Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001"

Transkript

1 BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ Zurückbleiben. Tryk title: Autor(in)/ author: Kapitel/ chapter: Erik M. Christensen»Zurückbleiben!«In: Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001 ISBN: Reihe/ Berliner Beiträge zur Skandinavistik, Bd. 6 series: ISSN: Seiten/ 7 15 pages: Diesen Band gibt es weiterhin zu kaufen. This book can still be purchased. Copyright: Nordeuropa-Institut Berlin und Autoren. Copyright: Department for Northern European Studies Berlin and authors.

2 Zurückbleiben! Femten0, den 18. septernher 2000 Han var glad for digtning og digtede ved lejlighed selv, min oldefar, lrerer Jens Christensen i H0ve ved Skrelsk111r, vist nok fra Br0nderslev i Vendsyssel og seminarist fra Snedsted i Thy, f0dt 1813, begravet i K0benhavn 1892: Vestre Kirkegaard,afd.5,rk. 12,nr.2. Han kunne lbsen (»Det, som du er, vrerfuldt og helt, og ikke stykkevis og delt«), og han var kristen. Til sit og sin hustrus bam nummer sytten, Cornelia (hun var reldre end sin tvillingbror Martin, og siden kom endnu den fine, fine Rigmor),» Til min s0de Datter Comelia Christensen «, skrev han ved hendes konfirmation i april1884 et digt i otte regelmressige strofer. Motivet er tro, häb, krerlighed og sä den store aldersforskel mellem Comelia og hendes forreldre. Er der angst pä spil? Sidste strofe: 0, s0de Bam! Du er mig kjrer og ligger Moders Hjrerte nrer og vil os n0dig savne. Dog sker det om en liden Stund; men atter vi pä Himlens Grund vort kjrere Bam skal favne. Din garnie Fader J. Christensen. Forreldrel0se, hjerteligt kloge, krerligt religi0se Comelia, uber0rt regnskabsdame i krydderibranchen (»Intet bord uden Bähncke«), giftede sig är 1896 med sin farmaceutiske tvillingbror Martins ven og studiekammerat, den eksplosivt dygtige, strerkt buldrende ateist, efterhänden materialist, k0bmand,

3 8 fabrikant, lokalpolitiker, rotarianer, brandesianer og kunstven, den karseklippede og siden pilskaldede cand. pharm. Peder Abraham Kruuse (»P.A.«). Han kaldte hende»comalie«. Sammen skabte de en stor forretning, og de flk to d121tre og tre s121nner. Oe mistede den reldste, Knud, ved en ulykke i haven (»Mor, Mor, Knud ligger nede i Haven og er saa underlig«); men ni og tredive är gammel flk hun held til at opkalde sit og P.A.s femte og sidste bam efter sin elskede far. Og»den lille gode«, muntert umusikalske Jens, blev siden mindst lige sä litterrer som sin far og sin morfar tilsammen, ja, han blev faktisk helt fantastisk. Ved sin alders 65. är flyttede nu den af sin mand (P. A. Kruuse i Odense) forlrengst forladte Cornelia Kruuse sammen med deres af sin mand (Aage Marius Christensen i S121nderborg) nylig til K121benhavn forflyttede reldste datter, Eva Margrethe Christensen; og jeg (Erik Martin, som er dette yngre pars fjerde og yngste bam, f121dt 1931; ikke d121df121dt som den reldste; ikke blät bam som lb Mandrup, 1927; ikke B121rge Mandrup, 1928, civilingenie:r: og amerikaner) blev derved i min bamdom pä Frederiksberg, pä Christianshavn og i Charlottenlund litterrert lydher takket vrere degn Jens Christensen fra Heves guldalder, min Marmors krerlige far, og blev vel ogsä fantast. Kristen blev jeg ikke. Det var ikke lbsens Brand, men hans Peer Gynt, vi lreste i gymnasiet. Fryd. Jeg kam endda op i Peer Gynt til studentereksamen 1949, og en nordisk rejselektor, som overvrerede eksaminationen, spurgte bagefter, om han matte trykke min händ. Sk121nt jeg jo havde haft svrert ved at huske Solvejgs navn: han havde ikke oplevet naget lignende! Det var gener121st sagt af ham, og da jeg siden flk chancen, sprang jeg fra en angiveligt lovende karriere som prins Axels efterf121lger i Det 0stasiatiske Kompagni AIS, for endelig at tjene penge til at studere for. Pengene, dem tjente jeg sä der, hvor 0.K.s direkter ~ Jacobsen havde placeret mig med henblik pä amtalte karriere. Det var i Syd,i- t ' n{erika, i Cali (Colombia). Rigtignok f121r Cali-kartellets tid og kokain. I ),.. hovedsagen tjente jeg mine dollars ved fordrekt import af danske fodboldautomater (med en revolver i hver ende ved mälene) og ved medhjrelp til udbredelse af U.S.-amerikanske Wurlitzer dukeboxe pä cafeer og pä bordeller med benzindrevet generator i Andesbjergenes smäbyer uden strem; men studere for mine sorte colombianske dollars pä en konto i New York, det gjorde jeg derpä i Arhus, hvor jeg blev ven af min morbror Jens, blev daglig tv-kritiker ved ]yllands-posten, modtog universitetets guldmedalje for en

4 afhandling om Danmarks st~rste digter, blev gift, blev magister i almindelig og sammenlignende litteraturhistorie, blev universitetslrerer, forlod min kone, fik hende tilbage, blev skilt og gjorde - og forfejlede - det og det. Professor Sven M~ller Kristensen ~nskede i septernher 1961 tillykke med medaljen, da kong Frederik IX til arsfesten havde trykket min händ, og han (M~lleren) spurgte, om jeg selv mente, at min dristige og af ham, Gustav Albeck og Paul Krüger sä h~jt bemmmede fortolkning af Ewalds dramatiske Adam og Ewa (1769) kunne vrere sand? September Ti är senere forelä mit svar i form af en afhandling for doktorgraden om, hvad professorens skeptiske sp~rgsmäl i virkeligheden bet~d, og hvad det bet~d, at det kunne besvares- euer hvis det ikke kunne besvares, hvad sä? Det var i alle fald verifikationsproblernet Pä vejen til disputatsen havde der vreret lejlighed til idehistorisk indsigt i kristendommens selvforstäelse (den kristne krerlighedstanke, agape, med varianter) og til at fortolke min ungdoms Martin A. Hansen i det lys. Den ene tekst, som alle danskere kan udenad,» H~it fra Trreets gr~nne Top«(1848/49), fik jeg ogsä ordnet, og periodebegrebet optimistisk dualisme; bare for at vise, hvordan man ved litteraturvidenskabelig meningsanalyse normalt i praksis verificerer og falsificerer. Og jeg fandt og udgav en til da ukendt tekst af J ohannes Ewald, den eneste siden min oldefars tid. Var det, at finde Ewald, begribe Blicher, sortere Martin A. Hansen fra Thorkild Bj~rnvig, at foreslä guldalderens idehistoriske grundmotiv, fatte kernen i kristendommen, strukturere sandhedsbegrebet og organisere sit fag i en opbrudstid, at kende den store digtning pä f~rste händ, opfyldelser af min ungdoms dr~mme, sä var det, at fä et bam, mere end det. Sophus fedtes i Odense är Jeg blev dekan for det humanistiske fakultet der pä stedet i begyndelsen af det uvenlige ärti, halvfjerdserne, efter at vi kaileger og studerende (som venner) i et forrygende samarbejde havde fäet indrettet almindelig og sammenlignende litteraturvidenskab. En kaldelse til University of Washington, Seattle, USA, sagde jeg nejtak til. I stedet kerte jeg som den foretrukne anseger og for länte penge ind bag Muren i en splinterny Peugeot 504 (med soltag, metallak og tvivlsom elektronik) som Ordinarius i Neuere Skandinavistik ved Freie Universität Berlin. FU var i min tid Tysklands nrestst~rste euer st~rste universitet. Oprettet 1948 med amerikansk hjrelp i den amerikanske sektor, et villakvarter med kun fä bornher i undergrunden; oprettet af studerende og lrerere i frellesskab, udvandrede fra det ber~mte, garnie 9

5 10 universitet pä Unter den Linden i russemes halvdel af byen, udvandrede af grunde, der sandtat sige tälte sammenligning med mine gode danske grunde til at forlade Danmark. Een af dem kan jeg n~vne med en smule rßdmen. I 1972 havde jeg, oven i alt det andet, ogsä agiteret oprßmt imod Danmarks indtrceden i Det europ~iske f~llesmarked; og med Peter Seeberg indsä jeg efter nederlaget i aktober nßdvendigheden af, at vi nu gav os til at skandinavisere syd for grcensen,»den lange march gennem institutioneme«, som han sagde med et udtryk af Rudi Dutschke, der henviste muntert til Kinas formand Mao. Ved Freie Universität Berlin havde Rudi Dutschke studeret, agiteret og organiseret, lige til han blev skudt pä og siden kam via England og Elias Bredsdorff til Danmark og universitetet i Ärhus. FU var sidst i 60erne studenteroprßrets tyske arnested, og man kam aldrig til ro. Da jeg - efter et godt ärs tßven - takkede ja til Freie Universität Berlin i maj 1973, var jeg advaret uden at forstä. Jeg ville ~re professor og valgte FU for at oprette endnu et studium, for at udbrede kendskab til skandinavisk tcenkemäde og for at fortsrette en videnskabelig udvikling og karriere. Det blev härdt. Sekteriske og dogmatiske form er for marxisme og stcerk reaktion, vrerst de fra DDR fjemstyrede (og deres grä antagonister i BRD) sied i lange är universitet og fakultet ned til kampplads for intrigerende, magtlystne, hrevngerrige, kortfristede vindere og langfristede tabere. Retorik og vold. Det politiske mord pä dommer Drenkmann fandt sted i hans lejlighed i gaden bag vores bolig i Kastanien Allee,»Haus Ilonka«, hos den spiritistiske vrertinde. Da Holger Meins fra RAP (»Rote Armee Fraktion«) havde sultestrejket sig dßd, isolations-frengslet som han var i Hamborg, skrev en ukendt händ over pissekummen pä universitetet:»heute Meins I Morgen Deins«. Men»Der Kampf geht weiter, Holger«sagde Rudi Dutschke ved graven. Min medbragte danske familie drog hjem til Mors. Jeg lrerte mit tysk og blev hrengende. Lä pä landevejen mellem Vestberlin og Nordmors, frem og tilbage, smä tusind kilometer tyve-tredive gange om äret, opretholdt forbindelsen til begge sider, kunne ikke andet. Jeg tjente gode penge. Orlov (med og uden lßn) i perloder brugte jeg til at komme mig og forske. Rigtige venner og veninder stad distancen. Litteraturen blev ikke ringere, og historien äbnede sig for mine undrende ßjne. Henrik Ibsen var i 1970erne uden tvivl den hyppigst, mest päfaldende opfßrte dramatiker i Berlin. Det begyndte med Peter Steins store ops~tning af Peer Gynt ved Schaubühne am Halleschen Ufer, sat op i messehailerne i

6 Vestberlin; det kulminerede med Karge & Langhaffs bidende uforglemmelige Wildente i 0stberlin og med Peter Zadeks sorgfulde, den geniale Ulrich Wildgruber som fotografen Hjalmar Ekdal, fantasten anno 1884 fert ajour, ved Theatertreffen i Vestberlin, importeret fra Hamborg. Ibsen indgik ofteog ofte lykkeligt- i min undervisning. Med studerende gik det til0stberlin og endda til Hamborg, när det virkelig skulle vrere. En skenne dag ferst i firserne spurgte jeg endelig, midt i en time, de studerende og mig selv, om det man kunne trenkes, at Ibsen i virkeligheden var en slags anarkist, og at anmelderen over dem alle, Georg Brandes, havde vreret ved kilden og (med viije?) forgiftet hele tolkningstraditionen, som han jo selv sagde, at han havde gjort det med vilje med Seren Kierkegaard? Sädan at vi, nu i vores tid, burde forsege at komme bag om traditionen og dens grundlregger Brandes og ind til lbsens tekster med helt anderledes bevrebnede ejne? Det ferte til verdens ferste forseg pä udtrykkelig rekonstruktion af Henrik lbsens poetik samt til en kortlreggelse af de veje, ad hvilke han kan vrere hievet, hvad han i sandhed blev og vedblev at vrere, en slags grundtvigiansk frihedsmand, hvis viden om frihed og frellesskab var, at de er hinandens forudsretninger. Ikke den serenkierkegaardske individualist, som den ukristeligt verdensberemte Georg Brandes fik markedsfert som den sande Ibsen (manden og vrerket), men en kritisk realist, som ville, at hans digtning skulle vrere vores hjrelp til- meddigtende - at forstä os selv i vores lykkelige og ulykkelige afhrengighed af vores medmennesker i alle ting, en social anarkisme som bagvedliggende anlreg og lrengsel, frihed i frellesskab! Brandesforskningen har-for hvad den er vrerd - godtaget min pävisning af kampen mellem Ibsen og Brandes. Kan man forlange mere? Og jeg ser nu pä Georg Brandes med samme indstilling som den stejle Johannes V. Jensen gjorde fra ferst af. Brandes ville kritikkens magt, slet og ret. Ibsen ville lreserens frihed ved at srette sin egen ind efter bedste evne. Sam han i taknemlighed skrev i et rimbrev til fru Heiberg i Pariserkommunens är: det er livet, det at beje eget indhold, Andigt, rigt, i den form, som folkets eje krcever for sit eget digt. Nu er jeg emeriteret. Kort fer det skete skrev Frank Kermode om en kollegas arbejde ved Columbia University, New York, nagle linier, som ogsä jeg kun- 11

7 12 ne underskrive, og som skal citeres. Oe stär at lrese i The New York Review of Books, Vol. XLIII, No. 14, September 19, 1996, side 32: Teachers who have never faced a whole year of the disciplines enforced by these accommodatory courses may weil shudder at the prospect. There are such demands on one's energy, so many unforeseeable interventions- some silly, some hostile, a few very acute - and a constant need to startle an unwilling audience out of lassitude, to update, to control arguments that can Iead anywhere and may touch the deepest prejudices of some students while leaving others bored and bewildered. Sädan var det; og vidunderligt. Men med min hustru Sabine har jeg her i min halvh0je alderdom - trods verdens overbefolkning og dens uoverskueligt därlige tilstand - sat endnu tre meget forskellige drenge, Jens (1992), S0ren (1993) og Marius (1997), i verden. Jeg er emeriteret, ikke frafreie Universität Berlin, men fra Humboldt-Universität zu Berlin. Mit fag h0rte nemlig til blandt de tre smä fag, der i aktober 1994 f0rst vendte tilbage fra udbryderholdet i villakvarteret Dahlem til det store gamle, af DDR faktisk ruinerede universitet Unter den Linden. Ogsä den tur tilbage var villet og vanskelig, rigtig og forkert, smertelig og n0dvendig. Det er bl.a. historien om et symbolsk mord og et fagligt attentat, som vi og jeg forgreves fors0gte at forhindre; men mit fag udfoldes nu som kulturvidenskab ved HU i direkte fortsrettelse af den vision, som vi skabte ved FU i begyndelsen af 70eme med st0tte af en lystig arbejdsgruppe fra Basisuddannelsen ved Odense Universitet. Det Nordeuropa-Institut i Berlin, som Hartmut Röhn og jeg stred for i en snes är, det findes altsä! Selvf0lgelig erdet ikke perfekt. Hvad er? I Danmark og Tyskland, til h0jre og venstre er kaileger og venner (og uvenner) faldet fra. Ulykker, faktisk og symbolsk hjemebl0dning, sclerose, selvmord, overs0isk emigration, f0rtidspension, forstening, alkoholisme, krreft, for store og for smä krav, Parkinson's syge og politik, hjertestop. Selv om man var strengt loyal under alle forhold, som en 0.K.-mand i en tin-mine, var det uhjerteligt at deitage i magtspil. Som ung troede jeg, at velvoksne forretningsfolks perfidi bag ryggen pä hinanden i en verdensorganisation som The East Asiatic Company var noget srerligt, en underlig lagkage. Det gentog sig bare, som regel i mere beskeden mälestok, bare overalt. Dansk familieliv, danske universiteter, dansk naboskab, og det kulminerede i Berlin, hvor universitetets konservative viceprresi-

8 dent- Prof. Dr. i retsvidenskab- blev grebet i universitetspolitisk bagvaskelse af sin chef, magtmisbrug, lfijgn og bedrag, blev valgt og genvalgt (efter sit nummer) til prresident for samme universitet og siden blev medlem af byens regering som senator for indre anliggender, chef for verdensbyens ordensmagt. Vitaler alt i alt- i min aldersgruppe, om vores tid- om tiden efter Hitlers Machtübernahme, de permanente bedrag, verdensomfattende vold, Stalin, Auschwitz, Hiroshima-Nagasaki, den kolde krig, Vietnam, Mao, Muren og Murens fald, Tjernobyl, indre og ydre rovdrift, gift i jord, i Iuft, i vand. Vi taler om en syg verden og altid om angst. Studenter-opr0ret i Tyskland gjaldt isrer de tyske nationale l0gne og fortrrengninger. Men opr0ret blev siden tit forbitret til kamp mod akademisk disciplin. Og i min tid i Berlin gjaldt det sä ogsä kampen mod isolationsfrengsling, mod Berufsverbot, mod NATOs raketter og imod fejl i Systemet og asbest i loftet. Frustration und kein Ende. Universiteternes metamorlose i den vestlige verden i min tid blev udl0st af den koldkrigs» mobilisering af intelligensen «og andre reserver, som gik i gang, netop som jeg blev magister i Arhus, og som gjorde mig til universitetsmand pä livstid, direkte fra det gr0nne bord. Som dengang faktisk var gr0nt. Mine vigtigste henvisninger fik jeg fra boghandlere, fra venner og kolleger i andre fag og andre lande, fra tidsskrifter og b0ger, isrer anglo-amerikanske, men efterhänden ogsä fra de tyske (oh, Habermas) og fra de studerende, deres vägne sp0rgsmäl og latente skepsis. Hvor vi studerede almen litteraturhistorie, og nordisk, pä egen händ i faktisk frie studier, som generationer har gjort siden Humboldt selv, findes nu i alle fag en skolemressig styring, en gennemgribende differentiering og reglementering, pensum og indlrering disciplin for disciplin; til dels motiveret af institutternes 0nsker om vrekst og konsolidering ved obligatoriske studieordninger; til dels pätvunget af politiske indgreb, som forudsretning for bevillinger, der forlanger kvantificerbar indsigt, l0bende kontrol og synlig produktion; til dels begrundet i fagenes internationale orientering og universelle betingethed, globaliseringen. Det imponerer ikke nogen i disse tider, at man tager et par dage fri i Berlin og forelreser over H. C. Andersen ved University of California i Los Angeles. Men det kan vrere rigt inspirerende, ikke mindst den amerikanske generfijsitet:» You are a great teacher! «. Universitetets lrerere bar imidlertid i undervisning og administration - her som der- opgaver, som vores lrerde professorer ikke dr0mte om, da vi i 1950erne lagde beskedent beslag pä deres tid og lyst. 13

9 14 Politik og markedskrrefter, landenes ekonomi og ambitioner, befordrer og begrrenser, styrer direkte og indirekte i et omfang, som fer var utrenkeligt. leldre kaileger uden held til selv at vrelge kurs ( eller uden effektiv treft for de skiftende moder og tilbud), for dem blev omstillingen af deres mulighedsbetingelser klart fatal.»die Universität hat die Aufgabe, die Wahrheit in der Gemeinschaft von Forschern und Schülern zu suchen«(karl Jaspers, 1945). Tyske professorers konservative interesseorganisation offentligger i bladet Forschung und Lehre klagesange, som ikke stär tilbage for de danske, hvad enten de er ironisk og dansk halvgarderet formuleret, som af psykologen Boje Katzenelsonfra Aarhus Universitet ved en faglig konference nylig (Aspekter af psykologisk forskning i Danmark, 1996), eller glammende indignerede med krav om reform, som i Magisterbladets pävisning disse är afpermanent overarbejde blandt de beskreftigede af foreningens klienter. Alligevel mä man sige med Johannes V. Jensen, som jeg nu i mit otium pä landet i Danmark forseger at se i sandhed, at det i disse tider har vreret en stor lykke at kunne vrelge, som man gjorde. Mit livs forlov! Det var ikke trenkeligt andet,»mit Livs Forlov!«. I en sammenfatning kunne man mäske med rette sige, at jeg var nedt til at studere litteratur, fordi jeg i digtningen fandt en vreren og et samvrer, som var uundvrerlige for mig. Jeg s0gte og fandt meget tidligt i digtning en sikkerhed og en samtale, som andre mennesker kan hrende finder pä andre mäder. Gad vidst, om ikke min litteratur-begejstrede morbror Jens, som elskede og tidligt mätte savne sin vanskelige far, P.A., kunne have sagt naget varmt om det: Vi er ikke alene. Jeg har boet ved en U-Bahn, Thielplatz i Dahlem, nabo i mere end en forstand til de dede, til Max Sering (far og sen), von Tirpitz, Fritz Haber, Lise Meitner, Hahn, Mengele, Niemöller, Dutschke, til Institut for racehygiejne, nu sociologer, til en SS-kaserne, der nu var befolket afvoice of America. Et stenkast fra min arbejdsplads boede vi med to store balkoner, marmorbadevrerelse, stumt flygel i hall'en, uden egen indgang boede vi tilleje i en grundmuret villa fra tyverne, som i en park med Gollwitzers kirke. Beamter auf Lebenszeit. Hvor skent havde det ikke vreret at kunne arbejde som de gamle. Skarnlest genoptrykkes her diverse smäting, smagsprever og kuriosa, urendret, men ogsä urendret det, som i dag ger krav pä at grelde som de stäende af minekarte skrifter. Hver tekst er pä faden forsynet med ärstal for ferste offentliggerelse, sä det er Iet at orientere sig i henhold til den samlede bib-

10 liografi og se, hvor teksterne kommer fra. I enkelte tilfrelde er disse Arstal (offentliggi2jrelsen) fiere är efter den tid, hvor teksten faktisk blev skrevet. Jeg bar som overordnet titel valgt en til dansk skinnesprog uoversrettelig tysk bydemäde,»zurückbleiben«(indstigning slutter I d0rene lukkes I BLIV SA STÄENDE I taget k0rer I farvel med dig), som bruges hver gang taget skal k0re og d0rene smrekker i. Denne kommando eksercerer folket- f0r, under og efter Muren- i respekt for myndigt overblik og klar besked. U-Bahn i Berlin. Hver eneste perron gentager ordet»zurückbleiben!«h0jt og klart og ikke mindre end to gange hvert femte minut i tjenestetiden, ofte oftere, ofte venligt sagt, ofte ligefrem rasende, br0lende, med piskesnert. Det bliver tusinde gange i timen. Skanderet ud over perroner og ud over deres nabolag gennem h0jttalere uden fejl. Er det ikke den samme besked, som den garnie lrerer, min oldefar, tilskriver sin datter i tro, häb og krerlighed det är, 1884, hvor Hedvig Ekdal d0r for pistolen bag treppet i Vildanden? Stätiden ud! Bliv, en Iilie tid. Naget vil vise sig. Vi afgär straks. Det er dejligt at fare. I forbindelse med en gresteforelresning i Oslo i marts mäned et är blev der lejlighed til en dansk samtale med Ba Elbr0nd-Bek ved Universitetets Senter for Ibsen-forskning. Han har jo i ärenes l0b begäet ikke sä fä interviews med kolleger, og han besluttede, at jeg kunne vrere et rimeligt offer. Det interesserede ham specielt, at min Ibsen (endnu?) ikke er hievet nordmrendenes, og hvordan jeg i det hele taget Iever med mit beskedne virke og ry. Jeg siger ham tak for tilladelsen til at optrykke resultatet, lige som jeg takker alle de forlag og publikationer i ind- og udland, som har givet deres tilladelse og har medvirket her. Formlen for vores liv mä andre hrevde. I faget grelder, at jeg ser den rette, den bedst mulige forstäelse af den enkelte tekst som den opgave, der legitimerer litteraturvidenskaben. Jeg er ikke ber0mt, ikke magtfuld, og jeg ved ikke, om jeg har gjort nytte. Den foreliggende samling reprresenterer, hvad jeg ftk gjort, minder om den jeg var og gerne ville vrere, og om dem, jeg kunne vrere hievet. Jeg afleverer bogen tillitteraturvidenskaben, til de studerende, til arbejdsgiveme, til kolleger og veninder og venner, til min familie, til tiden. 15 EMC.

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001 BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ Zurückbleiben. Tryk 1943 2001 title: Autor(in)/ author: Kapitel/ chapter: Erik M. Christensen»Om at anmelde Fjernsyn«In: Christensen, Erik M.: Zurückbleiben.

Læs mere

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001 BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ Zurückbleiben. Tryk 1943 2001 title: Autor(in)/ author: Kapitel/ chapter: Erik M. Christensen»Ibsens anarkisme og norsk«in: Christensen, Erik M.: Zurückbleiben.

Læs mere

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001 BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ Zurückbleiben. Tryk 1943 2001 title: Autor(in)/ author: Kapitel/ chapter: Erik M. Christensen»Den kristne kærlighedstanke«in: Christensen, Erik M.: Zurückbleiben.

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Copyright Marlene Rommerdal Simoni 2013 (2015) Fortalt til Jack J. Frederiksen

Copyright Marlene Rommerdal Simoni 2013 (2015) Fortalt til Jack J. Frederiksen Isabellice - Mit liv som glædespige Sex- og pornobranchen set indefra Copyright Marlene Rommerdal Simoni 2013 (2015) Fortalt til Jack J. Frederiksen Grafisk tilrettelæggelse: Jack J. Frederiksen Omslag:

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard

Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard Hvad er frihed? Vi taler mest om den ydre frihed: Et

Læs mere

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Lad os bede! Kære Herre, tak fordi Kristus, Din Søn, har skabt en åbning for os ind til Dig, og at Du, faderen,

Læs mere

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Jeg hedder Pia Danesol og er en årgang 1951. September 2007 tog jeg mit 1. kursus i McGuire-teknik for stammere. Det var kort tid før, at jeg påbegyndte min uddannelse til

Læs mere

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001 BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ Zurückbleiben. Tryk 1943 2001 title: Autor(in)/ author: Kapitel/ chapter: Erik M. Christensen»På Vulkaner i Colombia«In: Christensen, Erik M.: Zurückbleiben.

Læs mere

Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen

Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen 1 Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen Bekendte fra Landbohøjskolen Omtrent samtidig med at vi flyttede til Brokøb, flyttede Lotte og Palle Friis til Mogenstrup ved Søndersted, en 10-12 km fra Brokøb.

Læs mere

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG KØBENHAVN skildret af danske forfattere En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG Indhold Rastnus Ny er up: Danmark i Compendium*) 9 Fra»Kjøbenhavns Beskrivelse«, 1800 Jacob Paludan: Midnatsjunglen

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken 5. søn. e. påske 5 maj 2013 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,1-15, 1. tekstrække. Salmer. DDS 417 Herre Jesus, vi er her. DDS 294 Talsmand, som på jorderige

Læs mere

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 74-83 447-73 / 90-102,2-78 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (21,1-9): Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

TRANSLOKATION GREVE GYMNASIUM 2009

TRANSLOKATION GREVE GYMNASIUM 2009 TRANSLOKATION GREVE GYMNASIUM 2009 Kære studenter &hfere! Så sidder I hér - med huen på hovedet, festklædte, strålende, glade og med jeres eksamensbevis liggende og ventende på jer I sidder her med jeres

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Pinsedag. 2010. 290 289 285 // 291 296 725 Jer. 31,31-34; Acta 2,1-11; Johs. 14,15-21

Pinsedag. 2010. 290 289 285 // 291 296 725 Jer. 31,31-34; Acta 2,1-11; Johs. 14,15-21 1 Pinsedag. 2010. 290 289 285 // 291 296 725 Jer. 31,31-34; Acta 2,1-11; Johs. 14,15-21 1. To drenge betragter en due. Den ene siger: Har duer egentlig hjerne? (Det er af en eller anden grund noget, drenge

Læs mere

Læreruddannelse samme sted i 208 år nu er det slut

Læreruddannelse samme sted i 208 år nu er det slut Fra læreruddannelsens historie 2011 1 / 6 Læreruddannelsen før og nu Fem tv-udsendelser med historier fra læreruddannelsen - på dk4 og folkeskolen.dk Ved Pernille Aisinger pai@dlf.org og Thorkild Thejsen

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt Kære Minister, tidligere Minister, bestyrelsesformand Kære alle sammen Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt speciel dag. Det er snart 48 år siden, jeg startede

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Ny forskning antyder, at kræft var en sjælden sygdom i oldtiden. Det strider imod mange kræftforskeres opfattelse af sygdommen. Af Andreas R. Graven,

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001 BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ Zurückbleiben. Tryk 1943 2001 title: Autor(in)/ author: Kapitel/ chapter: Erik M. Christensen»Har Nora Helmer (fået) fremkaldt abort?«in: Christensen, Erik M.:

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001 BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ Zurückbleiben. Tryk 1943 2001 title: Autor(in)/ author: Kapitel/ chapter: Erik M. Christensen»Værdier og Professorer«In: Christensen, Erik M.: Zurückbleiben.

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Lille John. En måned med Johannesevangeliet

Lille John. En måned med Johannesevangeliet Lille John En måned med Johannesevangeliet Lille John stor forklaring Jeg mødte engang statsministeren i det lokale supermarked. Han gik sammen med en lille pige, som muligvis var hans datter eller barnebarn

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder,

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, 726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, når Jesus siger: Når du derfor bringer din gave til alteret

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11.

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Af domprovst Anders Gadegaard Alt er givet os. Taknemmeligheden er den

Læs mere

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du?

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du? Bibelen Hvilket af disse bibelvers synes du bedst om? Hvorfor? Jesus siger: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende! (Matt 28,20) Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930. Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11)

15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930. Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11) Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11) 15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930 Forstander Alfred Povlsen, Ryslinge højskole, talte om sange, der betyder

Læs mere

VORES FORHOLD TIL DØDEN

VORES FORHOLD TIL DØDEN R.I.P. - om døden i Danmark Når mennesker i Danmark dør sker det for 49% på hospital 25% på plejehjem eller i en beskyttet bolig 22% i eget hjem 4% et andet sted De fleste dør altså ikke i eget hjem. I

Læs mere

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001 BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ Zurückbleiben. Tryk 1943 2001 title: Autor(in)/ author: Kapitel/ chapter: Erik M. Christensen»Det Uudsigelige«In: Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943

Læs mere

Personas. Horsens på forkant med sundhed

Personas. Horsens på forkant med sundhed Personas Horsens på forkant med sundhed Materiale og metode Baggrundsmateriale Interviews af borgere Feltstudier på hospital og i hjemmeplejen Egne erfaringer (tidligere ansættelser i hjemmeplejen og på

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans Kringle Nielsen Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 6 af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg På det tidspunkt i 1957/58, hvor jeg var ung svend på konditori Sct. Knud i Odense, blev jeg kontaktet af en af de sidste to medlemmer

Læs mere

Hvad virker i undervisning

Hvad virker i undervisning www.folkeskolen.dk maj 2006 1 / 5 Hvad virker i undervisning Af Per Fibæk Laursen Vi ved faktisk en hel del om, hvad der virker i undervisning. Altså om hvad det er for kvaliteter i undervisningen, der

Læs mere

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä Hvad gov Tesus nu, a Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad. 12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5. Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435. 482-485. Lektiens hovedtanke: At

Læs mere

Godt Nyt. Oktober 2005. Oktober 2005. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Oktober 2005. Oktober 2005. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Oktober 2005 Oktober 2005 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hjemmesiden som opslagsbog Et lille tip til hvordan du og andre kan få ekstra stort udbytte af kirkens

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

Gabriel Nielsen, min tipoldefar.

Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen er født d. 15. februar 1833 i Slippehuset i Næsbyhoved-Broby sogn på Fyn. Forældrene var: Husmand, træskomand og daglejer Niels Gabrielsen 36 år og hustru

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

Mission blandt børn. og unge i Tanzania

Mission blandt børn. og unge i Tanzania Mission blandt børn og unge i Tanzania I Danmark havde vi den glæde at kunne fejre Torkilds runde fødselsdag. Hele familien var samlet - det er mange år siden, det sidst har kunnet lade sig gøre. Det var

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Rejsen til AnyWhere. Tiger Camera 2012

Rejsen til AnyWhere. Tiger Camera 2012 Rejsen til AnyWhere Tiger Camera 2012 PriceWinner Tigers Fotokonkurrence 2012 Et stærkt billede med stor aktualitet, et generationsportræt med humor og bid. Billedet af en bevægelse, men det er ikke ungdommen,

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Forelsket i Berlin glæd jer til Berlin 1989 set gennem Molly oh Micks øjne

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang 178 Han står på randen af sin grav 448 Fyldt af glæde 457 Du som gik foran os 470 Lad os bryde brødet sammen ved hans bord 473 Dit minde skal 366

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

Tale til Hanne Mette Ridder

Tale til Hanne Mette Ridder Som pensioneret musikterapeut overværede Synnøve Friis i juni 2003 forsvaret af den første ph.d.-afhandling indenfor musikterapi med demensramte. Afhandlingen Singing Dialogue. Music Therapy with persons

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken. Prædiken: Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl

Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken. Prædiken: Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl Salmer: DDS: 13 Måne og sol DDS: 448 Fyldt af glæde DDS: 674 Sov sødt barnlille

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker.

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. DIMISSIONSTALE 2013 Kære studenter og hf-ere. I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. Vi der er samlet her

Læs mere

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk En e-bog fra ANIS Se flere titler på www.anis.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht 19. s. e. Trin. - 11. oktober 2015 - Haderslev Domkirke kl. 10.00 3 31-518 / 675 473 435 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus (2,1-12): Da

Læs mere

sport.dk Ung handicapidræt

sport.dk Ung handicapidræt sport.dk x- Ung handicapidræt Caroline kan det hele 18-årige Caroline Cecilie Nielsen har været til De Paralymp selv, hendes holdkammerater og hendes familie vandt hun e TEKST: KRISTIAN BANG LARSEN FOTO:

Læs mere

venter! Januar > marts jeg kan mærke at gud er tæt på kvartalsblad

venter! Januar > marts jeg kan mærke at gud er tæt på kvartalsblad KE INSEKIRKE himlen venter! Jesus har været Horsens historiens pinsekirke vigtigste person. Det er ham der har præget verden absolut sverigesvej mest. 29 / Hans 8700 horsens Tel. 30 13 76 74 sætning om

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05. FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

nytårsprædiken 2016 Værløse kirke ( tekst : Fadervor )

nytårsprædiken 2016 Værløse kirke ( tekst : Fadervor ) nytårsprædiken 2016 Værløse kirke ( tekst : Fadervor ) Nytårsdag. den første dag i det nye år Ren og fin står den her, foran os og funkler. Det nye år, hvad mon det nye år vil bringe..?? Skal vi mon gå

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

PERSONLIGE HISTORIER OM AT VÆRE SIG SELV - FOR 8.-10. KLASSETRIN

PERSONLIGE HISTORIER OM AT VÆRE SIG SELV - FOR 8.-10. KLASSETRIN PERSONLIGE HISTORIER OM AT VÆRE SIG SELV - FOR 8.-10. KLASSETRIN Uge Sex, Temamateriale 8. - 10. klasse 18 AT VÆRE LESBISK OG LIDT TIL Navn: Sarah Alder: 25 Beskæftigelse: Studerer medievidenskab, ansat

Læs mere

Tekster: Job 9,1-12, ApG 17,22-34, Matt 25,14-30. Salmer: Lihme kl 10.30

Tekster: Job 9,1-12, ApG 17,22-34, Matt 25,14-30. Salmer: Lihme kl 10.30 Tekster: Job 9,1-12, ApG 17,22-34, Matt 25,14-30 Salmer: Lihme kl 10.30 15 Op al den ting Dåb: 448 Fyldt af glæde 41 Lille Guds barn 14 Tænk at livet 438 Hellig 477 Som korn (sv. mel.) 29 Spænd over os

Læs mere

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12 I. d LOV - en strategi for å fremme læring Design i evaluering Anmeldt af ledelses Egon Petersen Hanne Kathrine Krogstrup konsulent EP-[onsultlng,

Læs mere