Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001"

Transkript

1 BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ Zurückbleiben. Tryk title: Autor(in)/ author: Kapitel/ chapter: Erik M. Christensen»Zurückbleiben!«In: Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001 ISBN: Reihe/ Berliner Beiträge zur Skandinavistik, Bd. 6 series: ISSN: Seiten/ 7 15 pages: Diesen Band gibt es weiterhin zu kaufen. This book can still be purchased. Copyright: Nordeuropa-Institut Berlin und Autoren. Copyright: Department for Northern European Studies Berlin and authors.

2 Zurückbleiben! Femten0, den 18. septernher 2000 Han var glad for digtning og digtede ved lejlighed selv, min oldefar, lrerer Jens Christensen i H0ve ved Skrelsk111r, vist nok fra Br0nderslev i Vendsyssel og seminarist fra Snedsted i Thy, f0dt 1813, begravet i K0benhavn 1892: Vestre Kirkegaard,afd.5,rk. 12,nr.2. Han kunne lbsen (»Det, som du er, vrerfuldt og helt, og ikke stykkevis og delt«), og han var kristen. Til sit og sin hustrus bam nummer sytten, Cornelia (hun var reldre end sin tvillingbror Martin, og siden kom endnu den fine, fine Rigmor),» Til min s0de Datter Comelia Christensen «, skrev han ved hendes konfirmation i april1884 et digt i otte regelmressige strofer. Motivet er tro, häb, krerlighed og sä den store aldersforskel mellem Comelia og hendes forreldre. Er der angst pä spil? Sidste strofe: 0, s0de Bam! Du er mig kjrer og ligger Moders Hjrerte nrer og vil os n0dig savne. Dog sker det om en liden Stund; men atter vi pä Himlens Grund vort kjrere Bam skal favne. Din garnie Fader J. Christensen. Forreldrel0se, hjerteligt kloge, krerligt religi0se Comelia, uber0rt regnskabsdame i krydderibranchen (»Intet bord uden Bähncke«), giftede sig är 1896 med sin farmaceutiske tvillingbror Martins ven og studiekammerat, den eksplosivt dygtige, strerkt buldrende ateist, efterhänden materialist, k0bmand,

3 8 fabrikant, lokalpolitiker, rotarianer, brandesianer og kunstven, den karseklippede og siden pilskaldede cand. pharm. Peder Abraham Kruuse (»P.A.«). Han kaldte hende»comalie«. Sammen skabte de en stor forretning, og de flk to d121tre og tre s121nner. Oe mistede den reldste, Knud, ved en ulykke i haven (»Mor, Mor, Knud ligger nede i Haven og er saa underlig«); men ni og tredive är gammel flk hun held til at opkalde sit og P.A.s femte og sidste bam efter sin elskede far. Og»den lille gode«, muntert umusikalske Jens, blev siden mindst lige sä litterrer som sin far og sin morfar tilsammen, ja, han blev faktisk helt fantastisk. Ved sin alders 65. är flyttede nu den af sin mand (P. A. Kruuse i Odense) forlrengst forladte Cornelia Kruuse sammen med deres af sin mand (Aage Marius Christensen i S121nderborg) nylig til K121benhavn forflyttede reldste datter, Eva Margrethe Christensen; og jeg (Erik Martin, som er dette yngre pars fjerde og yngste bam, f121dt 1931; ikke d121df121dt som den reldste; ikke blät bam som lb Mandrup, 1927; ikke B121rge Mandrup, 1928, civilingenie:r: og amerikaner) blev derved i min bamdom pä Frederiksberg, pä Christianshavn og i Charlottenlund litterrert lydher takket vrere degn Jens Christensen fra Heves guldalder, min Marmors krerlige far, og blev vel ogsä fantast. Kristen blev jeg ikke. Det var ikke lbsens Brand, men hans Peer Gynt, vi lreste i gymnasiet. Fryd. Jeg kam endda op i Peer Gynt til studentereksamen 1949, og en nordisk rejselektor, som overvrerede eksaminationen, spurgte bagefter, om han matte trykke min händ. Sk121nt jeg jo havde haft svrert ved at huske Solvejgs navn: han havde ikke oplevet naget lignende! Det var gener121st sagt af ham, og da jeg siden flk chancen, sprang jeg fra en angiveligt lovende karriere som prins Axels efterf121lger i Det 0stasiatiske Kompagni AIS, for endelig at tjene penge til at studere for. Pengene, dem tjente jeg sä der, hvor 0.K.s direkter ~ Jacobsen havde placeret mig med henblik pä amtalte karriere. Det var i Syd,i- t ' n{erika, i Cali (Colombia). Rigtignok f121r Cali-kartellets tid og kokain. I ),.. hovedsagen tjente jeg mine dollars ved fordrekt import af danske fodboldautomater (med en revolver i hver ende ved mälene) og ved medhjrelp til udbredelse af U.S.-amerikanske Wurlitzer dukeboxe pä cafeer og pä bordeller med benzindrevet generator i Andesbjergenes smäbyer uden strem; men studere for mine sorte colombianske dollars pä en konto i New York, det gjorde jeg derpä i Arhus, hvor jeg blev ven af min morbror Jens, blev daglig tv-kritiker ved ]yllands-posten, modtog universitetets guldmedalje for en

4 afhandling om Danmarks st~rste digter, blev gift, blev magister i almindelig og sammenlignende litteraturhistorie, blev universitetslrerer, forlod min kone, fik hende tilbage, blev skilt og gjorde - og forfejlede - det og det. Professor Sven M~ller Kristensen ~nskede i septernher 1961 tillykke med medaljen, da kong Frederik IX til arsfesten havde trykket min händ, og han (M~lleren) spurgte, om jeg selv mente, at min dristige og af ham, Gustav Albeck og Paul Krüger sä h~jt bemmmede fortolkning af Ewalds dramatiske Adam og Ewa (1769) kunne vrere sand? September Ti är senere forelä mit svar i form af en afhandling for doktorgraden om, hvad professorens skeptiske sp~rgsmäl i virkeligheden bet~d, og hvad det bet~d, at det kunne besvares- euer hvis det ikke kunne besvares, hvad sä? Det var i alle fald verifikationsproblernet Pä vejen til disputatsen havde der vreret lejlighed til idehistorisk indsigt i kristendommens selvforstäelse (den kristne krerlighedstanke, agape, med varianter) og til at fortolke min ungdoms Martin A. Hansen i det lys. Den ene tekst, som alle danskere kan udenad,» H~it fra Trreets gr~nne Top«(1848/49), fik jeg ogsä ordnet, og periodebegrebet optimistisk dualisme; bare for at vise, hvordan man ved litteraturvidenskabelig meningsanalyse normalt i praksis verificerer og falsificerer. Og jeg fandt og udgav en til da ukendt tekst af J ohannes Ewald, den eneste siden min oldefars tid. Var det, at finde Ewald, begribe Blicher, sortere Martin A. Hansen fra Thorkild Bj~rnvig, at foreslä guldalderens idehistoriske grundmotiv, fatte kernen i kristendommen, strukturere sandhedsbegrebet og organisere sit fag i en opbrudstid, at kende den store digtning pä f~rste händ, opfyldelser af min ungdoms dr~mme, sä var det, at fä et bam, mere end det. Sophus fedtes i Odense är Jeg blev dekan for det humanistiske fakultet der pä stedet i begyndelsen af det uvenlige ärti, halvfjerdserne, efter at vi kaileger og studerende (som venner) i et forrygende samarbejde havde fäet indrettet almindelig og sammenlignende litteraturvidenskab. En kaldelse til University of Washington, Seattle, USA, sagde jeg nejtak til. I stedet kerte jeg som den foretrukne anseger og for länte penge ind bag Muren i en splinterny Peugeot 504 (med soltag, metallak og tvivlsom elektronik) som Ordinarius i Neuere Skandinavistik ved Freie Universität Berlin. FU var i min tid Tysklands nrestst~rste euer st~rste universitet. Oprettet 1948 med amerikansk hjrelp i den amerikanske sektor, et villakvarter med kun fä bornher i undergrunden; oprettet af studerende og lrerere i frellesskab, udvandrede fra det ber~mte, garnie 9

5 10 universitet pä Unter den Linden i russemes halvdel af byen, udvandrede af grunde, der sandtat sige tälte sammenligning med mine gode danske grunde til at forlade Danmark. Een af dem kan jeg n~vne med en smule rßdmen. I 1972 havde jeg, oven i alt det andet, ogsä agiteret oprßmt imod Danmarks indtrceden i Det europ~iske f~llesmarked; og med Peter Seeberg indsä jeg efter nederlaget i aktober nßdvendigheden af, at vi nu gav os til at skandinavisere syd for grcensen,»den lange march gennem institutioneme«, som han sagde med et udtryk af Rudi Dutschke, der henviste muntert til Kinas formand Mao. Ved Freie Universität Berlin havde Rudi Dutschke studeret, agiteret og organiseret, lige til han blev skudt pä og siden kam via England og Elias Bredsdorff til Danmark og universitetet i Ärhus. FU var sidst i 60erne studenteroprßrets tyske arnested, og man kam aldrig til ro. Da jeg - efter et godt ärs tßven - takkede ja til Freie Universität Berlin i maj 1973, var jeg advaret uden at forstä. Jeg ville ~re professor og valgte FU for at oprette endnu et studium, for at udbrede kendskab til skandinavisk tcenkemäde og for at fortsrette en videnskabelig udvikling og karriere. Det blev härdt. Sekteriske og dogmatiske form er for marxisme og stcerk reaktion, vrerst de fra DDR fjemstyrede (og deres grä antagonister i BRD) sied i lange är universitet og fakultet ned til kampplads for intrigerende, magtlystne, hrevngerrige, kortfristede vindere og langfristede tabere. Retorik og vold. Det politiske mord pä dommer Drenkmann fandt sted i hans lejlighed i gaden bag vores bolig i Kastanien Allee,»Haus Ilonka«, hos den spiritistiske vrertinde. Da Holger Meins fra RAP (»Rote Armee Fraktion«) havde sultestrejket sig dßd, isolations-frengslet som han var i Hamborg, skrev en ukendt händ over pissekummen pä universitetet:»heute Meins I Morgen Deins«. Men»Der Kampf geht weiter, Holger«sagde Rudi Dutschke ved graven. Min medbragte danske familie drog hjem til Mors. Jeg lrerte mit tysk og blev hrengende. Lä pä landevejen mellem Vestberlin og Nordmors, frem og tilbage, smä tusind kilometer tyve-tredive gange om äret, opretholdt forbindelsen til begge sider, kunne ikke andet. Jeg tjente gode penge. Orlov (med og uden lßn) i perloder brugte jeg til at komme mig og forske. Rigtige venner og veninder stad distancen. Litteraturen blev ikke ringere, og historien äbnede sig for mine undrende ßjne. Henrik Ibsen var i 1970erne uden tvivl den hyppigst, mest päfaldende opfßrte dramatiker i Berlin. Det begyndte med Peter Steins store ops~tning af Peer Gynt ved Schaubühne am Halleschen Ufer, sat op i messehailerne i

6 Vestberlin; det kulminerede med Karge & Langhaffs bidende uforglemmelige Wildente i 0stberlin og med Peter Zadeks sorgfulde, den geniale Ulrich Wildgruber som fotografen Hjalmar Ekdal, fantasten anno 1884 fert ajour, ved Theatertreffen i Vestberlin, importeret fra Hamborg. Ibsen indgik ofteog ofte lykkeligt- i min undervisning. Med studerende gik det til0stberlin og endda til Hamborg, när det virkelig skulle vrere. En skenne dag ferst i firserne spurgte jeg endelig, midt i en time, de studerende og mig selv, om det man kunne trenkes, at Ibsen i virkeligheden var en slags anarkist, og at anmelderen over dem alle, Georg Brandes, havde vreret ved kilden og (med viije?) forgiftet hele tolkningstraditionen, som han jo selv sagde, at han havde gjort det med vilje med Seren Kierkegaard? Sädan at vi, nu i vores tid, burde forsege at komme bag om traditionen og dens grundlregger Brandes og ind til lbsens tekster med helt anderledes bevrebnede ejne? Det ferte til verdens ferste forseg pä udtrykkelig rekonstruktion af Henrik lbsens poetik samt til en kortlreggelse af de veje, ad hvilke han kan vrere hievet, hvad han i sandhed blev og vedblev at vrere, en slags grundtvigiansk frihedsmand, hvis viden om frihed og frellesskab var, at de er hinandens forudsretninger. Ikke den serenkierkegaardske individualist, som den ukristeligt verdensberemte Georg Brandes fik markedsfert som den sande Ibsen (manden og vrerket), men en kritisk realist, som ville, at hans digtning skulle vrere vores hjrelp til- meddigtende - at forstä os selv i vores lykkelige og ulykkelige afhrengighed af vores medmennesker i alle ting, en social anarkisme som bagvedliggende anlreg og lrengsel, frihed i frellesskab! Brandesforskningen har-for hvad den er vrerd - godtaget min pävisning af kampen mellem Ibsen og Brandes. Kan man forlange mere? Og jeg ser nu pä Georg Brandes med samme indstilling som den stejle Johannes V. Jensen gjorde fra ferst af. Brandes ville kritikkens magt, slet og ret. Ibsen ville lreserens frihed ved at srette sin egen ind efter bedste evne. Sam han i taknemlighed skrev i et rimbrev til fru Heiberg i Pariserkommunens är: det er livet, det at beje eget indhold, Andigt, rigt, i den form, som folkets eje krcever for sit eget digt. Nu er jeg emeriteret. Kort fer det skete skrev Frank Kermode om en kollegas arbejde ved Columbia University, New York, nagle linier, som ogsä jeg kun- 11

7 12 ne underskrive, og som skal citeres. Oe stär at lrese i The New York Review of Books, Vol. XLIII, No. 14, September 19, 1996, side 32: Teachers who have never faced a whole year of the disciplines enforced by these accommodatory courses may weil shudder at the prospect. There are such demands on one's energy, so many unforeseeable interventions- some silly, some hostile, a few very acute - and a constant need to startle an unwilling audience out of lassitude, to update, to control arguments that can Iead anywhere and may touch the deepest prejudices of some students while leaving others bored and bewildered. Sädan var det; og vidunderligt. Men med min hustru Sabine har jeg her i min halvh0je alderdom - trods verdens overbefolkning og dens uoverskueligt därlige tilstand - sat endnu tre meget forskellige drenge, Jens (1992), S0ren (1993) og Marius (1997), i verden. Jeg er emeriteret, ikke frafreie Universität Berlin, men fra Humboldt-Universität zu Berlin. Mit fag h0rte nemlig til blandt de tre smä fag, der i aktober 1994 f0rst vendte tilbage fra udbryderholdet i villakvarteret Dahlem til det store gamle, af DDR faktisk ruinerede universitet Unter den Linden. Ogsä den tur tilbage var villet og vanskelig, rigtig og forkert, smertelig og n0dvendig. Det er bl.a. historien om et symbolsk mord og et fagligt attentat, som vi og jeg forgreves fors0gte at forhindre; men mit fag udfoldes nu som kulturvidenskab ved HU i direkte fortsrettelse af den vision, som vi skabte ved FU i begyndelsen af 70eme med st0tte af en lystig arbejdsgruppe fra Basisuddannelsen ved Odense Universitet. Det Nordeuropa-Institut i Berlin, som Hartmut Röhn og jeg stred for i en snes är, det findes altsä! Selvf0lgelig erdet ikke perfekt. Hvad er? I Danmark og Tyskland, til h0jre og venstre er kaileger og venner (og uvenner) faldet fra. Ulykker, faktisk og symbolsk hjemebl0dning, sclerose, selvmord, overs0isk emigration, f0rtidspension, forstening, alkoholisme, krreft, for store og for smä krav, Parkinson's syge og politik, hjertestop. Selv om man var strengt loyal under alle forhold, som en 0.K.-mand i en tin-mine, var det uhjerteligt at deitage i magtspil. Som ung troede jeg, at velvoksne forretningsfolks perfidi bag ryggen pä hinanden i en verdensorganisation som The East Asiatic Company var noget srerligt, en underlig lagkage. Det gentog sig bare, som regel i mere beskeden mälestok, bare overalt. Dansk familieliv, danske universiteter, dansk naboskab, og det kulminerede i Berlin, hvor universitetets konservative viceprresi-

8 dent- Prof. Dr. i retsvidenskab- blev grebet i universitetspolitisk bagvaskelse af sin chef, magtmisbrug, lfijgn og bedrag, blev valgt og genvalgt (efter sit nummer) til prresident for samme universitet og siden blev medlem af byens regering som senator for indre anliggender, chef for verdensbyens ordensmagt. Vitaler alt i alt- i min aldersgruppe, om vores tid- om tiden efter Hitlers Machtübernahme, de permanente bedrag, verdensomfattende vold, Stalin, Auschwitz, Hiroshima-Nagasaki, den kolde krig, Vietnam, Mao, Muren og Murens fald, Tjernobyl, indre og ydre rovdrift, gift i jord, i Iuft, i vand. Vi taler om en syg verden og altid om angst. Studenter-opr0ret i Tyskland gjaldt isrer de tyske nationale l0gne og fortrrengninger. Men opr0ret blev siden tit forbitret til kamp mod akademisk disciplin. Og i min tid i Berlin gjaldt det sä ogsä kampen mod isolationsfrengsling, mod Berufsverbot, mod NATOs raketter og imod fejl i Systemet og asbest i loftet. Frustration und kein Ende. Universiteternes metamorlose i den vestlige verden i min tid blev udl0st af den koldkrigs» mobilisering af intelligensen «og andre reserver, som gik i gang, netop som jeg blev magister i Arhus, og som gjorde mig til universitetsmand pä livstid, direkte fra det gr0nne bord. Som dengang faktisk var gr0nt. Mine vigtigste henvisninger fik jeg fra boghandlere, fra venner og kolleger i andre fag og andre lande, fra tidsskrifter og b0ger, isrer anglo-amerikanske, men efterhänden ogsä fra de tyske (oh, Habermas) og fra de studerende, deres vägne sp0rgsmäl og latente skepsis. Hvor vi studerede almen litteraturhistorie, og nordisk, pä egen händ i faktisk frie studier, som generationer har gjort siden Humboldt selv, findes nu i alle fag en skolemressig styring, en gennemgribende differentiering og reglementering, pensum og indlrering disciplin for disciplin; til dels motiveret af institutternes 0nsker om vrekst og konsolidering ved obligatoriske studieordninger; til dels pätvunget af politiske indgreb, som forudsretning for bevillinger, der forlanger kvantificerbar indsigt, l0bende kontrol og synlig produktion; til dels begrundet i fagenes internationale orientering og universelle betingethed, globaliseringen. Det imponerer ikke nogen i disse tider, at man tager et par dage fri i Berlin og forelreser over H. C. Andersen ved University of California i Los Angeles. Men det kan vrere rigt inspirerende, ikke mindst den amerikanske generfijsitet:» You are a great teacher! «. Universitetets lrerere bar imidlertid i undervisning og administration - her som der- opgaver, som vores lrerde professorer ikke dr0mte om, da vi i 1950erne lagde beskedent beslag pä deres tid og lyst. 13

9 14 Politik og markedskrrefter, landenes ekonomi og ambitioner, befordrer og begrrenser, styrer direkte og indirekte i et omfang, som fer var utrenkeligt. leldre kaileger uden held til selv at vrelge kurs ( eller uden effektiv treft for de skiftende moder og tilbud), for dem blev omstillingen af deres mulighedsbetingelser klart fatal.»die Universität hat die Aufgabe, die Wahrheit in der Gemeinschaft von Forschern und Schülern zu suchen«(karl Jaspers, 1945). Tyske professorers konservative interesseorganisation offentligger i bladet Forschung und Lehre klagesange, som ikke stär tilbage for de danske, hvad enten de er ironisk og dansk halvgarderet formuleret, som af psykologen Boje Katzenelsonfra Aarhus Universitet ved en faglig konference nylig (Aspekter af psykologisk forskning i Danmark, 1996), eller glammende indignerede med krav om reform, som i Magisterbladets pävisning disse är afpermanent overarbejde blandt de beskreftigede af foreningens klienter. Alligevel mä man sige med Johannes V. Jensen, som jeg nu i mit otium pä landet i Danmark forseger at se i sandhed, at det i disse tider har vreret en stor lykke at kunne vrelge, som man gjorde. Mit livs forlov! Det var ikke trenkeligt andet,»mit Livs Forlov!«. I en sammenfatning kunne man mäske med rette sige, at jeg var nedt til at studere litteratur, fordi jeg i digtningen fandt en vreren og et samvrer, som var uundvrerlige for mig. Jeg s0gte og fandt meget tidligt i digtning en sikkerhed og en samtale, som andre mennesker kan hrende finder pä andre mäder. Gad vidst, om ikke min litteratur-begejstrede morbror Jens, som elskede og tidligt mätte savne sin vanskelige far, P.A., kunne have sagt naget varmt om det: Vi er ikke alene. Jeg har boet ved en U-Bahn, Thielplatz i Dahlem, nabo i mere end en forstand til de dede, til Max Sering (far og sen), von Tirpitz, Fritz Haber, Lise Meitner, Hahn, Mengele, Niemöller, Dutschke, til Institut for racehygiejne, nu sociologer, til en SS-kaserne, der nu var befolket afvoice of America. Et stenkast fra min arbejdsplads boede vi med to store balkoner, marmorbadevrerelse, stumt flygel i hall'en, uden egen indgang boede vi tilleje i en grundmuret villa fra tyverne, som i en park med Gollwitzers kirke. Beamter auf Lebenszeit. Hvor skent havde det ikke vreret at kunne arbejde som de gamle. Skarnlest genoptrykkes her diverse smäting, smagsprever og kuriosa, urendret, men ogsä urendret det, som i dag ger krav pä at grelde som de stäende af minekarte skrifter. Hver tekst er pä faden forsynet med ärstal for ferste offentliggerelse, sä det er Iet at orientere sig i henhold til den samlede bib-

10 liografi og se, hvor teksterne kommer fra. I enkelte tilfrelde er disse Arstal (offentliggi2jrelsen) fiere är efter den tid, hvor teksten faktisk blev skrevet. Jeg bar som overordnet titel valgt en til dansk skinnesprog uoversrettelig tysk bydemäde,»zurückbleiben«(indstigning slutter I d0rene lukkes I BLIV SA STÄENDE I taget k0rer I farvel med dig), som bruges hver gang taget skal k0re og d0rene smrekker i. Denne kommando eksercerer folket- f0r, under og efter Muren- i respekt for myndigt overblik og klar besked. U-Bahn i Berlin. Hver eneste perron gentager ordet»zurückbleiben!«h0jt og klart og ikke mindre end to gange hvert femte minut i tjenestetiden, ofte oftere, ofte venligt sagt, ofte ligefrem rasende, br0lende, med piskesnert. Det bliver tusinde gange i timen. Skanderet ud over perroner og ud over deres nabolag gennem h0jttalere uden fejl. Er det ikke den samme besked, som den garnie lrerer, min oldefar, tilskriver sin datter i tro, häb og krerlighed det är, 1884, hvor Hedvig Ekdal d0r for pistolen bag treppet i Vildanden? Stätiden ud! Bliv, en Iilie tid. Naget vil vise sig. Vi afgär straks. Det er dejligt at fare. I forbindelse med en gresteforelresning i Oslo i marts mäned et är blev der lejlighed til en dansk samtale med Ba Elbr0nd-Bek ved Universitetets Senter for Ibsen-forskning. Han har jo i ärenes l0b begäet ikke sä fä interviews med kolleger, og han besluttede, at jeg kunne vrere et rimeligt offer. Det interesserede ham specielt, at min Ibsen (endnu?) ikke er hievet nordmrendenes, og hvordan jeg i det hele taget Iever med mit beskedne virke og ry. Jeg siger ham tak for tilladelsen til at optrykke resultatet, lige som jeg takker alle de forlag og publikationer i ind- og udland, som har givet deres tilladelse og har medvirket her. Formlen for vores liv mä andre hrevde. I faget grelder, at jeg ser den rette, den bedst mulige forstäelse af den enkelte tekst som den opgave, der legitimerer litteraturvidenskaben. Jeg er ikke ber0mt, ikke magtfuld, og jeg ved ikke, om jeg har gjort nytte. Den foreliggende samling reprresenterer, hvad jeg ftk gjort, minder om den jeg var og gerne ville vrere, og om dem, jeg kunne vrere hievet. Jeg afleverer bogen tillitteraturvidenskaben, til de studerende, til arbejdsgiveme, til kolleger og veninder og venner, til min familie, til tiden. 15 EMC.

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001 BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ Zurückbleiben. Tryk 1943 2001 title: Autor(in)/ author: Kapitel/ chapter: Erik M. Christensen»På Vulkaner i Colombia«In: Christensen, Erik M.: Zurückbleiben.

Læs mere

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001 BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ Zurückbleiben. Tryk 1943 2001 title: Autor(in)/ author: Kapitel/ chapter: Erik M. Christensen»Værdier og Professorer«In: Christensen, Erik M.: Zurückbleiben.

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Jeg hedder Pia Danesol og er en årgang 1951. September 2007 tog jeg mit 1. kursus i McGuire-teknik for stammere. Det var kort tid før, at jeg påbegyndte min uddannelse til

Læs mere

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001 BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ Zurückbleiben. Tryk 1943 2001 title: Autor(in)/ author: Kapitel/ chapter: Erik M. Christensen»Høit fra Træets grønne Top«In: Christensen, Erik M.: Zurückbleiben.

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Forelsket i Berlin glæd jer til Berlin 1989 set gennem Molly oh Micks øjne

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn Identitet, overvågning og tillid i kontrolsamfundet Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn I gave her my heart, but she wanted my soul, sang Bob Dylan i nummeret Don t Think

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Kinesisk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Kinesisk hilsen : ægteskab Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 par Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres. 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝 福 par at I er blevet

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Auktionshuset Bruun Rasmussen

Auktionshuset Bruun Rasmussen CASE Auktionshuset Bruun Rasmussen 38-årige ALEXA BRUUN RASMUSSEN er PR-ansvarlig og sølvspecialist hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Hun har egentlig altid vidst, at hun skulle ind i familiens auktionshus,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Dansk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Dansk hilsen : ægteskab Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. par Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres. Tillyke

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001 BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ Zurückbleiben. Tryk 1943 2001 title: Autor(in)/ author: Kapitel/ chapter: Erik M. Christensen»Een på brillen«in: Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001

Christensen, Erik M.: Zurückbleiben. Tryk 1943 2001. Berlin: Nordeuropa-Institut, 2001 BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ Zurückbleiben. Tryk 1943 2001 title: Autor(in)/ author: Kapitel/ chapter: Erik M. Christensen»Hermeneutiske elementer«in: Christensen, Erik M.: Zurückbleiben.

Læs mere

Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer

Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer Den gode død findes den? 7. nationale kongres Foreningen for Palliativ Indsats Workshop

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Roskilde Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

SCRAPBOG KARAKTEROVERSIGT

SCRAPBOG KARAKTEROVERSIGT SCRAPBOG KARAKTEROVERSIGT OVERSIGT INTRO KARAKTERER... 2 MONA... 3 THOMAS... 4 GITTE... 5 KIMMI... 6 LIVA OG KURT... 7 TOVE, PATRICK, HELLE OG JENS PEDER... 8 Mor glæder sig til sin søns besøg! profil

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner Ingvild Sandnes Hjerterystelse 24 refleksioner Indhold Hej og velkommen!... 7 Mellem steder... 11 Livet i limbo... 15 Uro... 19 But I still haven t found what I m looking for... 23 Du må bare satse...

Læs mere

NYHEDSBREV. Svært at vende tilbage til arbejdet?

NYHEDSBREV. Svært at vende tilbage til arbejdet? NYHEDSBREV Svært at vende tilbage til arbejdet? Både på Facebook og i rådgivningssamtalerne fylder det, hvornår I skal vende tilbage, hvordan arbejdsgiverne håndterer jeres tab, og det faktum, at mange

Læs mere