TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013"

Transkript

1 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret

2 Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Birgitte Holt, HR Strategi og Forebyggelse, eller tlf Side 2 af 34

3 Indhold Om denne rapport... 4 Opbygning af rapporten... 4 Del 1: Overordnede resultater... 6 Gennemsnit, emneområderne samlet... 6 Medarbejdertrivselindeks (MTI)... 7 Del 2: Resultater på de enkelte emneområder... 8 Selvvurderet helbred og trivsel på arbejdspladsen... 8 Job og organisering... 9 Indflydelse Ledelse Samarbejde Læring og udvikling Krav i arbejdet Motivation Engagement Tilfredshed Helbred og velbefindende Livsstil og sundhed Krænkende adfærd Ergonomisk arbejdsmiljø Biologisk arbejdsmiljø Kemisk arbejdsmiljø Gravide Fysisk arbejdsmiljø Ulykkesrisici Del 3: Bilag Side 3 af 34

4 Om denne rapport Langeland Kommune har i efteråret 2013 på ny gennemført trivselsundersøgelsen. Langeland Kommunes trivselsundersøgelse er gennemført på baggrund af et valideret spørgeskema, der omhandler trivsel, psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Skemaet er udviklet af Personalestyrelsen, KL og Danske Regioner. Derudover er der medtaget en række spørgsmål omhandlende det fysiske arbejdsmiljø, og livsstil og sundhed. Svarene er blevet indsamlet i perioden 21. oktober 2013 til 6. december Alle medarbejdere i Langeland Kommune har, gennem nærmeste leder, modtaget et brev med adgangskode til at besvare via internettet på I alt har 846 svaret, hvilket er en svarprocent på 76 %. I nærværende rapport har 846 personer besvaret undersøgelsen. Opbygning af rapporten Resultaterne fra analysen er i rapporten opbygget af tre dele. Del 1 - Overordnede resultater Her findes en oversigt over medarbejdernes vurdering af emneområderne overordnet med gennemsnitsberegninger samt Medarbejdertrivselindeks. Del 2 - Resultater på de enkelte emneområder Denne del illustrerer resultaterne på de enkelte emneområder ned på spørgsmålsniveau for arbejdsstedet, vist ved gennemsnit. I forståelsen af resultaterne er det vigtigt at vide at: Jo højere gennemsnit, jo mere positive har besvarelserne været. De fleste spørgsmål i undersøgelsen er formuleret positivt sådan, at man i svaret vælger 1 for det mest negative svar - Slet ikke og 7 for det mest positive svar - I meget høj grad. I enkelte tilfælde er spørgsmålene dog formuleret negativt (eksempelvis i enkelte spørgsmål i emneområdet Krav i arbejdet). Dette medfører, at besvarelserne kan være omvendte, markeret ved * i illustrationerne eller er omvendte, markeret ved ** i illustrationerne. Yderligere markerer *** at alle respondenter har besvaret ved ikke/ikke relevant. Svaret Ved ikke/ikke relevant indgår ikke i beregningen af gennemsnittet. Side 4 af 34

5 Del 3 Bilag Denne del indeholder medarbejdernes svarfordeling for skalaspørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Antallet af besvarelser for de enkelte spørgsmål (Basis) samt arbejdspladsens samlede gennemsnit er ligeledes gengivet her. Side 5 af 34

6 Del 1: Overordnede resultater Gennemsnit, emneområderne samlet Job og organisering 5,5 Indflydelse 5,1 Ledelse 5,2 Samarbejde 5,9 Læring og udvikling 5,8 Krav i arbejdet 5 Motivation 5,8 Engagement 4,9 Tilfredshed 5,4 Livsstil og sundhed 4,7 Ergonomisk arbejdsmiljø 5,1 Biologisk arbejdsmiljø 6,3 Kemisk arbejdsmiljø 4,8 Gravide 6,2 Fysisk arbejdsmiljø 5,1 Ulykkesrisici 5,3 1 = Slet ikke; 7 = I meget høj grad Side 6 af 34

7 Medarbejdertrivselindeks (MTI) Nedenfor vises gennemsnittet for vurderingerne af emneområderne samlet set. For hvert emneområde er der således beregnet et samlet gennemsnit for de underliggende spørgsmål. Gennemsnittet er beregnet ud fra en syvpunktsskala, hvor et gennemsnit på 1 er det lavest mulige, mens et gennemsnit på 7 er det højest mulige. Ved ikke indgår ikke i gennemsnitsberegningen. Gennemsnittet for arbejdspladsen er benchmarket mod gennemsnittet for bedste enkelte arbejdssted i kommunen. Samlet for hele Kommunen 5,4 Bedste arbejdssted 5,9 MTI 5,3 5,9 Et resultat mellem 1 og 4 betragtes som Ringe. Et resultat mellem 4 og 5 betragtes som Middel. Et resultat mellem 5 og 6 betragtes som Godt. Et resultat mellem 6 og 7 betragtes som helt i Top. Side 7 af 34

8 Del 2: Resultater på de enkelte emneområder Selvvurderet helbred og trivsel på arbejdspladsen Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? 16% 41% 36% 7% 0% Hvordan trives du på din arbejdsplads? 16% 45% 33% 5% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt Side 8 af 34

9 Job og organisering Ved du klart, hvad der er dine arbejdsområder? 6,0 Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 5,8 Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 6,1 Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? 4,6 Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? 5,7 Bliver dit arbejde anerkendt om påskønnet af din nærmeste leder? 4,9 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 5,1 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af brugere eller andre der drager nytte af dit arbejde? 5,8 1 = Slet ikke; 7 = I meget høj grad Side 9 af 34

10 Indflydelse Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? 5,9 Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde? 5,3 Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? 4,6 Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 4,6 Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 5,5 Har du muligheder for at påvirke placering af dine arbejdstider? 4,9 Får du al den information du behøver for at klare dit arbejde godt? 5,0 Ved du i tilstrækkelig god tid, hvilke arbejdsopgaver du skal løse? 5, = Slet ikke; 7 = I meget høj grad Side 10 af 34

11 Ledelse Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdet? 5,0 Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 4,6 Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 5,8 Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? 5,4 Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? 5,3 Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? 4,9 Prioriterer din nærmeste leder trivselen på arbejdspladsen højt? 5, = Slet ikke; 7 = I meget høj grad Side 11 af 34

12 Samarbejde Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? 6,0 Har du tillid til dine kollegaer? 6,0 Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 6,1 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? 5,8 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 5,5 Er I gode til at dele viden og erfaringer med hinanden? 5, = Slet ikke; 7 = I meget høj grad Læring og udvikling Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 5,9 Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? 6,2 Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse? 5,1 Er der positive udfordinger i dit arbejde? 5, = Slet ikke; 7 = I meget høj grad Side 12 af 34

13 Krav i arbejdet Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? (*) 5,9 Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? (**) 4,6 Er der ofte rigtig meget at lave? (*) 5,8 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? (*) 5,2 Er der sammenhæng mellem dine arbejdsopgaver og den tid, du har til rådighed til at løse dem? 4,6 Har du mulighed for at skabe balance mellem dit arbejdsliv og dit privatliv? 5,4 Mener du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over dit privatliv? (**) 3, = Slet ikke; 7 = I meget høj grad * bemærk, at ud for dette spørgsmål kan en lav score være positiv og en høj score være negativ ** bemærk, at ud for dette spørgsmål er en lav score positiv og en høj score negativ Side 13 af 34

14 Motivation Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 5,3 Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt? 6,4 Kommer du med forslag til forbedringer på arbejdspladsen? 5,7 1 = Slet ikke; 7 = I meget høj grad Engagement Tager du ansvar for at få tingene til at fungere? 6,3 Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? 5,8 Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted? (**) 2, = Slet ikke; 7 = I meget høj grad ** bemærk, at ud for dette spørgsmål er en lav score positiv og en høj score negativ Side 14 af 34

15 Tilfredshed Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet? 5,1 Er du tilfreds med arbejdsmiljøet? 5,1 Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på? 5,5 Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 5, = Slet ikke; 7 = I meget høj grad Side 15 af 34

16 Helbred og velbefindende Hvor tit har du sovet dårligt og uroligt? 1% 7% 20% 47% 26% Hvor tit har du følt dig udkørt? 1% 11% 23% 46% 18% Hvor tit har du haft svært ved at falde i søvn? 1% 5% 16% 37% 42% Hvor tit har du været fysisk udmattet? 1% 9% 19% 44% 27% Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet? 1% 10% 20% 40% 29% Hvor tit er du vågnet for tidligt uden at kunne falde i søvn igen? 1% 10% 16% 34% 39% Hvor tit har du været træt? 2% 14% 26% 49% 8% Hvor tit har du haft problemer med at slappe af? 1% 8% 17% 38% 35% Hvor tit har du været irritabel? 0% 5% 14% 53% 28% Hvor tit har du været anspændt? 1% 7% 17% 45% 30% Hvor tit har du været stresset? 2% 9% 19% 41% 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Side 16 af 34

17 Livsstil og sundhed Har du gode muligheder for at bevæge dig på dit arbejde? 5,6 Oplever du, at der bliver taget hånd om medarbejdere med alkoholproblemer? 5,1 Oplever du, at der bliver taget hånd om medarbejdere med andre misbrugsproblemer? 5,1 Spiser du sundt på din arbejdsplads? 5,1 Bliver du udsat for tobaksrøg på dit arbejde? (**) 2,2 Er du fysisk aktiv i din fritid? 4, = Slet ikke; 7 = I meget høj grad ** bemærk, at ud for dette spørgsmål er en lav score positiv og en høj score negativ Side 17 af 34

18 Krænkende adfærd Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? - Hvis ja, fra hvem? Kolleger 100% 0% En leder 99% 1% Underordnede 100% 0% Klienter/kunder/patienter 91% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nej Ja af og til Ja månedsvis Ja ugentligt Ja dagligt Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? - Hvis ja, fra hvem? Kolleger 100% 0% En leder 100% 0% Underordnede 100% 0% Klienter/kunder/patienter 79% 14% 2% 4% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nej Ja af og til Ja månedsvis Ja ugentligt Ja dagligt Side 18 af 34

19 Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? - Hvis ja, fra hvem? Kolleger 100% 0% En leder 100% 0% Underordnede 100% 0% Klienter/kunder/patienter 86% 10% 2% 2% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nej Ja af og til Ja månedsvis Ja ugentligt Ja dagligt Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? - Hvis ja, fra hvem? Kolleger 92% 6% 1% 0% En leder 97% 3% 0% Underordnede 99% 1% 0% Klienter/kunder/patienter 96% 3% 0% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Side 19 af 34

20 Ergonomisk arbejdsmiljø I hvor høj grad er det muligt at udføre dit arbejde uden at bruge uhensigtsmæssige tunge løft? 5,2 I hvor høj grad er det muligt at udføre dit arbejde uden tunge skub og træk? 5,2 I hvor høj grad er det muligt at udføre dit arbejde uden at vride i kroppen? 4,9 I hvor høj grad er det muligt at udføre dit arbejde uden at foretage ensidigt gentaget arbejde? 4,9 I hvor høj grad anvender du gode arbejdsstillinger? 5,3 I hvor høj grad forflytter du personer/borgere på en hensigtsmæssig måde? 4,9 I hvor høj grad får du hjælp, hvis du har behov for instruktion i arbejdsstillinger og/eller forflytninger? 5, = Slet ikke; 7 = I meget høj grad Biologisk arbejdsmiljø I hvor høj grad anvender du arbejdspladsens retningslinjer for hygiejne? 6, = Slet ikke; 7 = I meget høj grad Side 20 af 34

21 Kemisk arbejdsmiljø I hvor høj grad anvender du faremærkede produkter? (orange faremærke) (*) 2,3 I hvor høj grad er det muligt at udføre dit arbejde uden at risikere at få allergi og/eller eksem? 4,9 I hvor høj grad er det klart for dig hvornår du skal bruge værnemidler? 5,9 I hvor høj grad er der etableret tilstrækkelig ventilation/udsugning? (ved f.eks. støvende arbejde, svejsning, limning) 5,0 I hvor høj grad er det muligt for dig at håndtere medicin på en forsvarlig måde? 6, = Slet ikke; 7 = I meget høj grad * bemærk, at ud for dette spørgsmål kan en lav score være positiv og en høj score være negativ. Gravide I hvor høj grad oplever du, at der bliver taget det fornødne hensyn til gravide medarbejdere i forhold til det ergonomiske, biologiske og kemiske arbejdsmiljø? 6, = Slet ikke; 7 = I meget høj grad Side 21 af 34

22 Fysisk arbejdsmiljø I hvor høj grad oplever du et godt indeklima på din arbejdsplads? 4,7 I hvor høj grad er din arbejdsplads sikker og forsvarlig indrettet? 5,5 I hvor høj grad arbejder du ved en optimalt indrettet skærmarbejdsplads? 4,7 I hvor høj grad har du de arbejdsredskaber og hjælpemidler, du skal bruge for at kunne udføre dit arbejde forsvarligt? 5,6 I hvor høj grad er det muligt at udføre dit arbejde uden at blive udsat for generende støj? 4,6 I hvor høj grad er det muligt at udføre dit arbejde uden at blive udsat for generende vibrationer? 5, = Slet ikke; 7 = I meget høj grad Side 22 af 34

23 Ulykkesrisici I hvor høj grad er det muligt at færdes på din arbejdsplads uden at risikere at snuble, falde eller på anden måde komme til skade? 5,6 I hvor høj grad oplever du, at du kan udføre dit arbejde uden at risikere at komme til skade? 5,8 I hvor høj grad oplever du, at maskiner og andet udstyr vedligeholdes og efterses? 5,4 I hvor høj grad føler du dig velinstrueret i at bruge brandslukningsudstyr og førstehjælpsudstyr? 4, = Slet ikke; 7 = I meget høj grad Side 23 af 34

24 Del 3: Bilag Selvvurderet helbred og trivsel Fremragende Vældig godt Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Hvordan trives du på din arbejdsplads? Godt Mindre godt Dårligt Basis 16% 41% 36% 7% 0% % 45% 33% 5% 1% 846 Jobindhold og organisering I meget høj grad Slet ikke 1 Ved ikke Basis Gen. snit Ved du klart, hvad der er dine arbejdsområder? 40% 32% 16% 7% 3% 1% 0% 0% Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 35% 35% 17% 7% 3% 2% 1% 0% 846 5,8 Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 46% 33% 14% 4% 2% 1% 0% 0% 846 6,1 Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? 12% 25% 23% 15% 10% 8% 8% 1% 846 4,6 Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? 24% 43% 22% 7% 3% 1% 0% 0% 846 5,7 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af brugere eller andre der drager nytte af dit arbejde? 19% 27% 20% 11% 8% 7% 6% 2% 846 4,9 15% 30% 23% 14% 7% 5% 2% 3% 846 5,1 24% 40% 21% 9% 2% 1% 1% 1% 846 5,8 Side 24 af 34

25 Indflydelse I meget høj grad Slet ikke Ved Gen ikke Basis snit Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? 33% 39% 18% 6% 2% 0% 1% 0% 846 5,9 Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde? 18% 33% 24% 13% 6% 3% 2% 1% 846 5,3 Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? 11% 23% 22% 21% 9% 7% 6% 2% 846 4,6 Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 11% 24% 24% 15% 8% 9% 8% 2% 846 4,6 Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 31% 33% 14% 10% 4% 4% 3% 1% 846 5,5 Har du muligheder for at påvirke placering af dine arbejdstider? 22% 26% 17% 9% 7% 7% 8% 4% 846 4,9 Får du al den information du behøver for at klare dit arbejde godt? 13% 33% 25% 13% 6% 5% 4% 0% Ved du i tilstrækkelig god tid, hvilke arbejdsopgaver du skal løse? 13% 32% 25% 15% 6% 5% 4% 0% Side 25 af 34

26 Ledelse Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdet? Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet med respekt fra ledelsen? Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? Prioriterer din nærmeste leder trivselen på arbejdspladsen højt? I meget høj grad Slet ikke Ved Gen ikke Basis snit 17% 28% 21% 14% 7% 6% 5% 3% % 30% 16% 9% 6% 4% 3% 5% 846 4,6 37% 33% 13% 9% 4% 1% 1% 2% 846 5,8 28% 31% 16% 10% 5% 4% 4% 2% 846 5,4 23% 31% 17% 13% 6% 4% 3% 3% 846 5,3 21% 25% 16% 13% 7% 7% 8% 4% 846 4,9 29% 28% 14% 9% 6% 5% 5% 4% 846 5,3 Side 26 af 34

27 Samarbejde Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kollegaer? I meget høj grad Slet ikke Ved Gen ikke Basis snit 38% 39% 14% 6% 2% 0% 0% 0% Har du tillid til dine kollegaer? 40% 35% 15% 6% 2% 1% 0% 0% Får du hjælp og støtte fra dine kollegaer, når du har brug for det? Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kollegaer? Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? Er i gode til at dele viden og erfaringer med hinanden? 43% 34% 13% 6% 2% 1% 0% 1% 846 6,1 32% 36% 17% 7% 2% 1% 1% 2% 846 5,8 25% 33% 17% 11% 3% 2% 2% 8% 846 5,5 33% 32% 17% 10% 3% 2% 1% 1% 846 5,7 Læring og udvikling Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? Har du gode muligheder for efter- eller videreuddannelse? Er der positive udfordringer i dit arbejde? I meget høj grad Slet ikke Ved Gen ikke Basis snit 36% 33% 19% 7% 1% 1% 2% 1% 846 5,9 47% 35% 12% 3% 2% 1% 1% 0% 846 6,2 22% 25% 18% 12% 5% 4% 5% 9% 846 5,1 35% 36% 17% 7% 2% 1% 1% 0% 846 5,9 Side 27 af 34

28 Krav i arbejdet Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? I meget høj grad Slet ikke Ved Gen ikke Basis snit 37% 30% 17% 10% 3% 2% 2% 0% 846 5,9 Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende 18% 22% 19% 14% 8% 11% 9% 1% 846 4,6 Er der ofte rigtig meget at lave? 36% 31% 17% 11% 4% 1% 1% 0% 846 5,8 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? Er der sammenhæng mellem dine arbejdsopgaver og den tid, du har til rådighed til at løse dem? Har du mulighed for at skabe balance mellem dit arbejdsliv og privatliv? Mener du, at dit arbejde tager så meget energi, at det går ud over dit privatliv? 19% 30% 24% 15% 5% 4% 2% 0% 846 5,2 7% 23% 27% 20% 9% 9% 4% 1% 846 4,6 22% 33% 21% 13% 5% 4% 1% 1% 846 5,4 5% 11% 17% 14% 9% 17% 24% 3% 846 3,4 Side 28 af 34

29 Motivation Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt? Kommer du med forslag til forbedringer på arbejdspladsen? I meget høj grad Slet ikke Ved Gen ikke Basis snit 43% 39% 12% 3% 1% 1% 1% 0% 846 5,3 57% 33% 7% 1% 1% 0% 0% 0% 846 6,4 29% 36% 21% 9% 3% 1% 1% 1% 846 5,7 Engagement Tager du ansvar for at få tingene til at fungere? Vil du anbefale andre at søge en stilling som din? Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted? I meget høj grad Slet ikke Ved Gen ikke Basis snit 47% 39% 10% 3% 1% 0% 0% 0% 846 6,3 37% 31% 13% 8% 2% 3% 3% 3% 846 5,8 3% 6% 9% 11% 7% 15% 43% 5% 846 2,6 Tilfredshed Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet? Er du tilfreds med arbejdsmiljøet? I meget høj grad Slet ikke Ved Gen ikke Basis snit 17% 31% 19% 12% 4% 5% 5% 6% 846 5,1 18% 31% 22% 12% 7% 6% 4% 1% 846 5,1 Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på? Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 23% 40% 19% 10% 3% 2% 2% 0% 846 5,5 30% 38% 17% 8% 3% 3% 1% 0% 846 5,7 Side 29 af 34

30 Livsstil og sundhed Har du gode muligheder for at bevæge dig på dit arbejde? Oplever du, at der bliver taget hånd om medarbejdere med alkoholproblemer? Oplever du, at der bliver taget hånd om medarbejdere med andre misbrugsproblemer? I meget høj grad Slet ikke Ved Gen ikke Basis snit 34% 27% 16% 11% 6% 4% 1% 0% 846 5,6 11% 11% 7% 3% 2% 3% 4% 61% 846 5,1 9% 9% 5% 3% 1% 1% 3% 69% 846 5,1 Spiser du sundt på din arbejdsplads? 14% 28% 24% 19% 8% 2% 2% 3% 846 5,1 Bliver du ofte udsat for tobaksrøg på dit arbejde? 4% 6% 6% 6% 4% 9% 61% 6% 846 2,2 Er du fysisk aktiv i din fritid? 15% 24% 25% 19% 9% 6% 2% 0% 846 4,9 Side 30 af 34

31 Ergonomisk arbejdsmiljø I hvor høj grad er det muligt at udføre dit arbejde uden at bruge uhensigtsmæssige tunge løft? I meget høj grad Slet ikke Ved Gen ikke Basis snit 26% 22% 16% 10% 7% 6% 3% 11% 846 5,2 I hvor høj grad er det muligt at udføre dit arbejde uden tunge skub og træk? 24% 23% 15% 11% 7% 6% 3% 12% 846 5,2 I hvor høj grad er det muligt at udføre dit arbejde uden at vride kroppen? 20% 22% 17% 12% 8% 6% 6% 9% 846 4,9 I hvor høj grad er det muligt at udføre dit arbejde uden at foretage ensidigt gentaget arbejde? 20% 21% 17% 12% 7% 6% 6% 10% 846 4,9 I hvor høj grad anvender du gode arbejdsstillinger? 15% 31% 27% 15% 5% 2% 0% 4% 846 5,3 I hvor høj grad forflytter du personer/borgere på en hensigtsmæssig måde? I hvor høj grad får du hjælp, hvis du har behov for instruktion i arbejdsstillinger og/eller forflytninger? 11% 18% 10% 5% 2% 2% 8% 43% 846 4,9 20% 18% 8% 6% 3% 2% 8% 36% 846 5,1 Side 31 af 34

32 Biologisk arbejdsmiljø I hvor høj grad anvender du arbejdspladsens retningslinjer for hygiejne? I meget høj grad Slet ikke Ved Gen ikke Basis snit 46% 27% 6% 3% 1% 0% 1% 15% 846 6,3 Kemisk arbejdsmiljø I hvor høj grad anvender du faremærkede produkter? (orange faremærke) I meget høj grad Slet ikke Ved Gen ikke Basis snit 2% 3% 2% 3% 2% 6% 25% 56% 846 2,3 I hvor høj grad er det muligt at udføre dit arbejde uden at risikere at få allergi og/eller eksem? 18% 15% 5% 5% 4% 5% 8% 39% 846 4,9 I hvor høj grad er det klart for dig hvornår du skal bruge værnemidler? 22% 15% 6% 4% 1% 1% 2% 50% 846 5,9 I hvor høj grad er der etableret tilstrækkelig ventilation/- udsugning? (ved fx støvende arbejde, svejsning, limning) 9% 7% 5% 3% 3% 1% 3% 69% I hvor høj grad er det muligt for dig at håndtere medicin på en forsvarlig måde? 25% 14% 4% 2% 1% 0% 1% 54% 846 6,2 Side 32 af 34

33 Gravide I hvor høj grad oplever du, at der bliver taget det fornødne hensyn til gravide? I meget høj grad Slet ikke Ved Gen ikke Basis snit 21% 15% 3% 2% 1% 0% 0% 58% 846 6, 2 Fysisk arbejdsmiljø I hvor høj grad oplever du et godt indeklima på din arbejdsplads? I meget høj grad Slet ikke Ved Gen ikke Basis snit 9% 23% 24% 21% 12% 6% 1% 5% 846 4,7 I hvor høj grad er din arbejdsplads sikker og forsvarlig indrettet? 17% 36% 19% 11% 5% 2% 0% 10% 846 5,5 I hvor høj grad arbejder du ved en optimal indrettet skærmarbejdsplads? I hvor høj grad har du de arbejdsredskaber og hjælpemidler, du skal bruge for at kunne udføre dit arbejde forsvarligt? I hvor høj grad er det muligt at udføre dit arbejde uden at blive udsat for generende støj? I hvor høj grad er det muligt at udføre dit arbejde uden at blive udsat for generende vibrationer? 9% 22% 13% 9% 4% 7% 5% 31% 846 4,7 23% 35% 16% 7% 3% 2% 2% 12% 846 5,6 12% 20% 15% 13% 7% 10% 7% 17% 846 4,6 22% 16% 6% 4% 2% 2% 3% 46% 846 5,7 Side 33 af 34

34 Ulykkesrisici I hvor høj grad er det muligt færdes på din arbejdsplads uden at risikere at snuble, falde eller på anden måde komme til skade? I hvor høj grad oplever du, at du kan udføre dit arbejde uden at risikere at komme til skade? I meget høj grad Slet ikke Ved Gen ikke Basis snit 28% 33% 15% 11% 4% 2% 2% 6% 846 5,6 30% 37% 14% 9% 2% 2% 2% 4% 846 5,8 I hvor høj grad oplever du, at maskiner og andet udstyr vedligeholdes og efterses? 16% 20% 10% 8% 3% 2% 2% 40% 846 5,4 I hvor høj grad føler du dig velinstrueret i at bruge brandslukningsudstyr og førstehjælpsudstyr? 13% 23% 17% 12% 7% 8% 14% 6% 846 4,4 Side 34 af 34

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: %

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: % Køge Kommune Totalrapport April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 3002 79% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 6 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 7 SOCIAL

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s APV 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TRIVSELSUNDERSØGELSE OG TIDSPRES 2013 Totalrapport Maj 2013 Udarbejdet af interresearch a s INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 9% (0/80) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 16 94% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES VIA University College Totalrapport Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 1608 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 ØKONOMIFORVALTNINGEN Svarprocent: 8% (88/89) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Økonomiforvaltningen Størst positiv og negativ forskel

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (08/08) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen Trivselsmåling 2011 - Dagplejen 1 Trivselsmåling 2011 Billund kommune har i starten af 2011 gennemført en trivselsmåling for hele kommunen. Trivselsmålingen er en del af KTO/Sundhedskartellets aftale om

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (/8) Forord Fra tørre tal til bedre trivsel vil være en arbejdsplads med stor arbejdsglæde og trivsel. Vi tror på, at en organisation, som bygger

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015 Ringsted kommune Totalrapport Marts 2015 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Svarprocent: (/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 KØBENHAVNS KOMMUNE Svarprocent: 9% (8/09) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Københavns Kommune Udvikling siden 0 (Top og bund ) Undersøgelsens

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015 Ringsted kommune EFK Borgerservice Marts INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (90/8) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde, Læring og udvikling,

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Trivsel-apv målingen 2012

Trivsel-apv målingen 2012 Trivsel-apv målingen 2012 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Overordnet 172 rapporter dannet (24 ikke udsendt)

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Rudersdal Kommune. Trivselsundersøgelsen 2009 Samlede resultater

Rudersdal Kommune. Trivselsundersøgelsen 2009 Samlede resultater Rudersdal Kommune Trivselsundersøgelsen 2009 Samlede resultater 0 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Trivselsundersøgelsen 2009...2 Baggrund...2 Undersøgelsen...2 Dataindsamling...2 Anonymitet...2 Svarprocent...2

Læs mere

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 13. april Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille

Læs mere