MASTER of. Business Administration MBA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASTER of. Business Administration MBA"

Transkript

1 E f t e r u d d a n n e l s e MASTER of Business Administration MBA for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse

2 P r of essor Lars Th ø ger C h r iste nse n st udiele der for MB A MBA-uddannelsen ved Syddansk Universitet er certificeret af akkrediteringsinstitutionen ACE Denmark, der vurderer og akkrediterer samtlige videregående uddannelser i Danmark. MBA-uddannelsen modtog 25. februar 2011 en positiv og ubetinget akkreditering. Vi er stolte af vores MBA og glæder os til at byde dig velkommen på studiet!

3 Styrk vejen til toppen 3 Velkommen til MBA en fleksibel uddannelse for nuværende og kommende ledere. En MBA (Master i Business Administration) er et internationalt anerkendt brand og et meget stærkt kort på hånden, uanset om du skal sikre intern tilslutning til dine ideer og synspunkter eller klare dig i konkurrencen om de bedste jobs. Man lytter mere opmærksomt til folk med en MBA, ganske enkelt fordi de har noget at have deres synspunkter i. Som MBA-studerende på Syddansk Universitet opbygger du stærke kompetencer i de klassiske erhvervsøkonomiske og ledelsesmæssige discipliner, herunder: Strategi Forretningsforståelse Organisation og ledelse Økonomistyring Marketing Brancheøkonomi MBA-uddannelsen er modulopbygget og kan tones via særlige profilog valgfag, så den matcher dine personlige udfordringer og interesser. MBA-uddannelsen kombinerer det bedste fra teori og praksis. Al undervisning på uddannelsen er baseret på den nyeste internationale forskning. Samtidig arbejdes der i alle discipliner med aktuelle cases og eksempler fra erhvervslivet, således at teori og praksis går hånd i hånd.

4 4 Plads til familie og karriere Det kan være svært at forene en travl karriere og familieliv med en krævende lederuddannelse. Derfor er MBA-uddannelsen opbygget med en høj grad af fleksibilitet. Uddannelsen er planlagt til to år på deltid. Men det er muligt at stoppe efter hvert semester for derefter at genoptage MBAuddannelsen på et senere tidspunkt. Det er således muligt at strække uddannelsen over flere end de to år. Den samlede uddannelse skal blot være afsluttet inden for seks år. Jan Ellegaard, Chief Sales Officer & Vice President, BB Electronics A/S MBA-uddannelsens fleksible opbygning er ganske unik og giver mulighed for at komme i gang med og gennemføre en særdeles krævende masteruddannelse, selvom der samtidig er hensyn at tage til f.eks. familie- og jobsituation. Det er tydeligt, at der ligger en høj faglig og forskningsbaseret standard til grund for uddannelsen. Min faglige horisont er væsentligt udvidet, ligesom min metodemæssige tilgang er styrket. Jeg er blevet langt bedre i stand til at se helheder, og kan nu koble mavefornemmelser for, hvad der er rigtigt, sammen med teori. Jeg føler mig mere sikker i at udfordre kollegaer og samarbejdspartnere inden for andre fagdiscipliner end dem, jeg som eksportingeniør oprindeligt er uddannet i. I mit virke som koncerndirektør i BB Electronics A/S anvender jeg dagligt, såvel direkte som indirekte, elementer og værktøjer, som jeg har fået med mig i bagagen ved at gennemføre MBA-uddannelsen.

5 Deltagerprofil 5 MBA-uddannelsen er målrettet til nuværende og kommende ledere i private og offentlige virksomheder. Der er flere mulige indgange til MBA-uddannelsen. Du kan eksempelvis være ingeniør, skolelærer, dyrlæge eller itspecialist med et ønske om at få en bredere faglig kompetence inden for ledelse og erhvervsøkonomi. Måske er du allerede leder, men mangler formelle kompetencer på området. Og måske har du i forvejen en ledelsesmæssig eller erhvervsøkonomisk uddannelse, men ønsker at få den ajourført inden for bestemte områder. Mens deltagernes faglige baggrund således varierer betragteligt, deler de et ønske om at styrke deres forudsætninger for at lede og udvikle en organisation i et dynamisk vidensamfund. Fælles for deltagerne er, at de er ambitiøse mennesker, der allerede har en mellemlang eller lang videregående uddannelse bag sig. De formelle adgangskrav er, at du enten skal have en professionsbachelor, en HD eller anden diplomuddannelse eller en akademisk bachelor- eller kandidatuddannelse samt minimum tre års relevant erhvervserfaring.

6 6

7 Studiets opbygning 7 MBA-uddannelsen er en modulopbygget deltidsuddannelse, der strækker sig over to år. Det særlige ved måden vi har opbygget uddannelsen på er, at den giver mulighed for at holde pause undervejs. Hele uddannelsen skal blot være afsluttet efter seks år fra studiestart. Uddannelsen består af henholdsvis en certifikatdel (med en række grundmoduler herunder et certifikatprojekt) og en MBA-del med mere specialiserede fagmoduler og en masterafhandling. Hertil kommer en introduktionsdag og et seminar i forbindelse med masterprojektet. Ved hjælp af certifikatprojektet, valgfagene og masterprojektet, der tilsammen fylder lidt over halvdelen af uddannelsen, har du mulighed for at tone din MBA-uddannelse i retning af personlige behov og interesser. Der er i årenes løb udbudt mange forskellige valgfag på MBA-uddannelsen, herunder eksempelvis vidensledelse og læringsprocesser, intra- og entreprenørskab, strategisk kommunikation, brand management, kommunikation og pressekontakt, markedsret mv. Ønsker du en særlig profil på din MBA-uddannelse i supply chain management, er det muligt. I så fald vil din semesteropbygning se en smule anderledes ud end i figuren nedenfor. Indstik om denne MBA-profil kan rekvireres særskilt. Vi arbejder på endnu en profil i redaktionel ledelse. Uddannelsens opbygning 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Strategi- og forretningsforståelse Organisationsanalyse og -design Konkurrence og markeder Markedsrelationer Økonomistyring Certifikatprojekt Valgfag 1 Valgfag 2 Valgfag 3 Masterprojekt

8 Forskningsbaseret undervisning 8 MBA-uddannelsen udbydes af en række internationalt anerkendte forskningsmiljøer ved Syddansk Universitet. Dette betyder, at den underviser du møder på studiet er aktiv forsker i det emne, han eller hun underviser i, at undervisningen består af forskningsresultater med direkte relevans for praksis og at undervisningens kvalitet indgår i et større internationalt netværk, der sikrer, at din uddannelse hele tiden er up-to-date. MBA-uddannelsen foregår i Odense og afvikles i en række intensive forløb. Hvert fag afvikles over fire undervisningsgange typisk fredage eller lørdage med ca. tre ugers interval og afsluttes med en eksamen. Mellem de enkelte undervisningsgange arbejder du med cases og andre opgaver. Der er således en høj grad af selvstudier mellem de enkelte undervisningsgange. Samarbejdet i studiegrupperne giver deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer og få værdifuld indsigt i andre brancher og virksomheder/organisationer. Deltagerne skal regne med at bruge 18 til 20 timer om ugen på undervisning og selvstudier.

9 Med udgangspunkt i deltagernes egen virkelighed varierer undervisningsformen imellem: Dialogbaserede forelæsninger Øvelser Cases Gruppearbejde og projekter Kompetenceprofil 9 Undervisningen understøttes af det netbaserede e-læringsrum BlackBoard. MBA-uddannelsen giver dig forskningsbaserede kundskaber på internationalt universitetsniveau inden for det erhvervsøkonomiske område. Ud over de specifikke fagligheder, som du opbygger i de enkelte fag, sætter uddannelsen dig i stand til på kvalificeret vis: At identificere, formulere og analysere erhvervsøkonomiske problemstillinger gennem anvendelse af relevant videnskabelig metode. At anvende relevante videnskabelige teorier og modeller på et identificeret problemfelt, herunder opstille forslag til dataindsamlingsmetoder med argumentation for styrker og svagheder ved de forskellige muligheder. At gennemføre undersøgelser, der frembringer et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag til at løse et opstillet problem. At gennemskue markeds- og brugerundersøgelser, udredninger og rapporter, som andre har lavet. At formidle faglige resultater og deres forudsætninger til såvel specialister som udenforstående. At varetage ledelsesmæssige opgaver, herunder træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger og handlingsforslag. At kunne fortsætte din egen kompetenceudvikling og specialisering, herunder at udvikle dit eget kompetencegrundlag og påtage dig internationale, ledelsesmæssige opgaver og ansvar. Lasse Wiberg, Direktør og ejer af Lasse Wiberg Consulting MBA-studiet er både krævende og berigende. Mit faglige udbytte har været yderst positivt og omfattende. Det faktum, at MBA-uddannelsen er en forskningsbaseret uddannelse på et højt internationalt niveau, har betydet, at jeg ikke alene har fået solide erhvervsøkonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer, men tillige opnået kompetence til at skabe strategisk overblik og forbedre organisationens performance. Ud over mit faglige udbytte har MBA en givet mig et godt netværk til ledere i mange forskellige brancher. Denne mangfoldighed har i særlig grad været inspirerende i gruppearbejde og plenumdiskussioner, hvor forskellige erfaringer og perspektiver blev bragt i spil.

10 Praksisorienteret 10 MBA-uddannelsen er udviklet efter et stærkt ønske fra ledere og medarbejdere i danske virksomheder, der i stigende omfang efterspørger fleksible lederuddannelser på et højt fagligt niveau. Vi har lyttet til ønskerne og skabt en MBA, der giver plads til både familie og karriere, og som samtidig har et højt akademisk niveau. For at sikre at MBA-uddannelsen afspejler markedets faktiske behov, har vi nedsat et Advisory Board, hvor repræsentanter fra førende danske virksomheder fungerer som sparringspartnere for uddannelsens ledelse. På MBA-uddannelsen behandler man konkrete cases fra de studerendes egne organisationer. Alle projekter og afhandlinger på uddannelsen vedrører således identifikation, analyse, samt udarbejdelse af løsningsforslag til komplekse økonomiske, administrative og ledelsesmæssige problemstillinger. Samtidig fås den seneste forskning ud i virksomhederne. Samspillet med praksis kommer desuden til udtryk gennem fast brug af undervisere og gæsteoplægsholdere fra diverse virksomheder. Samspillet med erhvervslivet er formaliseret gennem etableringen af Link.sdu. Link.sdu er en serviceorganisation, der sammen med relevante forskere formidler videnskabelige resultater og undersøgelser til virksomheder i den private og offentlige sektor. Charlotte Sindahl Pasgaard, Afdelingsleder, Affald og Genbrug, Horsens Kommune Min arbejdsplads har fået en større omverden jeg kan nu se flere sammenhænge, og forståelsen af min virksomheds omverden er blevet bredere og mere nuanceret, særligt i forhold til samspillet mellem den private og offentlige sektor. Mine personlige ambitioner om udvikling og udfordringer fik jeg sat på skinner, da jeg begyndte på MBA en. Det tiltalte mig meget, at uddannelsen rettede sig mod kommende ledere, for det var det, jeg søgte: En uddannelse der gav mig et større begrebsapparat og analytiske redskaber til at overskue større beslutninger, og som kunne føre mig til et lederjob. Min arbejdsplads har fået et stort udbytte af min uddannelse, og det er rart at kunne betale tilbage i mere indsigt og nye måder at se tingene på. Lars Eriksen, Chief Project Manager, Supply Chain Performance, Vestas Blades A/S Min uddannelse som cand.merc. i udenrigshandel fra Handelshøjskolen i Århus manglede på et tidspunkt en opgradering. I mit job arbejder jeg primært med logistik og ville derfor gerne styrke og udvide mine kompetencer rent teoretisk. Denne MBA har den fleksibilitet, jeg har brug for i min hektiske hverdag, hvor planlægningen hurtigt kan ændre sig, og mit faglige netværk er nu langt bredere og større. Teorien anvender jeg praktisk dagen efter på jobbet, og det er en stor tilfredsstillelse. Hos Vestas har vi meget fokus på udvikling af medarbejderne, og en uddannelse på dette niveau ser jeg som en stor mulighed for både virksomheden og mig selv. Nu venter der nye udfordringer og krav om performance efter min MBA.

11 Praktiske oplysninger 11 Adgangskrav Ansøgere med en professionsbachelor, HD eller anden diplomuddannelse eller en akademisk bachelor- eller kandidatuddannelse og minimum tre års relevant erhvervserfaring har direkte adgang til MBA-uddannelsen. Der kan søges om dispensation, hvis ansøgeren har en anden uddannelse på tilsvarende niveau. Sprog Undervisningen vil primært foregå på dansk. Hovedparten af litteraturen vil dog være på engelsk, og ansøgere skal derfor være i stand til at følge et engelsksproget undervisningsforløb. Studiested Syddansk Universitet i Odense. Pris Uddannelsens samlede pris er kr ,-. Pris pr. enkeltmodul er kr ,-. Du bør desuden påregne ca. kr ,- til materialeudgifter samt eventuelle udgifter til overnatning og transport. Studiestart Hvert år i august. Ansøgningsfrist 1. maj. Ansøgningsskema kan downloades på Yderligere oplysninger Læs mere om uddannelsen på ligesom du er velkommen til at kontakte os på tlf eller Forbehold Uddannelsen udbydes i henhold til universitetsloven og bekendtgørelsen om deltidsuddannelser. Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for prisændringer og fejl.

12 Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte mastersekretariatet på tlf eller på Læs mere om Syddansk Universitets mange andre masteruddannelser på Lund&Mus tlf.:

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD Efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences 2 Hvorfor efter- og videreuddannelse? Hvorfor efterog videreuddannelse? Der

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

PG MPG MPG MPG MPG MPG

PG MPG MPG MPG MPG MPG M M P P P M M Master of Public overnance den fleksible offentlige lederuddannelse WWW..AAU.DK P VI HAR FÅET LEDELSE PÅ DASORDNEN P P Min stedfortræder, Rasmus Kaag, har afsluttet en -uddannelse med et

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Master i it Skab forandring med it Læs Master i it en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences Bachelorog kandidatuddannelser på School of Business and Social Sciences 2014 2 Bachelor- og kandidatuddannelser Bachelor Kandidat Aarhus Erhvervsøkonomi med tilvalg, BA soc. Economics and Business Administration,

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

KARRIERE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE FRA HF TIL HD DIN VEJ TIL EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE GUIDE EFTERUDDANNELSE. Seks historier om efteruddannelse

KARRIERE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE FRA HF TIL HD DIN VEJ TIL EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE GUIDE EFTERUDDANNELSE. Seks historier om efteruddannelse ANNONCETILLÆG TIL POLITIKEN KARRIERE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE EFTERUDDANNELSE FRA HF TIL HD Seks historier om efteruddannelse GUIDE DIN VEJ TIL EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2 KARRIERE Annoncetillæg GIV

Læs mere

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BLIV KLÆDT PÅ TIL MODERNE BYGGELEDELSE Med en kandidatuddannelse i Byggeledelse får du indsigt i byggeriets faser fra idé om form og anvendelse til projektering,

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY Finansøkonom Finansøkonom er en to-årig videregående uddannelse på IBA The International Business Academy i Kolding. Finansøkonomer er efterspurgte

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Lederuddannelse ja tak

Lederuddannelse ja tak Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 4:2009:December Lederne er vilde med uddannelse. Hvis de selv kunne bestemme, ville ni

Læs mere