Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration"

Transkript

1 Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration

2 Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper dine analytiske evner og sætter dig i stand til at træffe mere præcise beslutninger. Derved bliver du godt rustet til en mere krævende og ansvarsfuld stilling og til videreuddannelse på masterniveau. Dit overblik bliver større En HD fra CBS er et stærkt og solidt kort på hånden i din videre karriereplanlægning. Allerede under dit studium oplever du, at de kompetencer HD-uddannelsen giver dig, kan bruges. På studiet får du en grundlæggende viden om de problemstillinger, du møder på arbejdet. Den teoretiske tilgang og analytiske tænkemåde sætter nye perspektiver på din daglige praksis. På CBS bliver du trænet i at løse komplicerede problemstillinger ved at anvende teori og metode. En vigtig del af den proces er at lære at indsamle ny viden, strukturere denne viden og bruge den i praksis. Du tager bedre beslutninger Målet med uddannelsen er at gøre dig i stand til at træffe bedre beslutninger. Når du tilegner dig viden om processer og metoder, bliver du belønnet med en dybere indsigt, der sætter dig i stand til at reflektere over muligheder og træffe mere præcise valg. Alsidig og kvalificeret undervisning På CBS er vi meget bevidste om pædagogikken og undervisningsformen. Derfor tilpasser vi undervisningen til det faglige indhold, så gruppearbejde, opgaver og eksamener er med til at understøtte indlæringen. Studiegrupper er et godt forum til at diskutere teorier, hypoteser og synspunkter, og de er samtidig med til at styrke dine samarbejdsevner. Kvalitet og udvikling Vores mål er være fremsynet i forhold til morgendagens kompetencebehov. Derfor udvikler vi løbende vores HD studier, så de afspejler de behov, erhvervslivet får brug for i fremtiden. Dette sikrer vi ved en tæt dialog med partnere fra erhvervslivet og ved at inddrage vores forskere og specialister i tilrettelæggelse af studierne. 2

3 HD er for dig.. der allerede er i gang med din karriere du er måske lige startet på arbejdsmarkedet eller har flere år bag dig. Du er klar til det næste skridt, hvad enten det er for at skabe en karrieremulighed opad eller til en anden branche eller du blot er interesseret i at udfordre dig selv, udvide dit netværk og udvikle dine kompetencer. HD er tilrettelagt, så du kan læse uddannelsen ved siden af dit job. HD varer fire år på deltid, hvor 1. del og 2. del hver for sig tager to år. Samlet set er uddannelsen på 120 ECTS point, hvilket svarer til to års fuldtidsstudium. Efteruddannelsessystemet HD indgår i efteruddannelsessystemet, hvor også Master-uddannelserne hører til. Fælles for disse uddannelser er, at de retter sig imod erhvervsaktive, og at de er tilrettelagt på deltid. Efteruddannelsessystemet er bygget op parallelt med det almindelige uddannelses- system, så du kan nå samme niveau. Den samlede HD uddannelse svarer til bachelorniveau, og kan sidestilles med øvrige bacheloruddannelser som f.eks. HA. Dog er omfanget af fagene forskellige, da erhvervserfaring er med til at kvalificere de studerende på HD. HD 1. del basisuddannelsen HD 1. del dækker obligatoriske fag som erhvervsøkonomi, samfunds- økonomi, erhvervsjura og dataanalyse. Som noget nyt kan du desuden vælge imellem en række spændende valgfag. Uddannelsen afsluttes med faget erhvervsøkonomisk metode, som styrker dine metodiske redskaber, inden du skal i gang med det afsluttende projekt på HD 1. del. syv forskellige studier er en specialistuddannelse, hvor du får mulighed for at fordybe dig i et særligt fagområde. CBS udbyder syv forskellige - studier. Under hvert enkelt studium kan du desuden vælge imellem forskellige faglinjer, toninger eller valgfag, så du kan tilpasse uddannelsen præcist til din karriere. HD-enkeltfag De fleste fag på HD kan læses som enkeltfag. Så hvis du har behov for faglig opdatering på et enkelt område eller har lyst til at læse HD i et lavere tempo, kan det sagtens lade sig gøre. 3

4 HD 1. del - 2 år (1. til 4. semester) HD 1. del Erhvervsøkonomi Dataanalyse Samfundsøkonomi Erhvervsjura Valgfag Erhvervsøkonomisk metode Afsluttende projekt HD 1. del er en 2-årig uddannelse, der giver dig en faglig og metodiske ballast. Foruden de obligatoriske fag kan du vælge to valgfag indenfor strategi, international økonomi og business, statistik, erhvervsret, serviceøkonomi og offentlig økonomi. Desuden får du et metodefag, der styrker dine metodiske redskaber, inden du skal i gang med det afsluttende projekt på HD 1. del. Se mere på år (5. til 8. semester) Afsætningsøkonomi og Udenrigshandel Finansiering Finansiel Rådgivning Organisation og Ledelse Problemidentifikation, informationsteori og modelbygning Markedsbegreber og efterspørgselsorientering Vertikale systemer, markedsprocesser og økonomisk strategi Specialisering 1. Afsætningsøkonomi 2. Udenrigshandel Studiet henvender sig til dig, der har ambitioner inden for salg, markedsføring, trade marketing, eksport, analyse, forretningsudvikling og international business. Du får kompetencer til at varetage markedsfunktioner og deltage i planlægning, implementering og ledelse af internationale markedsaktiviteter. Du bliver introduceret til en række begreber, metoder, modeller og teorier, som sættes i relation til afsætningsøkonomiske problemstillinger. Gennem træning lærer du at anvende disse redskaber kritisk og bliver rustet til at identificere og løse problemer indenfor fagområdet. Efter basismodulet skal du vælge, om du ønsker at læse Afsætningsøkonomi eller Udenrigshandel. Du har selv en betydelig indflydelse på, hvilke emner du vil skrive om i opgaver på studiet, uanset hvilken faglinje du vælger. Dette sikrer dig, at din uddannelse er tilpasset dine behov. Se mere på Porteføljeteori og Corporate Finance Obligationer og Derivater Skatteret Kreditvurdering Personal finance Valgfag Studiet henvender sig til ledere og medarbejdere inden for den finansielle sektor defineret bredt, dvs. bank, realkredit, forsikring og pension. Det kan også være, du er leder eller medarbejder og træffer finansielle dispositioner og beslutninger, eller du kan være eksempelvis økonom, jurist eller ingeniør og ønsker en dybere indsigt i finansiering. På studiets første år lærer du den grundlæggende centrale finansieringsteori og metode. HD-studiet i Finansiering tager udgangspunkt i grundlæggende finansieringsteori, hvilket betyder, at du med en HD i Finansiering opnår kompetencer til at analysere finansielle produkter og problemstillinger samt at drage relevante beslutninger. HD i Finansiering har et stort udbud af spændende valgfag. Disse giver dig mulighed for at specialisere dig inden for forskellige områder og for at blive opdateret på aktuelle problemstillinger. Se mere på Investeringsrådgivning Juridisk metode og Skatteret Den finansielle virksomheds risikostyring Boligøkonomi og pension Valgfag Studiet henvender sig til medarbejdere inden for bank eller realkredit, der rådgiver private og mindre erhvervskunder. Det kan også være, at du kommer fra en anden faggruppe og ønsker indsigt i finansiel rådgivning. På uddannelsen bliver du introduceret til en række begreber, metoder, modeller og teorier, som sættes i relation til den finansielle sektors problemstillinger. Gennem træning lærer du at anvende disse redskaber kritisk og blive rustet til at identificere og løse problemer indenfor fagområdet. På studiets første år vil du lære at give privatkunden rådgivning om, hvordan man skal sammensætte en portefølje til f.eks. pensionsopsparing, og hvordan man skal rådgive i forbindelse med boligkøb. Du vil også opnå en forståelse for, hvordan de produkter, banken afsætter, influerer på bankens samlede risiko. Endelig vil du studere de retlige rammer, der omgiver banken og den rådgivning, banken giver. På studiets andet år vil du have mulighed for at vælge mellem forskellige valgfag. Disse valgfag vil både give dig dybere forståelse for rådgivning af privatkunden og færdigheder indenfor rådgivning af erhvervsvirksomheder. Se mere på Organisationsteori kultur, struktur og gruppeprocesser Ledelse, motivation og organisationens menneskelige ressourcer Kommunikation i organisations sammenhæng Organisationskultur og struktur Magt- politik i organisationen Strategi, omverden og organisationsudvikling Innovation i organisationsperspektiv Toninger 1. Virksomhedskommunikation og strategiskudvikling 2. Strategiskledelse og virksomhedsudvikling 3. HR ledelse og udvikling 4. Organisationsforandring og innovation Uddannelsens målgruppe er dig som ønsker en teoretisk og praktisk tilgang til organisation og ledelse i arbejdet med at styrke dine karrieremuligheder. HD Organisation og Ledelse er bygget op omkring toninger med fagområdet organisation og ledelse som fælles omdrejningspunkt. Inden studiestart skal du derfor vælge én af fire toninger. Du bliver i stand til at analysere organisatoriske problemstillinger og omsætte disse i operationelle ændringsprocesser. Dermed kan du yde kvalificeret sparring i rollen som interne konsulent, ledende stabsmedarbejder, projektansvarlig eller funktionsområdechef. Se mere på 4

5 HD-uddannelsen på CBS har mange valgmuligheder Regnskab og Økonomistyring Supply Chain Management Økonomistyring og procesledelse Eksternt Regnskab Økonomistyring 1 & 2 Strategisk Ledelse Linjeprofiler Skat 1 og Skat 2 Finansiel Planlægning, Regnskabsanalyse & Værdiansættelse Corporate Finance og Management samt Management Control Systems HD i Regnskab og Økonomistyring henvender sig til personer med erhvervserfaring, som gerne vil læse videre inden for regnskabsvæsen. Den typiske studerende bruger regnskab som sit primære værktøj som fx revisorelever, men vi har også studerende med en længerevarende uddannelse som fx jurist, farmaceut eller ingeniør. Studiets kerne er især fagene Økonomistyring og Eksternt regnskab. På første halvår undervises der i indbyrdes afgrænsede fag, hvor du bl.a. lærer at beherske de økonomiske styringsværktøjer og får rig lejlighed til at bruge disse på en række cases. Samtidig lærer du at bruge økonomistyring som beslutningsog koordinationsværktøj i forbindelse med en virksomheds valg af aktiviteter ud fra økonomiske kriterier På 2. studieår specialiserer du dig i én af de tre linjeprofiler, som passer til din karriere. Studiet sigter mod stillinger som controller, regnskabs- og økonomichef, men gennem de seneste år er udviklingen også gået i retning af, at HD(R)-beviset giver adgang til et bredt spektrum af andre stillingstyper. Uddannelsen giver desuden kompetence til at fortsætte på cand.merc.aud. (revisorkandidatstudiet). Se mere på Integreret Logistik Supply Chain Operations Ledelse, strategi og implementering Supply Chain Organisation Supply Chain Teori Tværgående Projekt Valgfag 1. Strategisk Indkøb 2. International Shipping og Transport 3. Supply Chain Management Accounting 4. Informationsteknologi i Forsyningskæden Studiet er en karrierevej for dig, der arbejder tværfunktionelt med interne og eksterne relationer. Du er måske indkøber, shippingmedarbejder, speditør, logistikkoordinator eller ansat i en SCMfunktion. Du kan også arbejde med at indføre nye produktionsformer så som Lean eller være it-konsulent. En i SCM sikrer, at du bliver i stand til at analysere virksomhedens og forsyningskædens materialestrømme og herudfra identificere både problemstillinger og løsningsmuligheder til gavn for såvel egen virksomhed som supply chain. Du bliver specialiseret i de operative områder, der udgør fundamentet for organiseringen og optimeringen af supply chains nemlig indkøb, logistik og transport. Dermed vil du kunne varetage projektledelse og lederfunktioner inden for SCM. Se mere på Økonomistyring og Performance Management Informationsteknologi og Procesledelse Action Learning projekt Organisation og Forandringsledelse Valgfag HD i Økonomistyring og Procesledelse henvender sig til specialister, controllere, økonomiansvarlige og mellemledere, der i deres daglige arbejde savner kompetencer til at analysere, designe og implementere interne og eksterne forretningsprocesser på nationalt og internationalt niveau. Du bliver i stand til at forstå, hvordan økonomistyring, informationsteknologi og organisering er væsentlige elementer i design og udvikling af forretningsorienterede perspektiver i virksomheder og offentlige organisationer. Du vil desuden få viden om, hvordan disse tre områder hænger sammen i forhold til realisering af virksomhedens strategi. Du bliver i stand til at analysere forskellige systemer og værktøjer til at understøtte processerne, analysere behovet for integration og koordination af forretningsunderstøttende processer og systemer samt lede den forandring og implementering, der skal medvirke til at nå de fastsatte forretningsmål eller mere overordnede strategiske mål. Se mere på 5

6 Jobmuligheder efter HD 1. del For nogle giver HD 1. del et spring i karrieren. Du har allerede erhvervs- erfaring, men mangler måske det teoretiske fundament til at varetage mere ansvarsfulde opgaver. For andre er HD 1. del en forudsætning for at komme videre, fordi uddannelsen indgår som et etableret karriereforløb. Uanset din baggrund udvikler HD 1. del dine evner til at analysere problemstillinger og udarbejde kvalificerede løsninger i relation til dit job. Jobmuligheder efter Jobmulighederne efter er mere specialiserede. Afhængig af hvilket -studium du vælger, bliver du uddannet til specialist inden for dit felt. Dine evner vil blive skærpet både teoretisk og metodisk, så du bliver i stand til at se problemstillingerne i et ledelsesmæssigt og internationalt perspektiv. Karrieremæssigt betyder det, at du kan påtage dig stillinger som specialist, ledende stabsmedarbejder eller projektansvarlig. Videreuddannelse efter HD HD giver adgang til relevante masteruddannelser og udvalgte cand.merc. linjer. CBS har en lang række lederuddannelser på masterniveau, foruden vores cand. merc.-studier. Hvis du ønsker at fortsætte dine studier i udlandet, er CBS et godt springbræt. At CBS er en internationalt akkrediteret Business School kan have betydning, når du søger ind på udenlandske universiteter. Tilmelding Tilmeldingsfristen til HD er 1. juli med studiestart i september. Priser På HD betaler du en semesterafgift, som dækker undervisning, vejledning, opgaver og to eksamensforsøg per prøve. Derudover skal du selv betale bøger. Adgangskrav For at blive optaget på HD skal du opfylde visse krav til uddannelse og erhvervserfaring. Du kan finde ansøgningsskema, priser og adgangskrav på Undervisning CBS campus ligger midt på Frederiksberg. Undervisningen foregår på Solbjerg Plads 3 og Dalgas Have 15. Metroen går lige til døren. 6

7 At læse HD på CBS er krævende. Til gengæld tilbyder vi en solid og anvendelsesorienteret uddannelse, som styrker dine karrieremuligheder. Forskningsbaseret uddannelse CBS forskere er med til at sikre, at undervisningen på HD har den kvalitet og metodemæssige tyngde, som kræves på et universitet. Ved at trække på CBS mange specialister kan vi levere en undervisning, som går i dybden og har en kritisk tilgang til teorier og metoder. Handelshøjskolen (CBS) blev grundlagt i 1917 som en privat institution, der skulle uddanne højt kvalificerede kandidater til erhvervslivet. I dag hører vores uddannelser inden for erhvervsøkonomi, sprog og kommunikation til de mest anerkendte i landet. CBS har i dag ca studerende og modtager årligt ca udvekslingsstuderende. Med dette antal studerende, ca. 400 fastansatte forskere og ca. 500 administrative medarbejdere er CBS en af de 3 største business schools i Nordeuropa. Unikt studiemiljø Det giver et helt unikt studiemiljø og du har gode muligheder for at opbygge et stærkt fagligt netværk. Studie- faciliteterne er på højeste niveau moderne undervisningslokaler, ITfaciliteter, kantine, studentercafé og adgang til Danmarks største forskningsbibliotek inden for erhvervs- økonomisk litteratur. Stor grad af specialisering Vi har omkring studerende på HD, og det store antal betyder, at vi har kapacitet til at udbyde syv forskellige -studier. Vi har samtidig landets største udvalg af faglinjer og valgfag, så du kan specialisere dig i den retning, der passer til, dit karriereforløb. Undervisningen er baseret på aktiv deltagelse og samarbejde På CBS er undervisningen deltagerorienteret. Det betyder, at vi forventer en selvstændig og aktiv deltagelse i timerne, ved gruppearbejde og i opgaveløsning. Særligt på HD trækker vi på de studerendes erfaringer i erhvervslivet, da det tilfører undervisningen en praksisnær dimension. En del af undervisningen er baseret på samarbejde i grupper. Man hjælper hinanden med at lære, og du bliver endnu bedre til at samarbejde. Det lærte bliver på den måde bedre integreret i din tankeverden og dit handlingsberedskab. 7

8 HD er en uddannelse under CBS Executive. Her udbydes desuden MBA, MPA og specialiserede masterprogrammer samt korte kurser og skræddersyede forløb for ledere og specialister fra både den offentlige og private sektor. HD 1. del HD 1. del sekretariatet Dalgas Have 15-2V089 Tlf.: Fax: HD studievejledningen Solbjerg Plads 3 A1.03 Tlf og Afsætningsøkonomi og Udenrigshandel Center of Market Economics Dalgas Have 15-1V V058 Tlf.: Fax: Finansiering Institut for Finansiering Solbjerg Plads 3 Tlf.: Fax: og Finansiel rådgivning Institut for Finansiering Solbjerg Plads 3 Tlf: Fax: Organisation og Ledelse Institut for Organisation Kilevej 14A - 4. sal Tlf: og Regnskab og Økonomistyring Solbjerg Plads 3 C.4 Tlf og og Supply Chain Management Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Solbjerg Plads 3 - B.5 Tlf.: Fax: og Økonomistyring og Procesledelse Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Solbjerg Plads 3 B.5 Tlf.: Fax: og CBS, HD vice dean sekretariatet. Grafiskproduktion:

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD EN HD SKABER FUNDA- MENTET FOR AT KUNNE AGERE PROFESSIONELT I EN OMSKIFTELIG VERDEN I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse

Læs mere

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD 02»Medarbejdere der er klar til fremtidens udfordringer bidrager til vores succes«i en stor revisions- og rådgivningsvirksomhed som EY er vi afhængige

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

HD på AAU. - din fremtid starter her

HD på AAU. - din fremtid starter her HD på AAU - din fremtid starter her 2017 »DER STILLES STORE KRAV TIL AT VORE MEDARBEJDERE HAR DEN RIGTIGE VIDEN«Som kommerciel direktør i Keflico A/S er det mit ansvar at sikre, at vi har de rigtige erhvervsøkonomiske

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer?

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? KOMPETENCEUDVIKLING ER EN NATURLIG DEL AF VORES FORTSATTE SUCCES Nordjyske Bank har i de seneste år været igennem en større omstillingsproces,

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET 2018 Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET 2 AAU EXECUTIVE / MBA Kompetente medarbejdere sikrer virksomhedens fremtidige indtjening En vigtig faktor for at sikre vores

Læs mere

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet 2 Se perspektivet og detaljen Cand.merc.aud. deltid er uddannelsen for dig, der

Læs mere

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. sep. 2015

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 8 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration HD Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper dine analytiske

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. feb 2015 1 af 9 Dette

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Copenhagen Business School Afgørelse om godkendelse af ny uddannelse

Copenhagen Business School   Afgørelse om godkendelse af ny uddannelse Copenhagen Business School E-mail: cbs@cbs.dk Afgørelse om godkendelse af ny uddannelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Copenhagen Business Schools

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

E F T E R U D D A N N E L S E

E F T E R U D D A N N E L S E 2016 EFTERUDDANNELSE S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T A L T K A N L A D E S I G G Ø R E F O R S K N I N G S B A S E R E T E F T E R U D D A N N E L S E REDAKTIO N Michael Dichow Lund, fuldmægtig Anne

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

HD 1.del. HD oversigt over alternativer til det normerede 2-årige samlede forløb. HD 1.del på 1 år. Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj

HD 1.del. HD oversigt over alternativer til det normerede 2-årige samlede forløb. HD 1.del på 1 år. Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj HD 1.del HD 1.del på 1 år Erhvervsøkonomi (15 ECTS) Dataanalyse (5 ECTS) Samfundsøkonomi (10 ECTS) Erhvervsret (5 ECTS) Erhvervsøk. metode (5 ECTS) (5 ECTS) (5 ECTS) Afsluttende Proj. (10 ECTS) 1.semester

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

ledelse Diplomuddannelsen i

ledelse Diplomuddannelsen i Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, et samarbejde mellem Køge Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og University College Sjælland. Ansøgningsfrist

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret Master i Pædagogisk Ledelse forskningsbaseret En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om, er

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2011 1 af 8 Denne profilbeskrivelse

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ADMINISTRATIVE UDDANNELSER SERVICEØKONOM erhvervsuddannelse + specifikke krav SPORTSMANAGEMENT, PROF.BA (overbygning) ADGANGSKRAV: Markedsføringsøkonom, serviceøkonom, finansøkonom INTERNATIONAL HOSPITALITY

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

MASTER of. Business Administration MBA

MASTER of. Business Administration MBA E f t e r u d d a n n e l s e MASTER of Business Administration MBA for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse P r of essor Lars Th ø ger C h r iste nse n st udiele der for MB A MBA-uddannelsen ved

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks Nuuk T: F: E: Akademiuddannelserne

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks Nuuk T: F: E:  Akademiuddannelserne Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks 1038 3900 Nuuk T: +299 32 30 99 F: +299 32 32 55 E: ninuuk@ninuuk.gl www.ninuuk.gl AU Akademiuddannelserne AU Akademiuddannelserne Akademiuddannelserne er for dig,

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD. DIPLOM i. Kontakt. Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd, hvor du blandt andet kan finde ansøgningsskemaer.

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD. DIPLOM i. Kontakt. Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd, hvor du blandt andet kan finde ansøgningsskemaer. E f t e r u d d a n n e l s e DIPLOM i erhvervsøkonomi HD E f t e r u d d a n n e l s e DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Kontakt Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd, hvor du blandt andet kan finde ansøgningsskemaer.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag tilknyttet

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2013 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse En seriøs HD fra CBS Indhold Uddannelsesstrukturen på HD side 3 Velkommen til HD på CBS side 5 HD-studiets opbygning side 7 Adgangskrav og Optagelse side 8 Tilmelding

Læs mere

MBA på Aalborg Universitet

MBA på Aalborg Universitet MBA på Aalborg Universitet Som Formand for Ledelsesakademiet på Aalborg Universitet er jeg stolt af, at Aalborg Universitet nu lancerer en MBA-uddannelse - en MBA-uddannelse, der netop kombinerer den nyeste

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Prisudviklingen på HD-uddannelser 2016

Prisudviklingen på HD-uddannelser 2016 udviklingen på HD-uddannelser 2016 Indledning FSR danske revisorer undersøger hvert år prisudviklingen på HD-uddannelsen hos de fire primære udbydere af uddannelsen her i landet, nemlig Aalborg Universitet

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

DEN MERKANTILE DIPLOMUDDANNELSE MED MULIGHED FOR SPECIALISERING I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING

DEN MERKANTILE DIPLOMUDDANNELSE MED MULIGHED FOR SPECIALISERING I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING Tid til fordybelse VIDEREUDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING DEN MERKANTILE DIPLOMUDDANNELSE MED MULIGHED FOR SPECIALISERING I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING Den merkantile diplomuddannelse er en

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne CBS / Dimittendundersøgelse / masteruddannelserne / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

Master of Public Administration

Master of Public Administration Master of Public Administration mpa Viden, der skaber værdi Master of Public Administration Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller i en privat virksomhed med

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE OVERORDNET FORMÅL MED UDDANNELSEN Danske Arkitektvirksomheder lancerer i samarbejde

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

Master i. offentlig ledelse

Master i. offentlig ledelse Master i offentlig ledelse 2 En ny vej til professionel ledelse i det offentlige Hver eneste leder i den offentlige sektor står over for store strategiske udfordringer. Reformer som fx strukturreformen,

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Velkommen til Økonomi og Matematik-økonomi i Odense

Velkommen til Økonomi og Matematik-økonomi i Odense Velkommen til Økonomi og Matematik-økonomi i Odense Lone Grønbæk Kronbak, Lektor Cand. Scient. oecon., ph.d. Studieleder, Økonomi og Matematik-Økonomi, Odense Road map Et eksperiment! Adgangskrav Specielt

Læs mere

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.)

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Profilbeskrivelse for Global logistik og Supply Chain Management Global Logistics and Supply Chain Management (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING

DIPLOMCLASS DIGITALISERING Fra strategi til handling DIPLOMCLASS DIGITALISERING - nye begreber at begribe med og værktøjer at handle med Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ØKONOMI

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ØKONOMI ØKONOMI ADMINISTRATIONSØKONOM FINANSØKONOM LOGISTIKØKONOM ADGANGSKRAV: Gymnasial uddannelse Uddannelse inden for hvordan samarbejdet mellem borger og forvaltninger samt kunder og virksomheder fungerer.

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL?

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? FORSKELLEN PÅ LIV ELLER DØD FOR EN VIRKSOMHED! Hvor må det dog være kedeligt! Sidde og revidere små detaljer i virksomheders regnskaber. Forkert! En revisor kan

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Kære HD 2. delsstuderende

Kære HD 2. delsstuderende Kære HD 2. delsstuderende Som det sikkert er dig bekendt, skal du nu til at vælge valgfag på dit HD 2. dels-forløb. Denne korte note beskriver valgfagsproceduren samt - mere interessant - den række af

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive, School of Business and Social Sciences Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning: Studieordning

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere