Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration"

Transkript

1 Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration

2 Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper dine analytiske evner og sætter dig i stand til at træffe mere præcise beslutninger. Derved bliver du godt rustet til en mere krævende og ansvarsfuld stilling og til videreuddannelse på masterniveau. Dit overblik bliver større En HD fra CBS er et stærkt og solidt kort på hånden i din videre karriereplanlægning. Allerede under dit studium oplever du, at de kompetencer HD-uddannelsen giver dig, kan bruges. På studiet får du en grundlæggende viden om de problemstillinger, du møder på arbejdet. Den teoretiske tilgang og analytiske tænkemåde sætter nye perspektiver på din daglige praksis. På CBS bliver du trænet i at løse komplicerede problemstillinger ved at anvende teori og metode. En vigtig del af den proces er at lære at indsamle ny viden, strukturere denne viden og bruge den i praksis. Du tager bedre beslutninger Målet med uddannelsen er at gøre dig i stand til at træffe bedre beslutninger. Når du tilegner dig viden om processer og metoder, bliver du belønnet med en dybere indsigt, der sætter dig i stand til at reflektere over muligheder og træffe mere præcise valg. Alsidig og kvalificeret undervisning På CBS er vi meget bevidste om pædagogikken og undervisningsformen. Derfor tilpasser vi undervisningen til det faglige indhold, så gruppearbejde, opgaver og eksamener er med til at understøtte indlæringen. Studiegrupper er et godt forum til at diskutere teorier, hypoteser og synspunkter, og de er samtidig med til at styrke dine samarbejdsevner. Kvalitet og udvikling Vores mål er være fremsynet i forhold til morgendagens kompetencebehov. Derfor udvikler vi løbende vores HD studier, så de afspejler de behov, erhvervslivet får brug for i fremtiden. Dette sikrer vi ved en tæt dialog med partnere fra erhvervslivet og ved at inddrage vores forskere og specialister i tilrettelæggelse af studierne. 2

3 HD er for dig.. der allerede er i gang med din karriere du er måske lige startet på arbejdsmarkedet eller har flere år bag dig. Du er klar til det næste skridt, hvad enten det er for at skabe en karrieremulighed opad eller til en anden branche eller du blot er interesseret i at udfordre dig selv, udvide dit netværk og udvikle dine kompetencer. HD er tilrettelagt, så du kan læse uddannelsen ved siden af dit job. HD varer fire år på deltid, hvor 1. del og 2. del hver for sig tager to år. Samlet set er uddannelsen på 120 ECTS point, hvilket svarer til to års fuldtidsstudium. Efteruddannelsessystemet HD indgår i efteruddannelsessystemet, hvor også Master-uddannelserne hører til. Fælles for disse uddannelser er, at de retter sig imod erhvervsaktive, og at de er tilrettelagt på deltid. Efteruddannelsessystemet er bygget op parallelt med det almindelige uddannelses- system, så du kan nå samme niveau. Den samlede HD uddannelse svarer til bachelorniveau, og kan sidestilles med øvrige bacheloruddannelser som f.eks. HA. Dog er omfanget af fagene forskellige, da erhvervserfaring er med til at kvalificere de studerende på HD. HD 1. del basisuddannelsen HD 1. del dækker obligatoriske fag som erhvervsøkonomi, samfunds- økonomi, erhvervsjura og dataanalyse. Som noget nyt kan du desuden vælge imellem en række spændende valgfag. Uddannelsen afsluttes med faget erhvervsøkonomisk metode, som styrker dine metodiske redskaber, inden du skal i gang med det afsluttende projekt på HD 1. del. syv forskellige studier er en specialistuddannelse, hvor du får mulighed for at fordybe dig i et særligt fagområde. CBS udbyder syv forskellige - studier. Under hvert enkelt studium kan du desuden vælge imellem forskellige faglinjer, toninger eller valgfag, så du kan tilpasse uddannelsen præcist til din karriere. HD-enkeltfag De fleste fag på HD kan læses som enkeltfag. Så hvis du har behov for faglig opdatering på et enkelt område eller har lyst til at læse HD i et lavere tempo, kan det sagtens lade sig gøre. 3

4 HD 1. del - 2 år (1. til 4. semester) HD 1. del Erhvervsøkonomi Dataanalyse Samfundsøkonomi Erhvervsjura Valgfag Erhvervsøkonomisk metode Afsluttende projekt HD 1. del er en 2-årig uddannelse, der giver dig en faglig og metodiske ballast. Foruden de obligatoriske fag kan du vælge to valgfag indenfor strategi, international økonomi og business, statistik, erhvervsret, serviceøkonomi og offentlig økonomi. Desuden får du et metodefag, der styrker dine metodiske redskaber, inden du skal i gang med det afsluttende projekt på HD 1. del. Se mere på år (5. til 8. semester) Afsætningsøkonomi og Udenrigshandel Finansiering Finansiel Rådgivning Organisation og Ledelse Problemidentifikation, informationsteori og modelbygning Markedsbegreber og efterspørgselsorientering Vertikale systemer, markedsprocesser og økonomisk strategi Specialisering 1. Afsætningsøkonomi 2. Udenrigshandel Studiet henvender sig til dig, der har ambitioner inden for salg, markedsføring, trade marketing, eksport, analyse, forretningsudvikling og international business. Du får kompetencer til at varetage markedsfunktioner og deltage i planlægning, implementering og ledelse af internationale markedsaktiviteter. Du bliver introduceret til en række begreber, metoder, modeller og teorier, som sættes i relation til afsætningsøkonomiske problemstillinger. Gennem træning lærer du at anvende disse redskaber kritisk og bliver rustet til at identificere og løse problemer indenfor fagområdet. Efter basismodulet skal du vælge, om du ønsker at læse Afsætningsøkonomi eller Udenrigshandel. Du har selv en betydelig indflydelse på, hvilke emner du vil skrive om i opgaver på studiet, uanset hvilken faglinje du vælger. Dette sikrer dig, at din uddannelse er tilpasset dine behov. Se mere på Porteføljeteori og Corporate Finance Obligationer og Derivater Skatteret Kreditvurdering Personal finance Valgfag Studiet henvender sig til ledere og medarbejdere inden for den finansielle sektor defineret bredt, dvs. bank, realkredit, forsikring og pension. Det kan også være, du er leder eller medarbejder og træffer finansielle dispositioner og beslutninger, eller du kan være eksempelvis økonom, jurist eller ingeniør og ønsker en dybere indsigt i finansiering. På studiets første år lærer du den grundlæggende centrale finansieringsteori og metode. HD-studiet i Finansiering tager udgangspunkt i grundlæggende finansieringsteori, hvilket betyder, at du med en HD i Finansiering opnår kompetencer til at analysere finansielle produkter og problemstillinger samt at drage relevante beslutninger. HD i Finansiering har et stort udbud af spændende valgfag. Disse giver dig mulighed for at specialisere dig inden for forskellige områder og for at blive opdateret på aktuelle problemstillinger. Se mere på Investeringsrådgivning Juridisk metode og Skatteret Den finansielle virksomheds risikostyring Boligøkonomi og pension Valgfag Studiet henvender sig til medarbejdere inden for bank eller realkredit, der rådgiver private og mindre erhvervskunder. Det kan også være, at du kommer fra en anden faggruppe og ønsker indsigt i finansiel rådgivning. På uddannelsen bliver du introduceret til en række begreber, metoder, modeller og teorier, som sættes i relation til den finansielle sektors problemstillinger. Gennem træning lærer du at anvende disse redskaber kritisk og blive rustet til at identificere og løse problemer indenfor fagområdet. På studiets første år vil du lære at give privatkunden rådgivning om, hvordan man skal sammensætte en portefølje til f.eks. pensionsopsparing, og hvordan man skal rådgive i forbindelse med boligkøb. Du vil også opnå en forståelse for, hvordan de produkter, banken afsætter, influerer på bankens samlede risiko. Endelig vil du studere de retlige rammer, der omgiver banken og den rådgivning, banken giver. På studiets andet år vil du have mulighed for at vælge mellem forskellige valgfag. Disse valgfag vil både give dig dybere forståelse for rådgivning af privatkunden og færdigheder indenfor rådgivning af erhvervsvirksomheder. Se mere på Organisationsteori kultur, struktur og gruppeprocesser Ledelse, motivation og organisationens menneskelige ressourcer Kommunikation i organisations sammenhæng Organisationskultur og struktur Magt- politik i organisationen Strategi, omverden og organisationsudvikling Innovation i organisationsperspektiv Toninger 1. Virksomhedskommunikation og strategiskudvikling 2. Strategiskledelse og virksomhedsudvikling 3. HR ledelse og udvikling 4. Organisationsforandring og innovation Uddannelsens målgruppe er dig som ønsker en teoretisk og praktisk tilgang til organisation og ledelse i arbejdet med at styrke dine karrieremuligheder. HD Organisation og Ledelse er bygget op omkring toninger med fagområdet organisation og ledelse som fælles omdrejningspunkt. Inden studiestart skal du derfor vælge én af fire toninger. Du bliver i stand til at analysere organisatoriske problemstillinger og omsætte disse i operationelle ændringsprocesser. Dermed kan du yde kvalificeret sparring i rollen som interne konsulent, ledende stabsmedarbejder, projektansvarlig eller funktionsområdechef. Se mere på 4

5 HD-uddannelsen på CBS har mange valgmuligheder Regnskab og Økonomistyring Supply Chain Management Økonomistyring og procesledelse Eksternt Regnskab Økonomistyring 1 & 2 Strategisk Ledelse Linjeprofiler Skat 1 og Skat 2 Finansiel Planlægning, Regnskabsanalyse & Værdiansættelse Corporate Finance og Management samt Management Control Systems HD i Regnskab og Økonomistyring henvender sig til personer med erhvervserfaring, som gerne vil læse videre inden for regnskabsvæsen. Den typiske studerende bruger regnskab som sit primære værktøj som fx revisorelever, men vi har også studerende med en længerevarende uddannelse som fx jurist, farmaceut eller ingeniør. Studiets kerne er især fagene Økonomistyring og Eksternt regnskab. På første halvår undervises der i indbyrdes afgrænsede fag, hvor du bl.a. lærer at beherske de økonomiske styringsværktøjer og får rig lejlighed til at bruge disse på en række cases. Samtidig lærer du at bruge økonomistyring som beslutningsog koordinationsværktøj i forbindelse med en virksomheds valg af aktiviteter ud fra økonomiske kriterier På 2. studieår specialiserer du dig i én af de tre linjeprofiler, som passer til din karriere. Studiet sigter mod stillinger som controller, regnskabs- og økonomichef, men gennem de seneste år er udviklingen også gået i retning af, at HD(R)-beviset giver adgang til et bredt spektrum af andre stillingstyper. Uddannelsen giver desuden kompetence til at fortsætte på cand.merc.aud. (revisorkandidatstudiet). Se mere på Integreret Logistik Supply Chain Operations Ledelse, strategi og implementering Supply Chain Organisation Supply Chain Teori Tværgående Projekt Valgfag 1. Strategisk Indkøb 2. International Shipping og Transport 3. Supply Chain Management Accounting 4. Informationsteknologi i Forsyningskæden Studiet er en karrierevej for dig, der arbejder tværfunktionelt med interne og eksterne relationer. Du er måske indkøber, shippingmedarbejder, speditør, logistikkoordinator eller ansat i en SCMfunktion. Du kan også arbejde med at indføre nye produktionsformer så som Lean eller være it-konsulent. En i SCM sikrer, at du bliver i stand til at analysere virksomhedens og forsyningskædens materialestrømme og herudfra identificere både problemstillinger og løsningsmuligheder til gavn for såvel egen virksomhed som supply chain. Du bliver specialiseret i de operative områder, der udgør fundamentet for organiseringen og optimeringen af supply chains nemlig indkøb, logistik og transport. Dermed vil du kunne varetage projektledelse og lederfunktioner inden for SCM. Se mere på Økonomistyring og Performance Management Informationsteknologi og Procesledelse Action Learning projekt Organisation og Forandringsledelse Valgfag HD i Økonomistyring og Procesledelse henvender sig til specialister, controllere, økonomiansvarlige og mellemledere, der i deres daglige arbejde savner kompetencer til at analysere, designe og implementere interne og eksterne forretningsprocesser på nationalt og internationalt niveau. Du bliver i stand til at forstå, hvordan økonomistyring, informationsteknologi og organisering er væsentlige elementer i design og udvikling af forretningsorienterede perspektiver i virksomheder og offentlige organisationer. Du vil desuden få viden om, hvordan disse tre områder hænger sammen i forhold til realisering af virksomhedens strategi. Du bliver i stand til at analysere forskellige systemer og værktøjer til at understøtte processerne, analysere behovet for integration og koordination af forretningsunderstøttende processer og systemer samt lede den forandring og implementering, der skal medvirke til at nå de fastsatte forretningsmål eller mere overordnede strategiske mål. Se mere på 5

6 Jobmuligheder efter HD 1. del For nogle giver HD 1. del et spring i karrieren. Du har allerede erhvervs- erfaring, men mangler måske det teoretiske fundament til at varetage mere ansvarsfulde opgaver. For andre er HD 1. del en forudsætning for at komme videre, fordi uddannelsen indgår som et etableret karriereforløb. Uanset din baggrund udvikler HD 1. del dine evner til at analysere problemstillinger og udarbejde kvalificerede løsninger i relation til dit job. Jobmuligheder efter Jobmulighederne efter er mere specialiserede. Afhængig af hvilket -studium du vælger, bliver du uddannet til specialist inden for dit felt. Dine evner vil blive skærpet både teoretisk og metodisk, så du bliver i stand til at se problemstillingerne i et ledelsesmæssigt og internationalt perspektiv. Karrieremæssigt betyder det, at du kan påtage dig stillinger som specialist, ledende stabsmedarbejder eller projektansvarlig. Videreuddannelse efter HD HD giver adgang til relevante masteruddannelser og udvalgte cand.merc. linjer. CBS har en lang række lederuddannelser på masterniveau, foruden vores cand. merc.-studier. Hvis du ønsker at fortsætte dine studier i udlandet, er CBS et godt springbræt. At CBS er en internationalt akkrediteret Business School kan have betydning, når du søger ind på udenlandske universiteter. Tilmelding Tilmeldingsfristen til HD er 1. juli med studiestart i september. Priser På HD betaler du en semesterafgift, som dækker undervisning, vejledning, opgaver og to eksamensforsøg per prøve. Derudover skal du selv betale bøger. Adgangskrav For at blive optaget på HD skal du opfylde visse krav til uddannelse og erhvervserfaring. Du kan finde ansøgningsskema, priser og adgangskrav på Undervisning CBS campus ligger midt på Frederiksberg. Undervisningen foregår på Solbjerg Plads 3 og Dalgas Have 15. Metroen går lige til døren. 6

7 At læse HD på CBS er krævende. Til gengæld tilbyder vi en solid og anvendelsesorienteret uddannelse, som styrker dine karrieremuligheder. Forskningsbaseret uddannelse CBS forskere er med til at sikre, at undervisningen på HD har den kvalitet og metodemæssige tyngde, som kræves på et universitet. Ved at trække på CBS mange specialister kan vi levere en undervisning, som går i dybden og har en kritisk tilgang til teorier og metoder. Handelshøjskolen (CBS) blev grundlagt i 1917 som en privat institution, der skulle uddanne højt kvalificerede kandidater til erhvervslivet. I dag hører vores uddannelser inden for erhvervsøkonomi, sprog og kommunikation til de mest anerkendte i landet. CBS har i dag ca studerende og modtager årligt ca udvekslingsstuderende. Med dette antal studerende, ca. 400 fastansatte forskere og ca. 500 administrative medarbejdere er CBS en af de 3 største business schools i Nordeuropa. Unikt studiemiljø Det giver et helt unikt studiemiljø og du har gode muligheder for at opbygge et stærkt fagligt netværk. Studie- faciliteterne er på højeste niveau moderne undervisningslokaler, ITfaciliteter, kantine, studentercafé og adgang til Danmarks største forskningsbibliotek inden for erhvervs- økonomisk litteratur. Stor grad af specialisering Vi har omkring studerende på HD, og det store antal betyder, at vi har kapacitet til at udbyde syv forskellige -studier. Vi har samtidig landets største udvalg af faglinjer og valgfag, så du kan specialisere dig i den retning, der passer til, dit karriereforløb. Undervisningen er baseret på aktiv deltagelse og samarbejde På CBS er undervisningen deltagerorienteret. Det betyder, at vi forventer en selvstændig og aktiv deltagelse i timerne, ved gruppearbejde og i opgaveløsning. Særligt på HD trækker vi på de studerendes erfaringer i erhvervslivet, da det tilfører undervisningen en praksisnær dimension. En del af undervisningen er baseret på samarbejde i grupper. Man hjælper hinanden med at lære, og du bliver endnu bedre til at samarbejde. Det lærte bliver på den måde bedre integreret i din tankeverden og dit handlingsberedskab. 7

8 HD er en uddannelse under CBS Executive. Her udbydes desuden MBA, MPA og specialiserede masterprogrammer samt korte kurser og skræddersyede forløb for ledere og specialister fra både den offentlige og private sektor. HD 1. del HD 1. del sekretariatet Dalgas Have 15-2V089 Tlf.: Fax: HD studievejledningen Solbjerg Plads 3 A1.03 Tlf og Afsætningsøkonomi og Udenrigshandel Center of Market Economics Dalgas Have 15-1V V058 Tlf.: Fax: Finansiering Institut for Finansiering Solbjerg Plads 3 Tlf.: Fax: og Finansiel rådgivning Institut for Finansiering Solbjerg Plads 3 Tlf: Fax: Organisation og Ledelse Institut for Organisation Kilevej 14A - 4. sal Tlf: og Regnskab og Økonomistyring Solbjerg Plads 3 C.4 Tlf og og Supply Chain Management Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Solbjerg Plads 3 - B.5 Tlf.: Fax: og Økonomistyring og Procesledelse Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Solbjerg Plads 3 B.5 Tlf.: Fax: og CBS, HD vice dean sekretariatet. Grafiskproduktion:

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Master i it Skab forandring med it Læs Master i it en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Læs it på universitetsniveau. Cand.it. Enkeltfag Ph.d. Kandidat. Cand. IT. www.it-c.dk

Læs it på universitetsniveau. Cand.it. Enkeltfag Ph.d. Kandidat. Cand. IT. www.it-c.dk IT-højskolen i København IT University of Copenhagen Glentevej 67 2400 København NV Studievejledningen Personlig henvendelse: Hverdage kl. 10-14, Torsdag endvidere kl. 16.30-19.30 Telefonisk henvendelse

Læs mere

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BLIV KLÆDT PÅ TIL MODERNE BYGGELEDELSE Med en kandidatuddannelse i Byggeledelse får du indsigt i byggeriets faser fra idé om form og anvendelse til projektering,

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kurser og efteruddannelse EFTERÅR 2011 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole strategi 1 4000 kursister på Ét år tager næppe fejl Hvis du overvejer at blive bedre til dit nuværende job eller at klæde dig

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere

Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne

Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne BSc.merc. (HA) Entreprenørskab og Innovation Forår 2013 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Samfundsvidenskabeligt

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder Evaluering af MOLLY november 2012 1 2 Evaluering af MOLLY - Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder november 2012 Anja Bach-Jensen og Karin Topsø Larsen, Center for Regional- og Turismeforskning

Læs mere