Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001"

Transkript

1 BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ Zurückbleiben. Tryk title: Autor(in)/ author: Kapitel/ chapter: Erik M. Christensen»Zurückbleiben!«In: Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001 ISBN: Reihe/ Berliner Beiträge zur Skandinavistik, Bd. 6 series: ISSN: Seiten/ 7 15 pages: Diesen Band gibt es weiterhin zu kaufen. This book can still be purchased. Copyright: Nordeuropa-Institut Berlin und Autoren. Copyright: Department for Northern European Studies Berlin and authors.

2 Zurückbleiben! Femten0, den 18. septernher 2000 Han var glad for digtning og digtede ved lejlighed selv, min oldefar, lrerer Jens Christensen i H0ve ved Skrelsk111r, vist nok fra Br0nderslev i Vendsyssel og seminarist fra Snedsted i Thy, f0dt 1813, begravet i K0benhavn 1892: Vestre Kirkegaard,afd.5,rk. 12,nr.2. Han kunne lbsen (»Det, som du er, vrerfuldt og helt, og ikke stykkevis og delt«), og han var kristen. Til sit og sin hustrus bam nummer sytten, Cornelia (hun var reldre end sin tvillingbror Martin, og siden kom endnu den fine, fine Rigmor),» Til min s0de Datter Comelia Christensen «, skrev han ved hendes konfirmation i april1884 et digt i otte regelmressige strofer. Motivet er tro, häb, krerlighed og sä den store aldersforskel mellem Comelia og hendes forreldre. Er der angst pä spil? Sidste strofe: 0, s0de Bam! Du er mig kjrer og ligger Moders Hjrerte nrer og vil os n0dig savne. Dog sker det om en liden Stund; men atter vi pä Himlens Grund vort kjrere Bam skal favne. Din garnie Fader J. Christensen. Forreldrel0se, hjerteligt kloge, krerligt religi0se Comelia, uber0rt regnskabsdame i krydderibranchen (»Intet bord uden Bähncke«), giftede sig är 1896 med sin farmaceutiske tvillingbror Martins ven og studiekammerat, den eksplosivt dygtige, strerkt buldrende ateist, efterhänden materialist, k0bmand,

3 8 fabrikant, lokalpolitiker, rotarianer, brandesianer og kunstven, den karseklippede og siden pilskaldede cand. pharm. Peder Abraham Kruuse (»P.A.«). Han kaldte hende»comalie«. Sammen skabte de en stor forretning, og de flk to d121tre og tre s121nner. Oe mistede den reldste, Knud, ved en ulykke i haven (»Mor, Mor, Knud ligger nede i Haven og er saa underlig«); men ni og tredive är gammel flk hun held til at opkalde sit og P.A.s femte og sidste bam efter sin elskede far. Og»den lille gode«, muntert umusikalske Jens, blev siden mindst lige sä litterrer som sin far og sin morfar tilsammen, ja, han blev faktisk helt fantastisk. Ved sin alders 65. är flyttede nu den af sin mand (P. A. Kruuse i Odense) forlrengst forladte Cornelia Kruuse sammen med deres af sin mand (Aage Marius Christensen i S121nderborg) nylig til K121benhavn forflyttede reldste datter, Eva Margrethe Christensen; og jeg (Erik Martin, som er dette yngre pars fjerde og yngste bam, f121dt 1931; ikke d121df121dt som den reldste; ikke blät bam som lb Mandrup, 1927; ikke B121rge Mandrup, 1928, civilingenie:r: og amerikaner) blev derved i min bamdom pä Frederiksberg, pä Christianshavn og i Charlottenlund litterrert lydher takket vrere degn Jens Christensen fra Heves guldalder, min Marmors krerlige far, og blev vel ogsä fantast. Kristen blev jeg ikke. Det var ikke lbsens Brand, men hans Peer Gynt, vi lreste i gymnasiet. Fryd. Jeg kam endda op i Peer Gynt til studentereksamen 1949, og en nordisk rejselektor, som overvrerede eksaminationen, spurgte bagefter, om han matte trykke min händ. Sk121nt jeg jo havde haft svrert ved at huske Solvejgs navn: han havde ikke oplevet naget lignende! Det var gener121st sagt af ham, og da jeg siden flk chancen, sprang jeg fra en angiveligt lovende karriere som prins Axels efterf121lger i Det 0stasiatiske Kompagni AIS, for endelig at tjene penge til at studere for. Pengene, dem tjente jeg sä der, hvor 0.K.s direkter ~ Jacobsen havde placeret mig med henblik pä amtalte karriere. Det var i Syd,i- t ' n{erika, i Cali (Colombia). Rigtignok f121r Cali-kartellets tid og kokain. I ),.. hovedsagen tjente jeg mine dollars ved fordrekt import af danske fodboldautomater (med en revolver i hver ende ved mälene) og ved medhjrelp til udbredelse af U.S.-amerikanske Wurlitzer dukeboxe pä cafeer og pä bordeller med benzindrevet generator i Andesbjergenes smäbyer uden strem; men studere for mine sorte colombianske dollars pä en konto i New York, det gjorde jeg derpä i Arhus, hvor jeg blev ven af min morbror Jens, blev daglig tv-kritiker ved ]yllands-posten, modtog universitetets guldmedalje for en

4 afhandling om Danmarks st~rste digter, blev gift, blev magister i almindelig og sammenlignende litteraturhistorie, blev universitetslrerer, forlod min kone, fik hende tilbage, blev skilt og gjorde - og forfejlede - det og det. Professor Sven M~ller Kristensen ~nskede i septernher 1961 tillykke med medaljen, da kong Frederik IX til arsfesten havde trykket min händ, og han (M~lleren) spurgte, om jeg selv mente, at min dristige og af ham, Gustav Albeck og Paul Krüger sä h~jt bemmmede fortolkning af Ewalds dramatiske Adam og Ewa (1769) kunne vrere sand? September Ti är senere forelä mit svar i form af en afhandling for doktorgraden om, hvad professorens skeptiske sp~rgsmäl i virkeligheden bet~d, og hvad det bet~d, at det kunne besvares- euer hvis det ikke kunne besvares, hvad sä? Det var i alle fald verifikationsproblernet Pä vejen til disputatsen havde der vreret lejlighed til idehistorisk indsigt i kristendommens selvforstäelse (den kristne krerlighedstanke, agape, med varianter) og til at fortolke min ungdoms Martin A. Hansen i det lys. Den ene tekst, som alle danskere kan udenad,» H~it fra Trreets gr~nne Top«(1848/49), fik jeg ogsä ordnet, og periodebegrebet optimistisk dualisme; bare for at vise, hvordan man ved litteraturvidenskabelig meningsanalyse normalt i praksis verificerer og falsificerer. Og jeg fandt og udgav en til da ukendt tekst af J ohannes Ewald, den eneste siden min oldefars tid. Var det, at finde Ewald, begribe Blicher, sortere Martin A. Hansen fra Thorkild Bj~rnvig, at foreslä guldalderens idehistoriske grundmotiv, fatte kernen i kristendommen, strukturere sandhedsbegrebet og organisere sit fag i en opbrudstid, at kende den store digtning pä f~rste händ, opfyldelser af min ungdoms dr~mme, sä var det, at fä et bam, mere end det. Sophus fedtes i Odense är Jeg blev dekan for det humanistiske fakultet der pä stedet i begyndelsen af det uvenlige ärti, halvfjerdserne, efter at vi kaileger og studerende (som venner) i et forrygende samarbejde havde fäet indrettet almindelig og sammenlignende litteraturvidenskab. En kaldelse til University of Washington, Seattle, USA, sagde jeg nejtak til. I stedet kerte jeg som den foretrukne anseger og for länte penge ind bag Muren i en splinterny Peugeot 504 (med soltag, metallak og tvivlsom elektronik) som Ordinarius i Neuere Skandinavistik ved Freie Universität Berlin. FU var i min tid Tysklands nrestst~rste euer st~rste universitet. Oprettet 1948 med amerikansk hjrelp i den amerikanske sektor, et villakvarter med kun fä bornher i undergrunden; oprettet af studerende og lrerere i frellesskab, udvandrede fra det ber~mte, garnie 9

5 10 universitet pä Unter den Linden i russemes halvdel af byen, udvandrede af grunde, der sandtat sige tälte sammenligning med mine gode danske grunde til at forlade Danmark. Een af dem kan jeg n~vne med en smule rßdmen. I 1972 havde jeg, oven i alt det andet, ogsä agiteret oprßmt imod Danmarks indtrceden i Det europ~iske f~llesmarked; og med Peter Seeberg indsä jeg efter nederlaget i aktober nßdvendigheden af, at vi nu gav os til at skandinavisere syd for grcensen,»den lange march gennem institutioneme«, som han sagde med et udtryk af Rudi Dutschke, der henviste muntert til Kinas formand Mao. Ved Freie Universität Berlin havde Rudi Dutschke studeret, agiteret og organiseret, lige til han blev skudt pä og siden kam via England og Elias Bredsdorff til Danmark og universitetet i Ärhus. FU var sidst i 60erne studenteroprßrets tyske arnested, og man kam aldrig til ro. Da jeg - efter et godt ärs tßven - takkede ja til Freie Universität Berlin i maj 1973, var jeg advaret uden at forstä. Jeg ville ~re professor og valgte FU for at oprette endnu et studium, for at udbrede kendskab til skandinavisk tcenkemäde og for at fortsrette en videnskabelig udvikling og karriere. Det blev härdt. Sekteriske og dogmatiske form er for marxisme og stcerk reaktion, vrerst de fra DDR fjemstyrede (og deres grä antagonister i BRD) sied i lange är universitet og fakultet ned til kampplads for intrigerende, magtlystne, hrevngerrige, kortfristede vindere og langfristede tabere. Retorik og vold. Det politiske mord pä dommer Drenkmann fandt sted i hans lejlighed i gaden bag vores bolig i Kastanien Allee,»Haus Ilonka«, hos den spiritistiske vrertinde. Da Holger Meins fra RAP (»Rote Armee Fraktion«) havde sultestrejket sig dßd, isolations-frengslet som han var i Hamborg, skrev en ukendt händ over pissekummen pä universitetet:»heute Meins I Morgen Deins«. Men»Der Kampf geht weiter, Holger«sagde Rudi Dutschke ved graven. Min medbragte danske familie drog hjem til Mors. Jeg lrerte mit tysk og blev hrengende. Lä pä landevejen mellem Vestberlin og Nordmors, frem og tilbage, smä tusind kilometer tyve-tredive gange om äret, opretholdt forbindelsen til begge sider, kunne ikke andet. Jeg tjente gode penge. Orlov (med og uden lßn) i perloder brugte jeg til at komme mig og forske. Rigtige venner og veninder stad distancen. Litteraturen blev ikke ringere, og historien äbnede sig for mine undrende ßjne. Henrik Ibsen var i 1970erne uden tvivl den hyppigst, mest päfaldende opfßrte dramatiker i Berlin. Det begyndte med Peter Steins store ops~tning af Peer Gynt ved Schaubühne am Halleschen Ufer, sat op i messehailerne i

6 Vestberlin; det kulminerede med Karge & Langhaffs bidende uforglemmelige Wildente i 0stberlin og med Peter Zadeks sorgfulde, den geniale Ulrich Wildgruber som fotografen Hjalmar Ekdal, fantasten anno 1884 fert ajour, ved Theatertreffen i Vestberlin, importeret fra Hamborg. Ibsen indgik ofteog ofte lykkeligt- i min undervisning. Med studerende gik det til0stberlin og endda til Hamborg, när det virkelig skulle vrere. En skenne dag ferst i firserne spurgte jeg endelig, midt i en time, de studerende og mig selv, om det man kunne trenkes, at Ibsen i virkeligheden var en slags anarkist, og at anmelderen over dem alle, Georg Brandes, havde vreret ved kilden og (med viije?) forgiftet hele tolkningstraditionen, som han jo selv sagde, at han havde gjort det med vilje med Seren Kierkegaard? Sädan at vi, nu i vores tid, burde forsege at komme bag om traditionen og dens grundlregger Brandes og ind til lbsens tekster med helt anderledes bevrebnede ejne? Det ferte til verdens ferste forseg pä udtrykkelig rekonstruktion af Henrik lbsens poetik samt til en kortlreggelse af de veje, ad hvilke han kan vrere hievet, hvad han i sandhed blev og vedblev at vrere, en slags grundtvigiansk frihedsmand, hvis viden om frihed og frellesskab var, at de er hinandens forudsretninger. Ikke den serenkierkegaardske individualist, som den ukristeligt verdensberemte Georg Brandes fik markedsfert som den sande Ibsen (manden og vrerket), men en kritisk realist, som ville, at hans digtning skulle vrere vores hjrelp til- meddigtende - at forstä os selv i vores lykkelige og ulykkelige afhrengighed af vores medmennesker i alle ting, en social anarkisme som bagvedliggende anlreg og lrengsel, frihed i frellesskab! Brandesforskningen har-for hvad den er vrerd - godtaget min pävisning af kampen mellem Ibsen og Brandes. Kan man forlange mere? Og jeg ser nu pä Georg Brandes med samme indstilling som den stejle Johannes V. Jensen gjorde fra ferst af. Brandes ville kritikkens magt, slet og ret. Ibsen ville lreserens frihed ved at srette sin egen ind efter bedste evne. Sam han i taknemlighed skrev i et rimbrev til fru Heiberg i Pariserkommunens är: det er livet, det at beje eget indhold, Andigt, rigt, i den form, som folkets eje krcever for sit eget digt. Nu er jeg emeriteret. Kort fer det skete skrev Frank Kermode om en kollegas arbejde ved Columbia University, New York, nagle linier, som ogsä jeg kun- 11

7 12 ne underskrive, og som skal citeres. Oe stär at lrese i The New York Review of Books, Vol. XLIII, No. 14, September 19, 1996, side 32: Teachers who have never faced a whole year of the disciplines enforced by these accommodatory courses may weil shudder at the prospect. There are such demands on one's energy, so many unforeseeable interventions- some silly, some hostile, a few very acute - and a constant need to startle an unwilling audience out of lassitude, to update, to control arguments that can Iead anywhere and may touch the deepest prejudices of some students while leaving others bored and bewildered. Sädan var det; og vidunderligt. Men med min hustru Sabine har jeg her i min halvh0je alderdom - trods verdens overbefolkning og dens uoverskueligt därlige tilstand - sat endnu tre meget forskellige drenge, Jens (1992), S0ren (1993) og Marius (1997), i verden. Jeg er emeriteret, ikke frafreie Universität Berlin, men fra Humboldt-Universität zu Berlin. Mit fag h0rte nemlig til blandt de tre smä fag, der i aktober 1994 f0rst vendte tilbage fra udbryderholdet i villakvarteret Dahlem til det store gamle, af DDR faktisk ruinerede universitet Unter den Linden. Ogsä den tur tilbage var villet og vanskelig, rigtig og forkert, smertelig og n0dvendig. Det er bl.a. historien om et symbolsk mord og et fagligt attentat, som vi og jeg forgreves fors0gte at forhindre; men mit fag udfoldes nu som kulturvidenskab ved HU i direkte fortsrettelse af den vision, som vi skabte ved FU i begyndelsen af 70eme med st0tte af en lystig arbejdsgruppe fra Basisuddannelsen ved Odense Universitet. Det Nordeuropa-Institut i Berlin, som Hartmut Röhn og jeg stred for i en snes är, det findes altsä! Selvf0lgelig erdet ikke perfekt. Hvad er? I Danmark og Tyskland, til h0jre og venstre er kaileger og venner (og uvenner) faldet fra. Ulykker, faktisk og symbolsk hjemebl0dning, sclerose, selvmord, overs0isk emigration, f0rtidspension, forstening, alkoholisme, krreft, for store og for smä krav, Parkinson's syge og politik, hjertestop. Selv om man var strengt loyal under alle forhold, som en 0.K.-mand i en tin-mine, var det uhjerteligt at deitage i magtspil. Som ung troede jeg, at velvoksne forretningsfolks perfidi bag ryggen pä hinanden i en verdensorganisation som The East Asiatic Company var noget srerligt, en underlig lagkage. Det gentog sig bare, som regel i mere beskeden mälestok, bare overalt. Dansk familieliv, danske universiteter, dansk naboskab, og det kulminerede i Berlin, hvor universitetets konservative viceprresi-

8 dent- Prof. Dr. i retsvidenskab- blev grebet i universitetspolitisk bagvaskelse af sin chef, magtmisbrug, lfijgn og bedrag, blev valgt og genvalgt (efter sit nummer) til prresident for samme universitet og siden blev medlem af byens regering som senator for indre anliggender, chef for verdensbyens ordensmagt. Vitaler alt i alt- i min aldersgruppe, om vores tid- om tiden efter Hitlers Machtübernahme, de permanente bedrag, verdensomfattende vold, Stalin, Auschwitz, Hiroshima-Nagasaki, den kolde krig, Vietnam, Mao, Muren og Murens fald, Tjernobyl, indre og ydre rovdrift, gift i jord, i Iuft, i vand. Vi taler om en syg verden og altid om angst. Studenter-opr0ret i Tyskland gjaldt isrer de tyske nationale l0gne og fortrrengninger. Men opr0ret blev siden tit forbitret til kamp mod akademisk disciplin. Og i min tid i Berlin gjaldt det sä ogsä kampen mod isolationsfrengsling, mod Berufsverbot, mod NATOs raketter og imod fejl i Systemet og asbest i loftet. Frustration und kein Ende. Universiteternes metamorlose i den vestlige verden i min tid blev udl0st af den koldkrigs» mobilisering af intelligensen «og andre reserver, som gik i gang, netop som jeg blev magister i Arhus, og som gjorde mig til universitetsmand pä livstid, direkte fra det gr0nne bord. Som dengang faktisk var gr0nt. Mine vigtigste henvisninger fik jeg fra boghandlere, fra venner og kolleger i andre fag og andre lande, fra tidsskrifter og b0ger, isrer anglo-amerikanske, men efterhänden ogsä fra de tyske (oh, Habermas) og fra de studerende, deres vägne sp0rgsmäl og latente skepsis. Hvor vi studerede almen litteraturhistorie, og nordisk, pä egen händ i faktisk frie studier, som generationer har gjort siden Humboldt selv, findes nu i alle fag en skolemressig styring, en gennemgribende differentiering og reglementering, pensum og indlrering disciplin for disciplin; til dels motiveret af institutternes 0nsker om vrekst og konsolidering ved obligatoriske studieordninger; til dels pätvunget af politiske indgreb, som forudsretning for bevillinger, der forlanger kvantificerbar indsigt, l0bende kontrol og synlig produktion; til dels begrundet i fagenes internationale orientering og universelle betingethed, globaliseringen. Det imponerer ikke nogen i disse tider, at man tager et par dage fri i Berlin og forelreser over H. C. Andersen ved University of California i Los Angeles. Men det kan vrere rigt inspirerende, ikke mindst den amerikanske generfijsitet:» You are a great teacher! «. Universitetets lrerere bar imidlertid i undervisning og administration - her som der- opgaver, som vores lrerde professorer ikke dr0mte om, da vi i 1950erne lagde beskedent beslag pä deres tid og lyst. 13

9 14 Politik og markedskrrefter, landenes ekonomi og ambitioner, befordrer og begrrenser, styrer direkte og indirekte i et omfang, som fer var utrenkeligt. leldre kaileger uden held til selv at vrelge kurs ( eller uden effektiv treft for de skiftende moder og tilbud), for dem blev omstillingen af deres mulighedsbetingelser klart fatal.»die Universität hat die Aufgabe, die Wahrheit in der Gemeinschaft von Forschern und Schülern zu suchen«(karl Jaspers, 1945). Tyske professorers konservative interesseorganisation offentligger i bladet Forschung und Lehre klagesange, som ikke stär tilbage for de danske, hvad enten de er ironisk og dansk halvgarderet formuleret, som af psykologen Boje Katzenelsonfra Aarhus Universitet ved en faglig konference nylig (Aspekter af psykologisk forskning i Danmark, 1996), eller glammende indignerede med krav om reform, som i Magisterbladets pävisning disse är afpermanent overarbejde blandt de beskreftigede af foreningens klienter. Alligevel mä man sige med Johannes V. Jensen, som jeg nu i mit otium pä landet i Danmark forseger at se i sandhed, at det i disse tider har vreret en stor lykke at kunne vrelge, som man gjorde. Mit livs forlov! Det var ikke trenkeligt andet,»mit Livs Forlov!«. I en sammenfatning kunne man mäske med rette sige, at jeg var nedt til at studere litteratur, fordi jeg i digtningen fandt en vreren og et samvrer, som var uundvrerlige for mig. Jeg s0gte og fandt meget tidligt i digtning en sikkerhed og en samtale, som andre mennesker kan hrende finder pä andre mäder. Gad vidst, om ikke min litteratur-begejstrede morbror Jens, som elskede og tidligt mätte savne sin vanskelige far, P.A., kunne have sagt naget varmt om det: Vi er ikke alene. Jeg har boet ved en U-Bahn, Thielplatz i Dahlem, nabo i mere end en forstand til de dede, til Max Sering (far og sen), von Tirpitz, Fritz Haber, Lise Meitner, Hahn, Mengele, Niemöller, Dutschke, til Institut for racehygiejne, nu sociologer, til en SS-kaserne, der nu var befolket afvoice of America. Et stenkast fra min arbejdsplads boede vi med to store balkoner, marmorbadevrerelse, stumt flygel i hall'en, uden egen indgang boede vi tilleje i en grundmuret villa fra tyverne, som i en park med Gollwitzers kirke. Beamter auf Lebenszeit. Hvor skent havde det ikke vreret at kunne arbejde som de gamle. Skarnlest genoptrykkes her diverse smäting, smagsprever og kuriosa, urendret, men ogsä urendret det, som i dag ger krav pä at grelde som de stäende af minekarte skrifter. Hver tekst er pä faden forsynet med ärstal for ferste offentliggerelse, sä det er Iet at orientere sig i henhold til den samlede bib-

10 liografi og se, hvor teksterne kommer fra. I enkelte tilfrelde er disse Arstal (offentliggi2jrelsen) fiere är efter den tid, hvor teksten faktisk blev skrevet. Jeg bar som overordnet titel valgt en til dansk skinnesprog uoversrettelig tysk bydemäde,»zurückbleiben«(indstigning slutter I d0rene lukkes I BLIV SA STÄENDE I taget k0rer I farvel med dig), som bruges hver gang taget skal k0re og d0rene smrekker i. Denne kommando eksercerer folket- f0r, under og efter Muren- i respekt for myndigt overblik og klar besked. U-Bahn i Berlin. Hver eneste perron gentager ordet»zurückbleiben!«h0jt og klart og ikke mindre end to gange hvert femte minut i tjenestetiden, ofte oftere, ofte venligt sagt, ofte ligefrem rasende, br0lende, med piskesnert. Det bliver tusinde gange i timen. Skanderet ud over perroner og ud over deres nabolag gennem h0jttalere uden fejl. Er det ikke den samme besked, som den garnie lrerer, min oldefar, tilskriver sin datter i tro, häb og krerlighed det är, 1884, hvor Hedvig Ekdal d0r for pistolen bag treppet i Vildanden? Stätiden ud! Bliv, en Iilie tid. Naget vil vise sig. Vi afgär straks. Det er dejligt at fare. I forbindelse med en gresteforelresning i Oslo i marts mäned et är blev der lejlighed til en dansk samtale med Ba Elbr0nd-Bek ved Universitetets Senter for Ibsen-forskning. Han har jo i ärenes l0b begäet ikke sä fä interviews med kolleger, og han besluttede, at jeg kunne vrere et rimeligt offer. Det interesserede ham specielt, at min Ibsen (endnu?) ikke er hievet nordmrendenes, og hvordan jeg i det hele taget Iever med mit beskedne virke og ry. Jeg siger ham tak for tilladelsen til at optrykke resultatet, lige som jeg takker alle de forlag og publikationer i ind- og udland, som har givet deres tilladelse og har medvirket her. Formlen for vores liv mä andre hrevde. I faget grelder, at jeg ser den rette, den bedst mulige forstäelse af den enkelte tekst som den opgave, der legitimerer litteraturvidenskaben. Jeg er ikke ber0mt, ikke magtfuld, og jeg ved ikke, om jeg har gjort nytte. Den foreliggende samling reprresenterer, hvad jeg ftk gjort, minder om den jeg var og gerne ville vrere, og om dem, jeg kunne vrere hievet. Jeg afleverer bogen tillitteraturvidenskaben, til de studerende, til arbejdsgiveme, til kolleger og veninder og venner, til min familie, til tiden. 15 EMC.

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND M3fitHtt' A.. /. UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND ' Personskifte Normalt beskreftiger Faklen sig ikke med begivenheder i andre organisationer, men dette er en undtagelse. Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

John Schou. Tunnellen og Hulen. Udvalgte Noveller

John Schou. Tunnellen og Hulen. Udvalgte Noveller John Schou Tunnellen og Hulen Udvalgte Noveller Copyright 2012 by John Schou Cover: Borut Jemec Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781476336480 This ebook is licensed for your personal enjoyment

Læs mere

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001 BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ Zurückbleiben. Tryk 1943 2001 title: Autor(in)/ author: Kapitel/ chapter: Erik M. Christensen»Værdier og Professorer«In: Christensen, Erik M.: Zurückbleiben.

Læs mere

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1 I Lægens synspunkt lærer vi, at alkoholisme er en fysisk allergi, som kommer til udtryk i et krav om mere alkohol, når vi først er begyndt at drikke. Vi lærte også, at det er en psykisk besættelse, som

Læs mere

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001 BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ Zurückbleiben. Tryk 1943 2001 title: Autor(in)/ author: Kapitel/ chapter: Erik M. Christensen»På Vulkaner i Colombia«In: Christensen, Erik M.: Zurückbleiben.

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Film i Glostrup Bio Medlemsblad for Sofarækken

Film i Glostrup Bio Medlemsblad for Sofarækken Film i Glostrup Bio Medlemsblad for Sofarækken Nr. 54 - juni 2011 Brødrene Mikkelsen Brødrene Mikkelsen - et dobbeltinterview Se bladet i farver på www.glostrupbio.dk Film i Glostrup Bio Medlemsblad for

Læs mere

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek,

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek, 116 ESSAY PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder Af Claus Larsen Under Golden Days-festivalen i København i dette efterår afholdtes på Det kongelige Bibliotek en række arrangementer om Det

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

Mange angste ender som alkoholikere

Mange angste ender som alkoholikere 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Mange angste ender som alkoholikere Op mod hver femte alkoholmisbruger er endt i sit misbrug i et forsøg på at selvmedicinere sig ud af en uopdaget angstlidelse. En tragedie,

Læs mere

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG.

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. 2 PROJEKTETS STYREGRUPPE ANNALISA LINDUM, psykoterapeut, sygeplejerske,

Læs mere

Kirkens præsidenters lærdomme. George Albert Smith

Kirkens præsidenters lærdomme. George Albert Smith Kirkens præsidenters lærdomme George Albert Smith KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME GEORGE ALBERT SMITH Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Hæfter i serien Kirkens præsidenters

Læs mere

21.11.1996. Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille"

21.11.1996. Tillæg til En alkoholiker i storm og stille 21.11.1996 1 Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille" Der er nu gået næsten 20 år siden "En alkoholiker i storm og stille" udkom første gang. Nogen vil måske spørge: har bogen været til hjælp for

Læs mere

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006. Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006. Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006 OUT sideren ser psykiatrien indefra Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok Essay om tvangens historie

Læs mere

"De ligger godt i maven". Af Jun Jimbut Feng og Gritt Uldall-Jessen 15. april 2015

De ligger godt i maven. Af Jun Jimbut Feng og Gritt Uldall-Jessen 15. april 2015 "De ligger godt i maven". Af Jun Jimbut Feng og Gritt Uldall-Jessen 15. april 2015 0. Publikum får udleveret en billet. I baren i foyeren er det muligt - foruden den sædvanlige kaffe, en øl, en vand eller

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Af Byron Katie med Stephen Mitchell

Af Byron Katie med Stephen Mitchell Et ekstrakt fra Elsk det som er Fire spørgsmål der kan ændre dit liv Af Byron Katie med Stephen Mitchell Ingen andre end dig selv kan give dig frihed. Denne lille bog vil vise dig hvordan. Byron Katie

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

ÅR 11, NR. 2 ISSN 1603 7979. Spindet. Saerudgave: Jesper Hermann s afskedsforlæsning

ÅR 11, NR. 2 ISSN 1603 7979. Spindet. Saerudgave: Jesper Hermann s afskedsforlæsning ÅR 11, NR. 2 ISSN 1603 7979 Spindet Saerudgave: Jesper Hermann s afskedsforlæsning SPINDET (2011), ÅRGANG 11, NR. 2, DECEMBER: JESPER HERMANN S AFSKEDSFORLÆSNING REDAKTION PÅ DETTE NUMMER: KONTAKT: Tina

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

FEBRUAR 2010 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

FEBRUAR 2010 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND 2 FEBRUAR 2010 NR FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND Det arbejder dit forbund med lige nu! Jette Damgaard har talt med forbundsformand Poul Monggaard. Foto: Harry Nielsen

Læs mere