Hvad er fristelse? pågældende ring kan gørelret bedre for én. Modsat forbindes fristelser også ofte med noget dårligt. Ac

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er fristelse? pågældende ring kan gørelret bedre for én. Modsat forbindes fristelser også ofte med noget dårligt. Ac"

Transkript

1 LEV STÆRK SYND NU S \ AG DEM INDEN 18 AUGUSTI,MÀcilull,l, î,,, T, B Fiådb d lsreklame fra Frisko, som spiller på ideen om de syv dødssynder Giv i fællesskab eksempler på, hvad I hver især har v eret fristet af og fået eller ikke fået. Hvad er fristelse? En fristelse er normalt noget attraktivt. Mennesker fristes af forskellige ting, som de godt kunne tænke sig, enten fordi de mangler det, de fristes af, eller fordi man vurderer, al den pågældende ring kan gørelret bedre for én. Modsat forbindes fristelser også ofte med noget dårligt. Ac falde for en fristelse kan føre ên pfl afveje og Få negative konsekvenser. Kan man slet ikke styre sig i forhold til de fristelser, man møder på sin vej, hedder det sig, at man er blevet slave af sit eget begær. Og at være begærlig opf,attes almindeligvis ikke som noget positivt. Faktisk minder det mere om det, man i middelalderen kaldte dødsrynder. Nogle af de mest typiske ting, mennesker begærer) er: penge, magt, lykke, tryghed, kærlighed, sex, opmærksomhed, mad, forbrug mv. Således er der inden for de seneste år opståetetnytbegreb i dansk sprog powershopping - som dækker over, at man pä rekordtid bruger et hav tf penge på ting, som ofte er hgegyldtge for én. Et af de tydeligste eksempler på dobbeltheden i begrebet fristelse kunne for nogle år siden ses i en reklame fra isfirmaet Frisko, der lancerede en ny serie af is, som var navngiver efter middelalderens dødssynder. Mange mennesker fristes med jævne mellemrum til at købe en is, fordi det giver en behagelig kulde i munden på varme sommerdage, og fordi is rtlfwer kroppen sukker, der smager sødt og godr. Samtidig ved de fleste udmærket, at is også er usundt pga' sukkeret, og fordi nogle is sa,mtidig indeholder fedt. I værste fald kan overdreven indtagelse af sukker og fedt nemlig føre til både sygdom og død.

2 Romeo og Julie I Verona i Italien boede for mange år siden to lneget rige og arisete familier (Capulet og Montague), som af grunde, der havde fortonet sig, var blevet så dødeligt uvenner) at de, der støttede hver af familierne, ikke kunne færdes på gaden uden at råbe skældsord efter hinanden. Ved en stor fest hos familien Capulet blev fa-milierne imidlertid viklet ind i hinanden. En af de inviterede havde nemlig taget sønnen fra familien Moncague rned til festen, fordi Romeo, som han hed, var vildt forelsket i ell af de piger, som også var inviteret. For ikke ar blive opdaget havde Romeo og nogle af de andre unge mænd taget halvmasker for ansigter, l-rvilket ikke var ualmindeligt ved sådanne fester på den tid. Så kunne man nemli g gøre kur til pigerne uden at tabe ansigt, hvis de skulle gå hen og afuise én. Der er kun en måde at slippe af med en fristelse - at give efter for den. Oscar Wilde, i rsk forfatter

3 Plakat for moderne filmversion af Shakespeares gamle drama om Romeo og Julie. Baz Luhrmanns: Romeo + lulietfra Romeo var dog dårligt kommet ind til festen, før han blev slået afen anden og langt dybere forelskelse i en pige, som dog hurtigt viste sig ar være datteren i familien Capulet, hvilket umiddelbart gjorde hans forelskelse umulig. Alligevel flirtede han hele aftenen med hende, så hun kom til a"t fatte sympati for ham. Da festen sluttede kunne Romeo ikke få sig til at gå hjem. Han ville være sammen med sin nye kærlighed' Derfor vendce han om og klatrede over mltren, der løb rundt om familien Capulets bolig. Fra haven kunne han gennem vinduet se Julie, som stod og pressede sin kind mod ruden. Lidt efter kom hun ud på balkonen, hvor hun stocl og kiggede Iængselsfuldt op mod stjernerne, mens hun sukkede. Romeo kunne fornemme hendes åndedræt ogfølte, at hun på forunderlig vis gik i et med hele universec, der forenede dern. Hans iyst til hende voksede, og han havde svært ved at styre sig. Sä da Julie efter lidt tid pludselig erklærede sin kærlighed til ham ud i den mørke nat, gav han sig srraks til kende. Først blev hun selvfølgelig forskrækket og var ved at afuise ham, men forelskelsen overmandede hende, og de talte sammen til daggryetnærmede sig. Og inden de skiltes, havde de afttlt at gifte sig allerede næste dag. På vejen hjem rundede Romeo det nærliggende kloster for at få en munk, han kendte, til at forestå brylluppet. Det lykkedes, og den følgende dag blev de viet i al hemmelighed' Senere samme dag mødtes en gruppe slægtninge fra hver af de to familier tilfældigr hinanden på gad.en og kom op at skændes. Det udviklede sig så voldsomt, at Julies fætter, Tybalt, slog Romeos bedste ven, Mercutio, ihjel på åben gade. Umiddelbart efter kom Romeo selv forbi stedet, og han blev selvføigeltgchokeret over, hvad der var sket. Alligevel forsøgte han, pga. sit nye slægtskab med familien Capulet, at gyde olie på vandene og især fordi han vidste, at Julie holdt meget af sin fætter. Det endre dog med, at situationen eskalerede, fordi vennerne på begge sider piskede scemningen op. Pä den måde kom Tybalt og Romeo også i kamp, hvorved Tybalt blev dræbt af et stød. fra Romeos kårde. Den store tumult havde selvfølgelig fået nogen tli æt alætmere fyrsten og hans soldater, som kom og genskabte ro og

4 orden. Også de to familier ankom, og begge var de chokerede over, hvad der var sket. Efter en kortlægning af sagen, dømte fyrsten Romeo til forvisning fra Verona, inden næste dags morgen. Han ville aldrig igen se ham inden for byens mure. Udvisningen var en katastrofe for Romeo, fordi det betød, at han ikke længere kunne få sin elskede at se. Det gjorde ham forwivlet og modlqs, hvorfor han var Parat til at tage sit eget 1iv, hvilket munken dog fik talt ham fra. I stedet klatrede han, da rnørket faldt på', igen over muren til familien Capulets ejendom fot at tage afsked med ulie. Det blev en hed afsked, som varede hele natten. Få dage efter, at Romeo havde forladt byen, erklærede Julies far, at han havde fundet en mand af bedste familie til hende, da det var på tide, hun blev gift. Julie blev chokeret over oplysningen og prøvede af alle kræfter at tale sin far fra hans forehavende. Hun ville ikke wangsgiftes men leve sit liv medtden, hun elskede, og som hun jo allerede var gift med. Det kunne hun dog ikke sige noget om, hvorfor hun prøvede med alle mulige aridre undskyldninger - bl.a. at man ikke kunne holde en glædesfesg når der lige havde været dødsfald i familien, og når den døde end ikke var blevet begravet. Ingenting bed dog på faderen, og brylluppet blev fastsat til den følgende uge. I sin forwivlelse søgte Julie råd hos munken, som straks lagde en plan. Dagen før sit bryllup sku1le Julie drikke en bedøvelsesvæske, som munken gav hende. Den ville få hende til at se død ud i 28 tirner. På den måde ville brylluppet ikke kunne gennelr:rføres, og Julie ville blive anbragt i familiens mausoleum på kirkegården. Her tllbød munken at bryde ind om natten) når hun vågnede, og smugle hende ud af byen, så hun kunne blive forenet med Romeo. Hal lovede samtidig at give Romeo besked, så han kunne forberede sig på det glædelige gensyn. Om end Julie var noget skeptisk ved at sku1le índtage bedøvelsesdrikken - hun kunne jo ikke med sikkerhed vide, om munken var i ledtog med hendes forældre og i stedet havde puttet gift i flasken - g1k hun med på munkens plan. På dagen for brylluppet låjulie som død, da hendes tjenerinde kom ind for at vække hende og güe hende klar dl bryl- Bryllup Paulus beskriver i sine breve. hvordan ægteskabet gør mand og kvinde til et kød, dvs. hvordan mand og kvinde i ægteskabet bliver forbundet. I den katolske kìrke er bryllup et af i alt syv sakramente dvs. hellige handlingen I deri evangelisklutherske kirke anses det dog ikke for at være et sakramente, da det ikke menes at have indfiydelse på troen. 99

5 LAD DIG FRISTE OG... Kærlighed Kærlighed forbinder mennesker. Det kan den gøre på forskellig vis, og man kan derfor også tale om, at kærlighed kommer til udtryk på forskellig vis: erotik, venskab, forelskelse, familiebånd, kærlighed til viden (filosofi), medmenneskelighed osv. Modsatte side: En meget berømt scene fra Shakespeares skuespil, Romeo og lulíe, er den såkaldte balkonscene, hvor Romeo klatrer op til Julies værelse, og de bliver forelskede. Denne tegning viser scenen i en eldre teateropførelse i Royal Court Theatre i London. luppet. Det vakte selvfølgelig stor opstand og posryr, at bruden afuforklarlige ärsagerva:r a;fgiletved døden på selve bryllupsdagen, men der var ikke andet at gøfe end at bringe hende ned i familiens mausoleum ved siden af hendes fætter' Rygtet om Julies død løb imidlertid hurtigere end munkens meddelelse til Romeo om, at det hele blot var en hemmelig plan. Den budbringer, munken havde sendt af sted, blev nemlig overfaldet og dræbt af landevejsrøvetq hvorfor han aldrig nåede frem. I stedet forwivlede Romeo, da han høtte, tt hans elskede var død. IH:an føite ikke, der v&t tírere at leve for og købte en flaske gift af den apoteker, han boede til leje hos- Derefter besluttede han a ville tage en sidste afsked med sin elskede, inden han drak flaskens indhold og lagde sigtllatdø ved siden afhende. Om natten listede Romeo sig ind i byen og kom hurtigt til kirkegården. Mens han var ved ac bryde døren til mausoleet op, blev han anråbt. Det var den mand, som Julie skulle have været gift med, der ogsåvar ude ved graven for atlægge blomster og sørge. Paris, som manden hed, anså af gode grunde Romeo, som han ikke kendte, for at være Iigrøver og drog straks sin kårde, men da Romeo var en fremragende fægtet, tabte Paris kampen ogdøde. Derefter kunne Romeo'uhindret bryde ind i mausoleet og tage afsked medjulie. Han erklærede her sin kærlighed en sidste gang, kyssede hendes læber og lagde sig på gulvet ved siden afhende, hvorefter han drak giften og døde. Kort tid efter ankom munken til kirkegården for at lukke Julie ud af mausoleec, og han blev noget forskrækket over at se, at døreî allerede var brudt op, og at der brændte lys i mausoleet. Så opskræmt var han, at han slet ikke så den døde Paris, men han cog sig forwivlet til hovedet, da han så Romeo ligge livløs ved siden afjulie. I samme øjebllk begyndte Julie at røre på sig. Munken forsøgte at aflede hendes opmærksomhed men det þkkedes ikke. Da hun så den døde Romeo på gulvet, skreg hun af smerte, trak sin drggert frem og begik selvmord, inden munken kunne nå. at rergere. Tragedien var total. I det sammehørte munken støj tden for mausoleet og gik ud. Paris havde haft en væbner med ud til kirkegården, men han havde ikke kunnet nå at gribe ind under kampen mellem 100

6 LAD DIG FRISTE OG Drøft i mindre grupper de forskellige former for fristefse[ der er i historien, og afgør i fællesskab, hvad bagsiden af de enkelte fristelser er, hvis der er en sådan. Diskuter det realistiske i, at en ulykkelig forelskelse kan føre til selvmord. 5ammenhold billedet på s. 101 med teksten og diskuter, om der er en sammenhæng mellem begreberne forelskelse, forførelse og fristelse. Skriv hver især et bud på, hvad forskellen på de tre begreber er. Dískuter; om det altid er nødvendigt med en voldsom tragedie før en forsoning kan komme i stand. Paris og Romeo, hvorfor han i stedet varløbet efter hjælp hos firsten, der nu ankom til kirkegården sammen med repræsentanter til de to stridende familier. Da sagens rette sammenhæng efter munkens forklaring gik op for de to familier, blev de fyld af sorg og var utrøstelige. De havde totalt mistet livsmodet og klrnne ikke se mening med noget som helst. Den situa ion udnyttede $rrsten imidlerdd til at formidle en forsoning mellem familierne, som i hans øjne kun havde den mulighed i fællesskab at dyrke mindet om deres afdødebørn. Da det tidligere fjendskab mellem dem heller ikke længere gav mening, gjorde de som firsten foreslog og rejste hver især et minde om den alden families barn. Fristelse: begær efter det gode liv I balkonscenen i fortællingen om Romeo og Julie står der) at Romeos begær efter Julie blev forøget, fordi ha;n føite sig Forbundet med hende gennem åndedrættet. I religionspsykologien siger man, at ordet begær dækker over den lyst et menneske har til at realisere det gode liv. Som menneske længes man med andre ord efter det, ma:r ikke har, hvis det vurderes som godt. Man kal også sige det på den måde, at mennesket tit føier, at det mangler noget, for at livec kan opleves som Perfekt. Denne mangel udløser et behov, som kan ùiføje \ivet støffe nydelse. Og behovet afîøder et begær mod det, som man tror) vil give én tilfredsstillelse. Derefter kan man så sdføre de handlinger, der skal til for t skaffe én det, man begæter eller fristes af. 1t7 Djævelens Advokat I filmen, Djævelens Advokat, fra 1997 spiller Keanu Reeves en ung lovende advokat, der, pga. sin succes som anklager i en lille provinsb pludseligfãr et rilbud fra et stort advokatfirma om at komme til New York, hvor en storslået karriere venter ham. Ud over selve jobbet frister advokatfirmaet Kevin, som den unge advokat i filmen hedder, med en meget høj Iøn,

7 Den unge succesrige advokat står sammen med sin kommende chef på en slags terrasse uden gelænder højt oppe over New Yorks gader. Scenen henviser til Djævelens tredje fristelse af Jesus på taget af templet i Jerusalem, hvor Djaevelen prøver at lokke Jesus til at kaste sig ud fra taget for at se, om Gud vil redde ham. Fra'Mangel' til 'Det gode liv' anerkendelse) magt) en stor luksuriøs lejlighed, dyre biler samt en rig omgangskreds med mange smukke kvinder. Dette frerngîr af en jobsamtale som Kevin er til hos firmaets magtfulde leder John Milton - spillet af Al Pacino. Jobsamtalen finder sted på toppen af fìrmaets skyskraber i New York, og stedet virker nærmesr sygeligt, da der ikke er opsat nogen form for gelænder omkring det terrasselignende sted. Går man for langt ud til kanten - hvilket Milton hele tiden gør - er der altså stor risiko for ar falde ned og slå sig ihjel. Pointen med denne scene er at bringe tankerne hen på fortællingen om fristelsen af Jesus i Ørkenen fra bl.a. Lukasevangeliets kapitel 4. lrj.er er Jesus gået ud for at være alene i ørkenen, så han kan koncentrere sig om at lade mentalt op til sin store missionsopgave, der skal fa folk til at tro på Gudsriget. Efter 40 dages koncentration får han besøg af DjæveIen, der forsøger at lokke ham over på sin side i stedet for på Guds. Det gør han bl.a. ved at stille ham en række goder i udsigt. Men selv omjesus på det tidspunkt et qlr'get af sult ogtørst, modstår han Djævelens fristelser og sender ham væk. I Bibelteksten er pointen bl.a., at man sorrì menneske hele tiden skal vurdere de muligheder, man stilles overfor og tænke sig godt om, inden man vælger, hvad man vil. Feed back = Ny oplevelse af mangel Mangel v Behov v Begaer Handling v Nydelse v Det gode liv 103

8 Milton med sin datter Christabella. Senere lader han hende ligge helt nøgen på sit skrivebord, som et offerlam på alteret, for at friste den unge succesrige advokat. Kevin. Formålet med det rituelle samleje er at skabe et rigtigt djaevlebarn, idet Kevin, uden at v ere klar over det, er Miltons søn og dermed Christabellas bror. Det samme gør KevLr' i filmen. I sin fantasi gennemgår han det scenarium, der vil udspille sig, hvis han siger "jì' úl det fristende tilbud. Hans kone Mary Ann (Chtrlize Theron) vil være ellevild af begejstring, fordi de så vil kunne gøre th det, de har drømt om. Og seiv vil han vade fra den ene succes lil den anden, blive berømt og tjene stadigt flere penge. Men i forlængelse af disse positive tanker begynder de negative at tage over. Arbejdet vil komme til at tage så meget af hans tid, at der kommer problemer i ægteskabet. Af den grund vil der være risiko for, at han forelsker sig i en anden kvinde, hvorfor det kan ende helt gilt for ham. Og for at saette hovedet på sømmet fortælier hans fantasi ham, at lederen af det store firma i virkeligheden er hans ukendte far, som er i ledtog med selve Djævelen, og som kun er ude på ac lokke ham i en fælde. Den går ud på, at få ham til avle et barn med sin egen søster - den skønne advokatkollega Christabella- - der spilles af clanske Connie Nielsen. Denne afgørende scene udspiller sig på faderens kontor. Milton har arrangeret sit skrivebord som et

9 altet ogfäet Christabella til atlæ.gge sig fristende til rette for Kevin, så det rituelle samleje kan finde sted i faderens påsyn. Lykkes det, vil Kevin for alvor miste sin sjæl, mens Milton har formået ^t føre sin djævelske slægt videre gennem sine egne børn. PL den måde få filmen næsten mytisk karakter på samme måde som fortællingen om Romeo ogjulie. OPGAVE C Fristelser Bibelen I Bibelen optræder begrebet fristelse ofte som en prøvelse, hvor Gud vil teste, om de troende er trofaste mod ham. Den første fristelse, manlrrører om i Bibelen, står allerede i skabelsesberetningen, hvor Gud forbyder Adam og Eva at spise af et bestemt træ i Edens Have. Den fristelse var, som det fremgårhfhistorien for stor for menneskerne- Derfor opfattes mennesket i kristendommer som syndigt. Det kan ikke af egen drift Iadevære med at vend e ryggeî til Gud og leve på en anden måde end den der er Guds vilje. Mange af fortæilingerne i Det nye Testamente er skrevet som modfortællinger til historier i Det gamle Testamente' Det var en af måderne, hvorpå de kristne op gennem tiden har forsøgtat vise, at jødernehavde misforstået forholdet til Gud' Modfortællingen til sjtødefaldsmyten, soír' historien om Adam og Eva kaldes, er fortællingen omjesus i ørkenen. Ved at modstå de ftistelser, som Djævelen her udsætter Jesus for, bliver han et modbillede til Adam og Eva og dermed en slags forbillede for alle kristne. På samme måde somjesus modstod fristelserng skal alle andre ogsit gøte det - netop fordi frisrelser i den jødisklkristne forsråelse af tilværelsen altid har en negativ bagside. Af samme grund rdgør fristelserne også en væsentlig del af den centrale kristne bøn: Føderuor. Ftdewot er tfølge Bibelen lavet afjesus selv og givet til de roende som den enestebøn, der er nødvendig at bede for en kristen. Het hedder det bl.a.: "Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde". I bønnens logik er der, som det ses, en tydelig sammenhæng mellem fristelser og ondskab' Fristelser føret úl ulykke OPGAVE C Afdæk i fællesskab, hvad det er for fristelser, som hovedpersonen i sin fantasi forestiller sig at blive udsat for. Diskuter risikoen for, at de ulemper; som hovedpersonen forestiller sig, er reelle. Se evt. filrnen, Djævelens Advokat og diskuter, hv d I mener, der får den urige advokât, Kevin, til at afstå fra at forsvare og få frikendt en anklaget, som han føler sig overbevist om er skyldig. Læs folkevisen Agnete og Havmanden (arbejdsark 1). Afdæk i rnindre gruppeç hvad det er, der frister Agnete til at følge havrnanden, og hvad det senere el der får hendè til at forlade ham igen, samt hvilke konsekvenser det får. 105

10 LAD DIG FRISTE OG... Undersøg i diverse leksika (bl.a. et symbolleksikon) og på neüet den symbolske betydning af begrebet'vej/vejen' og find ud af. hvordan forskellige bud på 'den reüe vej'forholder sig til de fristelser, som tilværelsen byder på. Mdsatte side: lllustration fra 1300-tallet af de tre fristelser, som Djævelen udsætter Jesus for i ørkenen. og ondskab, og derfor beder de troende om at undgå diverse fristelser. Indirekte står der i bønnen, at det er Gud, der anlægger den vej, de troende bevæger sig på gennem livet. Derfor er det også op til Gud, om de troende skal ledes i retning af fristelserne eller uden om. Derimod kan man ud af bønnen se, at man inden for kristendommen er bevidste om) at det er det enkelte menneske, der selv afgør, om det vil falde for de forskellige fristelser, det Íîøder på sin vej eller lade dem ligge og afstå. Det er bl'a. det, fortællingen omjesus t ørkenen skal hjælpe til. Ud over fortællingen om fristelserne i ørkenen er der også et par centrale fortællinger i Det gamle Testamente, hvis hovedpersoner bl.a. er tænkt som forbilleder for de troende. Den ene er fortællingen om Abraham, der af Gud får besked på at ofre sin eneste søn, og den anden er fortællingen omjob, der ender som en brik i et væddemål mellem Gud og Djaevelen og bliver udsat for alverdens lidelser. I disse to fortællinger indgãr der ikke umiddelbart fristelser, som vi normalt forstår dem, men i jødisklkrrsten forsta:rd handler disse fortællinger om den grundlæggende fristelse - nemlig den om at vende Gud ryggen og dermed gøre sig skyldig i synd. Synd betyder netop at vende Gud ryggen og'ramme ved siden af' det kristne må. I begge fortællinger udsætter Gud sine to udvalgte for umenneskelige prøvelser - i den føtste gennem en ordre, i den anden ved at lade Djævelen lege kispus med ob, så han udsættes for alle tænkelige lidelser - bortset fn døden. I{ar' mister børn, husdyr, slaver og hele sin formue og udsættes for alverdens sygdomme, hvorefter h ns venner også undsiger ham. Pointen i begge historier er imidlertid at bäde Abraham og Job klarer prøvelserne - Abraham ved at adlyde Guds ordre, hvorved han ender med at få lov at beholde sin søn i live, Job ved at fastholde sin tro pä Gud, hvorved han får alt, hvad Djævelen har taget fra ham, tifold tilbage. 1û6

ROMEO OG JULIE HVEM ER HVEM?

ROMEO OG JULIE HVEM ER HVEM? ROMEO OG JULIE HVEM ER HVEM? Romeo: søn af Montague. Romeo tror i starten, at han er forelsket i Rosalina, som han digter halvtomme, halvhjertede kærlighedsflosker om. Det er først, da han møder Julie,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Dømmesyge eller barmhjertighed Salmer: 751, 498, 626; 276, 612 Evangelium: Luk. 6,36-42 Døm ikke, fordøm ikke, tilgiv, giv! Det er store ord der møder os i dagens tekst. Det

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner)

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner) Lektion 1 (Den barmhjertige samaritaner) MÅL Børnene skal vide, hvad et venskab er, hvordan det dobbelte kærlighedsbud lyder, og hvem der er deres næste. TIL LEDEREN Dette efterår starter vi med 4 lektioner

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Brian Ravnborg Sagnet om Horus.

Brian Ravnborg Sagnet om Horus. Sagnet om Horus Oplæg til matematik Navn: Klasse: www.galapagos.dk af Brian Ravnborg Sagnet om Horus. udgave 1.0 2006 Side 1/5 Sagnet om Horus er en klassisk fortælling fra det gamle Egypten. Her får man

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015 Skrøbelige lerkrukker Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Læsninger: Rom. 12,9-17, 2. Kor. 4,6-7 og Luk. 18,9-14 Kære konfrmander. Det er i dag jeres

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 15. september 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække. Salmer. DDS 750 Nu titte til hinanden de favre blomster

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen.

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Mening og meningsløshed, godt og ondt, er side om side i vores menneskeliv.

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere