omkring faraos kult, der var aktiv indtil 6. dynasti, hvis ikke senere. Nile Currents, Kmt 22/1, 2011, s.8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "omkring faraos kult, der var aktiv indtil 6. dynasti, hvis ikke senere. Nile Currents, Kmt 22/1, 2011, s.8."

Transkript

1 S I D E N SIDST Louise Alkjær FUND & FORSKNING Undervandsarkæologi i Alexandria Ekspeditionen fra HIAMAS* under ledelse af Harry Tzalas har sammen med myndighederne for undervandsarkæologi i Alexandria foretaget en undervands-survey på resterne af det sunkne Kap Lochias/el-Silsilah (ved Chatby). Undersøgelsens hovedfokus var at løfte nogle store, arkitektoniske elementer op på land. Elementerne var lokaliseret i tidligere sæsoner, men endnu ikke ordentligt fotograferet, tegnet og studeret på land. En flydende kran på 50 ton blev brugt til det tunge arbejde med at løfte de store elementer fra havbunden. Blandt genstandene var midterstykket fra en stor møllesten, fem trappetrin udhugget i en blok af rød granit, et sort, ødelagt og monolitisk granitnaos, en blok fra faraonisk tid med en hieroglyfindskrift og to søjlekapitæler i sort granit fra det 5. årh. Man fandt desuden tre ankre af sten fra den islamiske periode. Disse blev fragtet til laboratoriet ved Kom el-dikka for at konserveres og studeres. De øvrige fund blev sat tilbage på havbunden i et område, der måske i fremtiden skal være en arkæologisk undervandspark. Digging Diary 2010, Egyptian Archaeology 38, s.26. * The Hellenic Institute of Ancient and Mediaeval Alexandrian Studies Udgravninger ved sfinxen og daltemplet I Giza har arkæologer under ledelse af Zahi Hawass arbejdet både øst og syd for Chefrens daltempel. Udgravningerne afslører flere og flere detaljer om områderne, hvor der tidligere er udgravet et kajanlæg. Arkæologerne har fundet en stor lerstensmur, som kan dateres til Tuthmosis IVs regeringstid. Muren består af to dele: den første del er 75 cm høj og løber 86 m fra nord til syd, grænsende op til den østlige side af Chefrens daltempel og sfinx-komplekset. Den anden del måler 90 cm i højden og er 46 m lang. Den befinder sig i området lige nord for daltemplet. Hawass mener, at muren er en fortsættelse af en større omkransningsmur, der er fundet nord for sfinxen, og som blev bygget af Tuthmosis IV for at beskytte sfinxen mod vind og vejr. Herudover fandt holdet endnu en lerstensmur på den østlige side af daltemplet. Hawass tror, at denne mur måske er resterne af beboelser, der har været omkring Chefrens anlæg. Her boede præster og embedsmænd, som holdt øje med aktiviteterne omkring faraos kult, der var aktiv indtil 6. dynasti, hvis ikke senere. Nile Currents, Kmt 22/1, 2011, s.8. Zahi Hawass og Essam Shehab, der gravede ved daltemplet, har vist, at omkransningsmuren beskyttede den nordlige, sydlige og østlige side af sfinxen. De har også været i stand til at vise, hvordan muren var bygget, og hvordan murene var ført sammen. I oldtiden har muren omkranset sfinxen og daltemplet. En villa fra Amarna-tiden og et lille hus fra Tutankhamons tid blev senere bygget inden for muren. Der er også tegn på, at den østlige del af muren var prydet med 16 steler fra Tuthmosis IVs tid. Digging Diary 2010, Egyptian Archaeology 38, s.26. Den kongelige udsending Nakhtmins grav i Abusir I 1993 opdagede SCA, efter at der havde været ulovlige udgravninger i gang, en klippegrav tæt på Abusirlandsbyen. Graven lå nederst på ørkenskråningen med elitegrave fra 1. og 2. dynasti. Graven tilhørte Den kongelige udsending til alle fremmede lande, leder af de kongelige stridsvogne Nakhtmin fra 19. dynasti, sandsynligvis Ramesses IIs regeringstid. Graven ligger i et område, hvor man ellers ikke tidligere havde formodet, at der fandtes nogen grave. Heller ikke selvom den ligger tæt på de meget tidlige sites i udkanten af oldtidens Memfis. De begrænsede undersøgelser, som SCA foretog, viste en række bevarede grave i kalkstensklipperne, der her er af usædvanligt god kvalitet sammenlignet med den generelt miserable geologiske kvalitet i Sakkara- Abusir-området. Denne del af den memfitiske nekropol er muligvis en vigtig del af en hidtil ukendt begravelsesplads for topembedsmænd i 19. dynasti. Lignende grave fra 18. dynasti findes i Luxor, senere Amarna, men privatgravene fra 19. og 20. dynasti i Luxor tilhører lokale snarere end nationale embedsmænd. Grave fra overgangen mellem 18. og 19. dynasti befinder sig i Sydsakkara. Undersøgelser af denne nye gravgruppe giver mulighed for at opnå mere viden om den kunstneriske og arkitektoniske ændring i hovedstaden i ramessidetiden, og gravene giver desuden et signifikant indblik i ændringer i religiøs praksis på denne tid. Nakthmins grav består af mindst fem kamre adskilt af små korridorer. Mindst to af kamrene har malet udsmykning: religiøse scener inkl. scener fra Dødebo- 46 Papyrus 31. årg. nr Siden sidst

2 Hundemumier i litervis (foto Paul Nicholson). gen. Den indre gård, der hørte til graven, var oprindeligt dekoreret med relief i høj kvalitet på hvid kalkstensbeklædning. De smukt farvede relieffer er mestendels af religiøs karakter. Kalkstensbeklædningen er smadret af røvere, men arkæologerne har været i stand til at rekonstruere nogle af scenerne og væggene. Røverne havde haft held til at stjæle nogle af reliefferne, og der er altid den mulighed, at de vil dukke op på antikvitetsmarkedet om nogle år. Spor efter røverne kan ses på flere blokke, der er halvt eller helt savet over. Den udendørs søjlegård var oprindeligt helt dekoreret med fint relief udhugget på kalksten af høj kvalitet med scener, der viste både dagligliv og religiøse scener. Ud af det store antal løse blokke i graven er der nu kun nogle få ubetydelige tilbage i graven. Resten, ca. 80, er blevet anbragt i sikrede lagerrum. Graven og dens dekorationer er allerede fotodokumenteret, og pt. er man i gang med en mere detaljeret, epigrafisk dokumentation. Omkring halvdelen af de blokke, der opbevares i lagerrum, er blevet kopieret. Interessant er det, at nogle af blokkene viste sig at være genbrug fra Gamle Rige-monumenter der lå i nærheden af Nakhtmins grav. Nogle af blokkene har typisk relief fra Gamle Rige, udført i fin, lavt hævet stil. Disse blokke stammer formentlig fra en nærliggende kongelig bygning fra slutningen af 5. dynasti eller begyndelsen af 6. dynasti. For at få det fulde udbytte af Nakhtmins grav og dens dekorationer og arkitektur planlægger man at foretage grundige undersøgelser af denne nye nekropol fra 19. dynasti. Det er derfor meningen, at klipperne og de omkringliggende grave skal undersøges yderligere. På den måde kan man få forståelse for nekropolens historiske og arkæologiske vigtighed og udviklingen af Sakkara-Abusir-nekropolen. Samtidig kan man samle politiske og socio-historiske data, der har relation til hovedstaden Memfis, som nekropolen lå over for. K. Daoud, The tomb of the royal envoy Nakht-Min i Egyptian Archaeology 38, Spring 2011, s.7-9. Sakkara: hundemumier! I begyndelsen af april 2011 fandt britiske arkæologer fra universitetet i Cardiff otte millioner hundemumier i Sakkara. Arkæologerne under ledelse af Paul Nicholson kunne dog med det samme berette, at hundekatakomberne som sådan har været kendt længe, men at de aldrig er blevet udgravet. Præcis hvornår katakomberne blev fundet, ved vi ikke, men man kendte i hvert fald til dem i 1897, da den franske arkæolog Jacques de Morgan lavede et kort over Sakkaras katakomber. Hundene er formentlig blevet ofret til Anubis. De fleste af dyrene er hunde og sjakaler, men der er også andre dyr. Arkæologerne mener, at dyrene er blevet dræbt og kort tid efter mumificeret. Vore fund viser et andet forhold mellem mennesker og dyr, end vi ellers har forestillet os, siger udgravningslederen Paul Nicholson ifølge bt.dk. Det er sandsynligt, at hunde er blevet opdrættet i tusindvis i specielle farme omkring hovedstaden Memfis og dræbt og mumificeret, fortsætter han /04/09/ htm Lagt på hjemmesiden d. 9. april LM tilføjer: Dette er naturligvis et spektakulært fund, som Paul Nicholson allerede havde luftet muligheden for i en artikel i S. Ikram, Divine Creatures. Animal Mummies in Ancient Egypt, Cairo 2005, s.71. Otte millioner hunde er rigtig mange, og jeg blev interesseret i, hvordan de mon var kommet frem til netop det tal. En forespørgsel til Paul Nicholson afstedkom følgende svar ( ): Pressen har gjort meget ud af vores vurdering af antallet af hunde, selv om vi har understreget, at det er en vurdering! Men vi nærer dog ganske stor tiltro til den. Vi kom frem til antallet gennem stikprøver i gallerierne, hvor vi observerede minimumantallet af dyr til stede i en 15 liters prøve og udarbejdede et gennemsnit af de udførte prøver. Derpå gangede vi det tal med galleriernes volumen, hvis de var fyldt op i omkring en meters højde (hvilket ligger under deres egentlige kapacitet). Vores anslag på otte millioner forudsætter, at hovedkorridoren var fyldt op i samme højde, således som det ses i andre dyrekatakomber. Så det er en vurdering, men en der er baseret på en statistisk Siden sidst Papyrus 31. årg. nr

3 undersøgelse af knogleprøverne. Tallet kan naturligvis stige eller falde, efterhånden som vi ser på flere prøver. Det er værd at bemærke, at grunden til, at tallet er så højt, er, at mange af dyrene er nyfødte og derfor meget små. Vi taler ikke om otte millioner voksne schæferhunde! Vi ved heller ikke, hvor længe gallerierne var i brug og derfor heller ikke, hvor mange dyr der i snit blev begravet hvert år. Forhåbentlig vil bedre oplysninger om dateringen kunne kaste lys over det. Mumierne er, som det ses af Nicholsons vedhæftede foto, i meget dårlig stand, og man forstår, hvorfor de skal måles i liter... Præstenavne på ostraka I Soknopaiou Nesos/Dime i Fayum har M. Carpasso og P. Davolis hold udgravet på det store ptolemæiske tempelområde viet til guden Soknopaios. Udgravninger ved den østlige ydermur, som var påbegyndt i 2009, blev afsluttet. I en bunke efterladt af udgravere i 19. århundrede fandt man 150 demotiske ostraka fra romertiden. De stammer formentlig fra et tempelarkiv. Hvert ostrakon bar inskriptioner med navne på præster, der havde arbejdet i templet. Man fandt også et byzantinsk gulv, som var fremstillet af genbrugssten. Gulvet lå på et fundament af sand, der dækkede det velbevarede gulv fra romersk tid. En lille, ødelagt stele fra samme periode med en græsk indskrift og et relief forestillende Soknopaios blev fundet på gulvet. Sylvie Marchand fra IFAO foretog en keramik-undersøgelse og fandt keramik fra perioder, der ikke tidligere har været bevis for på denne lokalitet. Det drejede sig om keramik fra Gamle Rige, Ny Rige og Sentiden. Nile Currents, Kmt 22/1, 2011, s.8 og Digging Diary 2010, Egyptian Archaeology 38, s snp-reports2010-eng.htm Kolosresterne (og LM) fotograferet i Blokke til kolossen Zahi Hawass, som i skrivende stund er minister i et nyoprettet ministerium, Ministry of State for Antiquities Affairs (MSAA) fortæller i en pressemeddelelse, at der er blevet fundet en kolossalstatue af Amenophis III ved ruinerne af hans dødetempel på Luxors vestbred. Statuen er 13 m høj og fundet i syv blokke af kvartsit. Statuen er den ene ud af et par, som flankerede dødetemplets nordlige indgang, der blev ødelagt under et jordskælv i år 27 f. Kr. Blokkene er nu under restaurering, og håbet er, at man kan rejse kolossen på dens oprindelige sted. Statuens hoved er ikke blevet fundet endnu, men udgravningerne fortsætter, og man håber på at det vil dukke op. Hawass forklarer yderligere, at statueparret faktisk blev fundet allerede i 1970 erne af Labib Habachi og den tyske ægyptolog Gerhard Haeny, men at de blev dækket til med sand igen, efter at fundet var blevet dokumenteret. Udgravningen overvåges af den ægyptiske arkæolog Abdel Ghaffar Wagdi, og han siger tillige, at hans nye hold på udgravningen også har lokaliseret en statue af Thoth i skikkelse af en bavian og en Sakhmet-statue. Den sidstnævnte er udført i sort granit og 185 cm høj. Lagt på hjemmesiden 26. april Flere af fundene ved Amenophis IIIs dødetempel ved Kom el-hettan er tidligere blevet omtalt af S. Ikram. Hun fortæller bl.a., at bavianstatuen formentlig forestiller Hapi, en af de fire Horussønner, men at det også kan være en usædvanlig afbildning af Thoth. Bavianstatuen er 2,73 m høj. Nile Currents, Kmt 22/1, 2011, s.9. En sidevej til sfinx-alléen Udgravningerne af sfinx-alleen i Luxor fortsætter. Chef for udgravninger i Luxor, Mansour Boraik, har lokaliseret en vej, der løber øst-vest mod Nilen. Det mest interessante ved denne opdagelse er, at de 20 m vej, som arkæologerne hidtil har udgravet, består af sandsten fra stenbruddene i Gebel Silsila nord for Aswan. Vejens samlede længe er 600 m, og udover de sfinxer, der er fundet, og som bærer indskrifter fra Nektanebos Is tid, er der også fundet genstande fra romersk periode, herunder en oliepresse og keramik. Nile Currents, Kmt 22/1, 2011, s.9. Om processionsvejene se også Papyrus 30/1, s Papyrus 31. årg. nr Siden sidst

4 Kolossalstatuen af Amenophis III og Teje i museet i Cairo (foto LM). Luxor: Flere fragmenter til Amenophis III og Teje Daværende kulturminister Farouk Hosni annoncerede i begyndelsen af januar, at arkæologer under ledelse af Zahi Hawass under udgravninger ved Medinet Habu havde fundet seks statuefragmenter. Fragmenterne hører til den enorme dobbeltstatue af det siddende par Amenophis III og dronning Teje, som befinder sig i Det Ægyptiske Museum i Cairo (den store sal i stueetagen). Blandt de nyfundne fragmenter er der stykker af faraos nemes-hovedklæde, hans bryst, hans ben og hans hovedbeklædning. Tillige fandt man fragmenter af Tejes paryk, arm, fingre og fod. Fragmenterne er lige nu ved at blive konserveret, men det er meningen, at de skal placeres på de korrekte steder på statuen på museet. Selve statuen blev fundet af Mariette i 1889, og herefter restaurerede et hold italienere statuen med nye stenstykker. Udgravningerne ved Medinet Habu blev foretaget i forbindelse med et projekt, der skulle sænke grundvandet på Luxors vestbred, forklarer arkæolog Abdel Ghaffar Wagdi, der er ansvarlig for udgravningen. Lagt på hjemmesiden 11. januar Mystiske masker i Hierakonpolis Der var flere gode grunde til at undersøge området omkring grav 16 (HK6) i Hierakonpolis igen i 2010-sæsonen. Bl.a. for at lede efter manglende stumper til de to keramikmasker, særligt den mindste, lidt katteagtige eller feminine maske. Siden maskerne blev udgravet i 1999, er der fundet fragmenter til i hvert fald seks yderligere masker over hele begravelsespladsen. Utallige stumper af ører, øjne og overkanter vidner om deres eksistens. Hage/skægfragmenter har på den anden side glimret ved deres fravær. Med kun ét komplet ansigt var det ikke muligt at begynde at gætte på, hvorledes de andre har set ud. Siden de fleste fragmenter af den lille maske blev fundet i nærheden af grav 20, blev der holdt et vågent øje med om der skulle dukke mere op der, og arkæologerne blev da også endelig belønnet, da man fandt den vigtige, spidse hage, eller, mere præcist, skægget. Derfor kan man nu bekræfte at begge masker forestiller mænd, og at deres kæbelinjer styrker betydningen af skæg som en markør for social eller guddommelig status. Dette betyder ikke nødvendigvis, at kvinder ikke kunne udstyres med særlige eller individuelle masker, men hagerne mangler. En 11 år lang søgen er nu fuldendt med to næsten komplette og næsten overjordiske ansigter at undre sig over, mens andre velbevarede hemmeligheder fra HK6 kommer op til overfladen. Nekhen News, vol. 22, 2010, s.5. Nekhen-øl Hierakonpolis-holdet og folkene bag Nekhen News har haft held med at dyrke emmerhvede (Triticum dicoccum). Det begyndte med kun 25 korn, som blev hjulpet på vej af gartnerne i Chicago House, og for første gang, siden romerne udskiftede emmerhvede med almindelig hvede, dyrkes denne traditionelle afgrøde igen i Ægypten. Holdet håber, at de med udgangen af 2011-sæsonen har nok emmer til at begynde deres eksperiment med at producere den autentiske Nekhen-øl på den gode, gammeldags facon. I videnskabens navn, naturligvis. Nekhen News, vol. 22, 2010 s. 21. Gratis publikationer Det er ingen nyhed, men Oriental Institute har siden 2004 lagt mange af deres videnskabelige publikationer online. Via instituttets hjemmeside kan man gratis downloade de publikationer, der har interesse, som pdf-filer. Her er ikke blot tale om et udsnit af publikationen, det er hele værket, man kan få! Nogle af publikationerne er meget store, og der kræves god computerkraft og -plads for at få dem ned på harddisken, men også de små News and Notes-publikationer kan hentes. Gratis-princippet gælder også de nyeste publikationer f.eks. OIP (Oriental Institute Publications) vol. 136, Medinet Habu IX fra 2009 og OIP vol. 133, Baked Clay Figurines and Votive Beds from Medinet Habu af Emily Teeter fra Søg selv på pubs/catalog/. Siden sidst Papyrus 31. årg. nr

5 På Archive-hjemmesiden kan man finde tusindvis af bøger til gratis download. F.eks. mange af British School of Archaeology s publikationer, bl.a. W. M. F. Petries. Søg på org/. Der er en del støj på siden, men der gemmer sig mange, gode downloads, man skal bare søge rigtigt efter dem. Det nye ministerium, hvor Zahi Hawass er Minister of State for Antiquities Affairs, har endnu ikke fået sin egen hjemmeside, og SCA-hjemmesiden synes ikke at være blevet opdateret for nylig. De følgende oplysninger kan derfor ikke efterprøves. Seværdigheder Medinet Madi Noglet fjernere fra alfarvej er også templet i Medinet Madi i ørkenen vest for Fayum blevet åbnet med indvielsen af et visitors centre og en ecolodge i nubisk stil, der skulle gøre besøget mere behageligt. DÆS-rejsende har dog besøgt stedet to gange (1997 og 2008), men det har ikke været uden en vis modstand fra den obligatoriske politi eskorte. Nu burde dette problem være ryddet af vejen. Universitetet i Pisa har gravet på stedet siden 1978, og i den seneste tid er en stor mængde af det til stadighed akkumulerende sand blevet fjernet. Templet består af en kerne af rum, anlagt i 12. dynasti, der i romer tiden blev ganske pakket ind i nyt byggeri. Stenen er en smuk, honninggylden kalksten, ikke den rosabrune sandsten, vi ellers er vant til at se i tempelbyggeri. alahramonline og Medinet Madi-templet (foto LM). Sydsakkara Fra og med 23. maj vil hele syv af gravene i Sydsakkara være tilgængelige for almindelige turister: Horemheb (Tutankh amons general, senere selv konge med ny grav i Kongernes Dal) og Maya (Tutankhamons skatmester). Den førstnævnte er særdeles seværdig pga. sin fine reliefudsmykning (med afstøbninger af de mange fragmenter, der findes i forskellige museer). Den sidstnævnte er usædvanlig pga af sit udsmykkede gravkammer. Dette skulle være flyttet højere op til et lettere tilgængeligt sted, men det forlyder ikke, om også det nu kan besøges. Derudover drejer det sig om følgende: Meryneith (forvalter i Atentemplet; Ptahemwiya (kgl. kopbærer under Akhen aten og Tut ankhamon); Tia (skatmester under Ramesses II); Pay (haremsforvalter under Tutankhamon); og hans søn Raia (soldat og haremsforvalter), der udbyggede faderens grav. På DÆS-turen til september vil disse nye muligheder naturligvis blive udforsket! Læs mere om gravene på Hawass pressemeddelelse citeret af EEF [LM] 50 Papyrus 31. årg. nr Siden sidst

6 museumsnyt Kleopatras verden på Glyptoteket Kleopatra VII, de mennesker, der omgav hende, og historien der gik forud for hendes regeringstid og spektakulære fald, præsenteres i Glyptoteket fra d. 28. april Udstillingen er delt op i flere afdelinger, der præsenterer forhistorien med Alexander d. Store, det ptolemæiske dynasti, Kleopatras egen tid og slutteligt livet i romerriget under og efter Kleopatras død. Den flotte, store sal 31, der normalt huser nyere dansk skulptur, er til lejligheden blevet malet i en smuk blå farve, der står godt til de mange genstande. En del af genstandene er Glypotekets egne, men mange af dem befinder sig til daglig på magasin og har ikke været udstillet længe. Blandt de genstande, der ikke normalt står i museets sale, er der f.eks. en sfinx, to af museets malede mumieportrætter, mumiemasker og steler. Den største attraktion er imidlertid det meget fine hoved af en kvinde, der formentlig er Kleopatra VII. Hovedet er udlånt fra British Museum. Kleopatras mænd, Julius Cæsar og Marcus Antonius er naturligvis også repræsenteret. Fra Kleopatra-udstillingen (foto LM). Statuen af Ramesses II i Wadi es-sebua (foto LM). Cæsar-busten er Glyptotekets, mens busten af Marcus Antonius er udlånt fra Kingston Lacy i Dorset. På udstillingen er der tillige udlån fra Nationalmuseet. Udstillingen varer til d. 7. august The Grand Egyptian Museum vil blive indviet 15. marts Museet ligger på vejen mod Alexandria kort efter pyramiderne i Giza, indtil nu vogtet af Ramesses II i ensom majestæt i form af den kolossalstatue, der tidligere stod på stationspladsen. Laboratorierne er allerede taget i brug, og projektet går nu ind i sin endelige fase. Regningen vil blive på $550 millioner og det forventede besøgstal på 8 millioner to år efter åbningen. Almasry Alyoum [LM] National Museum of Egyptian Civilisation åbner efter de sidste bulletiner i Museet ligger i al-fustat (Old Cairo). Museet præsenterer den ægyptiske kultur i sin helhed fra forhistorien til nutiden. Det vil yderligere rumme et center for papyrusstudier og i haven et teater til diverse aktiviteter. Ud over genstande vil museet også huse en falden statue fra Ramesses IIs nubiske tempel i Wadi es-sebua (ikke hele templet, som pressemeddelelsen siger) og samlingen af kongelige mumier. Ahram online [LM] Fornem pris til Neues Museum Det ægyptiske musum i Berlin, kendt under navnet Neues Museum, har netop vundet Europas mest prestigefulde pris. Arkitekten David Chipperfield, der genopbyggede museet med mange af de originale levn inkorporeret, har modtaget Mies van der Roheprisen. I begrundelsen hed det blandt andet: David Chipperfields projekt er et vigtigt statement om, hvordan samtidsarkitektur kan bidrage til genbrugen af vores historiske arv ved at forbedre dens funktionelle kvaliteter og introducere fremragende nye, arkitektoniske elementer til museumsformål. Politiken [LM] Siden sidst Papyrus 31. årg. nr

Ruinerne af Bubastis. Foto LM.

Ruinerne af Bubastis. Foto LM. S I D E N SIDST Louise Alkjær På grund af revolutionen i Ægypten i det tidlige forår 2011 mere eller mindre præcis lige midt i højsæsonen for arkæologisk gravearbejde var der flere af de arkæologiske ekspeditioner

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 3. - 4. klasse Tutankhamon 1. Fælles gennemgang: Læs teksten sammen med eleverne. De kan følge med, mens du læser op. På den måde, bliver alle klar over, hvad

Læs mere

SIDST FUND & FORSKNING. Louise Alkjær

SIDST FUND & FORSKNING. Louise Alkjær S I D E N SIDST Louise Alkjær FUND & FORSKNING Alexandria Et hold af ægyptiske arkæologer under ledelse af M. Abdel Maqsoud har fundet et tempel viet til kattegudinden Bastet i Alexandria. Templet blev

Læs mere

Opgave 3) Forestil dig, at du var konge i det gamle Egypten. Beskriv din dag som konge:

Opgave 3) Forestil dig, at du var konge i det gamle Egypten. Beskriv din dag som konge: Tutankhamon For ca. 3300 år siden blev Tutankhamon farao i Egypten. Hans far, der også var farao, var død, og derfor skulle han nu være den nye farao. Tutankhamon var kun ni år gammel, og han skulle nu

Læs mere

http://www.sciencesetavenir.fr/archeopaleo/20150220.obs3022/une-stelecontemporaine-de-la-pierre-de-rosettedecouverte-en-egypte.

http://www.sciencesetavenir.fr/archeopaleo/20150220.obs3022/une-stelecontemporaine-de-la-pierre-de-rosettedecouverte-en-egypte. S I D E N SIDST De foregår stadig, de illegale udgravninger. Arkæologiske lokaliteter rundt omkring i landet er fortsat i fare for ødelæggelser, når moderne bebyggelser rykker tættere og tættere på. Og

Læs mere

Læs kritisk om Verdens syv underværker Læseskema

Læs kritisk om Verdens syv underværker Læseskema Læs kritisk om Verdens syv underværker Læseskema Kapitel Niveau Antal ord Læsetid (min. og sek.) Det store tempel En kærlighedsgave Statuen af gudernes konge Fyrtårnet i Alexandria Kolossen på Rhodos Kongens

Læs mere

Egypten. - Et uforglemmeligt cruise på Nilen

Egypten. - Et uforglemmeligt cruise på Nilen Egypten - Et uforglemmeligt cruise på Nilen SETI 5 nætter på 5* cruiseskib og 2 nætter i Aswan på 5* hotel. Afgang hver søndag hele året. SETI 5 nætter på 5* cruiseskib og 2 nætter i Aswan på 5* hotel.

Læs mere

Det historiske museum i Kutaisi

Det historiske museum i Kutaisi Det historiske museum i Kutaisi Niko Berdzenishvilis historiske museum ligger i den vestlige del af Georgien. Her opbevares georgiske guldsmedearbejder fra det 10. til 18. århundrede, som hørte hjemme

Læs mere

Pyramiderne. De første pyramider var trin-pyramider.

Pyramiderne. De første pyramider var trin-pyramider. Pyramiderne Pyramider er de enorme bygninger, som Egypterne byggede. Man har i alt fundet 138 pyramider i Egypten. De fleste var bygget som grave til faraoerne eller deres ægtefæller. Nogle var ikke så

Læs mere

SIDST FUND & FORSKNING. Louise Alkjær

SIDST FUND & FORSKNING. Louise Alkjær S I D E N SIDST Louise Alkjær FUND & FORSKNING Havneby og papyrus fra 4. dynasti Et af de emner, der har været genstand for størst debat på EEF (Electronic Egyptology Forum) i foråret (fra 11. april),

Læs mere

Giza-pyramiderne. Oplæg til matematik. www.galapagos.dk. foto: Otto Nielsen & Søren Sørensen grafik: Brian Ravnborg udgave 1.

Giza-pyramiderne. Oplæg til matematik. www.galapagos.dk. foto: Otto Nielsen & Søren Sørensen grafik: Brian Ravnborg udgave 1. Giza-pyramiderne Oplæg til matematik Navn: Klasse: www.galapagos.dk af Brian Ravnborg foto: Otto Nielsen & Søren Sørensen grafik: Brian Ravnborg udgave 1.01 2007 Find mere om pyramiderne på www.galapagos.dk

Læs mere

Udflugter fra Hurghada

Udflugter fra Hurghada Udflugter fra Hurghada Kairo Afgang fra Hurghada, omkring kl. 02.00. Vi kørsel med aircondition bus i 6 timer. Stop i Zaafarana Resthouse efter (ca. 2,5 timer) hvor det er muligt at spise morgenmaden medbragt

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

SIDST FUND & FORSKNING. Louise Alkjær. Matariya

SIDST FUND & FORSKNING. Louise Alkjær. Matariya S I D E N SIDST Louise Alkjær FUND & FORSKNING Matariya Dieter Raue har sammen med inspektoratet for Matariya påbegyndt en redningsaktion i Matariya, der ligger i det område, hvor oldtidens Heliopolis

Læs mere

Vikar-Guide. 3. Yderligere information: Svar på rebus: Asterix og Kleopatra

Vikar-Guide. 3. Yderligere information: Svar på rebus: Asterix og Kleopatra Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Geografi 7. - 9. klasse Verdens Syv Underværker 1. Fælles gennemgang: Kan det lade sig gøre, er det en god idé, at der er computere til rådighed til denne opgave, men

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Faraos verden FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Faraos verden FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Fra skattejagt til arkæologi i Ægypten

Fra skattejagt til arkæologi i Ægypten Fra skattejagt til arkæologi i Ægypten W.M.F. Petrie, en mand af idéer og systemer Tine Bagh, ph.d., museumsinspektør, y Carlsberg Glyptotek Udstillingen I pyramidernes skygge på y Carlsberg Glyptotek

Læs mere

Prædiken Kristi Himmelfartsdag

Prædiken Kristi Himmelfartsdag Prædiken Kristi Himmelfartsdag Salmer: Indgangssalme: DDS 252: Til himmels for den ærens drot Salme mellem læsningerne: DDS 448: Fyldt af glæde over livets under Salme før dåb: DDS 674 v.1-3: Sov sødt,

Læs mere

Siden sidst Annette Lerstrup

Siden sidst Annette Lerstrup Siden sidst Annette Lerstrup FUND & FORSKNING 1 Ægyptisk oldtidsmindelov The Supreme Council of Antiquities (SCA tidl. Egyptian Antiquities Organisation) har vedtaget en lov, der fordrer, at en inspektør

Læs mere

SIDST FUND & FORSKNING. Annette Lerstrup

SIDST FUND & FORSKNING. Annette Lerstrup S I D E N SIDST Annette Lerstrup FUND & FORSKNING Mumierne fra KV55 og KV35 for 117. gang Zahi Hawass og en flok radiologer og andre teknikere har i forbindelse med den store Egyptian Mummy Project CT-scannet

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Siden sidst Annette Lerstrup

Siden sidst Annette Lerstrup Siden sidst Annette Lerstrup FUND & FORSKNING 1 Djedefras pyramide i Abu Roash Udgravninger af pyramiden i Abu Roash tilhørende Djedefra (3. hersker i 4. dynasti) i 1900-1902 af IFAO (det franske arkæologiske

Læs mere

FUND & FORSKNING. Al-Qantara Øst I al-qantara (by i deltaet 160 km nordøst

FUND & FORSKNING. Al-Qantara Øst I al-qantara (by i deltaet 160 km nordøst S I D E N SIDST Louise Alkjær Tiderne er stadig meget omskiftelige i Ægypten. Aviser og onlinemedier rapporterer dagligt om voldsomme og triste begivenheder for ægypterne og Ægypten i kølvandet på Januarrevolutionen

Læs mere

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Ny forskning antyder, at kræft var en sjælden sygdom i oldtiden. Det strider imod mange kræftforskeres opfattelse af sygdommen. Af Andreas R. Graven,

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Amon-Ras tempel i Karnak

Amon-Ras tempel i Karnak (Lise Mannniche: uddrag af et manuskript til en upubliceret populær bog om arkitektonisk rum) Amon-Ras tempel i Karnak De to foregående kapitler handlede om bygninger, der var rejst i forbindelse med en

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

Hverdagsliv i det gamle Egypten

Hverdagsliv i det gamle Egypten Historiefaget.dk: Hverdagsliv i det gamle Egypten Hverdagsliv i det gamle Egypten Vi kender i dag det gamle Egypten fra floden Nilen, pyramiderne, store templer, de spændende faraoer, mumierne og de mærkelige

Læs mere

SIDST FUND & FORSKNING. Annette Lerstrup

SIDST FUND & FORSKNING. Annette Lerstrup S I D E N SIDST Annette Lerstrup FUND & FORSKNING Dyrenes Nekhen Hierakonpolis HK6 Elefantens sidste måltid Den første elefant, der blev fundet i Hierakonpolis (af Barbara Adams 1997), var kun en kvart

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

PROCESSEN Fascination & Skepticisme

PROCESSEN Fascination & Skepticisme 1 PROCESSEN Fascination & Skepticisme Erik Ansvang & Thora Lund Mollerup www.visdomsnettet.dk 2 PROCESSEN Fascination & Skepticisme Af Erik Ansvang & Thora Lund Mollerup Trilogien er på 1.290 sider, og

Læs mere

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse forud for opførelse af Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl, Middelfart kommune Af arkæolog Jesper Langkilde Arkæologisk rapport

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Frejlevgaard, Frejlev Boplads med langhuse fra ældre jernalder og stenbygget grav fra romersk jernalder. J.nr. ÅHM 6120 Februar 2014 Ved Museumsinspektør

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

Kunstmuseet i Tbilisi

Kunstmuseet i Tbilisi Kunstmuseet i Tbilisi Shalva Amiranashvili-kunstmuseet ligger i Georgiens hovedstad Tbilisi og er en del af det georgiske nationalmuseum. Attraktionen er guldsmedeafdelingen. Her opbevares georgisk guldsmedearbejder

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

Bækkemonumentet / Klebæk Høje. Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen om det meget smukke og spændende fortidsminde ved Hærvejen.

Bækkemonumentet / Klebæk Høje. Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen om det meget smukke og spændende fortidsminde ved Hærvejen. Bækkemonumentet / Klebæk Høje. Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen om det meget smukke og spændende fortidsminde ved Hærvejen. 1 Bækkemonumentet / Klebæk Høje Et spændende og smukt fortidsminde ved

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Gunderup syd for Mariager Velbevaret hustomt fra overgangen mellem bronze- og jernalder. J.nr. ÅHM 6495 December 2015 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon:

Læs mere

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER 1 BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Båndet der forener Gud og mennesker Af Erik Ansvang Foreningsbåndet I det gamle Egypten var man overbevist om, at der var en ubrydelig

Læs mere

Lærervejledning: Skolemateriale til 4.-6. og 7.-9. klassetrin

Lærervejledning: Skolemateriale til 4.-6. og 7.-9. klassetrin Lærervejledning: Skolemateriale til 4.-6. og 7.-9. klassetrin Besøg på Kroppedal Museum Fyrsten fra Ishøj Temaer i udstillingen Det foreliggende skolemateriale kan bruges som forberedelse til et besøg

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Ægypten Specialisten AB TRAVEL

Ægypten Specialisten AB TRAVEL Ægypten Ægypten Specialisten AB TRAVEL 1 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse af Cairo og Alexandria... 4-5 Beskrivelse af Luxor...6 Beskrivelse af Aswan... 8-9 Beskrivelse af Kom Ombo og Edfu...10 Beskrivelse

Læs mere

International Ægyptologikongres IX

International Ægyptologikongres IX International Ægyptologikongres IX 6.-12. september 2004 i Grenoble, Frankrig Tine Bagh 200 euro kostede det at deltage i den 9. Internationale Ægyptologikongres. Det i sig selv kunne nok få en del ægyptologer

Læs mere

MIDLERTIDIG KUNSTPAVILLON I NY CARLSBERG GLYPTOTEKS HAVE. HAFNIA Architects

MIDLERTIDIG KUNSTPAVILLON I NY CARLSBERG GLYPTOTEKS HAVE. HAFNIA Architects MIDLERTIDIG KUNSTPAVILLON I NY CARLSBERG GLYPTOTEKS HAVE HAFNIA Architects 01 02 03 04 Visualisering 01 - Midlertidig bygning 02 - Nye udstillingsmuligheder + = 04 - Minimal påvirkning af haven 03- Æstetisk

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs Kalundborg Arkæologiforening Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs 1 Dobbeltgraven ligger i den stejle kystskrænt lige syd for Snogekærgård, lidt vest for Helles

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

slå hårdt ned på bl.a. gravrøveri. Antikvitetsministeren,

slå hårdt ned på bl.a. gravrøveri. Antikvitetsministeren, S I D E N SIDST Louise Alkjær I slutningen af maj 2014 blev general Abdul Fatah Saeed Hussein Khalil al-sisi valgt som Ægyptens nye præsident med overvældende flertal, hvilket havde ligget i kortene siden

Læs mere

Egypten dages egyptiske vidundere

Egypten dages egyptiske vidundere Egypten - 11 dages egyptiske vidundere IBIS 2 nætter i Cairo på 5* hotel, 3 nætter i Aswan på 5* hotel, 3 nætter på 5* cruiseskib & 2 nætter i Luxor på 5* hotel. Afgang hver søndag hele året. IBIS 2 nætter

Læs mere

Fiskeri på Dansk Klimatisk Fiskeavl dengang og nu

Fiskeri på Dansk Klimatisk Fiskeavl dengang og nu Fiskeri på Dansk Klimatisk Fiskeavl dengang og nu fiskeri fra før fiskeri gik i fisk Af: Steen Knudsen, arkæolog og udgravningsleder Forundersøgelserne på Dansk Klimatisk Fiskeavl, maj 2104 Som en del

Læs mere

Egypten. -15 dages eventyr under solen

Egypten. -15 dages eventyr under solen Egypten -15 dages eventyr under solen HATSHEPSUT 3 nætter i Cairo på 5* hotel, 4 nætter i Aswan på 5* hotel, 3 nætter på 5* cruiseskib & 4 nætter i Luxor på 5* hotel. Afgang hver fredag hele året. HATSHEPSUT

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg.

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Der har som bekendt været stor byggeaktivitet i den østlige del af Egebjerg gennem de sidste år, med udstykning af nye områder gennem

Læs mere

Velkommen til Copenhagen GO Hotel.

Velkommen til Copenhagen GO Hotel. Copenhagen Go Hotel Velkommen til Copenhagen GO Hotel. Introduktion Copenhagen Go Hotel er lyst og moderne indrettet og tilbyder gode faciliteter til både par- og familieferie nær København. Hotellet tilbyder

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Udgravning ved Sneumvej 34, Vadum. Undersøgelse af et langhus fra ældre germansk jernalder. J.nr. ÅHM 6197 Udgravning maj 2014. Telefon: 99 31 74

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

Foreningen GRÆKENLANDS VENNER Οι φίλοι της Ελλάδας

Foreningen GRÆKENLANDS VENNER Οι φίλοι της Ελλάδας Foreningen GRÆKENLANDS VENNER Οι φίλοι της Ελλάδας Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Webmaster: Hjemmeside: Hanne Madsen 43 64 10 45 Mågens Kvarter 2B, 2620 Albertslund mobil 31 95 43 48 e-mail:

Læs mere

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav en koncentration af 4 kogestensgruber, hvoraf en er C14-dateret til ældre

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

Skarpsallingkarret Det skønneste lerkar fra Bondestenalderen Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen

Skarpsallingkarret Det skønneste lerkar fra Bondestenalderen Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen Skarpsallingkarret Det skønneste lerkar fra Bondestenalderen Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen 1 Lerkarret blev fundet i sommeren 1891 på en 32 tønder stor hedeparcel af stenhuggeren O. Bengtsson,

Læs mere

Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice

Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice Samfundsfag: Færdighedsmål: Eleven kan tage stilling til og handle i forhold sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Læs mere

Skanderborg, den 4. juli Skanderborg Museums bidrag til analyse af nye råstofudvindingsområder ved Jeksen.

Skanderborg, den 4. juli Skanderborg Museums bidrag til analyse af nye råstofudvindingsområder ved Jeksen. Skanderborg, den 4. juli 2015 Ejvind Hertz Museumsinspektør +45 25 32 54 01 ehz@skanderborgmuseum.dk Til Region Midtjylland Att: Lars Kristiansen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenvej 26 8800

Læs mere

oplev Koldinghus Mødet MelleM nyt og gammelt

oplev Koldinghus Mødet MelleM nyt og gammelt oplev Koldinghus Mødet mellem nyt og gammelt Kæmpetårnet Kirkesalen Riddersalen Bibliotekssalen Christian 3.s Kapel Ruinsalen Facade med moderne træbeklædning Det nye trappetårn INDGANG Kæmpetårnet De

Læs mere

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus-

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- -Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- MKH 1588 Viuf Vesterby, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt. St. nr. 170210-50 Arkæologisk prøvegravning af et område på 8 ha. Herved fremkom hegnsforløb, bebyggelsesspor

Læs mere

Mayaernes verden. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen?

Mayaernes verden. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen? A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? _ Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Velkommen til Copenhagen GO Hotel.

Velkommen til Copenhagen GO Hotel. Copenhagen Go Hotel Velkommen til Copenhagen GO Hotel. Introduktion Copenhagen Go Hotel er lyst og moderne indrettet og tilbyder gode faciliteter til både par- og familieferie nær København. Hotellet tilbyder

Læs mere

ANTIKKENS. 7 Redigeret VIDUNDERE. Sine Grove Saxkjær & Eva Mortensen. Aarhus Universitetsforlag a

ANTIKKENS. 7 Redigeret VIDUNDERE. Sine Grove Saxkjær & Eva Mortensen. Aarhus Universitetsforlag a ANTIKKENS VIDUNDERE 7 Redigeret af Sine Grove Saxkjær & Eva Mortensen Aarhus Universitetsforlag a Forord Antikkens Syv Vidundere det lyder både fjernt og eksotisk, men samtidig også ganske velkendt. De

Læs mere

Egypten dages luksus under solen

Egypten dages luksus under solen Egypten - 15 dages luksus under solen KLEOPATRA 2 nætter i Cairo på 5* hotel, 1 nat i Luxor på 5* hotel, 4 nætter på 5* cruiseskib & 7 nætter i Makadi Bay på 4* hotel. Afgang hver fredag hele året. KLEOPATRA

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

SIDST FUND & FORSKNING. Annette Lerstrup og Lise Maniche

SIDST FUND & FORSKNING. Annette Lerstrup og Lise Maniche S I D E N SIDST Annette Lerstrup og Lise Maniche FUND & FORSKNING Skibsrekonstruktion En 20 meter lang rekonstruktion af et faraonisk skib har set dagens lys. Skibet er bygget af fransk fyr, der er meget

Læs mere

Drengenes viden om pyramider

Drengenes viden om pyramider Fibonacieprojekt Pyramider - Matematik 7. klasse - Lundergårdskolen 1. Elevernes observationer: Eleverne startede med at sidde alene og skrive hvad de vidste om pyramider. Eleverne var delt i en drenge-

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Herstedøster sogn, Smørum hrd., Københavns amt., Stednr. 02.02.06 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro oktober

Læs mere

OLDTIDENS EGYPTEN. - samfund, guder og mennesker. Introduktion til Glyptotekets undervisningsforløb: Oldtidens Egypten - en håndgribelig fortid

OLDTIDENS EGYPTEN. - samfund, guder og mennesker. Introduktion til Glyptotekets undervisningsforløb: Oldtidens Egypten - en håndgribelig fortid 1 Introduktion til Glyptotekets undervisningsforløb: Oldtidens Egypten - en håndgribelig fortid OLDTIDENS EGYPTEN - samfund, guder og mennesker 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Tidsoversigt 1. Introduktion 2. Nilen

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Afgangsprojekt - Kroppen udtrykt i kunsten Mira & Andreas Art & performance Flakkebjerg Efterskole Problemstilling og indledning Eksperimentere med at flyve. Kunsten

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Den gyldne konge Ægypten på Tut-ankh-amons tid. Ny Carlsberg Glyptotek Skoletjenesten

Den gyldne konge Ægypten på Tut-ankh-amons tid. Ny Carlsberg Glyptotek Skoletjenesten Den gyldne konge Ægypten på Tut-ankh-amons tid Ny Carlsberg Glyptotek Skoletjenesten Faraos skat Ingen havde ventet det. Men pludselig var det der: et skjult trappetrin. Mon det førte til en hidtil ukendt

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

Nyborg Slot 1200-1600

Nyborg Slot 1200-1600 Nyborg Slot 1200-1600 Rapport om de arkæologiske undersøgelser 2009-2014 14.01.2015 Claus Frederik Sørensen I forbindelse med projekt Kongen kommer og kommende byggeplaner på Slotsholmen er hermed udarbejdet

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag.

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag. Opgaver til Borgen 1. Konge og tigger Se på tegningen side 5 øverst til højre. Skriv i pyramiden, hvem du mener, der er de øverste i samfundet i dag, og hvem der ligger i bunden. 2. Er det bedst hos far

Læs mere

Ramses II s førstefødte er genfødt

Ramses II s førstefødte er genfødt 1 Ramses II s førstefødte er genfødt Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Ramses II s førstefødte er genfødt Af Erik Ansvang Genskabelsen af et ansigt kan måske løse en egyptisk og bibelsk gåde Tutankhamon

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen 1 Sverige Danmark Ringsted København Øresund Malmö Næstved Vordingborg Nykøbing F Femern Bælt Rødby Havn Puttgarden Tyskland Lübeck Signaturer Ringsted-Femern Banen

Læs mere

Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015

Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015 Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015 70 mennesker fra Snaptun var mødt frem til afsløringen af to Snaptun-sten. En står på Snaptunvej ved byskiltet og en står på Tønballevej ligeledes

Læs mere