Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration"

Transkript

1 Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration

2 Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper dine analytiske evner og sætter dig i stand til at træffe mere præcise beslutninger. Derved bliver du godt rustet til en mere krævende og ansvarsfuld stilling og til videreuddannelse på masterniveau. Dit overblik bliver større En HD fra CBS er et stærkt og solidt kort på hånden i din videre karriereplanlægning. Allerede under dit studium oplever du, at de kompetencer HD-uddannelsen giver dig, kan bruges. På studiet får du en grundlæggende viden om de problemstillinger, du møder på arbejdet. Den teoretiske tilgang og analytiske tænkemåde sætter nye perspektiver på din daglige praksis. På CBS bliver du trænet i at løse komplicerede problemstillinger ved at anvende teori og metode. En vigtig del af den proces er at lære at indsamle ny viden, strukturere denne viden og bruge den i praksis. Du tager bedre beslutninger Målet med uddannelsen er at gøre dig i stand til at træffe bedre beslutninger. Når du tilegner dig viden om processer og metoder, bliver du belønnet med en dybere indsigt, der sætter dig i stand til at reflektere over muligheder og træffe mere præcise valg. Alsidig og kvalificeret undervisning På CBS er vi meget bevidste om pædagogikken og undervisningsformen. Derfor tilpasser vi undervisningen til det faglige indhold, så gruppearbejde, opgaver og eksamener er med til at understøtte indlæringen. Studiegrupper er et godt forum til at diskutere teorier, hypoteser og synspunkter, og de er samtidig med til at styrke dine samarbejdsevner. Kvalitet og udvikling Vores mål er være fremsynet i forhold til morgendagens kompetencebehov. Derfor udvikler vi løbende vores HD studier, så de afspejler de behov, erhvervslivet får brug for i fremtiden. Dette sikrer vi ved en tæt dialog med partnere fra erhvervslivet og ved at inddrage vores forskere og specialister i tilrettelæggelse af studierne. 2

3 HD er for dig.. der allerede er i gang med din karriere du er måske lige startet på arbejdsmarkedet eller har flere år bag dig. Du er klar til det næste skridt, hvad enten det er for at skabe en karrieremulighed opad eller til en anden branche eller du blot er interesseret i at udfordre dig selv, udvide dit netværk og udvikle dine kompetencer. HD er tilrettelagt, så du kan læse uddannelsen ved siden af dit job. HD varer fire år på deltid, hvor 1. del og 2. del hver for sig tager to år. Samlet set er uddannelsen på 120 ECTS point, hvilket svarer til to års fuldtidsstudium. Efteruddannelsessystemet HD indgår i efteruddannelsessystemet, hvor også Master-uddannelserne hører til. Fælles for disse uddannelser er, at de retter sig imod erhvervsaktive, og at de er tilrettelagt på deltid. Efteruddannelsessystemet er bygget op parallelt med det almindelige uddannelses- system, så du kan nå samme niveau. Den samlede HD uddannelse svarer til bachelorniveau, og kan sidestilles med øvrige bacheloruddannelser som f.eks. HA. Dog er omfanget af fagene forskellige, da erhvervserfaring er med til at kvalificere de studerende på HD. HD 1. del basisuddannelsen HD 1. del dækker obligatoriske fag som erhvervsøkonomi, samfunds- økonomi, erhvervsjura og dataanalyse. Som noget nyt kan du desuden vælge imellem en række spændende valgfag. Uddannelsen afsluttes med faget erhvervsøkonomisk metode, som styrker dine metodiske redskaber, inden du skal i gang med det afsluttende projekt på HD 1. del. syv forskellige studier er en specialistuddannelse, hvor du får mulighed for at fordybe dig i et særligt fagområde. CBS udbyder syv forskellige - studier. Under hvert enkelt studium kan du desuden vælge imellem forskellige faglinjer, toninger eller valgfag, så du kan tilpasse uddannelsen præcist til din karriere. HD-enkeltfag De fleste fag på HD kan læses som enkeltfag. Så hvis du har behov for faglig opdatering på et enkelt område eller har lyst til at læse HD i et lavere tempo, kan det sagtens lade sig gøre. 3

4 HD 1. del - 2 år (1. til 4. semester) HD 1. del Erhvervsøkonomi Dataanalyse Samfundsøkonomi Erhvervsjura Valgfag Erhvervsøkonomisk metode Afsluttende projekt HD 1. del er en 2-årig uddannelse, der giver dig en faglig og metodiske ballast. Foruden de obligatoriske fag kan du vælge to valgfag indenfor strategi, international økonomi og business, statistik, erhvervsret, serviceøkonomi og offentlig økonomi. Desuden får du et metodefag, der styrker dine metodiske redskaber, inden du skal i gang med det afsluttende projekt på HD 1. del. Se mere på år (5. til 8. semester) Afsætningsøkonomi og Udenrigshandel Finansiering Finansiel Rådgivning Organisation og Ledelse Problemidentifikation, informationsteori og modelbygning Markedsbegreber og efterspørgselsorientering Vertikale systemer, markedsprocesser og økonomisk strategi Specialisering 1. Afsætningsøkonomi 2. Udenrigshandel Studiet henvender sig til dig, der har ambitioner inden for salg, markedsføring, trade marketing, eksport, analyse, forretningsudvikling og international business. Du får kompetencer til at varetage markedsfunktioner og deltage i planlægning, implementering og ledelse af internationale markedsaktiviteter. Du bliver introduceret til en række begreber, metoder, modeller og teorier, som sættes i relation til afsætningsøkonomiske problemstillinger. Gennem træning lærer du at anvende disse redskaber kritisk og bliver rustet til at identificere og løse problemer indenfor fagområdet. Efter basismodulet skal du vælge, om du ønsker at læse Afsætningsøkonomi eller Udenrigshandel. Du har selv en betydelig indflydelse på, hvilke emner du vil skrive om i opgaver på studiet, uanset hvilken faglinje du vælger. Dette sikrer dig, at din uddannelse er tilpasset dine behov. Se mere på Porteføljeteori og Corporate Finance Obligationer og Derivater Skatteret Kreditvurdering Personal finance Valgfag Studiet henvender sig til ledere og medarbejdere inden for den finansielle sektor defineret bredt, dvs. bank, realkredit, forsikring og pension. Det kan også være, du er leder eller medarbejder og træffer finansielle dispositioner og beslutninger, eller du kan være eksempelvis økonom, jurist eller ingeniør og ønsker en dybere indsigt i finansiering. På studiets første år lærer du den grundlæggende centrale finansieringsteori og metode. HD-studiet i Finansiering tager udgangspunkt i grundlæggende finansieringsteori, hvilket betyder, at du med en HD i Finansiering opnår kompetencer til at analysere finansielle produkter og problemstillinger samt at drage relevante beslutninger. HD i Finansiering har et stort udbud af spændende valgfag. Disse giver dig mulighed for at specialisere dig inden for forskellige områder og for at blive opdateret på aktuelle problemstillinger. Se mere på Investeringsrådgivning Juridisk metode og Skatteret Den finansielle virksomheds risikostyring Boligøkonomi og pension Valgfag Studiet henvender sig til medarbejdere inden for bank eller realkredit, der rådgiver private og mindre erhvervskunder. Det kan også være, at du kommer fra en anden faggruppe og ønsker indsigt i finansiel rådgivning. På uddannelsen bliver du introduceret til en række begreber, metoder, modeller og teorier, som sættes i relation til den finansielle sektors problemstillinger. Gennem træning lærer du at anvende disse redskaber kritisk og blive rustet til at identificere og løse problemer indenfor fagområdet. På studiets første år vil du lære at give privatkunden rådgivning om, hvordan man skal sammensætte en portefølje til f.eks. pensionsopsparing, og hvordan man skal rådgive i forbindelse med boligkøb. Du vil også opnå en forståelse for, hvordan de produkter, banken afsætter, influerer på bankens samlede risiko. Endelig vil du studere de retlige rammer, der omgiver banken og den rådgivning, banken giver. På studiets andet år vil du have mulighed for at vælge mellem forskellige valgfag. Disse valgfag vil både give dig dybere forståelse for rådgivning af privatkunden og færdigheder indenfor rådgivning af erhvervsvirksomheder. Se mere på Organisationsteori kultur, struktur og gruppeprocesser Ledelse, motivation og organisationens menneskelige ressourcer Kommunikation i organisations sammenhæng Organisationskultur og struktur Magt- politik i organisationen Strategi, omverden og organisationsudvikling Innovation i organisationsperspektiv Toninger 1. Virksomhedskommunikation og strategiskudvikling 2. Strategiskledelse og virksomhedsudvikling 3. HR ledelse og udvikling 4. Organisationsforandring og innovation Uddannelsens målgruppe er dig som ønsker en teoretisk og praktisk tilgang til organisation og ledelse i arbejdet med at styrke dine karrieremuligheder. HD Organisation og Ledelse er bygget op omkring toninger med fagområdet organisation og ledelse som fælles omdrejningspunkt. Inden studiestart skal du derfor vælge én af fire toninger. Du bliver i stand til at analysere organisatoriske problemstillinger og omsætte disse i operationelle ændringsprocesser. Dermed kan du yde kvalificeret sparring i rollen som interne konsulent, ledende stabsmedarbejder, projektansvarlig eller funktionsområdechef. Se mere på 4

5 HD-uddannelsen på CBS har mange valgmuligheder Regnskab og Økonomistyring Supply Chain Management Økonomistyring og procesledelse Eksternt Regnskab Økonomistyring 1 & 2 Strategisk Ledelse Linjeprofiler Skat 1 og Skat 2 Finansiel Planlægning, Regnskabsanalyse & Værdiansættelse Corporate Finance og Management samt Management Control Systems HD i Regnskab og Økonomistyring henvender sig til personer med erhvervserfaring, som gerne vil læse videre inden for regnskabsvæsen. Den typiske studerende bruger regnskab som sit primære værktøj som fx revisorelever, men vi har også studerende med en længerevarende uddannelse som fx jurist, farmaceut eller ingeniør. Studiets kerne er især fagene Økonomistyring og Eksternt regnskab. På første halvår undervises der i indbyrdes afgrænsede fag, hvor du bl.a. lærer at beherske de økonomiske styringsværktøjer og får rig lejlighed til at bruge disse på en række cases. Samtidig lærer du at bruge økonomistyring som beslutningsog koordinationsværktøj i forbindelse med en virksomheds valg af aktiviteter ud fra økonomiske kriterier På 2. studieår specialiserer du dig i én af de tre linjeprofiler, som passer til din karriere. Studiet sigter mod stillinger som controller, regnskabs- og økonomichef, men gennem de seneste år er udviklingen også gået i retning af, at HD(R)-beviset giver adgang til et bredt spektrum af andre stillingstyper. Uddannelsen giver desuden kompetence til at fortsætte på cand.merc.aud. (revisorkandidatstudiet). Se mere på Integreret Logistik Supply Chain Operations Ledelse, strategi og implementering Supply Chain Organisation Supply Chain Teori Tværgående Projekt Valgfag 1. Strategisk Indkøb 2. International Shipping og Transport 3. Supply Chain Management Accounting 4. Informationsteknologi i Forsyningskæden Studiet er en karrierevej for dig, der arbejder tværfunktionelt med interne og eksterne relationer. Du er måske indkøber, shippingmedarbejder, speditør, logistikkoordinator eller ansat i en SCMfunktion. Du kan også arbejde med at indføre nye produktionsformer så som Lean eller være it-konsulent. En i SCM sikrer, at du bliver i stand til at analysere virksomhedens og forsyningskædens materialestrømme og herudfra identificere både problemstillinger og løsningsmuligheder til gavn for såvel egen virksomhed som supply chain. Du bliver specialiseret i de operative områder, der udgør fundamentet for organiseringen og optimeringen af supply chains nemlig indkøb, logistik og transport. Dermed vil du kunne varetage projektledelse og lederfunktioner inden for SCM. Se mere på Økonomistyring og Performance Management Informationsteknologi og Procesledelse Action Learning projekt Organisation og Forandringsledelse Valgfag HD i Økonomistyring og Procesledelse henvender sig til specialister, controllere, økonomiansvarlige og mellemledere, der i deres daglige arbejde savner kompetencer til at analysere, designe og implementere interne og eksterne forretningsprocesser på nationalt og internationalt niveau. Du bliver i stand til at forstå, hvordan økonomistyring, informationsteknologi og organisering er væsentlige elementer i design og udvikling af forretningsorienterede perspektiver i virksomheder og offentlige organisationer. Du vil desuden få viden om, hvordan disse tre områder hænger sammen i forhold til realisering af virksomhedens strategi. Du bliver i stand til at analysere forskellige systemer og værktøjer til at understøtte processerne, analysere behovet for integration og koordination af forretningsunderstøttende processer og systemer samt lede den forandring og implementering, der skal medvirke til at nå de fastsatte forretningsmål eller mere overordnede strategiske mål. Se mere på 5

6 Jobmuligheder efter HD 1. del For nogle giver HD 1. del et spring i karrieren. Du har allerede erhvervs- erfaring, men mangler måske det teoretiske fundament til at varetage mere ansvarsfulde opgaver. For andre er HD 1. del en forudsætning for at komme videre, fordi uddannelsen indgår som et etableret karriereforløb. Uanset din baggrund udvikler HD 1. del dine evner til at analysere problemstillinger og udarbejde kvalificerede løsninger i relation til dit job. Jobmuligheder efter Jobmulighederne efter er mere specialiserede. Afhængig af hvilket -studium du vælger, bliver du uddannet til specialist inden for dit felt. Dine evner vil blive skærpet både teoretisk og metodisk, så du bliver i stand til at se problemstillingerne i et ledelsesmæssigt og internationalt perspektiv. Karrieremæssigt betyder det, at du kan påtage dig stillinger som specialist, ledende stabsmedarbejder eller projektansvarlig. Videreuddannelse efter HD HD giver adgang til relevante masteruddannelser og udvalgte cand.merc. linjer. CBS har en lang række lederuddannelser på masterniveau, foruden vores cand. merc.-studier. Hvis du ønsker at fortsætte dine studier i udlandet, er CBS et godt springbræt. At CBS er en internationalt akkrediteret Business School kan have betydning, når du søger ind på udenlandske universiteter. Tilmelding Tilmeldingsfristen til HD er 1. juli med studiestart i september. Priser På HD betaler du en semesterafgift, som dækker undervisning, vejledning, opgaver og to eksamensforsøg per prøve. Derudover skal du selv betale bøger. Adgangskrav For at blive optaget på HD skal du opfylde visse krav til uddannelse og erhvervserfaring. Du kan finde ansøgningsskema, priser og adgangskrav på Undervisning CBS campus ligger midt på Frederiksberg. Undervisningen foregår på Solbjerg Plads 3 og Dalgas Have 15. Metroen går lige til døren. 6

7 At læse HD på CBS er krævende. Til gengæld tilbyder vi en solid og anvendelsesorienteret uddannelse, som styrker dine karrieremuligheder. Forskningsbaseret uddannelse CBS forskere er med til at sikre, at undervisningen på HD har den kvalitet og metodemæssige tyngde, som kræves på et universitet. Ved at trække på CBS mange specialister kan vi levere en undervisning, som går i dybden og har en kritisk tilgang til teorier og metoder. Handelshøjskolen (CBS) blev grundlagt i 1917 som en privat institution, der skulle uddanne højt kvalificerede kandidater til erhvervslivet. I dag hører vores uddannelser inden for erhvervsøkonomi, sprog og kommunikation til de mest anerkendte i landet. CBS har i dag ca studerende og modtager årligt ca udvekslingsstuderende. Med dette antal studerende, ca. 400 fastansatte forskere og ca. 500 administrative medarbejdere er CBS en af de 3 største business schools i Nordeuropa. Unikt studiemiljø Det giver et helt unikt studiemiljø og du har gode muligheder for at opbygge et stærkt fagligt netværk. Studie- faciliteterne er på højeste niveau moderne undervisningslokaler, ITfaciliteter, kantine, studentercafé og adgang til Danmarks største forskningsbibliotek inden for erhvervs- økonomisk litteratur. Stor grad af specialisering Vi har omkring studerende på HD, og det store antal betyder, at vi har kapacitet til at udbyde syv forskellige -studier. Vi har samtidig landets største udvalg af faglinjer og valgfag, så du kan specialisere dig i den retning, der passer til, dit karriereforløb. Undervisningen er baseret på aktiv deltagelse og samarbejde På CBS er undervisningen deltagerorienteret. Det betyder, at vi forventer en selvstændig og aktiv deltagelse i timerne, ved gruppearbejde og i opgaveløsning. Særligt på HD trækker vi på de studerendes erfaringer i erhvervslivet, da det tilfører undervisningen en praksisnær dimension. En del af undervisningen er baseret på samarbejde i grupper. Man hjælper hinanden med at lære, og du bliver endnu bedre til at samarbejde. Det lærte bliver på den måde bedre integreret i din tankeverden og dit handlingsberedskab. 7

8 HD er en uddannelse under CBS Executive. Her udbydes desuden MBA, MPA og specialiserede masterprogrammer samt korte kurser og skræddersyede forløb for ledere og specialister fra både den offentlige og private sektor. HD 1. del HD 1. del sekretariatet Dalgas Have 15-2V089 Tlf.: Fax: HD studievejledningen Solbjerg Plads 3 A1.03 Tlf og Afsætningsøkonomi og Udenrigshandel Center of Market Economics Dalgas Have 15-1V V058 Tlf.: Fax: Finansiering Institut for Finansiering Solbjerg Plads 3 Tlf.: Fax: og Finansiel rådgivning Institut for Finansiering Solbjerg Plads 3 Tlf: Fax: Organisation og Ledelse Institut for Organisation Kilevej 14A - 4. sal Tlf: og Regnskab og Økonomistyring Solbjerg Plads 3 C.4 Tlf og og Supply Chain Management Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Solbjerg Plads 3 - B.5 Tlf.: Fax: og Økonomistyring og Procesledelse Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Solbjerg Plads 3 B.5 Tlf.: Fax: og CBS, HD vice dean sekretariatet. Grafiskproduktion:

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration HD Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper dine analytiske

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD. DIPLOM i. Kontakt. Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd, hvor du blandt andet kan finde ansøgningsskemaer.

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD. DIPLOM i. Kontakt. Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd, hvor du blandt andet kan finde ansøgningsskemaer. E f t e r u d d a n n e l s e DIPLOM i erhvervsøkonomi HD E f t e r u d d a n n e l s e DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Kontakt Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd, hvor du blandt andet kan finde ansøgningsskemaer.

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2013 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse En seriøs HD fra CBS Indhold Uddannelsesstrukturen på HD side 3 Velkommen til HD på CBS side 5 HD-studiets opbygning side 7 Adgangskrav og Optagelse side 8 Tilmelding

Læs mere

MASTER of. Business Administration MBA

MASTER of. Business Administration MBA E f t e r u d d a n n e l s e MASTER of Business Administration MBA for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse P r of essor Lars Th ø ger C h r iste nse n st udiele der for MB A MBA-uddannelsen ved

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE)

Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE) Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE) Kourosh M. Rasmussen, Claus Madsen og Jens Clausen 27.10.2010 Resume: DTU Management vil, i et samarbejde med DTU Informatik og DTU Matematik, lancere et

Læs mere

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB Indholdsfortegnelse Finansøkonomer... 2 Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi... 3 Market Economists/Marketing Management with statistics

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

MASTER i. evaluering

MASTER i. evaluering E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i evaluering f or sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse Grib kvalificeret ind 2 Vi lever i et samfund, hvor evaluering får stigende betydning. På masteruddannelsen

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen 6 ugers selvvalg - Akademiuddannelsen Brug din ret til uddannelse, mens du er ledig! Vi har udvalgt nogle fag fra Akademiuddannelserne og tilrettelagt dem, så du kan deltage i din første ledighedsperiode

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK PISORTATUT ILISIMATUSARFIK LEDELSESAKADEMIET & kursusafdelingen Kurser og uddannelser efteråret 2011 Uddannelse og udvikling for alle... Uddannelser og kompetencer er i disse år på dagsordenen, når der

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser 2012 2013 Akademiuddannelse 5833 7,7 5081 7,6 Finansiel rådgivning 1133 5,2 1322 5,4 Afgangsprojekt fast ejendom 16 6,5 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Direktør - Salgsdirektør NR. 1030. Økonomichef NR. 1027. Økonomichef NR. 1003

Direktør - Salgsdirektør NR. 1030. Økonomichef NR. 1027. Økonomichef NR. 1003 Salgschef - Salgsdirektør NR. 1038 Stærke salgs og ledelses kompetencer, udarbejdelse af strategi, opdyrkning af nye markeder, relations skabende, stærk forhandler. Skarp kommunikator, målrettet Mini MBA,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

AU /Merkonom. 24/1, 25/1, 31/1, 1/2, 7, 2, 21/2, 28/2, 7/3 08.15-15.15 Næstved Uge 10 el. 12

AU /Merkonom. 24/1, 25/1, 31/1, 1/2, 7, 2, 21/2, 28/2, 7/3 08.15-15.15 Næstved Uge 10 el. 12 AU /Merkonom Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linier: Ledelse (L)

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt.

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt. HA Almen Erhvervsøkonomi HA er den klassiske bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, oprettet i 1928, og opbygget omkring de fire grund-discipliner, som i vore dage anses for at være erhvervsøkonomiens kerneområder:

Læs mere

HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse 2013 Formål med HD studiet Om HD studiet HD studiet er en sammenhængende videregående uddannelse på deltid, der udbydes som åben uddannelse. Studiet består

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

din profil Jeppe Andersen, 42 år, adm. direktør, SKS - Specialkonsulent Service

din profil Jeppe Andersen, 42 år, adm. direktør, SKS - Specialkonsulent Service din profil Som leder, kommende leder eller højt placeret medarbejder ønsker du at få en bedre forståelse af din virksomheds måde at fungere på i en stadig mere kompleks og globaliseret verden. Du har ledelseserfaring

Læs mere

Referat af uddannelseskoordinatormøde torsdag den 8. november 2007 kl. 14.00-16.00 i M323

Referat af uddannelseskoordinatormøde torsdag den 8. november 2007 kl. 14.00-16.00 i M323 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT Referat af uddannelseskoordinatormøde torsdag den 8. november 2007 kl. 14.00-16.00 i M323 Deltagere Dagsorden Per Madsen; Søren Erik Nielsen; Frank Pedersen; Steen Nielsen; Finn

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management)

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) HD 2. del Organisation og ledelse - HD(O) ved Aalborg Universitet 5. semester

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Godkendt i Direktionen den 26. juni 2014 Indledning I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Politik

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA Valgfag, finansøkonom og 2013- financial controller, EAA 2015 Fagbeskrivelser for valgfag på 3. semester af uddannelsen til finansøkonom og financial controller på Erhvervsakademi Aarhus Version 1.0 Indhold

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Der har længe i Speditionsbranchen været et ønske om at skabe et generelt kompetenceløft blandt branchens medlemmer og medarbejdere. Dette for at

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

PG MPG MPG MPG MPG MPG

PG MPG MPG MPG MPG MPG M M P P P M M Master of Public overnance den fleksible offentlige lederuddannelse WWW..AAU.DK P VI HAR FÅET LEDELSE PÅ DASORDNEN P P Min stedfortræder, Rasmus Kaag, har afsluttet en -uddannelse med et

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Matematik-økonomi. 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg

Matematik-økonomi. 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg Matematik-økonomi 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg Hvorfor skal jeg vælge Matematik-økonomi? 4 gode grunde ligger lige for: 1. Du bliver

Læs mere

Jordbrugsøkonomi. En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling. Jordbrugsøkonomi

Jordbrugsøkonomi. En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling. Jordbrugsøkonomi d e t n at u r - o g b i o v i d e n s k a b e l i g e fa k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Jordbrugsøkonomi En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling Jordbrugsøkonomi

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere