen? 4% % 7% 9% 6% 8% 9% 6% 552 3,3 Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra øverste ledelse? Går den øverste ledelse i spidsen for de forandringer, [UC] skal igennem? Kommunikerer den øverste ledelse tydeligt om mål og retning for [UC]? Prioriterer den øverste ledelse ressourcerne og opgaverne i forhold til [UC]s mål? Er den øverste ledelse god til at se de udfordringer, som fremtiden bringer? Bidrager den øverste ledelse til sammenhængskraften i [UC]? 6% 7% 2% 9% 2% % 4% % 552 5% 4% 7% 6% 9% 8% 3% 29% 552 3% 6% 2% 2% 2% % 4% 2% 552 4,0 3% 0% 4% 6% 0% 9% 4% 33% 552 4, 4% 6% 8% 5% 8% 8% 3% 28% 552 4,3 3% 8% 4% 6% 0% 3% 8% 28% 552 3,7 Side 28

29 DEL 3: BILAG Information Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i rette tid? Får du de informationer, som er nødvendige for, at du kan udføre dit Er det din oplevelse, at du får for mange informationer? Kan du hurtigt få fat i den rigtige person, når du har brug for informationer fra kolleger? 4% 20% 25% 2% 4% % 3% 3% 543 4,3 7% 3% 24% 20% 0% 5% % 2% 543 4,8 7% 2% 4% 7% 2% 5% 20% 4% 543 3% 3% 2% 7% 9% 5% 2% 2% 543 Samarbejde Er der et godt samarbejde mellem dig og dine nærmeste kolleger? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Er der generelt et godt samarbejde mellem den nærmeste leder og de ansatte? 40% 40% 2% 5% % % 0% 0% 542 6,2 39% 38% 3% 7% 2% % 0% % 542 6, 22% 32% 8% 2% 5% 5% 2% 5% 542 Er der et godt samarbejde på tværs i organisationen? 6% 20% 23% 9% 0% 8% 3% 0% 542 Ansvar og rollefordeling Synes du, det er tydeligt, hvem der træffer hvilke beslutninger på din lokale arbejdsplads? Synes du, det er tydeligt, hvem der træffer hvilke beslutninger i [navn på UC]? 0% 28% 2% 5% % 9% 5% 2% 536 4,8 4% % 6% 9% 6% 5% % 8% 536 3,9 Er det klart for dig, hvad der er dine ansvarsområder? 28% 42% 6% 7% 3% 2% % % 536 5,9 du, hvad der forventes af dig i dit 27% 4% 7% 7% 5% 2% % % 536 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en fair måde? 2% 30% 2% 4% 8% 6% 2% 7% 536 Er der klare mål for dit eget 8% 35% 9% 4% 7% 3% % 3% 536 Tillid Oplever du, at din nærmeste leder tager udgangspunkt i, at medarbejderne gør et godt stykke Oplever du, at du trygt kan give udtryk for dine meninger og følelser overfor din nærmeste leder? Oplever du, at du trygt kan give udtryk for dine meninger og følelser overfor den øverste ledelse? 30% 33% 5% 8% 4% 3% % 5% % 30% 4% 8% 5% 5% 3% 3% 534 9% 4% 4% 3% 8% 0% 7% 24% 534 3,9 Føler du dig tryg i dit job? 8% 32% 9% 4% 6% 6% 3% 2% 534 Mening i arbejdet Oplever du generelt set dine arbejdsopgaver som meningsfulde? 40% 40% 3% 4% % % 0% 0% 534 6,2 Oplever du, at din arbejdsindsats har betydning? 44% 38% 2% 3% % % 0% % 534 6,2 Side 29

30 DEL 3: BILAG Udviklingsmuligheder Har du muligheder for at udvikle dig gennem dit 24% 35% 2% 0% 5% 3% % % 529 Har du let adgang til sparring med dine kolleger? 24% 38% 20% 9% 4% 3% 0% % 529 Kan du bruge dine evner og færdigheder i dit 33% 39% 6% 6% 3% 2% % 0% 529 6,0 Kræver dit arbejde, at du får ny viden og nye færdigheder? 30% 39% 9% 7% 3% % % % 529 6,0 Er der positive udfordringer i dit 32% 43% 6% 7% % % 0% 0% 529 6,0 Er dit arbejde varieret? 35% 40% 5% 6% 2% 2% 0% 0% 529 6,0 Er der gode karrieremuligheder på din arbejdsplads? 9% 7% 9% 7% 9% 0% 7% 2% 529 4,5 Har du gode muligheder for kompetenceudvikling, forstået som kurser og anden efteruddannelse? Har du gode muligheder for kompetenceudvikling i dit job, forstået som eksempelvis jobrotation, jobbytte, sidemandsoplæring? 4% 24% 2% 4% 8% 0% 4% 6% 529 5% 2% 4% 6% % 2% 0% 2% 529 4,0 Indflydelse Har du indflydelse på mængden af dit 8% 2% 24% 9% 3% 0% 5% % 526 Har du indflydelse på kvaliteten af dit 27% 40% 20% 8% 3% % 0% % 526 Har du indflydelse på forandringer på din lokale arbejdsplads? 7% 2% 23% 8% 2% 0% 5% 4% 526 4,3 Har du indflydelse på planlægningen af din arbejdstid? 22% 36% 20% % 6% 3% % 0% 526 Har du indflydelse på indholdet af dit 7% 35% 26% 2% 5% 3% % 0% 526 Kvalitet i arbejdet Er det tydeligt for dig, hvilke forventninger der er til kvaliteten af dit Får du de nødvendige tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? Oplever du, at tingene i din afdeling bliver ændret, hvis der gøres opmærksom på, at noget kan gøres bedre? Oplever du, at tingene på tværs af organisationen bliver ændret, hvis der gøres opmærksom på, at noget kan gøres bedre på din lokale arbejdsplads? 5% 36% 24% 3% 6% 4% 2% % 522 9% 24% 25% 7% % 7% 4% 2% 522 5% 5% 23% 8% 3% % 0% % 522 8% 29% 24% 5% 9% 7% 3% 6% 522 2% 8% 5% 8% 3% 3% 7% 25% 522 3,7 Side 30

31 DEL 3: BILAG Krav i arbejdet Er der balance mellem kravene i dit job og de kvalifikationer, du besidder? Er der sammenhæng mellem dine arbejdsopgaver og den tid, du har til rådighed til at løse dem? Er der ofte så meget at lave, at det påvirker dig negativt? Oplever du dit arbejde som følelsesmæssigt belastende? Sker det ofte, at du når de arbejdsopgaver, du har planlagt at nå? Bliver der ofte stillet modsatrettede krav til dig i dit 8% 47% 20% 8% 3% % % 0% 59 5% 22% 23% 9% 5% 0% 6% % 59 4,2 8% 7% 20% 9% 6% 3% 7% % 59 3,7 4% 9% 7% 6% 5% 2% 7% % 59 6% 7% 8% 5% 5% 9% 8% % 59 3,9 3% 9% 2% 5% 6% 25% 2% 8% 59 Socialt arbejdsmiljø Vil du betegne det sociale arbejdsmiljø på din arbejdsplads som tilfredsstillende? Giver de fysiske rammer tilstrækkelig mulighed for socialt samvær i pauser mv.? Er I på din arbejdsplads gode til at støtte og hjælpe hinanden, fx i forbindelse med personlige kriser? 9% 33% 23% 4% 5% 4% 2% % 59 9% 34% 20% 3% 7% 5% 2% % 59 2% 30% 20% % 5% 3% 2% 8% 59 Er der plads til "en dårlig dag" på din arbejdsplads? 7% 34% 2% 2% 6% 4% 2% 5% 59 Trivsel og jobtilfredshed Er du generelt tilfreds med dine fremtidsudsigter i dit job? Er du generelt tilfreds med det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på i dit Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvis du har mulighed for det, ønsker du så at være ansat i [UC] om 2 år? 3% 33% 2% 3% 6% 5% 3% 6% 55 5% 35% 22% 2% 8% 5% 3% % 55 6% 40% 22% % 7% 3% % % 55 22% 42% 20% 0% 3% % 0% % 55 37% 33% 0% 5% 2% 2% 2% 9% 55 6,0 Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted? 4% 7% 9% 3% 3% 22% 29% 4% 55 5, Motivation og engagement Oplever du i almindelighed glæde og tilfredsstillelse ved at udføre dit 29% 43% 20% 7% % % 0% 0% 54 5,9 Føler du dig motiveret og engageret i dit 32% 44% 6% 6% % % 0% 0% 54 5,9 Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt? Udnytter du de muligheder, du har for at øve indflydelse på arbejdspladsen via [systemer til rådighed - defineres for det enkelte UC] 5% 38% 7% % 0% 0% 0% % 54 6,4 2% 9% 7% 5% % 0% 0% 6% 54 4,2 Tager du ansvar for at få tingene til at fungere? 42% 42% 0% 4% 0% 0% 0% % 54 6,2 Side 3

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 16 94% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES VIA University College Totalrapport Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 1608 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: %

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: % Køge Kommune Totalrapport April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 3002 79% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 6 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 7 SOCIAL

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s APV 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TRIVSELSUNDERSØGELSE OG TIDSPRES 2013 Totalrapport Maj 2013 Udarbejdet af interresearch a s INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015 Ringsted kommune Totalrapport Marts 2015 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 9% (0/80) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015 Ringsted kommune EFK Borgerservice Marts INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Strategisk rapport Svarprocent: 86% (31217/36345) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel og motivation Temaoversigt

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

TRIVELSUNDERSØGELSE 2010

TRIVELSUNDERSØGELSE 2010 TRIVELSUNDERSØGELSE 2010 IKAST-BRANDE KOMMUNE Maj 2010 HOVEDRESULTATER MED KOMMENTARER Antal besvarelser: 2.472 Svarprocent: 59 % Rapporten er udarbejdet af interresearch a s INDHOLD INDHOLD... 2 OM DENNE

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 ØKONOMIFORVALTNINGEN Svarprocent: 8% (88/89) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Økonomiforvaltningen Størst positiv og negativ forskel

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Totalrapport Maj 2011

Totalrapport Maj 2011 TRIVSELSMÅLING Totalrapport Maj Antal besvarelser: 1815 Svarprocent: 70% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s INDHOLD OM DENNE RAPPORT s. 3 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN s. 4 DEL 1: GRAFIKKER PÅ HVERT

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (08/08) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen Trivselsmåling 2011 - Dagplejen 1 Trivselsmåling 2011 Billund kommune har i starten af 2011 gennemført en trivselsmåling for hele kommunen. Trivselsmålingen er en del af KTO/Sundhedskartellets aftale om

Læs mere

REGION SYDDANMARK MTU 2016

REGION SYDDANMARK MTU 2016 KONCERNSPØRGERAMME 206 REGION SYDDANMARK MTU 206 Vejledning til besvarelse af spørgeskemaet Når du vurderer spørgsmålene i spørgeskemaet, ønsker vi din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (/8) Forord Fra tørre tal til bedre trivsel vil være en arbejdsplads med stor arbejdsglæde og trivsel. Vi tror på, at en organisation, som bygger

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304 Nordfyns kommune Totalrapport Antal besvarelser: 1304 Denne rapport har i alt 1304 respondenter. Svarprocenten for den samlede trivselsmåling for Nordfyns Kommune er på52,9%. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100% ab Antal besvarelser: 6 APV 2012 Svarprocent: 10 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 KØBENHAVNS KOMMUNE Svarprocent: 9% (8/09) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Københavns Kommune Udvikling siden 0 (Top og bund ) Undersøgelsens

Læs mere

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80 Region Syddanmark Antal besvarelser: 1.885 MTU 2013 Svarprocent: 80 RESUMÉ Svarprocenten er 80 (76 i 2012). Svarprocent er dermed med på niveau med den samlede svarprocent for Region Syddanmark (ligeledes

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Svarprocent: (/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2014 Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvor u er du i følgende udsagn:

Læs mere